Telia Centrex IP. Telia Centrex IP DataNet Generella krav

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Telia Centrex IP. Telia Centrex IP DataNet Generella krav"

Transkript

1 Telia Centrex IP DataNet Generella krav 1

2 Vad du behöver veta om Centrex IP med bärartjänsten DataNet Det här dokumentet är avsedd för din telefoni/dataavdelning och innehåller information om vilka generella krav som ställs vid införande av Centrex IP med DataNet Innehåll 1 Allmänt Syfte Omfattning Begränsning Tillämplighet Ljudkvalitet faktorer Olika typer av infrastruktur i en IP Telefonilösning Överblick - Terminaler Krav LAN/WAN/QoS Krav på LAN Ethernet LAN-Switchar Passiv infrastruktur (kabelsystem) WAN WAN-tjänst från annan leverantör än TeliaSonera QoS- Quality Of Service Fördröjning Jitter Paketförluster QoS transparens och märkning Specifika krav för Centrex IP DNS och adressering DHCP Brandvägg, Proxy och NAT Routing Sammanfattning av krav på LAN/WAN och QoS

3 1 Allmänt 1.1 Syfte Det här dokumentet beskriver kraven på ditt LAN (och WAN om tillämpligt) infrastruktur som är relevant för genomförandet och användningen av tjänsten Telia Centrex IP. Relevanta delar av de krav som anges här ska vara uppfyllda för att Telia ska garantera kvaliteten på tjänsten Telia Centrex IP, inklusive transport genom din egen nätverksinfrastruktur. 1.2 Omfattning Detta dokument definierar allmänna krav och rekommendationer gällande implementering av Centrex IP i kundmiljö och utgår från att Telia Sonera DataNet används som bärartjänst. 1.3 Begränsning Dokumentet omfattar inte tilläggsfunktioner som exempelvis HVD, Contact Center lösningar. Det omfattar inte specifik information om konfigurering av nätverksutrustning. Dokumentet begränsas till DataNet (ej ProLane) som bärartjänst. För detta ändamål finns ett speciellt dokument. Krav på kundens LAN och gränssnitt DataNet. 1.4 Tillämplighet Med undantag för ett antal specifika detaljer, relaterade till tjänsten Telia Centrex IP i detta dokument, beskriver dokumentet Telias generella krav på IP-baserad telefoni. 2 Ljudkvalitet faktorer Beroende på vilken typ av samtal finns det olika faktorer som kan påverka kvaliteten. Några av dem är: - Fördröjning genom LAN/WAN-infrastruktur - Fördröjningsvariation (Jitter) - Paketförluster - Komprimering av talströmmar (tillför fördröjning) - Headsets Genom att följa de rekommendationer som ges i detta dokument minimeras riskerna för QoS-relaterade problem som hög fördröjning, stor fördröjningsvariation och stora paketförluster. 3

4 3 Olika typer av infrastruktur i en IP Telefonilösning Det finns olika sätt för dig att hantera IP-telefoni på ett LAN, separata nät, separata VLAN på samma fysiska nät eller ett gemensamt LAN för all trafik. Centrex IP stöder samtliga alternativ, men de olika byggsätten, liksom vilken typ av Internetaccess som du använder, påverkar hur man ansluter mot DataNets CPE. Nedanstående visar två vanliga scenarier gällande LAN-infrastruktur : Dedicerad LAN infrastrukturer för Telefoni respektive data En delad LAN-infrastruktur för både Telefoni och data Bild 3-1: Dedicerad Telefoni respektive data LAN Bild 3-2: Delad LAN-infrastruktur 4 Överblick - Terminaler Ändutrustning (terminaler) eller program som behöver särskild behandling består av en eller flera av följande typer: IP-telefoner erbjuder olika metoder att utföra QoS märkning av signalering och tal-strömmar, både på nivå 2 och nivå 3. Dessa paket måste passera oförändrad (transparent) genom ditt nätverk eller åtminstone överlämnas till Telias nät oförändrade. För information hänvisas till respektive tillverkare. IP-Softphone markerar signalering och media på nivå 3. En viktig skillnad för det lokala nätverket är att källans IP-adress här kommer att vara samma som de skrivbordsprogram som används på datorn, så man måste vara medveten om detta när man definierar de kriterier som används för att identifiera trafiken i nätverksutrustning. PC:s kan ofta inte konfigureras med VLAN-stöd, alternativt saknar stöd för detta. Trafiken från softphones är m.a.o. blandad med datatrafik medan telefoner i övrigt använder separat VLAN. 5 Krav LAN/WAN/QoS 5.1 Krav på LAN Om inte annat anges gäller följande krav oavsett LAN-design (delat eller dedicerat, se avsnitt 3). 4

