INTERN REVISION #4/07. Sida-revisorer [sid 14] Svenskar i IIA [sid 18] Inför internrevisionsdagarna [sid 19] AMSTERDAM KONFERENS MED FLYT

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "INTERN REVISION #4/07. Sida-revisorer [sid 14] Svenskar i IIA [sid 18] Inför internrevisionsdagarna [sid 19] AMSTERDAM KONFERENS MED FLYT"

Transkript

1 INTERN REVISION #4/07 Sida-revisorer [sid 14] Svenskar i IIA [sid 18] Inför internrevisionsdagarna [sid 19] AMSTERDAM 2007 KONFERENS MED FLYT

2 INTERN REVISION Tidskrift om internrevision utgiven av Internrevisorerna. Material för publicering skickas direkt till tidningens e- mailadress Du kan också kontaktapeter Strandh eller Åsa Wallberg, adresser se nedan. Redaktionskommittén består av följande personer: PETER STRANDH, REDAKTÖR Ernst & Young AB, Box 7850, Stockholm. Tel , fax , e-post: YVONNE ALNEBJER KPMG, Box 49, Västerås, Tel , mobil: , fax , e-post: INGA ASTORSDOTTER Uppsala universitet, Box 256, Uppsala Tel , mobil: e-post: URBAN EKLUND Ericsson, Torshamnsgatan 23, Stockholm Tel GUNILLA LILJEROTH PPM, Box 1605, Stockholm Tel , mobil , e-post: ÅSA WALLBERG Group Internal Audit, R 552, Nordea, Stockholm Tel , mobil: , e-post: LEIF ZETTERBERG, REDIGERING OCH LAYOUT Tel , e-post: NÄSTA NUMMER: Manusstopp den 5 oktober PRENUMERATION: 300 kronor per år för icke medlem. ANSVARIG UTGIVARE: Guidon Berggren ISSN: TRYCK: Westerås Media Produktion, Västerås, 2007 Omslaget: Styrelseledamöterna Lotta Löfstrand Hjelm, Carina Petersén-Malmström och Ann-Charlotte Klingberg på Amsterdams kanaler. Foto: Guidon Berggren. INNEHÅLL NR Från redaktören 04 Från ordföranden AMSTERDAM 2007: Konferens med fart och flyt Internationellt forskningssymposium Reflexioner om etik, bedrägerier, manipulationer och psykopater. 12 Frank Alvern ny BOR-ordförande 13 Veronica du Preez, IIA Sydafrika 14 Sida-revisorer i Zimbabwe 16 CSO-möte i Shanghai 18 Svenskar får nya IIA-uppdrag 19 Inför Internrevisionsdagarna 20 Doktorera i internrevision 21 CIA-spalten 22 XBRL 23 Nätverksträff om MiFID 25 Från styrelsen 26 Nya medlemmar 27 Kontaktpersoner INTERNREVISION 2007 Manusstopp Utgivningsdag Nr 5 5 oktober 25 oktober Nr 6 28 november 17 december Artiklar för publicering skickas till: ANNONSERA I INTERNREVISION Baksida: kronor. Helsida: kronor Halvsida: kronor. Annonserar du flera gånger så bjuder vi på 10 procent rabatt. Alla priser exkl moms. Önskar du annonsera i InternreVision eller på föreningens hemsida, kontakta Yvonne Alnebjer eller Görel Hamilton på kansliet, tel INTERNREVISION 4/2007

3 FRÅN REDAKTÖREN: EN ROMANFIGUR, IT-SÄKERHET OCH VÄRDEPAPPERSRÖRELSER Då är vi tillbaka efter en sommar som blandat sol med regn. Själv har jag i likhet med många andra läst Stieg Larssons tre böcker i Millenniumserien om Mikael Blomkvist och Lisbeth Salander. Böcker som är mycket läsvärda och varmt kan rekommenderas. Det finns några saker i böckerna som man även kan reflektera över som internrevisor och det är IT-säkerhet generellt och nätverkssäkerhet speciellt. Det Lisbeth Salander klarar av med hjälp av en dator känns som om det balanserar på gränsen till vad som kan vara möjligt idag. Det handlar om att ta kommandot över andras datorer genom att använda svagheter i Internet och nätverk. Jag har förhört mig hos ett par kunniga IT-kollegor som dock menade att det som görs i böckerna definitivt ligger inom det möjligas område. I sommar har vi även kunna läsa om en systemutvecklare på Skatteverket som avskedats sedan han medvetet saboterat myndighetens IT-system. Nätövervakningen har slagits ut sedan mannen raderat kod och filer. Genom direkt tillgång till kritiska IT-system har mannen haft möjlighet att slå ut viktiga funktioner. Skatteverket menar att kostnaden för att bygga upp de förstörda systemen uppgår till flera miljoner kronor. Flera års utvecklingsarbete har gått förlorad, något som förvärras av att de flesta av Skatteverkets IT-system är egenutvecklade. Internrevisionen i organisationer med stort IT-beroende såsom banker med flera måste säkerställa att de har rätt kompetens för att tackla frågor som rör intern kontroll inom IT. Vi vet alla som inte är specialister inom området att IT är väldigt komplext att sätta tänderna i. En bra början för alla internrevisorer i såväl små som stora organisationer är att genomföra en första analys av det vi kallar för de generella ITkontrollerna med fokus på behörighet, systemförändringar och drift. FINANSINSPEKTIONEN GAV i somras ut nya föreskrifter om värdepappersrörelse, vilket är värt att notera. Där framgår att ett värdepapppersföretag ska ha en funktion för internrevision, om det är lämpligt och rimligt med hänsyn till verksamhetens art, omfattning och komplexitet, och arten på och omfattningen av dess investeringstjänster och investeringsverksamhet. Funktionen ska vara oberoende av företagets övriga funktioner och verksamhet. Internrevision skall vidare ha en aktuell revisionsplan för att undersöka och bedöma om värdepappersföretagets system, interna kontrollmekanismer och rutiner är lämpliga och effektiva. Den skall utfärda rekommendationer på grundval av det arbete som utförts, kontrollera att dessa rekommendationer följs, och rapportera vad gäller internrevisionsfrågor så att företagsledningen får regelbundna, åtminstone årliga, skriftliga rapporter. Rapporterna ska bland annat innehålla uppgifter om vilka lämpliga åtgärder som har vidtagits vid eventuella brister. Jag tar upp detta därför att Finansinspektionen nu lämnar över ansvaret till företagen att bedöma huruvida en internrevisionsorganisation behövs på ungefär samma sätt som den svenska bolagskoden redan gör. Vi internrevisorer får alltså inget gratis utan måste långsiktigt kunna visa på behovet av våra tjänster. Återigen måste vi lita på att vi själva kan leverera sådant värde att organisationer verkligen vill ha en funktion för internrevision. ANNONSER ÄR VIKTIGA för föreningens ekonomi och jag hoppas verkligen att det finns fler intresserade företag, myndigheter, konsulter eller organisationer som vill annonsera i vår tidning utöver Big Four. I övrigt hoppas jag att ni uppskattar detta nummer av tidningen där vi bland annat rappporterar från årets stora internationella begivenhet nämligen IIA-mötet i Amsterdam som gick av stapeln i somras. SIST MEN INTE MINST: Ett citat av okänt ursprung: Förändring är kreativitetens moder. Peter Strandh Certified Internal Auditor och auktoriserad revisor INTERNREVISION 4/2007 3

