Hans Verbaan öl, doc. Gastrokliniken, SUS, Malmö

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hans Verbaan öl, doc. Gastrokliniken, SUS, Malmö"

Transkript

1 Hans Verbaan öl, doc Gastrokliniken, SUS, Malmö

2 De kommande 90 minuterna.. Portal hypertension Klassifikation Kort om patofysiologi Kliniska symtom och graden av portal hypertension Komplikationer vid dekompenserad cirros

3 Klassifikation av portal hypertension Pre-Hepatisk Porta- o mjältvenstrombos Massiv spenomegali Hepatisk Pre-sinusoidal Kongenital leverfibros Schistosomiasis Sinusoidal cirros Alkohol hepatit Post-sinusoidal obstruktion Post-Hepatisk v Cava inf webbs Budd-Chiari Höger hjärtsvikt Pulmonell hypert

4 Levercirros

5 Portal hypertension Varicer/blödning Hepatopulmonellt syndrom Ascites,HRS, SBP Encefalopati Levercirros Nedsatt proteinsyntes Försämrad detoxifiering Hepatocirkulatoriskt syndrom Infektion Malnutrition Cancer Nedsatt lagringskapacitet

6 Varicer/blödning Ascites,HRS, SBP Portal hypertension Hepatocirkulatoriskt syndrom Hepatopulmonellt syndrom Encefalopati Nedsatt proteinsyntes Försämrad detoxifiering Levercirros Cancer Infektion Malnutrition Nedsatt lagringskapacitet

7 Varicer/blödning Ascites,HRS, SBP Portal hypertension Cirkulatorisk dysfunktion Hepatocirkulatoriskt syndrom Hepatopulmonellt syndrom Encefalopati Nedsatt proteinsyntes Försämrad detoxifiering Levercirros Cancer Infektion Malnutrition Nedsatt lagringskapacitet

8 Fibros/cirros Strukturell ombyggnad Dynamisk NO förändring Arteriell vasodil i splanchnikus cirk ffa NO (ökat portalt inflöde) Sänkning av perif resist (perifer vasodil) Hyperdynamisk cirk ökad hjärtfrekv och slagvolym ökad cardiac output Stellate cell Kupffer cell

9 Utveckling av shuntar, minskad dränering varicer o ascites Fibros/cirros Strukturell ombyggnad Dynamisk förändring NO Arteriell vasodil i splanchnikus cirk ffa NO (ökat portalt inflöde) Sänkning av perif resist (perifer vasodil) Hyperdynamisk cirk ökad hjärtfrekv och slagvolym ökad cardiac output Ökad perifer vasodil den hyperdynamiska cirk kan ej komp för den arteriella vasodilatationen arteriell hypotension aktivering av komp mekanismer renin angiotensin sympatikus pådrag normaliserar systemtryck ADH Na och vattenretention systemtryck prioriteras renin påverkar ej sympatikus arteriella splanchnikusdil ADH vasokonstriktion i extra splanchnikus cirk njurar Hepatorenalt syndrom hjärna muskler binjurar

10 Portal hypertension Δ tryck (mm Hg) = Tryckskillnad mellan hö förmak/v cava och v porta

11 Portal hypertension - naturalförlopp Graden av portal hypertension blödning >12 mmhg Dekompenserad cirros varicer >10 mmhg ascites >8 mmhg förhöjt 6 mmhg Kompenserad cirros normalt 1-5 mmhg tid

12 Från asymtomatisk till klinisk signifikant portal hypertension spontan bakteriell peritonit refraktär ascites hepatorenalt syndrom Dekompenserad cirros >8-10 mmhg Kompenserad cirros hepatocellulär cancer ascites G-I blödning encefalopati Ikterus

13 F1-F3 Cirros en dynamisk process F4 HVPG > (mm/hg) Klinik ingen Ingen (ascites) formering av varicer, ascites ascites, varicer, encefalopati avancerad leversvikt Stage ej cirros komp ci komp ci dekomp ci Biologi fibrogenes neo vask fibros tjocka septa gracila septa nodulering befäst cirros

14 Normal mild inflam svår inflam fibros cirros? Förutsättning är att det finns effektiv behandling av leversjukdomen hepatit C infektion hemokromatos autoimmun hepatit alkohol steatos /-hepatit

15 Vid inklusion Child Pugh A utan tidigare dekompensation (Sangiovann A et al Hepatology 2006;43: )

16 (Fattovich G et al Gastroenterology 2004;127:S35 S50)

17 Övergång från kompenserad till dekompenserad cirros (D Amico G et al J Hepatol 2006;44: )

18 Dekompensation och överlevnad (D Amico G et al J Hepatol 2006;44: )

19 Mängden fibros och graden av portal hypertension 2a 2b 2c (Nadula et al J Hepatol 2006;44:111)

20 Typ av nodulus och graden av portal hypertension 1a 1b 1c (Nadula et al J Hepatol 2006;44:111)

21 Graden av dekompensation och ett års överlevnad (D Amico G et al J Hepatol 2006;44: )

22 Kronisk leversjukdom Alkohol Hepatit C Hepatit B Primär skleroserande kolangit Hemokromatos Autoimmun hepatit Primär biliär cirros Wilsons sjukdom alfa-1-antitrypsin brist NASH

23 Kronisk leversjukdom Alkohol Hepatit C Hepatit B Primär skleroserande kolangit Hemokromatos Autoimmun hepatit Primär biliär cirros Wilsons sjukdom alfa-1-antitrypsin brist NASH

24 Obesity Trends* Among U.S. Adults BRFSS, 1985 (*BMI 30, or ~ 30 lbs. overweight for 5 4 person) No Data <10% 10% 14% Source: Behavioral Risk Factor Surveillance System, CDC.

25 Obesity Trends* Among U.S. Adults BRFSS, 1989 (*BMI 30, or ~ 30 lbs. overweight for 5 4 person) No Data <10% 10% 14% Source: Behavioral Risk Factor Surveillance System, CDC.

26 Obesity Trends* Among U.S. Adults BRFSS, 1990 (*BMI 30, or ~ 30 lbs. overweight for 5 4 person) No Data <10% 10% 14% Source: Behavioral Risk Factor Surveillance System, CDC.

27 Obesity Trends* Among U.S. Adults BRFSS, 1995 (*BMI 30, or ~ 30 lbs. overweight for 5 4 person) No Data <10% 10% 14 15% 19% Source: Behavioral Risk Factor Surveillance System, CDC.

28 Obesity Trends* Among U.S. Adults BRFSS, 2000 (*BMI 30, or ~ 30 lbs. overweight for 5 4 person) No Data <10% 10% 14 15% 19% 20% Source: Behavioral Risk Factor Surveillance System, CDC.

29 Obesity Trends* Among U.S. Adults BRFSS, 2002 (*BMI 30, or ~ 30 lbs. overweight for 5 4 person) No Data <10% 10% 14% 15% 19% 20% 24% 25% Source: Behavioral Risk Factor Surveillance System, CDC.

30 Obesity Trends* Among U.S. Adults BRFSS, 2004 (*BMI 30, or ~ 30 lbs. overweight for 5 4 person) No Data <10% 10% 14 15% 19% 20% 24% 25% Source: Behavioral Risk Factor Surveillance System, CDC.

31 Obesity Trends* Among U.S. Adults BRFSS, 2005 (*BMI 30, or ~ 30 lbs. overweight for 5 4 person) No Data <10% 10% 14% 15% 19% 20% 24% 25% 29% 30% Source: Behavioral Risk Factor Surveillance System, CDC.

