Förslag på lösningar eksamen INF3220/4220 våren 2004, 4 juni

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Förslag på lösningar eksamen INF3220/4220 våren 2004, 4 juni"

Transkript

1 Förslag på lösningar eksamen INF3220/4220 våren 2004, 4 juni 1. Tekniker och bekrivningar Eempel på beskrivningstekniker och verktyg: Observationer: observationer kan användas i analyser av verksamheten/praktiken. De kan genomföras genom att under en tid studera praktiken. Observationerna kan kombineras med korta frågor om varför man gör si eller så. En annan typ av observationer är eget deltagande i praktiken deltagande observation. Observationerna kan dokumenteras genom videoupptagningar, dagböcker. Workshops: kan genomföras för att skapa en förståelse av nuvarande praktik dvs. hur verksamheten/aktiviter bedrivs i nuläget. Arbete kan dokumenteras genom posit-lappar, frihandsteckningar, collage etc. Workshops kan också kombineras med observationer (videoupptagningar) där de involverade får analysera och förklara vad som görs och varför. Scenarier: används för en framtida praktik genom att fokusera visioner om ett IT system med de kvalifikationer som finns både bland utvecklare och beställare. I scenarierna används tetliga presentationer alltså där någon ansvarig för beställaren eller projektledningen har skrivit en vision av prktiken. Beskrivningen ska konkretiseras i tänkta uppgifter/aktiviteter och funktioner. Tidsperioden för aktiviteterna i praktiken bör också anges. Om standardsystem ska inköpas kan scenariet bestå av att hur olika standardsystem kan brukas i praktiken. Sammahnaget mellan altiviter/arbetsuppgifter och kvalifikationer ska illustreras i scenarierna. Scenarierna kan utgöra resultat från en workshop som genomförts med hjälp av collage, rollspel etc. (Andra kan vara intervjuer, prototyping Se kompendium Bødker et al sid 162 för eempel på andra) 2. Analys av problem- och användningsområde, rika bilder, systemdefinition och FACTOR a) PO: Målsystemet ska registrera kunna registrera personer (äldre och handikappade) som fått trygghetslarm, administrera larm, etablera dubbeerlriktad kommunikationskanal vid larm samt också administrera och styra olika typer av hemtjänster som erbjuds. AO: Systemet ska brukas av äldre och handikappade som har trygghetslarm, handläggare som beviljar trygghetslarm, personal vid resurscentret ( larm personal) samt hemtjänstpersonal. Mobiltelefonisystemet (radio) ska ge uppgifter om vem som larmar samt initiera kommunikationskanal. Antagande som görs är att det är olika grupper som ansvarar för trygghetslarmet och de som utför hemtjänster som utförs dagligen hos äldre och handikappade. Handläggare är en tredje personalgrupp. Dessutom antas att det finns täckning för mobiltfnsystem (radio), livslängd på batterier ej något problem, trygghetslarm/mobil (tål väta). b) Rika bilder Rika bilder kan ritas från följande perspektiv: lednings, anställdas, äldre/handikappade, anhörigas (nedan är olika perspeltiv inkluderade i samma bild) Ledningen: Vill göra en omorganisering av verksamheten. De som ansvarat för trygghetssystemet och de som utfört den ordniarie hemtjänsten har haft olika system som kan integreras vid nyutveckligen av trygghetslarmet. Integeringen kan medföra konflikter. Personalens: Vill ge god vård/service genom närhet och förstå lokala behov, ha aktuell informa-

2 tion om vårtagare/brukare, avrapportera genomförd vård/service, övervakning av larm, kommunicera med äldre, åka hem till dem vid behov. Äldre/handikappade: Känna trygghet och säkerhet i vardagslivet dvs. leva ett normalt liv som att kunna röra sig utanför hemmet och känna trygghet Anhöriga: Veta att ens närstående har vård och service samt känner sig trygga. Hemtjänst Handläggare som beslutar om trygghetslarm/hemtjänster Avrapportering Individuell infomation Integrering/samordning Initiera larm, kommunikation Kommunikation vid larm Behov för effektivisering Personalens perspektiv Närhet till vårdtagare, förstå lokala behov, ge god vård/service Ledningens perspektiv Anhöriga Ansvar, trygghet c) Systemdefinition och FACTOR Systemdefinition: Ett system som ska används för trygghetslarm för att äldre och handikappade ska kunna fortsätta att bo hemma och samtidigt känna sig trygga. När ett larm initieras ska information om personen visas på skärm vid ett resurscenter som har bemanning med hemjänstpersonal dygnet runt. En dubbelriktad förbindelse ska etbleras via mobil/tfn ska mellan person som larmar och personal vid centret när ett larm initierats. Systemet ska också vara till stöd för administration och uppföljning av hemtjänster som utförs dagligen hos äldre och handikappade som t.e. hjälp med hygien och hushåll, intagning av medicin, injicering av insulin. Systemet baseras på PDA/communicatorer/mobiler och PC datorer kopplade i nätverk

3 F(unctionality) A(pplication domain) C(onditions) T(echnology) O(bjects) R(esponsibility) Larmfunktion med upprättande av kommunikationskanal. Avrapportering och uppföljning av utförda hemtjänster. Nedladdning av information. Äldre och handikappade som har eget boende. Hemtjänstpersonal, larm personal, handläggare som arbetar inom social omsorg och service av äldre och handikappade. Systemet bör fungera i personers vardagsliv och under olika förhållanden. För hemtjänstpersonalen ska systemet fungera både online och offline. De senare under förhållanden där kommunikationen är begränsad. PC-datorer sammankopplade i nätverk samt PDA/ communicatorer/mobiler som ska kunna vara kopplade online/ offline. Det senare gäller för personal som ska kunna ladda ner information i den lokala datorn/mobilen för situationer där radionätet är begränsat. Brukare(vårdtagare), personal, hemtjänster, larm, kommunikationskanal, mobilsystem Systemet ska fungera som trygghetslarm för äldre och handikappade och kommunkationsmedium då larm initierats. Systemet ska också fungera som ett administrativt verktyg för omsorg och service (hemtjänster) genom integration av eisterande system. 3. Användingsområde aktörer, användarfall och funktioner Aktörer: Handläggare: Syfte: En anställd person vid social omsorg och service som både beslutar om tygghetslarm och också hemtjänster/service samt registrerar aktuella uppgifter. Beskrivning: De personer som utför arbetet har skiftande erfarenheter av den här typen av arbete. Eempel: Stora grupper av handläggarna har många års erfarenhet av arbetsuppgifterna samt också erfarenhet av administrativt system. Några handläggare är nyanställda utan erfarenhet av social omsorg och service (trygghetslarm/hemtjänster) men har erfarenheter av andra typer av administrativa IT-system. Hemtjänstpersonal Syfte: En anställd person inom social omsorg och service som utför arbete hemma hos äldre och handikappade som t.e. hjälp med hygien och hushåll, intagning av medicin, injicering av insulin. Beskrivning: Den här gruppen anställda har skiftande erfarenheter av hemtjänster. Eempel: En stor grupp har många års erfarenhet av social omsorg och service. Begränsad eller ingen erfarenhet av datoranvändning. En annan grupp arbetar mer tillfälligt inom hemtjänsten eftersom det är lätt att få jobb i sektorn. I den gruppen finns många med stora erfareheter av datoranvändning och andra med begränsade erfarenheter. Larm personal

