BRUKSANVISNING FRÅGOR? Besök vår webbplats VARNING. Modellnr NTEVEX Serienummer: Serienummer Dekal

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BRUKSANVISNING FRÅGOR? Besök vår webbplats www.iconsupport.eu VARNING. Modellnr NTEVEX74612.0 Serienummer: Serienummer Dekal"

Transkript

1 Modellnr NTEVEX76.0 Serienummer: BRUKSANVISNING Serienummer Dekal Skriv serienumret i utrymmet ovan för referens. FRÅGOR? Om du har frågor eller om det saknas några komponenter kan du kontakta oss: Sverige Ring: Webbplats: E-postadress: VARNING Läs alla säkerhetsföreskrifter och instruktioner i den här bruksanvisningen innan du använder maskinen. Förvara bruksanvisningen på ett säkert ställe. Besök vår webbplats

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING PLACERING AV VARNINGSDEKAL VIKTIGA SÄKERHETSFÖRESKRIFTER INNAN DU BÖRJAR MONTERING ANVÄNDA MOTIONSCYKELN MÄTA PULSEN KONSOLENS FUNKTIONER UNDERHÅLL OCH FELSÖKNING RIKTLINJER FÖR TRÄNINGEN SPRÄNGSKISS LISTA ÖVER KOMPONENTER RESERVDELAR Sista sidan PLACERING AV VARNINGSDEKAL På den här bilden kan du se var varningsdekalen/-dekalerna ska placeras. Om en dekal saknas eller inte går att läsa ringer du telefonnumret på bruksanvisningens framsida, så får du en ny dekal utan kostnad. Placera dekalen enligt bilden. Obs! Dekalen/dekalerna visas eventuellt inte i naturlig storlek.

3 VIKTIGA SÄKERHETSFÖRESKRIFTER VARNING: För att minska risken för allvarliga skador ska du läsa alla viktiga säkerhetsföreskrifter och instruktioner i den här bruksanvisningen och alla varningar på cykeln innan du använder den. ICON tar inget ansvar för personskador eller skador på egendom som uppstår av eller genom användning av den här produkten.. Innan du påbörjar din träning ska du rådfråga en läkare. Detta är särskilt viktigt om du är över 35 år gammal eller har befintliga problem med hälsan. 9. Ha lämpliga kläder på dig medan du tränar. Bär inte lösa kläder som kan fastna i cykeln. Ha alltid träningsskor på dig så att fötterna skyddas.. Motionscykeln ska endast användas enligt beskrivningen i bruksanvisningen. 3. Det är ägarens ansvar att se till att alla som använder motionscykeln får tillräckligt med information om alla säkerhetsföreskrifter.. Motionscykeln är endast avsedd för hemmabruk. Den får inte användas i kommersiella eller institutionella miljöer eller hyras ut. 5. Förvara motionscykeln inomhus på avstånd från fukt och damm. Cykeln får inte placeras i ett garage eller på en övertäckt uteplats eller i närheten av vatten. 6. Placera motionscykeln på en jämn yta med en matta under som skyddar golvet eller mattan. Se till att det finns ett spelrum på minst 0,6 meter framför och bakom motionscykeln. 7. Inspektera och dra åt alla komponenter med regelbundna mellanrum. Slitna delar ska bytas med en gång. 0. Motionscykeln ska inte användas av personer som väger över 5 kg.. Håll alltid ryggen rak medan du använder motionscykeln. Böj inte på ryggen.. Motionscykeln har inget frihjul, utan pedalerna fortsätter att röra sig tills svänghjulet stannar. Sänk tramphastigheten på ett kontrollerat sätt. 3. Om du vill stoppa svänghjulet snabbt trycker du bromsspaken nedåt.. När motionscykeln inte används drar du åt motståndsratten helt för att hindra svänghjulets rörelse. 5. För att undvika skador på bromsbeläggen bör du inte smörja in dem. 6. Överdriven träning kan leda till allvarliga skador eller dödsfall. Om du känner dig svag eller får ont när du tränar ska du genast sluta träna och vila. 8. Förvara motionscykeln utom räckhåll för barn under år och husdjur. 3

4 INNAN DU BÖRJAR Tack för att du har köpt NordicTrack GX 5.. Den här cykeln har en rad funktioner som gör din träning i hemmet både roligare och mer effektiv. Läs den här bruksanvisningen noga innan du använder cykeln. Se efter på bruksanvisningens framsida om du har frågor efter att ha läst igenom den. Det är enklare för oss att hjälpa dig om du noterar produktens modellnummer och serienummer innan du kontaktar oss. Modellnumret är NTEVEX76.0 och serienummerdekalens placering anges på bruksanvisningens framsida. Motståndsratt Konsol Sadel Bromsspak Styre Inställningshandtag Inställningsratt Inställningsratt Pedal/rem Hållare för vattenflaska* Sändare Utjämningsfot Hjul * Vattenflaska ingår ej Utjämningsfot

5 MONTERING Monteringen kräver två personer. Placera alla delar av motionscykeln i ett fritt område och ta bort förpackningsmaterialet. Kasta inte förpackningsmaterialet förrän du är klar med monteringen. Förutom det medföljande verktyget/verktygen kräver monteringen en justerbar skruvnyckel. stjärnskruvmejsel och en När du monterar träningscykeln använder du bilderna nedan för att identifiera smådelar. Siffran inom parentes under varje bild är delens nyckelnummer, från den LISTA ÖVER KOMPONENTER som finns i slutet av den här handboken. Siffran som står efter parentesen är det antal som krävs för montering. Obs! Om en del inte finns med bland delarna kontrollerar du om den är förmonterad. STEG Läs igenom informationen ovan innan du börjar för att underlätta monteringen. Ta bort de två skruvarna, de två brickorna och transportstödet (visas inte) från ramens bakre del (). Kasta skruvarna, brickorna och transportstödet. Leta upp det bakre stödet (7), som inte har några hjul. QQ QU Montera det bakre stödet (7) på ramen () med två skruvar M0 5 mm (3) och två stödbrickor (33). a Y STEG Ta bort de två skruvarna, de två brickorna och transportstödet (visas inte) från ramens främre del (). Kasta skruvarna, brickorna och transportstödet. Montera det främre stödet (8) på ramen () med två skruvar M0 5 mm (3) och två stödbrickor (33). QU QQ Y b 5

6 STEG 3 Leta upp den högra pedalen (35), markerad med ett R. Dra åt den högra pedalen (35) medurs ordentligt in i den högra vevarmen (6) med en justerbar skruvnyckel. Oe Dra åt vänster pedal (visas inte) moturs in i den vänstra vevarmen (visas inte). QV STEG Rikta styrstolpen () som bilden visar. Leta sedan upp inställningsratten (3) vid ramens främre del (). Lossa inställningsratten och dra den utåt. Sätt sedan in styrstolpen () i ramen. U Flytta styrstolpen () uppåt eller nedåt till önskat läge, släpp inställningsratten (3) in i något av inställningshålen i styrstolpen och dra sedan åt inställningsratten. Se till att inställningsratten är ordentligt insatt i ett inställningshål. Y OQ STEG 5 Sätt fast styret (5) på styrstolpen () med handtaget (3) och handtagsbrickan (3). V Obs! Handtaget (3) fungerar som en spärrhake. Vrid handtaget medurs, dra handtaget utåt, vrid handtaget moturs, för handtaget inåt och vrid sedan handtaget medurs igen. Upprepa proceduren tills handtaget sitter fast ordentligt. U QO QY 6

7 STEG 6 Rikta sadelstolpen () som bilden visar. Leta upp inställningsratten (3) vid ramens bakre del (). Lossa inställningsratten och dra den utåt. Sätt sedan sadelstolpen () i ramen. O Flytta sadelstolpen () uppåt eller nedåt till önskat läge, släpp inställningsratten (3) till ett inställningshål i sadelstolpen och dra sedan åt inställningsratten. Se till att inställningsratten är ordentligt insatt i ett inställningshål. Y OQ STEG 7 Rikta sadeln () och sadelhållaren (3) som bilden visar. Montera sadeln () på sadelhållaren (3) med två sexkantmuttrar M8 (7). Kontrollera att sadelns främre del är riktad rakt fram innan du drar åt sexkantmuttrarna. Leta upp inställningsratten (3) vid sadelstolpen (). Lossa inställningsratten och dra den utåt. Sätt sedan in sadelhållaren (3) i sadelstolpen. OQ O OO ay Q Flytta sadelhållaren (3) till önskat läge, släpp inställningsratten (3) i något av inställningshålen i sadelhållaren och dra sedan åt inställningsratten. Se till att inställningsratten är ordentligt insatt i ett inställningshål. STEG 8 Montera hållaren för vattenflaskan (7) på ramen () med två skruvar M5 mm (63) och två M5-brickor (60). au e[ Y eq 7

8 STEG 9 Montera konsolfästet (78) på styret (5) med två fästskruvar (76). V STEG 0 För konsolen (75) krävs två AAA-batterier (medföljer ej). Vi rekommenderar alkaliska batterier. VIKTIGT! Om konsolen har utsatts för låga temperaturer ska den värmas upp till rumstemperatur innan du sätter i batterierna. Annars kan konsolens display eller andra elektroniska komponenter skadas. Ta bort batterilocket från konsolens baksida (75), och placera batterierna i batterifacket. Placera batterierna enligt markeringen inuti batterifacket. Sätt sedan tillbaka batterilocket. STEG Montera konsolen (75) på konsolfästet (78) med en konsolskruv (77). 8

