GÖTEBORGS RÄDDNINGSMISSION

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "GÖTEBORGS RÄDDNINGSMISSION"

Transkript

1 GÖTEBORGS RÄDDNINGSMISSION ÅRSREDOVISNING Möten i ögonhöjd skapar rum för förändring och överbryggar utanförskap. 2014

2 2 I ÅRSREDOVISNING FÖR GÖTEBORGS RÄDDNINGSMISSION, ORG.NR INNEHÅLL DETTA ÄR GÖTEBORGS RÄDDNINGSMISSION VI FÅR VARA DET VI ÄR NU VI ÄR JU RÄDDNINGSMISSIONEN BARN & UNGDOM HEMLÖSHET UTSATTA EU-MEDBORGARE INTEGRATION ARBETE & SYSSELSÄTTNING PSYKIATRI GATUKYRKAN OCH BESÖKSGRUPPERNA ANSTALTER VOLONTÄRER INSAMLING & KOMMUNIKATION LISEBERG SECOND HAND SOCIALT FÖRETAGANDE FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE REVISIONSBERÄTTELSE LEDNINGSGRUPP & HUVUDMÄN STYRELSE & VALBEREDNING EKONOMISK RAPPORT FACEBOOK GÖTEBORGS RÄDDNINGSMISSION Andra Långgatan Göteborg Telefon: E-post: Ansvarig utgivare Emil Mattsson Redaktör Malin Ekelund Bild omslag Stanley Ekelund, Katja Ragnstam, Judit Viktorsson

3 ÅRSREDOVISNING FÖR GÖTEBORGS RÄDDNINGSMISSION, ORG.NR I 3 Vår idé & vision Möten i ögonhöjd skapar rum för förändring och överbryggar utanförskap. Det är den verksamhetsidé som ligger till grund för Göteborgs Räddningsmission och som gör att vi arbetar med socialt diakonalt arbete. Vår vision är att varje människa har rätt till ett värdigt liv och vi tror att mänskliga möten och goda relationer skapar just de förutsättningar till förändring som gör att man kan ta sig ur missbruk, hemlöshet eller annan social utsatthet och få ett värdigt liv. Vårt uppdrag Räddningsmissionens uppdrag är att utifrån en kristen värdegrund, med Jesus Kristus som förebild och kraftkälla, genom samverkan med församlingar, samfund och andra kristet sociala organisationer, skapa intresse och förutsättningar för ett ökat socialt-diakonalt engagemang för särskilt utsatta människor och människor i utsatta situationer. Detta engagemang syftar till: Människors upprättelse och befrielse till ett värdigt liv. En ansvarsfull livsstil präglad av barmhärtighet och solidaritet med nästan. Räddningsmissionen skall verka för sitt ändamål genom: Diakonal mobilisering Diakonal handling samt Diakonal opinionsbildning Räddningsmissionens uppgift är bl.a. att utifrån sina värderingar och stadgar ägna uppmärksamhet åt och motverka förhållanden i samhället vilka leder till och förvärrar mänsklig utsatthet. Vår värdegrund Vår verksamhet bygger på en kristen värdegrund, FN:s deklaration om mänskliga rättigheter och FN:s Barnkonvention. Den kristna värdegrunden Med Jesus som förebild: Tror vi att människan är skapad med förmåga till omsorg och kreativitet att personliga relationer är en grund för förändring och ett värdigt liv att alla är unika, därför behandlar vi alla olika att det inte finns några hopplösa fall att alla är ofullkomliga och att det finns rum för förlåtelse att människan bär sin egen berättelse på humor som en positiv kraft Vill vi vara goda lyssnare mötas i ögonhöjd se de människor som få vill se inte göra åtskillnad mellan människor tydliggöra ansvar och förväntningar stärka det som ger människan livslust att varje människa ges möjlighet att tydliggöra sin livsåskådning komplettera och utmana samhällets insatser vara ett var dags rum där människor får röst och roll stå upp för den enskilda människan, oavsett samhällets och omgivningens reaktioner vara professionella i allt vi gör Mänskliga rättigheter De mänskliga rättigheterna syftar till att alla människor ska få möjlighet att leva ett drägligt liv. De inkluderar därför regler om människors möjlighet att överleva, inbegripet föda och husrum, om människors rätt till sina innersta tankar och trosuppfattningar, om skydd för familjen, frihet från tortyr och slaveri, om rätt till utbildning, yttrandefrihet och att delta i landets styrelse.(från regeringens webbplats om mänskliga rättigheter.) Barnkonventionen FN:s barnkonvention antogs Barnkonventionen innehåller rättigheter som varje barn ska ha och gäller alla upp till 18 år. Alla artiklar i barnkonventionen är viktiga och utgör en helhet. Men det finns fyra grundläggande principer som alltid ska beaktas när det handlar om frågor som rör barn: att alla barn har samma rättigheter och lika värde (artikel 2) att barnets bästa ska beaktas vid alla beslut (artikel 3) att alla barn har rätt till liv och utveckling (artikel 6) att alla barn har rätt att säga sin mening och få den respekterad (artikel 12)