4 Syfte: En anställd person vid resurscentret som övervakar trygghetslarmen, kommunicerar med personer som initierat larm samt vid behov åker hem till vederbörande. Beskrivning: De personer som utför arbetet har lång erfarenhet av den här typen av arbete. Eempel: De har alla arbetat med det eisterande systemet och har erfarenheter av datoranvändning. Mobiltfnsystem Syfte: Ett system som sänder meddelande med idetifierar samt som öppnar kommunikationskanal från person som larmat samt initierar utskrift av information (attributen) på skärm i resurscentret. Beskrivning. När larm initierats sänds meddelande med identifierar som öppnar kommunikationskanal mellan person och center och genom identiferare fås information om vem som larmat för att information ska kunna srivas ut på skärm i rsurscentret. Eempel: GSM eller 3G. Hemtjänstpersonal Registrera, updatera, ta bort ny brukare/vårdtagare Handläggare Download information om brukare larm personal Avrapportering Aktiverar larm Brukare/vårdtagare Kvittera larm Kommunikation vid larm Upprätta kommunikationskanal Mobiltfnsystem Presentera information

5 Aktörtabell: Aktörer Användarfall (use cases) Handläggare Hemtjänstpersonal larm personal Vårdtagare Mobiltfnsystem Registrera person Ändra person Ta bort person Ladda ner information Avrapportera utförda tjänster Initiera larm enkelriktad förbindelse Skapa dubbelriktad förbindelse Kvittera larm Presentera information Användningsfall (Use-Cases) Registrera personuppgifter Mönster: registrera person används av handläggare. Följande information samlas in och registreras i systemet när beslut om att bevilja trygghetslarm/hemtjänster: namn, adress, tfnnummer, om vedkommende har hjemmetjeneste, hvilken hjemmetjeneste-område vedkommende tilhører, pårørendes telefonnummer, og nøkkelnummer. Om hemtjänster registreras vilken/a typer av tjänster samt hur ofta de ska utföras. Objekt: larm, hemtjänster, person (brukare), personal ( larm, hemtjänst) Funktioner: kontrollera om person eisterar, gör regisrering med attribut som tillhör personen. Ändra personuppgifter Mönster: Någon händelse har ändrat informationen för en vårdtagare/brukare. Detta registreras av handläggare. Objekt: larm, hemtjänster, person (brukare), personal ( larm, hemtjänst) Funktioner: sök person, uppdatera uppgifter Ta bort personuppgifter Mönster: Någon händelse gör att personen ska tas bort. Detta registreras av handläggare. Objekt: larm, hemtjänster, person (brukare), personal ( larm, hemtjänst) Funktioner: sök person, uppdatera uppgifter Larm enkelriktad förbindelse Mönster: Person som har trygghetslarm trycker på larm knapp. Ett enkelriktat meddelande med identifierare sänds från mobil till resurscentret. Objekt: larm, person (brukare), personal ( larm ), mobiltfnsystem Funktion: sänd meddelande med identifierare

6 Etablera dubbelriktad förbindelse Mönster: När larm initierats etableras en dubbelriktad förbindelse genom att abonnent A (person som larmat) ringer upp abonnent B (resurscenter). Objekt: larm, person (brukare), personal ( larm ), mobiltfnsystem Funktion: ring upp resurscenter, läs meddelande med identifierare (larm och etablera dubbelriktad förbindelse kan vara två olika eller ett use-case) Presentation av information Mönster: När larm initierats avläses meddelandet med identifierar och information om person som larmat hämtas samt presenteras på skärm i resurscentret genom ett meddelande (röd tet) Objekt: person (brukare), larm, mobiltfnsystem Funktion: läs meddelande med identifierare, läs information om person, skriv ut information Kvittera larm Mönster: Personal vid resurscentert kvitterar larm genom att svara i telefon - kommunicera via den upprättade dubbelsidiga förbindelsen. Objekt: person (brukare), larm, mobilsystem Funbktion: uppdatera larmstatus genom att svara i telefon Ladda ner information Mönster: hemtjänstpersonal laddar ner information om personer som ska få tjänster den aktuella dagen/tiden. Nedladdningen görs till mobil/communikator för områden med begränsad täckning av online förbindelser. Objekt: person (brukare), hemtjänster, hemtjänstpersonal Funktioner: fråga om område och datum/tid, läs information Avrapportera service Mönster: avrapportering används av hemtjänstpersonal vid avrapportering av utförda tjänster. Objekt: hemtjänster, person (brukare) Funbktioner: finn tjänster för aktuell person, gör avrapportering b) Funktioner Funktioner Kompleitet Typ Skapa, uppdatera, ta bort vårdtagare/brukare Normal Uppdatering Avrapportering utförda tjänster Normal Uppdatering Avläs person/service Enkel Avläsning Initiera larm Normal Avläsning, signal Kvittera larm Enkel Uppdatering Presentera information vid larm Enkel Avläsning Skapa kommunikationskanal Normal Signal

7 4. Design av arkitektur Lösningen bör basera sig på den generiska 3-skikts komponentmodellen: användargränssnitt, fuktions- och modellkomponent. En klient-server modell kan med fördel användas. Ut från kravet om många olika brukare (äldre och handikappade) samt olika personalgrupper är en tunn och tjock klient aaktuell. Tunna klienter för den första gruppen och tjocka för den andra. Man kan se lösningen som en kombination av ett central resp distribuerat fördelningsmönster. Det kan illustreras på följande sätt: Gränssnitt Användargränssnitt «kompoent» Systemgränssnitt Funktion Modell Teknisk platform «kompnent» Användargränsnitt Databasesystem «kompnent» Nätverksprogram

8 fler tunna klienter :Tunn klient Användargränssnitt Systemgränssnitt flere tjocka klienter :Tjock klient Användargränssnittt Systemgränssnitt Funktionskomponent Modellkomponent :Server Användargränssnittt Systemgränssnitt Funktion Modell Mobilen/PDA som personerna med trygghetslarm har kan utgöra en tunna klient, personalen vid larmcentret har också en tunn klient liksom också hanläggarna. Den tjocka klienten är PDA/communicator som den mobila hemtjänstpersonalen har (distribuerad). 5. Etiska problemställningar a) Eempel på etiska frågor eller konflikter vid positioneringstjänster Integritet integritet i termer av kontroll/övervakning Säkerhet - positioneringstjänster kan göra att äldre människor kan känna sig tryggare när de är utanför hemmet om något händer kan de lokaliseras, det gäller också anhöriga Fleibilitet/effektivitet - hälsopersonal som är ute i fält kan nås vid behov med hjälp av positioneringstjänster vilket kan göra att (resurs b) Äldre/handikappade, personal (chefer, hemtjänstpersonal, sjuksköterskor etc), anhöriga. Intressen: effektivitet (verksamheten, ledningen), trygghet (brukarna, anhöriga), Hard Systems: klare og sanne representasjoner av verden Virkeligheten er selv et velordnet og stabilt system. Systemutviklernes rolle er å avbilde verden sannferdig, konsistent og fullstendig, systemutviklerne studerer verden for å utlede krav, språket er en avbilding av verden, vi må bruke presist, helst formelt, språk (jfr. matematisk informatikk)

