Örebro stad. Karolinska skolan.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Örebro stad. Karolinska skolan."

Transkript

1 Örebro stadsarkiv Arkivförteckning.

2 Historik Handlingar omfattar tiden Karolinska skolan, eller som den tidigare hette - Örebro skola, har under olika namn och i olika former fungerat sen medeltiden. De äldsta uppgifterna om en skola i Örebro härrör från 1347, då en Johannes de Kil scholasticus (skolmästare) i Örebro nämns. Namnet Karolinska skolan, eller Scholae Carolina, fick skolan när Karl XIII år 1810 skänkte magasinsdirektionens fastighet vid Olaigatan till skolan. Som tack för denna gåva gav stadens myndigheter skolan detta namn. De äldsta skolhandlingarna som finns bevarade är från början av 1600-talet, då Jacobus Boose Rudbeckius var rektor på skolan. Vid dennes ankomst till skolan 1615 fanns, som han själv skrev, inte en bokstav om skolans tidigare öden. I samband med sitt arbete med sin skolhistoria lät rektor K. Fr. Karlsson under och 70-talen samla in, ordna och binda in skolans 16- och 1700-talshandlingar, vilka tidigare varit spridda och förvarats under dåliga förhållanden. K. Fr. Karlsson har i sin skolhistoria delat in skolans historia i följande perioder: (1347) ? Katolska tiden. Skolans namn var Klosterskola och skolans plats var Klostret. 1538? Reformationstiden. Skolans namn var Katedralskolan. Skolans plats var skolhuset vid Nikolaikyrkan Rudbeckiska tiden. Skolans namn var Provinsialskola. Skolans plats var skolahuset vid Nikolaikyrkan Heslerska tiden/abalienationstiden. Skolans namn var Högre eller fullständig trivialskola. Skolans plats var skolhuset vid Nikolaikyrkan Walingska tiden/reduktionstiden. Skolans namn var Högre eller fullständig trivialskola. Skolans plats var skolhuset vid Nikolaikyrkan Serenska tiden. Skolans namn var Högre eller fullständig trivialskola. Skolans plats var skolhuset vid Nikolaikyrkan Karolinska tiden. Skolans namn var Schola Carolina. Skolans plats var Olaigatan. Från 1849 heter skolan Karolinska högre allmänna elementarläroverket. Vid 1900-talets början fanns på läroverket 6-årig realskola, samt 4-årigt latin och realgymnasium intogs för första gången kvinnliga elever i gymnasiets och realskolans första årskurser. Tidigare var skolan enbart för pojkar. Under 1960-talet var grundskolans årskurser 7-9 förlagda på skolan. Karolinska skolan, vilket är det nuvarande namnet, är numera enbart gymnasieskola. Litteratur: K. Fr. Karlsson: Blad ur Örebro skolas historia (I detta verk finns en del av de äldre handlingarna från skolan renskrivna ex. elevkataloger från talen och räkenskaper från talet.) B. Forsell: Örebro Stadsfullmäktiges minnesskrift s Örebro Stadsfullmäktige hundra år s Arkivet ordnades och förtecknades under hösten 1985 och våren 1986 av Stefan Nilsson. Sida 1 av 1

3 Innehållsförteckning A A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 B B1a B1b B2 B3 C C1 D D1a D1b D1c D2a D2b D2c D3 D4 D5 D6 D7 D8 E E1 E2 E3 Protokoll Kollegieprotokoll Examens- och prövningsprotokoll Klasskonferensprotokoll Ämneskonferensprotokoll Terminsavgiftsnämndens protokoll Lokalstyrelsens protokoll Diverse protokoll Utgående handlingar Utgående handlingar, huvudserie Utgående handlingar, rektor Urban Ursing Kopieböcker över utfärdade avgångsbetyg Övriga utgående handlingar Diarier Diarium över skrivelser Register och liggare Betygskataloger Liggare över ej ordinarie prövningar Övriga betyg Elevmatriklar: inskrivna elever Elevmatriklar: avgångna elever Elevkataloger Stipendie- och premiekataloger Liggare över personal Inventarieförteckningar Klassböcker Elevkort Övriga liggare Inkomna handlingar Inkomna handlingar, huvudserie Intagningsbetyg Skrivelser angående nedsättning av teminsavgifter

4 Innehållsförteckning E4a E4b F F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 G G1 G2 G3 G4 G5 G6 G7 G8 H H1 J J1 Ö Ö1 Ö2 Övriga inkommande handlingar: till skolans rektor Övriga inkommande handlingar: diverse Ämnesordnade handlingar Årshandlingar rörande skolans verksamhet Handlingar rörande fastigheter och materiel Handlingar rörande undervisning Handlingar rörande personal Skrivningar i svenska, student- och realexaman Årsberättelser Handlingar rörande skolans historia Handlingar rörande ekonomi Övriga ämnesordnade handlingar Räkenskaper Huvudbokföring Kassaböcker Inkomst- och utgiftsjournaler Avlöningsböcker Uppbördslängder över elevavgifter Beställnings- och attestjournal över bibliotek och materiel Verifikationer Övriga räkenskapshandlingar Statistik Undervisningsstatistik Kartor och ritningar Ritningar Övriga handlingar Pressklipp Övriga handlingar

5 Kollegieprotokoll A1 Serien inbunden om ej annat anges Häri även: Serie D1a Betygskataloger Serie D3 Stipendie- och premiekataloger juni Ingår i E 1: Kollegieprotokoll, Bilagor, 1840, 1842, 1875, 1877, , 1899, 1964, utan år Ingår i D 1b: T.o.m. oktober Fr.o.m. november Arkivkartong. Häri även: Serie A2 Examens- och prövningsprotokoll Serie A3 Klasskonferensprotokoll Serie A5 Terminsavgiftsnämndens protokoll , uå Serie A6 Lokalstyrelsens protokoll Serie A7 Diverse protokoll

6 Examens- och prövningsprotokoll A2 Serien inbunden om inget annat anges Examens- och visitationsprotokoll, juni 1763, 30 maj Ingår i E1: Examensprotokoll, 13 juni och 13 december Ingår i E1: Inbunden. Protokoll vid avgångsexamen Protokoll vid studentexamen. Ingår i D1a: Protokoll vid realexamen. Ingår i D1a: Protokoll vid studentexamen. Ingår i D1a: Protokoll vid realexamen. Ingår i D1a: Protokoll vid studentexamen. Ingår i D1a: Protokoll vid realexamen. Ingår i D1a: Protokoll vid studentexamen. Ingår i D1a: Protokoll vid realexamen. Ingår i D1a: Protokoll vid studentexamen. Ingår i D1a: Protokoll vid realexamen. Ingår i D1a: Protokoll vid studentexamen. Ingår i D1a:146

7 Examens- och prövningsprotokoll A Protokoll vid inträdesprövning till första klass i realskolan. Ingår i D1b: Protokoll vid studentexamen för privatister, Ingår i D1a: Protokoll vid realexamen för privatister 1950, Ingår i D1a: Protokoll vid studentexamen. Ingår i D1a: Protokoll vid realexamen. Ingår i D1a: Examens- och prövningsprotokoll. Ingår i A 1:7

8 Klasskonferensprotokoll A3 Serien i arkivkartong. Klasskonferenser hölls vanligen fyra gånger per år. Protokollen är ordnade i klassnummerordning för varje klasskonferens

9 Ämneskonferensprotokoll A4 Serien inbunden om inte annat anges Latin Franska Arkivkartong. Ämneskonferensprotokoll: Modersmålet/Svenska, Kristendomskunskap, Bilagor: Geografi, 1919, 1931, 1930-tal, , utan år. Matematik, 1920, 1925, 1946, 1958, 1960-tal, utan år. Filosofi, 1923, 1927, utan år. Svenska, 1924, 1928, 1946, 1948, 1952, utan år. Kristendomskunskap, , Tyska, , 1947, 1950, Arkivkartong. Engelska, Tyska Geografi, Historia, Samhällskunskap, Matematik Geografi Filosofi Kemi Grekiska Teckning/välskrivning Musik, 1951, , Hushållsgöromål/hemkunskap, , Ingår i A4:4

10 Terminsavgiftsnämndens protokoll A5 Serien inbunden. Från och med höstterminen 1929 övertog Lokalstyrelsen terminsavgiftsuppbörden. Serien fortsätter i serie A6 Lokalstyrelsens protokoll Vårterminen vårterminen Höstterminen höstterminen Vårterminen vårterminen Bilagor, 1918, 1922, utan år. Ingår i A1: Höstterminen vårterminen Ingår i A6:1

11 Lokalstyrelsens protokoll A6 Serien inbunden Terminsavgiftsprotokoll, t.o.m. höstterminen Häri även: Serie A5 Terminsavgiftsnämndens protokoll Bilagor, 1929, 1935, , utan år. Ingår i A1: T.o.m. juni Terminsavgiftsprotokoll, t.o.m. vårterminen 1942.

