Uppdrag Madängen. ett diskussionsunderlag för utvecklingsarbete vid Huskvarna bibliotek. Ann Wiklund Konsult

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Uppdrag Madängen. ett diskussionsunderlag för utvecklingsarbete vid Huskvarna bibliotek. Ann Wiklund Konsult"

Transkript

1 Uppdrag Madängen ett diskussionsunderlag för utvecklingsarbete vid Huskvarna bibliotek Ann Wiklund Konsult September - oktober 2014

2 Folkbiblioteket mitt i byn Det går en röd tråd genom bibliotekens arbete. Den skulle kunna beskrivas som stöd för det livslånga lärandet. Det livslånga lärandet är mångfasetterat och omfattar allt ifrån att på egen hand upptäcka världen, till att vara aktiv i föreningsliv, politik och folkbildning eller delta formella studier som ger betyg/poäng. Därför måste de stöd folkbiblioteken utvecklar också vara breda och komplexa. Kontakter med BVC, språkcaféer, författarprogram, IT-verkstäder, läsfrämjande arbete, boka en bibliotekarie, sångstunder, It-drop-in, sagostunder, samarbeten hit och dit sett utifrån är det är lätt att tro att folkbiblioteksverksamheten ständigt flyttar fokus och springer dit resurserna pekar. Att biblioteken är ett offer för politiska kortsiktiga prioriteringar. Men folkbiblioteksverksamhetens otroliga styrka ligger i att som ingen annan verksamhet kunna peka på helheten; vikten av att på olika sätt stödja människors lärande och växande genom hela livet, utifrån deras olika behov och förutsättningar. När bibliotekets verksamhet ska vidareutvecklas, gäller det att uppdatera kunskapen om hur det lokala samhället runt biblioteket ser ut och hur det förändras med inflytt/utflytt, nybyggnation, näringsliv och satsningar av olika slag. Det kompletteras sedan med vad som händer i den regionala och nationella utvecklingen, där folkbiblioteken tillsammans bildar ett system, en infrastruktur. En del verksamhet blir med nödvändighet akuta insatser och en del måste planeras långsiktigt. Därför är dialog med andra verksamheter i den egna kommunen en mycket viktig del i ett förändringsarbete. Tillsammans har man medborgaren/användaren/brukaren i centrum och de olika uppdrag som finns i den kommunala verksamheten ska komplettera varandra. Ett bibliotek kan alltid utvecklas mera cit Hans Bremer, fd rektor i Sala Uppdrag Madängen Biblioteket i Huskvarna vidareutvecklar verksamheten i samarbete med Jönköpings stadsbibliotek och Länsbibliotek Jönköping. Ann Wiklund Konsult fick i uppdrag att ta fram ett underlag för interna diskussioner som kan användas under utvecklingsprocesserna. Uppdraget har genomförts på följande sätt: 1. Inledande workshop (september) tillsammans med bibliotekets personal och Katinka Borg, Länsbibliotek Jönköping, i syfte att få gemensam bild av bibliotekets verksamhet och möjligheter i nuläget. 2. Samtal intervjuer med företrädare för verksamheter som på olika sätt använder eller samarbetar med biblioteket idag eller kan tänkas ha intresse av att göra det. Syfte: att få en bild av bibliotekets verksamhet sedd utifrån, att hitta frågor, satsningar, planer och tankar från dessa verksamheter som biblioteket kan återkoppla till under utvecklingsprocessen, samt att sprida kännedom om att biblioteket startar utvecklingsprocesser och är intresserade av dialog. 3. Enkla observationer vid tre tillfällen på plats i biblioteket 4. Avslutande workshop (december) tillsammans med bibliotekets personal 2

3 Observationerna några reflektioner De enkla observationerna genomfördes under två kvällar och en kort stund fm. Några reflektioner: Vid de tre tillfällena har biblioteket ungefär lika många män som kvinnor bland besökarna. Flera familjer (=minst en vuxen och ett barn) bland besökarna. De går oftast direkt till barnavdelningen Övervägande delen av besökarna startar med att kontakta informationsdisken för hjälp att hitta särskilt material, hämta beställt material eller lämna tillbaka material. Trots att biblioteket känns tämligen tomt när man står vid disken, sitter det folk vid borden i fönstren mot gatan. Ett fåtal män sitter länge vid datorn. Vid borden mot gatan sitter folk och pratar, läser, fikar med termos, pluggar, pratar i mobil. Flest män från 35-årsåldern och uppåt, men även kvinnor/flickor, tonårspojkar. Olika nationaliteter. Golvytan för fack utnyttjas dåligt medan det kan vara flera familjer på barnavdelningen. Det verkar som om lite äldre tonåringar hellre sitter vid fönstren mot gatan och pratar än i soffgruppen vid disken. Bättre spaningsvy över torget och längre avstånd till småbarnen? Det är inte så många som strosar runt och botaniserar på vuxenavdelningen. De flesta går direkt till disken, sedan till deckaravdelning, dator eller läsplats. Alla besökare blir sedda och välkomnade av bibliotekets personal direkt vid entrén. Samtal/intervjuer Följande verksamheter kontaktades för intervju på ca 30 minuter och tackade ja: Utbildningsförvaltningen, Sfi, Familjecentralen/öppna förskolan, Trädgårdens äldreboende, Ung fritid. Varje representant fick ett kort brev med frågeställningar att fundera på inför intervjun: Hur använder den verksamhet du företräder biblioteket idag? Hur ser du på bibliotekets roll i relation till din verksamhet framöver? Hur ser du på bibliotekets roll i Huskvarna framöver? Vilka frågor skulle du vilja diskutera vidare tillsammans med biblioteket? Samtalen återges i korta sammanfattningar med avslutande kommentarer/tips och en avslutande reflektion. 3

4 Utbildningsförvaltningen, utvecklare Sammanfattning: Skolan har egna bibliotekarier med ansvar för skolbiblioteken. Huskvarna bibliotek är en viktig verksamhet med tanke på barns språk och läsning och särskilt vad gäller pojkar. Många invandrare bor i Huskvarna och barnen behöver möta litteratur och berättelser på sitt hemspråk, både i form av böcker, sagostunder, kvalitetsfilm (kanske en filmklubb), lästips. Kanske skulle biblioteket kunna vara med i skolans arbete om särskilda satsningar på tex språkutveckling? Kan biblioteket erbjuda mera boksamtal riktat mot skolorna och då gå ut med erbjudande inte springa på efterfrågan! Bjud in i stället så insatsen blir rimlig i relation till resursen! Bibliotekets miljö skulle kunna utvecklas mera, med mysiga platser att läsa i som kojor, stoppade gamla fåtöljer. Ett exempel på sådan miljö är Råslätts bibliotek. Det är så viktigt att barn och familjer med annat språk än svenska känner sig hemma på biblioteket. Det är en av de viktigaste mötesplatserna! Men det är viktigt att biblioteket står för kvalitet, för berättelsen och läsandet. Att det inte blir ett aktivitetscenter med film och spel man hittar var som helst. Det ska vara en lugn miljö. Kommentar: Tips att arbeta vidare med kan vara bibliotekets fysiska läsmiljöför barn och samarbete med skolan i språkutvecklande arbete. Sagostunder på andra språk än svenska. Att biblioteket tar rodret och erbjuder/bjuder in i stället för att springa på efterfrågan är att se som en förutsättning för att få balans i arbetet. Fritidsförvaltningen, barn/unga, verksamhetschef Sammanfattning: Verksamheterna har ingen samverkan idag på grund av bibliotekets placering, men båda finns i den gemensamma samverkansgruppen. Biblioteket i Huskvarna och fritidsgården kan komplettera varandra bra och skulle kunna utveckla det tillsammans, nu när förvaltningarna slås ihop. Det ger nya möjligheter som biblioteket och fritid barn/unga skulle kunna diskutera tillsammans. Biblioteket kan vara ännu mer av en mötesplats för alla idag tänker man kanske mest på boklån. En nyckel är bibliotekets funktion som öppen plats dit alla är välkomna. När fritidsgården är stängd blir biblioteket den plats man går till och då behöver personalgrupperna hjälpas åt. Vi ska inte konkurrera! Vi skulle behöva skaffa oss en gemensam bild av hur ungdomar använder fritidsgård och bibliotek i dag i Huskvarna. Fritid genomför undersökningen Ung livsstil i åk 5, 7, 9 och åk 2 på gymnasiet och där finns frågor om bibliotek. Nästa undersökning görs redan i vår, så där finns en bra möjlighet. Sedan finns lokala ungdomsråd som biblioteket också skulle kunna använda för dialog med ungdomarna. Kommentar: Tips att arbeta vidare med kan vara undersökningen Ung livsstil och att starta dialog om gemensamt projekt för att utnyttja möjligheten till enklare samarbete i nya förvaltningen. 4