9 Hard Systems vurderinger: kraftfull tankemåte, våre beskrivelser er svært fattige, idéen om at det finnes en sann representasjon blandes sammen med forestillingen om at vår representasjon er den sanne Med utgångspunkt i hårt systemtänkande är systemutvecklaren övertygad om att positioneringstjänster är något som ska införas. Teknologier och tekniska tjänster är till nytta för alla och dess möjligheter ska förfinas genom att utvecklas och omplementeras. Eftersom värden är stabil kommer inte överenskommelser att missbrukas. För att övetyga de tveksam och lösa konflikterna föreslås funktioner/tjänster som gör det möjligt att eliminera de etiska problemen. Soft Systems: systemene er i våre hoder, det er flere og like relevante systembetraktninger å velge mellom altså vi velger å betrakte noe som et system, vi kan anlegge ulike perspektiver og vil ut fra det komme med ulike systembetraktninger, fortolkning er viktig, prøve å forstå ulike tankemåter. Det er viktig med flere ulike perspektiver og de ulike betraktningsmåtene skal bringes sammen. Design oppfattes som læring dvs. forskjeller mellom ulike oppfattelser kan håndteres gjennom en læreprosess hvor de ulike synene beskrives og defineres, systemutvikleren blir prosesskonsulent. Lärandet är centralt i det mjuka systemtänkandet. Med en sådan utgångspunkt tar systemutvecklare initiativet till att informera och redogöra för möjligheter och risker med positioneringstjänster genom att ställa olika uppfattningar mot varandra. Workshops hålls med berörda där leverantörer, säkerhetsansvariga, hälsopersonal deltar. En uttestning av positioneringstjänsten görs i bestämt bostadsområde med olika typer av brukare och personal. Provet pågår i 3 månader. De som deltagit håller sedan informationsträffar med berörda grupper var för sig (personal, andra bruakre, anhöriga, intresseorganisationer, chefer). Efter en tids informations och konsekvensanalyser kan både brukare och personal välja om de vill ha tjänsten. Förutsättnignarna för implemtering blir lika som under det dialektiska. Dialektisk systemtenkning: systemer er definert av iboende motsigelser. Ulike perspektiver ses på som uttrykk for konflikter og motsigelser, f.eks. basert på interessekonflikter og maktkamp Konflikter/motsigelser som skyldes misforståelser og uvitenhet kan løses med kommunikasjon og diskusjon Konflikter/motsigelser som skyldes interessemotsetninger kan ikke det, de må løses ved forhandlinger, maktkamp eller revolusjon Det antas normalt at det er en hovedmotsigelse som dominerer bildet Det forhandles og inngås kompromisser En kompromiss uppnådd genom förhandling kan vara att de anställda måste ge sitt medgivande innan positioneringstjänsterna brukas, att inflrandet ska utvärderas när de brukats i 6 månader, om någon säger nej tas funktionen bort, funktionen får endast brukas av personl som ingår i de olika mobila teamen och personal vid resurscentret (larmpersonal), inga arbetsledare får delta. Brukarna av trygghetslarmet ska informeras om tjänsten och man ska redogöra för för- och nackdelar, de ska ha möjligheten att säga nej till tjänsten och få lika möjligheter till omsorg och service, om de vill h apositioneringstjänsten ska de ge ett skriftligt medgivande, en utvärdering ska göras efter 6-8 månader, tjänsten ska tas bort så fort en brukare begår det. Anhöriga och intresseorganisationer ska på likande sätt som anhöriga informeras om tjänsten. Det är dock viktigt att vara uppmärksam på att anhöriga inte pressar på brukarna att säga ja.

10

a) angi (minst) tre ulike teknikker og verktøy for beskrivelse (i tillegg til rike bilder) som kan brukes i foranalyser av virksomheten.

a) angi (minst) tre ulike teknikker og verktøy for beskrivelse (i tillegg til rike bilder) som kan brukes i foranalyser av virksomheten. Förslag på lösningar eksamen INF3221/4221 hösten 2005, 18 augusti 1. Redegjør for begreper, metoder og teknikker (30 %) a) angi (minst) tre ulike teknikker og verktøy for beskrivelse (i tillegg til rike

Läs mer

Förslag på lösningar eksamen INF3221/4221 våren 2005, 2 juni

Förslag på lösningar eksamen INF3221/4221 våren 2005, 2 juni Förslag på lösningar eksamen INF3221/4221 våren 2005, 2 juni 1. Redegjør for begreper, metoder og teknikker (30 %) a) angi (minst) tre ulike teknikker og verktøy for beskrivelse (i tillegg til rike bilder)

Läs mer

Trygghetslarm inom äldre och. handikappomsorgen. Meddelande 2006:26

Trygghetslarm inom äldre och. handikappomsorgen. Meddelande 2006:26 Trygghetslarm inom äldre och Trygghetslarm handikappomsorgen inom äldre- 2006 och handikappomsorgen Meddelande 2006:26 Länsstyrelsen Halland Meddelande 2006:26 ISSN 1101-1084 ISRN LSTY-N-M-2006/26-SE Tryckt

Läs mer

Hjälp i hemmet Hjälp i hemmet kan beviljas i form av omsorgsinsatser, serviceinsatser samt trygghetslarm.

Hjälp i hemmet Hjälp i hemmet kan beviljas i form av omsorgsinsatser, serviceinsatser samt trygghetslarm. Hjälp i hemmet Hjälp i hemmet Hjälp i hemmet kan beviljas i form av omsorgsinsatser, serviceinsatser samt trygghetslarm. Omsorgsinsatser Du kan få hjälp med din personliga hygien och med på och avklädning.

Läs mer

VIKTIGT SAMTAL. Fem nya värdighetsgarantier för dig som får hjälp i hemmet.

VIKTIGT SAMTAL. Fem nya värdighetsgarantier för dig som får hjälp i hemmet. VIKTIGT SAMTAL. Fem nya värdighetsgarantier för dig som får hjälp i hemmet. Du har rätt till ett värdigt liv. I socialtjänstlagen finns en nationell värdegrund som gäller för all äldreomsorg i hela Sverige.

Läs mer

Välkommen till. vår hemtjänst

Välkommen till. vår hemtjänst Välkommen till vår hemtjänst Vi har alltid nära hem till dig Vi har alltid nära hem till dig Hemtjänsten i Kungsbacka kommun är namnet på den kommunala hemtjänsten. Vi som arbetar här är anställda av kommunen.

Läs mer

TEKNIKSTÖD FÖR ÄLDRE. innocare

TEKNIKSTÖD FÖR ÄLDRE. innocare TEKNIKSTÖD FÖR ÄLDRE innocare För EU projektet Innocare handlade det om att ge sig ut på oplöjd mark och börja skapa något nytt. Mänskliga möten Innovativ teknik Trygghet i hemmet Ledorden i rubriken speglar

Läs mer

30 år av erfarenhet och branschexperts

30 år av erfarenhet och branschexperts 30 år av erfarenhet och branschexperts Integrerad Säkerhet Integrerad Säkerhet Varför överordnat system Användarvänlighet Kvalitet Trygghet Kostnadseffektivitet Varför ett överordnat system? Med stora

Läs mer

Samverkan trygghetslarm

Samverkan trygghetslarm 1 (6) DOKUMENTNAMN GODKÄND AV GILTIG F. ROM- T. OM VERSION NR. Trygghetslarm Administrations- och utveckliggsstaben 2016-11-01 2017-10-31 4.0 Samverkan trygghetslarm Syfte med rutinen Rutinen ska tydliggöra

Läs mer

LOV. >> Gör dina egna val. - frihet att bestämma. Vingåker inför Lagen om valfrihet i hemtjänsten

LOV. >> Gör dina egna val. - frihet att bestämma. Vingåker inför Lagen om valfrihet i hemtjänsten LOV - frihet att bestämma >> Gör dina egna val Vingåker inför Lagen om valfrihet i hemtjänsten >> Nu införs Lagen om Valfrihetssystem (LOV) i hemtjänsten Det innebär att du själv väljer vem som ska utföra

Läs mer

PRO slår larm om ökad fattigdom bland pensionärer. Söder Gävle

PRO slår larm om ökad fattigdom bland pensionärer. Söder Gävle PRO slår larm om ökad fattigdom bland pensionärer Söder Gävle Omvårdnad Gävle Föreningen NIX-Telefon Omvårdnad Gävle har ansvar för stöd och omsorg till äldre och personer med fysisk eller psykisk funktionsnedsättning

