Örebro stad. Örebro stads epidemisjukhus.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Örebro stad. Örebro stads epidemisjukhus."

Transkript

1 Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Örebro stad. Örebro stads epidemisjukhus.

2 Historik Verksamhetstid , handlingarna omfattar tiden År 1863 uppfördes ett epidemisjukhus mitt emot Olaus Petri-kyrkan i Örebro. Det hade bestämts på en Valborgsmässostämma att man skulle avsätta 250 riksdaler räntemark av brännvinsmedel till ett sjukhus. År 1875 kom även en epidemistadga som ålade alla kommuner att upprätta epidemisjukhus. Ett provisoriskt sjukhus uppfördes sedan på Marsfältet runt år Antagligen på grund av att det första sjukhuset nu visat sig vara för litet tillsattes en kommitté för att utreda denna fråga. Resultatet blev ett helt nytt epidemisjukhus som togs i bruk år Epidemisjukhuset var till för vård av patienter med smittsamma sjukdomar. Det nya sjukhuset uppfördes enligt paviljongsystemet och bestod av två mindre förvaltningsbyggnader, ekonomibyggnad, observationspaviljong, difteripaviljong, scharlakansfeberspaviljong, likhus och uthusbyggnad. Örebro bildade nu ett eget epidemidistrikt. Det nya sjukhuset hade 52 sängplatser, 48 stycken för rena epidemifall och 4 för observation. Då det visat sig att även det nybyggda sjukhuset var för litet uppfördes runt 1908 ett provisoriskt sjukhus på Olaigatan utökade man sängplatserna på det nybyggda sjukhuset med 28 stycken. År 1920 inrättas en epideminämnd för Örero län. Örebro läns landsting hade ett epidemisjukhus vid Älvtomta under åren som hade hela Örebro län som upptagningsområde övertog Örebro läns landsting stadens epidemisjukhus. Arkivet är ordnat och förtecknat i juni 1971 av Astrid von Elern Tillägg gjorda av Marie Esplund-Lynn Tillägg gjorda och arkivet är ordnat och omförtecknat i mars 2009 av Julia Arnér Sida 1 av 1

3 Innehållsförteckning A A1 C C1 D D1 D2 D3 F F1 F2 F3 G G1 G2 G3 G4 Protokoll Protokoll med bilagor Diarier Diarium Register och liggare Patientregister Inskrivningsböcker Inventarieförteckningar Ämnesordnade handlingar Patientjournaler Doktor Kåre Freudentals handlingar Övriga ämnesordnade handlingar Räkenskaper Avräkningsböcker Avlöningshandlingar Verifikationer Övriga räkenskapshandlingar

4 Protokoll med bilagor A1 Serien inbunden i arkivkartong Häri även Serie D3 Inventarieförteckningar

5 Diarium C1 Serien inbunden

6 Patientregister D1 Serien i arkivkartong. Serien är sorterad i alfabetisk ordning efter efternamn. Serien är en sökingång till serie F1 Patientjournaler

7 Inskrivningsböcker D2 Serien i arkivkartong om inte annat anges. Anger namn, adress, sjukdom, in-och utskrivningsdatum samt anmärkning Inskrivningsbok, inbunden Inskrivningsbok, inbunden Inskrivningsbok Desinfektionsanstalten, inbunden Inskrivningsbok, inbunden Inskrivningsbok vid Provisoriska sjukhuset Olaigatan 34, inbunden

8 Inventarieförteckningar D Inventarieförteckning inbunden i protokollsboken Inventarieförteckningar i omslag Ingår i A1:6.