5 5.1.1 Ethernet LAN-Switchar För att garantera kvaliteten i IP-telefoni måste telefonitrafiken ges företräde i nätet (trafikprioritering). För att kunna prioritera telefonitrafiken före annan trafik måste därför någon av följande standarder stödjas: IEEE802.1p (VLAN-prioritering) IP Precedence Diffserv (DSCP) Switcharna måste vara av s.k. Non Blocking-arkitektur. Om Switchar delas av telefoni och Data (se bild 3.2) ska switcharna även stödja VLANtrunk (IEEE802.1Q) Passiv infrastruktur (kabelsystem) Kabelsystemet ska minst uppfylla kraven enligt Kategori 5 för 100 Mbit/s och Kategori 5e för 1 Gbit/s/s avseende kabelkapacitet och egenskaper. Kabelsystemet ska minst uppfylla kraven enligt SSEN50173 klass D 5.2 WAN Inkluderad WAN- lösning ska inkludera QoS och tillräcklig bandbredd för att rymma IP Telefoni trafiken. Vi rekommenderar att TeliaSonera DataNet används som anlutningsform. Dimensionering av länk mot DataNet ska ta hänsyn till den totala trafikmängden, till mängden telefonitrafik, och till totala mängden prioriterad realtidstrafik över interfacet. Realtidsklassen i DataNet har en gräns på 30 % realtidstrafik WAN-tjänst från annan leverantör än TeliaSonera Om du använder annan leverantör av WAN-tjänst än TeliaSonera, och TeliaSonera ansluter med DataNet mot en enda kopplingspunkt i ditt nät, gäller i princip samma krav som på ditt LAN med avseende på säkerhet, spårbarhet, brandväggar, QoS-parametrar mm, dvs. WAN:et betraktas från TeliaSoneras synvinkel som en del av din nätlösning. 5.3 QoS- Quality Of Service Fördröjning Fördröjning innebär i detta sammanhang den tid det tar att transportera ett telefonipaket genom nätverket. Maximal fördröjning en väg mun till öra : 150 ms.total fördröjning kommer från ITU-T rekommendation G.114, där det står att en enkelriktad fördröjning på upp till 150 ms är acceptabel. Exempel på konstanta källor till fördröjning: Paketering fördröjer exempelvis 20 ms för G.711 Paketfördröjning beroende av accesshastighet. Utbredningsfördröjning som är avståndsberoende. Utöver dessa konstanta fördröjningar tillkommer variabel fördröjning i LAN/WAN samt eventuell transport i PSTN eller Mobilnät Jitter Jitter (fördröjningsvariation) innebär att paketen fördröjs olika mycket genom nätet. För att kompensera denna variation används jitterbuffertar. Dessa buffertar är oftast Adaptiva, dvs. deras storlek kan öka eller minska och på det sättet lägga till mer eller mindre extrafördröjning för resp. paket. Exempel: En jitterbuffert som har en storlek på 40 ms introducerar extra fördröjning för varje paket på 40 ms. Jitter bör hållas så lågt som möjligt inom samtliga ingående delar i LAN/WAN. 5

