Örebro kommun. Brandförsvaret.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Örebro kommun. Brandförsvaret."

Transkript

1 Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Örebro kommun. Brandförsvaret.

2 Historik Verksamhetstid , handlingar omfattar tiden Från Örebro kommuns bildande 1971 till 1973 låg Örebro kommuns brandförsvar organisatoriskt under Kommunstyrelsen. Den 20 januari 1971 antogs en ny brandordning för Örebro kommun Brand- och civilförsvarsnämnden höll sitt första sammanträde den 17 januari Fem av nämndens ledamöter hade tidigare suttit i den gamla Civilförsvarsnämnden. Nämnden hade ansvar för brandförsvar, sotningsväsende, katastrofplanering och kommunal beredskap antogs en ny brandordning som uppdaterades Räddningsnämnden 1987 Den 1 januari 1987 trädde den nya räddningstjänstlagen i kraft. Därmed upphörde brandlagen och brandstadgan. Brand- och civilförsvarsnämnden upphörde och ersattes med en Räddningsnämnd. Verksamheten fortsatte dock som tidigare. Ett nytt reglemente för Räddningsnämnden antogs den 17 juni Den 1 januari 1992 upphörde Räddningsnämnden och slogs samman med Byggnadsnämnden. Brandförsvarets arbete fortsatte dock oförändrat. Kommunalförbund 1998 Den 18 juni 1997 beslutade Kommunfullmäktige att bilda ett kommunalförbund mellan Örebro kommun, Kumla, Hallsbergs och Lekebergs kommuner för att samordna brandförsvaret i en gemensam brandkår - Nerikes Brandkår. Det nya kommunalförbundet skulle börja sin verksamhet 1 januari Arkivet förtecknat under december 1999 och januari 2000 av Karin Jirénius Tillägg gjorda av Micaéla Rauséus. Sida 1 av 1

3 Innehållsförteckning A A1 A2 B B1 B2 B3 C C1 C2 C3 D D1 D2 D2a D2b D2c D2d D3 E E1 F F1a F1b F2 F2a F2b F2c F3 F4 F5 F6 Protokoll Nämndprotokoll Övriga protokoll Utgående handlingar Verksamhetsberättelser Brandförsvarsinformation Trycksaker Diarier Brandförsvarets diarielistor Brandförsvarets diariekort Övriga diarier Register och liggare Liggare rörande personal ALARM- OCH UTRYCKNINGSJOURNALER Telegrafvaktens dagböcker Dygnsrapporter Fjärralarmeringsrapporter Utryckningsrapporter Övriga register och liggare Inkomna handlingar Korrespondens Ämnesordnade handlingar Kansliavdelningens diarieförda handlingar Räddningsavdelningens diarieförda handlingar HANDLINGAR RÖRANDE PERSONAL Personalakter Utbildningsprogram Övriga handlingar rörande personal Handlingar rörande brandsyner Handlingar rörande fastigheter Utredningar Handlingar rörande civilförsvarsplanering

4 Innehållsförteckning F7 F8 G G1 G2 G3 G4 G5 G6 K K1 Ö Ö1 Handlingar rörande skyddsrum Övriga ämnesordnade handlingar Räkenskaper Bokslut Månadsjournaler Lönelistor Inventarieförteckningar Budget Övriga räkenskaper Fotografier Diabilder Övriga handlingar Tidningsklipp

5 Nämndprotokoll A1 Serien i arkivkartong om ej annat anges. Med bilagor. Presidieprotokoll och enstaka MBL-protokoll ingår. Brand- och civilförsvarsnämnden , Räddningsnämnden Inbunden Inbunden År 1975 endast bilagor

6 Övriga protokoll A Protokoll från sammanträden med arkitekter med flera Skyddskommitténs protokoll, 2 inbundna volymer Skyddskommitténs arbetsgrupp angående utrusning för ytvattenlivräddning Räddningsavdelningens samrådsgrupp , Sotningsavdelningens protokoll Räddningsavdelningen Avdelningschefsmöte , MBL-protokoll angående beklädnadsplan med bilagor , 1988, Brandmästarmöte , , Brandförmansmöte , 1992, Befälsgrupp protokoll från Båtgruppen med övriga handlingar, inköp av båtar Ledningsgrupp Protokoll från platschefsmörten Protokoll angående deltidsanställda brandförmän och brandmän, MBD Protokoll från räddningstjänstens samrådsgrupp för Örebro län, SOS-T , Möte angående brandsläckning Fysgruppen MBL , 1992, Måndagsmöten, utan år - Dykarklubben, utan år

7 Verksamhetsberättelser B , , , Häri även: Övriga register och liggare, serie D3.

8 Brandförsvarsinformation B Brandförsvarsinformation Brandförsvarsmeddelanden Interna meddelanden från brandchefen 1980, , , Häri även Serie B3 Egenproducerade trycksaker

9 Trycksaker B Trycksaker: Skorstensfejaren. Utgiven av Svenska skorstensfejeriarbetarförbundet. Nr 1, 1974 Skorstensfejaren. Utgiven av Svenska skorstensfejeriarbetarförbundet. Nr 1, 1975 I Örebro sköter VW ruljansen. En artikel om kommunens bilpark, t ex brandkåren. Ur Transportrevy av Svenska Volkswagen AB, 1977 Brandkåren, en informationstidning från Örebro brandkå, utan år Brandförsvaret som det var förr. Kommentarer om material i brandstationens utställningshall, utan år Ingår i volym B2:1

10 Brandförsvarets diarielistor C Brandförsvarets huvuddiarium , Kansliavdelningens diarielistor

11 Brandförsvarets diariekort C Ordnat efter diarieplanbeteckning Alfabetiskt ordnat Ordnat efter diarieplanbeteckning

12 Övriga diarier C Diarier över utgående skrivelser Med Örebro stads Brandkårs diarier över utgående skrivelser Diarier över inkomna skrivelser Med Örebro stads brandkårs diarier över inkomna skrivelser Diarier över ärenden rörande byggnader, remitterade från Byggnadsnämnden

13 Liggare rörande personal D Övertidsjournal Liggare över övningsdagar för deltidsanställd personal Dagböcker över jourbyten för deltidsanställda brandmän Personalkort

14 Telegrafvaktens dagböcker D2a Dagboksanteckningar förda av telegrafvakten. Noteringar rörande vakthavande befäl, telegrafvakt, avlösningar m.m

15 Dygnsrapporter D2b Dygnsrapporter över Brandkårens utryckningar

16 Fjärralarmeringsrapporter D2c Rapporter över alarm till andra brandkårsdistrikt

17 Utryckningsrapporter D2d Serien i arkivkartong om inte annat anges. Beskrivning av skadefallets förlopp, hur många bilar som ryckte ut och utryckningsplats. Gäller utryckningsrapporter för heltidsbrandkåren om inte annat anges. Efter 1988 kallas utryckningsrapporterna för insatsrapporter Inbunden Inbunden Inbunden Inbunden Inbunden Inbunden Inbunden Inbunden Inbunden Inbunden Inbunden Inbunden Inbunden Inbunden Inbunden Deltidsbrandkåren Deltidsbrandkåren

18 Utryckningsrapporter D2d Deltidsbrandkåren Deltidsbrandkåren Deltidsbrandkåren Deltidsbrandkåren

19 Övriga register och liggare D Journal över utryckningsrapporter. Ingår i B 1:1.