4 4 I ÅRSREDOVISNING FÖR GÖTEBORGS RÄDDNINGSMISSION, ORG.NR VI FÅR VARA DET VI ÄR NU VI ÄR JU RÄDDNINGSMISSIONEN Ett bra år där det hänt mycket inom Göteborgs Räddningsmission. Där man fått tydligare förankring till rötterna i organisationen och större utrymme än tidigare att uttrycka den kristna värdegrunden, även i samverkan med kommunen. Så beskriver direktor Emil Mattsson och styrelseordförande Joakim Hagerius TEXT & FOTO: ELIN ERICSSON De senaste åren har de sett en trend, som blivit ännu starkare under året som gått. Civilsamhället tillåts ta allt större plats, politikerna har insett vikten av det, menar Emil Mattsson och Joakim Hagerius. Förr kändes det som att vi ofta var tvungna att tona ner det som är unikt med Räddningsmissionen, att vi bygger på en kristen värdegrund. Det var i upphandlingar då kommunen var beställare och vi utförare, säger Emil Mattsson. Nu upplever de istället att kommunen främjar det unika och vill samverka med olika sorters organisationer som kommer med idéer från flera perspektiv. Det är ett resultat av att kommuner och frivilligorganisationer för några år sedan började använda en ny modell för samverkan idéburet offentligt partnerskap (IOP). Det har haft stor betydelse. Vi får vara det vi är nu vi är ju Räddningsmissionen, inte ett bolag, säger Emil Mattsson. Under året har man jobbat i IOP med en helt ny verksamhet: Framtidsspår som erbjuder hinderröjande och utbildning för unga arbetslösa, framförallt från Angered. Dessutom ingår den öppna förskolan för barn till utsatta EU-medborgare sedan årsskiftet i ett IOP och ytterligare ett IOP är på gång, inriktat mot ensamkommande flyktingbarn. Vi har alltid varit en snabbfotad organisation som kan anpassa oss till nya villkor. Det har gjort att vi nu ligger i framkant när det gäller IOP i Sverige. Det kan vi vara stolta över tycker jag, säger Joakim Hagerius. Positiva erfarenheter Soppmässorna under 2014 är en väldigt positiv erfarenhet för både Joakim Hagerius och Emil Mattsson. De kommer att bli ett stående inslag i vardagen även i år. På soppmässorna har människor från olika håll i samhället samlats. Alla har mötts på samma villkor. I det avseendet har soppmässorna också blivit en mötesplats som främjar integration. Det blir en speciell känsla när vi alla är där och firar gudstjänst. Alla sitter kring ett bord och delar ett bröd. Det är det allt handlar om, säger Joakim Hagerius. I oktober öppnade ett boende för ensamkommande flyktingbarn, det var ett led i att utveckla arbetet som pågått med gruppen i flera år. I år finns ett jättefokus på att ytterligare utöka det arbetet. Flyktingströmmarna kommer inte att avta de närmaste åren. Då måste integration ligga högt på agendan. Där kan vi använda oss av det unika för Räddningsmissionen kyrkorna, huvudmännen, är en enorm tillgång, säger Joakim Hagerius.

5 ÅRSREDOVISNING FÖR GÖTEBORGS RÄDDNINGSMISSION, ORG.NR I 5 JOAKIM HAGERIUS EMIL MATTSSON Nödvändigt beslut Det kom även tråkiga besked under 2014, då en verksamhet som funnits under lång tid lades ned. Det var ett svårt beslut att fatta. Ekonomin bar sig inte och Emil Mattsson menar att den verksamheten därför var en risk för hela den övriga organisationen. Ekonomiskt har vi alltid utmaningar, men nu har vi vänt den här utmaningen under året till ett positivt resultat. Vi behöver skapa möjligheter att snabbt kunna utveckla nya verksamheter när nya behov kommer. Där har Emil och ledningen gjort ett fantastiskt jobb. Det är svåra beslut att stänga verksamheter men det är ibland nödvändigt, säger Joakim Hagerius. Det övergripande arbetet har under året tydligare fokuserat på fler områden än det direkta hjälparbetet. I stadgarna finns tre huvudområden som man ska jobba inom; diakonal handling, opinionsbildning och mobilisering. Förr låg nästan allt fokus på den diakonala handlingen. Nu jobbar vi tydligare med opinionsbildning, med att påverka strukturer som gör att människor hamnar utanför hade vi till exempel medialt fokus på EU-migranter, genom bland annat Podrom.se och öppna förskolan, säger Emil Mattsson. De blickar in mot 2015 med förhoppningsfulla ögon. Göteborgs Räddningsmission kommer fortsätta att finnas på plats där det behövs. Det ligger i Räddningsmissionens DNA att vi finns där människor hamnar emellan systemen....

6 6 I ÅRSREDOVISNING FÖR GÖTEBORGS RÄDDNINGSMISSION, ORG.NR

7 BARN & UNGDOM Barnperspektivet bör genomsyra organisationen Som vuxen är det lätt att tappa bort barnperspektivet - just för att man är vuxen. Men att låta barnperspektivet genomsyra all verksamhet inom Räddningsmissionen ser Jenny Axebrink, som arbetar med utvecklingsfrågor inom området Barn och Ungdom, som ett självklart mål. Det är mycket som krigar om uppmärksamheten, men vi möter barn inom alla området och man måste ha barnens bästa i åtanke hela tiden. Det ställer stora krav på oss som organisation, säger hon. Räddningsmissionen har nästan alltid arbetet med barn och unga och Jenny Axebrink tycker att det är viktigt att jobba förebyggande, att inte bara syssla med akuta insatser. Hon ser medarbetarna som en av de största tillgångarna inom verksamhetsområdet. Den kunskap de har är en enorm tillgång. Och genom åren har arbetssätten utvecklats och förfinats. Vi jobbar till exempel med musik. Musiken är gränsöverskridande och frigör möjligheter att uttrycka sig. Under året ska Räddningsmissionen arbeta mer med ensamkommande flyktingbarn. Och där kan kan musiken komma till nytta som ett sätt att ta sig över språkliga barriärer.... Öppen förskola Vår öppna förskola är en pedagogisk verksamhet för utsatta EU-medborgare. Verksamheten riktar sig till barn och familjer som lever och vistas i Göteborg utan tydlig uppehållsrätt. Vi erbjuder pedagogisk verksamhet och arbetar för att barnens hälsa och välmående ska öka. I arbetet har vi personal med kultur- och språkkompetens som fungerar som brobyggare och är ett stöd för de barn och familjer vi möter. Förskolan bidrar till trygghet och verksamheten har särskilt fokus på att stärka relationen till utbildning. Vi är övertygade om att utbildning gör skillnad och ger en verklig möjlighet att på sikt bidra till en förbättrad situation oavsett vilket land man lever i. Under 2014 har vi haft aktiviteter för mellan barn mellan 0-18 år som lever i hemlöshet i Göteborg.Vi erbjuder kontakt med skola, hälso- och sjukvård och visst akut stöd så som mat, kläder, blöjor och kostnad för medicin. BARN & UNGDOM DEL AV TOTAL OMSÄTTNING 13% 17 ANSTÄLLDA SOLROSEN GENOMFÖRDE 96 BARNSAMTAL OCH 126 SAMTAL MED VÅRDNADS- HAVAREN I FRIHET. DETTA SOM STÖD FÖR BARNET. 16 ELEVER GÅR PÅ FRAMTIDSSPÅRS SKOLA ÖPPNA FÖRSKOLAN HAR HAFT AKTIVITETER FÖR BARN MELLAN 0-18 ÅR SOM LEVER I HEMLÖSHET 25 DELTAGARE I KARIBU 100 LÄGERDELTAGARE GÅVO- & BIDRAGSFINANSIERAD, SAMT AVTALSFINANSIERAD

