STUDIECIRKELUPPLÄGG MAKTEN ÖVER MATEN 5-10 TRÄFFAR OM HUR VI TILLSAMMANS KAN LÄRA OSS MER OM, PÅVERKA OCH MINSKA VÅRT KLIMATAVTRYCK MED FOKUS PÅ MAT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "STUDIECIRKELUPPLÄGG MAKTEN ÖVER MATEN 5-10 TRÄFFAR OM HUR VI TILLSAMMANS KAN LÄRA OSS MER OM, PÅVERKA OCH MINSKA VÅRT KLIMATAVTRYCK MED FOKUS PÅ MAT"

Transkript

1 STUDIECIRKELUPPLÄGG MAKTEN ÖVER MATEN 5-10 TRÄFFAR OM HUR VI TILLSAMMANS KAN LÄRA OSS MER OM, PÅVERKA OCH MINSKA VÅRT KLIMATAVTRYCK MED FOKUS PÅ MAT 1

2 MAKTEN ÖVER MATEN 5-10 TRÄFFAR MOT EN KLIMATSMART, RÄTTVIS OCH HÄLSOSAM OMSTÄLLNING Klimatförändringarna har blivit ett faktum och flera studier tyder på att vi närmar oss farliga tröskeleffekter som kan få dessa förändringar att skena. Redan idag finns det över 25 miljoner klimatflyktingar och närmast dagligen nås vi av nyheter om extrema väderfenomen. I Anderna smälter glaciärerna bort och människorna förlorar sitt färskvatten. Människor över hela världen engagerar sig för att förhindra klimatförändringarna. Jorden är i akut behov av ett rättvist och bindande klimatavtal i Sydafrika 2011, men samtidigt måste vi alla börja ställa om vårt sätt att konsumera. I Sverige så står matindustrin i alla dess led för ca 25 % av de klimatbelastande växthusgaserna. Vi kan ju påverka vad vi äter! Inte bara hemma, utan även i skolan, kommunen och på våra sjukhus. Klimatomställningen kan börja här och nu hos dig och mig. Vi alla behöver veta mer om hur vår konsumtion påverkar miljön. Äter vi mat som producerats med gifter eller bidrar till skövling av regnskog i Amazonas? Vad är klimatsmart mat? Hur mycket koldioxid bidrar vi till? Hur hänger hälsosam och klimatsmart mat ihop? Genom att välja lokalproducerad, ekologisk, rättvisemärkt och hälsosam mat så kan vi tillsammans bidra till en klimatsmart omställning. Syftet med att presentera ett material för studiecirklar är att få igång en påverkansprocess runt om i landet med fokus på klimat och mat. Genom att i studiegruppen arbeta aktivt för att på ett kreativt och spännande sätt lära sig mer om mat och klimat och samtidigt hitta lösningar och sätt att engagera andra kan vi bidra med mycket. Vi kan lära oss om det vi äter påverkar miljön och vår hälsa och t ex undersöka hur vår matkasse kan bli mer klimatsmart eller varför inte hela kommunens? Genom att använda det pedagogiska materialet Makten över maten så kan ni med hjälp av filmer, artiklar, workshops mm komma igång snabbt och enkelt. Med hjälp av detta material kan vi tillsammans bidra till en klimatsmart och rättvis omställning. Målet med cirkeln är att gruppen ska få kunskap om problematiken gällande klimat och miljö kopplat med fokus på mat samtidigt som påverkan sker genom de 10steg som leder till förändrade upphandling på skola, kommun eller landsting. Text och övningar Josefine Höijer Illustrationer och framsida Anna Nylander 2

3 Latinamerikagrupperna är en solidaritetsförening som tillsammans med latinamerikanska folkrörelser arbetar för ett rättvist och hållbart samhälle. Latinamerikagruppernas verksamhet syftar till att stödja människors kamp för inflytande, demokrati och rättigheter i Latinamerika. Vårt och våra samarbetspartners arbete sker på lokal, nationell, regional och global nivå, i Latinamerika och i Sverige, men målen är de samma. Vårt kampanjarbete fokuserar på temat naturresurser och mänskliga rättigheter. Arbetet utgår från de frågor som är angelägna för våra folkrörelser i Latinamerika, t.ex. transnationella bolags agerande, handelsavtal, monokulturer och klimatförändringar. Makten över maten är en av de kampanjer som drivs i Sverige med start våren Genom att koppla våra erfarenheter om hur vår konsumtion påverkar omvärlden med ett folkbildningsmaterial som visar på konkreta steg till en rättvis och hållbar omställning med fokus lokalt i Sverige. Är du intresserad av att veta mer om vår förening och engagerad dig i andra frågor vi arbetar med så finns det mer information på: 3

4 VÄLKOMMEN TILL STUDIECIRKELN OCH VÄLKOMMEN TILL STUDIEFRÄMJANDET! Studiefrämjandet är ett av Sveriges största studieförbund och finns i hela landet. Vi är partipolitiskt, fackligt och religiöst obundna. Våra 19 medlemsorganisationer engagerar människor med intresse för bl. a. natur, djur, miljö, friluftsliv, musik och annan kultur. Vi samarbetar även med många andra organisationer och föreningar. Hos oss får Du möjlighet att skaffa ny kunskap och utveckla dina intressen tillsammans med likasinnade. Våra studiecirklar bygger på folkbildningens pedagogik. Det betyder att vi utgår ifrån de önskemål, förutsättningar och erfarenheter som Du och de övriga cirkeldeltagarna har. TILL DIG SOM VILL STARTA EN STUDIECIRKEL Att lära sig mer berikar livet! I studiecirkeln kan ni utveckla era intressen tillsammans. Studiefrämjandet hjälper till med studieplan, förslag till litteratur, lokaler, administration, etc. VAD ÄR EN STUDIECIRKEL? En studiecirkel består av minst 3 deltagare som är lägst 13 år. Varje deltagare ska vara med vid minst 3 cirkelträffar. Om cirkeln omfattar fler än dessa träffar, vilket är det vanligaste, ska varje deltagare varit med vid någon av de första 3 träffarna. En cirkelträff ska omfatta minst 1 studietimme (45 minuter). Varje studiecirkel ska ha en cirkelledare som godkänts av Studiefrämjandet. Godkännandet sker när du talar med eller träffar en handläggare som tillsammans med dig tittar igenom er studieplan. Cirkelledaren fungerar också som vår kontaktperson. Cirkelledaren ansvarar för att studieplanen följs och att en korrekt närvarolista lämnas in till Studiefrämjandet efter cirkelns slut. Som cirkelledare kommer du att erbjudas gratis ledarutbildningar genom Studiefrämjandet. ATT ARBETA I EN STUDIECIRKEL Deltagarna planerar tillsammans studiecirkelns uppläggning. En viktig utgångspunkt är deltagarnas olika bakgrund, erfarenheter och förutsättningar. Cirkelarbetet ska präglas av ett demokratiskt arbetssätt. Det betyder bland annat att alla bidrar med synpunkter, analyser och diskussionsinlägg. Under cirkelns gång kan det vara värdefullt att göra studiebesök eller bjuda in en fackman/expert. Undrar du över något? Kontakta Studiefrämjandet på en ort nära dig. Se mer på 4

