GÖTEBORGS RÄDDNINGSMISSION

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "GÖTEBORGS RÄDDNINGSMISSION"

Transkript

1 GÖTEBORGS RÄDDNINGSMISSION ÅRSREDOVISNING Möten i ögonhöjd skapar rum för förändring och överbryggar utanförskap. 2014

2 2 I ÅRSREDOVISNING FÖR GÖTEBORGS RÄDDNINGSMISSION, ORG.NR INNEHÅLL DETTA ÄR GÖTEBORGS RÄDDNINGSMISSION VI FÅR VARA DET VI ÄR NU VI ÄR JU RÄDDNINGSMISSIONEN BARN & UNGDOM HEMLÖSHET UTSATTA EU-MEDBORGARE INTEGRATION ARBETE & SYSSELSÄTTNING PSYKIATRI GATUKYRKAN OCH BESÖKSGRUPPERNA ANSTALTER VOLONTÄRER INSAMLING & KOMMUNIKATION LISEBERG SECOND HAND SOCIALT FÖRETAGANDE FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE REVISIONSBERÄTTELSE LEDNINGSGRUPP & HUVUDMÄN STYRELSE & VALBEREDNING EKONOMISK RAPPORT FACEBOOK GÖTEBORGS RÄDDNINGSMISSION Andra Långgatan Göteborg Telefon: E-post: Ansvarig utgivare Emil Mattsson Redaktör Malin Ekelund Bild omslag Stanley Ekelund, Katja Ragnstam, Judit Viktorsson

3 ÅRSREDOVISNING FÖR GÖTEBORGS RÄDDNINGSMISSION, ORG.NR I 3 Vår idé & vision Möten i ögonhöjd skapar rum för förändring och överbryggar utanförskap. Det är den verksamhetsidé som ligger till grund för Göteborgs Räddningsmission och som gör att vi arbetar med socialt diakonalt arbete. Vår vision är att varje människa har rätt till ett värdigt liv och vi tror att mänskliga möten och goda relationer skapar just de förutsättningar till förändring som gör att man kan ta sig ur missbruk, hemlöshet eller annan social utsatthet och få ett värdigt liv. Vårt uppdrag Räddningsmissionens uppdrag är att utifrån en kristen värdegrund, med Jesus Kristus som förebild och kraftkälla, genom samverkan med församlingar, samfund och andra kristet sociala organisationer, skapa intresse och förutsättningar för ett ökat socialt-diakonalt engagemang för särskilt utsatta människor och människor i utsatta situationer. Detta engagemang syftar till: Människors upprättelse och befrielse till ett värdigt liv. En ansvarsfull livsstil präglad av barmhärtighet och solidaritet med nästan. Räddningsmissionen skall verka för sitt ändamål genom: Diakonal mobilisering Diakonal handling samt Diakonal opinionsbildning Räddningsmissionens uppgift är bl.a. att utifrån sina värderingar och stadgar ägna uppmärksamhet åt och motverka förhållanden i samhället vilka leder till och förvärrar mänsklig utsatthet. Vår värdegrund Vår verksamhet bygger på en kristen värdegrund, FN:s deklaration om mänskliga rättigheter och FN:s Barnkonvention. Den kristna värdegrunden Med Jesus som förebild: Tror vi att människan är skapad med förmåga till omsorg och kreativitet att personliga relationer är en grund för förändring och ett värdigt liv att alla är unika, därför behandlar vi alla olika att det inte finns några hopplösa fall att alla är ofullkomliga och att det finns rum för förlåtelse att människan bär sin egen berättelse på humor som en positiv kraft Vill vi vara goda lyssnare mötas i ögonhöjd se de människor som få vill se inte göra åtskillnad mellan människor tydliggöra ansvar och förväntningar stärka det som ger människan livslust att varje människa ges möjlighet att tydliggöra sin livsåskådning komplettera och utmana samhällets insatser vara ett var dags rum där människor får röst och roll stå upp för den enskilda människan, oavsett samhällets och omgivningens reaktioner vara professionella i allt vi gör Mänskliga rättigheter De mänskliga rättigheterna syftar till att alla människor ska få möjlighet att leva ett drägligt liv. De inkluderar därför regler om människors möjlighet att överleva, inbegripet föda och husrum, om människors rätt till sina innersta tankar och trosuppfattningar, om skydd för familjen, frihet från tortyr och slaveri, om rätt till utbildning, yttrandefrihet och att delta i landets styrelse.(från regeringens webbplats om mänskliga rättigheter.) Barnkonventionen FN:s barnkonvention antogs Barnkonventionen innehåller rättigheter som varje barn ska ha och gäller alla upp till 18 år. Alla artiklar i barnkonventionen är viktiga och utgör en helhet. Men det finns fyra grundläggande principer som alltid ska beaktas när det handlar om frågor som rör barn: att alla barn har samma rättigheter och lika värde (artikel 2) att barnets bästa ska beaktas vid alla beslut (artikel 3) att alla barn har rätt till liv och utveckling (artikel 6) att alla barn har rätt att säga sin mening och få den respekterad (artikel 12)

4 4 I ÅRSREDOVISNING FÖR GÖTEBORGS RÄDDNINGSMISSION, ORG.NR VI FÅR VARA DET VI ÄR NU VI ÄR JU RÄDDNINGSMISSIONEN Ett bra år där det hänt mycket inom Göteborgs Räddningsmission. Där man fått tydligare förankring till rötterna i organisationen och större utrymme än tidigare att uttrycka den kristna värdegrunden, även i samverkan med kommunen. Så beskriver direktor Emil Mattsson och styrelseordförande Joakim Hagerius TEXT & FOTO: ELIN ERICSSON De senaste åren har de sett en trend, som blivit ännu starkare under året som gått. Civilsamhället tillåts ta allt större plats, politikerna har insett vikten av det, menar Emil Mattsson och Joakim Hagerius. Förr kändes det som att vi ofta var tvungna att tona ner det som är unikt med Räddningsmissionen, att vi bygger på en kristen värdegrund. Det var i upphandlingar då kommunen var beställare och vi utförare, säger Emil Mattsson. Nu upplever de istället att kommunen främjar det unika och vill samverka med olika sorters organisationer som kommer med idéer från flera perspektiv. Det är ett resultat av att kommuner och frivilligorganisationer för några år sedan började använda en ny modell för samverkan idéburet offentligt partnerskap (IOP). Det har haft stor betydelse. Vi får vara det vi är nu vi är ju Räddningsmissionen, inte ett bolag, säger Emil Mattsson. Under året har man jobbat i IOP med en helt ny verksamhet: Framtidsspår som erbjuder hinderröjande och utbildning för unga arbetslösa, framförallt från Angered. Dessutom ingår den öppna förskolan för barn till utsatta EU-medborgare sedan årsskiftet i ett IOP och ytterligare ett IOP är på gång, inriktat mot ensamkommande flyktingbarn. Vi har alltid varit en snabbfotad organisation som kan anpassa oss till nya villkor. Det har gjort att vi nu ligger i framkant när det gäller IOP i Sverige. Det kan vi vara stolta över tycker jag, säger Joakim Hagerius. Positiva erfarenheter Soppmässorna under 2014 är en väldigt positiv erfarenhet för både Joakim Hagerius och Emil Mattsson. De kommer att bli ett stående inslag i vardagen även i år. På soppmässorna har människor från olika håll i samhället samlats. Alla har mötts på samma villkor. I det avseendet har soppmässorna också blivit en mötesplats som främjar integration. Det blir en speciell känsla när vi alla är där och firar gudstjänst. Alla sitter kring ett bord och delar ett bröd. Det är det allt handlar om, säger Joakim Hagerius. I oktober öppnade ett boende för ensamkommande flyktingbarn, det var ett led i att utveckla arbetet som pågått med gruppen i flera år. I år finns ett jättefokus på att ytterligare utöka det arbetet. Flyktingströmmarna kommer inte att avta de närmaste åren. Då måste integration ligga högt på agendan. Där kan vi använda oss av det unika för Räddningsmissionen kyrkorna, huvudmännen, är en enorm tillgång, säger Joakim Hagerius.

5 ÅRSREDOVISNING FÖR GÖTEBORGS RÄDDNINGSMISSION, ORG.NR I 5 JOAKIM HAGERIUS EMIL MATTSSON Nödvändigt beslut Det kom även tråkiga besked under 2014, då en verksamhet som funnits under lång tid lades ned. Det var ett svårt beslut att fatta. Ekonomin bar sig inte och Emil Mattsson menar att den verksamheten därför var en risk för hela den övriga organisationen. Ekonomiskt har vi alltid utmaningar, men nu har vi vänt den här utmaningen under året till ett positivt resultat. Vi behöver skapa möjligheter att snabbt kunna utveckla nya verksamheter när nya behov kommer. Där har Emil och ledningen gjort ett fantastiskt jobb. Det är svåra beslut att stänga verksamheter men det är ibland nödvändigt, säger Joakim Hagerius. Det övergripande arbetet har under året tydligare fokuserat på fler områden än det direkta hjälparbetet. I stadgarna finns tre huvudområden som man ska jobba inom; diakonal handling, opinionsbildning och mobilisering. Förr låg nästan allt fokus på den diakonala handlingen. Nu jobbar vi tydligare med opinionsbildning, med att påverka strukturer som gör att människor hamnar utanför hade vi till exempel medialt fokus på EU-migranter, genom bland annat Podrom.se och öppna förskolan, säger Emil Mattsson. De blickar in mot 2015 med förhoppningsfulla ögon. Göteborgs Räddningsmission kommer fortsätta att finnas på plats där det behövs. Det ligger i Räddningsmissionens DNA att vi finns där människor hamnar emellan systemen....