20 Korrespondens E1 Se även serie F1 Diarieförda handlingar Inkomna och utgående skrivelser Skrivelser rörande den kommunalekonomiska långtidsplaneringen (KELP 70) Skrivelser rörande bidrag till offentliga lokaler Inkomna brandordningar från kommuner i länet till Länsinspektören Inkomna skrivelser Inkomna rapporter rörande utryckningar Inkomna anmälningar om innehav av brandfarliga varor Skrivelser rörande stadsplaner Inkomna och utgående skrivelser angåenden arbetsmiljö 1980, , Inkomna skrivelser från yrkesinspektionen , ,

21 Kansliavdelningens diarieförda handlingar F1a Handlingarna ordnade i diarienummerordning, Dnr Dnr Dnr Dnr Dnr Dnr Dnr , , Dnr Dnr , Dnr Dnr Dnr Dnr Dnr 81-94, , 102, Dnr Dnr Dnr Dnr Dnr 65-73, Dnr 78-88

22 Kansliavdelningens diarieförda handlingar F1a Dnr 1-2, Dnr Dnr 31-38, Dnr Dnr 1-6, Dnr Dnr 19-23, Dnr 36-39, Dnr 53-64, Dnr Dnr Dnr 31-35, 37-50, Dnr Dnr 22-28, 30, 32, Dnr Med MBL-protokoll Dnr 11-20, 22-23, 26-30, 32-38, Dnr 41-52, Dnr Dnr 6 forts Dnr 7-26, Dnr 1, 4-7, 9-29

23 Kansliavdelningens diarieförda handlingar F1a Dnr Dnr 4-5, Dnr Dnr Dnr 1-8, Dnr Dnr Dnr Dnr Dnr Dnr Dnr /1992, Dnr / Dnr 1-10/1994, Dnr 1-24/ Dnr Dnr 1, Dnr 35, 37-43, 45-47, 50-53

24 Räddningsavdelningens diarieförda handlingar F1b : Dnr 1, 3-4, 6-7, 9-11, 22-23, 27-28, : Dnr 345, , 527, 598, 624, : Dnr 460, 554, , 819

25 Personalakter F2a Ordnat efter personnummer. Innehåller ansökningshandlingar, anställningsbevis, uppsägningar, enstaka lönelistor m.m. Se även Örebro stad, Drätselkammaren, Brandkåren, serie F 1a Personalakter. Se Personal. 1 Födda samt akter utan personnummer. 2 Födda Storformat. Födda Storformat. Födda Födda Födda Födda Födda Födda Födda Födda Födda Födda Födda Födda Födda

26 Personalakter F2a 17 Födda Födda

27 Utbildningsprogram F2b Uppdelad på heltid, deltid vid huvustationen eller bibrandstationer samt brandvärn i Glanshammar, Kilsmo och Vinön

28 Övriga handlingar rörande personal F2c Handlingar rörande tjänst som verkmästare Handlingar rörande tjänst som skorstensfejarmästare 1973, Avtal med skorstensfejarmästare 1975, Arbetsbeskrivningar 1978, 1985, utan år - Delegationsärenden 1987, , utan år - Handlingar rörande resultatlön vid sotningsavdelningen Personallistor, utan år

29 Handlingar rörande brandsyner F Brandsyneprotokoll för elektriska installationer Brandsyneprotokoll, 10 omslag, , , , Inkomna rapporter från inspektion av barnkolonier Instruktion för brandsyneverksamheten Instruktioner från Statens Brandnämnd Förteckningar över brandsyner, 3 häften, Redovisning av brandsyneverksamheten 1987, Besiktningsbevis

30 Handlingar rörande fastigheter F Handlingar rörande nybyggnad av brandstation i Odensbacken Handlingar rörande nybyggnad av övningstorn med förråd i kvarteret Brandstationen, tomt 6, Hyreskontrakt kvarteret 10 Bryggaren Handlingar rörande ombyggnad av brandstationen Byggnadsbeskrivning av brandstationen i Garphyttan Ritningar rörande kvarteret 206 Gasgeneratorn Handlingar rörande nybyggnad av brandövningshus Handlingar rörande nybyggnad av huvudbrandstation i Örebro Handlingar rörande nybyggnad av brandstation i Kumla

31 Utredningar F Underlag till och informationsmaterial för kommittén för pannservice Sjukstatistik under perioden , Protokoll och handlingar från kommittén för pannservice Slutrapport från kommittén för pannservice Verksamheten vid brandstyrkan i Mosås Nytt övningsområde Spårbundna rökövningshus 1979, Regional samverkan Bibrandstationerna Insatsberedskap för huvudstationens insatsområde Skyddskommitténs arbetsgrupp angående utvärdering av förslag till åtgärder i vagnhallen Besparingsutredning , Ny sotningstaxa 1975, Sotningsväsendets organisation i Örebro kommun Slanglängd på fordon vid utryckning Ombyggnation av brandstationen vid Fabriksgatan och nybyggnation vid Adolfsbergsvägen vid Aspholmen Avknoppning av verksamheter inom brandförsvaret Slutredovisning från arbetsgruppen för utryckningsorganisation Sjukfrånvarostatistik Räddningstjänstutredning (SOU 1971:50) Arbetstidens förkortning och förläggning av brandpersonal Inrättande av enskild flygplats vid Täby Redogörelse för besök vid brandskydds-utställningen vid Der Rote Hahn Katastrofplan över flygplats vid Gardermoen, Norge Förslag till ambulansväsendets utformning i Lörenskog, Norge Generalplanekommiténs utredningar och planskisser rörande kommundelarna Riksstatistik rörande det kommunala brandförsvarets kostnader

32 Utredningar F5 år 1973, Brand och civilförsvarsnämndens organisationsutredning Arbetstidsförkortning Utredningsuppdrag avseende arbetsledning Riskanalys Handlingar angående organisationsöversyn - Protokoll från arbetsgruppen för ledningsfrågor Protokoll från projektkommittén med bilagor Protokoll från demokratigruppen Protokoll från projektkommitténs arbetsgrupp Inkomna skrivelser till projektkommittén 1985, utan år

33 Handlingar rörande civilförsvarsplanering F Verkskyddsplaner: Postterminalen och SJ ME 02 Cfbas Odensbacken - Instruktion för fjärrindikeringsslinga vid slinga 11R, Instruktion för fast mätställe vid Fe Tybblehemmet, Instruktion för fast mätställe vid Cfbas Odensbacken, Plan för iordningsställande av obsplats vid höghuset Tybble, Plan för iordningsställande av obsplats vid Aspholmen, Örebro Mottaggningsenhet för fordon, Aplats 8002, Odenskolan, Sambandsplan Mobiliseringsöversikt Mobiliseringskalender Innehållsförteckning, stående order för tjänsten i ledningscentral och drivmedelsplan Utrustningsenhet GU (gemensam utrustning) ME 02 Cfbas Odensbacken - Inmönstringsenhet personal Verkskyddsplaner, företag Örebro kommun ME 02 Cfbas Odensbacken - Utrustningsenhet PU (personlig utrustning) Plan för snabbutrymning av Örebro tätort och länsplan för fördelning av andningsskydd Mobiliseringsinstruktioner brandgrupper i Odensbacken, Kilsmo och Vinön 1995

34 Handlingar rörande skyddsrum F7 Skyddsrumsinventeringar, kartor och potentiella objekt för att bli skyddsrum Med karta över skyddsrumsområdena Mikael - skyddsrumsområde 5, skyddsrumsområde 6, skyddsrumsområde 7, Olaus Petri - skyddsrumsområde 8, skyddsrumsområde 9, Längbro - skyddsrumsområde 10, Olaus Petri - skyddsrumsområde 11, Längbro - skyddsrumsområde 14, skyddsrumsområde 19 (Solhaga) Mikael - skyddsrumsområde 15, Olaus Petri - skyddsrumsområde 12, skyddsrumsområde 16, skyddsrumsområde 17, skyddsrumsområde 21, Almby - skyddsrumsområde 24, Nikolai - skyddsrumsområde 22, skyddsrumsområde 23, skyddsrumsområde 25, skyddsrumsområde 26, Nikolai/Åby industriområde, skyddsrumsområde 27, Almby - skyddsrumsområde 30,