5 TILL CIRKELLEDAREN Studiecirkelupplägget är framtaget för att underlätta en lokal hållbar och rättvis omställning med fokus på maten och dens påverkan på omvärlden. Det syftar till att sätta sig in i och problematisera var maten kommer ifrån och vad den har för påverkan från produktion till det att den hamnar på våra tallrikar. Målet är att ni tar konkreta steg till denna omställning med materialets hjälp. Handledningen är framtagen som ett förslag till hur ni kan arbeta men det är viktigt att ni tillsammans utformar den så att den passar era tankar och erfarenheter. Ta till vara på varandras kreativitet och använd den för att nå ut till fler! Allt material, filmer och övningar finns samlat på DVD:n Makten över maten som ni kan beställa via eller kontakta oss på telefonnummer Till materialet följer också tidningen Makten över maten som beställs så att alla i gruppen får var sitt exemplar. Gå igenom övningarna och materialet innan ni startar cirkeln för att göra er bekant med övningar, upplägg och övrigt material. På DVD:n finns också fler övningar, filmer mm som ni kan använda för att planera in fler träffar utöver de som presenteras här. Vi tar gärna emot rapporter på hur arbetet i Er cirkel ser ut. Skicka gärna utvärdering eller rapportering till oss eller lägg upp kommentarer på vår facebook vi som påverkar för klimatsmart mat. Lycka till! Vänliga Hälsningar Josefine Höijer Skolsamordnare Latinamerikagrupperna 5

6 10 STEG FÖR PÅVERKAN I tidningen Makten över maten finns en konkret strategi för hur ni kan gå till väga för att ställa om till en mer klimatsmart, rättvis och hälsosam kommun, skola eller landsting. Första steget har ni redan tagit genom er studiecirkelgrupp så nu är det bara att fotsätta med resten av stegen. 1. BILDA EN ARBETSGRUPP 2. SÄTT UPP ETT MÅL 3. FORSKA OCH INTERVJUA 4. SÄTT UPP SMARTA MÅL 5. SKICKA VIDARE 6. VÄND ER TILL HÖGRE MAKTER 7. MÖTAS PÅ HALVA VÄGEN? 8. GO PUBLIC! 9. GLÖM INTE POLITIKERNA 10. TILL SIST FORTSÄTT ATT HITTA NYA VÄGAR FÖR PÅVERKAN. ANVÄND DE IDÉER NI FÅR UNDER TIDEN NI HÅLLER ER STUDIECIRKEL OCH VAR INTE RÄDDA FÖR ATT TESTA DEM. LYCKA TILL! TA KONTAKT MED ANDRA LOKALA GRUPPER Naturskyddsföreningen Omställning Sverige Alternativ.nu Webb: För mer info gå in på och se hur andra gjort på facebooksidan vi som påverkar för klimatsmart mat eller hör med din lokala studieförmedling 6

7 FÖRSTA TRÄFFEN Rubrik: Mat och klimat Hur kan vi tillsammans påverka? Introduktion Varje tugga mat vi stoppar i och innebär olika mängd utsläpp av växthusgaser i atmosfären. Detta innebär också att varje tugga är ett steg närmare minskade utsläpp. Vi kan påverka det vi äter! Inte bara i hemmet utan också i skolan, kommunen och landstinget. Den första träffen i studiecirkeln kommer fokusera på att förstå problematiken kring mat och klimat och hur vi tillsammans kan arbeta för att minska vår negativa påverkan på klimatet samt rättviseförhållanden och hälsa. Hur påverkar det vi äter klimatet och omvärlden? Vad kan vi göra för att minska vår negativa påverkan? Kan vi som konsumenter påverka? Material: Stora ark, spritpennor Till cirkelledaren: För att på ett enkelt sätt inleda diskussionen om matens ursprung så kan alla i gruppen få säga en sak som de åt till frukost och var de tror att den kommer ifrån i världen. Det kan t ex vara blåbär från Polen, filmjölk från Sverige, apelsinjuice från Florida osv. Har ni tillgång till en whiteboard så rita gärna upp en världskarta och dra streck från de delarna av världen där frukosten färdats ifrån till den ort ni befinner er i för att illustrera matens färd innan den hamnar på tallriken. Diskutera i helgrupp vilka tankar som kom upp efter denna övning. Dela upp er i smågrupper där varje grupp väljer en av de sakerna som åts till frukost för att svara på frågorna. Varje grupp tilldelas var sitt stort ark där svaren redovisas: 1. Hur har produkten påverkat miljön och klimatet? 2. Hur har produkten påverkat etiska och sociala förhållanden? Låt varje grupp redovisa vad som står på deras ark och vad de kommit fram till. Återgå till smågrupperna för att diskutera skriva ner hur ni skulle kunna göra för att förbättra denna produkt genom att svara på följande frågor: 3. Hur kan vi minska produktens miljö- och klimatpåverkan? 4. Hur kan vi minska produktens etiska och sociala påverkan? Redovisa för varandra vad ni kommit fram till. Forstätt med att diskutera de olika lösningarna och hur man själv skulle kunna förbättra sina dagliga inköp av mat. Gå vidare med att diskutera om hur ni lokalt kan påverka matens påverkan t ex genom skola, arbetsplats, kommunen osv. UPPGIFT! GE SOM UPPGIFT ATT TILL NÄSTA TRÄFF ATT I AFFÄREN UNDERSÖKA OLIKA PRODUKTERS URSPRUNG OCH BYTA UT EN SAK DE ÅT TILL FRUKOST TILL EN SOM HA MINDRE PÅVERKAN PÅ KLIMATET OCH OMVÄRLDEN. 7

8 ANDRA TRÄFFEN Rubrik: Tillbaka till jorden Filmen Tillbaka till jorden, handlar om hur de jordlösas rörelse i Brasilien arbetar för att skapa ekologiska och rättvisa lösningar. Material: Dvd spelare Till cirkelledaren: Inled den andra träffen med att alla i gruppen redovisar vad de valt för ny produkt i sin frukost och vilka tankar som kom upp efter att ha undersökt var olika har för ursprung. Se filmen Tillbaka till jorden, 36 MIN. Följ upp med en diskussion om filmen och fundera på andra forum där den skulle kunna visas. (Diskussionsfrågor finns på DVD:n). Ta fram anteckningarna och arken från första träffen och välj ut en aktör som ni vill rikta in er på och påverka. Det kan t ex vara någons arbetsplats, en skolmatsal, kommunen osv. Diskutera mer konkret hur ni skulle kunna gå till väga. Använd er av tidningen Makten över maten och se över mittuppslaget 10 steg till en sjystare kommun. UPPGIFT! GE ALLA VARSIN TIDNING MAKTEN ÖVER MATEN ATT LÄSA FÖR ATT FÅ MER INSPIRATION TILL NÄSTA GÅNG. STEG 1 OCH TVÅ MOT EN LOKAL OMSTÄLLNING HAR NI REDAN GJORT GENOM ATT BILDA EN ARBETSGRUPP OCH SÄTTA UPP MÅLEN. NU GÅRVI VIDARE GENOM ATT FÖRDJUPA OSS MER 8

9 TREDJE TRÄFFEN Rubrik: Fördjupning Material: Guiden Makten över maten, KLIMATAVTRYCK (ur Workshops och Övningar) Ni har nu satt upp övergripande mål för hur ni vill påverka lokalt. Fördjupa er mer i hur t ex upphandling sker hos den part ni valt att fokusera på. Ta hjälp av guiden Makten över maten för att få mer bakgrundmaterial samt konkreta idéer och förslag på hur man kan påverka. Börja också fundera på mer konkreta mål som ni kan följa upp till nästa möte. Till Cirkelledaren: Hur kan vi fördjupa oss? Vad finns det för policys om mat, hälsa och miljö? Följs denna policy i nuläget? Hur stort är skolans, kommunen eller landstinget koldioxidutsläpp? Hur mycket kunskap finns det hos personal och beslutsfattade om mat och klimatpåverkan? Hur kan vi bidra till att sprida mer kunskap om mat och klimatpåverkan? Osv Ni kan själva räkna ut hur mycket koldioxid som släpps ut: Gå in på filen workshops och övningar på DVD:n och bläddra ner till övningen KLIMATAVTRYCK. Här står det hur ni går tillväga för att mäta hur stort matens avtryck är. Det finns många interaktiva sajter på nätet som mäter koldioxidutläpp- Världsnaturfonden är en av dem: UPPGIFT! HUR MYCKET KOLDIOXID SLÄPPER VI I GRUPPEN UT? ANVÄND MALLEN FÖR ATT MÄTA KLIMATAVTRYCK OCH JÄMFÖR SEDAN PÅ NÄSTA MÖTE. HANN NI INTE KOLLA UPP ALLT PÅ MÖTET. TA VARSIN SAK NI VALT ATT FÖRDJUPA ER I OCH FÖLJ UPP TILL NÄSTA TRÄFF. 9