Läs mer

E-hälsa 6/5 9/5 2014 Nätverksträff Mora Falun Ssk hemsjukvård. Mona-Lisa Lundqvist Regional samordnare E-hälsa

E-hälsa 6/5 9/5 2014 Nätverksträff Mora Falun Ssk hemsjukvård. Mona-Lisa Lundqvist Regional samordnare E-hälsa E-hälsa 6/5 9/5 2014 Nätverksträff Mora Falun Ssk hemsjukvård Mona-Lisa Lundqvist Regional samordnare E-hälsa Vem är jag? 60 år, gift, 4 barn Bor i Gopshus utanför Mora där jag på fritiden driver ett vandrarhem

Läs mer

värdighetsgarantier för dig som har stöd av äldreomsorgen i Botkyrka

värdighetsgarantier för dig som har stöd av äldreomsorgen i Botkyrka värdighetsgarantier för dig som har stöd av äldreomsorgen i Botkyrka värdighetsgarantier Från och med 2014 gäller värdighetsgarantier i Botkyrkas äldreomsorg. Garantierna är äldreomsorgens löften till

Läs mer

Användarhandbok Ver. 1.3.0.1 2013-12-16

Användarhandbok Ver. 1.3.0.1 2013-12-16 Användarhandbok Ver. 1.3.0.1 2013-12-16 Innehållsförteckning 1 Terminologi... 3 2 Knappar i toppmenyn... 4 3 Logga in i ParaGå... 5 3.1 Starta ParaGå med genväg... 5 3.2 Starta ParaGå utan genväg... 5

Läs mer

MANUAL MOBIL KLINIK APP 2.2

MANUAL MOBIL KLINIK APP 2.2 MANUAL MOBIL KLINIK APP 2.2 Innehåll Innan appen tas i bruk 2 Registrera besök manuellt 6 Dokumentera besöket 7 Registrera besök med NFC-tagg 7 Planera nytt besök 9 Avboka besök 10 Patienter 10 Anteckningar

Läs mer

Du har ansökt om ett trygghetslarm och här nedan finns viktig information som är bra att känna till. Syfte

Du har ansökt om ett trygghetslarm och här nedan finns viktig information som är bra att känna till. Syfte TRYGGHETSLARM Larminformation Du har ansökt om ett trygghetslarm och här nedan finns viktig information som är bra att känna till. Syfte Trygghetslarmet är beviljat för att skapa trygghet utifrån var och

Läs mer

Rutin för användande av Cambio Cosmic Link i Växjö kommun

Rutin för användande av Cambio Cosmic Link i Växjö kommun 2015-02-18 Rutin för användande av Cambio Cosmic Link i Växjö kommun Vad är Link? Link är ett verktyg/system för att förenkla den samordnade vårdplaneringen mellan slutenvården, kommunen och primärvården.

Läs mer

Kvalitetsplan 2015 Hemtjänst Nattpatrullen

Kvalitetsplan 2015 Hemtjänst Nattpatrullen Kvalitetsplan 2015 Hemtjänst Nattpatrullen Inledning Nattpatrullen består i nuläget av 12 anställda. Det åtgår 10,4 årsarbetare för att täcka 50 timmar per natt sju dagar i veckan samt arbetsplatsträff

Läs mer

RemoteX Applications Manual för Resurs Login

RemoteX Applications Manual för Resurs Login RemoteX Applications Manual för Resurs Login RemoteX Technologies Innehållsförteckning Introduktion... 3 Resurs Login... 4 Förberedelser i RemoteX Applications... 5 Registrera användare för Resurs Login...

Läs mer

Presentation av OpenCare och dess verksamhet. Vi och våra systrar NOC. Network Operation Center Nätövervakningsenhet Dygnet runt Året runt

Presentation av OpenCare och dess verksamhet. Vi och våra systrar NOC. Network Operation Center Nätövervakningsenhet Dygnet runt Året runt Presentation av OpenCare och dess verksamhet Vi och våra systrar NOC Network Operation Center Nätövervakningsenhet Dygnet runt Året runt 1 Problem inom vården Vårdsystemet är uppbyggt kring platser, sjukhus

Läs mer

MANUAL NETALERT FÖR ANDROID VERSION 3.3 WWW.NETALERT.SE

MANUAL NETALERT FÖR ANDROID VERSION 3.3 WWW.NETALERT.SE MANUAL NETALERT FÖR ANDROID VERSION 3.3 Installation Hämta och installera NetAlert till din telefon från Android market. Följ därefter instruktionerna under Första gången. Vad är NetAlert? NetAlert är

Läs mer

CareLine Trygghetstelefoner. Trygghetstelefoner som skapar ett tryggt boende i hemmet

CareLine Trygghetstelefoner. Trygghetstelefoner som skapar ett tryggt boende i hemmet CareLine Trygghetstelefoner Trygghetstelefoner som skapar ett tryggt boende i hemmet Trygghetstelefonen gör det tryggt att bo kvar i det egna hemmet Tryggt och säkert i hemmet Med moderna trygghetshjälpmedel

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL HEMTJÄNSTEN

VÄLKOMMEN TILL HEMTJÄNSTEN VÄLKOMMEN TILL HEMTJÄNSTEN i Senast reviderad 2014-02-24 2 (8) HEMTJÄNST I VADSTENA KOMMUN Hemtjänst är en form av bistånd enligt Socialtjänstlagen (SoL), och ges till Dig som bor i ordinärt boende eller

Läs mer

Välj mellan kommunal och privat utförare Kundval inom hemtjänsten

Välj mellan kommunal och privat utförare Kundval inom hemtjänsten Välj mellan kommunal och privat utförare Kundval inom hemtjänsten Vård- och omsorgsförvaltningen Enköpings kommun vård- och omsorgsförvaltningen. December 2010. Foto omslag IBL Kundval inom hemtjänsten

Läs mer

Trygg hemtjänst i Mörbylånga kommun

Trygg hemtjänst i Mörbylånga kommun Trygg hemtjänst i Mörbylånga kommun Vi tar uppdraget på allvar Hemtjänsten i Mörbylånga kommun har till uppgift att se till att du kan bo kvar hemma så länge som möjligt och känna dig trygg i ditt hem.

Läs mer

Införande av övervakningssystem av anställdas Internet aktiviteter

Införande av övervakningssystem av anställdas Internet aktiviteter Införande av övervakningssystem av anställdas Internet aktiviteter Införande av övervakningssystem av anställdas Internet aktiviteter, med Internet aktiviteter menas övervakning av mail och vilka webbsidor

Läs mer

Värdighets- och servicegarantier för Omsorgsnämndens verksamhetsområden

Värdighets- och servicegarantier för Omsorgsnämndens verksamhetsområden Värdighets- och servicegarantier för Omsorgsnämndens verksamhetsområden Värdighets- och servicegarantier för Omsorgsnämndens verksamhetsområden Den 1 oktober 2013 inför omsorgsnämnden i Karlshamns kommun

Läs mer

Personlig assistans Skellefteå kommun AVTAL

Personlig assistans Skellefteå kommun AVTAL - personlig assistans För dig med funktionsnedsättning ger personlig assistans från en stor frihet. Tillsammans med dig utformar vi ett stöd som ökar dina möjligheter till ett självständigt och meningsfullt

Läs mer

Information om hemtjänsten 2 (5) Datum

Information om hemtjänsten 2 (5) Datum 170901 Information om hemtjänsten 2 (5) Hemtjänst är till för att underlätta ditt dagliga liv och göra det möjligt för dig att bo kvar hemma under trygga förhållanden. Hemtjänstens insatser varierar från

