1. Översikt på spinningcykeln Säkerhetsföreskrifter Viktiga föreskrifter Sprängskiss Delar på spinningcykeln...

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "1. Översikt på spinningcykeln...3. 2. Säkerhetsföreskrifter...4. 3. Viktiga föreskrifter...5. 4. Sprängskiss...6. 5. Delar på spinningcykeln..."

Transkript

1 MANUAL SP1.0

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Översikt på spinningcykeln Säkerhetsföreskrifter Viktiga föreskrifter Sprängskiss Delar på spinningcykeln Checklista av smådelar och verktyg Checklista före montering Montering steg för steg Garanti Underhåll Felsökning Användarinstruktioner för datorn Träningstips Streching...21

3 1. Översikt på spinningcykeln 1. Översikt på löpbandet Handtag Pulssensorer Dator Sadel Motståndsvred Ram Justeringsvred för styre Flaskhållare Justeringsvred för sadel Fotpedal Fotstöd 3.

4 2. Säkerhetsföreskrifter! Läs igenom alla instruktioner innan du börjar använda träningsmaskinen. Innan du påbörjar montering, kolla så att alla delar finns med. 1. Denna spinningcykel är avsedd för hemmabruk. 2. Garantin gäller i 2 år efter inköpstillfället under förutsättning att motionsmaskinen endast används för hemmabruk, slitage delar som: drivremmar, löpmatta mm. innefattas inte av garantin. Före användning är det lämpligt om man stretchar så att man är varm i musklerna. För högsta säkerhet för motionären, kontrollera alltid så att inga delar är skadade Läs igenom denna manual innan du monterar eller använder produkten, om varan. Bara en person får använda produkten åt gången Innan användning, se till att alla skruvar, bultar och andra delar är tillräckligt åtdragna. Innan användande, ta bort eventuella vassa delar I närheten. Använd enbart produkten om den fungerar på ett riktigt sätt. Skadade eller defekta delar måste ersättas omedelbart, och använd inte produkten innan den är riktigt reparerad. Föräldrar eller annan ansvarstagande person skall vara medveten om sitt ansvar, då produkten inte är designad eller konstruerad för barn. Spinningcykeln är ingen leksak för barn. Se till att du har tillräckligt stor fri yta runt produkten. Notera att ett felaktigt användande kan vara skadligt för din hälsa. Håll händerna borta från rörliga delar. Se till att produkten står på en stabil och jämn yta. Bär alltid träningsriktiga kläder och skor med halkfri sula, se till att inga lösa detaljer på dina kläder kan fastna i någon del av spinningcykeln. Använd inte spinningcykeln om du känner yrsel, illamående eller bröstsmärtor. Kontakta då istället din läkare Max användarvikt: 130 kg 4.

5 3. Viktiga föreskrifter! Montera enbart spinningcykeln efter monteringsinstruktionerna och använd endast delar designade för denna produkt. Innan du påbörjar monteringen kolla att alla delar finns med samt läs monteringsinstruktionen. Använd inte produkten på ställen med hög luftfuktighet. Om du vill skydda golvet mot repor så rekommenderas en glidfri matta under spinningcykeln. Finns att köpa hos din handlare. Grundregeln är att motionsredskap inte är någon leksak, därför skall produkten endast användas av informerade och instruerade personer. Stoppa träningen omedelbart om du känner dig yr, illamående, har bröstsmärtor eller känner andra fysiska symptom- Vid minsta tvekan- kontakta läkare. Barn eller handikappade personer skall inte använda produkten om inte en fullt informerad vuxen person finns tillgänglig för assistans. Se till att inga kroppsdelar är i närheten av rörliga delar. Se till att alla justerbara delar är tillräckligt åtdragna. Träna inte direkt efter en måltid. 5.

6 4. Sprängskiss 6.

7 4. Sprängskiss 7.

8 5. Delar på spinningcykeln Nr Beskrivning: Antal Nr Beskrivning: Antal 1 Justerbara fötter 4 42 Vevaxel 1 2 Mutter M Kort distans 1 3 Bult M8* Lång distans 1 4 Bakre fotstöd 1 45 Mutter M Oval ändkåpa 80* Vänster vevarm 1 6 Platt bricka 4 47 Damkåpa 1 7 Mutter M Höger skyddskåpa för svänghjul 1 8L Vänster pedal 1 49 Låsmutter M12 3 8R Höger pedal 1 50 Axel till svänghjul 1 9 Främre fotstöd 1 51 Kullager 6001ZZ 2 10 Ram 1 52 Vänster skyddskåpa för svänghjul 1 11 L-formad justeringsratt 3 53 Moståndsvred 1 12 Låsmutter höger 3 54 Fjäder φ1.8x Låsmutter vänster 3 55 Låsmutter M Mutter M Fjäder φ1.0x Bricka Ф45*Ф Plaströr 1 16 Sadelstolpe 1 58 Mutter M Hållare för sadel 1 59 Skydd över svänghjulet 1 18 Sadel 1 60 Mutter M Styrstam 1 61 Bult M6* Bult M8* Justeringsplåt 1 21 Transporthjul 2 63 Bromshållare 1 22 Låsmutter M Bleck 1 23 Kullager 608ZZ 4 65 Bult M5* Ändkåpa 38* L-formad justeringsratt 1 25 Styre 1 67 Fjäder φ1x Plastbussning 3 68 Dator 1 27 Liten bricka Ф Skruv M5* Flaskhållare 1 70 Pulssensorer 2 29 Bricka 2 71 Skruv ST4.2X Skruv ST4.2X Bromskudde 1 31 Kedjeskydd 1 73 Distan för svänghjul 1 32 Drivrem 1 74 Bult M6* Ändkåpa till vevarm 2 75 Mutter M Mutter M8* Ändkåpa 2 35 Bult M8* Distans 3 36 Höger vevarm 1 78 Bult M6* Drev 1 79 Bult M5* Inre kedjeskydd 1 80 Handpulskabel 1 39 Skruv ST4.2X Sensorkabel 1 40 Svänghjul 1 41 Kullager 6004ZZ 2 8.

9 6. Checklista av smådelar och verktyg Nr Beskrivning: Antal Bilder 3 Bult M8* Platt bricka 4 7 Mutter M L-formad justeringsratt 1 15 Bricka Ф45*Ф Verktyg 1 9.

10 7. Checklista före montering Nr Beskrivning: Antal 4 Bakre fotstöd 1 8L/8R Vänster pedal/höger pedal 1 9 Främre fotstöd 1 10 Ram 1 16 Sadelstolpe 1 17 Hållare för sadel 1 18 Sadel 1 19 Styrstam 1 25 Styre 1 68 Dator 1 Användarmanual 1 Paket med skruvar 1 10.

11 8. Montering steg för steg Steg 1 Vid detta moment underlättar det om man är två personer som hjälps åt. En som håller maskinen och en som skruvar fast fotstöden. Placera främre fotstöd(nr:9) mot ramen(nr:10). Skruva fast fotstödet men två uppsättningar av bult(nr:3), bricka (nr:6) och mutter(nr:7). Placera bakre fotstöd(nr:4) mot ramen(nr:10). Skruva fast fotstödet men två uppsättningar av bult(nr:3), bricka(nr:6) och mutter(nr:7). Steg 2 Trä sadelstolpen(nr:16) ned i ramen(nr:10). Skruva sedan fast sadelstolpen med den L-formade justeringsratten(nr:11). Trä därefter hållaren för sadeln(nr:17) på plats i sadelstolpen(nr:16). Drag även åt denna del på en godtycklig plats med hjälp av den L-formade justeringsratten(nr:11). Nu ska vi skruva fast sadeln(nr:18) i hållaren för sadeln(nr:17). Trä sadeln på plats och skruva sedan åt de muttrar som sitter under sadeln. Innan sadeln skruvas åt ordentligt så får man justera in sadeln i korrekt vinkel. Detta går givetvis att ändra i efterhand. Släpp endast på muttrarna under sadeln vid justering. 11.

12 8. Montering steg för steg Steg 3 Börja med att placera styrstammen(nr:19) i ramen(nr:10). Placera styrstammen på en godtycklig höjd och drag fast med den L-formade justeringsratten(nr:11). Därefter ska vi skruva fast styret(nr:25) i styrstammen(nr:19). Placera styret på plats och skruva sedan fast styret med bricka(nr:15) och den L-formade justeringsratten(nr:66). Var noggrann med att skruva åt styret ordentligt! Steg 4 I detta steg ska vi skruva fast pedalerna(nr: 8L/8R). Uppmärksamma att pedalerna är märkta med L och R för vänster(l) och höger(r) pedal. Vänster pedal ska monteras på vänster vevarm(nr:46) och höger pedal ska monteras på höger vevarm(nr:36). Vänster och höger sett från när man använder maskinen. Lägg också märke till att vänster pedal är vänstergängad, alltså denna pedal skruvas i motsols. Höger pedal är högergängad och skruvas därav i medsols. 12.