10 FJÄRDE TRÄFFEN Rubrik: SMARTa mål Efter att ni fördjupat er så är det dags att gå vidare genom att sätta upp mer konkreta mål. Detta gör det lättare att se vart ni vill lägga er fokus och vilka aktörer ni måste vända er till de kommande träffarna. Material: Guiden Makten över Maten Till cirkelledaren: Börja träffen med att redovisa hur mycket koldioxidutsläpp som var och en i gruppen släpper ut. Vad finns det för tankar kring detta? Hur kan vi personligen arbeta för att minska dessa utsläpp? Är det vårt ansvar som individer att minska utsläppen eller ligger ansvaret hos andra aktörer i samhället? Använd SMART-modellen som guide när ni sätter era mål: Specifikt! Till exempel 30 procent av varorna ska vara ekologiska, närodlade och/eller rättvist producerade. Inför två köttfria dagar i veckan. Uträtta en handlingsplan. Mätbart! Plocka fram siffror så att ni kan följa upp och mäta resultaten på era utsatta mål. Acceptabelt! Är målen som satts moraliskt och etiskt acceptabla? Realistiskt! Kräv inte allt på en gång. Är de mål som satts realistiska för den valda parten att utföra? Tänk igenom vad som kan göras på kort och lång sikt. Tidsatt! När ska målet vara uppnått? Sätt upp olika deadline för att lättare kunna följa upp ert arbete och mål. När ni satt upp era mål så har ni också fått en tydligare bild av vilka det är ni vill och behöver kontakta. Skriv ihop konkreta och realistiska förslag som ni kan lämna över till t ex skolledningen eller kommunen. Här kan ni också använda er av de siffror som kommit fram från föregående övningar där ni också kan visa på hur en minskning skulle kunna ske. Boka också gärna in möten med de aktörer som ni valt att fokusera på. UPPGIFT! FINNS DET NÅGRA SAKER SOM NI INTE TÄNKT PÅ OCH SKULLE BEHÖVA TA REDA PÅ TILL NÄSTA GÅNG? SE ÖVER ERA MÅL OCH TIDSPLAN. 10

11 FEMTE TRÄFFEN Rubrik: Go Public! För att få extra stor genomslagskraft så kan det vara bra att vända sig till lokal media. Någon kanske har någon kontakt på den lokala tidningen, radio eller tv-kanalen? Material: Att skriva en insändare, Guiden Makten över maten Till cirkelledaren: Ni har nu samlat på er en mängd kunskap och bakgrundfakta som kan styrka era argument. Använd detta i att nå ut till fler. Skriv en insändare: Ett lätt sätt att nå ut till många med de frågor ni vill uppmärksamma är att skriva en insändare. På DVD:n finns en mall för hur ni kan gå till väga för att enkelt göra detta. Skriv ett medborgarförslag till kommunfullmäktige använd er av Guiden Makten över maten för att formulera er. Där finns mallar som kan använda er av. TILL SIST GÅ VIDARE MED ERT ARBETE GENOM ATT VÄNDA ER TILL NYA AKTÖRER. MÖTER NI MOTSTÅND SÅ KANSKE NI MÅSTE KOMPOMISSA FÖR ATT NÅ ERA MÅL? FÖRSÖK HITTA NYA VÄGAR OCH VAR KREATIVA! 11

12 FÖRSLAG TILL FORTSATT ARBETE... I Guiden Makten över maten finns en rad olika tips och idéer på hur ni kan gå vidare med att påverka lokalt. Här följer några förslag på fortsatt arbete: Starta en namninsamling på skolan För att visa politiker, skolledningen och andra beslutsfattare att många står bakom er sak. Uppmärksamma problematiken med hur maten påverkar omvärlden och klimatet genom en utåtriktad aktion t ex en flashmob. Samla material för en utställning eller anordna en filmvisning på skolan, arbetsplatsen, kommunen osv. Anordna en klimatsmart middag/frukost och bjud in vänner, politiker eller andra som ni vill nå ut till. 12 2

Studiehandledning - Vems Europa

Studiehandledning - Vems Europa Studiehandledning - Vems Europa En studiesatsning om makt och rättvisa i Europa Varför får inte EU och Europa mer plats i den svenska debatten? Det har vi också undrat. Sverige är en del av Europa och

Läs mer

Studiehandledning. gör en annan värld möjlig

Studiehandledning. gör en annan värld möjlig DOKUMENTÄRT BERÄTTANDE Studiehandledning gör en annan värld möjlig Studiehandledning Den här studiehandledningen är ett stöd för dig som cirkelledare. Den innehåller praktiska tips när det gäller hur man

Läs mer

Barnfattigdom. Arbetsplan för en studiecirkel

Barnfattigdom. Arbetsplan för en studiecirkel Partistyrelsens kansli Stockholm 2011-11-08 Barnfattigdom Arbetsplan för en studiecirkel 2 (8) Ta ut riktningen i en studiecirkel Det här är en arbetsplan som hjälper er att genomföra en studiecirkel om

Läs mer

Mata fåglar. Mata fåglar. Studiehandledning till. Mata. fåglar. Niklas Aronsson SOF. En studiehandledning från Studiefrämjandet

Mata fåglar. Mata fåglar. Studiehandledning till. Mata. fåglar. Niklas Aronsson SOF. En studiehandledning från Studiefrämjandet Mata fåglar Mata fåglar Studiehandledning till Mata SOF Niklas Aronsson fåglar En studiehandledning från Studiefrämjandet Vad är en studiecirkel? En studiecirkel är en liten grupp människor som samlas

Läs mer

Studiehandledning UNG LEDARE SISU IDROTTSBÖCKER

Studiehandledning UNG LEDARE SISU IDROTTSBÖCKER Studiehandledning UNG LEDARE SISU IDROTTSBÖCKER Ett stöd för skol-if Den här studiehandledningen är gjord som ett stöd för skolidrottsföreningar som vill arbeta med häftet Ung Ledare i studiecirkel. Metodiken

Läs mer

Det handlar om att ta fram och utveckla elevers inneboende nyfikenhet, initiativförmåga och självförtroende redan från tidiga åldrar.

Det handlar om att ta fram och utveckla elevers inneboende nyfikenhet, initiativförmåga och självförtroende redan från tidiga åldrar. Ung Företagsamhet Fyrbodal jobbar med att få fler företagsamma barn och ungdomar. I drygt 30 år har vi jobbat med UF-företag på gymnasienivå. Nu gör vi en nysatsning där elever och ni lärare på grundskolan

Läs mer

Studiehandledning beredskap i kris STUDIEHANDLEDNING. Beredskap i kris. Om livsmededelsstrategi och försörjning GÖR EN ANNAN VÄRLD MÖJLIG

Studiehandledning beredskap i kris STUDIEHANDLEDNING. Beredskap i kris. Om livsmededelsstrategi och försörjning GÖR EN ANNAN VÄRLD MÖJLIG STUDIEHANDLEDNING Beredskap i kris Om livsmededelsstrategi och försörjning GÖR EN ANNAN VÄRLD MÖJLIG 1 1 Studiehandledning Studieplan för studiecirkel om fem träffar om svensk försörjningsberedskap beträffande

