Örebro Läns Trädgårdsaktiebolag.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Örebro Läns Trädgårdsaktiebolag."

Transkript

1 Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Örebro Läns Trädgårdsaktiebolag.

2 Historik Historik för. Verksamhetstid Handlingarna omfattar tiden Örebro Läns Trädgårdsaktiebolag (ÖLTAB) uppstod då föreningen Örebro Läns Trädgårdsförening (ÖLTF) 1873 ombildades till bolag. Föreningen bildades Från och med 1830-talet hade föreningar och sällskap bildats i Sverige i syfte att främja trädgårdsodlingen, ofta genom att på egen mark bedriva odling och utbildningsverksamhet. Örebro Läns trädgårdsförening och ÖLTAB är i allt väsentligt en arkivbildare och därför har handlingar före och efter 1873 förtecknats tillsammans. Någon förändring av verksamhetens inriktning till följd av ombildningen till aktiebolag kan inte skönjas. Räkenskapshandlingar för "Trädgårdsföreningen" har påträffats också från tiden efter Sannolikt har namnet "trädgårdsföreningen" levt kvar och använts för själva det område som så småningom kom att arrenderas ut. Flera av arrendatorerna har använt ordet trädgårdsförening i namnen på sina bolag. Det är emellertid oklart om de kassaböcker och föräljningsböcker som påträffats och förtecknats som en del i detta arkiv härör från någon av dessa firmor. ÖLTF inköpte 1863 flera jordägor söder om Svartån på den plats som nu upptas av Stadsparken. Pengar till detta fick man genom aktieteckningar (man bör dock notera att föreningen inte i juridisk mening var ett aktiebolag) samt genom anslag från Örebro Läns hushållningssällskap och Örebro Sparbank. Sparbanken satte upp som villkor att pengarna skulle användas till att främja trädgårdsodlingen. Föreningen och efter ombildningen aktiebolaget hade ständigt ont om pengar och 1884 föreslog styrelsen att bolaget skulle avvecklas. Detta avvisades emellertid av aktieägarna och en ny styrelse beslöt att för att rädda bolaget arrendera ut dess anläggningar. Ett antal olika enskilda arrendatorer bedrev sedan odlingsverksamhet på området fram till det att Örebro stad övertog arrendet Staden hade då sedan 1898 haft ett dominerande aktieinnehav i bolaget genom att en av initiativtagarna till ÖLTF och sedermera tongivande styrelsemedlemmen i ÖLTAB, M. E. Bäckström, testamenterade sina aktier till Örebro stad. Också andra personer överlät sina aktier till staden. Bäckström uppsatte som villkor för donationen att bolagets syfte att främja trädgårdsodlingen skulle upprätthållas samt att om möjligt dess anläggningar skulle omvandlas till en stadspark. I arrendekontrakten fanns också villkoret att anläggningarna under viss tid skulle vara öppna för allmänheten. Örebro stad arrenderade ÖLTABs anläggningar fram till 1971, då marken såldes till staden. M. E. Bäckströms insatser för tillkomsten av stadsparken har givits officiellt erkännande i form av en däri uppsatt minnesplatta. ÖLTABs ursprungliga syfte var att främja trädgårdsodlingens utveckling. Dålig ekonomi ledde till utarrendering av anläggningarna som så småningom helt gick över i Örebro stads ägo. ÖLTF och ÖLTAB bedrev åtminstone under perioden utbildningsverksamhet i sina anläggningar och från denna verksamhet spreds eleverna över Sverige och också till andra delar av världen såsom Tyskland och USA. Större delen av eleverna verkar ha fortsatt inom trädgårdsbranschen. ÖLTABs syfte var mellan 1932 och 1971 att arrendera ut sin mark till Örebro stad. Bolagets uppgift idag är att ansvara för införskaffandet av skulpturer och liknande utsmyckningar till stadsparken. På uppdrag av ÖLTAB har flera kommittéer med deltagare också från andra kommunala enheter bildats i detta syfte. Daniel Hall, 9/ F4 Historik, Kommunfullmäktiges protokoll 28/ Sida 1 av 1