5 Sfi, samordnare Sammanfattning: Sfi skulle kunna utveckla sitt samarbete med biblioteket i Huskvarna. Vuxenutbildningen kommer att flytta till Rosenlunds torg och då får man närmare geografiskt till biblioteket i Huskvarna än in till Jönköping. Många av de invandrare som går kursen 60t samhällsorientering, bor i Huskvarna nästa kurs över hälften. Därför är Huskvarna bibliotek en viktig plats för dem och kan säkert bidra med information och material som är viktiga för att hitta rätt när man är ny i Sverige. Sfi och ABF Vux arrangerar Språkcaféer i Jönköping, det skulle man kunna ha i Huskvarna också och då är biblioteket en utmärkt plats att vara på. Sedan jobbar ju integrationshandläggaren med frågor som hör hit, liksom arbetsförmedlingen och Familjecentralen. Tänk om man skulle kunna inleda ett bra samarbete med biblioteket och komma överens om en gemensam riktad, tydlig verksamhet med vissa insatser! Det skulle betyda mycket för de invandrare som bor i Huskvarna. Kommentar: Tips att arbeta vidare med kan vara vuxenutbildningens flytt till Rosenlunds torg och vilka konsekvenser det kan få för biblioteket, samt att hitta en tydlig riktad insats att samarbeta kring med Sfi, som tex Språkcaféer. Jämför också det som framkom i samtalet med utvecklaren på Utbildningsförvaltningen om behov för barn med andra språk än svenska. Familjecentralen/Öppen förskola, förskollärare Sammanfattning: Ett jättebra och uppskattat samarbete som kan öka när biblioteket flyttar och det blir närmare att gå med till exempel en grupp föräldrar och barn. Man kanske till och med kan använda biblioteket som plats där man ibland samlar en grupp? Det är viktigt att alla känner sig hemma där så att de går dit med sina barn. Idag samarbetar verksamheterna med teater, sångpåsar, bokväskor, bokutlåning, språkstimulans och det samarbetet är oerhört bra och ska fortsätta! Sångstunder för små barn är efterfrågade. Kanske är det något verksamheterna skulle kunna utveckla tillsammans och som biblioteket kan erbjuda? En tanke kan också vara temaföreläsningar för föräldrar, där man är i bibliotekets lokaler. Ett bekymmer är att hitta resurser/pengar för att kunna utveckla verksamhet ihop. Kommentar: Tips att arbeta vidare med kan vara att tillsammans med flera verksamheter göra tydliga insatser riktade till föräldrar och att då vara i bibliotekets lokaler. 5

6 Trädgårdens äldreboende, föreståndare Sammanfattning: Äldreboendet får besök av bokbussen från Jönköping och uppskattar det, men skulle gärna gå även till biblioteket med de äldre för att vara i miljön och kunna göra olika saker. Idag är det lite långt om man har svårt att gå, men det blir närmare när biblioteket flyttar. Man har ibland problem att komma ihåg att bokbussen kommer och är orolig för att servicen då dras in. Inga bokdepositioner finns på äldreboendet man lånar från bussen. Ett samarbete man skulle vilja utveckla är till exempel kring film och böcker. Ibland är det filmvisning på boendet och det vore givande att till exempel kunna komplettera med böcker. Det behövs information och tips om vad biblioteket har och vad man skaffat nytt, särskilt riktat mot äldre. Släktforskning är något som också skulle kunna väcka intresse hos boende. Kanske kan biblioteket visa och berätta hur man gör och hur man hittar material? Kommentar: Tips att arbeta vidare med kan vara riktad tryckt information om vad som finns att låna av böcker och filmer. Kanske särskild insats inför filmvisning. Avslutande reflektion De synpunkter, verksamhetsbeskrivningar och förslag som blev resultatet av workshopen med bibliotekets personal i september (bifogas), stämmer bra med det som framkommer under samtalen med andra verksamheter. Samtliga jag talat med har lyft fram bibliotekets verksamhet som mycket viktig för Huskvarna och det finns helt klart både en positiv vilja att vidareutveckla dialog i olika frågor men också en stor förståelse för att biblioteket inte i nuläget drar igång nya aktiviteter direkt, utan inleder en arbetsprocess. Huskvarna växer, unga familjer ökar i antal och likaså invandrare. Det får betydelse för planering av bostäder och platser för möten, utbildning och fritid och min känsla är att det är rätt läge nu för flera verksamheter att se över hur man ska möta nya invånare/medborgare. Kanske borde samhällsintroduktion för invandrare arrangeras i Huskvarna? Att vuxenutbildningen flyttar närmare kan också medföra förändring de får närmare till Huskvarna bibliotek. Frågor som lyfts i flera av samtalen gäller behovet av biblioteksverksamhet och utbud för barn med andra språk än svenska. Det är ett område där dialog med skola, Sfi och Familjecentralen blir viktiga delar. Andra frågor gäller att vara i bibliotekets lokaler med tex språkcafé, föräldragrupp, ungdomar. Där är dialog med Fritid barn/unga och Sfi viktig. En prioritering närmast i tid skulle kunna vara kontakt med Fritid angående undersökningen Ung livsstil, samt kontakt med vuxenutbildningen för dialog inför deras flytt. Båda dessa kontakter skulle ge aktuell bild av nuläge och planering som är viktiga att ha för bibliotekets arbetsprocess. 6