Läs mer

UTBILDNINGSPAKET FÖR SKOLINFORMATÖRER

UTBILDNINGSPAKET FÖR SKOLINFORMATÖRER UTBILDNINGSPAKET FÖR SKOLINFORMATÖRER , De följande sidorna är en introduktion för er som vill vara med och påverka för ett en mer klimatsmart och rättvis värld. Vi börjar nu i klassrummet! Att vända sig

Läs mer

UNG NYKTER FOLKBILDNING INTRODUKTION FÖR UNF:ARE I NBV-VERKSAMHET

UNG NYKTER FOLKBILDNING INTRODUKTION FÖR UNF:ARE I NBV-VERKSAMHET UNG NYKTER FOLKBILDNING INTRODUKTION FÖR UNF:ARE I NBV-VERKSAMHET Ungdomens Nykterhetsförbund och Nykterhetsrörelsens Bildningsverksamhet 2011 Text och utformning: Jim Gustafsson (Baserad på Cirkelledare

Läs mer

Tematräff 2 Om minskat matsvinn Tullängsgymnasiet, Örebro 30 mars 2015. Susanne Rosendahl Utvecklingsledare Region Örebro län

Tematräff 2 Om minskat matsvinn Tullängsgymnasiet, Örebro 30 mars 2015. Susanne Rosendahl Utvecklingsledare Region Örebro län Tematräff 2 Om minskat matsvinn Tullängsgymnasiet, Örebro 30 mars 2015 Susanne Rosendahl Utvecklingsledare Region Örebro län Återblick kickoffen Syfte med dagen Lära känna kollegor Fördjupa kontakter Inspiration

Läs mer

ALKOHOLEN OCH SAMHÄLLET

ALKOHOLEN OCH SAMHÄLLET STUDIEPLAN FÖR ALKOHOLEN OCH SAMHÄLLET ALKOHOLENS ANDRAHANDSSKADOR ALKOHOLEN OCH SAMHÄLLET Åsa Jinder om att växa upp i missbruk Alkohol är den femte största orsaken till sjukdom och död TEMA 2015/2016:

Läs mer

Introduktionsutbildning för cirkelledare

Introduktionsutbildning för cirkelledare Introduktionsutbildning för cirkelledare 1 Introduktion till utbildaren En gemensam introduktionsutbildning för cirkelledare som ska kunna användas av alla distrikt har tagits fram. Folkbildningsrådet

Läs mer

Tidslinje för politikutvecklingsarbetet i Framtidsstaden Framtidsstaden är ett politikutvecklingsprojekt som löper över flera år.

Tidslinje för politikutvecklingsarbetet i Framtidsstaden Framtidsstaden är ett politikutvecklingsprojekt som löper över flera år. Workshopmaterial 1 Workshop för föreningar och klubbar om Framtidsstaden Det här är ett workshopmaterial som vänder sig till socialdemokratiska föreningar och klubbar i Stockholms stad som vill delta i

Läs mer

MIRIAM LUNDQVIST ARRANGERA LAJV

MIRIAM LUNDQVIST ARRANGERA LAJV MIRIAM LUNDQVIST ARRANGERA LAJV Ett studiematerial om praktiska förberedelser för LAJV utomhus GD VI IN Om Sveroks studiecirkelmallar Den här mallen ingår i en serie mallar för studiecirklar, som Sverok

Läs mer

UTVECKLA SÅ UTVECKLAR NI ER FÖRENING!

UTVECKLA SÅ UTVECKLAR NI ER FÖRENING! UTVECKLA SÅ UTVECKLAR NI ER FÖRENING! HEJ! Föreningen eller klubben är en av de viktigaste grundstenarna i Socialdemokraterna. Det är den verksamhet som de flesta av våra medlemmar möter i sitt vardagsengagemang.

Läs mer

Studieplan till. Börja skåda fågel. sid 1

Studieplan till. Börja skåda fågel. sid 1 Studieplan till Börja skåda fågel sid 1 Innehåll Inledning... sid 3 Vad är en studiecirkel?... sid 4 Tips till din studiecirkel om fågelskådning... sid 5 Träff 1: Fågelskådning som hobby... sid 6 Träff

Läs mer

Förändrings- och förnyelsearbete - Föreningen Norden genomför omfattande förändringar i organsation och verksamhet

Förändrings- och förnyelsearbete - Föreningen Norden genomför omfattande förändringar i organsation och verksamhet Norden gör från hösten 2014-2017 med sikte på 100-årsjubileum 2019 Förändrings- och förnyelsearbete - Föreningen Norden genomför omfattande förändringar i organsation och verksamhet Demografiska utmaningar

Läs mer

Studieplan Ju förr desto bättre. CBM Centrum för biologisk mångfald

Studieplan Ju förr desto bättre. CBM Centrum för biologisk mångfald Studieplan Ju förr desto bättre CBM Centrum för biologisk mångfald Studieplanen till Ju förr desto bättre är framtagen av Centrum för biologisk mångfald i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan och

Läs mer

Studiehandledning till Nyckeln till arbete

Studiehandledning till Nyckeln till arbete Studiehandledning till Nyckeln till arbete STUDIECIRKEL OM NYCKELN TILL ARBETE 2014 gav Handikappförbunden ut skriften Nyckeln till arbete. Den vänder sig till arbetssökande med olika funktionsnedsättningar

Läs mer

IDÉ ACTION! Exempel på planering. Är du trött på att bara prata? Watch it! - Metoder för att GÖRA demokrati! watchitmalmolund.se

IDÉ ACTION! Exempel på planering. Är du trött på att bara prata? Watch it! - Metoder för att GÖRA demokrati! watchitmalmolund.se IDÉ ACTION! Exempel på planering Är du trött på att bara prata? Watch it! - Metoder för att GÖRA demokrati! watchitmalmolund.se Om workshopen Idé->Action! handlar om att uppleva känslan i kroppen av att

Läs mer

När jag inte längre är med

När jag inte längre är med Handledarmaterial Studiecirkel När jag inte längre är med förberedelser och funderingar inför framtiden Handledarmaterial Studiecirkel När jag inte längre är med förberedelser och funderingar inför framtiden

Läs mer

Studieprogram. Våren 2016. Anmäl dig enkelt till våra cirklar! SNABBT VIA INTERNET: www.burlov.abf.se KLASSISKT VIA TELEFON: 040-35 24 00

Studieprogram. Våren 2016. Anmäl dig enkelt till våra cirklar! SNABBT VIA INTERNET: www.burlov.abf.se KLASSISKT VIA TELEFON: 040-35 24 00 Studieprogram Våren 2016 Anmäl dig enkelt till våra cirklar! SNABBT VIA INTERNET: www.burlov.abf.se KLASSISKT VIA TELEFON: 040-35 24 00 ABF Burlöv Dalbyvägen 25, Arlöv Öppet hus Lördagen den 16/1 14.00-16.00

Läs mer

ABF-BLANKETTER - LATHUND

ABF-BLANKETTER - LATHUND ABF-BLANKETTER - LATHUND ARBETSPLAN ÄMNE: STARTDATUM: MINST 3 3 TRÄFFAR 9 STUDIETIMMAR ARRANGÖR/ ORGANISATION: LOKAL/ DAG/ DAGAR: TID: EN STUDIETIMME ÄR 45 MINUTER Vi erbjuder utbildning till våra cirkelledare

Läs mer

vett & etikett vett & etikett Studieplan för idrottsföräldrar av Anneli Wikman och Titti Werner

vett & etikett vett & etikett Studieplan för idrottsföräldrar av Anneli Wikman och Titti Werner Studieplan vett & etikett för idrottsföräldrar av Anneli Wikman och Titti Werner vett & etikett för idrottsföräldrar Anneli Wikman och Titti Werner Någonting händer med många av oss föräldrar när vi ser

Läs mer

Grön flagg Nu är Stensjöns handlingsplan godkänd för Grön flagg!

