BRUKSANVISNING FÖRSIKTIGHET KUNDTJÄNST. Modellnr. NTEVEL Serienr. Anteckna serienumret ovan för referens. Serienummer Dekal

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BRUKSANVISNING FÖRSIKTIGHET KUNDTJÄNST. Modellnr. NTEVEL75012.2 Serienr. Anteckna serienumret ovan för referens. Serienummer Dekal"

Transkript

1 Modellnr. NTEVEL Serienr. Anteckna serienumret ovan för referens. BRUKSANVISNING Serienummer Dekal KUNDTJÄNST Om du har frågor, fattas delar eller har skadade delar kan du finna information på sidan med titeln DECATHLON CUSTOMER SERVICE INFORMATION. Du kan även ta kontakt med affären där du handlade denna produkt. Webbsida: FÖRSIKTIGHET Läs alla försiktighetsåtgärder och instruktioner i denna bruksanvisning innan du börjar använda redskapet. Spara denna bruksanvisning för framtida referens.

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING PLACERING AV VARNINGSDEKALER VIKTIGA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER INNAN DU BÖRJAR IDENTIFIERINGSTABELL FÖR DELAR MONTERING HUR MAN ANVÄNDER ELLIPTICAL UNDERHÅLL OCH FELSÖKNING TRÄNINSRIKTLINJER ARTIKELLISTA SPRÄNGSKISS BESTÄLLA RESERVDELAR Sista sida INFORMATION OM ÅTERVINNING Sista sida PLACERING AV VARNINGSDEKALER Varningsdekalen som visas här medföljer denna produkt. Fäst varningsdekalen ovanpå den engelska varningen på angiven plats. Denna ritning visar var varningsdekalen sitter. Om dekalen saknas eller är oläslig kan du ringa på telefonnumret på bruksanvisningens omslag och begära en gratis utbytesdekal. Fäst dekalen på angiven plats. Observera! Storleken på dekalen som visas överensstämmer eventuellt inte med verkligheten. NORDICTRACK är ett registrerat varumärke tillhörande ICON IP, Inc. 2

3 VIKTIGA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER VARNING: För att minska risken för allvarlig skada, läs alla viktiga försiktighetsåtgärder och instruktioner in den här bruksanvisningen och alla varningar på din elliptical innan användning. ICON tar inget ansvar för personskada eller egendomsskada som uppstått på grund av användandet av denna produkt. 1. Det är ägarens ansvar att försäkra sig om att alla användare av elliptical (crosstrainer) är rätt informerade om alla försiktighetsåtgärder. 2. Innan du påbörjar ett träningsprogram rådgör med din läkare. Detta är speciellt viktigt för personer som är äldre än 35 år eller personer som har existerande hälsoproblem. 3. Använd din elliptical endast såsom det beskrivs i den här manualen. 4. Elliptical är ämnad enbart för hemmabruk. Använd inte elliptical i en kommersiell, hyres- eller institutionsmiljö. 5. Förvara din elliptical inomhus, fri från fukt och damm. Ställ inte din elliptical i ett garage eller på en övertäckt terrass eller nära vatten. 6. Placera din elliptical på ett jämnt underlag med minst 0,9 m fritt utrymme vid fram och bakänden och 0,6 m på var sida. För att skydda golv eller mattor från skador placera en skyddsmatta under din elliptical. 7. Inspektera och dra åt alla delar regelbundet. Ersätt eventuellt utslitna delar omedelbart. 8. Låt inte barn under 12 och husdjur vara i närheten av din elliptical. 9. Elliptical skall inte användas av personer som väger mer än 150 kg. 10. Använd lämpliga träningskläder, använd inte löst sittande kläder som kan fastna i maskinen. Använd alltid träningsskor för att skydda fötterna under träning. 11. Håll i styret eller de övre handtagen vid påstigning, avstigning eller när maskinen används. 12. Pulssensorn är inte en medicinsk utrustning. Olika faktorer påverkar avläsningen av pulsen. Pulssensorn är avsedd endast som en träningshjälp för att avläsa hjärtfrekvensen i allmänhet. 13. Din elliptical har inget frihjul; pedalerna fortsätter att röra sig tills svänhjulet stannar. Minska hastigheten på pedalerna på ett kontrollerat sätt. 14. Håll ryggen rak när du använder din elliptical; böj inte ryggen i en båge. 15. För mycket träning kan resultera i allvarliga skador eller död. Om du känner dig svag eller om du upplever smärta medan du tränar, sluta omedelbart and varva ner. 3

4 INNAN DU BÖRJAR Tack för att du köpt NORDICTRACK E 4.1 elliptical. E 4.1 elliptical (crosstrainer) erbjuder en uppsjö av egenskaper utformade för att göra din träning hemma effektivare och roligare. För din egen skull, läs den här manualen noggrant innan du använder din elliptical. Om du har frågor efter att du läst igenom denna bruksanvisning hänvisar vi till informationen på omslaget. Anteckna produktmodellen och serienumret på omslaget. Detta gör det lättare för oss att hjälpa dig när du tar kontakt oss. Modellnumret och den plats där dekalen för serienumret sitter står angivet på bruksanvisningens omslag. Innan du läser vidare, lär dig känna igen delarna som är märkta i teckningen nedan. Armhandtag Styre Displayenhet Pulssensor Hållare för vattenflaska* Pedal Fotpedal Hjul *Vattenflaskan ingår ej Handtag Justeringsfot Längd: 168 cm Vidd: 64 cm Vikt: 61 kg 4

5 IDENTIFIERINGSTABELL FÖR DELAR Använd ritningarna nedan till att identifiera små delar som behövs vid monteringen. Siffrorna i parentes under varje ritning är artiklarnas objektnummer från ARTIKELLISTAN som finns i slutet av denna bruksanvisning. Siffran efter objektnumret är det antal som behövs vid monteringen. Observera! Om en del inte finns med i hårdvarupaketet ska du kontrollera om det är förmonterat. Extra hårdvara medföljer eventuellt. M8 låsmutter (77) 4 M8 bricka (33) 2 M10 delad bricka (78) 10 M4 x 16mm skruv () 6 M4 x 28mm skruv (99) 4 M8 x 20mm skruv (80) 2 M8 x 45mm bult (76) 4 M10 x 20mm skruv (79) 6 Axelskruv (31) 2 M10 x 48mm skruv (75) 6 M10 x 95mm skruv (82) 4 5

6 MONTERING Monteringen kräver två personer. Placera alla delar på en tom yta och ta bort förpackningsmaterialet. Kasta inte bort förpackningsmaterialet förrän alla steg i monteringen är klara. Delar för vänster sida är markerade med L eller Left och delar för höger sida är markerade med R eller Right. För identifiering av små delar, se sida 5. Utöver de inkluderade verktygen krävs följande verktyg: en stjärnskruvmejsel en skiftnyckel en gummiklubba Monteringen blir eventuellt enklare om du har ett antal olika skiftnycklar. Undvik skada på delar genom att inte använda elektriska verktyg. 1. Gå till på din dator och registrera din produkt. 1 aktiverar din garanti sparar tid om du behöver ta kontakt med kundtjänst gör att vi kan meddela dig om uppgraderingar och erbjudanden Observera! Om du inte har tillgång till internet kan du ringa till KUNDTJÄNST (se på bruksanvisningens omslag) för att registrera din produkt. 6

7 2. Medan en person lyfter bakändan av ramen (1), sätt fast bakre stabilisatorn (70) på ramen med två M10 x 95mm skruvar (82) Medan en person lyfter framändan av ramen (1), sätt fast främre stabilisatorn (73) på ramen med två M10 x 95mm skruvar (82)

8 4. Rikta den stationära styrstången (2) och övre skyddskåpan (37) enligt bilden. För över övre skyddskåpan uppåt på den stationära styrstången. En person måste hålla den stationära styrstången (2) nära ramen (1). Se ritningen. Lokalisera kabelpunkten på stationära styrstången (2). Knyt den lägre änden av kabeln till kabelfästet (42). Dra därefter den övre änden av kabeln uppåt ut ur toppen på den stationära styrstången. Lösgör och släng vajern sedan. Tips: För att förhindra att kabelfästet (42) faller in i den stationära styrstången (2), förankra kabelfästet med ett gummiband eller en bit tejp. 4 Kabelband Kabelband 1 5. För över den stationära styrstången (2) upp på ramen (1). Tips: En person måste hålla undan övre skyddskåpan (37). Tips: Undvik att klämma ihop kabelfästet (42). Sätt fast den stationära styrstången (2) med fyra M10 x 20mm skruvar (79) och fyra M10 delade brickor (78) För övre skyddskåpan (37) nedåt och tryck in i ramen (1). Undvika att klämma ihop kabelfästet (42)

9 6. Placera kontrollpanelens skydd (32) enligt bilden. För sedan kontrollpanelen upp på den stationära styrstången (2) Rikta styret (39) enligt bilden. Var säker på att pulskabeln (28) och mottagare (103) är utdragna ur styret. 2 Tips: Undvik att klämma ihop kablarna. Sätt fast styret (39) på den stationära styrstången (2) ned två M10 x 20mm skruvar (79) Undvik att klämma ihop kablarna 7. Medan en person håller kontrollpanelen (4) nära den stationära styrstången (2), anslut kontrollpanelskablarna till kabelfästet (42), pulskabeln (28) och mottagare (103). 7 Undvik att klämma ihop kablarna 4 För in överflödig kabel i Stationära styrstången (2) eller i kontrollpanelen (4). Tips: Undvik att klämma ihop kablarna. Sätt fast kontrollpanelen (4) på den stationära styrstången (2) med fyra M4 x 28mm skruvar (99). Kontrollpanelskablar

10 8. För sedan kontrollpanelens skydd (32) upp på kontrollpanelen (4). 8 Sätt fast kontrollpanelsskyddet (32) på stationär styrstången (2) med en M4 x 16mm skruv (). Sätt därefter fast kontrollpanlelsskyddet (32) på kontrollpanelen (4) med två M4 x 16mm skruv () Identifiera vänster och höger armhandtag (8, 9). Rikta vänster armhandtag (8) och övre benstagen (6) enligt bilden. Kontrollera att de hexagonala hålen är i den indikerade positionen. 9 Sätt in vänster armhandtag (8) in i det övre benstaget (6). Sätt fast vänster armhandtag (8) med två M8 x 45mm bultar (76) och två M8 låsmutter (77). Se till att låsmuttrarna är inne i de hexagonala hålen. Dra inte åt bultarna ännu. 8 Sätt fast höger armhandtag (9) till det andra övre benstaget (6) på samma sätt Hexagonala hål

11 10. Applicera en generös mängd av det tillhandahållna smörjfettet på axlarna på stationära styrstången (2). 10 Rikta vänster och höger armhandtag (8, 9) enligt bild och för dem åt vänster och höger sida om den stationära styrstången (2). 8 Sätt fast vardera armhandtag (8, 9) med en M8 x 20mm skruv (80) och en M8 bricka (33) Smörjfett Applicera en liten mängd fett till axelskruven (31). 11 Medan en person håller framänden av den högra pedalarmen (49) inuti kanterna på det högra övre benstaget (6), för in axelskruven (31) genom det högra övre benstödet och den högra pedalarmen Dra åt axel skruven (31) inuti den formade muttern på det högra övre benstaget (6) 6 Repetera det här steget för att sätta fast vänster pedalarm (visas inte) på vänster övre benstag (6). Dra åt M8 x 45mm lås bultarna (76). 6 Smörjfett

