Örebro stad. Karolinska aftonskolan.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Örebro stad. Karolinska aftonskolan."

Transkript

1 Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Örebro stad. Karolinska aftonskolan.

2 Historik Verksamhetstid och handlingar Örebro aftonskola startades på initiativ av NKI-skolan i Stockholm (skola som förmedlade korrespondenskurser) år Som aftonskolans rektor fungerade från begynnelsen rektorn vid Karolinska läroverket Urban Ursing. Skolans syfte var att genom korrespondens och muntlig undervisning efter 4 år leda fram till realexamen. Från början konstituerade sig ett antal intresserade som styrelse för skolan. År 1945 begärde styrelsen hos Stadsfullmäktige kommunala anslag. I och med att skolan erhöll anslag ombildades den till vanlig 4-årig realskola och år 1948 kunde 3-årig gymnasieundervisning påbörjas. År 1952 inträdde Örebro stad som huvudman för skolan. Fr.o.m. år 1953 har statsbidrag utgått. År 1958 underställdes skolan Skolstyrelsen. Skolan ändrade namn till Karolinska aftonskolan slås skolan ihop med Örebro Handelsgymnasium och blir Örebro skola för vuxna (Komvux), se vidare den skolan. Arkivet var delvis ordnat och förtecknat tidigare. Reviderat och kompletterat under våren 1997 av Eva Lundberg. Sida 1 av 1

3 Innehållsförteckning A A1 B B1 B2 C C1 D D1 D2 D3 E E1 E2 E3a E3b F F1 G G1 G2 Ö Ö1 Protokoll Ämneskonferensprotokoll Utgående handlingar Utgående skrivelser Årsberättelser Diarier Diarium Register och liggare Betygskataloger Elevkataloger och kurslistor Prövningsliggare Inkomna handlingar Ingående skrivelser Korrespondens Inträdesansökningar Ansökningar om befrielse från kursavgift Ämnesordnade handlingar Ämnesordnade handlingar Räkenskaper Kassaböcker Verifikationer Övriga handlingar Tidningsurklipp

4 Ämneskonferensprotokoll A1 Serien i arkivkartong Med avsänd statistik 1967 Häri även: - Serie B1 Utgående skrivelser - Serie C1 Diarium

5 Utgående skrivelser B1 Serien inbunden Innehåller koncept till utgående skrivelser Häri även: - Serie E1 Ingående skrivelser Ingår i A1:1

6 Årsberättelser B2 Serien i arkivkartong

7 Diarium C1 Serien inbunden Ingår i A1:1

8 Betygskataloger D1 Serien är inbunden om inget annat anges Arkivkartong

9 Elevkataloger och kurslistor D2 Serien i arkivkartong Inbuden matrikel Elevkataloger Skolkatalog Kurslistor per elev. Sorterade alfabetiskt i omslag A - Ö Kurslistor per ämne

10 Prövningsliggare D3 Serien häftad om inte annat anges Studentexamen, särskild prövning Avslutade ämnen Upplyftningsprövningar Inbunden. Realexamen, särskild prövning Inbunden. Realexamen, fyllnadsprövning Arkivkartong. Real- och studentexamen, särskilda prövningar; Studentexamen, slutbetyg. Med tentamensjournal Inbunden. Studentexamen, fyllnadsprövning

11 Ingående skrivelser E1 Serien är inbunden om inte annat anges Ingår i B1: Del Del Arkivkartong Arkivkartong Arkivkartong

12 Korrespondens E2 Serien i arkivkartong

13 Inträdesansökningar E3a Serien i arkivkartong Manliga elever, höstterminen Kvinnliga elever, höstterminen Manliga och kvinnliga elever, vårterminen 1967

14 Ansökningar om befrielse från kursavgift E3b Serien i arkivkartong

15 Ämnesordnade handlingar F1 Serien inbunden om ej annat anges Storformat Inbunden liggare med scheman Arkivkartong. - Handlingar rörande lärare Scheman Undersökningar angående elevernas intresse av undervisning på dagtid Särskild prövning för studentexamen, prövning i avslutade ämnen (bl.a. uppsatser i svenska) Särskild prövning för studentexamen, prövning i avslutade ämnen (bl.a. uppsatser i svenska)

16 Kassaböcker G1 Serien är inbunden

17 Verifikationer G2 Serien i arkivkartong , Häri även: - Serie Ö1 Tidningsurklipp

18 Tidningsurklipp Ö Ingår i G2:3

Örebro Brandkårs understödskassa.