6 6 I ÅRSREDOVISNING FÖR GÖTEBORGS RÄDDNINGSMISSION, ORG.NR

7 BARN & UNGDOM Barnperspektivet bör genomsyra organisationen Som vuxen är det lätt att tappa bort barnperspektivet - just för att man är vuxen. Men att låta barnperspektivet genomsyra all verksamhet inom Räddningsmissionen ser Jenny Axebrink, som arbetar med utvecklingsfrågor inom området Barn och Ungdom, som ett självklart mål. Det är mycket som krigar om uppmärksamheten, men vi möter barn inom alla området och man måste ha barnens bästa i åtanke hela tiden. Det ställer stora krav på oss som organisation, säger hon. Räddningsmissionen har nästan alltid arbetet med barn och unga och Jenny Axebrink tycker att det är viktigt att jobba förebyggande, att inte bara syssla med akuta insatser. Hon ser medarbetarna som en av de största tillgångarna inom verksamhetsområdet. Den kunskap de har är en enorm tillgång. Och genom åren har arbetssätten utvecklats och förfinats. Vi jobbar till exempel med musik. Musiken är gränsöverskridande och frigör möjligheter att uttrycka sig. Under året ska Räddningsmissionen arbeta mer med ensamkommande flyktingbarn. Och där kan kan musiken komma till nytta som ett sätt att ta sig över språkliga barriärer.... Öppen förskola Vår öppna förskola är en pedagogisk verksamhet för utsatta EU-medborgare. Verksamheten riktar sig till barn och familjer som lever och vistas i Göteborg utan tydlig uppehållsrätt. Vi erbjuder pedagogisk verksamhet och arbetar för att barnens hälsa och välmående ska öka. I arbetet har vi personal med kultur- och språkkompetens som fungerar som brobyggare och är ett stöd för de barn och familjer vi möter. Förskolan bidrar till trygghet och verksamheten har särskilt fokus på att stärka relationen till utbildning. Vi är övertygade om att utbildning gör skillnad och ger en verklig möjlighet att på sikt bidra till en förbättrad situation oavsett vilket land man lever i. Under 2014 har vi haft aktiviteter för mellan barn mellan 0-18 år som lever i hemlöshet i Göteborg.Vi erbjuder kontakt med skola, hälso- och sjukvård och visst akut stöd så som mat, kläder, blöjor och kostnad för medicin. BARN & UNGDOM DEL AV TOTAL OMSÄTTNING 13% 17 ANSTÄLLDA SOLROSEN GENOMFÖRDE 96 BARNSAMTAL OCH 126 SAMTAL MED VÅRDNADS- HAVAREN I FRIHET. DETTA SOM STÖD FÖR BARNET. 16 ELEVER GÅR PÅ FRAMTIDSSPÅRS SKOLA ÖPPNA FÖRSKOLAN HAR HAFT AKTIVITETER FÖR BARN MELLAN 0-18 ÅR SOM LEVER I HEMLÖSHET 25 DELTAGARE I KARIBU 100 LÄGERDELTAGARE GÅVO- & BIDRAGSFINANSIERAD, SAMT AVTALSFINANSIERAD

8 BARN & UNGDOM Kulturskolan Svängdörren Kulturskolan Svängdörren har funnits i Lövgärdet sedan hösten Tillsammans med andra goda krafter har den som målsättning att göra Lövgärdet till en bättre plats att bo på. Svängdörren har funnits under Göteborgs Räddningsmission sedan våren Arbetet sker i samverkan med Rosa Huset (Lövgärdets Missionskyrka) och studieförbundet Bilda. Syftet med kulturskolan är att genom rytmen, dansen, sången och musiken få oss att öppna upp för de goda krafter som alltför ofta får leva inlåsta och kvävda. Mycket ropar till oss att vi inte duger och inte kan. Svängdörren vill vara en motkraft och hitta vägarna till vårt eget inre skapande. I dagsläget erbjuds afrikanska djembetrummor, piano, gitarr, rap, hip hop, musiklek, sång, rockensemble, databaserad musikproduktion, kör- och psalmsång. Sedan våren 2007 finns också Studio Svängdörren, en professionell studio med rep-, inspelnings- och kontrollrum. Studion används för produktion av egna och andras produktioner. Under 2014 hade vi cirka 100 deltagare i Svängdörrens verksamheter. Ensamkommande flyktingbarn Sedan mitten av oktober har vi genom ett entreprenörsavtal med kommunen haft ett jourboende för ensamkommande flyktingbarn på Lisagården. Under dessa drygt två månader träffade vi totalt 52 barn under dessa månader, 49 pojkar och tre flickor. De allra flesta barn kom från Syrien eller Afghanistan, tre från Somalia. Totalt har vi plats för femton barn i boendet. Ungdomarna som kommer till boendet känner ofta stor glädje och tacksamhet över att efter långa farofyllda resor på flykt undan krig och förtryck äntligen fått möta en trygg plats.

9 ÅRSREDOVISNING FÖR GÖTEBORGS RÄDDNINGSMISSION, ORG.NR I 9 Framtidsspår I september 2014 startade Göteborgs Räddningsmission Framtidsspår, en verksamhet som syftar till att öka ungdomars möjlighet att nå behörighet till högskolan; Idén är att olika aktörer går samman för att under ett och samma tak stötta unga vuxna att erhålla sin behörighet till högskola/universitet. Målgruppen är unga vuxna mellan år som vid något tillfälle har varit inskrivna på gymnasiet men som av olika anledningar avbrutit sina studier. Deltagarna har tillgång till extra stödresurser i form av kurator och representant från socialtjänsten. Deltagarna i Framtidsspår har också tillgång till KFUM:s verksamheter. Framtidsspår bygger sin verksamhet på folkhögskolepedagogik och följer kursplanen för allmän linje. Det är hög lärartäthet och lärarna arbetar tillsammans med samordnar från socialtjänst och kurator. Man har möjlighet att läsa grundämnena svenska, matte, engelska, historia, samhällskunskap, religion och naturkunskap. Efter avklarade studier får man ett omdöme med vilket man kan söka in på högskola/ universitet via en särskild kvot. Framtidsspår är ett Idéburet Offentligt Partnerskap, IOP, mellan SDF Angered, Västra Götalandsregionen, Ljungskile Folkhögskola, Arbetarrörelsens Folkhögskola i Göteborg, Göteborgs Räddningsmission, Sankt Lukasföreningen i Göteborg och KFUM Göteborg. Björlanda - en lägergård Under våren 2014 byggdes och fixades det på Björlanda prästgård. Det var förberedelser inför vår nya lägersatsning som sedan invigdes i början av juni. 24 sängplatser tillsammans med en studsmatta, 8 skänkta kanoter, bollar och rack och en massa andra aktiviteter gav möjlighet för en sommar fylld av läger och dagsaktiviteter med grupper från Räddningsmissionens egna verksamheter och även andra grupper som hyrde in sig. 10 läger och dagsutflykter för barn, ungdomar och familjer genomfördes i Räddningsmissionens regi under året.

10 BARN & UNGDOM Solrosen hittar nya vägar för att nå fler barn Solrosen är en verksamhet för barn/unga som har eller har haft en förälder eller nära familjemedlem aktuell inom kriminalvården. Vi stöttar även de vuxna runt barnet. En stor del av vår verksamhet handlar om samtalsstöd för barn och vuxna. Under 2014 genomförde vi 96 barnsamtal och 126 samtal med vuxna. Under våren startade en barngrupp, men avslutades då det efterhand blev för få barn. Basverksamheten fortsatte under hela året, såsom musiklektioner, uppsökande häkte/anstaltsbesök, vårfest, sommarläger och julfest. Vi genomförde ett antal aktiviteter för barn, bland annat två båtutflykter med hjälp från Fiskebäcks missionsförsamling. Solrosen ser fortsatt en utmaning i att hitta nya vägar för att fler barn och ungdomar ska få vetskap om att det finns stöd att få och därigenom kunna ta del av vår verksamhet arbetade vi med ett tydligare utåtriktat spridningsarbete. Vi ställde ut på mässsor, bjöd in till kuratorsträffar och tog emot ett antal studiebesök. Vi föreläste på kriminalvårdens olika utbildningar och medverkade ett flertal gånger på kriminalvårdens personalmöten. Vi höll en konferens på Bio Roy, där vi visade filmen Räknar dagar räknar år, en film baserad på intervjuer med solrosbarn. Under konferensen medverkade också Barnombudsmannen för att berätta om vilka upplevelser barn till frihetsberövade föräldrar har av sina häkte- och anstaltsbesök. Tillsammans med föreningarna Bojen och Gyllingen höll vi även en välbesökt konferens på Svenska mässan med fokus på hur man kan arbeta med barngrupper. I december avslutade vi projektet Barn på Sagsjön. I projektet har vi påverkat och varit delaktiga i hur kriminalvården vidare kan arbeta med mammabarnplacering. Vi har arbetat fram en rad metoder och strukturer för hur arbetet kan utformas för att säkerställa barnets bästa och att det sker på ett professionellt sätt. När vi nu avslutat projektet lämnar vi över en slutrapport till kriminalvården med en rad sammanfattade slutsatser. Vår förhoppning är att projektets erfarenheter kan bidra till en ökad medvetenhet om vikten av att inom kriminalvården ta ett centralt grepp om frågan och att vår rapport kan vara med och skapa debatt så att en förändring verkligen kommer tillstånd.

