Svar till Testa dig i faktaboken Sid Namn fyra former av rent kol. Grafit, diamant, fulleren och nanorör. 9.2 Vilken sorts kol finns i

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Svar till Testa dig i faktaboken Sid. 163 9.1 Namn fyra former av rent kol. Grafit, diamant, fulleren och nanorör. 9.2 Vilken sorts kol finns i"

Transkript

1 Svar till Testa dig i faktaboken Sid Namn fyra former av rent kol. Grafit, diamant, fulleren och nanorör. 9.2 Vilken sorts kol finns i stiften pa blyertspennor? Grafit 9.3 Varfor ar diamant naturens hardaste material? Kristallstrukturen och de starka bindningarna mellan kolatomerna gör diamant så hårt. 9.4 Vad kallas den gren av kemin dar kolforeningar studeras? Organisk kemi 9.5 ur manga bindningar har en kolatom? Fyra 9.6 ur far vaxter de kolatomer de ar uppbyggda av? Från luftens koldioxid (genom fotosyntesen). 9.7 ur far vi manniskor de kolatomer vi ar uppbyggda av? Genom att äta växter eller djur. 9.8 Varifran kommer kolatomerna som finns i bensin, plast och asfalt? Från råolja, som i sin tur kommer från växter och djur som levde för miljontals år sedan. 9.9 ur gar torrdestillation av tra till? Trä upphettas utan fri tillgång till luftens syre Vad bildas nar tra torrdestilleras? Träkol, tjära, ättiksyra och brännbara gaser Ge exempel pa vad aktivt kol anvands till. I luftrening, t.ex. i köksfläktar och gasmasker, samt vid (mat-)förgiftning. Sid Vilka grundamnen bestar kolvaten av? Kol och väte Skriv molekylformeln och rita strukturformeln for metan. Molekylformel: Vilka av metanseriens kolvaten ar gaser? Metan, etan, propan och butan Skriv namnet pa tva branslen som innehaller flytande kolvaten. Bensin och fotogen. 20 Kol och kolföreningar Får kopieras! Författarna och Gleerups Utbildning AB. Kol och kolföreningar arbetshäfte TitaNO kemi 9.20 Ge tre exempel pa sadant som innehaller fasta kolvaten. Vaselin, paraffin, asfalt. Sid Ge tre exempel pa vanliga fossila branslen. Kol, olja och naturgas ur stor del av den energi varlden anvander kommer fran fossila branslen? 80 % 9.27 Varfor ar inte stenkol och brunkol rent kol? De innehåller fortfarande rester av växter samt vatten ur tillverkas koks? Stenkol torrdestilleras Skriv tre saker kol och koks anvands till. Till uppvärmning, vid elproduktion och i framställning av järn och stål.

2 9.30 Vad ar torv? Förmultnade växtdelar som lagras i mossar och kärr där förmultningen sker långsamt i syrefri miljö Varfor produceras bara en liten del av Sveriges energi med hjalp av torv? Torv innehåller mycket vatten och är dyrt att torka. Sid Av vad har raolja bildats? Av små växter och djur som levde i havet Vad innehaller raolja? Flera olika kolväten med olika antal kolatomer och varierande molekylstorlek Vad ar gasol och vad anvands det till? En blandning av gaserna propan och butan som används som bränsle Namnge tre oljeprodukter som anvands som motorbransle. Bensin, fotogen och dieselolja Vilket ar motoroljans framsta uppgift? Att smörja motorn Vad anvands de storsta kolvatena till? Asfalt, takpapp Vad ar krackning och varfor gors det? För att framställa tillräckligt mycket bensin slås större molekyler sönder till kolväten med 5 10 kolatomer Vilka typer av utslapp minskar en katalysator pa en bil? Försurande och förgiftande utsläpp. Får kopieras! Författarna och Gleerups Utbildning AB. Kol och kolföreningar 21 Kol och kolföreningar arbetshäfte TitaNO kemi 9.43 Vilken typ av utslapp stoppas inte av en bils katalysator? Koldioxid Ge tre exempel pa vad olja kan anvandas till nar den inte forbranns. Plast, lösningsmedel, färger, hushållskemikalier, läkemedel. Sid Vilken gas bestar naturgas till storsta delen av? Metan Skriv tva anledningar till att det ar viktigt att forhindra lackage av naturgas. Naturgas är explosivt och metan är en växthusgas Varfor kallas metan ibland for gruvgas? Gasen kan läcka ut i gruvor. Sid Vad kallas kolvaten som endast har enkelbindningar? Mättade Ge exempel pa tva sadana kolvaten Alla kolväten i metanserien se sid 165! 9.55 Vad kallas kolvaten som innehaller en dubbel- eller trippelbindning? Omättade Ge exempel pa tva sadana kolvaten. Eten, etyn. (Ämnen med dubbelbindning har namn som slutar på en, ämnen med trippelbindning har namn som slutar på yn.) 9.57 Varfor anvands etan sallan som bransle? Etan används för att framställa eten, som i sin tur är råvara i många andra produkter Ge exempel pa ett material som framstalls av eten. Plasten polyeten.

3 9.59 ur kan en gul banan fa grona bananer att mogna snabbare? Den mogna, gula bananen avger eten som gör att frukter mognar Vad kallas etyn med ett annat namn? Acetylen 9.61 Vad anvands etyn till? När någon svetsar, dvs. sätter ihop två metallbitar med hjälp av en het låga av brinnande acetylen och syrgas. Sid Vad kallas metanol med ett annat namn? Träsprit. 22 Kol och kolföreningar Får kopieras! Författarna och Gleerups Utbildning AB. Kol och kolföreningar arbetshäfte TitaNO kemi 9.67 Vad kan handa om du dricker metanol? Man kan bli blind eller dö Vilken alkohol finns i ol, vin och sprit? Etanol 9.69 Skriv tva olika satt att framstalla denna alkohol. Genom jäsning av socker och industriellt genom att eten får reagera med vatten Vad finns i E85 och vad anvands det till? En blandning av 85 % etanol och 15 % bensin som används som motorbränsle Skriv namnet pa en sorts teknisk sprit och ge exempel pa vad den kan anvandas till. T-röd, T-blå eller K-sprit används bl.a. som lösningsmedel, bränsle, spolarvätska och bakteriedödande medel Vad innebar det att teknisk sprit ar denaturerad? Färgämne och illasmakande ämnen har tillsatts Varfor finns det glykol i bilars kylarvatska? För att förhindra att kylarvätskan fryser till is och att kylsystemet rostar Skriv tva saker glycerol anvands till. udkräm, salvor, nitroglycerin. Sid Vilken nytta gor de syror som finns i frukt? Skyddar mot bakterier och mögel Vilket amne kan fa alkoholer att bli till syror? Luftens syre Skriv tva namn for den syra som kan finnas i myror och nasslor. Myrsyra/metansyra Vilken nytta gor propionsyra i brod? Skyddar mot mögel Vilka syror kan finnas i en lagrad ost som har en stark doft? Propionsyra och smörsyra Vilka typer av amnen ska reagera for att en ester ska bildas? Alkoholer och syror Varfor tillsatts estrar i lask och godis? Estrar luktar ofta gott och tillsätts som konstgjord fruktsmak Vad anvands estrarna etylacetat och nitrolycerin till? Etylacetat används som lösningsmedel och i Salubrin. Nitroglycerin används både till hjärtmedicin och sprängämne Varfor anvands svavelsyra vid tillverkning av estrar? Den katalyserar reaktionen, dvs. påskyndar reaktionen utan att själv förbrukas. Får kopieras! Författarna och Gleerups Utbildning AB. Kol och kolföreningar 23