12 12. Se ritningen. Identifiera pendelskydd A (19) som har hakar och pendelskydd B (22) som har krokar. 12 Tryck ihop pendelkydd A (19) och pendelskydd B (22) tillsammans runt höger armhandtag (9). Repetera det här steget för den andra sidan av din elliptical. Tips: Kontrollera att pendelskydden (19, 22) är placerade enligt bilden. Krok Hakar Hakar 13. Sätt fast bakre styrstångsskyddet (3) för styrstången på stången (2) med tre M4 x 16mm skruvar (). 13 Rikta främre styrstångsskyddet (16) så att pilarna pekar uppåt. 16 Tryck främre styrstångskyddet (16) mot bakre styrstångsskyddet (3). Tryck vattenflaskhållaren (5) mot bakre styrstångsskyddet (3). 5 Pil

13 14. Tryck ihop främre benskydd (20) och bakre benskydd (21) tillsammans runt höger övre benstag (6). 14 Repetera det här steget för den andra sidan av din elliptical Identifiera den högra pedalen (13). Sätt fast höger pedal (13) på höger pedalarm (49) med tre M10 x 48mm skruvar (75) och tre M10 delade brickor (78). Var säker på att använda mittenhålet och de två ytterhålen för att sätta fast höger pedal. Sätt fast vänster pedal (visas inte) på vänster pedal arm (visas inte) på samma sätt

14 16. Se den övre ritningen. Tryck fast det bakre skärmskyddet (59) på vänster och höger skärm (44, 45) Koppla in eladaptern (100) till eluttaget (104) på ramen (1). 59 Om nödvändigt koppla in eladaptern (100) i kontaktadaptern (101). För att koppla in eladaptern (100) till ett eluttag, se ATT KOPPLA IN ELADAPTERN sidan 15. Se den nedre ritningen. Observera! Kontrollpanelen (4) fungerar också med 4 D-batterier (inte inkluderade), alkalinbatterier rekommenderas. Ta bort skruvarna, ta bort batterilocket, sätt in batterierna i batteribehållaren och sätt fast locket. Kontrollera att batterierna sitter placerade enligt diagrammet på insidan av batteribehållaren Batterilucka Batterier 4 Batterier Skruvar 17. Kontrollera att alla delar på elliptical är ordentligt åtdragna. Observera! En del saker kan ha blivit över i samband med monteringen. För att skydda golv eller mattor från skador placera en skyddsmatta under din elliptical. 14

15 HUR MAN ANVÄNDER ELLIPTICAL ATT KOPPLA IN ELADAPTERN VIKTIGT: Om din elliptical har blivit utsatt för låga temperaturer, låt den värmas upp till rumstemperatur innan den kopplas till eluttaget. Om du inte gör det kan kontrollpanelens display och annan elektronisk utrustning skadas. Koppla in eladaptern på avsedd plats i ramen på din elliptical. Koppla sedan in eladaptern till kontakten. Koppla därefter in kontakten i ett lämpligt uttag som är installerat i enlighet med alla lokala bestämmelser och förordningar. Eladapater HUR MAN FLYTTAR ELLIPTICAL Storleken och vikten på elliptical medför att två personer krävs vid förflyttning. Stå framför elliptical, håll i den stationära styrstången och placera ena foten mot ett av framhjulen. Dra i styrstången och se till att den andra personen lyfter styret tills elliptical rullar på hjulen. Förflytta elliptical försiktigt till den önskade plasten och sänk ner mot golvet. Stolpe HUR MAN NIVÅREGLERAR ELLIPTICAL Om din elliptical rör sig lite på ditt golv under användning, vrid på den ena eller båda nivåregleringsskruvarna på bakre stabilisatorn och justera nivelleringsfötterna tills rörelsen upphör. Kontaktadapter Nivelleringsskruvar Handtag Placera din fot här 15

16 HUR MAN TRÄNAR PÅ ELLIPTICAL För att kliva upp på elliptical, håll i styret eller de övre handtagen och kliv upp på pedalen som har den lägsta positionen. Kliv därefter på den andra pedalen Trampa på pedalerna tills de börjar röra på sig i en kontinuerlig rörelse. Observera! Pedalbrickorna kan vridas i båda riktningar. Det rekommenderas att föra pedalbrickorna i den riktning som pilen visar, men för att variera kan pedalerna föras i den motsatta riktningen. Armhandtag Styre För att kliva av elliptical, vänta tills pedalerna stannat helt. Observera! Elliptical har inget frihjul; pedalerna fortsätter att röra sig tills svänghjulet stannar. När pedalerna stannat kliv av den pedal som är högst först. Kliv därefter av den lägre pedalen. Fotpedal Pedaler 16

17 DISPLAYENHETSDIAGRAM Motståndsknappen DISPLAYENHETENS FUNKTIONER Den avancerade kontrollpanelen erbjuder en uppsjö av egenskaper utformade för att göra din träning hemma effektivare och roligare. När du väljer manuellt program på kontrollpanelen, kan du ändra motståndet på pedalerna genom att vrida på knappen. Medan du tränar kommer kontrollpanelen att ge dig kontinuerlig träningsfeedback. Du kan även mäta din hjärtfrekvens genom pulssensorn i handtagen eller genom bröstpulssensorn som är extra tillbehör. Kontrollpanelen erbjuder tolv förprogrammerade träningsprogram - sex viktminskningsprogram och sex konditionsförbättringsprogram Varje träningsprogram ändrar automatiskt motståndet på pedalerna och talar om för dig när du skall variera pedalhastigheten medan den guidar dig igenom ett effektivt träningsprogram. Dessutom erbjuder kontrollpanelen två hjärtfrekvens träningsprogram som ändrar motståndet på pedalerna och talar om för dig att variera din pedalhastighet för att hålla hjärtfrekvensen nära önskad frekvens. Kontrollpanelen erbjuder dessutom tre Watt träningsprogram som ändrar motståndet på pedalerna och talar om för dig att variera din pedalhastighet för att hålla din effekt nära den önskade nivån. Kontrollpanelen erbjuder också ifit, ett interaktivt träningsprogram som medför att kontrollpanelen kan läsa av ifit kort som innehåller träningsprogram utformade för att hjälpa dig att uppnå specifika träningsmål. Till exempel, bli av med några oönskade kilon inom 8 veckor med viktminskningsprogrammet. ifit träningsprogram kontrollerar motståndet på pedalerna medan en röst från en personlig tränare leder dig igenom ditt träningsprogram. ifit kort finns att tillgå separat. För att köpa ifit kort gå till eller läs på framsidan av den här manualen. ifit kort finns också i särsklida affärer. Du kan även koppla in din MP3spelare eller CD spelare till kontrollpanelens ljudsystem och lyssna på din favoritmusik eller ljudböcker medan du tränar. För att slå på elen, se sidan 18. För att använda manuellt program, se sidan 18. För att använda ett förbestämt program, se sidan 20. För att använda hjärtfrekvensprogram, se sidan 21. För att använda watts program, se sidan 22. För att använda ifit program, se sidan 24. För att använda ljudsystemet, se sidan 24. Observera! Om det är ett plastöverdrag på displayen, ta bort det. 17

18 HUR MAN SÄTTER IGÅNG STRÖMMEN VIKTIGT: Om din elliptical har blivit utsatt för låga temperaturer, låt den värmas upp till rumstemperatur innan den kopplas till eluttaget. Om du inte gör det kan kontrolldisplayen och annan elektronisk utrustning skadas. Koppla in eladaptern (se HUR MAN KOPPLAR IN ELADAPTERN på sidan 15). När eladaptern är inkopplad kommer displayen att lysa och kontrollpanelen är redo för användning. HUR DET MANUELLA LÄGET FUNGERAR 1. Börja trampa eller tryck på en knapp på kontrollpanelen för att starta den. Se HUR MAN SÄTTER IGÅNG STRÖMMEN ovan. 2. Välj manuellt program. Varje gång du slår på kontrollpanelen kommer manuellt program att väljas. Om du har valt ett träningsprogram, välj manuellt program igen genom att trycka på vilken som helst av programknapparna upprepade gånger tills nollor syns på displayen. 3. Börja trampa och byt motstånd på pedalerna enligt önskemål. Medan du trampar, ändra motståndet på pedalerna genom att vrida på motståndsknappen. För att öka motståndet vrid motståndsknappen medurs, för att minska motståndet vrid knappen moturs. Observera! Efter att du ändrat motstånd tar det en kort stund innan pedalerna når önskat motstånd. 4. Följ din träning på displayen. Kontrollpanelen erbjuder flera sätt att följa träningen på skärmen. Det program du valt kommer att bestämma vilken träningsinformation som visas. Tryck på display knappen upprepade gånger för att välja önskat program. Displayen kan visa följande information: Time (Tid): När manuellt program har valts visar skärmen tid som gått. När ett träningsprogram väljs visar displayen den återstående tiden i träningsprogrammet istället för tid som gått åt. Speed (Hastighet): Den här funktionen visar din pedalhastighet i varv per minut (rpm). Distance (Distans): Den här funktionen visar den distans (totala antalet varv) du har trampat. Calories (Kalorier): Den här funktionen visar den ungefärliga mängden kalorier som du brännt. Wt. (Watts): Den här funktionen visar hur mycket energi du gör av med i watt. 18

19 Pulse (Puls): Den här funktionen visar din hjärtverksamhet när du använder handtagspulssensorn eller bröstpulssenssorn (se steg 5 nedan). Resistance (Motstånd): Den här funktionen visar motståndet på pedalerna i några sekunder varje gång motståndsnivån ändras. Profil: När ett träningsprogram valts visar den här funktionen en profil på motståndet för ditt träningsprogram. Ändra volymen på kontrollpanelen genom att trycka på Volymknappen öka och minska. 5. Mät din puls om du vill. Du kan mäta din hjärtverksamhet genom att använda handtagspulssensorn eller bröstpulssensorn (se sidan 24 för information om bröstpulssensorn som extra tillbehör). När din puls detekteras så visas din hjärtfrekevens på skärmen. För mest tillförlitlig hjärtverksamhetsavläsning håll i kontakterna minst 15 sekunder. Om din hjärtfrekvens inte visas kontrollera att dina händer är placerade enligt beskrivningen. Var försiktig med att inte röra dina händer för mycket eller att krama metallen för hårt. För bästa användande, rengör metallkontakterna med ett mjukt tyg; använd aldrig alkohol, slipmedel eller kemikalier för att rengöra kontakterna. 6. När du slutat träna slås kontrollpanelen av automatiskt. Om pedalerna inte rör sig på flera sekunder, hörs en signal och kontrollpanelen pausar. Om pedalerna inte rörs på flera minuter och inga knappar trycks in kommer kontrollpanelen att stängas av och displayen går tillbaka till ursprungsläge. Observera! Om du håller i handtagspulssensorn och samtidigt använder bröstpulssensorn så kan kontrollpanelen inte visa din hjärtverksamhet tillförlitligt. Om det finns genomskinlig Kontakter plast på metallkontakterna på handtagssensorn, ta bort plasten. Se dessutom till att händerna är rena. För att mäta din hjärtverksamhet, håll i handtagspulssensorn med handflatorna vilande mot metallkontakterna. Undvika att röra händerna eller att gripa för hårt. 19

