DAGENS INFORMATION OM IT INOM BYGGNADSINDUSTRIN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "DAGENS INFORMATION OM IT INOM BYGGNADSINDUSTRIN"

Transkript

1 ArchiMAG DAGENS INFORMATION OM IT INOM BYGGNADSINDUSTRIN 10 EUR / 75 DKK / 85 NOK / 90 SEK ArchiCAD 17 BIM bor i detaljerna 9 Rallar Arkitekter 11 Oppmåling av eksisterende bygg med Flexijet 13 På besök hos WSP översiktsplanering av Kalevanrinne 16 Svenska inredningsarkitekter designar Titanic II 18 Skihytta med nordlyset 20 Artlantis 5 en revolution i rendering och animering 22 Ett skulpturalt förhållningssätt 24 The Times They Are A-Changin BIM i Storbritannien 26 Mer effektiv arbeidsdag etter spesialtilpasset ArchiCAD-kurs 27 IFC-guidens ABC på engelska 28 AI, BIM Equity & BIM Measurement samarbejder om BIM-opmåling 30 Paludan & Ramsager Arkitekter 32 BIM for entreprenører 33 ArchiTerra med forbedret SOSI-import 34 Nyheter 35 Tips&Tricks

2 ArchiMAG ArchiMAG är en nordisk tidskrift för byggbranchen. Utgivare M.A.D. Kägelstranden Esbo Finland Tel: Huvudredaktör Severi Virolainen Redaktion M.A.D. Graphisoft Sverige Graphisoft Norge Graphisoft Danmark Lay-out Ville Nikunen Tryckeri Rannikon Laatupaino Oy Vihanti, Finland Pärmbild Skihytta, Christian Cleve Broch i Cleve Broch AS, Heggelund & Koxvold AS Den papirløse byggeplassen Da PC en inntok kontorene for år siden, snakket man om at kontorene snart ville bli papirløse. Det har derimot aldri vært så mye papir på kontorene som det er i dag og det er minst to grunner til det; printere har blitt billigere og de som mottar digitale brev og dokumenter foretrekker å skrive dem ut. Det er bare 5 år siden Telenor sluttet å trykke opp 2 millioner telefonkataloger i Norge. I dag finner man telefonnummer gratis på internett og det er ingen som etterspør papirkataloger lenger. Dette tyder på at hvis folk ikke lenger kan velge mellom papir og PC, så vil man bruke PC. Problemet med papirtegninger at de bare er 100 % oppdaterte i noen sekunder etter at de er skrevet ut. Gamle eller utdaterte tegninger på byggeplassen er en kilde til feil som det kan være kostbart å rette opp. BIM gjør at arbeidsflyten blir mye bedre, samtidig som det styrker tverrfagligheten i byggeprosjektene. Dessuten forsvinner ikke BIM-skissene. Det er slutt på tiden da det måtte lages nye tegninger fordi papirtegningen var borte. BIM-plattformen fungerer godt og gir tydeligere kommunikasjon mellom fagene med riktig tegneunderlag for alle uttaler arkitekt Kitty Colbjørnsen Olsen fra Statsbygg til Elmagasinet. BIMx representerer en helt ny måte å bringe BIM-modellen ut på byggeplassen. Med sitt enkle brukergrensesnitt vil den kunne brukes av alle. ISSN ArchiMAG är M.A.D.:s oregistrerat varumärke. I texterna används därtill flera registrerade och oregistrerade varumärken av olika företag. Halvor Sandbo Daglig leder Graphisoft Norge

3 Severi Virolainen Översättning från finska: Henrik Nederström ArchiCAD 17 BIM bor i detaljerna Det var Ludwig Mies van der Rohe som brukade upprepa satsen Gud bor i detaljerna. Graphisoft har förvandlat detta till en slogan för ArchiCAD 17: BIM Lives in the Details. Är det verkligen så? Hur besvarar ArchiCAD 17 denna utmaning? Vad har ArchiCAD 17 i övrigt att erbjuda oss? ArchiCAD tar ytterligare några steg mot ett perfekt BIM-program. Man har lagt till nya koncept, såsom de automatiska detaljerna, den ännu mer avancerade energikalkyleringen, de automatiska höjdreferenserna av element och 3D-skärningarna. Därutöver stödjer ArchiCAD 17 bakgrundskalkylering och de nyaste IFC-standarderna. Världen är mer komplicerad än vad ett program kan modellera och därför kan de nya koncepten kanske inte lösa allt i alla fall, liksom den krassa verkligheten har visat med ArchiCADs äldre koncept men det betyder inte att de nya koncepten inte skulle fungera tillräckligt bra i de flesta fallen. Byggnadsmaterial som nyhet Den viktigaste och mest revolutionära av de nya egenskaperna hos ArchiCAD 17 är de nya byggnadsmaterialen. Ett byggnadsmaterial är ett attribut där ett skrafferingsmönster (fill) och ett ytmaterial kopplas ihop. Ett byggnadsmaterial har även värmeledningsförmåga, täthet och specifik värmekapacitet, som används i energikalkyleringen. Ett byggnadsmaterial har dessutom en prioritet. Prioriteten är byggnadsmaterialets symboliska styrka: när två byggnadsmaterial möts blir det det svagare materialet som väjer för det starkare. Detta påminner om den gamla egenskapen där pelare, balkar och väggar hade en prioritet. Ett byggnadselement kan innehålla ett eller flera byggnadsmaterial. En väggkonstruktion kan exempelvis bestå av åtskilliga byggnadsmaterial från yttre ytbehandlingen via stommaterialet och isoleringarna till inre ytbehandlingen. Fördelarna med byggnadsmaterialen Byggnadsmaterialen för ArchiCAD närmre en perfekt BIM där den virtuella modellen alltmer motsvarar realvärlden och där information kan utnyttjas mer mångsidigt och effektivt än förr. Konceptet är enkelt och genialt. Jag vet att Graphisoft utvecklat det i mer än tio år, och det kan vara så att tiden inte varit mogen förrän nu. Det krävs mer kalkyl och kanske nytt tänkande också. Den största omedelbara nyttan med byggnadsmaterialen är de automatiska sammanfogningarna. Sammanfogningsdetaljer på arbetsritningsnivån av väggar, bjälklag, pelare och balkar blir i praktiken automatiserde. Det här är en enorm tidsbesparing, minskar fel och förbättrar dokumentationens kvalitet. I synnerhet när det gäller att rita sektioner är skillnaden mot det tidigare massiv! Tyvärr fungerar automatiken inte med sammanfogningar mellan väggar och tak fullt ut ännu. Denna brist kan delvis kringgås genom att i stället för tak använda skalkonstruktion (shell) samt förstås att modellera ytter- och innertaken separat. Också mängdkalkyleringen är tack vare de mer precisa sammanfogningarna noggrannare och pålitligare än tidigare. Den tredje nyttan är energikalkyleringen: ArchiCAD 17 kan själv kalkylera konstruktionernas energivärden, vilket betydligt minskar kalkyleringsarbetet. Konstruktionslagren med sina byggnadsmaterial och sammanfogningar modelleras nu även i 3D-vyn. Detta innebär att materialen syns snyggt och illustrativt när man skär modellen. ArchiMAG Scandinavian

4 Ett byggnadsmaterial består av skrafferingen (fill), som syns på 2D-bilder, ytmaterialet, som syns på 3D-bilder, samt de fysikaliska egenskaper som direkt påverkar energikalkyleringen. Prioriteten bestämmer byggnadsmaterialets symboliska kraft: de svagare materialen väjer automatiskt för de starkare. Konstruktionslager syns även i 3D-sektioner och lämpar sig bra för illustrering. Tyvärr renderar OpenGL-motorn luftspaltens genomskinlighet så att även bakomliggande konstruktionslager blir genomskinliga på ett tråkigt sätt. Det är därför luftspalten har ersatts med ljus massa här. Förbättningar i modelleringen BIM har skapat nya utmaningar även för modellerandet. Noggrannhetskraven har blivit större, och modellen ska vara korrekt inte bara se så ut. ArchiCAD 17 medför många små förbättringar, varav en är referenslinjens läge. En väggs referenslinje kan nu placeras på sex olika sätt, ett bjälklags linje på fyra sätt. En väggs referenslinje kan orienteras enligt väggens yttre eller inre yta, enligt stommens yttre eller inre yta, eller så kan den ligga i mitten av stommen eller väggen. Dess avstånd kan fritt justeras liksom tidigare. Ett bjälklag kan modelleras enligt dess topp- eller bottenyta, eller stommens topp- eller bottenyta. I bjälklagets fall kan stommen betyda till exempel ett håldäck, och hela bjälklaget innehåller också isoleringen, gjuten yta och golvbeläggningen. Man kan flytta på referenslinjen utan att elementet flyttas eller, om man så vill, ordna så att referenslinjen blir kvar på sin plats och elementet flyttas. Också då när konstruktionen förändras blir stommen kvar fast konstruktionslagrens tjocklekar förändras. Denna sektionsbild är producerad helt utan booleska operationer. Byggnadsmaterialens kraftrelationer, dvs prioriteter, manifesteras så att samma byggnadsmaterial på korsande byggnadselement förenas foglöst, där annars det starkare tränger genom de svagare. Redigering av konstruktionstyper har utvecklats enormt. Den visuella presentationen är tydligare och enklare. Konstruktionslagren kan ordnas genom att dra med markören. Dessutom kan linjen mellan konstruktionslagren vara en formlinje. Verktygsinställningarna har fått lite jämkning, och illustrationen är ännu tydligare. Här syns också till vilken höjdposition väggens över- och underkant har kopplats. Med dessa inställningar räcker väggen en meter upp till andra våningen och 200 mm ner till källaren, och dessutom tänjer den sig i höjdled om 1:a våningens höjd förändras. 4 ArchiMAG Scandinavian

5 Bågfrom är balkens nya egenskap. En bågformig balk kan inte stå snett, men dess profil kan roteras. Vid behov går det alltid att förvandla balken till en morph, som fritt kan lutas i vilken riktning som helst. I synnerhet är detta fördelaktigt vid BIM-modellering, för de bärande väggarna kan kopplas till bjälklagens stommar. Samtidigt väjer väggarnas och bjälklagens ytmaterial för varandra enligt prioritetsordningen. Man kan på detta sätt lätt producera materialet för konstruktören så att denna inte behöver gissa var stommen ligger. Nya associationer Även öppningar det vill säga fönster och dörrar kan placeras på samma sätt som förr, i förhållande till väggens yttre eller inre yta, men nu går det även att placera dem i förhållande till stommens yttre eller inre yta. På så sätt blir fönstren kvar på platsen även om ytterbeklädnaden ändras. En öppning kan på fler sätt än tidigare kopplas till en väggs övereller underkant eller vilken vald våning som helsts över- eller underkant. Det här borde vara tillräckligt över- och underkanten av en öppning kan inte kopplas samtidigt, utan öppningen är kopplad endast i ena ändan. Med andra ord tänjs den inte automatiskt utan GDL-programmering när våningar flyttas. Det som däremot tänjs är pelare och väggar. Både över- och underkanten av dessa vertikala element kan kopplas i förhållande till önskad våning. Om våningshöjden förändras förändras också väggarnas och pelarnas höjd motsvarande. Nya vapen för konceptplanering Morph är ett behändigt verktyg för SketchUp-aktig disponering. Det är fiffigt av Graphisoft att lägga till våningsvis kalkyldata till morphverktyget. Morphens våningsytor och volymer kalkyleras automatiskt enligt projektets våningsindelning. Dessutom känner markören av våningsgränserna. Denna nya funktion är ett verkligt användarvänligt redskap vid till exempel för skissande av byar, städer och stora byggnader. Zoner, som vanligen används till att illustrera utrymmen eller rum, har fått en ny geometrisk metod: en zon kan nu ritas som en rät eller skev rektangel, liksom de övriga polygonala elementen. Zonen har därutöver fått en ypperlig ny redigeringsmetod: en rätvinklig zon kan tänjas så att dess areal förblir oförändrad. När längden minskar ökar bredden och vice versa. Det här är ytterst behändigt när man testar ett utrymmesprogram. Elementen kan väljas samtidigt och trimmas mot de ovan- och nedanför liggande bjälklagen. Detta är ett nytt och behändigt sätt att säkerställa att det exempelvis inte blir springor mellan pelare och bjälklag. Ombyggnadshanteringen har fått ett litet händigt hjälpmedel, med vilket man på samma gång kan adressera en ny status åt alla element som har en viss status. T ex efter renoveringen kan de nya elementen förvandlas till permanenta, vilket motsvarar den nya situationen, och BIM-modellen står uppdaterad. ArchiMAG Scandinavian

