Örebro stad. Karolinska skolan.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Örebro stad. Karolinska skolan."

Transkript

1 Örebro stadsarkiv Arkivförteckning.

2 Historik Handlingar omfattar tiden Karolinska skolan, eller som den tidigare hette - Örebro skola, har under olika namn och i olika former fungerat sen medeltiden. De äldsta uppgifterna om en skola i Örebro härrör från 1347, då en Johannes de Kil scholasticus (skolmästare) i Örebro nämns. Namnet Karolinska skolan, eller Scholae Carolina, fick skolan när Karl XIII år 1810 skänkte magasinsdirektionens fastighet vid Olaigatan till skolan. Som tack för denna gåva gav stadens myndigheter skolan detta namn. De äldsta skolhandlingarna som finns bevarade är från början av 1600-talet, då Jacobus Boose Rudbeckius var rektor på skolan. Vid dennes ankomst till skolan 1615 fanns, som han själv skrev, inte en bokstav om skolans tidigare öden. I samband med sitt arbete med sin skolhistoria lät rektor K. Fr. Karlsson under och 70-talen samla in, ordna och binda in skolans 16- och 1700-talshandlingar, vilka tidigare varit spridda och förvarats under dåliga förhållanden. K. Fr. Karlsson har i sin skolhistoria delat in skolans historia i följande perioder: (1347) ? Katolska tiden. Skolans namn var Klosterskola och skolans plats var Klostret. 1538? Reformationstiden. Skolans namn var Katedralskolan. Skolans plats var skolhuset vid Nikolaikyrkan Rudbeckiska tiden. Skolans namn var Provinsialskola. Skolans plats var skolahuset vid Nikolaikyrkan Heslerska tiden/abalienationstiden. Skolans namn var Högre eller fullständig trivialskola. Skolans plats var skolhuset vid Nikolaikyrkan Walingska tiden/reduktionstiden. Skolans namn var Högre eller fullständig trivialskola. Skolans plats var skolhuset vid Nikolaikyrkan Serenska tiden. Skolans namn var Högre eller fullständig trivialskola. Skolans plats var skolhuset vid Nikolaikyrkan Karolinska tiden. Skolans namn var Schola Carolina. Skolans plats var Olaigatan. Från 1849 heter skolan Karolinska högre allmänna elementarläroverket. Vid 1900-talets början fanns på läroverket 6-årig realskola, samt 4-årigt latin och realgymnasium intogs för första gången kvinnliga elever i gymnasiets och realskolans första årskurser. Tidigare var skolan enbart för pojkar. Under 1960-talet var grundskolans årskurser 7-9 förlagda på skolan. Karolinska skolan, vilket är det nuvarande namnet, är numera enbart gymnasieskola. Litteratur: K. Fr. Karlsson: Blad ur Örebro skolas historia (I detta verk finns en del av de äldre handlingarna från skolan renskrivna ex. elevkataloger från talen och räkenskaper från talet.) B. Forsell: Örebro Stadsfullmäktiges minnesskrift s Örebro Stadsfullmäktige hundra år s Arkivet ordnades och förtecknades under hösten 1985 och våren 1986 av Stefan Nilsson. Sida 1 av 1

3 Innehållsförteckning A A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 B B1a B1b B2 B3 C C1 D D1a D1b D1c D2a D2b D2c D3 D4 D5 D6 D7 D8 E E1 E2 E3 Protokoll Kollegieprotokoll Examens- och prövningsprotokoll Klasskonferensprotokoll Ämneskonferensprotokoll Terminsavgiftsnämndens protokoll Lokalstyrelsens protokoll Diverse protokoll Utgående handlingar Utgående handlingar, huvudserie Utgående handlingar, rektor Urban Ursing Kopieböcker över utfärdade avgångsbetyg Övriga utgående handlingar Diarier Diarium över skrivelser Register och liggare Betygskataloger Liggare över ej ordinarie prövningar Övriga betyg Elevmatriklar: inskrivna elever Elevmatriklar: avgångna elever Elevkataloger Stipendie- och premiekataloger Liggare över personal Inventarieförteckningar Klassböcker Elevkort Övriga liggare Inkomna handlingar Inkomna handlingar, huvudserie Intagningsbetyg Skrivelser angående nedsättning av teminsavgifter

4 Innehållsförteckning E4a E4b F F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 G G1 G2 G3 G4 G5 G6 G7 G8 H H1 J J1 Ö Ö1 Ö2 Övriga inkommande handlingar: till skolans rektor Övriga inkommande handlingar: diverse Ämnesordnade handlingar Årshandlingar rörande skolans verksamhet Handlingar rörande fastigheter och materiel Handlingar rörande undervisning Handlingar rörande personal Skrivningar i svenska, student- och realexaman Årsberättelser Handlingar rörande skolans historia Handlingar rörande ekonomi Övriga ämnesordnade handlingar Räkenskaper Huvudbokföring Kassaböcker Inkomst- och utgiftsjournaler Avlöningsböcker Uppbördslängder över elevavgifter Beställnings- och attestjournal över bibliotek och materiel Verifikationer Övriga räkenskapshandlingar Statistik Undervisningsstatistik Kartor och ritningar Ritningar Övriga handlingar Pressklipp Övriga handlingar

5 Kollegieprotokoll A1 Serien inbunden om ej annat anges Häri även: Serie D1a Betygskataloger Serie D3 Stipendie- och premiekataloger juni Ingår i E 1: Kollegieprotokoll, Bilagor, 1840, 1842, 1875, 1877, , 1899, 1964, utan år Ingår i D 1b: T.o.m. oktober Fr.o.m. november Arkivkartong. Häri även: Serie A2 Examens- och prövningsprotokoll Serie A3 Klasskonferensprotokoll Serie A5 Terminsavgiftsnämndens protokoll , uå Serie A6 Lokalstyrelsens protokoll Serie A7 Diverse protokoll

6 Examens- och prövningsprotokoll A2 Serien inbunden om inget annat anges Examens- och visitationsprotokoll, juni 1763, 30 maj Ingår i E1: Examensprotokoll, 13 juni och 13 december Ingår i E1: Inbunden. Protokoll vid avgångsexamen Protokoll vid studentexamen. Ingår i D1a: Protokoll vid realexamen. Ingår i D1a: Protokoll vid studentexamen. Ingår i D1a: Protokoll vid realexamen. Ingår i D1a: Protokoll vid studentexamen. Ingår i D1a: Protokoll vid realexamen. Ingår i D1a: Protokoll vid studentexamen. Ingår i D1a: Protokoll vid realexamen. Ingår i D1a: Protokoll vid studentexamen. Ingår i D1a: Protokoll vid realexamen. Ingår i D1a: Protokoll vid studentexamen. Ingår i D1a:146

7 Examens- och prövningsprotokoll A Protokoll vid inträdesprövning till första klass i realskolan. Ingår i D1b: Protokoll vid studentexamen för privatister, Ingår i D1a: Protokoll vid realexamen för privatister 1950, Ingår i D1a: Protokoll vid studentexamen. Ingår i D1a: Protokoll vid realexamen. Ingår i D1a: Examens- och prövningsprotokoll. Ingår i A 1:7

8 Klasskonferensprotokoll A3 Serien i arkivkartong. Klasskonferenser hölls vanligen fyra gånger per år. Protokollen är ordnade i klassnummerordning för varje klasskonferens

9 Ämneskonferensprotokoll A4 Serien inbunden om inte annat anges Latin Franska Arkivkartong. Ämneskonferensprotokoll: Modersmålet/Svenska, Kristendomskunskap, Bilagor: Geografi, 1919, 1931, 1930-tal, , utan år. Matematik, 1920, 1925, 1946, 1958, 1960-tal, utan år. Filosofi, 1923, 1927, utan år. Svenska, 1924, 1928, 1946, 1948, 1952, utan år. Kristendomskunskap, , Tyska, , 1947, 1950, Arkivkartong. Engelska, Tyska Geografi, Historia, Samhällskunskap, Matematik Geografi Filosofi Kemi Grekiska Teckning/välskrivning Musik, 1951, , Hushållsgöromål/hemkunskap, , Ingår i A4:4

10 Terminsavgiftsnämndens protokoll A5 Serien inbunden. Från och med höstterminen 1929 övertog Lokalstyrelsen terminsavgiftsuppbörden. Serien fortsätter i serie A6 Lokalstyrelsens protokoll Vårterminen vårterminen Höstterminen höstterminen Vårterminen vårterminen Bilagor, 1918, 1922, utan år. Ingår i A1: Höstterminen vårterminen Ingår i A6:1

11 Lokalstyrelsens protokoll A6 Serien inbunden Terminsavgiftsprotokoll, t.o.m. höstterminen Häri även: Serie A5 Terminsavgiftsnämndens protokoll Bilagor, 1929, 1935, , utan år. Ingår i A1: T.o.m. juni Terminsavgiftsprotokoll, t.o.m. vårterminen 1942.

