Örebro kommun. Nämnden för funktionshindrade.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Örebro kommun. Nämnden för funktionshindrade."

Transkript

1 Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Örebro kommun. Nämnden för funktionshindrade.

2 Historik Verksamhetstid , handlingarna omfattar åren Kommundelarna Genom omorganisationen i kommunen i december 2002 avslutades arbetet med funktionshindrade ute på kommundelsnämnderna. Aktuella utredningar förtecknas i den nya nämnden. Efter 2003 Förvaltning för funktionshindrade ger stöd och service till vissa personer med fysiska och psykiska funktionshinder enligt Lagen om stöd och service (LSS) och Socialtjänstlagen (SoL). Hälso- och sjukvårdsenheten, HSE, inrättades Patientjournaler avslutade före 2003 finns på respektive kommundel och åren på Vård-och omsorgsnämnd Öster och Väster. Förtecknat Marie Esplund-Lynn Tillägg 2008, 2010, 2012, 2013 Marie Esplund-Lynn Sida 1 av 1

3 Innehållsförteckning A A1 A2 A3 A4 A5 A6 B B1 E E1 E2 Protokoll Nämndprotokoll Protokoll från Presidiet Samverkansprotokoll, MBL-protokoll Arbetsplatsprotokoll, APT Övriga protokoll Delegationsbeslut, nämnden Utgående handlingar Årsberättelser Inkomna handlingar Diarieförda handlingar Diarieförda handlingar, sekretess F Ämnesordnade handlingar F1 Myndighetsakter, LSS, personkrets 1 F2 Myndighetsakter, LSS, personkrets 2 F3 Myndighetsakter, LSS, personkrets 3 F4 Myndighetsakter, LSS, utan personkrets F5 Personalakter F6 Personakt, genomförandeplan F7 Myndighetsakter, SOL F8 Tillbud F9 Patientjournaler F10 Enheternas övriga handlingar F11 Enkätundersökningar

4 Nämndprotokoll A1 Serien inbunden i arkivkartong protokollsböcker

5 Protokoll från Presidiet A

6 Samverkansprotokoll, MBL-protokoll A3 DELVIS SEKRETESS Samverkansprotokoll MBL-protokoll, sekretess

7 Arbetsplatsprotokoll, APT A4 SEKRETESS Kan innehålla brukaranteckningar Ledning, kansli - APT Enheter - Frimärksgatan - Granrisvägen 27 B - Hagaby - Hasselbacken - Holmens dagliga verksamhet - Kraften - Krönikegatan 13 - Kvarntorpsvägen 1-3 (2 st) - Landbotorpsallén 54 - Lindhultsvägen 3 - Lönnen - Mogatan - Norrbackavägen - Olaigatan 31 - Positivet - Skaldegatan - Stallgatan - Trängens ungdomsfritis och korttidsboende - Vågen Enheter - Draken - Frimärksgatan - Granrisvägen 27 B - Greven / Kraften - Hagaby - Hasselbacken - Holmens dagliga verksamhet - Krönikegatan 13 - Kvarntorpsvägen 1-3 (2 st) - Landbotorpsallén 23 - Landbotorpsallén 54 - Lindhultsvägen 3 - Lönnen - Mogatan - Nikolai ungdomsfritids - Norrbackavägen

8 Arbetsplatsprotokoll, APT A4 - Olaigatan 31 - Positivet - Skaldegatan - Stallgatan - Trängens ungdomsfritis och korttidsboende - Vågen Enheter - Draken - Fabriksgatan Frimärksgatan - Granrisvägen 27 B - Hagaby - Halltorpsvägen Hasselbacken - Holmens dagliga verksamhet - Hälso- och sjukvårdsenheten - Kraften - Krönikegatan 13 - Kvarntorpsvägen 1-3 (2 st) - Landbotorpsallén 54 - Lindhultsvägen 3 - Lönnen - Mogatan - Nikolai ungdomsfritids - Norrbackavägen - Olaigatan 31 - Positivet - Senapsvägen ungdomsfritids - Skaldegatan - Stallgatan - Tullängens ungdomsfritids - Vågen Enheter - Draken - Fabriksgatan Frimärksgatan - Granrisvägen 27 B - Hagaby - Hasselbacken - Holmens dagliga verksamhet - Hälso- och sjukvårdsenheten - Kraften - Krönikegatan 13 - Kvarntorpsvägen 1-3 (2 st) - Landbotorpsallén 23

