Örebro stad. Karolinska skolan.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Örebro stad. Karolinska skolan."

Transkript

1 Örebro stadsarkiv Arkivförteckning.

2 Historik Handlingar omfattar tiden Karolinska skolan, eller som den tidigare hette - Örebro skola, har under olika namn och i olika former fungerat sen medeltiden. De äldsta uppgifterna om en skola i Örebro härrör från 1347, då en Johannes de Kil scholasticus (skolmästare) i Örebro nämns. Namnet Karolinska skolan, eller Scholae Carolina, fick skolan när Karl XIII år 1810 skänkte magasinsdirektionens fastighet vid Olaigatan till skolan. Som tack för denna gåva gav stadens myndigheter skolan detta namn. De äldsta skolhandlingarna som finns bevarade är från början av 1600-talet, då Jacobus Boose Rudbeckius var rektor på skolan. Vid dennes ankomst till skolan 1615 fanns, som han själv skrev, inte en bokstav om skolans tidigare öden. I samband med sitt arbete med sin skolhistoria lät rektor K. Fr. Karlsson under och 70-talen samla in, ordna och binda in skolans 16- och 1700-talshandlingar, vilka tidigare varit spridda och förvarats under dåliga förhållanden. K. Fr. Karlsson har i sin skolhistoria delat in skolans historia i följande perioder: (1347) ? Katolska tiden. Skolans namn var Klosterskola och skolans plats var Klostret. 1538? Reformationstiden. Skolans namn var Katedralskolan. Skolans plats var skolhuset vid Nikolaikyrkan Rudbeckiska tiden. Skolans namn var Provinsialskola. Skolans plats var skolahuset vid Nikolaikyrkan Heslerska tiden/abalienationstiden. Skolans namn var Högre eller fullständig trivialskola. Skolans plats var skolhuset vid Nikolaikyrkan Walingska tiden/reduktionstiden. Skolans namn var Högre eller fullständig trivialskola. Skolans plats var skolhuset vid Nikolaikyrkan Serenska tiden. Skolans namn var Högre eller fullständig trivialskola. Skolans plats var skolhuset vid Nikolaikyrkan Karolinska tiden. Skolans namn var Schola Carolina. Skolans plats var Olaigatan. Från 1849 heter skolan Karolinska högre allmänna elementarläroverket. Vid 1900-talets början fanns på läroverket 6-årig realskola, samt 4-årigt latin och realgymnasium intogs för första gången kvinnliga elever i gymnasiets och realskolans första årskurser. Tidigare var skolan enbart för pojkar. Under 1960-talet var grundskolans årskurser 7-9 förlagda på skolan. Karolinska skolan, vilket är det nuvarande namnet, är numera enbart gymnasieskola. Litteratur: K. Fr. Karlsson: Blad ur Örebro skolas historia (I detta verk finns en del av de äldre handlingarna från skolan renskrivna ex. elevkataloger från talen och räkenskaper från talet.) B. Forsell: Örebro Stadsfullmäktiges minnesskrift s Örebro Stadsfullmäktige hundra år s Arkivet ordnades och förtecknades under hösten 1985 och våren 1986 av Stefan Nilsson. Sida 1 av 1

3 Innehållsförteckning A A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 B B1a B1b B2 B3 C C1 D D1a D1b D1c D2a D2b D2c D3 D4 D5 D6 D7 D8 E E1 E2 E3 Protokoll Kollegieprotokoll Examens- och prövningsprotokoll Klasskonferensprotokoll Ämneskonferensprotokoll Terminsavgiftsnämndens protokoll Lokalstyrelsens protokoll Diverse protokoll Utgående handlingar Utgående handlingar, huvudserie Utgående handlingar, rektor Urban Ursing Kopieböcker över utfärdade avgångsbetyg Övriga utgående handlingar Diarier Diarium över skrivelser Register och liggare Betygskataloger Liggare över ej ordinarie prövningar Övriga betyg Elevmatriklar: inskrivna elever Elevmatriklar: avgångna elever Elevkataloger Stipendie- och premiekataloger Liggare över personal Inventarieförteckningar Klassböcker Elevkort Övriga liggare Inkomna handlingar Inkomna handlingar, huvudserie Intagningsbetyg Skrivelser angående nedsättning av teminsavgifter

4 Innehållsförteckning E4a E4b F F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 G G1 G2 G3 G4 G5 G6 G7 G8 H H1 J J1 Ö Ö1 Ö2 Övriga inkommande handlingar: till skolans rektor Övriga inkommande handlingar: diverse Ämnesordnade handlingar Årshandlingar rörande skolans verksamhet Handlingar rörande fastigheter och materiel Handlingar rörande undervisning Handlingar rörande personal Skrivningar i svenska, student- och realexaman Årsberättelser Handlingar rörande skolans historia Handlingar rörande ekonomi Övriga ämnesordnade handlingar Räkenskaper Huvudbokföring Kassaböcker Inkomst- och utgiftsjournaler Avlöningsböcker Uppbördslängder över elevavgifter Beställnings- och attestjournal över bibliotek och materiel Verifikationer Övriga räkenskapshandlingar Statistik Undervisningsstatistik Kartor och ritningar Ritningar Övriga handlingar Pressklipp Övriga handlingar