3 Innehållsförteckning A A1 A2 A3 D D1 D2 D3 D4 F F1 F2 F3 F4 G G1 G1a G1b G2 G3 G4 G5 G6 Protokoll Bolagsstämmoprotokoll Styrelseprotokoll Övriga protokoll Register och liggare Förteckningar över aktieinnehav Inventarieförteckningar Förteckningar över koloniinnehavare Förteckningar över elever vid Örebro Trädgårdsförenings skola Ämnesordnade handlingar Handlingar ordnade efter ämne Revisionsberättelser Styrelseberättelser Historik Räkenskaper Trädgårdsaktiebolagets huvud- och kassaböcker Trädgårdsaktiebolagets huvudböcker Trädgårdsaktiebolagets kassaböcker Trädgårdsföreningens kassaböcker Trädgårdsföreningens försäljningsböcker Trädgårdsaktiebolagets verifikationer Deklarationer Övriga räkenskaper

4 Bolagsstämmoprotokoll A1 Serien i arkivkartong , , inbunden. Med bilagor , i omslag. Med bilagor. Häri även F2 Revisionsberättelser och F3 Styrelseberättelser , inbunden. Med bilagor. Häri även A2 Styrelseprotokoll , inbunden. Med bilagor. Häri även A2 Styrelseprotokoll, F2 Revisionsberättelser och F3 Styrelseberättelser , , , inbunden. Med bilagor. Häri även A2 Styrelseprotokoll, F2 Revisionsberättelser och F3 Styrelseberättelser I omslag. Med bilagor. Häri även F2 Revisionsberättelser och F3 Styrelseberättelser.

5 Styrelseprotokoll A2 Serien i arkivkartong Inbunden. Ingår i A1: , , 1922, 1924, 1925, 1929, 1930, 1934, 1935, , Ingår i A1: I omslag.

6 Övriga protokoll A protokoll från konstituerande möte med Örebro läns trädgårdsförening protokoll från allmänna sammanträden med aktieägare 1863, 1864, 1866, 1867, 1870, 1871, 1873 Ingår i A1:1

7 Förteckningar över aktieinnehav D1 Serien i arkivkartong Förteckning över aktieinnehav , inbunden. - Förteckning över aktieinnehav , inbunden. - Förteckning över aktier i Örebro Läns Trädgårdsaktiebolag tillhöriga Örebro stad, 1900, utan år, i omslag Häri även D2 Inventarieförteckningar, D3 Förteckningar över koloniinnehavare och D4 Förteckningar över elever vid Örebro Trädgårdsförenings skola

8 Inventarieförteckningar D Ingår i D1:1. - Inventariebok 1910, inbunden - Inventariebok , inbunden - Inventarieförteckningar 1884, 1894, i omslag - Förteckning över inventarier som överlämnats i Gustav Nilssons vård, utan år, i omslag Se även Handlingar rörande inspektioner och syner, F1:1

9 Förteckningar över koloniinnehavare D I omslag. Ingår i D1:1.

10 Förteckningar över elever vid Örebro Trädgårdsförenings skola D Ingår i D1:1. I omslag. Dublett i F4 Historik

11 Handlingar ordnade efter ämne F1 Serien i arkivkartong Gravationsbevis 1869 (3 st.), Utdrag av inteckningsprotokoll 1869, 1873, 1879, 1888, 1897, 1906, 1916, 1921, 1925, Handlingar rörande försäkringsärenden 1879, 1884, Bolagsordning 1881 (3 st.) - Handlingar rörande inspektioner och syner 1884, 1886, 1890, 1894, 1895, 1909, Kontrakt: föreståndarkontrakt 1881, arrendekontrakt 1884, 1905, vattenledningskontrakt 1914, 1916, köpekontrakt 1863, Handlingar rörande aktieinnehav 1896, 1904, 1908, 1909, 1917, 1918, 1927, 1960, Handlingar rörande bolagsregistrering 1898, Handlingar rörande Örebro stads representation i bolagets styrelse Handlingar rörande Erik Zätterlöfs konkurs- och dödsbo Handlingar rörande kvarteret nummer 84 Lövsångaren Handlingar rörande "Kommittén för bedömning av tävlingsförslag till utsmyckning av stadsparken" Handlingar rörande minnesplatta över M. E. Bäckström Handlingar rörande skulpturtävlingen "Vattenkonst" och skulpturen "Balans" Handlingar rörande "Lekskulpturkommittén" Handlingar rörande skulpturtävlingen "Cajsa Warg" Handlingar rörande skulpturen "Lilla fontänen" Övriga handlingar spridda år. Häri även F2 Revisionsberättelser, F3 Styrelseberättelser och F4 Historik.

