Örebro kommun. Karolinska skolan.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Örebro kommun. Karolinska skolan."

Transkript

1 Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Örebro kommun. Karolinska skolan.

2 Historik Verksamhetstid och handlingar omfattar tiden Karolinska skolan, eller som den tidigare hette - Örebro skola, har under olika namn och i olika former fungerat sen medeltiden. De äldsta uppgifterna om en skola i Örebro härrör från 1347, då en Johannes de Kil scholasticus (skolmästare) i Örebro nämns. Namnet Karolinska skolan, eller Scholae Carolina, fick skolan när Karl XIII år 1810 skänkte magasinsdirektionens fastighet vid Olaigatan till skolan. Som tack för denna gåva gav stadens myndigheter skolan detta namn. Arkivet är en fortsättning på arkivbildaren Örebro stad. Karolinska skolan. Bildandet av Örebro kommun 1971 innebar ingen organisationsmässig skillnad för Karolinska skolan som fortsatte att verka under Skolstyrelsen. Skolan hade främst utbildningar på samhällsvetenskaplig, naturvetenskaplig linje och social linje. Under slutet av 1970-talet och början 1980-talet fanns även grafiker- och fritidspedagogutbildningar. Under slutet av 1980-talet infördes den estetisk-praktiska linjen, därtill hade skolan några specialkurser. I slutet av 1980-talet diskuterades en nedläggning av Karolinska gymnasieskolan, men protester satte stopp för det. Skolstyrelsen upphörde 1991 då en omfattande omorganisering gjordes i Örebro kommun. Karolinska skolan hamnade då under Bildningsnämnden. Nästa omorganisation inträffade 2003 då Gymnasienämnden bildades och Bildningsnämnden upphörde. För lokala kursplaner, se Virginska skolan (ÖK:134). Virginska skolan har ansvarat för dokumentation och arkivleverans av lokala kursplaner för samtliga av Örebros gymnasieskolor Britt-Marie Olsson Arkivarie Sida 1 av 1

3 Innehållsförteckning A A1 A2 A3 A4 A5 B B1 B2 B3 C C1 D D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 E E1 E2 F F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7a Protokoll Ledning- och personalkonferensprotokoll Klasskonferensprotokoll Elevvårdskonferensprotokoll Samarbetsnämndens protokoll Övriga protokoll Utgående handlingar Karro-nytt Skoltidningen "Organet" Övriga utgående handlingar Diarier Diarielistor Register och liggare Betygskataloger Betygskopior Klasslistor Elevkataloger Registerkort UFO Personalförteckningar Betygskvittenser Elevkort och intyg Inkomna handlingar Korrespondens Diariehandlingar Ämnesordnade handlingar Elevhälsovårdsjournaler Nationella prov i svenska Skolkataloger Handlingar rörande skolans bibliotek Övriga ämnesordnade handlingar Skolpsykologjournaler Personalakter

4 Innehållsförteckning F7b F8 G G1 G2 K K1 K2 Ö Ö1 Ö2 Tjänstgöringsintyg Elevakter Räkenskaper Kassaböcker Verifikationer Fotografier Fotografier Diabilder Övriga handlingar Tidningsurklipp Örebro-Karolinaren

5 Ledning- och personalkonferensprotokoll A1 Serien i arkivkartong. Lärarkollegiet byter i slutet av 1970-talet namn till personalkonferens

6 Klasskonferensprotokoll A2 Serien i arkivkartong juni Höstterminen

7 Elevvårdskonferensprotokoll A3 SEKRETESS Serien i arkivkartong A - Ö.

8 Samarbetsnämndens protokoll A4 Serien i arkivkartong

9 Övriga protokoll A5 Serien i arkivkartong Förslagsnämnden, från 1979 samrådsgruppen, Yrkesrådet för grafisk utbildning Samrådsgruppen för fritidspedagogutbildning Skyddskommittén 1977, Linjenämnden för fritidspedagoglinjen Stipendienämnden Lärararbetsgruppen Huvudlärarkonferens TTF-kommittén Arbetsgruppen för information till ÅK 9, Arbetsplatsträff Stugan Samverkansgrupp MBL-protokoll Häri även serie D6 Personalförteckningar Ämneskonferenser: - Svenska Fysik Naturvetenskapliga ämnen , Latin Lokala styrelsen Samverkansgrupp Skyddsrondsprotokoll Arbetsplatsträffar MBL-protokoll Programråd Arbetsplatsträffar Förtroendenämnden Fortbildning-utvecklingslaget Elevrådet 1993 och Juryn för Carinapriset Arbetslag H-gren Samrådsgruppen Arbetsgrupp för information Arbetsgrupp för införande av lokala styrelsen med utvärdering Planeringsmöten 1997.

10 Övriga protokoll A5 - Utvecklingsdag 5/2, Utvärderingsgrupp IT-rådet , Hälsolaget Bibliotekskommitté Arbetsmöten Slottsgruppen Fördjupningsgrupp personalstrategier Kunskapslyftet vuxenutbildningsrådet Utvärderingsgrupp Skolrådet och Arbetsgrupp "Lunch på stan" Läroplansgruppen Lokal skolutvecklingsgrupp Friskvårdsgruppen Kulturprofilgruppen Datafiler på arkivserver (leverans ). Enstaka protokoll från: - Nämnddialog. 7 mars Lokal skolutvecklingsgrupp. 28 april mars Samverkansgrupp. 18 maj juni Lokal styrelse. 28 september maj Utredning av utbildningsstruktur för NV- och SP-programmen. 20 april - 29 augusti 2006

11 Karro-nytt B1 Serien i arkivkartong. Karro-nytt var skolans information till elever och personal

12 Skoltidningen "Organet" B Nummer 2:1979, 3:1979, 1:1981 och ett häfte utan årtal. 4 häften. Ingår i C1:1.

13 Övriga utgående handlingar B3 Serien i arkivkartong Årsringar, småtryck, broschyrer, program Årsringar, småtryck, broschyrer, program.

14 Diarielistor C1 Serien i arkivkartong Häri även Skoltidningen "Organet" B2, Skolkataloger F3, Handlingar rörande skolans bibliotek F4 och Kassaböcker G1.

15 Betygskataloger D1 Serien i arkivkartong Liggare över särskilda prövningar , inbunden. - Betygskatalog höstterminen vårterminen 1972, inbunden. - Betygskatalog höstterminen 1972, inbunden. - Betygskatalog vårterminen 1973, inbunden Höstterminen 1973, inbunden. - Vårterminen 1974, inbunden. - Höstterminen 1974, inbunden. - Vårterminen 1975, inbunden. - Höstterminen 1975, inbunden Vårterminen 1976, inbunden. - Höstterminen 1976, inbunden. - Vårterminen 1977, inbunden. - Höstterminen 1977, inbunden. - Vårterminen 1978, inbunden Höstterminen 1978, inbunden. - Vårterminen 1979, inbunden. - Höstterminen 1979, inbunden. - Vårterminen 1980, inbunden Höstterminen 1980, inbunden. - Vårterminen 1981, inbunden. - Höstterminen 1981, inbunden. - Vårterminen 1982, inbunden Höstterminen 1982, inbunden. - Vårterminen 1983, inbunden. - Höstterminen 1983, inbunden. - Vårterminen 1984, inbunden Höstterminen 1984, inbunden. - Vårterminen 1985, inbunden. - Höstterminen 1985, inbunden. - Vårterminen 1986, inbunden. - Höstterminen 1986, inbunden Vårterminen 1987, inbunden. - Höstterminen 1987, inbunden. - Vårterminen 1988, inbunden. - Höstterminen 1988, inbunden.

16 Betygskataloger D Vårterminen 1989, inbunden. - Höstterminen 1989, inbunden. - Vårterminen 1990, inbunden. - Höstterminen 1990, inbunden Vårterminen 1991, inbunden. - Höstterminen 1991, inbunden. - Vårterminen 1992, omslag. - Höstterminen 1992, omslag. - Vårterminen 1993, omslag Höstterminen 1993, omslag. - Vårterminen 1994, omslag. - Höstterminen 1994, omslag. - Vårterminen 1995, omslag. - Betygskataloger per ämne, vårterminen 1995, omslag. - Höstterminen 1995, omslag. - Vårterminen 1996, omslag. - Betygskataloger per ämne, vårterminen 1996, omslag.

