Kronisk leversjukdom och graviditet. Gunilla Ajne Kvinnokliniken, Karolinska Universitetssjukhuset

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kronisk leversjukdom och graviditet. Gunilla Ajne Kvinnokliniken, Karolinska Universitetssjukhuset"

Transkript

1 Kronisk leversjukdom och graviditet Gunilla Ajne Kvinnokliniken, Karolinska Universitetssjukhuset

2 Kronisk leversjukdom Autoimmun leversjukdom Infektiös leversjukdom (hepatit, parasiter) Cirkulatorisk leversjukdom Metabol leversjukdom (Wilson, α1-at-brist, hemokromatos) Toxisk leverskada (läkemedel, droger) Levercirros

3 Graviditetsfysiologi relevant för levern Blodvolym ökar ca 45% CO ökar 50% Minskad TPR Ökat venöst återflöde i porta cirkulationen Ökat tryck på v.cava inf. fysiologiska varicer Oförändrat leverblodflöde ALT, AST, GGT, bilirubin oförändrat.

4 Autoimmun hepatit 1/ , 75% kvinnor, alla åldrar 30% har levercirros vid diagnos Förlöper i skov: 15% försämring under graviditet % får skov postpartum. Behandling bibehålls under graviditet. Azathioprin, kortison. Ulcerös Colit, övr. autoimmuna sjd ökad. Prematuritet, IUGR Werner et al 2007, Scand J Gastro. Svenskt material: -62 graviditeter hos 35 kvinnor (24 graviditeter med stabil cirros. 2 AIH diagnostiserade under pågående graviditet. 36 st med AIH utan cirros). -barnutfall: 1 IUFD, 2 neonatal död, 8 neovård, 51 okomplicerat. -Stabil AIH bra utfall, 3 ggr ökad risk för sectio, 30% flare-up postpartum, ingen ökad förekomst av IUGR, prematurbörd. -Mer aktiv uppföljning postpartum behövs.

5 Primär Biliär Cirros Progressiv destruktion av intrahepatiska gallgångar. 2/ , 9 av 10 är kvinnor, års ålder. 20% har levercirros vid diagnos Förhöjt ALP, Bilirubin + klåda. Förväxlas med hepatos under graviditet. Ursodeoxicholsyra bromsar sjukdomsprogressen Graviditetsutfallet bra om välkompenserad PBC utan tecken på cirros. Subst. av vit.k inför förlossning. Ökad risk för skov postpartum.

6 Primär Scleroserande Colangit Kolestatisk leversjd. 2/3 är män, 80% associerad Ulcerös Colit. Levercirros vid diagnos är ovanligt men PSC leder på sikt till cirros och portal hypertension. Ingen behandling finns, lever-tx enda kurativa beh. Graviditetsutfall bra vid stabil PSC utan cirros. Förvärrad kolestas, klåda, buksmärta kan ses under graviditet. Svårt lindra, Ursofalk hjälper ej. Kan tvingas förlösa prematurt pga symtom.

7 Cirkulatorisk leversjukdom Budd-Chiari (levervenstrombos) Portavenstrombos

8 Budd-Chiari 1/miljon invånare. Män=Kvinnor. Medel 40 år. 75% predisponerande faktor: -Trombofili -Myeloproliferativ sjd -Hormonbeh Buksmärta, ascites, hepatomegali. Samtidig PVT? Beh. protrombotisk sjd Antikoagulantia 10% får effekt Angioplastik, leverstent 20-30% TIPS 60% Levertransplantation 10-20%

9 Rautou et al 2009 J Hepatol.: Frankrike, Österike, Spanien. 16 kvinnor med kronisk BCS, 24 graviditeter. 3 år efter debut av BCS. Myeloprolif. sjd F V-mut F II-mut Prot C def. Prot S def P-piller Angioplastik TIPS Portosystemisk shunt Ascites Encefalopati Buksmärta Esofagusvaricer Lyckat utfall >32v lev. född, n= Ogynnsamt utfall n=12 Antikoagulantia