12 Diverse protokoll A7 Serien inbunden Protokoll rörande nya skolbyggnader i Örebro. Häri även: Serie G1 Huvudbokföring Serie G2 Kassaböcker Framstegsklubben, Protokoll från sammanträden för bestämmande av vitsord för lärarkandidater vid lärarkursskolan i Örebro Samarbetsnämnden Ingår i A1:7

13 Utgående handlingar, huvudserie B1a Serien inbunden om inte annat anges Arkivkartong. 1824, maj Häri även: B3 Övriga utgående handlingar H1 Undervisningsstatistik Fr.o.m. juli April juni Augusti juni Storformat Augusti maj Juni maj April januari Januari mars Mars augusti Augusti maj Maj oktober Oktober december Ingår i volym F1: Ingår i volym F1: Med scheman, inträdesprov och program Med scheman, inträdesprov och program Med scheman, inträdesprov och program Med scheman, inträdesprov och program.

14 Utgående handlingar, huvudserie B1a Med scheman, inträdesprov och program Med scheman, inträdesprov och program Med scheman, inträdesprov och program Med scheman och program Med scheman och program Med scheman och program Med scheman och program Med scheman och program Med scheman och program Med scheman och program Med scheman och program Med scheman Med scheman och program Med scheman och program Med scheman Med scheman Med scheman Med scheman Med scheman Med scheman. Januari - juni

15 Utgående handlingar, rektor Urban Ursing B1b Serien i arkivkartong

16 Kopieböcker över utfärdade avgångsbetyg B2 Serien inbunden om inte annat anges Arkivkartong. Maj juli Fr.o.m. 1 juli

17 Övriga utgående handlingar B3 Serien inbunden Kopior på utfärdade tjänstgöringsbetyg Kopior av frågeformulär rörande ämneslärare och -lärarinnor infordrade av lärarlönenämnden. Alfabetiskt ordnat. Ingår i B1:1

18 Diarium över skrivelser C1 Serien inbunden om inte annat anges Med anteckningar om lärares frånvaro, inställda lektioner och läsdagar, inspektioner, m.m. Kronologiskt ordnat Ingår i E 1: September maj Ingår i D1b: T.o.m. juni Juni juni Juli oktober Oktober december Fr.o.m. december T.o.m. december December januari Januari juni 1969.

19 Betygskataloger D1a Serien inbunden om inte annat anges Jämför serie B2 Kopieböcker över utfärdade avgångsbetyg, Betyg från de särskilda avgångsprövningarna till gymnasiet. Ingår i A1: Arkivkartong. T.o.m. vårterminen Arkivkartong. Höstterminen vårterminen Arkivkartong. Höstterminen vårterminen Avgångsbetyg. Ingår i A2: Avgångsexamen vårterminen vårterminen

20 Betygskataloger D1a

21 Betygskataloger D1a Höstterminen Tabeller över studentexamen Vårterminen Höstterminen Vårterminen Höstterminen Vårterminen Höstterminen Vårterminen Höstterminen Vårterminen Höstterminen Tabeller över realexamen Vårterminen Höstterminen Vårterminen. Häri även: Serie A2 Examens- och prövningsprotokoll Häri även: Serie A2 Examens- och prövningsprotokoll

22 Betygskataloger D1a Höstterminen Vårterminen Höstterminen Vårterminen Höstterminen Vårterminen Höstterminen Vårterminen Höstterminen Tabeller över studentexamen Vårterminen Höstterminen Vårterminen Höstterminen Vårterminen Höstterminen Vårterminen Höstterminen Tabeller över realexamen. Häri även Serie A2 Examens- och prövningsprotokoll Häri även: Serie A2 Examens- och prövningsprotokoll

23 Betygskataloger D1a Vårterminen Höstterminen Vårterminen Höstterminen Vårterminen Höstterminen Vårterminen Höstterminen Vårterminen Höstterminen Tabeller över studentexamen Vårterminen Höstterminen Vårterminen Höstterminen Vårterminen Höstterminen Vårterminen Höstterminen Vårterminen. Häri även Serie A2 Examens- och prövningsprotokoll

24 Betygskataloger D1a Höstterminen Vårterminen Höstterminen Tabeller över realexamen Vårterminen Höstterminen Vårterminen Höstterminen Vårterminen Höstterminen Vårterminen Höstterminen. Häri även Serie A2 Examens- och prövningsprotokoll Tabeller över studentexamen Vårterminen Höstterminen Vårterminen Höstterminen Vårterminen Höstterminen. Häri även Serie A2 Examens- och prövningsprotokoll

25 Betygskataloger D1a Vårterminen Höstterminen Vårterminen Höstterminen Vårterminen Höstterminen Tabeller över realexamen. Häri även Serie A2 Examens- och prövningsprotokoll Tabeller över studentexamen Vårterminen Höstterminen Vårterminen Höstterminen Vårterminen Höstterminen Vårterminen Höstterminen Vårterminen Höstterminen Vårterminen. Häri även Serie A2 Examens- och prövningsprotokoll

26 Betygskataloger D1a Höstterminen Vårterminen Höstterminen Vårterminen Höstterminen Vårterminen Höstterminen Vårterminen Höstterminen Vårterminen Höstterminen Tabeller över realexamen. Häri även Serie A2 Examens- och prövningsprotokoll Tabeller över studentexamen Vårterminen Höstterminen. Häri även Serie A2 Examens- och prövningsprotokoll Arkivkartong. - Förslag till betyg i studentexamen för privatister, Förslag till betyg i realexamen för privatister, , 1957, Betygskataloger från studentexamen, Betygskataloger från realexamen,

27 Betygskataloger D1a Vårterminen Höstterminen Vårterminen Höstterminen Vårterminen Höstterminen Vårterminen Höstterminen Vårterminen Höstterminen Vårterminen Höstterminen Vårterminen Höstterminen Vårterminen Höstterminen Vårterminen Höstterminen Vårterminen. Häri även Serie A2 Examens- och prövningsprotokoll , ,

28 Betygskataloger D1a Höstterminen Vårterminen Höstterminen Vårterminen Höstterminen Vårterminen Höstterminen Vårterminen Höstterminen Vårterminen Höstterminen Vårterminen Höstterminen Vårterminen Höstterminen Vårterminen Arkivkartong. - Höstterminen. - I separat omslag finns betygskataloger från ett-åriga linjer, sekreterarutbildning klass E1b, redovisningstekniska klass E1c, distributionstekniska klass E1d, sjukvårdsadministrativa klass E1e, databehandlingsgren klass E1f och E1g och språklig gren klass E1a Vårterminen.

29 Betygskataloger D1a Arkivkartong. - Betygskataloger från ettårig ekonomisk linje för studenter (Handelsgymnasium) med bilagor, vårterminen Betygskataloger från årskurs 7-9 höstterminen 1969, vårterminen 1970, årskurs 9 höstterminen Betygskataloger från gymnasiet - även studieomdömen höstterminen Betygskataloger från grundläggande kurs för dekoratörer läsåret (kopior , Virginska skolan) Jämför D 1a:188.

30 Liggare över ej ordinarie prövningar D1b Serien inbunden om inte annat anges Arkivkartong. Flyttnings- och inträdesprövningar. Häri även: Serie A1 Kollegieprotokoll , uå Serie C1 Diarier över skrivelser Serie D3 Stipendie- och premiekataloger Serie D5 Inventarieförteckninga r Serie F3 Handlingar rörande undervisning , uå Flyttnings- och inträdesprövningar Flyttnings- och inträdesprövningar Flyttnings- och inträdesprövningar Fyllnadsprövningar efter studentexamen Flyttnings- och inträdesprövningar Fyllnadsprövningar efter studentexamen Flyttnings- och inträdesprövningar Arkivkartong. - Prövningar för privatister och egna elever i avslutningsämnen, Fyllnadsprövningar efter realexamen, Särskilda prövningar i studentexamen, Omprövningar efter studentexamen, Prövningar för behörighet att undervisa i främmande språk, Särskilda prövningar i realexamen, Flyttnings- och inträdesprövningar, Inträdesprövningar till första klass i realskolan. Häri även A2 Examens- och prövningsprotokoll Särskilda prövningar i studentexamen.

31 Liggare över ej ordinarie prövningar D1b Särskilda prövningar i realexamen Omprövningar efter studentexamen Fyllnadsprövningar efter realexamen Särskilda prövningar i studentexamen Särskilda prövningar i studentexamen.