13 8. Montering steg för steg Steg 5 Nu ska vi koppla i datorn(nr:68) till maskinen och slutligen skruva fast den i hållaren för datorn. Börja med att koppla ihop sensorkabeln(nr:81) med datorn(nr:68). Placera sedan datorn på plats vid hållaren på styret. OBS! akta så att inte sensorkabeln kläms och skadas när datorn skruvas fst i hållaren. Skruva fast datorn efter att sensorkabeln är ansluten. Bult(nr:69) används för att skruva fast datorn i hållaren. Det är 2 st bultar som sitter förskruvade i datorn(nr:68). När datorn är på plats så ska vi avsluta monteringen med att koppla in pulskabeln som kommer från styret. Det sitter ett hål på baksidan av datorn där man ska trycka in kontakten för puls. KONTROLLERA ATT ALLA SKRUVAR ÄR ORDENTLIGT ÅTSKRUVADE INNAN MASKINEN ANVÄNDS FÖRSTA GÅNGEN! 13.

14 9. Garanti Vid köp av Extreme Fit träningsmaskiner ingår 2 års garanti mot fabrikationsfel. Denna garanti gäller under förutsättning att maskinen har använts på ett normalt vis. Med användning på ett normalt vis menas att användaren följer rekommendationer beskrivna i medföljande handbok samt i medföljande manual. Vid normal användning förväntas det av användaren att denna efterdrar skruvar som skruvas ihop vid montering av produkten samt kontrollerar slitagedelar under användandet av maskinen. Till slitagedelar räknas bl.a. drivremmar, bromskuddar, löpmatta, sadlar, skumhandtag etc. Beakta att alla maskiner har en maximal användarvikt, maskinerna är främst menade för hemmabruk och lämpar sig inte för användning i kommersiellt bruk. Med detta menas att garantin inte gäller om maskinen används på allmänna platser så som gym i bostadsföreningar, träningsrum på arbetsplatser eller liknande sammanhang där maskinerna får onormalt många användare samt flera timmars användning per dag än vad den är avsedd för. Om fel uppstår på maskinen så kontaktar ni den återförsäljare där produkten inhandlades. Vid byte av reservdelar är det endast auktoriserad personal som får reparera produkten. Delar som byts får endast vara originalreservdelar för att garantin fortfarande ska gälla. I undantagsfall kan kunden komma överens med återförsäljaren om reparationen kan utföras av kunden själv istället för auktoriserad personal. I övrigt följer vid konsumentköplagens regler och riktlinjer. För giltig garanti krävs att originalkvitto finns och kan uppvisas hos återförsäljaren. 14.

15 10. Underhåll På en spinningcykel så är det främst att hålla skruvar och muttrar ordentligt åtdragna. Man behöver efterdra skruvar och muttrar efter en tids användning. Används den flera timmar om dagen behövs det underhållas oftare ändå. Bromskudden som ligger an mot svänghjulet då man ökar motståndet på maskinen är en slitagdel och kommer att behöva bytas ut efter en tids användning. När detta är dags så kontaktar du din återförsäljare som säljer detta som en reservdel. Drivremmen som sitter inuti maskinen är också en slitagedel och den kommer behöver bytas ut efter en tids användning. Det beror helt i hållet på hur mycket maskinen används innan drivrem behöver bytas ut. Även en maskin som inte använts på väldigt länge kan behöva byta drivrem, dessa kan torka och bli dåliga av den anledningen. Datorn får inte utsättas av fukt eller väta, detta kan göra att datorn kortsluts och slutar fungera. Om man som användare svettas mycket så bör man efter träningen torka bort svett från datorn så att det inte kommer in i känsliga delar på datorn. Skumhandtag är också en slitagedel och dessa håller bättre och längre om man torkar av svett efter användning. 15.

16 11. Felsökning OBS! Reparationer ska utföras av auktoriserad personal då instruktionerna inleds med ** däremot då instruktionen inleds med * så är det något kunden kan utföra själv. Detta för att garantin fortfarande ska gälla. Undantag kan förekomma då kund i samråd med återförsäljare av Extreme Fit kommer överens om att kunden får utföra reparationer som normalt ska utföras av auktoriserad personal. Displayen visar ingenting och helt tyst [Strömproblem] *Kontrollera så att batterierna sitter på plats och att de har kapacitet kvar. Om det ser korrekt ut, byt batterier. **Skruva isär datorn och se om sladdar mellan batteridosan och kretskortet sitter som det ska. Om sladdar har lossnat eller glappar så löd fast sladdar på kortet igen. Om inte detta är möjligt byt ut datorn. Displayen visar information delvis [Gummikontakt mellan lcd-skärm och kretskort är dålig] **Här behöver man kontrollera att gummit som ligger mellan displayskärmen och kretskortet sitter som den ska. Ibland händer det att gummit inte har helt kontakt. Kontrollera detta genom att skruva isär främre och bakre plastdel på datorn. Sära på delarna och skruva sedan loss kretskortet från datorn. Nu ser man hur gummit ligger. **Kan även bero på att kretskortet är dåligt fastskruvat i den främre delen av datorn. Kontrollera skruvarna som håller kretskortet på plats. Displayen visar information mycket svagt [Dåliga batterier] *Prova byta batterierna. [Defekt lcd-skärm i datorn] *Byt ut datorn. Datorn visar ingen puls [Dålig signal från eller till pulssensorerna] *Börja med att kontrollera så att båda händerna håller över pulssensorerna. Detta måste göras då datorn är igång. Nästa steg är att kontrollera så att sladdar är hela och korrekt anslutna. Om en sladd är skavd kan det påverka signalen. Om kablar ser ok ut så kan det bero på dålig kontakt. Fukta händerna något för att få bättre kontakt. Hjälper inget så kan det vara fel på datorn eller användaren. Vissa människor har mycket svag puls i händerna och det gör att sensorerna inte känner av användarens puls. Prova då med andra människor om det är likadant. Om det är likadant på lite andra människor, prova byt handsensorer och sladdar. Sista åtgärd är att byta datorn också. Datorn visar ingen hastighet eller distans [Datorn får inte signaler från speedsensorn] Börja med att kontrollera så att sladden som går från datorn ned till speedsensorn är hel och korrekt anslutet. Väl nere innanför sidokåporna kan man kontrollera så att speedsensorn sitter tillräckligt nära den magnet som snurrar förbi då man trampar. Sitter den för långt ifrån så uppfattar inte sensorn magneten. Avståndet får inte vara mer än 6 mm. Kontrollera även så att magneten sitter kvar i drivhjulet. Om allt ser korrekt ut, byt speedsensorn. 16.

17 12. Användarinstruktioner för datorn Datorns funktioner: Datorns funktioner: SCAN: Automatisk scanning genom varje funktion med ett mellanrum på 6 sek. Under SCAN visar TID--DISTANS--KALORIER--PULS--RPM/HASTIGHET. Om man vill se en specifik funktion endast, tryck MODE knappen och välj funktion. TID: Om man inte anger en önskad tid så kommer datorn att räkna från noll och uppåt. När tid ha angetts så räknar datorn ned tiden till noll. Tiden går att sätta mellan 00:00-99:00. För att ställa in tiden så trycker man på SET knappen då man har TIME visat i skärmen. HASTIGHET/RPM: Datorn visar vilken RPM och hastighet man har när man tränar. RPM(rotation per minut) och hastighet visas med 6 sekunders mellanrum. DISTANS: Innan man startar sitt pass kan man ställa in datorn på en önskad distans. Använd SET knappen för att ändra distansen då DISTANCE visas på skärmen. Distansen kan ställas in på ett värde mellan 0 till 99:50. Ändrar man inte distans innan man börjar träna så räknar datorn istället uppåt från 0. KALORIER: Innan man startar sitt pass kan man ställa in datorn på en önskad mängd kalorier. Använd SET knappen för att ändra kalorier då CALORIES visas på skärmen. Distansen kan ställas in på ett värde mellan 0 till Ändrar man inte mängden kalorier innan man börjar träna så räknar datorn istället uppåt från 0. PULS: Här visar datorn användarens puls. OBS! man måste hålla båda händerna på pulshandtagen för att detta ska visas. Det går även att ställa in en önskad målpuls. Gör detta med hjälp av SET knappen då PULSE visas i datorn. När man sedan tränar så kommer datorn att pipa till då man uppnått önskad puls. Om ingen puls anges innan man börjar träna så visar endast datorn den puls man har då båda händerna ligger an mot pulshandtagen. 17.

18 12. Användarinstruktioner för datorn Knapparnas funktioner: MODE/RESET knappen: Tryck på denna knapp för att bekräfta alla inställningar som görs innan träningspasset sätter igång. Om man vill nollställa värden man tryckt in så håller man denna knapp intryckt i 2 sek. SET knappen: Tryck på denna knapp för att ställa in önskat värde. En knapptryckning är en ökning i det värde som är valt. Håll in denna knapp för att öka hastigheten som värden ändras i datorn. Användarinstruktioner: Börja med att sätta in 1 st CR2032, 3V batteri i datorn. Se hur man gör detta på nästa sida. När detta är gjort så kommer datorn att starta med ett pipande ljud. Direkt efter start kommer displayen att visa som bilden till höger. Därefter kommer man kunna ställa in datorns år, månad, dag och klockan. Ändra respektive del med SET-knappen och gå vidare till nästa värde med MODE-knappen. När datorn är startad och datum samt tid är inställt så kommer man hamna i huvudmenyn. Då ser datorn ut som på bilden till vänster. Nu kan vi ställa in värden för de olika funktionerna på datorn innan vi börjar träna. Tryck på MODE -knappen för att få någon av funktionerna att blinka. Tryck en gång så kommer TIME att börja blinka. Tryck nu på SET-knappen för att ändra till önskad tid som ni vill träna. Gå vidare till nästa värde med MODE-knappen och ändra mer om ni önskar detta innan träningen startar. 18.