4 Kol och kolföreningar arbetshäfte TitaNO kemi Sid Vad kallas atomslojd med ett annat namn? Nanoteknik ur var den forsta fullerenen som upptacktes uppbyggd? Det var en klotformad molekyl med 60 kolatomer placerade i fem- och sexhörningar Varfor ar diamant naturens hardaste amne? Kolatomerna i diamant har starka bindningar till varandra i ett kristallmönster Varfor ar grafit mjukt? Kolatomerna sitter i lager och bindningarna mellan lagren är svaga ur ar ett nanoror uppbyggt? Grafitlagret är format till ett rör, som ett rör format av hönsnät Vilka egenskaper har nanoror som kan gora dem till framtidens supermaterial? Ett starkt men lätt material. Sid Vilka tva grundamnen ar vanligast i jordskorpan? Syre och kisel Varfor brukar kiselvarelser i science fiction se ut att vara gjorda av sten eller glas? Sten och glas innehåller kiseldioxid Varfor ar bindningar mellan kiselatomer svagare an bindningar mellan kolatomer? Kiselatomen är större än kolatomen Vad ar kvarts och varfor ar det sa hart? Kristaller av kiseldioxid med starka bindningar mellan kiselatomerna och syreatomerna. Sid Vad ar ett biobransle? Bränslen som kommer från växter som lever idag Ge tre exempel pa branslen som kommer fran trad. Ved, flis och pellets Av vad gors flis och pellets? Flis görs av stubbar, grenar och bark rester som inte blir papper och brädor Vad kan du gora for att vi ska fa ut mer energi av avfall? Sopsortera Av vilka vaxter tillverkas foljande motorbranslen a) etanol b) metanol c) biodiesel a) Etanol tillverkas av sockerrör, majs och vete. b) Metanol tillverkas av trä. c) Biodiesel tillverkas av raps, sojabönor, solrosor, palmolja. 24 Kol och kolföreningar Får kopieras! Författarna och Gleerups Utbildning AB. Kol och kolföreningar arbetshäfte TitaNO kemi Vad bestar biogas av och vad anvands det till? Biogas består av metan och används till uppvärmning, elproduktion, motorbränsle. Sid Ar det etanol eller metanol som ar livsfarligt att dricka? Metanol Vilket organ i kroppen ar det som forsoker bryta ned etanol och metanol? Levern Vilken alkohol orsakar att det i kroppen bildas a) attiksyra? b) myrsyra? a) Etanol bryts först ner till acetaldehyd, sedan till ättiksyra och sist till koldioxid och vatten.

5 b) Metanol bryts i levern ner till formaldehyd och sedan till myrsyra Ge tva anledningar till varfor myrsyra staller till mer skada an attiksyra i kroppen. Myrsyra kan inte förbrännas i kroppen och bidrar till att p-värdet sjunker Vad kan goras for att radda nagon som druckit metanol? Förr fick patienten dricka etanol medan metanolen gick ur kroppen. Nuförtiden används andra ämnen. Patienten kan även behöva dialys där blodet renas på formaldehyd och myrsyra. Syran i blodet kan neutraliseras med bikarbonatlösning Vilken metod anvandes oftast forr i tiden for att lagra djurfoder infor vintern? Gräset torkades till hö Vilken metod ar numera vanligast for att lagra djurfoder infor vintern? Gräset får en tillsats av syra och förpackas lufttätt i plastsäckar. På så sätt bildas mjölksyrabakterier som konserverar gräset. Svar till Tänk ut-frågor i faktaboken Sid Forklara varfor de flesta amnen ar kolforeningar. Kolatomen har fyra bindningsmöjligheter och binds lätt till andra sorters atomer. Det gör att kolatomen bygger upp molekyler med stor variation. De flesta nyupptäckta och nyframställda föreningar är organiska föreningar ur kan du ibland vid matlagning marka att maten innehaller kol? När maten bränns vid förkolnar den Forklara varfor aktivt kol kan hjalpa mot forgiftning. Det giftiga ämnet fastnar på det aktiva kolet, som har en stor yta med ställen där ämnet fastnar. Sid Vilka av metanseriens kolvaten ar mest brandfarliga. Motivera ditt svar! Gaserna med metan, etan, propan och butan för de har lägst kokpunkt Vilken molekylformel har a) butan b) nonan 9.23 Rita strukturformeln for isopentan Skriv en balanserad reaktionsformel som visar vad som hander nar metan forbranns i luft O2 O2 + 22O Sid Motivera med hjalp av siffrorna i diagrammen pa sidan 167, varfor branslet kol ar samre an olja och naturgas ur klimatsynpunkt Kol står för 25 % av den energi världen använder, men för 40 % av koldioxidutsläppen Vilka likheter och skillnader finns det mellan torv, brunkol och stenkol. Likheter: de innehåller kol, används som bränsle och har bildats av växter Skillnader: stenkol är äldst och har högst innehåll av kol, torv är yngst och innehåller en mindre mängd rent kol. Sid Beskriv hur raffinering av raolja gar till. Råolja värms upp och förångas, de olika kolvätena kondenserar vid olika temperaturer och kan separeras Varfor har olja blivit det bransle vi anvander mest? Olja är lätt att transportera och förvara och innehåller mycket energi. 410

6 Kol och kolföreningar Kol och kolföreningar Kommentarer till faktaboken TitaNO kemi 9.47 Vilka argument finns det for att inte branna upp den olja som finns kvar pa jorden? Oljan används som råvara vid tillverkning av många olika produkter. Sid Tror du det ar bra for miljon att anvanda mer naturgas i Sverige? Motivera ditt svar! För naturgas: mindre utsläpp av koldioxid, mindre svavel och skadliga metaller, räcker längre än oljan. Emot naturgas: även naturgas bidrar till växthuseffekten, ökar Sveriges beroende av andra länder Naturgas (metan) har molekylformeln 4. Bensin (oktan) har molekylformeln 818. Forklara med hjalp av dessa molekylformler varfor naturgas inte ger lika stora utslapp av koldioxid som bensin. Vid förbränning bildas en koldioxidmolekyl för varje molekyl metan, men fullständig förbränning av en molekyl bensin ger åtta stycken koldioxidmolekyler. Sid Varfor kallas kolvaten som innehaller en dubbel- eller trippelbindning for omattade? Bindningen kan öppnas så att kolvätet kan binda till sig ännu fler väteatomer eller grupper med kol- och väteatomer. Kolvätet kan äta mer Varfor bildas det sot nar etyn forbranns i luft? Kolatomerna förbränns inte fullständigt det bildas sot istället för koldioxid Varfor bor inte bananer och applen forvaras tillsammans? Frukterna mognar snabbare än de hinner förbrukas Tank pa hur strukturformlerna till etan, eten och etyn ser ut. Rita darefter de tre kolvatena propan, propen och propyn. propan propen propyn Sid Varfor blir degen storre nar brod jaser? Jästsvampar bryter ner socker till etanol och gasen koldioxid som blåser upp bubblor i degen Varfor innehaller brod (nastan) inte nagon alkohol? Etanolen avdunstar när brödet gräddas Beskriv hur starka spritdrycker framstalls. Vätskor med lägre alkoholhalt destilleras (se sid. 59 i faktaboken).