12 Diverse protokoll A7 Serien inbunden Protokoll rörande nya skolbyggnader i Örebro. Häri även: Serie G1 Huvudbokföring Serie G2 Kassaböcker Framstegsklubben, Protokoll från sammanträden för bestämmande av vitsord för lärarkandidater vid lärarkursskolan i Örebro Samarbetsnämnden Ingår i A1:7

13 Utgående handlingar, huvudserie B1a Serien inbunden om inte annat anges Arkivkartong. 1824, maj Häri även: B3 Övriga utgående handlingar H1 Undervisningsstatistik Fr.o.m. juli April juni Augusti juni Storformat Augusti maj Juni maj April januari Januari mars Mars augusti Augusti maj Maj oktober Oktober december Ingår i volym F1: Ingår i volym F1: Med scheman, inträdesprov och program Med scheman, inträdesprov och program Med scheman, inträdesprov och program Med scheman, inträdesprov och program.

14 Utgående handlingar, huvudserie B1a Med scheman, inträdesprov och program Med scheman, inträdesprov och program Med scheman, inträdesprov och program Med scheman och program Med scheman och program Med scheman och program Med scheman och program Med scheman och program Med scheman och program Med scheman och program Med scheman och program Med scheman Med scheman och program Med scheman och program Med scheman Med scheman Med scheman Med scheman Med scheman Med scheman. Januari - juni

15 Utgående handlingar, rektor Urban Ursing B1b Serien i arkivkartong

16 Kopieböcker över utfärdade avgångsbetyg B2 Serien inbunden om inte annat anges Arkivkartong. Maj juli Fr.o.m. 1 juli

17 Övriga utgående handlingar B3 Serien inbunden Kopior på utfärdade tjänstgöringsbetyg Kopior av frågeformulär rörande ämneslärare och -lärarinnor infordrade av lärarlönenämnden. Alfabetiskt ordnat. Ingår i B1:1

18 Diarium över skrivelser C1 Serien inbunden om inte annat anges Med anteckningar om lärares frånvaro, inställda lektioner och läsdagar, inspektioner, m.m. Kronologiskt ordnat Ingår i E 1: September maj Ingår i D1b: T.o.m. juni Juni juni Juli oktober Oktober december Fr.o.m. december T.o.m. december December januari Januari juni 1969.

19 Betygskataloger D1a Serien inbunden om inte annat anges Jämför serie B2 Kopieböcker över utfärdade avgångsbetyg, Betyg från de särskilda avgångsprövningarna till gymnasiet. Ingår i A1: Arkivkartong. T.o.m. vårterminen Arkivkartong. Höstterminen vårterminen Arkivkartong. Höstterminen vårterminen Avgångsbetyg. Ingår i A2: Avgångsexamen vårterminen vårterminen

20 Betygskataloger D1a

21 Betygskataloger D1a Höstterminen Tabeller över studentexamen Vårterminen Höstterminen Vårterminen Höstterminen Vårterminen Höstterminen Vårterminen Höstterminen Vårterminen Höstterminen Tabeller över realexamen Vårterminen Höstterminen Vårterminen. Häri även: Serie A2 Examens- och prövningsprotokoll Häri även: Serie A2 Examens- och prövningsprotokoll

22 Betygskataloger D1a Höstterminen Vårterminen Höstterminen Vårterminen Höstterminen Vårterminen Höstterminen Vårterminen Höstterminen Tabeller över studentexamen Vårterminen Höstterminen Vårterminen Höstterminen Vårterminen Höstterminen Vårterminen Höstterminen Tabeller över realexamen. Häri även Serie A2 Examens- och prövningsprotokoll Häri även: Serie A2 Examens- och prövningsprotokoll

23 Betygskataloger D1a Vårterminen Höstterminen Vårterminen Höstterminen Vårterminen Höstterminen Vårterminen Höstterminen Vårterminen Höstterminen Tabeller över studentexamen Vårterminen Höstterminen Vårterminen Höstterminen Vårterminen Höstterminen Vårterminen Höstterminen Vårterminen. Häri även Serie A2 Examens- och prövningsprotokoll

24 Betygskataloger D1a Höstterminen Vårterminen Höstterminen Tabeller över realexamen Vårterminen Höstterminen Vårterminen Höstterminen Vårterminen Höstterminen Vårterminen Höstterminen. Häri även Serie A2 Examens- och prövningsprotokoll Tabeller över studentexamen Vårterminen Höstterminen Vårterminen Höstterminen Vårterminen Höstterminen. Häri även Serie A2 Examens- och prövningsprotokoll

25 Betygskataloger D1a Vårterminen Höstterminen Vårterminen Höstterminen Vårterminen Höstterminen Tabeller över realexamen. Häri även Serie A2 Examens- och prövningsprotokoll Tabeller över studentexamen Vårterminen Höstterminen Vårterminen Höstterminen Vårterminen Höstterminen Vårterminen Höstterminen Vårterminen Höstterminen Vårterminen. Häri även Serie A2 Examens- och prövningsprotokoll

26 Betygskataloger D1a Höstterminen Vårterminen Höstterminen Vårterminen Höstterminen Vårterminen Höstterminen Vårterminen Höstterminen Vårterminen Höstterminen Tabeller över realexamen. Häri även Serie A2 Examens- och prövningsprotokoll Tabeller över studentexamen Vårterminen Höstterminen. Häri även Serie A2 Examens- och prövningsprotokoll Arkivkartong. - Förslag till betyg i studentexamen för privatister, Förslag till betyg i realexamen för privatister, , 1957, Betygskataloger från studentexamen, Betygskataloger från realexamen,

27 Betygskataloger D1a Vårterminen Höstterminen Vårterminen Höstterminen Vårterminen Höstterminen Vårterminen Höstterminen Vårterminen Höstterminen Vårterminen Höstterminen Vårterminen Höstterminen Vårterminen Höstterminen Vårterminen Höstterminen Vårterminen. Häri även Serie A2 Examens- och prövningsprotokoll , ,

28 Betygskataloger D1a Höstterminen Vårterminen Höstterminen Vårterminen Höstterminen Vårterminen Höstterminen Vårterminen Höstterminen Vårterminen Höstterminen Vårterminen Höstterminen Vårterminen Höstterminen Vårterminen Arkivkartong. - Höstterminen. - I separat omslag finns betygskataloger från ett-åriga linjer, sekreterarutbildning klass E1b, redovisningstekniska klass E1c, distributionstekniska klass E1d, sjukvårdsadministrativa klass E1e, databehandlingsgren klass E1f och E1g och språklig gren klass E1a Vårterminen.

29 Betygskataloger D1a Arkivkartong. - Betygskataloger från ettårig ekonomisk linje för studenter (Handelsgymnasium) med bilagor, vårterminen Betygskataloger från årskurs 7-9 höstterminen 1969, vårterminen 1970, årskurs 9 höstterminen Betygskataloger från gymnasiet - även studieomdömen höstterminen Betygskataloger från grundläggande kurs för dekoratörer läsåret (kopior , Virginska skolan) Jämför D 1a:188.

30 Liggare över ej ordinarie prövningar D1b Serien inbunden om inte annat anges Arkivkartong. Flyttnings- och inträdesprövningar. Häri även: Serie A1 Kollegieprotokoll , uå Serie C1 Diarier över skrivelser Serie D3 Stipendie- och premiekataloger Serie D5 Inventarieförteckninga r Serie F3 Handlingar rörande undervisning , uå Flyttnings- och inträdesprövningar Flyttnings- och inträdesprövningar Flyttnings- och inträdesprövningar Fyllnadsprövningar efter studentexamen Flyttnings- och inträdesprövningar Fyllnadsprövningar efter studentexamen Flyttnings- och inträdesprövningar Arkivkartong. - Prövningar för privatister och egna elever i avslutningsämnen, Fyllnadsprövningar efter realexamen, Särskilda prövningar i studentexamen, Omprövningar efter studentexamen, Prövningar för behörighet att undervisa i främmande språk, Särskilda prövningar i realexamen, Flyttnings- och inträdesprövningar, Inträdesprövningar till första klass i realskolan. Häri även A2 Examens- och prövningsprotokoll Särskilda prövningar i studentexamen.

31 Liggare över ej ordinarie prövningar D1b Särskilda prövningar i realexamen Omprövningar efter studentexamen Fyllnadsprövningar efter realexamen Särskilda prövningar i studentexamen Särskilda prövningar i studentexamen.