11 ÅRSREDOVISNING FÖR GÖTEBORGS RÄDDNINGSMISSION, ORG.NR I 11 Karibu Efter några år med verksamheten Karibu, som är en musik- och dansverksamhet som vi driver tillsammans med Bergsjöns kyrka, har vi fått lära känna och se barn och ungdomar utvecklas som individer och som sångare, dansare och musiker, det är en god känsla för både oss som ledare och för barnen att vi har ett sammanhang för gemenskap kring något så gränsöverskridande som musik. Under 2014 har 27 barn mellan år deltagit i verksamheten varje vecka uppdelat på två terminer. Det har varit en hel del nya barn, både på Karibu och i Sverige blandat med barn som har varit med länge.

12 12 I ÅRSREDOVISNING FÖR GÖTEBORGS RÄDDNINGSMISSION, ORG.NR

13 HEMLÖSHET Större fokus på bostadsfrågan och opinionsarbete Den stora utmaningen i arbetet med hemlösa är, precis som man kan tro, bostadssituationen i Göteborg. Problemet är att det inte finns någon riktig bostadspolitik. Det byggs för lite och det byggs för dyrt. De nyproducerade bostäderna är inte till för våra hemlösa, säger Annika Ström Öberg, som under året tillträtt som ny enhetschef för området Hemlöshet och Beroende. Hon vill sätta större fokus på frågan och bedriva opinionsarbete gentemot såväl politiker som media. De hemlösa är en av Räddningsmissionens prioriterade målgrupper. Det är så viktigt att bli sedd med vänliga ögon och vårt arbete skapar möjlighet till goda relationer som i sin tur ger möjlighet till förändring. Annika Ström Öberg efterlyser ett paradigmskifte i synen på vem som ska få bostad. Idag fungerar det så att man ska ta sig uppför boendetrappan. Sköter man sig belönas man med bostad. Men vi ser det som att bostaden är grunden för att klara av andra problem. Bostad först - det är ett mål och en metod :an på Linnégatan 35 I hjärtat av Göteborg driver Göteborgs Räddningsmission ett jourboende för hemlösa. Hit kommer män och kvinnor i alla åldrar som saknar bostad för natten. Vi erbjuder boende, en natt i taget, i ett eget rum med säng där man kan låsa om sig. På 35:an vill vi möta människor i ögonhöjd. Här får alla vara sig själv och behöver inte skämmas för sina handlingar. Vi sörjer för människors basala behov såsom mat, sömn och rena kläder. På sikt vill vi även sträva efter att bygga hållbara relationer och stärka det friska och positiva som finns hos alla. Vissa morgnar har vi en uppföljare på plats i boendet som stöttar i att skapa kontakt med socialtjänst och andra myndigheter för att få till mer långsiktiga boendelösningar och en tryggare tillvaro. 35:ans verksamhet sker i nära samarbete med kommunens fältarbete (där Göteborgs Räddningsmission, Stadsmissionen och kommunen ingick under 2014). 35:an är en avtalsverksamhet med full finansiering av Göteborgs stad. HEMLÖSHET DEL AV TOTAL OMSÄTTNING 29% 15 ANSTÄLLDA BESÖKTE VASAGATANS CAFÉ EN ÖKNING MED DRYGT 8000 BESÖKARE FRÅN 2013 FÄLTET HADE KONTAKT MED OM- KRING 500 PERSONER SOM LEVER I NÅGON FORM AV HEMLÖSHET 10 PLATSER I JOURBOENDE 25 KVINNOR I VECKAN HAR DEL- TAGIT I NÅGON AV VÅRA AKTI- VITETER RIKTADE TILL KVINNOR I UTSATTA SITUATIONER. 14 PLATSER FÖR HEMLÖSA MÄN MED SAMSJUKLIGHET EN KVÄLL I VECKAN ARBETAR VI PÅ ROSENLUND FÖR ATT STÖTTA KVINNOR SOM PROSTITUERAR SIG REGELBUNDNA SOPPMÄSSOR FÖR VÅR MÅLGRUPP I SAMVERKAN MED BETELHEMSKYRKAN OCH MATTEUSKYRKAN GÅVO- & BIDRAGSFINANSIERAD, SAMT AVTALSFINANSIERAD

14 HEMLÖSHET Caféet på Vasagatan 14 Caféet på Vasagatan är en samlingspunkt för personer som befinner sig i hemlöshet och annan social utsatthet. Vi har öppet fyra förmiddagar i veckan och erbjuder gemenskap, värme, gröt, ägg och mackor till gästerna. För den som har behov finns möjlighet att tvätta, ta en dusch och få ett ombyte kläder. På caféet finns även möjlighet att låna telefon och att läsa dagstidningen. Vår personal på caféet finns till hands för samtal och stöd. Vi vill motivera till förändring och försöker möta alla gäster med respekt och gott om tid att lyssna. På caféet arbetar också flera fantastiska volontärer. Under hösten 2013 sågs en ökning av antalet gäster vilket har fortsatt under hela 2014, den totala ökningen från 2013 är drygt 8000 personer. Utveckling av uppföljningsarbetet har prioriterats för att ytterligare öka möjligheterna för våra gäster att ta sig från en svår livssituation. I december kunde vi stötta tre personer som riskerade att förlora sitt boende. Fältarbete Sedan lång tid tillbaka är fältarbetet en av Räddningsmissionens viktigaste verksamheter. Under 2014 minskades antalet fältarbetare från tre till två på grund av organisationsförändringar. Vi arbetar uppsökande med den grupp av hemlösa som oftare sover ute än inne på nätterna. Människorna vi möter finns ofta i en destruktiv rundgång av socialt utanförskap, hemlöshet, droger, psykisk och fysisk ohälsa, våld och ibland kriminalitet. Vi arbetar för att lösa akuta ärenden och situationer, men också med att bygga långsiktiga relationer som kan skapa förändringsprocesser. En viktig del i vårt fältarbete är att genom länkningsarbete ge den utsatte möjlighet att komma i kontakt med socialtjänsten, sjukvården, psykiatrin, myndigheter och behandlingsenheter. Vi möter alltfler fattiga EU-medborgare, för dessa personer finns det ett mer begränsat antal insatser att länka vidare till. Fältarbetet är till ungefär två tredjedelar finansierat med gåvomedel. Göteborgs stad finansierar också en viktig del genom föreningsstöd.

15 ÅRSREDOVISNING FÖR GÖTEBORGS RÄDDNINGSMISSION, ORG.NR I 15 Kvinnor i utsatta livssituationer Under hösten 2014 startade vi ett arbete för att stötta kvinnor i olika former av utsatthet. Vi arbetar uppsökande med att träffa kvinnor som befinner sig i prostitution och människohandel. En kväll i veckan möter vi dessa kvinnor på en trygg plats där de får möjlighet att samtala över en smörgås och något varmt att dricka. Vi har även möjlighet att erbjuda enskilda samtal på andra tider samt hjälp med kontakt med sjukvård och myndigheter. En eftermiddag i veckan har Vasagatans café öppet för Afternoon tea, dit är kvinnor i olika livssituationer välkomna. Vi sjunger, umgås och fikar tillsammans. I våra verksamheter finns möjlighet för den som vill att delta i en andakt. Boendeteamet Vasagatan Under hösten 2014 blev vi tvingade att lägga ner Tredje våningens kollektiva boende för män med samsjuklighet. De delar av boendet som finns kvar fick namnet Boendeteamet Vasagatan. Ett lägenhetsboende med plats för 14 män i fina lokaler på Vasagatan. Vi arbetar tillsammans med de boende för att stötta dem i att komma vidare till ett mer självständigt och stadigvarande boende. I boendet finns ett band som spelar tillsammans, de kallar sig Third Florr Jam då de som är med i bandet alla har bott på gamla Tredje våningen. Vi kan göra samma sak dag, efter dag. Möta samma människa år efter år. Men, så plötsligt händer det en förändring, fortsätter Annica. Och det är för detta vi arbetar; att människor skall få en förändring och komma tillbaka till ett värdigt liv. Annica Arvidsson, fältassistent