17 Betygskopior D2 Serien i arkivkartong. Kopior på elevers avgångsbetyg Vårterminen 1975: - Humanistisk linje, klass 3A. - Samhällsvetenskapöig linje, klass 3B. - Naturvetenskaplig linje, klass 3C. - Naturvetenskaplig linje, klass 3D. - 2-årig social linje, klass 2E. - 2-årig social linje, klass 2F. - 2-årig social linje, klass 2G. - Fritidspedagoger, klass 2H. - Fritidspedagoger, klass 2I. - Dekoratörer, klass 2K. - Konsthantverkare, klass 1K. - Sättare och tryckare, klass 1L och M. Vårterminen 1976: - Humanistisk linje, klass 3A. - Samhällsvetenskaplig linje, klass 3B. - Naturvetenskaplig linje, klass 3C. - Naturvetenskaplig linje, klass 3D. - 2-årig social linje, klass 2A. - 2-årig social linje, klass 2E. - 2-årig social linje, klass 2F. - Dekoratörer, klass 2G. - Fritidspedagoger, klass 2H. - Fritidspedagoger, klass 2I. - Konsthantverkare, klass 1L. - Grafisk utbildning, klass 1M. - Grafisk utbildning, klass 1N Vårterminen 1977: - Humanistisk linje. - Samhällsvetenskaplig linje. - Naturvetenskaplig linje. - 2-årig social linje. - Fritidspedagoger. - Dekoratörer. - Konsthantverkare. - Grafisk utbildning 1-årig tryckmediaframställning. - Grafisk utbildning 1-årig tryckning. Vårterminen 1978:

18 Betygskopior D2 - Humanistisk linje. - Samhällsvetenskaplig linje. - Naturvetenskaplig linje. - 2-årig social linje. - Dekoratörer. - Fritidspedagoger. - Konsthantverkare. - Grafisk utbildning 1-årig tryckmediaframställning. - Grafisk utbildning 1-årig tryckning Vårterminen 1979: - Humanistisk linje klass 3A. - Samhällsvetenskaplig linje. - Naturvetenskaplig linje. - 2-årig social linje. - Dekoratörer. - Grafisk utbildning 1-årig specialkurs. - Konsthantverkare. - Fritidspedagoglinjen. Vårterminen 1980: - Humanistisk linje. - Samhällsvetenskaplig linje. - Naturvetenskaplig linje. - 2-årig social linje. - 1-årig naturvetenskaplig specialkurs. - Dekoratörer. - Konsthantverkare. Vårterminen 1981: - Humanistisk linje. - Samhällsvetenskaplig linje. - Naturvetenskaplig linje. - 1-årig naturvetenskaplig specialkurs. - 2-årig social linje. - Dekoratörer. - Grafisk utbildning. - Konsthantverkare Vårterminen 1982: - Humanistisk linje. - Samhällsvetenskaplig linje. - Naturvetenskaplig linje. - 1-årig naturvetenskaplig specialkurs. - 2-årig social linje. - Dekoratörer.

19 Betygskopior D2 - Grafisk utbildning tryckmediaframställning. - 2-årig grafisk utbildning tryckning. - Konsthantverkare. Vårterminen 1983: - Humanistisk linje. - Samhällsvetenskaplig linje. - Naturvetenskaplig linje. - 1-årig naturvetenskaplig specialkurs. - 2-årig social linje. - Dekoratörer. - 2-årig grafisk utbildning. - Konsthantverkare Vårterminen 1984: - Humanistisk linje. - Samhällsvetenskaplig linje. - Naturvetenskaplig linje. - 1-årig naturvetenskaplig specialkurs. - 2-årig social linje. - Dekoratörer. - Konsthantverkare. Vårterminen 1985: - Humanistisk linje. - Samhällsvetenskaplig linje klass S3A. - Samhällsvetenskaplig linje klass S3B. - Naturvetenskaplig linje. - 1-årig naturvetenskaplig specialkurs. - 2-årig social linje. - 2-årig grafisk utbildning. - Dekoratörer Vårterminen 1986: - Humanistisk linje. - Samhällsvetenskaplig linje. - Naturvetenskaplig linje. - 2-årig social linje. - 1-årig naturvetenskaplig specialkurs, påbyggnadsutbildning. - 2-årig reklam och dekoration, specialkurs. Vårterminen 1987: - Humanistisk linje. - Samhällsvetenskaplig linje. - Naturvetenskaplig linje. - 1-årig naturvetenskaplig påbyggnadslinje.

20 Betygskopior D2-2-årig social linje. - 2-årig estetisk-praktisk linje. - Gymnasieförberedande introduktionskurs för invandrare Vårterminen 1988: - Humanistisk linje. - Samhälsvetenskalig linje. - Naturvetenskaplig linje. - 1-årig naturvetensplig påbyggnadsutbildning. - 2-årig social linje. - 2-årig estetisk-praktisk linje. - 1-årig kommunikation och media påbyggnadsutbildning. Vårterminen 1989: - Humanistisk linje. - Samhälsvetenskalig linje. - Naturvetenskaplig linje. - 1-årig naturvetensplig påbyggnadsutbildning. - 2-årig social linje. - 2-årig estetisk-praktisk linje. - 1-årig kommunikation och media påbyggnadsutbildning Vårterminen 1990: - Humanistisk linje. - Samhälsvetenskalig linje. - Naturvetenskaplig linje. - 1-årig naturvetensplig påbyggnadsutbildning. - 2-årig social linje. - 2-årig estetisk-praktisk linje. - 1-årig kommunikation och media påbyggnadsutbildning Vårterminen 1992: - N3A - B.. - So2A - B. - Ep2. - H3. - S3A - D. Vårterminen 1991: - Humanistisk linje. - Samhälsvetenskalig linje. - Naturvetenskaplig linje. - 1-årig naturvetensplig påbyggnadsutbildning. - 2-årig social linje. - 2-årig estetisk-praktisk linje. - 1-årig kommunikation och media påbyggnadsutbildning.

21 Betygskopior D2 - Påbyggnadsutbildningar. - Introduktionskurs för invandrare Vårterminen 1993: - Humanistisk linje. - Samhällsvetenskaplig linje S3A. - Samhällsvetenskaplig linje S3B. - Samhällsvetenskaplig linje S3C. - Samhällsvetenskaplig linje S3D. - Samhällsvetenskaplig kompletteringskurs PUS1. - Samhällsvetenskaplig kompletteringskurs PUS2. - Samhällsvetenskaplig kompletteringskurs PUS3. - Samhällsvetenskaplig kompletteringskurs. Läsåret : - Samhällsvetenskaplig kompletteringskurs KOMP2. - Samhällsvetenskaplig kompletteringskurs KOMP3. - Samhällsvetenskaplig kompletteringskurs KOMP4. Vårterminen 1994: - Naturvetenskaplig linje N3A. - Naturvetenskaplig linje N3B. - Naturvetenskaplig kompletteringskurs NSP1 och årig social linje SO årig estetisk-praktisk linje EP2. - Nivåhöjande utbildning. - Samhällsvetenskaplig kompletteringskurs KOMP Läsåret : - Samhällsvetenskaplig linje kompletteringskurs KOMP1. - Samhällsvetenskaplig linje kompletteringskurs KOMP3. Vårterminen 1995: - Humanistisk linje. - Samhällsvetenskaplig linje S3A. - Samhällsvetenskaplig linje S3B. - Samhällsvetenskaplig linje S3C. - Samhällsvetenskaplig linje kompletteringskurs KOMP2. - Naturvetenskaplig linje kompletteringskurs NSP1. - Naturvetenskaplig linje kompletteringskurs NSP Vårterminen 1996: - Samhällsvetenskapligt program. - Naturvetenskapligt program mellanårsprogram. - Estetiskt program ES3A. - Estetiskt program ES3B.

22 Betygskopior D2 - Estetiskt program ES3C. - Estetiskt program ES3D. - Estetiskt program ES3E Vårterminen 1997: - Samhällsvetenskapligt program H3. - Samhällsvetenskapligt program S3A. - Samhällsvetenskapligt program S3B. - Samhällsvetenskapligt program S3C. - Estetiskt program ES3A. - Estetiskt program ES3B. - Estetiskt program ES3C. - Naturvetenskapligt program NV3A. - Naturvetenskapligt program NV3B Vårterminen 1998: - Estetiskt program ES3A. - Estetiskt program ES3B. - Estetiskt program ES3C. - Estetiskt program ES3D. - Samhällsvetenskapsprogrammet H3. - Samhällsvetenskapsprogrammet S3A. - Samhällsvetenskapsprogrammet S3B. - Samhällsvetenskapsprogrammet S3C. - Naturvetenskapsprogrammet N3A. - Naturvetenskapsprogrammet N3B. - Naturvetenskapsprogrammet N3C. - Naturvetenskapsprogrammet N3D Vårterminen 1999: - Estetiskt program ES3A. - Estetiskt program ES3B. - Estetiskt program ES3C. - Samhällsvetenskapsprogrammet H3. - Samhällsvetenskapsprogrammet S3A. - Samhällsvetenskapsprogrammet S3B. - Naturvetenskapsprogrammet N3A. - Naturvetenskapsprogrammet N3B. - Naturvetenskapsprogrammet N3C. - Naturvetenskapsprogrammet N3D Vårterminen 2000: - Estetiskt program ES3A. - Estetiskt program ES3B. - Estetiskt program ES3C. - Samhällsvetenskapsprogrammet H3.

23 Betygskopior D2 - Samhällsvetenskapsprogrammet SP3A. - Samhällsvetenskapsprogrammet SP3B. - Samhällsvetenskapsprogrammet SPIV3. - Naturvetenskapsprogrammet NV3A. - Naturvetenskapsprogrammet NV3B. - Naturvetenskapsprogrammet NV3C Vårterminen 2001: - Estetiskt program ES3A. - Estetiskt program ES3B. - Estetiskt program ES3C. - Samhällsvetenskapsprogrammet H3. - Samhällsvetenskapsprogrammet SPS3A. - Samhällsvetenskapsprogrammet SPS3B. - Samhällsvetenskapsprogrammet SPS3C. - Naturvetenskapsprogrammet NV3A. - Naturvetenskapsprogrammet NV3B. - Naturvetenskapsprogrammet NV3C Vårterminen 2002: - Estetiskt program ES3A. - Estetiskt program ES3B. - Estetiskt program ES3C. - Samhällsvetenskapsprogrammet H3. - Samhällsvetenskapsprogrammet SP3A. - Samhällsvetenskapsprogrammet SP3 övriga. - Naturvetenskapsprogrammet NV3A. - Naturvetenskapsprogrammet NV3B. - Naturvetenskapsprogrammet NV3C. - Naturvetenskapsprogrammet NV3 övriga Vårterminen 2003: - Estetiska programmet, bild och formgivning ESBD3. - Estetiska programmet, dans ESBDN3. - Estetiska programmet, musik ESMU3. - Estetiska programmet, teater ESTA3. - Naturvetenskapsprogrammet NV3A. - Naturvetenskapsprogrammet NV3B. - Naturvetenskapsprogrammet NV3C. - Samhällsvetenskapsprogrammet SP3A. - Samhällsvetenskapsprogrammet SP3B. - Samhällsvetenskapsprogrammet SP3C Vårterminen 2004: - Samlade betygsdokument. - Estetiska programmet, bild och formgivning, ESBD.