32 Övriga betyg D1c Serien i arkivkartong Spridda år. Termins-, avgångs- och mogenhetsbetyg. Ej kompletta klasser, endast vissa elevers betyg.

33 Elevmatriklar: inskrivna elever D2a Serien inbunden Benämnes "Liber Scholæ Örebroensis", , , april Häri även: Serie D4 Liggare över personal Serie D5 Inventarieförteckningar 1615 Serie G8 Övriga räkenskapshandlingar September januari Augusti februari Augusti januari Augusti augusti Nummer T.o.m. augusti Nummer Augusti augusti Nummer Augusti augusti Nummer Augusti augusti Nummer September september Nummer

34 Elevmatriklar: avgångna elever D2b Serien inbunden. Före 1902 se serie D2a Elevmatriklar: inskrivna elever T.o.m. januari Fr.o.m. maj Nummer T.o.m. juni Nummer Juni juni Nummer Juni oktober Nummer November november Nummer Juni juni Nummer

35 Elevkataloger D2c Serien i arkivkartong. Innehåller även uppgifter om lärare Tryck Inbunden , 1780 vt, 1783 vt, 1797, 1803, 1807, vt, vt. Inbunden vt, 1795 vt, 1797, 1811 vt, 1814 vt, vt, 1820 vt, vt. Häften Tryck Inbunden , , Häften Inbunden Inbunden ht. Betyg för flit och heder i skolkatalog Tryck vt och ht. Häften vt och ht. Häften vt och ht. Häften vt och ht. Häften Örebro studenter. Häfte Omslag - Förteckning över Närkebor som startat vid Strängnäs gymnasium , avskrift från Förteckning över elever vid Örebro skola , avskrift från Förteckning över elever i Örebro skola , avskrift utan år Tryck vt och ht. Häften vt och ht. Häften vt och ht. Häften Tryck

36 Stipendie- och premiekataloger D3 Serien inbunden om ej annat anges. Jämför uppgifter om stipendier i serie A3 Klasskonferensprotokoll, serie F6 och serie F9. Förteckning över skolans stipendie- och premiedonationer finns i årsredogörelserna för 1866, 1886, 1950, 1960, serie F6 Årsredogörelser. Jämför även serie F9 Övriga ämnesordnade handlingar (handlingar rörande donationer) Se A 1: Med uppgifter om flyttningar, Med uppgifter om flyttningar Bokpremier, , Arkivkartong.

37 Liggare över personal D4 Serien inbunden. Jämför avskrifter av tjänstgöringsbetyg och uppgifter om ämneslärare infordrade av lärarlönenämnden i serie B3 Övriga utgående handlingar. Se även uppgifter om lärares frånvaro i serie C1 Diarier över skrivelser, serie D2c Elevkataloger samt serie F4 Handlingar rörande personal Förteckning över lärare. Ingår i D 2a: Förteckning över lärare och deras kvalifikationer tal Liggare över utfärdade tjänstgöringsbetyg Matrikel över tjänsteinnehavare med biografiska anteckningar Liggare över lärares tjänstgöring vid andra läroanstalter Liggare över utfärdade tjänstgöringsbetyg Pensionsliggare Liggare över utfärdade tjänstgöringsbetyg. - - Matrikel över de ordinarie lärarna i läroämnen, tal Liggare över utfärdade tjänstgöringsbetyg och -intyg, september april 1975.

38 Inventarieförteckningar D5 Serien inbunden om inte annat anges Ingår i D 2a: , 1622, 1625, 1689, , 1766, 1776, 1795, 1804, 1809, 1814, 1816, Med innehållsförteckning. Ingår i G 2: Med register Inventarieförteckningar, , 1887, 1889, 1903, , Ingår i D1b: Fysiska kabinettet Arkivkartong. Förteckning över museisamlingen, Nyförvärv till biologiinstitutionen, Kortregister. Ingår i D1b:1

39 Klassböcker D6 Serien i arkivkartong. Serien innehåller elevers frånvaro, anmärkningar och schema Klass 1:3, 1945/46, inbunden. 1948/49 - Klass 1:4, inbunden. - Klass 1:5a, inbunden. - Klass 1:5b, inbunden. - Klass 1:5c II, inbunden. - Klass 1:5d, inbunden. - Klass 2:4, inbunden Klass 2:5a, inbunden. - Klass 2:5b, inbunden. - Klass 2:5c, inbunden. - Klass 3:4, inbunden. - Klass 3:5a, inbunden. - Klass 3:5b, inbunden Klass 4:5a, inbunden. - Klass 4:5b, inbunden. - Klass 5:5a, inbunden. - Klass 5:5b och 4:4, inbunden. - Klass R:Ia, inbunden. - Klass R:I3b, inbunden Klass R:IIa, inbunden. - Klass R:IIa, inbunden. - Klass R:IIb, inbunden. - Klass R:IIb (franska, tyska, filosofi, geografi), inbunden. - Klass R:IIIa, inbunden. - Klass R:IIIa, inbunden Klass R:IIIb, inbunden. - Klass R:IIIb, inbunden. - Klass L:I4, inbunden. - Klass L:II, inbunden. - Klass L:III, inbunden Klass L:III4, inbunden. - Klass L:IV, inbunden. - Klass L:IV (grekiska), inbunden. - Klass L:IV (biologi), inbunden.

40 Elevkort D7 Serien i arkivkartong. Sorterade i personnummerordning , , utan årtal.

41 Övriga liggare D8 Serien inbunden om inte annat anges Förteckningar över elever ("discentes") med uppgifter om kunskap , , utan år. - Förteckningar över elever med uppgifter om deras "platser" i de olika ämnena , Ingår i F 3: Förteckning över elevernas bostadsställen Rektor Gumælius anteckningar rörande eleverna Postbok, t.o.m. juni Arkivförteckning, upprättad 1903, med tillägg 1921, 1931, 1947, 1951, Arkivkartong. - Rulla över elever som deltagit i militärövningar på Karolinska skolan, 1903, 1908, utan år. - Förteckning över intagna elever till gymnasiet Arkivförteckning upprättad Postbok, juli september Liggare över enskilt arbete, t.o.m. höstterminen Liggare över enskilt arbete, höstterminen vårterminen Arkivkartong. - Inskrivningslistor, Flyttningslistor, Förteckningar över anmälda till student- och realexamen. - Tabelluppgifter över de vanligaste sjukdomar hos eleverna, Tabeller över elevomsättningen Arkivkartong. - Förteckningar över mossor i Närke, inbunden.

42 Inkomna handlingar, huvudserie E1 Serien inbunden om inte annat anges. Åren ingår i serie F "Memorialbok" innehåller korrespondens, enstaka protokoll, m. m. Med innehållsförteckning. Häri även A2 Examens- och prövningsprotokoll "Memorialbok" innehåller korrespondens, enstaka protokoll, m. m. Med innehållsförteckning. Häri även: A1 Kollegieprotokoll 1836 A2 Examens- och prövningsprotokoll "Memorialbok" innehåller korrespondens, enstaka protokoll, m. m. Med innehållsförteckning. SAKNAS Häri även: A1 Kollegieprotokoll A2 Examens- och prövningsprotokoll Arkivkartong. Höstterminen juni 1843, augusti Häri även C1 Diarier över skrivelser Fr.o.m. juni September maj September april Juni december , 1889, september december November december

43 Inkomna handlingar, huvudserie E T.o.m. juni Nummer Nummer Nummer Nummer Nummer Nummer Nummer Nummer Nummer

44 Inkomna handlingar, huvudserie E Nummer Nummer Nummer Nummer Nummer Nummer Nummer Nummer Nummer Korrespondens med Skoldirektionen Korrespondens med Skoldirektionen Nummer Nummer Korrespondens med Skoldirektionen del I Korrespondens med Skoldirektionen del II Januari - april. Nummer Maj - augusti. Nummer September - december. Nummer Januari - juni. Nummer

45 Intagningsbetyg E2 Serien inbunden om inte annat anges T.o.m. mars Arkivkartong. Höstterminen vårterminen Arkivkartong. Höstterminen vårterminen Höstterminen vårterminen Nummer Höstterminen vårterminen Höstterminen vårterminen Höstterminen vårterminen Höstterminen vårterminen Höstterminen vårterminen Nummer Höstterminen vårterminen Nummer Höstterminen vårterminen Nummer Höstterminen höstterminen Nummer Vårterminen vårterminen 1880, nummer Höstterminen vårterminen 1881, nummer 1-67, onumrerade. Höstterminen 1881, nummer Nummer Nummer Nummer Vårterminen höstterminen 1904, nummer Höstterminen höstterminen 1906, nummer Nummer Enstaka från 1906.

