El Sistema och annan klassisk kultur redovisning av budgetuppdrag 44

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "El Sistema och annan klassisk kultur redovisning av budgetuppdrag 44"

Transkript

1 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) Kultur- och fritidskontoret Dnr KOF Christin Ericsson Lina Marcusson Kultur- och fritidsnämnden El Sistema och annan klassisk kultur redovisning av budgetuppdrag 44 KULTUR- OCH FRITIDSKONTORETS FÖRSLAG TILL BESLUT 1. Redovisning av budgetuppdrag 44, El Sistema och annan klassisk kultur tillstyrks. 2. Redovisningen överlämnas till kommunstyrelsens planeringsutskott. SAMMANFATTNING El Sistema är en form för musikundervisning där musiken används som verktyg för social och mänsklig utveckling. Syftet med metoden är att ge barn och familjer som lever i socialt utsatta områden möjlighet att ta del av och utöva klassisk musik. Erfarenheter från andra kommuner visar att förarbete och förankring i de områden och skolor som omfattas är av stor vikt för att ge goda förutsättningar för verksamheten och för att uppnå önskade resultat. Kontoret föreslår mot bakgrund av detta att en projektledare anställs under 2015 med planerad verksamhetstart under Kontoret bedömer även att det finns behov av fortsatt och fördjupad utredning för framtagande av en arbetsmodell för El Sistema i Linköping. Eventuell projektledare föreslås få i uppdrag att utreda fortsatta förutsättningar för El Sistema, såsom aktuella skolor för projektet, eventuella avgifter, personalbehov och möjliga samarbeten. Beslutsunderlag: Tjänsteskrivelse: Budgetuppdrag 44. El Sistema och annan klassisk kultur Bilaga 1: Redovisning Budgetuppdrag 44 El Sistema och annan klassisk kultur

2 2 (5) BAKGRUND El Sistema är en form för musikundervisning där musiken används som verktyg för social och mänsklig utveckling. Syftet med metoden är att ge barn och familjer som lever i socialt utsatta områden möjlighet att ta del av och utöva klassisk musik. Genom gruppundervisning skapas en social gemenskap där även familjen bjuds in att delta i verksamheten. Gruppundervisning möjliggör också fler undervisningstimmar per elev. En viktig del i El Sistema är att barnen får möta förebilder, såväl äldre elever som professionella musiker. El Sistema i Sverige El Sistema finns i 15 kommuner i Sverige. Flera kommuner planerar även att påbörja verksamhet under Verksamheten återfinns främst inom den kommunala kulturskolans regi, ibland i samverkan med utbildning- och socialförvaltning. I Sverige finns en nationell stiftelse för El Sistema som bildades 2012 med syfte att stödja utvecklingen av El Sistema på lokal och nationell nivå. På flera orter finns även lokala, ideella föreningar för El Sistema. Stiftelsen arbetar bland annat med att skapa förutsättningar för att starta och utveckla av El Sistema-verksamhet. Vidare arbetar stiftelsen med att öka kunskapen om El Sistema genom att inspirera, informera, utbilda och kommunicera med intresserade samarbetspartners nationellt och internationellt. Redovisning av uppdraget För redovisning av budgetuppdraget har kultur- och fritidskontoret inhämtat underlag genom följande. Studiebesök i Motala kommun Samtal med projektledare El Sistema Södertälje och koordinator för stiftelsen El Sistema Sverige Projektrapport för El Sistema i Stockholms stad Koordinatorn för El Sistema Sverige har meddelat att denne gärna informerar förtroendevalda, tjänstemän och pedagoger om metoden samt delger erfarenheter från andra verksamheter. Förutsättningar för El Sistema i Linköping Kultur- och fritidskontoret föreslår att El Sistema påbörjas som projekt inom någon av de prioriterade stadsdelarna Berga, Ryd och Skäggetorp. Kultur- och fritidskontoret har påbörjat en dialog med barn- och ungdomsnämndens kontor gällande eventuella skolor inom stadsdelarna, som kan vara aktuella för och intresserade av att delta i satsningen. Vidare föreslås satsningen påbörjas i förskola eller lågstadieålder. Erfarenheter från andra kommuner visar att förarbete och förankring i de områden och skolor som omfattas av projektet är av stor vikt för att ge goda förutsättningar för verksamheten och för att uppnå önskade resultat. Erfarenheterna visar även att det är av stor vikt att projektledaren får goda tidsramar för att arbeta fram en långsiktigt