32 Obesity Trends* Among U.S. Adults BRFSS, 2006 (*BMI 30, or ~ 30 lbs. overweight for 5 4 person) No Data <10% 10% 14% 15% 19% 20% 24% 25% 29% 30% Source: Behavioral Risk Factor Surveillance System, CDC.

33 Obesity Trends* Among U.S. Adults BRFSS, 2007 (*BMI 30, or ~ 30 lbs. overweight for 5 4 person) No Data <10% 10% 14% 15% 19% 20% 24% 25% 29% 30% Source: Behavioral Risk Factor Surveillance System, CDC.

34 Obesity Trends* Among U.S. Adults BRFSS, 2008 (*BMI 30, or ~ 30 lbs. overweight for 5 4 person) No Data <10% 10% 14 15% 19% 20% 24% 25% 29% 30% Source: Behavioral Risk Factor Surveillance System, CDC.

35 Obesity Trends* Among U.S. Adults BRFSS, 2009 (*BMI 30, or ~ 30 lbs. overweight for 5 4 person) No Data <10% 10% 14% 15% 19% 20% 24% 25% 29% 30% Source: Behavioral Risk Factor Surveillance System, CDC.

36 -62 65, , , , , , , , , ,5

37 Varicer/blödning Ascites,HRS, SBP Portal hypertension Cirkulatorisk dysfunktion Hepatocirkulatoriskt syndrom Hepatopulmonellt syndrom Encefalopati Nedsatt proteinsyntes Levercirros Infektion Malnutrition Försämrad detoxifiering Cancer Nedsatt lagringskapacitet

38 Ascites,HRS, SBP Ascites Den vanligaste allvarliga komplikationen vid PH Cirka 30-50% av patienterna med kompenserad cirrhos utvecklar ascites under 10 år Markerar slutfasen av sjukdomen, ca 50% dör inom 2 år De flesta patienterna med ascites har cirrhos som bakomliggande orsak (80%) Spontan bakteriell peritonit Allvarlig komplikation Prevalens vid ascites 4-20% + blödning % Mortalitet cirka 50% vid varje episod Mycket hög recidivrisk

39 Ascites,HRS, SBP Natriumretention, nedsatt förmåga att eliminera fritt vatten Utspädningshypervolemi Senare tillkommer tilltagande vasokonstriktion av njurcirkulationen Undvik NSAID! Hepatorenalt syndrom

40 Gastrointestinal blödning Varicer/blödning Esofagusvaricer Fundusvaricer Hypertensiv gastropati Colon varicer ffa anorektala varicer Mallory-Weiss rift Esofagit, ulcus i ventrikel el duodenum

41

42

43

44

45

46 Varicer/blödning Esofagus varicer Vid cirrhosdiagnostillfället finns varicer hos 30% (60% vid dekompenserad cirrhos) Blödningsincidens ökar med storleken på varicerna Högre risk vid Child C Mortalitet vid akut blödning cirka 10% (första 2 dygnen) Tidig reblödning innebär större risk för död (topp dag 5) Reblödningsincidens efter 2 år 65%, mortalitet 33%

47 Encefalopati Encefalopati grad 1 grad 2 grad 3 grad 4 Trött, koncentrationssvårigheter, stört sömnmönster, Desorientering, slö, hypoaktiva reflexer Somnolent, agiterad, nystagmus, hyperaktiva reflexer Comatös, eventuellt kramper

48 Behandling Blödande esofagusvaricer Hepatorenalt syndrom Ascites Encefalopati

49 IVA vid pågående blödning, prechock/chock Parenteral vätska, volym expander, blod Cave övervätskning/-transfusion Hb ca 100, Bltr syst ca 100, frekv ca 100 Plasma vid lågt Pk (vid fortsatt blödning) Ventrikelsond Glypressin (2 mg iv var 4:e timme) Endoskopisk terapi vid fortsatt blödning (Sengstakensond) TIPS Reglera tarmtömningen med Laktulos Antibiotika

50 Glypressin (terlipressin) syntetisk vasopressinanalog (triglycyl-lysine-vasopressin) Vasokonstriktor - reducerar splanknicusflödet Reducerar porta- och varixtryck Minskar kollateralflödet Minskar den intrahepatiska vaskulära resistensen Enkel dosering - 2 mg i.v. / 4 h de första h, sedan 1 mg i.v. / 4 h under 2-5 d. Kan kombineras med transdermalt nitroglycerin

51

52 TIPS (Transjugulär Intrahepatisk Porto Systemisk shunt)

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62 Hepatorenalt syndrom Typ I Snabbt progredierande njursvikt Utlösande faktor vanligtvis SBP, sepsis, op Typ II Långsamt progredierande Kan utvecklas spontant men är ofta associerat med refraktär ascites Predisponerade att utveckla Typ I vid ex infektion

63 Diagnostiska kriterier för HRS Cirros med ascites S-kreatinin > 133μmol/l (1,5 mg/dl) Ingen förbättring av S-kreatinin (<133μmol/l) trots utsättande av diuretika under minst två dagar och plasmaexpansion med albumin (1 mg/kg kroppsvikt upp till maximalt 100 g/dag). Uteslutande av chock. Ingen pågående eller nyss avslutad behandling med njurtoxiska läkemedel. Frånvaro av annan njursjukdom indikerat med proteinuri (>500 mg/d), mikrohematuri eller avvikande ultraljud av njurarna (Gastrokuriren 3, 2009)

64 Fall Kvinna 53 år, änka med 3 barn (16, 22, 29), lärare Mångårigt alkohol missbruk (förnekar dock själv) Ökat bukomfång, ikterisk, ascites Insättes på diuretika, fyller dock på sig, ascites tappas Sjunker i Hb, blodtransfusion, esofagusvaricer, encefalopati, Stigande kreat, diuretika utsättes, iv vätska, ultraljud njurar ua

65 700 Glypressin Alb Hb Kreat Bil Aug Sept Okt

66

67 Ascites Kraftigt utspänd buk kan behöva tappas akut Ev ascitesdrän 20 g albumin iv per 3 liter ascites Spironolakton mg ev tillägg av Impugan mg Natriumrestriktion Effektivitet av Na-restriktion + diuretika = 90% Viktreduktion hos patienter utan ödem :0,5 kg/d Vid samtidig andnöd, tänk på hydrothorax

68 Frukost: Fil/ yoghurt + cornflakes, mjuktbröd med extrasaltat smör och ost, samt knäckebröd med extrasaltat smör och rökt skinka 1330 mg Mellan mål: Frukt Ca 3 mg Lunch: Gratinerad falukorv med bostongurka & senap, potatismos, rårivna morötter, mineral vatten 1990 mg Fruktyoghurt 45 mg Middag: Pastagratäng med skinka, konserverad majs, mineral vatten 1589 mg Kvällsmål: Hårt bröd med extrasaltat smör och ost 250 mg Totalt: 5207 mg Na = 13 g NaCl Frukost: Fil/ yoghurt + flingor, 2 skivor mjuktbröd med normalsaltat smör och marmelad eller tomat och gurka/persilja 550 mg Mellanmål: Frukt Ca 3 mg Lunch: Stekt kotlett sås med örtagård, potatis kokt utan salt, frysta kokta grönsaker, vatten/saft fruktsallad 990 mg Fruktyoghurt 45 mg Middag: Spagetti med gorgonzola sås, Fryst kokt majs, vatten/juice 745 mg Kvällsmål: Hårt bröd med normalsaltat smör, marmelad 156 Totalt: 2489 mg Na = 6.2 g Nacl