7 Workshop 1. Huskvarna bibliotek, 10 september 2014 Sammanställning Ann Wiklund Pass I, gemensam diskussion, fokus nuläge Vad är vi bra på vid Huskvarna bibliotek? Prata med folk Skyltning Luft och rörelseplats i lokalerna Biljettförsäljning Stick-caféer Kaffe med drömmar Trivsam och lockande barnavdelning Anns reflektion: Beskrivningen säger att Huskvarna bibliotek är en mötesplats dit besökare gärna går. Förtidsröstningen nu inför valet lockar många. Äldre och personer med funktionshinder har lätt att röra sig i lokalerna och kommer gärna. Nästa steg kan vara: Biljettförsäljning, förtidsröstning etc lockar delvis andra besökare. Hur kan verksamheten dra nytta av det? Samarbete pågår - med vilka? Familjecentralen med Bvc Förskola Upp-Tech Samverkansgruppen LSG Anns reflektion: Bra grundkontakter finns för verksamheten idag. Nästa steg kan vara: Se över vilka kontakter biblioteket kan behöva ta för att kunna vidareutveckla verksamheten i samverkan med andra. Tex flyktingmottagare, SFI. Vilka är bibliotekets besökare? Seniorer äldre seniorer Familjer papporna har ökat Invandrarfamiljer unga män, ensamkommande Somaliska kvinnor Anns reflektion: Hit kommer besökare som biblioteket kan arbeta särskilt med i ett utvecklingsarbete. Nästa steg kan vara: Aktiviteter som fördjupar kontakterna, tex aktiviteter för pappor på flera språk, Ny i Sverige-information, unga invandrare visar internet på sina respektive språk 7

8 Vad händer i Huskvarna? Nya barnfamiljer flyttar in Ny förskola byggs Det byggs bostäder Här kan man ha råd att äga sitt första hus Många jobb-pendlar Det är en fd industristad Nytt bibliotek planeras Anns reflektion: Huskvarna är en stadsdel i förändring. Nästa steg kan vara: Kontakter med byggnadskontor/stadsplanering som en del i att utveckla biblioteksservice för alla i långsiktig planering. Hur planeras service för nya bostadsområden och hur kan biblioteket finnas där? Vad är bra biblioteksservice Ge service med engagemang få feedback Kravlöst öppet Samtal om böcker/läsning Ingång i det svenska samhället Tillgänglighet för samtal och frågor Referenssamtal intervjuer Hjälp till självhjälp Sedd och bemött Många åldrar bra möten och guidning Anns reflektion: Spännande diskussioner att jobba vidare med där all personal är engagerad. Nästa steg kan vara: Avsätta tid för att fördjupa och tala vidare om samtal/intervju/referenssamtal vad står det för idag? Hjälp till självhjälp hur ger biblioteket det till sina besökare och hur planeras det arbetet? Kan Huskvarna bibliotek bli ett MIK-bibliotek? 8

9 Pass II, spåna framåt Förslag att fundera över: Nya besökare Vilda idéer Rutiner Mötesplats Samarbeten De rosa Post-itlapparna: Utveckla det fysiska rummet Meta-rum! Spår genom bibblan Vilda idéer barnfamiljer ser bibblan som en plats att vara på Mötesplats: blandade åldersgrupper rumsligt, ej vattentäta skott mellan barn, unga, vuxna Rum för nya upptäckter Den gamla fabriken (Huskvarnafabriken) skapade allt möjligt. Väck skaparglädjen med hjälp av bibblan Scratch-verkstad (berättande i dataspelsform) In i Sverige-hörna Digital hörna Delaktiga besökare Förslagslappar på infoställe i foajen Förslagslåda Tre gubbar: missnöjd-nöjd-mycket nöjd Vägen framåt hur kan vi jobba vidare Holistiskt arbetssätt Förändra statistikinhämtandet så att vi mäter det vi ska jobba med Evenemang som når nya människor som upptäcker bibblan när de kommer. T ex författarbesök Nå nya grupper genom samarbete med både lokala aktörer och bredare Ta hjälp av andra kompetenser Nya besökare: samarbete m andra aktörer-kort väg-okomplicerat Projekt med fritidsgårdar Samarbeta med fritidsverksamhet i våra lokaler Vad händer närmast? Rutiner: stora förändringar på återlämning och reservationer, att besökare själva sköter detta Låta besökarna låna/lämna/hämta reservationer själva = självbetjäning fullt ut Från transaktion till relation 9

10 Nästa steg kan vara: Praktiskt/konkret: Planera för självutlåning/återlämning, reservationer. Hur ska besökare få hjälp att använda maskinen? Hur ska de nya tjänsterna marknadsföras? Vilka bör ha ansvar för att planera och följa upp? När de nya tjänsterna är införda kommer rutinarbetet att ha förändrats och det finns mer tid för att möta varje besökare och locka nya besökare. Hur ska verksamheten dra nytta av det? Planera för det digitala biblioteket i det fysiska rummet. Vad är det? Spelglädje och lek en grund för lärande även för personalen vid biblioteket? Diskutera vidare: om hur samtalet/referenssamtalet med varje besökare kan vidareutvecklas. Hur ser det ut idag? Vad kan behöva förändras eller förstärkas? Dialog med andra bibliotek som stöd? 10

Granskningsrapport. Brukarrevision. Londongatan Boende för ensamkommande

Granskningsrapport. Brukarrevision. Londongatan Boende för ensamkommande Granskningsrapport Brukarrevision Londongatan Boende för ensamkommande 2014 . INLEDNING Om brukarrevision Detta är en rapport från brukarrevisionen. Brukarrevision är ett sätt att ta reda på vad de vi

Läs mer

Måldokument Följande dokument har använts vid framtagandet av biblioteksplanen.

Måldokument Följande dokument har använts vid framtagandet av biblioteksplanen. Bibliotekslagen slår fast att alla kommuner skall upprätta biblioteksplaner för samtliga verksamheter inom biblioteksområdet. Den är ett strategiskt dokument som beskriver verksamheterna och dess framtida

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING LÄSÅRET 2010-2011

KVALITETSREDOVISNING LÄSÅRET 2010-2011 KVALITETSREDOVISNING LÄSÅRET 2010-2011 Öppna förskolan Familjecentralen Noltorps enhet ALINGSÅS Telefon: 0322-61 60 00 Fax: 0322-61 63 40 E-post: barn.ungdom@alingsas.se 1. Förutsättningar Beskrivning

Läs mer

Barnfattigdom. Arbetsplan för en studiecirkel

Barnfattigdom. Arbetsplan för en studiecirkel Partistyrelsens kansli Stockholm 2011-11-08 Barnfattigdom Arbetsplan för en studiecirkel 2 (8) Ta ut riktningen i en studiecirkel Det här är en arbetsplan som hjälper er att genomföra en studiecirkel om

Läs mer

Kultur- och fritidsförvaltningen Simrishamns kommun. Bibliotekets verksamhetsplan 2016. Analys och årsberättelse

Kultur- och fritidsförvaltningen Simrishamns kommun. Bibliotekets verksamhetsplan 2016. Analys och årsberättelse Kultur- och fritidsförvaltningen Simrishamns kommun Bibliotekets verksamhetsplan 2016 Analys och årsberättelse Årsberättelse Förutsättningar för en mobil biblioteksverksamhet i Simrishamns kommun utreddes

Läs mer

Studiehandledning - Vems Europa

Studiehandledning - Vems Europa Studiehandledning - Vems Europa En studiesatsning om makt och rättvisa i Europa Varför får inte EU och Europa mer plats i den svenska debatten? Det har vi också undrat. Sverige är en del av Europa och

Läs mer

Enkät 2015 Umeåregionens bibliotek

Enkät 2015 Umeåregionens bibliotek Enkät 2015 Umeåregionens bibliotek Jag är A. Man 39 37,1 B. Kvinna 66 62,9 C. Annan 0 0 Min ålder A. yngre än 25 år 10 9,5 B. 26 45 år 32 30,5 C. 46 65 år 34 32,4 D. äldre än 65 29 27,6 Tid för mitt besök

Läs mer

SÖDERMÖRES MEDBORGARPANEL. 25 september 2 oktober 2014. Tema: dialog om biblioteksverksamheten i Södermöre kommundel.