Grön flagg Nu är Stensjöns handlingsplan godkänd för Grön flagg! Handlingsplanen godkänd 2012-05-27 Grön flagg Nu är Stensjöns handlingsplan godkänd för Grön flagg! 2012-05-27 Det demokratiska arbetet och hela skolans eller förskolans delaktighet är centralt inom Grön

Läs mer

Uppföljning av studiecirklar kring äldres läkemedelsbehandling. Självvärderingsinstrument steg 1

Uppföljning av studiecirklar kring äldres läkemedelsbehandling. Självvärderingsinstrument steg 1 Uppföljning av studiecirklar kring äldres läkemedelsbehandling Självvärderingsinstrument steg 1 Förberedelse: Bestäm vem som ska leda uppföljningsarbetet. Det kan exempelvis vara studiecirkelledaren, enhetschef,

Läs mer

studiehandledning Studiehandledning VINNARE I DIN EGEN TÄVLING

studiehandledning Studiehandledning VINNARE I DIN EGEN TÄVLING studiehandledning Varför ett studiematerial? Jag vet inte hur många människor jag har jobbat med och coachat som läst alla utvecklingsböcker i världen, men de lever fortfarande inte det liv de vill eller

Läs mer

Studieplan. Stå inte och se på! för idrotten till boken Att lyckas med lobbning av Henrik Bergström & Jan Byström

Studieplan. Stå inte och se på! för idrotten till boken Att lyckas med lobbning av Henrik Bergström & Jan Byström Studieplan för idrotten till boken Att lyckas med lobbning av Henrik Bergström & Jan Byström Studieplanen är framtagen av Jan Byström, SISU Idrottsutbildarna och Mattias Claesson, Riksidrottsförbundet

Läs mer

VAPENVÅRD OCH SÄKERHET

VAPENVÅRD OCH SÄKERHET VIKTOR MALMBERG VAPENVÅRD OCH SÄKERHET Ett studiematerial om vapenvård och säkerhet i AIRSOFT NYBÖRJARE Om Sveroks studiecirkelmallar Den här mallen ingår i en serie mallar för studiecirklar, som Sverok

Läs mer

Förslag på lektionsupplägg: Dag 1- en lektionstimme

Förslag på lektionsupplägg: Dag 1- en lektionstimme MiniKonsulter Fångar upp elevernas naturliga kreativitet och nyfikenhet genom problemlösning i arbetslivet samt ökar elevernas naturliga intresse för problemlösning och innovationer. Skapar och bibehåller

Läs mer

Förarbete, planering och förankring

Förarbete, planering och förankring Förarbete, planering och förankring Förarbete, planering och förankring Att arbeta med vilka etiska värden och normer som ska känneteckna den äldreomsorgsverksamhet vi arbetar i och hur vi konkret ska

Läs mer

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande För att du ska trivas på jobbet och känna att du gör ett bra arbete behöver du kunna påverka din arbetssituation

Läs mer

Att ordna en interaktiv diskussion för Raoul Wallenbergs dag

Att ordna en interaktiv diskussion för Raoul Wallenbergs dag Att ordna en interaktiv diskussion för Raoul Wallenbergs dag Den 27 augusti är Raoul Wallenbergs dag, Sveriges nationella dag för medmänsklighet och civilkurage. Genom enastående ledarskap och kreativitet

Läs mer

Uppdrag: Du vet nu mer om hur Östersjön mår. Nu är det dags att göra något. Rädda Östersjön! Handlingsplan Elevmaterial 2

Uppdrag: Du vet nu mer om hur Östersjön mår. Nu är det dags att göra något. Rädda Östersjön! Handlingsplan Elevmaterial 2 Du vet nu mer om hur Östersjön mår. Nu är det dags att göra något. I Uppdrag: Rädda Östersjön! Handlingsplan Elevmaterial 2 Dags att ta steget från ord till handling Uppdrag: Rädda Östersjön! Ni har nu

Läs mer

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande För att du ska trivas på jobbet och känna att du gör ett bra arbete behöver du kunna påverka din arbetssituation

Läs mer

Handledning till SÖK ARRANGÖRSBIDRAG

Handledning till SÖK ARRANGÖRSBIDRAG Handledning till SÖK ARRANGÖRSBIDRAG 1 Handledning till Sök arrangörsbidrag inom Globala Västerbotten och SEE Västerbottens hållbarhetsvecka 1. INLEDNING Vad är SEE Västerbottens hållbarhetsvecka? SEE

Läs mer

KREATIVA BÖNESÄTT. en praktisk hjälp till dig som är ledare! Initiativtagare till materialet: Maria Melin

KREATIVA BÖNESÄTT. en praktisk hjälp till dig som är ledare! Initiativtagare till materialet: Maria Melin KREATIVA BÖNESÄTT en praktisk hjälp till dig som är ledare! Initiativtagare till materialet: Maria Melin Information om materialet Till vem? I vår verksamhet är andakter en viktig del, men ibland är det

Läs mer

Röda korsets folkhögskola 2012-12-07 Rita de Castro rita.de.castro.rk@folkbildning.net 070 2693220

Röda korsets folkhögskola 2012-12-07 Rita de Castro rita.de.castro.rk@folkbildning.net 070 2693220 Webbildning Röda korsets folkhögskola 2012-12-07 Rita de Castro rita.de.castro.rk@folkbildning.net 070 2693220 2. Projektets syfte Det flexibla lärandet ger stora möjligheter för folkhögskolor, som geografiskt

Läs mer

Guide till handledare

Guide till handledare Globala Kronobergs Guide till handledare Komma igång KRONOBERG Globala Kronoberg en del av Nätverket SIP www.globalakronoberg.se Om Nätverket SIP och verksamheten Globala Kronoberg Nätverket SIP är ett

Läs mer

Vad roligt att ni har valt att bjuda varandra på den här timmen.

Vad roligt att ni har valt att bjuda varandra på den här timmen. Hej! Vad roligt att ni har valt att bjuda varandra på den här timmen. Att prata med en ny person kan kännas nervöst även om man som ni redan har en hel del gemensamt. Därför finns den här guiden som ska

Läs mer

"SÄTT SPÅR I FRAMTIDEN NU!

SÄTT SPÅR I FRAMTIDEN NU! "SÄTT SPÅR I FRAMTIDEN NU! Projektet "Sätt spår i framtiden nu!" handlar om att genomföra en aktion för att minska vårt ekologiska fotavtryck. Här får du möjligheten att fördjupa dig i kopplingen mellan

Läs mer

Anteckningar från arbetsmöte för lärmiljöprojektet 091103 (webbmöte i Adobe Connect 13:00-14:30)

Anteckningar från arbetsmöte för lärmiljöprojektet 091103 (webbmöte i Adobe Connect 13:00-14:30) Deltog: Helena Bengtsson, Mjölby Marie Eriksson, Söderköping Anne Hederén, Länsbiblioteket Karin Hermansson, Ödeshög Inger Hollström Flis, Motala Tommy Jansson, Norrköping Anja Leiding, Åtvidaberg Sten

Läs mer

Att skapa en mobil webbplats

Att skapa en mobil webbplats Att skapa en mobil webbplats Studieförbundet Vuxenskolan (SV), Örebro län 2012-12-11 Jimmy Olsson jimmy.olsson@sv.se 073-5347316 2. Projektets syfte Användandet av applikationer och mobila webbplatser

Läs mer

Om ni skulle göra om Lupp vad skulle ni göra bättre/ändra på?