19 12. Användarinstruktioner för datorn Användarinstruktioner: Så fort man börjar trampa på spinningscykeln så kommer datorn att börja träningspasset. Det betyder att värden som ställts in kommer börja räkna nedåt alt. så kommer datorn att räkna upp från noll om inga värden tryckts in före start. På bilden till höger ser man hur datorn visar information då man tränar på maskinen. Trycker man på MODE-knappen medans man tränar så ändrar man vilket värde som ska synas i det stora fältet på datorn. Om man inte ändrar detta så kommer värdena att SCANAS dit med 6 sekunders mellanrum. Om man ställt in ett värde innan start så kommer datorn att pipa till i 8 sekunder då nedräkningen är klar. Fortsätter man att träna trots signalen så kommer datorn att fortsätta räkna från 0. Om man inte använder maskinen på 4 min så kommer datorn att hamna i ett standby läge. I detta läge så visar datorn rummets temperatur, tid och datum. Om datorn beter sig felaktigt eller visar information på ett annorlunda vis. Då kan det hjälpa med att ta ur batteriet och sätta in det igen. Då batteriet tas ut från datorn så kommer alla inställningar att försvinna. Man behöver alltså igen ställa in tid och datum. Till höger ser man hur man byter batterier. Skruva bort de 4 skruvar som sitter på baksidan Ta loss baksidan av datorn Placera batteriet på plats Skruva ihop datorn igen 19.

20 13. Träningstips Det är viktigt att du bara tränar när du känner dig frisk. Träning under sjukdom, med skador eller infektioner förlänger som regel sjukdomstiden. Är du tveksam om en övning eller rörelse är lämplig för dig skall du rådgöra med en läkare, sjukgymnast eller erfaren instruktör innan du sätter igång med träningen. Lyssna på kroppen och känn efter hur den regerar på träningen. Orkar du genomföra konditionsträningen med den belastning du valt? Korrigera och anpassa så att träningen känns rätt. Om du känner yrsel, illamående eller smärta - avsluta genast ditt träningspass och kontakta läkare omedelbart. Uppvärmning All träning skall börja med uppvärmning. Uppvärmningens mål är att öka prestationsförmågan samt förhindra risken för skador. Det är viktigt att börja lugnt och öka successivt för att förbereda kropp på kommande utmaning. Ju hårdare du tänker träna desto viktigare är uppvärmningen. Värm upp med mycket lätta rörelser på det redskap du skall använda. Du skall ha kommit igång med svettningen innan du börjar träna. Det är ett enkelt tecken på att du är förberedd för den egentliga träningen. Träna effektivt Efter uppvärmningen är det dags för det stora träningspasset. För att få ut mesta möjliga av passet är det viktigt att träna effektivt. Ett mått på träningens effektivitet är att mäta pulsen. Hjärtat är kroppens viktigaste muskel och pulsen ger information om hur hårt det arbetar. Därför är pulsen den mest tillförlitliga informationen man kan använda för att träna på rätt nivå. Med rätt träningsnivå blir träningen säker då hjärtat känner av dagsformen. Ju hårdare du tränar desto mer syre kräver musklerna och ditt hjärta måste således arbeta hårdare. Den maximala frekvens hjärtat klarar att slå är väldigt individuellt. Denna puls sjunker med ökande ålder. Man brukar utgå från att man tar 220 minus sin ålder för att få fram ett ungefärligt värde av sin personliga max puls: Maxpuls: 220 ålder. Diagrammet visar vilket intervall du bör ligga i beroende på ålder och mål med träningen för att nå bästa effektivitet. Försök att hålla dig inom ditt intervall (som du läst ut i tabellen) under minst 20 minuter, gärna min. Tränar man för att effektivt öka kondition och styrka skall träningsnivån successivt öka i takt med att framgångarna kommer. När en övning känns för lätt dvs. om man orkar genomföra passet utan att puls, andning eller trötthet ökar är det dags att öka träningsdosen. Det kan ske genom ökad belastning, längre träningstid, ökat tempo, fler tränings omgångar eller genom att kombinera de olika variablerna. Nedvarvning Det är viktigt att inte abrupt avbryta ett hög intensivt träningspass utan avsluta alltid med 5 minuters nedvarvning, det vill säga sänk gradvis din puls tills den har sjunkit cirka slag och du känner dig relativt avslappnad. Målet med nedvarvningen är att ge kroppen tid att ta hand om nedbrytningsprodukter som t.ex. mjölksyra. Det är även skönt för hjärnan att få känna sig nöjd efter ett hårt pass i avslappnat tillstånd. 20.

21 14. Stretching Stretching är till för att töja ut och mjuka upp musklerna före och efter träning. Detta bidrar till en bra hållning och avspända muskler. Minskar även risken för sträckningar och muskelbristningar. Varje muskel skall stretchas i minst 30 sekunder. Stretchning kan göra lite ont men det ska inte vara smärtsamt. Blir det smärtsamt utför du kanske rörelsen felaktigt. Nedan har du diverse stretchövningar som hjälper dig före och efter din träning. 1 2 NACKE Bild 1: Luta huvudet försiktigt emot axeln. Lägg handen försiktigt över örat. Låt den motsatta armen hänga tungt. Bild 2: Luta huvudet rakt fram nedåt. Lägg båda händerna försiktigt över bakhuvudet för att få en djup stretch. UNDERARM Ha sträckt arm och tryck bak handflatan med hjälp av den andra handen så du känner att det sträcker i underarmen. Byt arm och upprepa övningen ÖVERARM Ha sträckt arm och tryck bak handen med hjälp av den andra handen så att du känner att det sträcker i överarmen. Byt arm och upprepa övningen. MELLAN SKULDERBLADEN Knäpp händerna framför kroppen i brösthöjd. Sträck armarna framåt och kuta med övre delen av ryggen. 21.

22 14. Stretching BICEPS Ta hjälp av exempelvis en dörrkarm eller dylikt. Pressa försiktigt bröstet framåt så du känner att det sträcker vid överarmens framsida och i armvecket. Byt arm och upprepa övningen. TRICEPS Ta tag runt ena armbågen, låt den andra handen hänga ner mellan skulderbladen. Pressa försiktigt huvudet bakåt. Byt arm och upprepa övningen. BRÖST Ta hjälp av exempelvis en dörrkarm eller dylikt. Pressa försiktigt bröstet framåt så du känner att det sträcker vid bröst muskeln. Byt arm och upprepa övningen. BAKSIDA AXEL För armen framför kroppen, ta tag runt armbåge med motsatt arm och pressa den försiktigt mot dig. Ändra vinkeln med armen något för att stretcha olika delar av muskeln. Byt arm och upprepa övningen. 22.

23 14. Stretching MAGE Ha båda benen och fötterna i marken hela tiden, pressa försiktigt upp överkroppen med hjälp av armarna så du känner en töjning i magmuskeln. (Denna övning rekommenderas inte om man har ryggbesvär). SÄTESMUSKELN Ta tag om knäet och pressa det emot bröstet. Vrid samtidigt överkroppen så långt det går. Byt ben och upprepa övningen. BAKSIDA LÅR Ena knäet i golvet och andra benet något böjt. Fäll med rak rygg överkroppen framåt över det böjda benet. Var avslappnad i benet och foten, foten skall peka uppåt. Byt ben och upprepa övningen. FRAMSIDA LÅR Håll i en stol eller vägg om du har problem att hålla balansen. Fatta tag om den ena foten och pressa den försiktigt mot sätet. Försök samtidigt att pressa fram höften. Byt ben och upprepa övningen. 23.

24 14. Stretching RYGG Stå med fötterna brett isär. Sträck en arm över huvudet och fäll kroppen åt sidan. Håll fötterna på golvet och vrid inte bäckenet. Byt sida och upprepa övningen. LJUMSKE Stå med benen brett isär. Placera händerna på ena låret och flytta tyngdpunkten till samma sida medan du böjer knäet. Stanna då du känner en töjning på insidan av motsatt lår. Byt ben och upprepa övningen. BRÖST/AXLAR Knäpp händerna bakom ryggen. Lyft bröstet och lyft även armarna försiktigt uppåt så mycket det går. Ha sänkta axlar. VADER Stå med båda händerna som stöd mot en vägg eller dylikt. Böj det främre benet, håll det bakre så rakt som möjligt och hälen ska vara i golvet. Luta dig emot väggen tills du känner en töjning i vaden på det bakre benet. Byt ben och upprepa övningen. 24.