5 Kollegieprotokoll A1 Serien inbunden om ej annat anges Häri även: Serie D1a Betygskataloger Serie D3 Stipendie- och premiekataloger juni Ingår i E 1: Kollegieprotokoll, Bilagor, 1840, 1842, 1875, 1877, , 1899, 1964, utan år Ingår i D 1b: T.o.m. oktober Fr.o.m. november Arkivkartong. Häri även: Serie A2 Examens- och prövningsprotokoll Serie A3 Klasskonferensprotokoll Serie A5 Terminsavgiftsnämndens protokoll , uå Serie A6 Lokalstyrelsens protokoll Serie A7 Diverse protokoll

6 Examens- och prövningsprotokoll A2 Serien inbunden om inget annat anges Examens- och visitationsprotokoll, juni 1763, 30 maj Ingår i E1: Examensprotokoll, 13 juni och 13 december Ingår i E1: Inbunden. Protokoll vid avgångsexamen Protokoll vid studentexamen. Ingår i D1a: Protokoll vid realexamen. Ingår i D1a: Protokoll vid studentexamen. Ingår i D1a: Protokoll vid realexamen. Ingår i D1a: Protokoll vid studentexamen. Ingår i D1a: Protokoll vid realexamen. Ingår i D1a: Protokoll vid studentexamen. Ingår i D1a: Protokoll vid realexamen. Ingår i D1a: Protokoll vid studentexamen. Ingår i D1a: Protokoll vid realexamen. Ingår i D1a: Protokoll vid studentexamen. Ingår i D1a:146

7 Examens- och prövningsprotokoll A Protokoll vid inträdesprövning till första klass i realskolan. Ingår i D1b: Protokoll vid studentexamen för privatister, Ingår i D1a: Protokoll vid realexamen för privatister 1950, Ingår i D1a: Protokoll vid studentexamen. Ingår i D1a: Protokoll vid realexamen. Ingår i D1a: Examens- och prövningsprotokoll. Ingår i A 1:7

8 Klasskonferensprotokoll A3 Serien i arkivkartong. Klasskonferenser hölls vanligen fyra gånger per år. Protokollen är ordnade i klassnummerordning för varje klasskonferens

9 Ämneskonferensprotokoll A4 Serien inbunden om inte annat anges Latin Franska Arkivkartong. Ämneskonferensprotokoll: Modersmålet/Svenska, Kristendomskunskap, Bilagor: Geografi, 1919, 1931, 1930-tal, , utan år. Matematik, 1920, 1925, 1946, 1958, 1960-tal, utan år. Filosofi, 1923, 1927, utan år. Svenska, 1924, 1928, 1946, 1948, 1952, utan år. Kristendomskunskap, , Tyska, , 1947, 1950, Arkivkartong. Engelska, Tyska Geografi, Historia, Samhällskunskap, Matematik Geografi Filosofi Kemi Grekiska Teckning/välskrivning Musik, 1951, , Hushållsgöromål/hemkunskap, , Ingår i A4:4

10 Terminsavgiftsnämndens protokoll A5 Serien inbunden. Från och med höstterminen 1929 övertog Lokalstyrelsen terminsavgiftsuppbörden. Serien fortsätter i serie A6 Lokalstyrelsens protokoll Vårterminen vårterminen Höstterminen höstterminen Vårterminen vårterminen Bilagor, 1918, 1922, utan år. Ingår i A1: Höstterminen vårterminen Ingår i A6:1

11 Lokalstyrelsens protokoll A6 Serien inbunden Terminsavgiftsprotokoll, t.o.m. höstterminen Häri även: Serie A5 Terminsavgiftsnämndens protokoll Bilagor, 1929, 1935, , utan år. Ingår i A1: T.o.m. juni Terminsavgiftsprotokoll, t.o.m. vårterminen 1942.

12 Diverse protokoll A7 Serien inbunden Protokoll rörande nya skolbyggnader i Örebro. Häri även: Serie G1 Huvudbokföring Serie G2 Kassaböcker Framstegsklubben, Protokoll från sammanträden för bestämmande av vitsord för lärarkandidater vid lärarkursskolan i Örebro Samarbetsnämnden Ingår i A1:7

13 Utgående handlingar, huvudserie B1a Serien inbunden om inte annat anges Arkivkartong. 1824, maj Häri även: B3 Övriga utgående handlingar H1 Undervisningsstatistik Fr.o.m. juli April juni Augusti juni Storformat Augusti maj Juni maj April januari Januari mars Mars augusti Augusti maj Maj oktober Oktober december Ingår i volym F1: Ingår i volym F1: Med scheman, inträdesprov och program Med scheman, inträdesprov och program Med scheman, inträdesprov och program Med scheman, inträdesprov och program.