69 Frukost: Fil/ yoghurt + cornflakes, mjuktbröd med extrasaltat smör och ost, samt knäckebröd med extrasaltat smör och rökt skinka 1330 mg Mellan mål: Frukt Ca 3 mg Lunch: Gratinerad falukorv med bostongurka & senap, potatismos, rårivna morötter, mineral vatten 1990 mg Fruktyoghurt 45 mg Middag: Pastagratäng med skinka, konserverad majs, mineral vatten 1589 mg Kvällsmål: Hårt bröd med extrasaltat smör och ost 250 mg Totalt: 5207 mg Na = 13 g NaCl Frukost: Fil/ yoghurt + flingor, 2 skivor mjuktbröd med normalsaltat smör och marmelad eller tomat och gurka/persilja 550 mg Mellanmål: Frukt Ca 3 mg Lunch: Stekt kotlett sås med örtagård, potatis kokt utan salt, frysta kokta grönsaker, vatten/saft fruktsallad 990 mg Fruktyoghurt 45 mg Middag: Spagetti med gorgonzola sås, Fryst kokt majs, vatten/juice 745 mg Kvällsmål: Hårt bröd med normalsaltat smör, marmelad 156 Totalt: 2489 mg Na = 6.2 g Nacl

70 Spontan Bakteriell Peritonit (SBP) Symtom : buksmärtor, bukömhet (ej peritonitstatus!), feber och försämrat at (encefalopati, njursvikt, acidos, leucocytos) Translokation av tarmbakterier Def : Neutrofila > 250/ml (0.25 x 10 9 / L) Positiv odling (blododlingsflaskor!) i 50% Ascites albumin < 10 g / L hos flertalet E-coli, K Pneumoniae, Pneumokocker

71 Spontan Bakteriell Peritonit (SBP) Cefotaxim (Claforan) 2g x 2 i.v. i 5 d Profylax : Ciprofloxacin 500 mg x 2 under vårdtiden för patienter som har blött från varicer ascites tidigare haft SBP Speciellt i väntan på levertransplantation!

72 Encefalopati Laktulos 50 ml var 3-4 timme tills tarmen kommer igång. per os, via ventrikel sond, lavemang Försök klarlägga orsaken till encefalopatin blödning infektion elektrolytrubbningar, hyper-/hypoglykemi obstipation hypovolemi (diuretika, laktulos, kräkning) högt protein intag

73 Encefalopati Klarlägga andra möjligheter till sensorisk påverkan intox (alkohol, sedativa) subdural hematom, annan cerebral blödning epilepsi infektion njursvikt

74 Koagulationsrubbning Förekommer alltid Nedsatt syntes, konsumtion Svårare transfusionskrävande blödningar sällsynta Ingen profylaktisk behandling med plasma alt faktorkonc Påverkar ej prognosen Försvårar bedömningen av leverfunktionen (PK)

75 Infektioner Hög infektionskänslighet vid leversvikt Infektionsparametrar såsom feber och leukocytos kan saknas Odla flitigt - antibiotika profylax Vid fulminant leversvikt är: 80 % bakteriellt infekterade staf areus, E.coli 30 % dessutom svampinfekterade candida albicans

76

Levercirros. David Andersson Gastroenheten Danderyds sjukhus

Levercirros. David Andersson Gastroenheten Danderyds sjukhus Levercirros David Andersson Gastroenheten Danderyds sjukhus Vad är cirros? Fibrosomvandling av leverparenkymet till följd av kronisk cellskada. Cytokiner aktiverar stellatceller som transformeras till

Läs mer

Del 2_5 sidor_14 poäng. Sida 1 av 5

Del 2_5 sidor_14 poäng. Sida 1 av 5 Omtentamen i Klinisk Medicin II T6 V13, 2013-08-15 kl 09-16 Hedstrandsalen ing 70 bv Del 2_5 sidor_14 poäng 48-årig man som har återbesök hos sin husläkare för svar på avvikande laboratorieprover. Patienten

Läs mer

Kronisk leversjukdom. eller när lever blir riktigt sjuk

Kronisk leversjukdom. eller när lever blir riktigt sjuk Kronisk leversjukdom eller när lever blir riktigt sjuk Kronisk leversjukdom Samma symptom trots olika genes Olika symptom trots samma genes Portal hypertension genes till de flesta allvarliga manifestationerna

Läs mer

Äta för att prestera!

Äta för att prestera! Äta för att prestera! Obesity Trends* Among U.S. Adults BRFSS, 1985 (*BMI 30, or ~ 30 lbs overweight for 5 4 woman) No Data

Läs mer

LEVERUTREDNING. David Andersson. Gastroenheten Danderyds sjukhus

LEVERUTREDNING. David Andersson. Gastroenheten Danderyds sjukhus LEVERUTREDNING David Andersson Gastroenheten Danderyds sjukhus Att fråga sig först: Varför tar man leverprover? Allt kan påverka levern, och övergående påverkan på leverprover behöver inte innebära att

Läs mer

Studiehandledning specialvecka gastroenterologihepatologi

Studiehandledning specialvecka gastroenterologihepatologi Studiehandledning specialvecka gastroenterologihepatologi SS under internmedicinkursen INNEHÅLL En veckas verksamhetsförlagd utbildning Gruppundervisning Auskultation på endoskopienhet och mottagning Principschema

Läs mer

HCC-övervakning (surveillance)

HCC-övervakning (surveillance) HCC-övervakning (surveillance) Infektionsläkarföreningens vårmöte i Örebro 24 maj 2013 Per Stål, Gastrocentrum Medicin, Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge Vad är HCC-övervakning? Ett diagnostiskt

Läs mer

Kronisk leversjukdom och graviditet. Gunilla Ajne Kvinnokliniken, Karolinska Universitetssjukhuset

Kronisk leversjukdom och graviditet. Gunilla Ajne Kvinnokliniken, Karolinska Universitetssjukhuset Kronisk leversjukdom och graviditet Gunilla Ajne Kvinnokliniken, Karolinska Universitetssjukhuset Kronisk leversjukdom Autoimmun leversjukdom Infektiös leversjukdom (hepatit, parasiter) Cirkulatorisk leversjukdom

Läs mer

PM URINVÄGSINFEKTIONER

PM URINVÄGSINFEKTIONER Infektionskliniken Bo Settergren, docent/överläkare Datum 2009-07-22 Gäller till 2010-08-31 PM URINVÄGSINFEKTIONER Se också www.infektion.net Vårdprogram för urinvägsinfektioner hos vuxna. Svenska Infektionsläkarföreningen,

Läs mer

Akut internmedicin Behandlingsprogram 2010

Akut internmedicin Behandlingsprogram 2010 Akut internmedicin sprogram 2010 LEVERSJUKDOMAR Alkoholhepatit... 2 Ascites...3 Esofagusvaricer med blödning...3 Hepatorenalt syndrom (HRS)...4 Ikterus...5 Leverencefalopati...6 Leversvikt akut...7 Leversvikt

Läs mer

Diabetes hos äldre och sjuka. Sofia Kallenius Leg. dietist Primärvården Borås-Bollebygd

Diabetes hos äldre och sjuka. Sofia Kallenius Leg. dietist Primärvården Borås-Bollebygd Diabetes hos äldre och sjuka Sofia Kallenius Leg. dietist Primärvården Borås-Bollebygd Åldersförändringar Kroppssammansättning (muskler, fett, vatten) Sinnen Cirkulation (hjärta, lungor, infektioner) Kognitiva

Läs mer

Enkammarhjärta från barn till vuxen JOHAN HOLM

Enkammarhjärta från barn till vuxen JOHAN HOLM Enkammarhjärta från barn till vuxen JOHAN HOLM En osäker framtid? Men de sa ju att allting såg bra ut Patienten är mindre informerad än föräldrarna Men jag är ju opererad Pallierande kirurgi med restlesioner