Om ni skulle göra om Lupp vad skulle ni göra bättre/ändra på? Tips från Mora Om ni skulle göra om Lupp vad skulle ni göra bättre/ändra på? Involvera ungdomarna ännu mer än vad vi redan gör. Vad är viktig att tänka på i Lupparbetet? Förankring, bland lärare, tjänstemän,

Läs mer

Studier 2011-2014 SOCIALDEMOKRATERNA GOTLAND

Studier 2011-2014 SOCIALDEMOKRATERNA GOTLAND Studier 2011-2014 SOCIALDEMOKRATERNA GOTLAND 2013 Utbildningarna riktar sig till tre olika delar av vår organisation; medlemmarna, s-föreningarna och de förtroendevalda. Studieprogrammet är basen som vi

Läs mer

En kraft för förändring

En kraft för förändring En kraft för förändring Varför finns det fortfarande människor som går hungriga? Det finns tillräckligt med odlingsbar jord i världen för att utrota hungern och tillräckligt med resurser för att uppfylla

Läs mer

Samråd för hbtq-frågor

Samråd för hbtq-frågor !Infoga logotyp här Sida 1(6) Samråd för hbtq-frågor Datum: 2 oktober 2014 Tid: 09.00 12.00 Plats: Regionens hus, Norra Hamngatan 14, Göteborg Närvarande: Angelica Löwdin, FPES Annika Håkansson, kommittén

Läs mer

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2015/16. Nykroppa Förskola. Vår vision Alla ska ges möjlighet att vara sitt bästa jag

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2015/16. Nykroppa Förskola. Vår vision Alla ska ges möjlighet att vara sitt bästa jag Förskoleverksamheten Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2015/16 Nykroppa Förskola Vår vision Alla ska ges möjlighet att vara sitt bästa jag 1 Innehållsförteckning Förskoleverksamhetens vision sidan 3

Läs mer

Earth Hour utbildningsmaterial för skolår 1-6. Världsnaturfonden WWF 2010. Ett undervisningsmaterial för grundskolans läsår 1-6

Earth Hour utbildningsmaterial för skolår 1-6. Världsnaturfonden WWF 2010. Ett undervisningsmaterial för grundskolans läsår 1-6 Ett undervisningsmaterial för grundskolans läsår 1-6 1 Earth Hour Klimatundervisning Anmäl din klass på www.wwf.se/earthhour Världen släcker för klimatet, släcker du? Lördagen den 27 mars 2010 vill vi

Läs mer

Utvärdering 2015 deltagare Voice Camp

Utvärdering 2015 deltagare Voice Camp Utvärdering 15 deltagare Voice Camp 8 deltagare Har det varit roligt på lägret? (%) 1 8 6 4 1 Ja Nej Varför eller varför inte? - Enkelt, jag älskar att sjunga och det är alltid kul att träffa nya vänner

Läs mer

Elevkår, vadå? Varför elevkårsverksamhet?

Elevkår, vadå? Varför elevkårsverksamhet? Elevkår, vadå? Alla elever i skolan tillhör skolans elevkår, på samma sätt som att alla lärare i skolan tillhör skolans lärarkår. Genom en elevkår har eleverna ett representativt organ för att försvara

Läs mer

Presentera kursledarna Ge deltagarna möjlighet att presentera sig (9 min)

Presentera kursledarna Ge deltagarna möjlighet att presentera sig (9 min) Presentera kursledarna Ge deltagarna möjlighet att presentera sig (9 min) 1 Gå igenom agenda Var tydlig med praktikaliteter (toaletter, lokal för fika etc.) (2 min) 2 Gå igenom kursens utgångspunkter med

Läs mer

Konsten att leda workshops

Konsten att leda workshops Konsten att leda workshops Förbättra din kommunikation, prestation och ledarskap. www.lacinai.se 1 Några grundbultar: I ett seminarium är målet satt liksom innehållet I en workshop är målet satt, men innehållet

Läs mer

Arbetsplan - Eriksbergsgårdens förskola 2015-2016

Arbetsplan - Eriksbergsgårdens förskola 2015-2016 Arbetsplan - Eriksbergsgårdens förskola 2015-2016 Arbetsplan utvärderingsverktyg för Eriksbergsgårdens förskola 2015-16. Denna plan bygger på Lpfö-98- reviderad 2010 ÖSB övergripande strategi och budget

Läs mer

Undersökning "Unga vuxna"

Undersökning Unga vuxna Undersökning "Unga vuxna" Så här fyller du i formuläret Läs igenom frågorna noga och kryssa i eller skriv in det eller de svar som stämmer bäst för dig personligen. Svaren läses av optiskt av en skanner.

Läs mer

Ett livsviktigt arbete

Ett livsviktigt arbete Stockholmshemmet Tidningen för dig som bor hos oss Nr 3 September 2015 Årets enkätresultat klara! Ett livsviktigt arbete Hitta information om ditt boende i Min lägenhet Vår, sommar, höst och vinter nu

Läs mer

SVENSKA BÅGSKYTTEFÖRBUNDET. Modernt Fältskytte

SVENSKA BÅGSKYTTEFÖRBUNDET. Modernt Fältskytte SVENSKA BÅGSKYTTEFÖRBUNDET Modernt Fältskytte Fotograf Jari Hjerpe Studieplan Studieplan Inledning Modernt Fältskytte Välkomna till en gemensam stund kring bordet! Styrelsepaketet syftar främst till att

Läs mer

fungera som kunskapsöverföring och arbetspraktik och verka som en brygga mellan kulturer och sociala verkligheter.

fungera som kunskapsöverföring och arbetspraktik och verka som en brygga mellan kulturer och sociala verkligheter. Projektbeskrivning Projektetsnamn: Berätta! Sökande: De Ungas Sommarakademi på Konstepidemin, Göteborg Kontaktperson: Sofia Åhrman, projektledare 0708-144104, sofia@konstepidemin.se, Adress: Konstepidemin,

Läs mer

Ansökan till utmärkelsen Skola för hållbar utveckling

Ansökan till utmärkelsen Skola för hållbar utveckling Ansökan till utmärkelsen Skola för hållbar utveckling Skolans namn: Förskolan Paletten www.skolverket.se/hallbarutveckling Ansökan med bilagor skickas in via e-post till skolverket@skolverket.se Ladda

Läs mer

Nätverket stöd för vuxna anhöriga till person med psykisk ohälsa, Sammanställning 7

Nätverket stöd för vuxna anhöriga till person med psykisk ohälsa, Sammanställning 7 140326 Nätverket stöd för vuxna anhöriga till person med psykisk ohälsa, Sammanställning 7 Sammafattning I den sjunde träffen sammanfattade de lokala lärande nätverken vad det gett dem at delta i det lärande

Läs mer

Upphandla med sociala hänsyn. En guide för kommunpolitiker och offentliga inköpare

Upphandla med sociala hänsyn. En guide för kommunpolitiker och offentliga inköpare Upphandla med sociala hänsyn En guide för kommunpolitiker och offentliga inköpare Innehåll Inledning upphandlingen som verktyg för att förbättra samhället 3 Vad är upphandling med sociala hänsyn? 4 Varför

Läs mer

Arbetsplan Snäckans förskola 2008

Arbetsplan Snäckans förskola 2008 Arbetsplan Snäckans förskola 2008 Normer och värden Förskolan skall aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att utveckla förståelse för vårt samhälles gemensamma demokratiska värderingar och efterhand

Läs mer

Du, jag och klimatfrågan

Du, jag och klimatfrågan Du, jag och klimatfrågan Introduktion Spelet går ut på att eleverna skall rangordna ett antal Simuleringen handlar om de olika nivåer politiska beslut fattas på. Deltagarna får diskutera ett antal politiska

Läs mer

Hitta kunder som frilansare

Hitta kunder som frilansare Hitta kunder som frilansare Hitta kunder som frilansare 4 Att livnära sig som frilansare, genom att ta långa- eller kortsiktiga uppdrag, är en allt vanligare arbetsform. På Billogram träffar vi många frilansare,

Läs mer

Ingen blåser mig! Vi hoppas att denna guide kan hjälpa dig som vill anordna en Upptäckardag i din stad!