7 9.78 Ge tre olika exempel pa hur alkohol anvands till att forhindra att nagot fryser till is. T-blå används för att förhindra att vattnet i bilens spolarvätska fryser till is, K-spit förhindrar isbildning i bensin och glykol används för att kylarvätskan inte skall frysa. Kol och kolföreningar 31 Kol och kolföreningar Kommentarer till faktaboken TitaNO kemi 9.79 Rita strukturformeln for butantriol Rita strukturformlerna for eten och vatten. Forklara sedan hur det kan bildas etanol nar dessa amnen reagerar. Dubbelbindningen i eten spricker upp. Till det ena kolet kommer från vattenmolekylen, till den andra kolatomen kommer O från vattnet. Det blir etanol. Sid Pa en hallonlask kan du lasa att den innehaller naturidentiska aromamnen. Vad menas med det? Läsken innehåller ämnen som framställs på kemisk väg, men är identiskt lika de naturliga ämnena i den kemiska strukturen Pa en karamellfabrik far du i uppdrag att framstalla konstgjord ananassmak. Vilka kemikalier behover du och hur gor du? En alkohol (metanol) och en syra (smörsyra) blandas. En katalysator tillsätts för att snabba på reaktionen Bilavgaser blir mindre giftiga med hjalp av en katalysator. Bland annat minskar katalysatorn utslappen av koloxid. Ge exempel pa en kemisk reaktion om gar snabbare med hjalp av bilens katalysator. Omvandlingen av kväveoxider till rent kväve och syre. Sid Forklara varfor nanoror ar sa starka. Rören består av grafitlager som formats till ett rör. Inom grafitlagret är bindningarna mellan kolatomerna starka Forklara hur nanoror skulle kunna bli till en hiss till nivaer pa km ovanfor jordytan. Nanoröret är tillräckligt starkt och samtidigt lätt.

8 9.101 Vilka saker skulle du vilja ha som var gjorda av nanoror? Motivera varfor! Många exempel kan ges: kläder som kan ladda mobiltelefonen, kläder som tvättar sig själva, beläggning på bilens vindruta som håller den ren O O O O O 32 Kol och kolföreningar Kol och kolföreningar Kommentarer till faktaboken TitaNO kemi Sid Vilka likheter och skillnader finns det mellan kolatomers och kiselatomers satt att bilda molekyler? Likheter: bägge har fyra bindningsmöjligheter, bägge kan bilda föreningar med väte och syre. Skillnader: bindningarna mellan kiselatomerna är svagare för att kiselatomen är större, silanserien har kortare kedjor än metanserien, kiselatomer har svårt att bilda dubbelbindningar Varfor ar det svart att tanka sig att den typ av liv vi kanner till, skulle kunna vara baserat pa kisel istallet for kol? Föreningar mellan kisel och väte är inte lika stabila som föreningar mellan kol och väte. Kroppen skulle få svårt att göra sig av med den kiseldioxid som bildas vid förbränning av kisel och syre. Sid Varfor forstarks vaxthuseffekten mer av naturgas an biogas? Naturgas hämtas från berggrunden - ett fossilt bränsle Beskriv hur biogas framstalls. Avfall, avloppsvatten, kospillning och annat avfall mals och rötas i rötkammare Jamfor etanol, metanol, biodiesel och biogaser som motorbransle. Vilka for- och nackdelar har de? Etanol Fördelar: lätt att distribuera Nackdelar: odlingsmark används för energiproduktion i stället för att odla mat. Metanol Fördelar: god tillgång på råvara i Sverige, Nackdelar: mycket giftig Biodiesel Fördelar: flera olika växtoljor kan användas, Nackdelar: odlingsmark används för energiproduktion i stället för att odla mat.

9 Biogas Fördelar: bidrar inte till växthuseffekten, förhindrar att metan kommer ut i atmosfären, förorenar lite lika mycket som diesel. Nackdelar: relativt svår att distribuera Sid Forklara steg for steg hur intag av metanol kan leda till blindhet. Metanol bryts ner till formaldehyd och myrsyra. Dessa ämnen skadar organ som kräver mycket god blodförsörjning, som t.ex. synnerven Varfor klarar sig oftast den som dricker bade etanol och metanol battre an den som bara dricker metanol? Levern tar hand om etanolet först och medan levern arbetar med etanolen kan metanolen gå ur kroppen via utandningsluft och urin Forklara hur framstallning av ensilage gar till och varfor det har lang hallbarhet. Gräset förpackas lufttätt och blandas med syror som hjälper mjölksyrebakterierna att vinna över förruttnelsebakterier.

Organisk kemi. Till provet ska du

Organisk kemi. Till provet ska du Organisk kemi Till provet ska du Känna till de tre vanligaste formerna av grundämnet kol och kunna berätta något om deras egenskaper Grafit atomerna sitter ihop i lösa lager, finns i t.ex. blyertspennor

Läs mer

Nästan alla ämnen kan förekomma i tillstånden fast, flytande och gas. Exempelvis vatten kan finnas i flytande form, fast form (is) och gas (ånga).

Nästan alla ämnen kan förekomma i tillstånden fast, flytande och gas. Exempelvis vatten kan finnas i flytande form, fast form (is) och gas (ånga). Nästan alla ämnen kan förekomma i tillstånden fast, flytande och gas. Exempelvis vatten kan finnas i flytande form, fast form (is) och gas (ånga). I alla tre formerna är vatten fortfarande samma ämne och

Läs mer

Organisk kemi Kolets kemi

Organisk kemi Kolets kemi Organisk kemi Kolets kemi Vad är ett organiskt ämne? Organiska ämnen kommer från djur- och växtriket. Alla dessa ämnen innehåller kolatomer. T.ex. trä, bomull och ull. Organiska ämnen kan både förändras

Läs mer

Lärare: Jimmy Pettersson. Kol och kolföreningar

Lärare: Jimmy Pettersson. Kol och kolföreningar Lärare: Jimmy Pettersson Kol och kolföreningar Rent kol Grafit Den vanligaste formen av rent kol. Bindningar mellan de olika lagerna är svaga. Slits lätt som spetsen på blyertspennor som består av grafit.

Läs mer

ORGANISK KEMI KOLFÖRENINGARNAS KEMI

ORGANISK KEMI KOLFÖRENINGARNAS KEMI KOLFÖRENINGARNAS KEMI KOLATOMEN ÄR EN MÅNGSIDIG BYGGSTEN Kolatomen finns i allt levande Kolatomen finns förstås också i allt material tillverkat av sånt som har varit levande t ex papper, plast och kläder

Läs mer

Varför kan kolatomen bilda så många olika föreningar?

Varför kan kolatomen bilda så många olika föreningar? Organisk kemi Kolföreningar finns i allt levande, i alla organismer. Med organiska ämnen menas föreningar som innehåller kol med undantag för koldioxider och vissa enkla salter, t ex karbonater. Organisk

Läs mer

Vad är det som gör att vi lever? Finns det en gud som har skapat livet?

Vad är det som gör att vi lever? Finns det en gud som har skapat livet? Organisk kemi 1 Vad är det som gör att vi lever? Finns det en gud som har skapat livet? Sant: ett atomslag är viktigare än alla andra för att bygga liv vilket? Kolatomen är nödvändig för liv! Viktig byggsten

Läs mer

Kemi A. Kap 9: kolföreningar

Kemi A. Kap 9: kolföreningar Kemi A Kap 9: kolföreningar Organisk kemi kol och kolföreningar Kolföreningar är mycket viktiga ämnen Kol finns i allt levande men också i saker som inte är levande, ex: Bensin Alkohol Kläder Smink Det

Läs mer

Inför provet Kolföreningarnas kemi

Inför provet Kolföreningarnas kemi Inför provet Kolföreningarnas kemi 8A $\ Pär Leijonhufvud BY: 23 oktober 2014 C När är provet? Provet blir på fredag den 24/10. Vad kommer med på provet? Några frågor på repetitionen om grundämnen och