6 5.4 Paketförluster Det finns inget exakt tröskelvärde för paketförluster. Successivt ökande förluster ger successivt sämre ljudkvalitet. Vår rekommendation är att paketsförluster hålls under 0,5 %. 5.5 QoS transparens och märkning För att trafikströmmarna från terminaler som utför QoS märkning, ska fungera i hela nätverket, Ska LAN och WAN utrustningen lämna QoS märkningen oförändrad. Om terminaler delar LAN med annan trafik ska prioritering för IP-telefonitrafik tillämpas. IP telefoner i Centrex IP använder CoS värde 5 enligt 802.1p, och trafik från Centrex IP mot klient är märkt med CoS värde 5 samt IP ToS 5 (motsvarande DSCP 40). Softphoneklienten kan för närvarande inte sätta prioritet. Därför rekommenderas att portar i dina nätswitchar, som ansluter PC med installerad softphone, klassar och märker trafiken. Layer 3 Trafik IP Precedence Per hop behavior (PHB) Signalering från terminaler 5 CS5 40 Differentiated Services Code Media från terminaler 5 CS Specifika krav för Centrex IP 6.1 DNS och adressering Adresseringen i Centrex IP är DNS-baserad, på så sätt att adresser till telefoniserver och gateway anges i telefoniklienterna med en URL (ipac.telia.com). Detta förfarande kräver tillgång till en DNS-server, för att korrekta IP-adresser ska kunna förmedlas till telefoniklienterna. Alternativet att manuellt ange serverns IP-adress i klienten är möjligt, men då förloras möjligheten att nå en alternativ server vid fel på den primära. 6.2 DHCP Generellt stöder Centrex IP både DHCP och manuell konfigurering av IP-adress, DNS etc. i klienterna. 6.3 Brandvägg, Proxy och NAT I de fall det Förekommer en Brandvägg mellan din miljö och Centrex IP gäller speciella krav. Vi rekommenderar en djupare diskussion runt detta. 6.4 Routing Internt i LAN:et måste du ange vissa routes till Centrex IP-plattformens adresser via CPE:ns interface. Route kan vara statisk (vanligast) eller via routingprotokoll mellan kundutrustning och CPE (särskild option i DataNet). 6

7 7 Sammanfattning av krav på LAN/WAN och QoS Beskrivning Typ av krav Check Värde Kablage Obligatoriskt Cat 5 eller bättre Separation av Data och telefoni Rekommendation VLAN eller Fysisk LAN-interface -> IP-access - Obligatoriskt 100Mbit/s full duplex router LAN-interface -> Terminal Rekommendation Auto (verifiera att 100Mbit/s full duplex har erhållits) QoS på Lan, Switchar och övrig L2 utrustning QoS på WAN, Routers och övrig L3 utrustning QoS-märkning (trafik till IP- Access -router) Rekommendation 802.1p Starkt Rekommenderat Obligatorisk IP Prec alt. Diffserv Tal: DSCP = CS 5 (IP Prec=5) Signalering: DSCP=CS 5 (IP Prec=5) Fördröjning Terminal - > IPaccess Rekommendation Max 20 ms Jitter Terminal - > IP-access Rekommendation Max 10 ms Paketförlust Terminal -> IPaccess Rekommendation Max 0,5% Anpassning av DNS/DHCP och adressering Obligatoriskt Se dokument : Krav på kundens LAN och gränssnitt DataNet Vid förekomst av FW/Proxy/NAT måste denna vara kompatibel Obligatoriskt Se dokument : Krav på kundens LAN och gränssnitt DataNet med SIP v2.0 Anpassning av Routing Obligatoriskt Se dokument : Krav på kundens LAN och gränssnitt DataNet 7