14 Utgående handlingar, huvudserie B1a Med scheman, inträdesprov och program Med scheman, inträdesprov och program Med scheman, inträdesprov och program Med scheman och program Med scheman och program Med scheman och program Med scheman och program Med scheman och program Med scheman och program Med scheman och program Med scheman och program Med scheman Med scheman och program Med scheman och program Med scheman Med scheman Med scheman Med scheman Med scheman Med scheman. Januari - juni

15 Utgående handlingar, rektor Urban Ursing B1b Serien i arkivkartong

16 Kopieböcker över utfärdade avgångsbetyg B2 Serien inbunden om inte annat anges Arkivkartong. Maj juli Fr.o.m. 1 juli

17 Övriga utgående handlingar B3 Serien inbunden Kopior på utfärdade tjänstgöringsbetyg Kopior av frågeformulär rörande ämneslärare och -lärarinnor infordrade av lärarlönenämnden. Alfabetiskt ordnat. Ingår i B1:1

18 Diarium över skrivelser C1 Serien inbunden om inte annat anges Med anteckningar om lärares frånvaro, inställda lektioner och läsdagar, inspektioner, m.m. Kronologiskt ordnat Ingår i E 1: September maj Ingår i D1b: T.o.m. juni Juni juni Juli oktober Oktober december Fr.o.m. december T.o.m. december December januari Januari juni 1969.

19 Betygskataloger D1a Serien inbunden om inte annat anges Jämför serie B2 Kopieböcker över utfärdade avgångsbetyg, Betyg från de särskilda avgångsprövningarna till gymnasiet. Ingår i A1: Arkivkartong. T.o.m. vårterminen Arkivkartong. Höstterminen vårterminen Arkivkartong. Höstterminen vårterminen Avgångsbetyg. Ingår i A2: Avgångsexamen vårterminen vårterminen

20 Betygskataloger D1a

21 Betygskataloger D1a Höstterminen Tabeller över studentexamen Vårterminen Höstterminen Vårterminen Höstterminen Vårterminen Höstterminen Vårterminen Höstterminen Vårterminen Höstterminen Tabeller över realexamen Vårterminen Höstterminen Vårterminen. Häri även: Serie A2 Examens- och prövningsprotokoll Häri även: Serie A2 Examens- och prövningsprotokoll

22 Betygskataloger D1a Höstterminen Vårterminen Höstterminen Vårterminen Höstterminen Vårterminen Höstterminen Vårterminen Höstterminen Tabeller över studentexamen Vårterminen Höstterminen Vårterminen Höstterminen Vårterminen Höstterminen Vårterminen Höstterminen Tabeller över realexamen. Häri även Serie A2 Examens- och prövningsprotokoll Häri även: Serie A2 Examens- och prövningsprotokoll

23 Betygskataloger D1a Vårterminen Höstterminen Vårterminen Höstterminen Vårterminen Höstterminen Vårterminen Höstterminen Vårterminen Höstterminen Tabeller över studentexamen Vårterminen Höstterminen Vårterminen Höstterminen Vårterminen Höstterminen Vårterminen Höstterminen Vårterminen. Häri även Serie A2 Examens- och prövningsprotokoll

24 Betygskataloger D1a Höstterminen Vårterminen Höstterminen Tabeller över realexamen Vårterminen Höstterminen Vårterminen Höstterminen Vårterminen Höstterminen Vårterminen Höstterminen. Häri även Serie A2 Examens- och prövningsprotokoll Tabeller över studentexamen Vårterminen Höstterminen Vårterminen Höstterminen Vårterminen Höstterminen. Häri även Serie A2 Examens- och prövningsprotokoll

25 Betygskataloger D1a Vårterminen Höstterminen Vårterminen Höstterminen Vårterminen Höstterminen Tabeller över realexamen. Häri även Serie A2 Examens- och prövningsprotokoll Tabeller över studentexamen Vårterminen Höstterminen Vårterminen Höstterminen Vårterminen Höstterminen Vårterminen Höstterminen Vårterminen Höstterminen Vårterminen. Häri även Serie A2 Examens- och prövningsprotokoll

26 Betygskataloger D1a Höstterminen Vårterminen Höstterminen Vårterminen Höstterminen Vårterminen Höstterminen Vårterminen Höstterminen Vårterminen Höstterminen Tabeller över realexamen. Häri även Serie A2 Examens- och prövningsprotokoll Tabeller över studentexamen Vårterminen Höstterminen. Häri även Serie A2 Examens- och prövningsprotokoll Arkivkartong. - Förslag till betyg i studentexamen för privatister, Förslag till betyg i realexamen för privatister, , 1957, Betygskataloger från studentexamen, Betygskataloger från realexamen,

27 Betygskataloger D1a Vårterminen Höstterminen Vårterminen Höstterminen Vårterminen Höstterminen Vårterminen Höstterminen Vårterminen Höstterminen Vårterminen Höstterminen Vårterminen Höstterminen Vårterminen Höstterminen Vårterminen Höstterminen Vårterminen. Häri även Serie A2 Examens- och prövningsprotokoll , ,

28 Betygskataloger D1a Höstterminen Vårterminen Höstterminen Vårterminen Höstterminen Vårterminen Höstterminen Vårterminen Höstterminen Vårterminen Höstterminen Vårterminen Höstterminen Vårterminen Höstterminen Vårterminen Arkivkartong. - Höstterminen. - I separat omslag finns betygskataloger från ett-åriga linjer, sekreterarutbildning klass E1b, redovisningstekniska klass E1c, distributionstekniska klass E1d, sjukvårdsadministrativa klass E1e, databehandlingsgren klass E1f och E1g och språklig gren klass E1a Vårterminen.