Örebro Brandkårs understödskassa. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Örebro Brandkårs understödskassa. 2014-10-13 Historik Verksamhetstid och handlingarnas omfattning 1918-1948 Örebro Brandkårs understödskassa lär ha bildats 1918. Detta

Läs mer

Örebro stad. Karolinska skolan.

Örebro stad. Karolinska skolan. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning. 2014-10-03 Historik Handlingar omfattar tiden 1600-1975 Karolinska skolan, eller som den tidigare hette - Örebro skola, har under olika namn och i olika former fungerat

Läs mer

Längbro kommun. Egnahemsstyrelsen.

Längbro kommun. Egnahemsstyrelsen. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning. Historik för. (Verksamhetstid 1920-1936, handlingar omfattar tiden 1920-1937) Egnahemsstyrelsen hade att administrera egnahemslånen och den statliga egnahemsfonden som

Läs mer

Örebro Läns Trädgårdsaktiebolag.

Örebro Läns Trädgårdsaktiebolag. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Örebro Läns Trädgårdsaktiebolag. 2014-10-13 Historik Historik för. Verksamhetstid 1862- Handlingarna omfattar tiden 1859-1999 Örebro Läns Trädgårdsaktiebolag (ÖLTAB)

Läs mer

Örebro Barnens Dag-förening.

Örebro Barnens Dag-förening. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Örebro Barnens Dag-förening. 2014-10-13 Historik Verksamhetstid 1945-1982, handlingarna omfattar tiden 1943-1985 1943 tillsattes en kommitté för Barnens Dag-firande i

Läs mer

PROTOKOLL, RÖSTLÄNGDER OCH FÖREDRAGNINGSLISTOR

PROTOKOLL, RÖSTLÄNGDER OCH FÖREDRAGNINGSLISTOR s stiftelse för bebyggelsehistorisk fo A PROTOKOLL, RÖSTLÄNGDER OCH FÖREDRAGNINGSLISTOR Sida 204-0-23 s stiftelse för bebyggelsehistorisk fo A Bolagsstämmoprotokoll och röstlängder Sida 204-0-23 s stiftelse

Läs mer

Tyra Ljunggrens personarkiv.

Tyra Ljunggrens personarkiv. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Tyra Ljunggrens personarkiv. 2014-10-07 Historik Verksamhetstid 1884-1972, handlingar omfattar åren 1865-1974. Tyra Ljunggren, född Ericsson, maka till Elof Ljunggren

Läs mer

Arkiv: Sveriges folkskollärarinneförbund/sf

Arkiv: Sveriges folkskollärarinneförbund/sf Arkiv: Sveriges folkskollärarinneförbund/sf Arkivförteckning Protokoll A Protokoll med bilagor och handlingar (A1) Övriga protokoll (A2) Utgående handlingar (B) Verksamhets. Och revisonsberättelser med

Läs mer

Örebro kommun. Nämnden för funktionshindrade.

Örebro kommun. Nämnden för funktionshindrade. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Örebro kommun. Nämnden för funktionshindrade. 2014-09-23 Historik Verksamhetstid 2003 -, handlingarna omfattar åren 2003 - Kommundelarna Genom omorganisationen i kommunen

Läs mer

Örebro kommun. Turistbyrån.

Örebro kommun. Turistbyrån. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Örebro kommun. Turistbyrån. 2014-09-23 Historik Verksamhetstid 1980-1992, handlingar omfattar tiden 1957-1992 Åren 1916-1979 Turistverksamheten tog sin början 1916, när

Läs mer

Arkiv: Sveriges Fritidspedagogers Förening, SFF

Arkiv: Sveriges Fritidspedagogers Förening, SFF Arkiv: Sveriges Fritidspedagogers Förening, SFF SFF grundades 1juli1966 av representanter för samtliga landets fritidsutbildningar och anslöts till Svenska Facklärarförbundet, SFL. Första namn var Sveriges

Läs mer

ARKIVERA RÄTT! En kortfattad handledning för föreningsarkiv. Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek. Av Martin Grass och Stellan Andersson