35 Handlingar rörande skyddsrum F7 - skyddsrumsområde 31, skyddsrumsområde 35, Almby/Brickebacken 1982 Gällersta/Norra Bro - skyddsrumsområde U12/1801, Hovsta - skyddsrumsområde U2/1801, 1982 Längbro/Mellringe - skyddsrumsområde U5/1801, 1982 Marieberg, östra delen - skyddsrumsområde 36, 1982 Mikael/Lundby - skyddsrumsområde ui/1801, SJ huvudverkstad Nikolai - skyddsrumsområde 28, Nikolai/Aspholmen skyddsrumsområde 29, skyddsrumsområde 33, Nikolai/Ånsta skyddsrumsområde 34, Nikolai/Adolfsberg Registerkort skyddsrumsdetaljer, utan år

36 Övriga ämnesordnade handlingar F Klagomål gällande nöjesåkning av ambulanspersonalen i Vivalla Gästbok Rapport angående barnden hos AB Gotthard Nilsson, Aspholmsvägen Förslag till minimibrandordning Avtal om brandsläckning mellan Örebro och Lindesberg 1986 Statistikrapporter - Utryckningar, historiska beräkningar - Trafikolyckor Larm och utryckningar Antalet invånare inom respektive utryckningsområde Rökdykare vid bibrandstationerna Räddningstjänstplan för Örebro kommun 1987, Rapport angående branden på Olaigatan 7, Räddningstjänstplan för Lekebergs kommun Avtalsförslag Örebro-Kumla angående räddningstjänst, utan år - Förslag till ny brandordning, utan år - namninsamling för bevarande av Glanshammars borgarbrandkår, utan år Handlingar angående inköp av maskinstege Funktionsbeskrivning för utbildningsavdelningen PM angående sambandscentralen Betänkande angående vattendykarberedskap Protokoll från skyddsronder 1981, , Handlingar angående automatiskt brandlarm , 1986, 1990, utan år - Utbildning "Fri väg" C-utbildning Resursförteckning över brandförsvaret i T-län Förslag angående arbetstid och tjänstgöringsschema för brandpersonal 1990 Handlingar angående brandposter - Handlingar , , utan år - Protokoll , Information vid tillsyn 1988

37 Övriga ämnesordnade handlingar F8 - Organisation - Statistik om utryckningar - Material och utrustning - Kompetens - Skogsbrandbevakning , Sammanställning av anmälda arbetsskador 1990, Handlingar angående skyddsombud Ny logotyp 1993, Rapport från arbetsgruppen för arbetsplatsdemokrati, utan år - Ärendehandläggning för räddningsavdelningen, utan år Handlingar rörande energikrisen Handlingar rörande civilförsvarsövningar Handlingar rörande indelning av sotningsdistrikt Avtal med Fläkt Installatör AB Avtal med Postverket , Handlingar rörande radioanläggningar Handlingar rörande inrättande av en räddningsnämnd Handlingar rörande privatiseringen av sotningsverksamheten 1986, Handlingar rörande reglemente för räddningsnämnden Räddningstjänstplan för Örebro kommun Handlingar rörande städning Instruktion för utryckning vid Örebro brandförsvar 1989, utan år - Handlingar rörande handläggning av civila försvarsfrågor Redovisning av byggnads- och planärenden samt slutbesiktningar Handlingar rörande BAS-utbildning Instruktioner för Örebro brandkår, utan år - Instruktion i händelse av stora olyckor, utan år

38 Bokslut G Häri även: Serie G2 Månadsjournaler Serie G3 Lönelistor Serie G6 Övriga räkenskaper

39 Månadsjournaler G2 Årssammandrag har bevarats Ingår i G 1:1.

40 Lönelistor G Ingår i G 1: Januari - juni

41 Inventarieförteckningar G Inventarieförteckningar Förteckningar över inventarievärden ,

42 Budget G Budgetförslag Budgetunderlag Budget Förslag till utgifts- och inkomststat för Örebro kommun Underlag till driftsbudget Uppföljning av budget , Internbudget Budgetskrivelser 1990

43 Övriga räkenskaper G Specifikation av kostnader Ekonomiska planer 1993 Ingår i G 1:1.

44 Diabilder K1 Serien i diabilds-fickor, hängmappar. Serien placerad i bildavdelningens klimatdepå. Inlagd i Bildarkivet. Bildnummer OK-015-D. - Bildnummer OK-015-D

45 Tidningsklipp Ö Tidningsklipp , Brandmuseum

Örebro kommun. Besvärsnämnden.

Örebro kommun. Besvärsnämnden. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Örebro kommun. Besvärsnämnden. 2014-09-23 Historik Verksamhetstid 1971-1991, handlingarna omfattar åren 1971-1975 Efter beslut av stadsfullmäktige upprättades besvärsnämnden

Läs mer

Örebro stad. Örebro praktiska språkoch handelsskola.

Örebro stad. Örebro praktiska språkoch handelsskola. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Örebro stad. Örebro praktiska språkoch handelsskola. 2014-10-03 Historik Verksamhetstid och handlingar 1895-1968 Grundades år 1895 Örebro praktiska språk- och handelsskola

Läs mer

Örebro kommun. Valnämnden.

Örebro kommun. Valnämnden. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Örebro kommun. Valnämnden. 2014-09-23 Historik Verksamhetstid 1971-, handlingarna omfattar åren 1971- Enligt 1909 års vallag delades landet in i valkretsar för val till

Läs mer

Örebro stad. Byggnadsnämnden.

Örebro stad. Byggnadsnämnden. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Örebro stad. Byggnadsnämnden. 2016-04-07 Historik Verksamhetstid 1857-1970, handlingar omfattar tiden 1783-1970 Byggnadsnämnden Byggnadsnämnden hade fram till år 1960

Läs mer

Industribyggnadsbolaget i Örebro AB, IBB.

Industribyggnadsbolaget i Örebro AB, IBB. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Industribyggnadsbolaget i Örebro AB, IBB. 2016-04-13 Historik Verksamhetstid och handlingar omfattar åren 1973-2003. Organisationsnummer 556167-8276 Bolagets registreras

Läs mer

Örebro stad. Högre allmänna läroverket för flickor.

Örebro stad. Högre allmänna läroverket för flickor. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Örebro stad. Högre allmänna läroverket för flickor. 2016-04-07 Historik Verksamhetstid 1931-1969, handlingarna omfattar tiden 1908-1969. Högre allmänna läroverket för

Läs mer

Örebro stad. Försörjningsanstalten / Vårdhemmet.

Örebro stad. Försörjningsanstalten / Vårdhemmet. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Örebro stad. Försörjningsanstalten / Vårdhemmet. 2014-10-03 Historik Handlingarna omfattar tiden 1799-1970 De äldsta handlingarna härrör från fattighuset och de arbeten

Läs mer

Örebro kommun. Vuxenutbildningsoch arbetsmarknadsnämnden.

Örebro kommun. Vuxenutbildningsoch arbetsmarknadsnämnden. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Örebro kommun. Vuxenutbildningsoch arbetsmarknadsnämnden. 2016-04-06 Historik Verksamhetstid 2003 - Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden bildades januari 2003

Läs mer

Örebro kommun. Östernärke skol- och områdesnämnd.

Örebro kommun. Östernärke skol- och områdesnämnd. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Örebro kommun. Östernärke skol- och områdesnämnd. 2016-04-06 Historik Verksamhetstid 2003 - Östernärke områdesnämnd ansvarar och utövar sina befogenheter inom Asker,

Läs mer

Örebro stad. Säkerhetskommittén.

