Örebro kommun. Kommunala vuxenutbildningen/komvux.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Örebro kommun. Kommunala vuxenutbildningen/komvux."

Transkript

1 Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Örebro kommun. Kommunala vuxenutbildningen/komvux.

2 Historik Verksamhetstid , handlingar omfattar tiden Sammanslagning Örebro skola för vuxna startade 1/ Den bildades genom en sammanslagning av Karolinska Aftonskolan och Örebro Handelsgymnasium. Sam André som varit rektor på dessa båda skolor blev även rektor på det nya vuxengymnasiet. Även Praktiska språk- och handelsgymnasiet lades ner och all kvällsundervisning övertogs av det nya vuxengymnasiet. På ÖFV bedrevs undervisning både på grundskole- (Gruv) och gymnasienivå. Från 1973 bedrevs även särskild yrkesutbildning (SÄY), senare kallade Yrk-kurser, i mer praktiskt inriktade ämnen. Dessa utbildningar var utlokaliserade till en mängd olika lokaler. Vissa av dessa kurser beställdes och betalades av olika myndigheter/företag (uppdragsutbildning) startade invandrarutbildning kallad Grundvux. Skollokalerna Lokalerna låg på Södra Grev Rosengatan 4-6 fram till hösten Åren fanns även teknisk utbildning i ÖFVs regi på Kungsgatan. Vissa lokaler på Karolinska skolan utnyttjades också Ht Vt På höstterminen 1988 flyttade ÖFV till Älvtomtagatan 56 (gamla Virginska skolan). I samband med flytten bytte skolan namn till Kommunala vuxenutbildningen i Örebro. År 1992 övergick ansvaret för all gymnasieutbildning, och därmed även Komvux, från Skolstyrelsen till den nybildade Bildningsnämnden bytte grundvux namn till SFI (Svenska för invandrare). Grundvuxutbildningen fanns periodvis utlokaliserad till olika lokaler, t ex Hjärsta (Brogatan 90), Irisgatan 6, Varbergagatan 141, Rynningehus (Rynningegatan 14), Vivalla och Brickebacken. Höstterminen 1988 fanns utbildningen på Södra Grev Rosengatan och från och med vårterminen 1989 flyttade Grundvux in tillsammans med övriga komvux i de nya lokalerna på Älvtomtagatan. En del av SFI (SFI-skolan) placerades organisatoriskt under Arbetsmarknadskontoret (fr o m vårterminen 1995 under SAM-nämnden), där invandrare med fem år eller fler av tidigare skolgång, fick sin svenskutbildning. SFI utbildningen på Komvux rör invandrare med kortare skolgång. SFI/Komvux fanns vårterminen vårterminen 1995 i lokaler på Grenadjärstaden, kasern Kliszow. Komvux:s utökade verksamhet ledde till att man fick lokaler även i Alnängsskolan från Arkivbildare Under åren är Örebro Stad, Skolstyrelsen, Örebro skola för vuxna, arkivbildare för kommunala vuxenutbildningen. Från 1971 är allt arkivmaterial rörande kommunal vuxenutbildning samlat under Örebro Kommun. Kommunala vuxenutbildningen/ Komvux Politiska beslut finns arkiverade under respektive ansvarig nämnd, Skolstyrelsen, Bildningsnämnden, , Vuxenutbildning- och arbetsmarknadsnämnden. Arkivet ordnat och förtecknat av Malin Joakimson Kompletterat av Eva Lundberg augusti Omförtecknat våren 2007 av Britt-Marie Olsson. Sida 1 av 1

3 Innehållsförteckning A A1a A1b A1c A1d A1e A2 A3 A4 B B1 B2 B3 C C1 D D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 F F1 F2 F2a F2b F2c F3 F4 Protokoll Konferensprotokoll Ämneskonferensprotokoll Elevvårdskonferenser Lokala styrelsens protokoll Ledningsgruppens protokoll Arbetsplatsträffar, protokoll Arbetsgruppsprotokoll Fackliga protokoll Utgående handlingar Personaltidningar Kurskataloger Övriga utgående handlingar Diarier Diarier Register och liggare Betygskataloger Betyg/Intyg, SFI/Grundvux Prövningsliggare/ Tentamensjournaler Intyg Grundvux Elevkort Betygskopior Tjänstgöringsintyg, lärare Deltagarlistor, SFI Ämnesordnade handlingar Diarieförda handlingar HANDLINGAR RÖRANDE PERSONAL Personalakter Anställningsinformation, timanställda Tjänsteplaneringar, personal Handlingar rörande uppdragsutbildningen Handlingar rörande avtal

4 Innehållsförteckning F5 F5a F5b F6 F7 F8 G G1 K K1 HANDLINGAR RÖRANDE STATISTIK Elevstatistik Komvux-statistik Nationella prov, svenska Elevkårens handlingar Övriga ämnesordnade handlingar Räkenskaper Verifikationer Fotografier Fotografier

5 Konferensprotokoll A1a Samarbetsnämnden, skolstyrelserepresentant, elevrepresentant, personal, skolledning Huvudlärarkonferens Studiehandledarkonferenser Vikariatslista på studieledartjänster Fortbildningslaget Praktiska konferenser, Grundvux Pedagogiska konferenser, Grundvux Specialfunktionärskonferenser Vuxenutbildningskonferenser Konferensprotokoll för grundläggande och gymnasial vuxenutbildning Praktiska konferenser Lärarkonferenser, kollegium Lärarkonferenser grundvux Skolkonferenser Personalkonfereser Personalkonferenser Personalkonferenser, grundvux

6 Ämneskonferensprotokoll A1b Religionskunskap Ekonomiska ämnen Biologi Psykologi Naturkunskap Kemi Franska Tyska Matematik Spanska Fysik Samhällskunskap Historia Svenska Engelska Filosofi Socialkunskap Geografi Allmän språkkunskap Teknologi Maskinskrivning, kontorskunskap och stenografi Konsumentkunskap B- och C-språk, främmande språk Livsmedelteknisk grundkurs Dataämnen Barnskötare Naturorienterade ämnen

7 Elevvårdskonferenser A1c SEKRETESS A - Ö

8 Lokala styrelsens protokoll A1d Häri även Ledningsgruppens protokoll A1e.

9 Ledningsgruppens protokoll A1e Ingår i A1d:1.

10 Arbetsplatsträffar, protokoll A YRK Assistenter Svenska för invandrare, SFI Språksektorn Svenska Gymnasiesektorn Grundläggande Svenska som andraspråk IT/Bibliotek Omvårdnad, arbetslag Omvårdnad, arbetslag Omvårdnad, arbetslag Omvårdnad 2002.

11 Arbetsgruppsprotokoll A Informations- och affischeringsfrågor Studerar vi under samma villkor på komvux Arbetsgruppen för elevvårdsprotokoll Samrådsgruppen Vuxenutbildningsrådet Vuxenutbildningsrådet Skolutvecklingsgruppen Peel/plan Utvärderingsgruppen

12 Fackliga protokoll A MBL-protokoll Skyddsronder Samverkansgruppers protokoll

13 Personaltidningar B1 Personaltidningarna inom Komvux har under årens lopp haft flera namn, Aktuellt, ÖFV- Aktuellt, Kom-Nytt

14 Kurskataloger B

15 Övriga utgående handlingar B Verksamhetsberättelse SFI Personalkatalog Broschyr "Komvux i Örebro" Regler och förhållningssätt för deltagare i SFI, utan år.

