8SSJLIW.RPELQHUDEHJUHSSPHGGHILQLWLRQHUS

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "8SSJLIW.RPELQHUDEHJUHSSPHGGHILQLWLRQHUS"

Transkript

1 Högskolan i Halmstad Institutionen för teknik och naturvetenskap/centrum för datorsystemarkitektur Magnus Jonsson.RUWIDWWDGHO VQLQJVI UVODJWLOORPWHQWDPHQL'DWRUNRPPXQLNDWLRQI U' MDQXDULNO 7LOOnWQDKMlOSPHGHOXW YHUELIRJDWIRUPHOEODGPLQLUlNQDUHRFKVNULYPDWHULDO 8SSJLIW.RPELQHUDEHJUHSSPHGGHILQLWLRQHUS 1. I 2. P 3. U 4. C 5. N 8SSJLIW6DQWHOOHUIDOVNWS A. SANT B. SANT C. SANT D. SANT E. SANT F. SANT G. SANT 8SSJLIW6WXIILQJS A. Se kapitel 3. B. Se kapitel 3. 8SSJLIW5HSHDWHUURXWHUEU\JJDRFKKXES Se kapitel 6 och 7 för mer detaljer. Redovisa, för var och en av nedanstående "apparater", funktion, skillnader mellan dem, och vilka OSI-lager de arbetar i. Det skall klart och tydligt framgå när de (ge gärna exempel) kan komma till användning och vilka prestandakonsekvenserna blir i/för nätet där de används. A. En repeater arbetar i lager 1. Återskapar signalen bit för bit. Separerar inte trafiken vilket medför att samtliga DTE:er (på båda sidor om repeatern) delar på samma bandbredd. Möjliggör längre avstånd än begränsning för ensam kabel/koaxsegment. B. En router arbetar i lager 3, t.ex. med IP-routing vilket vi förutsätter här. Vägval sker då genom att analysera IP-adresser. Varje port i routern är ansluten till ett nätverk (även en punkt-till-punkt-förbindelse ses alltså som ett separat nät). Routern är inte

2 transparent för DTE:erna anslutna till routern, dvs lager 3 i en DTE måste ange adressen för routern som "next-hop" om den vill få ett paket vidareförmedlat av routern. Separerar trafiken så att "lokal" trafik inte belastar något annat nätverk anslutet till routern. C. En brygga arbetar i lager 2, närmare bestämt i MAC-lagret. MAC-adresser ligger som grund för vägval. Separerar trafiken så att "lokal" trafik inte belastar något annat nätverkssegment anslutet till bryggan. Bryggan arbetar inom ett LAN där samma typ av MAC-adresser är giltiga (olika nät anslutna till en router kan ha olika adresseringssätt i lager 2). Möjliggör längre avstånd än begränsning för ett LANsegment, t.ex. så frångås 2.5 km gränsen i "Ethernet" som bygger på att kollision skall upptäckas. Vissa specialfall som frångår från ovanstående kan gälla, speciellt för LAN-switchen. D. En hub arbetar i lager 1. Kan jämföras med repeater med avseende på att signalen återskapas men att ingen trafikseparering sker. Med andra ord så repeteras inkommande signaler till samtliga utgångar. Används som knytpunkt för att fysiskt bygga stjärnnät, men som sagt så är den logiska topologin fortfarande någon form av delat medium, t.ex. buss. Oftast rör det sig om partvinnad tråd för att t.ex. koppla ihop ett antal DTE:er via punk-till-punkt-förbindelser till en hub. Möjliggör längre avstånd än begränsning för ensam kabel/koaxsegment. 8SSJLIW/LQMHNRGHUS A. AMI: B. Manchester:

3 C. 2B1Q: V V 01-1 V 00-3 V D. Bipolär RZ: 8SSJLIW3DNHWRFKNUHWVNRSSODGHQlWYHUNS A. Se kapitel 8. B. Se kapitel 8. 8SSJLIW/DJHULQGHOQLQJS DTE A Lager 7 (5-7): Telnet DTE B Lager 7 (5-7): Telnet Lager 4: TCP Router Lager 4: TCP Lager 2B: LLC Lager 2A: MAC LAN enligt IEEE ("Ethernet") Lager 2B: LLC Lager 2A: MAC Lager 2: HDLC Punkt-till-punktförbindelse med HDLC-protokollet Lager 2: HDLC 8SSJLIW9DOIULI UGMXSQLQJS A. Se avsnitt 7.4 B. Se avsnitt 10.5 C. Se avsnitt 10.4