Örebro stad. Säkerhetskommittén. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Örebro stad. Säkerhetskommittén. 2016-04-07 Historik Verksamhetstid 1944-1970, handlingarna omfattar tiden 1944-1973 Säkerhetskommittén hade sitt första konstituerande

Läs mer

Örebro kommun. Parknämnden.

Örebro kommun. Parknämnden. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Örebro kommun. Parknämnden. 2014-09-23 Historik Verksamhetstid 1971-1985, handlingarna omfattar åren 1970-1989 Parknämndens arkiv är en fortsättning på Örebro stad Parknämndens

Läs mer

Örebro kommun. Vuxenutbildningsoch arbetsmarknadsnämnden.

Örebro kommun. Vuxenutbildningsoch arbetsmarknadsnämnden. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Örebro kommun. Vuxenutbildningsoch arbetsmarknadsnämnden. 2014-09-23 Historik Verksamhetstid 2003 - Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden bildades januari 2003

Läs mer

Magnus Dahlanders personarkiv.

Magnus Dahlanders personarkiv. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Magnus Dahlanders personarkiv. 2014-10-07 Historik Verksamhetstid 1899-1914, handlingarna omfattar åren 1844-1934. Magnus Dahlander (1862-1951) var stadsarkitekt i Örebro

Läs mer

Stiftelsen Örebro läns djursjukhus.

Stiftelsen Örebro läns djursjukhus. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Stiftelsen Örebro läns djursjukhus. 2014-10-13 Historik Verksamhetstid 1978-1997, handlingarna omfattar tiden 1974-1997 I början av 1970 talet hade kravet från allmänheten

Läs mer

Längbro kommun. Fattigvårdsstyrelsen.

Längbro kommun. Fattigvårdsstyrelsen. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning. 2015-05-25 Historik Historik för. (Verksamhetstid 1923-1936, handlingar omfattar tiden 1923-1937) Den första förordningen om fattigvård i Sverige kom i juni 1871. I

Läs mer

Stiftelsen Örebro läns djursjukhus.

Stiftelsen Örebro läns djursjukhus. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Stiftelsen Örebro läns djursjukhus. 2016-04-13 Historik Verksamhetstid 1978-1997, handlingarna omfattar tiden 1974-1997 Organisationsnummer 875001-2562 Invigning 1978

Läs mer

Varberga, Oxhagen och Markbacken Bostad. Mariebergs och Mosås tätorter Bostad. Pilängens industriområde Bostad. Lindesbergs tätort C.

Varberga, Oxhagen och Markbacken Bostad. Mariebergs och Mosås tätorter Bostad. Pilängens industriområde Bostad. Lindesbergs tätort C. Sida: 1 ( 6 ) 1801 1880048 Örebro tätort yttre 1880050 Örebro tätort inre 1880052 Örebro tätort C 1880053 Örebro tätort innercentrum 1801 1880053 Örebro tätort innercentrum 1801 1880052 Örebro tätort C

Läs mer

Örebro stad. Örebro stads epidemisjukhus.

Örebro stad. Örebro stads epidemisjukhus. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Örebro stad. Örebro stads epidemisjukhus. 2014-10-03 Historik Verksamhetstid 1863-1950, handlingarna omfattar tiden 1866-1952 År 1863 uppfördes ett epidemisjukhus mitt

Läs mer

Arkiv: 438 Röda Korset Östgötadistriktet Plats: 06/a. Mötesprotokoll Seriesignum: A 3. Dagordningar Seriesignum: A 2. Volym nummer. Tid.

Arkiv: 438 Röda Korset Östgötadistriktet Plats: 06/a. Mötesprotokoll Seriesignum: A 3. Dagordningar Seriesignum: A 2. Volym nummer. Tid. Årsmötesprotokoll Seriesignum: A 1 1 1916 1954 Serien i arkivkartong. I denna volymen ingår också A:2 och A:3. Dagordningar Seriesignum: A 2 1917 1940 Serien i arkivkartong. Till årsmöten. Ingår i volym

Läs mer

Askers storkommun. Byggnadsnämnden.

Askers storkommun. Byggnadsnämnden. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Askers storkommun. Byggnadsnämnden. 2014-12-17 Historik Handlingar omfattar tiden 1951-1971, verksamhetstid 19552-1970. Askers storkommun bildades den 1 januari 1952

Läs mer

LULEÅ STAD BRANDKÅREN

LULEÅ STAD BRANDKÅREN Luleå kommuns stadsarkiv ARKIVFÖRTECKNING LULEÅ STAD BRANDKÅREN Referenskod SE// Utskriftsdatum Arkivbildare LULEÅ STAD BRANDKÅREN 9 Depå Luleå kommuns stadsarkiv Översikt arkivbildare LULEÅ STAD BRANDKÅREN

Läs mer

Örebro kommun. Karolinska skolan.

Örebro kommun. Karolinska skolan. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Örebro kommun. Karolinska skolan. 2014-09-23 Historik Verksamhetstid och handlingar omfattar tiden 1971 - Karolinska skolan, eller som den tidigare hette - Örebro skola,

Läs mer

Hovsta kommun. Barnavårdsnämnden.

Hovsta kommun. Barnavårdsnämnden. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning. 2015-01-14 Historik Historik för. (Handlingar och verksamhetstid 1925-1951) En ny lag om samhällets barnavård kom den 6 juni 1924. Den föreskrev att samhällets barnavårdande

Läs mer

Örebro kommun. Kommunala vuxenutbildningen/komvux.

Örebro kommun. Kommunala vuxenutbildningen/komvux. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Örebro kommun. Kommunala vuxenutbildningen/komvux. 2016-04-06 Historik Verksamhetstid 1971-2002, handlingar omfattar tiden 1971-2003 Sammanslagning Örebro skola för vuxna

Läs mer

Stiftelsen Lekebergshus.

Stiftelsen Lekebergshus. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Stiftelsen Lekebergshus. 2016-04-13 Historik Verksamhetstid och handlingarna omfattar 1962-1970. Stiftelsen bildas När Stiftelsen lekebergshus bildas stod de under överinseende

Läs mer

Rinkaby kommun. Fattigvårdsstyrelsen.

Rinkaby kommun. Fattigvårdsstyrelsen. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Rinkaby kommun. Fattigvårdsstyrelsen. 2016-04-14 Historik Handlingar omfattar tiden 1853-1951, verksamhetstid 1919-1951. Den första förordningen om fattigvård i Sverige

Läs mer

Arkiv: 956 Linköpings Kvinnliga Bilkår Plats: 03. Mötes- och styrelseprotokoll Seriesignum: A 1. Övriga protokoll Seriesignum: A 2

Arkiv: 956 Linköpings Kvinnliga Bilkår Plats: 03. Mötes- och styrelseprotokoll Seriesignum: A 1. Övriga protokoll Seriesignum: A 2 Mötes- och styrelseprotokoll A 1 1 1943 1948 Serien i arkivkartong. 1949 1954 Ingår i volym A1:1. 2 1955 1967 3 1968 1975 1975 1980 Ingår i volym A1:3. 4 1980 1985 1985 1993 Ingår i volym A1:4. Övriga

Läs mer

Örebro kommun. Informationskontoret.

Örebro kommun. Informationskontoret. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Örebro kommun. Informationskontoret. 2014-09-23 Historik Verksamhetstid 1971-1991, handlingar omfattar tiden 1971-1990 Arkivet är en fortsättning på Örebro Stad. Drätselkammaren

Läs mer

Reviderad: Handlingarna finns att söka/förvaras. Levereras till kommunarkiv. Nej Ordnas systematiskt Nej Gallras vid inaktualitet.