3 3 (5) hållbar struktur för El Sistema-verksamhet i kommunen. Kontoret föreslår mot bakgrund av detta att en projektledare anställs under 2015 med planerad verksamhetstart under Förutsättningar verksamhetstart vårterminen 2016 Verksamhetstart vårterminen 2016 innebär att förankringsarbetet gentemot berörda skolor slutförs höstterminen Projektet påbörjas under pågående läsår, vilket kan medföra svårigheter kring lokaler och schemaläggning. Förutsättningar verksamhetstart höstterminen 2016 Verksamhetsstart höstterminen 2016 innebär att verksamheten kan anpassas efter skolans läsår. Projektledaren ges goda förutsättningar att förankra arbetet gentemot skolorna samt utveckla en långsiktigt hållbar projektplan. Kontoret bedömer att det finns behov av fortsatt och fördjupad utredning för framtagande av arbetsmodell för El Sistema i Linköping. Eventuell projektledare föreslås få i uppdrag att utreda fortsatta förutsättningar för El Sistema, såsom aktuella skolor för projektet, eventuella avgifter, personalbehov och möjliga samarbeten. Förväntat resultat Målsättningen är att genom musiken skapa lust och glädje hos eleverna, vilket kan bidra till ökad måluppfyllelse även i andra ämnen samt bidra till ökad skolnärvaro. KOMMUNALA MÅL Kultur- och fritidsnämndens mål för 2015 anger bland annat följande: Ett attraktivt kulturutbud för barn. ÅTGÄRDSFÖRSLAG Kultur- och fritidsnämnden föreslås tillstyrka redovisningen av budgetuppdrag 44, El Sistema och annan klassisk kultur, samt att överlämna redovisningen till kommunstyrelsens planeringsutskott. Kultur- och fritidskontoret föreslås återkomma med El Sistema och annan klassisk kultur i samband med nämndens budget för

4 4 (5) KALKYLER Budgetförslag [tkr/år] Projektledning Administration Pedagogkostnader Kommunikation och marknadsföring Inköp av material och noter Inköp av instrument Utbildning/fortbildning Studieresor och transporter Summa Budgetförslaget består av uppskattade kostnader baserade på projektbudget från Stockholm Stad och Motala kommun samt efter samråd med kulturskolan. Beloppen har beräknats utifrån ett elevantal om 60 barn, vilket motsvarar genomsnittet på antal elever per årskurs i föreslagna skolor. Projektledning är räknad utifrån en halvtidstjänst och pedagogkostnaden på två deltidstjänster (ca 50 % vardera) med start höstterminen Start under vårterminen innebär en högre kostnad för Inköp av instrument, material och noter varierar i hög grad beroende på ålder och undervisningsmetod. Beräkningen har utgått från inköp av stråkinstrument. Projektbudgeten inkluderar inte lokalkostnader vilket eventuellt kan tillkomma FINANSIERING Under hösten 2015 finansieras samordnartjänsten genom avsatta projektmedel inom ramen för Kulturskolan. För finansiering av verksamheten under 2016 och framåt behöver nämndens budgetram utökas med cirka tkr. JÄMSTÄLLDHET En jämställdhetsanalys är inte påkallad i ärendet.

5 5 (5) SAMRÅD Samråd har skett med Leanlinks kulturskola och barn- och ungdomsnämndens kontor som tillstyrker förslaget. UPPFÖLJNING OCH UTVÄRDERING Kultur- och fritidskontoret föreslås återkomma med utvärdering av eventuell El Sistema-verksamhet i Linköping ett år efter påbörjad verksamhet. MBL Information enligt MBL 19 har skett KULTUR- OCH FRITIDSKONTORET Lena Axelsson Tf kultur- och fritidschef Beslutet skickas till: Kommunstyrelsen planeringsutskott Barn- och ungdomsnämndens kontor Leanlinks kulturskola

Förslag till framtagande av Aktivitetshus

Förslag till framtagande av Aktivitetshus UTREDNING 2013-04-04 Dnr: 2013-128 Förslag till framtagande av Aktivitetshus Sammanfattning Ungdomar har under ett antal år påtalat behovet av mötesplatser för unga i kommunen, ett aktivitetshus ska hjälpa

Läs mer

Motion av Kristdemokraternas fullmäktigegrupp "Ge en nystart till föreningsdriven svenskundervisning"