32 Övriga betyg D1c Serien i arkivkartong Spridda år. Termins-, avgångs- och mogenhetsbetyg. Ej kompletta klasser, endast vissa elevers betyg.

33 Elevmatriklar: inskrivna elever D2a Serien inbunden Benämnes "Liber Scholæ Örebroensis", , , april Häri även: Serie D4 Liggare över personal Serie D5 Inventarieförteckningar 1615 Serie G8 Övriga räkenskapshandlingar September januari Augusti februari Augusti januari Augusti augusti Nummer T.o.m. augusti Nummer Augusti augusti Nummer Augusti augusti Nummer Augusti augusti Nummer September september Nummer

34 Elevmatriklar: avgångna elever D2b Serien inbunden. Före 1902 se serie D2a Elevmatriklar: inskrivna elever T.o.m. januari Fr.o.m. maj Nummer T.o.m. juni Nummer Juni juni Nummer Juni oktober Nummer November november Nummer Juni juni Nummer

35 Elevkataloger D2c Serien i arkivkartong. Innehåller även uppgifter om lärare Tryck Inbunden , 1780 vt, 1783 vt, 1797, 1803, 1807, vt, vt. Inbunden vt, 1795 vt, 1797, 1811 vt, 1814 vt, vt, 1820 vt, vt. Häften Tryck Inbunden , , Häften Inbunden Inbunden ht. Betyg för flit och heder i skolkatalog Tryck vt och ht. Häften vt och ht. Häften vt och ht. Häften vt och ht. Häften Örebro studenter. Häfte Omslag - Förteckning över Närkebor som startat vid Strängnäs gymnasium , avskrift från Förteckning över elever vid Örebro skola , avskrift från Förteckning över elever i Örebro skola , avskrift utan år Tryck vt och ht. Häften vt och ht. Häften vt och ht. Häften Tryck

36 Stipendie- och premiekataloger D3 Serien inbunden om ej annat anges. Jämför uppgifter om stipendier i serie A3 Klasskonferensprotokoll, serie F6 och serie F9. Förteckning över skolans stipendie- och premiedonationer finns i årsredogörelserna för 1866, 1886, 1950, 1960, serie F6 Årsredogörelser. Jämför även serie F9 Övriga ämnesordnade handlingar (handlingar rörande donationer) Se A 1: Med uppgifter om flyttningar, Med uppgifter om flyttningar Bokpremier, , Arkivkartong.

37 Liggare över personal D4 Serien inbunden. Jämför avskrifter av tjänstgöringsbetyg och uppgifter om ämneslärare infordrade av lärarlönenämnden i serie B3 Övriga utgående handlingar. Se även uppgifter om lärares frånvaro i serie C1 Diarier över skrivelser, serie D2c Elevkataloger samt serie F4 Handlingar rörande personal Förteckning över lärare. Ingår i D 2a: Förteckning över lärare och deras kvalifikationer tal Liggare över utfärdade tjänstgöringsbetyg Matrikel över tjänsteinnehavare med biografiska anteckningar Liggare över lärares tjänstgöring vid andra läroanstalter Liggare över utfärdade tjänstgöringsbetyg Pensionsliggare Liggare över utfärdade tjänstgöringsbetyg. - - Matrikel över de ordinarie lärarna i läroämnen, tal Liggare över utfärdade tjänstgöringsbetyg och -intyg, september april 1975.

38 Inventarieförteckningar D5 Serien inbunden om inte annat anges Ingår i D 2a: , 1622, 1625, 1689, , 1766, 1776, 1795, 1804, 1809, 1814, 1816, Med innehållsförteckning. Ingår i G 2: Med register Inventarieförteckningar, , 1887, 1889, 1903, , Ingår i D1b: Fysiska kabinettet Arkivkartong. Förteckning över museisamlingen, Nyförvärv till biologiinstitutionen, Kortregister. Ingår i D1b:1

39 Klassböcker D6 Serien i arkivkartong. Serien innehåller elevers frånvaro, anmärkningar och schema Klass 1:3, 1945/46, inbunden. 1948/49 - Klass 1:4, inbunden. - Klass 1:5a, inbunden. - Klass 1:5b, inbunden. - Klass 1:5c II, inbunden. - Klass 1:5d, inbunden. - Klass 2:4, inbunden Klass 2:5a, inbunden. - Klass 2:5b, inbunden. - Klass 2:5c, inbunden. - Klass 3:4, inbunden. - Klass 3:5a, inbunden. - Klass 3:5b, inbunden Klass 4:5a, inbunden. - Klass 4:5b, inbunden. - Klass 5:5a, inbunden. - Klass 5:5b och 4:4, inbunden. - Klass R:Ia, inbunden. - Klass R:I3b, inbunden Klass R:IIa, inbunden. - Klass R:IIa, inbunden. - Klass R:IIb, inbunden. - Klass R:IIb (franska, tyska, filosofi, geografi), inbunden. - Klass R:IIIa, inbunden. - Klass R:IIIa, inbunden Klass R:IIIb, inbunden. - Klass R:IIIb, inbunden. - Klass L:I4, inbunden. - Klass L:II, inbunden. - Klass L:III, inbunden Klass L:III4, inbunden. - Klass L:IV, inbunden. - Klass L:IV (grekiska), inbunden. - Klass L:IV (biologi), inbunden.

40 Elevkort D7 Serien i arkivkartong. Sorterade i personnummerordning , , utan årtal.

41 Övriga liggare D8 Serien inbunden om inte annat anges Förteckningar över elever ("discentes") med uppgifter om kunskap , , utan år. - Förteckningar över elever med uppgifter om deras "platser" i de olika ämnena , Ingår i F 3: Förteckning över elevernas bostadsställen Rektor Gumælius anteckningar rörande eleverna Postbok, t.o.m. juni Arkivförteckning, upprättad 1903, med tillägg 1921, 1931, 1947, 1951, Arkivkartong. - Rulla över elever som deltagit i militärövningar på Karolinska skolan, 1903, 1908, utan år. - Förteckning över intagna elever till gymnasiet Arkivförteckning upprättad Postbok, juli september Liggare över enskilt arbete, t.o.m. höstterminen Liggare över enskilt arbete, höstterminen vårterminen Arkivkartong. - Inskrivningslistor, Flyttningslistor, Förteckningar över anmälda till student- och realexamen. - Tabelluppgifter över de vanligaste sjukdomar hos eleverna, Tabeller över elevomsättningen Arkivkartong. - Förteckningar över mossor i Närke, inbunden.

42 Inkomna handlingar, huvudserie E1 Serien inbunden om inte annat anges. Åren ingår i serie F "Memorialbok" innehåller korrespondens, enstaka protokoll, m. m. Med innehållsförteckning. Häri även A2 Examens- och prövningsprotokoll "Memorialbok" innehåller korrespondens, enstaka protokoll, m. m. Med innehållsförteckning. Häri även: A1 Kollegieprotokoll 1836 A2 Examens- och prövningsprotokoll "Memorialbok" innehåller korrespondens, enstaka protokoll, m. m. Med innehållsförteckning. SAKNAS Häri även: A1 Kollegieprotokoll A2 Examens- och prövningsprotokoll Arkivkartong. Höstterminen juni 1843, augusti Häri även C1 Diarier över skrivelser Fr.o.m. juni September maj September april Juni december , 1889, september december November december

43 Inkomna handlingar, huvudserie E T.o.m. juni Nummer Nummer Nummer Nummer Nummer Nummer Nummer Nummer Nummer

44 Inkomna handlingar, huvudserie E Nummer Nummer Nummer Nummer Nummer Nummer Nummer Nummer Nummer Korrespondens med Skoldirektionen Korrespondens med Skoldirektionen Nummer Nummer Korrespondens med Skoldirektionen del I Korrespondens med Skoldirektionen del II Januari - april. Nummer Maj - augusti. Nummer September - december. Nummer Januari - juni. Nummer

45 Intagningsbetyg E2 Serien inbunden om inte annat anges T.o.m. mars Arkivkartong. Höstterminen vårterminen Arkivkartong. Höstterminen vårterminen Höstterminen vårterminen Nummer Höstterminen vårterminen Höstterminen vårterminen Höstterminen vårterminen Höstterminen vårterminen Höstterminen vårterminen Nummer Höstterminen vårterminen Nummer Höstterminen vårterminen Nummer Höstterminen höstterminen Nummer Vårterminen vårterminen 1880, nummer Höstterminen vårterminen 1881, nummer 1-67, onumrerade. Höstterminen 1881, nummer Nummer Nummer Nummer Vårterminen höstterminen 1904, nummer Höstterminen höstterminen 1906, nummer Nummer Enstaka från 1906.