16 Diarier C Med diarieplankoder.

17 Betygskataloger D1 Betygskataloger för SÄY (särskilt yrkesinriktade kurser) saknas i många fall, endast dagböcker med närvaro finns. Betyg för HUT (hemtjänstutbildningen) är förtecknade under Virginska skolan, serie D1, från 1992 i denna serie. I de fall där terminsbetyg och slutbetyg är noterade i samma betygskataloger är dessa placerade i omslaget med slutbetyg. Förvaras i betygsdepån Terminsbetyg, gymnasiet. Vårterminen. - Slutbetyg, gymnasiet. Vårterminen. - Terminsbetyg, grundskolan. Vårterminen. - Slutbetyg, grundskolan. Vårterminen. - Terminsbetyg, gymnasiet. Höstterminen. - Slutbetyg, gymnasiet. Höstterminen Terminsbetyg, gymnasiet. Vårterminen. - Terminsbetyg, grundskolan. Vårterminen. - Slutbetyg, gymnasiet. Vårterminen. - Slutbetyg, grundskolan. Vårterminen. - Terminsbetyg, gymnasiet. Höstterminen. - Terminsbetyg, grundskolan. Höstterminen. - Slutbetyg, gymnasiet. Höstterminen. - Slutbetyg, fackskolan. Höstterminen. - Slutbetyg, grundskolan. Höstterminen Terminsbetyg, grundskolan. Vårterminen. - Slutbetyg, grundskolan. Vårterminen. - Terminsbetyg, grundskolan. Höstterminen. - Slutbetyg, grundskolan. Höstterminen. - Terminsbetyg, 2-årigt gymnasium. Höstterminen. - Slutbetyg, 2-årigt gymnasium. Höstterminen Terminsbetyg, gymnasiet. Vårterminen. - Slutbetyg, gymnasiet. Vårterminen. - Terminsbetyg, gymnasiet. Höstterminen. - Slutbetyg, gymnasiet. Höstterminen SÄY ( särskilt yrkesinriktade kurser) med förteckning över kurser. Höstterminen Terminsbetyg, grundskolan. Vårterminen. - Slutbetyg, grundskolan. Vårterminen. - Terminsbetyg, 2-årigt gymnasium. Vårterminen. - Slutbetyg, 2-årigt gymnasium. Vårterminen. - Terminsbetyg, grundskolan. Höstterminen.

18 Betygskataloger D1 - Slutbetyg, grundskolan. Höstterminen. - Terminsbetyg, 2-årigt gymnasium. Höstterminen. - Slutbetyg, 2-årigt gymnasium Terminsbetyg, 3-årigt gymnasium. Vårterminen. - Slutbetyg, 3-årigt gymnasium. Vårterminen. - Terminsbetyg, 3-årigt gymnasium. Höstterminen. - Slutbetyg, 3-årigt gymnasium. Höstterminen SÄY ( särskilt yrkesinriktade kurser) Terminsbetyg, grundskolan. Vårterminen. - Slutbetyg, grundskolan. Vårterminen. - Terminsbetyg, 2-årigt gymnasium. Vårterminen. - Slutbetyg, 2-årigt gymnasium. Vårterminen. - Terminsbetyg, grundskolan. Höstterminen. - Slutbetyg, grundskolan. Höstterminen. - Terminsbetyg, 2-årigt gymnasium. Höstterminen. - Slutbetyg, 2-årigt gymnasium. Höstterminen Terminsbetyg, 3-årigt gymnasium. Vårterminen - Slutbetyg, 3-årigt gymnasium. Vårterminen. - Terminsbetyg, 3-årigt gymnasium. Höstterminen. - Slutbetyg, 3-årigt gymnasium. Höstterminen SÄY ( särskilt yrkesinriktade kurser) Terminsbetyg, grundskolan. Vårterminen. - Slutbetyg, grundskolan. Vårterminen. - Terminsbetyg, grundskolan. Höstterminen. - Slutbetyg, grundskolan. Höstterminen. - Terminsbetyg, 2-årigt gymnasium. Vårterminen. - Slutbetyg, 2-årigt gymnasium. Vårterminen. - Terminsbetyg, 2-årigt gymnasium. Höstterminen. - Slutbetyg, 2-årigt gymnasium. Höstterminen Terminsbetyg, 3-årigt gymnasium. Vårterminen. - Slutbetyg, 3-årigt gymnasium. Vårterminen. - Terminsbetyg, 3-årigt gymnasium. Höstterminen. - Slutbetyg, 3-årigt gymnasium. Höstterminen SÄY ( särskilt yrkesinriktade kurser) Terminsbetyg och slutbetyg, grundskola och gymnasium. Vårterminen.

19 Betygskataloger D Terminsbetyg och slutbetyg, grundskola och gymnasium. Höstterminen SÄY ( särskilt yrkesinriktade kurser) Vårterminen, grundskola och gymnasielinjer Höstterminen, grundskola och gymnasielinjer Grundskola och gymnasium Grundskola och gymnasium Grundskola och gymnasium SÄY ( särskilt yrkesinriktade kurser) Grundskola och gymnasium Grundskola och gymnasium Grundskola och gymnasium Grundskola och gymnasium Yrkeskurser och uppdragsutbildning Grundskola och gymnasium Yrkeskurser och uppdragsutbildning Grundskola och gymnasium Terminsomdömen, betygskataloger och HUT-utbildningen Terminsomdömen, betygskataloger och uppdragsutbildningar Terminsomdömen, betygskataloger och uppdragsutbildningar Terminsomdömen, betygskataloger och uppdragsutbildningar, vårterminen.

20 Betygskataloger D Terminsomdömen, betygskataloger och uppdragsutbildningar, höstterminen Terminsomdömen, betygskataloger och uppdragsutbildningar, vårterminen Terminsomdömen, betygskataloger och uppdragsutbildningar, höstterminen Terminsomdömen, betygskataloger och uppdragsutbildningar, vårterminen Terminsomdömen, betygskataloger, höstterminen Terminsomdömen, betygskataloger, vårterminen Terminsomdömen, betygskataloger per ämne, höstterminen Terminsomdömen, betygskataloger per ämne, vårterminen Kvalitets Data Gävle, extern kurs Omvårdnadsprogrammet Omvårdnadsprogrammet, individuellt vald kurs Omvårdnadsprogrammet Omvårdnadsprogrammet, betygskonferenser Terminsomdömen, betygskataloger per ämne, höstterminen Externa kurser Antonia-utbildning Omvårdnadsprogrammet för vuxna, valbar kurs individuellt vald kurs Omvårdnadsutbildning Terminsomdömen, betygskataloger per ämne Terminsomdömen, betygskataloger per ämne, vårterminen - höstterminen Extern kurs, Änglamark Extern kurs, Svensk Terapeututbildning, hästmassage, vårterminen Extern kurs, Sverigehälsan, kunskapslyftet, vårterminen Terminsomdömen, betygskataloger per ämne, vårterminen 2002.

21 Betygskataloger D1 - Terminsomdömen, betygskataloger per ämne, höstterminen 2002.

22 Betyg/Intyg, SFI/Grundvux D2 SFI=Svenska för invandrare. Sorterade i personnummerordning Födda Födda Födda Födda Födda Födda Födda Födda Födda Födda Födda Födda Födda Betygskataloger Intygskataloger Prövningskataloger Betygskataloger Intygskataloger

23 Prövningsliggare/ Tentamensjournaler D Tentamensjournaler, grundskolan, fackskolan och gymnasiet Prövningsliggare , inbunden. - Tentamensjournaler Tentamensjournaler, grundskolan och gymnasiet Prövningsliggare Tentamensjournaler Tentamensjournaler Tentamensjournaler Tentamensjournaler, valideringar och prövningar.

24 Intyg Grundvux D4 Sorterade i alfabetisk ordning efter namn A - Ö

25 Elevkort D5 På elevkorten är betyg noterade. Serien sorterad i personnummerordning. Tiden avser avgångsår Födda Födda Födda Födda Födda Födda Födda Födda Födda Födda Födda Födda Födda Födda Födda Födda Födda Födda Födda 1949.