SÖDERMÖRES MEDBORGARPANEL. 25 september 2 oktober 2014. Tema: dialog om biblioteksverksamheten i Södermöre kommundel. SÖDERMÖRES MEDBORGARPANEL 25 september 2 oktober 2014 Tema: dialog om biblioteksverksamheten i Södermöre kommundel Metod: E-enkät 1 67 av 158 har svarat, 42,4% svarsfrekvens 2 har påbörjat enkäten men

Läs mer

2012-03-28 BIBLIOTEKSPLAN. för Båstads kommun

2012-03-28 BIBLIOTEKSPLAN. för Båstads kommun 2012-03-28 BIBLIOTEKSPLAN för Båstads kommun Biblioteksplan bakgrund Den första januari 2005 kompletterades bibliotekslagen med en paragraf om att bibliotek och bibliotekshuvudmän inom det allmänna biblioteksväsendet

Läs mer

Dagverksamhet för äldre

Dagverksamhet för äldre Äldreomsorgskontoret Dagverksamhet för äldre Delrapport med utvärdering Skrivet av Onerva Tolonen, arbetsterapeut, 2010-08-09 Innehåll 1. Inledning...3 1.1 Vilka problem ville vi åtgärda?...3 1.2 Vad vill

Läs mer

Granskningsrapport. Brukarrevision Boendestöd Örgryte Härlanda SDF

Granskningsrapport. Brukarrevision Boendestöd Örgryte Härlanda SDF Granskningsrapport Brukarrevision Boendestöd Örgryte Härlanda SDF 2014 . INLEDNING Om brukarrevision Detta är en rapport från brukarrevisionen. Brukarrevision är ett sätt att ta reda på vad de vi är till

Läs mer

Biblioteksplan för Valdemarsviks kommun 2016-2019

Biblioteksplan för Valdemarsviks kommun 2016-2019 Biblioteksplan för Valdemarsviks kommun 2016-2019 1 Biblioteksplan för Valdemarsviks bibliotek Bakgrund Enligt bibliotekslagens 17 ska kommuner och landsting anta planer för biblioteksverksamheterna. En

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR ÖKAD TILLGÄNGLIGHET TILL BIBLIOTEKSSERVICE FÖR PERSONER MED FUNKTIONSHINDER

HANDLINGSPLAN FÖR ÖKAD TILLGÄNGLIGHET TILL BIBLIOTEKSSERVICE FÖR PERSONER MED FUNKTIONSHINDER Gävle kommun Gävle Stadsbibliotek Box 801 801 30 Gävle HANDLINGSPLAN FÖR ÖKAD TILLGÄNGLIGHET TILL BIBLIOTEKSSERVICE FÖR PERSONER MED FUNKTIONSHINDER Inledning och bakgrund Med anledning av regeringens

Läs mer

Sammanställning 6 Lärande nätverk samtal som stöd

Sammanställning 6 Lärande nätverk samtal som stöd Sammanställning 6 Lärande nätverk samtal som stöd Bakgrund Syftet med lärande nätverk är att samla in och sprida kunskap och ta del av aktuell forskning. Samtliga lokala lärande nätverk består av personer

Läs mer

5 vanliga misstag som chefer gör

5 vanliga misstag som chefer gör 5 vanliga misstag som chefer gör och vad du kan göra för att undvika misstagen! www.helenastrom.se Telefon: +46(0)704 32 83 08 Inledning Först tänkte jag ge mina fem bästa tips till ledare. Men jag kom

Läs mer

Bedömning för lärande. Sundsvall 2012-11-15

Bedömning för lärande. Sundsvall 2012-11-15 Bedömning för lärande Sundsvall 2012-11-15 Tema: Att vara nyckelperson - att leda det gemensamma lärandet omkring bedömning för lärande Program 2012-11-15 13.00 Inledning; att vara nyckelperson 13.30 Walking

Läs mer

Biblioteksplan för Vingåkers kommun 2010-2014

Biblioteksplan för Vingåkers kommun 2010-2014 FÖRFATTNINGSSAMLING Flik 6.25 Biblioteksplan för Vingåkers kommun 2010-2014 Fastställd av kommunfullmäktige 2010-02-15 att gälla fr.o.m. 2010-04-01 Biblioteksplan 2010-2014, flik 6 25 1 Inledning... 2

Läs mer

Mette Agborg & Lisa Berger

Mette Agborg & Lisa Berger IDA från projekt till levande verksamhet Mette Agborg & Lisa Berger Paper presenterat vid konferensen 14-15 oktober 2009 i Borås IDA från projekt till levande verksamhet Vuxenstuderande är en viktig målgrupp

Läs mer

Dethär tycker vi är viktigt! De ungas röst Ann Backman

Dethär tycker vi är viktigt! De ungas röst Ann Backman Dethär tycker vi är viktigt! De ungas röst Ann Backman En ungdomsgrupp i Österbotten Deltagare: 3 ungdomar, ålder: 15, 17 och 18 år. En ungdom var gruppansvarig och samlade ihop gruppen. Deltagarna fick

Läs mer

Sammanställning av besöksenkät på familjecentralerna i Nyköping. Undersökningsperiod november 2012

Sammanställning av besöksenkät på familjecentralerna i Nyköping. Undersökningsperiod november 2012 Sammanställning av besöksenkät på familjecentralerna i Nyköping Undersökningsperiod november 2012 Sammanställning februari/mars 2013 Dnr 2/19 Innehållsförteckning Inledning... 3 Syfte och mål... 3 Sammanfattning

Läs mer

Att följa dina drömmar och förbättra världen LINA EGGEMAR

Att följa dina drömmar och förbättra världen LINA EGGEMAR Att följa dina drömmar och förbättra världen LINA EGGEMAR INNEHÅLL Inledning 5 ATT FÖLJA DINA DRÖMMAR 7 Framtiden 8 Hur jag ser på framtiden Hur jag inte vill att min framtid ska se ut Min mardrömsframtid

Läs mer

GAGNEFS KOMMUNBIBLIOTEK

GAGNEFS KOMMUNBIBLIOTEK Ank. 2015-11- 0 5 Diarienr J015.' ~ Df- 88 Bl BLIOTEKSPLAN 2015-2018 GAGNEFS KOMMUNBIBLIOTEK Innehållsförteckning S e 2 Biblioteksplanen i ett kommunperspektiv 2 Hur kommunbiblioteket är organiserat 3

Läs mer

Lerum Enkätundersökning 2010

Lerum Enkätundersökning 2010 Lerum Enkätundersökning 2010 Lerums centrumförenings enkätundersökning våren 2010. En sammanfattning till näringsidkare i Lerum. Lerums kommun är en kommun som ligger i anslutning till Göteborg och hit

Läs mer

Trimsarvets förskola

Trimsarvets förskola Trimsarvets förskola Likabehandlingsplan & Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsåret 2014/2015 Planen gäller från 2014-09-01 till 2015-08-31 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas

Läs mer

Sammanställning av utvärdering nätverksträff 9 mars, mat och hälsa

Sammanställning av utvärdering nätverksträff 9 mars, mat och hälsa 38 besvarade utvärderingen av 56 deltagare. Vad tyckte du om föreläsningspasset Hur kan vi arbeta kring barn, mat och hälsa? längd. och viktig info som framkom innehåll med/om sådant vi redan vet! Mycket

Läs mer

Sammanställning över enkätsvar från föräldrar till förskolebarn i Nynäshamns kommun, 2016.