Läs mer

AKUTA KOMPLIKATIONER TILL LEVERSJUKDOM

AKUTA KOMPLIKATIONER TILL LEVERSJUKDOM Dokumentnamn: Akuta komplikationer till leversjukdom Utfärdande PE: Hjärt- och medicincentrum i Östergötland (HMC) Utfärdande enhet: Mag-tarmmedicinska kliniken Framtagen av: (Namn, titel) Stergios Kechagias,

Läs mer

ORDLISTA HEPATIT C (HCV)

ORDLISTA HEPATIT C (HCV) ORDLISTA HEPATIT C (HCV) Blodsmitta (blodburen sjukdom) Hepatit C är en blodburen sjukdom, det vill säga en sjukdom som överförs via blodsmitta. Vid andra virala sjukdomar, så som hepatit B eller HIV,

Läs mer

Utredning och behandling av ascites och hepatorenalt syndrom

Utredning och behandling av ascites och hepatorenalt syndrom Nationella riktlinjer för Utredning och behandling av ascites och hepatorenalt syndrom Från arbetsgruppen inom Svensk Gastroenterologisk Förening 2009 Ansvarig: Anders Gustavsson Medicin kliniken Universitetssjukhuset,

Läs mer

Allmänt ICD-10. R57.1 Hypovolemisk chock R57.0 Kardiogen chock

Allmänt ICD-10. R57.1 Hypovolemisk chock R57.0 Kardiogen chock 1 Copyright the33 Chock Den här artikeln behandlar Chock i allmänt men även: ICD-10 (sida 1) Stadieindelningen efter chock (sida 1-2) Patofysiologin (sida 2) Symptom (sida 2-3) Behandling (sida 3, 4 och

Läs mer

Medicinsk gastroenterologi och hepatologi Handläggning av olika diagnoser

Medicinsk gastroenterologi och hepatologi Handläggning av olika diagnoser Beskrivning Diarienr: Ej tillämpligt 1(5) Dokument ID: 09-42227 Fastställandedatum: 2012-04-24 Upprättare: Marie-Louise S Lång Sverin Giltigt t.o.m.: 2014-04-24 Fastställare: Åsa Celander Medicinsk gastroenterologi

Läs mer

Indikationer och riskfaktorer

Indikationer och riskfaktorer Indikationer och riskfaktorer Diagnoser Ett stort antal mer eller mindre vanliga akuta och kroniska leversjukdomar kan utgöra indikation för levertransplantation hos både barn och vuxna och finns listade

Läs mer

Urinvägsinfektioner. Robert Schvarcz Januari 2016

Urinvägsinfektioner. Robert Schvarcz Januari 2016 Urinvägsinfektioner Robert Schvarcz Januari 2016 Klassificering cystit - pyelonefrit - urosepsis sporadisk - recidiverande samhällsförvärvad - vårdrelaterad Hur vanligt är det? Varannan kvinna, 5-10% pyelonefrit

Läs mer

Del 7 medicin. Totalt 7 sidor. Maxpoäng: 15p

Del 7 medicin. Totalt 7 sidor. Maxpoäng: 15p Totalt 7 sidor. Maxpoäng: 15p Erik är en 29-årig man som söker till akutmottagningen en dag när du är primärjour. Han arbetar på bank, är gift och nybliven far till en liten flicka. Under tonåren kontrollerades

Läs mer

PM URINVÄGSINFEKTIONER

PM URINVÄGSINFEKTIONER 1 Bo Settergren/130918 Gäller till 2014-06-30 Infektionskliniken, CSK PM URINVÄGSINFEKTIONER Se också www.infektion.net Vårdprogram för urinvägsinfektioner hos vuxna. Svenska Infektionsläkarföreningen,

Läs mer

Vad är kreatinin? Nyupptäckt njursvikt eller En stjärnspäckad lablista. Basala frågeställningar vid njursvikt. På vilken nivå ligger orsaken?

Vad är kreatinin? Nyupptäckt njursvikt eller En stjärnspäckad lablista. Basala frågeställningar vid njursvikt. På vilken nivå ligger orsaken? Nyupptäckt njursvikt eller En stjärnspäckad lablista Björn Samnegård Njurmedicinska kliniken DS Basala frågeställningar vid njursvikt På vilken nivå ligger orsaken? prerenal? postrenal? renal? Akut eller

Läs mer

Dyspepsi = Dålig matsmältning

Dyspepsi = Dålig matsmältning Symtom och tecken vid ohälsa i övre magtarmkanalen SARA BERTILSSON Dyspepsi = Dålig matsmältning Organisk dyspepsi Ulcus Refluxsjukdom Gallbesvär Cancer Funktionell dyspepsi Ingen påvisbar orsak Smärta-lindras

Läs mer

Hepatologens perspektiv. Ingalill Friis-Liby Gastroenterologi och Hepatologi Sahlgrenska Universitetssjukhuset Göteborg

Hepatologens perspektiv. Ingalill Friis-Liby Gastroenterologi och Hepatologi Sahlgrenska Universitetssjukhuset Göteborg Hepatologens perspektiv Ingalill Friis-Liby Gastroenterologi och Hepatologi Sahlgrenska Universitetssjukhuset Göteborg Vad är en dålig lever? Cirrhos leversvikt! Stabil i > 10 år? Kompenserad eller dekompenserad?

Läs mer

3.1. Skriv remiss för buköversikt och ange vilken frågeställning du har och när du vill ha undersökningen.

3.1. Skriv remiss för buköversikt och ange vilken frågeställning du har och när du vill ha undersökningen. Erik är en 29-årig man som söker till akutmottagningen en dag när du är primärjour. Han arbetar på bank, är gift och nybliven far till en liten flicka. Under tonåren kontrollerades han några gånger för

Läs mer

SVÅR SEPSIS OCH SEPTISK CHOCK Reviderat september 2009 (Johan Fält / Anna Werner)

SVÅR SEPSIS OCH SEPTISK CHOCK Reviderat september 2009 (Johan Fält / Anna Werner) Infektionskliniken Johan Fält, spec läkare/anna Werner, öl 91600 Datum September 2009 Gäller till och med september 2010 SVÅR SEPSIS OCH SEPTISK CHOCK Reviderat september 2009 (Johan Fält / Anna Werner)

Läs mer

SIR:s fortbildningskurs Saltsjöbaden 2014. Pär Lindgren Johan Petersson

SIR:s fortbildningskurs Saltsjöbaden 2014. Pär Lindgren Johan Petersson SIR:s fortbildningskurs Saltsjöbaden 2014 Pär Lindgren Johan Petersson Diagnoser och lite annat 2014-03-13 Svenska Intensivvårdsregistret 2 Varför kan det bli fel? Underlåtenhetssynder Dålig följsamhet

Läs mer

Del 3. 7 sidor 13 poäng

Del 3. 7 sidor 13 poäng 7 sidor 13 poäng Till akutmottagningen kommer David 28 år. Han arbetar på bank, är sambo och har en 1-årig son. Under tonåren kontrollerades han några gånger för något fel i leverproverna som enligt David

Läs mer

Gastrointestinal cancer

Gastrointestinal cancer Gastrointestinal cancer Esofagus, ventrikel, tunntarm, pancreas, lever, gallvägar, colon, rectum, anus 9.000 fall/år i Sverige 6.000 dödsfall/år april-07 Åke Berglund Övre Gastrointestinal cancer Esofagus,

Läs mer

Hypertoni på akuten. Joakim Olbers, specialistläkare, VO Kardiologi, Södersjukhuset

Hypertoni på akuten. Joakim Olbers, specialistläkare, VO Kardiologi, Södersjukhuset Hypertoni på akuten Joakim Olbers, specialistläkare, VO Kardiologi, Södersjukhuset Hypertoni är en folksjukdom 27% av den vuxna befolkningen i Sverige har hypertoni (SBU) Hypertoni är den ledande orsaken