46 Intagningsbetyg E Nummer , nummer ; , nummer Nummer Nummer Enstaka från Nummer Nummer Nummer Nummer Enstaka från Nummer Enstaka från Nummer Nummer Nummer , onumrerade Nummer Enstaka från Nummer Nummer Enstaka från Nummer Nummer Arkivkartong. Nummer Arkivkartong. Nummer Arkivkartong. Nummer

Örebro stad. Karolinska aftonskolan.

Örebro stad. Karolinska aftonskolan. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Örebro stad. Karolinska aftonskolan. 2014-10-03 Historik Verksamhetstid och handlingar 1944-1968 Örebro aftonskola startades på initiativ av NKI-skolan i Stockholm (skola

Läs mer

Örebro stad. Högre allmänna läroverket för flickor.

Örebro stad. Högre allmänna läroverket för flickor. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Örebro stad. Högre allmänna läroverket för flickor. 2016-04-07 Historik Verksamhetstid 1931-1969, handlingarna omfattar tiden 1908-1969. Högre allmänna läroverket för

Läs mer

Örebro stad. Kommunala flickskolan.

Örebro stad. Kommunala flickskolan. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Örebro stad. Kommunala flickskolan. 2014-10-03 Historik Veksamhetstid 1932-1963, handlingar omfattar tiden 1931-1972 Kommunala flickskolan (KF) bildades 1 juli 1932 efter

Läs mer

Örebro stad. Elementarskolan för flickor.

Örebro stad. Elementarskolan för flickor. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Örebro stad. Elementarskolan för flickor. 2014-10-03 Historik Verksamhetstid 1863-1932, handlingarna omfattar tiden 1866-1965. 1863 startade Emilie Charlotta Risberg

Läs mer

Karolinska skolans föräldra- och lärarförening.

Karolinska skolans föräldra- och lärarförening. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Karolinska skolans föräldra- och lärarförening. 2014-10-13 Historik Verksamhetstid och handlingarnas omfattning 1946-1994. Starten Karolinska läroverkets föräldra- och

Läs mer

Örebro stad. Örebro stads sjukhem.

Örebro stad. Örebro stads sjukhem. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Örebro stad. Örebro stads sjukhem. 2014-10-03 Historik Verksamhetstid 1912-1954, handlingarna omfattar tiden 1912-1953 Örebro Stads Sjukhem invigdes år 1912 och togs

Läs mer

Örebro Brandkårs understödskassa.

Örebro Brandkårs understödskassa. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Örebro Brandkårs understödskassa. 2014-10-13 Historik Verksamhetstid och handlingarnas omfattning 1918-1948 Örebro Brandkårs understödskassa lär ha bildats 1918. Detta

Läs mer

Örebro stad. Örebro praktiska språkoch handelsskola.

Örebro stad. Örebro praktiska språkoch handelsskola. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Örebro stad. Örebro praktiska språkoch handelsskola. 2014-10-03 Historik Verksamhetstid och handlingar 1895-1968 Grundades år 1895 Örebro praktiska språk- och handelsskola

Läs mer

Längbro kommun. Fattigvårdsstyrelsen.

Längbro kommun. Fattigvårdsstyrelsen. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning. 2015-05-25 Historik Historik för. (Verksamhetstid 1923-1936, handlingar omfattar tiden 1923-1937) Den första förordningen om fattigvård i Sverige kom i juni 1871. I

Läs mer

Örebro stad. Örebro stads epidemisjukhus.

Örebro stad. Örebro stads epidemisjukhus. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Örebro stad. Örebro stads epidemisjukhus. 2014-10-03 Historik Verksamhetstid 1863-1950, handlingarna omfattar tiden 1866-1952 År 1863 uppfördes ett epidemisjukhus mitt

Läs mer

Hovsta kommun. Barnavårdsnämnden.

Hovsta kommun. Barnavårdsnämnden. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning. 2015-01-14 Historik Historik för. (Handlingar och verksamhetstid 1925-1951) En ny lag om samhällets barnavård kom den 6 juni 1924. Den föreskrev att samhällets barnavårdande

Läs mer

Örebro kommun. Kommunala vuxenutbildningen/komvux.

Örebro kommun. Kommunala vuxenutbildningen/komvux. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Örebro kommun. Kommunala vuxenutbildningen/komvux. 2016-04-06 Historik Verksamhetstid 1971-2002, handlingar omfattar tiden 1971-2003 Sammanslagning Örebro skola för vuxna

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING till Daga kommun Björnlunda socken Kommunalstämmans arkiv. G = Räkenskaper. Verifikationer 1906-1910 G 1

INNEHÅLLSFÖRTECKNING till Daga kommun Björnlunda socken Kommunalstämmans arkiv. G = Räkenskaper. Verifikationer 1906-1910 G 1 Hyllsektion 82 -. 85 INNEHÅLLSFÖRTECKNING till Daga kommun Björnlunda socken Kommunalstämmans arkiv A = Protokoll 1863-1931 A 1 E= Handlingar 1868-1869 E 1 Utlåningsbok 1907-1945 G 1 Kyrkostämmans arkiv.

Läs mer

Askers storkommun. Socialnämnden.

Askers storkommun. Socialnämnden. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Askers storkommun. Socialnämnden. 2014-12-17 Historik Verksamhetstid 1952-1970, handlingar omfattar tiden 1926-1972 Askers storkommun bildades den 1 januari 1952 genom

Läs mer

Ånsta kommun. Barnavårdsnämnden.

Ånsta kommun. Barnavårdsnämnden. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Ånsta kommun. Barnavårdsnämnden. 2016-04-18 Historik Verksamhetstid 1919-1942 I lagen om samhällets barnavård, den 6 juni 1924, föreskrevs att samhällets barnavårdande

Läs mer

Örebro stad. Skolstyrelsen. Musikskolan.

Örebro stad. Skolstyrelsen. Musikskolan. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Örebro stad. Skolstyrelsen. Musikskolan. 2016-04-07 Historik Verksamhetstid och handlingar omfattar tiden 1962-1970. Den 19 mars 1947 väckte Ture Lindbo och Otto E. Andersen

Läs mer

Karlskoga härads Brandstodsförening.

Karlskoga härads Brandstodsförening. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Karlskoga härads Brandstodsförening. 2017-01-03 Historik Handlingarna omfattar åren 1857-1950, verksamhetstid 1857-1948.Karlskoga härads Brandstodsförening

Läs mer

Lännäs kommun. Fattigvårdsstyrelsen.

Lännäs kommun. Fattigvårdsstyrelsen. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning. 2015-05-26 Historik Verksamhetstid 1919-1951, handlingar omfattar tiden 1869-1951 Den första förordningen om fattigvård i Sverige kom i juni 1871. I Lännäs hade kommunalnämnden

Läs mer

Sällskapet Länkarna Kumla

Sällskapet Länkarna Kumla Arkivets handlingar inkom dels under 1970-talet, dels under 1998, med acceassionsnummer 1998/2. Vid överlämnandet ingick även handlingar rörande Länkarnas damklubb. Dessa handlingar har avskiljts och utgör

Läs mer

BEVARANDE- OCH GALLRINGSPLAN FÖR NATURBRUKSGYMNASIER I STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING

BEVARANDE- OCH GALLRINGSPLAN FÖR NATURBRUKSGYMNASIER I STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING BEVARANDE- OCH GALLRINGSPLAN FÖR NATURBRUKSGYMNASIER I STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING Handling Gallringsfrist A. PROTOKOLL OCH MINNESANTECKNINGAR Skolkonferensprotokoll Ledningsgruppens protokoll MBL-protokoll

Läs mer

Östra Orust kommun Skolstyrelsen

Östra Orust kommun Skolstyrelsen Östra Orust kommun 96- Skolstyrelsen Innehållsförteckning A. PROTOKOLL I. Skolstyrelsens protokoll med bilagor II. Skolbyggnadskommitténs protokoll med bilagor III. Östra Orust yrkesskola IV. Diverse protokoll

Läs mer

Arkiv: 226 Linköpings Typografklubb Sommar och semesterhem Plats: 01/a. Mötes- och styrelseprotokoll Seriesignum: A 1

Arkiv: 226 Linköpings Typografklubb Sommar och semesterhem Plats: 01/a. Mötes- och styrelseprotokoll Seriesignum: A 1 Mötes- och styrelseprotokoll Seriesignum: A 1 1 1936 1945 Serien i arkivkartong. Häftad. I denna volymen ingår också A:2, A:3, A:4, B:1, B:2, B:3, D:1, E:1, F:1, F:2, F:3, F:4, F:5, F:6, F:7, F:8, G:1,

Läs mer

Stiftelsen Fokus, lokalstyrelse.