26 Elevkort D Födda Födda Födda Födda Födda Födda Grundvux, födda Grundvux, födda

27 Betygskopior D6 Serien innehåller utdrag ur betygsregister, intyg av genomförda utbildningar och kopior av avgångsbetyg. Tiden avser när betygsutdraget är gjort, inte tiden för betygets utfärdande. Betygen är utfärdade mellan 1968 och Serien sorterad i personnummerordning Födda Födda Födda Födda Födda Födda Födda Födda Födda Födda Födda Födda Födda Födda Födda Födda Födda

28 Betygskopior D Födda Födda Transportteknik och bussförar-utbildning Utdrag ur betygsregister, födda Utdrag ur betygsregister, födda Utdrag ur betygsregister, födda Utdrag ur betygsregister, födda Utdrag ur betygsregister, födda Födda Födda Födda Födda , Födda , 2002.

29 Tjänstgöringsintyg, lärare D7 Sorterad alfabetiskt, efternamn. Tiden avser intygets utskriftsår

30 Deltagarlistor, SFI D Listor på SFI elever 2002.

31 Diarieförda handlingar F1 Dnr=diarienummer. Från och med volym 10 är serien sorterad efter diarieplanbeteckning Dnr Dnr Dnr Dnr Dnr Dnr Dnr Dnr Dnr Diarieplanbeteckning Diarieplanbeteckning Diarieplanbeteckning Diarieplanbeteckning Diarieplanbeteckning Diarieplanbeteckning Diarieplanbeteckning Diarieplanbeteckning Diarieplanbeteckning Diarieplanbeteckning.

32 Diarieförda handlingar F Diarieplanbeteckning.

33 Personalakter F2a Tiden avser personalakternas avställningsår. Se Personal

34 Anställningsinformation, timanställda F2b

35 Tjänsteplaneringar, personal F2c Tjänstefördelningslistor A - Ö, vårterminen Tjänstefördelninglslistor och tjänsteplanering vårterminen 1998.

36 Handlingar rörande uppdragsutbildningen F

37 Handlingar rörande avtal F4 Avtal rörande Svenska för invandrare

38 Elevstatistik F5a SFI och Grundvux , antagna elever, studieavbrott SFI Komvux SFI Grundvux

39 Komvux-statistik F5b Kurser och antal deltagare, åldersfördelning, studiepoäng mm, augusti maj Statistik, kurser och antal deltagare, åldersfördelning, studiepoäng mm, augusti maj Kurser och antal deltagare, åldersfördelning, studiepoäng med mera, augusti december Statistik till SCB och Utbildningsdepartementet. Datafiler finns bifogade till denna kartong Statistik till SCB över hela komvux, datafil finns, vårterminen Statistik till SCB över hela komvux, höstterminen Statistik grundvux-elever med kursstart , Statstik SFI-elever med kursstart , Antagna elever och avbrott i studierna SFI SCB-statstik för SFI PRAO-statistik SFI Statistik praktik SFI höstterminen höstterminen Statistik SFI praktik vårterminen 1998, statistik SFI vårterminen höstterminen Statistik till SCB från SFI Statistik till SCB från SFI.

40 Nationella prov, svenska F6 Nationella prov i svenska, SFI. 1 Utan år Prov 7. 3 Prov 5 och 6, utan år. 4 Prov 5, utan år. 5 Prov 4 och 5, utan år. 6 Prov 6, utan år. 7 Prov 4, utan år Prov 4, 5 och 7. 9 Prov 1, utan år Prov 2 och Prov 7, utan år. 12 Prov 10, utan år. 13 Prov 9, utan år. 14 Prov 5, 7, 8 och 9, utan år Uppsatser, svenska, höstterminen Uppsatser, svenska, SFI 1995.

41 Elevkårens handlingar F Styrelseprotokoll 1989, Stormöten, protokoll Övriga protokoll Medlemsregister Verksamhetsberättelser Stadgar Avtal Kårbladet Informationsblad om Elevrådet Motioner från Elevrådet Korrespondens Övriga utgående handlingar Räkenskaper, huvudböcker och grundbokföring Övriga räkenskaper Balansräkning, resultaträkning och saldolistor Fotografier, papperskopior och två original, utan år. - Pressklipp

42 Övriga ämnesordnade handlingar F Betygsunderlag saknas, rektors godkännande att elev inte får betyg i ämneskurser enligt vuxenutbildningsförordningen 4 kap, 8 och 9, Utvärderingar av verksamheten Internationaliseringsgruppen Scheman

43 Verifikationer G1 Endast typår bevarade. Serien förvaras i Kliszow Ver.nr Ver.nr Ver.nr Ver.nr Ver.nr Ver.nr Ver.nr Ver.nr Ver.nr Ver.nr Ver.nr Ver.nr Ver.nr Ver.nr Ver.nr Ver.nr Ver.nr Ver.nr Ver.nr Ver.nr Ver.nr Ver.nr Externa kundfakturor Ver.nr uppdragsutbildningen Externa kundfakturor, uppdragsutbildningen

44 Fotografier K Klassfoto med lärare Virginska skolan Be1 Be2.

Örebro stad. Skolstyrelsen. Örebro skola för vuxna (KOMVUX).

Örebro stad. Skolstyrelsen. Örebro skola för vuxna (KOMVUX). Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Örebro stad. Skolstyrelsen. Örebro skola för vuxna (KOMVUX). 2016-04-07 Historik Handlingar i Örebro stad. Skolstyrelsen. Örebro skola för vuxna (KOMVUX) omfattar tiden

Läs mer

Örebro kommun. Vuxenutbildningsoch arbetsmarknadsnämnden.

Örebro kommun. Vuxenutbildningsoch arbetsmarknadsnämnden. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Örebro kommun. Vuxenutbildningsoch arbetsmarknadsnämnden. 2016-04-06 Historik Verksamhetstid 2003 - Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden bildades januari 2003

Läs mer

KURSKATALOG Våren 2013

KURSKATALOG Våren 2013 KURSKATALOG Våren 2013 WWW. SYDNARKEVUX.SE VUXENUTBILDNINGEN INOM SYDNÄRKES UTBILDNINGSFÖRBUND Vilka kan anmäla sig till våra utbildningar? Du skall vara folkbokförd i Askersund, Hallsberg eller Laxå.

Läs mer

Örebro stad. Örebro praktiska språkoch handelsskola.

Örebro stad. Örebro praktiska språkoch handelsskola. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Örebro stad. Örebro praktiska språkoch handelsskola. 2014-10-03 Historik Verksamhetstid och handlingar 1895-1968 Grundades år 1895 Örebro praktiska språk- och handelsskola

Läs mer

Örebro stad. Högre allmänna läroverket för flickor.

Örebro stad. Högre allmänna läroverket för flickor. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Örebro stad. Högre allmänna läroverket för flickor. 2016-04-07 Historik Verksamhetstid 1931-1969, handlingarna omfattar tiden 1908-1969. Högre allmänna läroverket för

Läs mer

Lär dig något nytt! VÅREN 2016 VÄLKOMMEN!

Lär dig något nytt! VÅREN 2016 VÄLKOMMEN! Lär dig något nytt! VÅREN 2016 VÄLKOMMEN! Här finns möjlighet att studera på flera olika nivåer och inom vitt skilda områden! Vill du börja studera för att utvecklas i ditt arbete, söka nytt arbete, bli

Läs mer

Behöriga förskollärare och lärare i skola och vuxenutbildning läsåret 2014/15

Behöriga förskollärare och lärare i skola och vuxenutbildning läsåret 2014/15 1 (7) Behöriga förskollärare och lärare i skola och vuxenutbildning läsåret 2014/15 Sedan den 1 juli 2015 måste lärare och förskollärare ha legitimation för att självständigt få sätta betyg och för att

Läs mer

Örebro stad. Karolinska aftonskolan.