Läs mer

Program 13.15 ÖREBRO LÄNS LANDSTING

Program 13.15 ÖREBRO LÄNS LANDSTING Program 13.15-13.30: Inledning. Christer Lundin, med klin USÖ, Läkemedelskommittén ÖLL 13.30-14.00: Kardiorenalt syndrom. Christer Lundin 14.00-14.45: Metforminbehandling vid njursvikt. Anders Frid, docent,

Läs mer

Antibiotikabehandling på sjukhus vid samhällsförvärvad pneumoni

Antibiotikabehandling på sjukhus vid samhällsförvärvad pneumoni Antibiotikabehandling på sjukhus vid samhällsförvärvad pneumoni Antibiotikabehandling på sjukhus vid samhällsförvärvad pneumoni 1. Hur ska samhällsförvärvad pneumoni behandlas? - Infektionsläkarföreningens

Läs mer

DX II MEQ VT 2015 (21p)

DX II MEQ VT 2015 (21p) DX II MEQ VT 2015 (21p) Du jobbar på akutmottagningen i Eskilstuna. In med ambulanslarm kommer Lasse, en 53 årig ingenjör som efter mångårigt alkoholmissbruk är arbetslös och frånskild. Efter 3 veckors

Läs mer

2015-01-01. Leversjukdomar. 1. Infektioner (virushepatiter) Virushepatiter (forts.): Hepatit A ( skaldjurshepatit )

2015-01-01. Leversjukdomar. 1. Infektioner (virushepatiter) Virushepatiter (forts.): Hepatit A ( skaldjurshepatit ) FARMAKOLOGI, SJUKDOMSLÄRA OCH LÄKEMEDELSKEMI Apotekarprogrammet (MAPTY/F2APO) Farmakologi, sjukdomslära och läkemedelskemi; FSL 561 Delkurs 4: Endokrinologi och gastrointestinal farmakologi Sjukdomar i

Läs mer

Kost för prestation. Västergötlands FF. Örjan Jonsson Västergötlands FF

Kost för prestation. Västergötlands FF. Örjan Jonsson Västergötlands FF Kost för prestation Västergötlands FF 1 Fotbollens utmaning äta Svagaste länken i framgångstriangeln är ÄTA Många tränar/tävlar på fastande mage och behöver ta energi från musklerna! 2 Fotbollens fyskrav

Läs mer

SGF Nationella Riktlinjer 2012

SGF Nationella Riktlinjer 2012 SGF Nationella Riktlinjer 2012 På uppdrag av Svensk Gastroenterologisk Förenings styrelse Antibiotikaprofylax inför gastrointestinal endoskopi Kontakperson: Per-Ove Stotzer, Medicinkliniken, Sahlgrenska

Läs mer

NPU26838 F α 1 Antitrypsin något äftligt eller ärvt?

NPU26838 F α 1 Antitrypsin något äftligt eller ärvt? NPU26838 F α 1 Antitrypsin något äftligt eller ärvt? Johan Hultdin Klinisk kemi, laboratoriemedicin Norrlands Universitetssjukhus Umeå johan.hultdin@medbio.umu.se 2013 04 11 Vad är NPU? Nomenclature, Properties

Läs mer

Hepatit C Malin Tihane Smittskyddssjuksköterska

Hepatit C Malin Tihane Smittskyddssjuksköterska Hepatit C Smittskyddssjuksköterska Smittskydd Stockholms Smittspårningskurs Mars 2016 Hepatit C Akut hepatit C oftast utan symtom (bara 15% blir gula) man vet inte om att man smittats! De flesta får en

Läs mer

Behandlingsprogram vid ascites

Behandlingsprogram vid ascites Behandlingsprogram vid ascites Svensk Förening för Gastroenterologi och Gastrointestinal Endoskopi maj 2001 Expertgrupp; Lars Lööf, Doc., överläkare, Centrum för Klinisk Forskning, Centrallas., Västerås

Läs mer

Handläggning av varicer i esofagus och ventrikel. Nationella riktlinjer 2009

Handläggning av varicer i esofagus och ventrikel. Nationella riktlinjer 2009 Handläggning av varicer i esofagus och ventrikel Nationella riktlinjer 2009 Svensk Gastroenterologisk Förening 2010-01-08 Per Stål, docent, överläkare, Hepatologsektionen, Gastrocentrum medicin, Karolinska

Läs mer

HEPATIT. Personalföreläsning 2003-10-22 Lars Goyeryd

HEPATIT. Personalföreläsning 2003-10-22 Lars Goyeryd HEPATIT Personalföreläsning 2003-10-22 Lars Goyeryd HEPATIT = INFLAMMATION AV LEVERN Inflammation är kroppens reaktion på skada Typiska symtom vid inflammation Rodnad Svullnad Ont Typiska inflammationer

Läs mer

VASOBRAL, skårad tablett. 0.10 g/1 g av 100 ml. VASOBRAL, oral lösning i en injektionsflaska

VASOBRAL, skårad tablett. 0.10 g/1 g av 100 ml. VASOBRAL, oral lösning i en injektionsflaska Bilaga I Lista namn (s) form (er) farmaceutisk (s) form (er) av läkemedel (s), rutt (er) i administrationen, innehavaren av godkännandet på marknaden i medlemsstaterna 1 Medlemsstat (i EES) Innehavare

Läs mer

[Chock] [ Hypovolemisk- och Kardiogen chock ] Health Department, the33

[Chock] [ Hypovolemisk- och Kardiogen chock ] Health Department, the33 [Chock] [ Hypovolemisk- och Kardiogen chock ] Health Department, the33 1 Innehållsförteckning Allmänt......2 ICD-10.......2 Stadieindelning.........2 Patofysiologi.....3 Symtom...... 3 Behandling.......4

Läs mer

Olmesartan medoxomil STADA. 10.11.2015, Version V1.2 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN

Olmesartan medoxomil STADA. 10.11.2015, Version V1.2 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN Olmesartan medoxomil STADA 10.11.2015, Version V1.2 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN VI.2 Delområden av en offentlig sammanfattning Olmesartan medoxomil STADA 10 mg filmdragerade tabletter

Läs mer

GynObstetrik. Graviditets komplikationer. the33. Health Department

GynObstetrik. Graviditets komplikationer. the33. Health Department GynObstetrik Graviditets komplikationer Health Department Innehållsförteckning 1 Graviditets komplikationer......2 Preeklampsi.......2 Patofysiologi Klassifikation Riskfaktorer Symtom Handläggning Komplikationer

Läs mer

Leverpåverkan vid obesitas

Leverpåverkan vid obesitas Leverpåverkan vid obesitas Charlotte Söderman GE-sekt, Medicinkliniken Capio St Görans sjukhus Steathos 1 Steathos NAFLD Begreppet Non Alcoholic Fatty Liver Disease (NAFLD) inbegriper ett brett spektrum

Läs mer

Översiktskurs i gastroenterologi och hepatologi

Översiktskurs i gastroenterologi och hepatologi UPPSALAKURSERNA I MEDICIN Översiktskurs i gastroenterologi och hepatologi Differentialdiagnostik - utredning behandling Uppsala universitet bjuder in till utbildning 30 september 3 oktober 2014 i Uppsala

Läs mer

PRODUKTRESUMÉ. 1 LÄKEMEDLETS NAMN Spironolakton Pfizer 25 mg tabletter Spironolakton Pfizer 50 mg tabletter Spironolakton Pfizer 100 mg tabletter