46 Intagningsbetyg E Nummer , nummer ; , nummer Nummer Nummer Enstaka från Nummer Nummer Nummer Nummer Enstaka från Nummer Enstaka från Nummer Nummer Nummer , onumrerade Nummer Enstaka från Nummer Nummer Enstaka från Nummer Nummer Arkivkartong. Nummer Arkivkartong. Nummer Arkivkartong. Nummer

Örebro stad. Karolinska aftonskolan.

Örebro stad. Karolinska aftonskolan. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Örebro stad. Karolinska aftonskolan. 2014-10-03 Historik Verksamhetstid och handlingar 1944-1968 Örebro aftonskola startades på initiativ av NKI-skolan i Stockholm (skola

Läs mer

Örebro stad. Elementarskolan för flickor.

Örebro stad. Elementarskolan för flickor. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Örebro stad. Elementarskolan för flickor. 2014-10-03 Historik Verksamhetstid 1863-1932, handlingarna omfattar tiden 1866-1965. 1863 startade Emilie Charlotta Risberg

Läs mer

Karolinska skolans föräldra- och lärarförening.

Karolinska skolans föräldra- och lärarförening. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Karolinska skolans föräldra- och lärarförening. 2014-10-13 Historik Verksamhetstid och handlingarnas omfattning 1946-1994. Starten Karolinska läroverkets föräldra- och

Läs mer

Örebro Brandkårs understödskassa.

Örebro Brandkårs understödskassa. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Örebro Brandkårs understödskassa. 2014-10-13 Historik Verksamhetstid och handlingarnas omfattning 1918-1948 Örebro Brandkårs understödskassa lär ha bildats 1918. Detta

Läs mer

Örebro stad. Örebro stads epidemisjukhus.

Örebro stad. Örebro stads epidemisjukhus. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Örebro stad. Örebro stads epidemisjukhus. 2014-10-03 Historik Verksamhetstid 1863-1950, handlingarna omfattar tiden 1866-1952 År 1863 uppfördes ett epidemisjukhus mitt

Läs mer

Sällskapet Länkarna Kumla

Sällskapet Länkarna Kumla Arkivets handlingar inkom dels under 1970-talet, dels under 1998, med acceassionsnummer 1998/2. Vid överlämnandet ingick även handlingar rörande Länkarnas damklubb. Dessa handlingar har avskiljts och utgör

Läs mer

Arkiv: Sveriges folkskollärarinneförbund/sf

Arkiv: Sveriges folkskollärarinneförbund/sf Arkiv: Sveriges folkskollärarinneförbund/sf Arkivförteckning Protokoll A Protokoll med bilagor och handlingar (A1) Övriga protokoll (A2) Utgående handlingar (B) Verksamhets. Och revisonsberättelser med

Läs mer

Längbro kommun. Egnahemsstyrelsen.

Längbro kommun. Egnahemsstyrelsen. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning. Historik för. (Verksamhetstid 1920-1936, handlingar omfattar tiden 1920-1937) Egnahemsstyrelsen hade att administrera egnahemslånen och den statliga egnahemsfonden som

Läs mer

Örebro skollovskoloniers fond.

Örebro skollovskoloniers fond. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Örebro skollovskoloniers fond. 2014-10-17 Historik Verksamhetstid 1901-1943, handlingarna omfattar tiden 1901-1969 Redan år 1896 startades skollovskoloniverksamheten

Läs mer

Så här läser du ditt sökresultat:

Så här läser du ditt sökresultat: Dnr ARK/2012:3 KOMMUNARKIVET Kommunledningsförvaltningen Hitta i arkivförteckningar Den här broschyren är tänkt att vara en guide för dig som vill lära dig att hitta själv i arkiven som finns hos kommunarkivet.

Läs mer

Ekeby-Gällersta storkommun. Kommunalnämnden.

Ekeby-Gällersta storkommun. Kommunalnämnden. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Ekeby-Gällersta storkommun. Kommunalnämnden. 2014-12-18 Historik Historik för. Ekeby-Gällersta storkommun bildades den 1 januari 1952 genom sammanläggning av Ekeby och

Läs mer

Örebro stad. Överförmyndaren.

Örebro stad. Överförmyndaren. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Örebro stad. Överförmyndaren. 2014-10-03 Historik Handlingarna i Örebro stad. Överförmyndaren omfattar tiden 1925-1972. År 1845 kom en förordning enligt vilken varje

Läs mer

DOKUMENTHANTERINGSPLAN Gymnasieskola Antagen att gälla från och med: 2011-12-14 Dnr: 27/11 Handlingsslag. Arkivläggs. Plats för plats efter antal år

DOKUMENTHANTERINGSPLAN Gymnasieskola Antagen att gälla från och med: 2011-12-14 Dnr: 27/11 Handlingsslag. Arkivläggs. Plats för plats efter antal år Avtal, betalningsansvar 2 år upphörd giltighet Arbetsmaterial och underlag för upprättande av verksamhetsplaner m.m., rörande tjänstgöring och undervisning samt kopior av sådana Betyg. Betygskatalog /

Läs mer

Sällskapet Småbarnens Vänner.

Sällskapet Småbarnens Vänner. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Sällskapet Småbarnens Vänner. 2014-10-13 Historik Verksamhetstid 1840-2008, handlingarna omfattar tiden 1840-2009. Från starten 1840 var namnet Sällskapet Småbarnsskolans

Läs mer

Örebro Läns Trädgårdsaktiebolag.

Örebro Läns Trädgårdsaktiebolag. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Örebro Läns Trädgårdsaktiebolag. 2014-10-13 Historik Historik för. Verksamhetstid 1862- Handlingarna omfattar tiden 1859-1999 Örebro Läns Trädgårdsaktiebolag (ÖLTAB)

Läs mer

Förvaringsplats Sorteringsform Gallring Tidsfrist leverans kommunarkivet

Förvaringsplats Sorteringsform Gallring Tidsfrist leverans kommunarkivet Nämndprotokoll med kallelser innehållande handlingar i urval PapperIT* O Närarkiv Kron.ordn. 4 år 20 Nämndens presidieprotokoll PapperIT* O Närarkiv Kron.ordn. Nämndens utskottsprotokoll PapperIT* O Närarkiv

Läs mer

Pohjola Norden i Karis med omnejd r.f.

Pohjola Norden i Karis med omnejd r.f. Pohjola Norden i Karis med omnejd r.f. Föreningen grundad år 1946. Lokalavdelning i Karis underlydande centralförbundet Pohjola-Norden r.f., som verkar för nordiskt samarbete. År 1997 införlivades Norden-föreningen

Läs mer

A. Protokoll 1950-1954 A 1

A. Protokoll 1950-1954 A 1 Hyllsektion 82-85 INNEHÅLLSFÖRTECKNING till Daga kommun Kommunalstämmans arkiv A. Protokoll 1950-1954 A 1 Kommunalfullmäktiges arkiv A. Protokoll Sammanträdesprotokoll med bilagor 1950-1973 A 1 Bilagor

Läs mer

VAD BÖR SPARAS? Protokoll

VAD BÖR SPARAS? Protokoll INNEHÅLL VAD BÖR SPARAS? s.1 Protokoll s.1 Verksamhets- och revisionsberättelser s.1 Utgående handlingar s.1 Matriklar, medlemsförteckningar s.2 Liggare s.2 Inkomna handlingar s.2 Statistik s.2 Ämnesordnade

Läs mer

Arkiv: 594 Östergötlands Skidförbund, Linköping Plats: 04/b. Årsmötesprotokoll Seriesignum: A 1. Styrelseprotokoll Seriesignum: A 2

Arkiv: 594 Östergötlands Skidförbund, Linköping Plats: 04/b. Årsmötesprotokoll Seriesignum: A 1. Styrelseprotokoll Seriesignum: A 2 Årsmötesprotokoll A 1 1 1953 1981 Serien i arkivkartong. Även övriga mötesprotokoll. I denna volymen ingår också A:2 och A:3. 2 1982 2000 I denna volymen ingår även: A:2 1982-1987, 1988-1992 och 1993-1996.

Läs mer

Vad är nytt. Systemskifte för friskolor. Det som gäller för kommunala skolor

Vad är nytt. Systemskifte för friskolor. Det som gäller för kommunala skolor 1 juli 2011 Vad är nytt Systemskifte för friskolor Det som gäller för kommunala skolor gäller för friskolor Myndighetsutövningen blir samma för både friskolor och kommunala skolor Fristående skolor omfattas

Läs mer

Arkivförteckning - Kumla kommuns arkiv

Arkivförteckning - Kumla kommuns arkiv signum A1 Protokoll 1 1951-1958 1959 Saknad 1970 2 1960-1962 3 1963-1966 4 1952-1964 Protokoll för särskilda nämnden och föräldramöten 5 1961-1962 Skolrådets protokoll signum A2 Protokollsbilagor 1 1952

Läs mer

Riksarkivet har i uppdrag att utöva tillsyn över och regelbundet inspektera arkivverksamheten vid statliga myndigheter och vissa andra organ.