29 Betygskataloger D1a Arkivkartong. - Betygskataloger från ettårig ekonomisk linje för studenter (Handelsgymnasium) med bilagor, vårterminen Betygskataloger från årskurs 7-9 höstterminen 1969, vårterminen 1970, årskurs 9 höstterminen Betygskataloger från gymnasiet - även studieomdömen höstterminen Betygskataloger från grundläggande kurs för dekoratörer läsåret (kopior , Virginska skolan) Jämför D 1a:188.

30 Liggare över ej ordinarie prövningar D1b Serien inbunden om inte annat anges Arkivkartong. Flyttnings- och inträdesprövningar. Häri även: Serie A1 Kollegieprotokoll , uå Serie C1 Diarier över skrivelser Serie D3 Stipendie- och premiekataloger Serie D5 Inventarieförteckninga r Serie F3 Handlingar rörande undervisning , uå Flyttnings- och inträdesprövningar Flyttnings- och inträdesprövningar Flyttnings- och inträdesprövningar Fyllnadsprövningar efter studentexamen Flyttnings- och inträdesprövningar Fyllnadsprövningar efter studentexamen Flyttnings- och inträdesprövningar Arkivkartong. - Prövningar för privatister och egna elever i avslutningsämnen, Fyllnadsprövningar efter realexamen, Särskilda prövningar i studentexamen, Omprövningar efter studentexamen, Prövningar för behörighet att undervisa i främmande språk, Särskilda prövningar i realexamen, Flyttnings- och inträdesprövningar, Inträdesprövningar till första klass i realskolan. Häri även A2 Examens- och prövningsprotokoll Särskilda prövningar i studentexamen.

31 Liggare över ej ordinarie prövningar D1b Särskilda prövningar i realexamen Omprövningar efter studentexamen Fyllnadsprövningar efter realexamen Särskilda prövningar i studentexamen Särskilda prövningar i studentexamen.

32 Övriga betyg D1c Serien i arkivkartong Spridda år. Termins-, avgångs- och mogenhetsbetyg. Ej kompletta klasser, endast vissa elevers betyg.

33 Elevmatriklar: inskrivna elever D2a Serien inbunden Benämnes "Liber Scholæ Örebroensis", , , april Häri även: Serie D4 Liggare över personal Serie D5 Inventarieförteckningar 1615 Serie G8 Övriga räkenskapshandlingar September januari Augusti februari Augusti januari Augusti augusti Nummer T.o.m. augusti Nummer Augusti augusti Nummer Augusti augusti Nummer Augusti augusti Nummer September september Nummer

34 Elevmatriklar: avgångna elever D2b Serien inbunden. Före 1902 se serie D2a Elevmatriklar: inskrivna elever T.o.m. januari Fr.o.m. maj Nummer T.o.m. juni Nummer Juni juni Nummer Juni oktober Nummer November november Nummer Juni juni Nummer

35 Elevkataloger D2c Serien i arkivkartong. Innehåller även uppgifter om lärare Tryck Inbunden , 1780 vt, 1783 vt, 1797, 1803, 1807, vt, vt. Inbunden vt, 1795 vt, 1797, 1811 vt, 1814 vt, vt, 1820 vt, vt. Häften Tryck Inbunden , , Häften Inbunden Inbunden ht. Betyg för flit och heder i skolkatalog Tryck vt och ht. Häften vt och ht. Häften vt och ht. Häften vt och ht. Häften Örebro studenter. Häfte Omslag - Förteckning över Närkebor som startat vid Strängnäs gymnasium , avskrift från Förteckning över elever vid Örebro skola , avskrift från Förteckning över elever i Örebro skola , avskrift utan år Tryck vt och ht. Häften vt och ht. Häften vt och ht. Häften Tryck

36 Stipendie- och premiekataloger D3 Serien inbunden om ej annat anges. Jämför uppgifter om stipendier i serie A3 Klasskonferensprotokoll, serie F6 och serie F9. Förteckning över skolans stipendie- och premiedonationer finns i årsredogörelserna för 1866, 1886, 1950, 1960, serie F6 Årsredogörelser. Jämför även serie F9 Övriga ämnesordnade handlingar (handlingar rörande donationer) Se A 1: Med uppgifter om flyttningar, Med uppgifter om flyttningar Bokpremier, , Arkivkartong.