PRODUKTRESUMÉ. 1 LÄKEMEDLETS NAMN Spironolakton Pfizer 25 mg tabletter Spironolakton Pfizer 50 mg tabletter Spironolakton Pfizer 100 mg tabletter PRODUKTRESUMÉ 1 LÄKEMEDLETS NAMN Spironolakton Pfizer 25 mg tabletter Spironolakton Pfizer 50 mg tabletter Spironolakton Pfizer 100 mg tabletter 2 KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING Spironolakton

Läs mer

Levercancer vid kronisk hepatit Övervakning, utredning och behandling

Levercancer vid kronisk hepatit Övervakning, utredning och behandling Infektionsvårmötet 24 maj 2013 Levercancer vid kronisk hepatit Övervakning, utredning och behandling Per Stål, överläkare, hepatolog, Gastrocentrum Medicin, KUS Antti Oksanen, överläkare, hepatolog, Gastrocentrum

Läs mer

FARMAKOLOGI, SJUKDOMSLÄRA OCH LÄKEMEDELSKEMI. Sjukdomar i lever, gallvägar, pankreas

FARMAKOLOGI, SJUKDOMSLÄRA OCH LÄKEMEDELSKEMI. Sjukdomar i lever, gallvägar, pankreas FARMAKOLOGI, SJUKDOMSLÄRA OCH LÄKEMEDELSKEMI Apotekarprogrammet (MAPTY/F2APO) Farmakologi, sjukdomslära och läkemedelskemi; FSL 561 Delkurs 4: Endokrinologi och gastrointestinal farmakologi Sjukdomar i

Läs mer

Bilaga III. Ändringar av relevanta avsnitt av produktresumén och bipacksedeln

Bilaga III. Ändringar av relevanta avsnitt av produktresumén och bipacksedeln Bilaga III Ändringar av relevanta avsnitt av produktresumén och bipacksedeln Observera: De relevant avsnitten av produktresumé och bipacksedel är resultatet av referral-proceduren. Produktinformationen

Läs mer

DX3 2016-04-07. Klinisk Medicin. 25 poäng MEQ

DX3 2016-04-07. Klinisk Medicin. 25 poäng MEQ DX3 2016-04-07 Klinisk Medicin 25 poäng MEQ All nödvändig information finns tillgänglig på varje sida. När en sida är färdigbesvarad läggs den sidan på golvet eller i bifogat kuvert. Därefter rättvändes

Läs mer

PRIMÄR SKLEROSERANDE CHOLANGIT (PSC)

PRIMÄR SKLEROSERANDE CHOLANGIT (PSC) PRIMÄR SKLEROSERANDE CHOLANGIT (PSC) Innehåll Primär skleroserande cholangit (PSC)... 5 Vad är PSC?... 5 Vad är orsaken till PSC?... 6 Hur vanligt är PSC?... 6 Hur diagnostiseras PSC?... 7 Vad vet vi

Läs mer

Läkemedelsgenomgångar på sjukhuset

Läkemedelsgenomgångar på sjukhuset Läkemedelsgenomgångar på sjukhuset Bettina Pfister, klinisk apotekare Jeanette Jonsson, klinisk apotekare, VLL Behövs läkemedelsgenomgångar? 7% av alla sjukhusinläggningar var läkemedelsrelaterade. Av

Läs mer

2011-09-15. I neutrofila celler så utgör calprotectin - 5 % av totala proteininnehållet - 60 % av proteininnehållet i cytoplasman

2011-09-15. I neutrofila celler så utgör calprotectin - 5 % av totala proteininnehållet - 60 % av proteininnehållet i cytoplasman Barnallergologi-sektionens höstmöte, Linköping 2011-09 09-15 Överläkare, Medicine doktor Barn och Ungdomsmedicinska kliniken/ Centrum för Klinisk Forskning Centrallasarettet, Västerås Karolinska Institutet,

Läs mer

Esofagus och ventrikelns sjukdomar Jonas Alzén Medicinkliniken Danderyds sjukhus 2014-10-29

Esofagus och ventrikelns sjukdomar Jonas Alzén Medicinkliniken Danderyds sjukhus 2014-10-29 Esofagus och ventrikelns sjukdomar Jonas Alzén Medicinkliniken Danderyds sjukhus 2014-10-29 1 Disposition Gastroesofagal reflux -bakgrund, utredning, komplikationer, behandling Dysfagi -översiktligt orsaker

Läs mer

Terapialternativ vid refraktär ascites och varixblödning

Terapialternativ vid refraktär ascites och varixblödning vårdutveckling Transjugulär intrahepatisk portosystemisk shunt (TIPS) Terapialternativ vid refraktär ascites och varixblödning MARIE OLIN, specialistläkare, medicinkliniken, Helsingborgs lasarett, Helsingborg

Läs mer

Cykling i ett folkhälsoperspektiv

Cykling i ett folkhälsoperspektiv Cykling i ett folkhälsoperspektiv Peter Schantz Mittuniversitetet, Östersund & FoU-gruppen för rörelse, hälsa och miljö, GIH, Stockholm Changes in Prevalence of Adult Obesity >= 25% 20-24% 15-19% 10-14%

Läs mer

Fallgropar vid provtagning, analys och tolkning av elektrolyter

Fallgropar vid provtagning, analys och tolkning av elektrolyter Fallgropar vid provtagning, analys och tolkning av elektrolyter Eva Landberg, överläk Klinisk Kemi, US i Linköping Sant lågt Ca 2+ överskattas Sant högt Ca 2+ underskattas Risk för koagel 2 Calcium 99

Läs mer

2008-02-25 Skrivtid: 10.00-12.00 Nummer:...

2008-02-25 Skrivtid: 10.00-12.00 Nummer:... Skrivning 1, VT 2008 2008-02-25 Skrivtid: 10.00-12.00 Nummer:... Lycka till! 1 DUGGA 1 1. Du är ensam på akutmottagningen en lördag kväll och får tre patienter som kommer samtidigt. Nu gäller det att prioritera

Läs mer

Del 4_5 sidor_13 poäng

Del 4_5 sidor_13 poäng Del 4_5 sidor_13 poäng Linda är 23 år. Hon söker dig på vårdcentralen pga magbesvär. Linda arbetar som försäljare på Guldfynd. Hon feströker och tar p-piller. Ibland ibuprofen mot mensvärk. Hon är för

Läs mer

Vaskuliter hos barn. Stora kärl Giant Cell Arteritis Takayasu Arteritis. Medelstora kärl Polyarteritis Nodosa Kawasaki Disease

Vaskuliter hos barn. Stora kärl Giant Cell Arteritis Takayasu Arteritis. Medelstora kärl Polyarteritis Nodosa Kawasaki Disease Stora kärl Giant Cell Arteritis Takayasu Arteritis Medelstora kärl Polyarteritis Nodosa Kawasaki Disease Vaskuliter hos barn Små kärl Granulomatos med polyangit (Wegener s Granulomatos) Microscopic Polyangiitis

Läs mer

Utredning och behandling av patienter med hypertoni. Christina Jägrén Kardiologiska kliniken

Utredning och behandling av patienter med hypertoni. Christina Jägrén Kardiologiska kliniken Utredning och behandling av patienter med hypertoni Christina Jägrén Kardiologiska kliniken Hypertoni, disposition Epidemiologi Patofysiologi Riskfaktorbegreppet Bastredning av hypertoni Utvidgad utredning

Läs mer

Grundläggande tolkning av leverprover

Grundläggande tolkning av leverprover Grundläggande tolkning av leverprover Magdagen 5/5 Mathias Karlsson Laboratoriemedicin Värmland John Widström Gastroenterologiskt kunskapscentrum Karlstad Frågor att besvara: Har patienten symtom eller

Läs mer

40-70% av cancerpatienter mår illa i livets slutskede Kvinnor mår mer illa än män

40-70% av cancerpatienter mår illa i livets slutskede Kvinnor mår mer illa än män Illamående 1 40-70% av cancerpatienter mår illa i livets slutskede Kvinnor mår mer illa än män 2 Asta 83 år Skelett och levermetastaserande bröstcancer, hjärtsvikt. Sköts i hemmet av distriktsläkare och

Läs mer

Uppdatering hepatit C ny behandling

Uppdatering hepatit C ny behandling Uppdatering hepatit C ny behandling Överläkare/bitr smittskyddsläkare Smittskydd Stockholm jenny.stenkvist@sll.se Upplägg epidemiologi smittvägar komplikationer ny hepatit C behandling Hepatit C epidemiologi

Läs mer

Fall A: Gulli Svensson, 68 år, med ikterus

Fall A: Gulli Svensson, 68 år, med ikterus Tentamen T5 VT05 Kod nr 1(38) Fall A: Gulli Svensson, 68 år, med ikterus Gulli Svensson, 68 år, kommer till distriktsläkare på grund av trötthet och illamående. Besvären har kommit gradvis senaste månaden.