Sammanställning över enkätsvar från föräldrar till förskolebarn i Nynäshamns kommun, 2016. 2016-05-22 Sammanställning över enkätsvar från föräldrar till förskolebarn i Nynäshamns kommun, 2016. Enkäten avser Språksatsningens bokpåsar. 101 föräldrar har svarat på enkäten. 1. Har du och ditt barn

Läs mer

Sexdrega förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Sexdrega förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Sexdrega förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: förskola åldrar 1-6 Läsår: 2015/2016 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

Studiehandledning. gör en annan värld möjlig

Studiehandledning. gör en annan värld möjlig DOKUMENTÄRT BERÄTTANDE Studiehandledning gör en annan värld möjlig Studiehandledning Den här studiehandledningen är ett stöd för dig som cirkelledare. Den innehåller praktiska tips när det gäller hur man

Läs mer

Diskussion kring klassrum/verksamhetsbesök (2011)

Diskussion kring klassrum/verksamhetsbesök (2011) Diskussion kring klassrum/verksamhetsbesök (2011) Vad är era egna erfarenheter kring att genomföra klassrumsbesök? Syfte, möjligheter och utmaningar med klassrumsbesök? Hur förbereder man sig som rektor

Läs mer

Biblioteksplan för Haparanda kommun 2016-2018 Antagen BUN 2014/219 153

Biblioteksplan för Haparanda kommun 2016-2018 Antagen BUN 2014/219 153 Biblioteksplan för Haparanda kommun 2016-2018 Antagen BUN 2014/219 153 Bakgrund Den 1 januari 2014 antogs en ny bibliotekslag i Sverige. Den säger att kommunen ska upprätta en biblioteksplan för den samlade

Läs mer

Självbestämmande och delaktighet

Självbestämmande och delaktighet NATIONELL VÄRDEGRUND Utbildning med Egon Rommedahl Självbestämmande och delaktighet November 2014 Instruktioner till träff 1, Hösten 2014. Värdighetsgarantierna i Mölndal Stad Instruktioner för samtalet

Läs mer

BIBLIOTEKSPLAN ~ ORSA ~

BIBLIOTEKSPLAN ~ ORSA ~ BIBLIOTEKSPLAN ~ ORSA ~ Information Kultur Läslust BIBLIOTEKSPLAN Biblioteksplanen är ett politiskt förankrat dokument som skall ge en överblick över bibliotekens verksamheter och ansvarsfördelningar i

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2009/2010. Hults förskola Eksjö Kommun

Kvalitetsredovisning 2009/2010. Hults förskola Eksjö Kommun Kvalitetsredovisning 2009/2010 Hults förskola Eksjö Kommun 1 Innehållsförteckning: 1. Övergripande information 1.1 Fakta om Hults förskola 1.2 Ansvar för kvalitetsredovisningens innehåll 1.3 Rutiner och

Läs mer

Manus: Tredje bildspelet handlar om kroppen och rörelse. Alla vet säkert att det är bra för våra kroppar att få röra på sig.

Manus: Tredje bildspelet handlar om kroppen och rörelse. Alla vet säkert att det är bra för våra kroppar att få röra på sig. Pedagogens manus till BILDSPEL 3 KROPPEN OCH RÖRELSE 1. Manus: Tredje bildspelet handlar om kroppen och rörelse. Alla vet säkert att det är bra för våra kroppar att få röra på sig. 2. Manus: Från 12 års

Läs mer

En viktig mässa för alla

En viktig mässa för alla Gunilla Südow Mölnlycke bibliotek, Härryda kommun gunilla.sudow@harryda.se 2013 En viktig mässa för alla I dagens läge, med en snabb teknikutveckling, inte minst inom den digitala sfären, behöver vi förr

Läs mer

Utbildningsförvaltningen. Spånga gymnasium 7-9 [117]

Utbildningsförvaltningen. Spånga gymnasium 7-9 [117] Utbildningsförvaltningen Spånga gymnasium 7-9 [117] I denna rapport finner du din enhets resultat från medarbetarenkäten 2012. Datainsamlingen har skett under perioden 3 september 28 september 2012. På

Läs mer

Kyrkenorumskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Kyrkenorumskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Kyrkenorumskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Gäller för perioden: Aug 2014-juni 2015 Ansvarig för planen: Hanna Lindö Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola,

Läs mer

BARNHEMMET. En liten berättelse om en tid då man sålde barn som arbetskraft ROLLER FÖRESTÅNDARINNAN SYSTER SARA. Barnen STINA GRETA IDA LOTTA

BARNHEMMET. En liten berättelse om en tid då man sålde barn som arbetskraft ROLLER FÖRESTÅNDARINNAN SYSTER SARA. Barnen STINA GRETA IDA LOTTA BARNHEMMET En liten berättelse om en tid då man sålde barn som arbetskraft ROLLER FÖRESTÅNDARINNAN SYSTER SARA Barnen IDA Folket Spöken 9 roller. Om gruppen bara är 8 så kommer Idas namn ibland att skrivas

Läs mer

D I G I TA LT S K A PA N D E

D I G I TA LT S K A PA N D E DIGITALT SKAPANDE Innehåll WEBBPLATS PRESENTATION AV DIN KARMTAT... 4 Översiktsplan för arbetets olika moment... 4 Intervjuguide... 5 Inlämning senast onsdagen den 9 december... 5 Redovisning onsdagen

Läs mer

Lära och utvecklas tillsammans!

Lära och utvecklas tillsammans! Lära och utvecklas tillsammans! Studiematerial Vård-sfi - förberedande kurs för Omvårdnadsprogrammet Annika Brogren och Monica Ehn Kompetensutveckling för sfi-lärare Lärarhögskolan i Stockholm Myndigheten

Läs mer

HANDLINGSPLAN AMT Arbete mot mobbning och annan kränkande behandling vid Bodals skola F-9

HANDLINGSPLAN AMT Arbete mot mobbning och annan kränkande behandling vid Bodals skola F-9 HANDLINGSPLAN AMT Arbete mot mobbning och annan kränkande behandling vid Bodals skola F-9 Reviderad 2009-09-30 av rwk Sidan 1 av 23 Innehållsförteckning HANDLINGSPLAN - AMT...3 Åtgärdstrappan en handlingsplan

Läs mer

1. Bakgrund och planering... 2. 2. Deltagare... 3. 3. Rumäniens mottagande av kvotflyktingar... 4

1. Bakgrund och planering... 2. 2. Deltagare... 3. 3. Rumäniens mottagande av kvotflyktingar... 4 Innehåll 1. Bakgrund och planering... 2 2. Deltagare... 3 3. Rumäniens mottagande av kvotflyktingar... 4 4. Gävleborgs besök i Rumänien för genomförandet av en utbildningsinsats... 5 5. Reflektioner...