37 Liggare över personal D4 Serien inbunden. Jämför avskrifter av tjänstgöringsbetyg och uppgifter om ämneslärare infordrade av lärarlönenämnden i serie B3 Övriga utgående handlingar. Se även uppgifter om lärares frånvaro i serie C1 Diarier över skrivelser, serie D2c Elevkataloger samt serie F4 Handlingar rörande personal Förteckning över lärare. Ingår i D 2a: Förteckning över lärare och deras kvalifikationer tal Liggare över utfärdade tjänstgöringsbetyg Matrikel över tjänsteinnehavare med biografiska anteckningar Liggare över lärares tjänstgöring vid andra läroanstalter Liggare över utfärdade tjänstgöringsbetyg Pensionsliggare Liggare över utfärdade tjänstgöringsbetyg. - - Matrikel över de ordinarie lärarna i läroämnen, tal Liggare över utfärdade tjänstgöringsbetyg och -intyg, september april 1975.

38 Inventarieförteckningar D5 Serien inbunden om inte annat anges Ingår i D 2a: , 1622, 1625, 1689, , 1766, 1776, 1795, 1804, 1809, 1814, 1816, Med innehållsförteckning. Ingår i G 2: Med register Inventarieförteckningar, , 1887, 1889, 1903, , Ingår i D1b: Fysiska kabinettet Arkivkartong. Förteckning över museisamlingen, Nyförvärv till biologiinstitutionen, Kortregister. Ingår i D1b:1

39 Klassböcker D6 Serien i arkivkartong. Serien innehåller elevers frånvaro, anmärkningar och schema Klass 1:3, 1945/46, inbunden. 1948/49 - Klass 1:4, inbunden. - Klass 1:5a, inbunden. - Klass 1:5b, inbunden. - Klass 1:5c II, inbunden. - Klass 1:5d, inbunden. - Klass 2:4, inbunden Klass 2:5a, inbunden. - Klass 2:5b, inbunden. - Klass 2:5c, inbunden. - Klass 3:4, inbunden. - Klass 3:5a, inbunden. - Klass 3:5b, inbunden Klass 4:5a, inbunden. - Klass 4:5b, inbunden. - Klass 5:5a, inbunden. - Klass 5:5b och 4:4, inbunden. - Klass R:Ia, inbunden. - Klass R:I3b, inbunden Klass R:IIa, inbunden. - Klass R:IIa, inbunden. - Klass R:IIb, inbunden. - Klass R:IIb (franska, tyska, filosofi, geografi), inbunden. - Klass R:IIIa, inbunden. - Klass R:IIIa, inbunden Klass R:IIIb, inbunden. - Klass R:IIIb, inbunden. - Klass L:I4, inbunden. - Klass L:II, inbunden. - Klass L:III, inbunden Klass L:III4, inbunden. - Klass L:IV, inbunden. - Klass L:IV (grekiska), inbunden. - Klass L:IV (biologi), inbunden.

40 Elevkort D7 Serien i arkivkartong. Sorterade i personnummerordning , , utan årtal.

41 Övriga liggare D8 Serien inbunden om inte annat anges Förteckningar över elever ("discentes") med uppgifter om kunskap , , utan år. - Förteckningar över elever med uppgifter om deras "platser" i de olika ämnena , Ingår i F 3: Förteckning över elevernas bostadsställen Rektor Gumælius anteckningar rörande eleverna Postbok, t.o.m. juni Arkivförteckning, upprättad 1903, med tillägg 1921, 1931, 1947, 1951, Arkivkartong. - Rulla över elever som deltagit i militärövningar på Karolinska skolan, 1903, 1908, utan år. - Förteckning över intagna elever till gymnasiet Arkivförteckning upprättad Postbok, juli september Liggare över enskilt arbete, t.o.m. höstterminen Liggare över enskilt arbete, höstterminen vårterminen Arkivkartong. - Inskrivningslistor, Flyttningslistor, Förteckningar över anmälda till student- och realexamen. - Tabelluppgifter över de vanligaste sjukdomar hos eleverna, Tabeller över elevomsättningen Arkivkartong. - Förteckningar över mossor i Närke, inbunden.

42 Inkomna handlingar, huvudserie E1 Serien inbunden om inte annat anges. Åren ingår i serie F "Memorialbok" innehåller korrespondens, enstaka protokoll, m. m. Med innehållsförteckning. Häri även A2 Examens- och prövningsprotokoll "Memorialbok" innehåller korrespondens, enstaka protokoll, m. m. Med innehållsförteckning. Häri även: A1 Kollegieprotokoll 1836 A2 Examens- och prövningsprotokoll "Memorialbok" innehåller korrespondens, enstaka protokoll, m. m. Med innehållsförteckning. SAKNAS Häri även: A1 Kollegieprotokoll A2 Examens- och prövningsprotokoll Arkivkartong. Höstterminen juni 1843, augusti Häri även C1 Diarier över skrivelser Fr.o.m. juni September maj September april Juni december , 1889, september december November december