12 Revisionsberättelser F , Ingår i A1:1 som bilagor till protokollen , 1914, i omslag. Ingår i F1: , , Ingår i A1:2-4 som bilagor till protokollen.

13 Styrelseberättelser F , Ingår i A1:1 som bilagor till protokollen I omslag. Ingår i F1: , , , Ingår i A1: 2-4.

14 Historik F Ingår i F1:2. - "Berättelser om Örebro läns trädgårdsförening och dess utveckling åren " Med dublett av D4 Förteckningar över elever vid Örebro Trädgårdsförenings skola. - "Trädgårdsföreningen i Örebro" av Gustaf Karlsson 1934, lösblad i omslag - "Trädplanterings- och trädgårdsföreningen i Örebro län samt Örebro läns trädgårdsaktiebolag " av Gottfrid Högby 1962, lösblad i omslag

15 Trädgårdsaktiebolagets huvud- och kassaböcker G1

16 Trädgårdsaktiebolagets huvudböcker G1a Serien i arkivkartong Serien inbunden

17 Trädgårdsaktiebolagets kassaböcker G1b Serien i arkivkartong , inbunden , inbunden , 1 häfte, 1913, 1 häfte, 1914, 1 häfte, 1915, 1 häfte, 1916, 1 häfte, 1917, 1 häfte

18 Trädgårdsföreningens kassaböcker G2 Serien i arkivkartong Serien inbunden oktober december 1911, 1 band, oktober december 1912, 1 band, oktober december 1912, mars - december 1916, januari - april 1917, 1 band, april december 1912, februari - maj band, april december 1914, 1 ban d, oktober juni 1911, januari februari 1916, 1 band , 1 band, , 1 band, 1912, , 1 band, 1917, 1 band, band, 1916, 1919, 1 band

19 Trädgårdsföreningens försäljningsböcker G3 Serien i arkivkartong Serien inbunden Häri även G5 Deklarationer och G6 Övriga räkenskaper

20 Trädgårdsaktiebolagets verifikationer G4 Serien i arkivkartong Serien i omslag om ej annat anges Inbunden

21 Deklarationer G , 1918, 1934 i omslag. Ingår i G3:1.

22 Övriga räkenskaper G Övriga räkenskapshandlingar 1894, 1905, , i omslag - Postporto , bankbok för kapitalsamlingskonto i Göteborgs bank , nyckel, i omslag. Ingår i G3:1

Örebro Barnens Dag-förening.

Örebro Barnens Dag-förening. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Örebro Barnens Dag-förening. 2014-10-13 Historik Verksamhetstid 1945-1982, handlingarna omfattar tiden 1943-1985 1943 tillsattes en kommitté för Barnens Dag-firande i

Läs mer

Ordning och reda i ekonomin

Ordning och reda i ekonomin Ordning och reda i ekonomin handledning för styrelser, kassörer och revisorer i den lokala hyresgästföreningen i region stockholm 1 juni 2010 Innehållsförteckning Hyresgästföreningens organisation 4 Lokala

Läs mer

ARKIVERA RÄTT! En kortfattad handledning för föreningsarkiv. Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek. Av Martin Grass och Stellan Andersson

ARKIVERA RÄTT! En kortfattad handledning för föreningsarkiv. Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek. Av Martin Grass och Stellan Andersson 1 ARKIVERA RÄTT! En kortfattad handledning för föreningsarkiv Av Martin Grass och Stellan Andersson Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek Stockholm, 1999-11-18 2 3 Innehåll Vad är ett arkiv 3 Varför ska