Läs mer

Om mig. Manual för genomförande. Ungdomsenkät för elever i Östergötland - grundskolan år 8 och gymnasieskolan åk 2

Om mig. Manual för genomförande. Ungdomsenkät för elever i Östergötland - grundskolan år 8 och gymnasieskolan åk 2 Om mig Ungdomsenkät för elever i Östergötland - grundskolan år 8 och gymnasieskolan åk 2 Manual för genomförande Länets kommuner i samverkan med Landstinget i Östergötland och Länsstyrelsen Östergötland.

Läs mer

Program. Bellevuegårdsbiblioteket

Program. Bellevuegårdsbiblioteket Program Bellevuegårds Hösten 2014 Vi gör mer än lånar ut böcker! Biblioteken är viktiga för det demokratiska samhällets utveckling genom att bidra till kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning. Det slår

Läs mer

När jag inte längre är med

När jag inte längre är med Handledarmaterial Studiecirkel När jag inte längre är med förberedelser och funderingar inför framtiden Handledarmaterial Studiecirkel När jag inte längre är med förberedelser och funderingar inför framtiden

Läs mer

Från förvaring till förvandling Från förvaring till förvandling

Från förvaring till förvandling Från förvaring till förvandling Från förvaring till förvandling I samband med att jag coachade en verksamhetschef för ett gruppboende fick jag vara med om en märkbar utveckling. Chefens överordnade ringde mig och berättade att chefen

Läs mer

Kristinebergskolan åk 4-6s plan mot diskriminering och kränkande behandling

Kristinebergskolan åk 4-6s plan mot diskriminering och kränkande behandling Kristinebergskolan åk 4-6s plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Årskurs 4-6 Läsår 2015/2016 1/12 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

Stöd på BVC vid misstanke att barn far illa

Stöd på BVC vid misstanke att barn far illa Stöd på BVC vid misstanke att barn far illa Kartläggning i Stockholms län Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 08-123 132 00 Datum: 2015-11-10 Diarienummer: HSN 1402-0316 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Läs mer

Vandrande skolbussar Uppföljning

Vandrande skolbussar Uppföljning Fariba Daryani JANUARI 2007 Vandrande skolbussar Uppföljning När man börjat blir man fast (Förälder i Vandrande skolbuss) Att gå med Vandrande skolbussen är något vi ser fram emot (Barn i Vandrande skolbuss)

Läs mer

Studiehandledning till Nyckeln till arbete

Studiehandledning till Nyckeln till arbete Studiehandledning till Nyckeln till arbete STUDIECIRKEL OM NYCKELN TILL ARBETE 2014 gav Handikappförbunden ut skriften Nyckeln till arbete. Den vänder sig till arbetssökande med olika funktionsnedsättningar

Läs mer

Kyviksängs förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Kyviksängs förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Kyviksängs förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola Ansvariga för planen Förskolechef tillsammans med pedagoger från förskolan.

Läs mer

Utvärdering av föräldrakurs hösten 2013

Utvärdering av föräldrakurs hösten 2013 Utvärdering av föräldrakurs hösten 2013 - Har du verktyg för att bemöta din oroliga och nedstämda tonåring? Föräldrakursen oro/nedstämdhet är ett samarbete mellan Råd & stöd, Gamla Uppsala familjeenhet

Läs mer

Provivus tips om KONCENTRATION - VAD PEDAGOGEN KAN GÖRA

Provivus tips om KONCENTRATION - VAD PEDAGOGEN KAN GÖRA Provivus tips om KONCENTRATION - VAD PEDAGOGEN KAN GÖRA Det kan vara svårt att räcka till som pedagog. Med en eller flera elever som har behov av särskilt stöd kan man lätt själv känna sig otillräcklig.

Läs mer

Beskrivning av arbetsätt och upplevd erfarenhet från ett demensboende som infört arbetsmetoden praktisk professionell planering (PPP)

Beskrivning av arbetsätt och upplevd erfarenhet från ett demensboende som infört arbetsmetoden praktisk professionell planering (PPP) Beskrivning av arbetsätt och upplevd erfarenhet från ett demensboende som infört arbetsmetoden praktisk professionell planering (PPP) Praktisk professionell planering (PPP) Bakgrundsfakta: Erfarenheterna

Läs mer

KARTLÄGGNING INFÖR OCH UNDER INDIVIDPLAN

KARTLÄGGNING INFÖR OCH UNDER INDIVIDPLAN KARTLÄGGNING INFÖR OCH UNDER INDIVIDPLAN Till dig som förälder/annan vuxen Inom Barn- och ungdomshabiliteringen ser vi det som viktigt att barnen och ungdomarna får vara delaktiga så mycket som möjligt

Läs mer

Hällefors kommun. Styrning och ledning Bildningsnämnden Granskningsrapport

Hällefors kommun. Styrning och ledning Bildningsnämnden Granskningsrapport Styrning och ledning Bildningsnämnden Granskningsrapport Offentlig sektor KPMG AB Antal sidor: 15 Antal bilagor: X Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 2 3. Syfte 3 4. Avgränsning 3 5. Revisionskriterier

Läs mer

Verksamhetsplan 2004

Verksamhetsplan 2004 Verksamhetsplan 2004 Vision Länsbibliotek Östergötland skall stimulera biblioteksutvecklingen så att östgötabiblioteken kan mäta sig med de bästa i landet. Länsbibliotek Östergötland skall arbeta för en

Läs mer

KVALITETSRAPPORT BUN UTBILDNINGSVERKSAMHET

KVALITETSRAPPORT BUN UTBILDNINGSVERKSAMHET Datum 130729 Skolenhet/förskoleenhet Förskoleområde 2 Rektor/förskolechef Marie Nilsson Mål Mål enligt BUN:s kvalitets- och utvecklingsprogram: Eleverna i grundskolan, barnen i förskolan, förskoleklass,

Läs mer

Biblioteksplan för Norrköpings kommun 2012 2014. Antagen i kultur- och fritidsnämnden 2012 03 21 KFN 2011/0230

Biblioteksplan för Norrköpings kommun 2012 2014. Antagen i kultur- och fritidsnämnden 2012 03 21 KFN 2011/0230 Biblioteksplan för Norrköpings kommun 2012 2014 Antagen i kultur- och fritidsnämnden 2012 03 21 KFN 2011/0230 (Omslaget- baksida) Norrköpings bibliotek Visionen för 2030 Det goda livet säger att Norrköping

Läs mer

Förarbete, planering och förankring

Förarbete, planering och förankring Förarbete, planering och förankring Förarbete, planering och förankring Att arbeta med vilka etiska värden och normer som ska känneteckna den äldreomsorgsverksamhet vi arbetar i och hur vi konkret ska

Läs mer

Barns och ungdomars åsikter om akuten, barnakuten och avdelning 11

Barns och ungdomars åsikter om akuten, barnakuten och avdelning 11 Barns och ungdomars åsikter om akuten, barnakuten och avdelning 11 - En undersökning av barnrättspraktikanter inom Landstinget Kronoberg Lina Ax och Elin Andén Barn- och fritidsprogrammet åk 3 Teknikum

Läs mer

Lyssna, stötta och slå larm!