16 16 I ÅRSREDOVISNING FÖR GÖTEBORGS RÄDDNINGSMISSION, ORG.NR

17 UTSATTA EU-MEDBORGARE Man måste våga tänka långsiktigt Fattigdomen i Europa har blivit synlig i Göteborgs gatubild de senaste åren. Ulrika Falk, verksamhetssamordnare för arbetet med utsatta EU-medborgare, vill hålla ett särskilt fokus på barnen i de utsatta grupper som söker sig till Sverige för en drägligare tillvaro. Utbildning är det som på sikt gör skillnad. Varje dag i skola gör nytta. Man måste våga tänka långsiktigt även när det gäller människor som är här tillfälligt, säger hon. Kommunallagen är i många stycken begränsande i förhållande till gruppen utsatta EU-migranter, men just när det gäller utbildning är rörelsefriheten större. Och en frivilligorganisation kan förhålla sig friare till kommunallagen, något Ulrika Falk ser som en fördel. En annan styrka vi har i det här arbetet, är att vi jobbar med romsk delaktighet och vi har romska medarbetare med kulturkompetens. Det gör att vi har lättare att nå de romska EU-migranterna.... Podrom.se Göteborgs Räddningsmission får många frågor om situationen för fattiga EU-medborgare och personer som försörjer sig i gatubilden. Många människor vill hjälpa till, eller bara veta mer. Det finns också många myter kring EU-medborgare och romer. Behovet av fakta och information är mycket stort. Därför startade vi webbsidan Podrom.se. Här har vi samlat rapporter, fakta, svar på vanliga frågor, reportage och mycket mer i frågor som rör fattiga EU-migranter och deras situation i Europa, Sverige och Göteborg. Po drom är romani och betyder på väg. Podrom.se är en del av Göteborgs Räddningsmissions arbete med fattiga EUmedborgare. I detta arbete har vi ett särskilt fokus på det romska perspektivet. Som folkgrupp är romerna den minoritet i Europa som allra tydligast drabbats av utsatthet, diskriminering och marginalisering. Vår ambition är inte att ge svar på alla frågor, utan att bidra till ökad kunskap och vara ett samlande forum, säger Ulrika Falk. ARBETET BLAND FATTIGA EU-MEDBORGARE DEL AV TOTAL OMSÄTTNING 5% 5 ANSTÄLLDA SVENSKAUNDERVISNING EN GÅNG I VECKAN BOENDE FÖR 14 FAMILJER OCH TOTALT 30 BARN UNDER PERIO- DEN JULI JANUARI GÅVO- & BIDRAGSFINANSIERAD, SAMT AVTALSFINANSIERAD

18 UTSATTA EU-MEDBORGARE Öppen förskola mötesplats På Djurgårdsgatan kan vi erbjuda en mötesplats dit Utsatta EU-medborgare kommer för samhällsinformation och språkutbildning. En dag i veckan har vi kurser i svenska i samverkan med tidningen Faktum. Faktum erbjuder arbete och flera av de föräldrarna till de barn vi möter försörjer sig genom tidningsförsäljning. Vi är behjälpliga med samhällsinformation och stöd i kontakt med myndigheter, sjukvård och hänvisar till övriga aktörer som arbetar med målgruppen. Husvagnsuppropet Vi erbjuder tillfälligt boende för barnfamiljer i samverkan med församlingar i Göteborg. Sedan sommaren 2014 kan vi erbjuda husvagnsboende för barnfamiljer. De familjer vi möter tvingas ibland sova i bilar, i tält och hamnar mellan tillfälliga boenden vilket innebär en enorm otrygghet för barnen. För att erbjuda ett mindre otryggt alternativ har vi tillsammans med flera engagerade församlingar erbjudit kortare eller längre boende för 14 familjer och totalt 30 barn under perioden juli januari Det är många som kommer hit och hälsar på oss, de är väldigt snälla. De visar respekt och säger att vi är en del av familjen. Costel Stan, inneboende husvagnsprojektet

19 ÅRSREDOVISNING FÖR GÖTEBORGS RÄDDNINGSMISSION, ORG.NR I 19

20 20 I ÅRSREDOVISNING FÖR GÖTEBORGS RÄDDNINGSMISSION, ORG.NR

21 INTEGRATION Arenor som förebygger isolering och utanförskap är jätteviktiga Samhällsklimatet hårdnar. Grupper vänder sig emot varandra och fördomarna växer. Det konstaterar Ammar Ahmed som arbetar med Räddningsmissionens insatser för integration. Att vända den trenden ser han som en av utmaningarna under året. Vi behöver ha mer kontakt olika grupper emellan, den ena gruppen vet inte hur den andra har det, säger han. Han tycker att verksamheten Öppet hus är en viktig arena i det sammanhanget. Många nyanlända hamnar i utanförskap och isolering. Räddningsmissionens öppna hus kan hjälpa till att bryta den. Det finns massor att göra på integrationsområdet, menar Ammar Ahmed. Det är en stor grupp och det är många som behöver vår hjälp. Här kan de känna att vi bemöter dem med respekt. Här sker möten i ögonhöjd. Folk behöver känna att någon bryr sig, säger han.... Öppet hus Öppet hus är en mötesplats där alla är välkomna för möten med olika kulturer, människor och språk. I första hand riktar vi oss till nyanlända och personer med utländsk bakgrund. Under 2014 hade vi ca 1150 besökare från många olika nationaliteter på Öppet hus; män, kvinnor och barn. På Öppet hus kan man komma för att öva svenska, få råd och stöd, träffa människor och ha roligt. En av målsättningarna för Öppet hus är att skapa rum för gemenskap och vänskap. På Öppet hus har vi också en barngrupp där vi utgår från Barnkonventionen med fokus på delar som handlar om barns rätt till delaktighet och rätt till fritid och lek. Öppet hus är en viktig mötesplats dit många nya och gamla besökare kommer varje vecka! INTEGRATION DEL AV TOTAL OMSÄTTNING 4% 3 ANSTÄLLDA 2014 HADE VI CA 1150 BESÖKA- RE FRÅN MÅNGA OLIKA NATIO- NALITETER PÅ ÖPPET HUS 30 KVINNOR HAR DELTAGIT I KVINNOGRUPPEN I BERGSJÖN VI HAR HAFT TVÅ STÖDGRUPPER FÖR NYANLÄNDA FÖRÄLDRAR GÅVO- & BIDRAGSFINANSIERAD, SAMT AVTALSFINANSIERAD

22 INTEGRATION Kvinnogruppen i Bergsjön På måndagar har vår mobila språkgrupp fortsatt att åka runt i Göteborg för att lära känna sin stad och sitt sammanhang samtidigt som man har pratat svenska. Under senare delen av hösten gjorde vi dock en förändring. För att kunna nå fler kvinnor så blev vi stationära i Bergsjöns kyrka som också är en samarbetspart i detta arbete. Det blev en förändring som har inneburit att ca 30 kvinnor regelbundet kommer till kyrkans lokaler för att samtala på svenska och delta i någon aktivitet som musik, skapande, fika eller annat som står på schemat för dagen. Föräldrautbildning Under året har vi haft två stödgrupper för nyanlända föräldrar. Till våren träffade vi sex arabisktalande pappor och till hösten en blandad grupp av föräldrar i samtal om uppfostran, kulturkrockar, föräldraskap, glädjeämnen och svårigheter. Anledningen till gruppverksamheten var ett behov som uttrycktes av föräldrar som vi mötte i olika sammanhang, att det är svårt att förstå skrivna och oskrivna regler som gäller för föräldraskap i Sverige, samtidigt som man brottas med allt annat som man behöver hantera som nyanländ i Sverige. Genom samtal och övningar med andra i liknande situation blandat med ökad kunskap om lagar, regler och samhället så uttryckte alla deltagarna att det var värdefullt att gå i gruppen. Etableringslots Arbetet med etableringslots har skett i samverkan med Saronkyrkan och varit finansierat av Arbetsförmedlingen. Våra etableringslotsar skulle hjälpa nyanlända personer att etablera sig i Sverige, stötta i kontakt med myndigheter och försöka hjälpa vidare till jobb, utbildning och sysselsättning. Vi avslutade dock arbetet under 2014 på grund av att arbetet med reformen sällan ledde till önskvärda resultat avslutade Arbetsförmedlingen själv reformen.