24 Betygskopior D2 - Estetiska programmet, dans, ESDN. - Estetiska programmet, musik, ESMK. - Estetiska programmet, teater, ESTA. - Naturvetenskapsprogrammet, NV3A, NV3B, NV3C och NVIV4. - Samhällsvetenskapsprogrammet SP Vårterminen 2005: - Estetprogrammet: ESBD3, ESDN3, ESMK3, ESTA3. - Naturvetenskapsprogrammet: NV3A-C. - Samhällsvetenskapsprogrammet: SP3A-D. - 1 Samlat betygsdokument utan programinriktning Vårterminen 2006: - ESTA3. - ESMK3. - ESDN3. - ESBD3. - NV3A - B. - NVIV4. - SP3A - C. - Enstaka kurser, samlade betygsdokument Vårterminen 2007: - ESBD3. - ESDN3. - ESMK3A. - ESMK3B. - ESTA3. - NV3A - C Vårterminen 2007: - SP3A - D. Samlade betygsdokument: - Enstaka kurser, ej gått färdigt utbildningen Vårterminen 2008: - Klass ESBD3. - Klass ESDN3. - Klass ESMK3. - Klass ESTA3. - Klass NV3A - B. - Klass SP3A - D. - Samlade betygsdokument, enstaka kurser.

25 Betygskopior D Vårterminen 2009: - Klass ESBM3A. - Klass ESBM3B. - Klass ESBM3C. - Klass ESDT3D. - Klass ESDT3E Vårterminen 2009: - Klass NV3A. - Klass NV3C. - Klass SP3A. - Klass SP3B. - Klass SP3C. - Klass SP3D. - Enstaka kurser avslutade Vårterminen: - Klass ES3A. - Klass ES3B. - Klass ES3C. - Klass ES3D. - Klass NV3A. - Klass NV3B. - Klass SP3A. - Klass SP3B. - Klass SP3C. - Klass SP3D. - Enstaka kurser avslutade 2010.

26 Klasslistor D3 Serien i arkivkartong Klasslistorna är inte kompletta.

27 Elevkataloger D4 Serien i arkivkartong

28 Registerkort UFO D5 Serien i arkivkartong. UFO = uppföljningsorganisationen, sysselsättningsprojekt. Ett projekt för ungdomar som inte ville gå gymnasieskolan eller avbrutit sina gymnasiestudier och var arbetslösa. På registerkorten finns var ungdomarna gjorde sin praktik och en uppföljning av var de hamnade efter UFO. Från och med 1988 låg verksamheten under Arbetsmarknadskontoret (AMK) Födda 1968, A - J Födda 1968, K - Ö Födda 1970, A - J Födda 1970, K - Ö Födda 1971, A - H Födda 1971, I - Ö Födda 1972, A - H Födda 1972, I - Ö.

29 Personalförteckningar D Ingår i A5:1.

30 Betygskvittenser D7 Serien i arkivkartong. Betyg per ämne underskrivet av ansvarig lärare

31 Elevkort och intyg D8 Serien i arkivkartong. På elevkorten finns terminsbetyg noterade. Elevkorten sorterade i personnummerordning Födda Födda Födda Födda Födda Födda Födda Födda Födda Födda Födda Födda Födda Födda Födda Födda Födda Födda Födda 1968.

32 Elevkort och intyg D Födda Födda Födda Födda Födda Födda Födda 1974, Födda 1975, Födda 1976, Födda 1977, Intyg, högskoleförberedande kurs i engelska 1999.

33 Korrespondens E1 Serien i arkivkartong. Innehåller även diverse utgående post. Handlingarna ligger kronologiskt ordnade efter datum, samtliga är dock märkta med diarieplansnummer. Diarielistor finns endast från Diarieplan Diarieplan Diarieplan Med diarieplanbeteckningslista. - Dpl Dpl Dpl Dpl 31.

34 Diariehandlingar E2 SEKRETESS Serien i arkivkartong. Sorterade efter diarieplanbeteckning Diarienummer 1-94, Diarienummer Diarieplanbeteckning Diarieplanbeteckning Diarieplanbeteckning Diarieplanbeteckning

35 Elevhälsovårdsjournaler F1 SEKRETESS Serien i arkivkartong. Serien sorterad i personnummerordning efter avgångsår. Se Elevhälsa Födda och utan personnummer Födda Födda Födda Födda Födda Födda och utan personnummer Födda Födda Födda Födda och utan personnummer Födda Födda Födda Födda Födda och utan personnummer Födda Födda

36 Elevhälsovårdsjournaler F Födda Födda Födda Födda Födda Födda Födda Födda Födda Födda Födda Födda Födda Födda Födda Födda Födda Födda Födda Födda Födda

37 Elevhälsovårdsjournaler F Födda Födda Födda Födda Födda Födda Födda Födda Födda Födda Födda Födda Födda Födda Födda Födda Födda Födda Födda Födda Födda

38 Elevhälsovårdsjournaler F Födda Födda Födda Födda Födda Födda Födda Födda Födda Födda Födda Födda Födda Födda Födda Födda Födda Födda Födda och utan personnummer Födda Födda

39 Elevhälsovårdsjournaler F Födda Födda Födda Födda Födda Födda Födda Födda Födda Födda Födda Födda Födda Födda Födda Födda Födda Födda Födda Födda Födda Födda Födda 1986 (två journaler).

40 Elevhälsovårdsjournaler F Födda Födda Födda Födda Födda Födda Födda Födda Födda Födda Födda Födda Födda Födda Födda Födda Födda Födda Födda Födda Födda

41 Elevhälsovårdsjournaler F Födda Födda Födda Födda Födda Födda Födda Födda Födda Födda Födda Födda Födda Födda Födda Födda Födda Födda Födda Födda Födda

42 Elevhälsovårdsjournaler F Födda Födda Födda Födda Födda Födda Födda Födda Födda Födda Födda Födda Födda Födda Födda Födda Födda Födda Födda Födda Födda

43 Elevhälsovårdsjournaler F Födda Födda Födda Födda Födda Födda Födda

44 Nationella prov i svenska F2 Serien i arkivkartong Linje S Linjer T4 och So Linjer H3, N3, S Linjer So2, DEK2, NSP Linjer EP, H3, N Linjer S3, So Linjer H3, N3, S Linjer So Linjer EP, H3, N Linje S Linje So Linjer EP, H3, N Linjer S3, So Linjer H3, N Linje S Linje So Linjer N3, So Linje S Linjer H3, N3, So Klass S3A - C.

45 Nationella prov i svenska F Klass S3D - E Linjer EP, KOMP, So Linjer H3, KOMP Linje S Linjer E3, H3, S Klass H3, ES3B, ES3D Klass S3A - B, N3B, N3D Klass H3, ES3A, N3D, S3A - B Klass ES3B - C, NV3A - C Klass ES3A - C, S3A - B Klass ES3A - B, S3A, N3B Klass S3B, N3A, SN3C Klass ES3A, NV3A - B, NV2A, SP2C, NV2C Klass NV2B, SP3B, S3B Klass ES3, ESMV3, SP3C Klass ESBD3, ESDN3, NV3A - C Klass SP3B - D Klass ESMK. - KlassESBD. - NV3A-B. - SP3B Klass NV3A, Klass ESDN3, Klass ESDN3, Klass ESMK3A, Klass ESMU3, NV3C, 2007.

46 Nationella prov i svenska F2 - Klass NV3A, Klass SP3B, Klass NV3C, Klass SP3C, Klass ESBM3B, Klass ESMK3, Klass NV3B, Klass ESMK3, Klass NV3A, Klass SP3A, Klass ESDT3D. - Klass ESDT3E. - Klass NV3A. - Klass SP3D. - Klass NV3C. - Klass NV3A/C. - Klass ES3C Klass ES3D. - Klass NV3A. - Klass ES3C. - Klass ES3B. - Klass NV3B. - SVAS B Klass ES3A-D. - Klass KNV3A-C Klass SPA09. - Klass SPD09. - Klass SPE Klass ESB09. - Klass ESC09. - Klass ESD09. - Klass NVA09. - Klass NVB Klass NVC09. - Klass SPC10. - Klass SPE Klass SP/NV, svenska som andra språk. - Klass NA12, svenska som andraspråk 1.

47 Nationella prov i svenska F Klass NAA12. - Klass NAB12. - Klass NAD Klass ESB12. - Klass SAD Klass SAB12. - Klass SAC Klass ESB12. - Klass NVD10. - Klass SAA Klass ESC10. - Klass NVA10. - Klass NVB10. - Klass NVC10. - Klass NAC12. - Klass SA12, svenska som andra språk 1.