6 Attributshanteringen har fått en stor förbättring: när ett attribut raderas ger programmet möjligheten att ersätta det med ett annat. När exempelvis lager tas bort kan elementen på dessa lager placeras på ett annat lager. När ett material tas bort väljs i sin tur ett ersättande material. En snabbskissad massmodell av en skyskrapa med morphverktyget producerar en tabell där morphen är uppdelad enligt våningsinställningarna och arealen är kalkylerad våningsvis Detta, om något, är ett verkligt mångsidigt, lätt och exakt disponeringsverktyg. Man kan nu bläddra i 3D-modellen med hjälp av rörliga ytor. Att studera modellen är illustrativt och till och med spännande. Bättre dokumentation Den viktigaste nyheten inom dokumentation är möjligheten att spara planvyn som ett 3D-dokument. 3D-dokumentet är ArchiCADs gamla funktion, med vars hjälp vilken som helst 3D-vy kan omvandlas till en typ av ritningsdokument som man kan dimensionera och lägga till andra 3D-element i. Nu går det att göra detsamma med planerna. Detta är ett intressant sätt att producera presentationsgrafik och illustrera projekt. Elementen syns i 3D-dokumentet på samma sätt som i 3D-modellen, men de skurna ytorna får ett raster på sig. Också de booleska kommandona och skuggningarna syns korrekt i 3D-dokumentet, vilket är den största skillnaden till 2D-planvyn som består av ritningssymboler. Delar av ritningar kan naturligtvis kopieras från en bild till en annan i båda riktningar till exempel skuggorna från 3D-dokumentet till 2D-planen eller symbolerna från 2D-ritningen till 3D-dokumentet. 3D planvyn lämpar sig särskilt bra för att göra takritningar. Hantering av referensfiler har förbättrats på många sätt: Ett elements ID i referensfilen kan nu definieras så att det är en kombination av referensens ID och elementets ID. Till exempel en referens som beskriver ett hotellrum kan ha rumsnummer 313, och då får exempelvis en WC-dörr i denna referens 313 WC-dörr som ID, när dörrens ID är WC-dörr. Förbättrad användargränssnitt ArchiCAD bedöms vara användarvänligt. Det är förstås relativt, då det finns gott om teknik och inställningar att hantera i programmet. Man kan ändå glädjas över att det igen har tagits ytterligare steg mot en enklare hantering. 3D beskärningsytor är ett, från andra program, bekant sätt att bläddra i 3D-modellen. Graphisoft har gjort ett bra jobb, då det går att fritt flytta och vända beskärningsytor. Redan efter det första testet blir det en vana att använda dem. 3D beskärningsytor syns och kan också flyttas i planvyer och sektionsvyer. Verktygens inställningsfönster och i synnerhet dess grafik har ytterligare förtydligats upp till en modern nivå, skulle jag vilja säga. Dock finns det fortfarande väldigt föråldrad grafik kvar i ArchiCAD. Därför skulle en mer omfattande facelift vara på sin plats. I sektionsfönster kan man nu redigera och kopiera element på fler sätt än förr. På detta sätt är sektions- och fasadvyer ännu smidigare arbetsvyer. En av de bästa förbättringarna är attributshantering. När ett attribut raderas ger programmet möjligheten att ersätta det med ett annat. När man exempelvis raderar lager är det möjligt att flytta de element som finns på dessa lager till ett annat lager. När man rade- 6 ArchiMAG Scandinavian

7 Ett nytt attribut är bruksändamål, som används i energikalkyleringen. Ett bruksändamål kan definieras för varje zon oberoende av dess typ. För bruksändamålet går det att mycket precist definiera hur mycket utrymme som är i bruk och vilka energikällor det finns där. Här är bruksändamålet definierat som tomt vintertid och annat sommartid. rar material går det att välja ett ersättningsmaterial. Det här är en utmärkt detalj som är till stor hjälp, till exempelvis för att förena lager. En annan mindre förbättring är att när man redigerar en vägg kan man komma åt konstruktionstypens inställningar genom att klicka på musens högra knapp. Ännu mer kompatibilitet ArchiCAD har alltid varit marknadens mest kompatibla CAD-, och numera, BIM-programvara. Generellt både läser och skriver ArchiCAD de konkurrerande programmens nya och gamla filformat bättre än vad dessa program själva gör! Även på IFC-sidan betraktas ArchiCAD som en de facto IFC-tolk. Det verkar inte finnas något slut på denna utveckling. Vid export till DWG sparar ArchiCAD 17 alla olika variationer av ett GDL-objekt som ett AutoCAD-block. Så återkommer det också som ett objekt till ArchiCAD. Detta minskar filstorlekar och underlättar hantering av objekt och redigering även i AutoCAD. På IFC-sidan finns det för många förbättringar att räkna upp här. Den viktigaste av dem kanske är stödet för Coordination View 2.0, som förbättrar kompatibilitet med de övriga program som stöder CV 2.0. ArchiCAD 17 har även färdiga inställningar för Concept Design BIM 2010-definitionen samt för Basic FM Handover View-definitionen, som är avsedd för fastighetsförvaltningsprogram. En anmärkningsvärd förbättring är automatiken av sparande till IFC. Man kan nu med hjälp av Publishern även spara IFC-filer, och således kan alla IFC-filer med sina diverse inställningar sparas med ett musklick! På samma gång kan man naturligtvis producera DWG- och PDF-filer. Man kan nu spara i PDF/A-formatet, varav det finns fem olika alternativ. PDF/A är ett ISO-standardenligt arkiveringsbart PDF-format. PDF/A innehåller bland annat typsnitten och annan motsvararande data, och därför ser det alltid likadant ut oberoende av operativsystem eller apparat. En nyhet är kompatibilitet med GoogleEarth och Trimble SketchUp nu även i Mac-miljön. ArchiCAD 17 fungerar sömlöst i bägge riktningar med båda program. Ett helt nytt filformat är STL, som används vid 3D-utskrivning. I princip kan man alltså skriva ut 3D-modeller direkt från ArchiCAD. I praktiken bör modellen ändå bearbetas för den valda utskrivaren och utskriftsmaterialet. Man kan nu bläddra i 3D-modellen med hjälp av rörliga ytor. Att betrakta modellen är illustrativt och till och med spännande. Integrerad energikalkylering ArchiCADs energikalkylering utvecklas i rasande takt fast det ännu är få som utnyttjat möjligheterna. Inställningarna och kalkyleringen sker i ArchiCAD 17 betydligt enklare än i den tidigare versionen. ArchiCAD stöder flera termiska massor, så kallade klimatzoner. En termisk massa består av en eller flera zoner. Den kan vara till exempel en trappgång, en grupp av filrum, en källarvåning eller någon annan motsvarande helhet. Med hjälp av den termiska massan och användningsprofilen definieras noggrant den energi den producerar och förbrukar. ArchiCAD kalkylerar solstrålningen baserat på modellen. Om det exempelvis finns ett träd framför ett fönster kommer det mindre värme in genom fönstret. Om detta träd är ett lövträd skuggar det olika beroende på årstid, och man får in mer eller mindre värme. Det kan finnas flera kylnings-, ventilations- och uppvärmningssystem i samma byggnad varje termisk massa kan alltså ha sitt eget VVS-system. Dessa och de övriga förbättringarna inom energikalkyleringen ger ytterst exakta kalkyler för underlag av planering och beslutsfattande. Även energirapporternas utseende har utvecklats och gjorts mer hanterbart. Fler objekt En ny version medför alltid nya objekt, och de gamla har förbättras utöver det så är det även denna gången. Liknande objekt, till exempel soffor, har förenats för att underlätta objektshantering. Placering av fönster och dörrar i förhållande till väggar har utvecklats. Väggens ytkonstruktion kan nu vändas in mot öppningens karm. Det har gjorts fler dörrbladstyper. Dörrens sidofönster fungerar nu mer elegant: sidofönstrets underkant kan vara på högre nivå än dörrens underkant, och dörren kan ha gångjärn även på sidofönstrets sida. Dessutom har det gjorts många mindre förbättringar i dörrarna och fönstren, så de är värda att åter fördjupa sig i. Användargränssnittet av RoofMakers element har förnyats, och de har många nya framställningsmöjligheter. Behöver man takkonstruktioner är det lönt att sätta sig in i dessa. Samtidigt har Graphisoft offentliggjort samarbetet med BIMobject; det går alltså att komma åt det konstant växande objektmolnet direkt i ArchiCAD. ArchiMAG Scandinavian

8 Effekt! ArchiCAD 17 är återigen snabbare och effektivare än de tidigare versionerna! Den viktigaste innovationen är trådning. ArchiCAD kalkylerar med en processorkärna 3D-modellen, medan den andra kärnan står i användarens tjänst. På detta sätt sker bakgrundskalkyleringen helt omärkbart, och till exempel förflyttning till 3D-fönstret sker mycket snabbt i synnerhet i stora modeller. Även OpenGL-processer har förbättrats. 3D-navigering borde vara upp till tio gånger snabbare än förr, särskilt om man använt mycket booleska operationer. Laddning av bibliotek, användning av gamla GDL-objekt och 3Dgenerering av objekt ska alla vara betydligt raskare än tidigare. På grunder av Graphisofts testningsmetoder och analysering av den data vi fått av kunder är det trovärdigt att påståendena stämmer. Stöd och växelverkan ArchiCADs engelskspråkiga anvisningar har flyttats över till en integrerad hjälpcentral, där all hjälp är lättare att finna. ArchiCADs Help Center innefattar Help-dokument, undervisningsvideor, ArchiCAD Wiki och ArchiCAD Talk-diskussionsforumet. BIMx levereras nu som standard i ArchiCAD, vilket torde öka användning av detta ypperliga visualiseringsprogram. Förhoppningsvis kommer ännu fler arkitekter att ger sina kunder en virtuell modell, som kan visas med till exempel en surfplatta. Det är fint, men Allt som allt är ArchiCAD 17 en anmärkningsvärd uppdatering. Det har skett många små förbättringar varav inte alla nämts i denna artikel. De mest betydande nyheterna är konceptet om byggnadsmaterial och den integrerade energikalkyleringen. De nya egenskaperna är mycket bra, men de ändrar sättet man använder programmet på. Att flytta över sina gamla projekt till ArchiCAD 17 är knappt är meningsfullt, om det då inte finns ett stort behov för energikalkylering, eller om projektet inte är i inledningsfasen så att man kommer åt att utnyttja automatiska detaljer. Det är roligt att justera byggnadsmaterial, och de fungerar bra med sina prioriteringar efteråt också. Samtidigt som man kan följa hur sammanfogningarna så småningom blir korrekta. Ett projekt som ännu är i idéfasen bör hanteras i ArchiCAD 17, för morphverktyget och redigering i 3D-fönstret fungerar smidigare och lämpar sig utmärkt för skisstadiet. Samtidigt blir då ArchiCAD 17 och dess ännu mer intelligenta funktioner familjära. Det lönar sig att bekanta sig ordentligt med programmet innan det tas i bruk. MAG De månsidiga justeringarna av en dörr med sidofönster är ett exempel på ökad parameteriserbarhet av öppningarna. Byggnadsmaterialen syns som skrafferingar (fills) även i 3D-sektioner. ArchiCAD 17 i ett nötskal ArchiCAD är det ledande BIM-programmet, vars nya version har bland annat konceptet om byggnadsmaterial, integrerad energikalkylering och trådning. Tillverkare: Graphisoft, Importör: Danmark: Graphisoft Danmark, Finland: M.A.D., Island: +ARKITEKTAR, Norge: Graphisoft Norge, Sverige: Graphisoft Sverige, Pris: Fråga ditt lands distributör. 8 ArchiMAG Scandinavian