20 HUR MAN ANVÄNDER ETT FÖRUTBESTÄMT PROGRAM 1. Börja trampa eller tryck på en knapp på kontrollpanelen för att starta den. Se HUR MAN SÄTTER IGÅNG STRÖMMEN på sida Välj ett färdigt program För att välja ett färdigt program, tryck först på viktminskningsprogrammen eller konditionsprogrammen. Vrid därefter på motståndsknappen tills numret på det önskade träningspasset visas. Tryck sedan på Enterknappen för att välja ett program. Träningstiden och profilen för motståndsnivåerna för träningsprogrammet kommer att visas på skärmen. 3. Börja trampa för att starta träningsprogrammet. Varje program är uppdelat i en-minuts segment. En motståndsnivå och en hastighet är inprogrammerad för varje segment. Observera! Samma motståndsnivå och/eller hastighet kan programmeras för på varandra följande segment. Träningsprogrammets profil kommer att visa hur du går framåt (se teckningen till vänster). Profilens blinkande segment representerar programmets aktuella segment. Höjden på det blinkande segmentet visar motståndet för det segmentet. Medan du tränar kommer du att bli påmind om att hålla en hastighet som ligger nära den önskade hastigheten för segmentet. När en uppåtpekande pil visas eller ordet FASTER visas så skall hastigheten ökas. När en nedåtgående pil visas eller ordet SLOWER visas skal hastigheten minskas. När ingen pil visas eller orden ON TARGET visas bibehåll din hastighet. VIKTIGT: Den målsatta hastigheten är bara avsedd för att motivera. Din verkliga hastighet kan vara långsammare än den målsatta hastigheten. Välj den hastighet som passar dig. Om motståndsnivån är för hög för segmentet eller för låg kan du manuellt ändra genom att vrida på motståndsknappen. VIKTIGT: När pågående segment avslutats kommer pedalerna automatiskt att anpassas till nästa motståndsnivå för nästa segment. Träningen kommer att fortsätta på det här viset tills det sista segmentet är avslutat. Träningen kan avstannas när som helst, bara sluta trampa. En signal hörs och tiden kommer att börja blinka på displayen. För att starta igen, börja bara trampa. 4. Följ din träning på displayen. Se steg 4 på sida Mät din puls om du vill. Se steg 5 på sida När du slutat träna slås kontrollpanelen av automatiskt. Se steg 6 på sida 19. När det första segmentet av träningen slutat, så visas motståndsnivån och önskad hastighet för nästa segment på displayen i några sekunder för att göra dig uppmärksam. Nästa segment på profilen kommer att börja blinka och pedalerna kommer automatiskt att anpassas till nästa motståndsnivå för nästa segment. 20

21 HUR MAN ANVÄNDER HJÄRTFREKVENS TRÄNING 1. Börja trampa eller tryck på en knapp på kontrollpanelen för att starta den. Se HUR MAN SÄTTER IGÅNG STRÖMMEN på sida Välj ett hjärtträningsprogram För att välja ett hjärtträningsprogram, tryck Heart Rate (först på träningsknappen). Vrid därefter på motståndsknappen tills numret på det önskade träningspasset visas. Tryck sedan på Enter-knappen för att välja ett program. 3. Knappa in en önskad hjärtfrekvens. Efter några sekunder efter att du valt hjärtfrekvens kommer träningstiden och orden ENTER TARGET att visas på displayen. Olika hjärtfrekvenser kommer att programmeras för varje segment av hjärtträningsprogrammet. Vrid motståndsknappen för att ställa in den önskade maximala frekvensen för träningen (se TRÄNINGSINTENSITET på sidan 27). Tryck sedan på ENTER-knappen. 4. Håll i handtagspulssensorn. Det är inte nödvändigt att hålla i handtagssensorn kontinuerligt under hjärtverksamhetsträningen men du bör hålla i handtagen ofta för att träningen skall fungera rätt. Varje gång du håller i handtagspulssensorn, håll händerna på metallkontakterna minst 15 sekunder. 5. Börja trampa för att starta träningsprogrammet. Varje program är uppdelat i en-minuts segment. Ett hjärtfrekvensmål är programmerat per segment. Observera! Samma mål kan vara programmerat för flera segment i rad. Under träningen kommer kontrollpanelen att jämföra din hjärtfrekvens med det uppsatta målet för varje segment av träningen. Om din hjärtverksamhet är för låg eller för hög för det uppsatta målet kommer pedalerna automatiskt att minska eller öka för att få din hjärtfrekvens att komma närmare det uppsatta målet. Varje gång motståndet ändras så kommer nivån att visas på displayen i några sekunder för att göra dig uppmärksam. Medan du tränar kommer du att påminnas om att hålla önskad hastighet. När en uppåtpekande pil visas eller ordet FASTER visas så skall hastigheten ökas. När en nedåtgående pil visas eller ordet SLOWER visas skal hastigheten minskas. När ingen pil visas eller orden ON TARGET visas bibehåll din hastighet. VIKTIGT: Välj den hastighet som passar dig. Om motståndsnivån är för hög för segmentet eller för låg kan du manuellt ändra genom att vrida på motståndsknappen men om du ändrar motståndsnivån kan du kanske inte hålla önskad hjärtfrekvens. Om din hjärtverksamhet är för låg eller för hög för det uppsatta målet kommer pedalerna automatiskt att minska eller öka för att få din hjärtfrekvens att komma närmare det uppsatta målet. Träningen kommer att fortsätta på det här viset tills det sista segmentet är avslutat. Träningen kan avstannas när som helst, bara sluta trampa. En signal hörs och tiden kommer att börja blinka på displayen. För att starta igen, börja bara trampa. 6. Följ din träning på displayen. Se steg 4 på sida När du slutat träna slås kontrollpanelen av automatiskt. Se steg 6 på sida

22 HUR MAN ANVÄNDER WATTS PROGRAMMET 1. Börja trampa eller tryck på en knapp på kontrollpanelen för att starta den. Se HUR MAN SÄTTER IGÅNG STRÖMMEN på sida Välj ett färdigt program För att välja ett watts program tryck först på Watts Workout (Watts)-knappen. Vrid därefter på motståndsknappen tills numret på det önskade träningspasset visas. Tryck sedan på Enterknappen för att välja ett program. Om du väljer watts träning 1, kommer orden ENTER WATTS TARGET att visas på displayen. Om du väljer watts träning 2 eller 3, kommer träningstiden och profilen för motståndsnivån att visas på displayen. 3. Om du har valt watts träning 1 knappa in ett mål för antal watt. Under watts träning 1, kommer samma antal watt vara programmerade för alla segment under träningen. Vrid motståndsknappen för programmera önskad watt inställning. 4. Börja trampa för att starta träningsprogrammet. Watts program 1 är uppdelat i 40 en-minuts segment. Under träningen kommer kontrollpanelen att jämföra dina watt med det mål på antal watt som du satt. Om dina antal watt är lägre än eller högre än målet kommer motståndet på pedalerna att minska respektive öka automatiskt för att du skall komma närmare ditt mål. Varje gång motståndet ändras så kommer nivån att visas på displayen i några sekunder för att göra dig uppmärksam. Om antalet watt är satt för högt eller för lågt så kan du manuellt ändra genom att vrida på motståndsknappen. Watts program 2 eller 3 är uppdelat i 40 enminuts segment. En motståndsnivå och en hastighet är inprogrammerad för varje segment. Observera! Samma motståndsnivå och/eller hastighet kan programmeras för på varandra följande segment. Träningsprogrammets profil kommer att visa hur du går framåt (se teckningen till vänster). Profilens blinkande segment representerar programmets aktuella segment. Höjden på det blinkande segmentet visar motståndet för det segmentet. Medan du tränar kommer du att påminnas om att hålla önskad hastighet. När en uppåtpekande pil visas eller ordet FASTER visas så skall hastigheten ökas. När en nedåtgående pil visas eller ordet SLOWER visas skal hastigheten minskas. När ingen pil visas eller orden ON TARGET visas bibehåll din hastighet. 22

23 VIKTIGT: Den målsatta hastigheten är bara avsedd för att motivera. Din verkliga hastighet kan vara långsammare än den målsatta hastigheten. Välj den hastighet som passar dig. När det första segmentet av träningen slutat, så visas motståndsnivån och önskad hastighet för nästa segment på displayen i några sekunder för att göra dig uppmärksam. Nästa segment på profilen kommer att börja blinka och pedalerna kommer automatiskt att anpassas till nästa motståndsnivå för nästa segment. Om motståndsnivån är för hög för segmentet eller för låg kan du manuellt ändra genom att vrida på motståndsknappen. VIKTIGT: När pågående segment avslutats kommer pedalerna automatiskt att anpassas till nästa motståndsnivå för nästa segment. Träningen kan avstannas när som helst, bara sluta trampa. En signal hörs och tiden kommer att börja blinka på displayen. För att starta igen, börja bara trampa. 5. Följ din träning på displayen. Se steg 4 på sidorna Mät din puls om du vill. Se steg 5 på sida När du slutat träna slås kontrollpanelen av automatiskt. Se steg 6 på sida

24 HUR MAN ANVÄNDER EN IFIT TRÄNING ifi kort finns att tillgå separat. För att köpa ifit kort gå till eller läs på framsidan av den här manualen. ifit kort finns också i särsklida affärer. 1. Börja trampa eller tryck på en knapp på kontrollpanelen för att starta den. Se HUR MAN SÄTTER IGÅNG STRÖMMEN på sida För in ett ifit-kort och välj ett program. För att använda ett ifit träningsprogram, sätt in ett ifit kort i ifit ingången, kontrollera att ifitkortet sitter så att metallkontakten ligger neråt och riktat mot ingången. När ifit kortet är insatt ordentligt kommer indikatorn vid ingången att lysa och en text kommer att synas på displayen. ifit-springa ifit-kort HUR MAN ANVÄNDER LJUDSYSTEMET För att spela musik eller ljudböcker via kontrollpanelens ljudsystem medan du tränar, koppla in kabeln i jacket på kontrollpanelen och till din MP3spelare eller CD spelare, se till att ljudkabeln är helt instoppad. Tryck på Play-knappen på din MP3spelare eller CD spelare. Justera volymen genom volymkontrollen på din MP3spelare eller CD spelare eller tryck på Volym minska och öka knapparna på kontrollpanelen. DEN TILLVALSBARA PULSMÄTAREN Oavsett om ditt mål är att förbränna fett eller stärka ditt hjärt-kärlsystem är nyckeln till bästa resultat att upprätthålla rätt puls under ett träningspass. Pulsmätaren för bröstet (tillval) kommer att kontinuerligt mäta din puls när du tränar och hjälpa dig att nå dina individuella mål. Se bruksanvisningens omslag för information om var man kan köpa en pulsmätare för bröstet. Välj därefter det önskade programmet på ifit kortet genom att trycka på knapparna för minska och öka vid ifit-ingången. Strax efter att du valt ett träningsprogram kommer din personliga tränares röst att leda dig genom ditt träningspass. ifit fungerar på samma sätt som andra färdiga träningsprogram. För att använda programmet se steg 3 till 6 på sida När du slutat träna ta ut ifitkortet. När du slutat träna ta ut ifitkortet. Förvara ifit kortet på ett säkert ställe. 24