Läs mer

ORGANISK KEMI KOLFÖRENINGARNAS KEMI

ORGANISK KEMI KOLFÖRENINGARNAS KEMI KOLFÖRENINGARNAS KEMI KOLATOMEN ÄR EN MÅNGSIDIG BYGGSTEN Kolatomen finns i allt levande Kolatomen finns förstås också i allt material tillverkat av sånt som har varit levande t ex papper, plast och kläder

Läs mer

Kol och kolföreningar

Kol och kolföreningar Kol och kolföreningar 1 Framsida Innehållsförteckning Planering Betygskriterier Instuderingsfrågor Information om växthuseffekten Innehållsförteckning 2 Planering 8C V.35-37 Kemisk bindning, s.288-289,s.292-295(endast

Läs mer

http://www.naturvetenskap.org/index.php?option=com_content&view=article&id=226&itemi d=236

http://www.naturvetenskap.org/index.php?option=com_content&view=article&id=226&itemi d=236 http://sv.wikipedia.org/wiki/petroleum http://www.naturvetenskap.org/index.php?option=com_content&view=article&id=226&itemi d=236 Alkaner C n H 2n+2 metan etan propan butan pentan hexan heptan oktan nonan

Läs mer

LUFT, VATTEN, MARK, SYROR OCH BASER

LUFT, VATTEN, MARK, SYROR OCH BASER -: KAPITEL 44 LUFT, VATTEN, MARK, SYROR... OCH BASER Luft, vatten, mark, syror och baser :3)---- =-lnnehå II Luft sid. 46 Vatten sid. 53 Mark sid. 60 Syror och baser 1 sid. 64 FUNDERA PÅ Hur mycket väger

Läs mer

Organisk kemi Kolföreningarnas kemi

Organisk kemi Kolföreningarnas kemi Organisk kemi Kolföreningarnas kemi Organisk kemi kallas också för kolföreningarnas kemi Växter och djur är uppbyggda av kolföreningar. Fram till början av 1800-talet trodde kemisterna att det var omöjligt

Läs mer

Ättiksyra förekommer naturligt i kroppen och deltar i många biokemiska processer. Vid kroppsenligt ph är syran huvudsakligen protolyserad,

Ättiksyra förekommer naturligt i kroppen och deltar i många biokemiska processer. Vid kroppsenligt ph är syran huvudsakligen protolyserad, Ester - Om man blandar alkohol och organisk syra och sedan låter de reagera med varandra bildas en ny organisk syra som kallas en Ester. De vanligaste estrarna är fetter och de består av trevärd alkohol,

Läs mer

Definitioner. Kemi. Naturvetenskap

Definitioner. Kemi. Naturvetenskap Kemi åk 8 Naturvetenskapen har sitt ursprung i människans nyfikenhet och behov av att veta mer om sig själv och sin omvärld. Kunskaper i kemi har stor betydelse för samhällsutvecklingen inom så skilda

Läs mer

Några enkla organiska föreningar

Några enkla organiska föreningar Vätesulfid, eller svavelväte H 2 S Vätesulfid är svavelanalogen till vatten. Vätesulfid har helt andra egenskaper än vatten. Den är en illaluktande, giftig gas. Då levande material ruttnar bildas vätesulfid.

Läs mer

FACIT TILL FINALEN GRUNDBOK

FACIT TILL FINALEN GRUNDBOK FACIT TILL FINALEN GRUNDBOK Kommentar: Ett sätt att avgöra om ett påstående bygger på naturvetenskap är att tänka efter om påståendet i första hand säger vad någon enskild person tycker. I så fall bygger

Läs mer

VAD ÄR KEMI? Vetenskapen om olika ämnens: Egenskaper Uppbyggnad Reaktioner med varandra KEMINS GRUNDER

VAD ÄR KEMI? Vetenskapen om olika ämnens: Egenskaper Uppbyggnad Reaktioner med varandra KEMINS GRUNDER VAD ÄR KEMI? Vetenskapen om olika ämnens: Egenskaper Uppbyggnad Reaktioner med varandra ANVÄNDNINGSOMRÅDEN Bakning Läkemedel Rengöring Plast GoreTex o.s.v. i all oändlighet ÄMNENS EGENSKAPER Utseende Hårdhet

Läs mer

VAD ÄR KEMI? Vetenskapen om olika ämnens: Egenskaper Uppbyggnad Reaktioner med varandra KEMINS GRUNDER

VAD ÄR KEMI? Vetenskapen om olika ämnens: Egenskaper Uppbyggnad Reaktioner med varandra KEMINS GRUNDER VAD ÄR KEMI? Vetenskapen om olika ämnens: Egenskaper Uppbyggnad Reaktioner med varandra ANVÄNDNINGSOMRÅDEN Bakning Läkemedel Rengöring Plast GoreTex o.s.v. i all oändlighet ÄMNENS EGENSKAPER Utseende Hårdhet

Läs mer

KEMINS ÄMNESSPECIFIKA BEGREPP

KEMINS ÄMNESSPECIFIKA BEGREPP KEMINS ÄMNESSPECIFIKA BEGREPP A Absoluta nollpunkten: Temperaturen 0 K eller -273,15 o C. Kallare än så kan det inte bli. Alkalimetaller: Metallerna i grupp 1 i det periodiska systemet. Har en valenselektron

Läs mer

9 Kol och kolföreningar

9 Kol och kolföreningar 9 Kol och kolföreningar Faktabokens idé Inledning Kapitel 9 12 handlar till stor del om kolföreningarnas kemi. tt kolatomen är en mångsidig byggsten kommer undan för undan att framgå för eleverna. Vi har

Läs mer

Isomerer. Samma molekylformel men olika strukturformel. Detta kallas isomeri. Båda har molekylformeln C 4 H 10

Isomerer. Samma molekylformel men olika strukturformel. Detta kallas isomeri. Båda har molekylformeln C 4 H 10 Isomerer Samma molekylformel men olika strukturformel. Detta kallas isomeri Båda har molekylformeln C 4 10 rganiska syror Alla organiska syror innehåller en karboxylgrupp (C) C = m man oxiderar en alkohol

Läs mer

Fossila bränslen. Fossil är förstenade rester av växter eller djur som levt för miljoner år sedan. Fossila bränslen är också rester av döda

Fossila bränslen. Fossil är förstenade rester av växter eller djur som levt för miljoner år sedan. Fossila bränslen är också rester av döda Vårt behov av energi Det moderna samhället använder enorma mängder energi. Vi behöver energikällor som producerar elektrisk ström och som ger oss värme. Bilar, båtar och flygplan slukar massor av bränslen.

Läs mer

Baskemi Av Truls Cronberg, Version 01b Utskrifts datum: 070204

Baskemi Av Truls Cronberg, Version 01b Utskrifts datum: 070204 Baskemi Av Truls Cronberg, Version 01b Utskrifts datum: 070204 Innehåll 1. Förberedelser 2. Torrdestillering 3. Periodiska systemet 1 4. Periodiska systemet 2 5. Finn Grundämnen 6. Atomens byggnad 7. Vad

Läs mer

Årstidernas Kemi VINTER

Årstidernas Kemi VINTER Årstidernas Kemi VINTER Dom flesta växterna slokar och ser döda ut. Det som är kvar av växterna är ett skal av kol uppbyggt av cellulosa. Det är få soltimmar och mycket kallt. Vattnet är täckt av is. Endast

Läs mer

Smälter Förångas FAST FLYTANDE GAS Stelnar Kondensera

Smälter Förångas FAST FLYTANDE GAS Stelnar Kondensera Olika ämnen har olika egenskaper, vissa är salta andra är söta och det finns många egenskaper som gör att vi kan särskilja på olika ämnen. T.ex. färg, densitet, lukt etc. Allt är uppbyggt av atomer beroende