9 Cecilie Remøy Rallar Arkitekter Rallar Arkitekter består av seks studenter fra NTNU som beskriver seg selv som ganske sprø, unge og lovende, uten arkitektbriller og blazer. Samarbeidet startet med å designe og bygge et naust på Haddal. John Haddal Mork hadde en tante som ville bygge et naust hjemme på gården og da var det naturlig for han å spørre om han kunne få tegne det. Etterhvert i prosjekteringen bala det på seg og endte opp med at de var seks personer som tegnet naustet. Etter litt fant de også ut at det hadde vært kjekt å bygge naustet. Sommeren 2012 reiste de til den vesle bygda på Sunnmøre for å realisere sitt første bygg et unikt naust i skjæringspunktet mellom fjord, fjell og hav. De fikk med seg 15 medstudenter og fikk naustet opp på to uker. Arbeideren som reiser rundt i småbygder og bygger Naustbyggingen ga arkitektstudentene mersmak og når de senere fikk oppdraget med Rjukan prosjektet valgte de å opprette Rallar Arkitekter. Historisk var rallarene et folk som reiste rundt i landet og utførte anleggsarbeid. På et vis er det slik vi også arbeider, vi gror ikkje bere fast i kontorstolen og pådrar oss firkanta pc-auge, men tek også aktivt del på byggeplassen sier John Haddal Mork. Arkitektfellesskapet fungerer på en måte for å få godkjent praksisen man må ha i forbindelse med utdannelsen. I løpet av studiet må en ha 12 uker arbeidserfaring, der minst 7 er på byggeplass. Prosjekteringstiden får de ikke godkjent, men byggetiden får alle som er med å bygge godkjent som byggepraksis. ArchiCAD utbredt på NTNU Like born leikar best. Klassene har ein tendens til å velge same pakke ser det ut som. 3. og 4. klasse, som me har oversikt over, brukar nesten utelukkande ArchiCAD kontra andre BIM-program. Eg vil tru det har ein samanheng med synligheita Graphisoft har på fakultetet. Dette vere seg på t-skjorter, på plakatar og sjølvsagt bedriftspresentasjonar, fortel John. Studentene liker å prøve ut flest mulig verktøy. Gjennom den digitale prosessen går det i alt fra CAD-program og Rhino til hele Adobepakken, alt etter hva formålet er og type prosjekt. Rjukan Torgstove Då me framleis er studentar, er det begrensa med antal oppdrag me kan ta, men då Tinn kommune ville ha eit offentlig prosjekt i samarbeid med oss, var det umogleg å takke nei sier John. Rjukan Torgstove er en paviljong som har som mål å fungere som en ny og annerledes møteplass for rjukanbefolkningen. Paviljongen er åpen til alle døgnets tider og inneholder en utstilling med bilder fra Rjukan i fortid og nåtid. Torgstova ble bygd på to uker, mens planleggingen har gått over 10 måneder. I september 2012 møtte de seks arkitektstudentene i Rallar Arkitekter med planavdelingen i Tinn kommune for å diskutere prosjektet. Oppdraget var åpent og studentene måtte selv finne ut hva de ville bygge og skaffe finansiering. Visjonen ble å gi befolkningen på Rjukan og i Tinn en ny møteplass som representerte noe nytt og utfordrende i kontrast til den historiske byen. Den spesielle bygningen består av 4000 meter med 73 mm x 73 mm furu, som er skrudd sammen i et 3-dimensjonalt grid. Fasaden er kledd med klart plexiglass. Kledningen tar unna vind og regn og gir en innefølelse, på samme tid som den ikke hindrer innsyn til ArchiMAG Scandinavian

10 konstruksjonen og ikke minst kontakten ut. Trekonstruksjonen danner et åpent rom, vendt mot torget, og et mer lukket rom der utstillingen er. Hele paviljongen er opplyst av LED-lys, som går i striper i den øverste delen av konstruksjonen. Disse kan skifte farge og lage mange ulike stemninger. Slik kan bygningen f.eks. markere spesielle hendelser som isklatringsfestival og solfest. I tillegg er utstillingsrommet opplyst av LED-spots. Til sammen gjør dette Rjukan sitt nye signalbygg til en lanterne i byen. Den gode balansen som skaper en god arkitekt John tror det er et stadig økende antall studenter som prøver denne typen praksis. Oppdragene kommer via jungeltelegrafen. På fakultetet på NTNU er det en viktig verdi å ha nærkunnskap til materialer og byggemetoder i praksis. Det hjelp ikkje å vere verdas beste i BIM om det er umogleg å bygge. Og motsatt, om ein ikkje kan teikne det ein tenkjer, hjelp det ikkje å vere flink med hammaren. Det er den gode balansen som skaper ein god arkitekt, avsluttar John. MAG 10 ArchiMAG Scandinavian

11 Odd Goderstad Oppmåling av eksisterende bygg med Flexijet Tradisjonelt har BIM-modellering av eksisterende bygg blitt gjort ved at man går ut fra eksisterende tegninger og supplerer med oppmålinger tatt på stedet. Flexijet4architects er et BIM-målesystem koblet mot ArchiCAD slik at BIM-modellen oppstår mens man måler. Med Flexijet måler man samtidig som man lager bygningsmodellen direkte i ArchiCAD. Dette gjør at man får med seg de målene man trenger, og man kan være sikker på at modellen blir riktig. Graphisoft Norge har gjennomført flere små og store oppmålinger med denne metoden. St. Olav VGS (8500 m²) i Sarpsborg er målt opp for Østfold fylkeskommune og var det første store prosjektet til Graphisoft Norge. Hele bygget ble målt opp uten å forholde seg til tegninger. Det er laget en BIMx-modell av dette prosjektet som kan lastes ned gratis. Gå til bimx.graphisoft.com og søk etter Flexijet eller Sarpsborg. En vanlig problemstilling er at man får et oppdrag med rehabilitering eller påbygging av et eksisterende bygg hvor også tegningsunderlaget er mangelfullt eller feil. Dersom dette er tilfellet må man ut i felten for å måle opp og deretter modellere det eksisterende bygget. Ofte oppdager man at det mangler noen kritiske mål og man må da tilbake å måle mere. Slik ser det ut i ArchiCAD. ArchiMAG Scandinavian

12 En liten hytte ved Drammensfjorden. Alle oppstillinger, målepunkter og referansepunkter blir lagret i modellen, slik at man senere kan kontrollere og eventuelt gå tilbake og måle inn nye konstruksjoner. Flexijet er ikke bare for store prosjekter Arkitekt Arne Hauger fra Drammen har sett nytteverdien av denne metoden også på små prosjekter. Graphisoft Norge har hatt glede av å måle opp flere bygg for Hauger, dette er de to minste prosjektene. Hytta ligger innenfor 100-metersgrensen fra vannet og det er derfor viktig å dokumentere nøyaktig hva som står der nå, før man prøver å få godkjent en ombygging. Oppmåling, generering av modell samt ArchiTerra-modell tok 9 timer å lage. Begynner man riktig med en god modell vil det videre arbeidet forenkles siden man rydder bort mye usikkerhet og feilkilder. Foreløpig er det BIM-Consult og Graphisoft Norge som utfører denne typen oppmålinger, men flere større firmaer vurderer å skaffe seg eget utstyr. Graphisoft Norge ser etter partnere i andre deler av Norge som kan tenke seg å tilby denne typen tjenester. Flexijet-systemet består av et stativ, en tilt- og svivelenhet og laseravstandsmåleren Leica Disto som måler avstander og vinkler. Dette er koblet trådløst med Bluetooth til en bærbar PC med ArchiCAD og en plug-in app. Utstyret er enkelt å bruke, kan man ArchiCAD behøves det bare noen få timer opplæring. MAG En gammel enebolig som skal rehabiliteres og ombygges. Kontakt Dersom du har interesse for Flexijet, ønsker pris på en opptegningsjobb, eller du ønsker å leie utstyret, ta kontakt med eller 12 ArchiMAG Scandinavian

13 Susanne Ville Olsson Pietilä Det är frågan om ett område för kompletteringsbyggande, som ska stå färdigt om år. Området kommer som en fortsättning till stadsdelen Kaleva vid Sammonkatu, 2,5 ifrån Tammerfors centrum. På besök hos WSP översiktsplanering av Kalevanrinne i Tammerfors Översättning från finska: Henrik Nederström Volymdatan producerades utifrån byggnadsvolymer som är modellerade som zoner. M.A.D. är med i RYM Oy:s BIMCityprojekt, där nyttjandet av modeller i den byggda miljön utvecklas. Denna artikel beskriver hur projekteringen i praktiken sker. Kalevanrinne är ett BIMCity-pilotprojekt som leds av WSP Finland på Tammerfors stads uppdrag. M.A.D. är med om att stödja samverkan och utveckling av arbetsprocessen. WSP:s uppdrag WSP är projektören av Kalevanrinnes översiktsplan och över två stadsplaner. Arkitekt SAFA Petri Saarikoski är verksam som ansvarig projektkoordinator och assisteras av teknologikandidat (arkitektur) Jussi Viinikka. En ArchiCAD 16-modell har använts som visualiseringar för invånarevenemang och projekteringsmöten samt för kalkylering av volymmodeller. Navigeringen i modellen har blivit ett vanligt hanteringssätt vid projekteringsmötena. En av de viktigaste anledningarna till att man gjort en noggrann områdesmodell har varit projektets exakta anpassning till Tammerfors terrängmodell med sina utmanande höjdskillnader och former. Terrängmodellen baserar sig på Tammerfors stads virtuella modell och har bearbetats genom att skapa en XYZ-fil med hjälp av DWGfilens punkter. Denna XYZ-fil har sedan importerats till ett ArchiCADteamprojekt. Modellen har texturerats med ett flygfoto. Exempelvis har placeringen av parkeringsutrymmena både under och ovan jorden varit lätt att motivera med hjälp av modellen. ArchiMAG Scandinavian