25 UNDERHÅLL OCH FELSÖKNING Inspektera och dra åt alla delar på din elliptical regelbundet. Ersätt eventuellt utslitna delar omedelbart. För att rengöra elliptical använd en fuktig trasa och lite mild tvål. VIKTIGT: För att undvika att kontrollpanelen skadas ha aldrig vätska i närheten och undvik direkt solljus. KONTROLLPANEL FELSÖKNING Om handtagssensorn inte fungerar ordentligt, se steg 5 på sida 19. HUR MAN JUSTERAR DRIVREMMEN Om du känner att pedalerna slirar medan du trampar även om motståndet är satt till högsta nivå så kan drivremmen behöva justeras. För att justera drivremmen måste du ta bort vänster pedal, övre toppskyddet, bakre skärmskyddet och vänster skärm (se instruktioner nedan). Därefter lossa på pendelskruven (88). Dra sedan åt drivremmens justeringsskruv (72) tills drivremmen (46) är sträckt. Först, ska du koppla från strömadaptern. Därefter se steg 15 på sidan 13 och ta bort vänster pedal. Därefter se steg 16 på sida 14 och ta bort bakre skärmskyddet. Sedan se steg 5 på sidan 8 och frigör det övre skärmskyddet. För övre skärmskyddet uppåt. 46 Ta bort M4 x 16mm skruvarna () från vänster skärm (44) och ta försiktigt bort vänster skärm utåt över vänster pedalarm (14) När drivremmen (46) är spänd, dra till pendelskruven (88). Sätt tillbaka den vänstra skärmen, bakre skärmskyddet, övre skärmskyddet och den vänstra pedalen. Koppla in strömadaptern. 25

26 HUR MAN JUSTERAR REED SWITCHEN Om kontrollpanelen inte visar korrekt feedback måste reed switchen justeras. Lokalisera reed switchen (58). Lossa men ta inte bort M4 x 16mm skruven (). För att justera reed switchen måste det högra skivskyddet och den högra pedalskivan tas bort. Först, ska du koppla från strömadaptern. Använd en platt skruvmejsel, ta bort det högra skivskyddet (18) (se instruktioner nedan) Ta därefter bort M8 x 12mm skruvarna (81) från den högra pedalskivan (27) och vrid försiktigt bort den högra pedalskivan. Rotera sedan trissan (24) tills magneten (41) är i linje med reed switchen (58). För reed switchen lite mot eller ifrån magneten. Dra sedan åt M4 x 16mm skruven (). Koppla in strömadaptern och rotera trissan (24) en stund. Repetera detta tills kontrollpanelen visar rätt. När reed switchen är korrekt justerad, sätt tillbaka den högra pedalskivan och det högra skivskyddet. 26

27 TRÄNINSRIKTLINJER VARNING: Tala alltid med en läkare innan du påbörjar ett träningsprogram. Detta är speciellt viktigt för personer som är äldre än 35 år eller personer som har existerande hälsoproblem. Pulssensorn är inte medicinsk utrustning. Olika faktorer påverkar avläsningen av pulsen. Pulssensorn är endast avsedd som ett hjälpmedel vid fastställning av generella pulstrender. Dessa riktlinjer hjälper dig att planera ditt träningsprogram. För detaljerad information om träning, köp en bok eller tala med din läkare. Kom ihåg att ordentlig kost och tillräcklig vila är viktiga för goda resultat. TRÄNINGSINTENSITET Oavsett om ditt mål är att förbränna fett eller stärka ditt hjärt-kärlsystem, är det viktigt att träna med rätt intensitet för att uppnå önskat resultat. Du kan använda din puls som guide för att finna rätt intensitetsnivå. Tabellen nedan visar rekommenderad puls för fettförbränning och aerobisk träning. Fettförbränning För att förbränna fett på ett effektivt sätt måste du träna med låg intensitet under en längre tid. Under de första minuterna använder din kropp kalorier från kolhydrater som en energikälla. Först efter en stund börjar din kropp använda lagrade fettkalorier som en energikälla. Om ditt mål är att förbränna fett ska du justera din träningsintensitet tills din puls närmar sig den lägsta siffran i din träningszon. För att uppnå maximal fettförbränning ska du träna med en puls som ligger i närheten av mellansiffran i din träningszon. Aerobisk träning Om ditt mål är att stärka ditt hjärtkärlsystem behövs aerobisk träning, vilket innebär en aktivitet som kräver stora mängder syre under en längre tid. Under ett aerobiskt träningspass justerar du intensiteten tills din puls närmar sig den högsta siffran i din träningszon. TRÄNINSRIKTLINJER Uppvärmning Börja med mellan 5 och 10 minuters strechning och lätta övningar. Uppvärmning ökar kroppstemperaturen, pulsen och cirkulationen, vilket förbereder för ett träningspass. Träning i träningszonen Träna i 20 till 30 minuter med pulsen i din träningszon. (Under de första veckorna efter att du påbörjat ett träningsprogram ska du inte ha pulsen i träningszonen i mer än 20 minuter.) Andas normalt och så djupt som möjligt. Håll aldrig andan. Trappa ner Avsluta med 5 till 10 minuters stretchning. Stretchning ökar musklernas flexibilitet och hjälper till att motverka problem efter träningspasset. TRÄNINGSFREKVENS Finn rätt intensitetsnivå genom att hitta din ålder längst ner på tabellen (åldern avrundas till närmaste tio år). De tre siffrorna som visas ovanför din ålder definierar din träningszon. Den lägsta siffran är pulsen för fettförbränning, siffran i mitten representerar den puls som krävs för maximal fettförbränning och den högsta siffran representerar den puls som krävs för aerobisk träning. För att underhålla eller förbättra din kondition krävs tre träningspass per vecka med minst en dags vila mellan passen. Efter några månader av regelbunden träning kan du genomföra upp till fem träningspass per vecka om detta önskas. Kom ihåg att nyckeln till framgång är att träna regelbundet och göra detta till en rolig del av ditt vardagsliv. 27

28 ARTIKELLISTA Modellnr. NTEVEL R0513A Objekt- Antal nr. Beskrivning Objekt- Antal nr. Beskrivning 1 1 Ram 2 1 Stationär styrstång 3 1 Bakre styrstångskydd 4 1 Kontrollpanelen 5 1 Hållare för vattenflaska 6 2 Övre benstag 7 1 Motståndshjul 8 1 Vänster armhandtag 9 1 Höger armhandtag 10 2 Skumgummi grepp 11 2 Övre kåpa 12 1 Vänster pedal 13 1 Höger pedal 14 1 Vänster pedalarm 15 2 Pedalhölje 16 1 Främre styrstångskydd 17 4 Pendellager 18 2 Skivskydd 19 2 Pendelskydd A 20 2 Främre benskydd 21 2 Bakre benskydd 22 2 Pendelskydd B 23 4 Kullager 24 1 Trissa 25 1 Höger vevarm 26 1 Vänster vevarm 27 2 Pedalskiva 28 1 Pulskabel 29 4 Kullager 30 2 Pedal armskydd 31 2 Axelskruv 32 1 Kontrollpanelsskydd 33 4 M8 bricka 34 2 Justeringsmutter 35 1 M5 bricka 36 1 Liten låsring 37 1 Övre skyddskäpan 38 2 Vevlager 39 1 Styre 40 2 Distansbricka 41 2 Magnet 42 1 Kabelfäste 43 2 M6 bricka 44 1 Vänster skärm 45 1 Right shield 46 1 Drivrem 47 2 Justeringsfot 48 2 Bakre stabiliseringskåpa 49 1 Höger pedalarm 50 2 Hjul 51 1 Svänghjul 52 1 Rulle 53 1 C-magnet 54 1 Motståndsmotor 55 1 Motorfäste 56 1 Motståndsarm 57 1 Klämma 58 1 Reed switch/kabel 59 1 Bakre skyddskåpan 60 1 Nyckel 61 1 M8 låsmutter 62 1 M6 x 16mm skruv 63 2 Fot 64 1 Svänghjulsaxel 65 1 C-magnet bult 66 1 Rulle bult 67 1 Nyckelskruv 68 1 Vevarmsskruv 69 4 Motståndsmotor 70 1 Bakre stabiliserare 71 2 Skruv motorfäste 72 1 Drivremsjusteringsskruv 73 1 Främre stabiliserare 74 1 M6 låsmutter 75 6 M10 x 48mm skruv 76 4 M8 x 45mm bult 77 6 M8 låsmutter M10 delad bricka 79 6 M10 x 20mm skruv 80 2 M8 x 20mm skruv 81 8 M8 x 12mm skruv 82 4 M10 x 95mm skruv 83 1 M5 x 7mm skruv #10 x 16mm skruv 85 2 M8 x 18mm sexkantskruv 86 1 Distansbricka för vevarm 87 1 M3,5 x 12mm skruv 88 1 Pendelskruv 89 2 M4 x 16mm flat skruv 90 1 M4 x 16mm jordskruv 91 1 Vev 23 M4 x 16mm skruv 28

29 Objekt- Antal nr. Beskrivning Objekt- Antal nr. Beskrivning 93 1 Pulssensor 94 1 Svänghjulslager 95 2 Nivåregleringsskruv 96 2 M4 x 19mm skruv 97 1 Bakre stabiliseringskåpa 98 1 Vänster stabiliseringskåpa 99 4 M4 x 28mm skruv Eladapater Kontaktapater Motståndsfäste Mottagare/kabel Eluttag/wire M8 x 10mm skruv M8 x 15mm skruv * Användarinstruktion * Monteringsverktyg * Smörjfettspaket * Kabelband Observera! Specifikationer kan ändras utan förvarning. Bruksanvisningens sista sida har information om hur man beställer reservdelar. *Dessa delar illustreras inte. 29

30 SPRÄNGSKISS A Modellnr. NTEVEL R0513A 30

31 SPRÄNGSKISS B Modellnr. NTEVEL R0513A

32 BESTÄLLA RESERVDELAR Information om hur man beställer reservdelar finns på bruksanvisningens omslag. För att kunna hjälpa dig på ett mer effektivt sätt ska du ha följande information tillhands när du kontaktar oss: produktens modell- och serienummer (se bruksanvisningens omslag) produktens namn (se bruksanvisningens omslag) objektnumret och beskrivning av reservdelar (se ARTIKELLISTAN och SPRÄNGSKISSEN vid slutet av denna bruksanvisning) INFORMATION OM ÅTERVINNING Denna elektronikprodukt får inte kasseras i de vanliga soporna. För att bevara naturen måste denna produkt återvinnas efter dess användbara liv är över i enlighet med lag. Använd återvinningsställen som är auktoriserade att samla in denna typ av avfall i ditt område. När detta efterföljs bevaras naturresurser och europeiska standarder gällande miljöskydd förbättras. Om du behöver mer information om säker och korrekt kassering kan du kontakta din lokala myndighet där du köpte denna produkt. Artikelnr R0513A Utskriven i Kina 2013 ICON IP, Inc.

BRUKSANVISNING FRÅGOR? FÖRSIKTIGHET. Modellnr. PFEVBE13710.0 Serienr. Anteckna serienumret ovan för referens. Dekal med serienummer

BRUKSANVISNING FRÅGOR? FÖRSIKTIGHET. Modellnr. PFEVBE13710.0 Serienr. Anteckna serienumret ovan för referens. Dekal med serienummer Modellnr. PFEVBE1710.0 Serienr. Anteckna serienumret ovan för referens. BRUKSANVISNING Dekal med serienummer FRÅGOR? Kontakta butiken där du handlade denna produkt om du har frågor eller om du fattas eller

Läs mer

BRUKSANVISNING FÖRSIKTIGHET KUNDTJÄNST. Modellnr. NTIVEX83016.0 Serienr. Anteckna serienumret ovan för referens. Dekal med serienummer

BRUKSANVISNING FÖRSIKTIGHET KUNDTJÄNST. Modellnr. NTIVEX83016.0 Serienr. Anteckna serienumret ovan för referens. Dekal med serienummer Modellnr. NTIVEX83016.0 Serienr. Anteckna serienumret ovan för referens. BRUKSANVISNING Dekal med serienummer KUNDTJÄNST Om du har frågor, fattas delar eller har skadade delar kan du fi nna information

Läs mer

BRUKSANVISNING FRÅGOR? FÖRSIKTIGHET. Modellnr. NTEVEL79908.4 Serienr. Anteckna serienumret ovan för referens.