9 STEG För sändaren (8) krävs två AAA-batterier (medföljer ej). Vi rekommenderar alkaliska batterier. Ta bort batterilocket från sändarens framsida (8), och placera batterierna i batterifacket. Placera batterierna enligt markeringen inuti batterifacket. Sätt sedan tillbaka batterilocket. VIKTIGT! Mät från övre delen av stödet upp 9 cm längs ramen () som bilden visar. Sändaren (8) ska fästas här. Ta bort den självhäftande baksidan från kardborrbanden (79). Tryck fast ett kardborrband på den angivna platsen på ramen (). Vrid sändaren (8) som bilden visar. Tryck fast det andra kardborrbandet (79) på baksidan av sändaren. Fäst sändaren (8) på ramen () med kardborrbanden (79). STEG 3 Anslut reedkontakten (80) till sändaren (8). Sätt in den andra delen av reedkontakten (80) i klämman (8). Rotera svänghjulet (36) tills magneten (8) är justerad mot änden av reedkontakten (80). Flytta reedkontakten (80) så att mellanrummet mellan reedkontakten och magneten (8) är ungefär 3 mm. b[ by STEG Kontrollera att alla delar är ordentligt åtdragna innan du använder motionscykeln. Obs! När monteringen är klar kan det finnas delar över. Placera en matta under motionscykeln för att skydda golvet. 9

10 ANVÄNDA MOTIONSCYKELN JUSTERA SADELNS VINKEL Du kan justera sadelvinkeln till det läge som känns bekvämast. Du kan även skjuta sadeln framåt eller bakåt för att öka komforten eller justera avståndet till styret. Se bilden för monteringssteg 7 på sidan 8 för information om hur du justerar sadeln. Lossa muttrarna på sadelklämman några varv och vrid sedan sadeln uppåt eller nedåt, eller skjut sadeln framåt eller bakåt till önskat läge. Dra sedan åt muttrarna igen. JUSTERA SADELNS HORISONTELLA LÄGE För att justera sadelns horisontella läge Sadel lossar du först på inställningsratten och drar den nedåt. Flytta sedan sadeln framåt eller bakåt, släpp inställningsratten Inställningsratt något av inställningshålen i sadelhållaren och dra sedan åt dra åt inställningsratten ordentligt. Se till att inställningsratten är ordentligt insatt i ett inställningshål. JUSTERA SADELSTOLPEN Sadeln måste sitta lagom högt för att träningen ska vara effektiv. När du cyklar ska knäna vara något böjda när pedalerna befinner sig längst ned. Du justerar sadelstolpens höjd genom att först lossa på inställningsratten och dra den utåt. Flytta sedan sadelstolpen Sadelstolpe Inställningsratt uppåt eller nedåt, släpp inställningsratten i ett inställningshål i sadelstolpen och dra sedan åt inställningsratten ordentligt. Se till att inställningsratten är ordentligt insatt i ett inställningshål. JUSTERA STYRETS HORISONTELLA LÄGE För att justera styrets horisontella läge lossar du på handtaget, flyttar det framåt eller bakåt till önskat läge och drar sedan åt handtaget. Obs! Handtaget fungerar som en spärrhake. För att lossa handtaget, vrider du handtalet moturs, drar handtaget utåt, vrider handtaget medurs, för handtaget inåt och vrider sedan handtaget moturs igen. Upprepa proceduren igen i omvänd ordning för att dra åt det monterade handtaget i enlighet med alla lokala föreskrifter och förordningar. JUSTERA STYRSTOLPEN Styre Handtag För att justera höjden på Styrstolpe styrstolpen lossar du först på inställningsratten och drar den utåt. Inställningsratt Flytta sedan styrstolpen uppåt eller nedåt, släpp inställningsratten i något av inställningshålen i styrstolpen och dra sedan åt dra åt inställningsratten ordentligt. Se till att inställningsratten är ordentligt insatt i ett inställningshål. 0

11 HUR DU JUSTERAR PEDALREMMARNA Dra åt pedalremmarna (se ritningen på sidan ) genom att dra i ändarna. Lossa pedalremmarna genom att hålla ned flikarna på spännena, justera pedalremmarna till önskat läge och sedan släppa flikarna. JUSTERA TRAMPMOTSTÅNDET Om du vill öka motståndet i pedalerna vrider Motståndsratt du motståndsratten medurs. Om du vill minska Bromsspak motståndet vrider du motståndsratten moturs. Tryck bromsspaken nedåt om du snabbt vill stoppa svänghjulet. Svänghjulet bör nu stanna omedelbart. VIKTIGT! När motionscykeln inte används ska motståndsratten vara helt åtdragen. JUSTERING AV MOTIONSCYKELNS PLACERING Om motionscykeln gungar lite på golvet under användning vrider du på den ena eller båda utjämningsfötterna på det främre eller bakre stödet (se ritningen på sidan ) tills den gungande rörelsen är avhjälpt. UNDERHÅLL AV MOTIONSCYKELN Inspektera och dra åt motionscykelns alla delar regelbundet. Slitna delar ska bytas med en gång. Rengör motionscykeln med en fuktig trasa och lite milt rengöringsmedel. VIKTIGT! Undvik skador på konsolen genom att skydda den mot vätska och hålla den borta från direkt solljus. JUSTERA STYRSTOLPEN Om konsolen inte visar korrekt feedback bör reedkontakten justeras. Se bilden för monteringssteg 3 på sidan 0 för information om hur du justerar reedkontakten. Rotera svänghjulet tills magneten är justerad mot reedkontakten. Skjut reedkontakten en bit närmare eller längre bort från magneten. Rotera sedan svänghjulet ett ögonblick. Upprepa de här åtgärderna tills konsolen visar korrekt feedback.

12 ANVÄNDA HJÄRTFREKVENSMONITORN Mät hjärtfrekvensen om du vill Du kan mäta hjärtfrekvensen med hjälp av bröstpulssensorn. När pulsen har identifierats visas hjärtfrekvensen på displayen. Om hjärtfrekvensen inte visas läser du anvisningarna om felsökning. Använd aldrig alkohol, slipmedel eller kemikalier för att rengöra sensorerna. SÄTTA IGÅNG HJÄRTFREKVENSMONITORN Hjärtfrekvensmonitorn innehåller två komponenter: en bröstrem och en sensorenhet (se bilden nedan). För in fliken på bröstremmens ena ände i sensorenhetens ena ände, som den infällda bilden visar. Tryck på änden av sensorenheten under spännet på bröstremmen. Flik Sensorenhet Bröstrem Sensorenhet Flik Spänne Fliken ska sitta jäms med sensorenhetens främre del. Vira redan hjärtfrekvensmonitorn runt bröstkorgen och fäst den andra änden av bröstremmen vid sensorenheten. Justera längden på bröstremmen vid behov. Hjärtfrekvensmonitorn ska sitta under kläderna, tätt mot huden och så högt under bröstmusklerna/brösten som är bekvämt. Kontrollera att logotypen på sensorenheten är riktad framåt och att rätt sida är vänd uppåt. Dra sensorenheten några centimeter från kroppen och leta upp de två elektrodytorna på insidan (elektrodytorna är täckta av grunda upphöjningar). Använd en saltlösning, exempelvis saliv eller kontaktlinsvätska, för att fukta båda elektrodytorna. Placera sensorenheten på bröstkorgen igen. UNDERHÅLL Torka av hjärtfrekvensmonitorn efter varje användningstillfälle. Hjärtfrekvensmonitorn aktiveras när du fuktar elektrodytorna och applicerar hjärtfrekvensmonitorn. Monitorn stängs av när den avlägsnas och elektrodytorna torkas av. Om hjärtfrekvensmonitorn inte torkas av efter varje användningstillfälle kan batterierna laddas ut snabbt. Förvara hjärtfrekvensmonitorn på en varm, torr plats. Förvara inte hjärtfrekvensmonitorn i en plastpåse eller annan behållare som kan samla fukt. Utsätt inte hjärtfrekvensmonitorn för direkt solljus under längre stunder eller för temperaturer över C eller under 0 C. Böj eller sträck inte sensorenheten för mycket vid användning eller förvaring av hjärtfrekvensmonitorn. Rengör sensorenheten med en fuktig trasa. Använd aldrig alkohol, slipmedel eller kemikalier. Handtvätta och lufttorka hjärtfrekvensmonitorn. FELSÖKNING Om hjärtfrekvensmonitorn inte fungerar som den ska kan du prova med nedanstående förslag. Kontrollera att du applicerar hjärtfrekvensmonitorn på det sätt som beskrivs till vänster. Obs! Om hjärtfrekvensmonitorn inte fungerar trots att den är placerad enligt beskrivningen flyttar du den en bit längre ned eller högre upp på bröstet. Använd en saltlösning, exempelvis saliv eller kontaktlinsvätska, för att fukta båda elektrodytorna på sensorenheten. Om hjärtfrekvensvärdena inte visas förrän du börjar svettas fuktar du elektrodytorna igen. Sätt dig nära konsolen för att konsolen ska visa hjärtfrekvensvärdena. Hjärtfrekvensmonitorn är utformad för att fungera för personer som har normal hjärtrytm. Vissa medicinska tillstånd, exempelvis ventrikelprematurslag, takykardi och arytmi, kan orsaka problem med hjärtfrekvensavläsningen. Hjärtfrekvensmonitorns drift kan påverkas av elektromagnetisk interferens som orsakas av högspänningsledningar eller andra källor. Om du misstänker att det här problemet kan ha uppstått kan du prova med att placera cykeln på en annan plats.