Läs mer

ämnen omkring oss bildspel ny.notebook October 06, 2014 Ämnen omkring oss

ämnen omkring oss bildspel ny.notebook October 06, 2014 Ämnen omkring oss Ämnen omkring oss 1 Mål Eleverna ska kunna > Kunna förklara vad en atom och molekyl är. > Vet a vad ett grundämne är och ge exempel > Veta vad en kemisk förening är och ge exempel > Veta att ämnen har

Läs mer

Fo rbra nning ett formativt prov i kemi

Fo rbra nning ett formativt prov i kemi Fo rbra nning ett formativt prov i kemi Innan provet kan eleverna ges en checklista för att värdera om de har förberett sig på det som kommer att tas upp och diskuteras i provet. De får ta ställning till

Läs mer

Inledning: om att vi skapar miljöproblem när vi utnyttjar naturen

Inledning: om att vi skapar miljöproblem när vi utnyttjar naturen Ord och begrepp till arbetsområdet Miljö i Europa. Inledning: om att vi skapar miljöproblem när vi utnyttjar naturen resurser: det som vi kan leva av, Pengar kan vara en resurs. Naturen är också en stor

Läs mer

Kemi. Fysik, läran om krafterna, energi, väderfenomen, hur alstras elektrisk ström mm.

Kemi. Fysik, läran om krafterna, energi, väderfenomen, hur alstras elektrisk ström mm. Kemi Inom no ämnena ingår tre ämnen, kemi, fysik och biologi. Kemin, läran om ämnena, vad de innehåller, hur de tillverkas mm. Fysik, läran om krafterna, energi, väderfenomen, hur alstras elektrisk ström

Läs mer

Kolföreningar. Oändliga variationsmöjligheter

Kolföreningar. Oändliga variationsmöjligheter Kolföreningar Oändliga variationsmöjligheter 1 Mål med avsnittet När vi är färdiga med detta avsnitt skall du kunna: Förklara följande begrepp: alkaner, alkener, alkyner, cykloalkaner, arenor, substituenter

Läs mer

Förnybara energikällor:

Förnybara energikällor: Förnybara energikällor: Vattenkraft Vattenkraft är egentligen solenergi. Solens värme får vatten från sjöar, älvar och hav att dunsta och bilda moln, som sedan ger regn eller snö. Nederbörden kan samlas

Läs mer

Materien. Vad är materia? Atomer. Grundämnen. Molekyler

Materien. Vad är materia? Atomer. Grundämnen. Molekyler Materien Vad är materia? Allt som går att ta på och väger någonting är materia. Detta gäller även gaser som t.ex. luft. Om du sticker ut handen genom bilrutan känner du tydligt att det finns något där

Läs mer

GASOL. Biogas Fordonsgas Gasol Naturgas Vätgas

GASOL. Biogas Fordonsgas Gasol Naturgas Vätgas GASOL Biogas Fordonsgas Gasol Naturgas Vätgas Frågor och svar om gasol Gasolen är en viktig del av energigasutbudet i Sverige. Den används till största delen inom industrin för bland annat värmebehandling

Läs mer

KEMI 1 MÄNNISKANS KEMI OCH KEMIN I LIVSMILJÖ

KEMI 1 MÄNNISKANS KEMI OCH KEMIN I LIVSMILJÖ KEMI 1 MÄNNISKANS KEMI OCH KEMIN I LIVSMILJÖ Vad är KEMI? Ordet kemi kommer från grekiskans chemeia =blandning Allt som finns omkring oss och som påverkar oss handlar om KEMI. Vad du tycker DU att kemi

Läs mer

Molekyler och molekylmodeller. En modell av strukturen hos is, fruset vatten

Molekyler och molekylmodeller. En modell av strukturen hos is, fruset vatten Molekyler och molekylmodeller En modell av strukturen hos is, fruset vatten Sammanställt av Franciska Sundholm 2007 Molekyler och molekylmodeller En gren av kemin beskriver strukturen hos olika föreningar

Läs mer

Kursplan och betygskriterier i kemi. Utgångspunkten för kemi är de allmänna mål som finns redovisade i lpo94

Kursplan och betygskriterier i kemi. Utgångspunkten för kemi är de allmänna mål som finns redovisade i lpo94 Kursplan och betygskriterier i kemi Utgångspunkten för kemi är de allmänna mål som finns redovisade i lpo94 Kemiundervisningen ska ge eleven kunskap om olika ämnen som man träffar på i vardagslivet. Den

Läs mer

FÖR DE NATURVETENSKAPLIGA ÄMNENA BIOLOGI LÄRAN OM LIVET FYSIK DEN MATERIELLA VÄRLDENS VETENSKAP KEMI

FÖR DE NATURVETENSKAPLIGA ÄMNENA BIOLOGI LÄRAN OM LIVET FYSIK DEN MATERIELLA VÄRLDENS VETENSKAP KEMI ORDLISTA FÖR DE NATURVETENSKAPLIGA ÄMNENA BIOLOGI LÄRAN OM LIVET FYSIK DEN MATERIELLA VÄRLDENS VETENSKAP KEMI LÄRAN OM ÄMNENS UPPBYGGNAD OCH EGENSKAPER, OCH OM DERAS REAKTIONER MED VARANDRA NAMN: Johan

Läs mer

Sortera på olika sätt

Sortera på olika sätt Material Sortera material Att sortera material innebär att vi delar i materialen i grupper utifrån deras egenskaper. Egenskaper berättar hur någonting är, t.ex. färg, form, storlek, naturligt eller konstgjort.

Läs mer

REPETITION AV NÅGRA KEMISKA BEGREPP

REPETITION AV NÅGRA KEMISKA BEGREPP KEMI RUNT OMKRING OSS Man skulle kunna säga att kemi handlar om ämnen och hur ämnena kan förändras. Kemi finns runt omkring oss hela tiden. När din mage smälter maten är det kemi, när din pappa bakar sockerkaka

Läs mer

KEMI. År 1 år 3. År 1. Kunna sortera föremål efter några olika egenskaper samt kunna motivera sin sortering. År 2

KEMI. År 1 år 3. År 1. Kunna sortera föremål efter några olika egenskaper samt kunna motivera sin sortering. År 2 LOKAL KURSPLAN I NO ANNERSTASKOLAN 2010 KEMI År 1 år 3 Kursplanens mål att uppnå Att uppnå Arbetssätt Mål att uppnå skolår 5 År 1 Eleven skall: begreppen fast och flytande form, gasform samt kokning, avdunstning,

Läs mer

Naturpedagogiskt Centrums TIPSRUNDA KRING

Naturpedagogiskt Centrums TIPSRUNDA KRING Naturpedagogiskt Centrums TIPSRUNDA KRING KLIMAT och KRETSLOPP. Kopplingar till kursplanernas mål SO Förstå vad som utgör resurser i naturen, kunna se samband mellan naturresurser och människors verksamheter,

Läs mer

Bild 1: Schematisk bild av en lipid, där bollen är vattenlöslig och svansen är fettlöslig.

Bild 1: Schematisk bild av en lipid, där bollen är vattenlöslig och svansen är fettlöslig. Olika ämnen har olika egenskaper, vissa är salta andra är söta och det finns många egenskaper som gör att vi kan särskilja på olika ämnen. T.ex. färg, densitet, lukt etc. Allt är uppbyggt av atomer beroende

Läs mer

GAS SOM ENERGIKÄLLA. Användes redan 900 f.kr. i Kina i lampor. Gas som sipprade fram ur marken togs omhand och transporterades i bamburör till byarna.

