Örebro kommun. Vuxenutbildningsoch arbetsmarknadsnämnden.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Örebro kommun. Vuxenutbildningsoch arbetsmarknadsnämnden."

Transkript

1 Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Örebro kommun. Vuxenutbildningsoch arbetsmarknadsnämnden.

2 Historik Verksamhetstid Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden bildades januari 2003 genom sammanslagning av vuxenutbildning (Komvux) och Örebro Arbetsmarknad. Verksamheten delas in i tre verksamhetsområden med underliggande enheter: - introduktion och lärande - arbete och utveckling - utbildning Introduktion och lärande Mottagning och introduktion - introduktion - invandrarservice CityAkademin Lärcentrum - studie- och yrkesvägledning - validering - mäklarfunktion, råd och stöd till företag - studieplanet, mötesplats för lärande Arbete och utveckling Praktik och arbetsträning samt rehabilitering - Krami - MOA - OSA - snickeri - tapetseri - utvecklingsarbete - textil - överskottscentralen Skog och verkstad - cykelavdelningen - förråd/vaktmästeri - Hagalund - IP-skogen - skog och landskap - verkstadsavdelningen Natur och miljö - naturreservatet Rynningeviken/Oset - Karlslunds herrgård med trädgårdar/naturparken - friluftsanläggningen Ånnaboda - lokalvård - caféer - omvårdnadshjälpmedel Aktivitets- och vägledningsslussen - vägledning och kartläggning - Steget för vuxna - LIA Ungdomsslussen Sida 1 av 2

3 Historik - feriepraktikplatser - kommunal ungdomspraktik - ungdomsgarantin - Ung Refill - Steget Språk och framtid - introduktionscirklar, modersmål - SFI, svenska för invandrare - svenska som andraspråk - arbetsmarknadsprogram, söka jobb-aktiviteter och yrkespraktik Utbildning Kommunal vuxenutbildning - grundläggande utbildning - gymnasial utbildning - omvårdnadsutbildning - SFI svenska för invandrare - uppdragsutbildning - Vivalla närlärcentrum Förändringar i verksamheten 2004 Personalutvecklingsenheten lades ner våren Övertog försörjningsstöd från Socialnämnden Sida 2 av 2

4 Innehållsförteckning A A1 A1a A1b A2 A3 A4 A5 B B1 B2 C C1 C2 D D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 E E1 E2 F F1 F2 F3 F4 F5 Protokoll NÄMNDENS PROTOKOLL Nämndens protokoll Presidiets protokoll Protokoll arbetsgrupper Protokoll arbetsplatsträffar Fackliga protokoll Övriga protokoll Utgående handlingar Verksamhetsberättelser Broschyrer Diarier Diariekort Diarielistor Register och liggare Betygskataloger, Komvux Betyg/Intyg SFI/Grundvux Prövningsliggare/tentamensjournaler SFI deltagarlistor Placeringslistor, praktikplatser Betygskopior Intyg APU Särvux, intyg och betyg Inkomna handlingar Diarieförda handlingar Diariehandlingar Komvux Ämnesordnade handlingar Verksamhetsplaner Egenproducerade kurser Flyktingakter, introduktionsenheten Utbildningsintyg Projekt och utredningar

5 Innehållsförteckning F6 Handlingar rörande KRAMI och MOA F7 Personalakter F8 Handlingar rörande City-akademin F9 Egenproducerade broschyrer och trycksaker F10 SFI, nationella prov i svenska F11 Personakter, försörjningsstöd, födda dag 5, 15, 25

6 Nämndens protokoll A1a Serien inbunden i arkivkartong. I serien finns bilagor

7 Presidiets protokoll A1b Serien i arkivkartong

8 Protokoll arbetsgrupper A2 Serien i arkivkartong Arbetslagsträffar, utbildningsenheten Styrgruppen TRIAD Ledningsgrupp KRAMI Dialogträff PAR Styrgruppen TRIAD 2003, på diskett leverans Minnesanteckningar arbetsplatsträffar personalutvecklingsenheten 2003, på diskett leverans

9 Protokoll arbetsplatsträffar A3 Serien i arkivkartong Protokoll från MOA/KRAMI Protokoll från utbildningsenheten Protokoll från personalutvecklingsenheten 2004.

10 Fackliga protokoll A4 Serien i arkivkartong MBL-protokoll Utbildning och introduktion, samverkansgrupp Häri även C1 Diariekort.

11 Övriga protokoll A5 Serien i arkivkartong Minnesanteckningar från gruppmöten Krami/Moa Riksmöten Krami/Moa

12 Verksamhetsberättelser B1 Serien i arkivkartong Aktivitets- och vägledningssluss. - Arbete och utveckling. - Praktisk arbetsträning och rehabilitering: KRAMI/MOA/Triad. - Rehabilitering, Natur och miljö, Skog och verkstad. - Svenska som andraspråk, SASSA. - Ungdomsslussen. Häri även F6 Handlingar rörande KRAMI/MOA och F8 Handlingar rörande City-akademin.

13 Broschyrer B2 Serien i arkivkartong Komvux i Örebro.

14 Diariekort C1 Pappersuttag ur det digitala diariesystemet, förvaltningskontoret Ingår i A4:1.

15 Diarielistor C2 Pappersuttag ur det digitala diariesystemet Ingår i E2:1.

16 Betygskataloger, Komvux D1 Serien i arkivkartong Terminsomdömen Externa kurser, vårterminen Kunskapslyftet Sverigehälsan, vårterminen Omvårdnadsutbildning, vårterminen Externa kurser, höstterminen Omvårdnadsutbildning, höstterminen Externa kurser, vårterminen Externa kurser, höstterminen Externa kurser, vårterminen Externa kurser, höstterminen Externa kurser, vårterminen Omvårdnadsutbildning Terminsomdömen, betygskataloger Terminsomdömen, betygskataloger Terminsomdömen, betygskataloger Vårterminen Vårterminen Höstterminen höstterminen Omvårdnadsutbildning: - Vårterminen höstterminen Lernia, höstterminen vårterminen Uppdragsutbildning, vårterminen Omvårdnadsutbildning, vårterminen höstterminen 2011.

17 Betyg/Intyg SFI/Grundvux D2 Serien i arkivkartong Betygskataloger Betygskopior, födda Betygskataloger Betygskopior, födda Betygskataloger Betygskopior, födda Betygskopior, födda Betygskopior SFI, födda , Studieintyg, vårterminen Betygskopior SFI, födda , Betygskopior SFI, födda , 2010.

18 Prövningsliggare/tentamensjournaler D3 Serien i arkivkartong Valideringar, prövningar Valideringar, prövningar omvårdnad, höstterminen höstterminen Prövningar, vårterminen Valideringar Prövningar Tentamensjournaler Prövningar, vårterminen höstterminen Valideringar, vårterminen höstterminen Prövningar, vårterminen vårterminen Valideringar, vårterminen vårterminen Prövningar, höstterminen vårterminen Valideringar, höstterminen vårterminen 2011.

19 SFI deltagarlistor D4 Serien i arkivkartong

20 Placeringslistor, praktikplatser D5 Serien i arkivkartong

21 Betygskopior D6 Serien i arkivkartong Födda , Födda , vårterminen Födda , höstterminen Födda , vårterminen Födda , höstterminen Födda , vårterminen Födda , höstterminen Födda , vårterminen Födda , höstterminen Födda , vårterminen Födda , höstterminen Infokomp, födda , höstterminen vårterminen Barnskötare, födda , vårterminen Påbyggnadsutbildning barnskötare, födda , vårterminen Födda , höstterminen Födda , vårterminen Födda , höstterminen 2010.

22 Intyg APU D7 Serien i arkivkartong. Arbetsplatsförlagd utbildning, omvårdnad Födda Födda Födda Födda Födda Födda

23 Särvux, intyg och betyg D8 Serien i arkivkartong Kursintyg i personnummerordning, vårterminen vårterminen Betygskataloger, vårterminen

24 Diarieförda handlingar E1 Serien i arkivkartong. Sorterad i diarienummerordning Diarienummer Diarienummer Diarienummer Diarienummer Diarienummer Diarienummer Diarienummer Diarienummer Diarienummer Diarienummer Diarienummer Diarienummer Diarienummer Diarienummer Diarienummer Diarienummer Diarienummer Diarienummer Diarienummer

25 Diarieförda handlingar E Diarienummer Diarienummer Diarienummer Diarienummer Diarienummer Diarienummer Diarienummer Diarienummer Diarienummer Diarienummer Diarienummer

26 Diariehandlingar Komvux E2 Serien i arkivkartong. Serien sorterad i diarienummerordning Häri även Diarielistor C2.

27 Verksamhetsplaner F1 Serien i arkivkartong Häri även Egenproducerade kurser F2 och Egenproducerade broschyrer och trycksaker F9.