14 WSP:s projektörer arbetar med projektet. Till vänster huvudkoordinatorn Petri Saarikoski, till höger assistenten Jussi Viinikka. Att planera nästan en hel stadsdel med så här många intresseinstanser är ett av mina mest krävande projekt på tio år, konstaterar Petri Saarikoski. Bland annat kommer den mycket omtalade cityspårvägen sannolikt att byggas på området, som lokalinvånarna naturligtvis vill förverkliga innan en byggs i Åbo (Tammerfors och Åbo konkurrerar i allt!). Kalevanrinne Kalevaområdet ligger ungefär 2,5 kilometer öster om centret. På området har det år 2011 gjorts en delgeneralplan som vunnit laga kraft. För en del av Kalevanrinneområdet finns det ett behov att upprätta stadsplaner för bostads-, affärs-, service- och arbetsplatsbyggnader. Området för översiktsplaneringen delas funktionellt in i delar av olika natur. De bostadsorienterade kvartersområdena är placerade vid Sammonkatu mellan Takojankatu och den blivande anslutningen till Rieväkatu. En nyhet i översiktsplanen är Prismaplatsen i Sammonkatus östra ända. Där planeras det ett landmärke i form av en byggnad och en terminal för kollektivtrafiken, där bussarna och spårvägen skall kunna mötas. Platsen avgränsas i söder av det expanderande Prismacentret och i norr av en ny affärsbyggnad som placeras på Iskus tomt. Projekteringsområdets totala planyta för Kalevanrinnes delgeneralplan har definierats till cirka våningskvadratmeter. Uppskattningsvis 1500 nya invånare antogs vara slutsumman för området i planeringsfasen. Projekteringsmetodens plus och minus Jämfört med de traditionella metoderna är de visuella modellerna ett absolut trumfkort. Saarikoski beskriver ändå processen i vardagsrealismens anda: Nyttjandet av modellen, till exempel vid dimensionering, har varit ganska intetsägande. Anledningen är att en tillräckligt snabb uppdatering av den modell som dimensioneras har varit svårt att åstadkomma samtidigt med alla andra mål i processen. En flytande arbetsprocess och en generell kontroll av dimensionering borde utvecklas vidare. En möjlighet är att använda de olika parternas modeller som referenser vilket ännu inte lyckas i praktiken. Modellering och visualiseringar har i projektet detaljerats, men den svaga punkten har varit de tämligen usla presentationsmetoderna av det visuella materialet. Lyckligtvis utvecklas den tekniska detaljeringsgraden hela tiden. Det intressanta är att fast det lagts till detaljer i modellen har de inte alltid medfört någon nytta. I vissa fall har tekniken så som projektorerna och projiceringsdukarna på tillställningarna varit undermåliga, vilket inneburit att den väntade effekten på den tredimensionella presentationen uteblivit från åskådarnas sida. Även skala och precision spelar en stor roll, eftersom till och med små fel i modellerna framhävs i animationer, och åskådarna lätt fäster sin uppmärksamhet vid dem i stället. En utveckling för att undgå det ständigt överlappande arbetet, som orsakas av variationen i modellernas precisionsnivåer, skulle vara välkommet. Likaväl som källmaterialets direkta användbarhet. Programvaror och utvecklingsönskemål För tillfället baserar dataöverföringen alltför ofta sig på den lägsta gemensamma nämnaren, det vill säga linjer och text. Fast olika programvaror har disciplinsspecifika och även generella intelligenta funktioner kommunicerar de inte med varandra. BIMCity-projektet är ett sätt att prova programmens begränsningar i ett vidare perspektiv samt en responskanal som är inriktad mot programmens tillverkare. Utveckling av terrängmodellens delar och områdeskonstruktioner, såsom vägar och övriga trafikleder, till universella IFC-standardiserade objekt är användarnas önskemål också inom infrabyggandet. Trafikarrangemangen, som är en viktig del i detta projekt, förorsakar mycket förändringar som separat överförs till olika parters planer. Flexibilitet saknas särskilt i dessa typer av multidisciplinsprojekt med informationshantering från flera olika aktörer. Det skulle vara trevlig att i framtiden få en BIM-modell av byggområdet från myndigheterna i stället för dagens 2-dimensionella planutdrag i villkoren för projektet, drömmer Petri Saarikoski. Eftersom det är sex arkitekter som enbart arbetar med områdets byggnader är det en utopi att alla parter inklusive alla discipliner skulle använda programvaror av samma tillverkare. Detta styr kompabilitetsönskemålen mot öppna standarder. 14 ArchiMAG Scandinavian

15 Ett nytt område i översiktsplanen är Prismaplatsen i Sammonkatus östra ände. Där planeras ett landmärke och en terminal för kollektivtrafiken. MAJOR IMPROVEMENTS NO. 3 Energy and other performance analysis Improvement of space boundaries, adding spatial zones and external spaces (against ground, water, air), shading devices Environmental impact values Adding environmental impact indicators and values to elements and element types Site planning General geographic feature element enabling basic site planning and GIS connection GIS coordinate system transformation Enabling the mapping of a building design into a GIS system and vice versa Sammanfattning om förbättringar i IFC 4, Thomas Liebich, buildingsmart. IFC-GIS-utvecklingsprojektet ger en kick både hos oss och i övriga världen Samverkan mellan geodata- eller GIS- och BIM-program tas framåt i ett pågående projekt av det internationella buildingsmart. Utöver forskare finns det även myndigheter och programtillverkare med i projektet. IFC version 4, som så småningom kommer att tas i bruk, innehåller redan egenskaper som stöder detta, såsom länkning av tomtens geodata och GIS-koordinattransformationen. Detta möjliggör länkning av dimensionerade byggnadsmodeller för stadsplanering. Bilden är från doktor Thomas Liebichs sammanfattning De nya egenskaperna i IFC version 4. Liebich är ordförande för buildingsmart International Model Support Group. Även om länkning av geodata läggs till i standarden måste dessa egenskaper naturligtvis förverkligas i de kommersiella programvarorna. Man har i IFC 4 särskilt satsat på implementeringsmetoder av egenskaperna. Även certifieringen har stramats upp. MAG Tilläggsuppgifter BIMCity-sidorna av PRE-programmet: BuildingSMART Finland, uppgifter om YTV-anvisningarna: BuildingSMART:s sidor för IFC-utveckling: Nyheterna i IFC 4: Uppgifter om buildingsmarts IFC-GIS-projekt: Tammerfors stadsplaneringskontor: WSP: Projektchef: Petri Saarikoski, gsm ArchiMAG Scandinavian

16 Love Janson Titanic II ska så långt det är möjligt påminna om den förlista förlagan. Svenska inredningsarkitekter designar Titanic II På Tillberg Design i Höganäs, Sverige, designar arkitekter inredning till en replik av Titanic. Det är en utmaning att förena den kända förlagans formgivning med modern teknik och dagens krav, säger arkitekten Michael Jackiewicz. Världens förmodligen mest kända och mytomspunna fartyg kommer att kryssa Atlanten i en ny upplaga. Om fyra år, 2017, är det tänkt att Titanic II ska ge sig ut på sin jungfrufärd mot New York. Det är 105 år sedan originalet förliste. Just nu pågår ett omfattande projekt för att skapa en replik som uppfyller dagens krav på säkerhet och normer. Bakom detta prestigefyllda projekt står den australiensiske mångmiljonären Clive Palmer. Lyxkryssaren kommer att byggas på ett varv i Kina. Det är naturligtvis ett mycket komplext projekt som omfattar en mängd kompetensområden för att kunna skapa en uppdaterad version av det klassiska fartyget. På Tillberg Design i Höganäs arbetar arkitekter med att designa fartygets inredning. Det är ett uppdrag man vann i konkurrens med andra arkitektbyråer på den internationella marknaden. Det är en utmaning att förena designen i originalet med modern teknik, säger Michael Jackiewicz som är arkitekt och delägare på Tillberg Design. Kopia efter dagens krav Att försöka efterlikna en hundraårig båt kan ha sina sidor. I den äldre modellen av Titanic hade hytterna i första klass inga badrum. Frågan är om detta ska upprepas i Titanic II eller om badrum ska läggas till och på vilket sätt de ska formges. För att förvara livbåtar kommer fartyget att få ett Safety Deck. Där kommer det också att ges plats för olika nöjeslokaler som kasino och teater. Det betyder att antalet däck inte blir identiskt med förlagans. Men den stora skillnaden är att den äldre Titanic var ett passagerarfartyg medan den yngre varianten ska locka människor på en kryssning. Projektledare är det finska företaget Deltamarin som också svarar för design av fartygets stomme. En viss hjälp ger ritningar och bilder som är bevarade från tiden när den äldre Titanic byggdes. Men de bär 16 ArchiMAG Scandinavian

17 Gymmets diskreta toner ger en känsla av en svunnen tid. spår av ett annat sätt att arbeta då man hade enkla ritningar som inte har den datamängd som dagens underlag har. Design i flera faser På Tillberg Design är man i full gång med att arbeta fram koncept i grova drag hur inredningen kan se ut. Arbetet är indelat i två faser. I den första fasen har man fått uppdrag att ta fram ritningar som underlag för kontraktsskrivning. Vi tar fram grova dispositionshandlingar, skisser och preliminära layouter för rummen på Safety Deck, berättar Michael. Detta ska ligga till grund för att skriva kontrakt med beställaren. För att ta fram de skissartade ritningarna arbetar man i ArchiCAD:s 2D-layout. Det är ett omfattande designarbete där möjligheten att flytta objekt till olika positioner i ritningen, till exempel ett fönster, sparar tid för arkitekterna. Rumsvariationen är stor och det kan bli upp till 15 varianter som man ska ta ställning till. Det resulterar i ett stort antal revideringar under den första arbetsfasen. ArchiCAD underlättar denna process för arkitekterna. Med hjälp av Publisher-verktyget mailar vi ut förslagen efter hand vi tar fram dem och får snabbt svar. Det har vi stor nytta av. Kompetenser samlas i modellen I nästa fas är det tänkt att utveckla skisserna och ta fram en enkel konceptuell modell i ArchiCAD. Denna utvecklas också i 2D-layouten. I modellen finns en intelligens som kan användas i 3D men vi går inte in på detaljnivå. I modellen består rummen av olika element som väggar och bjälklag. Men man specificerar inte väggens egenskaper och material. För att få fram denna enkla modell är det inte nödvändigt att ta steget fullt ut i 3D till en visualiserad bild. Syftet är att skapa en tänkt modell för att hitta olika lösningar, bland annat när det gäller vägar för utrymning och transporter på de olika däcken. För det tillkommande däcket, Safety Deck, kan det bli aktuellt med en enklare 3D-modell för att åskådliggöra till exempel teatern. Längre fram i projektet kommer man att anlita underleverantörer för att grafiskt formge den mycket stora mängden inredningsdetaljer. Det gäller även ljus- och ljuddesigners och andra kompetenser. Informationen från leverantörerna importeras därefter i modellen som blir till en mötesplats av kunskap. När designfasen är klar ritas underlagen om för att få fram tillverkningsritningar. Hur man Arkitekten Michael Jackiewicz arbetar med designen av inredningen till Titanic II. Foto: Tillberg Design. kommer att jobba med modellen är i dagsläget inte helt klart eftersom man endast påbörjat den första fasen i utvecklingsarbetet. I den andra fasen, som man har option på, är det troligt att minst 10 personer kommer att vara sysselsatta med utformningen av modellen. Egentligen handlar projektet om att, så långt det är möjligt, skapa en illusion av den ursprungliga Titanic. När passageraren stiger ombord är det inte bara en resa över Atlanten som påbörjas. Det är också en resa bakåt i tiden, till 1910-talet där varje detalj ska påminna om förlagan. Som en hyllning till de som följde med ner i djupet och inte kom fram till New York. MAG ArchiMAG Scandinavian