10 Rautou et al forts: Ogynnsamt fetalt utfall: 1 IUFD (orsakat av antikoagulantia) 2 extrauterina graviditeter 5 missfall <v.20 4 IUGR - överlevande 3 trombosevent: Portavenstrombos + trombos i v.mesenterica v.8 (extrauterin graviditet) Trombos i shunt grav.v.17 (missfall v.22) Trombos i TIPS v.19 (missfall v.19). Ingen AK-beh. 7 blödningar: (samtliga med AK-beh) 3 intrauterina hematom, 2:a trimestern. Bra utfall mor + barn. 2 postpartum blödningar 2 bukväggshematom (sectio, laparotomi) Ingen blödning från esofagusvaricer Samtliga med myeloproliferativ sjd hade kvarvarande terapi + AK-beh. Inga maternella dödsfall 17/24 graviditeter hade antitrombotisk terapi. Maternellt utfall OK vid stabil BCS beh med AK-terapi, dekompressionsbeh + ev.beh mot grundsjd.

11 Portavenstrombos Incidens 0.7/ i Sverige Trombofili, MPS, p-piller, malignitet, infektion, cirros 75% av blodförsöjningen till levern går via v.porta. 25% via a.hepatica 90% rekanaliseras om tidig AK-beh ges. God prognos vid avsaknad av cirros, malignitet. Restsymtom beroende på grad av rekanalisering: Portal hypertension? Varicer? Splenomegali? Behandla, optimera underliggande sjd. Graviditet och PVT: beroende av underliggande sjd och ev. grad av portal hypertension. Betydligt lägre mortalitetsrisk vid blödande varicer och ickecirrotisk portal hypertension.

12 Hepatit Metabola leversjukdomar Kronisk hepatit B, C: Bra utfall vid graviditet. Risk för cirrosutveckling med tiden. Wilsons sjd: Behandling ska fortgå under graviditet, annars hög risk för försämring (penicillamin, zink). Odiagnostiserad Wilson s under graviditet kan debutera med hemolys och leversvikt som misstas för HELLP.

13 Kronisk leversjukdom Autoimmun leversjukdom Infektiös leversjukdom (hepatit, parasiter) Cirkulatorisk leversjukdom Metabol leversjukdom (Wilson, α1-at-brist, hemokromatos) Toxisk leverskada (läkemedel, droger) Levercirros

14 Graviditet vid levercirros Begränsningar i kunskap: Lite publicerat i området. Fallstudier. Det som finns publicerat är ofta äldre data. Tydliga riktlinjer saknas

15 Graviditet vid levercirros Grad av cirros och förekomst av portal hypertension (PHT) mer avgörande för utfallet än underliggande leversjukdom. Infertilitet vid avancerad cirros Incidens cirros: 45/ kvinnor i fertil ålder 30-50% maternella komplikationer: t.ex.blödning fr esofagusvaricer, leversvikt, peritonit, ruptur av mjältartäraneurysm, postpartum blödning med påverkan på leverfunktionen % risk för ökad leverpåverkan Ej ökad risk för PE/HELLP.

16 Splenomegali Trombocytopeni Esofagusvaricer Mjältartäraneurysm Cirrotisk blödningsbenägenhet Cirrotisk trombosbenägenhet Balans vid stabil cirros Imbalans vid belastning på levern

17 Portatryck icke gravid: 1-5 mmhg: normalt >6 mmhg: portal hypertension >8 mmhg: ascites >10 mmhg: esofagusvaricer >12 mmhg: risk blödning från esofagusvaricer Risk för blödning från esofagusvaricer under graviditet: % rapporterat % risk om kända varicer innan graviditet (?) -oklart om blödning innan grav. ökar risken -mortalitetsrisk ~5 %?(upp till 40%) -individuell bedömning svår Risk Start Gastroskopi 1st trimester 2nd trimester 3rd trimester Ökat maternellt blodflöde, inkl.portaflöde Ökat tryck på v.porta, vena cava och kollateraler