43 Inkomna handlingar, huvudserie E T.o.m. juni Nummer Nummer Nummer Nummer Nummer Nummer Nummer Nummer Nummer

44 Inkomna handlingar, huvudserie E Nummer Nummer Nummer Nummer Nummer Nummer Nummer Nummer Nummer Korrespondens med Skoldirektionen Korrespondens med Skoldirektionen Nummer Nummer Korrespondens med Skoldirektionen del I Korrespondens med Skoldirektionen del II Januari - april. Nummer Maj - augusti. Nummer September - december. Nummer Januari - juni. Nummer

45 Intagningsbetyg E2 Serien inbunden om inte annat anges T.o.m. mars Arkivkartong. Höstterminen vårterminen Arkivkartong. Höstterminen vårterminen Höstterminen vårterminen Nummer Höstterminen vårterminen Höstterminen vårterminen Höstterminen vårterminen Höstterminen vårterminen Höstterminen vårterminen Nummer Höstterminen vårterminen Nummer Höstterminen vårterminen Nummer Höstterminen höstterminen Nummer Vårterminen vårterminen 1880, nummer Höstterminen vårterminen 1881, nummer 1-67, onumrerade. Höstterminen 1881, nummer Nummer Nummer Nummer Vårterminen höstterminen 1904, nummer Höstterminen höstterminen 1906, nummer Nummer Enstaka från 1906.

46 Intagningsbetyg E Nummer , nummer ; , nummer Nummer Nummer Enstaka från Nummer Nummer Nummer Nummer Enstaka från Nummer Enstaka från Nummer Nummer Nummer , onumrerade Nummer Enstaka från Nummer Nummer Enstaka från Nummer Nummer Arkivkartong. Nummer Arkivkartong. Nummer Arkivkartong. Nummer

LANDSARKIVETS I UPPSALA SMÅSKRIFTSERIE NR 9. Lärdom och fostran. En guide till skolarkiven på Landsarkivet i Uppsala.

LANDSARKIVETS I UPPSALA SMÅSKRIFTSERIE NR 9. Lärdom och fostran. En guide till skolarkiven på Landsarkivet i Uppsala. LANDSARKIVETS I UPPSALA SMÅSKRIFTSERIE NR 9 Lärdom och fostran En guide till skolarkiven på Landsarkivet i Uppsala Ina-Maria Jansson Uppsala 2013 Landsarkivets i Uppsala småskriftserie utges av: Landsarkivet

Läs mer

Örebro Brandkårs understödskassa.

Örebro Brandkårs understödskassa. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Örebro Brandkårs understödskassa. 2014-10-13 Historik Verksamhetstid och handlingarnas omfattning 1918-1948 Örebro Brandkårs understödskassa lär ha bildats 1918. Detta

Läs mer

PROTOKOLL, RÖSTLÄNGDER OCH FÖREDRAGNINGSLISTOR

PROTOKOLL, RÖSTLÄNGDER OCH FÖREDRAGNINGSLISTOR s stiftelse för bebyggelsehistorisk fo A PROTOKOLL, RÖSTLÄNGDER OCH FÖREDRAGNINGSLISTOR Sida 204-0-23 s stiftelse för bebyggelsehistorisk fo A Bolagsstämmoprotokoll och röstlängder Sida 204-0-23 s stiftelse

Läs mer

Gymnasiets historia i Ulricehamn. Matthias Nordgren

Gymnasiets historia i Ulricehamn. Matthias Nordgren Gymnasiets historia i Ulricehamn Matthias Nordgren 2014 Inledning Det var inför Tingsholmsgymnasiets 40-årsjubileum jag bestämde mig för att skriva den här boken. I ett tidigt skede bestämde jag mig för

Läs mer

Bevara eller gallra. Gallringsråd för kommuners, landstings och regioners utbildningsväsende. Sveriges kommuner och landsting Riksarkivet

Bevara eller gallra. Gallringsråd för kommuners, landstings och regioners utbildningsväsende. Sveriges kommuner och landsting Riksarkivet Bevara eller gallra 2 Gallringsråd för kommuners, landstings och regioners utbildningsväsende Sveriges kommuner och landsting Riksarkivet Bevara eller gallra : 2 Gallringsråd för kommuners, landstings

Läs mer

Örebro Läns Trädgårdsaktiebolag.

Örebro Läns Trädgårdsaktiebolag. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Örebro Läns Trädgårdsaktiebolag. 2014-10-13 Historik Historik för. Verksamhetstid 1862- Handlingarna omfattar tiden 1859-1999 Örebro Läns Trädgårdsaktiebolag (ÖLTAB)

Läs mer

Örebro stad. Byggnadsnämnden.