18 Cecilie Remøy Skihytta med nordlyset Tromsøya utenfor Tromsø sentrum er et populært reisemål blant turister for å se nordlyset. For å gi de tilreisende et tilholdssted er det planlagt en ny skihytte ved siden av den gamle hytta som har ligget der i 100 år. Arkitekten bak prosjektet er Christian Cleve Broch i Cleve Broch AS arkitektur og design i samarbeid med Heggelund & Koxvold AS, og grunneier Tromsø kommune. Den nye skihytta er en typisk norsk hytte i en moderne utgave, tre stein, ild og vann, naturen sett med fremtidens øyne med klare referanser til historiske nasjonalistiske karakteristikker. Materialene som er brukt er en inspirasjon fra naturen rundt og ikke minst nordlysfenomenet, sier Cleve Broch. Bygget skal være en del av sine omgivelser, samtidig som det fremstår som noe spesielt i seg selv. Rommene er tenkt å føles like naturlige og avslappende å oppholde seg i for en urban, tilfeldig besøkende som for de hjemmekjære regelbundne brukerne som forventer gamle treski på veggen og utstoppede dyr på hyllene. Fellesnevneren er materialene satt sammen i et moderne formspråk i moderne rom. Bygget er tiltenkt et variert bruksområde for både turgåere som tilfeldig kommer innom for enkel servering, samt utleie til diverse arrangementer og bidra til mer aktivt bruk av uteområdene for alle i Tromsø. Bygget er på ca 750 m² kvadratmeter fordelt på 3 etasjer. Hovedetasjen har spiseplasser i gildehallen for opptil 150 personer i et åpent kjøkken med buffet, åpen grill og bar. Det er en gjennomgående peisvegg i alle etasjene med tre-elementer montert på betongveggen. Gjennom hele bygget går det også en vinhylle på hele 8 meter. I kjelleren finner man blant annet en peisestue og vinkjeller. I øverste etasjen er det tegnet inn en egen balkong som henvender seg til opplevelsen av nordlyset og naturen rundt. Visualisering av ideer med ArchiCAD Cleve Broch, som har vært ArchiCAD-bruker i 14 år, mener ArchiCAD er et unikt verktøy for å raskt kunne visualisere ideene sine for kunden. Det er viktig å kunne vise kunden ideene bak prosjektet hele veien. Med ArchiCAD får man raskt opp en 3D-modell av prosjektet som hjelper kunden til å se hvordan bygget vil bli. Prosessen til å komme frem til den endelig arkitektoniske løsningen handler om dialog, og her er ArchiCAD et fantastisk verktøy og hjelpemiddel til å forstå og oppfatte rom. Ved hjelp av bl.a. soneverktøyet kan man også tidlig få kontroll på arealer og volumer for å beregne kostnader. Dette gir full kontroll og oversikt i alle prosjekteringsfaser, sier Cleve Broch. I møter med kunden viser Cleve Broch modellen i ArchiCAD på storskjerm og gjør eventuelle endringer sammen med kunden direkte i modellen. Ved å jobbe sammen i 3D-modellen kommer man raskere frem til løsningen, og man kan lettere forestille seg hvordan bygget blir tilslutt, sier Cleve Broch. De fotorealistiske bildene av hytta er laget ved hjelp av ArchiCAD og Photoshop. 3D-modellen man får med en gang ved å bruke ArchiCAD er et veldig godt grunnlag for videre arbeider i andre visualiseringsprogrammer. For Tromsø prosjektet valgte Cleve Broch Photoshop. Grunnlaget og geometridesignen er fra ArchiCAD-modellen, og ved bruke Photoshop for mer fotorealistisk uttrykk fikk vi til et litt 18 ArchiMAG Scandinavian

19 mer lekent og raskt resultat for å se om vi traff designet vi hadde tenkt oss. Photoshop er et veldig effektivt verktøy for å skape et helhetlig konsept. Illustrasjonene er bygd opp med 2D-dimensjonale perspektiver, for å få de korrekte dimensjonene på bygningen. Lys, tekstur og atmosfære har blitt malt over lag for lag. Møblene i hytta er også tegnet i ArchiCAD. For å tegne møbler er det stort sett dekke- og veggverktøyet som blir brukt. Tegningene er så videresendt til Shanghai, Kina. I Shanghai lages det produksjonstegninger og møblene blir produsert der. Deretter sendt tilbake til Norge. Dette har Cleve Broch gjort med andre prosjekter tidligere hvor han har både designet bygget og interiøret. Å formidle norsk kvalitet, design og kreativitet i Shanghai er veldig spennende og lærerikt, sier Cleve Broch som har reist flere ganger til Kina for å hjelpe til at prosessen og resultatet blir som man har planlagt. Ferdigstillelse Prosjektet har fått mye positive tilbakemeldinger fra Tromsø kommune, og er nå inne til behandling hos kommunen. Byggestart er planlagt i MAG Om hytta U.etasje 22 plasser: vinlounge 14 plasser: vinstue 7 plasser: peisestue Sum 43 plasser 1.etasje 210 (maks) plasser: Gildehallen. 14 plasser: Peisestuen. 10 plasser: bar Sum: 234 plasser 2.etasje 26 plasser: Gildehallen mezzanin. 10 plasser: bar Sum: 36 plasser ArchiMAG Scandinavian

20 Malin Benemark Artlantis 5 en revolution i rendering och animering Den senaste versionen innehåller flera positiva och värdefulla överraskningar, men framför allt har Abvent fokuserat på ett helt nytt gränssnitt. Det är genomtänkt, förbättrat och användarvänligt, så även om Artlantis 5 upplevs som en helt ny programvara vid första anblick låt dig inte avskräckas! Artlantis är det absolut bästa renderingsprogrammet på marknaden för det låga pris man betalar. Med sin korta renderingstid, sin radiosity i realtid och att Artlantis 5 är så användarvänligt, gör det till det perfekta renderingsprogrammet för arkitekter i sitt dagliga arbete. Att utvecklarna på Abvent nu tänkt till i både design och arbetsmetodik märks och gör programmet ännu mer roligt att arbeta i. I den senaste versionen har Abvent satsat på ett helt nytt gränssnitt, som är identiskt för både Mac- och PC-användare. Det är mer ergonomiskt med färre klick, en renare och större arbetsyta som ger en bättre arbetsmiljö och en gråtonad bakgrund som är mer behaglig att arbeta med. Mot tidigare versioner arbetar man nu även i mycket större utsträckning direkt i 3D-fönstret. Nytt gränssnitt Redan när man startar Artlantis 5 märker man förändringarna i programmet. De senaste filerna man arbetat med ligger som bilder mitt på sidan för snabba accesser, uppdateringar eller andra meddelanden kan Nyheterna i Artlantis 5 kan sammanfattas med tre ord: ergonomi, enkelhet och kvalitet. Artlantis 5 hjälper användaren att få till imponerande ljuseffekter så som, exempelvis, volumetriskt ljus. man inte undgå heller med dess tydliga ikon. Vill man ha inspiration eller vill veta hur andra arkitekter arbetar, finns det numera en direktlänk till användargalleriet, som tidigare bara fanns på hemsidan. De olika menyerna ligger fortfarande överst på skärmen, men i övrigt har den senaste versionen av Artlantis helt förvandlats. Men lugn, man känner snart igen sig och Artlantis är och förblir ett program man lär sig snabbt. Allt är gjort till det bättre och arbetsytan har blivit betydligt större. Inställningarna ligger nu direkt under menylistan, medan objektlistan och scener kan visas/gömmas till vänster. Katalogen är fortfarande längst ner på skärmen, men även den kan gömmas med ett enkelt klick. Allt för att göra arbetsytan så stor som möjligt. Media Mediakatalogen innehåller mycket nyheter. Dels dess utseende som organiserats genom ikoner och underrubriker och som man kan anpassa efter behov av utrymme, men även genom nya shaders och objekt. Ett nytt kakel där man snabbt och smidigt ändrar storleken, eller varför inte en relieftextur? Det låter väl spännande? Vad sägs om större variation på vatten eller ett mer naturtroget gräs? Med sin nya InApp Media Store har Artlantis 5 gjort det möjligt att snabbt och enkelt välja bland över 5000 olika shaders och objekt att köpa (och ibland få). Dessa lägger sig automatiskt i rätt katalog och borta är de gamla CD-skivorna. Har man dock sedan tidigare köpt Artlantis Media CDs eller använder sig av media från tidigare versioner finns det en Media converter application inkluderat i programmet, som konvertera allt till den nya Mediakatalogen. En variation av nyheter Bakgrunder och förgrunder samt material är nu mycket lättare att justera med hjälp av snap points och/eller olika storlekar på bilder. Shift 20 ArchiMAG Scandinavian

NYHETER I INVENTOR 2012

NYHETER I INVENTOR 2012 NYHETER I INVENTOR 2012 NYHETER I INVENTOR 2012 Här nedan följer en kort beskrivning av de flesta nyheterna och förbättringarna i Autodesk Inventor 2012 jämfört med Autodesk Inventor 2011. AUTODESK INVENTOR

Läs mer

KOMMA IGÅNG MED ARCHICAD. Idé och produktion av: Oscar Torstensson

KOMMA IGÅNG MED ARCHICAD. Idé och produktion av: Oscar Torstensson KOMMA IGÅNG MED ARCHICAD Idé och produktion av: Oscar Torstensson Förord Kompendiet är främst avsett till de nybörjare som läser eller är utbildade till arkitekter eller byggnadsingenjörer. Grundtanken

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 3 Om bokförfattaren och Rita med SketchUp... 8 Rita och redigera... 9 Förena två linjer:... 9 Tänja en linje:... 9 Ange ny totallängd på en linje:... 10 Förlänga

Läs mer

Nyheterna i Visma Tendsign 4.0

Nyheterna i Visma Tendsign 4.0 Användarmanual Nyheterna i Visma Tendsign 4.0 Uppdaterad 2014-05-21 VISMA COMMERCE AB +46 13 47 47 500 tendsignsupport@visma.com www.tendsign.com Innehållsförteckning 1. Visma TendSign 4.0... 2 2. Grafiskt

Läs mer

Nya modeller i Världens Bästa Idrottsregion

Nya modeller i Världens Bästa Idrottsregion Nya modeller i Världens Bästa Idrottsregion Vad är Världens bästa idrottsregion? Det är en region där alla invånare önskar och kan delta lite mer i idrottsaktiviteter. Där idrottens behov av ledare är

Läs mer

Unga ledare i Världens bästa idrottsregion

Unga ledare i Världens bästa idrottsregion Unga ledare i Världens bästa idrottsregion Vad är Världens bästa idrottsregion? Det är en region där alla invånare önskar och vill delta lite mer i idrottsaktiviteter. Idrottens behov av ledare är tillgodosett,

Läs mer

FIRST LEGO League. Härnösand 2010

FIRST LEGO League. Härnösand 2010 FIRST LEGO League Härnösand 2010 Presentasjon av laget Bredgårdsskolan Vi kommer fra Strömsund Snittalderen på våre deltakere er 11 år Laget består av 6 jenter og 6 gutter. Vi representerer Strömsunds

Läs mer

FIRST LEGO League. Härnösand 2010

FIRST LEGO League. Härnösand 2010 FIRST LEGO League Härnösand 2010 Presentasjon av laget Team Söråker Vi kommer fra Söråkers skola Snittalderen på våre deltakere er 11 år Laget består av 1 jente og 6 gutter. Vi representerer Söråkers skola

Läs mer

Integrasjon av helseteknologi i ingeniørstudiet: TELDRE

Integrasjon av helseteknologi i ingeniørstudiet: TELDRE Integrasjon av helseteknologi i ingeniørstudiet: TELDRE ET PROSJEKT I GRENSEBROEN-FAMILIEN Per Thomas Huth Regionalt Innovationssystem TELDRE Trådløs Pasient FoU-ROM Utstillinger som for eksempel: Fremtidig

Läs mer

Grundredigering i Photoshop Elements. Innehåll. Lennart Elg Grundredigering i Elements Version 2, uppdaterad 2012-09-14

Grundredigering i Photoshop Elements. Innehåll. Lennart Elg Grundredigering i Elements Version 2, uppdaterad 2012-09-14 Grundredigering i Photoshop Elements Denna artikel handlar om grundläggande fotoredigering i Elements: Att räta upp sneda horisonter och beskära bilden, och att justera exponering, färg och kontrast, så

Läs mer

FIRST LEGO League. Borlänge 2012

FIRST LEGO League. Borlänge 2012 FIRST LEGO League Borlänge 2012 Presentasjon av laget Blåsta blåbär Vi kommer fra Säter Snittalderen på våre deltakere er 14 år Laget består av 10 jenter og 4 gutter. Vi representerer Klockarskolan Type

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 3 Om bokförfattaren och Rita med SketchUp... 8 Rita och redigera... 9 Förena två linjer:... 9 Tänja en linje:... 9 Ange ny totallängd på en linje:... 10 Förlänga

Läs mer

FIRST LEGO League. Västerås 2012

FIRST LEGO League. Västerås 2012 FIRST LEGO League Västerås 2012 Presentasjon av laget Problemlösarna Vi kommer fra Hallstahammar Snittalderen på våre deltakere er 12 år Laget består av 10 jenter og 12 gutter. Vi representerer Lindboskolan

Läs mer

RoomDesigner Manual... 1

RoomDesigner Manual... 1 RoomDesigner Manual Innehållsförteckning RoomDesigner Manual RoomDesigner Manual... 1 Översikt... 3 2D- lägets verktyg... 4 3D- lägets verktyg... 5 2D- LÄGET... 6 Införande av fönster, dörrar samt inredning

Läs mer

Checklista för export från Revit/ArchiCAD till IDA ICE

Checklista för export från Revit/ArchiCAD till IDA ICE SBUF-projekt: Effektivisering av energianalyser med stöd av BIM 1(5) 2011-07-07 Checklista för export från Revit/rchiCD till ID ICE Syftet med detta dokument är att fungera som checklista för avstämning

Läs mer

klassisk vinterskrud villa i belysning heta kaxigt i färg lys upp din trädgård arkitektritat på landet renoveringstips skapa egna grupper

klassisk vinterskrud villa i belysning heta kaxigt i färg lys upp din trädgård arkitektritat på landet renoveringstips skapa egna grupper FÖR DIG SOM SKA BYGGA om OCH RENOVERA! VÅRT NYA HUS Nr.12 2012 belysning lys upp din trädgård teveprofilen Andrea engsäll inreder med detaljer vinterväxter skapa egna grupper 14 heta kaminer GÖR om köket

Läs mer

Exempel på pdf med bokmärken.