4 8SSJLIW7&3,3S A. Ur destinationsadressen i IP-datagrammet extraheras nätid. Detta destinations-nätid används för att slå i tabellen. Ur tabellen får man fram "next hop" vilket typiskt är nästa router på vägen. Dock gäller att om destinations-nätid överensstämmer med nät som routern är direkt kopplad till så skickas datagrammet direkt till slutdestination över det nätet. B. En DNS-server svarar på förfrågningar om att översätta ett namn (t.ex. beta.hh.se) till motsvarande IP-adress. Om inte svar kan ges så måste DNS-servern i sin tur fråga andra DNS-servrar. Alla DNS-servrar är ordnade hierarkiskt. Som exempel antar vi nedanstående hierarki av servrar och att en förfrågan sker till hh-servern om översättning av x.y.edu till IP-adress. Vi antar vidare att hh-servern inte har "cachat" adressen (överkurs). Eftersom hh-servern inte kan översätta så skickar den frågan vidare till se-servern (närmast upp i hierarkin). Ytterligare en nivå upp går det eftersom inte se-servern heller kunde svara. Root-server ser att den har edu-servern nedanför sig och skickar frågan vidare till den. Frågan skickas sedan vidare av eduservern till y-servern, som i sin tur vidarebefordrar frågan till x-servern som känner till IP-adressen för x.y.edu, och som därmed kan besvara frågan. Som överkurs kan nämnas att olika varianter finns och vägen behöver inte vara så här lång i verkligheten (en server kan t.ex. ha hand om alla subdomäner till y.edu). Root Server edu-server com-server se-server x.y.eduserver hh.seserver y.eduserver C. Routern som kör Dijktras algoritm får fram kortaste vägen från sig själv till samtliga andra routrar (i detta fallet inom det autonoma systemet). För detta behöver routern ha fått information från samtliga andra routrar om vilka närmaste grannar respektive router har, och vilken kostnad samt identifikation (normalt IP-QHWLG) som är associerade till motsvarande länkar (nätverk) till dessa grannar. 8SSJLIW8WQ\WWMDQGHJUDGDYNRPPXQLNDWLRQVOlQNS A. 6 = 1200 m, 9 = ms -1 (rimligt antagande) Fördröjning i ledare: 7 S = 6 / 9 = 6 µs (4 µs vid 9 = ms -1 ) 1 = 3000 bitar 5 = 1 Gbit/s Meddelandefördröjning: 7 [ = 1 / 5 = 3 µs Fördröjning tills ramen är framme: 7 S + 7 [ = 9 µs (7 µs vid 9 = ms -1 )

5 B. 7 L[ = 1 / 5 = 3 µs (tid för att sända datapaket) 7 W = total tid från att sändning startar, tills att ny sändning kan starta 7 S = 6 / 9 = 6 µs (4 µs vid 9 = ms -1 ) 8 = 7 L[ / 7 W 7 W = 7 L[ + 27 S antas stämma om längd hos ACK-paket och processtid av ramarna kan försummas (se figur text i kursboken) I snitt krävs 1+0.5=1.5 sändningsförsök 8 = 7 L[ / (1.5(7 L[ + 27 S )) = 0.13 = 13 % länkutnyttjandegrad (18 % vid 9 = ms -1 ) C. 8 = 7 L[ / 7 W 7 W = 27 L[ + 27 S Här läggs 7 L[ till (jämfört med deluppgift B) eftersom mellanlagring av informationsramar måste ske. I snitt krävs 1+0.5=1.5 sändningsförsök 8 = 7 L[ / (1.5(27 L[ + 27 S )) = 0.11 = 11 % länkutnyttjandegrad (14 % vid 9 = ms -1 ) D. Se kapitel 4.