13 KONSOLENS FUNKTIONER. Sätt på konsolen Sätt på konsolen genom att trycka på en valfri knapp på konsolen eller bara börja trampa.. Tryck på knapparna RESET: Tryck på den här knappen för att radera inställningsvärdet i datorn. Tryck på knappen RESET och håll ned den i två sekunder för att återställa alla funktionssiffror. SET: Tryck på den här knappen för att konfigurera värdena Tid, Avstånd, Kalorier och Puls. Du kan hålla in knappen för att öka värdet snabbare (datorn måste vara vara pausad). MODE: Tryck på den här knappen för att bekräfta alla inställningar och för att växla från ett värde till ett annat. Konsolen har en rad olika funktioner designade för att ge omedelbar feedback vid träning och göra dina träningspass mer effektiva. Innan du använder konsolen kontrollerar du att batterierna är isatta i konsolen och sändaren (se monteringssteg 0 på sidan 8 och monteringsteg på sidan 9). Om det finns en plastremsa på displayen tar du bort den. Följ förloppet på displayen. Konsolen har sju displayskärmar där följande träningsinformation visas: RPM (Varv/min) Här visas hur snabbt du trampar på pedalerna, i varv per minut (RPM) eller i (km/h). En ny displayskärm visas var sjätte sekund. Time (Tid) Här visas hur lång tid som har gått. Obs! När du har valt ett smartprogram visas återstående tid av programmet på displayen i stället för hur lång tid som gått. Distance (Avstånd) på den här skärmen visas hur långt du har trampat i sammanlagt antal varv. Calories (Kalorier) på den här skärmen visas ungefär hur många kalorier du har bränt. Scan (Sök igenom) Visar alla funktionerna TIME -> DISTANCE -> CALORIES -> PULSE -> RPM/SPEED i följd. HUR DU ANVÄNDER KONSOLEN Kontrollera att produkten är korrekt inkopplad (se sidan UNDERHÅLL OCH FELSÖKNING). Om det finns ett genomskinligt plastblad på konsolens framsida drar du bort det. RECOVERY: Tryck på den här knappen om du vill aktivera återhämtningstestet. 3. Börja trampa och följ förloppet på displayen Medan du tränar visas det valda läget på konsolen.. När du har tränat klart stängs konsolen av automatiskt Konsolen har en automatisk avstängningsfunktion. Om pedalerna inte flyttas och konsolens knappar inte trycks ned på några minuter stängs strömmen av automatiskt så att batterierna inte används i onödan. Hur du använder pulsåterhämtningstestet: Detta är en funktion för att kontrollera pulsåterhämtningen på en skala mellan F och F6 där F är bäst och F6 är sämst. För att mätningen ska fungera korrekt måste du testa direkt när träningspasset har avslutats genom att trycka på knappen TEST (RECOVERY) och sedan sluta träna. När du har tryckt på knappen ska du även sätta på hjärtfrekvensmätaren ordentligt. Testet varar i en minut och resultatet visas på displayen. Om datorn inte detekterar hjärtfrekvensen aktiveras inget pulsåterhämtningstest när du trycker på TEST (RECOVERY). Under pulsåterhämtningstestet kan du avsluta testet och återgå till stoppstatus genom att trycka på TEST (RECOVERY). Varning! Dessa data kan inte användas i medicinskt syfte. Testet kan enbart ge en ungefärlig idé om hur din kondition förändras vid träning. 3

14 ANPASSA KONSOLINSTÄLLNINGARNA. Sätt igång konsolen. Sätt igång konsolen genom att trycka på valfri knapp.. Ställ in ett mål vid behov. När konsolen är igång trycker du på MODE-knappen tills den funktion som du vill konfigurera visas. Tryck på knappen SET tills du når det värde som du vill arbeta mot under ditt träningspass. Tryck på knappen MODE igenom om du vill lägga till ytterligare ett mål. 3. Börja träningspasset. På konsolen visas hur länge och hur långt du har cyklat.. Följ förloppet på displayen. På konsolen visas hur länge och hur långt du har cyklat. Obs! När du har valt ett smartprogram visas återstående tid av programmet på displayen i stället för hur lång tid som gått. Dessutom visas hur snabbt du trampar (i varv/min eller km/timme), hur många kalorier du har bränt liksom din hjärtfrekvens om du använder bröstremssensorn. 5. Mät hjärtfrekvensen om du vill. se HUR DU MÄTER PULSEN på sidan. 6. När du har tränat klart går konsolen över till viloläge automatiskt. Om pedalerna står stilla i några sekunder går konsolen över till viloläge. Om du inte rör pedalerna eller trycker på konsolens knappar på några minuter stängs konsolen av automatiskt.

15 UNDERHÅLL OCH FELSÖKNING Inspektera och dra åt motionscykelns alla delar regelbundet. Slitna delar ska bytas med en gång. Rengör motionscykeln med en fuktig trasa och lite milt rengöringsmedel. VIKTIGT! Undvik skador på konsolen genom att skydda den mot vätska och hålla den borta från direkt solljus. 5

16 RIKTLINJER FÖR TRÄNINGEN VARNING: Innan du börjar med detta eller något annat träningsprogram ska du rådfråga en läkare. Detta är särskilt viktigt om du är över 35 år gammal eller har befintliga problem med hälsan. Pulssensorn är ingen medicinteknisk produkt. Det finns olika faktorer som kan påverka avläsningar av hjärtfrekvensen. Pulssensorn är endast avsedd som ett träningsredskap och används för att fastställa allmänna tendenser för hjärtfrekvensen. Med hjälp av de här riktlinjerna kan du planera ditt träningsprogram. Du kan få detaljerad träningsinformation från din läkare eller i lämpliga böcker. Tänk på att god kost och tillräckligt med vila är mycket viktigt för att uppnå goda resultat. TRÄNINGSINTENSITET Oavsett om du vill förbränna fett eller stärka hjärtkärlsystemet är det viktigt att träna med lämplig intensitet. Du kan utgå från din hjärtfrekvens för att hitta rätt intensitetsnivå. I tabellen nedan visas rekommenderad hjärtfrekvens för att förbränna fett och träna aerobiskt. Fettförbränning För att förbränna fett effektivt måste du träna med låg intensitet under en längre period. Under de första träningsminuterna använder kroppen kolhydratkalorier för att få energi. Först när du har tränat i några minuter börjar kroppen använda lagrade fettkalorier som energikälla. Om du vill förbränna fett ska du justera träningens intensitet tills hjärtfrekvensen ligger i närheten av det lägsta talet i din träningszon. För maximal fettförbränning ska du träna med hjärtfrekvensen i närheten av det mellersta talet för din träningszon. Aerobisk träning Om du vill stärka hjärtkärlsystemet måste du träna aerobiskt. Detta innebär att mycket syre krävs under längre perioder. När du vill träna aerobiskt justerar du träningens intensitet tills hjärtfrekvensen ligger i närheten av det högsta talet i din träningszon. RIKTLINJER FÖR TRÄNINGSPASS Uppvärmning Börja med 5 till 0 minuters stretching och lättare träning. Under uppvärmningen höjs kroppstemperaturen, hjärtfrekvensen och blodcirkulationen så att kroppen förbereds för träningen. Träning i träningszonen Träna i 0 till 30 minuter med hjärtfrekvensen i träningszonen. (Under de första veckorna ska hjärtfrekvensen inte ligga i träningszonen längre än 0 minuter.) Andas regelbundet och djupt när du tränar. Håll aldrig andan. Nedvarvning Avsluta med 5 till 0 minuters stretching. Med stretching ökar musklernas rörlighet och problem som kan uppstå efter träningen förebyggs. För att hitta lämplig intensitet letar du upp din ålder längst ned i tabellen (åldern avrundas till närmaste tio år). Med de tre talen ovanför åldern definieras din träningszon. Det lägsta talet är hjärtfrekvensen för fettförbränning, det mellersta talet är hjärtfrekvensen för maximal fettförbränning och det högsta talet är hjärtfrekvensen för aerobisk träning. TRÄNINGSFREKVENS För att bibehålla eller förbättra din kondition ska du träna tre gånger i veckan med minst en dags vila mellan varje träningspass. Efter några månaders regelbunden träning kan du träna oftare om du vill med upp till fem träningspass i veckan. Tänk på att nyckeln till framgång är att göra träningen till en regelbunden och trevlig del av din vardag. 6

17 FÖRSLAG PÅ STRETCHING Korrekt sätt att utföra flera grundläggande stretchningsövningar visas till höger. Rör på dig långsamt när du stretchar. Använd aldrig studsande rörelser.. Nudda tårna Stå med knäna något böjda och böj dig långsamt framåt från höfterna. Låt ryggen och axlarna slappna av och sträck dig nedåt mot tårna så långt du kan. Räkna till 5 och slappna sedan av. Upprepa tre gånger. Stretchar: hamstringsmusklerna, knänas baksida och ryggen.. Hamstringsmusklerna Sitt med ena benet utsträckt. För fotsulan på den andra foten mot dig och lägg den mot insidan av låret på det utsträckta benet. Sträck dig mot tårna så långt du kan. Räkna till 5 och slappna sedan av. Upprepa tre gånger per ben. Stretchar: hamstringsmusklerna, nedre delen av ryggen och ljumskarna. 3. Vader/hälsenor Placera ena benet framför det andra. Luta dig framåt och sätt händerna på en vägg. Håll det bakre benet rakt och den bakre foten platt på golvet. Böj på det främre benet, luta dig framåt och rör höfterna mot väggen. Räkna till 5 och slappna sedan av. Upprepa tre gånger per ben. Om du vill stretcha hälsenan ännu mer kan du även böja på det bakre benet. Stretchar: vader, hälsenor och fotleder.. Lårmuskeln Håll ena handen mot en vägg för balansens skull och ta tag i ena foten med andra handen bakom dig. Placera hälen så nära stussen som möjligt. Räkna till 5 och slappna sedan av. Upprepa tre gånger per ben. Stretchar: lår- och höftmuskler. 5. Insidan av låret 3 Sitt med fotsulorna ihop och knäna utåt. Dra in fötterna mot kroppen så långt som möjligt. Räkna till 5 och slappna sedan av. Upprepa tre gånger. Stretchar: lår- och höftmuskler. 5 7