18 Mjältartäraneurysm incidens ~ 3-20 % vid PHT 70 % under 3:e trimestern 20% rupturrisk (icke-gravid: 3-5%) 70 % maternell mortalitet 80 % fetal mortalitet (Hillemanns, Am J Obstet Gynecol 1996) screening vid cirros? Postpartum blödning 7-26 % vid cirros och graviditet Koagulationsrubbning och trombocytopeni/pati Begränsad leverreserv vid cirros Alla graviditetsrelaterade komplikationer kan rubba leverfunktionen. Imbalans vid belastning på levern

19 Sammanfattat: graviditet och levercirros ca 50% av graviditeterna uppvisar maternella komplikationer ca % risk för leverpåverkan/försämring i leverfunktion 2 x risk för missfall, infertilitet 25 % risk för prematurbörd Risker korrelerar till grad av cirros och portal hypertension skör balans i koagulationsförmåga Maternell mortalitetsrisk är huvudsakligen associerad med blödning från esofagusvaricer. Går det att förebygga varicer-blödning?

20 Risk att förlora en patient Svår kronisk leversjukdom med: - oklar prognos - påtaglig komplikationsrisk - mortalitetsrisk Risk associerad med ev. behov av akut transplantation

21 Graviditet och levercirros är komplicerat Förslag 1. Prekonceptionell rådgivning i samarbete mellan obstetriker och hepatolog Acceptabel riskprofil? Avråda? Stabil levercirros utan tecken på PHT har god prognos 2. Planerad graviditet om möjligt Stabilt status, optimalt behandlad 3. Täta kontroller under graviditeten Samarbete obstetriker och hepatolog Klinik med intresserade specialister Kontroll var 2-4:e vecka? 4. Gastroskopikontroller inte evidence-baserat men känns rimligt 1. innan graviditet 2. fr.o.m gest.vecka upprepas beroende på fynd. 3. propranolol? 5. Vaginalt eller sectio?

22 Med samarbete och adekvata kontroller av mor och foster kan många kvinnor med kronisk leversjukdom guidas till ett lyckat graviditetsutfall

SGF Nationella Riktlinjer 2014

SGF Nationella Riktlinjer 2014 SGF Nationella Riktlinjer 2014 På uppdrag av Svensk Gastroenterologisk Förenings styrelse Nationella riktlinjer för utredning samt handläggning av Leversjukdom under graviditet graviditet vid leversjukdom

Läs mer

Rapport från 52:a Amerikanska Levermötet (AASLD) i Dallas 9-13 november

Rapport från 52:a Amerikanska Levermötet (AASLD) i Dallas 9-13 november Rapport från 52:a Amerikanska Levermötet (AASLD) i Dallas 9-13 november DEL 1 Rolf Olsson Gastroenterologisektionen, Medicinkliniken, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg Siffrorna inom parentes

Läs mer

PRIMÄR SKLEROSERANDE CHOLANGIT (PSC)

PRIMÄR SKLEROSERANDE CHOLANGIT (PSC) PRIMÄR SKLEROSERANDE CHOLANGIT (PSC) Innehåll Primär skleroserande cholangit (PSC)... 5 Vad är PSC?... 5 Vad är orsaken till PSC?... 6 Hur vanligt är PSC?... 6 Hur diagnostiseras PSC?... 7 Vad vet vi

Läs mer

Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancersjukvården. Levercellscancer. Nationellt vårdprogram, kortversion

Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancersjukvården. Levercellscancer. Nationellt vårdprogram, kortversion Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancersjukvården Levercellscancer Nationellt vårdprogram, kortversion Juli 2012 Versionshantering Datum 2012-07-01 Beskrivning av förändring

Läs mer

Akut internmedicin Behandlingsprogram 2012

Akut internmedicin Behandlingsprogram 2012 Akut internmedicin Behandlingsprogram 2012 221BTROMBEMBOLISM - VENÖS 2 222B Djup ventrombos i ben eller arm 2 Lungemboli 5 223B Levernära tromboser. Portavenstrombos och Budd-Chiaris syndrom 10 224B Tromboflebit

Läs mer

Primär cancer i lever, gallblåsa och gallvägar

Primär cancer i lever, gallblåsa och gallvägar R E G I O N A L A V Å R D P R O G R A M 2 0 0 7 Primär cancer i lever, gallblåsa och gallvägar ONKOLOGISKT CENTRUM VÄSTRA SJUKVÅRDSREGIONEN Här finner ni aktuella vårdprogram, riktlinjer och rapporter:

Läs mer

TYREOIDEASJUKDOM I SAMBAND MED GRAVIDITET

TYREOIDEASJUKDOM I SAMBAND MED GRAVIDITET TYREOIDEASJUKDOM I SAMBAND MED GRAVIDITET SFOG-RIKTLINJE från Endokrin ARG, 2014-12-28 Under graviditet gäller andra referensgränser för TSH än hos icke-gravida. Helst ska lokala trimester- och laboratoriespecifika

Läs mer

gastrokuriren Gastrokuriren Nummer 1 År 2008 Volym 13 tidskrift för svensk gastroenterologisk förening

gastrokuriren Gastrokuriren Nummer 1 År 2008 Volym 13 tidskrift för svensk gastroenterologisk förening gastrokuriren Gastrokuriren tidskrift för svensk gastroenterologisk förening Nummer 1 År 2008 Volym 13 Gastrokuriren Tidskrift för Svensk Gastroenterologisk Förening. Utkommer med 5 nummer per år. ansvarig

Läs mer

Under graviditeten kommer blodflödet att öka till uterus pga en minskad perifer resistens Det kan gå så högt som 800mL/min (normalt runt 200mL/min)

Under graviditeten kommer blodflödet att öka till uterus pga en minskad perifer resistens Det kan gå så högt som 800mL/min (normalt runt 200mL/min) Blödning i sen graviditet Normalt Under graviditeten kommer blodflödet att öka till uterus pga en minskad perifer resistens Det kan gå så högt som 800mL/min (normalt runt 200mL/min) Genomsnittliga blodförlusten

Läs mer

GILENYA. LAMmars 12 PRINCIPER FÖR FÖRSKRIVNING

GILENYA. LAMmars 12 PRINCIPER FÖR FÖRSKRIVNING GILENYA PRINCIPER FÖR FÖRSKRIVNING Patienten ska ha en säkerställd MS diagnos enligt de reviderade McDonaldskriteriererna samt ett mycket aktiv skovvis förlopp enligt gällande terapeutiska indikationer:

Läs mer

Neonatal leversvikt. Björn Fischler, docent, överläkare. Sektionen för barngastroenterologi, hepatologi och nutrition, Astrid Lindgrens barnsjukhus

Neonatal leversvikt. Björn Fischler, docent, överläkare. Sektionen för barngastroenterologi, hepatologi och nutrition, Astrid Lindgrens barnsjukhus Neonatal leversvikt Björn Fischler, docent, överläkare Sektionen för barngastroenterologi, hepatologi och nutrition, Astrid Lindgrens barnsjukhus Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge April 2013 Varför

Läs mer

gastrokuriren Gastrokuriren Nummer 4 År 2011 Volym 16 tidskrift för svensk gastroenterologisk förening

gastrokuriren Gastrokuriren Nummer 4 År 2011 Volym 16 tidskrift för svensk gastroenterologisk förening gastrokuriren Gastrokuriren tidskrift för svensk gastroenterologisk förening Nummer 4 År 2011 Volym 16 LICENSNUMMER 341093 LICENSNUMMER 341093 LICENSNUMMER 341093 Gastrokuriren Tidskrift för Svensk Gastroenterologisk

Läs mer

Behandling av kronisk hepatit B-infektion hos vuxna och barn Uppdaterad behandlingsrekommendation

Behandling av kronisk hepatit B-infektion hos vuxna och barn Uppdaterad behandlingsrekommendation Behandling av kronisk hepatit B-infektion hos vuxna och barn Uppdaterad behandlingsrekommendation Den 19 april 2007 anordnade Läkemedelsverket i samarbete med Referensgruppen för Antiviral terapi, RAV,

Läs mer

VÅRDPROGRAM. Venös tromboembolism. Antikoagulantiabehandling. Venös tromboembolism och graviditet

VÅRDPROGRAM. Venös tromboembolism. Antikoagulantiabehandling. Venös tromboembolism och graviditet VÅRDPROGRAM Venös tromboembolism Antikoagulantiabehandling hos vuxna Venös tromboembolism och graviditet 2014 1 Introduktion Vårdprogrammet Venös tromboembolism och Antikoagulantiabehandling för Sahlgrenska,

Läs mer

Vad betyder de nya läkemedlen för leversjukdomar hos den enskilda patienten och för gruppen av hepatit C-infekterade personer i Sverige?