Motion av Kristdemokraternas fullmäktigegrupp Ge en nystart till föreningsdriven svenskundervisning 1 (2) TJÄNSTESKRIVELSE 2015-05-13 Arbetslivskontoret Kultur- och fritidskontoret Arbetslivsnämnden Kultur- och fritidsnämnden Motion av Kristdemokraternas fullmäktigegrupp "Ge en nystart till föreningsdriven

Läs mer

SOLNA STAD 1 (34) Barn- och utbildningsförvaltningen Tjänsteskrivelse Cecilia Strömberg 2009-10-02 BUN/2009:114 Annika Åström Janne Haack

SOLNA STAD 1 (34) Barn- och utbildningsförvaltningen Tjänsteskrivelse Cecilia Strömberg 2009-10-02 BUN/2009:114 Annika Åström Janne Haack SOLNA STAD 1 (34) Barn- och utbildningsförvaltningen Tjänsteskrivelse Cecilia Strömberg 2009-10-02 BUN/2009:114 Annika Åström Janne Haack Ärendetyp: A 51g Tillhör ärende: Budget 2010 Verksamhetsplan och

Läs mer

Kvalitetsgranskning av Junibackens förskola i Arboga kommun

Kvalitetsgranskning av Junibackens förskola i Arboga kommun Junibackens förskola Hällbacksvägen 21 Arboga 732 21 Arboga 1 (9) Arboga kommun Box 45 732 21 Arboga Kvalitetsgranskning av Junibackens förskola i Arboga kommun Skolinspektionens beslut Skolinspektionen

Läs mer

Sociala investeringar. - en ljusnande framtid är svår

Sociala investeringar. - en ljusnande framtid är svår Sociala investeringar - en ljusnande framtid är svår Sammanfattning av seminarium Almedalen, Fredag 3 juli 2015 Varför är det viktigt med sociala investeringar? Det har aldrig tidigare funnits så mycket

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Slutrapport- Projekt Barn Blir

Tjänsteskrivelse. Slutrapport- Projekt Barn Blir Malmö stad Stadsområdesförvaltning Norr 1 (1) Datum 2014-03-11 Vår referens Jeanette Lebedies Nord Utvecklingssekreterare Tjänsteskrivelse jeanette.lebedies-nord@malmo.se Slutrapport- Projekt Barn Blir

Läs mer

Kulturnämndens handlingar 2014-11-26

Kulturnämndens handlingar 2014-11-26 Kulturnämndens handlingar 2014-11-26 HALMSTADS KOMMUN KALLELSE Sida Kulturnämnden 2014-11-14 1(2) Box 316 301 08 Halmstad Tfn: 035 13 70 04 E-post: kulturnamnden@halmstad.se Plats: Klarasalen, Halmstads

Läs mer

Helsingborgs stad. Granskning av bunkers Kulturhus. B~uildi~~ a ~e#ter wor~ci~g ~~oriø

Helsingborgs stad. Granskning av bunkers Kulturhus. B~uildi~~ a ~e#ter wor~ci~g ~~oriø Revisjonsrapport 2015 Genomförd på uppdrag av revisorevna juni 2015 Helsingborgs stad Granskning av bunkers Kulturhus B~uildi~~ a ~e#ter wor~ci~g ~~oriø Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning... 3

Läs mer

Budget 2015, Plan 2016-2017

Budget 2015, Plan 2016-2017 Tjänsteskrivelse Sida 1(4) Kommunledningsförvaltningen Morgan Persson,0550-88024 morgan.persson@kristinehamn.se Datum 2014-05-28 Ks/2014:130 041 Budget Budget 2015, Plan 2016-2017 Sammanfattning Förslag

Läs mer

Program för utveckling av Göteborgs Stads medborgarservice

Program för utveckling av Göteborgs Stads medborgarservice Tjänsteutlåtande Utfärdat 2012-03-28 Reviderat 2012-05-14 Diarienummer 0432/10 Repronummer 148 Stadsledningskontoret Kommunikationsavdelningen Helena Mehner Telefon 031-368 06 03 E-post: helena.mehner@stadshuset.goteborg.se

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 Barn och utbildning

Verksamhetsplan 2015 Barn och utbildning Verksamhetsplan 2015 Barn och utbildning Enhetens uppdrag: Barn och utbildning är indelat i fyra verksamhetsområden: Barn och utbildning gemensamt som omfattar övergripande kostnader för verksamheten så