9 Patientjournaler F1 Serien i arkivkartong. Anger namn, adress, sjukdom, in-och utskrivningsdatum samt anmärkning. För att hitta patient, se serie Patientregister D Patientjournaler från provisoriska sjukhuset på Marsfältet Två inbundna volymer. - Patientnummer 29, Patientnummer 2-9, Patientnummer 10-67, Patientnummer 1-93, Patientnummer 7-139, Patientnummer 5-97, Patientnummer , Patientnummer 9-182, Patientnummer Patientnummer Patientnummer Patientnummer Patientnummer 7-226, Patientnummer , Patientnummer Patientnummer Volymen mögelskadad, oläsbar. Skickas till Uppsala för restaurering Patientnummer Patientnummer Patientnummer

10 Patientjournaler F Patientnummer Patientnummer Patientnummer Patientnummer Patientnummer Patientnummer Patientnummer Patientnummer Patientnummer , Patientnummer 7-55, Patientnummer 7-83, Patientnummer 4-74, Patientnummer 14-79, Patientnummer 4-62, Patientnummer 7-42, Patientnummer 4-125, Patientnummer , Patientnummer 6-49, Patientnummer , Volymen mögelskadad, oläsbar. Skickas till Uppsala för restaurering Patientnummer Patientnummer Patientnummer Patientnummer Patientnummer

11 Patientjournaler F Patientnummer Patientnummer Patientnummer Patientnummer Patientnummer Patientnummer Patientnummer Patientnummer Patientnummer Patientnummer Patientnummer Patientnummer Patientnummer Patientnummer Patientnummer Patientnummer Patientnummer Patientnummer Patientnummer Patientnummer Patientnummer

12 Patientjournaler F Patientnummer , Patientnummer , Patientnummer Patientnummer Patientnummer Patientnummer Patientnummer Patientnummer Patientnummer Patientnummer Patientnummer Patientnummer Patientnummer Patientnummer Patientnummer Patientnummer Patientnummer Patientnummer Patientnummer Patientnummer Patientnummer Patientnummer

13 Patientjournaler F Patientnummer Patientnummer Patientnummer Patientnummer Patientnummer

14 Doktor Kåre Freudentals handlingar F2 Serien i arkivkartong Dr Kåre Freudentals anteckningsbok rörande sjukdomstillstånd 1896 och bakteriologiska undersökningar Dr Kåre Freudentals anteckningsbok rörande behandlingar och exempel på ett antal sjukdomsfall

15 Övriga ämnesordnade handlingar F3 Serien i arkivkartong Journal över kolerasjuka i Örebro samt dagrapporter Journal över revaccination i Örebro stad och län Journal över skyddskoppsympningar i Örebro, Ånsta och Längbro Statistik över vaccinationer Förteckning över vårdade sjuka vid Örebro epidemiska sjukhus Journal över bakteriologiska undersökningar Journal över revaccination PM ang utökning av badmöjligheterna mm vid vårdhemmets desinfektionsavdelning Handlingar rörande gas-,vatten och avloppsledningar för nytt epidemisjukhus Handlingar och kontrakt angående ombyggnation Handlingar angående om-och tillbyggnaden av epidemisjukhuset, arkitekt Magnus Dahlander, firma P Karlsson Ritningar till nyare epidemisjukhus i Sverige Instruktioner och stadgar för Tjänsteläkarna, Stadsveterinären, Hälsovårdstillsyningsmännen, vaktmästare vid Örebro stads bårhus och obduktionslokal Ordningsregler för besök, sjukas intagning, utan år. - Diverse handlingar angående Örebro stads epidemisjukhus Inspektionsprotokoll och anteckningsbok för ångpannan, registreringsnummer 18/ Anmälan om felaktig behandling av inskriven patient till Kungliga medicinalstyrelsen

16 Avräkningsböcker G1 Serien i arkivkartong. Anger namn, ålder, in-och utskrivningsdatum, antal vistelsedygn. Räkningsunderlag Avräkningsbok Avräkningsbok, inbunden Avräkningsbok, inbunden Avräkningsbok, inbunden Avräkningsbok, inbunden

17 Avlöningshandlingar G2 Serien i arkivkartong Åren , 1940 finns avlöningshandlingar i serie G3. Serien förvaras i Kliszow Avlöningsbok, inbunden Avlöningslistor

18 Verifikationer G3 Serien i arkivkartong om inget annat anges. År bevaras i sin helhet. Efter 1920 bevaras endast typår Inbunden Inbunden Inbunden

19 Övriga räkenskapshandlingar G4 Serien i arkivkartong Contrabok med Örebro Apotek Statförslag Kassabok Utgiftskassaböcker Patientdagbok

Örebro stad. Karolinska aftonskolan.