BRUKSANVISNING FRÅGOR? FÖRSIKTIGHET. Modellnr. NTEVEL79908.4 Serienr. Anteckna serienumret ovan för referens. Modellnr. NTEVEL79908.4 Serienr. Anteckna serienumret ovan för referens. BRUKSANVISNING FRÅGOR? Dekal med serienummer (på ramens undersida) Kontakta butiken där du handlade denna produkt om du har frågor

Läs mer

CASALL AB TRACK 98100

CASALL AB TRACK 98100 CASALL AB TRACK 9800 PLACERING AV VARNINGSDEKALER På den här ritningen visas var varningsdekalerna är placerade. Obs! Dekalerna visas inte i verklig storlek. VIKTIGA ANMÄRKNINGAR VARNING: Läs noga igenom

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING PLACERING AV VARNINGSMÄRKEN. Placering av varningsdekaler 2. Viktiga säkerhetsföreskrifter 3. Innan du börjar 4.

INNEHÅLLSFÖRTECKNING PLACERING AV VARNINGSMÄRKEN. Placering av varningsdekaler 2. Viktiga säkerhetsföreskrifter 3. Innan du börjar 4. INNEHÅLLSFÖRTECKNING Placering av varningsdekaler 2 Viktiga säkerhetsföreskrifter 3 Innan du börjar 4 Montering 5 Drift 9 Underhåll och felsökning 16 Riktlinjer 17 Lista över delar 18 Översiktsdiagram

Läs mer

BRUKSANVISNING FÖRSIKTIGHET KUNDTJÄNST. Modellnr. NTEVEL77914.1 Serienr. Anteckna serienumret ovan för referens. Serienummerdekal (under ramen)

BRUKSANVISNING FÖRSIKTIGHET KUNDTJÄNST. Modellnr. NTEVEL77914.1 Serienr. Anteckna serienumret ovan för referens. Serienummerdekal (under ramen) Modellnr. NTEVEL77914.1 Serienr. Anteckna serienumret ovan för referens. BRUKSANVISNING Serienummerdekal (under ramen) KUNDTJÄNST Om du har frågor, fattas delar eller har skadade delar kan du finna information

Läs mer

BRUKSANVISNING FRÅGOR? Besök vår webbplats www.iconsupport.eu VARNING. Modellnr PFIVEX87212.0 Serienummer:

BRUKSANVISNING FRÅGOR? Besök vår webbplats www.iconsupport.eu VARNING. Modellnr PFIVEX87212.0 Serienummer: Modellnr PFIVEX87.0 Serienummer: BRUKSANVISNING Serienummerdekal Skriv serienumret i utrymmet ovan för referens. FRÅGOR? Om du har frågor eller om det saknas några komponenter kan du kontakta oss: Sverige

Läs mer

BRUKSANVISNING FRÅGOR? Besök vår webbplats www.iconsupport.eu VARNING. Modellnr NTEVEX74612.0 Serienummer: Serienummer Dekal

BRUKSANVISNING FRÅGOR? Besök vår webbplats www.iconsupport.eu VARNING. Modellnr NTEVEX74612.0 Serienummer: Serienummer Dekal Modellnr NTEVEX76.0 Serienummer: BRUKSANVISNING Serienummer Dekal Skriv serienumret i utrymmet ovan för referens. FRÅGOR? Om du har frågor eller om det saknas några komponenter kan du kontakta oss: Sverige

Läs mer

BRUKSANVISNING FRÅGOR? Besök vår webbplats www.iconsupport.eu VARNING. Modellnummer PFIVEX87214.0 Serienummer: Serienummerdekal

BRUKSANVISNING FRÅGOR? Besök vår webbplats www.iconsupport.eu VARNING. Modellnummer PFIVEX87214.0 Serienummer: Serienummerdekal Modellnummer PFIVEX874.0 Serienummer: BRUKSANVISNING FRÅGOR? Om du har frågor eller om det saknas några komponenter kan du kontakta oss: Sverige Ring: +40 59 786 Webbplats: www.iconsupport.eu E-post: csuk@iconeurope.com

Läs mer

BRUKSANVISNING FRÅGOR? Besök vår webbplats www.iconsupport.eu VARNING. Modellnummer PFIVEX29415.1 Serienummer: Serienummerdekal

BRUKSANVISNING FRÅGOR? Besök vår webbplats www.iconsupport.eu VARNING. Modellnummer PFIVEX29415.1 Serienummer: Serienummerdekal BRUKSANVISNING Modellnummer PFIVEX945. Serienummer: Serienummerdekal Skriv serienumret i utrymmet ovan för referens. FRÅGOR? Om du har frågor eller om det saknas några komponenter kan du kontakta oss:

Läs mer

BRUKSANVISNING. för. Runner 1600

BRUKSANVISNING. för. Runner 1600 BRUKSANVISNING för Runner 1600 INNEHÅLL Förhållningsregler 3 Montering 4 Folding 7 Stigning 8 Dator 9 Underhåll 13 Justering av motorbälte 14 Justering av löpband 15 Översiktsdiagram 16 Delelista 17 Felsök

Läs mer

BRUKSANVISNING FÖRSIKTIGHET KUNDTJÄNST. Modellnr. NETL10713.0 Serienr. Anteckna serienumret ovan för referens. Dekal med serienummer

BRUKSANVISNING FÖRSIKTIGHET KUNDTJÄNST. Modellnr. NETL10713.0 Serienr. Anteckna serienumret ovan för referens. Dekal med serienummer Modellnr. NETL107.0 Serienr. Anteckna serienumret ovan för referens. BRUKSANVISNING Dekal med serienummer KUNDTJÄNST Om du har frågor, fattas delar eller har skadade delar kan du finna information på sidan

Läs mer

BRUKSANVISNING FÖRSIKTIGHET KUNDTJÄNST. Modellnr. PETL80913.0 Serienr. Anteckna serienumret ovan för. referens. Dekal med serienummer

BRUKSANVISNING FÖRSIKTIGHET KUNDTJÄNST. Modellnr. PETL80913.0 Serienr. Anteckna serienumret ovan för. referens. Dekal med serienummer Modellnr. PETL8093.0 Serienr. Anteckna serienumret ovan för referens. BRUKSANVISNING Dekal med serienummer KUNDTJÄNST Om du har frågor, fattas delar eller har skadade delar kan du finna information på

Läs mer

BRUKSANVISNING FÖRSIKTIGHET KUNDTJÄNST. Modellnr. NETL19714.1 Serienr. Anteckna serienumret ovan för referens. Dekal med serienummer

BRUKSANVISNING FÖRSIKTIGHET KUNDTJÄNST. Modellnr. NETL19714.1 Serienr. Anteckna serienumret ovan för referens. Dekal med serienummer Modellnr. NETL19714.1 Serienr. Anteckna serienumret ovan för referens. BRUKSANVISNING Dekal med serienummer KUNDTJÄNST Om du har frågor, fattas delar eller har skadade delar kan du finna information på

Läs mer

TRÄNINGSCYKEL. Bruksanvisning

TRÄNINGSCYKEL. Bruksanvisning TRÄNINGSCYKEL Bruksanvisning Modell:MCL130 VIKTIGT! Läs bruksanvisningen innan du börjar träna med det här redskapet. Spara bruksanvisningen för framtida behov. Specifikationerna för den här produkten

Läs mer

INNEHÅLL PLACERING AV VARNINGSDEKALER. Placering av varningsdekaler 2. Viktiga säkerhetsföreskrifter 3. Innan du börjar 5. Smådelar 6.

INNEHÅLL PLACERING AV VARNINGSDEKALER. Placering av varningsdekaler 2. Viktiga säkerhetsföreskrifter 3. Innan du börjar 5. Smådelar 6. INNEHÅLL Placering av varningsdekaler 2 Viktiga säkerhetsföreskrifter 3 Innan du börjar 5 Smådelar 6 Montering 7 Drift 11 Hopfällning och flyttning 17 Underhåll och felsökning 18 Riktlinjer 21 Lista över

Läs mer

BRUKSANVISNING för 440 Magnetic

BRUKSANVISNING för 440 Magnetic BRUKSANVISNING för 440 Magnetic BUILT FOR HEALTH 1 INNEHÅLL SÄKERHET OCH FÖRHÅLLNINGSREGLER... 2 FØR DU BEGYNNERINNAN DU BÖRJAR... 3 MONTERING... 4 DISPLAY... 14 MÄTA HJÄRTRYTM... 15 ÖVERSIKTSDIAGRAM...

Läs mer

LÖPBAND TM900 BRUKSANVISNING

LÖPBAND TM900 BRUKSANVISNING LÖPBAND TM900 BRUKSANVISNING 1 Översikt 2 Säkerhetsanvisningar När du använder elektrisk utrustning bör du alltid tänka på följande: Läs alla anvisningar innan du börjar använda löpbandet. FARA! Undvik

Läs mer

BRUKSANVISNING FÖRSIKTIGHET KUNDTJÄNST. Modellnr. NTEVEX73612.0 Serienr. Anteckna serienumret ovan för referens. Dekal med serienummer

BRUKSANVISNING FÖRSIKTIGHET KUNDTJÄNST. Modellnr. NTEVEX73612.0 Serienr. Anteckna serienumret ovan för referens. Dekal med serienummer Modellnr. NTEVEX73612.0 Serienr. Anteckna serienumret ovan för referens. BRUKSANVISNING Dekal med serienummer KUNDTJÄNST Om du har frågor, fattas delar eller har skadade delar kan du finna information

Läs mer

SVENSK BRUKSANVISNING

SVENSK BRUKSANVISNING Modellnr.: PETL79713.0 Serienr.: Skriv ner serienumret i fältet ovan för framtida referens. SVENSK BRUKSANVISNING Serie nummer dekal OBS Läs igenom alla säkerhetsföreskrifter och instruktioner i denna

Läs mer

Benefit B425 Bike 91105

Benefit B425 Bike 91105 Benefit B425 Bike 91105 1 B 425 M8Acorn Nut (51)-6 M8X65mm Carriage Bolt(52)-4 Curved Washer(53)-10 M8X65mmBolt(57)-2 M8X16mm Screw(19)-4 M5X20mm Screw(68)-2 Allen Key(1) Screwdriver (1) Wrench(1) (MM)

Läs mer

Dator i-series. DATORHANDBOK Reebok i-series-20090220

Dator i-series. DATORHANDBOK Reebok i-series-20090220 Dator i-series DATORHANDBOK Reebok i-series-20090220 ! Läs noggrant igenom försiktighetsåtgärderna som ingår i monteringsanvisningarna innan du monterar eller använder ditt träningsredskap. DISPLAY 1

Läs mer

BRUKSANVISNING for Exerfit 580

BRUKSANVISNING for Exerfit 580 BRUKSANVISNING for Exerfit 580 BUILT FOR HEALTH INNEHÅLL SÄKERHETSINSTRUKTIONER... 2 SPRÄNGSKISS... 4 LISTA ÖVER DELAR... 5 KONTROLLISTA (FÖRPACKNINGENS INNEHÅLL)... 7 SM2690-67 ANVÄNDNINGSINSTRUKTIONER...