18 8 SPRÄNGSKISS Modellnummer NTEVEX

19 LISTA ÖVER KOMPONENTER Modellnummer NTEVEX76.0 Artikel Beskrivning Antal Artikel Beskrivning Antal Ram Sadelstolpe Sadelhållare Styrstolpe Styre Spännfäste Bakre stöd Främre stöd Bromsspak Filtbricka Motståndsratt Höger skydd Vänster skydd Höger skärm Vänster skärm Utjämningsfot Styrstolpens bussning Stödkåpa Stolpkåpa Skärmskydd Hjul Sadel Inställningsratt Bromskåpa Ramkåpa Höger vevarm Vevkåpa Drivrem Spännfjäder Vev Handtag Handtagsbricka Stödbricka Skruv M0 5 mm 35 Höger pedal/rem Svänghjul Svänghjulsaxel Remskiva Svänghjulshylsa Överföringsremskiva Bromsbelägg Bromsklämma Rattbricka Svänghjulslager Vevlager Hjullager Låsring svänghjul Vevlåsring Mutter T Självgängande skruv Flänsmutter Huvmutter Vevmutter Caliperbroms Tunn sexkantmutter M Flänsmutter M6 Spännmutter Låsmutter M0 Skruv M5 0 mm Bricka M5 Sexkantmutter M8 Bromsvajer Skruv M5 mm Sadelstolpens bussning Bult M0 6 mm Vänster vevarm Vänster pedal/rem Bultset M6 30 mm Bult M6 0 mm Bromsbeläggsfäste Sexkantmutter M8 Flat bricka Bult M0 5 mm Hållare för vattenflaska Konsol Skruv fäste Skruv konsol Konsolfäste Kardborrfäste Reedkontakt Sändare Klämma Klämskruv Magnet * Monteringsverktyg * Bruksanvisning Obs! Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Information om beställning av reservdelar finns på baksidan av den här handboken. *Dessa komponenter finns inte avbildade. 9

20 RESERVDELAR Se efter på bruksanvisningens framsida om du vill beställa reservdelar. Det är enklare för oss att hjälpa dig om du har förberett följande information innan du kontaktar oss: produktens modellnummer och serienummer (se bruksanvisningens framsida) namnet på produkten (se bruksanvisningens framsida) numret på och beskrivningen av reservdelen/reservdelarna (se LISTA ÖVER KOMPONENTER och RITNING i slutet av bruksanvisningen) VIKTIG ÅTERVINNINGSINFORMATION FÖR EU-KUNDER Den här elektroniska produkten får inte bortskaffas i det kommunala avfallet. Tänk på miljön genom att återvinna produkten när den är uttjänt enligt lagstadgade krav. Använd återvinningsanläggningar som är behöriga att samla in den här typen av avfall i ditt område. På så vis bidrar du till att skydda naturtillgångar och förbättra europeiska standarder för miljöskydd. Om du behöver mer information om säkra och korrekta bortskaffningsmetoder kan du kontakta ditt lokala stadskontor eller din återförsäljare av den här produkten. SPECIFIKATIONER Öppet mått (L x B x H): 33,5 cm Produktvikt: 5 kg Tryck i Kina 0 Icon Health & Fitness, Inc.

BRUKSANVISNING FRÅGOR? Besök vår webbplats www.iconsupport.eu VARNING. Modellnr PFIVEX87212.0 Serienummer:

BRUKSANVISNING FRÅGOR? Besök vår webbplats www.iconsupport.eu VARNING. Modellnr PFIVEX87212.0 Serienummer: Modellnr PFIVEX87.0 Serienummer: BRUKSANVISNING Serienummerdekal Skriv serienumret i utrymmet ovan för referens. FRÅGOR? Om du har frågor eller om det saknas några komponenter kan du kontakta oss: Sverige

Läs mer

CASALL AB TRACK 98100

CASALL AB TRACK 98100 CASALL AB TRACK 9800 PLACERING AV VARNINGSDEKALER På den här ritningen visas var varningsdekalerna är placerade. Obs! Dekalerna visas inte i verklig storlek. VIKTIGA ANMÄRKNINGAR VARNING: Läs noga igenom

Läs mer

BRUKSANVISNING FRÅGOR? Besök vår webbplats www.iconsupport.eu VARNING. Modellnummer PFIVEX29415.1 Serienummer: Serienummerdekal

BRUKSANVISNING FRÅGOR? Besök vår webbplats www.iconsupport.eu VARNING. Modellnummer PFIVEX29415.1 Serienummer: Serienummerdekal BRUKSANVISNING Modellnummer PFIVEX945. Serienummer: Serienummerdekal Skriv serienumret i utrymmet ovan för referens. FRÅGOR? Om du har frågor eller om det saknas några komponenter kan du kontakta oss:

Läs mer

BRUKSANVISNING FRÅGOR? Besök vår webbplats www.iconsupport.eu VARNING. Modellnummer PFIVEX87214.0 Serienummer: Serienummerdekal

BRUKSANVISNING FRÅGOR? Besök vår webbplats www.iconsupport.eu VARNING. Modellnummer PFIVEX87214.0 Serienummer: Serienummerdekal Modellnummer PFIVEX874.0 Serienummer: BRUKSANVISNING FRÅGOR? Om du har frågor eller om det saknas några komponenter kan du kontakta oss: Sverige Ring: +40 59 786 Webbplats: www.iconsupport.eu E-post: csuk@iconeurope.com

Läs mer

BRUKSANVISNING FRÅGOR? FÖRSIKTIGHET. Modellnr. PFEVBE13710.0 Serienr. Anteckna serienumret ovan för referens. Dekal med serienummer

BRUKSANVISNING FRÅGOR? FÖRSIKTIGHET. Modellnr. PFEVBE13710.0 Serienr. Anteckna serienumret ovan för referens. Dekal med serienummer Modellnr. PFEVBE1710.0 Serienr. Anteckna serienumret ovan för referens. BRUKSANVISNING Dekal med serienummer FRÅGOR? Kontakta butiken där du handlade denna produkt om du har frågor eller om du fattas eller

Läs mer

BRUKSANVISNING FRÅGOR? Besök vår webbplats www.iconsupport.eu VARNING. Modellnr NTIVEX99414.0 Serienummer: Serienummer Dekal

BRUKSANVISNING FRÅGOR? Besök vår webbplats www.iconsupport.eu VARNING. Modellnr NTIVEX99414.0 Serienummer: Serienummer Dekal Modellnr NTIVEX99.0 Serienummer: BRUKSANVISNING Serienummer Dekal Skriv serienumret i utrymmet ovan för referens. FRÅGOR? Om du har frågor eller om det saknas några komponenter kan du kontakta oss: Sverige

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING PLACERING AV VARNINGSMÄRKEN. Placering av varningsdekaler 2. Viktiga säkerhetsföreskrifter 3. Innan du börjar 4.

INNEHÅLLSFÖRTECKNING PLACERING AV VARNINGSMÄRKEN. Placering av varningsdekaler 2. Viktiga säkerhetsföreskrifter 3. Innan du börjar 4. INNEHÅLLSFÖRTECKNING Placering av varningsdekaler 2 Viktiga säkerhetsföreskrifter 3 Innan du börjar 4 Montering 5 Drift 9 Underhåll och felsökning 16 Riktlinjer 17 Lista över delar 18 Översiktsdiagram

Läs mer

X-erfit 810 roddmaskin BRUKSANVISNING

X-erfit 810 roddmaskin BRUKSANVISNING X-erfit 810 roddmaskin BRUKSANVISNING INNEHÅLL SÄKERHETSFÖRESKRIFTER 2 SPRÄNGSKISS 8-9 CHECKLISTA FÖRE MONTERING 3 LISTA ÖVER DELAR 10-11 LISTA ÖVER MASKINVARA 4 MONITORINSTRUKTIONER 12-13 MONTERINGSINSTRUKTIONER

Läs mer

BRUKSANVISNING FÖRSIKTIGHET KUNDTJÄNST. Modellnr. NTIVEX83016.0 Serienr. Anteckna serienumret ovan för referens. Dekal med serienummer

BRUKSANVISNING FÖRSIKTIGHET KUNDTJÄNST. Modellnr. NTIVEX83016.0 Serienr. Anteckna serienumret ovan för referens. Dekal med serienummer Modellnr. NTIVEX83016.0 Serienr. Anteckna serienumret ovan för referens. BRUKSANVISNING Dekal med serienummer KUNDTJÄNST Om du har frågor, fattas delar eller har skadade delar kan du fi nna information

Läs mer

TRÄNINGSCYKEL. Bruksanvisning

TRÄNINGSCYKEL. Bruksanvisning TRÄNINGSCYKEL Bruksanvisning Modell:MCL130 VIKTIGT! Läs bruksanvisningen innan du börjar träna med det här redskapet. Spara bruksanvisningen för framtida behov. Specifikationerna för den här produkten

Läs mer

Titan Motionscykel SB240. Manual

Titan Motionscykel SB240. Manual Titan Motionscykel SB240 Manual Bästa kund Vi är glada för att du har valt en produkt från Titan. Denna kvalitetsprodukt är tillverkad för att användas i hemmet och är testad efter Europanorm EN 957. Innan

Läs mer

Casall INFINITY 1.2B motionscykel 91018

Casall INFINITY 1.2B motionscykel 91018 Casall INFINITY 1.2B motionscykel 91018 INFINITY 1.2B No:J-2 Allen Bolt M7*P1.0*30L (1) No:J-4 Spring Washer?7*2t(2) No:J-3 Regular Washer?7*1t(2) No:J-5 Bushing φ12*40l (1) No:J-8 Metal cover (1) No:J-7

Läs mer

MOTIONSCYKEL XT300 MANUAL

MOTIONSCYKEL XT300 MANUAL MOTIONSCYKEL XT300 MANUAL Läs igenom dessa instruktioner noggrant innan du börjar din träning. Spara denna manual, om produkten behöver reparation och/eller reservdelar. Säkerhetsföreskrifter Denna motionscykel

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INTRODUKTION/SÄKERHETSRIKTLINJER S. 2-3 MONTERINGSINSTRUKTIONER S. 4-6 SPRÄNGSKISS S. 7 DELLISTA S. 8 UPPVÄRMNING S.