OH Slides E: Local Area Networks. Repeater. Vanliga LANtopologier. Några av IEEE 802 protokollen. Hub. Ring. Stjärnnät. Buss

OH Slides E: Local Area Networks. Repeater. Vanliga LANtopologier. Några av IEEE 802 protokollen. Hub. Ring. Stjärnnät. Buss OH Slides E: Local Area Networks Many of the following slides includes figures from F. Halsall, Data Communications, Computer Networks and Open Systems. fourth edition, Addison-Wesley Longman Ltd., Essex,

Läs mer

1. Internets Applikationer 8 poäng

1. Internets Applikationer 8 poäng 1. Internets Applikationer 8 poäng 1a) Det som kallas för sockets används för att komma åt och leverera tjänster från Internets applikationer. Ponera att en värddator C kör webbserver med portnummer 80

Läs mer

Rapport om routinganalys för Post och Telestyrelsen I samband med flytt av knutpunkt från Stockholm-A till Stockholm-C. Bilaga 5

Rapport om routinganalys för Post och Telestyrelsen I samband med flytt av knutpunkt från Stockholm-A till Stockholm-C. Bilaga 5 Rapport om routinganalys för Post och Telestyrelsen I samband med flytt av knutpunkt från Stockholm-A till Stockholm-C Bilaga 5 Innehåll INNEHÅLL... 2 1 INTRODUKTION... 3 1.1 BAKGRUND... 3 1.1 ÖVERSIKT

Läs mer

Introduktion till IP Internet Protocol

Introduktion till IP Internet Protocol Introduktion till IP Internet Protocol Introduktion till IP Internet Protocol.SE:s Internetguide, nr 1 Version 1.01 2008 Håkan Lindberg 2007 Text och bilder skyddas enligt lag om upphovsrätt och tillhandahålls

Läs mer

IPv6 Jonas Aronsson 3TEa

IPv6 Jonas Aronsson 3TEa IPv6 Jonas Aronsson 3TEa IPv6 IPv6, sjätte generationens Internetprotokoll, det nya sättet att adressera och överföra data i nätverk. Vad lite mer exakt är detta? Det tänkte jag nu gå igenom i två steg.

Läs mer

Datorkommunikation. Marcus Rejås Rejås Datakonsult. marcus@rejas.se

Datorkommunikation. Marcus Rejås Rejås Datakonsult. marcus@rejas.se Datorkommunikation Marcus Rejås Rejås Datakonsult marcus@rejas.se Datorkommunikation av Marcus Rejås Publicerad $Date: 2005/11/15 12:54:07 $ Copyright 2003-2005 Marcus Rejås Denna bok är anpassad för gymnasieskolans

Läs mer

Är förändring nödvändigt?

Är förändring nödvändigt? Är förändring nödvändigt? Comhem levererar idag ett antal analoga tv kanaler till varje hushåll i föreningen. Alla som inte får en privat faktura av comhem idag har enbart det analoga utbudet. Det betalas

Läs mer

Felsökning i TCP/IP-miljö

Felsökning i TCP/IP-miljö I detta kapitel går vi igenom felsökning på IP-nivå med hjälp av ping och traceroute. De funktioner som är inblandade i routing och namnuppslagning gås igenom samt hur man kan fastställa var i kedjan felet

Läs mer

Datorkommunikation. Marcus Rejås Rejås Datakonsult AB. marcus@rejas.se

Datorkommunikation. Marcus Rejås Rejås Datakonsult AB. marcus@rejas.se Datorkommunikation Marcus Rejås Rejås Datakonsult AB marcus@rejas.se Datorkommunikation av Marcus Rejås Publicerad $Date: 2011-01-19 20:09:27 $ Copyright 2003,2004,2005,2007,2008,2009,2010 Marcus Rejås

Läs mer

EXAMENSARBETE IP-TELEFONI STEFAN HOLMGREN OLA LUNDQVIST. Samhällsvetenskapliga och ekonomiska utbildningar SYSTEMVETARPROGRAMMET C-NIVÅ

EXAMENSARBETE IP-TELEFONI STEFAN HOLMGREN OLA LUNDQVIST. Samhällsvetenskapliga och ekonomiska utbildningar SYSTEMVETARPROGRAMMET C-NIVÅ 2002:209 SHU EXAMENSARBETE IP-TELEFONI Framtiden för telekommunikation? STEFAN HOLMGREN OLA LUNDQVIST Samhällsvetenskapliga och ekonomiska utbildningar SYSTEMVETARPROGRAMMET C-NIVÅ Institutionen för Industriell

Läs mer

Talsystem Teori. Vad är talsystem? Av Johan Johansson

Talsystem Teori. Vad är talsystem? Av Johan Johansson Talsystem Teori Av Johan Johansson Vad är talsystem? Talsystem är det sätt som vi använder oss av när vi läser, räknar och skriver ner tal. Exempelvis hade romarna ett talsystem som var baserat på de romerska

Läs mer

Datornätverk. Patric Fors 2004-05-29. »If you want to make an apple pie from scratch, you must first create the universe.