Örebro stad. Karolinska aftonskolan. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Örebro stad. Karolinska aftonskolan. 2014-10-03 Historik Verksamhetstid och handlingar 1944-1968 Örebro aftonskola startades på initiativ av NKI-skolan i Stockholm (skola

Läs mer

Örebro Barnens Dag-förening.

Örebro Barnens Dag-förening. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Örebro Barnens Dag-förening. 2014-10-13 Historik Verksamhetstid 1945-1982, handlingarna omfattar tiden 1943-1985 1943 tillsattes en kommitté för Barnens Dag-firande i

Läs mer

Örebro Läns Trädgårdsaktiebolag.

Örebro Läns Trädgårdsaktiebolag. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Örebro Läns Trädgårdsaktiebolag. 2014-10-13 Historik Historik för. Verksamhetstid 1862- Handlingarna omfattar tiden 1859-1999 Örebro Läns Trädgårdsaktiebolag (ÖLTAB)

Läs mer

Örebro Brandkårs understödskassa.

Örebro Brandkårs understödskassa. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Örebro Brandkårs understödskassa. 2014-10-13 Historik Verksamhetstid och handlingarnas omfattning 1918-1948 Örebro Brandkårs understödskassa lär ha bildats 1918. Detta

Läs mer

Längbro kommun. Egnahemsstyrelsen.

Längbro kommun. Egnahemsstyrelsen. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning. Historik för. (Verksamhetstid 1920-1936, handlingar omfattar tiden 1920-1937) Egnahemsstyrelsen hade att administrera egnahemslånen och den statliga egnahemsfonden som

Läs mer

Örebro stad. Byggnadsnämnden.

Örebro stad. Byggnadsnämnden. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Örebro stad. Byggnadsnämnden. 2014-10-03 Historik Verksamhetstid 1857-1970, handlingar omfattar tiden 1783-1970 Byggnadsnämnden Byggnadsnämnden hade fram till år 1960

Läs mer

Örebro stad. Karolinska skolan.

Örebro stad. Karolinska skolan. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning. 2014-10-03 Historik Handlingar omfattar tiden 1600-1975 Karolinska skolan, eller som den tidigare hette - Örebro skola, har under olika namn och i olika former fungerat

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Sidan: 1. Förord. Klavreströms bruksarkiv. Serie B kopieböcker: B I brevkopior B II fakturakopior

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Sidan: 1. Förord. Klavreströms bruksarkiv. Serie B kopieböcker: B I brevkopior B II fakturakopior INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förord Serie B kopieböcker: B I brevkopior B II fakturakopior Serie D liggare och förteckningar: D I dagsverksjournaler och dagsverksböcker D II dagjournaler D III lantbruksjournaler

Läs mer

PROTOKOLL, RÖSTLÄNGDER OCH FÖREDRAGNINGSLISTOR

PROTOKOLL, RÖSTLÄNGDER OCH FÖREDRAGNINGSLISTOR s stiftelse för bebyggelsehistorisk fo A PROTOKOLL, RÖSTLÄNGDER OCH FÖREDRAGNINGSLISTOR Sida 204-0-23 s stiftelse för bebyggelsehistorisk fo A Bolagsstämmoprotokoll och röstlängder Sida 204-0-23 s stiftelse

Läs mer

Örebro kommun. Nämnden för funktionshindrade.

Örebro kommun. Nämnden för funktionshindrade. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Örebro kommun. Nämnden för funktionshindrade. 2014-09-23 Historik Verksamhetstid 2003 -, handlingarna omfattar åren 2003 - Kommundelarna Genom omorganisationen i kommunen

Läs mer

Göran Bergmans släktarkiv.

Göran Bergmans släktarkiv. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Göran Bergmans släktarkiv. 2014-10-07 Historik Verksamhetstid och handlingarnas omfattning 1804-1985. Göran Bergman har vid flera tillfällen levererat sina släktforskningshandlingar

Läs mer

Örebro kommun. Örebro stadsarkiv.