Verksamhetsplan 2014-2016. Gö tebörgs Ra ddningsmissiön

Verksamhetsplan 2014-2016. Gö tebörgs Ra ddningsmissiön 0 Verksamhetsplan 2014-2016 Gö tebörgs Ra ddningsmissiön 1 Bakgrund Räddningsmissionens historia tar sin början på kajerna i Göteborgs hamn kring sekelskiftet. Där sökte Emigrantmissionen lindra nöden

Läs mer

Förslag på ändring av stadgar

Förslag på ändring av stadgar Förslag på ändring av stadgar Förslaget om ändring gäller för att anpassa stadgarna till att: vi numera finns på andra orter än i Göteborg. vi samverkar med många olika aktörer vi arbetar med ett bredare

Läs mer

GÖTEBORGS RÄDDNINGSMISSION

GÖTEBORGS RÄDDNINGSMISSION GÖTEBORGS RÄDDNINGSMISSION ÅRSREDOVISNING Möten i ögonhöjd skapar rum för förändring och överbryggar utanförskap. 2013 2 I ÅRSREDOVISNING FÖR GÖTEBORGS RÄDDNINGSMISSION, ORG.NR 857202-5974 3 5 6 12 16

Läs mer

för människor av människor medmänniskor

för människor av människor medmänniskor för människor av människor medmänniskor Eskilstuna stadsmission finns till för personer som befinner sig i en utsatt livssituation. För oss är olika former av utsatthet inte mer eller mindre värda i relation

Läs mer

Vision. Pingstkyrkan Alingsås Landskyrkoallén 4

Vision. Pingstkyrkan Alingsås Landskyrkoallén 4 Pingstkyrkans Vision Vi vill forma Alingsås framtid genom att vara en stor kyrka som har avgörande betydelse i stan. I vardagen vill vi lyssna, höras och vara en given tillgång. Söndagens gudstjänst och

Läs mer

När den egna kraften inte räcker till Västeråsmoderaternas program för sociala frågor för 2014-2018

När den egna kraften inte räcker till Västeråsmoderaternas program för sociala frågor för 2014-2018 När den egna kraften inte räcker till Västeråsmoderaternas program för sociala frågor för 2014-2018 1 När den egna kraften inte räcker till Samhällets skyddsnät ska ge trygghet och stöd till människor

Läs mer

Absoluta tal Fridebo 0 0% Åkerbo 25 100% Ängabo 0 0% Obesvarad 0 0% Ack. svar 25 Vertikal procentberäkning Frågetyp: Endast ett svar Report filtered

Absoluta tal Fridebo 0 0% Åkerbo 25 100% Ängabo 0 0% Obesvarad 0 0% Ack. svar 25 Vertikal procentberäkning Frågetyp: Endast ett svar Report filtered Åkerbo Förskola 1 vilken förskola går ditt barn på? Fridebo 0 0 Åkerbo 25 100 Ängabo 0 0 Obesvarad 0 0 2 Vilken avdelning går ditt barn på? Månen 1 4 Regnbågen 0 0 Solen 0 0 Stjärnan 0 0 Flöjten 12 48

Läs mer

Förskolan Lejonkulans pedagogiska planering

Förskolan Lejonkulans pedagogiska planering 2016 Barn och utbildningsförvaltningen Förskoleverksamheten Förskolan Lejonkulans pedagogiska planering Lejonkulans vision: Trygghet, glädje, utveckling! INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning sid. 2 2. Normer

Läs mer

Namn: Göteborgs Räddningsmission Organisationsnummer: Juridisk form: ideell förening Lite kort om vår organisation Vad vill vi uppnå?

Namn: Göteborgs Räddningsmission Organisationsnummer: Juridisk form: ideell förening Lite kort om vår organisation Vad vill vi uppnå? Namn: Göteborgs Räddningsmission Organisationsnummer: 857202-5974 Juridisk form: ideell förening Lite kort om vår organisation Som idéburen organisation inom det sociala området arbetar Räddningsmissionen

Läs mer

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2016/2017 Förskolan Villekulla Avdelning Norrgården

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2016/2017 Förskolan Villekulla Avdelning Norrgården 2016 Barn och utbildningsförvaltningen Förskoleverksamheten Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2016/2017 Förskolan Villekulla Avdelning Norrgården Norrgårdens vision: Trygghet, glädje, utveckling! INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Jesus Kristus är grunden för vår kyrkas sociala arbete bland medmänniskor.

Jesus Kristus är grunden för vår kyrkas sociala arbete bland medmänniskor. Socialt engagemang Inledning Jesus Kristus är grunden för vår kyrkas sociala arbete bland medmänniskor. Bibelns berättelser är grunden, som vi som kristen kyrka står på, och då i synnerhet Jesu liv och

Läs mer

ENHET GUDHEM PROFIL OCH VISION

ENHET GUDHEM PROFIL OCH VISION ENHET GUDHEM PROFIL OCH VISION Fritids 2014 PROFIL - Framgångsrikt lärande VISION Tillsammans förverkligar vi våra drömmar Enhet Gudhem står för framgångsrikt lärande. Tillsammans arbetar vi i all verksamheterför

Läs mer

Information om föreningen Passalens verksamhet 2013. Passalen - 2013. Ia Kjellsdotter

Information om föreningen Passalens verksamhet 2013. Passalen - 2013. Ia Kjellsdotter Information om föreningen Passalens verksamhet 2013 Passalen - 2013 Ia Kjellsdotter Bästa Passalen medlem! Välkommen till ett nytt år med massor av aktiviteter, evenemang och upptåg. 2013 års verksamhet

Läs mer

Januari 2008. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter

Januari 2008. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter Januari 2008 Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets

Läs mer

Lärjungaskap / Följ mig

Lärjungaskap / Följ mig Lärjungaskap / Följ mig Dela in gruppen i par och bind för ögonen på en av de två i paret. Låt den andra personen leda den med förbundna ögon runt i huset och utomhus, genom trädgården, till exempel, och

Läs mer

VEM ÄR DU? VÄGEN FRAMÅT FÖR ATT HJÄLPA DIG? Våra grundläggande värderingar

VEM ÄR DU? VÄGEN FRAMÅT FÖR ATT HJÄLPA DIG? Våra grundläggande värderingar VEM ÄR DU? VÄGEN FRAMÅT VAD Vår KAN strategi JAG GÖRA FÖR ATT HJÄLPA DIG? Våra grundläggande värderingar VÅR ÄNDAMÅLSPARAGRAF Stiftelsen skall i samverkan med Svenska kyrkans församlingar och andra, i

Läs mer

Alla barn har egna rättigheter

Alla barn har egna rättigheter Alla barn har egna rättigheter Barnkonventionen i Partille kommun Innehåll Barnkonventionens fyra grundstenar 3 Vad är Barnkonventionen? 4 Barnkonventionens artiklar 4 Vem ansvarar för arbetet? 5 Barnkonventionen

Läs mer

DEL AV GEMENSKAPEN. Kyrkan är Guds famn och familj

DEL AV GEMENSKAPEN. Kyrkan är Guds famn och familj Medlemskap DEL AV GEMENSKAPEN Kyrkan är Guds famn och familj Varje år finns en majoritet av kyrkans nära sju miljoner medlemmar med i något av kyrkans sammanhang. Det kan vara i den lilla kören på landet,

Läs mer

Barn och Utbildning Förskoleverksamheten. Pedagogisk Planering verksamhetsåret 2013/2014. Familjedaghemmen i Filipstad

Barn och Utbildning Förskoleverksamheten. Pedagogisk Planering verksamhetsåret 2013/2014. Familjedaghemmen i Filipstad Barn och Utbildning Förskoleverksamheten Pedagogisk Planering verksamhetsåret 2013/2014 Familjedaghemmen i Filipstad 1 Personal och organisation I tätorten finns 5 dagbarnvårdare: Sonja Johansson, Pia

Läs mer

INFORMATION KIVIKS FRITIDSHEM

INFORMATION KIVIKS FRITIDSHEM Skolenhet Nord Piratenskolan INFORMATION KIVIKS FRITIDSHEM Skolenhet Nord Fritidshemmet BombiBitt Bredarörsvägen 1 27731 Kivik 2016-08-30 Viktig Information I det dagliga arbetet jobbar personalen för

Läs mer

Servicebostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Servicebostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Servicebostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Vad är en servicebostad? Här får du information om vad en servicebostad är och hur det kan fungera att bo i en servicebostad. Här får du veta vilka rättigheter

Läs mer

Förskolan Sätraängs Arbetsplan Vår Vision

Förskolan Sätraängs Arbetsplan Vår Vision Förskolan Sätraängs Arbetsplan Vår Vision Förskolan skall lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten skall vara trygg, rolig och lärorik. Alla barn skall känna en tillhörighet, gemenskap och

Läs mer

November 2005. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter

November 2005. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter November 2005 Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets

Läs mer

Veronica s. Dikt bok 2

Veronica s. Dikt bok 2 Veronica s Dikt bok 2 Det är bra att ha en syster Min syster betyder så mycket för mig. Jag vet att hon betyder likadant för mig. Om jag vill henne något så vet jag att hon finns där för mig. Jag är glad

Läs mer

Innehållsförteckning. 1. Tyresö församlings förskolor 1.1 Verksamhet och profil. 2. Övergripande målsättning. 3. Inledning. 4.