8 BARN & UNGDOM Kulturskolan Svängdörren Kulturskolan Svängdörren har funnits i Lövgärdet sedan hösten Tillsammans med andra goda krafter har den som målsättning att göra Lövgärdet till en bättre plats att bo på. Svängdörren har funnits under Göteborgs Räddningsmission sedan våren Arbetet sker i samverkan med Rosa Huset (Lövgärdets Missionskyrka) och studieförbundet Bilda. Syftet med kulturskolan är att genom rytmen, dansen, sången och musiken få oss att öppna upp för de goda krafter som alltför ofta får leva inlåsta och kvävda. Mycket ropar till oss att vi inte duger och inte kan. Svängdörren vill vara en motkraft och hitta vägarna till vårt eget inre skapande. I dagsläget erbjuds afrikanska djembetrummor, piano, gitarr, rap, hip hop, musiklek, sång, rockensemble, databaserad musikproduktion, kör- och psalmsång. Sedan våren 2007 finns också Studio Svängdörren, en professionell studio med rep-, inspelnings- och kontrollrum. Studion används för produktion av egna och andras produktioner. Under 2014 hade vi cirka 100 deltagare i Svängdörrens verksamheter. Ensamkommande flyktingbarn Sedan mitten av oktober har vi genom ett entreprenörsavtal med kommunen haft ett jourboende för ensamkommande flyktingbarn på Lisagården. Under dessa drygt två månader träffade vi totalt 52 barn under dessa månader, 49 pojkar och tre flickor. De allra flesta barn kom från Syrien eller Afghanistan, tre från Somalia. Totalt har vi plats för femton barn i boendet. Ungdomarna som kommer till boendet känner ofta stor glädje och tacksamhet över att efter långa farofyllda resor på flykt undan krig och förtryck äntligen fått möta en trygg plats.

9 ÅRSREDOVISNING FÖR GÖTEBORGS RÄDDNINGSMISSION, ORG.NR I 9 Framtidsspår I september 2014 startade Göteborgs Räddningsmission Framtidsspår, en verksamhet som syftar till att öka ungdomars möjlighet att nå behörighet till högskolan; Idén är att olika aktörer går samman för att under ett och samma tak stötta unga vuxna att erhålla sin behörighet till högskola/universitet. Målgruppen är unga vuxna mellan år som vid något tillfälle har varit inskrivna på gymnasiet men som av olika anledningar avbrutit sina studier. Deltagarna har tillgång till extra stödresurser i form av kurator och representant från socialtjänsten. Deltagarna i Framtidsspår har också tillgång till KFUM:s verksamheter. Framtidsspår bygger sin verksamhet på folkhögskolepedagogik och följer kursplanen för allmän linje. Det är hög lärartäthet och lärarna arbetar tillsammans med samordnar från socialtjänst och kurator. Man har möjlighet att läsa grundämnena svenska, matte, engelska, historia, samhällskunskap, religion och naturkunskap. Efter avklarade studier får man ett omdöme med vilket man kan söka in på högskola/ universitet via en särskild kvot. Framtidsspår är ett Idéburet Offentligt Partnerskap, IOP, mellan SDF Angered, Västra Götalandsregionen, Ljungskile Folkhögskola, Arbetarrörelsens Folkhögskola i Göteborg, Göteborgs Räddningsmission, Sankt Lukasföreningen i Göteborg och KFUM Göteborg. Björlanda - en lägergård Under våren 2014 byggdes och fixades det på Björlanda prästgård. Det var förberedelser inför vår nya lägersatsning som sedan invigdes i början av juni. 24 sängplatser tillsammans med en studsmatta, 8 skänkta kanoter, bollar och rack och en massa andra aktiviteter gav möjlighet för en sommar fylld av läger och dagsaktiviteter med grupper från Räddningsmissionens egna verksamheter och även andra grupper som hyrde in sig. 10 läger och dagsutflykter för barn, ungdomar och familjer genomfördes i Räddningsmissionens regi under året.

10 BARN & UNGDOM Solrosen hittar nya vägar för att nå fler barn Solrosen är en verksamhet för barn/unga som har eller har haft en förälder eller nära familjemedlem aktuell inom kriminalvården. Vi stöttar även de vuxna runt barnet. En stor del av vår verksamhet handlar om samtalsstöd för barn och vuxna. Under 2014 genomförde vi 96 barnsamtal och 126 samtal med vuxna. Under våren startade en barngrupp, men avslutades då det efterhand blev för få barn. Basverksamheten fortsatte under hela året, såsom musiklektioner, uppsökande häkte/anstaltsbesök, vårfest, sommarläger och julfest. Vi genomförde ett antal aktiviteter för barn, bland annat två båtutflykter med hjälp från Fiskebäcks missionsförsamling. Solrosen ser fortsatt en utmaning i att hitta nya vägar för att fler barn och ungdomar ska få vetskap om att det finns stöd att få och därigenom kunna ta del av vår verksamhet arbetade vi med ett tydligare utåtriktat spridningsarbete. Vi ställde ut på mässsor, bjöd in till kuratorsträffar och tog emot ett antal studiebesök. Vi föreläste på kriminalvårdens olika utbildningar och medverkade ett flertal gånger på kriminalvårdens personalmöten. Vi höll en konferens på Bio Roy, där vi visade filmen Räknar dagar räknar år, en film baserad på intervjuer med solrosbarn. Under konferensen medverkade också Barnombudsmannen för att berätta om vilka upplevelser barn till frihetsberövade föräldrar har av sina häkte- och anstaltsbesök. Tillsammans med föreningarna Bojen och Gyllingen höll vi även en välbesökt konferens på Svenska mässan med fokus på hur man kan arbeta med barngrupper. I december avslutade vi projektet Barn på Sagsjön. I projektet har vi påverkat och varit delaktiga i hur kriminalvården vidare kan arbeta med mammabarnplacering. Vi har arbetat fram en rad metoder och strukturer för hur arbetet kan utformas för att säkerställa barnets bästa och att det sker på ett professionellt sätt. När vi nu avslutat projektet lämnar vi över en slutrapport till kriminalvården med en rad sammanfattade slutsatser. Vår förhoppning är att projektets erfarenheter kan bidra till en ökad medvetenhet om vikten av att inom kriminalvården ta ett centralt grepp om frågan och att vår rapport kan vara med och skapa debatt så att en förändring verkligen kommer tillstånd.