48 Skolkataloger F häften. Ingår i C1:1.

49 Handlingar rörande skolans bibliotek F Nyförvärvslistor över böcker och tidskrifter, listor över engelsk litteratur och listor över tidskrifter. Ingår i C1:1.

50 Övriga ämnesordnade handlingar F5 Serien i arkivkartong Handlingar rörande skolans premier och stipendier ( med kopior av äldre testamenten och donationsbrev) Scheman 1974 och utan år. - Enkät om UFO-modellen Jämställdhetsplan, personalenkät och omvärldsanalys Växtkraft, Mål 3, Växtkraft, Mål 3, Karolinska skolans internationalisering Karolinska skolans internationalisering Rapport från filkommittén Ekonomisk redovisning "Krampen" Skolans organisation Karolinska skolans utveckling Datoriseringsplan Plan för elevvårdsarbetet Utvärdering, nätverksgruppen Elevdemokratidagar Ubildningsprojekt "Örebroskolan" IT-strategi för undervisningen Miljövårdsprogram Analys av ES-programmet Utvärdering av Bildningsnämndens organisation och ekonomimodell Utvecklingsprojekt för lärare Elevenkät om skolk på skolan Åtgärdsprogram för utvecklingsarbetet Krisplan Verksamhetsplan för år 2000, Kvalitetsredovisning för år 1999, Naturbruksprogrammet Teknikprogrammet Hantverk, hotell & restaurang, livsmedel, handel Estetiska programmet Riktlinjer och krav om mat och måltider Gymnasieskolans struktur Estetiska programmet Naturvetenskapliga och naturvetenskapliga programmet Plan för införande av projektarbete 100 p

51 Övriga ämnesordnade handlingar F5 - Fortbildningsplan, utan år. - Åtgärdsprogram mot mobbning, utan år Stipendier och premier Vårbal, ekonomi års jubileum Arbete med demokratiska processen Utvärdering av sommarkurs Enkät om mobbning, utan år Diverse rapporter Tio gymnasieprogram i Örebro, rapport Klassens dag Lokala styrelsen, lägesbeskrivning Elevernas arbetssituation, sammanställning Jämställdhetsplan Handlingar rörande fritidspedagogutbildningen Sånger och verser Handlingar rörande elevrådet Handlingar rörande donationer Betänkandet individen och skolan Läromedel Handlingar rörande uppföljningsansvaret Uppsats, en jämförelse mellan två avgångsklasser 1880 och 1930, Handlingar rörande SYO- verksamhet Handlingar rörande stipendienämnden Handlingar rörande biologiska museet Handlingar rörande ombyggnation av aulan Projekt ÖSIM Handlingar rörande författardag Sammanställning av enkät om droger Handlingar rörande kampanjen "Rädda Karro", Handlingar rörande ombyggnation expedition och matsal Handlingar rörande 650års jubileum Lägesbedömning Karolinska skolan Handlingar rörande stipendienämnden Handlingar rörande lokaler

52 Övriga ämnesordnade handlingar F Handlingar rörande skolans musikal Handlingar rörande Bildform Lathund internationella utbyten Handlingar rörande skolans musikal 2003, Villkor för Krampen 2006, Handlingar rörande skolans musikal "Karro - skolan i centrum", historik, utan år.

53 Skolpsykologjournaler F6 SEKRETESS Serien i arkivkartong Se Elevhälsa Födda 1984.

54 Personalakter F7a Serien i arkivkartong. Se Personal Födda Födda Födda Födda Födda Födda Födda Födda Födda Födda Födda Födda

55 Tjänstgöringsintyg F7b Serien i arkivkartong. Alfabetiskt ordnad A - Ö A - Ö.

56 Elevakter F8 SEKETESS Serien i arkivkartong. Se Elev Födda och A - Ö Födda Födda Födda Födda Födda Födda Födda Födda Födda Födda

57 Kassaböcker G häften. Ingår i C1:1.

58 Verifikationer G2 Serien i arkivkartong. Serien placerad i Kliszow. Endast typår bevarade Nummer Nummer Nummer Nummer Nummer Nummer Nummer Nummer Nummer Nummer Nummer Nummer Nummer

59 Fotografier K1 Serien i arkivkartong om inget annat anges. Serien placerad i bildavdelningens pappersdepå. Inlagd i Bildarkivet. Bildnummer KAR Bildnummer KAR Bildnummer KAR Bildnummer KAR Bildnummer KAR Storformat. Mapp. Bildnummer KAR Storformat. Mapp. Bildnummer KAR Storformat. Bildnummer KAR Bildnummer KAR Bildnummer KAR fotoalbum med klassfoton Bildnummer KAR , 1950-tal - Bildnummer , , ca fotoalbum - Bildnummer , Bildnummer KAR , , 00597, 00599, , , 00609, 00611, 00613, 00615, , 00621, 00623, 00625, 00627, 00629, 00631, 00633, 00635, 00637, 00640, 00642, 00644, Bildnr KAR , År Bildnummer År

60 Fotografier K Bildnummer KAR , Bildnummer KAR Bildnummer KAR Bildnummer KAR Bildnummer , 01326, , Storformat. Mapp. Bildnummer KAR , Storformat. Mapp. Bildnummer KAR , (trasig)

61 Diabilder K2 Serien i diabilds-fickor, hängmappar. Serien placerad i bildavdelningens klimatdepå tal Bildnummer KAR

62 Tidningsurklipp Ö1 Serien i arkivkartong Storformat

63 Örebro-Karolinaren Ö2 Serien i arkivkartong. Örebro-Karolinaren är en årsskrift som ges ut av Sällskapet Örebro-Karolinare i Stockholm. Årsskriften har getts ut sedan häften. Serien omfattar åren 1971, 1976, , 1979, , , 2000 och 2005.

Örebro kommun. Kommunala vuxenutbildningen/komvux.

Örebro kommun. Kommunala vuxenutbildningen/komvux. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Örebro kommun. Kommunala vuxenutbildningen/komvux. 2016-04-06 Historik Verksamhetstid 1971-2002, handlingar omfattar tiden 1971-2003 Sammanslagning Örebro skola för vuxna

Läs mer

Örebro stad. Örebro praktiska språkoch handelsskola.

Örebro stad. Örebro praktiska språkoch handelsskola. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Örebro stad. Örebro praktiska språkoch handelsskola. 2014-10-03 Historik Verksamhetstid och handlingar 1895-1968 Grundades år 1895 Örebro praktiska språk- och handelsskola

Läs mer

Örebro stad. Högre allmänna läroverket för flickor.

Örebro stad. Högre allmänna läroverket för flickor. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Örebro stad. Högre allmänna läroverket för flickor. 2016-04-07 Historik Verksamhetstid 1931-1969, handlingarna omfattar tiden 1908-1969. Högre allmänna läroverket för

Läs mer

Örebro stad. Karolinska aftonskolan.

Örebro stad. Karolinska aftonskolan. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Örebro stad. Karolinska aftonskolan. 2014-10-03 Historik Verksamhetstid och handlingar 1944-1968 Örebro aftonskola startades på initiativ av NKI-skolan i Stockholm (skola

Läs mer

Örebro kommun. Vuxenutbildningsoch arbetsmarknadsnämnden.

Örebro kommun. Vuxenutbildningsoch arbetsmarknadsnämnden. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Örebro kommun. Vuxenutbildningsoch arbetsmarknadsnämnden. 2016-04-06 Historik Verksamhetstid 2003 - Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden bildades januari 2003

Läs mer

BEVARANDE- OCH GALLRINGSPLAN FÖR NATURBRUKSGYMNASIER I STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING

BEVARANDE- OCH GALLRINGSPLAN FÖR NATURBRUKSGYMNASIER I STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING BEVARANDE- OCH GALLRINGSPLAN FÖR NATURBRUKSGYMNASIER I STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING Handling Gallringsfrist A. PROTOKOLL OCH MINNESANTECKNINGAR Skolkonferensprotokoll Ledningsgruppens protokoll MBL-protokoll

Läs mer

Örebro kommun. Rudbecksskolan/Tekniska.

Örebro kommun. Rudbecksskolan/Tekniska. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Örebro kommun. Rudbecksskolan/Tekniska. 2014-09-23 Historik Verksamhetstid 1971 - Arkivet är en fortsättning på Örebro stad. Örebro tekniska gymnasium. Arkivet är sammanhållet

Läs mer

ARKIVPLAN / DOKUMENTHANTERINGSPLAN

ARKIVPLAN / DOKUMENTHANTERINGSPLAN Barn- och ungdomsnämnden ARKIVPLAN / DOKUMENTHANTERINGSPLAN Avseende administrativa delen, förskolan, fritid samt grundskolan inkl särskolan Fastställd av Barn- och ungdomsnämnden 2005-05-03 Dnr 05 BUF/0026

Läs mer

Örebro stad. Försörjningsanstalten / Vårdhemmet.

Örebro stad. Försörjningsanstalten / Vårdhemmet. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Örebro stad. Försörjningsanstalten / Vårdhemmet. 2014-10-03 Historik Handlingarna omfattar tiden 1799-1970 De äldsta handlingarna härrör från fattighuset och de arbeten

Läs mer

DOKUMENTHANTERINGSPLAN Barn- och utbildningsnämnden

DOKUMENTHANTERINGSPLAN Barn- och utbildningsnämnden Tyresö Kommun DOKUMENTHANTERINGSPLAN Barn- och utbildningsnämnden Styrelsen/ledningen/nämnden Beslut om upptagningsområde Diarieförs När 5 år Likabehandlingsplaner, årliga planer för att förebygga Diarieförs

Läs mer

Örebro kommun. Vuxenutbildningsoch arbetsmarknadsnämnden.