Reviderad: Handlingarna finns att söka/förvaras. Levereras till kommunarkiv. Nej Ordnas systematiskt Nej Gallras vid inaktualitet. Allmän administration Avskrifter, kopior, utdrag, dubbletter och överexemplar som inkomna endast för kännedom Nej Ordnas systematiskt Nej Gallras vid Delegationsbeslut Ja KS diarium Egenproducerat information,

Läs mer

Örebro stad. Karolinska aftonskolan.

Örebro stad. Karolinska aftonskolan. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Örebro stad. Karolinska aftonskolan. 2014-10-03 Historik Verksamhetstid och handlingar 1944-1968 Örebro aftonskola startades på initiativ av NKI-skolan i Stockholm (skola

Läs mer

Örebro stad. Örebro stads sjukhem.

Örebro stad. Örebro stads sjukhem. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Örebro stad. Örebro stads sjukhem. 2014-10-03 Historik Verksamhetstid 1912-1954, handlingarna omfattar tiden 1912-1953 Örebro Stads Sjukhem invigdes år 1912 och togs

Läs mer

Arkiv: 18 Linköpings Nykterhetsförbund Plats: 09. Mötesprotokoll Seriesignum: A 1. Styrelseprotokoll Seriesignum: A 2. AU-protokoll Seriesignum: A 3

Arkiv: 18 Linköpings Nykterhetsförbund Plats: 09. Mötesprotokoll Seriesignum: A 1. Styrelseprotokoll Seriesignum: A 2. AU-protokoll Seriesignum: A 3 Mötesprotokoll Seriesignum: A 1 1 1891 1923 Serien i arkivkartong. Protokollen inbunda. 2 1934 1993 1992 och 1993 kopior. I denna volymen ingår också A:2 1934-1949. Styrelseprotokoll Seriesignum: A 2 1934

Läs mer

Ånsta kommun. Barnavårdsnämnden.

Ånsta kommun. Barnavårdsnämnden. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Ånsta kommun. Barnavårdsnämnden. 2016-04-18 Historik Verksamhetstid 1919-1942 I lagen om samhällets barnavård, den 6 juni 1924, föreskrevs att samhällets barnavårdande

Läs mer

Stiftelsen Johanna Nilssons minne.

Stiftelsen Johanna Nilssons minne. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Stiftelsen Johanna Nilssons minne. 2017-01-03 Historik Verksamhetstid 1904-1980, handlingarna omfattar tiden 1911-1984 Tillkomst Den 1 mars 1904 föredrogs ett donationsbrev

Läs mer

BENESTAD RAMSÅSA TRYDE ULLSTORP

BENESTAD RAMSÅSA TRYDE ULLSTORP BENESTAD RAMSÅSA TRYDE ULLSTORP Förteckning i sammandrag över handlingar från styrelser och nämnder i Benestads kommun 1863 1951 Ramsåsas kommun 1863 1951 Tryde kommun 1863-1951 Ullstorps kommun 1863 1951

Läs mer

Örebro stad. Örebro Flygplats.

Örebro stad. Örebro Flygplats. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Örebro stad. Örebro Flygplats. 2014-10-03 Historik Verksamhetstid 1933-1970, handlingarna omfattar tiden 1940-1967 Flygplatsen byggs Under 1920-talet började man fundera

Läs mer

UPPRÄTTANDE AV ARKIVFÖRTECKNING ORDNA OCH FÖRTECKNA HANDLINGAR ENLIGT ALLMÄNNA ARKIVSCHEMAT

UPPRÄTTANDE AV ARKIVFÖRTECKNING ORDNA OCH FÖRTECKNA HANDLINGAR ENLIGT ALLMÄNNA ARKIVSCHEMAT Vägledning UPPRÄTTANDE AV ARKIVFÖRTECKNING ORDNA OCH FÖRTECKNA HANDLINGAR ENLIGT ALLMÄNNA ARKIVSCHEMAT Vägledning 1 (15) UPPRÄTTANDE AV ARKIVFÖRTECKNING ORDNA OCH FÖRTECKNA HANDLINGAR ENLIGT ALLMÄNNA ARKIVSCHEMAT

Läs mer

Arkiv: 436 Linköpingskretsen av Svenska Röda Korset Plats: 06/a. Styrelseprotokoll Seriesignum: A 1. Bilagor till protokoll Seriesignum: A 2

Arkiv: 436 Linköpingskretsen av Svenska Röda Korset Plats: 06/a. Styrelseprotokoll Seriesignum: A 1. Bilagor till protokoll Seriesignum: A 2 Styrelseprotokoll Seriesignum: A 1 1914 1923 Ingår i volym A3:1. Inbunden protokollsbok. Innehåller även årsmötesprotokoll. 1924 1928 Ingår i volym A3:1. Inbunden protokollsbok med bilagor. 1 1929 1943

Läs mer

Register till diarier Register till fastighetsakter Diarieförda handlingar Fastighetsakter Akter reglerad gatumark

Register till diarier Register till fastighetsakter Diarieförda handlingar Fastighetsakter Akter reglerad gatumark 1983-1991 Register över serierna A1A A1B A2A A2B A3A A3B A4 C1A C1B D1 F1A F2AB F2AC F3A F3B F4A G1A J1A J2A Protokoll Protokollsbilagor Arbetsutskottets protokoll Arbetsutskottets protokollsbilagor Byggnadsutskottets

Läs mer

BEVARANDE- OCH GALLRINGSPLAN FÖR NATURBRUKSGYMNASIER I STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING

BEVARANDE- OCH GALLRINGSPLAN FÖR NATURBRUKSGYMNASIER I STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING BEVARANDE- OCH GALLRINGSPLAN FÖR NATURBRUKSGYMNASIER I STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING Handling Gallringsfrist A. PROTOKOLL OCH MINNESANTECKNINGAR Skolkonferensprotokoll Ledningsgruppens protokoll MBL-protokoll

Läs mer

Örebro kommun. Socialnämnden 1.

Örebro kommun. Socialnämnden 1. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Örebro kommun. Socialnämnden 1. 2016-04-06 Historik Verksamhetstid 1971-1973, handlingar omfattar åren 1969-1973 Den 8 januari 1971 hälsade ordförande Helny Westman välkomna

Läs mer

Arkiv: 1363 Linköpings Soroptimistklubb Plats: 08. Årsmötesprotokoll Seriesignum: A 1. Styrelseprotokoll Seriesignum: A 2. Volym nummer.

Arkiv: 1363 Linköpings Soroptimistklubb Plats: 08. Årsmötesprotokoll Seriesignum: A 1. Styrelseprotokoll Seriesignum: A 2. Volym nummer. Årsmötesprotokoll Seriesignum: A 1 1 1969 1978 Serien i arkivkartong. I volymen ingår även A:2, B:1, B:2 och B:3. 1980 1990 Ingår i volym A1:1. Protokoll för 1981 saknas. 1991 2003 Ingår i volym A1:1.

Läs mer

Ekeby-Gällersta storkommun. Kommunalnämnden.

Ekeby-Gällersta storkommun. Kommunalnämnden. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Ekeby-Gällersta storkommun. Kommunalnämnden. 2014-12-18 Historik Historik för. Ekeby-Gällersta storkommun bildades den 1 januari 1952 genom sammanläggning av Ekeby och

Läs mer

Askers storkommun. Socialnämnden.

Askers storkommun. Socialnämnden. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Askers storkommun. Socialnämnden. 2014-12-17 Historik Verksamhetstid 1952-1970, handlingar omfattar tiden 1926-1972 Askers storkommun bildades den 1 januari 1952 genom

Läs mer

Axbergs storkommun. Fattigvårdsstyrelsen/Socialnämnden.