Örebro stad. Karolinska aftonskolan. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Örebro stad. Karolinska aftonskolan. 2014-10-03 Historik Verksamhetstid och handlingar 1944-1968 Örebro aftonskola startades på initiativ av NKI-skolan i Stockholm (skola

Läs mer

Kommunal vuxenutbildning: elever, kursdeltagare och utbildningsresultat, första halvåret 2016.

Kommunal vuxenutbildning: elever, kursdeltagare och utbildningsresultat, första halvåret 2016. Maj 2016 1 (7) Kommunal vuxenutbildning: elever, kursdeltagare och utbildningsresultat, första halvåret 2016. Uppgifterna ska vara SCB tillhanda senast 15 september 2016 och kan endast lämnas via Internet

Läs mer

Örebro kommun. Vuxenutbildningsoch arbetsmarknadsnämnden.

Örebro kommun. Vuxenutbildningsoch arbetsmarknadsnämnden. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Örebro kommun. Vuxenutbildningsoch arbetsmarknadsnämnden. 2014-09-23 Historik Verksamhetstid 2003 - Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden bildades januari 2003

Läs mer

ARKIVPLAN / DOKUMENTHANTERINGSPLAN

ARKIVPLAN / DOKUMENTHANTERINGSPLAN Barn- och ungdomsnämnden ARKIVPLAN / DOKUMENTHANTERINGSPLAN Avseende administrativa delen, förskolan, fritid samt grundskolan inkl särskolan Fastställd av Barn- och ungdomsnämnden 2005-05-03 Dnr 05 BUF/0026

Läs mer

Kommunal. Kommunkod Skolform Skolenhetskod

Kommunal. Kommunkod Skolform Skolenhetskod Skolblad avseende Dalsjöskolan 4-9 Dalsjövägen 16 51634 DALSJÖFORS Tel Fax Huvudman Kommun Kommunkod Skolform Skolenhetskod Kommunal Borås 1490 Grundskola 95015820 http://wwwborasse Skolbladet presenterar

Läs mer

Örebro kommun. Karolinska skolan.

Örebro kommun. Karolinska skolan. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Örebro kommun. Karolinska skolan. 2014-09-23 Historik Verksamhetstid och handlingar omfattar tiden 1971 - Karolinska skolan, eller som den tidigare hette - Örebro skola,

Läs mer

Dokumenthanteringsplan för Norrtälje Kommunala Vuxenutbildning

Dokumenthanteringsplan för Norrtälje Kommunala Vuxenutbildning FÖRFATTNINGSSAMLING Dokumenthanteringsplan för Norrtälje Kommunala Vuxenutbildning Antagen av utbildningsnämnden 2010-02-02, UN 4 1 NORRTÄLJE KOMMUN UTBILDNINGSNÄMNDEN 77 Norrtälje kommunala Vuxenutbildning

Läs mer

Kommunal. Kommunkod Skolform Skolenhetskod

Kommunal. Kommunkod Skolform Skolenhetskod Skolblad avseende Kyrkenorumskolan Kyrkenorumsvägen 44446 STENUNGSUND Tel Fax Huvudman Kommun Kommunkod Skolform Skolenhetskod Kommunal Stenungsund 15 Grundskola 57205367 http://wwwstenungsundse/webbsidor/huvudmeny/barnutbildning/grundskola/ko

Läs mer

BEVARANDE- OCH GALLRINGSPLAN FÖR NATURBRUKSGYMNASIER I STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING

BEVARANDE- OCH GALLRINGSPLAN FÖR NATURBRUKSGYMNASIER I STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING BEVARANDE- OCH GALLRINGSPLAN FÖR NATURBRUKSGYMNASIER I STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING Handling Gallringsfrist A. PROTOKOLL OCH MINNESANTECKNINGAR Skolkonferensprotokoll Ledningsgruppens protokoll MBL-protokoll

Läs mer

ALLMÄN INFORMATION SID 1 GRUNDLÄGGANDE VUXENUTBILDNING SID 2-3 GYMNASIAL VUXENUTBILDNING SID 4-8 MOTSVARANDELISTA NYA/GAMLA KURSER SID 9

ALLMÄN INFORMATION SID 1 GRUNDLÄGGANDE VUXENUTBILDNING SID 2-3 GYMNASIAL VUXENUTBILDNING SID 4-8 MOTSVARANDELISTA NYA/GAMLA KURSER SID 9 ALLMÄN INFORMATION SID 1 GRUNDLÄGGANDE VUXENUTBILDNING SID 2-3 GYMNASIAL VUXENUTBILDNING SID 4-8 MOTSVARANDELISTA NYA/GAMLA KURSER SID 9 UTBILDNING INOM VÅRD OCH OMSORG SID 10-13 1 ALLMÄN INFORMATION Elsa

Läs mer

KURSKATALOG Höstterminen 2016. Komvux i Kalmar

KURSKATALOG Höstterminen 2016. Komvux i Kalmar KURSKATALOG Höstterminen 2016 Komvux i Kalmar Välkommen till Komvux i Kalmar! Norra vägen 47 - SFI (undervisning i svenska för invandrare) - Grundläggande vuxenutbildning - Gymnasial vuxenutbildning -

Läs mer

Vuxenutbildning Skövde

Vuxenutbildning Skövde Vuxenutbildning Skövde Kurser och ansökningskoder Hösten 2016 Du söker kurser genom att på ansökningsblanketten ange kurskod, antal poäng, kursnamn samt starttid för kursen du söker. Observera att kurser

Läs mer

Vem får läsa hos oss. Vuxenutbildningen erbjuder

Vem får läsa hos oss. Vuxenutbildningen erbjuder Lär dig något nytt! Vill du börja studera för att utvecklas i ditt arbete, söka nytt arbete, bli behörig till eftergymnasial utbildning eller lära dig något nytt bara för din egen skull? I så fall är du

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om betygsrätt för vuxenutbildning; SFS 2010:253 Utkom från trycket den 13 april 2010 utfärdad den 31 mars 2010. Regeringen föreskriver följande. Inledande bestämmelser

Läs mer

Lathund om tillträde till högre utbildning

Lathund om tillträde till högre utbildning Lathund om tillträde till högre utbildning Omvärldskunskap som stöd vid studieplanering på folkhögskolan. Ett komplement till Folkbildningsrådets Riktlinjer för folkhögskolans behörighetsintygande. Agneta

Läs mer

Hö gsby Utbildnings Center. Våra kurser. Läsåret 2016-2017. Högsby Utbildnings Center Ringvägen 5 579 33 Högsby 0419 293 50 www.hogsby.

Hö gsby Utbildnings Center. Våra kurser. Läsåret 2016-2017. Högsby Utbildnings Center Ringvägen 5 579 33 Högsby 0419 293 50 www.hogsby. Våra kurser Läsåret 2016-2017 Högsby 579 33 Högsby 0419 293 50 INNEHÅLLSFÖRTECKNING KURSER: Svenska, Svenska som andra språk... 1 Engelska 5 7... 1 Religion 1 2... 1 Matematik 1 3 (a,b,c), 4-5... 2 Samhällskunskap...