9 Arbetsplatsprotokoll, APT A4 - Landbotorpsallén 54 - Lindhultsvägen 3 - Lönnen - Nikolai ungdomsfritids - Norrbackavägen - Olaigatan 31 - Positivet - Senapsvägen ungdomsfritids - Skaldegatan - SOL-teamet - Stallgatan - Vågen Enheter - Draken - Fabriksgatan Frimärksgatan - Granrisvägen 27 B - Hasseln - Hälso- och sjukvårdsenheten - Kraften - Krönikegatan 13 - Landbotorpsallén 23 - Lindhultsvägen 3 - Norrbackavägen - Senapsvägen ungdomsfritids - SOL-teamet - Stallgatan - Vågen - Tullängens ungdomsfritids / Björkebacken / Halltorpsvägen Enheter Senapsvägen ungdomsfritids - Tullängens ungdomsfritids / Björkebacken / Halltorpsvägen 34. Enheter Senapsvägen ungdomsfritids - Tullängens ungdomsfritids / Björkebacken / Halltorpsvägen 34

10 Övriga protokoll A Minnesanteckningar från Kommunala handikapprådet, med handlingar 2004

11 Delegationsbeslut, nämnden A6 SEKRETESS

12 Årsberättelser B Centrumenheten - Engelbrektsgatan 19 - Fabriksgatan - Fritidsverksamheten - Kvarntorpsvägen - Mogatan - Nikolai ungdomsfritids - Olaigatan 31 - Senapsvägen ungdomsfritids - Skaldegatan - Stallgatan - Trollbärsgatan - Tränggården - Östra Vintergatan Delta - Engelbrektsgatan 19 - Fabriksgatan - Kvarntorpsvägen - Landbotorpsallén 54 - Mogatan 5 - Nikolai ungdomsfritids - Olaigatan 31 - Omega - Senapsvägen ungdomsfritids - Skaldegatan - Stallgatan - Trollbärsgatan - Tränggården - Östra Vintergatan Barn- och ungdomsboendet MY - Björkbackens fritids - Delta - Engelbrektsgatan 19 - Kvarntorpsvägen - Mogatan 5 - Nikolai ungdomsfritids - Olaigatan 31 - Senapsvägen ungdomsfritids - Skaldegatan - Stallgatan - Trollbärsgatan

13 Årsberättelser B1 - Tränggården - Östra Vintergatan Delta - Engelbrektsgatan 19 - Lindhultsvägen - Mogatan 5 - MY, Nikolai ungdomsfritids och Senapsvägen ungdomsfritids - Olaigatan 31 - Omega - Skaldegatan - Östra Vintergatan

14 Diarieförda handlingar E1 Volymanmärkning anger diarienummer (Dnr). Diarieförda handlingar, sekretess se serie E Dnr 1-10, 13-16, 18, 21, 23, 26, 32-35, Dnr 40-13, 45-50, 60-66, 69-70, 73, 75-77, 79-84, 86-87, 90-91, 93-94, 98-99, , , Dnr , , , , , , , , 167, , , Dnr , , 211, , , , 235, , , , 257, 284, 313, 349, Dnr 1-7, 9-11, 14-21, 24, 26-30, Dnr Dnr 80-97, , , Dnr Dnr , Dnr 1, 3-7, 10-22, 24-25, Dnr 30, 32, 34-36, 38-40, 42-48, Dnr 52, 55-60, 64-72, 75-77, 79-80, 83-84, 87-90, 93-97, , , Dnr 109, 112, , , 124, , , 134, Dnr 1-6, 9-10, 13-28, 30-31, 33, 35, 37-39, Dnr Dnr 45, 47, 50-52, 54, 56-69, 71-72, Dnr 88, 91, 93-96, 98, , 113, , ,