Riksarkivet har i uppdrag att utöva tillsyn över och regelbundet inspektera arkivverksamheten vid statliga myndigheter och vissa andra organ. 1 (2) Beslut Notarius publicus/ Nybrogatan 6 871 30 Härnösand Beslut om förelägganden efter genomförd inspektion vid notarius publicus i Härnösand Riksarkivet har i uppdrag att utöva tillsyn över och regelbundet

Läs mer

Examensbeskrivning 2014-12-12 Diarienummer MIUN 2011/986

Examensbeskrivning 2014-12-12 Diarienummer MIUN 2011/986 Examensbeskrivning 2014-12-12 Diarienummer MIUN 2011/986 ÄMNESLÄRAREXAMEN DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE IN SECONDARY EDUCATION DEGREE OF MASTER OF SCIENCE IN SECONDARY EDUCATION DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE

Läs mer

FAGERSTA KOMMUN. Utbildnings- och fritidsnämndens arkivbeskrivning 1998 -- W:\arkiv\kommun\ArkivUtbFri, 2012-03-26, senaste rev 2014-09-24 svn

FAGERSTA KOMMUN. Utbildnings- och fritidsnämndens arkivbeskrivning 1998 -- W:\arkiv\kommun\ArkivUtbFri, 2012-03-26, senaste rev 2014-09-24 svn FAGERSTA KOMMUN Utbildnings- och fritidsnämndens arkivbeskrivning 1998 -- W:\arkiv\kommun\ArkivUtbFri, 2012-03-26, senaste rev 2014-09-24 svn 1 INLEDNING... 2 Utbildnings- och fritidsnämnden ARKIVFÖRTECKNING...

Läs mer

Handskrift 91 Advokat Sven Hallströms arkiv (1883-1957) Acc. nr 2003:7

Handskrift 91 Advokat Sven Hallströms arkiv (1883-1957) Acc. nr 2003:7 Handskrift 91 Advokat Sven Hallströms arkiv (1883-1957) Acc. nr 2003:7 Sven Hallström var född i Stockholm 1883, son till rektor Paul Hallström och hans hustru Teresia Simonsson. Efter studentexamen i

Läs mer

Arkiv: 791 Folkrörelsernas arkiv, Linköping Plats: 07. Årsmötesprotokoll Seriesignum: A 1. Styrelseprotokoll Seriesignum: A 2

Arkiv: 791 Folkrörelsernas arkiv, Linköping Plats: 07. Årsmötesprotokoll Seriesignum: A 1. Styrelseprotokoll Seriesignum: A 2 Årsmötesprotokoll A 1 1 1966 1994 Serien i arkivkartong. 1986 saknas. I denna volymen ingår också A:2, och A:3. Styrelseprotokoll A 2 1957 1994 Serien i arkivkartong. Ingår i volym A1:1. Verksamhets- och

Läs mer

SPARA ELLER KASTA? RÅD OCH ANVISNINGAR VID SKÖTSEL AV FÖRENINGSHANDLINGAR. REGION- OCH STADSARKIVET GÖTEBORG 2007 med FOLKRÖRELSERNAS ARKIV

SPARA ELLER KASTA? RÅD OCH ANVISNINGAR VID SKÖTSEL AV FÖRENINGSHANDLINGAR. REGION- OCH STADSARKIVET GÖTEBORG 2007 med FOLKRÖRELSERNAS ARKIV SPARA ELLER KASTA? RÅD OCH ANVISNINGAR VID SKÖTSEL AV FÖRENINGSHANDLINGAR REGION- OCH STADSARKIVET GÖTEBORG 2007 med FOLKRÖRELSERNAS ARKIV 1 SVENSKT FÖRENINGSLIV ÄR UNIKT! Sverige är det föreningsrikaste

Läs mer

Konsten att få ordning och reda i sitt arkiv. Några råd i skötsel av föreningshandlingar

Konsten att få ordning och reda i sitt arkiv. Några råd i skötsel av föreningshandlingar Konsten att få ordning och reda i sitt arkiv Några råd i skötsel av föreningshandlingar 1 2 I dagens samhälle översköljs vi dagligen av information från alla håll - från medier, myndigheter, organisationer

Läs mer

Tyra Ljunggrens personarkiv.

Tyra Ljunggrens personarkiv. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Tyra Ljunggrens personarkiv. 2014-10-07 Historik Verksamhetstid 1884-1972, handlingar omfattar åren 1865-1974. Tyra Ljunggren, född Ericsson, maka till Elof Ljunggren

Läs mer

Arkivförteckning - Kumla kommuns arkiv Kumla stad 1942-1966

Arkivförteckning - Kumla kommuns arkiv Kumla stad 1942-1966 signum A1 Protokoll n inbunden om inte annat anges 1 1941-1942 2 1943 Samfällda drätselkammaren 3 1943 1:a och 2:a avdelningen 4 1944 Handlingar bundna tillsammans med protokollet 5 1945-1950 AK 6 1951

Läs mer

Skola: Norråsaskolan Rektor: Erik Thor

Skola: Norråsaskolan Rektor: Erik Thor Skola: Norråsaskolan Rektor: Erik Thor Systematiskt kvalitetsarbete Det systematiska kvalitetsarbetet är reglerat i skollagen, 4 kap och regleras på nationell-, huvudmannaoch enhetsnivå. Huvudmannanivå

Läs mer

Kurskatalog för Särvux. Särskild utbildning för vuxna

Kurskatalog för Särvux. Särskild utbildning för vuxna Kurskatalog för Särvux Särskild utbildning för vuxna Läsåret 2015-2016 Särvux Särskild utbildning för vuxna Särvux är en frivillig kommunal vuxenutbildning för dig över 20 år och som har en utvecklingsstörning

Läs mer

Konsten att få ordning och reda i sitt arkiv

Konsten att få ordning och reda i sitt arkiv Konsten att få ordning och reda i sitt arkiv Några råd i skötsel av föreningshandlingar Sundsvalls kommuntryckeri, 2008 Ordning och reda Dagligen översköljs vi av information från alla håll - från medier,

Läs mer

Områdesbehörigheter för Gy11 och Vux12

Områdesbehörigheter för Gy11 och Vux12 1 (6) Områdesbehörigheter för Gy11 och Vux12 För dig som ska ta en gymnasieexamen eller läser på komvux hösten 2012 och framåt. Till varje utbildningsområde finns en eller flera områdesbehörigheter kopplade.

Läs mer

INFORMATIONSBLADET Ebersteinska gymnasiet Nr 26 Ti 24/3 Lå 08/09

INFORMATIONSBLADET Ebersteinska gymnasiet Nr 26 Ti 24/3 Lå 08/09 1 Håll dig alltid uppdaterad - Infobladet utkommer varje studievecka INFORMATIONSBLADET Ebersteinska gymnasiet Nr 26 Ti 24/3 Lå 08/09 Vi vill uppvakta en förstapristagare i en större uppsatstävling! Det

Läs mer

Studera till lärare! Lärarprogram vid Umeå universitet. Version 2, 2012. Lärarhögskolan www.use.umu.se

Studera till lärare! Lärarprogram vid Umeå universitet. Version 2, 2012. Lärarhögskolan www.use.umu.se Studera till lärare! Lärarprogram vid Umeå universitet Version 2, 2012 Lärarhögskolan www.use.umu.se 1 Grundlärarprogrammet fritidshem, 180 hp...6 Grundlärarprogrammet förskoleklass och åk 1-3, 240 hp...

Läs mer

Individuellt val. Läsår 2015/2016

Individuellt val. Läsår 2015/2016 Individuellt val Läsår 2015/2016 Information inför ditt individuella val Individuellt val ingår i samtliga gymnasieprogram. Du ska läsa 200 poäng individuellt val i åk 2 och åk 3. De flesta kurserna är

Läs mer

Arkiv: Sveriges Fritidspedagogers Förening, SFF

Arkiv: Sveriges Fritidspedagogers Förening, SFF Arkiv: Sveriges Fritidspedagogers Förening, SFF SFF grundades 1juli1966 av representanter för samtliga landets fritidsutbildningar och anslöts till Svenska Facklärarförbundet, SFL. Första namn var Sveriges

Läs mer

Arkiv: 765 KDS Kristdemokratiska Samhällspartiet, Östgötadistriktet Plats: 10/f. Styrelseprotokoll Seriesignum: A 1. VU-protokoll Seriesignum: A 2

Arkiv: 765 KDS Kristdemokratiska Samhällspartiet, Östgötadistriktet Plats: 10/f. Styrelseprotokoll Seriesignum: A 1. VU-protokoll Seriesignum: A 2 Styrelseprotokoll Seriesignum: A 1 1 1964 1970 Serien i arkivkartong. Med bilagor. 1971 1977 Med bilagor. 1978 1986 Med bilagor. 2 1987 1999 Med bilagor. 1 1964 1975 Serien i arkivkartong. Med bilagor.