RODDMASKIN RW200 MANUAL

RODDMASKIN RW200 MANUAL RODDMASKIN RW200 MANUAL Läs igenom dessa instruktioner noggrant innan du börjar din träning. Spara denna manual, om produkten behöver reparation och/eller reservdelar. SÄKERHETS INSTRUKTIONER Denna roddmaskin

Läs mer

MOTIONSCYKEL XT300 MANUAL

MOTIONSCYKEL XT300 MANUAL MOTIONSCYKEL XT300 MANUAL Läs igenom dessa instruktioner noggrant innan du börjar din träning. Spara denna manual, om produkten behöver reparation och/eller reservdelar. Säkerhetsföreskrifter Denna motionscykel

Läs mer

1. Översikt på löpbandet...3. 2. Säkerhetsföreskrifter...4. 3. Användarinstruktioner för löpbandet...5. 4. Information om jordat uttag...

1. Översikt på löpbandet...3. 2. Säkerhetsföreskrifter...4. 3. Användarinstruktioner för löpbandet...5. 4. Information om jordat uttag... MANUAL TM600 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Översikt på löpbandet...3 2. Säkerhetsföreskrifter...4 3. Användarinstruktioner för löpbandet...5 4. Information om jordat uttag...6 5. Sprängskiss...7 6. Delar på

Läs mer

X-erfit 810 roddmaskin BRUKSANVISNING

X-erfit 810 roddmaskin BRUKSANVISNING X-erfit 810 roddmaskin BRUKSANVISNING INNEHÅLL SÄKERHETSFÖRESKRIFTER 2 SPRÄNGSKISS 8-9 CHECKLISTA FÖRE MONTERING 3 LISTA ÖVER DELAR 10-11 LISTA ÖVER MASKINVARA 4 MONITORINSTRUKTIONER 12-13 MONTERINGSINSTRUKTIONER

Läs mer

Användarmanual Motionscykel XT 317

Användarmanual Motionscykel XT 317 Användarmanual Motionscykel XT 317 1. Säkerhetsföreskrifter För bästa säkerhet för motionären, kontrollera alltid så att inga delar är skadade Läs igenom denna manual innan du monterar eller använder produkten,

Läs mer

CROSSTRAINER CT880 MANUAL

CROSSTRAINER CT880 MANUAL CROSSTRAINER CT880 MANUAL Säkerhetsföreskrifter För bästa säkerhet för motionären, kontrollera alltid så att inga delar är skadade Läs igenom denna manual innan du monterar eller använder produkten, om

Läs mer

EXTREME FIT CT 619 CROSSTRAINER MANUAL

EXTREME FIT CT 619 CROSSTRAINER MANUAL EXTREME FIT CT 619 CROSSTRAINER MANUAL 1. Säkerhetsföreskrifter För bästa säkerhet för motionären, kontrollera alltid så att inga delar är skadade Läs igenom denna manual innan du monterar eller använder

Läs mer

Sträck ut efter träningen

Sträck ut efter träningen Sträck ut efter träningen När du har tränat är det dags igen. Hoppar du över stretchingen får du lättare ömma, styva och korta muskler. Det är viktigt att uttänjningen sker i en lugn och behärskad takt.

Läs mer

CASALL AB TRACK 98100

CASALL AB TRACK 98100 CASALL AB TRACK 9800 PLACERING AV VARNINGSDEKALER På den här ritningen visas var varningsdekalerna är placerade. Obs! Dekalerna visas inte i verklig storlek. VIKTIGA ANMÄRKNINGAR VARNING: Läs noga igenom

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INTRODUKTION/SÄKERHETSRIKTLINJER S. 2-3 MONTERINGSINSTRUKTIONER S. 4-6 SPRÄNGSKISS S. 7 DELLISTA S. 8 UPPVÄRMNING S.

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INTRODUKTION/SÄKERHETSRIKTLINJER S. 2-3 MONTERINGSINSTRUKTIONER S. 4-6 SPRÄNGSKISS S. 7 DELLISTA S. 8 UPPVÄRMNING S. 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INTRODUKTION/SÄKERHETSRIKTLINJER S. 2-3 MONTERINGSINSTRUKTIONER S. 4-6 SPRÄNGSKISS S. 7 DELLISTA S. 8 UPPVÄRMNING S. 09-10 2 INTRODUKTION / SÄKERHETSRIKTLINJER A. Introduktion Stort

Läs mer

LÖPBAND 70T. www.jtc-sport.se. Art nr 32-500-1012

LÖPBAND 70T. www.jtc-sport.se. Art nr 32-500-1012 A n v ä n d a r m a n u a l LÖPBAND 70T B www.jtc-sport.se Art nr 32-500-1012 Bäste kund! Tack för att du valt vår produkt, vi önskar dig mycket nöje och gott resultat med din träning. Läs igenom alla

Läs mer

TRÄNINGSCYKEL. Bruksanvisning

TRÄNINGSCYKEL. Bruksanvisning TRÄNINGSCYKEL Bruksanvisning Modell:MCL130 VIKTIGT! Läs bruksanvisningen innan du börjar träna med det här redskapet. Spara bruksanvisningen för framtida behov. Specifikationerna för den här produkten

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INTRODUKTION S. 4 VIKTIGA SÄKERHETSÅTGÄRDER S. 4-5 INNAN MONTERING S. 6 DELLISTA S. 7-8 HÅRDVARUDELLISTA S. 9 SPRÄNGSKISS S.

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INTRODUKTION S. 4 VIKTIGA SÄKERHETSÅTGÄRDER S. 4-5 INNAN MONTERING S. 6 DELLISTA S. 7-8 HÅRDVARUDELLISTA S. 9 SPRÄNGSKISS S. INNEHÅLLSFÖRTECKNING INTRODUKTION S. 4 VIKTIGA SÄKERHETSÅTGÄRDER S. 4-5 INNAN MONTERING S. 6 DELLISTA S. 7-8 HÅRDVARUDELLISTA S. 9 SPRÄNGSKISS S. 10 MONTERINGSINSTRUKTION S. 11-19 UPPVÄRMNING S. 20 WEEE

Läs mer

Träningsprogram multihallen. För dig som vill komma igång på egen hand. foto: tommy andersson

Träningsprogram multihallen. För dig som vill komma igång på egen hand. foto: tommy andersson Träningsprogram multihallen För dig som vill komma igång på egen hand foto: tommy andersson Friskis multihall bjuder på stora möjligheter att träna på olika sätt. Här kommer förslag på ett styrketräningsprogram

Läs mer

Titan Motionscykel SB240. Manual

Titan Motionscykel SB240. Manual Titan Motionscykel SB240 Manual Bästa kund Vi är glada för att du har valt en produkt från Titan. Denna kvalitetsprodukt är tillverkad för att användas i hemmet och är testad efter Europanorm EN 957. Innan

Läs mer

Manual för motionscykel Extreme XT 3,3

Manual för motionscykel Extreme XT 3,3 Manual för motionscykel Extreme XT 3,3 Nyckelfunktioner: Mode Genom att trycka på Mode kan man förflytta sig mellan de olika funktionerna. Tid, Hastighet, Distans, Kalorier och Puls. De olika funktionerna

Läs mer

Träningssplan: vecka 1-6

Träningssplan: vecka 1-6 Träningssplan: vecka 1-6 Här följer ett träningspass för hela kroppen som passar nybörjare. Passet är utvecklat för att passa din livsstil och tack vare det kan du träna när och var du vill och behöver

Läs mer

BRUKSANVISNING for Exerfit 580

BRUKSANVISNING for Exerfit 580 BRUKSANVISNING for Exerfit 580 BUILT FOR HEALTH INNEHÅLL SÄKERHETSINSTRUKTIONER... 2 SPRÄNGSKISS... 4 LISTA ÖVER DELAR... 5 KONTROLLISTA (FÖRPACKNINGENS INNEHÅLL)... 7 SM2690-67 ANVÄNDNINGSINSTRUKTIONER...

Läs mer

Benefit B425 Bike 91105

Benefit B425 Bike 91105 Benefit B425 Bike 91105 1 B 425 M8Acorn Nut (51)-6 M8X65mm Carriage Bolt(52)-4 Curved Washer(53)-10 M8X65mmBolt(57)-2 M8X16mm Screw(19)-4 M5X20mm Screw(68)-2 Allen Key(1) Screwdriver (1) Wrench(1) (MM)

Läs mer

Svänghantlar - Fitness-Tubes LH-1406

Svänghantlar - Fitness-Tubes LH-1406 Svänghantlar - Fitness-Tubes LH-1406 Bruksanvisning - 1 - INNEHÅLLSFÖRTECKNING Leveransomfattning... 3 Tekniska Data... 3 Ändamålsenlig användning... 3 Säkerhetsanvisningar... 4 Fitness Tubes funktion...

Läs mer

BRUKSANVISNING. för. Exerfit 345 Magnetic

BRUKSANVISNING. för. Exerfit 345 Magnetic BRUKSANVISNING för Exerfit 345 Magnetic INNHOLD BUILT FOR HEALTH INNEHÅLL Förhållningsregler 2 Checklista, montering 8 Lista över delar 3 4 Montering 9 13 Översiktsdiagram 5 6 Dator 14 15 Smådelar 7 Täningsinstruktioner

Läs mer

BRUKSANVISNING för 440 Magnetic

BRUKSANVISNING för 440 Magnetic BRUKSANVISNING för 440 Magnetic BUILT FOR HEALTH 1 INNEHÅLL SÄKERHET OCH FÖRHÅLLNINGSREGLER... 2 FØR DU BEGYNNERINNAN DU BÖRJAR... 3 MONTERING... 4 DISPLAY... 14 MÄTA HJÄRTRYTM... 15 ÖVERSIKTSDIAGRAM...