Innehållsförteckning. 1. Tyresö församlings förskolor 1.1 Verksamhet och profil. 2. Övergripande målsättning. 3. Inledning. 4. Trollbäcken Innehållsförteckning 1. Tyresö församlings förskolor 1.1 Verksamhet och profil 2. Övergripande målsättning 3. Inledning 4. Normer och värden 4.1 Läroplanen 4.2 Förskolans mål 4.2.1Vi vill nå

Läs mer

Examensarbete VT Börja på förskolan

Examensarbete VT Börja på förskolan Examensarbete VT 2013 Börja på förskolan Att börja på förskolan kan var en stor omställning i livet för hela familjen. Somliga är bekanta med förskolans värld andra inte. Kanske har du frågat vänner och

Läs mer

Hösten 2012. Kurser och Öppen verksamhet

Hösten 2012. Kurser och Öppen verksamhet KURSER Hösten 2012 HÖSTEN Kurser och Öppen verksamhet ÖPPET HUS Under hösten har Agora Öppet hus på torsdagar från den 30 augusti. Till Öppet hus är barn, ungdomar och vuxna välkomna. Vi har öppet klockan

Läs mer

Servicebostad. Lättläst VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Servicebostad. Lättläst VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Servicebostad VAD ÄR DET? Lättläst VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Servicebostad Här får du information om vad en servicebostad är och hur det kan fungera att bo i en servicebostad. Här får du veta vilka rättigheter

Läs mer

tro hopp kärlek Ny i Sverige - Integrationsarbete i Angereds, Bergsjöns och Lundbys församlingar

tro hopp kärlek Ny i Sverige - Integrationsarbete i Angereds, Bergsjöns och Lundbys församlingar tro hopp kärlek Ny i Sverige - Integrationsarbete i Angereds, Bergsjöns och Lundbys församlingar Ny i Sverige I våra dagliga möten med de som är nya i Sverige formas Ny i Sveriges verksamheter. Utifrån

Läs mer

För dig med psykisk ohälsa Syssloporten

För dig med psykisk ohälsa Syssloporten För dig med psykisk ohälsa Syssloporten Enköpings kommun Enköpings kommun. Vård- och omsorgsförvaltningen. Foto omslag Angelica Runqvist Ge vardagen ett innehåll Välkommen till Syssloporten Syssloporten

Läs mer

Likabehandlingsplan Melleruds Förskola Sedan 1 januari 2009 regleras likabehandlingsarbetet i två regelverk.

Likabehandlingsplan Melleruds Förskola Sedan 1 januari 2009 regleras likabehandlingsarbetet i två regelverk. Likabehandlingsplan Melleruds Förskola - 2016 Sedan 1 januari 2009 regleras likabehandlingsarbetet i två regelverk. diskrimineringslagen och 6 kap. skollagen (SFS 2010:800) Vision: Melleruds Förskola är

Läs mer

Förskolan Bullerbyns pedagogiska planering

Förskolan Bullerbyns pedagogiska planering 2017-2018 Barn och utbildningsförvaltningen Förskoleverksamheten Förskolan Bullerbyns pedagogiska planering Bullerbyns vision: Vår förskola ska vara utvecklande, utmanande och lärorik för alla! INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Välkommen. Varvsgatan 8 374 35 Karlshamn. Telefonnummer: 0454-30 74 98

Välkommen. Varvsgatan 8 374 35 Karlshamn. Telefonnummer: 0454-30 74 98 Välkommen Varvet är ett boende för ensamkommande flyktingungdomar. Här bor både killar som väntar på svar angående uppehållstillstånd och killar som fått permanent uppehållstillstånd. På boendet bor killar

Läs mer

Vårt arbetssätt bygger på Läroplanen för förskolan (Lpfö98) och utbildningspolitiskt program för Lunds kommun. Här har vi brutit ner dessa mål till

Vårt arbetssätt bygger på Läroplanen för förskolan (Lpfö98) och utbildningspolitiskt program för Lunds kommun. Här har vi brutit ner dessa mål till Vårt arbetssätt bygger på Läroplanen för förskolan (Lpfö98) och utbildningspolitiskt program för Lunds kommun. Här har vi brutit ner dessa mål till våra lokala mål och beskrivit våra metoder. På förskolan

Läs mer

Information om föräldrakooperativet. Montessoriförskolan Solen

Information om föräldrakooperativet. Montessoriförskolan Solen Information om föräldrakooperativet Montessoriförskolan Solen Välkommen till Montessoriförskolan Solen! Varmt välkommen till föräldrakooperativet Montessoriförskolan Solen vackert belägen i natursköna

Läs mer

Servicebostad - VAD ÄR DET? Östra Göinge kommun www.ostragoinge.se

Servicebostad - VAD ÄR DET? Östra Göinge kommun www.ostragoinge.se Servicebostad - VAD ÄR DET? Vad är en servicebostad? Här får du information om vad en servicebostad är och hur det kan fungera att bo i en servicebostad. Här får du veta vilka rättigheter och skyldigheter

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN Gnistan

VERKSAMHETSPLAN Gnistan VERKSAMHETSPLAN Gnistan Hösten -09 Våren -10 Sanna Alvén Anna Stengard Ann-Kristin Lilja Marianne Fredriksson En dag på Gnistan 6:30 Förskolan öppnar, öppningsavdelning Gnistan 8:00 Frukost 8:30 lek ute/inne

Läs mer

SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE FÖR FRITIDSHEMMET SÖDERBÄRKE LÄSÅRET 2014/2015

SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE FÖR FRITIDSHEMMET SÖDERBÄRKE LÄSÅRET 2014/2015 SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE FÖR FRITIDSHEMMET SÖDERBÄRKE LÄSÅRET 2014/2015 ANALYS AV FÖREGÅENDE ÅRS RESULTAT OCH ÅTGÄRDER Vi vill att barnens egna önskemål i ännu större utsträckning ska få utrymme i

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2016

VERKSAMHETSPLAN 2016 VERKSAMHETSPLAN 2016 Presentation Lilla Solen, pedagogisk omsorg, kommer att erbjuda barn från 1-5 år en flexibel och stimulerande verksamhet. Lilla Solens hemvist är en lokal på Domarvägen i Huddinge

Läs mer

Silverskogens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleverksamhet Läsår: 16/17

Silverskogens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleverksamhet Läsår: 16/17 Silverskogens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleverksamhet Läsår: 16/17 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

Trivsel och omtanke på äldre dar.

Trivsel och omtanke på äldre dar. Trivsel och omtanke på äldre dar. Vasahemmets kanske allra viktigaste uppdrag är att du ska trivas. När du söker en miljö där du kan känna dig hemmastadd och hitta en gemenskap, då hoppas och tror vi att

Läs mer

Välkommen till vår vardag Tre filmer om Downs syndrom. Handledning av Kitte Arvidsson

Välkommen till vår vardag Tre filmer om Downs syndrom. Handledning av Kitte Arvidsson Välkommen till vår vardag Tre filmer om Downs syndrom Handledning av Kitte Arvidsson Innehåll sid Detta är Studieförbundet Vuxenskolan, SV 3 Det här är en studiecirkel 4 Träff 1 5 Träff 2 7 Träff 3 8 SVs

Läs mer

Välkommen till Enheten för Arbete och Sysselsättning

Välkommen till Enheten för Arbete och Sysselsättning 22 2013 06 08 Beteckning ENHETEN FÖR ARBETE OCH SYSSELSÄTTNING KENNETH NILSSON ENHETSCHEF Kenneth Nilsson Ert datum Er beteckning Välkommen till Enheten för Arbete och Sysselsättning 2014 I slutet på 1990

Läs mer

PULSGRUPPER HUR GÖR MAN OCH VARFÖR?

PULSGRUPPER HUR GÖR MAN OCH VARFÖR? PER PULSGRUP CH VARFÖR? HUR GÖR MAN O VARFÖR PULS? PULSGRUPP- VAD ÄR DET? Och varför ska vi ha det? Två relevanta och bra frågor som vi som jobbar med Puls-Tro och Idrott får ganska ofta. De frågorna försöker

Läs mer

2014/2015. konfirmand

2014/2015. konfirmand 2014/2015 konfirmand 1 Nya kompisar, läger och gå på vatten Vi lever i en tid där vi möter många olika tankar värderingar och trosuppfattningar. Det kan vara positivt men också förvirrande. Vad är rätt

Läs mer

Verksamheten Ensamkommande barn och ungdomar. Sociala resursförvaltningen Malmö

Verksamheten Ensamkommande barn och ungdomar. Sociala resursförvaltningen Malmö Verksamheten Ensamkommande barn och ungdomar Sociala resursförvaltningen Malmö Ensamkommande barn Sociala resursförvaltningen Sevdjan Ömer Utslussansvarig Put Boende och Integration Sevdjan.omer@malmo.se

Läs mer

För Dig som vill veta mer om

För Dig som vill veta mer om För Dig som vill veta mer om Bäckalyckans förskola är en förskola med kristen profil. Förskolan startade 1997 och är föreningsdriven av Svenska Alliansmissionen i Ödeshög, som står som huvudman. Förskolans

Läs mer

Hovslund vårdbostad och hemvård

Hovslund vårdbostad och hemvård Hovslund vårdbostad och hemvård Hovslund vårdbostad och hemvård Omsorgsnämndens vision Vi är OMSORG PÅ VÄG med nöjda omsorgstagare, stolta medarbetare och trygga medborgare. Mål och speciell inriktning

Läs mer

Arbetsplan Herkules Förskola - Läsår 2005-2006

Arbetsplan Herkules Förskola - Läsår 2005-2006 Arbetsplan Herkules Förskola - Läsår 2005-2006 Herkules Förskola personalkooperativ är beläget på södra Lidingö i Käppalaområdet. Vi har nära till skogen och om vintern har vi pulkabacke och mojlighet