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING. Dokumenthanteringsplan för kultur- och fritidsnämnden

FÖRFATTNINGSSAMLING. Dokumenthanteringsplan för kultur- och fritidsnämnden FÖRFATTNINGSSAMLING Dokumenthanteringsplan för kultur- och fritidsnämnden 1 NR 67 DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR... Kultur och Fritidsnämnden GÄLLER FR O M...2007-10-01 HISTORIK: Nämnd/Förvaltning Beslutsdatum

Läs mer

Göran Bergmans släktarkiv.

Göran Bergmans släktarkiv. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Göran Bergmans släktarkiv. 2014-10-07 Historik Verksamhetstid och handlingarnas omfattning 1804-1985. Göran Bergman har vid flera tillfällen levererat sina släktforskningshandlingar

Läs mer

SKOLFÖRVALTNINGENS DOKUMENTHANTERINGSPLAN

SKOLFÖRVALTNINGENS DOKUMENTHANTERINGSPLAN SKOLFÖRVALTNINGENS DOKUMENTHANTERINGSPLAN Myndighet Första giltighetsdatum Fastställd Reviderad Skolnämnden 2010-01-01 2009-11-18 133 2010-06-16 84 Handling Sortering Medium Förvaring Bevaras/Gallras Anmärkning

Läs mer

Örebro Barnens Dag-förening.

Örebro Barnens Dag-förening. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Örebro Barnens Dag-förening. 2014-10-13 Historik Verksamhetstid 1945-1982, handlingarna omfattar tiden 1943-1985 1943 tillsattes en kommitté för Barnens Dag-firande i

Läs mer

Vuxenutbildningen i Svedala

Vuxenutbildningen i Svedala Vuxenutbildningen i Svedala 2015/16 Komvux Gymnasiekompetens för vuxna Grundvux Grundskolekompetens för vuxna Sfi Svenska för invandrare Nils Fredriksson Utbildning NFU Välkommen till vuxenutbildningen

Läs mer

Dnr KS 2008/317 Dokumenthanteringsplan Bollebygds kommun Myndighet: Kommunstyrelsen Fastställd:2008-06-26 Verksamhet: Ekonomiavdelningen Reviderad:

Dnr KS 2008/317 Dokumenthanteringsplan Bollebygds kommun Myndighet: Kommunstyrelsen Fastställd:2008-06-26 Verksamhet: Ekonomiavdelningen Reviderad: Allmän administration Arkivförteckning Nej Ordnas systematiskt 1 ex. till arkivet Ingår i KS Avskrifter, kopior, utdrag, Nej Ordnas systematiskt Nej Gallras vid inaktualitet Avdelningen dubbletter och

Läs mer

Inspektion av arkivvården vid Notarius publicus i Sundsvall den 21 maj och den 18 juni 2013

Inspektion av arkivvården vid Notarius publicus i Sundsvall den 21 maj och den 18 juni 2013 1 (6) Inspektion av arkivvården vid Notarius publicus i Sundsvall den 21 maj och den 18 juni 2013 Närvarande Från Notarius publicus i Sundsvall: Ordinarie notarius publicus, advokat Biträdande notarius

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i högskoleförordningen (1993:100); utfärdad den 21 november 2013. SFS 2013:924 Utkom från trycket den 29 november 2013 Regeringen föreskriver att bilaga

Läs mer

Örebro stadsarkiv. Arkivförteckning. Örebro Rederi AB.

Örebro stadsarkiv. Arkivförteckning. Örebro Rederi AB. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Örebro Rederi AB. 2014-10-13 Historik Historik för Örebro Rederi AB. Örebro var under senare delen av 1700-talet och hela 1800-talet en sjöstad vid Hjälmarens västra

Läs mer

DOKUMENTHANTERINGSPLAN Allmän administration Antagen att gälla från och med: 2015-06-01 Dnr: 2015.65 Handlingsslag. Arkivläggs. Gallras (=förstöres)

DOKUMENTHANTERINGSPLAN Allmän administration Antagen att gälla från och med: 2015-06-01 Dnr: 2015.65 Handlingsslag. Arkivläggs. Gallras (=förstöres) Antal = hela kalender utöver ursprungset IT-system, förteckningar över och beskrivningar av använda och aktuella (Dokumentation över systemets uppbyggnad samt över använda hjälpmedel, systemdokumentation

Läs mer

Statistik i samband med sista ansökningsdag till vårterminen 2014 (VT 2014)

Statistik i samband med sista ansökningsdag till vårterminen 2014 (VT 2014) Avdelningen för analys, främjande och tillträdesfrågor Föredragande Fredrik Lindström Statistiker 1-4755 fredrik.lindstrom@uhr.se PM Datum 213-1-17 Diarienummer 1.1.1-393-213 Postadress Box 4593 14 3 Stockholm

Läs mer

Systematiskt kvalitetarbete Grundskolan Kvalitetsrapport 2013-2014

Systematiskt kvalitetarbete Grundskolan Kvalitetsrapport 2013-2014 Systematiskt kvalitetarbete Grundskolan Kvalitetsrapport 2013-2014 2014-06-03 1. GRUNDFAKTA Stadsskogsskolan 1 191 elever, 113 pojkar och 78 flickor 42 med annat modersmål 22 lärare Andel lärare med högskoleexamen

Läs mer

ANSÖKAN KOMMUNAL VUXENUTBILDNING VT-12 Jag är redan studerande vid Aleholmsskolan.

ANSÖKAN KOMMUNAL VUXENUTBILDNING VT-12 Jag är redan studerande vid Aleholmsskolan. ANSÖKAN KOMMUNAL VUXENUTBILDNING VT-12 Jag är redan studerande vid Aleholmsskolan. Ansökan skall vara inlämnad senast 15 november 2011 Efternamn Tilltalsnamn Personnummer Adress: Postnr: Ort: Folkbokföringsadress

Läs mer

Ingå ngså mne Biologi

Ingå ngså mne Biologi 1 Ämneskombinationer inom ämneslärarprogrammet Gymnasieskolan 300/330 hp Karlstads universitet Ämneslärare med inriktning mot gymnasieskolan läser två ämnen, 120 högskolepoäng respektive 90 högskolepoäng.

Läs mer

Kommun Kommunkod Skolform

Kommun Kommunkod Skolform Skolblad avseende Bjärehovskolan Lingvägen 17 23734 BJÄRRED Tel Fax http://wwwlommase/bjerehov Huvudman Kommun Kommun Kommunkod Skolform Lomma 1262 Grundskola Skolkod 126200503 Skolid 02061 Nedan presenteras

Läs mer

Matematikvisionen Ht 2002- vt 2006

Matematikvisionen Ht 2002- vt 2006 Matematikvisionen Ht 2002- vt 2006 Sammanfattning av Utbildningsförvaltningens satsning på kompetensutveckling av matematiklärare på gymnasiet i projektet Nollvisionen/Matematikvisionen. Nollvisionen MaA

Läs mer

1 Uppgiftsrelaterad grundlön för rektorer och biträdande rektorer. 2 Grundlön för lärare som ger grundundervisning i musik

1 Uppgiftsrelaterad grundlön för rektorer och biträdande rektorer. 2 Grundlön för lärare som ger grundundervisning i musik 1 DEL F, BILAGA 10 DEL F MUSIKLÄROANSTALTER I TJÄNSTEINNEHAVARNAS LÖNER I/1 Uppgiftsrelaterad lön 1 Uppgiftsrelaterad grundlön för rektorer och biträdande rektorer 4 08 01 00 2 Den uppgiftsrelaterade grundlönen

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan. Lyrfågelskolan 4-9 2013

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan. Lyrfågelskolan 4-9 2013 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan Lyrfågelskolan 4-9 2013 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 Redovisning av aktuella kunskapsresultat... 4 REDOVISNING AV UPPDRAG...

Läs mer

Elevens namn:... Nuvarande skola:... kommun:... Ansvarig studie- och yrkesvägledare:... Tel:... E-mail:.. Rektor eller bitr. rektors namn:... Tel:...