11 ÅRSREDOVISNING FÖR GÖTEBORGS RÄDDNINGSMISSION, ORG.NR I 11 Karibu Efter några år med verksamheten Karibu, som är en musik- och dansverksamhet som vi driver tillsammans med Bergsjöns kyrka, har vi fått lära känna och se barn och ungdomar utvecklas som individer och som sångare, dansare och musiker, det är en god känsla för både oss som ledare och för barnen att vi har ett sammanhang för gemenskap kring något så gränsöverskridande som musik. Under 2014 har 27 barn mellan år deltagit i verksamheten varje vecka uppdelat på två terminer. Det har varit en hel del nya barn, både på Karibu och i Sverige blandat med barn som har varit med länge.

12 12 I ÅRSREDOVISNING FÖR GÖTEBORGS RÄDDNINGSMISSION, ORG.NR

13 HEMLÖSHET Större fokus på bostadsfrågan och opinionsarbete Den stora utmaningen i arbetet med hemlösa är, precis som man kan tro, bostadssituationen i Göteborg. Problemet är att det inte finns någon riktig bostadspolitik. Det byggs för lite och det byggs för dyrt. De nyproducerade bostäderna är inte till för våra hemlösa, säger Annika Ström Öberg, som under året tillträtt som ny enhetschef för området Hemlöshet och Beroende. Hon vill sätta större fokus på frågan och bedriva opinionsarbete gentemot såväl politiker som media. De hemlösa är en av Räddningsmissionens prioriterade målgrupper. Det är så viktigt att bli sedd med vänliga ögon och vårt arbete skapar möjlighet till goda relationer som i sin tur ger möjlighet till förändring. Annika Ström Öberg efterlyser ett paradigmskifte i synen på vem som ska få bostad. Idag fungerar det så att man ska ta sig uppför boendetrappan. Sköter man sig belönas man med bostad. Men vi ser det som att bostaden är grunden för att klara av andra problem. Bostad först - det är ett mål och en metod :an på Linnégatan 35 I hjärtat av Göteborg driver Göteborgs Räddningsmission ett jourboende för hemlösa. Hit kommer män och kvinnor i alla åldrar som saknar bostad för natten. Vi erbjuder boende, en natt i taget, i ett eget rum med säng där man kan låsa om sig. På 35:an vill vi möta människor i ögonhöjd. Här får alla vara sig själv och behöver inte skämmas för sina handlingar. Vi sörjer för människors basala behov såsom mat, sömn och rena kläder. På sikt vill vi även sträva efter att bygga hållbara relationer och stärka det friska och positiva som finns hos alla. Vissa morgnar har vi en uppföljare på plats i boendet som stöttar i att skapa kontakt med socialtjänst och andra myndigheter för att få till mer långsiktiga boendelösningar och en tryggare tillvaro. 35:ans verksamhet sker i nära samarbete med kommunens fältarbete (där Göteborgs Räddningsmission, Stadsmissionen och kommunen ingick under 2014). 35:an är en avtalsverksamhet med full finansiering av Göteborgs stad. HEMLÖSHET DEL AV TOTAL OMSÄTTNING 29% 15 ANSTÄLLDA BESÖKTE VASAGATANS CAFÉ EN ÖKNING MED DRYGT 8000 BESÖKARE FRÅN 2013 FÄLTET HADE KONTAKT MED OM- KRING 500 PERSONER SOM LEVER I NÅGON FORM AV HEMLÖSHET 10 PLATSER I JOURBOENDE 25 KVINNOR I VECKAN HAR DEL- TAGIT I NÅGON AV VÅRA AKTI- VITETER RIKTADE TILL KVINNOR I UTSATTA SITUATIONER. 14 PLATSER FÖR HEMLÖSA MÄN MED SAMSJUKLIGHET EN KVÄLL I VECKAN ARBETAR VI PÅ ROSENLUND FÖR ATT STÖTTA KVINNOR SOM PROSTITUERAR SIG REGELBUNDNA SOPPMÄSSOR FÖR VÅR MÅLGRUPP I SAMVERKAN MED BETELHEMSKYRKAN OCH MATTEUSKYRKAN GÅVO- & BIDRAGSFINANSIERAD, SAMT AVTALSFINANSIERAD

14 HEMLÖSHET Caféet på Vasagatan 14 Caféet på Vasagatan är en samlingspunkt för personer som befinner sig i hemlöshet och annan social utsatthet. Vi har öppet fyra förmiddagar i veckan och erbjuder gemenskap, värme, gröt, ägg och mackor till gästerna. För den som har behov finns möjlighet att tvätta, ta en dusch och få ett ombyte kläder. På caféet finns även möjlighet att låna telefon och att läsa dagstidningen. Vår personal på caféet finns till hands för samtal och stöd. Vi vill motivera till förändring och försöker möta alla gäster med respekt och gott om tid att lyssna. På caféet arbetar också flera fantastiska volontärer. Under hösten 2013 sågs en ökning av antalet gäster vilket har fortsatt under hela 2014, den totala ökningen från 2013 är drygt 8000 personer. Utveckling av uppföljningsarbetet har prioriterats för att ytterligare öka möjligheterna för våra gäster att ta sig från en svår livssituation. I december kunde vi stötta tre personer som riskerade att förlora sitt boende. Fältarbete Sedan lång tid tillbaka är fältarbetet en av Räddningsmissionens viktigaste verksamheter. Under 2014 minskades antalet fältarbetare från tre till två på grund av organisationsförändringar. Vi arbetar uppsökande med den grupp av hemlösa som oftare sover ute än inne på nätterna. Människorna vi möter finns ofta i en destruktiv rundgång av socialt utanförskap, hemlöshet, droger, psykisk och fysisk ohälsa, våld och ibland kriminalitet. Vi arbetar för att lösa akuta ärenden och situationer, men också med att bygga långsiktiga relationer som kan skapa förändringsprocesser. En viktig del i vårt fältarbete är att genom länkningsarbete ge den utsatte möjlighet att komma i kontakt med socialtjänsten, sjukvården, psykiatrin, myndigheter och behandlingsenheter. Vi möter alltfler fattiga EU-medborgare, för dessa personer finns det ett mer begränsat antal insatser att länka vidare till. Fältarbetet är till ungefär två tredjedelar finansierat med gåvomedel. Göteborgs stad finansierar också en viktig del genom föreningsstöd.