Läs mer

SERVICE TILL DIG SOM ÄR ÄLDRE I NACKA KOMMUN

SERVICE TILL DIG SOM ÄR ÄLDRE I NACKA KOMMUN 20 5 SERVICE TILL DIG SOM ÄR ÄLDRE I NACKA KOMMUN Äldreenheten Förtroende och respekt för människors kunskap och egen förmåga samt för deras vilja att ta ansvar. Innehåll Service till dig som är äldre

Läs mer

Vid alla typer av kriser ska kommunens information vara:

Vid alla typer av kriser ska kommunens information vara: 1 (7) RIKTLINJE KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING RIKTLINJE Riktlinje för information vid kris Sala kommuns information i samband med en olycka eller extraordinär händelse syftar till att ge drabbade, allmänhet,

Läs mer

Äldreprogram för Sala kommun

Äldreprogram för Sala kommun Äldreprogram för Sala kommun Fastställd av kommunfullmäktige 2008-10-23 107 Revideras 2011 Innehållsförteckning Sid Inledning 3 Förebyggande insatser 3 Hemtjänsten 3 Hemtjänst och hemsjukvård ett nödvändigt

Läs mer

Behovsanalys!i!Botkyrka!kommun!

Behovsanalys!i!Botkyrka!kommun! & BehovsanalysiBotkyrkakommun SamtbiståndshandläggardiskussioneriNackakommun. av Per'OlofSjöbergochMarieSjölinder 2010$09$02& & & 1 Slutrapport SilverTechnologyprojektetiBotkyrkakommun & Innehållsföreteckning&

Läs mer

Anvisningar Social dokumentation

Anvisningar Social dokumentation Anvisningar social dokumentation Senast uppdaterat: 2011-07-06 Socialförvaltningen Anvisningar Social dokumentation För äldre- och handikappomsorgens personal Innehållsförteckning Innehållsförteckning...1

Läs mer

Anhörigstöd. Vård & Omsorg

Anhörigstöd. Vård & Omsorg Anhörigstöd Vård & Omsorg Stöd till dig som stödjer Anhöriga står för en mycket stor del av vården av närstående. Det kan gälla någon som blivit långvarigt sjuk, drabbats av psykisk eller fysisk funktionsnedsättning,

Läs mer

Vad tycker de äldre om hemtjänsten i Hjo 2014? I Hjo svarade 73 personer, vilket är 71,6% av de tillfrågade.

Vad tycker de äldre om hemtjänsten i Hjo 2014? I Hjo svarade 73 personer, vilket är 71,6% av de tillfrågade. Vad tycker de äldre om hemtjänsten i Hjo 2014? I Hjo svarade 73 personer, vilket är 71,6% av de tillfrågade. Andel positiva svar* inom området kontakter med kommunen * staplarna visar andel svarande i

Läs mer

MANUAL NETALERT FÖR IPHONE VERSION 1.1 WWW.NETALERT.SE

MANUAL NETALERT FÖR IPHONE VERSION 1.1 WWW.NETALERT.SE MANUAL NETALERT FÖR IPHONE VERSION 1.1 Installation Hämta och installera NetAlert till din iphone från App Store. När appen är installerad, starta NetAlert och följ instruktionerna under Första gången.

Läs mer

Uppdragsidé ehälsa 2013

Uppdragsidé ehälsa 2013 Uppdragsidé 1 (9) Uppdragsidé ehälsa 2013 Uppdragsidé 2 (9) Innehåll 1. Mål Dokumentera och komma åt information mobilt...3 1.1 Bakgrund och uppdragsidé...3 1.2 Avgränsningar...5 1.3 Kompetensbehov...5

Läs mer

Tunstalls erbjudande. Vi ger dig plattformen för den moderna vården och. omsorgen.

Tunstalls erbjudande. Vi ger dig plattformen för den moderna vården och. omsorgen. Tunstalls erbjudande Vi ger dig plattformen för den moderna vården och omsorgen! Med Tunstall som din samarbetspartner får du en stark leverantör som erbjuder marknadens mest kompletta helhetslösning för

Läs mer

Agneta Franksson Säljdirektör för Lifecare Hjalmar Jacobson IT-arkitekt, e-hälsa Marko Pyy Chef för Lifecare Programmet.

Agneta Franksson Säljdirektör för Lifecare Hjalmar Jacobson IT-arkitekt, e-hälsa Marko Pyy Chef för Lifecare Programmet. Morgondagens vårdsystem finns redan idag Agneta Franksson Säljdirektör för Hjalmar Jacobson IT-arkitekt, e-hälsa Marko Pyy Chef för Programmet April 2015 Agenda Introduktion Vad är? Medborgartjänster Hur

Läs mer

Hemtjänst i Kristianstads kommun. Ditt behov av hjälp avgör. I den här broschyren kan du läsa om hur det går till att ansöka om stöd och hjälp.

Hemtjänst i Kristianstads kommun. Ditt behov av hjälp avgör. I den här broschyren kan du läsa om hur det går till att ansöka om stöd och hjälp. Hemtjänst i Kristianstads kommun Hemtjänst i Kristianstads kommun I den här broschyren kan du läsa om hur det går till att ansöka om stöd och hjälp. Hemtjänst ska ge det stöd som just du behöver för att

Läs mer

Vård och omsorg. Äldreomsorg, handikappomsorg, hälso- och sjukvård

Vård och omsorg. Äldreomsorg, handikappomsorg, hälso- och sjukvård e c i v r e S i t n a r a g Vård och omsorg Äldreomsorg, handikappomsorg, hälso- och sjukvård Servicegaranti Vård och omsorg Äldreomsorg Du som har kontakt med oss skall möta en kunnig och vänlig personal,

Läs mer

Information om hjälp i hemmet och valfrihet

Information om hjälp i hemmet och valfrihet Information om hjälp i hemmet och valfrihet Version 9.0 20150203 Vård- och omsorg Information om hemtjänst Vad är hemtjänst? Hemtjänst är ett samlat begrepp för olika former av stöd, service och omvårdnad

Läs mer

Stödplan för anhörig är en länsgemensam stödplan framtagen av Örebro läns nätverk för anhörigstöd, med stöd av Regionförbundet Örebro.

Stödplan för anhörig är en länsgemensam stödplan framtagen av Örebro läns nätverk för anhörigstöd, med stöd av Regionförbundet Örebro. Stödplan för anhörig Stödplan för anhörig är en länsgemensam stödplan framtagen av Örebro läns nätverk för anhörigstöd, med stöd av Regionförbundet Örebro. Stödplanen Stödplanen för anhörig upprättas i

Läs mer

Utredning med anledning av rapporterad brist i omvårdnad enligt 14 kap. 3 SoL (Lex Sarah)

Utredning med anledning av rapporterad brist i omvårdnad enligt 14 kap. 3 SoL (Lex Sarah) Vård- och omsorgsnämndens handling nr 17/2014 UTREDNING 1 (5) Vår handläggare Emma Odén, utredare Ert datum Er beteckning Utredning med anledning av rapporterad brist i omvårdnad enligt 14 kap. 3 SoL (Lex

Läs mer

Handläggare Datum Diarienummer Eva Erikson ALN Planerad avtalsuppföljning vid Nyby hemvård, utförare Vård och Omsorg

Handläggare Datum Diarienummer Eva Erikson ALN Planerad avtalsuppföljning vid Nyby hemvård, utförare Vård och Omsorg Uppsala T»KOMMUN ÄLDREFÖRVALTNINGEN 3.0 Handläggare Datum Diarienummer Eva Erikson 2015-01-30 ALN-2014-0354.30 Äldrenämnden Planerad avtalsuppföljning vid Nyby hemvård, utförare Vård och Omsorg Förslag