Ingen blåser mig! Vi hoppas att denna guide kan hjälpa dig som vill anordna en Upptäckardag i din stad! Ingen blåser mig! Under 2012-2014 har Sveriges Konsumenter med stöd av Allmänna arvsfonden genomfört projektet Ingen blåser mig! Vi ville bland annat ta fram bra och roliga metoder att engagera och lära

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2006 Önnerödsskolan. En del av det livslånga lärandet

Kvalitetsredovisning 2006 Önnerödsskolan. En del av det livslånga lärandet Kvalitetsredovisning 2006 Önnerödsskolan En del av det livslånga lärandet Innehållsförteckning Inledning...3 Verksamhetsperspektiv...5 Prioriterade mål... Resultat och måluppfyllelse... Medborgarperspektiv...6

Läs mer

Projektarbete i gymnasieskolan. Elevens frågor och svar

Projektarbete i gymnasieskolan. Elevens frågor och svar Projektarbete i gymnasieskolan Elevens frågor och svar Anders Danell och Mats Eriksson, Katedralskolan 2002 Innehåll 1. VILKET SYFTE HAR DET HÄR HÄFTET?... 3 2. VILKET SYFTE HAR GYMNASIESKOLANS PROJEKTARBETE?...

Läs mer

Att ordna en interaktiv diskussion för Raoul Wallenbergs dag

Att ordna en interaktiv diskussion för Raoul Wallenbergs dag Att ordna en interaktiv diskussion för Raoul Wallenbergs dag Den 27 augusti är Raoul Wallenbergs dag, Sveriges nationella dag för medmänsklighet och civilkurage. Genom enastående ledarskap och kreativitet

Läs mer

Handledning alternativa lönemodellen. En handledning skapad av SLA och Kommunal

Handledning alternativa lönemodellen. En handledning skapad av SLA och Kommunal Handledning alternativa lönemodellen En handledning skapad av SLA och Kommunal Innehåll Handledning alternativa lönemodellen... 1 En handledning skapad av SLA och Kommunal... 1 1 Hur inför vi den alternativa

Läs mer

om att anordna föreningsstyrelsesamling i unf

om att anordna föreningsstyrelsesamling i unf om att anordna föreningsstyrelsesamling i unf Fss-manualen anordna föreningsstyrelsesamling i unf innehåll Det du håller i din hand är ett viktigt verktyg för att utveckla UNF:s föreningar och deras arbete

Läs mer

DEMOKRATINATTA. Hur gick det?

DEMOKRATINATTA. Hur gick det? DEMOKRATINATTA Tänk dig en eftermiddag/kväll med många spännande föreläsningar, möten och workshops. Tänk dig att få ställa politikerna mot väggen och berätta om vad just DU tycker ska bli bättre i Borås.

Läs mer

Utbildning för hållbar utveckling

Utbildning för hållbar utveckling Utbildning för hållbar utveckling Hur ser du på världen? Globala gymnasiet är till för dig som fått upp ögonen för orättvisor i världen och som vill påverka, förstå och lära dig mer om globala frågor.

Läs mer

Fackliga utbildningar 2016. För medlemmar i Kommunal Vänerväst

Fackliga utbildningar 2016. För medlemmar i Kommunal Vänerväst Fackliga utbildningar 2016 För medlemmar i Kommunal Vänerväst Varför gå en kurs? Du är den som bäst kan driva de frågor som är viktiga för dig och dina kollegor på jobbet. Men för att kunna göra det behövs

Läs mer

Ledningssystem för kvalitet

Ledningssystem för kvalitet Beslut ks 2011-05-04 GPS Götenes Politiska Styrning Ledningssystem för kvalitet Från mål till årsredovisning Mot högre måluppfyllelse, utveckling och förbättring Kf:s planer Nationella planer, lagar Hur

Läs mer

LÅT DET VÄXA. Guide för skolträdgården. Emma Crawley. Pedagogiska skolgårdar Naturskolan Asköviken

LÅT DET VÄXA. Guide för skolträdgården. Emma Crawley. Pedagogiska skolgårdar Naturskolan Asköviken LÅT DET VÄXA Guide för skolträdgården Emma Crawley Pedagogiska skolgårdar Naturskolan Asköviken En skolträdgård ger en stimulerande kontext för lärande och fina förutsättningar för sinnliga upplevelser

Läs mer

RAPPORT Medborgardialog i Svalövs kommun 2010 Fokusgrupper vad är kvalitet i skolan för dig?

RAPPORT Medborgardialog i Svalövs kommun 2010 Fokusgrupper vad är kvalitet i skolan för dig? RAPPORT Medborgardialog i Svalövs kommun 2010 Fokusgrupper vad är kvalitet i skolan för dig? Foto Maria Pålsson Svalövs kommun Välfärdsberedningen Maj 2010 1 Innehåll Sammanfattning 3 Bakgrund och syfte

Läs mer

Skräddarsydda utbildningsmaterial

Skräddarsydda utbildningsmaterial Skräddarsydda utbildningsmaterial Var är ni? Vart ska ni? Hur ska ni komma dit? En presentation hämtad från www.verksamutveckling.se 1 Skräddarsydda program för kompetensutveckling Varje organisation har

Läs mer

Hjälp andra att prata OM Er En minikurs i marknadsföring EKFA 2012

Hjälp andra att prata OM Er En minikurs i marknadsföring EKFA 2012 Hjälp andra att PRATA OM ER En minikurs i marknadsföring EKFA 2012 VAD VILL DU UPPNÅ MED DIN KOMMUNIKATION? PÅVERKANSTRAPPAN: Kunskap Intresse Beslut Handling ( Komma tillbaka) Vad vill du ska hända? Människor

Läs mer

Tema: 24-timmarsdygnet

Tema: 24-timmarsdygnet Tema: Om våra barn mår bra, rör på sig, har goda mat- och sömnvanor, har de goda förutsättningar att utvecklas på ett positivt sätt och trivas med sig själva. Chansen är även stor att de fortsätter ha

Läs mer

Förord 3 Om Studiefrämjandet 4 Fokusområden och inriktningsmål 5

Förord 3 Om Studiefrämjandet 4 Fokusområden och inriktningsmål 5 Förord 3 Om Studiefrämjandet 4 Fokusområden och inriktningsmål 5 1. Starkare demokrati 5 2. Ökat miljöansvar 6 3. Ökad mångfald 7 4. Bättre folkhälsa 8 5. Mer kultur till fler 9 Vår organisation 10 Samverkan

Läs mer

ANFALLS- OCH FÖRSVARS- TEKNIK ANFALLS- OCH FÖRSVARS- av Torbjörn Klingvall

ANFALLS- OCH FÖRSVARS- TEKNIK ANFALLS- OCH FÖRSVARS- av Torbjörn Klingvall Hundratals teknikövningar i handboll! Ljudformat: Dolby Digital 2,0 lätt r uell DVD individuell ANFALLS- OCH FÖRSVARS- TEKNIK ANFALLS- OCH FÖRSVARS- TEKNIK INDIVIDUELL ANFALLS- OCH FÖRSVARSTEKNIK individuell

Läs mer

Ert barn kommer att börja på.. Där arbetar.

Ert barn kommer att börja på.. Där arbetar. Ängsgårds förskola Om Ängsgårds förskola Ängsgårds förskola ligger på Ängsgårdsvägen mitt emot Vallås kyrka. Det är lätt att ta sig hit. Vi har busshållplats precis utanför och flera cykel- och gångbanor.