Exempel på pdf med bokmärken. Exempel på pdf med bokmärken. 1. Scanning 2. Vektorisering/Objektifiering 3. icad Arkiv 4. Planritningar i 2D/3D 5. Fastighetsuppmätning 6. Drift och underhållspärmar 7. Hur kommer man igång? Klicka på

Läs mer

Kapitel 4 Tak... 3. Tak Kapitel 4

Kapitel 4 Tak... 3. Tak Kapitel 4 2014.02.21 1 Kapitel Innehåll... Sida Kapitel 4 Tak... 3 Tak i våning 2... 3 Underlagsritning... 4 Tak... 5 Hur ser taket ut?... 7 Yttervägg... 8 Gavel fönster... 11 Golv i takvåning... 12 Koppla golv

Läs mer

Virkad / heklet kofta / jakke & väst / vest i SILENZIO Broderi i ANCHOR TAPISSERIE ULL

Virkad / heklet kofta / jakke & väst / vest i SILENZIO Broderi i ANCHOR TAPISSERIE ULL Virkad / heklet kofta / jakke & väst / vest i SILENZIO Broderi i ANCHOR TAPISSERIE ULL Garn: Silenzio 50% akryl, 25% ull, 25% alpaka, 1 n = 50 g, 60 m Anchor Tapisserie ull: 100% ull, 1 docka/dukke = 10

Läs mer

KOMMA IGÅNG MED ARCHICAD. Idé och produktion av: Oscar Foo

KOMMA IGÅNG MED ARCHICAD. Idé och produktion av: Oscar Foo KOMMA IGÅNG MED ARCHICAD Idé och produktion av: Oscar Foo Förord Kompendiet är främst avsett till de nybörjare som läser eller är utbildade till arkitekter eller byggnadsingenjörer. Grundtanken bakom detta

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 3 Om bokförfattaren och Rita med SketchUp... 8 Bra att veta... 9 Programspråk och förklaringar:... 9 Finns funktionen i gratisversionen (Make)?... 9 Musen är

Läs mer

Avancerad norsk byggnad: Arkitektbyrån A-lab löste det med stöd av BIM

Avancerad norsk byggnad: Arkitektbyrån A-lab löste det med stöd av BIM Avancerad norsk byggnad: Arkitektbyrån A-lab löste det med stöd av BIM PASSIONATE RELIABLE INNOVATIVE Kundprofil Företag Bransch Land A-Lab Bygg Norge Utmaning Införande av BIM / IFC uppgradering från

Läs mer

Framtiden tillhör de kreativa LEGO Education Förnybar energi ENERGI PROBLEMLÖSNING KREATIVITET SAMARBETE

Framtiden tillhör de kreativa LEGO Education Förnybar energi ENERGI PROBLEMLÖSNING KREATIVITET SAMARBETE Framtiden tillhör de kreativa LEGO Education Förnybar energi ENERGI PROBLEMLÖSNING KREATIVITET SAMARBETE Energi i framtiden Energi är ett av de viktigaste ämnena i det moderna samhället. Att fokusera på

Läs mer

ZWCAD har stöd för VBA och Lisp program så alla funktioner som ni tidigare har skapat kan användas direkt utan anpassning.

ZWCAD har stöd för VBA och Lisp program så alla funktioner som ni tidigare har skapat kan användas direkt utan anpassning. ZWCAD+ 2015 pro ZWCAD+ 2015 pro är ett mycket bra och stabilt CAD-program som har fullständigt DWG-filformat och skapar framtidssäkrade handlingar utan några låsta filformat eller tilläggsfiler. Alla kommer

Läs mer

Umgås på nätet KAPITEL 6. Chatta via webbläsaren

Umgås på nätet KAPITEL 6. Chatta via webbläsaren KAPITEL 6 Umgås på nätet Internet håller alltmer på att utvecklas till en parallellvärld med vår vanliga tillvaro. Man spelar spel över nätet, bygger upp virtuella världar med virtuella prylar och virtuella

Läs mer

Flera våningar. ArchiCAD 16. Delmoment:! Skapa nya våningsplan, kopiera och klistra in i våningsplan,

Flera våningar. ArchiCAD 16. Delmoment:! Skapa nya våningsplan, kopiera och klistra in i våningsplan, ArchiCAD 16 Övningsuppgift 4 Flera våningar Delmoment:! Skapa nya våningsplan, kopiera och klistra in i våningsplan, sätta in trappor, göra hål i bjälklag, placera ut räcken. 2013 www.cadedu.se! Med kopieringsrätt

Läs mer

Grunder. Grafiktyper. Vektorgrafik

Grunder. Grafiktyper. Vektorgrafik 2 Grunder All vår början bliver svår eller hur det nu brukar heta, och detta är något som gäller även Flash. För den som är ovan vid Flash gäller det säkert extra mycket, då det kan vara knepigt att förstå

Läs mer

FIRST LEGO League. Göteborg 2012

FIRST LEGO League. Göteborg 2012 FIRST LEGO League Göteborg 2012 Presentasjon av laget Another brick in the wall Vi kommer fra Växjö Snittalderen på våre deltakere er 14 år Laget består av 4 jenter og 7 gutter. Vi representerer Karl-Oskarskolan

Läs mer

Utbildningsplaner. AutoCAD Architecture

Utbildningsplaner. AutoCAD Architecture Utbildningsplaner Fortsättning Viz Render är: Kunskap är vägen till framgång Framgångsrika företag satsar på utbildning för att snabbt få en effektivisering och höja produktiviteten. Detta leder i sin

Läs mer

Sida Kapitel 5 Stolpe, balk och balkongräcke... 3

Sida Kapitel 5 Stolpe, balk och balkongräcke... 3 1 Innehåll Sida Kapitel 5 Stolpe, balk och balkongräcke... 3 Stolpe... 3 Balk... 5 Räcke...11 Balkonggolv...15 Balkongräcke...18 2 Kapitel 5 Stolpe, balk och balkongräcke DDS-CAD Arkitekt 10 3 Kapitel

Läs mer

Manual och Metodbeskrivning för IFC-export. från Revit till IDA ICE

Manual och Metodbeskrivning för IFC-export. från Revit till IDA ICE Manual och Metodbeskrivning för IFC-export från Revit till IDA ICE EnergiBIM ett branschgemensamt projekt Denna manual ingår som ett delresultat av ett utvecklingsprojekt mellan Skanska, NCC, Peab och

Läs mer

Visualisering med Rhino/Vray/Photoshop av modell som skapats i Revit. AADA15 Revit Workshop 2017 LTH Ludvig Hofsten

Visualisering med Rhino/Vray/Photoshop av modell som skapats i Revit. AADA15 Revit Workshop 2017 LTH Ludvig Hofsten Visualisering med Rhino/Vray/Photoshop av modell som skapats i Revit AADA15 Revit Workshop 2017 LTH Ludvig Hofsten Så här ser min byggnad som exporterats från Revit ut när jag öppnar den i Rhino. Den

Läs mer

Allta bilder du ritar med verktygen i verktygspanelen eller importerar är grafik.

Allta bilder du ritar med verktygen i verktygspanelen eller importerar är grafik. Lite teori bakom symboler och förekomster Centralt i Flash är begreppen grafik, symboler och förekomster. Allta bilder du ritar med verktygen i verktygspanelen eller importerar är grafik. Symboler kan

Läs mer

FIRST LEGO League. Härnösand 2012

FIRST LEGO League. Härnösand 2012 FIRST LEGO League Härnösand 2012 Presentasjon av laget Team Spam Vi kommer fra Härnösand Snittalderen på våre deltakere er 14 år Laget består av 7 jenter og 4 gutter. Vi representerer Kastellskolan Type

Läs mer

Sida Kapitel 3 Fönster och dörr... 3

Sida Kapitel 3 Fönster och dörr... 3 1 Innehåll Sida Kapitel 3 Fönster och dörr... 3 Fönster... 3 Relativ positionering... 6 Infogad fil... 7 Hur ser fasaden ut?... 9 Ytterdörrar...11 Ändra standardvärde för hela våningen....17 Innerdörrar...18

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 3 Om bokförfattaren och Rita med SketchUp... 8 Bra att veta... 9 Programspråk och förklaringar:... 9 Användargränssnittet i (PC)... 10 Användargränssnittet

Läs mer

Topocad nyheter från version 15.0

Topocad nyheter från version 15.0 Topocad nyheter från version 15.0 Topocad 15 - > Topocad 15.0 20 mars 15.0.1 9 april 15.0.2 12 maj 15.0.3 18 juni Topocad 15.1 17 september 15.1.1 23 september 15.1.2 26 september 15.1.3 17 oktober Topocad

Läs mer

Release Notes för CET Designer 2.6

Release Notes för CET Designer 2.6 Release Notes för CET Designer 2.6 19 september 2011 Fotolabb Fotolabb är ett inbyggt verktyg för att skapa fotorealistiska bilder i CET Designer. Fotolabb genererar framkallningar av högsta kvalitet och

Läs mer

ANPASSNING FÖR ÖVERLEVNAD: 3 SÄTT ATT ANPASSA SIG TILL FÖRÄNDERLIG MILJÖ

ANPASSNING FÖR ÖVERLEVNAD: 3 SÄTT ATT ANPASSA SIG TILL FÖRÄNDERLIG MILJÖ ANPASSNING FÖR ÖVERLEVNAD: 3 SÄTT ATT ANPASSA SIG TILL FÖRÄNDERLIG MILJÖ Praktiska råd för projektörer 5 MINUTERS LÄSTID ANPASSNING FÖR ÖVERLEVNAD Den hårda konkurrensen i en osäker ekonomi kombinerat

Läs mer

Fönster och dörr. Kapitel 3 - Fönster och dörr... 3

Fönster och dörr. Kapitel 3 - Fönster och dörr... 3 25.05.2009 Kapitel 3... 1 Kapitel Innehåll... Sida Kapitel 3 -... 3 Fönster...3 Placera med gitter...5 Hur ser fasaden ut?...5 Öppningsbara fönster...7 Relativ positionering...7 Se på 3D-modell...9 Ytterdörrar...9

Läs mer

Gemini Basfunktioner

Gemini Basfunktioner Gemini Basfunktioner Applikationslager Hjälpgeometri IFC-import IFC-export DWG-import DWG-export Filtyper Mallar Maskinstyrning Mätdata-import Mätdata-export Panorera Presentation Projekthantering Projektstart

Läs mer

bergerdata hb www.bergerdata.se/guidemaster info@bergerdata.se 0708-72 23 00 1.10 2015-05-19 Sid 1 (11)

bergerdata hb www.bergerdata.se/guidemaster info@bergerdata.se 0708-72 23 00 1.10 2015-05-19 Sid 1 (11) bergerdata hb www.bergerdata.se/guidemaster info@bergerdata.se 0708-72 23 00 1.10 2015-05-19 Sid 1 (11) Vad, varför och hur?...2 Vad är?...2 Varför?...3 Hur fungerar?...3 Några tips om användningen...3

Läs mer

NYHETER I AUTOCAD 2005

NYHETER I AUTOCAD 2005 NYHETER I AUTOCAD 2005 Nedan följer en kort beskrivning av nyheter och förbättringar i AutoCAD 2005, jämfört med AutoCAD 2004. Nyheterna är inte ordnade i speciell ordning. UTÖKADE HJÄLPFUNKTIONER Rullgardinsmenyn

Läs mer

Läs översättninig till svenska efter artikeln.