Axbergs storkommun. Fattigvårdsstyrelsen/Socialnämnden. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Axbergs storkommun. Fattigvårdsstyrelsen/Socialnämnden. 2014-12-18 Historik Handlingar omfattar tiden 1920-1970, verksamhetstid 1952-1970 Axberg, Ervalla, Hovsta och

Läs mer

Örebro kommun. Tekniska servicekontoret, TS.

Örebro kommun. Tekniska servicekontoret, TS. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Örebro kommun. Tekniska servicekontoret, TS. 2014-09-23 Historik Verksamhetstid 1992-1998, handlingarna omfattar åren 1991-1997 Bildandet av Tekniska Servicekontoret

Läs mer

Örebro kommun. Gymnasienämnden.

Örebro kommun. Gymnasienämnden. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Örebro kommun. Gymnasienämnden. 2016-04-06 Historik Historik för. Sida 1 av 1 Innehållsförteckning A A1 A1a A1b A1c A1d A2 A3 A4 A5 A6 B B1 C C1 D D1 E E1 E1a E1b F F1

Läs mer

Fotoateljé Ebba Sundevall och Co.

Fotoateljé Ebba Sundevall och Co. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Fotoateljé Ebba Sundevall och Co. 2014-10-13 Historik Historik för(1895-1939) ateljénsundevalls fotoateljé etablerades år 1895 i Örebro och drevs

Läs mer

Örebro kommun. Valnämnden.

Örebro kommun. Valnämnden. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Örebro kommun. Valnämnden. 2016-04-06 Historik Verksamhetstid 1971-, handlingarna omfattar åren 1971- Enligt 1909 års vallag delades landet in i valkretsar för val till

Läs mer

AB A. Widestrands trävarufirma.

AB A. Widestrands trävarufirma. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning AB A. Widestrands trävarufirma. 2014-10-13 Historik Historik för AB A. Widestrands trävarufirma (GF:39). Leveranser: Leveransnummer 2004:118 Sida 1 av 1 Innehållsförteckning

Läs mer

Stiftelsen Fokus, lokalstyrelse.

Stiftelsen Fokus, lokalstyrelse. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Stiftelsen Fokus, lokalstyrelse. 2016-04-13 Historik Verksamhetstid och handlingarna omfattar 1967-1975 Organisationsnummer Verksamhet Stiftelsen Fokus (Röda fjädern)

Läs mer

Örebro kommun. Fritids- och turistnämnden I.

Örebro kommun. Fritids- och turistnämnden I. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Örebro kommun. Fritids- och turistnämnden I. 2016-04-06 Historik Verksamhetstid 1983-1987, handlingar omfattar åren 1983-1989 Nämnden bildades i samband med kommundelsreformen

Läs mer

Örebro skollovskoloniers fond.

Örebro skollovskoloniers fond. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Örebro skollovskoloniers fond. 2014-10-17 Historik Verksamhetstid 1901-1943, handlingarna omfattar tiden 1901-1969 Redan år 1896 startades skollovskoloniverksamheten

Läs mer

Henning Elmqvists personarkiv.

Henning Elmqvists personarkiv. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Henning Elmqvists personarkiv. 2014-10-07 Historik Verksamhetstid 1925-1928, handlingarna omfattar tiden 1859-1931. Henning Elmqvist (1871-1933) var landshövding i Örebro

Läs mer

AB Smålägenheter i Örebro.

AB Smålägenheter i Örebro. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning AB Smålägenheter i Örebro. 2016-04-13 Historik Verksamhetstid och handlingarna omfattar åren 1916-1965 Konstituerande bolagsstämma 1916-10-05 hölls det konstituerande

Läs mer

Ekeby-Gällersta storkommun. Barnavårdsnämnden.

Ekeby-Gällersta storkommun. Barnavårdsnämnden. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Ekeby-Gällersta storkommun. Barnavårdsnämnden. 2014-12-18 Historik Historik för. ( Verksamhetstid 1952-1970. Handlingar omfattar tiden 1932-1970) Ekeby-Gällersta storkommun

Läs mer

Centrala byggnadskommittén (CBK) 1971-1982 Register över serierna

Centrala byggnadskommittén (CBK) 1971-1982 Register över serierna (CBK) 1971-1982 Register över serierna A1 F1A F1B F1C F1D Protokoll Byggnadshandlingar för servicehus och ålderdomshem Byggnadshandlingar för skolor Byggnadshandlingar för barnstugor och förskolor Byggnadshandlingar,

Läs mer

Handlingsprogram för skydd mot olyckor 2013-2015. 2012-11-06 Efter remissrunda Antaget av kommunfullmäktige 2012-12-03, 98 Diarienummer 382/12-015

Handlingsprogram för skydd mot olyckor 2013-2015. 2012-11-06 Efter remissrunda Antaget av kommunfullmäktige 2012-12-03, 98 Diarienummer 382/12-015 Handlingsprogram för skydd mot olyckor 2013-2015 2012-11-06 Efter remissrunda Antaget av kommunfullmäktige 2012-12-03, 98 Diarienummer 382/12-015 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 1.1 Bakgrund... 3

Läs mer

Örebro kommun. Hälsovårdsnämnden.

Örebro kommun. Hälsovårdsnämnden. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Örebro kommun. Hälsovårdsnämnden. 2016-04-06 Historik Verksamhetstid 1971-1983, handlingar omfattar tiden 1955-1983 När Örebro kommun bildades 1971 övertogs stadens hälsovårdsnämnds

Läs mer

Handlingsprogram. Enligt Lagen om skydd mot olyckor

Handlingsprogram. Enligt Lagen om skydd mot olyckor Upprättad: 2015-03-29 Antagen av direktionen: 2016-04-07 Diarienummer: NN 2015-118 Handläggare: Anders Larsson, Ulf Smedberg Handlingsprogram Enligt Lagen om skydd mot olyckor 2016-2019 Nerikes Brandkår

Läs mer

Nu får du utökad möjlighet att välja vårdcentral. Hälsoval Örebro län

Nu får du utökad möjlighet att välja vårdcentral. Hälsoval Örebro län Nu får du utökad möjlighet att välja vårdcentral Hälsoval Örebro län 2 Valet är ditt! I januari 2010 infördes Hälsoval Örebro län. Det innebär utökade möjligheter för dig att fritt välja vårdcentral i

Läs mer

Örebro stadsarkiv. Arkivförteckning. Bo 92 i Örebro AB.

Örebro stadsarkiv. Arkivförteckning. Bo 92 i Örebro AB. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Bo 92 i Örebro AB. 2011-03-30 Historik Verksamhetstid 1989-1994, handlingarna omfattar åren 1978-1994 Bomässa 1992 Bo 92 i Örebro AB bildades i februari 1989. Bolagets

Läs mer

Stiftelsen Örebro miljövårdscentrum / Rosängen.

Stiftelsen Örebro miljövårdscentrum / Rosängen. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Stiftelsen Örebro miljövårdscentrum / Rosängen. 2016-04-13 Historik Verksamhetstid 1986-1997, handlingar omfattar tiden 1985-1997 Organisationsnummer 875001-4907 Bolagets

Läs mer

DOKUMENTHANTERINGSPLAN Allmän Administration Antagen att gälla från och med: 2015-01-01 Dnr: 51/15 Handlingsslag. Gallras (=förstöres) Arkivläggs

DOKUMENTHANTERINGSPLAN Allmän Administration Antagen att gälla från och med: 2015-01-01 Dnr: 51/15 Handlingsslag. Gallras (=förstöres) Arkivläggs Allmän Administration Antagen att gälla från och med: 015-01-01 Dnr: 51/15 IT-system, förteckningar över och beskrivningar av använda och aktuella (Dokumentation över systemets uppbyggnad samt över använda

Läs mer

Arkiv: 1059 Linköpings Fältbiologer Plats: 02/b. Årsmötesprotokoll Seriesignum: A 1. Styrelseprotokoll Seriesignum: A 2

Arkiv: 1059 Linköpings Fältbiologer Plats: 02/b. Årsmötesprotokoll Seriesignum: A 1. Styrelseprotokoll Seriesignum: A 2 Årsmötesprotokoll Seriesignum: A 1 1 1962 1971 Serien i arkivkartong. I denna volym ingår även: A:2, A:3, A:4, A:5, A:6 och A:7. Inbunden protokollbok. Innehåller årsmötesprotokoll samt styrelseprotokoll.