Elevens namn:... Nuvarande skola:... kommun:... Ansvarig studie- och yrkesvägledare:... Tel:... E-mail:.. Rektor eller bitr. rektors namn:... Tel:... NUVARANDE SKOLA OCH KURSER Uppgifter angående nuvarande skola: Elevens namn:... Nuvarande skola:... kommun:... Tel:... Ansvarig studie- och yrkesvägledare:... Tel:... E-mail:.. Rektor eller bitr. rektors

Läs mer

Att studera på komvux i Tranemo. Vad kostar det att läsa på komvux i Tranemo? Ansökan

Att studera på komvux i Tranemo. Vad kostar det att läsa på komvux i Tranemo? Ansökan Att studera på komvux i Tranemo Komvuxutbildningen är öppen för dig som har avslutad gymnasieutbildning eller fyller minst 20 år under hösten det år du börjar läsa. På Tranemo gymnasieskola och komvux

Läs mer

Läget för lärarlegitimationer 2014

Läget för lärarlegitimationer 2014 Läget för lärarlegitimationer 2014 SKL genomförde våren 2014 en enkätundersökning ställd till skolans huvudmän. Den syftar till att följa upp genomförandet av lärarlegitimationsreformen och bland annat

Läs mer

Arkiv: 1596 Östergötlands Högerförbund Plats: 10/a. Årsberättelser Seriesignum: A 1. Volym nummer. Tid. Anmärkningar

Arkiv: 1596 Östergötlands Högerförbund Plats: 10/a. Årsberättelser Seriesignum: A 1. Volym nummer. Tid. Anmärkningar Årsberättelser Seriesignum: A 1 1 1939 1965 Serien i arkivkartong. I volymen ingår även B:3 och B:5. Styrelseprotokoll Seriesignum: A 2 1950 1961 Serien i arkivkartong. Ingår i volym A3:2. 1 1962 1967

Läs mer

Tabellbilaga för bokslut 2014

Tabellbilaga för bokslut 2014 Tabellbilaga för bokslut 2014 Personal Tabell 1 Kostnader 2013* Kostnad per inskrivet barn/ elev/heltidsstuderande totalt år 2013 Hudiksvall %** Jämförbara kommuner *** %** Riket %** Förskola 120 700 (2)

Läs mer

Hur ansöker man till Sofia Distansundervisning?

Hur ansöker man till Sofia Distansundervisning? Hur ansöker man till Sofia Distansundervisning? Anmälningsblankett Sofia Distansundervisning vänder sig till elever under studieår 6-9. Blanketter och information kan hämtas på vår hemsida (www.sofiadistans.nu)

Läs mer

Hitta i Krigsarkivets bestånd. 1.3 Pensioner

Hitta i Krigsarkivets bestånd. 1.3 Pensioner Hitta i Krigsarkivets bestånd. 1.3 Pensioner Många militärt anställda har haft rätt att uppbära pension eller gratial av en eller annan orsak. Officerare och underofficerare betalade in en avgift till

Läs mer

Förteckning över övriga arkiv och samlingar i Facettens arkiv, Åtvidaberg

Förteckning över övriga arkiv och samlingar i Facettens arkiv, Åtvidaberg Förteckning över övriga arkiv och samlingar i Facettens arkiv, Åtvidaberg 2015-01-20 Övriga arkiv och samlingar Facettens arkiv Förteckningen upptar vilka övriga arkiv och samlingar som finns deponerade

Läs mer

VILL DU BLI LÄRARE? 90-330. Förskollärare Grundlärare Ämneslärare Yrkeslärare Kompletterande pedagogisk utbildning

VILL DU BLI LÄRARE? 90-330. Förskollärare Grundlärare Ämneslärare Yrkeslärare Kompletterande pedagogisk utbildning VILL DU BLI LÄRARE? 90-330 Förskollärare Grundlärare Ämneslärare Yrkeslärare Kompletterande pedagogisk utbildning MAH_Bli_lärare_2012_v2.indd 1 2012-11-22 10:05 MAH_Bli_lärare_2012_v2.indd 2 2012-11-22

Läs mer

LANDSARKIVETS I UPPSALA SMÅSKRIFTSERIE NR 9. Lärdom och fostran. En guide till skolarkiven på Landsarkivet i Uppsala.

LANDSARKIVETS I UPPSALA SMÅSKRIFTSERIE NR 9. Lärdom och fostran. En guide till skolarkiven på Landsarkivet i Uppsala. LANDSARKIVETS I UPPSALA SMÅSKRIFTSERIE NR 9 Lärdom och fostran En guide till skolarkiven på Landsarkivet i Uppsala Ina-Maria Jansson Uppsala 2013 Landsarkivets i Uppsala småskriftserie utges av: Landsarkivet

Läs mer

Framtiden för lärarutbildningar i moderna språk

Framtiden för lärarutbildningar i moderna språk Framtiden för lärarutbildningar i moderna språk Pernilla Rosell Steuer, Institutionen för språkdidaktik, Stockholms universitet Eller: Finns det en framtid för lärarutbildningar i moderna språk? Bakgrund

Läs mer

BROR HJORTH-STIFTELSEN

BROR HJORTH-STIFTELSEN Uppsala Stadsarkiv ARKIVFÖRTECKNING BROR HJORTHSTIFTELSEN Referenskod SE/C005/ Utskriftsdatum Arkivbildare BROR HJORTHSTIFTELSEN 730 Depå Uppsala Stadsarkiv Innehåll BROR HJORTHSTIFTELSEN Serie A A A E

Läs mer

Arkivplan för Svenska Klätterförbundet inklusive dess kommittéer Samt en rekommendation och tips för SDF, klätterombud och klätterklubbar

Arkivplan för Svenska Klätterförbundet inklusive dess kommittéer Samt en rekommendation och tips för SDF, klätterombud och klätterklubbar Arkivplan för Svenska Klätterförbundet inklusive dess kommittéer Samt en rekommendation och tips för SDF, klätterombud och klätterklubbar Arkiveringens två hörnstenar 1. Historia Det är vi idag, nu, som

Läs mer

Dnr KS 2008/317 Dokumenthanteringsplan Bollebygds kommun Myndighet: Kommunstyrelsen Fastställd: 2008-06-26 110 Verksamhet: Biblioteket Reviderad:

Dnr KS 2008/317 Dokumenthanteringsplan Bollebygds kommun Myndighet: Kommunstyrelsen Fastställd: 2008-06-26 110 Verksamhet: Biblioteket Reviderad: registre att söka/förva Levere till /gall Allmän administration Arkivförteckning Nej Ordnas systematiskt 1 exemplar ska finnas i arkivet Avskrifter, kopior, utdrag, dubbletter och överexemplar inkomna

Läs mer

Riktlinjer för leverans till Folkrörelsearkivet

Riktlinjer för leverans till Folkrörelsearkivet Riktlinjer för leverans till Folkrörelsearkivet Riktlinjer för folkrörelsearkivet Folkrörelsearkivet är en fristående del av kommunarkivet, som är utformad speciellt för föreningar och folkrörelser. Här

Läs mer

Välkommen att studera på Särvux i Avesta!

Välkommen att studera på Särvux i Avesta! Välkommen att studera på Särvux i Avesta! Särvux är en frivillig vuxenutbildning för dig som är över 20 år och har inlärningssvårigheter som beror på utvecklingsstörning eller förvärvad hjärnskada som

Läs mer

Att leverera enskilt material till Lerums kommunarkiv. - föreningsarkiv, privatarkiv och företagsarkiv

Att leverera enskilt material till Lerums kommunarkiv. - föreningsarkiv, privatarkiv och företagsarkiv Att leverera enskilt material till Lerums kommunarkiv - föreningsarkiv, privatarkiv och företagsarkiv Vårt gemensamma kulturarv Arkiven är en del av vårt kulturarv och för att bevara vårt lokala kulturarv

Läs mer

Svenska Skolföreningen i Hongkong och Shekou

Svenska Skolföreningen i Hongkong och Shekou Svenska Skolföreningen i Hongkong och Shekou Introduktion Svenska Skolan i Hongkong och Shekou drivs av Svenska Skolföreningen i Hongkong. Föreningen är ideell och erbjuder svenska barn kompletterande

Läs mer

Representanter från HA, FT, BA, EE, EK, SA och SAID var närvarande.

Representanter från HA, FT, BA, EE, EK, SA och SAID var närvarande. Tid: kl. 13.30 15.00 Plats: F2 vid matsalen Kallade: en elev per arbetslag som utses av program- eller inriktningsrådet elevrådets styrelse med vuxenrepresentant skolledningen Representanter från HA, FT,

Läs mer

ANSÖKAN KOMMUNAL VUXENUTBILDNING Vårterminen 2010 Ansökan skall vara inlämnad senast 16 november, 2009 Jag är redan studerande vid Aleholmsskolan.