Läs översättninig till svenska efter artikeln. Läs översättninig till svenska efter artikeln. Översättning; Disenart Översättning; Disenart P2 PROJEKT 2 VILLA JENSEN VILLA JENSEN/FRANSON WRELAND NATURLIG KONSTRUKTION MED ETT BEGRÄNSAT ANTAL ELEMENT

Läs mer

Sammanfattning. Projekt: Interaktiv visualisering för byggbranschen

Sammanfattning. Projekt: Interaktiv visualisering för byggbranschen Sammanfattning Interaktiv visualisering innebär att man själv agerar och bestämmer vart man vill gå i en digital modell. Under en 20-års period har utvecklingen av intelligenta projekteringsverktyg för

Läs mer

Objektshantering i AutoCad Architecture Johan Jönsson

Objektshantering i AutoCad Architecture Johan Jönsson Objektshantering i AutoCad Architecture 2014 Johan Jönsson Style manager Central vid hantering av objekt i AutoCad Förutsätter tillgång till rätt dwg fil (Template ACAD2012 JJ) Använd reviderad fil. Finns

Läs mer

GET STARTED. Cardio Training. DesiQner

GET STARTED. Cardio Training. DesiQner GET STARTED Cardio Training DesiQner Innehållsförteckning Innehåll... DesiQner Login... 3 Planera ett nytt pass... 4 Enkelt pass - Det första Blocket... 5 Enkelt pass - Nästa Block... 6 Block med steg...

Läs mer

FIRST LEGO League. Stockholm 7-9 2012

FIRST LEGO League. Stockholm 7-9 2012 FIRST LEGO League Stockholm 7-9 2012 Presentasjon av laget Szhwampzch Vi kommer fra Enköping Snittalderen på våre deltakere er 14 år Laget består av 1 jente og 14 gutter. Vi representerer Korsängsskolan

Läs mer

Vi levererar helhetslösningar

Vi levererar helhetslösningar R TM Vi levererar helhetslösningar Ett badrum är en helhet. Vi levererar den. Ett nytt badrum ska du leva med under lång som vi alla tycker oss ha för lite av. Men tar du dig att läsa vår broschyr, får

Läs mer

Gör en egen webbplats

Gör en egen webbplats I det här avsnittet får du lära dig att bygga en egen minsida lägga till text och bilder skapa en egen design lägga till en bakgrund på webbplatsen I nästa nummer får du hjälp att bygga en större webbplats

Läs mer

Elements of Vision. PAROC -elementlösningar

Elements of Vision. PAROC -elementlösningar Elements of Vision PAROC -elementlösningar Panel System 2.00 SE Juni 2012 Ersätter: Januari 2008 PAROC-ELEMENT ERBJUDER STORA ARKITEKTONISKA MÖJLIGHETER OCH INDIVIDUELLA LÖSNINGAR. VÅRA PRAKTISKA OCH SPECIALUTFORMADE

Läs mer

Søknadsfrist for å delta i benchlearningsamarbeidet er fredag 2. juni. Påmeldingsskjema

Søknadsfrist for å delta i benchlearningsamarbeidet er fredag 2. juni. Påmeldingsskjema Del dine erfaringer med rektorer i Norge og Sverige Utdanningsdirektoratet og Skolverket i Sverige har invitert seksti skoleledere som har gjennomført rektorutdanning til et Benchlearningsamarbeid. Målet

Läs mer

Lär dig grunderna om Picasa

Lär dig grunderna om Picasa Lär dig grunderna om Picasa Välkommen till Picasa. I den här guiden får du lära dig att använda Picasa för att organisera och redigera dina foton. Picasa Programvara När du börjar, finns det 2 saker du

Läs mer

Monteringsanvisning Sikkerhetsnett PRO Säkerhetsnett PRO. 4,3m. Art. 626 105 3,6m. Art. 626 115

Monteringsanvisning Sikkerhetsnett PRO Säkerhetsnett PRO. 4,3m. Art. 626 105 3,6m. Art. 626 115 Monteringsanvisning Sikkerhetsnett PRO Säkerhetsnett PRO 4,3m. Art. 626 105 3,6m. Art. 626 115 MONTERINGSDELER MONTERINGSDELAR Del nr. Beskrivelse Antall Antall til 4,3m. til 3,6m. A Stolpe, øvre del 6

Läs mer

I den tidigare filen Manual Editor belystes grunderna för enkel uppdatering samt editorns utformning.

I den tidigare filen Manual Editor belystes grunderna för enkel uppdatering samt editorns utformning. Sida 1 av 23 Editor, Avancerad I den tidigare filen Manual Editor belystes grunderna för enkel uppdatering samt editorns utformning. Detta dokument syftar till att hjälpa dig som vill jobba mer aktivt

Läs mer

Kapitel 3 Fönster och dörr... 3

Kapitel 3 Fönster och dörr... 3 13.08.2012 Kapitel 3... 1 DDS-CAD Arkitekt 7 Fönster och dörr Kapitel Innehåll... Sida Kapitel 3 Fönster och dörr... 3 Fönster... 3 Placera med gitter... 5 Relativ positionering... 7 Fasta fönster... 8

Läs mer

BIG PAD Rätta känslan som penna på papper

BIG PAD Rätta känslan som penna på papper BIG PAD Rätta känslan som penna på papper Med bättre samarbetsmöjligheter för medarbetarna lyfter din verksamhet /This is Why du behöver Sharps BIG PAD för större mötesupplevelser. Inledning Du vill göra

Läs mer

Enkel Digital Skyltning

Enkel Digital Skyltning Enkel Digital Skyltning på några minuter... färdiga, enkla och stabila system från Enkel Digital Skyltning 105mm i litet format... Det finns enkel digital skyltning, med enkla genomtänkta system... Paketen

Läs mer

SolidWork Composer competence

SolidWork Composer competence SolidWork Composer competence Kiwanotech AB är företaget som erbjuder en helhetslösning från idé till färdig produkt. Vi på Kiwanotech AB arbetar ständigt för att bredda vår kunskap och effektivisera oss

Läs mer

FIRST LEGO League. Borlänge 2012

FIRST LEGO League. Borlänge 2012 FIRST LEGO League Borlänge 2012 Presentasjon av laget PeO:s pensionärer Vi kommer fra Säter Snittalderen på våre deltakere er 14 år Laget består av 4 jenter og 8 gutter. Vi representerer Klockarskolan

Läs mer

Microsoft PowerPoint

Microsoft PowerPoint Microsoft PowerPoint Programmet Microsoft PowerPoint är ett program för att skapa presentationer för skärm eller utskrift. En presentation består av en eller flera bilder. En bild i PowerPoint är en sida

Läs mer

Kapitel 3 Fönster och dörr... 3

Kapitel 3 Fönster och dörr... 3 2014.02.21 1 1 Fönster och dörr Kapitel 3 Kapitel Innehåll... Sida Kapitel 3 Fönster och dörr... 3 Fönster... 3 Placera med gitter... 4 Relativ positionering... 8 Fasta fönster... 9 Se på 3D-modell...

Läs mer

NYHETER I INVENTOR 2012

NYHETER I INVENTOR 2012 NYHETER I INVENTOR 2012 NYHETER I INVENTOR 2012 Här nedan följer en kort beskrivning av de flesta nyheterna och förbättringarna i Autodesk Inventor 2012 jämfört med Autodesk Inventor 2011. AUTODESK INVENTOR

Läs mer

Inställningstips. Visuella anpassningar Windows 10 2015-08-06

Inställningstips. Visuella anpassningar Windows 10 2015-08-06 Inställningstips Visuella anpassningar Windows 10 2015-08-06 Innehåll Inledning... 3 Anpassa bildskärmen... 4 Ändra storlek för text, appar och andra objekt... 4 Ändra muspekare och markör... 6 Egenskaper

Läs mer

APA för nybörjare. Innan du börjar. Översikt

APA för nybörjare. Innan du börjar. Översikt APA för nybörjare Den här texten är tänkt som en snabb introduktion hur du kan använda publiceringssystemet APA (Advanced Publication Application) för att redigera webbplatser. Texten kräver inga förkunskaper

Läs mer

Skapa professionella försättsblad i Pappersvyn

Skapa professionella försättsblad i Pappersvyn Skapa professionella försättsblad i Pappersvyn Ett sätt att göra en offert unik och professionell kan till exempel vara att skapa ett försättsblad som ger ett stilrent och organiserat intryck, se vårt

Läs mer

FIXAT: Krasch i funktion Flytta vertikalt när inställning för Lägg till punkter för bättre anpassning mot yta väljs.

FIXAT: Krasch i funktion Flytta vertikalt när inställning för Lägg till punkter för bättre anpassning mot yta väljs. 2017/02/12 10:28 1/6 Version 19.20.FP5 och Version 19.25.FP5 Version 19.20.FP5 och Version 19.25.FP5 Uppdateringar i NovapointDCM Bas Allmänt NYTT: Möjligt att söka Resultatobjekt i aktivitet Markyta,

Läs mer

Leica DISTO D8. Den mångsidiga för både inom- och utomhus!

Leica DISTO D8. Den mångsidiga för både inom- och utomhus! Leica DISTO D8 Den mångsidiga för både inom- och utomhus! Egenskaper Fördelar och ännu mer smarta egenskaper... 2,4 färgdisplay Egenskaper Digital målsökare med 4x zoom Indirekta distansmätningar Fördel

Läs mer

FIRST LEGO League. Härnösand 2011

FIRST LEGO League. Härnösand 2011 FIRST LEGO League Härnösand 2011 Presentasjon av laget A-Team Vi kommer fra Härnösand Snittalderen på våre deltakere er 11 år Laget består av 7 jenter og 6 gutter. Vi representerer Häggdångers byskola

Läs mer

Mayas UI. Grundläggande UI. Dag Stensson 2009

Mayas UI. Grundläggande UI. Dag Stensson 2009 Mayas UI Mayas UI (User Interface eller användargränssnitt) är tämligen komplicerat jämfört med Adobe Photoshop eller andra liknande verktyg. Oroa dig inte, det blir lite bättre med tiden. Ni kommer att

Läs mer

... ...2 Introduktion... ... ... ... ... ... ... ...3 Fillet Success... ...7 Camera View Settings... ...8 Self Intersecting Sweeps...