Läs mer

VB 350 BRUKSANVISNING

VB 350 BRUKSANVISNING VB 350 VARNING! Läs alla varningar och instruktioner i denna bruksanvisning innan du börjar använda utrustningen. Spara bruksanvisningen för framtida bruk. BRUKSANVISNING 1/17 UVIKTIG INFORMATION När du

Läs mer

BRUKSANVISNING FRÅGOR? Besök vår webbplats www.iconsupport.eu VARNING. Modellnr NTEVEX74612.0 Serienummer: Serienummer Dekal

BRUKSANVISNING FRÅGOR? Besök vår webbplats www.iconsupport.eu VARNING. Modellnr NTEVEX74612.0 Serienummer: Serienummer Dekal Modellnr NTEVEX76.0 Serienummer: BRUKSANVISNING Serienummer Dekal Skriv serienumret i utrymmet ovan för referens. FRÅGOR? Om du har frågor eller om det saknas några komponenter kan du kontakta oss: Sverige

Läs mer

Casall INFINITY 1.2B motionscykel 91018

Casall INFINITY 1.2B motionscykel 91018 Casall INFINITY 1.2B motionscykel 91018 INFINITY 1.2B No:J-2 Allen Bolt M7*P1.0*30L (1) No:J-4 Spring Washer?7*2t(2) No:J-3 Regular Washer?7*1t(2) No:J-5 Bushing φ12*40l (1) No:J-8 Metal cover (1) No:J-7

Läs mer

BENEFIT E420 CROSSTRAINER 93101

BENEFIT E420 CROSSTRAINER 93101 BENEFIT E420 CROSSTRAINER 93101 Allen Key-6mm*(1) NO:Q Carriage Bolt M8 NO:Q-1 Carriage Bolt M8 Screwdriver (1)14.24 NO:Q-2 Acorn Nut for M8 Bolt (8) Screwdriver (1)13.15 Box Spanner (1) NO:Q-10 Spring

Läs mer

Styrka och rörlighet grunden för ökad livskvalitet

Styrka och rörlighet grunden för ökad livskvalitet LEG. LÄKARE HANS SPRING MEDICINSK CHEF FÖR REHABZENTRUM (CENTRUM FÖR REHABILITERING) OCH SWISS OLYMPIC MEDICAL CENTER I LEUKERBAD, SCHWEIZ OCH LANDLAGSLÄKARE FÖR SCHWEIZISKA HERRLANDSLAGET I ALPIN SKIDÅKNING

Läs mer

Instruktionsbok. Kidzofix ECE R44 / 04. Framåtvänd med stolens bälte 9-18 kilo. Bakåtvänd fäst med Isofix 9-18 kilo

Instruktionsbok. Kidzofix ECE R44 / 04. Framåtvänd med stolens bälte 9-18 kilo. Bakåtvänd fäst med Isofix 9-18 kilo Instruktionsbok Kidzofix Bakåtvänd fäst med Isofix 9-18 kilo Framåtvänd med stolens bälte 9-18 kilo Bakåtvänd fäst med bilens bälte 9-25 kilo Testad och godkänd enligt ECE R44 / 04 Isofix size C/R3 Framåtvänd

Läs mer

Bruks- och monteringsanvisning till Abilica Vibro Max Art Nr 555 260

Bruks- och monteringsanvisning till Abilica Vibro Max Art Nr 555 260 Bruks- och monteringsanvisning till Abilica Vibro Max Art Nr 555 260 INNEHÅLLSFÖRTECKNING: VIKTIG SÄKERHETSINFORMATION 1 DELÖVERSIKT 2 UPPACKNING 3 MONTERING 4-5 INSTÄLLNING AV DATORN 6 TRÄNINGSÖVNINGAR

Läs mer

VB 100 BRUKSANVISNING

VB 100 BRUKSANVISNING VB 100 BRUKSANVISNING SÄKERHETSANVISNINGAR Läs igenom anvisningarna noggrant innan du börjar använda träningsmaskinen. Träningsmaskinen är avsedd för hemmabruk och är konstruerad för en maximal kroppsvikt

Läs mer

1. Översikt på roddmaskinen Säkerhetsföreskrifter Viktiga föreskrifter Sprängskiss Delar på roddmaskinen...

1. Översikt på roddmaskinen Säkerhetsföreskrifter Viktiga föreskrifter Sprängskiss Delar på roddmaskinen... MANUAL RW2.0 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Översikt på roddmaskinen...3 2. Säkerhetsföreskrifter...4 3. Viktiga föreskrifter...5 4. Sprängskiss...6 5. Delar på roddmaskinen...7 6. Checklista av smådelar och

Läs mer

Dator i-series. DATORHANDBOK Reebok i-series-20090220

Dator i-series. DATORHANDBOK Reebok i-series-20090220 Dator i-series DATORHANDBOK Reebok i-series-20090220 ! Läs noggrant igenom försiktighetsåtgärderna som ingår i monteringsanvisningarna innan du monterar eller använder ditt träningsredskap. DISPLAY 1

Läs mer

EXTREME FIT CT 417 CROSSTRAINER MANUAL

EXTREME FIT CT 417 CROSSTRAINER MANUAL EXTREME FIT CT 417 CROSSTRAINER MANUAL 1. Säkerhets instruktioner För en säker och bra träning, kontrollera regelbundet crosstrainern. Om du lånar ut crosstrainern till någon, se till att personen är väl

Läs mer

BRUKSANVISNING. för. Runner 1600

BRUKSANVISNING. för. Runner 1600 BRUKSANVISNING för Runner 1600 INNEHÅLL Förhållningsregler 3 Montering 4 Folding 7 Stigning 8 Dator 9 Underhåll 13 Justering av motorbälte 14 Justering av löpband 15 Översiktsdiagram 16 Delelista 17 Felsök

Läs mer

LIDINGÖLOPPET 10 KILOMETER CLAIRE 25, 8 VECKOR, 2 LÖPPASS/VECKA

LIDINGÖLOPPET 10 KILOMETER CLAIRE 25, 8 VECKOR, 2 LÖPPASS/VECKA LIDINGÖLOPPET 10 KILOMETER CLAIRE 25, 8 VECKOR, 2 LÖPPASS/VECKA Jag har varit sjuk och vill få hjälp att komma tillbaka till löpningen och en frisk, vältränad kropp. Jag ska springa Lidingö Tjejlopp 10

Läs mer

Kontrollera regelbundet att inga delar är skadade eller slitna. Personer som använder denna crosstrainer bör läsa igenom instruktionerna.

Kontrollera regelbundet att inga delar är skadade eller slitna. Personer som använder denna crosstrainer bör läsa igenom instruktionerna. 1. Säkerhetsinstruktioner Kontrollera regelbundet att inga delar är skadade eller slitna. Personer som använder denna crosstrainer bör läsa igenom instruktionerna. Crosstrainern skall användas av en person

Läs mer

Övningsbeskrivningar Åtgärdsprogram 1

Övningsbeskrivningar Åtgärdsprogram 1 Övningsbeskrivningar Åtgärdsprogram 1 "Box Position Mät ut med hjälp av pinnen: lite mer än axelbrett mellan fötterna, pinnen ska gå i linje med fotens inre sida och axelns yttre sida. Aktiv Sidoböjning

Läs mer

Instruktionsbok. Minikid ECE R44 / 04. Bakåtvänd fäst med bilens bälte 9-25 kg. Testad och godkänd enligt

Instruktionsbok. Minikid ECE R44 / 04. Bakåtvänd fäst med bilens bälte 9-25 kg. Testad och godkänd enligt Instruktionsbok Minikid Bakåtvänd fäst med bilens bälte 9-25 kg Testad och godkänd enligt ECE R44 / 04 Viktig information Tack för att du har valt en bilbarnstol från Axon Kids. Teamet bakom Minikid har

Läs mer

2. Så inte styret kan ändra sig i höjd led hitta ett läge där det blir bra vinkel för användaren och spänn denna hårt.

2. Så inte styret kan ändra sig i höjd led hitta ett läge där det blir bra vinkel för användaren och spänn denna hårt. Forever EL26 Montering: Det som behövs i verktyg är följande: Insex nycklar i 4 olika storlekar Fast 15 nyckel Skiftnyckel Sax Öppna kartongen och lyft ur cykeln. Ta bort alla skydd och klipp loss styre,

Läs mer

LÖPBAND TM900 BRUKSANVISNING

LÖPBAND TM900 BRUKSANVISNING LÖPBAND TM900 BRUKSANVISNING 1 Översikt 2 Säkerhetsanvisningar När du använder elektrisk utrustning bör du alltid tänka på följande: Läs alla anvisningar innan du börjar använda löpbandet. FARA! Undvik