Läs mer

Granskningsrapport Brukarrevision. Stöd- och serviceboende Danska vägen 65D

Granskningsrapport Brukarrevision. Stöd- och serviceboende Danska vägen 65D Granskningsrapport Brukarrevision Stöd- och serviceboende Danska vägen 65D Örgryte-Härlanda SDF 2014 INLEDNING Syftet med brukarrevisionsarbetet är att söka finna nya och bättre sätt att ta reda på vad

Läs mer

Framtiden just nu! Det är nu dagens barn och unga växer upp. Det är nu, just nu, de skapar många av de attityder och värderingar de bär med sig livet

Framtiden just nu! Det är nu dagens barn och unga växer upp. Det är nu, just nu, de skapar många av de attityder och värderingar de bär med sig livet DEN RÄTTA KÄNSLAN Framtiden just nu! Det är nu dagens barn och unga växer upp. Det är nu, just nu, de skapar många av de attityder och värderingar de bär med sig livet ut. Attityder och värderingar som

Läs mer

FN:s konvention om barnets mänskliga rättigheter

FN:s konvention om barnets mänskliga rättigheter FN:s konvention om barnets mänskliga rättigheter Om barnkonventionen Dessa artiklar handlar om hur länderna ska arbeta med barnkonventionen. Artikel 1 Barnkonventionen gäller dig som är under 18 år. I

Läs mer

EU- den fria rörligheten. Uppehållsrätt Ekonomiskt aktiv Sjukvårdsförsäkring Att inte belasta sociala välfärdsystem

EU- den fria rörligheten. Uppehållsrätt Ekonomiskt aktiv Sjukvårdsförsäkring Att inte belasta sociala välfärdsystem Po drom- På väg Målgrupp Utsatta EU- medborgare som vistas i Göteborg utan tydlig uppehållsrätt Personer som försörjer sig i gatubilden Särskilt fokus på barnperspektiv och romsk delaktighet EU- den fria

Läs mer

Marbäcks förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Marbäcks förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Marbäcks förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling 2016-06-13 Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet a för planen Vår vision: På vår förskola ska inget barn bli diskriminerad,

Läs mer

UTVÄRDERING. Läsåret 2016/2017

UTVÄRDERING. Läsåret 2016/2017 UTVÄRDERING Österängs öppna förskola UTVÄRDERING Österängs öppna förskola 1. Presentation av förskolan och förutsättningarna för arbetet Österängs öppna förskola ligger i samma hus som förskolan mitt i

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN Föreningen Fenix 2015

VERKSAMHETSPLAN Föreningen Fenix 2015 1 VERKSAMHETSPLAN Föreningen Fenix 2015 2 Föreningen Fenix verksamhet i Aspudden startade 1999. Verksamhetens ryggrad är synen på människans inneboende kraft att hitta tillbaka till sig själv, till sina

Läs mer

Kvalitetsredovisning

Kvalitetsredovisning 2012-09-07 Kvalitetsredovisning Folkasboskolans Fritidshem ansvar lärande, språket, miljö, beteende kommunikati on läsa, skriva, tala, lyssna, diskutera, muntligt framföra, argumentera, förklara Generella

Läs mer

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2013/14. Junibacken. Nyckelpigan

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2013/14. Junibacken. Nyckelpigan BARN OCH UTBILDNING Förskoleverksamheten Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2013/14 Junibacken Nyckelpigan Normer och värden Förskolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att utveckla

Läs mer

Övergripande styrdokument angående likabehandlingsplan 1. Personalkooperativet Norrevångs förskolas likabehandlingsplan..2. Definitioner..2. Mål.

Övergripande styrdokument angående likabehandlingsplan 1. Personalkooperativet Norrevångs förskolas likabehandlingsplan..2. Definitioner..2. Mål. 2012-12-21 Innehåll Övergripande styrdokument angående likabehandlingsplan 1 Personalkooperativet Norrevångs förskolas likabehandlingsplan..2 Definitioner..2 Mål.2 Syfte...2 Åtgärder...3 Till dig som förälder!...4...4

Läs mer

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2015-2016 Förskolan Lyckan

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2015-2016 Förskolan Lyckan Förskoleverksamheten Barn och utbildning Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2015-2016 Förskolan Lyckan FÖRSKOLAN LYCKANS VISION Alla barn och vuxna ska få möjlighet att utveckla sina inneboende resurser.

Läs mer

Servicebostad. -VAD ÄR DET? -Lättläst. Östra Göinge kommun www.ostragoinge

Servicebostad. -VAD ÄR DET? -Lättläst. Östra Göinge kommun www.ostragoinge Servicebostad -VAD ÄR DET? -Lättläst Vad är en servicebostad? Här får du information om vad en servicebostad är och hur det kan fungera att bo i en servicebostad. Här får du veta vilka rättigheter och

Läs mer

Gruppbostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Gruppbostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Gruppbostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Vad är en gruppbostad? Här får du information om vad en gruppbostad är och hur det kan fungera att bo i en gruppbostad. Här får du veta vilka rättighet

Läs mer

Livsperspektiv på kommunikation som daglig verksamhet. Kommunikationskarnevalen Göteborg juni 2012 Mats Lundberg, Jana Friberg och Linda Björk

Livsperspektiv på kommunikation som daglig verksamhet. Kommunikationskarnevalen Göteborg juni 2012 Mats Lundberg, Jana Friberg och Linda Björk Livsperspektiv på kommunikation som daglig verksamhet Kommunikationskarnevalen Göteborg juni 2012 Mats Lundberg, Jana Friberg och Linda Björk Målsättning med föreläsningen Beskriva vårt arbete i Växjö

Läs mer

Sida 1 av 5 Barnkonventionen för barn och unga FN:s konvention om barnets rättigheter, eller barnkonventionen som den också kallas, antogs 1989. Barnkonventionen innehåller rättigheter som varje barn ska

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING LÄSÅRET 2010-2011

KVALITETSREDOVISNING LÄSÅRET 2010-2011 KVALITETSREDOVISNING LÄSÅRET 2010-2011 Öppna förskolan Familjecentralen Noltorps enhet ALINGSÅS Telefon: 0322-61 60 00 Fax: 0322-61 63 40 E-post: barn.ungdom@alingsas.se 1. Förutsättningar Beskrivning

Läs mer

Kvalitetsredovisning år 2013/2014

Kvalitetsredovisning år 2013/2014 1 (8) Kvalitetsredovisning år 2013/2014 Kvalitetsredovisningen är en viktig del i förskolans kvalitetsarbete. Redovisningen visar hur långt vi har kommit i vår strävan mot målen och hur vi arbetar med

Läs mer

För ett par veckor sedan gick jag grundkursen i Drömmen om det godametodiken.

För ett par veckor sedan gick jag grundkursen i Drömmen om det godametodiken. Vialundskolan: Nystart med Drömmen om det goda i Kumla av Malin Sundin För ett par veckor sedan gick jag grundkursen i Drömmen om det godametodiken. Jag började direkt när jag kom tillbaka till skolan

Läs mer

Gruppbostad. Lättläst VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Gruppbostad. Lättläst VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Gruppbostad VAD ÄR DET? Lättläst VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Gruppbostad Här får du information om vad en gruppbostad är och hur det kan fungera att bo i en gruppbostad. Här får du veta vilka rättigheter

Läs mer

INFORMATION KIVIKS FRITIDSHEM

INFORMATION KIVIKS FRITIDSHEM Skolenhet Nord Piratenskolan INFORMATION KIVIKS FRITIDSHEM Skolenhet Nord Fritidshemmet BombiBitt Bredarörsvägen 1 27731 Kivik 2014-08-27 Viktig Information I det dagliga arbetet har vi att Fritids telefonnummer

Läs mer

Vår vision är att ha en förskolemiljö där alla känner sig trygga.

Vår vision är att ha en förskolemiljö där alla känner sig trygga. Förskolan Hjortens plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter: Ansvariga för planen: Förskolechef Joanna Maculewicz Pedagogisk utvecklare Anna Christiansen Förskolans förskollärare

Läs mer

LSS-insatsernas innehåll

LSS-insatsernas innehåll LSS-insatsernas innehåll Förtydligande av innehållet i LSS-insatserna Socialförvaltningen informerar Förtydligande av innehållet i LSS-insatserna Gruppbostad Hjälp att äta, dricka och förflytta sig Måltiden

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING och KRÄNKANDE BEHANDLING

PLAN MOT DISKRIMINERING och KRÄNKANDE BEHANDLING 100510 PLAN MOT DISKRIMINERING och KRÄNKANDE BEHANDLING GÄRDETS FÖRSKOLA Utdrag ur FN:s barnkonvention: Alla barn är lika mycket värda. Inga barn får bli diskriminerade, det vill säga sämre behandlade.