Stiftelsen Fokus, lokalstyrelse. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Stiftelsen Fokus, lokalstyrelse. 2016-04-13 Historik Verksamhetstid och handlingarna omfattar 1967-1975 Organisationsnummer Verksamhet Stiftelsen Fokus (Röda fjädern)

Läs mer

LULEÅ STAD BRANDKÅREN

LULEÅ STAD BRANDKÅREN Luleå kommuns stadsarkiv ARKIVFÖRTECKNING LULEÅ STAD BRANDKÅREN Referenskod SE// Utskriftsdatum Arkivbildare LULEÅ STAD BRANDKÅREN 9 Depå Luleå kommuns stadsarkiv Översikt arkivbildare LULEÅ STAD BRANDKÅREN

Läs mer

Rinkaby kommun. Fattigvårdsstyrelsen.

Rinkaby kommun. Fattigvårdsstyrelsen. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Rinkaby kommun. Fattigvårdsstyrelsen. 2016-04-14 Historik Handlingar omfattar tiden 1853-1951, verksamhetstid 1919-1951. Den första förordningen om fattigvård i Sverige

Läs mer

AB A. Widestrands trävarufirma.

AB A. Widestrands trävarufirma. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning AB A. Widestrands trävarufirma. 2014-10-13 Historik Historik för AB A. Widestrands trävarufirma (GF:39). Leveranser: Leveransnummer 2004:118 Sida 1 av 1 Innehållsförteckning

Läs mer

Arkiv: Sveriges folkskollärarinneförbund/sf

Arkiv: Sveriges folkskollärarinneförbund/sf Arkiv: Sveriges folkskollärarinneförbund/sf Arkivförteckning Protokoll A Protokoll med bilagor och handlingar (A1) Övriga protokoll (A2) Utgående handlingar (B) Verksamhets. Och revisonsberättelser med

Läs mer

Arkivförteckning - Kumla kommuns arkiv. Kommunala realskolan. Styrelsens protokoll Serie. Plats Volym Tid Anmärkning

Arkivförteckning - Kumla kommuns arkiv. Kommunala realskolan. Styrelsens protokoll Serie. Plats Volym Tid Anmärkning signum A1 Styrelsens protokoll 1 1946-1958 signum A2 Kollegiets protokoll 1 1954-1969 Innehåller även intagningsnämndens protokoll signum A3 Protokoll over realexamen 1 1951-1969 signum A4 Klasskonferensprotokoll

Läs mer

Örebro kommun. Karolinska skolan.

Örebro kommun. Karolinska skolan. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Örebro kommun. Karolinska skolan. 2014-09-23 Historik Verksamhetstid och handlingar omfattar tiden 1971 - Karolinska skolan, eller som den tidigare hette - Örebro skola,

Läs mer

Örebro stad. Folkskolestyrelsens barnavårdsnämnd.

Örebro stad. Folkskolestyrelsens barnavårdsnämnd. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Örebro stad. Folkskolestyrelsens barnavårdsnämnd. 2014-10-03 Historik Verksamhetstid 1906-1925 I början av 1900-talet var samhällets barnavårdande uppgifter fördelade

Läs mer

Örebro stad. Överförmyndaren.

Örebro stad. Överförmyndaren. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Örebro stad. Överförmyndaren. 2014-10-03 Historik Handlingarna i Örebro stad. Överförmyndaren omfattar tiden 1925-1972. År 1845 kom en förordning enligt vilken varje

Läs mer

Örebro stad. Örebro Flygplats.

Örebro stad. Örebro Flygplats. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Örebro stad. Örebro Flygplats. 2014-10-03 Historik Verksamhetstid 1933-1970, handlingarna omfattar tiden 1940-1967 Flygplatsen byggs Under 1920-talet började man fundera

Läs mer

DOKUMENTHANTERINGSPLAN Gymnasieskola Antagen att gälla från och med: 2011-12-14 Dnr: 27/11 Handlingsslag. Arkivläggs. Plats för plats efter antal år

DOKUMENTHANTERINGSPLAN Gymnasieskola Antagen att gälla från och med: 2011-12-14 Dnr: 27/11 Handlingsslag. Arkivläggs. Plats för plats efter antal år Avtal, betalningsansvar 2 år upphörd giltighet Arbetsmaterial och underlag för upprättande av verksamhetsplaner m.m., rörande tjänstgöring och undervisning samt kopior av sådana Betyg. Betygskatalog /

Läs mer

Stiftelsen Johanna Nilssons minne.

Stiftelsen Johanna Nilssons minne. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Stiftelsen Johanna Nilssons minne. 2017-01-03 Historik Verksamhetstid 1904-1980, handlingarna omfattar tiden 1911-1984 Tillkomst Den 1 mars 1904 föredrogs ett donationsbrev

Läs mer

Arkiv: 383 Sv Livsmedelsarbetareförb avd 58, Ljungsbro Plats: 01/a. Mötesprotokoll Seriesignum: A 1. Verksamhetsberättelser Seriesignum: A 2

Arkiv: 383 Sv Livsmedelsarbetareförb avd 58, Ljungsbro Plats: 01/a. Mötesprotokoll Seriesignum: A 1. Verksamhetsberättelser Seriesignum: A 2 Mötesprotokoll Seriesignum: A 1 1 1919 1923 Inbunden. 2 1923 1928 Inbunden. 3 1928 1935 Inbunden. 4 1939 1943 Inbunden. 5 1943 1946 Inbunden. 6 1946 1950 Inbunden. 7 1950 1964 Arkivkartong. I denna volymen

Läs mer

Örebro skollovskoloniers fond.

Örebro skollovskoloniers fond. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Örebro skollovskoloniers fond. 2014-10-17 Historik Verksamhetstid 1901-1943, handlingarna omfattar tiden 1901-1969 Redan år 1896 startades skollovskoloniverksamheten

Läs mer

Längbro kommun. Egnahemsstyrelsen.

Längbro kommun. Egnahemsstyrelsen. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning. Historik för. (Verksamhetstid 1920-1936, handlingar omfattar tiden 1920-1937) Egnahemsstyrelsen hade att administrera egnahemslånen och den statliga egnahemsfonden som

Läs mer

ARKIVPLAN / DOKUMENTHANTERINGSPLAN

ARKIVPLAN / DOKUMENTHANTERINGSPLAN Barn- och ungdomsnämnden ARKIVPLAN / DOKUMENTHANTERINGSPLAN Avseende administrativa delen, förskolan, fritid samt grundskolan inkl särskolan Fastställd av Barn- och ungdomsnämnden 2005-05-03 Dnr 05 BUF/0026

Läs mer

Arkiv: 438 Röda Korset Östgötadistriktet Plats: 06/a. Mötesprotokoll Seriesignum: A 3. Dagordningar Seriesignum: A 2. Volym nummer. Tid.

Arkiv: 438 Röda Korset Östgötadistriktet Plats: 06/a. Mötesprotokoll Seriesignum: A 3. Dagordningar Seriesignum: A 2. Volym nummer. Tid. Årsmötesprotokoll Seriesignum: A 1 1 1916 1954 Serien i arkivkartong. I denna volymen ingår också A:2 och A:3. Dagordningar Seriesignum: A 2 1917 1940 Serien i arkivkartong. Till årsmöten. Ingår i volym

Läs mer

Rinkaby kommun. Kommunalnämnden.

Rinkaby kommun. Kommunalnämnden. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Rinkaby kommun. Kommunalnämnden. 2016-04-14 Historik 13. Ringkarleby socken (Beskrifning öfver Örebro län)verksamhetstid 1863-1951, handlingar omfattar tiden 1823-1951

Läs mer

Ekeby-Gällersta storkommun. Kommunalnämnden.

Ekeby-Gällersta storkommun. Kommunalnämnden. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Ekeby-Gällersta storkommun. Kommunalnämnden. 2014-12-18 Historik Historik för. Ekeby-Gällersta storkommun bildades den 1 januari 1952 genom sammanläggning av Ekeby och

Läs mer

RÅNEÅ KOMMUN SKOLSTYRELSEN

RÅNEÅ KOMMUN SKOLSTYRELSEN Luleå kommuns stadsarkiv ARKIVFÖRTECKNING RÅNEÅ KOMMUN SKOLSTYRELSEN Referenskod SE// Utskriftsdatum Arkivbildare RÅNEÅ KOMMUN SKOLSTYRELSEN 56 Depå Luleå kommuns stadsarkiv Översikt arkivbildare RÅNEÅ

Läs mer

Så här läser du ditt sökresultat:

Så här läser du ditt sökresultat: Dnr ARK/2012:3 KOMMUNARKIVET Kommunledningsförvaltningen Hitta i arkivförteckningar Den här broschyren är tänkt att vara en guide för dig som vill lära dig att hitta själv i arkiven som finns hos kommunarkivet.