15 ÅRSREDOVISNING FÖR GÖTEBORGS RÄDDNINGSMISSION, ORG.NR I 15 Kvinnor i utsatta livssituationer Under hösten 2014 startade vi ett arbete för att stötta kvinnor i olika former av utsatthet. Vi arbetar uppsökande med att träffa kvinnor som befinner sig i prostitution och människohandel. En kväll i veckan möter vi dessa kvinnor på en trygg plats där de får möjlighet att samtala över en smörgås och något varmt att dricka. Vi har även möjlighet att erbjuda enskilda samtal på andra tider samt hjälp med kontakt med sjukvård och myndigheter. En eftermiddag i veckan har Vasagatans café öppet för Afternoon tea, dit är kvinnor i olika livssituationer välkomna. Vi sjunger, umgås och fikar tillsammans. I våra verksamheter finns möjlighet för den som vill att delta i en andakt. Boendeteamet Vasagatan Under hösten 2014 blev vi tvingade att lägga ner Tredje våningens kollektiva boende för män med samsjuklighet. De delar av boendet som finns kvar fick namnet Boendeteamet Vasagatan. Ett lägenhetsboende med plats för 14 män i fina lokaler på Vasagatan. Vi arbetar tillsammans med de boende för att stötta dem i att komma vidare till ett mer självständigt och stadigvarande boende. I boendet finns ett band som spelar tillsammans, de kallar sig Third Florr Jam då de som är med i bandet alla har bott på gamla Tredje våningen. Vi kan göra samma sak dag, efter dag. Möta samma människa år efter år. Men, så plötsligt händer det en förändring, fortsätter Annica. Och det är för detta vi arbetar; att människor skall få en förändring och komma tillbaka till ett värdigt liv. Annica Arvidsson, fältassistent

16 16 I ÅRSREDOVISNING FÖR GÖTEBORGS RÄDDNINGSMISSION, ORG.NR

17 UTSATTA EU-MEDBORGARE Man måste våga tänka långsiktigt Fattigdomen i Europa har blivit synlig i Göteborgs gatubild de senaste åren. Ulrika Falk, verksamhetssamordnare för arbetet med utsatta EU-medborgare, vill hålla ett särskilt fokus på barnen i de utsatta grupper som söker sig till Sverige för en drägligare tillvaro. Utbildning är det som på sikt gör skillnad. Varje dag i skola gör nytta. Man måste våga tänka långsiktigt även när det gäller människor som är här tillfälligt, säger hon. Kommunallagen är i många stycken begränsande i förhållande till gruppen utsatta EU-migranter, men just när det gäller utbildning är rörelsefriheten större. Och en frivilligorganisation kan förhålla sig friare till kommunallagen, något Ulrika Falk ser som en fördel. En annan styrka vi har i det här arbetet, är att vi jobbar med romsk delaktighet och vi har romska medarbetare med kulturkompetens. Det gör att vi har lättare att nå de romska EU-migranterna.... Podrom.se Göteborgs Räddningsmission får många frågor om situationen för fattiga EU-medborgare och personer som försörjer sig i gatubilden. Många människor vill hjälpa till, eller bara veta mer. Det finns också många myter kring EU-medborgare och romer. Behovet av fakta och information är mycket stort. Därför startade vi webbsidan Podrom.se. Här har vi samlat rapporter, fakta, svar på vanliga frågor, reportage och mycket mer i frågor som rör fattiga EU-migranter och deras situation i Europa, Sverige och Göteborg. Po drom är romani och betyder på väg. Podrom.se är en del av Göteborgs Räddningsmissions arbete med fattiga EUmedborgare. I detta arbete har vi ett särskilt fokus på det romska perspektivet. Som folkgrupp är romerna den minoritet i Europa som allra tydligast drabbats av utsatthet, diskriminering och marginalisering. Vår ambition är inte att ge svar på alla frågor, utan att bidra till ökad kunskap och vara ett samlande forum, säger Ulrika Falk. ARBETET BLAND FATTIGA EU-MEDBORGARE DEL AV TOTAL OMSÄTTNING 5% 5 ANSTÄLLDA SVENSKAUNDERVISNING EN GÅNG I VECKAN BOENDE FÖR 14 FAMILJER OCH TOTALT 30 BARN UNDER PERIO- DEN JULI JANUARI GÅVO- & BIDRAGSFINANSIERAD, SAMT AVTALSFINANSIERAD

18 UTSATTA EU-MEDBORGARE Öppen förskola mötesplats På Djurgårdsgatan kan vi erbjuda en mötesplats dit Utsatta EU-medborgare kommer för samhällsinformation och språkutbildning. En dag i veckan har vi kurser i svenska i samverkan med tidningen Faktum. Faktum erbjuder arbete och flera av de föräldrarna till de barn vi möter försörjer sig genom tidningsförsäljning. Vi är behjälpliga med samhällsinformation och stöd i kontakt med myndigheter, sjukvård och hänvisar till övriga aktörer som arbetar med målgruppen. Husvagnsuppropet Vi erbjuder tillfälligt boende för barnfamiljer i samverkan med församlingar i Göteborg. Sedan sommaren 2014 kan vi erbjuda husvagnsboende för barnfamiljer. De familjer vi möter tvingas ibland sova i bilar, i tält och hamnar mellan tillfälliga boenden vilket innebär en enorm otrygghet för barnen. För att erbjuda ett mindre otryggt alternativ har vi tillsammans med flera engagerade församlingar erbjudit kortare eller längre boende för 14 familjer och totalt 30 barn under perioden juli januari Det är många som kommer hit och hälsar på oss, de är väldigt snälla. De visar respekt och säger att vi är en del av familjen. Costel Stan, inneboende husvagnsprojektet