4 FRÅN ORDFÖRANDEN: AMSTERDAM 2007 OCH KONSTEN ATT BÄST ANVÄNDA TIDSKONTOT Hej, har du kommit hem från Amsterdam? Det var trädgårdsmästaren som ringde och han lät nästan lite spydig som om det inte var bra att jag varit borta. Hej själv, jag kom hem i början av juli så jag har varit hemma ett tag, svarade jag raskt. Var det väl använd tid? undrade han, jag var där förra året på en tulpanodlarkongress och det var bortkastad tid. Inget nytt kom fram, bara gammal skåpmat som jag redan kände till och du, dundrade han vidare, tänk igenom dina uttag på tidskontot. Det var väl använd tid, svarade jag honom. Vi i Sverige ligger väl framme och det fick vi bekräftat. Bara att veta att vi är på rätt väg var värt tiden. VET DU, NU VAR HAN IVRIG, att varje morgon får du en insättning på ungefär tusen minuter på ditt tidskonto. Men till skillnad från ett vanligt konto kan du varken spara eller övertrassera, allt du kan göra är att investera tiden på ett bra sätt. Då kommer avkastningen i form av lycka, hälsa och framgång. Det har du inte tänkt på? Tiden är det mest demokratiska som finns. Vi har alla lika av den tills den tar slut och den är dessutom mätbar. Om du vaknar på morgonen så har någon satt in 17,5 nya timmar, 1050 minuter eller sekunder beroende på hur du vill räkna på ditt tidskonto. Denna gåva har du att förvalta under din nya dag. Om du inte har den dåliga smaken att bli överkörd av en buss innan den är slut, förstås, tillade han skämtsamt. Tidskontot är intressant eftersom det, per dygn räknat, varken kan användas med sparsamhet eller övertrasseras. Du som jobbar med banker, lek med tanken att någon av obegripliga skäl hade satt in kronor på ditt konto varje morgon, med en instruktion om att du måste göra av med pengarna före midnatt om de inte skulle gå förlorade. Vad hade du gjort? Förmodligen hade du använt alla pengarna under dagen. Inte hade du velat förlora en del för att du inte använt dem, inte ens om du visste att du skulle få nya nästa morgon. Men det som nu sätts in på ditt konto varje morgon är viktigare och vackrare än alla pengar i världen, förklarade han. För tid är något vackert och en ofattbar rikedom om du har disciplin och mod att förfoga över den på rätt sätt. Varje natt töms ditt konto på alla minuter du inte utnyttjade. Inte en sekund blir överförd till nästa dag. Du får inga krediter, kan inte låna en sekund någonstans. Det konstiga med vårt tidskonto är att det sägs upp när vi minst anar det och utan förvarning. ÄR DU KLAR med din tidsstudie, frågade jag. Du måste väl planera din tid i trädgården väldigt noga så att allt blir planterat och skördat i rätt tid. Vi internrevisorer planerar också vår tid noga så att vi fokuserar på väsentlighet och risk. I Amsterdam använde vi våt tid internationellt och för första gången har vi fått in några svenskar i de internationella kommittéerna vid sidan om Sten Bjelke. Sten har varit med hur länge som helst och nu upphöjs han till medlem i IIA Research Foundation Board of Trustees. Finare kan det inte bli. Han ersätts i International Relations Committee av Larry Ribbeklint som ju har stor internationell erfarenhet och redan har börjat göra sig ett namn i kommittén. I Academic Relations Committee, som är en stor och viktig kommitté där amerikanarna lagt beslag på de flesta platser och endast släppt åtta platser till övriga världen, har Lars Agerberg lagt beslag på en av dessa platser. Det är väl att använda tiden på ett bra sätt, inte bara för de personligt invalda utanför för hela IIA Sweden. Vår förening kommer att låta höra talas om sig i hela världen. JAG TROR DIG och kom ihåg att du får en ny insättning vid midnatt säger han uppmuntrande friska minuter på tidskontot väntar på att få ge dig glädje, spänning, livslust. Har du en uttagsblankett redo? Signerat Guidon 4 INTERNREVISION 4/2007