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INTRODUKTION/SÄKERHETSRIKTLINJER S. 2-3 MONTERINGSINSTRUKTIONER S. 4-6 SPRÄNGSKISS S. 7 DELLISTA S. 8 UPPVÄRMNING S. 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INTRODUKTION/SÄKERHETSRIKTLINJER S. 2-3 MONTERINGSINSTRUKTIONER S. 4-6 SPRÄNGSKISS S. 7 DELLISTA S. 8 UPPVÄRMNING S. 09-10 2 INTRODUKTION / SÄKERHETSRIKTLINJER A. Introduktion Stort

Läs mer

Benefit B425 Bike 91105

Benefit B425 Bike 91105 Benefit B425 Bike 91105 1 B 425 M8Acorn Nut (51)-6 M8X65mm Carriage Bolt(52)-4 Curved Washer(53)-10 M8X65mmBolt(57)-2 M8X16mm Screw(19)-4 M5X20mm Screw(68)-2 Allen Key(1) Screwdriver (1) Wrench(1) (MM)

Läs mer

BRUKSANVISNING. för. Runner 1600

BRUKSANVISNING. för. Runner 1600 BRUKSANVISNING för Runner 1600 INNEHÅLL Förhållningsregler 3 Montering 4 Folding 7 Stigning 8 Dator 9 Underhåll 13 Justering av motorbälte 14 Justering av löpband 15 Översiktsdiagram 16 Delelista 17 Felsök

Läs mer

BRUKSANVISNING FÖRSIKTIGHET KUNDTJÄNST. Modellnr. NTEVEL75012.2 Serienr. Anteckna serienumret ovan för referens. Serienummer Dekal

BRUKSANVISNING FÖRSIKTIGHET KUNDTJÄNST. Modellnr. NTEVEL75012.2 Serienr. Anteckna serienumret ovan för referens. Serienummer Dekal Modellnr. NTEVEL75012.2 Serienr. Anteckna serienumret ovan för referens. BRUKSANVISNING Serienummer Dekal KUNDTJÄNST Om du har frågor, fattas delar eller har skadade delar kan du finna information på sidan

Läs mer

1. Översikt på spinningcykeln...3. 2. Säkerhetsföreskrifter...4. 3. Viktiga föreskrifter...5. 4. Sprängskiss...6. 5. Delar på spinningcykeln...

1. Översikt på spinningcykeln...3. 2. Säkerhetsföreskrifter...4. 3. Viktiga föreskrifter...5. 4. Sprängskiss...6. 5. Delar på spinningcykeln... MANUAL SP1.0 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Översikt på spinningcykeln...3 2. Säkerhetsföreskrifter...4 3. Viktiga föreskrifter...5 4. Sprängskiss...6 5. Delar på spinningcykeln...8 6. Checklista av smådelar

Läs mer

BENEFIT E420 CROSSTRAINER 93101

BENEFIT E420 CROSSTRAINER 93101 BENEFIT E420 CROSSTRAINER 93101 Allen Key-6mm*(1) NO:Q Carriage Bolt M8 NO:Q-1 Carriage Bolt M8 Screwdriver (1)14.24 NO:Q-2 Acorn Nut for M8 Bolt (8) Screwdriver (1)13.15 Box Spanner (1) NO:Q-10 Spring

Läs mer

ELEKTRISKT LÖPBAND PD111 BRUKSANVISNING

ELEKTRISKT LÖPBAND PD111 BRUKSANVISNING ELEKTRISKT LÖPBAND PD111 BRUKSANVISNING Läs anvisningarna noggrant före användning och spara på lämpligt ställe. Kontrollpanel sökning hastighet tid avstånd kalorier På/av Bruksanvisning Nödstoppbrytare

Läs mer

LÖPBAND 70T. www.jtc-sport.se. Art nr 32-500-1012

LÖPBAND 70T. www.jtc-sport.se. Art nr 32-500-1012 A n v ä n d a r m a n u a l LÖPBAND 70T B www.jtc-sport.se Art nr 32-500-1012 Bäste kund! Tack för att du valt vår produkt, vi önskar dig mycket nöje och gott resultat med din träning. Läs igenom alla

Läs mer

RODDMASKIN RW200 MANUAL

RODDMASKIN RW200 MANUAL RODDMASKIN RW200 MANUAL Läs igenom dessa instruktioner noggrant innan du börjar din träning. Spara denna manual, om produkten behöver reparation och/eller reservdelar. SÄKERHETS INSTRUKTIONER Denna roddmaskin

Läs mer

BRUKSANVISNING FÖRSIKTIGHET KUNDTJÄNST. Modellnr. NTEVEL77914.1 Serienr. Anteckna serienumret ovan för referens. Serienummerdekal (under ramen)

BRUKSANVISNING FÖRSIKTIGHET KUNDTJÄNST. Modellnr. NTEVEL77914.1 Serienr. Anteckna serienumret ovan för referens. Serienummerdekal (under ramen) Modellnr. NTEVEL77914.1 Serienr. Anteckna serienumret ovan för referens. BRUKSANVISNING Serienummerdekal (under ramen) KUNDTJÄNST Om du har frågor, fattas delar eller har skadade delar kan du finna information

Läs mer

Användarmanual Motionscykel XT 317

Användarmanual Motionscykel XT 317 Användarmanual Motionscykel XT 317 1. Säkerhetsföreskrifter För bästa säkerhet för motionären, kontrollera alltid så att inga delar är skadade Läs igenom denna manual innan du monterar eller använder produkten,

Läs mer

Dator i-series. DATORHANDBOK Reebok i-series-20090220

Dator i-series. DATORHANDBOK Reebok i-series-20090220 Dator i-series DATORHANDBOK Reebok i-series-20090220 ! Läs noggrant igenom försiktighetsåtgärderna som ingår i monteringsanvisningarna innan du monterar eller använder ditt träningsredskap. DISPLAY 1

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INTRODUKTION S. 4 VIKTIGA SÄKERHETSÅTGÄRDER S. 4-5 INNAN MONTERING S. 6 DELLISTA S. 7-8 HÅRDVARUDELLISTA S. 9 SPRÄNGSKISS S.

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INTRODUKTION S. 4 VIKTIGA SÄKERHETSÅTGÄRDER S. 4-5 INNAN MONTERING S. 6 DELLISTA S. 7-8 HÅRDVARUDELLISTA S. 9 SPRÄNGSKISS S. INNEHÅLLSFÖRTECKNING INTRODUKTION S. 4 VIKTIGA SÄKERHETSÅTGÄRDER S. 4-5 INNAN MONTERING S. 6 DELLISTA S. 7-8 HÅRDVARUDELLISTA S. 9 SPRÄNGSKISS S. 10 MONTERINGSINSTRUKTION S. 11-19 UPPVÄRMNING S. 20 WEEE

Läs mer

BRUKSANVISNING för 440 Magnetic

BRUKSANVISNING för 440 Magnetic BRUKSANVISNING för 440 Magnetic BUILT FOR HEALTH 1 INNEHÅLL SÄKERHET OCH FÖRHÅLLNINGSREGLER... 2 FØR DU BEGYNNERINNAN DU BÖRJAR... 3 MONTERING... 4 DISPLAY... 14 MÄTA HJÄRTRYTM... 15 ÖVERSIKTSDIAGRAM...

Läs mer

Sträck ut efter träningen

Sträck ut efter träningen Sträck ut efter träningen När du har tränat är det dags igen. Hoppar du över stretchingen får du lättare ömma, styva och korta muskler. Det är viktigt att uttänjningen sker i en lugn och behärskad takt.

Läs mer

INNEHÅLL PLACERING AV VARNINGSDEKALER. Placering av varningsdekaler 2. Viktiga säkerhetsföreskrifter 3. Innan du börjar 5. Smådelar 6.

INNEHÅLL PLACERING AV VARNINGSDEKALER. Placering av varningsdekaler 2. Viktiga säkerhetsföreskrifter 3. Innan du börjar 5. Smådelar 6. INNEHÅLL Placering av varningsdekaler 2 Viktiga säkerhetsföreskrifter 3 Innan du börjar 5 Smådelar 6 Montering 7 Drift 11 Hopfällning och flyttning 17 Underhåll och felsökning 18 Riktlinjer 21 Lista över

Läs mer

BRUKSANVISNING for Exerfit 580

BRUKSANVISNING for Exerfit 580 BRUKSANVISNING for Exerfit 580 BUILT FOR HEALTH INNEHÅLL SÄKERHETSINSTRUKTIONER... 2 SPRÄNGSKISS... 4 LISTA ÖVER DELAR... 5 KONTROLLISTA (FÖRPACKNINGENS INNEHÅLL)... 7 SM2690-67 ANVÄNDNINGSINSTRUKTIONER...