Läs mer

Rättarens poäng på denna sida:

Rättarens poäng på denna sida: 9 sidor 15 poäng En man född 1965 söker akutmottagningen pga smärtor i övre delen av buken sedan ca ett halvt dygn tillbaka. Smärtorna sitter som ett band runt buken och strålar bakåt i ryggen. Smärtorna

Läs mer

Tabletterna är delbara. Hel eller delad tablett får ej tuggas och skall sväljas tillsammans med ½ glas vätska.

Tabletterna är delbara. Hel eller delad tablett får ej tuggas och skall sväljas tillsammans med ½ glas vätska. PRODUKTRESUMÉ 1 LÄKEMEDLETS NAMN ISOSORBIDMONONITRAT MYLAN 60 mg depottablett 2 KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING Varje tablett innehåller isosorbid-5-mononitrat 60 mg. Beträffande hjälpämnen,

Läs mer

2015-02-17. Njursjukdom. Kronisk njursjukdom/njursvikt (CKD) Njursjukdom

2015-02-17. Njursjukdom. Kronisk njursjukdom/njursvikt (CKD) Njursjukdom Njursjukdom ANNELI JÖNSSON 2015-02-17 Kronisk njursjukdom/njursvikt (CKD) En definitiv förlust av njurfunktionen vilket är allvarligt nog för att vara dödlig i avsaknad av dialys eller transplantation

Läs mer

Pronaxen 250 mg tabletter OTC. 25.9.2015, Version 1.3 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN

Pronaxen 250 mg tabletter OTC. 25.9.2015, Version 1.3 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN Pronaxen 250 mg tabletter OTC 25.9.2015, Version 1.3 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN VI.2 Delområden av en offentlig sammanfattning VI.2.1 Information om sjukdomsförekomst Pronaxen 250

Läs mer

Zaltrap (aflibercept)

Zaltrap (aflibercept) Hur du ger behandling med Zaltrap (aflibercept) Fångar olika angiogena faktorer 1 Förlänger överlevnaden 1 ZALTRAP i kombination med irinotekan/5fluorouracil/folinsyra (FOLFIRI) kemoterapi är indicerat

Läs mer

KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING

KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING PRODUKTRESUMÉ 1 LÄKEMEDLETS NAMN Isosorbidmononitrat Mylan 10 mg tablett Isosorbidmononitrat Mylan 20 mg tablett 2 KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING 1 tablett innehåller: Isosorbid-5-mononitrat

Läs mer

Stockholms allmänläkardag. Block 3: KOL/astma. 6 november 2014

Stockholms allmänläkardag. Block 3: KOL/astma. 6 november 2014 Stockholms allmänläkardag Block 3: KOL/astma 6 november 2014 KOL i primärvården 1300-1320 Introduktion, komorbiditet, LTOT 1320-1340 Läkemedelsbehandling 1340-1400 Spirometri 1400-1410 Bensträckare Astma

Läs mer

Anemier. Feb 2016 Kristina Wallman

Anemier. Feb 2016 Kristina Wallman Anemier Feb 2016 Kristina Wallman Anemi, högt MCV Alkohol B12-och/eller folatbrist Hemolys MDS (myelodysplastiskt syndrom) Läkemedel ffa vissa cytostatika Diagnostik B12-brist Vid anemi och högt MCV räcker

Läs mer

Neurokirurgiska CNS infektioner

Neurokirurgiska CNS infektioner Neurokirurgiska CNS infektioner SILF Vårmöte Umeå Maj 2010 Martin Glimåker Neurokirurgiska operationstyper Tillstånd där neurokirurgi utförs: blödningar tumörer trauma shuntning på grund av hydrocephalus.

Läs mer

Nekrotiserande fasciit

Nekrotiserande fasciit Nekrotiserande fasciit Ur en infektionsläkares synvinkel Erik Sandholm Infektionskliniken i Karlstad SOTS 2011-01-20 Karlstad Vid alla livshotande infektioner är det bråttom Prognosen avgörs ofta av modet

Läs mer

Metforminbehandling vid njursvikt

Metforminbehandling vid njursvikt Metforminbehandling vid njursvikt Anders Frid, överläkare Universitetssjukhuset SUS, Malmö Örebro okt 2012 Metforminbehandling vid njursvikt? Anders Frid, överläkare Universitetssjukhuset SUS, Malmö Stockholm

Läs mer

Illamående. Region Östergötland

Illamående. Region Östergötland Illamående 1 40-70% av cancerpatienter mår illa i livets slutskede Kvinnor mår mer illa än män 2 Diagnos Anamnes- när, var, hur? Klinisk undersökning Lab Ev röntgen 3 Orsaker 1(3) Gastrointestinalkanalen

Läs mer

Laboration hemostas Termin 3, läkarprogrammet

Laboration hemostas Termin 3, läkarprogrammet Laboration hemostas Termin 3, läkarprogrammet Syfte Patienter med ökad benägenhet för blödning kan vara drabbade av olika former av hemofili, och vid behandlingskontroll vid antikoagulantia används två

Läs mer

Västerbottens läns landsting Hälsoinspiratörer. Dietistkonsult Norr Elin Johansson

Västerbottens läns landsting Hälsoinspiratörer. Dietistkonsult Norr Elin Johansson Västerbottens läns landsting Hälsoinspiratörer Dietist sedan 2006 Driver Dietistkonsult Norr sedan 2008 2 bloggar http://blogg.halsa2020.se/dietistbloggen/ www.dietistkonsult.nu Föreläsningar, kostrådgivning

Läs mer

Urinvägsinfektioner. Introkursen HT 2015. Kristina Nilsson Specialistläkare Infektion

Urinvägsinfektioner. Introkursen HT 2015. Kristina Nilsson Specialistläkare Infektion Urinvägsinfektioner Introkursen HT 2015 Kristina Nilsson Specialistläkare Infektion Disposition 1. Epidemiologi 2. Etiologi 3. Patogenes 4. Provtagning 5. ABU 6. Nedre UVI 7. Övre UVI 8. Recidiverande

Läs mer

Optimalt omhändertagande av pneumonipatienter. Jessica Kaminska 2012-10-24

Optimalt omhändertagande av pneumonipatienter. Jessica Kaminska 2012-10-24 Optimalt omhändertagande av pneumonipatienter Jessica Kaminska 2012-10-24 Pneumoni Hos icke immunsupprimerade patienter med samhällsförvärvad pneumoni som behandlas på sjukhus Innehåll Pre- och post-antibiotika

Läs mer

Proteinreducerad. Den proteinreducerade kosten är avsedd för patienter med njursvikt som ordinerats proteinreducerad kost av läkare.