Läs mer

Slutrapport Bilaga 4. Projekt Journalnummer 2011-3220, Lärsemester Osby Lärsemesterförening

Slutrapport Bilaga 4. Projekt Journalnummer 2011-3220, Lärsemester Osby Lärsemesterförening Slutrapport Bilaga 4 Projekt Journalnummer 2011-3220, Lärsemester Osby Lärsemesterförening Kontaktpersoner Anders Nilsson OsbyNova AB Box 171 283 23 Osby 0479-528 120, 0709-31 81 20 osbynova@osby.se Lars-Åke

Läs mer

1 Föreningen Framtidens unga romer - muntlig information. 3 Hemlöshetsarbetet, handlingsplan - muntlig information

1 Föreningen Framtidens unga romer - muntlig information. 3 Hemlöshetsarbetet, handlingsplan - muntlig information KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA Socialnämnden 2013-03-26 Tid 2013-03-26, Kl 19:00 Plats Kommunalhuset i Tumba, plan 2 rum 2 Ärenden Justering 1 Föreningen Framtidens unga romer - muntlig information 2 Presentation

Läs mer

Mikael Romanoff (fp) Barn- och utbildningskontoret, 2002-09-10 kl. 18.15. Mikael Romanoff (fp) ANSLAG/BEVIS

Mikael Romanoff (fp) Barn- och utbildningskontoret, 2002-09-10 kl. 18.15. Mikael Romanoff (fp) ANSLAG/BEVIS Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Barn- och utbildningsnämnden 2002-09-10 1-60 Plats och tid Kommunalhuset, sammanträdesrum Bergaholm, kl. 19.00 22.32 Beslutande Övriga deltagande Christian Öhlin (m)

Läs mer

Regional bosättningssamordning rörande nyanlända i Stockholms län - lägesrapport

Regional bosättningssamordning rörande nyanlända i Stockholms län - lägesrapport PROMEMORIA 2009-11-24 Dnr: 2008/0022 Kansliet Karin Wahlgren Styrelsen Sammanträdesdatum: 2009-12-10 Regional bosättningssamordning rörande nyanlända i Stockholms län - lägesrapport Som bakgrund till det

Läs mer

Budgetunderlag 2014. Nämnden för hemslöjdsfrågor Box 4006 102 61 Stockholm tel 08-681 93 50 e-post nfh@nfh.se

Budgetunderlag 2014. Nämnden för hemslöjdsfrågor Box 4006 102 61 Stockholm tel 08-681 93 50 e-post nfh@nfh.se Budgetunderlag 2014 Nämnden för hemslöjdsfrågor Box 4006 102 61 Stockholm tel 08-681 93 50 e-post nfh@nfh.se NÄMNDEN FÖR HEMSLÖJDSFRÅGOR BUDGETUNDERLAG 2014 INNEHÅLL FÖLJEBREV 3 HEMSTÄLLAN 3 SAMMANFATTNING

Läs mer

Slutrapport för regeringsuppdraget Kommunala strategier för föräldrastöd. Redovisning för åren 2010-2011

Slutrapport för regeringsuppdraget Kommunala strategier för föräldrastöd. Redovisning för åren 2010-2011 GENERALDIREKTÖREN 2012-07-10 NKC 2009/20 Socialdepartementet 103 33 Stockholm Slutrapport för regeringsuppdraget Kommunala strategier för föräldrastöd Redovisning för åren 2010-2011 Statens folkhälsoinstitut

Läs mer

Kvalitetsarbete i praktiken ökat lärande med stöd av digitala verktyg 2014 Grundsärskolan Fyren

Kvalitetsarbete i praktiken ökat lärande med stöd av digitala verktyg 2014 Grundsärskolan Fyren Kvalitetsarbete i praktiken ökat lärande med stöd av digitala verktyg 2014 Grundsärskolan Fyren Döderhults skolområde i Oskarshamns kommun Vi utbildar världsmedborgare! Projektledare och rektor Renée Dahlberg,

Läs mer

Detta avtal reglerar samverkan mellan parterna om kommunal energi- och klimatrådgivning (EKR) under perioden 2015 2017.