Läs mer

VB 350 BRUKSANVISNING

VB 350 BRUKSANVISNING VB 350 VARNING! Läs alla varningar och instruktioner i denna bruksanvisning innan du börjar använda utrustningen. Spara bruksanvisningen för framtida bruk. BRUKSANVISNING 1/17 UVIKTIG INFORMATION När du

Läs mer

BRUKSANVISNING. för. Exerfit 345 Magnetic

BRUKSANVISNING. för. Exerfit 345 Magnetic BRUKSANVISNING för Exerfit 345 Magnetic INNHOLD BUILT FOR HEALTH INNEHÅLL Förhållningsregler 2 Checklista, montering 8 Lista över delar 3 4 Montering 9 13 Översiktsdiagram 5 6 Dator 14 15 Smådelar 7 Täningsinstruktioner

Läs mer

Kontrollera regelbundet att inga delar är skadade eller slitna. Personer som använder denna crosstrainer bör läsa igenom instruktionerna.

Kontrollera regelbundet att inga delar är skadade eller slitna. Personer som använder denna crosstrainer bör läsa igenom instruktionerna. 1. Säkerhetsinstruktioner Kontrollera regelbundet att inga delar är skadade eller slitna. Personer som använder denna crosstrainer bör läsa igenom instruktionerna. Crosstrainern skall användas av en person

Läs mer

SVENSK BRUKSANVISNING

SVENSK BRUKSANVISNING SVENSK BRUKSANVISNING INNEHÅLL Viktiga säkerhetsföreskrifter 2 Anmärkningar 3 Montering 5 Dator 7 Skötsel och underhåll 8 Töjning 9 Service 10 VIKTIGA SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Läs noga igenom alla anvisningar

Läs mer

BRUKSANVISNING för Exerfit 520

BRUKSANVISNING för Exerfit 520 BRUKSANVISNING för Exerfit 520 BUILT FOR HEALTH 1 INNEHÅLL Översiktsdiagram... 3 Lista över delar... 4 Montering... 5 VIKTIGT BETRÄFFANDE SERVICE... 13 BESTÄLLNING AV RESERVDELAR:... 13 2 3 Översiktsdiagram

Läs mer

Nordic 800T Svensk bruksanvisning

Nordic 800T Svensk bruksanvisning 1 Nordic 800T Svensk bruksanvisning INNEHÅLL Viktiga säkerhetsföreskrifter 3 Tekniska parametrar 4 Produktöversikt 4 Montering 5 Hopfällning 7 Jordning 8 Drift 9 Uppstart 13 Säkerhetsövningar 14 Uppvärmning

Läs mer

INNEHÅLL PLACERING AV VARNINGSDEKALER. Placering av varningsdekaler 2. Viktiga säkerhetsföreskrifter 3. Innan du börjar 5. Smådelar 6.

INNEHÅLL PLACERING AV VARNINGSDEKALER. Placering av varningsdekaler 2. Viktiga säkerhetsföreskrifter 3. Innan du börjar 5. Smådelar 6. INNEHÅLL Placering av varningsdekaler 2 Viktiga säkerhetsföreskrifter 3 Innan du börjar 5 Smådelar 6 Montering 7 Drift 15 Hopfällning och flyttning 21 Underhåll och felsökning 20 Riktlinjer 25 Lista över

Läs mer

Kort bruksanvisning FLUX

Kort bruksanvisning FLUX Kort bruksanvisning FLUX Bruksanvisning art nr MB 3301KB Denna bruksanvisning ger information om montering, inställningsmöjligheter, säkerhetsföreskrifter och skötselråd av Flux bakåtvänd rollator. Genom

Läs mer

Träningssplan: vecka 1-6

Träningssplan: vecka 1-6 Träningssplan: vecka 1-6 Här följer ett träningspass för hela kroppen som passar nybörjare. Passet är utvecklat för att passa din livsstil och tack vare det kan du träna när och var du vill och behöver

Läs mer

VB 100 BRUKSANVISNING

VB 100 BRUKSANVISNING VB 100 BRUKSANVISNING SÄKERHETSANVISNINGAR Läs igenom anvisningarna noggrant innan du börjar använda träningsmaskinen. Träningsmaskinen är avsedd för hemmabruk och är konstruerad för en maximal kroppsvikt

Läs mer

BRUKSANVISNING FRÅGOR? Besök vår webbplats VARNING. Modellnummer NTIVEX Serienummer:

BRUKSANVISNING FRÅGOR? Besök vår webbplats  VARNING. Modellnummer NTIVEX Serienummer: Modellnummer NTIVEX7944.0 Serienummer: BRUKSANVISNING Skriv serienumret i utrymmet ovan för referens. FRÅGOR? Om du har frågor eller om det saknas några komponenter kan du kontakta oss: Sverige Ring: +40

Läs mer

EXTREME FIT CT 417 CROSSTRAINER MANUAL

EXTREME FIT CT 417 CROSSTRAINER MANUAL EXTREME FIT CT 417 CROSSTRAINER MANUAL 1. Säkerhets instruktioner För en säker och bra träning, kontrollera regelbundet crosstrainern. Om du lånar ut crosstrainern till någon, se till att personen är väl

Läs mer

BRUKSANVISNING FRÅGOR? FÖRSIKTIGHET. Modellnr. NTEVEL79908.4 Serienr. Anteckna serienumret ovan för referens.

BRUKSANVISNING FRÅGOR? FÖRSIKTIGHET. Modellnr. NTEVEL79908.4 Serienr. Anteckna serienumret ovan för referens. Modellnr. NTEVEL79908.4 Serienr. Anteckna serienumret ovan för referens. BRUKSANVISNING FRÅGOR? Dekal med serienummer (på ramens undersida) Kontakta butiken där du handlade denna produkt om du har frågor

Läs mer

EXTREME FIT CT 619 CROSSTRAINER MANUAL

EXTREME FIT CT 619 CROSSTRAINER MANUAL EXTREME FIT CT 619 CROSSTRAINER MANUAL 1. Säkerhetsföreskrifter För bästa säkerhet för motionären, kontrollera alltid så att inga delar är skadade Läs igenom denna manual innan du monterar eller använder

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Motionscykel Artikelnummer 7510-1297

B R U K S A N V I S N I N G. Motionscykel Artikelnummer 7510-1297 B R U K S A N V I S N I N G Motionscykel Artikelnummer 7510-1297 1 Motionscykel Artikelnummer 7510-1297 EGENSKAPER Magnetisk motionscykel med manuellt justerbart motstånd i 10 nivåer. Motionscykeln är

Läs mer

Observera säkerhetsrekommendationerna innan montering. Steg 1. Installation av främre och bakre ben (5+6) i huvudramen (1) Monteringsanvisning

Observera säkerhetsrekommendationerna innan montering. Steg 1. Installation av främre och bakre ben (5+6) i huvudramen (1) Monteringsanvisning Minicykel MB3 Monteringsanvisning Observera säkerhetsrekommendationerna innan montering. Steg 1. Installation av främre och bakre ben (5+6) i huvudramen (1) 1. Placera vardera 2 skruvar (9) bredvid den

Läs mer

Så här fungerar din nya rollator

Så här fungerar din nya rollator Viktigt, läs innan användande! SV Så här fungerar din nya rollator Volaris S7 SMART Grattis till din nya rollator! Volaris S7 SMART kommer på många sätt att göra din vardag lättare. För att du ska lära

Läs mer

LÖPBAND TM900 BRUKSANVISNING

LÖPBAND TM900 BRUKSANVISNING LÖPBAND TM900 BRUKSANVISNING 1 Översikt 2 Säkerhetsanvisningar När du använder elektrisk utrustning bör du alltid tänka på följande: Läs alla anvisningar innan du börjar använda löpbandet. FARA! Undvik

Läs mer

Casall X600 CROSSTRAINER 93003

Casall X600 CROSSTRAINER 93003 Casall X600 CROSSTRAINER 93003 DELLISTA Nr Detalj Specifikation Antal A, A-1 Träningsdator och tillhörande skruv SM2871-67 1 st. B Främre handtag ø25,4 mm 1 st. B-1 Skumgummigrepp för främre handtag 440

Läs mer

SVENSK BRUKSANVISNING

SVENSK BRUKSANVISNING Modellnr.: PETL79713.0 Serienr.: Skriv ner serienumret i fältet ovan för framtida referens. SVENSK BRUKSANVISNING Serie nummer dekal OBS Läs igenom alla säkerhetsföreskrifter och instruktioner i denna

Läs mer

Tack för att du valt barnstolen fresco/fresco loft bloom. Fresco/fresco loft bloom

Tack för att du valt barnstolen fresco/fresco loft bloom. Fresco/fresco loft bloom Innehåll Reservdelslista Illustrationer Instruktioner Garanti Bästa kund! Tack för att du valt barnstolen fresco/fresco loft bloom. Fresco/fresco loft bloom är en prisbelönt barnstol som kan användas mycket

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL. CLASSIC 3 / 7 växlar

ANVÄNDARMANUAL. CLASSIC 3 / 7 växlar ANVÄNDARMANUAL CLASSIC 3 / 7 växlar C-PACT CITY DAM 3 / 7 växlar CITY HERR 7 växlar Grattis till din nya Lifebike Elcykel! Lifebike är en cykel med elmotor. Fördelen är att den underlättar cyklingen när

Läs mer

för raka trappor Användarmanual Modellnummer 420 Svenska

för raka trappor Användarmanual Modellnummer 420 Svenska för raka trappor Modellnummer 420 Användarmanual Svenska Servicebok Det är viktigt för oss att våra trapphissar alltid hjälper Er att komma upp och ner från Era trappor på ett säkert sätt. Med tanke på

Läs mer

BRUKSANVISNING ELHYBRIDCYKEL

BRUKSANVISNING ELHYBRIDCYKEL BRUKSANVISNING ELHYBRIDCYKEL INNEHÅLL Diagram delar 2 Användning och säkerhet 3 1. Laddningsinformation 3 2. Innan du cyklar 3 3. Börja cykla 3 4. Cykla 3 5. Stanna och parkera 3 6. Lossa batteriet från