Läs mer

Observera säkerhetsrekommendationerna innan montering. Steg 1. Installation av främre och bakre ben (5+6) i huvudramen (1) Monteringsanvisning

Observera säkerhetsrekommendationerna innan montering. Steg 1. Installation av främre och bakre ben (5+6) i huvudramen (1) Monteringsanvisning Minicykel MB3 Monteringsanvisning Observera säkerhetsrekommendationerna innan montering. Steg 1. Installation av främre och bakre ben (5+6) i huvudramen (1) 1. Placera vardera 2 skruvar (9) bredvid den

Läs mer

Benefit Sports 300 996101

Benefit Sports 300 996101 Benefit Sports 300 996101 1 Säkerhetsinstruktioner Konsultera med läkare innan användning Om du känner smärta i bröst, yrsel eller andfåddhet avbryt träningen och kontakta läkare. Använd inte kläder som

Läs mer

BRUKSANVISNING FRÅGOR? FÖRSIKTIGHET. Modellnr. PFEVBE13710.0 Serienr. Anteckna serienumret ovan för referens. Dekal med serienummer

BRUKSANVISNING FRÅGOR? FÖRSIKTIGHET. Modellnr. PFEVBE13710.0 Serienr. Anteckna serienumret ovan för referens. Dekal med serienummer Modellnr. PFEVBE1710.0 Serienr. Anteckna serienumret ovan för referens. BRUKSANVISNING Dekal med serienummer FRÅGOR? Kontakta butiken där du handlade denna produkt om du har frågor eller om du fattas eller

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING PLACERING AV VARNINGSMÄRKEN. Placering av varningsdekaler 2. Viktiga säkerhetsföreskrifter 3. Innan du börjar 4.

INNEHÅLLSFÖRTECKNING PLACERING AV VARNINGSMÄRKEN. Placering av varningsdekaler 2. Viktiga säkerhetsföreskrifter 3. Innan du börjar 4. INNEHÅLLSFÖRTECKNING Placering av varningsdekaler 2 Viktiga säkerhetsföreskrifter 3 Innan du börjar 4 Montering 5 Drift 9 Underhåll och felsökning 16 Riktlinjer 17 Lista över delar 18 Översiktsdiagram

Läs mer

Alla kan röra på sig. Till dig som är drabbad av osteoporos (benskörhet)

Alla kan röra på sig. Till dig som är drabbad av osteoporos (benskörhet) Alla kan röra på sig. Till dig som är drabbad av osteoporos (benskörhet) Råd och övningar vid osteoporos Rätt hållning kan förebygga överbelastning på muskler och leder. Stå så rak som möjligt. Håll in

Läs mer

Nordic 800T Svensk bruksanvisning

Nordic 800T Svensk bruksanvisning 1 Nordic 800T Svensk bruksanvisning INNEHÅLL Viktiga säkerhetsföreskrifter 3 Tekniska parametrar 4 Produktöversikt 4 Montering 5 Hopfällning 7 Jordning 8 Drift 9 Uppstart 13 Säkerhetsövningar 14 Uppvärmning

Läs mer

Träningsprogram för dig med AS

Träningsprogram för dig med AS Träningsprogram för dig med AS Pfizer AB 191 90 Sollentuna Tel 08-550 520 00 www.pfizer.se ÖVNING 1 Vridning av bröstryggen Ligg på sidan och dra upp knäna mot magen. Håll Håll kvar kvar knäna knäna mot

Läs mer

Löpning kvalitet. Aktuellt. Träningsupplevelse- profil, karaktär och målgrupp

Löpning kvalitet. Aktuellt. Träningsupplevelse- profil, karaktär och målgrupp Löpning kvalitet Löpning kvalitet är ett pass utomhus där vi primärt tränar kondition och skapar förutsättningar för effektiv, utvecklande och rolig löpning. Inom Löpning kvalitet har vi ett brett utbud:

Läs mer

BenefitSports E410 995105

BenefitSports E410 995105 BenefitSports E410 995105 1 Säkerhetsinstruktioner Om du känner smärta i bröst, yrsel eller andfåddhet avbryt träningen och kontakta läkare. Dra inte runt pedal armarna med händerna. Använd inte kläder

Läs mer

1. Översikt på motionscykeln Säkerhetsföreskrifter Viktiga föreskrifter Sprängskiss Delar på motionscykeln...

1. Översikt på motionscykeln Säkerhetsföreskrifter Viktiga föreskrifter Sprängskiss Delar på motionscykeln... MANUAL EB3.0 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Översikt på motionscykeln...3 2. Säkerhetsföreskrifter...4 3. Viktiga föreskrifter...5 4. Sprängskiss...6 5. Delar på motionscykeln...8 6. Checklista av smådelar och

Läs mer

Sommartra ning 2016 KFUM THN, Flickor 04

Sommartra ning 2016 KFUM THN, Flickor 04 Sommartra ning 2016 KFUM THN, Flickor 04 Välj mellan att träna de Fysiska styrkeövningarna eller att Löpträna. Försök att variera. Utför minst 5 grenar på fysikövningarna utöver uppvärmning. Poängräkning

Läs mer

MOTIONSCYKEL 515. Manual

MOTIONSCYKEL 515. Manual MOTIONSCYKEL 515 Manual Tack för att du valt en produkt från Monark Homeline, vi önskar dig mycket glädje i din träning! Läs igenom alla säkerhets- och monteringsinstruktioner noggrant. Denna produkt är

Läs mer

ELEKTRISKT LÖPBAND PD111 BRUKSANVISNING

ELEKTRISKT LÖPBAND PD111 BRUKSANVISNING ELEKTRISKT LÖPBAND PD111 BRUKSANVISNING Läs anvisningarna noggrant före användning och spara på lämpligt ställe. Kontrollpanel sökning hastighet tid avstånd kalorier På/av Bruksanvisning Nödstoppbrytare

Läs mer

Casall X600 CROSSTRAINER 93003

Casall X600 CROSSTRAINER 93003 Casall X600 CROSSTRAINER 93003 DELLISTA Nr Detalj Specifikation Antal A, A-1 Träningsdator och tillhörande skruv SM2871-67 1 st. B Främre handtag ø25,4 mm 1 st. B-1 Skumgummigrepp för främre handtag 440

Läs mer

CROSSTRAINER CT850 MANUAL

CROSSTRAINER CT850 MANUAL CROSSTRAINER CT850 MANUAL Läs igenom dessa instruktioner noggrant innan du börjar din träning. Spara denna manual, om produkten behöver reparation och/eller reservdelar. Säkerhetsföreskrifter Denna crosstrainer

Läs mer

Ovningsbankens Handbollspaket Styrketräning

Ovningsbankens Handbollspaket Styrketräning Ovningsbankens Handbollspaket Styrketräning Ovningsbankens handbollspaket riktar sig i första hand till tränare men även den ambitiösa spelaren. Handbollspaketet har framställts genom flera års tränarerfarenhet

Läs mer

CROSSTRAINER 717X. Manual

CROSSTRAINER 717X. Manual CROSSTRAINER 717X Manual Tack för att du valt en produkt från Monark Homeline, vi önskar dig mycket glädje i din träning! Läs igenom alla säkerhets- och monteringsinstruktioner noggrant. Denna produkt

Läs mer

gymprogrammet träningsguiden 2011 01 TRG1101s26_41_programmet.indd 26 2011-02-16 11.31

gymprogrammet träningsguiden 2011 01 TRG1101s26_41_programmet.indd 26 2011-02-16 11.31 26 TRG1101s26_41_programmet.indd 26 2011-02-16 11.31 SNYGG, STARK OCH EXPLOSIV med kontrastträning Att förbättra sin fysiska form behöver varken vara komplicerat eller tidskrävande. Vår träningsexpert

Läs mer

Fysträningen Skara HF A flickor 2009-2010

Fysträningen Skara HF A flickor 2009-2010 Vecka 39 5 x 800 meter Vecka 40 1 bålstab 15x100m max puls, gå tillbaka sakta starta om. Vecka 41 1 hopprep 5min + 20 x 60/20 max puls gå tillbaka starta om. 5 km puls165-170 Vecka 42 1 hopprep 5min +

Läs mer

BRUKSANVISNING FRÅGOR? Besök vår webbplats www.iconsupport.eu VARNING. Modellnummer PFIVEX87214.0 Serienummer: Serienummerdekal

BRUKSANVISNING FRÅGOR? Besök vår webbplats www.iconsupport.eu VARNING. Modellnummer PFIVEX87214.0 Serienummer: Serienummerdekal Modellnummer PFIVEX874.0 Serienummer: BRUKSANVISNING FRÅGOR? Om du har frågor eller om det saknas några komponenter kan du kontakta oss: Sverige Ring: +40 59 786 Webbplats: www.iconsupport.eu E-post: csuk@iconeurope.com

Läs mer

SmartgymS TRÄNA HEMMA PROGRAM SMARTA ÖVNINGAR FÖR ATT KOMMA I FORM - HEMMA! Effektiv Träning UTAN Dyra Gymkort!