Läs mer

Välkommen till äldreomsorgen i Karlskrona kommun

Välkommen till äldreomsorgen i Karlskrona kommun Välkommen till äldreomsorgen i Karlskrona kommun 1 Denna broschyr har arbetats fram av Birgitta Håkansson, Margareta Olsson, Eleonore Steenari och Ewa Axén Gustavsson, Äldreförvaltningen våren 2004 Layout,

Läs mer

AUTOMATISKA PROCESSER I ORIGO, FÖR EFFEKTIVARE PASSERADMINISTRATION OCH HÖGRE SÄKERHET

AUTOMATISKA PROCESSER I ORIGO, FÖR EFFEKTIVARE PASSERADMINISTRATION OCH HÖGRE SÄKERHET AUTOMATISKA PROCESSER I ORIGO, FÖR EFFEKTIVARE PASSERADMINISTRATION OCH HÖGRE SÄKERHET ORIGO SYSTEMET FÖR EFFEKTIVARE PASSERADMINISTRATION OCH HÖGRE SÄKERHET Med Origo har vi i nära samarbete med våra

Läs mer

Karlstads kommuns IT-verksamhet

Karlstads kommuns IT-verksamhet 2014-01-30 Karlstads kommuns IT-verksamhet RESURSSTYRNING Mats Jensen Gruppchef Förvaltning IT +4670-6215470 mats.jensen@karlstad.se ISO/IEC 20000 Certifierad KARLSTADS KOMMUN 87 000 invånare Värmland

Läs mer

Mobilt trygghetslarm. För äldre Kroniskt sjuka Funktionshindrade

Mobilt trygghetslarm. För äldre Kroniskt sjuka Funktionshindrade Mobilt trygghetslarm För äldre Kroniskt sjuka Funktionshindrade TRYGGHETSLARM ÄR FÖR MÅNGA DEN LÖSNING SOM GÖR DET MÖJLIGT ATT BO KVAR HEMMA TROTS FUNKTIONSHINDER ELLER KRONISK SJUKDOM. SYFTET MED ETT

Läs mer

Hemtjänst i Ljungby kommun

Hemtjänst i Ljungby kommun Hemtjänst i Ljungby kommun Information Hemtjänst i Ljungby kommun Människors förutsättningar förändras när vi blir äldre. För att du ska kunna bo kvar i det egna hemmet med en väl fungerande vardag stöttar

Läs mer

Inbjudan till dialog avseende drift och kundstöd

Inbjudan till dialog avseende drift och kundstöd samhällsskydd och beredskap 1 (5) Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 651 81 KARLSTAD Telefonväxel: 0771-240 240 E-post: registrator@msb.se Inbjudan till dialog avseende drift och kundstöd Inledning

Läs mer

Vi skall försöka reda ut vad e-hälsa är för något?

Vi skall försöka reda ut vad e-hälsa är för något? Vi skall försöka reda ut vad e-hälsa är för något? Anders Magnusson Owe Eriksson 2016-12-02 Begreppet e-hälsa Begreppet innefattar användningen av informations- och kommunikations-teknologin med utgångspunkt

Läs mer

Hållbar utveckling A, Ht. 2014

Hållbar utveckling A, Ht. 2014 Hållbar utveckling A, Ht. 2014 Kommunikation och projektledning för hållbar utveckling Projektplan Bakgrund Som ett stöd i ert projekt kommer ni att arbeta utifrån en projektplan i tre delar, varje ny

Läs mer

Bemötande Äldreomsorg

Bemötande Äldreomsorg Bemötande Äldreomsorg dig som har insatser inom äldreomsorgen. Det första mötet är ofta avgörande för att en relation ska ha förutsättningar att bli bra. Äldreomsorgens insatser ska vara individuellt anpassade

Läs mer

Tillsyn med kamera. Sammanställning av workshop för erfarenhetsutbyte, MVT2015 (2015-01-22)

Tillsyn med kamera. Sammanställning av workshop för erfarenhetsutbyte, MVT2015 (2015-01-22) Tillsyn med kamera Sammanställning av workshop för erfarenhetsutbyte, MVT2015 (2015-01-22) Workshopens utformning Personer med och utan erfarenhet av att införa tillsyn med kamera blandades i grupper runt

Läs mer

Stöd i hemmet. Hemtjänst i Luleå kommun

Stöd i hemmet. Hemtjänst i Luleå kommun Stöd i hemmet Hemtjänst i Luleå kommun Stöd i hemmet i Luleå kommun Stöd i hemmet innebär olika former av omsorg, omvårdnad, stöd och service i ditt hem. Du ska kunna bo kvar hemma så länge som möjligt

Läs mer

Överenskommelse Kommunal ehälsa Genomförandeplan för regional utveckling i samverkan inom ehälsa 2013 VOHJS13-032, Bilaga VOHJS 16 /13

Överenskommelse Kommunal ehälsa Genomförandeplan för regional utveckling i samverkan inom ehälsa 2013 VOHJS13-032, Bilaga VOHJS 16 /13 Övergripande aktivitet Organisation för styrning och ledning Insats (vad)? Hur? När? Ansvar (vem)? Kostnad Att förankra frågorna i strukturerna för styrning, ledning och samverkan som finns i länet. Samordning

Läs mer

STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN

STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN Stöd & Service STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN STÖD OCH SERVICE till dig som har en psykisk funktionsnedsättning -Team Psykiatri- STÖD OCH SERVICE till dig som har en intellektuell funktionsnedsättning

Läs mer

Användarmanual SIP i Prator Slutligt dokument, antagen Bilaga 3.2

Användarmanual SIP i Prator Slutligt dokument, antagen Bilaga 3.2 SIP i Prator Avsnitt Kommentar Samtycke Menprövning Samtycke ska alltid inhämtas innan uppstart av SIP om samtycke tas från annan än den enskilde så ska denna person namnges Allmänt EVRY Prator 5.0.0 finns

Läs mer

Öppna jämförelser inom äldreomsorgen 2015

Öppna jämförelser inom äldreomsorgen 2015 Tjänsteutlåtande Kvalitetscontroller --7 Emelie Spanne 08-590 973 02 Dnr: emelie.spanne@upplandsvasby.se SÄN/:300 34223 Social- och äldrenämnden Öppna jämförelser inom äldreomsorgen Förslag till beslut

Läs mer

RemoteX Applications Manual för Partner Login

RemoteX Applications Manual för Partner Login RemoteX Applications Manual för Partner Login RemoteX Technologies Innehållsförteckning Introduktion... 3 Partner Login... 4 Förberedelser i RemoteX Applications... 5 Registrera användare för Partner Login...