Örebro stad. Byggnadsnämnden. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Örebro stad. Byggnadsnämnden. 2014-10-03 Historik Verksamhetstid 1857-1970, handlingar omfattar tiden 1783-1970 Byggnadsnämnden Byggnadsnämnden hade fram till år 1960

Läs mer

Rudbeckianska skolans gamla huvudbyggnad

Rudbeckianska skolans gamla huvudbyggnad Rudbeckianska skolans gamla huvudbyggnad Kulturhistorisk utredning Kvarteret Domkyrkan 2 Västerås Domkyrkoförsamling Västmanland Helén Sjökvist Rudbeckianska skolans gamla huvudbyggnad Kulturhistorisk

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Sidan: 1. Förord. Klavreströms bruksarkiv. Serie B kopieböcker: B I brevkopior B II fakturakopior

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Sidan: 1. Förord. Klavreströms bruksarkiv. Serie B kopieböcker: B I brevkopior B II fakturakopior INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förord Serie B kopieböcker: B I brevkopior B II fakturakopior Serie D liggare och förteckningar: D I dagsverksjournaler och dagsverksböcker D II dagjournaler D III lantbruksjournaler

Läs mer

ANDRA BETYDELSEFULLA GYMNASIER I INNERSTADEN VID SEKELSKIFTET

ANDRA BETYDELSEFULLA GYMNASIER I INNERSTADEN VID SEKELSKIFTET ANDRA BETYDELSEFULLA GYMNASIER I INNERSTADEN VID SEKELSKIFTET På 1800-talet fanns en rad privata skolor i Stockholm och en del hade rätt till studentdiminssion. Två av dem ska här lyftas fram, nämligen

Läs mer

Kort översikt över Restenässkolans historia

Kort översikt över Restenässkolans historia Börje Svalin (1909-2000) kom som lärare till Restenässkolan i januari 1945, och var rektor 1946-75. Denna text lämnades till "Löfvet" i juli 1990 men har ej tryckts då inget "Löfv" utkommit sedan 1988.

Läs mer

HVITFELDTSKA GYMNASIET GENOM TIDERNA

HVITFELDTSKA GYMNASIET GENOM TIDERNA HVITFELDTSKA GYMNASIET GENOM TIDERNA HVITFELDTSKA GYMNASIET - INLEDNING: Någon gång under 1620-talet så hade en barnskola inrättats i Göteborg. Vi vet ej var den var belägen men vi vet att stadens förste

Läs mer

se Jättendals kommun: Kommunalstämman

se Jättendals kommun: Kommunalstämman Register till innehållsförteckningar över arkivförteckningar Nummer Arkivets namn Anmärkning 1 Arbetarsmåbrukarnämnden 2 Arbetslöshetskommittén / Arbetslöshetsnämnden Arbetslöshetsnämnden 3 Barnavårdsnämnden

Läs mer

ARKIVERA RÄTT! En kortfattad handledning för föreningsarkiv. Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek. Av Martin Grass och Stellan Andersson

ARKIVERA RÄTT! En kortfattad handledning för föreningsarkiv. Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek. Av Martin Grass och Stellan Andersson 1 ARKIVERA RÄTT! En kortfattad handledning för föreningsarkiv Av Martin Grass och Stellan Andersson Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek Stockholm, 1999-11-18 2 3 Innehåll Vad är ett arkiv 3 Varför ska

Läs mer

ALLA ELEVER ÄR OLIKA John-Wiktor Holm

ALLA ELEVER ÄR OLIKA John-Wiktor Holm ALLA ELEVER ÄR OLIKA John-Wiktor Holm Jag heter John-Wiktor Holm, född den 27 juli 1931 i Stockholm. Min pappas yrke var kakelugnsmakare, men eftersom centralvärmen blev allmän i Stockholm från 1920-talet

Läs mer

Riktlinjer för dokumenthantering

Riktlinjer för dokumenthantering Dokumenttyp Riktlinje Beslutad av (datum och ) Barn- och utbildningsnämnden (2007-12-04 ) Giltig fr.o.m. 2007-12-04 Dokumentansvarig Nämndsekreterare, barn- och utbildningsförvaltningen Gäller för Barn-

Läs mer

Godsarkiv på Axelvold (Kågeröds kommun, Malmöhus län)

Godsarkiv på Axelvold (Kågeröds kommun, Malmöhus län) Godsarkiv på Axelvold (Kågeröds kommun, Malmöhus län) av arkivarie Anna Christina Meurling Sommaren 1967 avled godsägare Johan Berg von Linde på Dufeke (Malmöhus län). Det bibliotek och de arkivalier som

Läs mer

LANDSARKIVETS I UPPSALA SMÅSKRIFTSERIE NR 4. Ordning och reda. bland föreningens handlingar. Några ord på vägen LANDSARKIVET I UPPSALA

LANDSARKIVETS I UPPSALA SMÅSKRIFTSERIE NR 4. Ordning och reda. bland föreningens handlingar. Några ord på vägen LANDSARKIVET I UPPSALA LANDSARKIVETS I UPPSALA SMÅSKRIFTSERIE NR 4 Ordning och reda bland föreningens handlingar Några ord på vägen Elisabeth Celander Grete Solberg LANDSARKIVET I UPPSALA LANDSARKIVETS I UPPSALA SMÅSKRIFTSERIE

Läs mer

Innehåll. Frånvaroanmälan

Innehåll. Frånvaroanmälan Innehåll Kunskap i centrum sedan 1623!... 2 Organisation... 2 Skolledning... 2 Våra utbildningar... 3 Information... 4 Elevomsorg... 11 Handledare... 12 Elevinflytande... 12 Program, ämnen & kurser...