Läs mer

studera hos oss! LÄRCENTRUM Vuxenutbildningen i Svenljunga

studera hos oss! LÄRCENTRUM Vuxenutbildningen i Svenljunga studera hos oss! LÄRCENTRUM Vuxenutbildningen i Svenljunga välkommen till Lärcentrum, vuxenutbildning utbildningsutbud läsåret 2011/2012 innehåll 3 vem får studera 4 grundläggande vuxenutbildning (gruv)

Läs mer

Välkommen Till. särskild utbildning för vuxna. Kurskatalog 2015-16. Träningskolan, Grundläggande nivå och gymnasienivå

Välkommen Till. särskild utbildning för vuxna. Kurskatalog 2015-16. Träningskolan, Grundläggande nivå och gymnasienivå Välkommen Till särskild utbildning för vuxna Kurskatalog 2015-16 Träningskolan, Grundläggande nivå och gymnasienivå Du är välkommen att söka kurser hos oss, om du behöver extra stöd i din inlärning, på

Läs mer

Statistik om lärare oktober 2015

Statistik om lärare oktober 2015 2016-04-04 1 (8) TJÄNSTESKRIVELSE UBN 2015/138-630 Utbildningsnämnden Statistik om lärare oktober 2015 Förslag till beslut 1. Utbildningsnämnden noterar informationen till protokollet. 2. Utbildningsnämnden

Läs mer

Komvux: Elever, kursdeltagare och utbildningsresultat, första halvåret 2015.

Komvux: Elever, kursdeltagare och utbildningsresultat, första halvåret 2015. 1 (7) Instruktion Komvux: Elever, kursdeltagare och utbildningsresultat, första halvåret 2015. Uppgifterna ska vara SCB tillhanda senast 15 september 2015 och kan endast lämnas via Internet på webbplatsen

Läs mer

Kurskatalog hösten 2016 Kommunal vuxenutbildning

Kurskatalog hösten 2016 Kommunal vuxenutbildning Studera som vuxen Kurskatalog hösten 2016 Kommunal vuxenutbildning Innehållsförteckning: Särskild utbildning för vuxna 4 Utbildning i svenska för invandrare 5 Grundläggande vuxenutbildning 5 Kursförteckning

Läs mer

Tjänsteskrivelse Resultatrapport VT 2014

Tjänsteskrivelse Resultatrapport VT 2014 VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE BARN- OCH UNGDOMSFÖRVALTNING 2014-08-18 DNR BUN 2014.360 SUSANNE MALMER SID 1/2 KVALITETSHANDLÄGGARE 08-58 78 52 15 SUSANNE.MALMER@VALLENTUNA.SE BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN

Läs mer

Lokal arbetsplan för Komvux i Lund (beslutad av skolutvecklingsgruppen 2011-11-10)

Lokal arbetsplan för Komvux i Lund (beslutad av skolutvecklingsgruppen 2011-11-10) Lokal arbetsplan för Komvux i Lund (beslutad av skolutvecklingsgruppen 2011-11-10) 2 Våra mål Komvux ska erbjuda flexibel utbildning av hög kvalitet som speglar individens och samhällets behov av kunskap

Läs mer

HÖSTEN 2016. Kurskatalog VUXENUTBILDNINGEN, VUX. www.skelleftea.se/vux

HÖSTEN 2016. Kurskatalog VUXENUTBILDNINGEN, VUX. www.skelleftea.se/vux HÖSTEN 2016 Kurskatalog VUXENUTBILDNINGEN, VUX www.skelleftea.se/vux 1 VUXENUTBILDNING I SKELLEFTEÅ KOMMUNS EGEN REGI Vuxenutbildningen i Skellefteå - För dig som vill läsa in behörighet och som söker

Läs mer

Regeringens proposition 2014/15:85

Regeringens proposition 2014/15:85 Regeringens proposition 2014/15:85 Ökad individanpassning en effektivare sfi och vuxenutbildning Prop. 2014/15:85 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 12 mars 2015 Stefan

Läs mer

Skriftligt prov för kursen Utbildningssystem i Sverige och andra länder, höstterminen 2012.

Skriftligt prov för kursen Utbildningssystem i Sverige och andra länder, höstterminen 2012. Extra försättsblad med kodnummer. Studenten fyller i sitt namn och personnummer. Detta blad rivs loss av skrivvakten då studenten lämnar in skrivningen. Skriftligt prov för kursen Utbildningssystem i Sverige

Läs mer

Vuxenutbildningen i Umeå 2008

Vuxenutbildningen i Umeå 2008 Vuxenutbildningen i Umeå 2008 Var så god Välj vilken kurs du vill läsa, var du vill läsa och hur du vill läsa! Vuxenutbildningen i Umeå erbjuder flera olika alternativ för att du ska kunna välja studier

Läs mer

Vuxenutbildningen Sunne 2015

Vuxenutbildningen Sunne 2015 Vuxenutbildningen Sunne 2015 www.larcenter.sunne.se Innehåll Vuxenutbildningen i Sunne 3 Allmän information. 4 Viktigt om betyg.. 5 Viktigt om studieekonomi 6 Svenska för invandrare SFI.. 7 Grundläggande

Läs mer

DOKUMENTHANTERINGSPLAN Barn- och utbildningsnämnden

DOKUMENTHANTERINGSPLAN Barn- och utbildningsnämnden Tyresö Kommun DOKUMENTHANTERINGSPLAN Barn- och utbildningsnämnden Styrelsen/ledningen/nämnden Beslut om upptagningsområde Diarieförs När 5 år Likabehandlingsplaner, årliga planer för att förebygga Diarieförs

Läs mer

Örebro stad. Försörjningsanstalten / Vårdhemmet.

Örebro stad. Försörjningsanstalten / Vårdhemmet. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Örebro stad. Försörjningsanstalten / Vårdhemmet. 2014-10-03 Historik Handlingarna omfattar tiden 1799-1970 De äldsta handlingarna härrör från fattighuset och de arbeten

Läs mer

Förslag till kursutbud för Vuxenutbildningen våren 2010

Förslag till kursutbud för Vuxenutbildningen våren 2010 Gotlands kommun Barn- och utbildningsförvaltningen/an 2009-09-02 Förslag till kursutbud för Vuxenutbildningen våren 2010 Komvux egen verksamhet Kommunen är skyldig att anordna grundläggande vux och SFI.

Läs mer

Beslut. ein Skolinspektionen. Beslut efter riktad tillsyn av betygsrätt hos utbildningsanordnaren. motsvarande utbildning i kommunal vuxenutbildning

Beslut. ein Skolinspektionen. Beslut efter riktad tillsyn av betygsrätt hos utbildningsanordnaren. motsvarande utbildning i kommunal vuxenutbildning ein Skolinspektionen Beslut Iris Radar AB Org.nr. 556396-0789 Pia Svensson pia.svensson@iris.se Beslut Beslut efter riktad tillsyn av betygsrätt hos utbildningsanordnaren Iris Hadar AB inom utbildning

Läs mer

Kvalitetsredovisning hösten 2014

Kvalitetsredovisning hösten 2014 SBG1000, v1.3, 2010-04-07 KOMPETENS- OCH ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN CENTRUM FÖR VUXENUTBILDNING Fredrik Ekdahl 2015-10-02 Kvalitetsredovisning hösten 2014 Sundbybergs stad, 172 92 Sundbyberg BESÖKSADRESS

Läs mer

För tidig inriktning sätter stopp för vidare studier. - Var tredje vet inte hur man kompletterar sina betyg

För tidig inriktning sätter stopp för vidare studier. - Var tredje vet inte hur man kompletterar sina betyg För tidig inriktning sätter stopp för vidare studier - Var tredje vet inte hur man kompletterar sina betyg Bakgrund och metod Syftet med denna undersökning är för Gymnasium.se att ta reda på hur insatta

Läs mer

Behörighet, urval och antagning

Behörighet, urval och antagning Behörighet, urval och antagning Flygtekniker 400 Yh-poäng, Linköping 1 Vem är behörig? Grundläggande behörighet 1. avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbildning. 2. har

Läs mer

Lärosäte. NO och teknik Göteborgs universitet. Spanska för lärare 7-9 15 hp. Göteborgs universitet

Lärosäte. NO och teknik Göteborgs universitet. Spanska för lärare 7-9 15 hp. Göteborgs universitet Lärosäte Kurs Engelska för lärare 30 hp (16-45 hp), halvfart åk 7-9 Historia för lärare 3 åk 7-9 NO och teknik Spanska för lärare 7-9 15 hp. Svenska som andraspråk för lärare åk 7-9, 15 hp (31-45 hp).