... ...2 Introduktion... ... ... ... ... ... ... ...3 Fillet Success... ...7 Camera View Settings... ...8 Self Intersecting Sweeps... Innehåll Nyheter i Inventor 2014...2 Introduktion......2 CADCAM-it... 2 AUTODESK... 2 AUTODESK INVENTOR... 2 Sketch Design...3 Fillet Success...7 Camera View Settings...8 Self Intersecting Sweeps...9 Self

Läs mer

Så får du Microsofts Office-paket gratis

Så får du Microsofts Office-paket gratis Så får du Microsofts Office-paket gratis 7 Kör Word, Excel, Powerpoint och Onenote i webbläsaren 7 Dela dina dokument 7 För dator, mobil och platta. Kom igång med Microsoft Skydrive och Office Web Apps

Läs mer

utmärkt luft kvalité ... och en känsla av levande trä

utmärkt luft kvalité ... och en känsla av levande trä möjlighet att bygga Massivtimmerhus: utmärkt luft kvalité... och en känsla av levande trä - huset som lever. Och i vilket det är bra att leva. Traditionell byggnadsteknik: genom att utnyttja vackert och

Läs mer

Elements, säkerhetskopiering och dina bilder

Elements, säkerhetskopiering och dina bilder Elements, säkerhetskopiering och dina bilder Mattias Karlsson Sjöberg, december 2011. Moderskeppet.se Lär dig tänka rätt och använda rätt verktyg för att säkerhetskopiering, datorbyte och hårdiskbyte.

Läs mer

Kapitel 5 Stolpe, balk och balkongräcke... 3

Kapitel 5 Stolpe, balk och balkongräcke... 3 2014.02.21 1 Stolpe och balk Kapitel 5 Kapitel Innehåll... Sida Kapitel 5 Stolpe, balk och balkongräcke... 3 Stolpe... 3 Balk... 5 Balkongräcke... 11 Flytta räcke/vägg... 12 Balkonggolv... 14 2 2014.02.21

Läs mer

Spela in och exportera din PowerPoint som en film via Premiere Elements

Spela in och exportera din PowerPoint som en film via Premiere Elements Spela in och exportera din PowerPoint som en film via Premiere Elements Microsoft Powerpoint är ett program som numer är välbekant för alla inom utbildningssektorn. Det som många inte känner till är att

Läs mer

För smartare belysning

För smartare belysning För smartare belysning CityTouch LightPoint Lighting Asset Management. CityTouch LightPoint / Asset Management 3 Välkommen till framtidens smarta belysning Professionell hantering av offentlig belysning

Läs mer

Om man vill ändra färg inuti går det, men skuggan blir densamma.

Om man vill ändra färg inuti går det, men skuggan blir densamma. Visst är det roligt att kunna göra fina dokument, häften, affischer, inbjudningskort och annat skoj?! Och att få bilderna att hamna där du vill att de ska hamna, i rätt storlek och utan att andra saker

Läs mer

lindab comfort Step by step manual till DIMcomfort 4.0

lindab comfort Step by step manual till DIMcomfort 4.0 Step by step manual till DIMcomfort 4.0 1 Innehållsförteckning Uppstart av DIMcomfort 4.0 3 Rums setup 4 Rumsinformation 4 Dimensioner 5 Vistelsezon 6 Dimensioneringskrav 7 Val av don 8 Leta donsort manuellt

Läs mer

INDIVIDUELL INLÄMNINGSUPPGIFT

INDIVIDUELL INLÄMNINGSUPPGIFT INDIVIDUELL INLÄMNINGSUPPGIFT Sofia Aronsson ANVÄNDBARHET OCH GRAFISK DESIGN MIS 13, Nackademin Yrkeshögskola Lärare: Ellinor Ihlström Inledning... 3! Analys... 3! Hitta... 3! Förstå... 5! Använda... 6!

Läs mer

Photoshop Elements 7. Adobe. Grundkurs

Photoshop Elements 7. Adobe. Grundkurs Photoshop Elements 7 Adobe Grundkurs Innehållsförteckning 1 Det här är Photoshop Elements 7...1 Programmets uppbyggnad...1 2 Ordna...3 Hämta filer...3 Visning/Sortering...6 Datumvy...6 Helskärmsläge...7

Läs mer

Nyheter i PowerPoint 2010

Nyheter i PowerPoint 2010 Nyheter i PowerPoint 2010 Nytt utseende Programfönstret i Office 2010 har ett nytt utseende. Likt Office 2003 är Arkiv tillbaka. Som i Office 2007 finns det flikar och grupper i det övre verktygsfältet.

Läs mer

LATHUND REVIT/RHINO WORKSHOP

LATHUND REVIT/RHINO WORKSHOP LATHUND REVIT/RHINO WORKSHOP 1. STARTA PROJEKT 3. SKAPA CETRALFIL Starta nytt projekt genom NEW > Tryck på BROWSE > Leta reda på Mallfil LTH i den gemensamma Projektmappen under mappen MALLFIL > Klicka

Läs mer

Grafisk design Varför grafisk design? öka synligheten ge klar affordance stödja en god mappning ge god feedback Varför grafisk design? skapa en smidig interaktion kan göra gränssnittet visuellt mer

Läs mer

KOM-IGÅNG-GUIDE. Kom igång och redigera din hemsida! SmelinkWeb4 editor 2

KOM-IGÅNG-GUIDE. Kom igång och redigera din hemsida! SmelinkWeb4 editor 2 KOM-IGÅNG-GUIDE Kom igång och redigera din hemsida! SmelinkWeb4 editor 2 Smelink.se l Storgatan 14 l 352 31 Växjö l support@smelink.se l www.smelink.se Uppdaterad: 121019 Del 1 Logga in Välkommen att ta

Läs mer

Sida Kapitel 11 Vektorfil och linjeskymning... 3

Sida Kapitel 11 Vektorfil och linjeskymning... 3 DDS-CAD Arkitekt 10 Vektorfil och linjeskyming Kapitel 11 1 Innehå ehåll Sida Kapitel 11 Vektorfil och linjeskymning... 3 Verktygsset för lagring från modellen... 3 Automatisk generering av vektorfiler...

Läs mer

Framtiden tillhör de kreativa LEGO Education Vetenskap & Teknologi MEKANIK PROBLEMLÖSNING KREATIVITET SAMARBETE

Framtiden tillhör de kreativa LEGO Education Vetenskap & Teknologi MEKANIK PROBLEMLÖSNING KREATIVITET SAMARBETE Framtiden tillhör de kreativa LEGO Education Vetenskap & Teknologi MEKANIK PROBLEMLÖSNING KREATIVITET SAMARBETE Kreativ naturvetenskap! Med Vetenskap & Teknologi från LEGO Education blir undervisningen

Läs mer

[ANVÄNDARMANUAL MYCLUB LAGSIDE-ADMINISTRATION]

[ANVÄNDARMANUAL MYCLUB LAGSIDE-ADMINISTRATION] 2015 HSK Fotboll Anna Nerlich [ANVÄNDARMANUAL MYCLUB LAGSIDE-ADMINISTRATION] Detta dokument hjälper hemsideansvarig att skapa innehåll till lagets lagsida på hskfotboll.se. Version 1.2 2015-02-15 Om hur

Läs mer

Manual till DIKO 2012-10-19

Manual till DIKO 2012-10-19 Manual till DIKO 2012-10-19 Innehåll Manual till DIKO 2012-10-19... 1 1 Använda DIKO med en dator... 2 1.1 För att logga in i DIKO... 2 1.2 Dag... 3 1.3 Importera bilder... 4 1.4 Redigera bilder i samband

Läs mer

Gör en egen webbplats

Gör en egen webbplats I det här avsnittet får du lära dig att bygga en egen minsida lägga till text och bilder skapa en egen design lägga till en bakgrund på webbplatsen I nästa nummer får du hjälp att bygga en större webbplats

Läs mer

Kapitel 1 Komma i gång... 5

Kapitel 1 Komma i gång... 5 DDS-CAD Arkitekt 10 Komma i gång Kapitel 1 1 Kapitel Sida Kapitel 1 Komma i gång... 5 Är DDS-CAD Arkitekt installerat?... 5 Operativmiljö Windows... 6 Begrepp... 6 Starta DDS-CAD Arkitekt... 6 Starta ett

Läs mer

Presentationsprogram - Kravspecifikation. Henrik Österdahl och Jenny Melander, D mars 2002

Presentationsprogram - Kravspecifikation. Henrik Österdahl och Jenny Melander, D mars 2002 Presentationsprogram - Kravspecifikation Henrik Österdahl och Jenny Melander, D-01 18 mars 2002 1 Innehåll 1 Inledning 3 1.1 Mål................................... 3 1.2 Omfattning...............................

Läs mer

En trevlig form av utskrift från Disgen är en grafisk antavla med foton.

En trevlig form av utskrift från Disgen är en grafisk antavla med foton. Antavla med foton 10 En trevlig form av utskrift från Disgen är en grafisk antavla med foton. Bild 10 1. Min dotter Cecilias antavla. Designa sidan Det underlättar om man tänker igenom hur man vill att

Läs mer

Vilken version av Dreamweaver använder du?

Vilken version av Dreamweaver använder du? Sida 1 av 7 Lektion 1: sida 1 av 4 Till kursens framsida Sida 2 av 4» Lektion 1 Då ska vi sätta igång med den här kursens första lektion! Här kommer du att få lära dig hur man skapar och förbereder webbplatser

Läs mer

Grundredigering i Photoshop Elements

Grundredigering i Photoshop Elements Grundredigering i Photoshop Elements Denna artikel handlar om grundläggande fotoredigering i Elements: Att räta upp sneda horisonter och beskära bilden, och att justera exponering, färg och kontrast, så

Läs mer

Introduktion till After Effects

Introduktion till After Effects Introduktion till After Effects After Effects är ett bildanimeringsprogram, men även ett filmredigeringsprogram. Det finns ett antal fler programutvecklare som gör redigeringsprogram för film, bland annat

Läs mer

FÄRGER GRAFISKA ELEMENT BILD- OCH TEXTMANÉER ANVÄNDNING SLUTORD

FÄRGER GRAFISKA ELEMENT BILD- OCH TEXTMANÉER ANVÄNDNING SLUTORD GRAFISK MANUAL IDENTITET INNEHÅLL Grafisk design och kommunikation är en sektion med en stark identitet. Vi vet vilka vi är och hur vi gör. Denna manual har gjorts för att alla andra också ska veta vilka

Läs mer

Tio Smarta POINT s. Varför skaffa POINT smart Ark+! Smarta användare nyttjar smarta applikationer.

Tio Smarta POINT s. Varför skaffa POINT smart Ark+! Smarta användare nyttjar smarta applikationer. Smarta användare nyttjar smarta applikationer. Den är bäst! Du får den mest avancerade bygg- och arkitektapplikationen för AutoCAD LT som finns på marknaden. Programmet arbetar i både 2D och 3D, är lättarbetat,

Läs mer

ATT ARBETA MED VEKTORGRAFIK

ATT ARBETA MED VEKTORGRAFIK ATT ARBETA MED VEKTORGRAFIK Helene Brogeland Vektorgrafik och animation VT 2014 2014-04-29 Inledning Före aktuell kurs hade jag bara en vag uppfattning av innebörden av vektorgrafik och hade aldrig jobbat

Läs mer

Bilaga 2 Vedlegg 2. Stadga för Svensk-norska renbetesnämnden och. Vedtekter. for Norsk-svenske reinbeitenemnden. Norsk-svenske overprøvingsnemnden

Bilaga 2 Vedlegg 2. Stadga för Svensk-norska renbetesnämnden och. Vedtekter. for Norsk-svenske reinbeitenemnden. Norsk-svenske overprøvingsnemnden 1 Bilaga 2 Vedlegg 2 Stadga för Svensk-norska renbetesnämnden och Svensk-norska överprövningsnämnden Inledande bestämmelser 1 Denna stadga innehåller närmare bestämmelser för Svensk-norska renbetesnämnden

Läs mer