Läs mer

1En engagerad förälder är positivt. 1 Skriftliga omdömen. 2 En framåtsyftande planering

1En engagerad förälder är positivt. 1 Skriftliga omdömen. 2 En framåtsyftande planering 1En engagerad förälder är positivt. Både för barnet och skolan. 1En engagerad förälder är positivt. Både för barnet och skolan. 1En engagerad förälder är positivt. Både för barnet och skolan. Vad är en

Läs mer

Sammanställning workshop Kalmar 12 oktober. Matkonsult Elisabet Svensson. Mindrematsvinn.nu

Sammanställning workshop Kalmar 12 oktober. Matkonsult Elisabet Svensson. Mindrematsvinn.nu Sammanställning workshop Kalmar 12 oktober Mindrematsvinn.nu Fråga 1. Hur arbetar din kommun/stadsdel för att minska matsvinn (förvaring, beredning, servering, tallrik, beställning- och leveransrutiner)?

Läs mer

om demokrati och föreningskunskap

om demokrati och föreningskunskap Lärgruppsplan Vår förening om demokrati och föreningskunskap Att lära är att ge sig ut på en upptäcktsresa. Med denna lärgruppsplan som guide vill vi underlätta för dig och dina kollegor att upptäcka innehållet

Läs mer

HANDLING TILL. Från tanke. Metodblad: Påverka på webben

HANDLING TILL. Från tanke. Metodblad: Påverka på webben Från tanke TILL HANDLING Detta blad innehåller en samling tips på hur ni kan komma igång och påverka på webben genom att blogga och andra sociala medier. Metodblad: Påverka på webben Påverka på webben

Läs mer

Nära smågrupp JAKOBS BREV ETT BIBEL OCH SAMTALSMATERIAL FÖR SMÅGRUPPER

Nära smågrupp JAKOBS BREV ETT BIBEL OCH SAMTALSMATERIAL FÖR SMÅGRUPPER Nära smågrupp JAKOBS BREV ETT BIBEL OCH SAMTALSMATERIAL FÖR SMÅGRUPPER I ETT SAMARBETE MED FÖRSAMLINGSPROGRAMMET I EVANGELISKA FRIKYRKAN, HYLLIE PARKS FOLKHÖGSKOLA OCH STUDIEFÖRBUNDET BILDA 2 Nära smågrupp

Läs mer

HANDLEDNING. livet. Tillsammans för MISSION OCH EVANGELISATION I EN VÄRLD I FÖRÄNDRING

HANDLEDNING. livet. Tillsammans för MISSION OCH EVANGELISATION I EN VÄRLD I FÖRÄNDRING HANDLEDNING livet Tillsammans för MISSION OCH EVANGELISATION I EN VÄRLD I FÖRÄNDRING Kyrkan finns till genom mission liksom elden finns till genom att brinna. Om hon inte engagerar sig i mission upphör

Läs mer

Ladda för fotboll i Södertälje FK

Ladda för fotboll i Södertälje FK Ladda för fotboll i Södertälje FK Guiden till hur DU ökar din prestationsförmåga genom att ge kroppen rätt energi - 1 - Innehåll Inledning sid 2 Frukost - det viktiga målet sid 3 Vilken frukosttyp är du?

Läs mer

Metoden. Om Pilotcirkel. Studiecirkel i kommunikation

Metoden. Om Pilotcirkel. Studiecirkel i kommunikation Metoden DIGIBOK är en metod för hur man kan arbeta med fysiska kommunikationsböcker och digitala samtalsstöd i form av applikationer till surfplattor. Målet med metoden är att tillhandahålla en fungerande

Läs mer

Välkommen till YFUs värdfamiljrekrytering 2012

Välkommen till YFUs värdfamiljrekrytering 2012 Välkommen till YFUs värdfamiljrekrytering 2012 Sverige är ett populärt land! 2012 kommer YFU Sverige att ta emot totalt 76 utbytesstudenter varav 4 är sommarstudenter, 5 är halvårsstudenter och 67 är helårsstudenter.

Läs mer

Att göra en studieplan

Att göra en studieplan 1 Att göra en studieplan Stöd och hjälp! Denna studieplan är gjord som ett stöd för studiecirklar. Den ska fungera som hjälp för att göra det tydligare för er som vill arbeta med studiematerialet och som

Läs mer

Hemvist Hallon och Lingon tel. 08-508 21 961 Hemvist Blåbär och Smultron tel. 08-508 21 962 Kök tel. 08-508 21 963

Hemvist Hallon och Lingon tel. 08-508 21 961 Hemvist Blåbär och Smultron tel. 08-508 21 962 Kök tel. 08-508 21 963 Hemvist Hallon och Lingon tel. 08-508 21 961 Hemvist Blåbär och Smultron tel. 08-508 21 962 Kök tel. 08-508 21 963 Förskolechef Kerstin Fagerström Clarin Tel. 508 21 840 kerstin.fagerstrom-clarin@stockholm.se

Läs mer

Rapport. Grön Flagg. Rönnens förskola

Rapport. Grön Flagg. Rönnens förskola Rapport Grön Flagg Rönnens förskola Kommentar från Håll Sverige Rent 2012-08-24 08:18:54: Ni har på ett mycket kreativt och varierat sätt jobbat med ert tema. Ni har anpassade och engagerande aktiviteter

Läs mer

ÖREBRO LÄN KURSER FÖR FÖRENINGAR VÅREN 2016 GÖR EN ANNAN VÄRLD MÖJLIG

ÖREBRO LÄN KURSER FÖR FÖRENINGAR VÅREN 2016 GÖR EN ANNAN VÄRLD MÖJLIG ÖREBRO LÄN KURSER FÖR FÖRENINGAR VÅREN 2016 12 GÖR EN ANNAN VÄRLD MÖJLIG Kortkurserna vänder sig till ABF Örebro läns medlemsorganisationer. Tänk på att platserna är begränsade - hör av dig med din anmälan

Läs mer

FOTA. Tävling åk. 4-7 FÖR DINA RÄTTIGHETER! 25 ÅR! Fyra enkla övningar om Barnkonventionen BAR N KONV EN TIONEN. 20 november 2014

FOTA. Tävling åk. 4-7 FÖR DINA RÄTTIGHETER! 25 ÅR! Fyra enkla övningar om Barnkonventionen BAR N KONV EN TIONEN. 20 november 2014 FOTA BAR N KONV EN TIONEN 25 ÅR! 20 november 2014 FÖR DINA RÄTTIGHETER! Fyra enkla övningar om Barnkonventionen Tävling åk. 4-7 HEJ! FOTOTÄVLING FÖR ÅK. 4-7 I höst fyller Barnkonventionen 25 år och vi

Läs mer

Strategisk plan 2013-2017 skelett

Strategisk plan 2013-2017 skelett Strategisk plan 2013-2017 skelett Vision Jordens Vänner verkar för miljö och solidaritet. Målet är en ekologiskt och socialt hållbar värld. Vi verkar för en radikal omställning som gör det möjligt för

Läs mer

Lika olika! ISBN: 978-91-980128-0-4

Lika olika! ISBN: 978-91-980128-0-4 Lika olika! Manus, text, musik, sång, kör, formgivning, produktion: Maud Mamma Måd Cederlöw, www.mammamåd.se Arrangemang, musik m.m.: Andreas Hedlund (för övrig CD-info se konvolut) Urval av och omarbetning

Läs mer

Omvärldsanalys i praktiken

Omvärldsanalys i praktiken Studieplan till Omvärldsanalys i praktiken av Linda Genf och Johanna Laurent Författare: Carina Sommarström, 2013 Studieplan Omvärldsanalys i praktiken av Linda Genf och Johanna Laurent Vi möts dagligen

Läs mer

Detta är en summering av våra utåtriktade aktiviteter under perioden dec 2013-maj 2014:

Detta är en summering av våra utåtriktade aktiviteter under perioden dec 2013-maj 2014: Bakgrund: Hela Sverige ska leva/länsbygderådet i Örebro län (LBR) tog under våren 2013 initiativ för att öka "verkstaden" i länet för omställning till ett hållbarare samhälle och skapa en stödjande struktur

Läs mer