28 Egenproducerade kurser F Ingår i F1:1.

29 Flyktingakter, introduktionsenheten F3 SEKRETESS Serien i arkivkartong. Akter från introduktionsenheten med individuella handlingsplaner för flyktingar. Tid avser avslutningsår. Se Akt Födda Födda Födda Födda Födda Födda Födda Födda Födda Födda Födda Födda Födda Födda Födda Födda Födda Födda

30 Flyktingakter, introduktionsenheten F Födda Födda Födda Födda Födda Födda Födda Födda Födda Födda Födda Födda Födda Födda Födda Födda

31 Utbildningsintyg F4 Serien i arkivkartong. Serien innhåller intyg på söka-jobb-aktiviteter, språkträning, samhällsinformation och praktikplatser för personer som varit inskrivna i utbildningsenhetens verksamhet. Serien sorterad i personnummerordning

32 Projekt och utredningar F5 Serien i arkivkartong om annat ej anges. Projekt och utredningar, Eu-projekt, ESF-projekt. ESF=Europeiska socialfonden Traineeprojektet Sokrates, Grundtvig 2, lifelong learning "Belonging", EU-medel, länsstyrelsen "Collegeutbildning på Lärcentrum i länet", Projekt ÖDE, Örebro läns dolda entreprenörer, tillväxtverket EUmedel Projekt ÖDE, Örebro läns dolda entreprenörer, tillväxtverket EUmedel Kompetensutveckling för anställda inom Örebro kommun (omställning) ESF-projekt. Ansökan, lägesrapporter, utbildningar, deltagarlistor Kompetensutveckling för anställda inom Örebro kommun (omställning) ESF-projekt. Rekvisitioner, slutrapport Kompetensutveckling för strategiskt viktiga företag i Örebro län ESF-projekt Kompetensutveckling för strategiskt viktiga företag i Örebro län ESF-projekt. Ansökan, beslut, budgetunderlag, kompetensplan Kompetensutveckling för strategiskt viktiga företag i Örebro län ESF-projekt. Projektledning, utvärdering, spridning Kompetensutveckling för strategiskt viktiga företag i Örebro län ESF-projekt. Lägesrapporter, Lindesberg och Karlskoga Kompetensutveckling för strategiskt viktiga företag i Örebro län ESF-projekt. Lägesrapporter, slutrapport Örebro.

33 Projekt och utredningar F Kompetensutveckling för strategiskt viktiga företag i Örebro län ESF-projekt. Utbildningsplaner, Rapporter, fakturor, underlag, fyra företag i Örebro., Kompetensutveckling för strategiskt viktiga företag i Örebro län ESF-projekt. Utbildningsplaner, rapporter, fakturor, underlag, ett företag i Örebro Kompetensutveckling för strategiskt viktiga företag i Örebro län ESF-projekt. Delrapporter, huvudleverantörer, tidrapporter Örebro Kompetensutveckling för strategiskt viktiga företag i Örebro län ESF-projekt. Rekvisitioner: , Kompetensutveckling för strategiskt viktiga företag i Örebro län ESF-projekt. Rekvisitioner: Kompetensutveckling för strategiskt viktiga företag i Örebro län ESF-projekt. Rekvisitioner och Kompetensutveckling för strategiskt viktiga företag i Örebro län 2b ESF-projekt. Projektledning, ansökan, beslut, kompetensplaner och underlag risk 2 och risk 2b Kompetensutveckling för strategiskt viktiga företag i Örebro län 2b ESF-projekt. Lägesrapporter till ESF, utvärdering, slutrapport Kompetensutveckling för strategiskt viktiga företag i Örebro län 2b ESF-projekt. Lägesrapporter, Lindesberg och Karlskoga Kompetensutveckling för strategiskt viktiga företag i Örebro län 2b ESF-projekt. Kompetensplan 3, Örebro företag Kompetensutveckling för strategiskt viktiga företag i Örebro län 2b ESF-projekt. Kompetensplan 1, Örebro företag.

34 Projekt och utredningar F Kompetensutveckling för strategiskt viktiga företag i Örebro län 2b ESF-projekt. Rekvisitioner Kompetensutveckling för strategiskt viktiga företag i Örebro län 2b ESF-projekt. Rekvisitioner Kompetensutveckling för strategiskt viktiga företag i Örebro län 2b ESF-projekt. Rekvisitioner Cityakademin, ESF/Växtkraft mål 3, projektnamn 1:1 Marieberg/Sjöström, diarienummer Cityakademin, ESF/Växtkraft mål 3, projektnamn 1:1 Sjöström 3, diarienummer Cityakademin, ESF/Växtkraft mål 3, samlingsprojekt 1:2 Marieberg/Sjöström, diarienummer 64830, del Cityakademin, ESF/Växtkraft mål 3, samlingsprojekt 1:2 Marieberg/Sjöström, diarienummer 64830, del Cityakademin, ESF/Växtkraft mål 3, samlingsprojekt, småföretag, diarienummer 64830, 66548, 67216, 68049, Cityakademin, ESF/Växtkraft mål 3, anställda på Cityakademin, diarienummer Cityakademin, ESF/Växtkraft mål 3, soloföretagare 1, diarienummer Cityakademin, ESF, Kompetensutveckling och entreprenörskap i småföretag 2, diarienummer , pärm Cityakademin, ESF, Kompetensutveckling och entreprenörskap i småföretag 2, diarienummer , pärm Cityakademin, ESF, Kompetensutveckling och entreprenörskap i småföretag 2, diarienummer , pärm Cityakademin, ESF, Kompetensutveckling och entreprenörskap i småföretag 1, diarienummer

35 Projekt och utredningar F Cityakademin, ESF, Kompetensutveckling och entreprenörskap i småföretag 1, diarienummer , pärm Cityakademin, ESF, Kompetensutveckling och entreprenörskap i småföretag 1, diarienummer , pärm Cityakademin, ESF, Kompetensutveckling och entreprenörskap i småföretag 1, diarienummer , pärm Cityakademin, ESF, Kompetensutveckling och entreprenörskap i småföretag 1, diarienummer , pärm Cityakademin, ESF, Kompetensutveckling och entreprenörskap i småföretag 1, diarienummer , pärm Cityakademin, ESF, Kompetensutveckling och entreprenörskap i småföretag 1, diarienummer , pärm Cityakademin, ESF, Kompetensutveckling och entreprenörskap i småföretag 1, diarienummer , pärm Cityakademin, ESF, Kompetensutveckling och entreprenörskap i småföretag 1, diarienummer Cityakademin, ESF, Kompetensutveckling och entreprenörskap i småföretag 1, diarienummer Nuevo kompetens, projektnummer : - Protokoll central styrgrupp Hemsidan ESF korrespondens Tids- och aktivitetsplan Handlingsplan för jämställdhetsintegrering Offertförfrågningar och deltagarlistor Nuevo kompetens, projektnummer : - Beslut, ansökningar, planer, avtal, anbud Externa utvärderare Transnationellt arbete, studiebesök ESF korrespondens Nuevo kompetens, projektnummer : - Offertförfrågningar och deltagarlistor Nuevo kompetens, projektnummer : - Budget Örebro , Eskilstuna , Västerås

36 Projekt och utredningar F , Uppsala , Norrköping Nuevo K2, projekt : - Protokoll styrgrupp Protokoll projektledare Protokoll ekonomimöten Protokoll ESF möte, utan år. - Protokoll deltagarråd Dagordningar Kommunikationsplan, utan år. - Informationsmaterial Ansökningar, beslut Utvärderingar, uppföljningar Utvärderingar Nuevo K2, projekt : - Protokoll projektledare Metodutveckling i Nuevo Open space, framgångsfaktorer Korrespondens mellan styrgruppen och ESF Transnationellt arbete Nuevo K2, projekt : - Upphandlingar, offerter, avtal och inköpsrutiner Datafiler på arkivserver (leverans ). Projektet Nuevo Kompetens (projektnummer ): - Protokoll (centrala och lokala styrgrupper etc.) - Korrespondens med ESF - Handlingsplaner - Rapporter (lägesrapporter, delrapporter, slutrapport) - Offerter - Informationsmaterial (exkl. webbplats) - Budgethandlingar Datafiler på arkivserver (leverans ). Projektet Nuevo K2 (projektnummer ): - Protokoll (central styrgrupp, projektledarmöten, deltagarråd etc.) - Korrespondens med ESF - Handlingsplaner - Rapporter (lägesrapporter, delrapporter, slutrapport) - Offerter - Informationsmaterial (exkl. webbplats) - Budgethandlingar - Statistik Datafiler på arkivserver (leverans ). Projektet Nuevo (projektnummer ): - Utvärderingar från marknadsundersökningsföretag

37 Projekt och utredningar F5 - Inspelningar av projektdeltagares upplevelser, sannolikt inlästa av marknadsundersökningsföretaget - Fotografier av projektdeltagares oljemåleri och konstutställning Nuevo, ESF projekt : - Protokoll Lokal styrgrupp Stora styrgruppen Projektledarträffar Planeringsmöten Övriga protokoll Utvärderingar Aktivitetsplan , Verksamhetsbeskrivningar Nuevo, ESF projekt : - Avtal och offerter Nuevo, ESF projekt : - Deltagarnas berättelser Slutrapport Projekthandledning i ekonomi Beslut om förlängning Beräkningsunderlag till budget Budget Artiklar Nuevo, ESF projekt : - Tidrapporter, deltagare Nuevo, ESF projekt : - Lägesrapporter Enkät vid avslut i Nuevo Deltagarresultat Nuevo, ESF projekt : - Redovisningar Norrköping, Uppsala, Eskilstuna, Västerås, Örebro. November - december Nuevo, ESF projekt : - Redovisningar Norrköping, Uppsala, Eskilstuna, Västerås, Örebro. Januari - april Nuevo, ESF projekt : - Redovisningar Norrköping, Uppsala, Eskilstuna, Västerås, Örebro. Maj - oktober.