Läs mer

Förvaringsplats Sorteringsform Gallring Tidsfrist för leverans till kommunarkivet. Bevaras 5 år. Pärm IT. Pärm IT. Vid inaktualitet.

Förvaringsplats Sorteringsform Gallring Tidsfrist för leverans till kommunarkivet. Bevaras 5 år. Pärm IT. Pärm IT. Vid inaktualitet. 70 Protokoll: Se även Gymnasieförvaltningen Protokoll / minnesanteckningar från Papper IT* O Exp. Kron.ordn. sammankomster rörande undervisning IT eller elevvård: Personalkonfe- rens, samarbetsnämnd, studie-

Läs mer

Örebro Läns Trädgårdsaktiebolag.

Örebro Läns Trädgårdsaktiebolag. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Örebro Läns Trädgårdsaktiebolag. 2014-10-13 Historik Historik för. Verksamhetstid 1862- Handlingarna omfattar tiden 1859-1999 Örebro Läns Trädgårdsaktiebolag (ÖLTAB)

Läs mer

Ekeby-Gällersta storkommun. Barnavårdsnämnden.

Ekeby-Gällersta storkommun. Barnavårdsnämnden. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Ekeby-Gällersta storkommun. Barnavårdsnämnden. 2014-12-18 Historik Historik för. ( Verksamhetstid 1952-1970. Handlingar omfattar tiden 1932-1970) Ekeby-Gällersta storkommun

Läs mer

von Friesendorffs släktarkiv.

von Friesendorffs släktarkiv. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning von Friesendorffs släktarkiv. 2014-10-07 Historik Historik för Släkten. (1771-1915) Släkten von Friesendorffs släktarkiv inkom till Örebro stadsarkiv som en deposition

Läs mer

Hyllsektione 82-85. INNEHÅLLSFÖRTECKNING till Daga kommun Gryts socken Kommunalstämman/Kommunalfullmäktiges/Kommunalnämndes arkiv

Hyllsektione 82-85. INNEHÅLLSFÖRTECKNING till Daga kommun Gryts socken Kommunalstämman/Kommunalfullmäktiges/Kommunalnämndes arkiv Hyllsektione 82-85 INNEHÅLLSFÖRTECKNING till Daga kommun Gryts socken Kommunalstämman/Kommunalfullmäktiges/Kommunalnämndes arkiv A = Protokoll Kommunalstämmans protokoll 1863-1945 A 1 Kommunalfullmäktiges

Läs mer

Axbergs storkommun. Fattigvårdsstyrelsen/Socialnämnden.

Axbergs storkommun. Fattigvårdsstyrelsen/Socialnämnden. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Axbergs storkommun. Fattigvårdsstyrelsen/Socialnämnden. 2014-12-18 Historik Handlingar omfattar tiden 1920-1970, verksamhetstid 1952-1970 Axberg, Ervalla, Hovsta och

Läs mer

Stiftelsen Örebro läns djursjukhus.

Stiftelsen Örebro läns djursjukhus. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Stiftelsen Örebro läns djursjukhus. 2016-04-13 Historik Verksamhetstid 1978-1997, handlingarna omfattar tiden 1974-1997 Organisationsnummer 875001-2562 Invigning 1978

Läs mer

ÄMNESLÄRAR- PROGRAMMET Ämneskombinationer HT16

ÄMNESLÄRAR- PROGRAMMET Ämneskombinationer HT16 ÄMNESLÄRAR- PROGRAMMET Ämneskombinationer HT16 Inriktning årskurs 7-9 (4,5 år, 270 hp) Huvudämne och kombinationer Bild 90 hp i kombination med Observera att godkänt färdighetsprov i Bild krävs. Historia

Läs mer

BENESTAD RAMSÅSA TRYDE ULLSTORP

BENESTAD RAMSÅSA TRYDE ULLSTORP BENESTAD RAMSÅSA TRYDE ULLSTORP Förteckning i sammandrag över handlingar från styrelser och nämnder i Benestads kommun 1863 1951 Ramsåsas kommun 1863 1951 Tryde kommun 1863-1951 Ullstorps kommun 1863 1951

Läs mer

Örebro stad. Parknämnden.

Örebro stad. Parknämnden. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Örebro stad. Parknämnden. 2016-04-07 Historik Verksamhetstid 1962-1970, handlingarna omfattar tiden 1944-1971 Utredning År 1957 insättades en Park-och idrottsnämnd som

Läs mer

Örebro kommun. Östernärke skol- och områdesnämnd.

Örebro kommun. Östernärke skol- och områdesnämnd. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Örebro kommun. Östernärke skol- och områdesnämnd. 2016-04-06 Historik Verksamhetstid 2003 - Östernärke områdesnämnd ansvarar och utövar sina befogenheter inom Asker,

Läs mer

AB Smålägenheter i Örebro.

AB Smålägenheter i Örebro. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning AB Smålägenheter i Örebro. 2016-04-13 Historik Verksamhetstid och handlingarna omfattar åren 1916-1965 Konstituerande bolagsstämma 1916-10-05 hölls det konstituerande

Läs mer

DEL B GYMNASIER TJÄNSTEINNEHAVARNAS LÖNER. I/1 Uppgiftsrelaterad lön. 1 Grundlön för lektorer (ämneslärare) Lön, /mån. I 2 327,63 II 2 273,79

DEL B GYMNASIER TJÄNSTEINNEHAVARNAS LÖNER. I/1 Uppgiftsrelaterad lön. 1 Grundlön för lektorer (ämneslärare) Lön, /mån. I 2 327,63 II 2 273,79 1 DEL B, BILAGA 2 DEL B GYMNASIER I TJÄNSTEINNEHAVARNAS LÖNER I/1 Uppgiftsrelaterad lön 1 Grundlön för lektorer (ämneslärare) Lön, /mån. 4 04 04 01 7 Högre högskoleexamen och lärarbehörighet för gymnasieundervisning

Läs mer

Arkiv: 366 Sv Träarbetareförbundet avd 44, Linköping Plats: 01/a. Mötesprotokoll Seriesignum: A 1. Volym nummer. Tid. Anmärkningar

Arkiv: 366 Sv Träarbetareförbundet avd 44, Linköping Plats: 01/a. Mötesprotokoll Seriesignum: A 1. Volym nummer. Tid. Anmärkningar Mötesprotokoll Seriesignum: A 1 1 1926 1928 Serien i arkivkartong. 1929 1933 1934 1937 1937 1943 1943 1948 2 1948 1954 1954 1968 Styrelseprotokoll Seriesignum: A 2 1 1927 1941 Serien i arkivkartong. 1942

Läs mer

Örebro kommun. Valnämnden.

Örebro kommun. Valnämnden. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Örebro kommun. Valnämnden. 2014-09-23 Historik Verksamhetstid 1971-, handlingarna omfattar åren 1971- Enligt 1909 års vallag delades landet in i valkretsar för val till

Läs mer

I arkivet förvaras handlingar i pappersformat, vilket innebär att ingen elektronisk lagring av t.ex. fullmäktigeprotokoll ingår i SYLF:s arkiv.

I arkivet förvaras handlingar i pappersformat, vilket innebär att ingen elektronisk lagring av t.ex. fullmäktigeprotokoll ingår i SYLF:s arkiv. Antagen av SYLF:s styrelse 2007-09-06, reviderad 2012-09-24 SYLF:s ARKIVPLAN Handlingarna i SYLF:s arkiv SYLF:s arkiv består av de handlingar som härrör till den verksamhet som bedrivs av SYLF. I SYLF:s

Läs mer

Förvaringsplats Sorteringsform Gallring Tidsfrist leverans kommunarkivet

Förvaringsplats Sorteringsform Gallring Tidsfrist leverans kommunarkivet Nämndprotokoll med kallelser innehållande handlingar i urval PapperIT* O Närarkiv Kron.ordn. 4 år 20 Nämndens presidieprotokoll PapperIT* O Närarkiv Kron.ordn. Nämndens utskottsprotokoll PapperIT* O Närarkiv

Läs mer

Sällskapet Småbarnens Vänner.

Sällskapet Småbarnens Vänner. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Sällskapet Småbarnens Vänner. 2014-10-13 Historik Verksamhetstid 1840-2008, handlingarna omfattar tiden 1840-2009. Från starten 1840 var namnet Sällskapet Småbarnsskolans

Läs mer

Örebro kommun. Kvinnerstaskolan.