ARKIVERA RÄTT! En kortfattad handledning för föreningsarkiv. Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek. Av Martin Grass och Stellan Andersson 1 ARKIVERA RÄTT! En kortfattad handledning för föreningsarkiv Av Martin Grass och Stellan Andersson Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek Stockholm, 1999-11-18 2 3 Innehåll Vad är ett arkiv 3 Varför ska

Läs mer

FAGERSTA KOMMUN. Utbildnings- och fritidsnämndens arkivbeskrivning 1998 -- W:\arkiv\kommun\ArkivUtbFri, 2012-03-26, senaste rev 2014-09-24 svn

FAGERSTA KOMMUN. Utbildnings- och fritidsnämndens arkivbeskrivning 1998 -- W:\arkiv\kommun\ArkivUtbFri, 2012-03-26, senaste rev 2014-09-24 svn FAGERSTA KOMMUN Utbildnings- och fritidsnämndens arkivbeskrivning 1998 -- W:\arkiv\kommun\ArkivUtbFri, 2012-03-26, senaste rev 2014-09-24 svn 1 INLEDNING... 2 Utbildnings- och fritidsnämnden ARKIVFÖRTECKNING...

Läs mer

Örebro kommun. Service- och arbetsmarknadsnämnden SAM.

Örebro kommun. Service- och arbetsmarknadsnämnden SAM. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Örebro kommun. Service- och arbetsmarknadsnämnden SAM. 2014-09-23 Historik Verksamhetstid 1995-2000, handlingar omfattar tiden 1981-2002 På kommunfullmäktiges sammanträde

Läs mer

Frånvaro och ledighet

Frånvaro och ledighet Juridisk vägledning Reviderad april 2013 Mer om Frånvaro och ledighet Vårdnadshavaren ska kontaktas samma dag en elev är frånvarande utan giltigt skäl Även elever i frivilliga skolformer som gymnasieskolan

Läs mer

Arkivplan för Svenska Klätterförbundet inklusive dess kommittéer Samt en rekommendation och tips för SDF, klätterombud och klätterklubbar

Arkivplan för Svenska Klätterförbundet inklusive dess kommittéer Samt en rekommendation och tips för SDF, klätterombud och klätterklubbar Arkivplan för Svenska Klätterförbundet inklusive dess kommittéer Samt en rekommendation och tips för SDF, klätterombud och klätterklubbar Arkiveringens två hörnstenar 1. Historia Det är vi idag, nu, som

Läs mer

Örebro Kraftvärmeverk AB, ÖKAB.

Örebro Kraftvärmeverk AB, ÖKAB. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Örebro Kraftvärmeverk AB, ÖKAB. 2011-03-30 Historik Verksamhetstid 1970-1987, handlingarna omfattar åren 1931-1989 Örebro Kraftvärmeverk AB bildades 1970 och producerade

Läs mer

Riktlinjer för dokumenthantering

Riktlinjer för dokumenthantering Dokumenttyp Riktlinje Beslutad av (datum och ) Barn- och utbildningsnämnden (2007-12-04 ) Giltig fr.o.m. 2007-12-04 Dokumentansvarig Nämndsekreterare, barn- och utbildningsförvaltningen Gäller för Barn-

Läs mer

Örebro kommun. Tullängsskolan.

Örebro kommun. Tullängsskolan. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Örebro kommun. Tullängsskolan. 2014-09-23 Historik Verksamhetstid 1971 - Tullängsskolan var delad på två delar, Tullängsskolan I och II. Tullängsskolan II kallades byggskolan

Läs mer

Örebro stad. Byggnadsnämnden.

Örebro stad. Byggnadsnämnden. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Örebro stad. Byggnadsnämnden. 2014-10-03 Historik Verksamhetstid 1857-1970, handlingar omfattar tiden 1783-1970 Byggnadsnämnden Byggnadsnämnden hade fram till år 1960

Läs mer

Hitta i Krigsarkivets bestånd. 1.3 Pensioner

Hitta i Krigsarkivets bestånd. 1.3 Pensioner Hitta i Krigsarkivets bestånd. 1.3 Pensioner Många militärt anställda har haft rätt att uppbära pension eller gratial av en eller annan orsak. Officerare och underofficerare betalade in en avgift till

Läs mer

Örebro kommun. Örebro stadsarkiv.