Örebro kommun. Örebro stadsarkiv. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Örebro kommun. Örebro stadsarkiv. 2014-09-23 Historik Verksamhetstid 1965 - handlingarna omfattar tiden 1959 - Tillkomsten Örebro stadsarkiv räknar 1965 som sitt startår.

Läs mer

GNARPS KOMMUN Register till innehållsförteckningar över arkivförteckningar

GNARPS KOMMUN Register till innehållsförteckningar över arkivförteckningar Register till innehållsförteckningar över arkivförteckningar Nummer Arkivets namn Anmärkning 1 Arbetarsmåbruksnämnden 2 Arbetslöshetskommittén / Arbetslöshetsnämnden 3 Barnavårdsnämnden Bostadsförmedlingsnämnden

Läs mer

Arkivplan för Svenska Klätterförbundet inklusive dess kommittéer Samt en rekommendation och tips för SDF, klätterombud och klätterklubbar

Arkivplan för Svenska Klätterförbundet inklusive dess kommittéer Samt en rekommendation och tips för SDF, klätterombud och klätterklubbar Arkivplan för Svenska Klätterförbundet inklusive dess kommittéer Samt en rekommendation och tips för SDF, klätterombud och klätterklubbar Arkiveringens två hörnstenar 1. Historia Det är vi idag, nu, som

Läs mer

Hitta i Krigsarkivets bestånd. 1.3 Pensioner

Hitta i Krigsarkivets bestånd. 1.3 Pensioner Hitta i Krigsarkivets bestånd. 1.3 Pensioner Många militärt anställda har haft rätt att uppbära pension eller gratial av en eller annan orsak. Officerare och underofficerare betalade in en avgift till

Läs mer

Örebro stad. Industriverken.

Örebro stad. Industriverken. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Örebro stad. Industriverken. 2014-10-03 Historik Verksamhetstid 1957-1970, handlingarna omfattar tiden 1962-1971 Ny styrelsen 1957 Industriverken ersatte Styrelsen för

Läs mer

LANDSARKIVETS I UPPSALA SMÅSKRIFTSERIE NR 4. Ordning och reda. bland föreningens handlingar. Några ord på vägen LANDSARKIVET I UPPSALA

LANDSARKIVETS I UPPSALA SMÅSKRIFTSERIE NR 4. Ordning och reda. bland föreningens handlingar. Några ord på vägen LANDSARKIVET I UPPSALA LANDSARKIVETS I UPPSALA SMÅSKRIFTSERIE NR 4 Ordning och reda bland föreningens handlingar Några ord på vägen Elisabeth Celander Grete Solberg LANDSARKIVET I UPPSALA LANDSARKIVETS I UPPSALA SMÅSKRIFTSERIE

Läs mer

Arkiv: Sveriges Fritidspedagogers Förening, SFF

Arkiv: Sveriges Fritidspedagogers Förening, SFF Arkiv: Sveriges Fritidspedagogers Förening, SFF SFF grundades 1juli1966 av representanter för samtliga landets fritidsutbildningar och anslöts till Svenska Facklärarförbundet, SFL. Första namn var Sveriges

Läs mer

Något om källor till Sundbyholms slotts historia

Något om källor till Sundbyholms slotts historia Något om källor till Sundbyholms slotts historia Av Nils Mossberg Ur arkivsynpunkt är Sundbyholms slott intressant. Privatpersoner har ägt slottet, staten har ägt slottet och sedan 1939 äger en kommun

Läs mer

ENSKILDA ORGAN OCH OFFENTLIGHET

ENSKILDA ORGAN OCH OFFENTLIGHET ENSKILDA ORGAN OCH OFFENTLIGHET RIKSARKIVET 2007 RAPPORT 2007:2 Riksarkivets rapportserie riktar sig i första hand till statliga myndigheter men kan även användas av andra myndigheter och organ som har

Läs mer

Scoutkårens historia. - vårda scoutkårens minnen

Scoutkårens historia. - vårda scoutkårens minnen Scoutkårens historia - vårda scoutkårens minnen Inledning De äldsta scoutkårerna i Sverige har nyligen fyllt 100 år och flera står på tur de närmaste åren. Alla kårer har en historia, den kan vara kort

Läs mer

Ingång till handelsregistren

Ingång till handelsregistren Fotograf Rolf Boström/Landsarkivet i Härnösand Ingång till handelsregistren Landsarkivet i Härnösand Handelsregistret är ett register över alla enskilda näringsidkare, handelsbolag, kommanditbolag samt

Läs mer

Örebro kommun. Turistbyrån.