15 Diarieförda handlingar E Dnr 131, , , 149, 151, , Dnr 1-3, 5-6, 8-9, 13 (utan handlingar), Dnr 19-22, 25, 28, 31, 34, 36-40, 43, 45, 48-51, 53-55, Dnr 61-75, 77, 8081, 83-84, 93,, 101, , 109, , 116, , 130, 132, , 145 (utan handlingar), 150, , , , 170, 171 (utan handlingar) Dnr 2-3, 5-6, 9, 11-14, 18-21, 23, 25, 27, 30, 32-34, 36, 40-45, 47-51, 53-54, 58-59, 61, Dnr 74-75, 79-81, 85-86, 89, 91-99, , Dnr , 115, , 131, , , , 157, , 162, 164, 16, 170

16 Diarieförda handlingar, sekretess E2 SEKRETESS. Volymanmärkning anger diarienummer (Dnr). Diarieförda handlingar, ej sekretessbelagda, se serie E Dnr 11-12, 17, 19-20, 22, 24, 36-37, 51, 67-68, 85, 92, 96-97, 100, 104, 108, 124, 136, 154, Dnr 166, 168, , , 2210, 212, 215, , , 236, 245, , Dnr 8-9, 23, 26-28, 31, 37, 41, 49, 51, 53-54, 61, 63, 73-74, 78, 81-82, Dnr 91-92, 98, 102, 105, 108, , 113, 118, 123, 125, 130, 133, Dnr 8, 11-12, 34, 36, 40-41, 44, 46, 48-49, 51, 53, 70, 73-75, 78-79, Avtal med korttidsboenden, sorterade efter kommun. Med lista över klient per kommun Dnr 90, 92, 97, 99, 105, , , 122, 125, 130, 132, 135, 143, 148, 150, 152, 157, 160, Dnr 4, 7, 9-12, 23-24, 26-27, 29-30, 32-33, 35, 41-42, 44, 46-47, 52, Dnr 60,76, 78-79, , , 108, 110, 115, , , 131, 133, , Dnr 151, , , Dnr 0, 1, 8, 10, 13-15, 17, 22, 24, 26, 28-29, 31, 35, 37-38, 46, 52, 55-57, 60, 63-66, 68, 72-73, 76-77, 82, 84, 87-88, 90, Dnr , 114, , , 130, 132, 134, , , 156, 158, 163, 165, 169, 171,

17 Myndighetsakter, LSS, personkrets 1 F1 SEKRETESS. Inom Personkrets 1 finns insatser gällande personer med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd. Se Patient Födda Födda Födda Födda Födda Födda Födda Födda Födda *

18 Myndighetsakter, LSS, personkrets 2 F2 SEKRETESS. Inom Personkrets 2 finns insatser gällande personer med betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder efter hjärnskada i vuxen ålder föranledd av yttre våld eller kroppslig sjukdom. Se Patient Födda

19 Myndighetsakter, LSS, personkrets 3 F3 SEKRETESS. Inom Personkrets 3 finns insatser gällande personer med varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder som uppenbart inte beror på normalt åldrande, om de är stora och förorsakar betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och därmed ett omfattande behov av stöd eller service. Se Patient Födda Födda Födda Födda Födda Födda *

20 Myndighetsakter, LSS, utan personkrets F4 SEKRETESS. Se Patient Födda Födda Födda Födda

21 Personalakter F5 Se Personal Födda Födda Födda Födda Födda Födda Födda Födda Födda Födda Födda Födda Födda Födda Födda Födda Födda Födda Födda

22 Personalakter F Födda Födda Födda Födda Födda Födda Födda Födda Födda Födda Födda Födda Födda Födda Födda Födda Födda Födda Födda Födda Födda

23 Personalakter F Födda Födda Födda Födda Födda Födda Födda Födda Födda Födda Födda Födda Födda Födda Födda

24 Personakt, genomförandeplan F6 SEKRETESS. Kallas även Brukarakt. Samtliga bevaras Från 2012 urvalsbevarande födda dag 5, 15, 25. Se Akt Födda Födda Födda Födda Födda Födda

25 Myndighetsakter, SOL F7 SEKRETESS. Se Patient Födda *

26 Tillbud F8 SEKRETESS. Innehåller tillbud, skador, hot och våld , födda , födda Utan personnummer

27 Patientjournaler F9 SEKRETESS. Hälso- och sjukvårdsenheten, HSE, inrättades Patientjournaler avslutade åren på SOM-nämnden. År arkiveras enbart patientjournaler för patienter födda dag 5, 15, 25. Från 2008 bevaras samtliga patientjournaler. Se Patient Födda