SmartgymS TRÄNA HEMMA PROGRAM SMARTA ÖVNINGAR FÖR ATT KOMMA I FORM - HEMMA! Effektiv Träning UTAN Dyra Gymkort! S TRÄNA HEMMA PROGRAM 28 SMARTA ÖVNINGAR FÖR ATT KOMMA I FORM - HEMMA! Effektiv Träning UTAN Dyra Gymkort! Kom i form hemma Vi träffar många personer som tränar mycket och som är motiverade och som har

Läs mer

CROSSTRAINER CR40. www.masterfitness.se

CROSSTRAINER CR40. www.masterfitness.se CROSSTRAINER CR40 1 KOMPONENTFÖRTECKNING KOMPONENT NR. BESKRIVNING ANTAL 1. ram 1 63. stolpe 1 72. axel 1 76. handtag vänster 1 77. handtag höger 1 85 pedalarm vänster 1 86 pedalarm höger 1 88 bakre kåpa

Läs mer

Stretchövningar Längskidor

Stretchövningar Längskidor Stretchövningar Längskidor 1:7 Suboccipitala musklerna. Nackrosetten. Är en muskelgrupp som sitter mellan skallbasen och första och andra halskotan. Har stor betydelse för balansen i nacken. Stretchas

Läs mer

*Förvara denna manual på en säker plats för ev framtida behov.

*Förvara denna manual på en säker plats för ev framtida behov. R60 EN 957 Viktig Säkerhetsinformation *Förvara denna manual på en säker plats för ev framtida behov.. Det är viktigt att läsa igenom hela manualen före montering och för säker användning. Ägaren ansvarar

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Motionscykel Artikelnummer 7510-1297

B R U K S A N V I S N I N G. Motionscykel Artikelnummer 7510-1297 B R U K S A N V I S N I N G Motionscykel Artikelnummer 7510-1297 1 Motionscykel Artikelnummer 7510-1297 EGENSKAPER Magnetisk motionscykel med manuellt justerbart motstånd i 10 nivåer. Motionscykeln är

Läs mer

CUMULUS STEAMER SVENSK BRUKSANVISNING

CUMULUS STEAMER SVENSK BRUKSANVISNING CUMULUS STEAMER SVENSK BRUKSANVISNING 11 VÄLKOMMEN TILL THE STEAMERY The Steamery är ett klädvårdsföretag baserat i Stockholm. Vi älskar kläder och vill att de ska hålla länge. Vårt mål är därför att ge

Läs mer

5 genvägar till mer muskler

5 genvägar till mer muskler 5 genvägar till mer muskler Idag verkar det som att allt som är större, snabbare och starkare är bättre. Normen är att gå allt mer mot det extrema. Det gäller allt från extra starka huvudvärkstabletter,

Läs mer

Styrketräning Vad är styrka? Hur fungerar musklerna? Varför behöver du styrka?

Styrketräning Vad är styrka? Hur fungerar musklerna? Varför behöver du styrka? Styrketräning Vad är styrka? Kroppen är en fantastisk maskin. Den anpassar sig efter mängden och typen av arbete som du utsätter den för, både fysiskt och psykiskt. Om du t ex brukar lyfta tunga vikter

Läs mer

BRUKSANVISNING FRÅGOR? Besök vår webbplats www.iconsupport.eu VARNING. Modellnr PFIVEX87212.0 Serienummer:

BRUKSANVISNING FRÅGOR? Besök vår webbplats www.iconsupport.eu VARNING. Modellnr PFIVEX87212.0 Serienummer: Modellnr PFIVEX87.0 Serienummer: BRUKSANVISNING Serienummerdekal Skriv serienumret i utrymmet ovan för referens. FRÅGOR? Om du har frågor eller om det saknas några komponenter kan du kontakta oss: Sverige

Läs mer

Känner du dig svajig när du tränar?här får du tips på hur du bli stabil när du tränar. Du kommer få lära dig mer om hållning, tryck och core.

Känner du dig svajig när du tränar?här får du tips på hur du bli stabil när du tränar. Du kommer få lära dig mer om hållning, tryck och core. Stabilitet Känner du dig svajig när du tränar?här får du tips på hur du bli stabil när du tränar. Du kommer få lära dig mer om hållning, tryck och core. Tina Reuterswärd är ledare för jympa-, core-, flex

Läs mer

SVENSK BRUKSANVISNING

SVENSK BRUKSANVISNING SVENSK BRUKSANVISNING INNEHÅLL Viktiga säkerhetsföreskrifter 2 Anmärkningar 3 Montering 5 Dator 7 Skötsel och underhåll 8 Töjning 9 Service 10 VIKTIGA SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Läs noga igenom alla anvisningar

Läs mer

BRUKSANVISNING FRÅGOR? Besök vår webbplats www.iconsupport.eu VARNING. Modellnummer PFIVEX29415.1 Serienummer: Serienummerdekal

BRUKSANVISNING FRÅGOR? Besök vår webbplats www.iconsupport.eu VARNING. Modellnummer PFIVEX29415.1 Serienummer: Serienummerdekal BRUKSANVISNING Modellnummer PFIVEX945. Serienummer: Serienummerdekal Skriv serienumret i utrymmet ovan för referens. FRÅGOR? Om du har frågor eller om det saknas några komponenter kan du kontakta oss:

Läs mer

epsilon M15 INSTRUKTIONSBOK

epsilon M15 INSTRUKTIONSBOK epsilon M15 INSTRUKTIONSBOK Denna produkt uppfyller följande teststandarder: - EN 61000-6-3:2007+A1:2011+AC:2012 - EN 61000-6-1:2007 - EN 61000-3-2:2014 - EN 61000-3-3:2013 VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR

Läs mer

Rörlighetsträning. Rörlighetsträning och stretching. Vad är rörlighet och rörlighetsträning? Rörlighetsträningens olika metoder

Rörlighetsträning. Rörlighetsträning och stretching. Vad är rörlighet och rörlighetsträning? Rörlighetsträningens olika metoder Rörlighetsträning Rörlighetsträning och stretching All belastande träning bidrar till muskelstelhet. Tränar man inte rörlighet, kommer man bara bli stelare och stelare allt eftersom. Stelhet Bild: www.traningsgladje.se

Läs mer

BRUKSANVISNING ELHYBRIDCYKEL

BRUKSANVISNING ELHYBRIDCYKEL BRUKSANVISNING ELHYBRIDCYKEL INNEHÅLL Diagram delar 2 Användning och säkerhet 3 1. Laddningsinformation 3 2. Innan du cyklar 3 3. Börja cykla 3 4. Cykla 3 5. Stanna och parkera 3 6. Lossa batteriet från

Läs mer

B4210. Anm.: Läs noggrant igenom instruktionerna före montering och användning. Spara denna manual för eventuellt framtida behov.

B4210. Anm.: Läs noggrant igenom instruktionerna före montering och användning. Spara denna manual för eventuellt framtida behov. B4210 Anm.: Läs noggrant igenom instruktionerna före montering och användning. Spara denna manual för eventuellt framtida behov. INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Checklista 2 Monteringsinstruktioner 3 Sprängskiss

Läs mer

Bruksanvisning. Blue Wave

Bruksanvisning. Blue Wave Bruksanvisning Blue Wave Denna bruksanvisning ger information om montering, inställningsmöjligheter, säkerhetsföreskrifter och skötselråd för badstolen Blue Wave. Genom att läsa igenom och följa anvisningarna

Läs mer

BRUKSANVISNING för Exerfit 520

BRUKSANVISNING för Exerfit 520 BRUKSANVISNING för Exerfit 520 BUILT FOR HEALTH 1 INNEHÅLL Översiktsdiagram... 3 Lista över delar... 4 Montering... 5 VIKTIGT BETRÄFFANDE SERVICE... 13 BESTÄLLNING AV RESERVDELAR:... 13 2 3 Översiktsdiagram

Läs mer

Axelträning program i tre steg

Axelträning program i tre steg Axelträning program i tre steg Det här är ett träningsprogram som särskilt är tänkt att användas av personer som använder rullstol eller går med kryckkäppar. Upplägget är en successivt stegrad träning

Läs mer

DdEeNn BbÄäSsTtAa IiıNnVvEeSsTtEeRrIiıNnGgEeNn DdUu KkAaNn GgÖöRrAa....AaTtTt IiıNnVvEeSsTtEeRrAa Iiı DdIiıNn EeGgEeNn HhÄäLlSsAa

DdEeNn BbÄäSsTtAa IiıNnVvEeSsTtEeRrIiıNnGgEeNn DdUu KkAaNn GgÖöRrAa....AaTtTt IiıNnVvEeSsTtEeRrAa Iiı DdIiıNn EeGgEeNn HhÄäLlSsAa DdEeNn BbÄäSsTtAa IiıNnVvEeSsTtEeRrIiıNnGgEeNn DdUu KkAaNn GgÖöRrAa...AaTtTt IiıNnVvEeSsTtEeRrAa Iiı DdIiıNn EeGgEeNn HhÄäLlSsAa GLAD SOMMAR! Ni har varit helt fantastiska, jag har fått mycket träningsinspiration