Läs mer

INNEHÅLL PLACERING AV VARNINGSDEKALER. Placering av varningsdekaler 2. Viktiga säkerhetsföreskrifter 3. Innan du börjar 5. Smådelar 6.

INNEHÅLL PLACERING AV VARNINGSDEKALER. Placering av varningsdekaler 2. Viktiga säkerhetsföreskrifter 3. Innan du börjar 5. Smådelar 6. INNEHÅLL Placering av varningsdekaler 2 Viktiga säkerhetsföreskrifter 3 Innan du börjar 5 Smådelar 6 Montering 7 Drift 15 Hopfällning och flyttning 21 Underhåll och felsökning 20 Riktlinjer 25 Lista över

Läs mer

BRUKSANVISNING FRÅGOR? FÖRSIKTIGHET. Modellnr. PETL81711.0 Serienr. Anteckna serienumret ovan för referens. Serienummer Dekal

BRUKSANVISNING FRÅGOR? FÖRSIKTIGHET. Modellnr. PETL81711.0 Serienr. Anteckna serienumret ovan för referens. Serienummer Dekal Modellnr. PETL81711.0 Serienr. Anteckna serienumret ovan för referens. BRUKSANVISNING Serienummer Dekal FRÅGOR? Kontakta butiken där du handlade denna produkt om du har frågor eller om du fattas eller

Läs mer

BRUKSANVISNING OBS: Modellnr.: PETL81708.O Serienr.: Skriv ner serienumret i fältet ovan för framtida referens. Här hittar du serienumret

BRUKSANVISNING OBS: Modellnr.: PETL81708.O Serienr.: Skriv ner serienumret i fältet ovan för framtida referens. Här hittar du serienumret Modellnr.: PETL81708.O Serienr.: Skriv ner serienumret i fältet ovan för framtida referens. BRUKSANVISNING Här hittar du serienumret OBS: Läs igenom alla säkerhetsföreskrifter och instruktioner i denna

Läs mer

LÖPBAND 70T. www.jtc-sport.se. Art nr 32-500-1012

LÖPBAND 70T. www.jtc-sport.se. Art nr 32-500-1012 A n v ä n d a r m a n u a l LÖPBAND 70T B www.jtc-sport.se Art nr 32-500-1012 Bäste kund! Tack för att du valt vår produkt, vi önskar dig mycket nöje och gott resultat med din träning. Läs igenom alla

Läs mer

MOTIONSCYKEL XT300 MANUAL

MOTIONSCYKEL XT300 MANUAL MOTIONSCYKEL XT300 MANUAL Läs igenom dessa instruktioner noggrant innan du börjar din träning. Spara denna manual, om produkten behöver reparation och/eller reservdelar. Säkerhetsföreskrifter Denna motionscykel

Läs mer

CROSSTRAINER CR40. www.masterfitness.se

CROSSTRAINER CR40. www.masterfitness.se CROSSTRAINER CR40 1 KOMPONENTFÖRTECKNING KOMPONENT NR. BESKRIVNING ANTAL 1. ram 1 63. stolpe 1 72. axel 1 76. handtag vänster 1 77. handtag höger 1 85 pedalarm vänster 1 86 pedalarm höger 1 88 bakre kåpa

Läs mer

BENEFIT E420 CROSSTRAINER 93101

BENEFIT E420 CROSSTRAINER 93101 BENEFIT E420 CROSSTRAINER 93101 Allen Key-6mm*(1) NO:Q Carriage Bolt M8 NO:Q-1 Carriage Bolt M8 Screwdriver (1)14.24 NO:Q-2 Acorn Nut for M8 Bolt (8) Screwdriver (1)13.15 Box Spanner (1) NO:Q-10 Spring

Läs mer

CROSSTRAINER CT880 MANUAL

CROSSTRAINER CT880 MANUAL CROSSTRAINER CT880 MANUAL Säkerhetsföreskrifter För bästa säkerhet för motionären, kontrollera alltid så att inga delar är skadade Läs igenom denna manual innan du monterar eller använder produkten, om

Läs mer

Kontrollera regelbundet att inga delar är skadade eller slitna. Personer som använder denna crosstrainer bör läsa igenom instruktionerna.

Kontrollera regelbundet att inga delar är skadade eller slitna. Personer som använder denna crosstrainer bör läsa igenom instruktionerna. 1. Säkerhetsinstruktioner Kontrollera regelbundet att inga delar är skadade eller slitna. Personer som använder denna crosstrainer bör läsa igenom instruktionerna. Crosstrainern skall användas av en person

Läs mer

BRUKSANVISNING FÖRSIKTIGHET KUNDTJÄNST. Modellnr. NTEVEL99812.0 Serienr. Anteckna serienumret ovan för referens. Dekal med serienummer

BRUKSANVISNING FÖRSIKTIGHET KUNDTJÄNST. Modellnr. NTEVEL99812.0 Serienr. Anteckna serienumret ovan för referens. Dekal med serienummer Modellnr. NTEVEL99812.0 Serienr. Anteckna serienumret ovan för referens. BRUKSANVISNING KUNDTJÄNST Dekal med serienummer Om du har frågor, fattas delar eller har skadade delar kan du finna information

Läs mer

X-erfit 810 roddmaskin BRUKSANVISNING

X-erfit 810 roddmaskin BRUKSANVISNING X-erfit 810 roddmaskin BRUKSANVISNING INNEHÅLL SÄKERHETSFÖRESKRIFTER 2 SPRÄNGSKISS 8-9 CHECKLISTA FÖRE MONTERING 3 LISTA ÖVER DELAR 10-11 LISTA ÖVER MASKINVARA 4 MONITORINSTRUKTIONER 12-13 MONTERINGSINSTRUKTIONER

Läs mer

EXTREME FIT CT 619 CROSSTRAINER MANUAL

EXTREME FIT CT 619 CROSSTRAINER MANUAL EXTREME FIT CT 619 CROSSTRAINER MANUAL 1. Säkerhetsföreskrifter För bästa säkerhet för motionären, kontrollera alltid så att inga delar är skadade Läs igenom denna manual innan du monterar eller använder

Läs mer

ELEKTRISKT LÖPBAND PD111 BRUKSANVISNING

ELEKTRISKT LÖPBAND PD111 BRUKSANVISNING ELEKTRISKT LÖPBAND PD111 BRUKSANVISNING Läs anvisningarna noggrant före användning och spara på lämpligt ställe. Kontrollpanel sökning hastighet tid avstånd kalorier På/av Bruksanvisning Nödstoppbrytare

Läs mer

Titan Motionscykel SB240. Manual

Titan Motionscykel SB240. Manual Titan Motionscykel SB240 Manual Bästa kund Vi är glada för att du har valt en produkt från Titan. Denna kvalitetsprodukt är tillverkad för att användas i hemmet och är testad efter Europanorm EN 957. Innan

Läs mer

BRUKSANVISNING för Exerfit 520

BRUKSANVISNING för Exerfit 520 BRUKSANVISNING för Exerfit 520 BUILT FOR HEALTH 1 INNEHÅLL Översiktsdiagram... 3 Lista över delar... 4 Montering... 5 VIKTIGT BETRÄFFANDE SERVICE... 13 BESTÄLLNING AV RESERVDELAR:... 13 2 3 Översiktsdiagram

Läs mer

Håll alltid barn borta från maskinen. När maskinen används, skall barn och husdjur vara på minst 3 meters avstånd.

Håll alltid barn borta från maskinen. När maskinen används, skall barn och husdjur vara på minst 3 meters avstånd. Säkerhetsinstruktioner Om du känner smärta i bröst, yrsel eller andfåddhet avbryt träningen och kontakta läkare. Använd inte kläder som kan fastna i dom rörliga delarna. Försäkra er om att alla delar är

Läs mer

för raka trappor Användarmanual Modellnummer 420 Svenska

för raka trappor Användarmanual Modellnummer 420 Svenska för raka trappor Modellnummer 420 Användarmanual Svenska Servicebok Det är viktigt för oss att våra trapphissar alltid hjälper Er att komma upp och ner från Era trappor på ett säkert sätt. Med tanke på

Läs mer

Manual Master C305. ritning 3 ritning 4

Manual Master C305. ritning 3 ritning 4 Manual Master C305 1. När mätaren är ansluten visas de olika funktionerna under 2 sek med ett långt pipande ljud (ritning 1), och hjuldiametern (ritning 2). ritning 1 ritning 2 2. Tryck på ENTER, UP, DOWN

Läs mer

BenefitSports E410 995105

BenefitSports E410 995105 BenefitSports E410 995105 1 Säkerhetsinstruktioner Om du känner smärta i bröst, yrsel eller andfåddhet avbryt träningen och kontakta läkare. Dra inte runt pedal armarna med händerna. Använd inte kläder

Läs mer

BRUKSANVISNING. Mobil luftkonditionering

BRUKSANVISNING. Mobil luftkonditionering BRUKSANVISNING Mobil luftkonditionering Modell No: 360008/ 360010 Vi rekommenderar att du läser instruktionerna noga innan du använder produkten. Bevara instruktionerna på en trygg plats, eftersom du kan

Läs mer

Nordic 800T Svensk bruksanvisning

Nordic 800T Svensk bruksanvisning 1 Nordic 800T Svensk bruksanvisning INNEHÅLL Viktiga säkerhetsföreskrifter 3 Tekniska parametrar 4 Produktöversikt 4 Montering 5 Hopfällning 7 Jordning 8 Drift 9 Uppstart 13 Säkerhetsövningar 14 Uppvärmning

Läs mer

RODDMASKIN RW200 MANUAL

RODDMASKIN RW200 MANUAL RODDMASKIN RW200 MANUAL Läs igenom dessa instruktioner noggrant innan du börjar din träning. Spara denna manual, om produkten behöver reparation och/eller reservdelar. SÄKERHETS INSTRUKTIONER Denna roddmaskin

Läs mer

COZZY FIRE MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING

COZZY FIRE MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING COZZY FIRE MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING Grattis till ditt köp av den elektriska kaminen Cozzy Fire. Läs noga igenom monterings- och bruksanvisningen samt säkerhetsföreskrifterna innan du använder produkten.

Läs mer

Casall INFINITY 1.2B motionscykel 91018

Casall INFINITY 1.2B motionscykel 91018 Casall INFINITY 1.2B motionscykel 91018 INFINITY 1.2B No:J-2 Allen Bolt M7*P1.0*30L (1) No:J-4 Spring Washer?7*2t(2) No:J-3 Regular Washer?7*1t(2) No:J-5 Bushing φ12*40l (1) No:J-8 Metal cover (1) No:J-7

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INTRODUKTION S. 4 VIKTIGA SÄKERHETSÅTGÄRDER S. 4-5 INNAN MONTERING S. 6 DELLISTA S. 7-8 HÅRDVARUDELLISTA S. 9 SPRÄNGSKISS S.

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INTRODUKTION S. 4 VIKTIGA SÄKERHETSÅTGÄRDER S. 4-5 INNAN MONTERING S. 6 DELLISTA S. 7-8 HÅRDVARUDELLISTA S. 9 SPRÄNGSKISS S. INNEHÅLLSFÖRTECKNING INTRODUKTION S. 4 VIKTIGA SÄKERHETSÅTGÄRDER S. 4-5 INNAN MONTERING S. 6 DELLISTA S. 7-8 HÅRDVARUDELLISTA S. 9 SPRÄNGSKISS S. 10 MONTERINGSINSTRUKTION S. 11-19 UPPVÄRMNING S. 20 WEEE

Läs mer

INNEHÅLL PLACERING AV VARNINGSDEKALER. Placering av varningsdekaler 2. Viktiga säkerhetsföreskrifter 3. Innan du börjar 5. Smådelar 6.