Läs mer

BenefitSports E410 995105

BenefitSports E410 995105 BenefitSports E410 995105 1 Säkerhetsinstruktioner Om du känner smärta i bröst, yrsel eller andfåddhet avbryt träningen och kontakta läkare. Dra inte runt pedal armarna med händerna. Använd inte kläder

Läs mer

Silver Line E.Z 6 X10 Växthus Multi Wall Panels

Silver Line E.Z 6 X10 Växthus Multi Wall Panels Catalog No. 6663 * Version #3 VIKTIGT MONTERINGSANVISNING Silver Line E.Z 6 X0 Växthus Multi Wall Panels 35x93x03 cm / 4 X76 X80 Innan du börjar montera växthuset måste du läsa igenom den här monteringsanvisningen

Läs mer

BRUKSANVISNING. Mobil luftkonditionering

BRUKSANVISNING. Mobil luftkonditionering BRUKSANVISNING Mobil luftkonditionering Modell No: 360008/ 360010 Vi rekommenderar att du läser instruktionerna noga innan du använder produkten. Bevara instruktionerna på en trygg plats, eftersom du kan

Läs mer

Manual för motionscykel Extreme XT 3,3

Manual för motionscykel Extreme XT 3,3 Manual för motionscykel Extreme XT 3,3 Nyckelfunktioner: Mode Genom att trycka på Mode kan man förflytta sig mellan de olika funktionerna. Tid, Hastighet, Distans, Kalorier och Puls. De olika funktionerna

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL. VIKTIGT! Vänligen läs denna manual noggrant före användning. Behåll för framtida bruk.

ANVÄNDARMANUAL. VIKTIGT! Vänligen läs denna manual noggrant före användning. Behåll för framtida bruk. ANVÄNDARMANUAL VIKTIGT! Vänligen läs denna manual noggrant före användning. Behåll för framtida bruk. Vaggaro bekväm för både vuxna och barn Vaggaro är en hopfällbar kombinationsmöbel som snabbt blir oumbärlig

Läs mer

MOTIONSCYKEL 515. Manual

MOTIONSCYKEL 515. Manual MOTIONSCYKEL 515 Manual Tack för att du valt en produkt från Monark Homeline, vi önskar dig mycket glädje i din träning! Läs igenom alla säkerhets- och monteringsinstruktioner noggrant. Denna produkt är

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Cykelns delar... 3 Tips och råd... 4 Montering... 6 Underhåll... 10 Säkerhet... 15

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Cykelns delar... 3 Tips och råd... 4 Montering... 6 Underhåll... 10 Säkerhet... 15 INSTRUKTIONSBOK 2 GRATTIS TILL DITT KLOKA VAL AV CYKEL! INNEHÅLLSFÖRTECKNING Cykelns delar.............................. 3 Tips och råd............................... 4 Montering.................................

Läs mer

2. Så inte styret kan ändra sig i höjd led hitta ett läge där det blir bra vinkel för användaren och spänn denna hårt.

2. Så inte styret kan ändra sig i höjd led hitta ett läge där det blir bra vinkel för användaren och spänn denna hårt. Forever EL26 Montering: Det som behövs i verktyg är följande: Insex nycklar i 4 olika storlekar Fast 15 nyckel Skiftnyckel Sax Öppna kartongen och lyft ur cykeln. Ta bort alla skydd och klipp loss styre,

Läs mer

CROSSTRAINER CT880 MANUAL

CROSSTRAINER CT880 MANUAL CROSSTRAINER CT880 MANUAL Säkerhetsföreskrifter För bästa säkerhet för motionären, kontrollera alltid så att inga delar är skadade Läs igenom denna manual innan du monterar eller använder produkten, om

Läs mer

Släng inte elektriska apparater som restavfall, använd separata uppsamlingsfaciliteter.

Släng inte elektriska apparater som restavfall, använd separata uppsamlingsfaciliteter. WEEE VARNING: Släng inte elektriska apparater som restavfall, använd separata uppsamlingsfaciliteter. Kontakta din kommun för information angående de tillgängliga återvinningssystemen. Om elektriska apparater

Läs mer

COZZY FIRE MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING

COZZY FIRE MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING COZZY FIRE MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING Grattis till ditt köp av den elektriska kaminen Cozzy Fire. Läs noga igenom monterings- och bruksanvisningen samt säkerhetsföreskrifterna innan du använder produkten.

Läs mer

Säkerhetsinstruktioner

Säkerhetsinstruktioner B4140 Säkerhetsinstruktioner Kontrollera regelbundet att inga delar är skadade eller slitna. Personer som använder denna motionscykel bör läsa igenom instruktionerna. Motionscykeln skall användas av en

Läs mer

BRUKSANVISNING FÖRSIKTIGHET KUNDTJÄNST. Modellnr. NETL19714.1 Serienr. Anteckna serienumret ovan för referens. Dekal med serienummer

BRUKSANVISNING FÖRSIKTIGHET KUNDTJÄNST. Modellnr. NETL19714.1 Serienr. Anteckna serienumret ovan för referens. Dekal med serienummer Modellnr. NETL19714.1 Serienr. Anteckna serienumret ovan för referens. BRUKSANVISNING Dekal med serienummer KUNDTJÄNST Om du har frågor, fattas delar eller har skadade delar kan du finna information på

Läs mer

K 185P. Bruksanvisning

K 185P. Bruksanvisning K 185P Bruksanvisning Varning Om denna enhet innehåller kolvätekylmedium var god se riktlinjerna nedan. Då enheten innehåller ett lättantändligt kylmedium är det ytterst viktigt att säkerställa att kylledningarna

Läs mer

GS 43. S Glasvåg. Bruksanvisning

GS 43. S Glasvåg. Bruksanvisning GS 43 S S Glasvåg Bruksanvisning Beurer GmbH Söflinger Str. 218 89077 Ulm (Germany) Tel. +49 (0) 731 / 39 89-144 Fax: +49 (0) 731 / 39 89-255 www.beurer.de Mail: kd@beurer.de svenska Innehåll 1. Bör läsas...2

Läs mer

BRUKSANVISNING FÖRSIKTIGHET KUNDTJÄNST. Modellnr. NETL10713.0 Serienr. Anteckna serienumret ovan för referens. Dekal med serienummer

BRUKSANVISNING FÖRSIKTIGHET KUNDTJÄNST. Modellnr. NETL10713.0 Serienr. Anteckna serienumret ovan för referens. Dekal med serienummer Modellnr. NETL107.0 Serienr. Anteckna serienumret ovan för referens. BRUKSANVISNING Dekal med serienummer KUNDTJÄNST Om du har frågor, fattas delar eller har skadade delar kan du finna information på sidan

Läs mer

MANUAL FÖR FÖLJANDE MODELLER: KS7-US, KS24-ISL, KS24-ISR, KS38-UD, KS46-UD, KS166-UD

MANUAL FÖR FÖLJANDE MODELLER: KS7-US, KS24-ISL, KS24-ISR, KS38-UD, KS46-UD, KS166-UD Grattis till din Kingston-kyl! Vinkyl FÖR FÖLJANDE MODELLER: KS7-US, KS24-ISL, KS24-ISR, KS38-UD, KS46-UD, KS166-UD samt KS188-UD Denna bruksanvisning innehåller viktig information, inklusive säkerhets-

Läs mer

-AireRx SPPC- -AireRx SPC-

-AireRx SPPC- -AireRx SPC- Brukar- och förskrivarmanual -AireRx SPPC- -AireRx SPC- AireRx SPPC och SPC är tillverkade och avsedda för att användas i alla på marknaden förekommande rullstolar. Denna manual skall användas för den

Läs mer

BRUKSANVISNING för EXERFIT 830 rower

BRUKSANVISNING för EXERFIT 830 rower BRUKSANVISNING för EXERFIT 830 rower ÖVERSIKTSDIAGRAM BUILT FOR HEALTH 4 10 3 10 4 57 77 30 71 30 31 12 32 2 8 NO Delenavn Beskrivelse Ant NO Delenavn Beskrivelse Ant 1 Huvudram 1 41 Grepp handtag 25.4*3*170

Läs mer

Benefit Sports 300 996101

Benefit Sports 300 996101 Benefit Sports 300 996101 1 Säkerhetsinstruktioner Konsultera med läkare innan användning Om du känner smärta i bröst, yrsel eller andfåddhet avbryt träningen och kontakta läkare. Använd inte kläder som

Läs mer

Monteringsguide Mountainbike

Monteringsguide Mountainbike Monteringsguide I. Packa upp din cykel 4 II. Montera hjulaxel med snabbkoppling 4 III. Positionera framhjulet 5 IV. Montera framhjulet i framgaffeln 8 V. Justera styret 9 VI. Montera sadeln 9 VII. Montera

Läs mer

BRUKSANVISNING. handicare 1002737C

BRUKSANVISNING. handicare 1002737C BRUKSANVISNING handicare 1002737C 2008 Handicare Med ensamrätt. Informationen i detta dokument får inte kopieras eller publiceras i någon form, tryckt eller kopierad, på mikrofilm eller något annat sätt

Läs mer

BRUKSANVISNING OBS: Modellnr.: PETL81708.O Serienr.: Skriv ner serienumret i fältet ovan för framtida referens. Här hittar du serienumret

BRUKSANVISNING OBS: Modellnr.: PETL81708.O Serienr.: Skriv ner serienumret i fältet ovan för framtida referens. Här hittar du serienumret Modellnr.: PETL81708.O Serienr.: Skriv ner serienumret i fältet ovan för framtida referens. BRUKSANVISNING Här hittar du serienumret OBS: Läs igenom alla säkerhetsföreskrifter och instruktioner i denna