Läs mer

Ansökan till Komvux (grundläggande, gymnasiala kurser)

Ansökan till Komvux (grundläggande, gymnasiala kurser) På Komvux i Burlöv har vi kontinuerligt intag så du kan ansöka till en kurs när som helst under året. Studie- och yrkesvägledaren och läraren bestämmer när du kan starta dina studier, oftast inom ett par

Läs mer

Kort om särskild utbildning för vuxna

Kort om särskild utbildning för vuxna LÄTTLÄST TILL ELEVEN Kort om särskild utbildning för vuxna FOTO: MICHAEL MCLAIN Till dig som vill läsa på särskild utbildning för vuxna Du som har fyllt 20 år och har utvecklingsstörning eller hjärnskada

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Borlänge kommun Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn i Borlänge kommun Tillsyn i Borlänge kommun har genomfört tillsyn av Borlänge kommun under Hösten 2015. Tillsynen har avsett det samlade ansvarstagandet

Läs mer

Antagning till högre utbildning höstterminen 2015

Antagning till högre utbildning höstterminen 2015 Avdelningen för analys, främjande och tillträdesfrågor Föredragande Torbjörn Lindquist Utredare 010-4700390 torbjorn.lindquist@uhr.se RAPPORT Datum 2015-07-14 Diarienummer Dnr 1.1.1-134-2015 Antagning

Läs mer

Örebro kommun. Östernärke skol- och områdesnämnd.

Örebro kommun. Östernärke skol- och områdesnämnd. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Örebro kommun. Östernärke skol- och områdesnämnd. 2016-04-06 Historik Verksamhetstid 2003 - Östernärke områdesnämnd ansvarar och utövar sina befogenheter inom Asker,

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning en Stockholms kommun för vuxenutbildning efter tillsyn i Stockholms kommun Tillsyn i Stockholms kommun 2(9) har genomfört tillsyn av Stockholms kommun under våren 2016. Tillsynen har avsett det samlade

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Gymnasieförordning; utfärdad den 22 december 2010. SFS 2010:2039 Utkom från trycket den 5 januari 2011 Regeringen föreskriver följande. 1 kap. Inledande bestämmelser Förordningens

Läs mer

Lokal arbetsplan. för de frivilliga skolformerna i Nordanstigs kommun 2009-06-02

Lokal arbetsplan. för de frivilliga skolformerna i Nordanstigs kommun 2009-06-02 Lokal arbetsplan för de frivilliga skolformerna i Nordanstigs kommun 2009-06-02 1 Övergripande verksamhetsidé Åt var och en efter behov Av var och en efter förmåga 1818-1883 Verksamheten skall kännetecknas

Läs mer

Översyn av bevarande- och gallringsråd för handlingar rörande nationella prov

Översyn av bevarande- och gallringsråd för handlingar rörande nationella prov 2010-11-26 Översyn av bevarande- och gallringsråd för handlingar rörande nationella prov Eva Lindelöw Sjöö Ulrika Gustafsson 1 (13) Innehåll Sid. 1. Inledning och bakgrund 2 2. Översyn av rekommenderade

Läs mer

1 Ordinarie (förordnande tills vidare) 2 Visstidsanställd (inte vikarie) 3 Vikarie för tjänst/befattning 4 Tjänstledig 5 Deltidspensionerad

1 Ordinarie (förordnande tills vidare) 2 Visstidsanställd (inte vikarie) 3 Vikarie för tjänst/befattning 4 Tjänstledig 5 Deltidspensionerad LÄRARSPECIFIK BLANKETT Lärare inom grundläggande utbildning och gymnasieutbildning 2008 Lärarens uppgifter A. Lärarens efternamn B. Lärarens förnamn D. Anställningsförhållandets karaktär i den här läroanstalten

Läs mer

örighet och särskild behörighet genom tillval.

örighet och särskild behörighet genom tillval. örighet och särskild behörighet genom tillval. Utbildningskatalog 2013-2014 Hästskötare Djurskötare - lantbruksdjur Djurskötare - djurparksdjur Arbete med hundar Djurvårdare - djursjukvård Djurvårdare

Läs mer

KURSPROGRAM 2016/2017

KURSPROGRAM 2016/2017 KURSPROGRAM 2016/2017 I denna katalog vill vi visa dig vårt utbildningsutbud och inspirera dig till fortsatta studier. Vi har ett brett utbud av olika kurser och utbildningar upp till gymnasial nivå. Genom

Läs mer

VUXENSTUDIER I HANINGE

VUXENSTUDIER I HANINGE VUXENSTUDIER I HANINGE Kurser & utbildningar Sommaren och hösten 2011 PERIODER 2011 Period 3: 30 juni 29 juli (sista ansökan 19 maj 2011) Period 4 5: 8 augusti 23 december (sista ansökan 30 maj 2011) Period

Läs mer

KURSUTBUD KOMVUX. Kurserna är sökbara 29 januari 12 februari Kursstart 18 mars

KURSUTBUD KOMVUX. Kurserna är sökbara 29 januari 12 februari Kursstart 18 mars KURSUTBUD KOMVUX Kurserna är sökbara 29 januari 12 februari Kursstart 18 mars * Söks genom personligt besök på Studievägledningen, Rosenlundsgatan 8 GRUNDLÄGGANDE NIVÅ Fristående kurser ENGELSKA Engelska

Läs mer

Vi har plats för dig!

Vi har plats för dig! Vuxenutbildningen i Lerum och Partille kursprogram våren 2011 Vi har plats för dig! Gymnasiala kurser våren och hösten 2011 Planerad start Kurs Poäng våren -11 hösten -11 DATORANVÄNDNING Datorkunskap 50

Läs mer

Kurskatalog 2016 / 2017 LÄRVUX

Kurskatalog 2016 / 2017 LÄRVUX Kurskatalog 2016 / 2017 LÄRVUX Innehållsförteckning: Information sidan 1-2 Kurser på grundläggande nivå: Biologi sidan 3 Engelska sidan 4 Fysik sidan 5 Geografi sidan 6 Hem- och konsumentkunskap sidan

Läs mer

2015-01-30 U2015/500/UH

2015-01-30 U2015/500/UH Promemoria 2015-01-30 U2015/500/UH Utbildningsdepartementet En mer flexibel ämneslärarutbildning Denna promemoria har utarbetats inom Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet). I promemorian lämnas

Läs mer

Kommunal vuxenutbildning Campus - Borlänge. Hösten 2016. www.borlange.se/vux www.vux.itpborlange.se/moodle

Kommunal vuxenutbildning Campus - Borlänge. Hösten 2016. www.borlange.se/vux www.vux.itpborlange.se/moodle Kommunal vuxenutbildning Campus - Borlänge Hösten 2016 www.borlange.se/vux www.vux.itpborlange.se/moodle 1 Innehållsförteckning Allmän information... 3 Kurskategorier... 4 Studiealternativ... 6 Prövning...