Örebro kommun. Vuxenutbildningsoch arbetsmarknadsnämnden. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Örebro kommun. Vuxenutbildningsoch arbetsmarknadsnämnden. 2014-09-23 Historik Verksamhetstid 2003 - Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden bildades januari 2003

Läs mer

DOKUMENTHANTERINGSPLAN Gymnasieskola Antagen att gälla från och med: 2011-12-14 Dnr: 27/11 Handlingsslag. Arkivläggs. Plats för plats efter antal år

DOKUMENTHANTERINGSPLAN Gymnasieskola Antagen att gälla från och med: 2011-12-14 Dnr: 27/11 Handlingsslag. Arkivläggs. Plats för plats efter antal år Avtal, betalningsansvar 2 år upphörd giltighet Arbetsmaterial och underlag för upprättande av verksamhetsplaner m.m., rörande tjänstgöring och undervisning samt kopior av sådana Betyg. Betygskatalog /

Läs mer

ÖPPET HUS RUDBECKSSKOLAN

ÖPPET HUS RUDBECKSSKOLAN ÖPPET HUS RUDBECKSSKOLAN 29 november 2007 kl 17-20 Foto Björn Nordin Välkomna till Öppet Hus på Rudbecksskolan! Rudbecksskolan erbjuder ett brett urval av inriktningar och valmöjligheter inom de naturvetenskapliga

Läs mer

Så fungerar den svenska gymnasieskolan

Så fungerar den svenska gymnasieskolan Så fungerar den svenska gymnasieskolan Alla ungdomar i Sverige som har studerat klart på grundskolan har rätt att studera en treårig utbildning i gymnasieskolan. En utbildning i gymnasieskolan ger bra

Läs mer

Västerås västra Rotaryklubb Västerås västra Rotaryklubb har beslutat att tilldela Sofia de Waal i SP10D vårt stipendium på 5000kr.

Västerås västra Rotaryklubb Västerås västra Rotaryklubb har beslutat att tilldela Sofia de Waal i SP10D vårt stipendium på 5000kr. Lilla Augustpriset Lilla Augustpriset är en skrivartävling som vänder sig till gymnasieelever i åldern 16 till och med 20 år. Vinnaren får 15 000 kr och prisutdelningen sker vid den stora årliga Augustgalan.

Läs mer

Arkiv: 438 Röda Korset Östgötadistriktet Plats: 06/a. Mötesprotokoll Seriesignum: A 3. Dagordningar Seriesignum: A 2. Volym nummer. Tid.

Arkiv: 438 Röda Korset Östgötadistriktet Plats: 06/a. Mötesprotokoll Seriesignum: A 3. Dagordningar Seriesignum: A 2. Volym nummer. Tid. Årsmötesprotokoll Seriesignum: A 1 1 1916 1954 Serien i arkivkartong. I denna volymen ingår också A:2 och A:3. Dagordningar Seriesignum: A 2 1917 1940 Serien i arkivkartong. Till årsmöten. Ingår i volym

Läs mer

Fotoateljé Ebba Sundevall och Co.

Fotoateljé Ebba Sundevall och Co. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Fotoateljé Ebba Sundevall och Co. 2014-10-13 Historik Historik för(1895-1939) ateljénsundevalls fotoateljé etablerades år 1895 i Örebro och drevs

Läs mer

Örebro kommun. Wadköpings utbildningscenter.

Örebro kommun. Wadköpings utbildningscenter. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Örebro kommun. Wadköpings utbildningscenter. 2016-04-06 Historik Verksamhetstid 2006-2012 För lokala kursplaner, se Virginska skolan (ÖK:134). Virginska skolan har ansvarat

Läs mer

Örebro kommun. Brandförsvaret.

Örebro kommun. Brandförsvaret. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Örebro kommun. Brandförsvaret. 2014-09-23 Historik Verksamhetstid 1971-1997, handlingar omfattar tiden 1940-1997 1971-1973 Från Örebro kommuns bildande 1971 till 1973

Läs mer

Karolinska skolans föräldra- och lärarförening.

Karolinska skolans föräldra- och lärarförening. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Karolinska skolans föräldra- och lärarförening. 2014-10-13 Historik Verksamhetstid och handlingarnas omfattning 1946-1994. Starten Karolinska läroverkets föräldra- och

Läs mer

Örebro stad. Elementarskolan för flickor.

Örebro stad. Elementarskolan för flickor. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Örebro stad. Elementarskolan för flickor. 2014-10-03 Historik Verksamhetstid 1863-1932, handlingarna omfattar tiden 1866-1965. 1863 startade Emilie Charlotta Risberg

Läs mer

Örebro stad. Örebro stads sjukhem.

Örebro stad. Örebro stads sjukhem. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Örebro stad. Örebro stads sjukhem. 2014-10-03 Historik Verksamhetstid 1912-1954, handlingarna omfattar tiden 1912-1953 Örebro Stads Sjukhem invigdes år 1912 och togs

Läs mer

KLIPPANS KOMMUN BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN ARKIVFÖRTECKNING

KLIPPANS KOMMUN BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN ARKIVFÖRTECKNING KLIPPANS KOMMUN BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN ARKIVFÖRTECKNING Handlingskategorier A. Protokoll B. Arkivkopior av utgående skrivelser C. Diarier D. Liggare och register E. Inkomna handlingar, korrespondens

Läs mer

Örebro stad. Säkerhetskommittén.

Örebro stad. Säkerhetskommittén. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Örebro stad. Säkerhetskommittén. 2016-04-07 Historik Verksamhetstid 1944-1970, handlingarna omfattar tiden 1944-1973 Säkerhetskommittén hade sitt första konstituerande

Läs mer

Dokumenthanteringsplan för Norrtälje Kommunala Vuxenutbildning

Dokumenthanteringsplan för Norrtälje Kommunala Vuxenutbildning FÖRFATTNINGSSAMLING Dokumenthanteringsplan för Norrtälje Kommunala Vuxenutbildning Antagen av utbildningsnämnden 2010-02-02, UN 4 1 NORRTÄLJE KOMMUN UTBILDNINGSNÄMNDEN 77 Norrtälje kommunala Vuxenutbildning

Läs mer

För tidiga val sätter stopp för vidare studier. - Var tredje vet inte hur man kompletterar sina betyg

För tidiga val sätter stopp för vidare studier. - Var tredje vet inte hur man kompletterar sina betyg För tidiga val sätter stopp för vidare studier - Var tredje vet inte hur man kompletterar sina betyg Bakgrund och metod Studentum är Sveriges mest använda söktjänst för eftergymnasiala studier med ca 400

Läs mer

Uppgifter om arkivbildaren. Uppgifter om arkiv. Uppgifter om arkiv. Uppgifter om arkiv. Uppgifter om arkiv. Översikt arkivbildare

Uppgifter om arkivbildaren. Uppgifter om arkiv. Uppgifter om arkiv. Uppgifter om arkiv. Uppgifter om arkiv. Översikt arkivbildare Översikt arkivbildare SKOLOR I NÄSSJÖ KOMMUN 18 Uppgifter om arkivbildaren Arkivbildarens namn SKOLOR I NÄSSJÖ KOMMUN 18 Alternativa namn Verksamhetstid NAD-kategori Verksamhetstyp Geografisk hemvist Verksamhetsort

Läs mer

Tumba Gymnasium. Skolan erbjuder

Tumba Gymnasium. Skolan erbjuder Skolan erbjuder Högskoleförbredande program: Ekonomiprogrammet - inriktningarna Ekonomi, Juridik samt spetsutbildning inom finansekonomi, FINEK Estetiska programmet - inriktning Musik samt spetsutbildningar

Läs mer

RÅNEÅ KOMMUN SKOLSTYRELSEN

RÅNEÅ KOMMUN SKOLSTYRELSEN Luleå kommuns stadsarkiv ARKIVFÖRTECKNING RÅNEÅ KOMMUN SKOLSTYRELSEN Referenskod SE// Utskriftsdatum Arkivbildare RÅNEÅ KOMMUN SKOLSTYRELSEN 56 Depå Luleå kommuns stadsarkiv Översikt arkivbildare RÅNEÅ

Läs mer

Gymnasieinformation till föräldrar inför gymnasievalet. Vellinge.se

Gymnasieinformation till föräldrar inför gymnasievalet. Vellinge.se Gymnasieinformation till föräldrar inför gymnasievalet Vägledningssamtal med alla elever i åk 9 Vill du som förälder boka tid för ett samtal inför gymnasievalet? Kontakta studie- och yrkesvägledaren på

Läs mer

Örebro kommun. Tekniska servicekontoret, TS.