5 AMSTERDAM 2007: Under fyra dagar i juli samlades internrevisorer från hela världen i Amsterdam. Inga Astorsdotter och Gunilla Liljeroth rapporterar om en konferens med flyt, om forskning, om bedrägerier och psykopater. Gunilla hinner också med ett besök i Kristiansand i Norge. Konferens med fartfyllt flyt IIA:s stora internationella konferens i Amsterdam gick under devisen Get into the flow. Men de 2000 internrevisorerna från 97 länderna snarare forsade än flöt mellan olika seminarier. Programmet var fullmatat med gemensam frukost halv åtta på morgonen, föredrag fram till halv sex på kvällen och hela elva lockande spår att följa. Inte ens luncherna var fria från föredrag. Varje sekund hände något intressant. Bland spåren kan nämnas, förutom det populära bedrägerispåret som redovisas längre fram, revision i offentlig sektor, verksamhetsstyrning, teknik, att leda internrevision, hållbar utveckling, risk management och best practice med mera. Nordens egen mr Internrevision, Flemming Ruud, drog många intresserade åhörare. Foto: Inga Astorsdotter. STOLTA INTERNREVISORER På salig William G Bishop III:s tid fick alla på IIA:s internationella konferens resa sig upp och med hög röst säga: I'm proud to be an internal auditor. Även om vi i Amsterdam inte erkände detta högt och ljudligt präglades konferensen av stoltheten över den bredd vad gäller inriktning och global spridning samt det ständiga nytänkande som präglar internrevisionen. Den så omtalade mr Coso, Larry Rittenberg, fyllde arenan och var précis så inspirerande och underhållande som alla hoppades. Foto: Inga Astorsdotter. LARRY RITTENBERG Ett av de stora namnen på programmet var COSO:s ordförande Larry Rittenberg. Han inledde med att fastslå att effektiv intern kontroll och riskhantering är bra för affärerna. Därefter fastslog han med samma emfas att effektiv internrevision är ett huvudelement både när det gäller effektiv intern kontroll och riskhantering. Rittenberg menar, med stöd från ett antal forskningsrapporter, att brister i den interna kontrollen både minskar förtroendet för olika organisationer och ökar kapitalkostnaden. En ständigt förbättrad intern kontroll, riskhantering och verksamhetsstyrning är en nödvändighet för att en organisation ska fortleva. På samma sätt som COSO är i ständig utveckling och förnyelse påpekar Rittenberg att internrevisionen måste utvecklas och förnyas: Do not let the profession be defined by the Moment! FLEMMING RUUD Från Universitetet i Zurich och Handelshögskolan i Oslo kom den för svenskar så bekante professorn Flemming Ruud. Hans tema på konferensen var huruvida riktlinjerna för revision ska byggas på principer eller regler. Ruud menar att trenden och fokus de senaste åren har varit allt mer inriktad på regler istället för principer och på kontroll istället för ansvar. Han menar att det bara är genom att tillämpa sunda principer i såväl redovisning som styrning som dagens företag bättre kan hantera de nya utmaningarna i ett affärsliv som präglas av ökad komplexitet, turbulens och snabba förändringar. Alltför stort fokus på detaljerade regler istället för sunda principer är, enligt Ruud, rentav ett av skälen till de senaste årens skandaler. Det finns inget som tyder på att SOX och andra nya regler som skapats till följd av enstaka händelser har någon som helst effekt på framtida maktmissbruk. FORTS PÅ NÄSTA SIDA INTERNREVISION 4/2007 5

6 AMSTERDAM 2007 Internationellt forskningssymposium om IT-revision Men tyvärr fanns ingen svensk forskning på plats Isamband med konferensen i Amsterdam anordnade IIA:s Forskningsstiftelse det andra internationella symposiet med inriktning på forskning om ITrevision. Sex konsulter, forskare och forskargrupper var utvalda att presentera och diskutera sina projekt. Mer än 60 personer verksamma inom området informationsteknik och internrevision deltog. Syftet var bland annat att skapa en portfölj med olika ämnen inom området ITrevision och att hitta ämnen som ska finansieras av IIA:s forskningsfond. Symposiet syftade även till att sprida kunskap om behoven som finns inom IT-revisionsforskningen och att sprida kunskap om forskningsresultat till yrkesverksamma. Svensk forskning var tyvärr inte representerad, förmodligen beroende på att revisionsforskning är ett försummat forskningsområde i Sverige. Däremot saknade symposiet inte svenska forskare. Från Erasmus University i Rotterdam kom svenskan Anna Nöteberg, disputerad forskare och lärare. Anna Nöteberg, svensk forskare i Rotterdam och Glen Gray från Californien, ett nytt team i samarbetet om it-forskning. FRÅN FÖREGÅENDE SIDA Ruud slutade med att citera Mervyn King: I think principles are more effective than rules, simply because it s easier to get around a rule than to get around a principle. MÅNGA SVENSKAR Sverige var bättre representerad än vid någon tidigare IIA konferens. Vi var mer än 40 svenska kollegor som passade på när den hölls på europeisk mark. Nästa år hålls konferensen i San Fransisco och då kommer kanske inte lika många. Men många av oss fick mersmak och vem vet? Även om det är långt till Kalifornien så kommer IIA 2008 inte bara vara större än Amsterdam, utan även billigare. Vi hade även glädjen att träffa en mängd representanter från Sydafrika som gjorde sitt bästa för att locka oss till IIA:s internationella konferens 2009, som går av stapeln i Johannesburg. INGA ASTORSDOTTER VILL DU VETA MER? Gå in på klicka på Program. Alla presentationer finns tillgängliga under resten av året. Anna Nöteberg presenterade tillsammans med den i IIA-forskning mycket namnkunnige Glen Gray, California State University, ett av symposiets mer intressanta projektförslag. Projektet har titeln: The Role of the Internal Auditor in the Control of System Development Projects to Reduce Failures. IT-historien är kantad av misslyckad systemutveckling, exempelvis gav McDonald s upp ett projekt efter två år sedan det kostat 170 miljoner dollar. Genom att utarbeta bättre verktyg för att medverka i projekten kan internrevisionen förhindra misslyckade utvecklingsprojekt och stärka sin ställning inom organisationen. Övriga projekt hade följande titlar: Why Does Information Technology Cost So Much? Bernice Lemaire, Lemaire Consulting, USA Using IT Maturity Concept for Evaluating Internal Control Effectiveness of Outsourcing and Co-sourcing Business Processes; János Ivanyos, Memolux Ltd. (H), Hungary Continuous Auditing Lessons For Internal Auditors From Two Decades of Putting Theory into Practice; Michael Alles, Rutgers Business School, USA Information Technology Security Securing Behavior; Walter O. Baggett, Manhattan College, USA Development of Continuous Privacy Monitoring (CPM) Software based on the AICPA/CICAs GAPP; Marilyn Prosch, Arizona State University, USA Symposiet avlutades med att forskare och deltagare diskuterade de olika förslagen till forskningsämnen. Deltagarna fick möjlighet att ge sina uppfattningar om hur projekten skulle kunna förbättras innan de färdigställs för definitiv ansökan. INGA ASTORSDOTTER IIA RESEARCH FOUNDATION IIA:s forskningsstiftelse grundades Stiftelsen tar fram riktlinjer för internrevision och delar bland annat ut medel till forskning inom internrevisionsområdet. Den har även en egen bokhandel med egenutvecklat material som exempelvis CBOK. Donationer för att främja kvaliteten inom forskning och undervisning inom internrevision välkomnas varmt. 6 INTERNREVISION 4/2007