Lyssna, stötta och slå larm! För barn Lyssna, stötta och slå larm! - när en kompis utsätts för övergrepp Stötta Det är alltid vuxnas ansvar att skydda barn och ungdomar mot sexuella övergrepp, men du som kompis kan göra mycket för

Läs mer

Tjänsteskrivelse 1 (5)

Tjänsteskrivelse 1 (5) Tjänsteskrivelse 1 (5) 2010-09-08 FRN 2009/82 Fritidnämnden Redovisning av fritidsvanor bland barn och unga från vissa av Nackas särskolor Förslag till beslut Fritidsnämnden noterar informationen till

Läs mer

FÖRSTUDIE: MEDBORGARDIALOG

FÖRSTUDIE: MEDBORGARDIALOG FÖRSTUDIE: MEDBORGARDIALOG VAD ÄR FÖRSTUDIE: MEDBORGAR Jagvillhabostad.nu erhöll under våren 2010 ekonomiska medel från Allmänna Arvsfondens satsning Vi deltar för att under ett års tid genomföra en förstudie

Läs mer

Man ska börja med lust det är först då man sprider ringar på vattnet.

Man ska börja med lust det är först då man sprider ringar på vattnet. Man ska börja med lust det är först då man sprider ringar på vattnet. -Nik Märak, en av deltagarna på redovisningsträffen Inspirations- och redovisningsträff, Stockholm 2011-08-17 Text: Lina Olofsson Dagens

Läs mer

Kvalitetsindex. Rapport 2015-06-25. Familjestödsgruppen AB Öppenvård. Öppenvård, handläggare

Kvalitetsindex. Rapport 2015-06-25. Familjestödsgruppen AB Öppenvård. Öppenvård, handläggare Kvalitetsindex Öppenvård, handläggare Rapport 20150625 Innehåll SSIL Kvalitetsindex Strategi och metod Antal intervjuer, medelbetyg totalt samt på respektive fråga och antal Genomförda intervjuer SSIL

Läs mer

Enkätsvar 2013. Fler kvinnor. Enkätsvar 2013 Kyrkans Familjerådgivning Stockholm

Enkätsvar 2013. Fler kvinnor. Enkätsvar 2013 Kyrkans Familjerådgivning Stockholm Enkätsvar 13 Kyrkans Familjerådgivning Stockholm Enkätsvar 13 Under en fyraveckorsperiod, 25/2 till22/3 13, bad vi våra besökare på mottagningarna i Stockholm och Handen att fylla i och svara på en brukarenkät.

Läs mer

2010-06-23. Foto; Lennart Krafve 2010-2014. Biblioteksplan för Vaggeryds kommun. Kultur Information Utbildning

2010-06-23. Foto; Lennart Krafve 2010-2014. Biblioteksplan för Vaggeryds kommun. Kultur Information Utbildning 2010-06-23 Foto; Lennart Krafve 2010-2014 Biblioteksplan för Vaggeryds kommun Kultur Information Utbildning Innehållsförteckning Ordförandes tankar..s.3 Vision.s.4 Uppdraget,,,s.5 Biblioteksverksamheten

Läs mer

Elevernas delaktighet: Vårdnadshavarnas delaktighet: Personalens delaktighet:

Elevernas delaktighet: Vårdnadshavarnas delaktighet: Personalens delaktighet: 1 Vår vision: Vår vision på Långängskolan är att alla elever ska vara trygga, trivas och må bra. Ingen ska utsättas för diskriminering eller kränkande behandling. På Långängskolan skall alla elever och

Läs mer

Till dig som har en tonåring i Sundbyberg. FOTO: Susanne Kronholm

Till dig som har en tonåring i Sundbyberg. FOTO: Susanne Kronholm Till dig som har en tonåring i Sundbyberg FOTO: Susanne Kronholm Förord Hej, Den här foldern riktar sig till dig som har en tonåring i din närhet. Du kanske är förälder, vårdnadshavare eller är en annan

Läs mer

Sadelmakarens förskola plan mot diskriminering och kränkande behandling

Sadelmakarens förskola plan mot diskriminering och kränkande behandling Sadelmakarens förskola plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet Ansvariga för planen Förskolechef, pedagogisk samordnare

Läs mer

Att överbrygga den digitala klyftan

Att överbrygga den digitala klyftan Det finns många grupper som behöver nås i arbetet med att överbrygga den digitala klyftan. En av dessa är de invandrare som kommer till vårt land. Monica Öhrn Johansson på Karlskoga folkhögskola möter

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN för år 201 1

LOKAL ARBETSPLAN för år 201 1 LOKAL ARBETSPLAN för år 201 1 1 VISION Vuxenutbildningen är en mötesplats som främjar lärande, reflektion och utveckling utifrån de studerandes förutsättningar och behov. 2 POLICY Verksamheten vid Vuxenutbildningen

Läs mer

1(7) Biblioteksplan 2015-2018. Styrdokument

1(7) Biblioteksplan 2015-2018. Styrdokument 1(7) Styrdokument 2(7) Styrdokument Dokumenttyp Plan Beslutad av Kommunfullmäktige 2015-10-28 144 Dokumentansvarig Kommunchefen Reviderad av 3(7) Innehållsförteckning Förord...4...5 Folkbibliotek - för

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2010

Kvalitetsredovisning 2010 Kvalitetsredovisning 2010 FRITIDSHEM Ladubacksskolan Barn- och utbildningsförvaltningen Tina Persson 2011-06-08 Innehåll 1 Underlag och rutiner för kvalitetsredovisningen 5 2 Åtgärder enligt föregående

Läs mer

Barnets rättigheter. Barnkonventionen

Barnets rättigheter. Barnkonventionen Barnets rättigheter Barnkonventionen Viktiga regler De olika reglerna i konventionen om barnets rättigheter kallas för artiklar Det finns 54 artiklar Alla regler är lika viktiga. Men det är ändå några

Läs mer

Biblioteksplan för Lysekils kommun Dnr: UBN 15-92-889, LKS 2015-312 Antagen av utbildningsnämnden 2015-12-16 Antagen av kommunfullmäktige 2016-02-25

Biblioteksplan för Lysekils kommun Dnr: UBN 15-92-889, LKS 2015-312 Antagen av utbildningsnämnden 2015-12-16 Antagen av kommunfullmäktige 2016-02-25 Biblioteksplan för Lysekils kommun Dnr: UBN 15-92-889, LKS 2015-312 Antagen av utbildningsnämnden 2015-12-16 Antagen av kommunfullmäktige 2016-02-25 Bakgrund och syfte Alla kommuner och landsting skall

Läs mer

Förslag på lektionsupplägg: Dag 1- en lektionstimme

Förslag på lektionsupplägg: Dag 1- en lektionstimme MiniKonsulter Fångar upp elevernas naturliga kreativitet och nyfikenhet genom problemlösning i arbetslivet samt ökar elevernas naturliga intresse för problemlösning och innovationer. Skapar och bibehåller

Läs mer

Vuxna dövas, bl.a. döva invandrares, möjlighet till kommunal vuxenutbildning Motion av Lars Rådh (s) (2000:25)

Vuxna dövas, bl.a. döva invandrares, möjlighet till kommunal vuxenutbildning Motion av Lars Rådh (s) (2000:25) Utlåtande 2005: RIV (Dnr 424-484/2000) Vuxna dövas, bl.a. döva invandrares, möjlighet till kommunal vuxenutbildning Motion av Lars Rådh (s) (2000:25) Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

Läs mer

Storyline Familjen Bilgren

Storyline Familjen Bilgren Storyline Familjen Bilgren Du har valt att jobba med trafik med hjälp av Storyline. Denna Storyline vänder sig till årskurs 4 6 Eleverna får till en början möta familjen Bilgren som bor i Ringstorp. Familjen

Läs mer

Konsten att leda workshops

Konsten att leda workshops Konsten att leda workshops Förbättra din kommunikation, prestation och ledarskap. www.lacinai.se 1 Några grundbultar: I ett seminarium är målet satt liksom innehållet I en workshop är målet satt, men innehållet

Läs mer

Välkommen till YFUs värdfamiljrekrytering 2012

Välkommen till YFUs värdfamiljrekrytering 2012 Välkommen till YFUs värdfamiljrekrytering 2012 Sverige är ett populärt land! 2012 kommer YFU Sverige att ta emot totalt 76 utbytesstudenter varav 4 är sommarstudenter, 5 är halvårsstudenter och 67 är helårsstudenter.