Läs mer

Stadgar för Malmö Dövas Förening Svenske

Stadgar för Malmö Dövas Förening Svenske Dessa stadgar är antagna den 26 mars 2011 efter att ha behandlats vid föreningsmöte den 16 oktober 2010 och vid föreningens årsmöte den 26 mars 2011. Malmö Dövas Förening Svenske är ansluten till Sveriges

Läs mer

FÖRTECKNING ÖVER HUSEBYARKIVEN. vid Linnéuniversitetet - Växjö -

FÖRTECKNING ÖVER HUSEBYARKIVEN. vid Linnéuniversitetet - Växjö - FÖRTECKNING ÖVER HUSEBYARKIVEN vid Linnéuniversitetet - Växjö - av Niclas Rosenbalck Växjö, 2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förord Sidan: 1 8 Serie A Fastighetshandlingar 9 A I Faste- och vittnesbrev 10 A II

Läs mer

Lätt och roligt att bilda en förening

Lätt och roligt att bilda en förening Lätt och roligt att bilda en förening Instruktioner till dig som vill starta en förening Vid frågor kontakta på 0155-24 89 01, eller e-post 2 Uppstart av en förening Bjud in de som är intresserade Besluta

Läs mer

ILSBO KOMMUN. Jättendals kommuner i Harmångers kommun. 1 Arbetarsmåbruksnämnden / Egnahemskommittén 2 Arbetslöshetskommittén / Arbetslöshetsnämnden

ILSBO KOMMUN. Jättendals kommuner i Harmångers kommun. 1 Arbetarsmåbruksnämnden / Egnahemskommittén 2 Arbetslöshetskommittén / Arbetslöshetsnämnden Register till innehållsförteckningar över arkivförteckningar Från 1952 gick Ilsbo kommun samman med Harmångers och Jättendals kommuner i Harmångers kommun. Nummer Arkivets namn Anmärkning 1 Arbetarsmåbruksnämnden

Läs mer

BILDA FÖRENING. Det här behöver ni veta

BILDA FÖRENING. Det här behöver ni veta BILDA FÖRENING Det här behöver ni veta Innehållsförteckning Vad innebär det att bilda en förening?...3 Fördelar...3 Föreningsregister...3 Förberedelser...4 Bildandemötet...4 Stadgar...5 Årsmöte...6 Dagordning

Läs mer

BOLAGSFORMER. Allmänt om bolagsformer

BOLAGSFORMER. Allmänt om bolagsformer Allmänt om bolagsformer Det är viktigt att välja rätt bolagsform, då den ger ramarna för verksamheten. Innan det är dags att slutgiltigt bestämma sig för vilken bolagsform man skall välja, är det bra att

Läs mer

RiR 2010:15. AB Svensk Exportkredit

RiR 2010:15. AB Svensk Exportkredit RiR 2010:15 ISBN 978 91 7086 224 3 RiR 2010:15 Tryck: Printgraf, Hägersten 2010 Till regeringen Utrikesdepartementet Datum: 2010-06-15 Dnr: 33-2009-0898 Riksrevisionen har granskat. Resultatet av granskningen

Läs mer

Låneförbudet ~ Synnerliga skäl & Särskilda omständigheter

Låneförbudet ~ Synnerliga skäl & Särskilda omständigheter Institutionen för ekonomi Handledare: Bengt Åkesson Datum: 2006-05-31 Kandidatuppsats i handelsrätt/skatterätt Låneförbudet ~ Synnerliga skäl & Särskilda omständigheter Författare Sandra Gunnarsson Pernilla

Läs mer

Årsmöte 2015. Svenska Missionskyrkans. kyrkokonferens 2013

Årsmöte 2015. Svenska Missionskyrkans. kyrkokonferens 2013 2012/13 2013/14-335 205-4 177 579 0-15 200 729 se anm. -1 922 981-6 107 593-600 000-1 798 892-4 468 904-4 994 941 Bildandet av Equmeniakyrkan har medfört att Svenska Missionskyr varande uppgifter begränsas