7 AMSTERDAM 2007 Reflexioner om etik, bedrägerier, manipulationer och psykopater Gunilla Liljeroth om konferenserna i Kristiansand och Amsterdam KRISTIANSAND Den 3-6 juni i år höll vår systerförening i Norge, NIRF, sin årliga konferens i Kristiansand på norska sydkusten. I Norge har man tagit för vana att alltid ha konferensen i olika norska städer och alltid starta med en byvandring i syfte att ge deltagarna en känsla för var de befinner sig. Konferensen inleds sedan med ett välkomsttal och en kort föredragning av kommunstyrelsen om kommunen. Något att ta efter i Sverige också? Temat för den norska konferensen var Etikk. De etiska värderingar och den interna moral som råder i en organisation är ibland både en förutsättning för den goda interna kontrollen, och samtidigt ett sista skydd mot bedrägerier och oegentligheter. Programmet bjöd på en hel serie intressanta etiska frågeställningar från olika infallsvinklar. Deltagarna fick bland annat ta del av professor Heidi von Weltzien Höiviks jämförelse mellan etik och ekonomisk rationalitet i näringslivet och det stora gap föredragshållaren tycker sig se mellan den rationella människosynen i den teoretiska världen och den känsloladdade, reflekterande och irrationella etiska synen. Den teoretiska människosynens målsättning kan oftast beskrivas som någon form av nytta där medlet att nå fram är rationalitet och metoderna bygger på vetenskapliga processer. Den etiska målsättningen däremot, är oftast självförståelse och det goda livet, där medlet att nå dit är reflexion och hänsyn och metoden en kvalitativ process. Det är en grannlaga uppgift för företagsledarna att närma sig detta i sin vardagliga styrning av bolagen. Verkligheten visar också att vi människor går tillväga på olika vis. I USA styr lagstiftaren, medan vi i Europa i högre grad försöker låta värderingar och sunt förnuft styra. Etisk placering av pensionen? Hilde Jervan från norska Statens pensionsfond Utland, berättade om dilemmat i att placera norska folkets pensionspengar på ett etiskt riktigt sätt. Fonden är en av världens största och ägs av kommande generationer till vilka man vill lämna över både en god förräntning och ett ekologiskt hållbart handlingssätt. Att fondens pengar bygger på oljeinkomsterna ger också ett strakt incitament att på sätt och vis betala av på den ekologiska skulden kan man anta (min egen anm). Norska Finansdepartementets ansvarar för förvaltningen av fonden men det operativa ansvaret har överlämnats till Norges Bank som placerar medlen efter instruktioner från departementet. Vad som är en oetisk placering avgörs enligt en flerhövdad strategi. Dels tillämpas något man kallar negativ filtrering. Det innebär att man märker ut vad som betraktas som oetisk verksamhet. Detta är fondens etikråds uppgift, se En långsiktig, kontinuerlig utvärdering av hur företagen arbetar är också ett av kriterierna i bedömningen. Själva produkten och dess korta livscykel spelar mindre roll. Ett annat kriterium för etisk bedömning är något som på norska kallas ad-hoc uttrekk, innebärande att om bara misstanke finns om kränkningar av mänskliga rättigheter, miljöskador, korruption eller grunda etiska normer hos företagen så bannlyses de i placeringsinstruktionen. Det räcker med en uppskattad risk för att företagen ska uteslutas. Man behöver inte kunna bevisa misstankarna eller risken. Varsleren i Siemens Konferensens klo, om man får uttrycka sig så, var nog berättelsen från en så kallad whistleblower inom norska Siemens. Incidenten, som inte är helt utredd än, hade sin grund i att Siemens vann ett ramavtal med norska försvaret år Kontraktet gav sedan inte riktigt det Siemens hade förväntat sig. Tyska moderbolaget krävde mer och det var antagligen orsaken till att ett antal anställda mycket högt upp i organisationen började gå över sina befogenheter. Vår whistleblower, som arbetade inom ekonomisektionen, upptäckte felaktiga belopp i bokföringen avseende dessa kontrakt. Han tog upp problemet med ekonomichefen men överfaktureringen fortsatte. Han informerade vidare i organisationen om detta, skriftligen, men utan resultat. När årsredovisningen innehöll, enligt honom, kraftigt felaktiga uppgifter ville han inte längre vara en del av skeendet utan skickade då ett anonymt brev till styrelsen i Siemens Business Services i Norge. Han tog då inte med i beräkningen att hans egen ekonomichef satt i styrelsen! Det är svårt att vara anonym i en fråga som så ytterst få känner till. Skillnaden mellan anonymitet och konfidentialitet påpekades av en annan föredragshållare på konferensen. För att stimulera personalen att våga lämna känsliga uppgifter om oriktigt beteende ska konfidentialitetsbegreppet uppmuntras. Det betyder att uppgiftslämnaren måste uppge sitt namn men att mottagaren inte får avslöja namnet. Anonymitet är mycket svårare att garantera. Därför vidtog en lång och besvärlig period för uppgiftslämnaren i Siemens. Han hade inte räknat med den här utvecklingen och hade inte heller försett sig med bevis av eftersom han till att börja med antog att omedvetna fel begåtts. Han beskrev mycket målande hur han skaffade fram belägg för sina påståenden och hur stämningen omkring honom tätnade till att bli näst intill hatisk bland gamla kollegor. Han skickade då information till ledningen i Tyskland som kallade dit honom eftersom han tydligen inte hade begripit tidigare förklaringar. Enligt vår whistleblower, eller varslare som man säger i Norge, var kontrakten nu plötsligt försvunna. Under perioden sades han sedan upp på grund av arbetsbrist! Då gick han ut i tidningarna med sina uppgif- INTERNREVISION 4/2007 7