28 Enheternas övriga handlingar F Holmens dagliga verksamhet - Infomöte - verksamhetsberättelse Holmens dagliga verksamhet - Infomöte Socialpsykiatrin, Asken - Verksamhetsplan 2005 Holmens dagliga verksamhet - Infomöte - verksamhetsplan Hälso- och sjukvårdsenheten, HSE - MAR-träffar (Medecinskt ansvarig rehab) - Planeringsdagar - Projektering av enheten 2006 Hälso- och sjukvårdsenheten, HSE - MAR-träffar (Medecinskt ansvarig rehab) - MAS- träffar (Medecinskt ansvarig sjuksköterska - Planeringsdagar - Projektering av enheten - Samverkansmöten med Habiliteringen, ÖLL - Samverkansmöten med Vuxenhabiliteringen, ÖLL - Sjuksköterske /distrikssköterske /undersköterske- möten (SSK/DSK/USK-möten) - Verksamhetsbeskrivning 2007 Hälso- och sjukvårdsenheten, HSE - Ledningsmöten på enheten - MAR-träffar (Medecinskt ansvarig rehab) - Planeringsdagar - Projektering av enheten - Samverkansmöten med Habiliteringen, ÖLL - Samverkansmöten med Utförarenheten - Sjuksköterske /distrikssköterske /undersköterske- möten

29 Enheternas övriga handlingar F10 (SSK/DSK/USK-möten)

30 Enkätundersökningar F11 Serien på arkivserver Datafiler på arkivserver (leverans ). Utvärderingsmaterial (PDF-format) från enkätundersökning rörande arbetsmiljö. Innehåller även motsvarande utvärderingsmaterial för hela Programnämnd Social välfärd. - Utvärderingsmatriser - Diagram. Med respondenters bakgrundsuppgifter - Tabeller

Stöd och service till dig som har funktionsnedsättning

Stöd och service till dig som har funktionsnedsättning Stöd och service till dig som har funktionsnedsättning Jörgen Wiklund & Co/Bildarkivet.se Stöd och service till dig som har funktionsnedsättning Om du har en funktionsnedsättning som är omfattande, betydande

Läs mer

Personlig assistans. leva som alla andra. Förvaltningen för Funktionsstöd Kungsbacka kommun

Personlig assistans. leva som alla andra. Förvaltningen för Funktionsstöd Kungsbacka kommun Personlig assistans leva som alla andra Förvaltningen för Funktionsstöd Kungsbacka kommun Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS Vissa kriterier måste vara uppfyllda för att man ska

Läs mer

LSS - Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade VÅR OMSORG -DIN TRYGGHET

LSS - Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade VÅR OMSORG -DIN TRYGGHET LSS - Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade VÅR OMSORG -DIN TRYGGHET LAG OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE (LSS) LSS är en rättighetslag som ska garantera personer med stora

Läs mer

Vård- och omsorgsförvaltningen LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

Vård- och omsorgsförvaltningen LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Vård- och omsorgsförvaltningen LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Denna broschyr vänder sig till dig som söker information om stöd, service och rättigheter för personer med funktionshinder

Läs mer

Stöd till personer med funktionsnedsättning

Stöd till personer med funktionsnedsättning Stöd till personer med funktionsnedsättning i Lessebo kommun Stöd till personer med funktionsnedsättning Omsorgen om personer med funktionsnedsättning (OF) erbjuder en rad olika stöd till personer med

Läs mer

VÅRD OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS

VÅRD OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS VÅRD OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS 1 Innehåll LSS - Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade... 4 Vem gäller lagen för?... 4 Rätten till

Läs mer

STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN

STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN Stöd & Service STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN STÖD OCH SERVICE till dig som har en psykisk funktionsnedsättning -Team Psykiatri- STÖD OCH SERVICE till dig som har en intellektuell funktionsnedsättning

Läs mer

LSS-verksamheten i Vallentuna kommun

LSS-verksamheten i Vallentuna kommun Revisionsrapport LSS-verksamheten i Vallentuna kommun (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) Insatsen biträde av personlig assistent Socialnämnden Juni 2009 Inger Kullberg certifierad

Läs mer

LSS riktlinjer Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS riktlinjer Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS riktlinjer Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Ansvarig: Ingegärd Gundersvik, avdelningschef Förvaltning: Socialförvaltningen Avdelning: Avdelningen för funktionshinder Datum: 2009-12-16