38 Projekt och utredningar F Nuevo, ESF projekt : - Redovisningar Norrköping, Uppsala, Eskilstuna, Västerås, Örebro. November - december Nuevo, ESF projekt : - Redovisningar Norrköping, Uppsala, Eskilstuna, Västerås, Örebro. Januari - februari Nuevo, ESF projekt : - Redovisningar Norrköping, Uppsala, Eskilstuna, Västerås, Örebro. Mars - juni Nuevo, ESF projekt : - Redovisningar Norrköping, Uppsala, Eskilstuna, Västerås, Örebro. Juli - oktober Nuevo, ESF projekt : - Redovisningar Norrköping, Uppsala, Eskilstuna, Västerås, Örebro. November - december Nuevo, ESF projekt : - Redovisningar Norrköping, Uppsala, Eskilstuna, Västerås, Örebro. Januari - februari Nuevo, ESF projekt : - Redovisningar Norrköping, Uppsala, Eskilstuna, Västerås, Örebro. Mars - april Nuevo, ESF projekt : - Redovisningar Norrköping, Uppsala, Eskilstuna, Västerås, Örebro. Maj - juni Nuevo, ESF projekt : - Redovisningar Norrköping, Uppsala, Eskilstuna, Västerås, Örebro. Juli - augusti Nuevo, ESF projekt : - Redovisningar Norrköping, Uppsala, Eskilstuna, Västerås, Örebro. September - oktober Nuevo, ESF projekt : - Redovisningar Norrköping, Uppsala, Eskilstuna, Västerås, Örebro. November - december Nuevo, ESF projekt : - Redovisningar Norrköping, Uppsala, Eskilstuna, Västerås,

39 Projekt och utredningar F5 Örebro. Januari - februari Nuevo K2 ESF-projekt, nummer : - Redovisningsunderlag från Norrköping, Uppsala, Eskilstuna Nuevo K2 ESF-projekt, nummer : - Redovisningsunderlag från Västerås, Örebro, Karlstad. Paraply Nuevo K2 ESF-projekt, nummer : - Samtycken Nuevo K2 ESF-projekt, nummer : - Januari - december Nuevo K2 ESF-projekt, nummer : - Ekonomiredovisning januari - april, verifikationer Nuevo K2 ESF-projekt, nummer : - Närvarorapporter maj - september Nuevo K2 ESF-projekt, nummer : - Redovisning maj, verifikationer Nuevo K2 ESF-projekt, nummer : - Ekonomisk redovisning juni, verifikationer Nuevo K2 ESF-projekt, nummer : - Redovisning juli, verifikationer Nuevo K2 ESF-projekt, nummer : - Redovisning augusti, verifikationer Nuevo K2 ESF-projekt, nummer : - Redovisning september, verifikationer Nuevo K2 ESF-projekt, nummer : - Närvarorapporter oktober - december Nuevo K2 ESF-projekt, nummer : - Redovisning oktober, verifikationer Nuevo K2 ESF-projekt, nummer : - Redovisning november, verifikationer Nuevo K2 ESF-projekt, nummer : - Redovisning december, verifikatioer

40 Projekt och utredningar F Nuevo K2 ESF-projekt, nummer : - Redovisning januari, verifikationer Nuevo K2 ESF-projekt, nummer : - Närvarorapporter januari - februari Nuevo K2 ESF-projekt, nummer : - Redovisning januari - oktober Nuevo K2 ESF-projekt, nummer : - Närvarorapporter mars - april Nuevo K2 ESF-projekt, nummer : - Reovisning mars, verifikationer Nuevo K2 ESF-projekt, nummer : - Redovisning april, verifikationer Nuevo K2 ESF-projekt, nummer : - Närvarorapporter maj - juni Nuevo K2 ESF-projekt, nummer : - Redovisning maj, verifikationer Nuevo K2 ESF-projekt, nummer : - Redovisning juni, verifikationer Nuevo K2 ESF-projekt, nummer : - Närvarorapporter juli - augusti Nuevo K2 ESF-projekt, nummer : - Redovisning juli, verifiktioner Nuevo K2 ESF-projekt, nummer : - Redovisning augusti, verifikationer Nuevo K2 ESF-projekt, nummer : - Närvarorapporter september - oktober Nuevo K2 ESF-projekt, nummer : - Redovisning september, verifikationer Nuevo K2 ESF-projekt, nummer : - Redovisning oktober, verifikationer

41 Projekt och utredningar F Nuevo K2 ESF-projekt, nummer : - Närvarorapporter november - december Nuevo K2 ESF-projekt, nummer : - Redovisning november - december. - Närvarolistor Örebro Nuevo K2 ESF-projekt, nummer : - Redovisning november, verifikationer Nuevo K2 ESF-projekt, nummer : - Redovisning december, verifikationer Nuevo K2 ESF-projekt, nummer : - Närvarorapporter januari - mars Nuevo K2 ESF-projekt, nummer : - Redovisning januari, verifikationer Nuevo K2 ESF-projekt, nummer : - Redovisning februari, verifikationer Nuevo K2 ESF-projekt, nummer : - Redovisning februari, verifikationer Nuevo K2 ESF-projekt, nummer : - Redovisning mars, verifikationer Nuevo K2 ESF-projekt, nummer : - Närvarorapporter april - juni Nuevo K2 ESF-projekt, nummer : - Redovisning april, verifikationer Nuevo K2 ESF-projekt, nummer : - Redovisning maj, verifikationer Nuevo K2 ESF-projekt, nummer : - Redovisning juni, verifikationer

42 Handlingar rörande KRAMI och MOA F Avtal Leveranser till stadsarkivet Avtal och kontrakt Verksamhetsplaner Moa, Aktivitetscenter, Praktikcenter Utvärdering och uppföljning av KRAMI Uppsatser rörande Moa Fältstudie om KRAMI Örebro Aktuella för gruppstart SEKRETESS. - KRAMI/MOA Sverige Vägledning MOA Ingår i B1:1.

43 Personalakter F7 Serien i arkivkartong. Se Personal Födda Födda , Cityakademin Födda , Praktikcentrum Födda , Komvux Födda , Komvux Födda , Komvux Födda , Komvux Födda , Komvux Födda , Komvux.

44 Handlingar rörande City-akademin F Informationsbroschyrer om City-akademin Ingår i B1:1.

45 Egenproducerade broschyrer och trycksaker F Broschyr Ungdomsgaranti Ingår i F1:1.

46 SFI, nationella prov i svenska F10 Serien i arkivkartong Höstterminen: - Delprov Delprov Delprov Svenska Höstterminen: - Delprov Höstterminen: - Delprov Vårterminen: - Svenska som andra språk. - Delprov NP-uppsatser termin Vårterminen: - Delprov Vårterminen: - Delprov Höstterminen: - NP-uppsatser och prov som skulle ha varit inlämnade tidigare terminer. - Delprov Höstterminen: - Delprov Delprov Delprov Vårterminen: - Prov nummer 23, D-prov, Prov nummer 24, D-test, Vårterminen: - Slutprov kurs B. - Prov 23, del A. - Prov 25, del A. - Prov 25, del D.

47 SFI, nationella prov i svenska F Vårterminen: - Prov 23, del A. - Prov 23, del A-E. - Prov 21, del A-E Vårterminen: - Prov 25, del D Prov B, del E. - Prov cc. - Prov 25, del D och C prov Prov 23, höstterminen Prov C, höstterminen Höstterminen: - Kurs C. - Prov Prov Höstterminen: - Prov Kurs B Vårterminen: - Slutprov, kurs B. A - Ö och födda Vårterminen: - Slutprov, kurs B. Födda Vårterminen: - Slutprov, kurs C. A - Ö och födda Vårterminen: - Slutprov, kurs C. Födda Vårterminen: - Slutprov, kurs C. Födda Vårterminen: - Slutprov, kurs C. Födda Vårterminen: - Prov 18, kurs D. - Prov 19, kurs D.

48 SFI, nationella prov i svenska F10 - Prov 20, kurs D. - Prov 21, kurs D. - Prov 25, kurs D. - Prov 26, kurs D Vårterminen: - Prov 23, kurs D. A - Ö och födda Vårterminen: - Prov 23, kurs D. Födda Vårterminen: - Prov 24, kurs D. A - Ö och födda Vårterminen: - Prov 24, kurs D. Födda Höstterminen: - Slutprov kurs B. Födda Höstterminen: - Slutprov kurs B. Födda Höstterminen: - Slutprov kurs B. Födda Höstterminen: - Slutprov kurs C. Födda Höstterminen: - Slutprov kurs C. Födda Höstterminen: - Slutprov kurs C. Födda Höstterminen: - Prov 26, kurs D. Födda Höstterminen: - Prov 26, kurs D. Födda Höstterminen. - Prov 26, kurs D. Födda Sorterade alfabetiskt, efternamn A - C.