19 ÅRSREDOVISNING FÖR GÖTEBORGS RÄDDNINGSMISSION, ORG.NR I 19

20 20 I ÅRSREDOVISNING FÖR GÖTEBORGS RÄDDNINGSMISSION, ORG.NR

21 INTEGRATION Arenor som förebygger isolering och utanförskap är jätteviktiga Samhällsklimatet hårdnar. Grupper vänder sig emot varandra och fördomarna växer. Det konstaterar Ammar Ahmed som arbetar med Räddningsmissionens insatser för integration. Att vända den trenden ser han som en av utmaningarna under året. Vi behöver ha mer kontakt olika grupper emellan, den ena gruppen vet inte hur den andra har det, säger han. Han tycker att verksamheten Öppet hus är en viktig arena i det sammanhanget. Många nyanlända hamnar i utanförskap och isolering. Räddningsmissionens öppna hus kan hjälpa till att bryta den. Det finns massor att göra på integrationsområdet, menar Ammar Ahmed. Det är en stor grupp och det är många som behöver vår hjälp. Här kan de känna att vi bemöter dem med respekt. Här sker möten i ögonhöjd. Folk behöver känna att någon bryr sig, säger han.... Öppet hus Öppet hus är en mötesplats där alla är välkomna för möten med olika kulturer, människor och språk. I första hand riktar vi oss till nyanlända och personer med utländsk bakgrund. Under 2014 hade vi ca 1150 besökare från många olika nationaliteter på Öppet hus; män, kvinnor och barn. På Öppet hus kan man komma för att öva svenska, få råd och stöd, träffa människor och ha roligt. En av målsättningarna för Öppet hus är att skapa rum för gemenskap och vänskap. På Öppet hus har vi också en barngrupp där vi utgår från Barnkonventionen med fokus på delar som handlar om barns rätt till delaktighet och rätt till fritid och lek. Öppet hus är en viktig mötesplats dit många nya och gamla besökare kommer varje vecka! INTEGRATION DEL AV TOTAL OMSÄTTNING 4% 3 ANSTÄLLDA 2014 HADE VI CA 1150 BESÖKA- RE FRÅN MÅNGA OLIKA NATIO- NALITETER PÅ ÖPPET HUS 30 KVINNOR HAR DELTAGIT I KVINNOGRUPPEN I BERGSJÖN VI HAR HAFT TVÅ STÖDGRUPPER FÖR NYANLÄNDA FÖRÄLDRAR GÅVO- & BIDRAGSFINANSIERAD, SAMT AVTALSFINANSIERAD

22 INTEGRATION Kvinnogruppen i Bergsjön På måndagar har vår mobila språkgrupp fortsatt att åka runt i Göteborg för att lära känna sin stad och sitt sammanhang samtidigt som man har pratat svenska. Under senare delen av hösten gjorde vi dock en förändring. För att kunna nå fler kvinnor så blev vi stationära i Bergsjöns kyrka som också är en samarbetspart i detta arbete. Det blev en förändring som har inneburit att ca 30 kvinnor regelbundet kommer till kyrkans lokaler för att samtala på svenska och delta i någon aktivitet som musik, skapande, fika eller annat som står på schemat för dagen. Föräldrautbildning Under året har vi haft två stödgrupper för nyanlända föräldrar. Till våren träffade vi sex arabisktalande pappor och till hösten en blandad grupp av föräldrar i samtal om uppfostran, kulturkrockar, föräldraskap, glädjeämnen och svårigheter. Anledningen till gruppverksamheten var ett behov som uttrycktes av föräldrar som vi mötte i olika sammanhang, att det är svårt att förstå skrivna och oskrivna regler som gäller för föräldraskap i Sverige, samtidigt som man brottas med allt annat som man behöver hantera som nyanländ i Sverige. Genom samtal och övningar med andra i liknande situation blandat med ökad kunskap om lagar, regler och samhället så uttryckte alla deltagarna att det var värdefullt att gå i gruppen. Etableringslots Arbetet med etableringslots har skett i samverkan med Saronkyrkan och varit finansierat av Arbetsförmedlingen. Våra etableringslotsar skulle hjälpa nyanlända personer att etablera sig i Sverige, stötta i kontakt med myndigheter och försöka hjälpa vidare till jobb, utbildning och sysselsättning. Vi avslutade dock arbetet under 2014 på grund av att arbetet med reformen sällan ledde till önskvärda resultat avslutade Arbetsförmedlingen själv reformen.

DIN NÄSTA TIDNINGEN FÖR GÖTEBORGS RÄDDNINGSMISSION RÄDDNINGSMISSIONENS ÅRSREDOVISNING JÄMSTÄLLDHET OCH INTEGRATION PÅ AGORA LISAGÅRDEN EN BIT PÅ VÄGEN

DIN NÄSTA TIDNINGEN FÖR GÖTEBORGS RÄDDNINGSMISSION RÄDDNINGSMISSIONENS ÅRSREDOVISNING JÄMSTÄLLDHET OCH INTEGRATION PÅ AGORA LISAGÅRDEN EN BIT PÅ VÄGEN DIN NÄSTA TIDNINGEN FÖR GÖTEBORGS RÄDDNINGSMISSION RÄDDNINGSMISSIONENS ÅRSREDOVISNING JÄMSTÄLLDHET OCH INTEGRATION PÅ AGORA LISAGÅRDEN EN BIT PÅ VÄGEN 1/2010 2 GÖTEBORGS RÄDDNINGSMISSION 1/2010 Vem ska

Läs mer

DIN NÄSTA TIDNINGEN FÖR GÖTEBORGS RÄDDNINGSMISSION RÄDDNINGSMISSIONENS ÅRSREDOVISNING JÄMSTÄLLDHET OCH INTEGRATION PÅ AGORA LISAGÅRDEN EN BIT PÅ VÄGEN

DIN NÄSTA TIDNINGEN FÖR GÖTEBORGS RÄDDNINGSMISSION RÄDDNINGSMISSIONENS ÅRSREDOVISNING JÄMSTÄLLDHET OCH INTEGRATION PÅ AGORA LISAGÅRDEN EN BIT PÅ VÄGEN DIN NÄSTA TIDNINGEN FÖR GÖTEBORGS RÄDDNINGSMISSION RÄDDNINGSMISSIONENS ÅRSREDOVISNING JÄMSTÄLLDHET OCH INTEGRATION PÅ AGORA LISAGÅRDEN EN BIT PÅ VÄGEN 1/2010 2 GÖTEBORGS RÄDDNINGSMISSION 1/2010 Vem ska

Läs mer

Stockolms Stadsmission Telefon 08-78 78 600 Fax 08-78 78 634 Plusgiro 90 03 51-8 info@stadsmissionen.se Organisationsnummer 802003-1954

Stockolms Stadsmission Telefon 08-78 78 600 Fax 08-78 78 634 Plusgiro 90 03 51-8 info@stadsmissionen.se Organisationsnummer 802003-1954 Stockolms Stadsmission Telefon 08-78 78 600 Fax 08-78 78 634 Plusgiro 90 03 51-8 info@stadsmissionen.se Organisationsnummer 802003-1954 Produktion:Goodybag, Garbergs, Bilbao. Fotograf: Björn Rasmussen

Läs mer

MALIN BERGHAGEN BESÖKER KLARAGÅRDEN SID. 3-5

MALIN BERGHAGEN BESÖKER KLARAGÅRDEN SID. 3-5 STOCKHOLMS STADSMISSION NOVEMBER 2012 PG 90 03 51-8 WWW.STADSMISSIONEN.SE MALIN BERGHAGEN BESÖKER KLARAGÅRDEN SID. 3-5 PETERS VÄG TILLBAKA EFTER 30 ÅR I HEMLÖSHET SID. 8-9 OMBUD TILLGODOSER BASBEHOV OCH

Läs mer

Innehållsförteckning. Verksamhetsöversikt 2 Stockholms Stadsmission har 255 000 möten varje år. Stockholms Stadsmissions roll 3.