Läs mer

Orust kommun Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Orust kommun Miljö- och hälsoskyddsnämnden Orust kommun 1971- Miljö- och hälsoskyddsnämnden 1971-1998 Ersattes 1999 av Samhällsbyggnadsnämnden. Innehållsförteckning A. PROTOKOLL 1. Hälsovårdsnämnden/Miljö- och hälsoskyddsnämndens protokoll 2. Miljö-

Läs mer

Operativa riktlinjer. Beslutad 2014-02-14

Operativa riktlinjer. Beslutad 2014-02-14 Operativa riktlinjer Beslutad 24-2-4 Revideringar Datum Noteringar Utförd av Beslutad av 24-2-4 :a beslutad version HS JK Innehållsförteckning INLEDNING 3 KOMPETENSER FÖR OLIKA BEFATTNINGAR 4 LEDNINGSPRINCIPER

Läs mer

Örebro stad. Elementarskolan för flickor.

Örebro stad. Elementarskolan för flickor. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Örebro stad. Elementarskolan för flickor. 2014-10-03 Historik Verksamhetstid 1863-1932, handlingarna omfattar tiden 1866-1965. 1863 startade Emilie Charlotta Risberg

Läs mer

Ljunggrens släktarkiv.

Ljunggrens släktarkiv. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Ljunggrens släktarkiv. 2014-10-07 Historik Handlingarna omfattar åren 1856-1999. Ljunggrens släktarkiv innehåller handlingar från fem personer som på olika sätt är släkt

Läs mer

Örebro stad. Kommunala flickskolan.

Örebro stad. Kommunala flickskolan. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Örebro stad. Kommunala flickskolan. 2014-10-03 Historik Veksamhetstid 1932-1963, handlingar omfattar tiden 1931-1972 Kommunala flickskolan (KF) bildades 1 juli 1932 efter

Läs mer

Uppgifter om arkivbildaren. Uppgifter om arkiv. Uppgifter om arkiv. Uppgifter om arkiv. Uppgifter om arkiv. Översikt arkivbildare

Uppgifter om arkivbildaren. Uppgifter om arkiv. Uppgifter om arkiv. Uppgifter om arkiv. Uppgifter om arkiv. Översikt arkivbildare Översikt arkivbildare NORRA SANDSJÖ KOMMUN 14 Uppgifter om arkivbildaren Arkivbildarens namn NORRA SANDSJÖ KOMMUN 14 Alternativa namn Verksamhetstid NADkategori Verksamhetstyp Geografisk hemvist Verksamhetsort

Läs mer

Örebro kommun. Tekniska nämnden.

Örebro kommun. Tekniska nämnden. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Örebro kommun. Tekniska nämnden. 2016-04-06 Historik Verksamhetstid 1986 -, Handlingarna omfattar åren 1970 - Föregångarna Under perioden 1911-1966 fanns Byggnadskontoret

Läs mer

Örebro kommun. Överförmyndarnämnden.

Örebro kommun. Överförmyndarnämnden. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Örebro kommun. Överförmyndarnämnden. 2016-04-06 Historik Verksamhetstid och handlingar 1976 - Överförmyndaren 1925-1976 1925 trädde SFS 1924:320 i kraft. Den innebar

Läs mer

Lillevi Richardtsons personarkiv.

Lillevi Richardtsons personarkiv. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Lillevi Richardtsons personarkiv. 2017-01-04 Historik Lillevi Richardtson (1919-2006) föddes i Åbo. Efter studenten utbildade hon sig till arkitekt på Tekniska Högskolan

Läs mer

Arkiv: 1163 Östra Hargs Sjukhjälpsförening Plats: 06/c. Protokollsböcker Seriesignum: A 1. Sammanträdesprotokoll Seriesignum: A 2

Arkiv: 1163 Östra Hargs Sjukhjälpsförening Plats: 06/c. Protokollsböcker Seriesignum: A 1. Sammanträdesprotokoll Seriesignum: A 2 Protokollsböcker Seriesignum: A 1 1 1897 1919 Inbunden protokollsbok. 2 1920 1945 I arkivkartong. Inbunden bok. I denna volym ingår även: A:2, A:3, B:1, B:2 och D:3. Sammanträdesprotokoll Seriesignum:

Läs mer

Örebro kommun. Nämnden för funktionshindrade.

Örebro kommun. Nämnden för funktionshindrade. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Örebro kommun. Nämnden för funktionshindrade. 2014-09-23 Historik Verksamhetstid 2003 -, handlingarna omfattar åren 2003 - Kommundelarna Genom omorganisationen i kommunen

Läs mer

Örebro stad. Parknämnden.

Örebro stad. Parknämnden. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Örebro stad. Parknämnden. 2016-04-07 Historik Verksamhetstid 1962-1970, handlingarna omfattar tiden 1944-1971 Utredning År 1957 insättades en Park-och idrottsnämnd som

Läs mer

Arkivplan för Svenska Klätterförbundet inklusive dess kommittéer Samt en rekommendation och tips för SDF, klätterombud och klätterklubbar

Arkivplan för Svenska Klätterförbundet inklusive dess kommittéer Samt en rekommendation och tips för SDF, klätterombud och klätterklubbar Arkivplan för Svenska Klätterförbundet inklusive dess kommittéer Samt en rekommendation och tips för SDF, klätterombud och klätterklubbar Arkiveringens två hörnstenar 1. Historia Det är vi idag, nu, som

Läs mer

Arkiv: 226 Linköpings Typografklubb Sommar och semesterhem Plats: 01/a. Mötes- och styrelseprotokoll Seriesignum: A 1

Arkiv: 226 Linköpings Typografklubb Sommar och semesterhem Plats: 01/a. Mötes- och styrelseprotokoll Seriesignum: A 1 Mötes- och styrelseprotokoll Seriesignum: A 1 1 1936 1945 Serien i arkivkartong. Häftad. I denna volymen ingår också A:2, A:3, A:4, B:1, B:2, B:3, D:1, E:1, F:1, F:2, F:3, F:4, F:5, F:6, F:7, F:8, G:1,

Läs mer

Örebro Brandkårs understödskassa.

Örebro Brandkårs understödskassa. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Örebro Brandkårs understödskassa. 2014-10-13 Historik Verksamhetstid och handlingarnas omfattning 1918-1948 Örebro Brandkårs understödskassa lär ha bildats 1918. Detta

Läs mer

Kumla kommun VERKSTYRELSEN (TEKNISKA VERKEN) Historik

Kumla kommun VERKSTYRELSEN (TEKNISKA VERKEN) Historik Kumla kommun VERKSTYRELSEN (TEKNISKA VERKEN) Historik Verkstyrelsens huvudsakliga ansvarsområden var, renhållning, vatten och avlopp, reningsverk och gatuförvaltning. Vid en omorganisation 1983 uppgick

Läs mer

Arkivbeskrivning för fritids- och kulturnämnden tillika demokratinämnd FKN-2014/125

Arkivbeskrivning för fritids- och kulturnämnden tillika demokratinämnd FKN-2014/125 Britta Lästh Ordförandens förslag Diarienummer Fritid- och kulturnämndens Datum FKN-2014/130 ordförande 2014-12-10 Fritid och kulturnämnden tillika demokratinämnd Arkivbeskrivning för fritids- och kulturnämnden

Läs mer

Göran Bergmans släktarkiv.