Vad betyder de nya läkemedlen för leversjukdomar hos den enskilda patienten och för gruppen av hepatit C-infekterade personer i Sverige? Vad betyder de nya läkemedlen för leversjukdomar hos den enskilda patienten och för gruppen av hepatit C-infekterade personer i Sverige? Soo Aleman Bitr överläkare, docent Smitta 25% spontanläker 75% får

Läs mer

2012-05-31. Regionala riktlinjer för behandling med Gilenya (fingolimod) vid MS

2012-05-31. Regionala riktlinjer för behandling med Gilenya (fingolimod) vid MS Läkemedelsrådet 2012-05-31 Regionala riktlinjer för behandling med Gilenya (fingolimod) vid MS På uppdrag av Läkemedelsrådet, Region Skåne har undertecknad arbetsgrupp fått i uppgift att ta fram regionala

Läs mer

PM Medicinskt INDIKATION FÖR BEHANDLING AV AKUT FULMINANT B-HEPATIT

PM Medicinskt INDIKATION FÖR BEHANDLING AV AKUT FULMINANT B-HEPATIT Specialitet: Infektion PM Medicinskt Textförfattare: Pär-Inge Bergkvist Faktaansvarig: Pär-Inge Bergkvist Godkänt av: Johan Sundler Skapat: 2009-04-05 Reviderat: 2013-06-01 Bäst före: 2015-11-30 Sökord:

Läs mer

Specialistexamen i Obstetrik & Gynekologi 2012

Specialistexamen i Obstetrik & Gynekologi 2012 Specialistexamen i Obstetrik & Gynekologi 2012 Skriftlig tentamen 2012-05-09 Skrivningstid 10.00-15.00 Maxpoäng 120 Fråga 1 Scarlett, III-gravida, I-para, och hennes man Rhett, kommer till förlossningsavdelningen

Läs mer

Riktlinje för handläggning av. Djup Ventrombos (DVT) och Lungemboli (LE) i Västmanland

Riktlinje för handläggning av. Djup Ventrombos (DVT) och Lungemboli (LE) i Västmanland Riktlinje för handläggning av Djup Ventrombos (DVT) och Lungemboli (LE) i Västmanland 2011-10-01 1 Innehåll Diagnostik... 3 Allmänt... 3 Wellscore vid djup ventrombos... 4 Flödesschema vid djup ventrombos

Läs mer

Graviditet, fetma och gastric bypass

Graviditet, fetma och gastric bypass Graviditet, fetma och gastric bypass OGU dagarna april 2013 Östersund Rebecka Kaplan Sturk Spec.läk Kvinnokliniken Södersjukhuset Fetma- en pandemi Definition BMI= vikt (kg)/ längd (meter) ² Undervikt

Läs mer

Vårdprogram för. Venös tromboembolism. Antikoagulantiabehandling hos vuxna. Venös tromboembolism och graviditet

Vårdprogram för. Venös tromboembolism. Antikoagulantiabehandling hos vuxna. Venös tromboembolism och graviditet Vårdprogram för Venös tromboembolism Antikoagulantiabehandling hos vuxna Venös tromboembolism och graviditet 2011 1 Introduktion Vårdprogrammet Venös tromboembolism och Antikoagulantiabehandling för Sahlgrenska,

Läs mer

Leversjukdomar. 1. Infektioner (virushepatiter)

Leversjukdomar. 1. Infektioner (virushepatiter) FARMAKOLOGI, SJUKDOMSLÄRA OCH LÄKEMEDELSKEMI Apotekarprogrammet (MAPTY/F2APO) Farmakologi, sjukdomslära och läkemedelskemi; FSL 561 Delkurs 4: Endokrinologi och gastrointestinal farmakologi Sjukdomar i