8 AMSTERDAM 2007 ter. Försvaret tillsatte en utredning som inte resulterade i någonting. Nästan ruinerad med höga lån på huset och en hustru som börjat tröttna på hela situationen och honom också, fann han sig utlämnad till ett kallt mörker. Efter regeringsskiftet i Norge tillsatte den nya försvarsministern till all lycka en ny utredning som resulterade i att Siemens erkände en del av felfaktureringen. Varslaren fick en offentlig ursäkt och ekonomisk ersättning. Ringar på vattnet har även spritt sig till Tyskland där huvuden också har rullat. Det är dock en annan historia. Från internrevisionsperspektiv finns det mycket att lära av den här historien men en mycket viktig lärdom, som jag ser det, är hur oerhört viktigt det är att ha så vattentäta bevis som möjligt tillgängliga innan man vidtar några åtgärder. En tydlig, spårbar dokumentation som är väl underbyggd kan innebära oerhört mycket. I det här fallet fanns det inte tid att vänta med dokumentationen tills utredningen var avslutad. Vår teknik att dokumentera på ett snabbt och effektivt sätt är i behov av renovering! AMSTERDAM Årets internationella konferens i Amsterdam innehöll ett helt spår om bedrägerier och oetiskt uppträdande. Över hela världen upptäcks allt fler bedrägerier i en allt snabbare takt. Vad är orsaken till ökningen, vilka begår brott, vilken typ av bedrägerier är vanligast, vilka tecken ska man leta efter och vem upptäcker oftast bedrägerierna? Dessa frågor försökte ett antal föredragshållare ge vägledning i under dagarna i Holland. Etik och integritet Vilka begår då brotten? I fallet i Norge föreföll det som om orealistiska krav på ledningspersonal har varit upptakten. Konferensvärdinnan från 2006 års konferens i Houston, Dianne Sullivan, höll ett mycket inlevelsefullt anförande om varför människor turn to the dark side. Hon ville peka på skillnader mellan etik och integritet. Etik, menade Deanna Sullivan, är något som ligger förbestämt i oss, ett inbyggt regelsystem vi vuxit upp med och lärt in. För att bryta mot vår inbyggda etik som vuxna krävs mycket starka skäl. Integriteten definieras som vår jämförelse med normen, och här menar Sullivan, här har vi alla ett pris! Det förutsätter tre saker: påtryckning, tillfälle och legalisering. Om vi utsätts för hot eller påtryckningar på grund av egen eller andras finansiella kriser, om vi själva eller oss närstående utvecklar alkoholproblem eller spelberoende, lever över våra medel av någon anledning eller kanske känner inte oss uppskattade på arbetet kan vem som helst bli en brottsling även om vår integritet var hög från början. Därutöver måste också ett lämpligt tillfälle yppa sig genom svagheter i kontrollstrukturen. En egen legalisering av den utförda handlingen är också viktig; alla gör så, företaget behöver inte detta, jag bara lånar ska snart betala tillbaka, företaget är skyldig mig detta eftersom de betalar så uselt, det är i ett ädelt syfte. Incitament från bolagsledningen kan också mer eller mindre omedvetet bidra till att den norm personalen jämför sig med ändras och att bedrägerierna ökar. Det kan till exempel vara: att ledningen faktiskt premierar olämpligt uppträdande, orealistiska mål och förväntningar, bonusar och ersättningar är inte kopplade till ett etiskt riktigt beteende, en otydlig ansvarsfördelning i organisationen, ett alltför stort fokus på Corner menar att vissa organisationer inbjuder till bedrägerier genom att till exempel ta ut för höga avgifter eller räntor så att kunden tycker sig ha rätt att uppföra sig lika obarmhärtigt tillbaka. sista raden i resultaträkningen, en kortsiktig planeringshorisont, personal som fokuserar på egen målsättning och inte företagets. Genom en enkel frågetävling visade hon att åtminstone hälften av församling ganska lätt skulle kunna hemfalla år bedrägerier! Överbefolkning svält ät upp din granne! Mike Corner, VD i Cobasco Group Ltd i USA, talade, på ett mycket personligt sätt, om hur bedrägerier kan bekämpas. Enligt honom är de flesta av de metoder vi använder idag, upptäckande och preventiva kontroller, enbart kosmetiska slag i luften. Enligt Mike Corners erfarenhet behöver motivet för att begå brott inte alls vara betingat av något slags behov eller trångmål. Vissa stora bedragare motiverade sitt handlande med att hade inte jag tagit pengarna hade någon annan gjort det. Corner menar att vissa organisationer till och med inbjuder till bedrägerier genom att till exempel ta ut för höga avgifter eller räntor så att kunden tycker sig ha rätt att uppföra sig lika obarmhärtigt tillbaka eller genom att ledare för företagen själva synbarligen skor sig på företagets bekostnad. Mike Corner förespråkade så kallade reaktiva kontroller eller vad han kallade reconstructive controls. Vi måste vara mer innovativa i vårt sätt att bekämpa bedrägligt beteende. Vi behöver fokusera på de verktyg bedragaren använder sig av och neutralisera dem. Om verktyget tillhandahålls genom orealistiska förväntningar från ledningen ska kontrollerna inte sättas in för att verifiera att förväntningarna uppfylls. Förväntningarna ska i stället ändras till realistiska sådana. Om företaget verkar inom en bransch där det är svårt att undvika mutor och andra illegala aktiviteter så ska man helt enkelt byta bransch och alltså inte försöka förebygga genom fina etiska policys och preventiva eller upptäckande kontroller. Corner gick till och med så långt i sitt resonemang att han rekommenderade att på ett kontrollerat sätt låta en mullvad begå brott inom organisationen för att på det viset rensa ut de anställda som eventuellt skulle kunna känna sig frestade att begå brott; kanske inte helt möjligt i vår del av världen! 8 INTERNREVISION 4/2007