Läs mer

Svenska Privatskolan i Uleåborg

Svenska Privatskolan i Uleåborg Svenska Privatskolan i Uleåborg STUDIEGUIDE GYMNASIET 2014 2015 Svenska Privatskolan i Uleåborg (SPSU) Adress: Sepänkatu 7 90100 Uleåborg Tel. 08-3112852 eller 044 5488260 rektor 08-378542 lärarrummet

Läs mer

Borgarskolan. Gävle. Läsåret

Borgarskolan. Gävle. Läsåret Borgarskolan Gävle Läsåret 2014-2015 Välkommen till Borgarskolan Idrott, Entreprenörskap, Kommunikation Här ser du ledorden för Borgarskolan troligen är något av dem skälen till att du valde att börja

Läs mer

Drottningholmskolan KVALITETSARBETE Vårterminen 2014

Drottningholmskolan KVALITETSARBETE Vårterminen 2014 Drottningholmskolan KVALITETSARBETE Vårterminen 2014 1 Innehåll Elevantal, klasser och personal Regelverk och styrdokument Värdegrund och värdegrundsarbete Trygghet och arbetsro Samarbete med hemmen Kvalitet,

Läs mer

Dokumenthanteringsplan Utbildningsnämnden

Dokumenthanteringsplan Utbildningsnämnden Beslutad i utbildningsnämnden den 27 maj 2014 53/14 Dnr UTN 73/14 Utbildningsnämnden Dokumenthanteringsplan Utbildningsnämnden Inledning...3 Förvaltningshistorik...3 Verksamhetsbeskrivning...5 Allmänhetens

Läs mer

Ett pedagogiskt utvecklingsprojekt

Ett pedagogiskt utvecklingsprojekt SATISFACTION Ett pedagogiskt utvecklingsprojekt Samarbete mellan Skånes Arkivförbund och Månteatern, 2010 Karin Sjöberg, Skånes Arkivförbund 2011 Projektet är finansierat av: INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning...

Läs mer

Vuxenstuderande. Handbok för. våren 2015. Här kan du läsa utifrån dina behov och förutsättningar 2015-01-12

Vuxenstuderande. Handbok för. våren 2015. Här kan du läsa utifrån dina behov och förutsättningar 2015-01-12 2015-01-12 Handbok för Vuxenstuderande våren 2015 Här kan du läsa utifrån dina behov och förutsättningar MÖLNLYCKE LANDVETTER HÄRRYDA HINDÅS RÄVLANDA HÄLLINGSJÖ Välkommen till Vuxenutbildningen Informationssamhälle,

Läs mer

Katrinebergs folkhögskolas Studeranderättsliga standard 2013-2014

Katrinebergs folkhögskolas Studeranderättsliga standard 2013-2014 Katrinebergs folkhögskolas Studeranderättsliga standard 2013-2014 Upprättad februari 2013 RS dnr 120123 Justerad 130620, 130625 VIKTIGA TELEFONNUMMER, ADRESSER OCH KURSTIDER Katrinebergs folkhögskola 311

Läs mer

Synen på flickors inträde i gymnasiet

Synen på flickors inträde i gymnasiet Södertörns högskola VT 2005 AUO 3, C-uppsats, 10 poäng Handledare: Boel De Geer Synen på flickors inträde i gymnasiet En studie över högre allmänna läroverkets gymnasium i Västerås 1927 1937 Författare:

Läs mer

Botkyrka kommuns. arkivhandbok

Botkyrka kommuns. arkivhandbok Botkyrka kommuns arkivhandbok Vi ska arbeta med dokument på ett enhetligt, korrekt och professionellt sätt. Vi ska följa lagar och regler och bidra till en god kvalitet i arbetet med vår dokumentation.

Läs mer

efter tillsyn i Upplands Väsby kommun 2010

efter tillsyn i Upplands Väsby kommun 2010 Ordförandens förslag till beslut Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2010-12-14 Ärende 1. Informations- och frågestund Beteckning BUN/2010:4 Läggs till handlingarna 2. Meddelanden BUN/2010:5

Läs mer

Katrinebergs folkhögskolas Studeranderättsliga standard Läsåret 2015-2016

Katrinebergs folkhögskolas Studeranderättsliga standard Läsåret 2015-2016 Katrinebergs folkhögskolas Studeranderättsliga standard Läsåret 2015-2016 Upprättad april 2015 Fastställd 2015-06-02 Justerad 2015-08-28 VIKTIGA TELEFONNUMMER, ADRESSER OCH KURSTIDER Katrinebergs folkhögskola

Läs mer