GAS SOM ENERGIKÄLLA. Användes redan 900 f.kr. i Kina i lampor. Gas som sipprade fram ur marken togs omhand och transporterades i bamburör till byarna. GAS SOM ENERGIKÄLLA Användes redan 900 f.kr. i Kina i lampor. Gas som sipprade fram ur marken togs omhand och transporterades i bamburör till byarna. 1700-talet industriutvecklingen- fick gasen stå tillbaka

Läs mer

Kartläggningsmaterial för nyanlända elever. Uppgifter Kemi. 1 2 Steg 3

Kartläggningsmaterial för nyanlända elever. Uppgifter Kemi. 1 2 Steg 3 Kartläggningsmaterial för nyanlända elever Uppgifter Kemi 1 2 Steg 3 Tema innehåll Tema 1. Mat och kemi i vardagen...3 Uppgift 1 näringsämnen i maten... 4 Uppgift 2 vad skulle du välja?... 5 Uppgift 3

Läs mer

Mål för arbetsområdet

Mål för arbetsområdet 1. KEMINS GRUNDER Centralt innehåll Partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet. Atomer, elektroner och kärnpartiklar. Kemiska föreningar och hur atomer

Läs mer

Undervisningen i de naturorienterande ämnena ska behandla följande centrala innehåll

Undervisningen i de naturorienterande ämnena ska behandla följande centrala innehåll 3.11 Kemi Naturvetenskapen har sitt ursprung i människans nyfikenhet och behov av att veta mer om sig själv och sin omvärld. Kunskaper i kemi har stor betydelse för samhällsutvecklingen inom så skilda

Läs mer

Biobränsle. Biogas. Effekt. Elektricitet. Energi

Biobränsle. Biogas. Effekt. Elektricitet. Energi Biobränsle X är bränslen som har organiskt ursprung, biomassa, och kommer från de växter som lever på vår jord just nu. Exempel på X är ved, rapsolja, biogas och vissa typer av avfall. Biogas Gas som består

Läs mer

Materia Sammanfattning. Materia

Materia Sammanfattning. Materia Materia Sammanfattning Material = vad föremålet (materiel) är gjort av. Materia finns överallt (består av atomer). OBS! Materia Något som tar plats. Kan mäta hur mycket plats den tar eller väga. Materia

Läs mer

VÅR VÄRLD VÅRT ANSVAR

VÅR VÄRLD VÅRT ANSVAR VÅR VÄRLD VÅRT ANSVAR Hållbar utveckling i praktiken Hållbar utveckling handlar om hur dagens samhälle bör utvecklas för att inte äventyra framtiden på jorden. Det handlar om miljö, om hur jordens resurser

Läs mer

Vad är ett bioraffinaderi och varför är de så bra för framtiden och miljön?

Vad är ett bioraffinaderi och varför är de så bra för framtiden och miljön? Vad är ett bioraffinaderi och varför är de så bra för framtiden och miljön? Vad är ett bioraffinaderi? Ett bioraffinaderi är som alla andra fabriker, ett ställe där man tar in råvaror som i fabriken omvandlas

Läs mer

ENKEL Kemi 2. Atomer och molekyler. Art nr 515. Atomer. Grundämnen. Atomens historia

ENKEL Kemi 2. Atomer och molekyler. Art nr 515. Atomer. Grundämnen. Atomens historia ENKEL Kemi 2 Atomer och molekyler atomkärna elektron Atomer Allting runt omkring oss är uppbyggt av atomer. En atom är otroligt liten. Den går inte att se för blotta ögat. Ett sandkorn rymmer ungefär hundra

Läs mer

Sunt med gas i tankarna!

Sunt med gas i tankarna! Sunt med gas i tankarna! BIOGAS FORDONSGAS GASOL NATURGAS VÄTGAS Vi enar gasbranschen Gasföreningen är en medlemsfinansierad branschorganisation som verkar för en ökad användning av energigas. Föreningen

Läs mer

De delar i läroplanerna som dessa arbetsuppgifter berör finns redovisade på den sista sidan i detta häfte. PERIODISKA SYSTEMET

De delar i läroplanerna som dessa arbetsuppgifter berör finns redovisade på den sista sidan i detta häfte. PERIODISKA SYSTEMET Ar be tsu pp gi fte r ARBETSUPPGIFTER Uppgifterna är kopplade till följande filmer ur serien Area 1 Kemins grunder: 8. Livets atom Uppgifterna är av olika svårighetsgrad A-C, och du måste använda dig av

Läs mer

Indikator BTB. lösning

Indikator BTB. lösning Sura, neutrala och basiska Lösningar Sura ar smakar surt vilket du själv har märkt då du ätit syrliga karameller eller smakat på saften från en citron. Motsatsen till sura ar är basiska ar. Man skulle

Läs mer

Biobränsle. Biogas. Biomassa. Effekt. Elektricitet

Biobränsle. Biogas. Biomassa. Effekt. Elektricitet Biobränsle Bränslen som har organiskt ursprung och kommer från de växter som finns på vår jord just nu. Exempelvis ved, rapsolja, biogas, men även från organiskt avfall. Biogas Gas, huvudsakligen metan,

Läs mer

Ämnesplan i Kemi Treälven

Ämnesplan i Kemi Treälven Ämnesplan i Kemi Treälven (2009-03-24) Utarbetad under läsåret 08/09 Kemi Mål att sträva mot (Lpo 94) Mål att uppnå för skolår 5 Eleven skall Vad kan jag göra för att visa det? Mål för godkänt skolår

Läs mer

Spektrum Kemi Provlektion

Spektrum Kemi Provlektion Spektrum Kemi Nya Spektrum möter nya behov. Med lättlästa texter, förklarande bilder, tydlig struktur och en stor mängd infallsvinklar finns det något för alla i nya Spektrum. Målsättningen har varit att

Läs mer

NO: KEMI. Årskurs 7 2015-11-20

NO: KEMI. Årskurs 7 2015-11-20 NO: KEMI Årskurs 7 2015-11-20 Diskussionsfråga Diskutera i par (tre om två ej är möjligt) Om inte annat anges av läraren. Lektion 3 Rena ämnen och blandningar Att separera ämnen Ämnen kan förändras Planering

Läs mer

2 Materia. 2.1 OH1 Atomer och molekyler. 2.2 10 Kan du gissa rätt vikt?

2 Materia. 2.1 OH1 Atomer och molekyler. 2.2 10 Kan du gissa rätt vikt? 2 Materia 2.1 OH1 Atomer och molekyler 1 Vid vilken temperatur kokar vatten? 2 Att rita diagram 3 Vid vilken temperatur kokar T-sprit? 4 Varför fryser man ofta efter ett bad? 5 Olika ämnen har olika smält-

Läs mer

Område: Ekologi. Innehåll: Examinationsform: Livets mångfald (sid. 14-31) I atomernas värld (sid.32-45) Ekologi (sid. 46-77)

Område: Ekologi. Innehåll: Examinationsform: Livets mångfald (sid. 14-31) I atomernas värld (sid.32-45) Ekologi (sid. 46-77) Område: Ekologi Innehåll: Livets mångfald (sid. 14-31) I atomernas värld (sid.32-45) Ekologi (sid. 46-77) Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll: Frågor om hållbar utveckling:

Läs mer

Svar till Tänk ut-frågor i faktaboken Sid. 207 10.7 Forklara varfor en mogen frukt smakar sotare an en omogen. Starkelsemolekylerna bryts ner till

Svar till Tänk ut-frågor i faktaboken Sid. 207 10.7 Forklara varfor en mogen frukt smakar sotare an en omogen. Starkelsemolekylerna bryts ner till Svar till Tänk ut-frågor i faktaboken Sid. 207 10.7 Forklara varfor en mogen frukt smakar sotare an en omogen. Starkelsemolekylerna bryts ner till socker nar frukter mognar. 10.8 Skriv med hjalp av kemiska

Läs mer

Exempeluppgift Delprov A1 Använda begrepp, teorier och modeller för att beskriva och förklara samband

Exempeluppgift Delprov A1 Använda begrepp, teorier och modeller för att beskriva och förklara samband Exempeluppgift Delprov A1 Använda begrepp, teorier och modeller för att beskriva och förklara samband 1. Två av följande händelser är kemiska reaktioner och två är inte det. Välj en av händelserna som

Läs mer

I vår natur finns det mängder av ämnen. Det finns några ämnen som vi kallar grundämnen. Grundämnen är uppbyggda av likadana atomer.