9 AMSTERDAM 2007 Rebecca S Busch, sjuksköterska, internrevisor och bedrägeriexpert med sin dotter i gala-vimlet: Det finns absolut inga bättre internrevisorer än de som jobbat som akutsjuksköterskor. Han rekommenderade också starkt automatiserade kontroller innebärande att aktiviteter eller processer där risk för bedrägeri finns särskilt ska märkas ut och bevakas maskinellt. Alla avvikande betalningar inom en process till exempel, flaggas automatiskt upp av systemet som också kräver en motaktivitet av någon form. Möjligheterna till bedrägerier är så oerhört många i stora organisationer att Mike Corner anser att tekniska hjälpmedel behövs. Därutöver behövs också en stor portion tur, avslutade han sin föredragning med! På sitt eget vis berör egentligen Mike Corner samma ämne som hela den norska konferensen; alltså den goda etiken som enda räddningsplanka om man vill driva företag i en värld av ohederlighet och bedrägligt beteende. Vissa människor, människor med en naturligt god moral och hög integritet, ger inte efter utan står på sig och rapporterar oegentligheter när de ser sådana. Vilka är dessa människor och under vilka förutsättningar kan de verka? We are just ordinary people placed in some extraordinary situations and did the right thing Rebecca S Busch från Medical Business Associates berättade i Amsterdam om några andra kända whistleblowers inom Enron, FBI med flera, vilka de är och hur har deras liv egentligen tett sig. Visslarens liv är oftast föga glamoröst. Isolering på arbetsplatsen, trakasserier, avsked utan anledning, arbetslöshet, offentlig förnedring, dagliga hot mm kan vara en visslares vardag. För att en whistleblowingfunktion ska kunna fungera krävs enligt Rebecca Busch: ledare som föregår med gott exempel, en företagskultur som uppmuntrar integritet och kritik, ett personligt ansvarskännande hos alla anställda som går utanför den egna arbetsbeskrivningen, riktiga och öppna kommunikationskanaler, en miljö där man talar med varandra. Vilka är då dessa människor som offrar så mycket och upppenbarligen får så lite tillbaka? En amerikansk whistleblower svarade att we are just ordinary people placed in some extraordinary situations and did the right thing as all should do. Erfarenheten visar också just detta. Det är vanliga människor av alla kategorier och yrkesroller med hög etik och integritet vars beteende ger oss alla andra hopp om framtiden. Rebecca S Busch gav också sin syn på vilka som inte håller måttet och blir bedragare. Dessa personer behöver oftast ett motiv, tillfälle och ett rättfärdigande av handlingen inför sig själva precis som Deanna Sullivan också konstaterade. Men en viss sorts personlighetstyper behöver inte ens det enligt Busch som menar att ungeför 4 procent av befolkningen lider av någon sorts antisocial personlighetsstörning, APD. Det skulle i runda tal innebära att drygt 6 miljarder individer runt om i världen begår brott helt utan motiv. Om någon besitter minst tre av följande sju egenskaper menar Busch att det finns fara för att personen lider APD: svårighet att anpassa sig till normala sociala normer, opålitlighet, impulsivitet, aggressivitet, okänslighet inför andras situation samt oförmåga att känna ånger. Psykopaten på arbetsplatsen Ovanliga och farliga personligheter var också temat för Dr John P. Clarkes mycket uppskattade föredrag om psykopater på arbetsplatsen. Dr Clark, förhållandevis ung jämfört med resten av talarna, är professor i psykologi i Sydney med kriminalpsykologi, seriesexmord och organisationspsykopati som specialområden. Psykopaten nöjer sig inte INTERNREVISION 4/2007 9

REVISION INTERN #5/07 HÖSTEN HAR SINA GODA SIDOR: DAGS FÖR INTERNREVISIONSDAGARNA

REVISION INTERN #5/07 HÖSTEN HAR SINA GODA SIDOR: DAGS FÖR INTERNREVISIONSDAGARNA INTERN REVISION #5/07 Intervju med Agneta Brevenhag, SEB: Internrevisorn en maktfaktor [12] HÖSTEN HAR SINA GODA SIDOR: DAGS FÖR INTERNREVISIONSDAGARNA INTERN REVISION Tidskrift om internrevision utgiven

Läs mer

REVISION 1-2/07 Internrevisorn som avstängdes [5] Ensamma revisorer [12] Möt Yvonne Palm [14]

REVISION 1-2/07 Internrevisorn som avstängdes [5] Ensamma revisorer [12] Möt Yvonne Palm [14] intern REVISION 1-2/07 Internrevisorn som avstängdes [5] Ensamma revisorer [12] Möt Yvonne Palm [14] Internrevisorn en trygghet i företaget TIDSKRIFT OM INTERNREVISION Utgiven av Internrevisorerna MATERIAL

Läs mer

REVISION #1/08 ÅRSMÖTET 2008

REVISION #1/08 ÅRSMÖTET 2008 INTERN REVISION #1/08 INFÖR ÅRSMÖTET 2008 INTERN REVISION Tidskrift om internrevision utgiven av Internrevisorerna. Material för publicering skickas direkt till tidningens e-mailadress yvonne@internrevisorerna.se.