Läs mer

Informations- och valblankett NATURBRUKSPROGRAMMET INRIKTNING DJUR STUDIEVÄG HUND

Informations- och valblankett NATURBRUKSPROGRAMMET INRIKTNING DJUR STUDIEVÄG HUND Informations- och valblankett NATURBRUKSPROGRAMMET INRIKTNING DJUR STUDIEVÄG HUND Dina val gör Du på sidan 5 (som är valblankett och lämnas in) Skriv namn och personnummer överst på sidan och skriv under

Läs mer

Behörighet, urval och antagning

Behörighet, urval och antagning Behörighet, urval och antagning Stödpedagog inom funktionshinderområdet, 200 Yh-poäng, Söderköping 1 Vem är behörig? Grundläggande behörighet 1. avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal

Läs mer

Arkiv: 18 Linköpings Nykterhetsförbund Plats: 09. Mötesprotokoll Seriesignum: A 1. Styrelseprotokoll Seriesignum: A 2. AU-protokoll Seriesignum: A 3

Arkiv: 18 Linköpings Nykterhetsförbund Plats: 09. Mötesprotokoll Seriesignum: A 1. Styrelseprotokoll Seriesignum: A 2. AU-protokoll Seriesignum: A 3 Mötesprotokoll Seriesignum: A 1 1 1891 1923 Serien i arkivkartong. Protokollen inbunda. 2 1934 1993 1992 och 1993 kopior. I denna volymen ingår också A:2 1934-1949. Styrelseprotokoll Seriesignum: A 2 1934

Läs mer

Behörighet, urval och antagning

Behörighet, urval och antagning Behörighet, urval och antagning Geodetisk mätningstekniker, 400 Yh-poäng, Motala Östsvenska Yrkeshögskolan AB Besöksadress: Näringslivets Hus, Ågatan 9, Linköping Postadress: Box 388, 581 04 Linköping

Läs mer

Utbildningsinspektion i den kommunala vuxenutbildningen och svenska för invandrare

Utbildningsinspektion i den kommunala vuxenutbildningen och svenska för invandrare Utbildningsinspektion i den kommunala vuxenutbildningen och svenska för invandrare UTBILDNINGSINSPEKTIONENS SYFTE Skolverkets utbildningsinspektion skall bidra till kvalitetsförbättring genom att bedöma

Läs mer

KURSKATALOG Våren 2015

KURSKATALOG Våren 2015 KURSKATALOG Våren 2015 WWW. SYDNARKEVUX.SE VUXENUTBILDNINGEN INOM SYDNÄRKES UTBILDNINGSFÖRBUND Vilka kan anmäla sig till våra utbildningar? Du skall vara folkbokförd i Askersund, Hallsberg eller Laxå.

Läs mer

Behörighet, urval och antagning

Behörighet, urval och antagning Behörighet, urval och antagning Specialistundersköterska anestesi- och operationssjukvård 200 Yh-poäng, halvfart, distans, Linköping 1 Vem är behörig? Grundläggande behörighet Behörig att antas till utbildningen

Läs mer

VUXENSTUDIER I HANINGE

VUXENSTUDIER I HANINGE VUXENSTUDIER I HANINGE Kurser & utbildningar Hösten & vintern 2013 PERIODER 2013 Period 3: 3 juni 9 augusti 2013 (sista ansökan 16 maj 2013) Period 4: 12 augusti 18 oktober 2013 (sista ansökan 20 maj 2013)

Läs mer

Läsåret 2018/2019. Högsby UtbildningsCenter Ringvägen 5, Högsby

Läsåret 2018/2019. Högsby UtbildningsCenter Ringvägen 5, Högsby Läsåret 2018/2019 Högsby UtbildningsCenter huc@hogsby.se Innehållsförteckning Valbara kurser på gymnasial nivå - KGY Svenska / Svenska som andraspråk 1 Engelska 1 Religion 1 Historia 1 Psykologi 1 Filosofi

Läs mer

För tidiga val sätter stopp för vidare studier. - Var tredje vet inte hur man kompletterar sina betyg

För tidiga val sätter stopp för vidare studier. - Var tredje vet inte hur man kompletterar sina betyg För tidiga val sätter stopp för vidare studier - Var tredje vet inte hur man kompletterar sina betyg Bakgrund och metod Studentum är Sveriges mest använda söktjänst för eftergymnasiala studier med ca 400

Läs mer

Välkommen till Lärvux

Välkommen till Lärvux 2016-01-22 Välkommen till Lärvux Särskild utbildning för vuxna Vill du ha kunskaper som hjälper dig i vardagen och arbetslivet? Lärvux i Sigtuna kommun välkomnar dig som har en utvecklingsstörning eller

Läs mer

Kvalitetsarbete i skolan 2014-2015

Kvalitetsarbete i skolan 2014-2015 Kvalitetsarbete i skolan 2014-2015 Skola Fjällsjöskolan fskk åk 6 Ort Backe Ansvarig rektor Susanne Sjödin Kontaktinformation Dan Forsberg, 0624-512029 1. Vår skola I Fjällsjöskolan fskk- åk 6 går 50 barn.

Läs mer

Arbetsmaterial inför Organisation 2013 gällande Nämnden för lärarutbildning

Arbetsmaterial inför Organisation 2013 gällande Nämnden för lärarutbildning Arbetsmaterial inför gällande Nämnden för lärarutbildning senaste versionen finns på Medarbetare, Lärarutbildningens kansli Byggnad Kalmar Byggnad Växjö Lärarutbildningens kansli Storken M Helårsstudenter

Läs mer

Individuellt val. Läsår 2016/2017. Information inför ditt individuella val

Individuellt val. Läsår 2016/2017. Information inför ditt individuella val Individuellt val Läsår 2016/2017 Information inför ditt individuella val Individuellt val ingår i samtliga gymnasieprogram. Du ska läsa 200 poäng individuellt val i åk 2 och åk 3. De flesta kurserna är

Läs mer

Vuxenutbildningen Dahlander Kunskapscentrum Anita Johansson 2014-06-25

Vuxenutbildningen Dahlander Kunskapscentrum Anita Johansson 2014-06-25 SÄTERS KOMMUN Uppföljning 2013-14 Vuxenutbildningen Dahlander Kunskapscentrum Anita Johansson 2014-06-25 Innehåll VERKSAMHETENS ORGANISATION... 2 VERKSAMHETENS FORMER... 2 GRUNDLÄGGANDE VÄRDEN OCH INFLYTANDE...

Läs mer

A B C D E F G H I J Bevara eller hanteringen process

A B C D E F G H I J Bevara eller hanteringen process 2 HR HR Administrera anställning Administrera anställning eller ange om den Hantera lärarbehörighet och karriärtjänster Hantera lärarbehörighet och karriärtjänster Uppgifter om lärarbehörighet Lärarlegitimatio

Läs mer

KURSKATALOG Hösten 2015

KURSKATALOG Hösten 2015 KURSKATALOG Hösten 2015 WWW. SYDNARKEVUX.SE Vision 2020 Allévux har individen och individens behov av lärande i fokus. Vår värdegrund vilar på respekten för allas lika värde, respekten för de mänskliga

Läs mer

KURSUTBUD MED SCHEMA 14-01-13 14-05-30

KURSUTBUD MED SCHEMA 14-01-13 14-05-30 VUXENUTBILDNINGEN GÄVLE KURSUTBUD MED SCHEMA Komvux 14-01-13 14-05-30 För heltidsstudier VT-14 krävs minst 400 gymnasiepoäng Omfattningen av studierna mäts i poäng = gymnasiepoäng eller studiepoäng. Varje

Läs mer

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens kvalitetsplan för 2014-15

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens kvalitetsplan för 2014-15 Malmö stad Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen 1 (2) Datum 2014-05-12 Tjänsteskrivelse Vår referens Ann Andersson Ekonomichef Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens kvalitetsplan för 2014-15 Ärende

Läs mer

Beslut för vuxenutbildningen

Beslut för vuxenutbildningen Beslut 2013-03-15 Botkyrka kommun Beslut för vuxenutbildningen efter tillsyn i Botkyrka kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen 159 Telefon: 08-586 080 00, Fax: 08-586

Läs mer

KURSKATALOG Hösten 2014

KURSKATALOG Hösten 2014 KURSKATALOG Hösten 2014 WWW. SYDNARKEVUX.SE VUXENUTBILDNINGEN INOM SYDNÄRKES UTBILDNINGSFÖRBUND Vilka kan anmäla sig till våra utbildningar? Du skall vara folkbokförd i Askersund, Hallsberg eller Laxå.