Örebro kommun. Kvinnerstaskolan. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Örebro kommun. Kvinnerstaskolan. 2016-04-06 Historik Verksamhetstid 1999 - Kvinnerstaskolan övertogs från Örebro Läns Landsting 1999 efter ett regeringsbeslut att alla

Läs mer

Örebro kommun. Tekniska servicekontoret, TS.

Örebro kommun. Tekniska servicekontoret, TS. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Örebro kommun. Tekniska servicekontoret, TS. 2014-09-23 Historik Verksamhetstid 1992-1998, handlingarna omfattar åren 1991-1997 Bildandet av Tekniska Servicekontoret

Läs mer

Örebro stad. Skolstyrelsen. Örebro skola för vuxna (KOMVUX).

Örebro stad. Skolstyrelsen. Örebro skola för vuxna (KOMVUX). Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Örebro stad. Skolstyrelsen. Örebro skola för vuxna (KOMVUX). 2016-04-07 Historik Handlingar i Örebro stad. Skolstyrelsen. Örebro skola för vuxna (KOMVUX) omfattar tiden

Läs mer

Örebro kommun. Gymnasienämnden.

Örebro kommun. Gymnasienämnden. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Örebro kommun. Gymnasienämnden. 2016-04-06 Historik Historik för. Sida 1 av 1 Innehållsförteckning A A1 A1a A1b A1c A1d A2 A3 A4 A5 A6 B B1 C C1 D D1 E E1 E1a E1b F F1

Läs mer

ÄMNESLÄRAR- PROGRAMMET Ämneskombinationer Hösten 2017

ÄMNESLÄRAR- PROGRAMMET Ämneskombinationer Hösten 2017 ÄMNESLÄRAR- PROGRAMMET Ämneskombinationer Hösten 2017 Inriktning årskurs 7-9 (4,5 år, 270 hp) Huvudämne och kombinationer 2 Bild 90 hp i kombination med Observera att godkänt färdighetsprov i Bild krävs.

Läs mer

Örebro kommun. Lönekontoret.

Örebro kommun. Lönekontoret. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Örebro kommun. Lönekontoret. 2014-09-23 Historik Historik för Örebro kommun. Lönekontoret. Handlingarna omfattar åren 1970-2013. Sida 1 av 1 Innehållsförteckning A A1

Läs mer

Askers kommun. Fattigvårdsstyrelsen.

Askers kommun. Fattigvårdsstyrelsen. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Askers kommun. Fattigvårdsstyrelsen. 2014-12-17 Historik Handlingarna omfattar åren 1921-1952, verksamhetstid 1922-1951 Den 1 november 1846 skiljs fattigförsörjningen

Läs mer

Stiftelsen Örebro läns djursjukhus.

Stiftelsen Örebro läns djursjukhus. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Stiftelsen Örebro läns djursjukhus. 2014-10-13 Historik Verksamhetstid 1978-1997, handlingarna omfattar tiden 1974-1997 I början av 1970 talet hade kravet från allmänheten

Läs mer

ONSLUNDA SKÅNE-TRANÅS SPJUTSTORP. Förteckning i sammandrag över handlingar från styrelser och nämnder i

ONSLUNDA SKÅNE-TRANÅS SPJUTSTORP. Förteckning i sammandrag över handlingar från styrelser och nämnder i ONSLUNDA SPJUTSTORP SKÅNE-TRANÅS Förteckning i sammandrag över handlingar från styrelser och nämnder i Onslunda kommun 1863 1951 Onslunda storkommun 1952-1968 Skåne-Tranås kommun 1863 1951 Spjutstorps

Läs mer

Arkiv: 978 Persmässeklubben, Linköping Plats: 14/c. Mötesprotokoll Seriesignum: A 1. Styrelseprotokoll Seriesignum: A 2

Arkiv: 978 Persmässeklubben, Linköping Plats: 14/c. Mötesprotokoll Seriesignum: A 1. Styrelseprotokoll Seriesignum: A 2 Mötesprotokoll Seriesignum: A 1 1 1941 1967 Serien i arkivkartong 2 1968 1990 I volym 2 ingår också styrelseprotokoll 1960-1970. 3 1991 2008 I denna volymen ingår även: A:4 1990-2007, A:5, K:1 1983, L:2

Läs mer

AB Marks Hyresbostäder.

AB Marks Hyresbostäder. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning AB Marks Hyresbostäder. 2016-04-13 Historik Organisationsnummer: 556005-0006 Allmännyttigt bostadsföretag 1959 köpte Örebro stad aktierna i AB Marks tegelbruk. Avsikten

Läs mer

Örebro stadsarkiv. Arkivförteckning. AB Örebro Varmbad.

Örebro stadsarkiv. Arkivförteckning. AB Örebro Varmbad. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning AB Örebro Varmbad. 2016-04-13 Historik Verksamhetstid och handlingarna omfattar åren 1897-1977 Organisationsnummer: 556002-3342 Bolaget bildas Bolaget bildades i februari

Läs mer

1179 Klintlands grafiska personalklubb, Samhall Personalklubben Klintland AB. Anmärkningar

1179 Klintlands grafiska personalklubb, Samhall Personalklubben Klintland AB. Anmärkningar Årsmötesprotokoll A 1 1 1981 1992 Serien i arkivkartong. I denna volymen ingår även: A:2, A:3, A:4, A:5, A:6, A:7 och A:8. Styrelseprotokoll A 2 1970 1998 Serien i arkivkartong. Ingår i volym A1:1. Övriga

Läs mer

Morlanda kommun 1863-1951 Fattigvårdsstyrelsen

Morlanda kommun 1863-1951 Fattigvårdsstyrelsen Morlanda kommun 863-95 Fattigvårdsstyrelsen Innehållsförteckning A. PROTOKOLL I. Fattigvårdsstyrelsens protokoll, huvudserie II. Fattigvårdskommitténs protokoll B. KONCEPT FINNS EJ C. Diarier D. LIGGARE

Läs mer

Anmärkningar. Verksamhets- och revisionsber Seriesignum: A 3

Anmärkningar. Verksamhets- och revisionsber Seriesignum: A 3 Årsmötesprotokoll A 1 1 1966 1994 Serien i arkivkartong. 1986 saknas. I denna volymen ingår också A:2, och A:3. 1997 1997 Ingår i volym F14:1. Styrelseprotokoll A 2 1957 1994 Serien i arkivkartong. Ingår

Läs mer

Ájtte, Svenskt Fjäll- och Samemuseum 2007-04-25

Ájtte, Svenskt Fjäll- och Samemuseum 2007-04-25 Ájtte, Svenskt Fjäll- och Samemuseum 2007-04-25 Digitaliserade arkivhandlingar vid Ájtte Arkivhandlingarna har digitaliserats i projekten Ája samisk arkivregistrering (2002-2004) och Samlad samisk kunskap

Läs mer

Arkiv: 1132 Internationella föreningen för invandrarkvinnor i Linköping (IFFI) Plats: 08. Mötesprotokoll Seriesignum: A 3

Arkiv: 1132 Internationella föreningen för invandrarkvinnor i Linköping (IFFI) Plats: 08. Mötesprotokoll Seriesignum: A 3 Årsmötesprotokoll Seriesignum: A 1 1 1977 1988 Serien i arkivkartong. I denna volym ingår även: A:2. 1994 2001 Ingår i volym A2:1. Protokoll för 1995 saknas. 2002 2008 Ingår i volym A2:1. 2 2009 2010 I

Läs mer

VAD BÖR SPARAS? Protokoll

VAD BÖR SPARAS? Protokoll INNEHÅLL VAD BÖR SPARAS? s.1 Protokoll s.1 Verksamhets- och revisionsberättelser s.1 Utgående handlingar s.1 Matriklar, medlemsförteckningar s.2 Liggare s.2 Inkomna handlingar s.2 Statistik s.2 Ämnesordnade

Läs mer

Örebro Läns Utställning 1928.

Örebro Läns Utställning 1928. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Örebro Läns Utställning 1928. 2014-10-17 Historik Verksamhetstid 1928, handlingarna omfattar åren 1926-1928. Den 21 juni till den 12 augusti 1928 hölls en stor länsutställning

Läs mer

Arkiv: 1093 Flygtekniska Föreningen Linköping Plats: 14. Årsmötesprotokoll, verks.ber. Seriesignum: A 1. Volym nummer. Tid.