49 SFI, nationella prov i svenska F Sorterade alfabetiskt, efternamn H - C Sorterade alfabetiskt, efternamn I - L Sorterade alfabetiskt, efternamn M - R Sorterade alfabetiskt, efternamn S - Ö Sorterade alfabetiskt, efternamn A Sorterade alfabetiskt, efternamn B - C Sorterade alfabetiskt, efternamn D - H Sorterade alfabetiskt, efternamn I - M Sorterade alfabetiskt, efternamn N - R Sorterade alfabetiskt, efternamn S - Ö Sorterade alfabetiskt, efternamn A - D Sorterade alfabetiskt, efternamn E - L Sorterade alfabetiskt, efternamn M - R Sorterade alfabetiskt, efternamn S - Ö SFI-prov nummer 16 och SFI-prov nummer SFI-prov nummer 18 och SFI-prov nummer Svenska som andraspråk, årskurs 9, efternamn A - W. Vårterminen SFI, prov 23 kurs D, A - S, SFI-prov, kurs C, efternamn B, SFI-prov, kurs C, efternamn B - K, Svenska som andraspråk, årskurs 9, efternamn A - Y,

50 SFI, nationella prov i svenska F10 vårterminen SFI-prov, kurs D prov 26, A -T, SFI-prov, kurs D, efternamn A - M, vårterminen. - SFI-prov, kurs D, efternamn O - Z, vårterminen.

51 Personakter, försörjningsstöd, födda dag 5, 15, 25 F11 SEKRETESS Serien i arkivkartong. Tiden anger avslutningsår för akten. Volymanmärkningen anger registerledarens födelseår övertog Vuxam handläggningen av försörjningsstöd från Socialnämnd Öster och Socialnämnd Väster. Se Akt Födda Födda Födda Födda Födda Födda Födda Födda Födda Födda Födda Födda Födda Födda Födda Födda Födda

52 Personakter, försörjningsstöd, födda dag 5, 15, 25 F Födda Födda Födda

Örebro kommun. Vuxenutbildningsoch arbetsmarknadsnämnden.

Örebro kommun. Vuxenutbildningsoch arbetsmarknadsnämnden. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Örebro kommun. Vuxenutbildningsoch arbetsmarknadsnämnden. 2014-09-23 Historik Verksamhetstid 2003 - Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden bildades januari 2003

Läs mer

Örebro kommun. Kommunala vuxenutbildningen/komvux.

Örebro kommun. Kommunala vuxenutbildningen/komvux. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Örebro kommun. Kommunala vuxenutbildningen/komvux. 2016-04-06 Historik Verksamhetstid 1971-2002, handlingar omfattar tiden 1971-2003 Sammanslagning Örebro skola för vuxna

Läs mer

Örebro kommun. Östernärke skol- och områdesnämnd.

Örebro kommun. Östernärke skol- och områdesnämnd. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Örebro kommun. Östernärke skol- och områdesnämnd. 2016-04-06 Historik Verksamhetstid 2003 - Östernärke områdesnämnd ansvarar och utövar sina befogenheter inom Asker,

Läs mer

Dokumenthanteringsplan för Norrtälje Kommunala Vuxenutbildning

Dokumenthanteringsplan för Norrtälje Kommunala Vuxenutbildning FÖRFATTNINGSSAMLING Dokumenthanteringsplan för Norrtälje Kommunala Vuxenutbildning Antagen av utbildningsnämnden 2010-02-02, UN 4 1 NORRTÄLJE KOMMUN UTBILDNINGSNÄMNDEN 77 Norrtälje kommunala Vuxenutbildning

Läs mer

BEVARANDE- OCH GALLRINGSPLAN FÖR NATURBRUKSGYMNASIER I STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING

BEVARANDE- OCH GALLRINGSPLAN FÖR NATURBRUKSGYMNASIER I STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING BEVARANDE- OCH GALLRINGSPLAN FÖR NATURBRUKSGYMNASIER I STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING Handling Gallringsfrist A. PROTOKOLL OCH MINNESANTECKNINGAR Skolkonferensprotokoll Ledningsgruppens protokoll MBL-protokoll

Läs mer

Örebro kommun. Socialnämnd Väster.

Örebro kommun. Socialnämnd Väster. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Örebro kommun. Socialnämnd Väster. 2016-04-06 Historik Verksamhetstid 2003 -, handlingar omfattar tiden 2003-2010 Omorganisation 2003-01-01 I kommunens stora omsorganisation

Läs mer

ARKIVPLAN / DOKUMENTHANTERINGSPLAN

ARKIVPLAN / DOKUMENTHANTERINGSPLAN Barn- och ungdomsnämnden ARKIVPLAN / DOKUMENTHANTERINGSPLAN Avseende administrativa delen, förskolan, fritid samt grundskolan inkl särskolan Fastställd av Barn- och ungdomsnämnden 2005-05-03 Dnr 05 BUF/0026

Läs mer

Örebro stad. Örebro praktiska språkoch handelsskola.

Örebro stad. Örebro praktiska språkoch handelsskola. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Örebro stad. Örebro praktiska språkoch handelsskola. 2014-10-03 Historik Verksamhetstid och handlingar 1895-1968 Grundades år 1895 Örebro praktiska språk- och handelsskola

Läs mer

Arkiv: 438 Röda Korset Östgötadistriktet Plats: 06/a. Mötesprotokoll Seriesignum: A 3. Dagordningar Seriesignum: A 2. Volym nummer. Tid.

Arkiv: 438 Röda Korset Östgötadistriktet Plats: 06/a. Mötesprotokoll Seriesignum: A 3. Dagordningar Seriesignum: A 2. Volym nummer. Tid. Årsmötesprotokoll Seriesignum: A 1 1 1916 1954 Serien i arkivkartong. I denna volymen ingår också A:2 och A:3. Dagordningar Seriesignum: A 2 1917 1940 Serien i arkivkartong. Till årsmöten. Ingår i volym

Läs mer

Södermöre kommundelsnämnd Kronologisk ordning Personalutv. 5 år Bevaras Bindes Protokoll

Södermöre kommundelsnämnd Kronologisk ordning Personalutv. 5 år Bevaras Bindes Protokoll 1(19) ORIGINALPROTOKOLL/ MINNESANTECKNINGAR Södermöre kommundelsnämnd Kronologisk ordning Personalutv. 5 år Bevaras Bindes Protokoll Bilagor till SKDN:s protokoll Diarieplansordning Diariet 5 år Bevaras

Läs mer

Dokumenthanteringsplan

Dokumenthanteringsplan Dokumhanteringsplan dokum A Föreningsverksamhet Årsmöte/rådsmöte Kallelse Arkivläggnin Program/dagordning Anmälningar Deltagarlista efter 1 år Röstlängd Motioner Medlemsansökan Protokoll Årsmöteshandlingar/bilagor

Läs mer

Örebro kommun. Karolinska skolan.

Örebro kommun. Karolinska skolan. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Örebro kommun. Karolinska skolan. 2014-09-23 Historik Verksamhetstid och handlingar omfattar tiden 1971 - Karolinska skolan, eller som den tidigare hette - Örebro skola,

Läs mer

Reviderad: Handlingarna finns att söka/förvaras. Levereras till kommunarkiv. Nej Ordnas systematiskt Nej Gallras vid inaktualitet.

Reviderad: Handlingarna finns att söka/förvaras. Levereras till kommunarkiv. Nej Ordnas systematiskt Nej Gallras vid inaktualitet. Allmän administration Avskrifter, kopior, utdrag, dubbletter och överexemplar som inkomna endast för kännedom Nej Ordnas systematiskt Nej Gallras vid Delegationsbeslut Ja KS diarium Egenproducerat information,

Läs mer

Örebro kommun. Gymnasienämnden.

Örebro kommun. Gymnasienämnden. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Örebro kommun. Gymnasienämnden. 2016-04-06 Historik Historik för. Sida 1 av 1 Innehållsförteckning A A1 A1a A1b A1c A1d A2 A3 A4 A5 A6 B B1 C C1 D D1 E E1 E1a E1b F F1

Läs mer

Örebro stad. Karolinska aftonskolan.

Örebro stad. Karolinska aftonskolan. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Örebro stad. Karolinska aftonskolan. 2014-10-03 Historik Verksamhetstid och handlingar 1944-1968 Örebro aftonskola startades på initiativ av NKI-skolan i Stockholm (skola

Läs mer

Arkiv: 956 Linköpings Kvinnliga Bilkår Plats: 03. Mötes- och styrelseprotokoll Seriesignum: A 1. Övriga protokoll Seriesignum: A 2

Arkiv: 956 Linköpings Kvinnliga Bilkår Plats: 03. Mötes- och styrelseprotokoll Seriesignum: A 1. Övriga protokoll Seriesignum: A 2 Mötes- och styrelseprotokoll A 1 1 1943 1948 Serien i arkivkartong. 1949 1954 Ingår i volym A1:1. 2 1955 1967 3 1968 1975 1975 1980 Ingår i volym A1:3. 4 1980 1985 1985 1993 Ingår i volym A1:4. Övriga

Läs mer

Örebro kommun. Brandförsvaret.