Säkerhet i mobila lösningar inom kommunal vård och omsorg

Säkerhet i mobila lösningar inom kommunal vård och omsorg Säkerhet i mobila lösningar inom kommunal vård och omsorg Säkerhet i mobila lösningar inom kommunal vård och omsorg 1(44) Förord Denna rapport är resultatet av det uppdrag som Kommunförbundet Stockholms

Läs mer

åt nätverket. begrepp: 02 Beskriv följande MAC-adressen några En hårdvara som finns 06 Skriv 192. 168.1.7

åt nätverket. begrepp: 02 Beskriv följande MAC-adressen några En hårdvara som finns 06 Skriv 192. 168.1.7 1 Nätverkskomponenter 01 Hur många klienter består världens minsta nätverk av och varför? Två, ensam bildar man inget nätverk. 02 Beskriv följande begrepp: Klient: De datorer på ett nätverk som inte är

Läs mer

Använd molntjänster på rätt sätt

Använd molntjänster på rätt sätt 2013-02-13 E-samhället i praktiken Använd molntjänster på rätt sätt Molntjänster kan spara pengar och göra information mer tillgänglig för kommuner och landsting. Den viktigaste bedömningen vid val av

Läs mer

DX800. DX800 A all in one. A all in one GIGASET. INSPIRING CONVERSATION.

DX800. DX800 A all in one. A all in one GIGASET. INSPIRING CONVERSATION. DX800 A all in one A all in one DX800 GIGASET. INSPIRING CONVERSATION. Webbkonfiguratorn Ställa in telefonen via datorn Webbkonfiguratorn är webbgränssnittet för din telefon. Med hjälp av den kan du göra

Läs mer

Rapport av uppdrag att samla in statistik om tillgången till mobila kommunikationsnät

Rapport av uppdrag att samla in statistik om tillgången till mobila kommunikationsnät Rapportnummer PTS-ER-2014:11 Datum 2014-03-03 Rapport av uppdrag att samla in statistik om tillgången till mobila kommunikationsnät N2013/2538/ITP Rapport av uppdrag att samla in statistik om tillgången

Läs mer

BYOD och mer därtill:

BYOD och mer därtill: Whitepaper BYOD och mer därtill: Öka produktiviteten med BYOD Mobilitet, produktivitet och BYOD (bring your own device) Mobilitet är en av de drivande faktorerna i dagens teknik. För bara några år sedan

Läs mer

Rättsliga strategier mot upphovsrättsintrång på nätet en analys

Rättsliga strategier mot upphovsrättsintrång på nätet en analys Rättsliga strategier mot upphovsrättsintrång på nätet en analys Daniel Westman 1. Bakgrund På pappret har upphovsrätten aldrig varit starkare än idag. Anpassningen av upphovsrättslagstiftningen till den

Läs mer

handbok Internet som ett verktyg i det sociala arbetet

handbok Internet som ett verktyg i det sociala arbetet handbok Internet som ett verktyg i det sociala arbetet formgivning: helena storm omslagsfoto: bildarkivet.se tryck: eo grafiska (2012) Handbok internet som ett verktyg i det sociala arbetet www.stockholm.se/sof

Läs mer

Får jag gå på promenad idag?

Får jag gå på promenad idag? Får jag gå på promenad idag? Vem vet i vilken utsträckning äldres behov av hjälp och stöd tillgodoses på särskilda boenden? Rapport från tillsynsinsats med anledning av uppdrag från regeringen 2014 Du

Läs mer

Medicinska informationssystem. vägledning för kvalificering och klassificering av programvararor med medicinskt syfte

Medicinska informationssystem. vägledning för kvalificering och klassificering av programvararor med medicinskt syfte approvals authorisation clinical trials communication competence cosmetics dialogue directives efficacy environment evaluation guidelines harmonisation health economics herbals homeopathics information

Läs mer

Utkast till beslut om fastställande av företag med betydande inflytande på marknaden för lokalt tillträde till nätinfrastruktur (marknad 3a)

Utkast till beslut om fastställande av företag med betydande inflytande på marknaden för lokalt tillträde till nätinfrastruktur (marknad 3a) Förslag till beslut Datum Vår referens Sida 2015-01-07 Dnr: 11-9306 1(290) Konkurrensavdelningen Jennie Ljungkvist 08-678 55 00 pts@pts.se Utkast till beslut om fastställande av företag med betydande inflytande

Läs mer

Vilken bandbredd kan jag få med Öppen Fiber? Du kan få hastigheter mellan 10 och 1000 Mbit/s, beroende på vilken leverantör och tjänst du väljer.