Örebro kommun. Tekniska servicekontoret, TS. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Örebro kommun. Tekniska servicekontoret, TS. 2014-09-23 Historik Verksamhetstid 1992-1998, handlingarna omfattar åren 1991-1997 Bildandet av Tekniska Servicekontoret

Läs mer

A B C D E F G H I J Bevara eller hanteringen process

A B C D E F G H I J Bevara eller hanteringen process 2 HR HR Administrera anställning Administrera anställning eller ange om den Hantera lärarbehörighet och karriärtjänster Hantera lärarbehörighet och karriärtjänster Uppgifter om lärarbehörighet Lärarlegitimatio

Läs mer

Information inför ansökan till. Riksgymnasiet för döva och hörselskadade. läsåret 2016/2017

Information inför ansökan till. Riksgymnasiet för döva och hörselskadade. läsåret 2016/2017 Information inför ansökan till läsåret 2016/2017 1(5) OBS! Behåll denna information! Vem kan bli antagen? För ansökan till gymnasieutbildning med start höstterminen 2016 gäller följande enligt Skollagen

Läs mer

För tidig inriktning sätter stopp för vidare studier. - Var tredje vet inte hur man kompletterar sina betyg

För tidig inriktning sätter stopp för vidare studier. - Var tredje vet inte hur man kompletterar sina betyg För tidig inriktning sätter stopp för vidare studier - Var tredje vet inte hur man kompletterar sina betyg Bakgrund och metod Syftet med denna undersökning är för Gymnasium.se att ta reda på hur insatta

Läs mer

1. skolan även i övrigt svarar mot de allmänna mål och den värdegrund som gäller för utbildning inom det offentliga skolväsendet,

1. skolan även i övrigt svarar mot de allmänna mål och den värdegrund som gäller för utbildning inom det offentliga skolväsendet, 1 (7) Författningsbilaga Skollagen Fristående skolor Nedanstående paragraf har ny lydelse från och med den 1 mars 2010. Denna nya lydelse ska tillämpas på utbildning som påbörjas efter den 1 juli 2011,

Läs mer

Estetiska programmet musik

Estetiska programmet musik Val till årskurs 2 Estetiska programmet musik Jag väljer musikfördjupning Jag väljer musikal Jag väljer musikproduktion Musik Du erbjuds fördjupad undervisning på två intrument/sång. Vi samarbetar även

Läs mer

Välkomna till gymnasieinformation

Välkomna till gymnasieinformation Välkomna till gymnasieinformation Ansökan 2009/10 Informatör: r: Carina Olsson studie- och yrkesvägledare författare: Carina Olsson 081031 1 Gymnasiet Vart finns programmen? Elevens styrkor! Utbildningsvägar

Läs mer

Örebro stad. Kommunala flickskolan.

Örebro stad. Kommunala flickskolan. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Örebro stad. Kommunala flickskolan. 2014-10-03 Historik Veksamhetstid 1932-1963, handlingar omfattar tiden 1931-1972 Kommunala flickskolan (KF) bildades 1 juli 1932 efter

Läs mer

Örebro stad. Örebro stads epidemisjukhus.

Örebro stad. Örebro stads epidemisjukhus. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Örebro stad. Örebro stads epidemisjukhus. 2014-10-03 Historik Verksamhetstid 1863-1950, handlingarna omfattar tiden 1866-1952 År 1863 uppfördes ett epidemisjukhus mitt

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i gymnasieförordningen (1992:394); SFS 2010:235 Utkom från trycket den 8 april 2010 utfärdad den 25 mars 2010. Regeringen föreskriver 1 i fråga om gymnasieförordningen

Läs mer

Så här läser du ditt sökresultat:

Så här läser du ditt sökresultat: Dnr ARK/2012:3 KOMMUNARKIVET Kommunledningsförvaltningen Hitta i arkivförteckningar Den här broschyren är tänkt att vara en guide för dig som vill lära dig att hitta själv i arkiven som finns hos kommunarkivet.

Läs mer

Kommentarer till diagrammen vid definitivintagningen 2007

Kommentarer till diagrammen vid definitivintagningen 2007 7-6-28 Kommentarer till diagrammen vid definitivintagningen 27 SÖKANDE 1. Sökande per plats Diagrammet visar antal behöriga elevers förstahandsval per plats på både kommunala och fristående skolor från

Läs mer

Att välja till gymnasiet Vad som var sant igår kanske inte är det imorgon

Att välja till gymnasiet Vad som var sant igår kanske inte är det imorgon Att välja till gymnasiet Vad som var sant igår kanske inte är det imorgon Robert Studie- och yrkesvägledare Presentation Planering HT 2015- VT 2016 Gymnasiet Meritpoäng Att hjälpa till i elevens-val Syv-

Läs mer

Intagningsstatistik 2010

Intagningsstatistik 2010 Antal platser vid slutintagning Intagna elever 29/6 31/8 Intagningsstatistik 2010 Jenningsskolan, Robertsfors HR-LRE 15 1 2 Hotell och restaurangprogammet, lokal inriktning Restaurang 195 195 IP 15 0 1

Läs mer

Välkomna till gymnasieinformation

Välkomna till gymnasieinformation Välkomna till gymnasieinformation Ansökan 2009/10 Informatör: r: Carina Olsson studie- och yrkesvägledare författare: Carina Olsson 081031 1 Gymnasiet Vart finns programmen? Elevens styrkor! Utbildningsvägar

Läs mer

Bibliotekshörnan Kom ihåg att återlämna alla böcker innan sommarlovet. Om ni inte återlämnar böckerna kommer ni att få en faktura på 300 kr/bok.

Bibliotekshörnan Kom ihåg att återlämna alla böcker innan sommarlovet. Om ni inte återlämnar böckerna kommer ni att få en faktura på 300 kr/bok. Bibliotekshörnan Kom ihåg att återlämna alla böcker innan sommarlovet. Om ni inte återlämnar böckerna kommer ni att få en faktura på 300 kr/bok. Sommarlån Alla elever och personal kan nu börja sommarlåna

Läs mer

Örebro kommun. Informationskontoret.

Örebro kommun. Informationskontoret. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Örebro kommun. Informationskontoret. 2014-09-23 Historik Verksamhetstid 1971-1991, handlingar omfattar tiden 1971-1990 Arkivet är en fortsättning på Örebro Stad. Drätselkammaren

Läs mer

Arkiv: 956 Linköpings Kvinnliga Bilkår Plats: 03. Mötes- och styrelseprotokoll Seriesignum: A 1. Övriga protokoll Seriesignum: A 2

Arkiv: 956 Linköpings Kvinnliga Bilkår Plats: 03. Mötes- och styrelseprotokoll Seriesignum: A 1. Övriga protokoll Seriesignum: A 2 Mötes- och styrelseprotokoll A 1 1 1943 1948 Serien i arkivkartong. 1949 1954 Ingår i volym A1:1. 2 1955 1967 3 1968 1975 1975 1980 Ingår i volym A1:3. 4 1980 1985 1985 1993 Ingår i volym A1:4. Övriga

Läs mer

UPPRÄTTANDE AV ARKIVFÖRTECKNING ORDNA OCH FÖRTECKNA HANDLINGAR ENLIGT ALLMÄNNA ARKIVSCHEMAT

UPPRÄTTANDE AV ARKIVFÖRTECKNING ORDNA OCH FÖRTECKNA HANDLINGAR ENLIGT ALLMÄNNA ARKIVSCHEMAT Vägledning UPPRÄTTANDE AV ARKIVFÖRTECKNING ORDNA OCH FÖRTECKNA HANDLINGAR ENLIGT ALLMÄNNA ARKIVSCHEMAT Vägledning 1 (15) UPPRÄTTANDE AV ARKIVFÖRTECKNING ORDNA OCH FÖRTECKNA HANDLINGAR ENLIGT ALLMÄNNA ARKIVSCHEMAT

Läs mer

Veckoblad vecka 35 2012-08-27-2012-09-02. Elevsidor. Hemsida http://www.vasteras.se/rudbeckianska

Veckoblad vecka 35 2012-08-27-2012-09-02. Elevsidor. Hemsida http://www.vasteras.se/rudbeckianska Lilla Augustpriset 2012 Lilla Augustpriset är en skrivartävling som vänder sig till gymnasieelever i åldern 16 till och med 20 år. Det instiftades av Svenska förläggareföreningen 1994 i syfte att öka unga

Läs mer

Askers storkommun. Byggnadsnämnden.

Askers storkommun. Byggnadsnämnden. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Askers storkommun. Byggnadsnämnden. 2014-12-17 Historik Handlingar omfattar tiden 1951-1971, verksamhetstid 19552-1970. Askers storkommun bildades den 1 januari 1952

Läs mer

VÄLKOMMEN. till Gymnasieinformationen 24 november. Frejaskolan Julia Kjäll

VÄLKOMMEN. till Gymnasieinformationen 24 november. Frejaskolan Julia Kjäll VÄLKOMMEN till Gymnasieinformationen 24 november Frejaskolan Julia Kjäll Viktigt att veta 18 nationella program (totalt 60 inriktningar) + Introduktionsprogram (5 program) + Särskilda varianter Ämnen och

Läs mer

Förvaringsplats Sorteringsform Gallring Tidsfrist leverans kommunarkivet

Förvaringsplats Sorteringsform Gallring Tidsfrist leverans kommunarkivet Nämndprotokoll med kallelser innehållande handlingar i urval PapperIT* O Närarkiv Kron.ordn. 4 år 20 Nämndens presidieprotokoll PapperIT* O Närarkiv Kron.ordn. Nämndens utskottsprotokoll PapperIT* O Närarkiv

Läs mer

Gymnasieansökan 2013

Gymnasieansökan 2013 Gymnasieansökan 2013 Yrkesprogram Yrkesprogrammen ska hålla hög kvalitet och leda till skicklighet i yrket ( anställningsbarhet ) * Högskoleförberedande program Ska vara en bra förberedelse för studier

Läs mer

Välkomna till. Hösten 2013

Välkomna till. Hösten 2013 Välkomna till Hösten 2013 Här är jag Mål = Drömyrket! Hit ska jag Syv-schema Början av oktober Mitten av oktober Mitten av oktober V45, 7 november gymnasieinfo och broschyr föräldrainformation påbörjar

Läs mer

Kvalitetsredovisning. Christian 4:s Gymnasium. C4-Gymnasiets kvalitetsredovisning 2004-1 -

Kvalitetsredovisning. Christian 4:s Gymnasium. C4-Gymnasiets kvalitetsredovisning 2004-1 - Kvalitetsredovisning 2005 Christian 4:s Gymnasium C4-Gymnasiets kvalitetsredovisning 2004-1 - 2006-01-27 I. Bakgrund Christian 4:s Gymnasium erbjuder estetiska programmet, medieprogrammet, samhällsprogrammet

Läs mer

Längbro kommun. Egnahemsstyrelsen.