Innehållsförteckning. Verksamhetsöversikt 2 Stockholms Stadsmission har 255 000 möten varje år. Stockholms Stadsmissions roll 3. Årsredovisning 2010 Innehållsförteckning Verksamhetsöversikt 2 Stockholms Stadsmission har 255 000 möten varje år. Stockholms Stadsmissions roll 3 2010 i korthet 4 Direktorn har ordet 6 Social verksamhet;

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2012. Organisationsnummer 802003-1954

ÅRSREDOVISNING 2012. Organisationsnummer 802003-1954 ÅRSREDOVISNING 2012 Organisationsnummer 802003-1954 Innehållsförteckning Verksamhetsöversikt 2 Stockholms Stadsmissions uppdrag och roll 3 2012 i korthet 4-5 Direktor har ordet 6-7 Social verksamhet;

Läs mer

din nästa TIDNING FÖR GÖTEBORGS RÄDDNINGSMISSION 1/2009 MIN HUND ÄR DEN ENDA FAMILJ JAG HAR

din nästa TIDNING FÖR GÖTEBORGS RÄDDNINGSMISSION 1/2009 MIN HUND ÄR DEN ENDA FAMILJ JAG HAR din nästa TIDNING FÖR GÖTEBORGS RÄDDNINGSMISSION 1/2009 MIN HUND ÄR DEN ENDA FAMILJ JAG HAR Peo Pedersen har sin hund Dolly boende hos sig på Björlanda Prästgård RÄDDNINGSMISSIONENS ÅRSREDOVISNING TROR

Läs mer

Stiftelsen Skåne Stadsmissions årsredovisning 2013

Stiftelsen Skåne Stadsmissions årsredovisning 2013 Stiftelsen Skåne Stadsmissions årsredovisning 2013 1 Innehåll Social verksamhet Unga Enter Mötesplats 4 Unga Forum 6 Stadsmissionens boende för unga 6 Svenska PostkodLotteriet stödjer Sveriges Stadsmissioner

Läs mer

Stockholms Stadsmission Årsredovisning 2006

Stockholms Stadsmission Årsredovisning 2006 det 153:e året. Stockholms Stadsmission Årsredovisning 2006 1 INNEHÅLL ett växande förtroende. Ett växande förtroende 1 Stadsmissionen i samhället 2 Verksamhetsområden: Barn/Ungdom 6 Utbildning 10 Hemlöshet

Läs mer

Hållbart liv om hållbart församlingsbyggande

Hållbart liv om hållbart församlingsbyggande Hållbart liv om hållbart församlingsbyggande Diakonins månad 2013 arbetsgruppen för diakonins månad 2013 har bestått av: Inga Johansson, pastor och handläggare temaområde samhälle, Gemensam Framtid Marie

Läs mer

DIN NÄSTA NY SKULPTUR FÖR ATT HEDRA GÖTEBORGS RÄDDNINGSMISSION KVINNOGRUPP PÅ CAFÉ VASA LIVSVIKTIGA LÄGER TIDNINGEN FÖR GÖTEBORGS RÄDDNINGSMISSION

DIN NÄSTA NY SKULPTUR FÖR ATT HEDRA GÖTEBORGS RÄDDNINGSMISSION KVINNOGRUPP PÅ CAFÉ VASA LIVSVIKTIGA LÄGER TIDNINGEN FÖR GÖTEBORGS RÄDDNINGSMISSION DIN NÄSTA TIDNINGEN FÖR GÖTEBORGS RÄDDNINGSMISSION NY SKULPTUR FÖR ATT HEDRA GÖTEBORGS RÄDDNINGSMISSION KVINNOGRUPP PÅ CAFÉ VASA LIVSVIKTIGA LÄGER 3/2014 2 I GÖTEBORGS RÄDDNINGSMISSION / LEDARE VILLIGA

Läs mer

Mission: STHLM. Alla barn kan inte äta sig mätta hemma - Stockholms Stadsmission ser ett ökat behov av stöd till barn som lever i fattigdom

Mission: STHLM. Alla barn kan inte äta sig mätta hemma - Stockholms Stadsmission ser ett ökat behov av stöd till barn som lever i fattigdom Alla barn kan inte äta sig mätta hemma - Stockholms Stadsmission ser ett ökat behov av stöd till barn som lever i fattigdom Varje vår gör Stockholms Stadsmission en insats för att uppmärksamma och samla

Läs mer

Resultat och erfarenheter gällande kommunens ansvar gentemot socialt utsatta

Resultat och erfarenheter gällande kommunens ansvar gentemot socialt utsatta KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Lagerkvist Monika Datum 2015-05-13 Diarienummer KSN-2015-0811 Kommunstyrelsen Resultat och erfarenheter gällande kommunens ansvar gentemot socialt utsatta Förslag till

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2013. Organisationsnummer 802003-1954. SOCIALA FÖRETAG Second hand. Upplands Väsby UTBILDNING. UTBILDNING Vuxenutbildning

ÅRSREDOVISNING 2013. Organisationsnummer 802003-1954. SOCIALA FÖRETAG Second hand. Upplands Väsby UTBILDNING. UTBILDNING Vuxenutbildning SOCIAL VERKSAMHET Barn och unga SOCIALA FÖRETAG Arbete & Sysselsättning Brandbergen café o lokalvård VOLONTÄRDRIVEN VERKSAMHET SOCIALA FÖRETAG Second hand Informationsbutiken PLATTAN REMAKE unga för Träningsboende

Läs mer

Samverkan i gränsland

Samverkan i gränsland Samverkan i gränsland Utvärdering av socialfondsprojektet Framtidsspår 2009 Vad är det som gör att ett projekt kan sägas vara framgångsrikt? Kan ett projekt sätta spår in i framtiden? Hur går det till?

Läs mer

Mission: STHLM. Sol och värme på familjekollo sid. 3-4. Ung och förälder - möt Denise sid. 8. Dolly smyckar vardagen sid. 9

Mission: STHLM. Sol och värme på familjekollo sid. 3-4. Ung och förälder - möt Denise sid. 8. Dolly smyckar vardagen sid. 9 Mission: STHLM Stockholms Stadsmission juni 2010 PG 90 03 51-8 www.stadsmissionen.se Sol och värme på familjekollo sid. 3-4 Ung och förälder - möt Denise sid. 8 Dolly smyckar vardagen sid. 9 mission: STHlm.