Vilken bandbredd kan jag få med Öppen Fiber? Du kan få hastigheter mellan 10 och 1000 Mbit/s, beroende på vilken leverantör och tjänst du väljer. Sid 1/5 Frågor och svar Om fiber och Öppen Fiber Vad är fiber? Fiber eller fiberoptik består av överföring av ljus eller data via optiska fibrer. Det är den snabbaste metoden för informationsöverföring

Läs mer

Det som inte mäts finns inte

Det som inte mäts finns inte Det som inte mäts finns inte En studie av kommunala svenska grundskolors stödinsats till elever som inte klarar eller inte förväntas klara minst godkänt eller nå kunskapskraven i ett eller flera ämnen

Läs mer

Framtida modell för informationsutbyte och behov av centraliserad mätvärdeshantering. En rapport till Energimarknadsinspektionen 2012-10-02

Framtida modell för informationsutbyte och behov av centraliserad mätvärdeshantering. En rapport till Energimarknadsinspektionen 2012-10-02 Framtida modell för informationsutbyte och behov av centraliserad mätvärdeshantering En rapport till Energimarknadsinspektionen 2012-10-02 Disclaimer Även om Sweco Energuide AB ("Sweco") anser att den

Läs mer

Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder 2011

Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder 2011 Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder 2011 Tobaksbruk, riskbruk av alkohol, otillräcklig fysisk aktivitet och ohälsosamma matvanor Stöd för styrning och ledning Du får gärna citera Socialstyrelsens

Läs mer

Att vara god man eller förvaltare. Till dig som är nyfiken på vad uppdraget innebär

Att vara god man eller förvaltare. Till dig som är nyfiken på vad uppdraget innebär Att vara god man eller förvaltare Till dig som är nyfiken på vad uppdraget innebär 1 Att vara god man eller förvaltare Till dig som är nyfiken på vad uppdraget innebär Innehåll 3 Att göra till att börja

Läs mer

C Höstterminen 2009. Matematik. Elevhäfte KURSPROV. Elevens namn

C Höstterminen 2009. Matematik. Elevhäfte KURSPROV. Elevens namn KURSPROV Matematik C Höstterminen 2009 Prov som ska återanvändas omfattas av sekretess enligt 17 kap. 4 offentlighets- och sekretesslagen. Avsikten är att detta prov ska kunna återanvändas t o m 2015-12-31.

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FONDMARKNADEN.SE

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FONDMARKNADEN.SE ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FONDMARKNADEN.SE 1. Användarvillkor Denna webbplats www.fondmarknaden.se (nedan kallad "Webbplatsen") tillhör Fondab AB. Genom att gå in på webbplatsen och/eller använda den information

Läs mer

Det moderna skolbiblioteket - en framtidsskiss

Det moderna skolbiblioteket - en framtidsskiss Det moderna skolbiblioteket - en framtidsskiss ett uppdrag för Sveriges kommuner och landsting Skolbiblioteket finns där kompetens och resurser blir synliga och samverkar med elever och pedagoger. Skolbiblioteket

Läs mer

Konsultation avseende konkurrenssituationen inom accessnätet

Konsultation avseende konkurrenssituationen inom accessnätet 1 (10) Konsultation avseende konkurrenssituationen inom accessnätet Post- och telestyrelsen, PTS, utreder för närvarande hur konkurrenssituationen inom accessnätet kan förbättras framförallt avseende kundsegmentet