Örebro kommun. Brandförsvaret. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Örebro kommun. Brandförsvaret. 2014-09-23 Historik Verksamhetstid 1971-1997, handlingar omfattar tiden 1940-1997 1971-1973 Från Örebro kommuns bildande 1971 till 1973

Läs mer

Regler för gallring av handlingar uppkomna inom projekt och EU-projekt vid Högskolan Dalarna

Regler för gallring av handlingar uppkomna inom projekt och EU-projekt vid Högskolan Dalarna Regler för gallring av handlingar uppkomna inom projekt och EU-projekt vid Högskolan Dalarna Beslut: Rektor 2015-05-18 Reviderad: - Dnr: DUC 2015/863/10 Ersätter: Riktlinjer för arkivering och gallring

Läs mer

Örebro kommun. Kvinnerstaskolan.

Örebro kommun. Kvinnerstaskolan. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Örebro kommun. Kvinnerstaskolan. 2016-04-06 Historik Verksamhetstid 1999 - Kvinnerstaskolan övertogs från Örebro Läns Landsting 1999 efter ett regeringsbeslut att alla

Läs mer

Örebro kommun. Fritids- och turistnämnden I.

Örebro kommun. Fritids- och turistnämnden I. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Örebro kommun. Fritids- och turistnämnden I. 2016-04-06 Historik Verksamhetstid 1983-1987, handlingar omfattar åren 1983-1989 Nämnden bildades i samband med kommundelsreformen

Läs mer

Dokumenthanteringsplan

Dokumenthanteringsplan Dokumenthanteringsplan 20041209 Dokumenthanteringsplan för Destination Norrköping KB, Norrköpings stadsarkivs beteckning 02 Fastställd av styrelsen för Destination Norrköping KB den 9 december 2004, 12.

Läs mer

Arkivbeskrivning för fritids- och kulturnämnden tillika demokratinämnd FKN-2014/125

Arkivbeskrivning för fritids- och kulturnämnden tillika demokratinämnd FKN-2014/125 Britta Lästh Ordförandens förslag Diarienummer Fritid- och kulturnämndens Datum FKN-2014/130 ordförande 2014-12-10 Fritid och kulturnämnden tillika demokratinämnd Arkivbeskrivning för fritids- och kulturnämnden

Läs mer

Ånsta kommun. Barnavårdsnämnden.

Ånsta kommun. Barnavårdsnämnden. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Ånsta kommun. Barnavårdsnämnden. 2016-04-18 Historik Verksamhetstid 1919-1942 I lagen om samhällets barnavård, den 6 juni 1924, föreskrevs att samhällets barnavårdande

Läs mer

Verksamhet i samverkan

Verksamhet i samverkan 2015-11-24 1 (9) BILAGA 3 Verksamhet i samverkan Lokal överenskommelse mellan Falköpings kommun och Arbetsförmedlingen om samverkan för att minska ungdomsarbetslösheten 2 (9) I bilaga 3 görs en beskrivning

Läs mer

Arkiv: 18 Linköpings Nykterhetsförbund Plats: 09. Mötesprotokoll Seriesignum: A 1. Styrelseprotokoll Seriesignum: A 2. AU-protokoll Seriesignum: A 3

Arkiv: 18 Linköpings Nykterhetsförbund Plats: 09. Mötesprotokoll Seriesignum: A 1. Styrelseprotokoll Seriesignum: A 2. AU-protokoll Seriesignum: A 3 Mötesprotokoll Seriesignum: A 1 1 1891 1923 Serien i arkivkartong. Protokollen inbunda. 2 1934 1993 1992 och 1993 kopior. I denna volymen ingår också A:2 1934-1949. Styrelseprotokoll Seriesignum: A 2 1934

Läs mer

Örebro stad. Högre allmänna läroverket för flickor.

Örebro stad. Högre allmänna läroverket för flickor. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Örebro stad. Högre allmänna läroverket för flickor. 2016-04-07 Historik Verksamhetstid 1931-1969, handlingarna omfattar tiden 1908-1969. Högre allmänna läroverket för

Läs mer

Örebro stad. Försörjningsanstalten / Vårdhemmet.

Örebro stad. Försörjningsanstalten / Vårdhemmet. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Örebro stad. Försörjningsanstalten / Vårdhemmet. 2014-10-03 Historik Handlingarna omfattar tiden 1799-1970 De äldsta handlingarna härrör från fattighuset och de arbeten

Läs mer

Dokumenthanteringsplan

Dokumenthanteringsplan Dokumenthanteringsplan 20061205 Dokumenthanteringsplan för LdG Konsert & Kongress i Nk AB, Norrköpings stadsarkivs beteckning 119 Fastställd av styrelsen den 5 december 2006, 9. Enligt arkivlagen ska alla

Läs mer

YLA ORDNA OCH BEVARA. för enskilda, föreningar, företag. Så här bevarar vi vår historia i. - Ydre lokalhistoriska arkiv i Österbymo

YLA ORDNA OCH BEVARA. för enskilda, föreningar, företag. Så här bevarar vi vår historia i. - Ydre lokalhistoriska arkiv i Österbymo ORDNA OCH BEVARA - Så här bevarar vi vår historia i YLA - Ydre lokalhistoriska arkiv i Österbymo för enskilda, föreningar, företag Råd och anvisningar i skötsel av handlingar Föreningsarkiv Att ta hand

Läs mer

DOKUMENTHANTERINGSPLAN Allmän Administration Antagen att gälla från och med: 2015-01-01 Dnr: 51/15 Handlingsslag. Gallras (=förstöres) Arkivläggs

DOKUMENTHANTERINGSPLAN Allmän Administration Antagen att gälla från och med: 2015-01-01 Dnr: 51/15 Handlingsslag. Gallras (=förstöres) Arkivläggs Allmän Administration Antagen att gälla från och med: 015-01-01 Dnr: 51/15 IT-system, förteckningar över och beskrivningar av använda och aktuella (Dokumentation över systemets uppbyggnad samt över använda

Läs mer

DOKUMENTHANTERINGSPLAN Barn- och utbildningsnämnden

DOKUMENTHANTERINGSPLAN Barn- och utbildningsnämnden Tyresö Kommun DOKUMENTHANTERINGSPLAN Barn- och utbildningsnämnden Styrelsen/ledningen/nämnden Beslut om upptagningsområde Diarieförs När 5 år Likabehandlingsplaner, årliga planer för att förebygga Diarieförs

Läs mer

Örebro stad. Säkerhetskommittén.

Örebro stad. Säkerhetskommittén. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Örebro stad. Säkerhetskommittén. 2016-04-07 Historik Verksamhetstid 1944-1970, handlingarna omfattar tiden 1944-1973 Säkerhetskommittén hade sitt första konstituerande

Läs mer

DOKUMENTHANTERINGSPLAN

DOKUMENTHANTERINGSPLAN Stadsarkivariens delegationsbeslut om planändringar: 201506 08 Förkortningar: OSL = Offentlighets och sekretesslagen SL = Skollagen PUL = Personuppgiftslagen TF = Tryckfrihetsförordningen DOKUMENTHANTERINGSPLAN

Läs mer

Örebro kommun. Nämnden för funktionshindrade.

Örebro kommun. Nämnden för funktionshindrade. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Örebro kommun. Nämnden för funktionshindrade. 2014-09-23 Historik Verksamhetstid 2003 -, handlingarna omfattar åren 2003 - Kommundelarna Genom omorganisationen i kommunen

Läs mer

Örebro stad. Skolstyrelsen. Örebro skola för vuxna (KOMVUX).

Örebro stad. Skolstyrelsen. Örebro skola för vuxna (KOMVUX). Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Örebro stad. Skolstyrelsen. Örebro skola för vuxna (KOMVUX). 2016-04-07 Historik Handlingar i Örebro stad. Skolstyrelsen. Örebro skola för vuxna (KOMVUX) omfattar tiden

Läs mer

Örebro kommun. Lönekontoret.

Örebro kommun. Lönekontoret. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Örebro kommun. Lönekontoret. 2014-09-23 Historik Historik för Örebro kommun. Lönekontoret. Handlingarna omfattar åren 1970-2013. Sida 1 av 1 Innehållsförteckning A A1

Läs mer

Dokumenthanteringsplan

Dokumenthanteringsplan Dokumenthanteringsplan 20120206 Dokumenthanteringsplan för Näringslivskontoret, Norrköpings stadsarkivs beteckning 127 Diarienummer KS 829/2011 004 Fastställd av kommunstyrelsen den 6 februari 2012, 41.

Läs mer

Örebro kommun. Lönekontoret.