INNEHÅLL PLACERING AV VARNINGSDEKALER. Placering av varningsdekaler 2. Viktiga säkerhetsföreskrifter 3. Innan du börjar 5. Smådelar 6. INNEHÅLL Placering av varningsdekaler 2 Viktiga säkerhetsföreskrifter 3 Innan du börjar 5 Smådelar 6 Montering 7 Pulsbälte 15 Drift och justeringar 16 Hopfällning och flyttning 25 Felsökning 26 Riktlinjer

Läs mer

Kort bruksanvisning FLUX

Kort bruksanvisning FLUX Kort bruksanvisning FLUX Bruksanvisning art nr MB 3301KB Denna bruksanvisning ger information om montering, inställningsmöjligheter, säkerhetsföreskrifter och skötselråd av Flux bakåtvänd rollator. Genom

Läs mer

Installation av fjärrströmbrytare HE842, HE843 och HE862(2).

Installation av fjärrströmbrytare HE842, HE843 och HE862(2). Manual 2 Med HE800 serien kan du enkelt och trådlöst tända och släcka lampor och styra andra elektroniska enheter. Sändarna kan styra enskilda samt grupper av brytare och dimmrar. Den trådlösa kommunikationen

Läs mer

Casall X600 CROSSTRAINER 93003

Casall X600 CROSSTRAINER 93003 Casall X600 CROSSTRAINER 93003 DELLISTA Nr Detalj Specifikation Antal A, A-1 Träningsdator och tillhörande skruv SM2871-67 1 st. B Främre handtag ø25,4 mm 1 st. B-1 Skumgummigrepp för främre handtag 440

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INTRODUKTION/SÄKERHETSRIKTLINJER S. 2-3 MONTERINGSINSTRUKTIONER S. 4-6 SPRÄNGSKISS S. 7 DELLISTA S. 8 UPPVÄRMNING S.

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INTRODUKTION/SÄKERHETSRIKTLINJER S. 2-3 MONTERINGSINSTRUKTIONER S. 4-6 SPRÄNGSKISS S. 7 DELLISTA S. 8 UPPVÄRMNING S. 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INTRODUKTION/SÄKERHETSRIKTLINJER S. 2-3 MONTERINGSINSTRUKTIONER S. 4-6 SPRÄNGSKISS S. 7 DELLISTA S. 8 UPPVÄRMNING S. 09-10 2 INTRODUKTION / SÄKERHETSRIKTLINJER A. Introduktion Stort

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL. VIKTIGT! Vänligen läs denna manual noggrant före användning. Behåll för framtida bruk.

ANVÄNDARMANUAL. VIKTIGT! Vänligen läs denna manual noggrant före användning. Behåll för framtida bruk. ANVÄNDARMANUAL VIKTIGT! Vänligen läs denna manual noggrant före användning. Behåll för framtida bruk. Vaggaro bekväm för både vuxna och barn Vaggaro är en hopfällbar kombinationsmöbel som snabbt blir oumbärlig

Läs mer

BRUKSANVISNING. för. Exerfit 345 Magnetic

BRUKSANVISNING. för. Exerfit 345 Magnetic BRUKSANVISNING för Exerfit 345 Magnetic INNHOLD BUILT FOR HEALTH INNEHÅLL Förhållningsregler 2 Checklista, montering 8 Lista över delar 3 4 Montering 9 13 Översiktsdiagram 5 6 Dator 14 15 Smådelar 7 Täningsinstruktioner

Läs mer

CROSSTRAINER 717X. Manual

CROSSTRAINER 717X. Manual CROSSTRAINER 717X Manual Tack för att du valt en produkt från Monark Homeline, vi önskar dig mycket glädje i din träning! Läs igenom alla säkerhets- och monteringsinstruktioner noggrant. Denna produkt

Läs mer

Användarmanual Motionscykel XT 317

Användarmanual Motionscykel XT 317 Användarmanual Motionscykel XT 317 1. Säkerhetsföreskrifter För bästa säkerhet för motionären, kontrollera alltid så att inga delar är skadade Läs igenom denna manual innan du monterar eller använder produkten,

Läs mer

GS 43. S Glasvåg. Bruksanvisning

GS 43. S Glasvåg. Bruksanvisning GS 43 S S Glasvåg Bruksanvisning Beurer GmbH Söflinger Str. 218 89077 Ulm (Germany) Tel. +49 (0) 731 / 39 89-144 Fax: +49 (0) 731 / 39 89-255 www.beurer.de Mail: kd@beurer.de svenska Innehåll 1. Bör läsas...2

Läs mer

Benefit Sports 300 996101

Benefit Sports 300 996101 Benefit Sports 300 996101 1 Säkerhetsinstruktioner Konsultera med läkare innan användning Om du känner smärta i bröst, yrsel eller andfåddhet avbryt träningen och kontakta läkare. Använd inte kläder som

Läs mer

Milliamp Process Clamp Meter

Milliamp Process Clamp Meter 771 Milliamp Process Clamp Meter Instruktionsblad Inledning Fluke 771 Milliamp Processklämmätare ( mätare ) är en handhållen, batteridriven klämmätare som mäter 4-20 ma likström utan att den elektriska

Läs mer

EXTREME FIT CT 417 CROSSTRAINER MANUAL

EXTREME FIT CT 417 CROSSTRAINER MANUAL EXTREME FIT CT 417 CROSSTRAINER MANUAL 1. Säkerhets instruktioner För en säker och bra träning, kontrollera regelbundet crosstrainern. Om du lånar ut crosstrainern till någon, se till att personen är väl

Läs mer

BRUKSANVISNING FÖRSIKTIGHET KUNDTJÄNST. Modellnr. NTEVEL Serienr. Anteckna serienumret ovan för referens. Serienummer Dekal

BRUKSANVISNING FÖRSIKTIGHET KUNDTJÄNST. Modellnr. NTEVEL Serienr. Anteckna serienumret ovan för referens. Serienummer Dekal Modellnr. NTEVEL75910.3 Serienr. Anteckna serienumret ovan för referens. BRUKSANVISNING Serienummer Dekal KUNDTJÄNST Om du har frågor, fattas delar eller har skadade delar kan du finna information på sidan

Läs mer

CROSSTRAINER CT850 MANUAL

CROSSTRAINER CT850 MANUAL CROSSTRAINER CT850 MANUAL Läs igenom dessa instruktioner noggrant innan du börjar din träning. Spara denna manual, om produkten behöver reparation och/eller reservdelar. Säkerhetsföreskrifter Denna crosstrainer

Läs mer

Air Swimmers. Instruktioner för montering och flygning av Air Swimmers Shark och Clownfish

Air Swimmers. Instruktioner för montering och flygning av Air Swimmers Shark och Clownfish Air Swimmers Instruktioner för montering och flygning av Air Swimmers Shark och Clownfish Bilderna visar Clownfish men instruktionerna är utbytbara för Shark. Videoinstruktioner (på engelska) kan hittas

Läs mer

C360 MANUAL LÄS NOGGRANT IGENOM DENNA MANUAL INNAN DU BÖRJAR TRÄNA!

C360 MANUAL LÄS NOGGRANT IGENOM DENNA MANUAL INNAN DU BÖRJAR TRÄNA! C360 MANUAL LÄS NOGGRANT IGENOM DENNA MANUAL INNAN DU BÖRJAR TRÄNA! Innehållsförteckning Din nya crosstrainer 2 Viktiga säkerhetsföreskrifter 3 Viktig elinformation 4 Viktiga funktionsinstruktioner.. 4

Läs mer

Manual för motionscykel Extreme XT 3,3

Manual för motionscykel Extreme XT 3,3 Manual för motionscykel Extreme XT 3,3 Nyckelfunktioner: Mode Genom att trycka på Mode kan man förflytta sig mellan de olika funktionerna. Tid, Hastighet, Distans, Kalorier och Puls. De olika funktionerna

Läs mer

1. Översikt på spinningcykeln...3. 2. Säkerhetsföreskrifter...4. 3. Viktiga föreskrifter...5. 4. Sprängskiss...6. 5. Delar på spinningcykeln...

1. Översikt på spinningcykeln...3. 2. Säkerhetsföreskrifter...4. 3. Viktiga föreskrifter...5. 4. Sprängskiss...6. 5. Delar på spinningcykeln... MANUAL SP1.0 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Översikt på spinningcykeln...3 2. Säkerhetsföreskrifter...4 3. Viktiga föreskrifter...5 4. Sprängskiss...6 5. Delar på spinningcykeln...8 6. Checklista av smådelar

Läs mer

VB 350 BRUKSANVISNING

VB 350 BRUKSANVISNING VB 350 VARNING! Läs alla varningar och instruktioner i denna bruksanvisning innan du börjar använda utrustningen. Spara bruksanvisningen för framtida bruk. BRUKSANVISNING 1/17 UVIKTIG INFORMATION När du

Läs mer

Image Elcykel!!?? Sjösala Elcykel. - Manual -

Image Elcykel!!?? Sjösala Elcykel. - Manual - Image Elcykel!!?? Sjösala Elcykel - Manual - SJÖSALA ELCYKEL SJÖSALA ELCYKEL Lycka till med din nya elcykel. Läs noggrant igenom den här bruksanvisningen. Den innehåller information om underhåll och hur

Läs mer

Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 1 Freitag, 4. März 2005 5:30 17. Printed in U.S.A. Form 48882

Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 1 Freitag, 4. März 2005 5:30 17. Printed in U.S.A. Form 48882 Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 1 Freitag, 4. März 2005 5:30 17 GR DK Printed in U.S.A. Form 48882 Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 37 Freitag, 4. März 2005 5:30 17 Bruksanvisning Gräs- och lövuppsamlare

Läs mer

Din manual NOKIA LS-2 http://sv.yourpdfguides.com/dref/825095

Din manual NOKIA LS-2 http://sv.yourpdfguides.com/dref/825095 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för NOKIA LS-2. Du hittar svar på alla dina frågor i NOKIA LS-2 instruktionsbok (information,

Läs mer

Automatic Systems. Mekanisk enhet vändkors Standardarm TR4XX FÄLTMANUAL. Intergate AB Kilegatan 1 452 97 Strömstad Tel: 0526-605 26 Fax: 0526-605 33

Automatic Systems. Mekanisk enhet vändkors Standardarm TR4XX FÄLTMANUAL. Intergate AB Kilegatan 1 452 97 Strömstad Tel: 0526-605 26 Fax: 0526-605 33 A5-B5 Automatic Systems Mekanisk enhet vändkors Standardarm TR4XX FÄLTMANUAL Intergate AB Kilegatan 1 452 97 Strömstad Tel: 0526-605 26 Fax: 0526-605 33 Intergate AB reserverar sig för produktförändringar

Läs mer

Bruksanvisning för Exerfit 510 elliptical

Bruksanvisning för Exerfit 510 elliptical Bruksanvisning för Exerfit 510 elliptical 1 Huvudram Styrstång Benstag Armhandtag Styre Stabilisator Fotpedaler Dator M8X15 mm skruv (44J-8 Böjd bricka Kapselmutter Bricka Nylonmutter Bricka Hexskruv

Läs mer

3. Tomma batterier ska tas ur Pulse Sonic och kastas på ett lämpligt sätt.

3. Tomma batterier ska tas ur Pulse Sonic och kastas på ett lämpligt sätt. Pulse Sonic Tack för att ni valde Pulse Sonic som er personliga tränare. För att få ut det mesta möjliga av eran apparat, var vänlig och läs instruktionerna noggrant, kasta inte bort dem, utan spara dem

Läs mer

Bruksanvisning. Bestic software version 1.0-2.0. Äthjälpmedel. Internet: www.bestic.se

Bruksanvisning. Bestic software version 1.0-2.0. Äthjälpmedel. Internet: www.bestic.se Bruksanvisning Bestic software version 1.0-2.0 Äthjälpmedel Sida 1 (20) Innehållsförteckning 1. Introduktion 2. Säkerhet 3. Produktöversikt 4. Handhavande 5. Äta med Bestic 6. Skötselråd 7. Transport och

Läs mer

SmartgymS TRÄNA HEMMA PROGRAM SMARTA ÖVNINGAR FÖR ATT KOMMA I FORM - HEMMA! Effektiv Träning UTAN Dyra Gymkort!