Läs mer

VUXENSTUDIER I HANINGE

VUXENSTUDIER I HANINGE VUXENSTUDIER I HANINGE Kurser & utbildningar Våren 2015 PERIODER VÅREN 2015 Period 1: 12 januari 20 mars 2015 (sista ansökningsdag 12 november 2014) Period 1 2: 12 januari 29 maj 2015 (sista ansökningsdag

Läs mer

*nybörjargrupper. *innehåll. Sfi för nybörjargrupper 3. Grundvux 4. Gymnasievux 6. Gör din egen studieplan 9. Yrkesutbildningar 10

*nybörjargrupper. *innehåll. Sfi för nybörjargrupper 3. Grundvux 4. Gymnasievux 6. Gör din egen studieplan 9. Yrkesutbildningar 10 Schema VT 2013 *nybörjargrupper SFI läsåret 2012/2013 (Dag+Kväll) *innehåll Huddinge kommun erbjuder SFI-studier på dag och kvällstid. Kravet är att du är folkbokförd i kommunen. Skolan är belägen i Flemingsberg,

Läs mer

Bilder på framsidan: Vuxenliv 2 ute på årstidsspaning, arbete med Ipad och laborativ matematik

Bilder på framsidan: Vuxenliv 2 ute på årstidsspaning, arbete med Ipad och laborativ matematik VÄLKOMMEN ATT STUDERA PÅ SÄRVUX I AVESTA 2014-2015 Bilder på framsidan: Vuxenliv 2 ute på årstidsspaning, arbete med Ipad och laborativ matematik Särskild utbildning för vuxna är en frivillig vuxenutbildning.

Läs mer

VUXENSTUDIER I HANINGE

VUXENSTUDIER I HANINGE VUXENSTUDIER I HANINGE Kurser & utbildningar Våren och sommaren 2013 PERIODER 2013 Period 1: 14 januari 22 mars 2013 (sista ansökan 22 nov 2012) Period 1 2: 14 januari 31 mars 2013 (sista ansökan 22 nov

Läs mer

Kursutbud till ansökningsperioden 7 28 januari

Kursutbud till ansökningsperioden 7 28 januari Kursutbud till ansökningsperioden 7 28 januari Kurserna startar 17 mars FRISTÅENDE KURSER PÅ GRUNDLÄGGANDE NIVÅ ENGELSKA Engelska grund, nybörjare (ABF Vux, Cuben utbildning, Eductus, Vuxenskolan) Engelska

Läs mer

TILL ELEVEN. Kort om Särskild utbildning för vuxna

TILL ELEVEN. Kort om Särskild utbildning för vuxna TILL ELEVEN Kort om Särskild utbildning för vuxna Den här broschyren kan beställas från: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm tel: 08-690 95 76 fax: 08-690 95 50 e-post: skolverket@fritzes.se ISBN 978-91-87115-82-0

Läs mer

Vidare studier. Vad kan jag välja?

Vidare studier. Vad kan jag välja? Vidare studier Vad kan jag välja? Vad kan jag välja? Universitet/Högskola Yrkeshögskola Basår Studera utomlands Folkhögskola Vuxenutbildning Arbete Vuxenutbildningen Behörighetskomplettering saknar en

Läs mer

Kvalitetsarbete i skolan Samundervisningsgrupperna årskurs 7-9. Här ingår särskoleelever och grundskoleelever. Gäller för verksamhetsåret 2010-2011

Kvalitetsarbete i skolan Samundervisningsgrupperna årskurs 7-9. Här ingår särskoleelever och grundskoleelever. Gäller för verksamhetsåret 2010-2011 Kvalitetsarbete i skolan Samundervisningsgrupperna årskurs 7-9. Här ingår särskoleelever och grundskoleelever. Gäller för verksamhetsåret 2010-2011 Skola Tundalsskolan Ort Robertsfors Ansvarig rektor Jan

Läs mer

Kursutbud. f ö r K o m v u x. v å r e n 2 0 1 6 160111-160527

Kursutbud. f ö r K o m v u x. v å r e n 2 0 1 6 160111-160527 NÄRINGSLIV OCH ARBETSMARKNAD GÄVLE VUXENUTBILDNINGEN Q Kursutbud med schema f ö r K o m v u x v å r e n 2 0 1 6 160111-160527 För heltidsstudier VT-16 krävs minst 400 gymnasiepoäng Omfattningen av studierna

Läs mer

Örebro stad. Örebro stads sjukhem.

Örebro stad. Örebro stads sjukhem. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Örebro stad. Örebro stads sjukhem. 2014-10-03 Historik Verksamhetstid 1912-1954, handlingarna omfattar tiden 1912-1953 Örebro Stads Sjukhem invigdes år 1912 och togs

Läs mer

ÄMNESLÄRAR- PROGRAMMET Ämneskombinationer HT16

ÄMNESLÄRAR- PROGRAMMET Ämneskombinationer HT16 ÄMNESLÄRAR- PROGRAMMET Ämneskombinationer HT16 Inriktning årskurs 7-9 (4,5 år, 270 hp) Huvudämne och kombinationer Bild 90 hp i kombination med Observera att godkänt färdighetsprov i Bild krävs. Historia

Läs mer

FRISTÅENDE GYMNASIALA KURSER VÅRTERMINEN 2007

FRISTÅENDE GYMNASIALA KURSER VÅRTERMINEN 2007 FRISTÅENDE GYMNASIALA KURSER VÅRTERMINEN 2007 TERMINSTID 070108--070525 Kurs och poäng Flex, Distans förkunskaper Lärare DATA ECDL Certifiering, 50 p Flex Se kursplan Maria Resenius Datorkunskap, 50 p

Läs mer

Välkommen. Till NACKA GYMNASIUM och enheten för NATUR & TEKNIK Naturvetenskapsprogrammet

Välkommen. Till NACKA GYMNASIUM och enheten för NATUR & TEKNIK Naturvetenskapsprogrammet Välkommen Till NACKA GYMNASIUM och enheten för NATUR & TEKNIK Naturvetenskapsprogrammet Natur & Teknik Jarl Axelsson, rektor Eva Rejnevall Nord, biträdande rektor Krister Bergström, biträdande rektor Malin

Läs mer

Att studera på komvux i Tranemo. Vad kostar det att läsa på komvux i Tranemo? Ansökan

Att studera på komvux i Tranemo. Vad kostar det att läsa på komvux i Tranemo? Ansökan Att studera på komvux i Tranemo Komvuxutbildningen är öppen för dig som har avslutad gymnasieutbildning eller fyller minst 20 år under hösten det år du börjar läsa. På Tranemo gymnasieskola och komvux

Läs mer

Lidingö Vuxenutbildning. www.lidingo.se/vuxenutbildning

Lidingö Vuxenutbildning. www.lidingo.se/vuxenutbildning Lidingö Vuxenutbildning www.lidingo.se/vuxenutbildning Kursprogram hösten 2011 Gymnasial Vuxenutbildning Dag Gymnasiekurs Kurskod Dag Tid Övrigt Poäng Arbetssätt o lär. (studieteknik) AR LÄ H11 on 10.00-12.10

Läs mer

Vuxenutbildningen Sunne Läsåret 2013 2014

Vuxenutbildningen Sunne Läsåret 2013 2014 Vuxenutbildningen Sunne Läsåret 2013 2014 www.larcenter.sunne.se 1 Innehåll Vuxenutbildningen i Sunne 3 Allmän information. 4 Läsårstider 4 Viktigt om betyg.. 5 Viktigt om studieekonomi 6 Svenska för invandrare

Läs mer