Detta avtal reglerar samverkan mellan parterna om kommunal energi- och klimatrådgivning (EKR) under perioden 2015 2017. AVTAL 2014-11-??? Dnr 2014/?? Samarbetsavtal avseende Kommunal Energioch klimatrådgivning mellan kommunerna i Stockholms län, Håbo kommun (Uppsala län), samt Kommunförbundet Stockholms Län (KSL) 1 PARTER

Läs mer

Föreningslån till Vinbergs IF. (AU 129) KS 2015-160

Föreningslån till Vinbergs IF. (AU 129) KS 2015-160 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2015-05-05 137 Föreningslån till Vinbergs IF. (AU 129) KS 2015-160 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.

Läs mer

Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på social hållbarhet

Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på social hållbarhet Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2014-11-04 1.0 Marie Holmberg Stadskontoret Näringslivsavdelningen

Läs mer

PROJEKTPLAN ENTREPRENÖRSKAP I SKOLAN 2012-2015

PROJEKTPLAN ENTREPRENÖRSKAP I SKOLAN 2012-2015 Anna Steinwall PROJEKTPLAN ENTREPRENÖRSKAP I SKOLAN 2012-2015 Entreprenörskap (Skolverkets definition) Entreprenörskap i skolan är ett pedagogiskt förhållningssätt i klassrummet lika mycket som det är

Läs mer

Budgetunderlag 2016 2018 för. Upphandlingsmyndigheten. Dnr Fi S 2014:19/2015/9 2015-03-04

Budgetunderlag 2016 2018 för. Upphandlingsmyndigheten. Dnr Fi S 2014:19/2015/9 2015-03-04 Dnr Fi S 2014:19/2015/9 2015-03-04 Utredningen om inrättande av Upphandlingsmyndigheten S 2014:19 Budgetunderlag 2016 2018 för Upphandlingsmyndigheten I enlighet med förordning (2000:605) om årsredovisning

Läs mer

En arbetsmodell för att öka familjehemsplacerade barns möjligheter att lyckas med sin skola

En arbetsmodell för att öka familjehemsplacerade barns möjligheter att lyckas med sin skola Första upplagan 16 februari 2012 Andra upplagan 3 september 2012 Denna upplaga är den tredje och gavs ut mars 2015 RAMVERK SKOLFAM En arbetsmodell för att öka familjehemsplacerade barns möjligheter att

Läs mer

Ansökan om projektbidrag - Vårby IF

Ansökan om projektbidrag - Vårby IF KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2015-01-23 KFN-2014/344.387 1 (2) HANDLÄGGARE Wesslén, Mats 08-535 317 37 Mats.Wesslen@huddinge.se Kultur- och fritidsnämnden Ansökan om

Läs mer

Föreningslån till Vinbergs IF. KS 2015-160

Föreningslån till Vinbergs IF. KS 2015-160 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2015-04-28 129 Föreningslån till Vinbergs IF. KS 2015-160 KS, KF Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen

Läs mer

Mål och budget 2016-2017

Mål och budget 2016-2017 Mål och budget 2016-2017 Kultur-, demokrati- och fritidsnämnden Kdn 2015/94 2015-05-08 2015-05-08 1 (59) Innehåll INLEDNING... 5 Kultur-, idrotts- och fritidsverksamhet och kopplingen till demokratin...

Läs mer

Med rätt att välja. flexibel utbildning för elever som tillhör specialskolans målgrupp. Delbetänkande av Utredningen om en flexibel specialskola

Med rätt att välja. flexibel utbildning för elever som tillhör specialskolans målgrupp. Delbetänkande av Utredningen om en flexibel specialskola Med rätt att välja flexibel utbildning för elever som tillhör specialskolans målgrupp Delbetänkande av Utredningen om en flexibel specialskola Stockholm 2011 SOU 2011:30 SOU och Ds kan köpas från Fritzes

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Budgetskrivelse 2016, förvaltning 102

Tjänsteskrivelse. Budgetskrivelse 2016, förvaltning 102 Malmö stad Stadskontoret 1 (2) Datum 2015-03-13 Vår referens Agneta Arnesson Controller agneta.arnesson@malmo.se Tjänsteskrivelse Budgetskrivelse 2016, förvaltning 102 STK-2015-351 Sammanfattning I enlighet

Läs mer

En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken

En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken 2011 2016 Produktion: Socialdepartementet Form: Blomquist Annonsbyrå Tryck: Edita Västra Aros, Västerås, 2011 Foto: Ester Sorri Artikelnummer:

Läs mer