Örebro kommun. Lönekontoret. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Örebro kommun. Lönekontoret. 2016-04-06 Historik Historik för Örebro kommun. Lönekontoret. Handlingarna omfattar åren 1970-2014. Sida 1 av 1 Innehållsförteckning A A1

Läs mer

Arkivplan för Svenska Klätterförbundet inklusive dess kommittéer Samt en rekommendation och tips för SDF, klätterombud och klätterklubbar

Arkivplan för Svenska Klätterförbundet inklusive dess kommittéer Samt en rekommendation och tips för SDF, klätterombud och klätterklubbar Arkivplan för Svenska Klätterförbundet inklusive dess kommittéer Samt en rekommendation och tips för SDF, klätterombud och klätterklubbar Arkiveringens två hörnstenar 1. Historia Det är vi idag, nu, som

Läs mer

Dokumenthanteringsplan

Dokumenthanteringsplan Dokumenthanteringsplan 20120613 Dokumenthanteringsplan för Överförmyndarenheten, Norrköpings stadsarkivs beteckning 93 Diarienummer ÖFM 2/2012 Fastställd av överförmyndaren den 13 juni 2012, 6. Enligt

Läs mer

Örebro kommun. Tekniska servicekontoret, TS.

Örebro kommun. Tekniska servicekontoret, TS. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Örebro kommun. Tekniska servicekontoret, TS. 2014-09-23 Historik Verksamhetstid 1992-1998, handlingarna omfattar åren 1991-1997 Bildandet av Tekniska Servicekontoret

Läs mer

Dokumenthanteringsplan

Dokumenthanteringsplan Arbetslivskontoret För Arbetslivsnämnden Maria Hjernerth Koordinator Staben Telefon (direkt): 08-523 049 39 E-post: maria.hjernerth@sodertalje.se dnr 2014/009 2014-04-03 Södertälje kommun Arbetslivskontoret

Läs mer

Dnr KS 2008/317 Dokumenthanteringsplan Bollebygds kommun Myndighet: Kommunstyrelsen Fastställd: 2008-06-26 110 Verksamhet: Biblioteket Reviderad:

Dnr KS 2008/317 Dokumenthanteringsplan Bollebygds kommun Myndighet: Kommunstyrelsen Fastställd: 2008-06-26 110 Verksamhet: Biblioteket Reviderad: registre att söka/förva Levere till /gall Allmän administration Arkivförteckning Nej Ordnas systematiskt 1 exemplar ska finnas i arkivet Avskrifter, kopior, utdrag, dubbletter och överexemplar inkomna

Läs mer

Dokumenthanteringsplan

Dokumenthanteringsplan Webb: www.ange.se Dokumenthanteringsplan Kommunstyrelsen Antaget av kommunstyrelsen den 22 mars 2016 51 Postadress Besöksadress Webb Telefon Bankgiro Organisationsnummer 841 81 Ånge Torggatan 10 www.ange.se

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om betygsrätt för vuxenutbildning; SFS 2010:253 Utkom från trycket den 13 april 2010 utfärdad den 31 mars 2010. Regeringen föreskriver följande. Inledande bestämmelser

Läs mer

Bilaga 2. Redovisning av befintlig verksamhet. En redovisning av den verksamhet som bedrivits innan överenskommelsen tecknas.

Bilaga 2. Redovisning av befintlig verksamhet. En redovisning av den verksamhet som bedrivits innan överenskommelsen tecknas. Bilaga 2. Redovisning av befintlig verksamhet En redovisning av den verksamhet som bedrivits innan överenskommelsen tecknas. Verksamheter för målgruppen hos Arbetsförmedlingen Arbetsförmedlingen i Uppsala

Läs mer

KLIPPANS KOMMUN BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN ARKIVFÖRTECKNING

KLIPPANS KOMMUN BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN ARKIVFÖRTECKNING KLIPPANS KOMMUN BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN ARKIVFÖRTECKNING Handlingskategorier A. Protokoll B. Arkivkopior av utgående skrivelser C. Diarier D. Liggare och register E. Inkomna handlingar, korrespondens

Läs mer

Förvaringsplats Sorteringsform Gallring Tidsfrist leverans kommunarkivet

Förvaringsplats Sorteringsform Gallring Tidsfrist leverans kommunarkivet Se även dokumenthanteringsplan för förvaltningen / de olika övriga enheterna Administration Inkomna, upprättade och utgående diarieförda handlingar PapperIT* O / K Närarkiv, Exp. Kron. ordn. 4 år * med

Läs mer

Arkiv: 1163 Östra Hargs Sjukhjälpsförening Plats: 06/c. Protokollsböcker Seriesignum: A 1. Sammanträdesprotokoll Seriesignum: A 2

Arkiv: 1163 Östra Hargs Sjukhjälpsförening Plats: 06/c. Protokollsböcker Seriesignum: A 1. Sammanträdesprotokoll Seriesignum: A 2 Protokollsböcker Seriesignum: A 1 1 1897 1919 Inbunden protokollsbok. 2 1920 1945 I arkivkartong. Inbunden bok. I denna volym ingår även: A:2, A:3, B:1, B:2 och D:3. Sammanträdesprotokoll Seriesignum:

Läs mer

Dokumenthanteringsplan

Dokumenthanteringsplan Dokumenthanteringsplan Utbildningsnämnden Integrationsavdelningen UN 2013-1 Serie, Handlingar /Gallras Leverans till Kommunarkiv Se bilaga 1 Flyktinghandlingar Flyktingakt Introduktionsplan, gäller före

Läs mer

Dokumenthanteringsplan Verksamhetsgemensamma dokument

Dokumenthanteringsplan Verksamhetsgemensamma dokument Handling/Upptagning Gallras/ Förvaras/ Anmärkning Anteckningar, egna Anteckningar som är avsedda för en själv och som inte sprids Arbetsgrupper, Gäller inte projektgrupper mötesanteckningar, eller samverkansgrupper.

Läs mer

LADOK-funktionen Antagningsenheten Examensenheten

LADOK-funktionen Antagningsenheten Examensenheten ARKIVBILDNINGSPLAN för Högskolan i Borås sida 1 ( 3 ) Avdelning/arkivbildarfunktion Upprättad av Godkänd av Fastställd den Tillämpas fr.o.m Avdelningen för utbildnings- och forskningsstöd Margareta Åkesson

Läs mer

Örebro Brandkårs understödskassa.

Örebro Brandkårs understödskassa. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Örebro Brandkårs understödskassa. 2014-10-13 Historik Verksamhetstid och handlingarnas omfattning 1918-1948 Örebro Brandkårs understödskassa lär ha bildats 1918. Detta

Läs mer

Lägesrapport. 1. Verksamheten i projektet

Lägesrapport. 1. Verksamheten i projektet Sid 1 (5) Lägesrapport Projektnamn KUB Redovisningsperiod (månad(er) och år) 2012-10-2012-12 Redovisnings-ID -005 1. Verksamheten i projektet Vilka aktiviteter har genomförts under den aktuella perioden?

Läs mer

Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt)

Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt) 1(5) (förprojektering och genomförandeprojekt) Projektnamn: KomLär Diarienummer: 2008-3040040 Period (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): mars 2009 Inledning Inom Socialfonden läggs stor vikt

Läs mer

Stiftelsen Örebro läns djursjukhus.

Stiftelsen Örebro läns djursjukhus. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Stiftelsen Örebro läns djursjukhus. 2016-04-13 Historik Verksamhetstid 1978-1997, handlingarna omfattar tiden 1974-1997 Organisationsnummer 875001-2562 Invigning 1978

Läs mer

Arkiv: 436 Linköpingskretsen av Svenska Röda Korset Plats: 06/a. Styrelseprotokoll Seriesignum: A 1. Bilagor till protokoll Seriesignum: A 2

Arkiv: 436 Linköpingskretsen av Svenska Röda Korset Plats: 06/a. Styrelseprotokoll Seriesignum: A 1. Bilagor till protokoll Seriesignum: A 2 Styrelseprotokoll Seriesignum: A 1 1914 1923 Ingår i volym A3:1. Inbunden protokollsbok. Innehåller även årsmötesprotokoll. 1924 1928 Ingår i volym A3:1. Inbunden protokollsbok med bilagor. 1 1929 1943

Läs mer

Hovsta kommun. Barnavårdsnämnden.

Hovsta kommun. Barnavårdsnämnden. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning. 2015-01-14 Historik Historik för. (Handlingar och verksamhetstid 1925-1951) En ny lag om samhällets barnavård kom den 6 juni 1924. Den föreskrev att samhällets barnavårdande

Läs mer

LOKAL ÖVERENSKOMMELSE OM UTVECKLING AV INTRODUKTIONEN FÖR FLYKTINGAR OCH ANDRA INVANDRARE I NÄSSJÖ KOMMUN

LOKAL ÖVERENSKOMMELSE OM UTVECKLING AV INTRODUKTIONEN FÖR FLYKTINGAR OCH ANDRA INVANDRARE I NÄSSJÖ KOMMUN 1 LOKAL ÖVERENSKOMMELSE OM UTVECKLING AV INTRODUKTIONEN FÖR FLYKTINGAR OCH ANDRA INVANDRARE I NÄSSJÖ KOMMUN 1 INLEDNING... 1 1.1 MÅLGRUPP... 1 1.2 MÅL FÖR INTRODUKTION... 1 1.3 DELMÅL FÖR INTRODUKTION...