Örebro kommun. Turistbyrån. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Örebro kommun. Turistbyrån. 2014-09-23 Historik Verksamhetstid 1980-1992, handlingar omfattar tiden 1957-1992 Åren 1916-1979 Turistverksamheten tog sin början 1916, när

Läs mer

Dokumenthantering i Trosa kommun

Dokumenthantering i Trosa kommun Dokumenthantering i Trosa kommun Allmänna handlingar, sekretess, posthantering, registrering, arkiv och gallring 2014-08-19 Dokumentkategori: Förvaltningsdokument Dokumenttyp: Handbok Innehållsförteckning

Läs mer

ATT LEVERERA ARKIVHANDLINGAR. en handledning för myndigheter i Göteborgs Stad & Västra Götalandsregionen. Version 2, 2012-11-22

ATT LEVERERA ARKIVHANDLINGAR. en handledning för myndigheter i Göteborgs Stad & Västra Götalandsregionen. Version 2, 2012-11-22 ATT LEVERERA ARKIVHANDLINGAR en handledning för myndigheter i Göteborgs Stad & Västra Götalandsregionen Version 2, 2012-11-22 INNEHÅLL 1 LEVERERA ARKIV TILL REGIONARKIVET... 3 1.1 FINNS DET NÅGON LEVERANSPLIKT?...

Läs mer

ARKIVERA RÄTT! En kortfattad handledning för föreningsarkiv. Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek. Av Martin Grass och Stellan Andersson

ARKIVERA RÄTT! En kortfattad handledning för föreningsarkiv. Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek. Av Martin Grass och Stellan Andersson 1 ARKIVERA RÄTT! En kortfattad handledning för föreningsarkiv Av Martin Grass och Stellan Andersson Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek Stockholm, 1999-11-18 2 3 Innehåll Vad är ett arkiv 3 Varför ska

Läs mer

Botkyrka kommuns. arkivhandbok

Botkyrka kommuns. arkivhandbok Botkyrka kommuns arkivhandbok Vi ska arbeta med dokument på ett enhetligt, korrekt och professionellt sätt. Vi ska följa lagar och regler och bidra till en god kvalitet i arbetet med vår dokumentation.

Läs mer

se Jättendals kommun: Kommunalstämman

se Jättendals kommun: Kommunalstämman Register till innehållsförteckningar över arkivförteckningar Nummer Arkivets namn Anmärkning 1 Arbetarsmåbrukarnämnden 2 Arbetslöshetskommittén / Arbetslöshetsnämnden Arbetslöshetsnämnden 3 Barnavårdsnämnden

Läs mer

Tyra Ljunggrens personarkiv.

Tyra Ljunggrens personarkiv. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Tyra Ljunggrens personarkiv. 2014-10-07 Historik Verksamhetstid 1884-1972, handlingar omfattar åren 1865-1974. Tyra Ljunggren, född Ericsson, maka till Elof Ljunggren

Läs mer

Arkiv: 1347 Östergötlands Köpmannaförbund Plats: 01/d. Protokollsböcker Seriesignum: A 1. Volym nummer. Tid. Anmärkningar

Arkiv: 1347 Östergötlands Köpmannaförbund Plats: 01/d. Protokollsböcker Seriesignum: A 1. Volym nummer. Tid. Anmärkningar Protokollsböcker Seriesignum: A 1 1 1912 1923 Serien i arkivkartong. Inbunden. I volymen ingår även E:1 och F:1. 2 1926 1934 Dessa protokoll satt i en protokollsbok som var skadad och mycket smutsig. Jag

Läs mer