Läs mer

Socialförvaltningens grundsyn

Socialförvaltningens grundsyn Trygghetsboende Trygghetsboende Trygghetsboende erbjuder boende för dig med omfattande behov av vård, omsorg, stöd, service och en trygghetsskapande vardags miljö. Syftet är att kombinera ett självständigt

Läs mer

Ökad trygghet i det egna hemmet med Trygghetslarm

Ökad trygghet i det egna hemmet med Trygghetslarm Ökad trygghet i det egna hemmet med Trygghetslarm Så här fungerar Trygghetslarmet Trygghetslarmet är en högtalartelefon som kopplas in i ett strömuttag och fungerar tillsammans med en larmklocka som du

Läs mer

Utredning med anledning av rapporterad brist i utförande av insats (utebliven insats) enligt 14 kap. 3 SoL (Lex Sarah)

Utredning med anledning av rapporterad brist i utförande av insats (utebliven insats) enligt 14 kap. 3 SoL (Lex Sarah) UTREDNING 1 (5) Vår handläggare Lars Olsson, utredare Ert datum Er beteckning Utredning med anledning av rapporterad brist i utförande av insats (utebliven insats) enligt 14 kap. 3 SoL (Lex Sarah) Bakgrund

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015. Resultat för Mölndal_Casa Berget ek.för. (minst 7 svarande) Hemtjänst

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015. Resultat för Mölndal_Casa Berget ek.för. (minst 7 svarande) Hemtjänst Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015 Resultat för Mölndal_Casa Berget ek.för. (minst 7 svarande) Hemtjänst Resultaten för er verksamhet/område Det här är en sammanställning av resultaten för er verksamhet/område

Läs mer

Avtals- och verksamhetsuppföljning 2015

Avtals- och verksamhetsuppföljning 2015 Kvalitet och utvärderingskontoret Dnr Än 2016-15 s- och verksamhetsuppföljning 2015 Verksamhet ISA Omsorg AB Datum för besök 2015-11-23 Deltagare/metod Metod Uppföljningen genomfördes via intervjuer med

Läs mer

HEMTJÄNST I KRISTIANSTADS KOMMUN

HEMTJÄNST I KRISTIANSTADS KOMMUN HEMTJÄNST I KRISTIANSTADS KOMMUN Hemtjänst i Kristianstads kommun I den här broschyren kan Du läsa om vilket stöd Du kan söka från hemtjänsten i Kristianstads kommun. Målsättningen med hemtjänst är att

Läs mer

KRAVSPECIFIKATION. Hr Björkmans Entrémattor AB - Framtida Mobila Lösningen. Examensarbetaren: Avan Omar Ismail. Kund: Hr Björkmans Entrémattor AB

KRAVSPECIFIKATION. Hr Björkmans Entrémattor AB - Framtida Mobila Lösningen. Examensarbetaren: Avan Omar Ismail. Kund: Hr Björkmans Entrémattor AB Kund: Hr Björkmans Entrémattor AB KRAVSPECIFIKATION Hr Björkmans Entrémattor AB - Framtida Mobila Lösningen DATUM Examensarbetaren: Avan Omar Ismail 1 2 KRAVSPECIFIKATION Innehållsförteckning 1.Inledning...5

Läs mer

HEMTJÄNST - MÖJLIGHET ATT VÄLJA LEVERANTÖR. Godkända leverantörer i Kungälvs kommun

HEMTJÄNST - MÖJLIGHET ATT VÄLJA LEVERANTÖR. Godkända leverantörer i Kungälvs kommun HEMTJÄNST - MÖJLIGHET ATT VÄLJA LEVERANTÖR Godkända leverantörer i Kungälvs kommun Möjlighet att välja leverantör inom hemtjänsten Kungälvs kommun har ett valfrihetssystem inom hemtjänsten. Det innebär

Läs mer

Mobil dokumentation i Dals Eds kommun ehälsa 2014: 1

Mobil dokumentation i Dals Eds kommun ehälsa 2014: 1 Dokument nr: Version: Status: Sida: (1)7 Mobil dokumentation i Dals Eds kommun ehälsa 2014: 1 Införa Mobil journal via Tietos koncept Lifecare Procapita Kristina Lignell, Carina Johansson, Kennet Sundström

Läs mer

Avtals- och verksamhetsuppföljning (2016)

Avtals- och verksamhetsuppföljning (2016) Kvalitet och utvärderingskontoret 2016-04-20 Dnr Än 2016-314 Malin Robertsson Maria Svensson Jonas Arnoldsson s- och verksamhetsuppföljning (2016) Verksamhet Datum för besök 2016-04-20 Deltagare/metod

Läs mer

KPRSamorg. Pensionärsorganisationernas i Ale kommun synpunkter på Värdegrund i Ale kommun

KPRSamorg. Pensionärsorganisationernas i Ale kommun synpunkter på Värdegrund i Ale kommun Pensionärsorganisationernas i Ale kommun synpunkter på i Ale kommun Etik som påverkar Etiken ska ge vägledning för hur en människa ska handla Etik som påverkar Etiken ska ge vägledning för hur en människa

Läs mer

Kundval inom hemtjänsten. Välj mellan kommunal eller privat utförare

Kundval inom hemtjänsten. Välj mellan kommunal eller privat utförare Kundval inom hemtjänsten Välj mellan kommunal eller privat utförare Innehåll Kundval Hemtjänst Hemsjukvård Privat utförare Kommunal utförare Valet Kommunens ansvar I 3 I 3 I 4 I 5 I 5 I 5 I 6 På följande

Läs mer

SÄKRA DIN AFFÄR VART DEN ÄN TAR DIG. Protection Service for Business

SÄKRA DIN AFFÄR VART DEN ÄN TAR DIG. Protection Service for Business SÄKRA DIN AFFÄR VART DEN ÄN TAR DIG Protection Service for Business DET ÄR EN MOBIL VÄRLD Wifi Fotgängare Idag använder vi fler enheter med fler anslutningar än någonsin tidigare. Att då kunna välja var

Läs mer

Föreläsning 4 Identifiera krav och behov. Att läsa: Kapitel 10 i Rogers et al.: Interaction design

Föreläsning 4 Identifiera krav och behov. Att läsa: Kapitel 10 i Rogers et al.: Interaction design Föreläsning 4 Identifiera krav och behov Att läsa: Kapitel 10 i Rogers et al.: Interaction design Översikt Vikten av krav Olika typer av krav Datainsamling för olika krav Scenarier Use Cases Essential

Läs mer

Bemötande Äldreomsorg

Bemötande Äldreomsorg Bemötande Äldreomsorg En service- och är ett löfte om innehåll och kvalitet på dig som har insatser inom äldreomsorgen. Det första mötet är ofta avgörande för att en relation ska ha förutsättningar att

Läs mer

Personlig assistans Skellefteå kommun

Personlig assistans Skellefteå kommun Avtal Personlig assistans Skellefteå kommun För dig med funktionsnedsättning ger personlig assistans från Skellefteå kommun en stor frihet. Tillsammans med dig utformar vi ett stöd som ökar dina möjligheter

Läs mer

Fortsatt aktivt och tryggt liv med GPS larm

Fortsatt aktivt och tryggt liv med GPS larm Fortsatt aktivt och tryggt liv med GPS larm Sammanfattning Östersunds kommun erbjuder positioneringslarm med GPS-funktion till personer med demenssjukdom i kommunen vilket ger individen möjlighet att med

Läs mer

Om du får ett negativt beslut kan du överklaga. För mer information, ring mottagningsgruppen på 011-15 27 37.

Om du får ett negativt beslut kan du överklaga. För mer information, ring mottagningsgruppen på 011-15 27 37. Hemtjänst i Norrköping Det är vård- och omsorgsnämnden som har ansvar för kommunens äldre- och handikappomsorg. Vård- och omsorgsnämnden erbjuder stöd, omsorg och omvårdnad i livets olika skeden. I vård-

Läs mer

PROMARK WORKFORCE MANAGEMENT ProPC

PROMARK WORKFORCE MANAGEMENT ProPC är den mobila arbetsplatsen en Windowsbaserad terminal för alla typer av registreringar via dator eller surfplatta, både på företaget och för dem på språng. Imponerande kraftfull off-line funktionalitet.