SmartgymS TRÄNA HEMMA PROGRAM SMARTA ÖVNINGAR FÖR ATT KOMMA I FORM - HEMMA! Effektiv Träning UTAN Dyra Gymkort! S TRÄNA HEMMA PROGRAM 28 SMARTA ÖVNINGAR FÖR ATT KOMMA I FORM - HEMMA! Effektiv Träning UTAN Dyra Gymkort! Kom i form hemma Vi träffar många personer som tränar mycket och som är motiverade och som har

Läs mer

Träningssplan: vecka 1-6

Träningssplan: vecka 1-6 Träningssplan: vecka 1-6 Här följer ett träningspass för hela kroppen som passar nybörjare. Passet är utvecklat för att passa din livsstil och tack vare det kan du träna när och var du vill och behöver

Läs mer

KRYMP & STRÄCK MASKIN HEAVY-DUTY

KRYMP & STRÄCK MASKIN HEAVY-DUTY KRYMP & STRÄCK MASKIN HEAVY-DUTY Monterings och bruksanvisning Art # 74103 Specifikationer Art # 180-0305 Kapacitet Stål 1.6/16 (mm/gauge) Alluminium 1.8/15 Öppning(mm//in) 120//4-3/4 Nettovikt/Bruttovikt

Läs mer

Hörlursuttag För att ansluta hörlurar (ej inkl) till Metall Detektorn.

Hörlursuttag För att ansluta hörlurar (ej inkl) till Metall Detektorn. Funktioner Med er Velleman Discriminator Metall Detektor kan du söka efter mynt, reliker, juveler, guld och silver i princip varsomhelst. Metal Detektorn har många användningsområden och är enkel att använda.

Läs mer

Instruktioner för att använda MathackareN

Instruktioner för att använda MathackareN Instruktioner för att använda MathackareN Innehållsförteckning Säkerhet när det gäller MathackareN...86 Viktiga säkerhetsföreskrifter...87 Elektriska krav...88 Avfallshantering av elektrisk utrustning...88

Läs mer

RC4-2. Bruksanvisning RC4-2 fjärrkontroll

RC4-2. Bruksanvisning RC4-2 fjärrkontroll RC4-2 Bruksanvisning RC4-2 fjärrkontroll Innehåll Fjärrkontroll och övriga delar som visas i denna bruksanvisning kan se annorlunda ut än de du har. Widex förbehåller sig rätten att göra de ändringar som

Läs mer

BRUKSANVISNING ELHYBRIDCYKEL

BRUKSANVISNING ELHYBRIDCYKEL BRUKSANVISNING ELHYBRIDCYKEL INNEHÅLL Diagram delar 2 Användning och säkerhet 3 1. Laddningsinformation 3 2. Innan du cyklar 3 3. Börja cykla 3 4. Cykla 3 5. Stanna och parkera 3 6. Lossa batteriet från

Läs mer

DISCRIMINATOR METALLDETEKTOR CS 100

DISCRIMINATOR METALLDETEKTOR CS 100 BRUKSANVISNING DISCRIMINATOR METALLDETEKTOR CS 100 BESKRIVNING Med Velleman Discriminator Metalldetektor kan du söka efter mynt, fornlämningar, smycken, guld och silver i princip var som helst. Discriminator

Läs mer

Nokia Bluetooth-headset BH-200 Användarhandbok

Nokia Bluetooth-headset BH-200 Användarhandbok Nokia Bluetooth-headset BH-200 Användarhandbok 1 9246086 Utgåva 2 KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten HS-58W uppfyller villkoren i följande

Läs mer

MANUAL FÖR FÖLJANDE MODELLER: KS7-US, KS24-ISL, KS24-ISR, KS38-UD, KS46-UD, KS166-UD

MANUAL FÖR FÖLJANDE MODELLER: KS7-US, KS24-ISL, KS24-ISR, KS38-UD, KS46-UD, KS166-UD Grattis till din Kingston-kyl! Vinkyl FÖR FÖLJANDE MODELLER: KS7-US, KS24-ISL, KS24-ISR, KS38-UD, KS46-UD, KS166-UD samt KS188-UD Denna bruksanvisning innehåller viktig information, inklusive säkerhets-

Läs mer

Centronic SensorControl SC431-II

Centronic SensorControl SC431-II Centronic SensorControl SC431-II sv Montage- och bruksanvisning Fjärrkontroll med ljussensor Viktig information för: montörer/ elektriker/ användare Denna anvisning ska finnas tillgänglig tillsammans med

Läs mer

SOUNDSTICKS WIRELESS. Installationsguide

SOUNDSTICKS WIRELESS. Installationsguide SOUNDSTICKS WIRELESS Installationsguide 2 SOUNDSTICKS WIRELESS 1. Läs dessa anvisningar. 2. Spara anvisningarna. 3. Uppmärksamma alla varningar. 4. Följ alla anvisningar. 5. Använd inte apparaten nära

Läs mer

Metalldetektor CS300 Art.nr. 540523

Metalldetektor CS300 Art.nr. 540523 Metalldetektor CS300 Art.nr. 540523 Svensk kom i gång manual Tack för att du har köpt en Velleman produkt. Men din CS300 metall detek tor kan du söka efter mynt, smycken eller andra metallföremål överallt.

Läs mer

TMT-918 Fjärrkontroll med timer. Säkerhet. Tekniska data

TMT-918 Fjärrkontroll med timer. Säkerhet. Tekniska data TMT-918 Fjärrkontroll med timer KOMPATIBILITET Den här sändaren är kompatibel med alla självlärande mottagare från System Nexa. Timerfunktionerna bör dock inte användas på mottagare med dimmer. FUNKTIONALITET

Läs mer

CUMULUS STEAMER SVENSK BRUKSANVISNING

CUMULUS STEAMER SVENSK BRUKSANVISNING CUMULUS STEAMER SVENSK BRUKSANVISNING 11 VÄLKOMMEN TILL THE STEAMERY The Steamery är ett klädvårdsföretag baserat i Stockholm. Vi älskar kläder och vill att de ska hålla länge. Vårt mål är därför att ge

Läs mer

Introduktion. Temperatursändarens finesser

Introduktion. Temperatursändarens finesser Introduktion Gratulerar till köpet av denna fjärrstyrda temperaturstation med radio-kontrollerad tid. Att använda denna produkt är enkelt och okomplicerat, men var vänlig och läs denna bruksanvisning så

Läs mer

Lenco SCR-81 Radio kassett och cd stereo Instruktionsmanual på Svenska

Lenco SCR-81 Radio kassett och cd stereo Instruktionsmanual på Svenska Lenco SCR-81 Radio kassett och cd stereo Instruktionsmanual på Svenska There`s a new kid in town. Det kommer mycket mer från Lenco. www.stl.nl hittar du ytterligare produkter. Lenco SCR-81 Radio kassett

Läs mer

K 185P. Bruksanvisning

K 185P. Bruksanvisning K 185P Bruksanvisning Varning Om denna enhet innehåller kolvätekylmedium var god se riktlinjerna nedan. Då enheten innehåller ett lättantändligt kylmedium är det ytterst viktigt att säkerställa att kylledningarna

Läs mer

Så här fungerar din nya rollator. Volaris S7

Så här fungerar din nya rollator. Volaris S7 Så här fungerar din nya rollator Volaris S7 1 Grattis till din nya rollator! Volaris S7 kommer på många sätt att göra din vardag lättare. För att du ska lära känna din nya rollator ber vi dig att noga

Läs mer

BRUKSANVISNING SMART. Äggkläckningsmaskin

BRUKSANVISNING SMART. Äggkläckningsmaskin BRUKSANVISNING SMART Äggkläckningsmaskin A. INNEHÅLLSFÖRTECKNING Bruksanvisning - SMART Äggkläckningsmaskin A. INNEHÅLLSFÖRTECKNING 2 B. KOMPONENTBESKRIVNING 2 C. FÖRE ANVÄNDNING 3 Packa upp maskinen 3

Läs mer

ANVÄNDARHANDBOK KXT 441 Plus

ANVÄNDARHANDBOK KXT 441 Plus ANVÄNDARHANDBOK KXT 441 Plus Egenskaper Nummerpresentatör (CID) med engelsk röst Minne för 69 st ingående- och 20 st utgående telefonnummer (max 12 siffror), 10 st kortnummer (max 12 siffror), Olika ringmelodier

Läs mer

ENGLISH FRANÇAIS ESPAÑOL 日 本 語 中 文

ENGLISH FRANÇAIS ESPAÑOL 日 本 語 中 文 ENGLISH FRANÇAIS ESPAÑOL 日 本 語 中 文 deutsch ITALIANO NEDERLANDS SVENSKA LCD 1 10 2 11 5 3 12 13 4 14 15 7 18 19 16 8 6 9 1. : Indikerar att förbrända kalorier visas 2. : Indikerar att pipton är Från 3.

Läs mer

LBST-609. NEXA LBST-609 Skymningsrelä. Säkerhet. Tekniska data

LBST-609. NEXA LBST-609 Skymningsrelä. Säkerhet. Tekniska data LBST-609 NEXA LBST-609 Skymningsrelä KOMPATIBILITET Den här mottagaren fungerar med alla självlärande Nexa-mottagare. FUNKTIONALITET Skymningsrelä med timer för automatisk avstängning. För utomhusbruk

Läs mer

Luftkylare AirCool 6C. Bruksanvisning LÄS BRUKSANVISNINGEN NOGA INNAN DU ANVÄNDER APPARATEN.

Luftkylare AirCool 6C. Bruksanvisning LÄS BRUKSANVISNINGEN NOGA INNAN DU ANVÄNDER APPARATEN. Luftkylare AirCool 6C Bruksanvisning LÄS BRUKSANVISNINGEN NOGA INNAN DU ANVÄNDER APPARATEN. Innehåll VARNING - FÖRSIKTIG... 2 VIKTIGT... 3 FUNKTIONER... 3 UPPBYGGNAD... 4 REGLAGEPANEL - FUNKTION... 5 REGLAGEPANEL

Läs mer

Så här fungerar din nya rollator

Så här fungerar din nya rollator Viktigt, läs innan användande! SV Så här fungerar din nya rollator Volaris S7 SMART Grattis till din nya rollator! Volaris S7 SMART kommer på många sätt att göra din vardag lättare. För att du ska lära

Läs mer