I vår natur finns det mängder av ämnen. Det finns några ämnen som vi kallar grundämnen. Grundämnen är uppbyggda av likadana atomer. TEORI Kemi I vår natur finns det mängder av ämnen. Det finns några ämnen som vi kallar grundämnen. Grundämnen är uppbyggda av likadana atomer. Länge trodde man att atomer var de minsta byggstenarna. Idag

Läs mer

Biobränslen. s. 118-125

Biobränslen. s. 118-125 Biobränslen s. 118-125 9 bilder att skriva Frågesport på slutet Förnyelsebarenergi Flödande energi tar inte slut hur mycket vi än använder det Förnyelsebarenergi kommer från växtriket, det måste planteras

Läs mer

En guide i hur man bränner eget.

En guide i hur man bränner eget. En guide i hur man bränner eget. En populär myt, som fortfarande lever kvar, är att du kommer att bli blind om du dricker hembränt. Detta är inte sant. Svartsprit är ett samlingsnamn på alkohol som distribueras

Läs mer

Vatten och luft. Åk

Vatten och luft. Åk Vatten och luft Åk 4 2016 Olika sorters vatten Saltvatten Det finns mest saltvatten på vår jord. Saltvatten finns i våra stora hav. Sötvatten Sötvatten finns i sjöar, åar, bäckar och myrar. Vi dricker

Läs mer

De delar i läroplanerna som dessa arbetsuppgifter berör finns redovisade på den sista sidan i detta häfte. PERIODISKA SYSTEMET

De delar i läroplanerna som dessa arbetsuppgifter berör finns redovisade på den sista sidan i detta häfte. PERIODISKA SYSTEMET Ar be tsu pp gi fte r ARBETSUPPGIFTER Uppgifterna är kopplade till följande filmer ur serien Area 1 Kemins grunder:. Kemiska reaktioner. Fast, flytande och gas. Kemispråket Uppgifterna är av olika svårighetsgrad

Läs mer

Äp9Ke 2013. Innehåll... Sid nr

Äp9Ke 2013. Innehåll... Sid nr Innehåll... Sid nr Inledning... 2 Bedömningsanvisning Delprov A... 4 Bedömningsanvisning Delprov B... 19 Kopieringsunderlag för resultatsammanställning... 22 Innehållsmatris... 23 Bedömningsmatris... 24

Läs mer

Alla papper, även kladdpapper lämnas tillbaka.

Alla papper, även kladdpapper lämnas tillbaka. Maxpoäng 66 g 13 vg 28 varav 4 p av uppg. 18,19,20,21 mvg 40 varav 9 p av uppg. 18,19,20,21 Alla papper, även kladdpapper lämnas tillbaka. 1 (2p) En oladdad atom innehåller 121 neutroner och 80 elektroner.

Läs mer

4. Organiska föreningars struktur

4. Organiska föreningars struktur 4. Organiska föreningars struktur Organisk kemi Alla föreningar i den levande naturen är uppbyggda av kol (C). Många innehåller dessutom väte (H), syre (O), kväve (N), fosfor (P) och svavel (S). Den levande

Läs mer

Kemi Kunskapens användning

Kemi Kunskapens användning Delmål Delmål Kemi Kunskapens användning 2010-06-14 utvecklar kunskap om hur kemiska teorier och modeller samt personliga erfarenheter kan användas för att behandla miljö-, säkerhets- och hälsofrågor,

Läs mer

Organiska föreningar Kokpunkt och löslighet. Niklas Dahrén

Organiska föreningar Kokpunkt och löslighet. Niklas Dahrén Organiska föreningar Kokpunkt och löslighet Niklas Dahrén Uppgift 1: Rangordna nedanstående ämnen efter stigande kokpunkt Kokpunkten hos ett ämne bestäms av 3 faktorer: Molekylernas polaritet Molekylernas

Läs mer

Mål och betygskriterier för kemi

Mål och betygskriterier för kemi Mål och betygskriterier för kemi För att bli GODKÄND på samtliga kurser skall du: Kunna skyddsföreskrifter inom NO-institutionen, samt veta var skydds- och nödutrustning finns Kunna handha den laboratorieutrustning

Läs mer

Matkemi Kemin bakom matens näringsämnen

Matkemi Kemin bakom matens näringsämnen Matkemi Kemin bakom matens näringsämnen Kolhydrater Sockerarter (enkla och sammansatta) Stärkelser Cellulosa Bilden visar strukturformler för några kolhydrater. Druvsocker (glukos) Kolhydrater monosackarider

Läs mer

Energibok kraftvärmeverk. Gjord av Elias Andersson

Energibok kraftvärmeverk. Gjord av Elias Andersson Energibok kraftvärmeverk Gjord av Elias Andersson Innehållsförteckning S 2-3 Historia om kraftvärmeverk S 4-5 hur utvinner man energi S 6-7 hur miljövänligt är det S 8-9 användning S 10-11 framtid för

Läs mer

Biobränsle. Effekt. Elektricitet. Energi. Energianvändning

Biobränsle. Effekt. Elektricitet. Energi. Energianvändning Biobränsle X är bränslen som har organiskt ursprung, biomassa, och kommer från de växter som lever på vår jord just nu. Exempel på X är ved, rapsolja, biogas och vissa typer av avfall. Effekt Beskriver

Läs mer

Kemi. Ämnesprov, läsår 2012/2013. Delprov C. Årskurs. Elevens namn och klass/grupp

Kemi. Ämnesprov, läsår 2012/2013. Delprov C. Årskurs. Elevens namn och klass/grupp Ämnesprov, läsår 2012/2013 Kemi elprov Årskurs 6 Elevens namn och klass/grupp Prov som återanvänds omfattas av sekretess enligt 17 kap. 4 offentlighets- och sekretesslagen. etta prov återanvänds t.o.m.

Läs mer

Det mesta är blandningar

Det mesta är blandningar Det mesta är blandningar Allt det vi ser runt omkring oss består av olika ämnen ex vatten, socker, salt, syre och guld. Det är sällan man träffar på rena ämnen. Det allra mesta är olika sorters blandningar

Läs mer

Hur håller molekyler ihop?

Hur håller molekyler ihop? ur håller molekyler ihop? I förra modulen mötte du kemiska föreningar som bestod mest av kolatomer och väteatomer, kolväten, som inte alls vill blanda sig med vatten. Kolväten beskrev vi som opolära molekyler

Läs mer

a sorters energ i ' ~~----~~~ Solen är vår energikälla

a sorters energ i ' ~~----~~~ Solen är vår energikälla a sorters energ i. ~--,;s..- -;-- NÄR DU HAR LÄST AVSNITTET OLIKA SORTERS ENERGI SKA DU känna till energiprincipen känna till olika sorters energi veta att energi kan omvandlas från en sort till en annan

Läs mer

Rättningstiden är i normalfall 15 arbetsdagar, annars är det detta datum som gäller:

Rättningstiden är i normalfall 15 arbetsdagar, annars är det detta datum som gäller: Kemi Bas 1 Provmoment: Ladokkod: Tentamen ges för: TentamensKod: Tentamen 40S01A KBAST och KBASX 7,5 högskolepoäng Tentamensdatum: 2016-10-27 Tid: 09:00-13:00 Hjälpmedel: papper, penna, radergummi, kalkylator

Läs mer

Alkylatbensin. ..men varför Alkylat?