Datornätverk. Patric Fors 2004-05-29. »If you want to make an apple pie from scratch, you must first create the universe. Datornätverk Patric Fors 2004-05-29»If you want to make an apple pie from scratch, you must first create the universe.«carl Sagan Sammanfattning Dokumentet ska i sin relativa korthet förklara hur datorer

Läs mer

Tilläggs dokumentation 4069 Dns

Tilläggs dokumentation 4069 Dns Tilläggs dokumentation 4069 Dns Magnus Larsson FMTS/UtbE/ElektrosystemA it-sektionen 4069 DNS- Tilläggsdokumentation 4069 DNS-Tilläggsdokumentation...2 Domäner och Zoner...3 C:\Mina Dokument\PowerFolders\Försvarsmakten,FMTS\Kurser\4069A,

Läs mer

Ingate SIParator 4.9.2

Ingate SIParator 4.9.2 Ingate SIParator 4.9.2 Steg för steg-guide Lisa Hallingström Paul Donald Bogdan Musat Adnan Khalid Per Johnsson Ingate SIParator 4.9.2: Steg för steg-guide by Lisa Hallingström by Paul Donald by Bogdan

Läs mer

IP-adresser, DNS och BIND

IP-adresser, DNS och BIND IP-adresser, DNS och BIND IP-adresser Alla datorer som är kopplade till ett lokalt nätverk måste ha en IP-adress som är unik för datorn. Om två datorer har samma IP-adress kan konflikter uppstå och göra

Läs mer

Uppstart av er bredbandsuppkoppling

Uppstart av er bredbandsuppkoppling Byggprojektet 19 sep 2007 1 / 10 sförteckning ALLMÄNT...2 KAREBY BREDBAND... 2 K-NET... 2 TJÄNSTER... 2 INTERNET / E-POST...2 INTERNETHASTIGHET... 2 E-POST... 3 TELEFONI...3 IP-TELEFONI... 3 KOSTNADER...3

Läs mer

Handelsregler för Alternativa aktiemarknaden

Handelsregler för Alternativa aktiemarknaden 1 Handelsregler för Alternativa aktiemarknaden 1. Inledning Detta dokument beskriver hur handeln på Alternativa aktiemarknaden (Alternativa) fungerar. Först definieras ett antal viktiga begrepp. Därefter

Läs mer

Konfigurering av Intertex SurfinBird IX78 tillsammans med IP-växlar och Telia SIP-anslutning över Telia Bredband Företag och Telia ProLane

Konfigurering av Intertex SurfinBird IX78 tillsammans med IP-växlar och Telia SIP-anslutning över Telia Bredband Företag och Telia ProLane Konfigurering av Intertex SurfinBird IX78 tillsammans med IP-växlar och Telia SIP-anslutning över Telia Bredband Företag och Telia ProLane 1 Intertex SurfinBird IX78 och IP-växlar... 2 2 Att göra inställningar...

Läs mer

Innehållsförteckning Introduktion Samtal Kvalitetsproblem Felsökning av terminal Fakturering Brandvägg

Innehållsförteckning Introduktion Samtal Kvalitetsproblem Felsökning av terminal Fakturering Brandvägg FAQ Innehållsförteckning 1 Introduktion 2 1.1 Kundspecifikt och allmänt 2 2 Samtal 2 2.1 Inga signaler går fram för inkommande samtal 2 2.2 Det går fram signaler men telefon ringer inte 2 2.3 Det är upptaget

Läs mer

Datorer och privat säkerhet (privacy)

Datorer och privat säkerhet (privacy) Datorer och privat säkerhet (privacy) Vetenskapsmetodik, CDT212 Mälardalens Högskola, Västerås 2010-03-05 Sofie Allared, sad07004@student.mdh.se Kim Thor, ktr05001@student.mdh.se 1(9) SAMMANFATTNING Rapporten