Läs mer

Lekladans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Lekladans plan mot diskriminering och kränkande behandling Lekladans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleverksamhet Läsår: 2015/2016 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet

Läs mer

Arbetsplan för Tegnérskolans fritidshem 2014/2015

Arbetsplan för Tegnérskolans fritidshem 2014/2015 ÖREBRO KOMMUN Arbetsplan för Tegnérskolans fritidshem 2014/2015 Tegnérskolan Förvaltningen förskola och skola orebro.se Box 31550, 701 35 Örebro Ullavigatan 27 tegnerskolan@orebro.se Servicecenter 019-21

Läs mer

Silverskogens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleverksamhet Läsår: 14/15

Silverskogens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleverksamhet Läsår: 14/15 Silverskogens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleverksamhet Läsår: 14/15 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2016

VERKSAMHETSPLAN 2016 VERKSAMHETSPLAN 2016 VERKSAMHETSPLAN 2016 Presentation Lilla Bruket, pedagogisk omsorg, erbjuder barn från 1-5 år en flexibel och stimulerande verksamhet. Lilla Brukets hemvist är en lokal i området Tumba

Läs mer

Granskningsrapport Brukarrevision Daglig verksamhet Café Kultan Norra Hisingen 2015

Granskningsrapport Brukarrevision Daglig verksamhet Café Kultan Norra Hisingen 2015 Granskningsrapport Brukarrevision Daglig verksamhet Café Kultan Norra Hisingen 2015 INLEDNING Syftet med brukarrevisionsarbetet är att söka finna nya och bättre sätt att ta reda på vad de vi är till för

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan Smedjans förskola Upprättad 2015-01-01 Ett systematiskt likabehandlingsarbete är ett målinriktat arbete för att främja lika rättigheter och

Läs mer

barnens altarskåp vill du veta mer? ta med mig hem!

barnens altarskåp vill du veta mer? ta med mig hem! barnens altarskåp vill du veta mer? ta med mig hem! gudstjänst Kyrkklockorna ringer när det är dags för gudstjänst i kyrkan. Här sjunger vi sånger som kallas psalmer och vi ber till Gud, att Gud ska

Läs mer

Kyrkans uppgift är att i ord och handling gestalta Jesus budskap om kärlek, försoning, frihet och rättfärdighet.

Kyrkans uppgift är att i ord och handling gestalta Jesus budskap om kärlek, försoning, frihet och rättfärdighet. Socialdemokraterna Umeå AK Valprogram Kyrkovalet 2017 Kyrkans uppgift är att i ord och handling gestalta Jesus budskap om kärlek, försoning, frihet och rättfärdighet. Kyrkans grundvärderingar om alla människors

Läs mer

Inledning. ömsesidig respekt Inledning

Inledning. ömsesidig respekt Inledning Inledning läkaren och min man springer ut ur förlossningsrummet med vår son. Jag ligger kvar omtumlad efter vad jag upplevde som en tuff förlossning. Barnmorskan och ett par sköterskor tar hand om mig.

Läs mer

Introduktion. Personkretsen. Paragraf 1. LSS har bestämmelser om hjälp till dessa personer:

Introduktion. Personkretsen. Paragraf 1. LSS har bestämmelser om hjälp till dessa personer: Introduktion LSS betyder lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade och ger rätt till särskild hjälp. LSS är en lag som ger särskilda rättigheter till personer med funktionshinder. Socialtjänstlagen,

Läs mer

Tranbärets månadsbrev november

Tranbärets månadsbrev november 2013-12-04 Tranbärets månadsbrev november Snart kommer han med skägget! Det ligger längtan och förväntan i luften. Vi myser, pysslar och firar jul här på förskolan. Julen är också en tid att rå om varandra

Läs mer

En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter

En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter 1 Det här är Barnombudsmannens skrift om Konventionen om barnets rättigheter omskriven till lättläst. Thomas Hammarberg har skrivit texten. Lena

Läs mer

Kyrkans grundvärderingar om alla människors lika värde känns naturliga för oss socialdemokrater.

Kyrkans grundvärderingar om alla människors lika värde känns naturliga för oss socialdemokrater. Socialdemokraterna Umeå AK Valmanifest Kyrkoval 2017-09-17 Svenska kyrkans uppgift är att i ord och handling gestalta Jesus budskap om kärlek, frihet, försoning och rättfärdighet. Kyrkans grundvärderingar

Läs mer

Namnuppgifter. Barndomen

Namnuppgifter. Barndomen Tilltalsnamn (eventuell smeknamn) Namnuppgifter Tidigare efternamn Barndomen Min födelseplats och boendeplatser under uppväxten Här kan det stå om platser jag bott på och vad det har betytt för mig och

Läs mer

Gruppbostad - VAD ÄR DET? Östra Göinge kommun www.ostragoinge.se

Gruppbostad - VAD ÄR DET? Östra Göinge kommun www.ostragoinge.se Gruppbostad - VAD ÄR DET? Vad är en gruppbostad? Här får du information om vad en gruppbostad är och hur det kan fungera att bo i en gruppbostad. Här får du veta vilka rättigheter och skyldigheter som

Läs mer

Förskolan Bergmansgården

Förskolan Bergmansgården Förskolans plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling 2013/2014 Förskolan Bergmansgården INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Vision 2. Lagar som styr 3.

Läs mer

Flyktingmottagande. Bjuvs kommun. Hur kan du göra för att hjälpa till?

Flyktingmottagande. Bjuvs kommun. Hur kan du göra för att hjälpa till? Flyktingmottagande i Bjuvs kommun Hur kan du göra för att hjälpa till? Just nu kommer det många människor till Sverige som är på flykt från förtryck, övergrepp och förföljelse. I denna folder har vi samlat

Läs mer

UTVÄRDERING Läsåret 2013/2014

UTVÄRDERING Läsåret 2013/2014 UTVÄRDERING Läsåret 2013/2014 Österängs öppna förskola Läsåret 2013/2014 sida 1 UTVÄRDERING Läsåret 2013/2014 Österängs öppna förskola 1. Presentation av förskolan och förutsättningarna för arbetet Österängs

Läs mer

Välkommen till Björkhyddans förskola

Välkommen till Björkhyddans förskola Välkommen till Björkhyddans förskola Björkhyddans förskola Björkhyddans förskola består av fyra avdelningar: Biet, Humlan, Sländan och Myran. Björkhyddan har ett eget kök och en stor härlig lekhall i mitten.

Läs mer

Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Socialdepartementet Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Här är konventionen omskriven till lättläst. Allt viktigt i konventionen finns med. FN betyder Förenta Nationerna.

Läs mer

ÖPPEN FÖRSKOLA. Kontakt : Email : Blogg : www.kulanbloggen.se. Facebook: www.facebook.com/kulansoppnaforskola

ÖPPEN FÖRSKOLA. Kontakt : Email : Blogg : www.kulanbloggen.se. Facebook: www.facebook.com/kulansoppnaforskola ÖPPEN FÖRSKOLA Kontakt : Öppna Förskolan KULAN Fäladstorget 1 226 44 Lund telefon: 046 35 64 38 www.lund.se/kulan Email : kulansoppnaforskola@live.se Blogg : www.kulanbloggen.se Facebook: www.facebook.com/kulansoppnaforskola

Läs mer

Pedagogisk planering Verksamhetsåret Förskolan Lyckan

Pedagogisk planering Verksamhetsåret Förskolan Lyckan Förskoleverksamheten Barn och utbildning Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2016-2017 Förskolan Lyckan FÖRSKOLAN LYCKANS VISION Alla barn och vuxna ska få möjlighet att utveckla sina inneboende resurser.

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN

LIKABEHANDLINGSPLAN LIKABEHANDLINGSPLAN 2015-2016 VÅR VISION ALLA på vår förskola ska känna sig trygga, sedda, bekräftade, respekterade, bemötas och accepteras för den de är. Föräldrar ska känna tillit och förtroende när

Läs mer

Likabehandling och plan mot diskriminering och kränkande behandling!

Likabehandling och plan mot diskriminering och kränkande behandling! Likabehandling och plan mot diskriminering och kränkande behandling! Under våren 2015 gjordes en enkät på som handlade om trivsel, trygghet och barnens delaktighet. Enkäten riktades mot er som föräldrar,

Läs mer

Arbetsplan för Nolbyskolans fritidshem Läsåret 2014/2015

Arbetsplan för Nolbyskolans fritidshem Läsåret 2014/2015 november Arbetsplan för Nolbyskolans fritidshem Läsåret 2014/2015 Syftet med detta dokument, Arbetsplanen är att synliggöra verksamheten. Ett sätt att skapa en gemensam bild av verksamheten och hur man

Läs mer

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Lättläst version Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Här är konventionen omskriven till lättläst. Allt viktigt

Läs mer

SÅ MYCKET MER. Det finns många uppfattningar om konfirmation, men det är bara en sak som vi törs säga med säkerhet: Konfirmation är så mycket mer.

SÅ MYCKET MER. Det finns många uppfattningar om konfirmation, men det är bara en sak som vi törs säga med säkerhet: Konfirmation är så mycket mer. R I F T A M N IO N 0 O 2 K 5 1 0 2 6 1 SÅ MYCKET MER. Det finns många uppfattningar om konfirmation, men det är bara en sak som vi törs säga med säkerhet: Konfirmation är så mycket mer. Så mycket mer än

Läs mer

Hej och välkommen. till Fjälkestads fritidshem, ht-14!

Hej och välkommen. till Fjälkestads fritidshem, ht-14! Hej och välkommen till Fjälkestads fritidshem, ht-14! Fritidshemsverksamheten tar vid när skolan slutar för dagen och i dagsläget håller vi öppet till 17.30. (De dagar det är behov och efter överenskommelse

Läs mer