Läs mer

Nummer 2 2006. Vilka risker tar internrevisorn?

Nummer 2 2006. Vilka risker tar internrevisorn? Internrevision Nummer 2 2006 Vilka risker tar internrevisorn? intern revision Tidskrift om internrevision. Utgiven av Internrevisorerna Nummer 2, april 2006 Material för publicering skickas direkt till

Läs mer

Internrevision. Nummer 6 2006. God Jul och Gott Nytt ÅR

Internrevision. Nummer 6 2006. God Jul och Gott Nytt ÅR Internrevision Nummer 6 2006 God Jul och Gott Nytt ÅR intern revision Tidskrift om internrevision. Utgiven av Internrevisorerna Nummer 6, december 2006 Material för publicering skickas direkt till tidningens

Läs mer

Nummer 2 2005. Tema: Internrevisorn på scenen

Nummer 2 2005. Tema: Internrevisorn på scenen Internrevision Nummer 2 2005 Tema: Internrevisorn på scenen intern revision Tidskrift om internrevision. Utgiven av Internrevisorernas förening, IRF Nummer 2, april 2005 Material för publicering skickas

Läs mer

En rapport till samhället. hur Sverige blev penningtvättens paradis. Av: Bahman Azadfar. Första utgåvan 2014. 2014, Stoppa Penningtvätt

En rapport till samhället. hur Sverige blev penningtvättens paradis. Av: Bahman Azadfar. Första utgåvan 2014. 2014, Stoppa Penningtvätt En rapport till samhället om hur Sverige blev penningtvättens paradis Av: Bahman Azadfar Första utgåvan 2014 2014, Stoppa Penningtvätt www.stoppapenningtvatt.nu ISBN978-91-981311-2-3 Till: Sveriges kompetenta

Läs mer

Examensarbete i ämnet företagsekonomi

Examensarbete i ämnet företagsekonomi Institutionen för ekonomi Titel: Interna kontroller. Vad har internrevisor för roll och arbetsuppgifter på företagen? Författare: Susanna Darmanian Thörner Magda Yohannes Kurspoäng: Kursnivå: 15 poäng

Läs mer

Snacka dig till affärerna retorikern elaine eksvärd lär ut talets gåva

Snacka dig till affärerna retorikern elaine eksvärd lär ut talets gåva Nyheter Utgiven av Far FAR Årgång 36 38 Pris 60 60 kronor Nr 43 2010 2012 FÅ KVINNOR i TOPPEN PÅ DE STORA REVISIONSBYRÅERNA examen för redovisningskonsulter vad innebär den? xxx revisionsberättelse à la

Läs mer

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7 Innehållsförteckning Introduktion 2 Varför inflytande för barn och unga? 3 Barnkonventionen 5 Definition av begrepp 7 Deltagande/delaktighet 7 Inflytande 8 Normer 8 Makt 9 Åldersmaktsordning 10 Olika nivåer

Läs mer

Kapitelrubrik. Korruption. i kommuner och landsting

Kapitelrubrik. Korruption. i kommuner och landsting Kapitelrubrik Korruption i kommuner och landsting Rapport no.2 2012 Första utgåva 2012 ISBN 978-91-980090-6-4 Copyright Grafisk design: Charlotte Bäckström Korruption i kommuner och landsting Rapport no.2

Läs mer

Hon tar tag i de obekväma frågorna

Hon tar tag i de obekväma frågorna Nyheter Utgiven av FAR Årgång 38 Pris 60 kronor Nr 10 2012 INTERNREPRESENTATION Skatteverket förtydligar vad som gäller REDOVISNING K3 Frågor vid koncernredovisning REVISION debatt: kommunal revision måste

Läs mer

Vad krävs för att bli en framgångsrik entreprenör?

Vad krävs för att bli en framgångsrik entreprenör? Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Patrik Persson Tommy Andersson Vad krävs för att bli en framgångsrik entreprenör? What does it take to become a successful entrepreneur? Företagsekonomi C-uppsats

Läs mer

R 2007:22 Invandrares företagande

R 2007:22 Invandrares företagande R 2007:22 Invandrares företagande En studie av utlandsfödda företagare i Sverige Invandrares företagande En studie av utlandsfödda företagare i Sverige R 2007:22 Nutek Tryck: Danagårds Grafiska Första

Läs mer

Hela denna bilaga är en annons från Far branschorganisationen för revisorer och rådgivare. FÖRTROENDE

Hela denna bilaga är en annons från Far branschorganisationen för revisorer och rådgivare. FÖRTROENDE FÖRTROENDE F o k u s PÅ s m å o c h m e d e l s to r a f ö r e tag I AFFÄRER Robban Andersson / XP / SCANPIX Varumärket Kalla viljans triumf Skiddrottningen är också företagare och en förebild för dig

Läs mer

Hur redovisar svenska företag socialt ansvar? En jämförelse mellan fyra olika branscher

Hur redovisar svenska företag socialt ansvar? En jämförelse mellan fyra olika branscher Hur redovisar svenska företag socialt ansvar? En jämförelse mellan fyra olika branscher Kandidatuppsats i Externredovisning Vårterminen 2007 Handledare: Märta Hammarström Författare: Johanna Ericson Sara

Läs mer

Världen som arbetsplats

Världen som arbetsplats NYHETER INFÖR BOKSLUTET 2014 tidningenbalans.se Ladda ner på I KARRIÄREN / I LIVET NR 10 DECEMBER 2014 UTGIVEN AV FAR ÅRGÅNG 40 PRIS 65 KRONOR Missa inte Debatt och Fördjupning på tidningenbalans.se Världen

Läs mer

Percy Barnevik. Expertpanel. Ny chef, erfaren chef eller inte chef alls? Vi utbildar och coachar fram Sveriges bästa ledare. Välkommen du också.