Läs mer

Kursmaterial. ProfylaxGruppen i Sverige AB AnnasProfylax Webbkurs Sidan 1 av 16

Kursmaterial. ProfylaxGruppen i Sverige AB AnnasProfylax Webbkurs Sidan 1 av 16 Kursmaterial ProfylaxGruppen i Sverige AB AnnasProfylax Webbkurs Sidan 1 av 16 Avsnitten AVSLAPPNING, DJUP-, MELLAN- OCH LÄTTANDNING Att andas och slappna av är inte helt lätt när det gör ont. Hur vi andas

Läs mer

Hälsa och Livsstil: STYRKETRÄNING och IDROTTSSKADOR STYRKETRÄNING

Hälsa och Livsstil: STYRKETRÄNING och IDROTTSSKADOR STYRKETRÄNING Hälsa och Livsstil: STYRKETRÄNING och IDROTTSSKADOR STYRKETRÄNING Vad menas med styrketräning? Med styrketräning menar man att man belastar kroppen med en given belastning. Genom att styrketräna förstärker

Läs mer

Träningsguide för dig som är gravid

Träningsguide för dig som är gravid Träningsguide för dig som är gravid I dag har vi ett brett träningsutbud som erbjuder dig så många möjligheter att anpassa din träning efter lust, dagsform och andra behov, att du som väntar barn kan välja

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Cykelns delar... 3 Tips och råd... 4 Montering... 6 Underhåll... 10 Säkerhet... 15

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Cykelns delar... 3 Tips och råd... 4 Montering... 6 Underhåll... 10 Säkerhet... 15 INSTRUKTIONSBOK 2 GRATTIS TILL DITT KLOKA VAL AV CYKEL! INNEHÅLLSFÖRTECKNING Cykelns delar.............................. 3 Tips och råd............................... 4 Montering.................................

Läs mer

Magbild gravid 19 veckor

Magbild gravid 19 veckor Magbild gravid 19 veckor Idag har det gått 19 veckor av graviditeten och jag går in i vecka 20, nästan hälften! Det här går i ett rasande tempo. Enligt gravidappen börjar nu kosten jag äter påverka barnets

Läs mer

Monteringsanvisning och Garanti

Monteringsanvisning och Garanti Monteringsanvisning och Garanti Sängen som ger dig mer Stjärnbädden har en tydlig filosofi att ge högsta kvalitet, bästa sovkomfort och att alltid erbjuda riktigt prisvärda sängar Med en säng från Stjärnbädden

Läs mer

HRM ROLLATOR BRUKSANVISNING

HRM ROLLATOR BRUKSANVISNING HRM ROLLATOR BRUKSANVISNING HRM Rollator är en standardrollator som är byggd för att underlätta användarens gående och därmed öka rörelsefriheten. HRM Rollator är i stort sett underhållsfri och därför

Läs mer

Instruktion för användare av COMFORTABEL. Sängryggstöd

Instruktion för användare av COMFORTABEL. Sängryggstöd Instruktion för användare av COMFORTABEL Sängryggstöd COMFORTABEL Sängryggstöd är ett enkelt och lättmonterat hjälpmedel för privatsängar i hemsjukvård eller liknande. Sängryggstödet skall placeras på

Läs mer

MIN AKTIVITET Vi är många som tycker om att röra på oss! Vad är det som händer med oss då? KONDITION Uthållighet, förmågan att arbeta under längre tid Kroppens förmåga att ta upp och transportera syre

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL E-GREEN S SERIE

ANVÄNDARMANUAL E-GREEN S SERIE ANVÄNDARMANUAL E-GREEN S SERIE 1. Introduktion Innehållsförteckning 1. Introduktion 2. Produktbeskrivning 2.1 Ramnummer 3. Fäste av batteri 3.1 Batteri -/felindikator 4. Användning av styreenhet 4.1 Montering

Läs mer

my baby carrier SVENSKA BRUKSANVISNING

my baby carrier SVENSKA BRUKSANVISNING my baby carrier BRUKSANVISNING SVENSKA Integrerat huvudstöd VIKTIGT! SPARA BRUKS- ANVISNINGEN SÅ ATT DU HAR DEN TILL HANDS OM DU SKULLE BEHÖVA DEN IGEN! Integrerad ryggförlängning... > VARNINGAR VARNING:

Läs mer

Maxlast: 125kg. Visuell inspektion Gör regelbundna funktionskontroller på lyften. Kontrollera att materialet är helt fritt från skador.

Maxlast: 125kg. Visuell inspektion Gör regelbundna funktionskontroller på lyften. Kontrollera att materialet är helt fritt från skador. Manual 1 5 MiniLift125 är en elektrisk uppresningslyft för personer med nedsatt rörlighet. Den är utvecklad för inomhusbruk och för att på ett skonsamt sätt resa upp en person till stående tillsammans

Läs mer

Mindfull STÅENDE Yoga

Mindfull STÅENDE Yoga Mindfull STÅENDE Yoga Tack min kollega Leg psykolog och MBSR-lärare Åshild Haaheim som fotograferat rörelserna på Garrison Institute. Intention & Yogafilosofi Intentionen med mindfull yoga är att utforska

Läs mer

KRONISK LEDBANDSSKADA I FOTLEDEN REHABILITERINGSPROGRAM VID KRONISK LEDBANDSSKADA I FOTLEDEN INLEDANDE FAS DAG 1 14 MÅLSÄTTNING METOD. Figur 1.

KRONISK LEDBANDSSKADA I FOTLEDEN REHABILITERINGSPROGRAM VID KRONISK LEDBANDSSKADA I FOTLEDEN INLEDANDE FAS DAG 1 14 MÅLSÄTTNING METOD. Figur 1. REHABILITERINGSPROGRAM VID KRONISK LEDBANDSSKADA I FOTLEDEN INLEDANDE FAS DAG 1 14 MÅLSÄTTNING Reducera eller ta bort all provocerande belastning av skadad vävnad. Öka cirkulationen av ledvätska och öka

Läs mer

Tack för att du valt en produkt från HELITE. Läs denna bruksanvisning noggrant för att få största möjliga glädje av din Helite-produkt.

Tack för att du valt en produkt från HELITE. Läs denna bruksanvisning noggrant för att få största möjliga glädje av din Helite-produkt. Helite Airbag-plagg Användarhandbok Tack för att du valt en produkt från HELITE. Läs denna bruksanvisning noggrant för att få största möjliga glädje av din Helite-produkt. Innehåll 1. Säkerhetsföreskrifter...

Läs mer

CROSSTRAINER CT175. Montering Träningsdatorn Träningstips. Art nr 70-7225 1 CROSSTRAINER CT175

CROSSTRAINER CT175. Montering Träningsdatorn Träningstips. Art nr 70-7225 1 CROSSTRAINER CT175 Montering Träningsdatorn Träningstips CROSSTRAINER CT175 Art nr 70-7225 1 CROSSTRAINER CT175 Denna produkt är designad, tillverkad, testad och avsedd för hemmabruk. Kära kund, Vi tackar dig för att du

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL. CLASSIC 3 / 7 växlar

ANVÄNDARMANUAL. CLASSIC 3 / 7 växlar ANVÄNDARMANUAL CLASSIC 3 / 7 växlar C-PACT CITY DAM 3 / 7 växlar CITY HERR 7 växlar Grattis till din nya Lifebike Elcykel! Lifebike är en cykel med elmotor. Fördelen är att den underlättar cyklingen när

Läs mer

BRUKSANVISNING. Den här produkten är i linje med det som föreskrivs i Direktiv 1999/5/EC

BRUKSANVISNING. Den här produkten är i linje med det som föreskrivs i Direktiv 1999/5/EC BRUKSANVISNING VARNING Innehåller smådelar, ej lämplig för barn under 3 å. Rör aldrig en roterande propeller. Flyg aldrig helikoptern ovanför någons huvud. En vuxen person bör alltid närvara när helikoptern

Läs mer

Testa din förmåga att röra en kroppsdel och hålla andra helt stilla. Sätt score för varje del: 0=Klarar; 1=Klarar inte.

Testa din förmåga att röra en kroppsdel och hålla andra helt stilla. Sätt score för varje del: 0=Klarar; 1=Klarar inte. Test Protokoll : GG Fysiska tester Kropp och hälsa 1. Kroppslängd Mät din kroppslängd när du står uppsträckt barfota. Kroppslängd 2. Kroppsvikt Mät helst kroppsvikten naken på morgonen efter toalettbesök

Läs mer

7:2 HÖFTBÄLTE 10 8:1 MONTERING AV SUPPORTSERIEN 11 9:1 BORD 12 10:1 MONTERING I BIL 13 11:1 VRIDPLATTA 14 12:1 UNDERHÅLL & GARANTI 15

7:2 HÖFTBÄLTE 10 8:1 MONTERING AV SUPPORTSERIEN 11 9:1 BORD 12 10:1 MONTERING I BIL 13 11:1 VRIDPLATTA 14 12:1 UNDERHÅLL & GARANTI 15 1 Produkten är endast avsedd att användas som en bilbarnstol producerad av. SENAST UPPDATERAD 2014-01-08 Vi gratulerar dig till ditt val av bilbarnstol Zitzi Carseat Pro. Det är en säkerhetsstol att växa

Läs mer