ANSÖKAN KOMMUNAL VUXENUTBILDNING Vårterminen 2010 Ansökan skall vara inlämnad senast 16 november, 2009 Jag är redan studerande vid Aleholmsskolan. ANSÖKAN KOMMUNAL VUENUTBILDNING Vårterminen 2010 Ansökan skall vara inlämnad senast 16 november, 2009 Jag är redan studerande vid Aleholmsskolan. PERSONUPPGIFTER Efternamn Tilltalsnamn Personnummer Adress

Läs mer

Claes-Elis och Elsa Ljungs släktarkiv.

Claes-Elis och Elsa Ljungs släktarkiv. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Claes-Elis och Elsa Ljungs släktarkiv. 2014-10-07 Historik Handlingarna omfattar åren 1846-2007 Claes-Elis Ljung född 18 september 1900 och död 22 februari 1974 framgångsrik

Läs mer

Anmärkningar. Odaterad. Bertil Bärgströms (?) samlade dikter. Ingår i volym F1:1. Odaterad. Anteckningsbok/citatbok. Ingår i volym F1:1.

Anmärkningar. Odaterad. Bertil Bärgströms (?) samlade dikter. Ingår i volym F1:1. Odaterad. Anteckningsbok/citatbok. Ingår i volym F1:1. Ämnesordnade handlingar Seriesignum: F 1 Odaterad. Bertil Bärgströms (?) samlade dikter. Ingår i volym F1:1. Odaterad. Anteckningsbok/citatbok. Ingår i volym F1:1. 1920 1925 Dikter, prosa, kupletter med

Läs mer

Örebro kommun. Nämnden för funktionshindrade.

Örebro kommun. Nämnden för funktionshindrade. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Örebro kommun. Nämnden för funktionshindrade. 2014-09-23 Historik Verksamhetstid 2003 -, handlingarna omfattar åren 2003 - Kommundelarna Genom omorganisationen i kommunen

Läs mer

En skola i Täby med Aspergerprofil

En skola i Täby med Aspergerprofil En skola i Täby med Aspergerprofil www.mimersgymnasium.se Mimers gymnasium Mimers gymnasium är en skola anpassad för elever med aspergers syndrom, högfungerande autism och liknande tillstånd. Skolan arbetar

Läs mer

KUPOL en studie om skolmiljöns betydelse för ungdomars hälsa

KUPOL en studie om skolmiljöns betydelse för ungdomars hälsa KUPOL en studie om skolmiljöns betydelse för ungdomars hälsa LATHUND FÖR DATAINSAMLING Vi har sammanställt det här häftet för att du som anställd skall kunna ta reda på vad medverkan i Kupol innebär för

Läs mer

Prövningar. på Pauliskolan. All information om prövningar finns på vår hemsida: www.malmo.se/pauliskolan Meny: Prövning

Prövningar. på Pauliskolan. All information om prövningar finns på vår hemsida: www.malmo.se/pauliskolan Meny: Prövning Prövningar på Pauliskolan All information om prövningar finns på vår hemsida: www.malmo.se/pauliskolan Meny: Prövning Vad är en prövning? En prövning innebär att du på egen hand läser in en hel kurs och

Läs mer

Den skriftliga individuella utvecklingsplanen

Den skriftliga individuella utvecklingsplanen Den skriftliga individuella utvecklingsplanen Innehåll Förord sid. 2 Bakgrund sid. 3 Syfte sid. 4 Begrepp sid. 5 Allmän handling sid. 5 Arbetsgång sid. 6 Handledning till omdömesblankett sid. 8 Omdömesblankett

Läs mer

Lärarbehörighet och rekrytering

Lärarbehörighet och rekrytering www.pwc.se Revisionsrapport Linda Marklund Lärarbehörighet och rekrytering Kalix kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2. Syfte

Läs mer

Hitta i Krigsarkivets bestånd. 1.5 Lantvärn, beväringar och värnpliktiga

Hitta i Krigsarkivets bestånd. 1.5 Lantvärn, beväringar och värnpliktiga Hitta i Krigsarkivets bestånd. 1.5 Lantvärn, beväringar och värnpliktiga 1.5.1 Lantvärnet 1.5.2 Beväringar före 1886 1.5.3 Beväringar och värnpliktiga 1886- Värnpliktsorganisationens framväxt Den första

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING. Dokumenthanteringsplan för PA-lön, servicekontoret (nuvarande löneenhet på kommunstyrelsekontorets personalavdelning)

FÖRFATTNINGSSAMLING. Dokumenthanteringsplan för PA-lön, servicekontoret (nuvarande löneenhet på kommunstyrelsekontorets personalavdelning) FÖRFATTNINGSSAMLING Dokumenthanteringsplan för PA-lön, servicekontoret (nuvarande löneenhet på kommunstyrelsekontorets personalavdelning) 1 NR 66 DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR... PA-lön, Servicekontoret GÄLLER

Läs mer

Riktlinjer för övergång från grund- till gymnasieskola

Riktlinjer för övergång från grund- till gymnasieskola Riktlinjer för övergång från grund- till gymnasieskola Inför läsåret 2014/15 UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Barn- och utbildningsenheten http://kompassen.jonkoping.se/sbf/ UTBILDNINGS FÖRVALTNINGEN PM Bun/2011:181

Läs mer

Valkatalog. inför år 2 läsåret 12/13 2012-02-09

Valkatalog. inför år 2 läsåret 12/13 2012-02-09 Valkatalog inför år 2 läsåret 12/13 2012-02-09 Nacka gymnasium Läsåret 2012/2013 Allmän information Alla elever skall göra ett eller flera val inom ramen för individuellt val. År 2-elever skall till år

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING Kommunala mål

KVALITETSREDOVISNING Kommunala mål KVALITETSREDOVISNING Kommunala mål Gymnasieskolan - introduktionsprogrammen 2012 ENHET Gymnasieskolan, introduktionsprogrammet FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR KVALITET TIDSPERIOD 2012 GRUNDFAKTA OM ENHETEN Gymnasieskolan

Läs mer

STUDIEHANDBOK SKOGSHÖGSKOLAN FÖR SVENSKA SKOG SVÅR DSFO RENINGENS

STUDIEHANDBOK SKOGSHÖGSKOLAN FÖR SVENSKA SKOG SVÅR DSFO RENINGENS STUDIEHANDBOK FÖR SKOGSHÖGSKOLAN S T O C K H O L M SVENSKA SKOG SVÅR DSFO RENINGENS FORLAG #NN STUDIEHANDBOK FÖR SKOGSHÖGSKOLAN # UTGIVEN AV DESS LÄRARRÅD #MMSTOCKHOLM #PPJ. A. KRITZ OCH KURT LINDBERG

Läs mer

DOKUMENTHANTERINGSPLAN Socialförvaltningen

DOKUMENTHANTERINGSPLAN Socialförvaltningen DOKUMENTHANTERINGSPLAN Socialförvaltningen Fastställd av socialnämnden 2009-01-21 Reviderad 2009-09-16 RENSNING När ett ärende avslutas ska Akten/Patientjournalen rensas. Rensningen görs av respektive

Läs mer

Antagning till högre utbildning höstterminen 2014

Antagning till högre utbildning höstterminen 2014 Avdelningen för analys, främjande och tillträdesfrågor Föredragande Carina Hellgren Utredare 010-4700305 carina.hellgren@uhr.se RAPPORT Datum 2014-04-22 Diarienummer Dnr 1.1.1-134-2014 Postadress Box 45093

Läs mer

Dokumentationen avser läsåret 2013-2014 Förskoleklass Lillsjöskolan Mikael From 2014-08-15

Dokumentationen avser läsåret 2013-2014 Förskoleklass Lillsjöskolan Mikael From 2014-08-15 Dokumentationen avser läsåret 2013-2014 Förskoleklass Lillsjöskolan Mikael From 2014-08-15 1. Kort beskrivning av den egna verksamheten Lillsjöskolan ligger i Östra Odensala och ingår i Odensala skolområde.

Läs mer

TIDSKRIFTER B 3a Civilingenjören 1957--1992 29 vol B 3b Ny Teknik 1967--2000 49 vol

TIDSKRIFTER B 3a Civilingenjören 1957--1992 29 vol B 3b Ny Teknik 1967--2000 49 vol Sveriges Ingenjörer A 1 PROTOKOLL A 1a Samlade protokoll 1953--2006 49 vol A 1b Bilagor till förbundsstyrelsens protokoll 1973--2006 72 vol A 1c Bilagor till fullmäktigeprotokoll 1974--2007 43 vol A 1d

Läs mer