Läs mer

Läkemedelsbehandling av psoriasis ny rekommendation

Läkemedelsbehandling av psoriasis ny rekommendation Läkemedelsbehandling av psoriasis ny rekommendation ny rekommendation Läkemedelsverket arrangerade den 23 24 mars 2011 ett expertmöte för att bland annat göra en värdering av de biologiska läkemedel som

Läs mer

AT-utbildning NU okt 2014. Rolf Svensson Överläkare Skövde

AT-utbildning NU okt 2014. Rolf Svensson Överläkare Skövde AT-utbildning NU okt 2014 Rolf Svensson Överläkare Skövde bakgrundsbrus Beslutsgräns för åtgärd? Högnormalt Lågnormalt Patologiskt lågt Lätt sänkt normalvärde Lätt förhöjt Patologiskt högt patologiska

Läs mer

Anemiutredning. Varberg 7/10 2014. Mikael Olsson, Hallands Sjukhus Varberg

Anemiutredning. Varberg 7/10 2014. Mikael Olsson, Hallands Sjukhus Varberg Anemiutredning Varberg 7/10 2014 Mikael Olsson, Hallands Sjukhus Varberg Anemiutredning -Hur utreder vi anemi? -Hur vet vi om det är järnbrist? -Hur skall vi ge järn? -När kan det vara behov av blodtransfusion?

Läs mer

Energi och vikt vid graviditet och amning

Energi och vikt vid graviditet och amning Rapport 25-2008 Energi och vikt vid graviditet och amning Vetenskapligt underlag inför revideringen av Livsmedelsverkets kostråd för gravida och ammande LIVSMEDELS VERKET NATIONAL FOOD ADMINISTRATION,

Läs mer

Riktlinjer för behandling av systemisk lupus erytematosus (SLE) På uppdrag av Svensk Reumatologisk Förening Version 2

Riktlinjer för behandling av systemisk lupus erytematosus (SLE) På uppdrag av Svensk Reumatologisk Förening Version 2 2014 Anders Bengtsson (Ordförande) Christopher Sjöwall Anna Rudin Iva Gunnarsson Lars Rönnblom Christine Bengtsson Riktlinjer för behandling av systemisk lupus erytematosus (SLE) På uppdrag av Svensk Reumatologisk

Läs mer

Immunmedierad hemolytisk anemi (IHA) hos hund Inger Lilliehöök, leg vet, VMD Helene Hamlin, leg vet, VMD

Immunmedierad hemolytisk anemi (IHA) hos hund Inger Lilliehöök, leg vet, VMD Helene Hamlin, leg vet, VMD Januari 2009 Immunmedierad hemolytisk anemi (IHA) hos hund Inger Lilliehöök, leg vet, VMD Helene Hamlin, leg vet, VMD Bakgrund Immunmedierad hemolytisk anemi (IHA) är en relativt vanlig orsak till anemi

Läs mer

Dokumenttyp Ansvarig verksamhet Version Antal sidor Riktlinje AK-mottagningen Centralsjukhuset Karlstad 6 18

Dokumenttyp Ansvarig verksamhet Version Antal sidor Riktlinje AK-mottagningen Centralsjukhuset Karlstad 6 18 Dokumenttyp Ansvarig verksamhet Version Antal sidor Riktlinje AK-mottagningen Centralsjukhuset Karlstad 6 18 Dokumentägare Fastställare Giltig fr.o.m. Giltig t.o.m. Anne Marie Edvardsson Anne Marie Edvardsson

Läs mer

Njurfunk. Graviditet och njurtransplantation - sid 13. Tidning för Njurförbundet. Nummer 4, 2012 Årgång 39

Njurfunk. Graviditet och njurtransplantation - sid 13. Tidning för Njurförbundet. Nummer 4, 2012 Årgång 39 Njurfunk Tidning för Njurförbundet Graviditet och njurtransplantation - sid 13 Nummer 4, 2012 Årgång 39 Det är ditt liv, det är ditt beslut Hembehandling 1 ett möjligt första 2 alternativ för många patienter

Läs mer