Läs mer

KOSTNAD FÖR TRYGGHETSLARM

KOSTNAD FÖR TRYGGHETSLARM Om trygghetslarm OM TRYGGHETSLARM Du kan ansöka om trygghetslarm om du upplever otrygghet och osäkerhet i ditt boende eller har svårigheter att påkalla hjälp. För att använda trygghetslarm behövs ett fast

Läs mer

Ny digital teknik införs för invånare som har trygghetslarm för att ge ökad trygghet, säkerhet och kvalité

Ny digital teknik införs för invånare som har trygghetslarm för att ge ökad trygghet, säkerhet och kvalité Ny digital teknik införs för invånare som har trygghetslarm för att ge ökad trygghet, säkerhet och kvalité Under hösten kommer alla befintliga trygghetslarm att bytas ut. De som har trygghetslarm kommer

Läs mer

Möte om hemtjänsten. Josefin Blomquist, verksamhetsutvecklare. Dag och tid Torsdag 17 oktober 2013 kl. 15 17. Hallunda Folkets Hus

Möte om hemtjänsten. Josefin Blomquist, verksamhetsutvecklare. Dag och tid Torsdag 17 oktober 2013 kl. 15 17. Hallunda Folkets Hus 1 [6] Referens Josefin Blomquist, verksamhetsutvecklare Möte om hemtjänsten Dag och tid Torsdag 17 oktober 2013 kl. 15 17 Plats Hallunda Folkets Hus Mahria Persson-Lövkvist, verksamhetschef för äldreomsorgen

Läs mer

Revisionsfrågor HSA och SITHS 2014

Revisionsfrågor HSA och SITHS 2014 Revisionsfrågor HSA och SITHS 2014 Fyll i svar på nedanstående revisionsfrågor. När du har besvarat alla frågorna klickar du på knappen "Skicka nu" längst ner på sidan. Om du inte hinner besvara alla frågor

Läs mer

Bra att veta om trygghetslarmet

Bra att veta om trygghetslarmet tt i M trygghetslarm Bra att veta om trygghetslarmet Ditt trygghetslarm kostar max kronor per månad. Hjälp är på plats hos dig inom en timme vid normala väderförhållanden om du har larmat. Vi gör en skriftlig

Läs mer

LOV, LJUSDAL. Uppföljning, november 2010

LOV, LJUSDAL. Uppföljning, november 2010 LOV, LJUSDAL Uppföljning, november 2010 Uppföljning Eva Liljevall, har tillsammans med mig gjort en uppföljning av: Addera Omsorg Modus Vivendi, Hemtjänst och service 2 hemtjänstområden i Ljusdal Los Frågorna..

Läs mer

Kronologisk meritförteckning. Personligt brev. Personligt brev

Kronologisk meritförteckning. Personligt brev. Personligt brev Att skriva en vinnande ansökan Agenda Meritförteckning / CV Personligt brev Checklista för din ansökan Intervjutips och vanliga intervjufrågor Vilka bedömningskriterier utvärderas du på? Var och hur hittar

Läs mer

Examensutställning av Erik Betshammar Konstnärligt masterprogram Högskolan för fotografi, Göteborgs universitet

Examensutställning av Erik Betshammar Konstnärligt masterprogram Högskolan för fotografi, Göteborgs universitet Som om de här försöken att hårt pressa ditt huvud mot mitt bröst att tejpa samman våra händer att be dig balansera mina dagböcker på din rygg skulle förändra bevara något. Examensutställning av Erik Betshammar

Läs mer

Stöd och service till pensionärer och personer med funktionsnedsättningar i Norrköping

Stöd och service till pensionärer och personer med funktionsnedsättningar i Norrköping Stöd och service till pensionärer och personer med funktionsnedsättningar i Norrköping Det är vård- och omsorgsnämnden som har ansvar för kommunens äldre- och handikappomsorg. Vård- och omsorgsnämnden

Läs mer

Välkomna. The Capital of Scandinavia 2014-03-24

Välkomna. The Capital of Scandinavia 2014-03-24 Välkomna The Capital of Scandinavia Nytt tidregistrerings- och ersättningssystem Utförare Hemtjänst Utbildning Del 1 Agendan för dagen Syfte och förväntade effekter Regelverk för ersättning Införandeplan

Läs mer

Stöd & Service. Funktionsstödsförvaltningen

Stöd & Service. Funktionsstödsförvaltningen Stöd & Service Funktionsstödsförvaltningen STÖD OCH SERVICE FRÅN FUNKTIONSSTÖDSFÖRVALTNINGEN Vi vill att denna broschyr ska ge dig en bild av de insatser som Funktionsstödsförvaltnigen kan erbjuda dig

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015. Resultat för Borås_Internationell hemtjänst (minst 7 svarande) Hemtjänst

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015. Resultat för Borås_Internationell hemtjänst (minst 7 svarande) Hemtjänst Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015 Resultat för Borås_Internationell hemtjänst (minst 7 svarande) Hemtjänst Resultaten för er verksamhet/område Det här är en sammanställning av resultaten för er

Läs mer

Lumia med Windows Phone

Lumia med Windows Phone Lumia med Windows Phone microsoft.com/sv-se/mobile/business/lumia-for-business/lumia/ 103328+103329_Lumia-Brochure+10reasons_swe.indd 1 26.11.2014 10.34 Office 365 i telefonen Ge dina anställda tillgång

Läs mer

CCT Clean City Tracking System

CCT Clean City Tracking System G B O S y s t e m s AB presenterar CCT Clean City Tracking System Copyright 2005-2009 Agenda o Vad gör systemet och vad innehåller det? o Arbetsflödet i systemet o WinDO klienten för kontoret o Statistik

Läs mer

Centrum. I tabeller nedan anges svar från kunder i gemener och svar från personal i versaler. Livssituation. Bilaga 1. Ålder. Hushåll / familjebild 6%

Centrum. I tabeller nedan anges svar från kunder i gemener och svar från personal i versaler. Livssituation. Bilaga 1. Ålder. Hushåll / familjebild 6% Centrum Kön 38% Ålder 38% 6% Hushåll / familjebild 6% 62% 56% M an Kvinna < 65 år 66-79 år >80 år 94% Samman boende ensam 3,50 30,0 3,00 25,0 Centrum 2,50 2,00 1,50 1,00 0,50 0,00 1. Livssituation 2. Personlig

Läs mer

Participatory Design III

Participatory Design III Participatory Design III Participatory Design & Språkmönster Vecka 3 Summering av förra veckan Participatory Design Utgår från artikelseminariet Framtidsverkstad Språkmönster Binda ihop SUMMERING AV VECKA

Läs mer

Resultatrapport. Järfälla Kommun Äldre och Handikappomsorg

Resultatrapport. Järfälla Kommun Äldre och Handikappomsorg Resultatrapport Järfälla Kommun Äldre och Handikappomsorg Aktuell grupp: 2015-12-22 Information om undersökningen Järfälla kommun har en målsättning förbättra omsorgen. För att nå den målsättningen behöver

Läs mer

tillägg till AnvändarmANUAL För LarmSystemet Lansen Home Installera, Använda och Administrera

tillägg till AnvändarmANUAL För LarmSystemet Lansen Home Installera, Använda och Administrera tillägg till AnvändarmANUAL För LarmSystemet Lansen Home Installera, Använda och Administrera Innehåll 1 Externa antenner 2 GSM/GPRS 3 MMS 4 Ethernet inställningar 5 Fjärrhjälp OBS! För grundläggande information

Läs mer

Protokoll Förvaltningsråd

Protokoll Förvaltningsråd Protokoll Förvaltningsråd Datum: 2012-05-31 Plats: Socialkontoret Närvarande: Christin Elofsson-Arons, Marie van-geffen Blomberg, Adam Sundstedt, Magnus Bjurman, Pia Ström, Lars Hansson, Lena Wörlund,

Läs mer