Läs mer

hemmanät Rekommendationer till fastighetsägare sveriges allmännyttiga bostadsföretag sabo

hemmanät Rekommendationer till fastighetsägare sveriges allmännyttiga bostadsföretag sabo hemmanät Rekommendationer till fastighetsägare sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag förord SABO tog hösten 2007 initiativ till ett branschgemensamt projekt kring hemmanät eller lägenhetsnät som vi

Läs mer

Användar guide för Stadsnät

Användar guide för Stadsnät Användar guide för 1 2 Innehåll Beställa och komma igång 4 Starta bredbandet idag 5 Ansluta 6 Bredband 7 Bredband Telefon 8 Bredband Telefon Tv 9 Bra att veta 10 Ordlista 11 Om är ett öppet nät byggt med

Läs mer

Vad är IPTV? En teknisk introduktion till TV i bredbandsnät

Vad är IPTV? En teknisk introduktion till TV i bredbandsnät Industrivägen 12, 171 48 Solna Telefon 08-705 86 30 Fax 08-410 229 29 info@digitalaccess.se www.digitalaccess.se Vad är IPTV? En teknisk introduktion till TV i bredbandsnät 1 Vad är IPTV? IPTV är ett paket-baserat

Läs mer

Kvalitetskontroll av centrala Internetfunktioner

Kvalitetskontroll av centrala Internetfunktioner IT-kommissionen Kvalitetskontroll av centrala Internetfunktioner Benny Stridsberg Rapport 67/2003 IT-kommissionen, 103 33 Stockholm. Telefon: 08-405 10 00 ii Kvalitetskontroll av centrala Internetfunktioner

Läs mer

Del 1 Frågor om vad höghastighetsnät är:

Del 1 Frågor om vad höghastighetsnät är: Frågor och svar om installation av höghastighetsnät i BRF STÄMJÄRNET Vi i styrelsen hoppas att du genom att läsa nedan frågor och svar, ska få den information du behöver om höghastighetsinstallationen

Läs mer

Planering och instuderingsfrågor för Datakommunikation

Planering och instuderingsfrågor för Datakommunikation Sida 1 av 47 Instudering DKO 12-04-25 Planering och instuderingsfrågor för Datakommunikation Innehållsförteckning Förkunskaper...4 Modul 0 Enkel introduktion...7 Datakommunikation ämnets utveckling...8

Läs mer

INTERNET HUR FUNGERAR DET OCH VAD KAN MAN GÖRA MED DET?

INTERNET HUR FUNGERAR DET OCH VAD KAN MAN GÖRA MED DET? INTERNET HUR FUNGERR ET OCH V KN MN GÖR ME ET? SIGNLTRNSMISSION (SIGNLÖVERFÖRING) TTRNSMISSION Innebär att data (= en följd av ettor och nollor) skickas mellan två apparater av något slag. Claude Shannon

Läs mer

Operatörsneutrala nät - en studie av nät på lokal och kommunal nivå Rapport 41/2001

Operatörsneutrala nät - en studie av nät på lokal och kommunal nivå Rapport 41/2001 Operatörsneutrala nät - en studie av nät på lokal och kommunal nivå Rapport 41/2001 IT-kommissionen Adress: Observatoriet för IT-infrastruktur, IT-kommissionen, 103 33 Stockholm Besöksadress: Regeringsgatan

Läs mer

Effektivare hantering av IP-adresser vid Volvos Torslandafabrik

Effektivare hantering av IP-adresser vid Volvos Torslandafabrik Göteborgs universitet Institution för informatik Examensarbete ingående i systemvetareexamen (IA 5840) 10p, vt98 Effektivare hantering av IP-adresser vid Volvos Torslandafabrik Abstrakt På Volvo Torslandafabrik

Läs mer

Implementering av 802.1x i trådbundna datanätverk

Implementering av 802.1x i trådbundna datanätverk Implementering av 802.1x i trådbundna datanätverk Gustaf Forsman Daniel Hult EXAMENSARBETE 2008 Datateknik Implementering av 802.1x i trådbundna datanätverk Implementation of 802.1x in wired computer networks

Läs mer