Läs mer

1 Denna lag innehåller bestämmelser om insatser för särskilt stöd och särskild service åt personer

1 Denna lag innehåller bestämmelser om insatser för särskilt stöd och särskild service åt personer Inledande bestämmelser 1 Denna lag innehåller bestämmelser om insatser för särskilt stöd och särskild service åt personer 1. med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd, 2. med betydande

Läs mer

VERKSAMHETSBESKRIVNING OMSORG OM FUNKTIONSHINDRADE

VERKSAMHETSBESKRIVNING OMSORG OM FUNKTIONSHINDRADE INNEHÅLL Inledning...3 Vision...3 Målgrupper...3 Lagstiftning...3 Områdets olika verksamheter...4 Personlig assistans...4 Ledsagareservice...4 Kontaktperson...4 Avlösarservice...4 Korttidsvistelse...4

Läs mer

Vägledning LSS Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade

Vägledning LSS Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade Vägledning LSS Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade En beskrivning av insatserna och begreppet goda levnadsvillkor samt en vägledning för handläggning och utförande Beslut Omsorgsnämnden

Läs mer

LSS Riktlinjer. Riktlinjer. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Faställd av kommunstyrelsen 109/2008

LSS Riktlinjer. Riktlinjer. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Faställd av kommunstyrelsen 109/2008 r LSS r Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Faställd av kommunstyrelsen 109/2008 Tierps kommun 815 80 TIERP i Telefon: 0293-180 00 i www.tierp.se Innehållsförteckning r LSS 1 1 LSS Personkretsar

Läs mer

Socialnämnd Socialförvaltning. DOKUMENTHANTERINGSPLAN Reviderad och antagen 150429

Socialnämnd Socialförvaltning. DOKUMENTHANTERINGSPLAN Reviderad och antagen 150429 Socialnämnd Socialförvaltning DOKUMENTHANTERINGSPLAN Reviderad och antagen 150429 2 Innehållsförteckning sid 1 INLEDNING 3 1.1 Dokumenthanteringsplanens syfte, funktion och struktur 3 1.2 Hantering av

Läs mer

Dokumenthanteringsplan Antagen av nämnden den 24 februari 2009 ( 26). Reviderad av nämnden den 23 maj 2013. Gäller från och med 1 juli 2013.

Dokumenthanteringsplan Antagen av nämnden den 24 februari 2009 ( 26). Reviderad av nämnden den 23 maj 2013. Gäller från och med 1 juli 2013. Vård- och omsorgsförvaltningen Dnr. VON 111/13 29 april, 2013 Dokumenthanteringsplan Antagen av nämnden den 24 februari 2009 ( 26). Reviderad av nämnden den 23 maj 2013. Gäller från och med 1 juli 2013.

Läs mer

Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Örebro kommun

Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Örebro kommun 2012-06-15 Nf 185/2012 Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Örebro kommun Presenterad 2010-06-09 i Nämnden för funktionshindrade Antagen 2010-06-23, ledningsgrupp Förvaltningen för funktionshindrade

Läs mer

Härryda kommun Granskning av arbetssituationen för biståndsbedömarna inom Härryda kommun

Härryda kommun Granskning av arbetssituationen för biståndsbedömarna inom Härryda kommun Härryda kommun Granskning av arbetssituationen för biståndsbedömarna inom Härryda kommun Januari 2014 Torbjörn Bengtsson och Louise Abrahamsson Innehåll Sammanfattning...2 1. Inledning...4 2. Granskningsresultat...7

Läs mer

Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Laxå kommun

Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Laxå kommun LSS-verksamheten Kjell Handfast Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Laxå kommun Antagna av social- och omsorgsnämnden den 13 december 2010 www.laxa.se 2 Innehållsförteckning Med lagen

Läs mer

Omvårdnad Gävle. Förslag. K valitetsdeklaration för insatser. enligt LSS i ordinärt boende

Omvårdnad Gävle. Förslag. K valitetsdeklaration för insatser. enligt LSS i ordinärt boende Omvårdnad Gävle Förslag K valitetsdeklaration för insatser enligt LSS i ordinärt boende Innehållsförteckning INLEDNING Vad är en kvalitetsdeklaration? INSATSERNA 1. Vem har rätt till insatserna? 2. Insatsernas