Läs mer

Något om källor till Sundbyholms slotts historia

Något om källor till Sundbyholms slotts historia Något om källor till Sundbyholms slotts historia Av Nils Mossberg Ur arkivsynpunkt är Sundbyholms slott intressant. Privatpersoner har ägt slottet, staten har ägt slottet och sedan 1939 äger en kommun

Läs mer

Ansvaret i en ideell förening

Ansvaret i en ideell förening Ansvaret i en ideell förening Föreningen är en självständig juridisk person. Detta innebär att styrelsens ledamöter inte har något ansvar för föreningens förpliktelser mm då avtal och liknande tecknas

Läs mer

se Jättendals kommun: Kommunalstämman

se Jättendals kommun: Kommunalstämman Register till innehållsförteckningar över arkivförteckningar Nummer Arkivets namn Anmärkning 1 Arbetarsmåbrukarnämnden 2 Arbetslöshetskommittén / Arbetslöshetsnämnden Arbetslöshetsnämnden 3 Barnavårdsnämnden

Läs mer

Frågor och svar vid övergång till aktier i Dalsjö Golf AB för medlemmar med medlemslån/reverslån i Dalsjö Golfklubb.

Frågor och svar vid övergång till aktier i Dalsjö Golf AB för medlemmar med medlemslån/reverslån i Dalsjö Golfklubb. Frågor och svar vid övergång till aktier i Dalsjö Golf AB för medlemmar med medlemslån/reverslån i Dalsjö Golfklubb. Varför föreslår styrelsen att Dalsjö GK ska byta dagens finansieringssystem med medlemslån

Läs mer

Stadgar för Utrikespolitiska Föreningen Stockholm (Förslag antaget av Utrikespolitiska Föreningens medlemsmöte 7 oktober 2008)

Stadgar för Utrikespolitiska Föreningen Stockholm (Förslag antaget av Utrikespolitiska Föreningens medlemsmöte 7 oktober 2008) Stadgar för Utrikespolitiska Föreningen Stockholm (Förslag antaget av Utrikespolitiska Föreningens medlemsmöte 7 oktober 2008) 1 Föreningen Firma, Säte och Firmateckning - Föreningens firma är Utrikespolitiska

Läs mer

SESAM öppnade arkiven? En studie av SESAM-projektet i teori och praktik. Daniel Hall. Institutionen för ABM. Kandidatuppsats, 10 poäng ht-06

SESAM öppnade arkiven? En studie av SESAM-projektet i teori och praktik. Daniel Hall. Institutionen för ABM. Kandidatuppsats, 10 poäng ht-06 Institutionen för ABM SESAM öppnade arkiven? En studie av SESAM-projektet i teori och praktik Daniel Hall Kandidatuppsats, 10 poäng ht-06 Handledare: Johanna Widenberg ISSN 1651-6087 1 Inledning...3 1.2

Läs mer

God man eller fo rvaltare KOMMUNFULLMÄKTIGE. Överförmyndaren EN INFORMATION FRÅN ÖVERFÖRMYNDAREN I SALA KOMMUN

God man eller fo rvaltare KOMMUNFULLMÄKTIGE. Överförmyndaren EN INFORMATION FRÅN ÖVERFÖRMYNDAREN I SALA KOMMUN God man eller fo rvaltare KOMMUNFULLMÄKTIGE EN INFORMATION FRÅN ÖVERFÖRMYNDAREN I SALA KOMMUN FÖRORD Detta är en vägledning där du får information om vad som krävs av dig som god man eller förvaltare.

Läs mer

UNGAS SYN PÅ BANKER. Ungdomsbarometern + Landshypotek Bank

UNGAS SYN PÅ BANKER. Ungdomsbarometern + Landshypotek Bank UNGAS SYN PÅ BANKER Ungdomsbarometern + Landshypotek Bank FÖRORD OM LANDSHYPOTEK BANK Aldrig tidigare har det varit så enkelt att ta del av banktjänster. Ärenden till banken, någon gång då och då, har

Läs mer

Att bilda förening. En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på

Att bilda förening. En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på Att bilda förening En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på I den här broschyren får du veta hur det går till att starta en förening och vad man bör känna till och

Läs mer

Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter.

Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter. Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter. Tillsammans är vi starka och kan göra förändringar STYRELSENS ANSVAR OCH UPPGIFTER: Styrelsen i en förening är mycket viktig. Den är motorn och den drivande kraften

Läs mer

2009-07-17 meddelad i Malmö

2009-07-17 meddelad i Malmö Mål nr meddelad i Malmö 1 PARTER (Antal tilltalade: 3) Åklagare Kammaråklagare Martin Bresman, Vice chefsåklagare Lars Olson Ekobrottsmyndigheten Andra ekobrottskammaren i Stockholm 1. Målsägande AB Emma

Läs mer

Innehållsförteckning. Funderar du på att starta ett aktiebolag?...3. Kort om aktiebolag...4. Bilda aktiebolaget...6. Anmäl till Bolagsverket...

Innehållsförteckning. Funderar du på att starta ett aktiebolag?...3. Kort om aktiebolag...4. Bilda aktiebolaget...6. Anmäl till Bolagsverket... Starta aktiebolag 1 Innehållsförteckning Funderar du på att starta ett aktiebolag?......3 Kort om aktiebolag...4 Bilda aktiebolaget...6 Anmäl till Bolagsverket...8 Välj företagsnamn....10 Styrelsen och

Läs mer

VIMIL VI som MIst någon mitt i Livet Föreningsstadgar antagna av årsmötet 2005-01-26. Reviderade 2009-01-31.

VIMIL VI som MIst någon mitt i Livet Föreningsstadgar antagna av årsmötet 2005-01-26. Reviderade 2009-01-31. 1(8) INNEHÅLLSFÖRTECKNING. VIMILS mål och intentioner..... Allmänna bestämmelser.. 1 Ändamål.. 2 Sammansättning.. 3 Beslutande organ. 4 Firmateckning. 5 Verksamhets- och räkenskapsår. 6 Stadgetolkning

Läs mer

Att vara föreningsrevisor

Att vara föreningsrevisor Att vara föreningsrevisor av Sven Knutson SISU Idrottsutbildarna och SISU Idrottsböcker 1 Innehåll Förord 3 Uppdraget som revisor 4 Vem kan utses till revisor? 4 Detta styr revisorernas arbete 5 Att planera

Läs mer

Särskild avgift enligt lagen (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument

Särskild avgift enligt lagen (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument 2012-05-16 B E S L U T Confidence International Aktiebolag FI Dnr 11-12524 Att. Verkställande direktören Delgivning nr 2 Rissneleden 136 174 57 SUNDBYBERG Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm

Läs mer

Uppföljning av tidigare granskning avseende Rikspolisstyrelsens behandling av personuppgifter i penningtvättsregistret

Uppföljning av tidigare granskning avseende Rikspolisstyrelsens behandling av personuppgifter i penningtvättsregistret SÄKERHETS- OCH INTEGRITETSSKYDDSNÄMNDEN Uttalande 2015-02-18 Dnr 2095-2014 Uppföljning av tidigare granskning avseende Rikspolisstyrelsens behandling av personuppgifter i penningtvättsregistret 1. SAMMANFATTNING

Läs mer

REVISIONSHANDBOK. Anvisningar för revisorer inom Fackförbundet ST:s avdelningar, sektioner och klubbar

REVISIONSHANDBOK. Anvisningar för revisorer inom Fackförbundet ST:s avdelningar, sektioner och klubbar REVISIONSHANDBOK Anvisningar för revisorer inom Fackförbundet ST:s avdelningar, sektioner och klubbar Innehållsförteckning Inledning...1 1. Revisionsuppdraget och revisionens grunder...2 1.1 Revisionsuppdraget...2

Läs mer

Föreningen Sveriges Sjöfartsmuseum i Stockholm.

Föreningen Sveriges Sjöfartsmuseum i Stockholm. Stadgar för Föreningen Sveriges Sjöfartsmuseum i Stockholm. Föreningen bildades den 27 mars 1913 Hans Majestät Konung Carl XVI Gustaf är föreningens höge beskyddare 1 Föreningen, vars benämning är Föreningen

Läs mer