Läs mer

Barnets rätt att få sitt bästa satt i främsta rummet

Barnets rätt att få sitt bästa satt i främsta rummet Barnrättskommitténs allmänna kommentar nr 14 (2013) om Barnets rätt att få sitt bästa satt i främsta rummet Översättning mars 2014 Originalspråk: Engelska FN:S KOMMITTÉ FÖR BARNETS RÄTTIGHETER CRC/C/GC/14

Läs mer

Smartare inköp genom tidig dialog

Smartare inköp genom tidig dialog STEG FÖR STEG Smartare inköp genom tidig dialog 1 Denna guide riktas till dig som vill göra smartare inköp genom att använda dig av tidig dialog. Tidig dialog innebär att upphandlande myndigheter träffar

Läs mer

Så surfar du säkrare 2 Skydda surfvanor på din dator 2 Skydda det du skickar 4 Skydda din identitet 4

Så surfar du säkrare 2 Skydda surfvanor på din dator 2 Skydda det du skickar 4 Skydda din identitet 4 Sus Andersson Så surfar du säkrare Så surfar du säkrare 2 Skydda surfvanor på din dator 2 Skydda det du skickar 4 Skydda din identitet 4 Digitalt Källskydd - en introduktion Sus Andersson, Fredrik Laurin

Läs mer

Det obegränsade rummet DET MODERNA SKOLBIBLIOTEKET EN FRAMTIDSSKISS

Det obegränsade rummet DET MODERNA SKOLBIBLIOTEKET EN FRAMTIDSSKISS Det obegränsade rummet DET MODERNA SKOLBIBLIOTEKET EN FRAMTIDSSKISS Förord I den svenska skolan sker just nu stora förändringar, med ny skollag, nya läroplaner och ett nytt betygssystem. Samtidigt förändras

Läs mer

Konsekvensanalyser för pensionsstiftelser

Konsekvensanalyser för pensionsstiftelser Konsekvensanalyser för pensionsstiftelser en vägledning INNEHÅLL VÄGLEDNING FÖR PENSIONSSTIFTELSER FÖR ATT TA FRAM KONSEKVENSANALYSER ENLIGT FFFS 2005:32 1 Inledning 1 Finansinspektionens föreskrift FFFS

Läs mer

Vägledning för kraven i ramavtal för e-arkiv

Vägledning för kraven i ramavtal för e-arkiv 2014-01-20 Detta material har tagits fram av Center för esamhället (CeSam) på Sveriges Kommuner och Landsting. E-samhället i praktiken Vägledning för kraven i ramavtal för e-arkiv Sveriges kommuner och

Läs mer

Mätningar för bättre styrning

Mätningar för bättre styrning att synliggöra och hantera variation för styrning och förbättring av offentlig verksamhet Sekretariatsrapport Innovationsrådet Stockholm 2013 INNOVATIONSRÅDET Rapporten finns att ladda ned gratis på Innovationsrådets

Läs mer

Om att delta i en klinisk prövning

Om att delta i en klinisk prövning Om att delta i en klinisk prövning 1 Innehållsförteckning Vad är en klinisk prövning och hur utförs den? 5 Varför görs kliniska prövningar? 7 Varför gör min läkare kliniska prövingar? 7 Hur utförs en klinisk

Läs mer

Sekretess vid outsourcing - en förstudie

Sekretess vid outsourcing - en förstudie Fi 2009:01/2015/4 Sekretess vid outsourcing - en förstudie E-delegationen 2015-03-19 Innehåll 2 Sammanfattning Bakgrund Outsourcing, dvs. att till underleverantörer överlåta utförandet av funktioner som

Läs mer

Individuell plan enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

Individuell plan enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Individuell plan enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Inledning Denna lathund har Riksföreningen Autism (RFA) sammanställt för att underlätta för brukare som vill

Läs mer