Läs mer

Att vara personlig assistent

Att vara personlig assistent Handikappomsorgen Att vara personlig assistent 2006 Vad är personlig assistans? Personlig assistans är en av insatserna i Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Med personlig assistans

Läs mer

ALIO assistans att arbeta hos oss. Vård- och omsorgsförvaltningen

ALIO assistans att arbeta hos oss. Vård- och omsorgsförvaltningen ALIO assistans att arbeta hos oss Vård- och omsorgsförvaltningen Enköpings kommun, vård- och omsorgsförvaltningen, uppdaterad april 2015. Välkommen Med den här foldern hälsas du varmt välkommen att arbeta

Läs mer

Örebro Barnens Dag-förening.

Örebro Barnens Dag-förening. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Örebro Barnens Dag-förening. 2014-10-13 Historik Verksamhetstid 1945-1982, handlingarna omfattar tiden 1943-1985 1943 tillsattes en kommitté för Barnens Dag-firande i

Läs mer

1(20) Myndighetsbeslut - LSS. Styrdokument

1(20) Myndighetsbeslut - LSS. Styrdokument 1(20) Myndighetsbeslut - LSS Styrdokument 2(20) Styrdokument Dokumenttyp Riktlinje Beslutad av Kommunstyrelsen 2014-12-02 Dokumentansvarig Områdeschef, Inger Höglund Reviderad 3(20) Innehållsförteckning

Läs mer

GUIDE. till dig med funktionsnedsättning. Vägledning om stöd och service i Uppsala kommun

GUIDE. till dig med funktionsnedsättning. Vägledning om stöd och service i Uppsala kommun GUIDE till dig med funktionsnedsättning Vägledning om stöd och service i Uppsala kommun Innehåll ARBETE & SYSSELSÄTTNING... 4 Information, stöd och bidrag genom Arbetsförmedlingen... 4 Resa till och från

Läs mer

Beslut i socialnämnden 2014-12-11, 170. Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Kinda kommun

Beslut i socialnämnden 2014-12-11, 170. Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Kinda kommun Beslut i socialnämnden 2014-12-11, 170 Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Kinda kommun Riktlinjer för LSS-insatser i Kinda kommun Det här är en information till dig som är i behov av

Läs mer

Örebro Brandkårs understödskassa.

Örebro Brandkårs understödskassa. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Örebro Brandkårs understödskassa. 2014-10-13 Historik Verksamhetstid och handlingarnas omfattning 1918-1948 Örebro Brandkårs understödskassa lär ha bildats 1918. Detta

Läs mer

Nationella bedömningskriterier för tillsyn av samverkan vid in- och utskrivning av patienter i sluten vård 2012-01-31

Nationella bedömningskriterier för tillsyn av samverkan vid in- och utskrivning av patienter i sluten vård 2012-01-31 Nationella bedömningskriterier för tillsyn av samverkan vid in- och utskrivning av patienter i sluten vård 2012-01-31 Innehållsförteckning Inledning och bakgrund 3 Vårdplanering och informationsöverföring

Läs mer

Remiss Utredning av ny resurstilldelningsmodell för LSS-verksamheter. godkänna yttrandet och översända detsamma till kommunstyrelsen.

Remiss Utredning av ny resurstilldelningsmodell för LSS-verksamheter. godkänna yttrandet och översända detsamma till kommunstyrelsen. Malmö stad Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen 1 (2) Datum 2014-09-05 Tjänsteskrivelse Vår referens Marianne Dymling-Hjelm Strateg marianne.dymling-hjelm@malmo.se@malmo.se Remiss Utredning av ny

Läs mer

LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade. lättläst

LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade. lättläst LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade lättläst Introduktion LSS betyder lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade och ger rätt till särskild hjälp. LSS är en lag som ger

Läs mer

Handläggning av insatser enligt LSS och bistånd enligt SoL till barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning RIKTLINJER

Handläggning av insatser enligt LSS och bistånd enligt SoL till barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning RIKTLINJER Handläggning av insatser enligt LSS och bistånd enligt SoL till barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning RIKTLINJER Antagna av KS april 2002 Reviderade av KF februari 2012 SOCIALFÖRVALTNINGEN

Läs mer