Alkylatbensin. ..men varför Alkylat? Alkylatbensin Alkylatbensin har använts i många år som ett miljö och hälsovänligare bränsle till en rad olika applikationer såsom, motorsågar, gräsklippare, snöskoter och andra Småmaskiner....men varför

Läs mer

Kol och förbränning kapitel 10 samt Organisk kemi kapitel 7

Kol och förbränning kapitel 10 samt Organisk kemi kapitel 7 ipreliminär planering år 8 Kol och förbränning kapitel 10 samt Organisk kemi kapitel 7 Syftet med undervisningen: använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor

Läs mer

Lägg Storhet och symbol korten i ordning (de blå korten)

Lägg Storhet och symbol korten i ordning (de blå korten) Lägg Storhet och symbol korten i ordning (de blå korten) Lägg Storhet och enhetskorten i ordning (de gula korten) 4 Lägg symbol och enhets korten i ordning (de orange korten) 4 Placera energislagen i ordning,

Läs mer

Materien. Vad är materia? Atomer. Grundämnen. Molekyler

Materien. Vad är materia? Atomer. Grundämnen. Molekyler Materien Vad är materia? Allt som går att ta på och väger någonting är materia. Detta gäller även gaser som t.ex. luft. Om du sticker ut handen genom bilrutan känner du tydligt att det finns något där

Läs mer

17 Droger. 2 Droger vad är det? 3 Ord som gäller alla droger 4 Varför använder man droger?

17 Droger. 2 Droger vad är det? 3 Ord som gäller alla droger 4 Varför använder man droger? 17 Droger 17.1 1 Människan en reptil? 2 Droger vad är det? 3 Ord som gäller alla droger 4 Varför använder man droger? 17.2 5 Tobaksdocka OH1 Tobakens effekter på kroppen 6 Tobaksreklam 7 Vad kostar det

Läs mer

Jino klass 9a Energi&Energianvändning

Jino klass 9a Energi&Energianvändning Jino klass 9a Energi&Energianvändning 1) Energi är en rörelse eller en förmåga till rörelse. Energi kan varken tillverkas eller förstöras. Det kan bara omvandlas från en form till en annan. Det kallas

Läs mer

Atomer luktar inte och har ingen färg. Men om många atomer binds samman till molekyler får de andra egenskaper som lukt och färg.

Atomer luktar inte och har ingen färg. Men om många atomer binds samman till molekyler får de andra egenskaper som lukt och färg. Kemi Partikelmodellen Allt runt omkring oss är gjort av olika ämnen. Vissa ämnen är i ren form, som guld och silver, andra ämnen är blandningar, som plast eller sockerkaka. Atomer kallas de små byggstenar

Läs mer

Bedömningsuppgifter: Skriftligt prov Vatten och Luft Vattentornet (modell och ritning) Scratch (program)

Bedömningsuppgifter: Skriftligt prov Vatten och Luft Vattentornet (modell och ritning) Scratch (program) Planering Tema Vatten Vatten och luft är en självklarhet för oss i Sverige. När vi vrider på kranen kommer det rent vatten och vi andas relativt ren luft. Men vad är vatten egentligen och vilka former

Läs mer

Temperatur. Värme är rörelse

Temperatur. Värme är rörelse Temperatur NÄR DU HAR LÄST AVSNITTET TEMPERATUR SKA DU veta vad som menas med värme veta hur värme påverkar olika material känna till celsius-, fahrenheit- och kelvinskalan känna till begreppet värmeenergi

Läs mer

KEMI 1 MÄNNISKANS KEMI OCH KEMIN I LIVSMILJÖ

KEMI 1 MÄNNISKANS KEMI OCH KEMIN I LIVSMILJÖ KEMI 1 MÄNNISKANS KEMI OCH KEMIN I LIVSMILJÖ FYSIK BIOLOGI KEMI MEDICIN TEKNIK Laborationer Ett praktiskt och konkret experiment Analys av t ex en reaktion Bevisar en teori eller lägger grunden för en

Läs mer

Repetitionskompendium Grundläggande kemi Årskurs 7 2016

Repetitionskompendium Grundläggande kemi Årskurs 7 2016 Repetitionskompendium Grundläggande kemi Årskurs 7 2016 Innehållsförteckning 1 Atomer naturens egna byggstenar... 3 2 Molekyler är grupper av atomer... 4 3 Grundämnen och kemiska föreningar... 5 4 Kemiska

Läs mer

Handledning. Innehållsförteckning

Handledning. Innehållsförteckning 1 Handledning Denna broschyr har tagits fram för att öka förståelsen för metall- och mineralindustrin i dagens samhälle. Innehållet har utformats med utgångspunkt från grundskolans styrdokument för år

Läs mer

Atomer, molekyler, grundämnen. och kemiska föreningar. Att separera ämnen. Ämnen kan förändras. Kemins grunder

Atomer, molekyler, grundämnen. och kemiska föreningar. Att separera ämnen. Ämnen kan förändras. Kemins grunder KEMINS GRUNDER -----{ 2 Keminsgrunder 1 J----- IAAeAåll-Kemi förr och nu sid.4 Atomer, molekyler, grundämnen och kemiska föreningar Ämnens egenskaper sid. 10 sid. 14 Rena ämnen och blandningar Att separera

Läs mer

VATTEN OCH LUFT VILKA ÄMNEN ÄR VATTEN UPPBYGGT AV? VAR KOMMER REGNVATTNET IFRÅN? VAD ÄR BUBBLORNA I LÄSK FÖR NÅGOT? HUR KAN REGN BLI FÖRORENAT?

VATTEN OCH LUFT VILKA ÄMNEN ÄR VATTEN UPPBYGGT AV? VAR KOMMER REGNVATTNET IFRÅN? VAD ÄR BUBBLORNA I LÄSK FÖR NÅGOT? HUR KAN REGN BLI FÖRORENAT? VATTEN OCH LUFT VILKA ÄMNEN ÄR VATTEN UPPBYGGT AV? VAR KOMMER REGNVATTNET IFRÅN? VAD ÄR BUBBLORNA I LÄSK FÖR NÅGOT? HUR KAN REGN BLI FÖRORENAT? RÅSSLASKOLAN, ÅR 4, KARIN KIVELÄ BEDÖMNINGSMATRIS DU FÅR

Läs mer

Bränsleklassificering 2011

Bränsleklassificering 2011 01.01.2011 1(6) Bränsleklassificering 2011 Definitioner på bränslebeteckningar och andra energikällor Oljor 111 Gaser 1111 Raffinerigas Gas som återvunnits ur oljeraffineringsprocessen och används som

Läs mer

Facit till 38 No-försök

Facit till 38 No-försök Facit till 38 No-försök Försök 1 - Mynttestet Svar: Tack vare vattnets stora ytspänning (ytan spricker inte så lätt) kan man fylla ett glas så att vattnet buktar upp i glaset. Varje mynt har liten volym,

Läs mer

Jord, eld, luft och vatten från alkemi till modern kemi

Jord, eld, luft och vatten från alkemi till modern kemi Jord, eld, luft och vatten från alkemi till modern kemi För 2500 år (ca. 500 f.kr., dvs i början av Järnåldern) sedan skrev filosofen Empedokles från Sicilien sin teori om att världen är uppbyggd av fyra

Läs mer