Läs mer

Bruksanvisning för gasolkamin 430-045

Bruksanvisning för gasolkamin 430-045 Bruksanvisning för gasolkamin 430-045 Värna om miljön! Får ej slängas bland hushållssopor! Denna produkt innehåller elektriska eller elektroniska komponenter som skall återvinnas. Lämna produkten för återvinning

Läs mer

Din manual NOKIA LS-2 http://sv.yourpdfguides.com/dref/825095

Din manual NOKIA LS-2 http://sv.yourpdfguides.com/dref/825095 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för NOKIA LS-2. Du hittar svar på alla dina frågor i NOKIA LS-2 instruktionsbok (information,

Läs mer

Smartboard manual/bruksanvisning

Smartboard manual/bruksanvisning Smartboard manual/bruksanvisning 1 Smartboard manual/bruksanvisning KÄRA KUND, Tack för att du har valt en Smartboard ifrån Hobbex. Vi hoppas att du kommer få mycket glädje av den. Tänk på att läsa hela

Läs mer

1 Casall EB400 Motionscykel 91002

1 Casall EB400 Motionscykel 91002 1 Casall EB400 Motionscykel 91002 2 Sprängskiss Säkerhetsinstruktioner Om du känner smärta i bröst, yrsel eller andfåddhet avbryt träningen och kontakta läkare. Dra inte runt pedal armarna med händerna.

Läs mer

PROTEUS FITNESS INNOVATION

PROTEUS FITNESS INNOVATION Bruksanvisning PROTEUS FITNESS INNOVATION Modell PEC-3000 Monteringsvägledning Gratulerar till Er nya Proteus Motionscykel modell PEC-2030. Läs denna bruksanvisning innan ni använder motionscykeln. 1.

Läs mer

INSTRUKTIONSBOK. Monark modell 827E. Monark Exercise AB

INSTRUKTIONSBOK. Monark modell 827E. Monark Exercise AB INSTRUKTIONSBOK Monark modell 827E Monark Exercise AB INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sida Allmänt 4 Allmänt om motion 12-13 Bromsbana-Bromsband 9 Bromshjulslagring 12 Byte/justering bromsband 9 Byte av batterier

Läs mer

CROSSTRAINER 717X. Manual

CROSSTRAINER 717X. Manual CROSSTRAINER 717X Manual Tack för att du valt en produkt från Monark Homeline, vi önskar dig mycket glädje i din träning! Läs igenom alla säkerhets- och monteringsinstruktioner noggrant. Denna produkt

Läs mer

Styrka och rörlighet grunden för ökad livskvalitet

Styrka och rörlighet grunden för ökad livskvalitet LEG. LÄKARE HANS SPRING MEDICINSK CHEF FÖR REHABZENTRUM (CENTRUM FÖR REHABILITERING) OCH SWISS OLYMPIC MEDICAL CENTER I LEUKERBAD, SCHWEIZ OCH LANDLAGSLÄKARE FÖR SCHWEIZISKA HERRLANDSLAGET I ALPIN SKIDÅKNING

Läs mer

CROSSTRAINER CR40. www.masterfitness.se

CROSSTRAINER CR40. www.masterfitness.se CROSSTRAINER CR40 1 KOMPONENTFÖRTECKNING KOMPONENT NR. BESKRIVNING ANTAL 1. ram 1 63. stolpe 1 72. axel 1 76. handtag vänster 1 77. handtag höger 1 85 pedalarm vänster 1 86 pedalarm höger 1 88 bakre kåpa

Läs mer

Bruksanvisning. Bestic software version 1.0-2.0. Äthjälpmedel. Internet: www.bestic.se

Bruksanvisning. Bestic software version 1.0-2.0. Äthjälpmedel. Internet: www.bestic.se Bruksanvisning Bestic software version 1.0-2.0 Äthjälpmedel Sida 1 (20) Innehållsförteckning 1. Introduktion 2. Säkerhet 3. Produktöversikt 4. Handhavande 5. Äta med Bestic 6. Skötselråd 7. Transport och

Läs mer

DISCRIMINATOR METALLDETEKTOR CS 100

DISCRIMINATOR METALLDETEKTOR CS 100 BRUKSANVISNING DISCRIMINATOR METALLDETEKTOR CS 100 BESKRIVNING Med Velleman Discriminator Metalldetektor kan du söka efter mynt, fornlämningar, smycken, guld och silver i princip var som helst. Discriminator

Läs mer

Så här fungerar din nya rollator. Volaris S7

Så här fungerar din nya rollator. Volaris S7 Så här fungerar din nya rollator Volaris S7 1 Grattis till din nya rollator! Volaris S7 kommer på många sätt att göra din vardag lättare. För att du ska lära känna din nya rollator ber vi dig att noga

Läs mer

Casall XTR

Casall XTR Casall TR 200 91106 Säkerhetsinstruktioner Om du känner smärta i bröst, yrsel eller andfåddhet avbryt träningen och kontakta läkare. Dra inte runt pedal armarna med händerna. Använd inte kläder som kan

Läs mer

ANVÄNDARHANDBOK INOMHUSCYKEL XTR PRO 91025

ANVÄNDARHANDBOK INOMHUSCYKEL XTR PRO 91025 ANVÄNDARHANDBOK INOMHUSCYKEL TR PRO 91025 Säkerhetsanvisningar * Rådfråga en läkare innan du påbörjar ett träningsprogram så att träningen blir optimal. * Varning! Felaktig eller överdriven träning kan

Läs mer

CUMULUS STEAMER SVENSK BRUKSANVISNING

CUMULUS STEAMER SVENSK BRUKSANVISNING CUMULUS STEAMER SVENSK BRUKSANVISNING 11 VÄLKOMMEN TILL THE STEAMERY The Steamery är ett klädvårdsföretag baserat i Stockholm. Vi älskar kläder och vill att de ska hålla länge. Vårt mål är därför att ge

Läs mer

SOUNDSTICKS WIRELESS. Installationsguide

SOUNDSTICKS WIRELESS. Installationsguide SOUNDSTICKS WIRELESS Installationsguide 2 SOUNDSTICKS WIRELESS 1. Läs dessa anvisningar. 2. Spara anvisningarna. 3. Uppmärksamma alla varningar. 4. Följ alla anvisningar. 5. Använd inte apparaten nära

Läs mer

DEUTSCH. Silent 40 Batt 8211-3453-02

DEUTSCH. Silent 40 Batt 8211-3453-02 DEUTSCH D Silent 40 Batt 8211-3453-02 S SVENSKA R 1 1 R O P 2 2 3 L M M L 3 5 I J K 4 4 K J I N 1. 2 230 V 2 2. 3. 4 SVENSKA S A BC 4. 5. 6. 7. 8. 9. 36 mm 19 mm 10. 11. 5 S SVENSKA SYMBOLER Följande symboler

Läs mer

För att säkerställa en säker och korrekt användning är det viktigt att läsa igenom och beakta instruktionerna i handboken. Förvara användarhandboken

För att säkerställa en säker och korrekt användning är det viktigt att läsa igenom och beakta instruktionerna i handboken. Förvara användarhandboken OB115N SV För att säkerställa en säker och korrekt användning är det viktigt att läsa igenom och beakta instruktionerna i handboken. Förvara användarhandboken som uppslagsbok på en säker plats. ELEKTRISK

Läs mer

Svänghantlar - Fitness-Tubes LH-1406

Svänghantlar - Fitness-Tubes LH-1406 Svänghantlar - Fitness-Tubes LH-1406 Bruksanvisning - 1 - INNEHÅLLSFÖRTECKNING Leveransomfattning... 3 Tekniska Data... 3 Ändamålsenlig användning... 3 Säkerhetsanvisningar... 4 Fitness Tubes funktion...

Läs mer

Bruksanvisning. Blue Wave

Bruksanvisning. Blue Wave Bruksanvisning Blue Wave Denna bruksanvisning ger information om montering, inställningsmöjligheter, säkerhetsföreskrifter och skötselråd för badstolen Blue Wave. Genom att läsa igenom och följa anvisningarna

Läs mer

KCC Vinkylare 370 Drift & skötselinstruktion

KCC Vinkylare 370 Drift & skötselinstruktion KCC Vinkylare 370 Drift & skötselinstruktion Läs igenom instruktionen noga innan aggregatet tas i bruk! Förord Instruktionen är universell för flera producerade vinkylaremodeller, utseende och illustrationer

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL E-GREEN S SERIE

ANVÄNDARMANUAL E-GREEN S SERIE ANVÄNDARMANUAL E-GREEN S SERIE 1. Introduktion Innehållsförteckning 1. Introduktion 2. Produktbeskrivning 2.1 Ramnummer 3. Fäste av batteri 3.1 Batteri -/felindikator 4. Användning av styreenhet 4.1 Montering

Läs mer

7:2 HÖFTBÄLTE 10 8:1 MONTERING AV SUPPORTSERIEN 11 9:1 BORD 12 10:1 MONTERING I BIL 13 11:1 VRIDPLATTA 14 12:1 UNDERHÅLL & GARANTI 15

7:2 HÖFTBÄLTE 10 8:1 MONTERING AV SUPPORTSERIEN 11 9:1 BORD 12 10:1 MONTERING I BIL 13 11:1 VRIDPLATTA 14 12:1 UNDERHÅLL & GARANTI 15 1 Produkten är endast avsedd att användas som en bilbarnstol producerad av. SENAST UPPDATERAD 2014-01-08 Vi gratulerar dig till ditt val av bilbarnstol Zitzi Carseat Pro. Det är en säkerhetsstol att växa

Läs mer