Längbro kommun. Egnahemsstyrelsen. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning. Historik för. (Verksamhetstid 1920-1936, handlingar omfattar tiden 1920-1937) Egnahemsstyrelsen hade att administrera egnahemslånen och den statliga egnahemsfonden som

Läs mer

Långsiktigt programutbud vid Tyresö gymnasium från och med läsåret 2016/17

Långsiktigt programutbud vid Tyresö gymnasium från och med läsåret 2016/17 TJÄNSTESKRIVELSE Tyresö kommun 2015-05-12 Utvecklingsförvaltningen 1 (10) Diarienummer 2014/GAN 0064 44 Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden Långsiktigt programutbud vid Tyresö gymnasium från och med läsåret

Läs mer

Dokumenthanteringsplan Kärnprocesser i Mölndals stad

Dokumenthanteringsplan Kärnprocesser i Mölndals stad UTN 99/15 Dokumenthanteringsplan Kärnprocesser i Mölndals stad 7.4.3 Värna om elevers hälsa Antagen av utbildningsnämnden 2015-08-27 Gäller från och med 2015-09-01 Process 7.4.3. Värna om elevers hälsa

Läs mer

YLA ORDNA OCH BEVARA. för enskilda, föreningar, företag. Så här bevarar vi vår historia i. - Ydre lokalhistoriska arkiv i Österbymo

YLA ORDNA OCH BEVARA. för enskilda, föreningar, företag. Så här bevarar vi vår historia i. - Ydre lokalhistoriska arkiv i Österbymo ORDNA OCH BEVARA - Så här bevarar vi vår historia i YLA - Ydre lokalhistoriska arkiv i Österbymo för enskilda, föreningar, företag Råd och anvisningar i skötsel av handlingar Föreningsarkiv Att ta hand

Läs mer

Intagningsstatistik slutintagning juni 2008

Intagningsstatistik slutintagning juni 2008 Intagningsstatistik slutintagning juni 2008 Meritvärde Jenningsskolan, Robertsfors IP 9 Industriprogrammet 85 120 NV 25 Naturvetenskapsprogrammet 240 285 OP 18 Omvårdnadsprogrammet 150 169 SM-RS 16 Specialutformat

Läs mer

SKOLFÖRVALTNINGENS DOKUMENTHANTERINGSPLAN

SKOLFÖRVALTNINGENS DOKUMENTHANTERINGSPLAN SKOLFÖRVALTNINGENS DOKUMENTHANTERINGSPLAN Myndighet Första giltighetsdatum Fastställd Reviderad Skolnämnden 2010-01-01 2009-11-18 133 2010-06-16 84 Handling Sortering Medium Förvaring Bevaras/Gallras Anmärkning

Läs mer

Antagningsstatistik efter avslutad reservantagning 2015-09-15

Antagningsstatistik efter avslutad reservantagning 2015-09-15 Halmstad, Aspero Idrottsgymnasium Ekonomiprogrammet 28 28 260 289 Samhällsvetenskapsprogrammet 76 76 195 252 Halmstad, Drottning Blankas Gymnasieskola Estetiska programmet, Bild och formgivning 12 2 192,5

Läs mer

Örebro kommun. Lönekontoret.

Örebro kommun. Lönekontoret. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Örebro kommun. Lönekontoret. 2014-09-23 Historik Historik för Örebro kommun. Lönekontoret. Handlingarna omfattar åren 1970-2013. Sida 1 av 1 Innehållsförteckning A A1

Läs mer

DETTA ÄR GYMNASIESKOLAN

DETTA ÄR GYMNASIESKOLAN DETTA ÄR GYMNASIESKOLAN 18 nationella program 60 inriktningar 12 yrkesprogram + 6 högskoleförberedande program Programmen omfattar 2.500 poäng 1 DETTA ÄR ETT YRKES Gymnasiegemensamma ämnen, 600 p Engelska,

Läs mer

Tankar och funderingar om framtiden

Tankar och funderingar om framtiden Tankar och funderingar om framtiden Drömmen om det lilla livet är stor, drömmer om ett jobb, familj och ett fint hem. Vill ha ett jobb som är utvecklande och som man trivs med och bra inkomst? Att välja

Läs mer

DOKUMENTHANTERINGSPLAN Allmän Administration Antagen att gälla från och med: 2015-01-01 Dnr: 51/15 Handlingsslag. Gallras (=förstöres) Arkivläggs

DOKUMENTHANTERINGSPLAN Allmän Administration Antagen att gälla från och med: 2015-01-01 Dnr: 51/15 Handlingsslag. Gallras (=förstöres) Arkivläggs Allmän Administration Antagen att gälla från och med: 015-01-01 Dnr: 51/15 IT-system, förteckningar över och beskrivningar av använda och aktuella (Dokumentation över systemets uppbyggnad samt över använda

Läs mer

Örebro Brandkårs understödskassa.

Örebro Brandkårs understödskassa. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Örebro Brandkårs understödskassa. 2014-10-13 Historik Verksamhetstid och handlingarnas omfattning 1918-1948 Örebro Brandkårs understödskassa lär ha bildats 1918. Detta

Läs mer

Meritvärden vid slutlig antagning till nationella program i Lund 2011

Meritvärden vid slutlig antagning till nationella program i Lund 2011 Bygg- och anläggningsprogrammet Bygg- och anläggningsprogrammet, Gymnasieskolan Vipan Lund 135 181 Barn- och fritidsprogrammet Barn- och fritidsprogrammet, Gymnasieskolan Vipan Lund 80 172 El- och energiprogrammet

Läs mer

Örebro stadsarkiv. Arkivförteckning. Bo 92 i Örebro AB.

Örebro stadsarkiv. Arkivförteckning. Bo 92 i Örebro AB. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Bo 92 i Örebro AB. 2011-03-30 Historik Verksamhetstid 1989-1994, handlingarna omfattar åren 1978-1994 Bomässa 1992 Bo 92 i Örebro AB bildades i februari 1989. Bolagets

Läs mer

Arkiv: 436 Linköpingskretsen av Svenska Röda Korset Plats: 06/a. Styrelseprotokoll Seriesignum: A 1. Bilagor till protokoll Seriesignum: A 2

Arkiv: 436 Linköpingskretsen av Svenska Röda Korset Plats: 06/a. Styrelseprotokoll Seriesignum: A 1. Bilagor till protokoll Seriesignum: A 2 Styrelseprotokoll Seriesignum: A 1 1914 1923 Ingår i volym A3:1. Inbunden protokollsbok. Innehåller även årsmötesprotokoll. 1924 1928 Ingår i volym A3:1. Inbunden protokollsbok med bilagor. 1 1929 1943

Läs mer

Örebro kommun. Nämnden för funktionshindrade.

Örebro kommun. Nämnden för funktionshindrade. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Örebro kommun. Nämnden för funktionshindrade. 2014-09-23 Historik Verksamhetstid 2003 -, handlingarna omfattar åren 2003 - Kommundelarna Genom omorganisationen i kommunen

Läs mer

Förutsättningar i schemafilen

Förutsättningar i schemafilen Nova Software Rapport 2004 innehåller funktioner för att mycket snabbt skapa studieplaner för gymnasieelever. Elevernas studieplaner blir klara till över 90% med mycket få inmatningar. Detta är möjligt

Läs mer

Viktor Rydberg Gymnasium Jarlaplan. Skolan erbjuder

Viktor Rydberg Gymnasium Jarlaplan. Skolan erbjuder Jarlaplan Skolan erbjuder Jarlaplan erbjuder S-programmet med S- inriktning och Estetiska programmet med inriktning bild/form, dans, sång/musik, teater. Skolans målsättning är Att, utifrån en helhetssyn

Läs mer

Göran Bergmans släktarkiv.

Göran Bergmans släktarkiv. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Göran Bergmans släktarkiv. 2014-10-07 Historik Verksamhetstid och handlingarnas omfattning 1804-1985. Göran Bergman har vid flera tillfällen levererat sina släktforskningshandlingar

Läs mer

Örebro kommun. Vasa kommundelsnämnd.

Örebro kommun. Vasa kommundelsnämnd. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Örebro kommun. Vasa kommundelsnämnd. 2014-09-23 Historik Verksamhetstid 1983-2002, handlingar omfattar tiden 1980-2002 Ny kommundel Vasa kommundelsnämnd bildades 1983.