Proteinreducerad. Den proteinreducerade kosten är avsedd för patienter med njursvikt som ordinerats proteinreducerad kost av läkare. Proteinreducerad kost Den proteinreducerade kosten är avsedd för patienter med njursvikt som ordinerats proteinreducerad kost av läkare. Patienter med nedsatt njurfunktion har en minskad förmåga att utsöndra

Läs mer

Fallbeskrivning från verkligheten

Fallbeskrivning från verkligheten Fallbeskrivning från verkligheten 1-grav, 21 år, inkommer v 34+2, lätt BT-stegr, värkarbete. Grav hittills u.a under värkarbete sena decelerationer, sectioförlöses efter partus BT-stegring, trots beh,

Läs mer

Tyreoideacancer. Regional medicinsk riktlinje

Tyreoideacancer. Regional medicinsk riktlinje Tyreoideacancer Regional medicinsk riktlinje Denna presentation behandlar cancer i tyreoidea! För översikt rörande utredning av struma eller knöl i tyreoidea hänvisas till: www.internetmedicin.se: Tyreoidea-palpabel

Läs mer

Aktuell behandling vid Hjärtsvikt

Aktuell behandling vid Hjärtsvikt Aktuell behandling vid Hjärtsvikt Kronisk hjärtsvikt Läkemedel Guldkorn 2014, Läkemedelskommitten Katarina Palm Spec Kardiologi, Fysiologi och Internmedicin Hjärtsvikt Definition Patofysiologiskt: Oförmåga

Läs mer

C1 C2 C3 C4. Komplement. För : (1904) 4 nonspecific, complementary proteins required with antibody to lyse bacteria. Idag: -47 proteiner

C1 C2 C3 C4. Komplement. För : (1904) 4 nonspecific, complementary proteins required with antibody to lyse bacteria. Idag: -47 proteiner Innate (medfött, ospecifik) Bariärrer Hud, slemhinnor defensiner Celler Granulocyter, fagocyter (NK-celler, makrofager, dendritiska celler) Humoral Adaptive (förv rvärvat, rvat, specifik) B-lymfocyter

Läs mer

2. Hur många procent av patienterna får postoperativt förmaksflimmer efter öppen hjärtkirurgi? (1p)

2. Hur många procent av patienterna får postoperativt förmaksflimmer efter öppen hjärtkirurgi? (1p) Kortsvars frågor Kardiologi 1.Ung man där pappa dog plötsligt 35 år gammal. Vad visar EKG? Vilken sjukdom vill du utesluta? (2p) (Notera amerikansk koppling samt 25 mm/s) 2. Hur många procent av patienterna

Läs mer

Urinvägsinfektioner. Anna-Karin Larsson Infektion Helsingborg ST-läkare slutenvård 110412

Urinvägsinfektioner. Anna-Karin Larsson Infektion Helsingborg ST-läkare slutenvård 110412 Urinvägsinfektioner Anna-Karin Larsson Infektion Helsingborg ST-läkare slutenvård 110412 Urinvägsinfektioner Diagnostik ABU Nedre UVI hos kvinnor UVI hos män Övre UVI hos kvinnor och män KAD och UVI UVI

Läs mer

Vad betyder de nya läkemedlen för leversjukdomar hos den enskilda patienten och för gruppen av hepatit C-infekterade personer i Sverige?

Vad betyder de nya läkemedlen för leversjukdomar hos den enskilda patienten och för gruppen av hepatit C-infekterade personer i Sverige? Vad betyder de nya läkemedlen för leversjukdomar hos den enskilda patienten och för gruppen av hepatit C-infekterade personer i Sverige? Soo Aleman Bitr överläkare, docent Smitta 25% spontanläker 75% får

Läs mer

Bakjoursskolan. 2009 Kir klin UMAS

Bakjoursskolan. 2009 Kir klin UMAS Inklämda bråck Bakjoursskolan 2009 Kir klin UMAS Typer av bråck Ljumskbråck inguinala femorala Ärrbråck Navelbråck Epigastrikabråck Obturatoriusbråck Övriga bråck Definitioner inklämning Icke reponibelt

Läs mer

LUNGEMBOLI. Kevin Wakabi Kompletterings utbildning för utländska läkare Karolinska Institutet

LUNGEMBOLI. Kevin Wakabi Kompletterings utbildning för utländska läkare Karolinska Institutet LUNGEMBOLI Kevin Wakabi Kompletterings utbildning för utländska läkare Karolinska Institutet EPIDEMIOLOGI DVT 150-200/100 000/år LE 20-60/100 000/år Mortalitet: 10-15/100 000 Yngre kvinnor +80år, 1/100/år

Läs mer

Biovetenskapliga Läkemedelsprogrammet/Apotekarprogrammet Block 3: Integrativ Biomedicin med Läkemedelsinriktning TENTAMENSSKRIVNING

Biovetenskapliga Läkemedelsprogrammet/Apotekarprogrammet Block 3: Integrativ Biomedicin med Läkemedelsinriktning TENTAMENSSKRIVNING 1 Kodnr... Namn...Födelsenummer... Biovetenskapliga Läkemedelsprogrammet/Apotekarprogrammet Block 3: Integrativ Biomedicin med Läkemedelsinriktning TENTAMENSSKRIVNING DELKURS 3: AUTONOMA NERVSYSTEMET,

Läs mer

Målbeskrivning i Njurmedicin för blivande internmedicinare

Målbeskrivning i Njurmedicin för blivande internmedicinare Målbeskrivning i Njurmedicin för blivande internmedicinare Handledare skall utses vid tjänstgöringens start och bör medverka till att uppsatta mål nås. För att uppnå dessa mål behövs i normalfallet 2-3

Läs mer

Rutinlab (Blodstatus med diff, Na, K, krea, ALAT, urinsticka) är u.a. SR 8 mm/h, CRP <3. 1. Vad kallas tillståndet Julie beskriver?

Rutinlab (Blodstatus med diff, Na, K, krea, ALAT, urinsticka) är u.a. SR 8 mm/h, CRP <3. 1. Vad kallas tillståndet Julie beskriver? MEQ-FRÅGA JULIE Vid ett nybesök på reumatologiska mottagningen får du träffa Julie, en 33-årig kvinna som härstammar från Sydostasien. Hon har nu bott 4 år i norra Sverige, arbetar heltid som städerska,

Läs mer

Med hjärtat i centrum

Med hjärtat i centrum Med hjärtat i centrum Hjärtsvikt Ny bot på gammal sot. Göteborg 101022 Kurt Kurt Boman, Boman, professor, professor, överläkare överläkare Forskningsenheten, Forskningsenheten, Skellefteå, Skellefteå,

Läs mer

Obesity Trends* Among U.S. Adults BRFSS, 1985

Obesity Trends* Among U.S. Adults BRFSS, 1985 Obesity Trends* Among U.S. Adults BRFSS, 1985 (*BMI 30, or ~ 30 lbs overweight for 5 4 person) No Data

Läs mer

Del 6_9 sidor_13 poäng

Del 6_9 sidor_13 poäng En 22-årig kvinna söker akut för blodiga diarréer. Hon är avmagrad och blek. Hon har varit sjuk i några veckor, kanske 1½ månad och successivt blivit sämre. Du gör en rektoskopi på akuten och finner en

Läs mer

Användarmanual Blodtrycksmätare

Användarmanual Blodtrycksmätare Användarmanual Blodtrycksmätare Tack för att du köpt din blodtrycksmätare hos oss Kära kund Ca. 1 miljon har för högt blodtryck har det någon betydelse? Ca. 50% av befolkningen känner inte till sin blodtrycksnivå

Läs mer