Läs mer

Handlingsplan. AG Skåne - Sakområde skydd och säkerhet. Räddningstjänsterna i Skåne. För stärkt brandskydd för den enskilde 2013 och 2014

Handlingsplan. AG Skåne - Sakområde skydd och säkerhet. Räddningstjänsterna i Skåne. För stärkt brandskydd för den enskilde 2013 och 2014 AG Skåne - Sakområde skydd och säkerhet Räddningstjänsterna i Skåne Handlingsplan För stärkt brandskydd för den enskilde 2013 och 2014 AG Skåne Sakområde skydd och säkerhet Kontaktperson: Lotta Vylund,

Läs mer

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande För att du ska trivas på jobbet och känna att du gör ett bra arbete behöver du kunna påverka din arbetssituation

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN 2014

LOKAL ARBETSPLAN 2014 LOKAL ARBETSPLAN 2014 FÖRSKOLA: Körsbärets förskola 1. UNDERLAG - Våga Visa-enkäten riktad till föräldrar - Självvärdering, riktad till pedagoger Fyll i diagrammet Övergripande Stimulerande lärande 100

Läs mer

Fritidsenkäten 2014 Sammanställning av svar och index

Fritidsenkäten 2014 Sammanställning av svar och index Fritidsenkäten 2014 Sammanställning av svar och index Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel 08-530 610 00 www.botkyrka.se Org.nr 212000-2882 Bankgiro 624-1061 1 [11] Kvalitetsstöd

Läs mer

PRIO Inventering Kartläggning - Behov av Öppen Mötesplats för personer med psykisk funktionsnedsättning

PRIO Inventering Kartläggning - Behov av Öppen Mötesplats för personer med psykisk funktionsnedsättning PRIO Inventering Kartläggning - Behov av Öppen Mötesplats för personer med psykisk funktionsnedsättning Inledning Staten och Sveriges kommuner och landsting(skl) har genom årlig överenskommelse enats om

Läs mer

Sandlyckans förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Sandlyckans förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Sandlyckans förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola Ansvariga för planen Förskolechef tillsammans med pedagoger från

Läs mer

Standard, handlggare

Standard, handlggare Kvalitetsindex Standard, handlggare Solgläntans Behandlingshem i Kramfors AB Rapport 2014-03-05 Innehåll SSIL Kvalitetsindex - Strategi och metod - Antal intervjuer, medelbetyg totalt samt på respektive

Läs mer

Rådslag om Vår Framtid

Rådslag om Vår Framtid Rådslag om Vår Framtid 27 maj 2013 Innehåll Rådslagets utformning...2 Anteckningar...3 Inkluderande förhållningssätt och kultur... 3 Öppna mötesplatser... 4 Sveriges Bästa Skola... 5 Bra Infrastruktur

Läs mer

Ucklums förskolas plan för likabehandling, diskriminering och kränkande behandling.

Ucklums förskolas plan för likabehandling, diskriminering och kränkande behandling. Ucklums förskolas plan för likabehandling, diskriminering och kränkande behandling. Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola. Ansvariga för planen: Förskolechefen. Vår vision: Stenungsunds

Läs mer

Att ordna en interaktiv diskussion för Raoul Wallenbergs dag

Att ordna en interaktiv diskussion för Raoul Wallenbergs dag Att ordna en interaktiv diskussion för Raoul Wallenbergs dag Den 27 augusti är Raoul Wallenbergs dag, Sveriges nationella dag för medmänsklighet och civilkurage. Genom enastående ledarskap och kreativitet

Läs mer

Trainee för personer med funktionsnedsättning - 2015

Trainee för personer med funktionsnedsättning - 2015 Trainee för personer med funktionsnedsättning - 2015 Ett arbetsmarknadsprogram för personer med funktionsnedsättning, i samarbete mellan Göteborgs Stad, Arbetsförmedlingen och HSO Göteborg. Programmet

Läs mer

7 steg från lagom till världsklass - 7 tips som berikar Ditt liv

7 steg från lagom till världsklass - 7 tips som berikar Ditt liv 7 steg från lagom till världsklass - 7 tips som berikar Ditt liv Lagom är bäst, eller? Om vi säger något tillräckligt ofta tenderar det ju att bli sant, eller hur? Jag gissar att Du, mer eller mindre medvetet,

Läs mer

Vad är viktigt för att du som anhörig ska känna att du har ett bra stöd?

Vad är viktigt för att du som anhörig ska känna att du har ett bra stöd? Vad är viktigt för att du som anhörig ska känna att du har ett bra stöd? Fokusgrupper med anhöriga och närstående i Skaraborg 007. Innehållsförteckning...Sida Inledning... Fokusgrupp som metod... Fokusgrupper

Läs mer

Utva rdering Torget Du besta mmer!

Utva rdering Torget Du besta mmer! 2013-12-17 Utva rdering Torget Du besta mmer! Sammanfattning Upplands Väsby kommun deltar tillsammans med tre andra kommuner i ett projekt om medborgarbudget som drivs av Sveriges Kommuner och Landsting

Läs mer

Volontärverksamhet i skolor. Dnr Bun 2012/263

Volontärverksamhet i skolor. Dnr Bun 2012/263 Volontärverksamhet i skolor Dnr Bun 2012/263 Ewa Franzén November 2012 2012-11-01 1 (6) Innehåll SAMMANFATTNING... 2 1. BAKGRUND/SYFTE... 2 2. METOD... 2 3. REDOVISNING... 2 4. ANALYS... 5 5. SLUTSATSER

Läs mer

Förskolan Gullvivans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Förskolan Gullvivans plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskolan Gullvivans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola Läsår 2015/2016 1/9 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2006 Önnerödsskolan. En del av det livslånga lärandet

Kvalitetsredovisning 2006 Önnerödsskolan. En del av det livslånga lärandet Kvalitetsredovisning 2006 Önnerödsskolan En del av det livslånga lärandet Innehållsförteckning Inledning...3 Verksamhetsperspektiv...5 Prioriterade mål... Resultat och måluppfyllelse... Medborgarperspektiv...6

Läs mer

Presentation av Björkängens förskola

Presentation av Björkängens förskola Presentation av Björkängens förskola Vår förskola startade 1 oktober 1990 och tillhör Närlunda rektorsområde. Vi är en förskola i utveckling som har inspirerats av Reggio Emilias filosofi och tankar om

Läs mer