Örebro kommun. Örebro stadsarkiv. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Örebro kommun. Örebro stadsarkiv. 2014-09-23 Historik Verksamhetstid 1965 - handlingarna omfattar tiden 1959 - Tillkomsten Örebro stadsarkiv räknar 1965 som sitt startår.

Läs mer

LANDSARKIVETS I UPPSALA SMÅSKRIFTSERIE NR 9. Lärdom och fostran. En guide till skolarkiven på Landsarkivet i Uppsala.

LANDSARKIVETS I UPPSALA SMÅSKRIFTSERIE NR 9. Lärdom och fostran. En guide till skolarkiven på Landsarkivet i Uppsala. LANDSARKIVETS I UPPSALA SMÅSKRIFTSERIE NR 9 Lärdom och fostran En guide till skolarkiven på Landsarkivet i Uppsala Ina-Maria Jansson Uppsala 2013 Landsarkivets i Uppsala småskriftserie utges av: Landsarkivet

Läs mer

Botkyrka kommuns. arkivhandbok

Botkyrka kommuns. arkivhandbok Botkyrka kommuns arkivhandbok Vi ska arbeta med dokument på ett enhetligt, korrekt och professionellt sätt. Vi ska följa lagar och regler och bidra till en god kvalitet i arbetet med vår dokumentation.

Läs mer

GNARPS KOMMUN Register till innehållsförteckningar över arkivförteckningar

GNARPS KOMMUN Register till innehållsförteckningar över arkivförteckningar Register till innehållsförteckningar över arkivförteckningar Nummer Arkivets namn Anmärkning 1 Arbetarsmåbruksnämnden 2 Arbetslöshetskommittén / Arbetslöshetsnämnden 3 Barnavårdsnämnden Bostadsförmedlingsnämnden

Läs mer

LANDSARKIVETS I UPPSALA SMÅSKRIFTSERIE NR 4. Ordning och reda. bland föreningens handlingar. Några ord på vägen LANDSARKIVET I UPPSALA

LANDSARKIVETS I UPPSALA SMÅSKRIFTSERIE NR 4. Ordning och reda. bland föreningens handlingar. Några ord på vägen LANDSARKIVET I UPPSALA LANDSARKIVETS I UPPSALA SMÅSKRIFTSERIE NR 4 Ordning och reda bland föreningens handlingar Några ord på vägen Elisabeth Celander Grete Solberg LANDSARKIVET I UPPSALA LANDSARKIVETS I UPPSALA SMÅSKRIFTSERIE

Läs mer

Dokumenthanteringsplan Utbildningsnämnden

Dokumenthanteringsplan Utbildningsnämnden Beslutad i utbildningsnämnden den 27 maj 2014 53/14 Dnr UTN 73/14 Utbildningsnämnden Dokumenthanteringsplan Utbildningsnämnden Inledning...3 Förvaltningshistorik...3 Verksamhetsbeskrivning...5 Allmänhetens

Läs mer

Hur ansöker man till Sofia Distansundervisning?

Hur ansöker man till Sofia Distansundervisning? Hur ansöker man till Sofia Distansundervisning? Anmälningsblankett Sofia Distansundervisning vänder sig till elever under studieår 6-9. Blanketter och information kan hämtas på vår hemsida (www.sofiadistans.nu)

Läs mer

Örebro stad. Industriverken.

Örebro stad. Industriverken. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Örebro stad. Industriverken. 2014-10-03 Historik Verksamhetstid 1957-1970, handlingarna omfattar tiden 1962-1971 Ny styrelsen 1957 Industriverken ersatte Styrelsen för

Läs mer

Dnr KS 2008/317 Dokumenthanteringsplan Bollebygds kommun Myndighet: Kommunstyrelsen Fastställd: 2008-06-26 110 Verksamhet: Biblioteket Reviderad:

Dnr KS 2008/317 Dokumenthanteringsplan Bollebygds kommun Myndighet: Kommunstyrelsen Fastställd: 2008-06-26 110 Verksamhet: Biblioteket Reviderad: registre att söka/förva Levere till /gall Allmän administration Arkivförteckning Nej Ordnas systematiskt 1 exemplar ska finnas i arkivet Avskrifter, kopior, utdrag, dubbletter och överexemplar inkomna

Läs mer