Läs mer

Protokoll. Tid Torsdagen den 4 december 2008 kl 14.00 17.15. Plats Wadköpings utbildningscenter

Protokoll. Tid Torsdagen den 4 december 2008 kl 14.00 17.15. Plats Wadköpings utbildningscenter Tid Torsdagen den 4 december 2008 kl 14.00 17.15 Plats Wadköpings utbildningscenter Närvarande ledamöter Richard Vappelin (M), ordförande Anders Hagström (KD), 1:e vice ordförande t.o.m. 84 Murad Artin

Läs mer

Bevarande- och gallringsplan för Färdtjänsten i Stockholms läns landsting

Bevarande- och gallringsplan för Färdtjänsten i Stockholms läns landsting Bevarande- och gallringsplan för Färdtjänsten i Stockholms läns landsting Detta dokument är en bevarande- och gallringsplan för Färdtjänsten i Stockholms läns landsting. Planen gäller retroaktivt från

Läs mer

2014-11-14. Ansvarig/ Förvaring

2014-11-14. Ansvarig/ Förvaring 2014-11-14 DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR NACKA KOMMUN Enhet/verksamhet: ALLMÄN ADMINISTRATION - KOMMUNGEMENSAM Beslutad: på delegation 2014-10-23, anmäld i KS 2014-12-01, Dnr KFKS 2014/728-004 Upprättad:

Läs mer

Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt)

Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt) 1(6) (förprojektering och genomförandeprojekt) Projektnamn: Navigator Diarienummer: 2008-3070068 Period (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): maj 2008 Inledning Inom Socialfonden läggs stor vikt

Läs mer

Stiftelsen Örebro läns djursjukhus.

Stiftelsen Örebro läns djursjukhus. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Stiftelsen Örebro läns djursjukhus. 2014-10-13 Historik Verksamhetstid 1978-1997, handlingarna omfattar tiden 1974-1997 I början av 1970 talet hade kravet från allmänheten

Läs mer

Dokumenteringsplan för folkhälsonämnden

Dokumenteringsplan för folkhälsonämnden Tjänsteskrivelse 2011-11-01 Handläggare: Lena Edlund FHN 2011.0090 Folkhälsonämnden Dokumenteringsplan för folkhälsonämnden Sammanfattning I enlighet med det kommunala arkivreglementet (KF 101/2008-05-26)

Läs mer

Fotoateljé Ebba Sundevall och Co.

Fotoateljé Ebba Sundevall och Co. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Fotoateljé Ebba Sundevall och Co. 2014-10-13 Historik Historik för(1895-1939) ateljénsundevalls fotoateljé etablerades år 1895 i Örebro och drevs

Läs mer

Arkiv: 1363 Linköpings Soroptimistklubb Plats: 08. Årsmötesprotokoll Seriesignum: A 1. Styrelseprotokoll Seriesignum: A 2. Volym nummer.

Arkiv: 1363 Linköpings Soroptimistklubb Plats: 08. Årsmötesprotokoll Seriesignum: A 1. Styrelseprotokoll Seriesignum: A 2. Volym nummer. Årsmötesprotokoll Seriesignum: A 1 1 1969 1978 Serien i arkivkartong. I volymen ingår även A:2, B:1, B:2 och B:3. 1980 1990 Ingår i volym A1:1. Protokoll för 1981 saknas. 1991 2003 Ingår i volym A1:1.

Läs mer

Malmö stad HANDLINGSPLAN FÖR ÖKAD DELAKTIGHET OCH FLER MALMÖBOR I ARBETE. Mål och budget 2014. Antagen av kommunstyrelsen 2013-11-06

Malmö stad HANDLINGSPLAN FÖR ÖKAD DELAKTIGHET OCH FLER MALMÖBOR I ARBETE. Mål och budget 2014. Antagen av kommunstyrelsen 2013-11-06 Malmö stad HANDLINGSPLAN FÖR ÖKAD DELAKTIGHET OCH FLER MALMÖBOR I ARBETE Mål och budget 2014 Antagen av kommunstyrelsen 2013-11-06 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. UTGÅNGSPUNKTER... 3 Målinriktat arbetssätt...

Läs mer

Kartläggning inför validering. Namn:...

Kartläggning inför validering. Namn:... Kartläggning inför validering Namn:... Personuppgifter Namn:... Postadress:... Postnummer och ort:... Telefon:... Mobiltelefon:... E-post:... Personnummer:... Födelseland:... Nationalitet:... Utbildning

Läs mer

Dokumenthanteringsplan

Dokumenthanteringsplan Dokumenthanteringsplan 2014-06-13 Dokumenthanteringsplan för Centrala Elevhälsan GYMN 2014/0157-2 BUN 2014/0617-2 Fastställd av Gymnasienämnden 2014-06-11, 42 och av Barn- och ungdomsnämnden 2014-06-12,

Läs mer

Hur vi arbetat med jämställdhet under den aktuella perioden

Hur vi arbetat med jämställdhet under den aktuella perioden Lägesrapport genomförande Projektnamn: HP1 genomförande Diarienummer: 2008-3020462 Period: juni 1. Verksamhet i projektet Aktiviteter som genomförts under den aktuella perioden Tre medarbetare från Mellansvensk

Läs mer

Dokumenthanteringsplan. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Dokumenthanteringsplan. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden Dokumenthanteringsplan för Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden Fastställd Innehållsförteckning Anvisningar... 3 Administration. 4 Utskottsadministration, administration, förtroendevalda. 4 Ärendehantering

Läs mer

Tyresö Kommun DOKUMENTHANTERINGSPLAN

Tyresö Kommun DOKUMENTHANTERINGSPLAN Tyresö Kommun DOKUMENTHANTERINGSPLAN Kommunövergripande dokumenthanteringsplan Handlingstyp Nämndernas, styrelsernas och kommunfullmäktiges protokoll Papper Diarieförs Närarkiv 2 år/5 år Skickas årligen

Läs mer

Förslag till beslut Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden godkänner Kunskapsparkens kvalitetsredovisning för år 2010 och lägger den till handlingarna.

Förslag till beslut Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden godkänner Kunskapsparkens kvalitetsredovisning för år 2010 och lägger den till handlingarna. OLLENTUNA KOMMUN Tjänsteutlåtande och utbildningskontoret 2010-11-10 Marie Eklund Sidan 1 av 1 Dnr 2010/87 GVN. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden litetsredovisning för Vuxenutbildning och SFI Förslag

Läs mer

Revisionsrapport Kalmar kommun

Revisionsrapport Kalmar kommun Revisionsrapport Granskning av kommunstyrelsens och socialnämndens åtgärder mot ungdomsarbetslösheten Stefan Wik Britt-Mari Idensjö Februari 2012 2012-02-28 Britt-Mari Idensjö Stefan Wik Innehållsförteckning

Läs mer

Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt)

Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt) 1(5) (förprojektering och genomförandeprojekt) Projektnamn: Kompare Diarienummer: 2008-3088845 Period (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): Maj 2009 Inledning Inom Socialfonden läggs stor vikt

Läs mer

Dnr KS 2008/317 Dokumenthanteringsplan Bollebygds kommun Myndighet: Kommunstyrelsen Fastställd:2008-06-26 Verksamhet: Ekonomiavdelningen Reviderad:

Dnr KS 2008/317 Dokumenthanteringsplan Bollebygds kommun Myndighet: Kommunstyrelsen Fastställd:2008-06-26 Verksamhet: Ekonomiavdelningen Reviderad: Allmän administration Arkivförteckning Nej Ordnas systematiskt 1 ex. till arkivet Ingår i KS Avskrifter, kopior, utdrag, Nej Ordnas systematiskt Nej Gallras vid inaktualitet Avdelningen dubbletter och

Läs mer

Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden

Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Protokoll Vux 112/2013 Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Datum: 2013-05-16 Klockan: 13:30-17:00 Plats: Rudbecksskolan, lokal Skönsalen, Kungsgatan 31-33 Närvarande ledamöter Anders Hagström (KD)

Läs mer

Örebro stad. Örebro stads sjukhem.

Örebro stad. Örebro stads sjukhem. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Örebro stad. Örebro stads sjukhem. 2014-10-03 Historik Verksamhetstid 1912-1954, handlingarna omfattar tiden 1912-1953 Örebro Stads Sjukhem invigdes år 1912 och togs

Läs mer

RÅNEÅ KOMMUN SKOLSTYRELSEN

RÅNEÅ KOMMUN SKOLSTYRELSEN Luleå kommuns stadsarkiv ARKIVFÖRTECKNING RÅNEÅ KOMMUN SKOLSTYRELSEN Referenskod SE// Utskriftsdatum Arkivbildare RÅNEÅ KOMMUN SKOLSTYRELSEN 56 Depå Luleå kommuns stadsarkiv Översikt arkivbildare RÅNEÅ

Läs mer

Örebro kommun. Skolnämnd Sydost.