Percy Barnevik. Expertpanel. Ny chef, erfaren chef eller inte chef alls? Vi utbildar och coachar fram Sveriges bästa ledare. Välkommen du också. ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN SMART MEDIA ANNONS KOMPETENSUTVECKLING EN GUIDE TILL ÖKAD KUNSKAP APRIL 2014 Expertpanel om framtidens affärsvärld Lyckad rekrytering individens potential i fokus

Läs mer

Ställs det för höga krav på revisorn?

Ställs det för höga krav på revisorn? Ställs det för höga krav på revisorn? Kandidatuppsats VT 2006 Företagsekonomi / Externredovisning Författare: Linda Lavin 810507 linda.lavin@gmail.com Oscar Lundin 801117 a02ozzy@student.informatik.gu.se

Läs mer

Stannar skolor i växten? En studie av stoppfaktorer i EU-programmet Växkraft Mål 3

Stannar skolor i växten? En studie av stoppfaktorer i EU-programmet Växkraft Mål 3 Företagsekonomiska institutionen Kandidatuppsats STOCKHOLMS UNIVERSITET HT 2003 Stannar skolor i växten? En studie av stoppfaktorer i EU-programmet Växkraft Mål 3 Författare: David Ingnäs Joanna Sundström

Läs mer

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring För att en process ska hållas vid liv, måste den ständigt fyllas med ny energi och få andrum för att ladda energi. Processen

Läs mer

Innehåll: Sammanfattning Introduktion 1. Bakgrund Problemformulering 3. Syfte 4. Frågeställning 5. Metod

Innehåll: Sammanfattning Introduktion 1. Bakgrund Problemformulering 3. Syfte 4. Frågeställning 5. Metod = Rapportt 2011:57 = Institutio onen för pedagogik,didaktik och utbildningsstudier Examensarbete i ledarskap inom Magisterprogrammet i Ledarskap, 15 hp Varför berättade ni aldrig det? Informationens betydelse

Läs mer

Tyst kunskap Kunskap som inte går att googla eller slå upp i en bok

Tyst kunskap Kunskap som inte går att googla eller slå upp i en bok Rapport 2011024 Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier Examensarbete i pedagogik, 15 hp Tyst kunskap Kunskap som inte går att googla eller slå upp i en bok Emelie Lindberg Frida Peacock

Läs mer

Risk- kapitalist. Nyheter inför bokslutet 2011. marie reinius vill förbättra ett skamfilat rykte. verkligt värde i hetluften

Risk- kapitalist. Nyheter inför bokslutet 2011. marie reinius vill förbättra ett skamfilat rykte. verkligt värde i hetluften Nyheter Utgiven av Far Årgång 36 37 Pris 60 kronor Nr 412 2010 2011 verkligt värde i hetluften kapitalbrist hindrar tillväxt i små bolag bedrägerier på alla plan i hq-affären Risk- Nyheter inför bokslutet

Läs mer

European Employee Index 2014. Sverige 2014 - Årgång 15

European Employee Index 2014. Sverige 2014 - Årgång 15 European Employee Index 2014 Sverige 2014 - Årgång 15 Innehåll 04 06 08 10 Sveriges arbetsglädje är fortsatt i topp 10 Ledarskapskvalitet utan styrfart Svensk prestationskulturs styrkor och svagheter Världen

Läs mer

Med kvaliteten i fokus

Med kvaliteten i fokus Med kvaliteten i fokus Friskoleföretagens kvalitetsarbete Maria Malm Innehåll Förord 4 Academedia 6 Fridaskolorna 11 Glada Hudik 15 Internationella Engelska Skolan 19 Kunskapsskolan 24 Praktiska 29 Avslutande

Läs mer

Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar.

Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar. Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar. Jag hoppas att boken ger dig nya perspektiv på hur du på bästa sätt kan ta vara

Läs mer

CHEFENS PERSONAL:GUIDE inspiration och verktyg i modernt ledarskap

CHEFENS PERSONAL:GUIDE inspiration och verktyg i modernt ledarskap InsightGUIDE SERIES CHEFENS PERSONAL:GUIDE inspiration och verktyg i modernt ledarskap CHEFSROLLEN DET DAGLIGA LEDARSKAPET Det är de små och stora sakerna du gör i vardagen som bygger upp ett inspirerande,

Läs mer

Hon vill se Europa enas om regelverken

Hon vill se Europa enas om regelverken april/maj 2012 2 AMERIKANSK LAG PÅVERKAR FLER E-FAKTUROR ATT VÄNTA EBA:S RAPPORTKRAV SKAPAR STRESS Senaste nytt: Thomas Östros blir ny vd Hon vill se Europa enas om regelverken Foto: Anna Rut Fridholm

Läs mer

7-20 Oktober 2013. 14 dagar. för balans mellan arbete och fritid

7-20 Oktober 2013. 14 dagar. för balans mellan arbete och fritid 7-20 Oktober 2013 14 dagar för balans mellan arbete och fritid Praktisk guide 2013 Innehåll UNIs två aktionsveckor för bättre arbetslivsblans 3 UNI arbetar för att förbättra livet för chefer & specilister

Läs mer