Läs mer

Mission: STHLM PG 90 03 51-8 www.stadsmissionen.se

Mission: STHLM PG 90 03 51-8 www.stadsmissionen.se Stockholms Stadsmission Stortorget 3, Box 2266, 103 17 Stockholm 08-78 78 600 info@stadsmissionen.se Plusgiro 90 03 51-8 www.stadsmissionen.se Hallå där, Bo Eliasson! Bo Eliasson är egen företagare och

Läs mer

MANUEL. månar mångfalden NY DIREKTOR BÖRJAR TILL HÖSTEN UNG INSPIRATION FÖR MISSION I EGYPTEN VÄGEN TILLBAKA TILL MENINGSFULLT LIV

MANUEL. månar mångfalden NY DIREKTOR BÖRJAR TILL HÖSTEN UNG INSPIRATION FÖR MISSION I EGYPTEN VÄGEN TILLBAKA TILL MENINGSFULLT LIV Pingst.se NR n NYHETER n REPORTAGE n UNDERVISNING n RECENSIONER n KRÖNIKOR n FOLK 2 JUNI 2014 NY DIREKTOR BÖRJAR TILL HÖSTEN UNG INSPIRATION FÖR MISSION I EGYPTEN VÄGEN TILLBAKA TILL MENINGSFULLT LIV MANUEL

Läs mer

på andra arenor Ögonblicksbilder av Svenska kyrkans närvaro bland andra samhällsaktörer

på andra arenor Ögonblicksbilder av Svenska kyrkans närvaro bland andra samhällsaktörer på andra arenor Ögonblicksbilder av Svenska kyrkans närvaro bland andra samhällsaktörer foto: magnus bodin 1 KYRKOKANSLIET 75170 Uppsala Telefon: 018 16 95 00, E-post: info@svenskakyrkan.se Web: www.svenskakyrkan.se

Läs mer

Lättläst om. Sociala företag. 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31

Lättläst om. Sociala företag. 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31 Lättläst om Sociala företag 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31 Visionen för projekt Östgötamodellen arbete för alla Rapporten som du nu läser handlar om arbetsintegrerande

Läs mer

Håller du på att missa något viktigt?

Håller du på att missa något viktigt? Håller du på att missa något viktigt? Det är fredag kväll. Veckan är slut. Du vill koppla av. Tevesoffan är varm och mjuk. Du somnar. Vem mördade vem? Fick de varandra till slut? Allt missar du. Fast det

Läs mer

Slutrapport. Projekt Ett Öppnare Värmland 120901-140630. Anna- Karin Ingman, Lilian Olsson, David Mathiasson, Birgitta Barrefors Ivansson 2014-05-27

Slutrapport. Projekt Ett Öppnare Värmland 120901-140630. Anna- Karin Ingman, Lilian Olsson, David Mathiasson, Birgitta Barrefors Ivansson 2014-05-27 Slutrapport Projekt Ett Öppnare Värmland 120901-140630 Anna- Karin Ingman, Lilian Olsson, David Mathiasson, Birgitta Barrefors Ivansson 2014-05-27 1 Innehållsförteckning Sid 1. Inledning... 3 Mål och Syfte.....4

Läs mer

DOKUMENTATION FRÅN KONFERENS OM UTSATTA EU-MEDBORGARE

DOKUMENTATION FRÅN KONFERENS OM UTSATTA EU-MEDBORGARE DOKUMENTATION FRÅN KONFERENS OM UTSATTA EU-MEDBORGARE Linköpings kommun Författare Erik Olsson Projektledare Robert Wenemark 18 februari 2015 2014 Skill Om Skill Skill grundades 1997 och erbjuder akademikers

Läs mer

Brev till Maria. Nio framtida reformer för civila samhället. Sektor3 tankesmedjan för det civila samhället

Brev till Maria. Nio framtida reformer för civila samhället. Sektor3 tankesmedjan för det civila samhället Brev till Maria Nio framtida reformer för civila samhället Sektor3 tankesmedjan för det civila samhället Den här rapporten ges ut av Sektor3 tankesmedjan för det civila samhället www.sektor3.se Idétidskriften

Läs mer

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7 Innehållsförteckning Introduktion 2 Varför inflytande för barn och unga? 3 Barnkonventionen 5 Definition av begrepp 7 Deltagande/delaktighet 7 Inflytande 8 Normer 8 Makt 9 Åldersmaktsordning 10 Olika nivåer

Läs mer

Verksamhetsberättelse och årsredovisning år 2012. Hela Människan, 2013

Verksamhetsberättelse och årsredovisning år 2012. Hela Människan, 2013 Innehåll Hela Människan - hela livet...sid 3 Från ord till handling...sid 4 Huvudmän...Sid 5 Omvärldsanalys...Sid 6 Riksenheten under 2012...Sid 6 Arbete inom missbruksområdet...sid 8 Arbete med att förebygga

Läs mer

Bakom fasaden Barn och ungdomar i den sociala barnavården berättar

Bakom fasaden Barn och ungdomar i den sociala barnavården berättar Bakom fasaden Barn och ungdomar i den sociala barnavården berättar Barnombudsmannen 2011 Josefine Vad är jag? En pjäs i ett parti schack som någon har lämnat och glömt bort? En tröja i en låda med bortglömda

Läs mer

DIN NÄSTA BARN PÅ ANSTALT FRAMTIDSSPÅR 39 CLIPP FÖR HEMLÖSA TIDNINGEN FÖR GÖTEBORGS RÄDDNINGSMISSION

DIN NÄSTA BARN PÅ ANSTALT FRAMTIDSSPÅR 39 CLIPP FÖR HEMLÖSA TIDNINGEN FÖR GÖTEBORGS RÄDDNINGSMISSION DIN NÄSTA TIDNINGEN FÖR GÖTEBORGS RÄDDNINGSMISSION BARN PÅ ANSTALT FRAMTIDSSPÅR 39 CLIPP FÖR HEMLÖSA 1/2015 2 I GÖTEBORGS RÄDDNINGSMISSION / LEDARE DET MÄNSKLIGA FUNGERAR Det kostar inget, du har tillgodo

Läs mer

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN Foto: Mostphotos Metodbok Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och i världen.

Läs mer

VAR REDO ATT KÄMPA! Asylsökande barn och föräldrar berättar om sin första tid i Sverige

VAR REDO ATT KÄMPA! Asylsökande barn och föräldrar berättar om sin första tid i Sverige VAR REDO ATT KÄMPA! Asylsökande barn och föräldrar berättar om sin första tid i Sverige RÄDDA BARNEN 2014 1 Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer

Läs mer