Örebro kommun. Skolnämnd Sydost. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Örebro kommun. Skolnämnd Sydost. 2016-04-06 Historik Verksamhetstid 2003 - handlingar omfattar tiden 2003 - Skolnämnd Sydost tillkom i den stora organisationsförändring

Läs mer

Längbro kommun. Fattigvårdsstyrelsen.

Längbro kommun. Fattigvårdsstyrelsen. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning. 2015-05-25 Historik Historik för. (Verksamhetstid 1923-1936, handlingar omfattar tiden 1923-1937) Den första förordningen om fattigvård i Sverige kom i juni 1871. I

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING. Dokumenthanteringsplan för Tiohundranämnden i Norrtälje kommun

FÖRFATTNINGSSAMLING. Dokumenthanteringsplan för Tiohundranämnden i Norrtälje kommun FÖRFATTNINGSSAMLING Dokumenthanteringsplan för Tiohundranämnden i Norrtälje kommun 1 NR 74 DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR...TioHundranämnden GÄLLER FR O M...2006-01-01 HISTORIK: Nämnd/Förvaltning Beslutsdatum

Läs mer

Dokumenthanteringsplan för Viadidaktnämnden

Dokumenthanteringsplan för Viadidaktnämnden Dnr VIAN/ 2013:56-004 Handläggare: Gunilla Porsvant Dokumenthanteringsplan för Viadidaktnämnden Förslag till beslut: Nämnden beslutar att fastställa Dokumenthanteringsplan för Viadidaktnämnden. Nämnden

Läs mer

Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden

Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Protokoll Vux 113/2013 Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Datum: 2013-06-13 Klockan: 13:30-16:30 Plats: Activa, Stora Konferensen, 3:e våningen, Landbotorpsallén 25 A Närvarande ledamöter Anders

Läs mer

Bevara/Gallra EU-projekt

Bevara/Gallra EU-projekt 1 Bevara/Gallra EU-projekt 2 Dokumenthanteringsplan avseende handlingar tillhörande EU-projekt Sölvesborgs kommun Inledning En dokumenthanteringsplan är ett styrdokument och ett hjälpmedel som används

Läs mer

Arkiv: 706 Sv Fältbiologiska Ungdomsföreningen Östgötadistrikt Plats: 02/b. Mötesprotokoll Seriesignum: A 1. Styrelseprotokoll Seriesignum: A 2

Arkiv: 706 Sv Fältbiologiska Ungdomsföreningen Östgötadistrikt Plats: 02/b. Mötesprotokoll Seriesignum: A 1. Styrelseprotokoll Seriesignum: A 2 Mötesprotokoll Seriesignum: A 1 1 1966 1984 Serien i arkivkartong. I denna volymen ingår också A:2 1966-1977. 1991 1992 Ingår i volym A5:1. Styrelseprotokoll Seriesignum: A 2 1966 1977 Serien i arkivkartong.

Läs mer

DOKUMENTHANTERINGSPLAN

DOKUMENTHANTERINGSPLAN *) P=papper, AP=arkivpapper, DL=digital lagring, CD=cd-skiva, MF=mikrofilm/-fiche Sida 16 av Handlingar som upprättas inom barn- och utbildningsnämndens verksamhet som ska bevaras tas ut på arkivpapper.

Läs mer

Örebro kommun. Överförmyndarnämnden.

Örebro kommun. Överförmyndarnämnden. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Örebro kommun. Överförmyndarnämnden. 2016-04-06 Historik Verksamhetstid och handlingar 1976 - Överförmyndaren 1925-1976 1925 trädde SFS 1924:320 i kraft. Den innebar

Läs mer

Örebro kommun. Wadköpings utbildningscenter.

Örebro kommun. Wadköpings utbildningscenter. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Örebro kommun. Wadköpings utbildningscenter. 2016-04-06 Historik Verksamhetstid 2006-2012 För lokala kursplaner, se Virginska skolan (ÖK:134). Virginska skolan har ansvarat

Läs mer

Arkivbildare: Kommunstyrelsen Arkivansvarig: Ulrika Sjögren. Avd (motsv): Personalkontoret Fastställd datum: 2015-06-02. Leverans till kommunarkivet

Arkivbildare: Kommunstyrelsen Arkivansvarig: Ulrika Sjögren. Avd (motsv): Personalkontoret Fastställd datum: 2015-06-02. Leverans till kommunarkivet Protokoll Personalutskottets protokoll med bilagor Bevaras 5 år Förvaras i närarkiv. Protokoll från styrgruppen för strategisk personalförsörjning Bevaras 5 år Förvaras i närarkiv. Förhandlingsprotokoll

Läs mer

Beslut. ein Skolinspektionen. Beslut efter riktad tillsyn av betygsrätt hos utbildningsanordnaren. motsvarande utbildning i kommunal vuxenutbildning

Beslut. ein Skolinspektionen. Beslut efter riktad tillsyn av betygsrätt hos utbildningsanordnaren. motsvarande utbildning i kommunal vuxenutbildning ein Skolinspektionen Beslut Iris Radar AB Org.nr. 556396-0789 Pia Svensson pia.svensson@iris.se Beslut Beslut efter riktad tillsyn av betygsrätt hos utbildningsanordnaren Iris Hadar AB inom utbildning

Läs mer

Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden

Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Protokoll Vux 170/2011 Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Datum: 2011-06-09 Klockan: 14:00-17:15 Plats: Utvecklingscentra Vivalla, Ateljén, Biblioteket Närvarande ledamöter Murad Artin (V) Ordförande

Läs mer

Regler för gallring av handlingar uppkomna inom projekt och EUprojekt vid Högskolan Dalarna

Regler för gallring av handlingar uppkomna inom projekt och EUprojekt vid Högskolan Dalarna HÖGSKOLAN DALARNA BESLUT DUC 2015/863/10 Rektor 2015-05-18 Regler för gallring av handlingar uppkomna inom projekt och EUprojekt vid Högskolan Dalarna Ärendet I samband med utarbetande av regler för gallring

Läs mer

Arkiv: 1367 RSMH Linköping (RSMH Fyren) Plats: 05. Mötesprotokoll Seriesignum: A 3. Styrelseprotokoll Seriesignum: A 2. AU-protokoll Seriesignum: A 4

Arkiv: 1367 RSMH Linköping (RSMH Fyren) Plats: 05. Mötesprotokoll Seriesignum: A 3. Styrelseprotokoll Seriesignum: A 2. AU-protokoll Seriesignum: A 4 Årsmötesprotokoll Seriesignum: A 1 1 1977 2008 Serien i arkivkartong. Protokoll för 1979, 1981, 1983 och 1984 saknas. I volymen ingår även A:2. 1976 1979 Serien i arkivkartong. Ingår i volym A1:1. Styrelseprotokoll

Läs mer

SÅ VÅRDAR VI VÅR HISTORIA - RÅD OCH ANVISNINGAR I SKÖTSEL AV FÖRENINGSHANDLINGAR

SÅ VÅRDAR VI VÅR HISTORIA - RÅD OCH ANVISNINGAR I SKÖTSEL AV FÖRENINGSHANDLINGAR ORDNA OCH BEVARA SÅ VÅRDAR VI VÅR HISTORIA - RÅD OCH ANVISNINGAR I SKÖTSEL AV FÖRENINGSHANDLINGAR HISTORIK Vid mitten av 1960-talet togs initiativet till bildandet av ett folkrörelsearkiv i Jönköpings

Läs mer

Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden

Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Protokoll Vux 134/2012 Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Datum: 2012-10-04 Klockan: 13:30-17:50 Plats: Vivallaskolan, stora konferensrummet, Diktargatan 25 Närvarande ledamöter Anders Hagström

Läs mer

Örebro kommun. Stadsservicekontoret.

Örebro kommun. Stadsservicekontoret. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Örebro kommun. Stadsservicekontoret. 2016-04-06 Historik Verksamhetstid 1992-1995, handlingar omfattar åren 1990-1999 Organisation Till viss del är Socialnämnden II en

Läs mer

A1 Årsmötesprotokoll med bilagor 1900--1990. A2 Styrelseprotokoll med bilagor 1900--1991. A3 Verkställande utskottets protokoll 1905--1917

A1 Årsmötesprotokoll med bilagor 1900--1990. A2 Styrelseprotokoll med bilagor 1900--1991. A3 Verkställande utskottets protokoll 1905--1917 Innehållsförteckning A Protokoll A1 Årsmötesprotokoll med bilagor 1900--1990 A2 Styrelseprotokoll med bilagor 1900--1991 A3 Verkställande utskottets protokoll 1905--1917 E Inkomna handlingar E1 Korrespondens

Läs mer

DOKUMENTHANTERINGSPLAN

DOKUMENTHANTERINGSPLAN DOKUMENTHANTERINGSPLAN MILJÖSKYDDSKONTORET MN 2014-04-xx 2014-0386 Innehållsförteckning Administration... 1 Objektsbundna ärenden... 3 Övriga handlingar... 4 Personalhandlingar... 5 Ekonomi... 6 Informationsteknik...

Läs mer