Arkiv: 1093 Flygtekniska Föreningen Linköping Plats: 14. Årsmötesprotokoll, verks.ber. Seriesignum: A 1. Volym nummer. Tid. Årsmötesprotokoll, verks.ber. Seriesignum: A 1 1 1955 1962 Serien i arkivkartong. I denna volym ingår även: A:5. 1963 1968 1969 1976 1977 1985 1986 1996 1997 2003 2 2004 2008 I volymen ingår även A:2 2004-2008,

Läs mer

AB Marks Hyresbostäder.

AB Marks Hyresbostäder. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning AB Marks Hyresbostäder. 2014-10-13 Historik Historik för AB Marks Hyresbostäder. (GF:119) 1959 köpte Örebro stad aktierna i AB Marks tegelbruk. Avsikten var att den mark

Läs mer

Stiftelsen Domarringen i Örebro.

Stiftelsen Domarringen i Örebro. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Stiftelsen Domarringen i Örebro. 2016-04-13 Historik Verksamhetstid och handlingarna omfattar 1973-1984. Organisationsnummer Ny stiftelse På sammanträdet 1973-10-31 beslöt

Läs mer

Örebro stad. Försörjningsanstalten / Vårdhemmet.

Örebro stad. Försörjningsanstalten / Vårdhemmet. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Örebro stad. Försörjningsanstalten / Vårdhemmet. 2014-10-03 Historik Handlingarna omfattar tiden 1799-1970 De äldsta handlingarna härrör från fattighuset och de arbeten

Läs mer

KLIPPANS KOMMUN BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN ARKIVFÖRTECKNING

KLIPPANS KOMMUN BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN ARKIVFÖRTECKNING KLIPPANS KOMMUN BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN ARKIVFÖRTECKNING Handlingskategorier A. Protokoll B. Arkivkopior av utgående skrivelser C. Diarier D. Liggare och register E. Inkomna handlingar, korrespondens

Läs mer

Arkiv: 592 Östergötlands Skolidrottsförbund Plats: 04/b. Övriga protokoll Seriesignum: A 1. Årsmötesprotokoll Seriesignum: A 2

Arkiv: 592 Östergötlands Skolidrottsförbund Plats: 04/b. Övriga protokoll Seriesignum: A 1. Årsmötesprotokoll Seriesignum: A 2 Övriga protokoll A 1 1 1942 1951 Serien i arkivkartong. Protokoll ÖIF:s skolidrottskommitté. I denna volymen ingår också A:2, A:3, A:4, A:5 och A:6. Årsmötesprotokoll A 2 1951 1977 Serien i arkivkartong.

Läs mer

Arkiv: 1202 Linköping Filbyter Rotaryklubb Plats: 14. Årsmötesprotokoll Seriesignum: A 1. Styrelseprotokoll Seriesignum: A 2. Volym nummer.

Arkiv: 1202 Linköping Filbyter Rotaryklubb Plats: 14. Årsmötesprotokoll Seriesignum: A 1. Styrelseprotokoll Seriesignum: A 2. Volym nummer. Årsmötesprotokoll A 1 1 1982 2000 Serien i arkivkartong. Protokoll för år 1983 saknas. I denna volymen ingår även: A:1 2001-2007, A:2 1984-2007, A:3, A:4, B:1 och B:2. 2001 2007 Ingår i volym A1:1. 2 2009

Läs mer

Örebro stadsarkiv. Arkivförteckning. Kangedals foto AB.

Örebro stadsarkiv. Arkivförteckning. Kangedals foto AB. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Kangedals foto AB. 2017-01-04 Historik Fotografen Harald Karlsson föddes 1918. Han genomgick en utbildning vid Gripsholms folkhögskola samt en 3-årig lärlingsutbildning

Läs mer

Lennart Larsson, Hovsta, samling.

Lennart Larsson, Hovsta, samling. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Lennart Larsson, Hovsta, samling. 2014-10-07 Historik Fotografen Lennart Larsson föddes 1915-06-29 i Fellingsbro. Han var enda barnet till Karl och Gerda Larsson. Familjen

Läs mer

Henning Elmqvists personarkiv.

Henning Elmqvists personarkiv. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Henning Elmqvists personarkiv. 2014-10-07 Historik Verksamhetstid 1925-1928, handlingarna omfattar tiden 1859-1931. Henning Elmqvist (1871-1933) var landshövding i Örebro

Läs mer

Arkivförteckning - Kumla kommuns arkiv

Arkivförteckning - Kumla kommuns arkiv signum A1 Protokoll 1 1951-1958 1959 Saknad 1970 2 1960-1962 3 1963-1966 4 1952-1964 Protokoll för särskilda nämnden och föräldramöten 5 1961-1962 Skolrådets protokoll signum A2 Protokollsbilagor 1 1952

Läs mer

Arkivbeskrivning. Alfaskolan

Arkivbeskrivning. Alfaskolan FAGERSTA STAD/KOMMUN SKOLSTYRELSEN/ BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMND/ UTBILDNINGS- OCH FRITIDSNÄMND Arkivbeskrivning Alfaskolan 2015 ORDLISTA Arkivbildare: Myndighet eller enskild som genererar, hanterar och

Läs mer

Bilaga 1: Redovisning av statistik och statsbidrag

Bilaga 1: Redovisning av statistik och statsbidrag Bilaga 1: Redovisning av statistik statsbidrag Utbildningsnämnden Innehåll 1 Statistik för förskola pedagogisk omsorg... 2 1.1 Personaltäthet utbildningsnivå i förskolor i Danderyd... 2 2 Statistik för

Läs mer

Pohjola Norden i Karis med omnejd r.f.

Pohjola Norden i Karis med omnejd r.f. Pohjola Norden i Karis med omnejd r.f. Föreningen grundad år 1946. Lokalavdelning i Karis underlydande centralförbundet Pohjola-Norden r.f., som verkar för nordiskt samarbete. År 1997 införlivades Norden-föreningen

Läs mer

Lillkyrka kommun. Kommunalnämnden.

Lillkyrka kommun. Kommunalnämnden. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Lillkyrka kommun. Kommunalnämnden. 2015-01-14 Historik Historik för. ( Handlingar omfattar tiden 1880-1951 ) Lillkyrka kommun var belägen mellan Glanshammar i väster,

Läs mer

Riksarkivets myndighetsspecifika föreskrifter om gallring och annan arkivhantering

Riksarkivets myndighetsspecifika föreskrifter om gallring och annan arkivhantering Riksarkivets myndighetsspecifika föreskrifter om gallring och annan arkivhantering RA-MS 2000:3 1(6) Ändring av Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd (RA-MS 1997:63) om förteckningsplan för kyrkliga

Läs mer

PROTOKOLL OCH FÖREDRAGNINGSLISTOR

PROTOKOLL OCH FÖREDRAGNINGSLISTOR A PROTOKOLL OCH FÖREDRAGNINGSLISTOR A 1 Styrelseprotokoll med handlingar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1910-1918 1911-1920 1919-1934 1921-1933 1934-1938 1939-1944 1945-1959 1960-1969 1970-1986 Serien i arkivkartong

Läs mer

Arkiv: 303 Sv Textilarbetareförbundet avd 11, Linköping Plats: 01/A. Mötesprotokoll Seriesignum: A 1. Styrelseprotokoll Seriesignum: A 2

Arkiv: 303 Sv Textilarbetareförbundet avd 11, Linköping Plats: 01/A. Mötesprotokoll Seriesignum: A 1. Styrelseprotokoll Seriesignum: A 2 Mötesprotokoll Seriesignum: A 1 1 1906 1917 Serien i arkivkartong. Protokoll avd 63 Nykvarn. 1918 1931 Protokoll avd 11 Textil. 1931 1939 1940 1948 2 1948 1951 1952 1957 1957 1966 1966 1972 1 1937 1946

Läs mer

A. Protokoll 1950-1954 A 1

A. Protokoll 1950-1954 A 1 Hyllsektion 82-85 INNEHÅLLSFÖRTECKNING till Daga kommun Kommunalstämmans arkiv A. Protokoll 1950-1954 A 1 Kommunalfullmäktiges arkiv A. Protokoll Sammanträdesprotokoll med bilagor 1950-1973 A 1 Bilagor

Läs mer

Arkiv: 594 Östergötlands Skidförbund, Linköping Plats: 04/b. Årsmötesprotokoll Seriesignum: A 1. Styrelseprotokoll Seriesignum: A 2

Arkiv: 594 Östergötlands Skidförbund, Linköping Plats: 04/b. Årsmötesprotokoll Seriesignum: A 1. Styrelseprotokoll Seriesignum: A 2 Årsmötesprotokoll A 1 1 1953 1981 Serien i arkivkartong. Även övriga mötesprotokoll. I denna volymen ingår också A:2 och A:3. 2 1982 2000 I denna volymen ingår även: A:2 1982-1987, 1988-1992 och 1993-1996.

Läs mer