Läs mer

De 6 högskoleförberedande programmen

De 6 högskoleförberedande programmen Gymnasieval 2011 Gymnasium 2011 Gymnasiereform Osäkerhet på grund av riksdagsvalet Större skillnad mellan yrkesprogram högskoleförberedande program En yrkesexamen och en högskoleförberedande examen Ny

Läs mer

Jämtlands läns bästa gymnasieprogram kartlagda

Jämtlands läns bästa gymnasieprogram kartlagda läns bästa gymnasieprogram kartlagda Gymnasiekvalitet.se har kartlagt alla gymnasieprogram i län. Nedan finns resultaten listade för de olika faktorerna som undersökts. Bilagor Tabell 1: Programmen i län

Läs mer

Skriv- och vaktschema vårterminen 2010

Skriv- och vaktschema vårterminen 2010 Skriv- och vaktschema vårterminen 2010 Sammanställning Vecka 4 Måndag Te2 Förlängd 12.20- Cad Jh 25 januari ordinarie 14.20 Måndag Sp3a - Internationell Ahc 25 januari ekonomi Tisdag Ec1 Skrivsalen 9.50-

Läs mer

Lennart Larsson, Hovsta, samling.

Lennart Larsson, Hovsta, samling. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Lennart Larsson, Hovsta, samling. 2014-10-07 Historik Fotografen Lennart Larsson föddes 1915-06-29 i Fellingsbro. Han var enda barnet till Karl och Gerda Larsson. Familjen

Läs mer

Öppet Hus Rudbecksskolan 28 november 2009

Öppet Hus Rudbecksskolan 28 november 2009 Öppet Hus Rudbecksskolan 28 november 2009 Gemensamma aktiviteter Verksamhet Lokal Tid INFORMATIONSTORG information om skolans utbildningar NATURVETENSKAPSPROGRAMMET Naturvetenskap Naturvetenskap Biovetenskap

Läs mer

Anvisningar - arkivförtecknande i KLARA med allmänna arkivschemat

Anvisningar - arkivförtecknande i KLARA med allmänna arkivschemat Anvisningar - arkivförtecknande i KLARA med allmänna arkivschemat Rikspolisstyrelsen / PVS/ INFO/Sektionen för ärendehantering December 2008 ANVISNINGAR 2 (19) Anvisningar - arkivförtecknande i KLARA INNEHÅLL

Läs mer

Intagningsstatistik 2009

Intagningsstatistik 2009 Antal platser vid slutintagning Intagna elever 26/6 31/8 Intagningsstatistik 2009 Jenningsskolan, Robertsfors ES-MK 0 Estetiska programmet, Musik Starade inte HR-LRE 12 6 6 Hotell och restaurangprogammet,

Läs mer

GY 11 BILAGA 1 2010-05-31. Till gymnasienämnden

GY 11 BILAGA 1 2010-05-31. Till gymnasienämnden BILAGA 1 2010-05-31 Till gymnasienämnden GY 11 År 2011 närmar sig med stormsteg och trots att det finns många osäkerhetsfaktorer är det nödvändigt att fatta beslut om vilka program och inriktningar Birger

Läs mer

Arkiv: 18 Linköpings Nykterhetsförbund Plats: 09. Mötesprotokoll Seriesignum: A 1. Styrelseprotokoll Seriesignum: A 2. AU-protokoll Seriesignum: A 3

Arkiv: 18 Linköpings Nykterhetsförbund Plats: 09. Mötesprotokoll Seriesignum: A 1. Styrelseprotokoll Seriesignum: A 2. AU-protokoll Seriesignum: A 3 Mötesprotokoll Seriesignum: A 1 1 1891 1923 Serien i arkivkartong. Protokollen inbunda. 2 1934 1993 1992 och 1993 kopior. I denna volymen ingår också A:2 1934-1949. Styrelseprotokoll Seriesignum: A 2 1934

Läs mer

Intagningsstatistik för gymnasieprogram, Stenungsund (1415) period 20111

Intagningsstatistik för gymnasieprogram, Stenungsund (1415) period 20111 Intagningsstatistik för gymnasieprogram, Stenungsund (1415) period 2111 11-2-27 22:39:42 Bygg Och Anläggningsprogrammet Lärling, Husbyggnad Lärling; Måleri Lärling, Mark Och Anläggning 2 Lärling, Plåtslagare

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om betygsrätt för vuxenutbildning; SFS 2010:253 Utkom från trycket den 13 april 2010 utfärdad den 31 mars 2010. Regeringen föreskriver följande. Inledande bestämmelser

Läs mer

Sällskapet Småbarnens Vänner.

Sällskapet Småbarnens Vänner. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Sällskapet Småbarnens Vänner. 2014-10-13 Historik Verksamhetstid 1840-2008, handlingarna omfattar tiden 1840-2009. Från starten 1840 var namnet Sällskapet Småbarnsskolans

Läs mer

Arkiv: 1363 Linköpings Soroptimistklubb Plats: 08. Årsmötesprotokoll Seriesignum: A 1. Styrelseprotokoll Seriesignum: A 2. Volym nummer.

Arkiv: 1363 Linköpings Soroptimistklubb Plats: 08. Årsmötesprotokoll Seriesignum: A 1. Styrelseprotokoll Seriesignum: A 2. Volym nummer. Årsmötesprotokoll Seriesignum: A 1 1 1969 1978 Serien i arkivkartong. I volymen ingår även A:2, B:1, B:2 och B:3. 1980 1990 Ingår i volym A1:1. Protokoll för 1981 saknas. 1991 2003 Ingår i volym A1:1.

Läs mer

Vägledningscentrum. Gymnasieinformation till föräldrar och elever

Vägledningscentrum. Gymnasieinformation till föräldrar och elever Vägledningscentrum Gymnasieinformation till föräldrar och elever Vad händer inför gymnasievalet? År 9 Föräldramöte Gymnasiemässa 8/10 Individuella samtal Klassinformationer Öppet hus Besöksdag på gymnasieskolor

Läs mer

Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Orust kommun (1421) period 20131

Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Orust kommun (1421) period 20131 Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Orust kommun (1421) period 2131 13-1-28 8:18:25 Hantverksprogrammet; Finsnickeri (riksrekryterande) 12 Intresseanmälan Introduktionsprogrammen Impro Mot Hantverksprogrammet;

Läs mer

Dokumenthanteringsplan

Dokumenthanteringsplan Arbetslivskontoret För Arbetslivsnämnden Maria Hjernerth Koordinator Staben Telefon (direkt): 08-523 049 39 E-post: maria.hjernerth@sodertalje.se dnr 2014/009 2014-04-03 Södertälje kommun Arbetslivskontoret

Läs mer

GYMNASIEPROGRAM. www.sigtuna.se

GYMNASIEPROGRAM. www.sigtuna.se GYMNASIEPROGRAM www.sigtuna.se Högskoleförberedande program Ekonomiprogrammet Ekonomi Juridik Förbereder för högskolestudier inom främst ekonomi, juridik och andra samhällsvetenskapliga områden. Naturvetenskapsprogrammet

Läs mer

Örebro skollovskoloniers fond.

Örebro skollovskoloniers fond. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Örebro skollovskoloniers fond. 2014-10-17 Historik Verksamhetstid 1901-1943, handlingarna omfattar tiden 1901-1969 Redan år 1896 startades skollovskoloniverksamheten

Läs mer

Student 2015. Plan över var på skolgården klassen ska samlas efter utspringet

Student 2015. Plan över var på skolgården klassen ska samlas efter utspringet Student 2015 Program för studentdagen Klassrumsfördelning Utspringsordning Tider för fotografering Placering i restaurang Linden Placering i Brahesalen Plan över var på skolgården klassen ska samlas efter

Läs mer

Utbildning i Gävleborg 2015

Utbildning i Gävleborg 2015 Utbildning i Gävleborg 2015 Statistik över ett antal utbildningar giongavleborg.se Januari 2016 Innehållsförteckning SAMMANFATTANDE KOMMENTAR 1 INLEDNING 3 GYMNASIESKOLA 4 ELEVER PÅ GYMNASIET LÄSÅRET 2014/2015

Läs mer

Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Stenungsund (1415) period 20111

Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Stenungsund (1415) period 20111 Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Stenungsund (1415) period 2111 11-7-1 11:51:25 Bygg Och Anläggningsprogrammet 2 Lärling, Husbyggnad Lärling; Måleri Lärling, Mark Och Anläggning Lärling, Plåtslagare

Läs mer

Utbud gymnasieskolan och gymnasiesärskolan samt principer för utbud och antagning läsåret 2016/17

Utbud gymnasieskolan och gymnasiesärskolan samt principer för utbud och antagning läsåret 2016/17 Plelue UTBIDNINGSFÖRVATNINGEN USKI Zot 06) kvre,kcie.. I 5 Handläggare Datum Diarienummer Nasser Ghazi 2015-05-20 UBN-2015-2227 Utbildningsnämnden Utbud gymnasieskolan och gymnasiesärskolan samt principer

Läs mer

Dokumenthanteringsplan

Dokumenthanteringsplan Dokumenthanteringsplan Utbildningsnämnden Integrationsavdelningen UN 2013-1 Serie, Handlingar /Gallras Leverans till Kommunarkiv Se bilaga 1 Flyktinghandlingar Flyktingakt Introduktionsplan, gäller före

Läs mer

Örebro kommun. Överförmyndarnämnden.

Örebro kommun. Överförmyndarnämnden. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Örebro kommun. Överförmyndarnämnden. 2016-04-06 Historik Verksamhetstid och handlingar 1976 - Överförmyndaren 1925-1976 1925 trädde SFS 1924:320 i kraft. Den innebar

Läs mer