Göran Bergmans släktarkiv. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Göran Bergmans släktarkiv. 2014-10-07 Historik Verksamhetstid och handlingarnas omfattning 1804-1985. Göran Bergman har vid flera tillfällen levererat sina släktforskningshandlingar

Läs mer

DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR NACKA KOMMUN MH Teknik: VA Beslutad: Tekniska nämnden. Ansvarig/ Förvaring. Gallringsfrist

DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR NACKA KOMMUN MH Teknik: VA Beslutad: Tekniska nämnden. Ansvarig/ Förvaring. Gallringsfrist Vatten & Avlopp Abonnentregister för VA Fil på server Winsam generar anläggningsnummer. Anläggningshandlingar Digitalt, sköts till stora delar av Kundtjänst. Under ständig bearbetning. - - - - Anläggningar

Läs mer

Orust kommun 1971- Tekniska nämnden 1971-1982

Orust kommun 1971- Tekniska nämnden 1971-1982 Orust kommun 1971- Tekniska nämnden 1971-1982 Ersattes 1983 av Tekniska nämnden 1983-1998. Innehållsförteckning A. PROTOKOLL 1. Tekniska nämndens protokoll 2. Renhållningsutskottets protokoll B. KONCEPT

Läs mer

Örebro kommun. Familjeenheten.

Örebro kommun. Familjeenheten. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Örebro kommun. Familjeenheten. 2016-04-06 Historik Verksamhetstid 1971-2002, Handlingarna omfattar åren 1926 - Arbetsuppgifter Familjeenheten handlägger bland annat vårdnads-,

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING. Dokumenthanteringsplan för Tiohundranämnden i Norrtälje kommun

FÖRFATTNINGSSAMLING. Dokumenthanteringsplan för Tiohundranämnden i Norrtälje kommun FÖRFATTNINGSSAMLING Dokumenthanteringsplan för Tiohundranämnden i Norrtälje kommun 1 NR 74 DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR...TioHundranämnden GÄLLER FR O M...2006-01-01 HISTORIK: Nämnd/Förvaltning Beslutsdatum

Läs mer

Längbro kommun. Egnahemsstyrelsen.

Längbro kommun. Egnahemsstyrelsen. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning. Historik för. (Verksamhetstid 1920-1936, handlingar omfattar tiden 1920-1937) Egnahemsstyrelsen hade att administrera egnahemslånen och den statliga egnahemsfonden som

Läs mer

Revisionsrapport. Nerikes Brandkår. Granskning av riktlinjer och rutiner för hantering av akuta omvärldssituationer 2009-12-14.

Revisionsrapport. Nerikes Brandkår. Granskning av riktlinjer och rutiner för hantering av akuta omvärldssituationer 2009-12-14. Revisionsrapport Granskning av riktlinjer och rutiner för hantering av akuta omvärldssituationer Nerikes Brandkår 2009-12-14 Ref Roger Wallin 1. Inledning... 3 1.1 Syfte... 3 1.2 Metod... 3 2. Bakgrund

Läs mer

Lärande från olyckor och insatser

Lärande från olyckor och insatser Lärande från olyckor och insatser Dödsbrandsrapport Olycksundersökning Lärande från olyckor och insatser After Action Review Händelserapport Bostadsbrandsundersökning Varför olycksundersökningar? Mer och

Läs mer

Örebro stadsarkiv. Arkivförteckning. Mr Kovacs Foto AB.

Örebro stadsarkiv. Arkivförteckning. Mr Kovacs Foto AB. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Mr Kovacs Foto AB. 2014-10-13 Historik Historik för Mr Kowak Foto AB (GF:106) (1966-1984) Fotografen Lajos Kowacs (1931-) övertog 1966 Götlins fotografiska (GF:064) och

Läs mer

Anvisningar - arkivförtecknande i KLARA med allmänna arkivschemat

Anvisningar - arkivförtecknande i KLARA med allmänna arkivschemat Anvisningar - arkivförtecknande i KLARA med allmänna arkivschemat Rikspolisstyrelsen / PVS/ INFO/Sektionen för ärendehantering December 2008 ANVISNINGAR 2 (19) Anvisningar - arkivförtecknande i KLARA INNEHÅLL

Läs mer

Lännäs kommun. Fattigvårdsstyrelsen.

Lännäs kommun. Fattigvårdsstyrelsen. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning. 2015-05-26 Historik Verksamhetstid 1919-1951, handlingar omfattar tiden 1869-1951 Den första förordningen om fattigvård i Sverige kom i juni 1871. I Lännäs hade kommunalnämnden

Läs mer

Örebro kommun. Socialnämnd Väster.

Örebro kommun. Socialnämnd Väster. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Örebro kommun. Socialnämnd Väster. 2016-04-06 Historik Verksamhetstid 2003 -, handlingar omfattar tiden 2003-2010 Omorganisation 2003-01-01 I kommunens stora omsorganisation

Läs mer

Örebro kommun. Kultur- och medborgarnämnden.

Örebro kommun. Kultur- och medborgarnämnden. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Örebro kommun. Kultur- och medborgarnämnden. 2016-04-06 Historik Verksamhetstid 2003 - Handlingar omfattar tiden 1994 - Kultur- och medborgarnämnden bildades i den stora

Läs mer

PROTOKOLL OCH FÖREDRAGNINGSLISTOR

PROTOKOLL OCH FÖREDRAGNINGSLISTOR A PROTOKOLL OCH FÖREDRAGNINGSLISTOR A 1 Styrelseprotokoll med handlingar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1910-1918 1911-1920 1919-1934 1921-1933 1934-1938 1939-1944 1945-1959 1960-1969 1970-1986 Serien i arkivkartong

Läs mer

Anmärkningar. 1 1964 1997 Serien i arkivkartong. Mb Hälsovårdskonsulentens rapporter, inklusive karta 1964, byggnader.

Anmärkningar. 1 1964 1997 Serien i arkivkartong. Mb Hälsovårdskonsulentens rapporter, inklusive karta 1964, byggnader. Mötesprotokoll Seriesignum: A 1 1 1935 1970 Serien i arkivkartonger. Med verksamhetsberättelser och korrespondens. 1953-1959 saknas korrespondens. 2 1952 1977 Med verksamhetsberättelser och korrespondens.

Läs mer

Handbok arkiv & dokumenthantering SMRs kansli

Handbok arkiv & dokumenthantering SMRs kansli Handbok arkiv & dokumenthantering SMRs kansli Version 1: 2008-11-13 Senast uppdaterad: 2012-11-22 1 (6) Innehållsförteckning HANDBOK ARKIV & DOKUMENTHANTERING SMRS KANSLI... 1 INLEDNING... 3 ANSVARSFÖRDELNING...

Läs mer

Utryckningsstatistik 2001-2010

Utryckningsstatistik 2001-2010 Utryckningsstatistik 21-21 Upprättad: 211-3-1 Antagen av direktionen: 211-3-1 Dokumentet återfinns: Brandposten Handläggare: Ae UTRYCKNINGSSTATISTIK 21-21 Innehåll 2 Inledning 3 1. Samtliga händelser 4

Läs mer

Örebro stad. Folkskolestyrelsens barnavårdsnämnd.

Örebro stad. Folkskolestyrelsens barnavårdsnämnd. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Örebro stad. Folkskolestyrelsens barnavårdsnämnd. 2014-10-03 Historik Verksamhetstid 1906-1925 I början av 1900-talet var samhällets barnavårdande uppgifter fördelade

Läs mer