ABF-BLANKETTER - LATHUND

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ABF-BLANKETTER - LATHUND"

Transkript

1 ABF-BLANKETTER - LATHUND ARBETSPLAN ÄMNE: STARTDATUM: MINST 3 3 TRÄFFAR 9 STUDIETIMMAR ARRANGÖR/ ORGANISATION: LOKAL/ DAG/ DAGAR: TID: EN STUDIETIMME ÄR 45 MINUTER Vi erbjuder utbildning till våra cirkelledare i ABF! VAD SKA NI LÄRA ER I STUDIECIRKELN? EX 1: LÄRA OSS TRE NYA LÅTAR EX 2: EKONOMI OCH SAMARBETE EX 3: ATT SPELA IN EN DEMO EX 4: ATT GÖRA EN FOTOUTSTÄLLNING Som cirkelledare är du vårt ansikte utåt och den som ska KULTURARRANGEMANG förverkliga våra högt ställda mål i vardagen. Kulturprogram är verksamhet som framförs eller redovisas inför publik där närvaro, delaktighet, upplevelse och eftertanke skapas. Vid arrangemanget ska det tydligt framgå att det sker i samarbete med ABF. Detta ska framgå på affischer och liknande trycksaker som används för att marknadsföra det aktuella arrangemanget. I och med detta förbinder sig också ABF att stötta med praktisk och/eller ekonomisk hjälp för att bidra till ett lyckat arrangemang. PROGRAM: ARTIST/GRUPP: ANTAL PERSONER I EV. GRUPP: DATUM: LOKAL: TID: Vi vill därför ge dig stöd och inspiration i ditt arbete och erbjuder dig härmed en utbildning som gör dig bättre rustad för cirkelledaruppdraget. Rutinerade cirkelledare leder utbildningen och under kursen tar vi upp bl a följande ämnen: ABF:s mål Vad är folkbildning Cirkelledarrollen Målformulering i gruppen Kunskapssyn Pedagogik Människosyn Du får även tillfällen till erfarenhetsutbyte med andra cirkelledare VAD SKA NI GÖRA FÖR ATT LÄRA ER DETTA? EX 1: SKRIVA LÅTAR EX 2: GENOMFÖRA STUDIEBESÖK EX 3: HA DISKUSSIONER EX 4: TEORISTUDIER VILKET STUDIEMATERIAL TÄNKER NI ANVÄNDA? EX 1: SKIVOR, RADIO, INTERNET EX 2: FOTOHANDBOK EX 3: DAGSTIDNINGAR EX 4: TABULATURER/LÅTTEXTER OBS! MINST 30 MIN ANTAL BESÖKARE KONTAKT: ABF Norra Västerbotten Mossgatan Skellefteå VARAV KVINNLIGA STUDIECIRKELNS OMFATTNING: ARRANGÖR/ ORGANISATION: ANTAL TRÄFFAR ANTAL STUDIETIMMAR ANTAL VECKOR PER VECKA PER TRÄFF LOKAL/ ViLLKOR FÖR KOSTANDSERSÄTTNING KOSTNADSERSÄTTNING ARRANGERAS AV ABF TILLSAMMANS MED Ersättning utbetalas till kostnader i anslutning till cirkelverksamhet. Detta skall täcka saker som lokalhyra, studiematerial och arbetsmaterial. Kostnaderna skall kunna styrkas. GENOMFÖRDA ARRANGEMANGSNUMMER: KONTAKT: ABF Norra Västerbotten Mossgatan Skellefteå ERSÄTTS AV ABF MED: SUMMA ANTAL CIRKELTIMMAR: UTBETALAS TILL: BLANKETTEN SKICKAS TILL: ABF norra Västerbotten Mossgatan Skellefteå VID FRÅGOR: DATUM: UNDERSKRIFT: NAMNFÖRTYDLIGANDE:

2 ABF-BLANKETTER Vi på ABF har strukturerat och planerat formen för vår cirkelverksamhet för ungdomar efter det nationella konceptet D.I.Y. Från noll till hundra på egen hand. Grundtanken med hela tänket DIY är att ungdomarna ska ges möjligheten att utveckla sig själva och sitt kulturintresse och att man ska kunna göra det själva. Vi ska inte försöka styra kreativiteten utan tillhandahålla verktygen som ger möjligheterna att man själv ska kunna leta sina egna vägar. Mer information om DIY finns att få på diy-abf.se, där kan också alla blanketter laddas hem. På sidan finns också kontaktuppgifter till samarbetspartners, band, föreningar och organisationer som håller på med kultur. Under ABF norra Västerbotten finns de samarbetspartners vi har men det finns också under andra regioner fler över hela landet. Möjligheterna till samarbete och utbyten är närmast oändlig. Denna lathund kommer att gå igenom de blanketter som du eller din organisation eller förening använder tillsammans med ABF. Från Arbetsplaner för studiecirklar och kulturrapporter, till närvarolistor och till sist kostnadsersättningen som möjliggör utbetalning av ersättning från ABF. För att komma igång verksamhet används någon av blanketterna: Arbetsplan Kulturrapport En arbetsplan upprättas för en studiecirkel eller annan gruppverksamhet. Blanketten fylls i av cirkeldeltagarna själva och godkänns sedan av representant från er ABF-avdelning. På arbetsplanen syns vad som deltagarna ska lära sig av cirkeln, hur detta ska uppnpås och till sist tidsåtgången för detta. En kulturrapport används för att rapportera arrangemang inom ABF:s verksamhet som framförs för publik. När vi har genomfört en spelning med ett band, en föreläsning eller liknande tillsammans med er så ska en kulturrapport fyllas i och lämnas in till oss. Vi har valt att färgkoda de bägge blanketterna för att göra det enklare att skilja dem åt. Arbetsplanen har en röd vänsterlist medan kulturrapporten har en blå. Talar någon om den blå eller den röda blanketten så vet du alltså vad detta innebär. När en kulturrapport är inskickad så är den helt färdig och överenskommen ersättning från ABF kommer i slutet av pågående termin. Arbetsplanen startar däremot en studiecirkel som kommer att fortsätta, närvaro och liknande måste därför rapporteras in till oss vilket görs på nästa blankett: Närvarolista På närvarolistan antecknas varje gång cirkeln träffas, vilka deltagare som varit närvarande och blanketten skrivs sedan under och skickas in till oss. När alla närvarolistor skickats in är det dags för sammanställning i den sista blanketten: Kostnadsersättning På blanketten noteras arrangemangsnumren för alla de cirklar som genomförts under terminen. Till detta lägger vi sedan de kulturarrangemang som genomförts under perioden och sedan betalas ersättning ut för de kostnader som du, din förening eller din organisation haft. Att utbetalningen kommer från både cirklar och arrangemang försöker vi också göra tydligt då såväl den röda färgen från Arbetsplanen som den blå färgen från Kulturrapporten återfinns i blanketten. Efter att vi fått in Kostnadsersättningen kan vi behandla alla blanketter och förbereda för utbetalning.

3 ARBETSPLAN MINST 3 3 TRÄFFAR 9 STUDIETIMMAR EN STUDIETIMME ÄR 45 MINUTER Vi erbjuder utbildning till våra cirkelledare i ABF! Som cirkelledare är du vårt ansikte utåt och den som ska förverkliga våra högt ställda mål i vardagen. Vi vill därför ge dig stöd och inspiration i ditt arbete och erbjuder dig härmed en utbildning som gör dig bättre rustad för cirkelledaruppdraget. Rutinerade cirkelledare leder utbildningen och under kursen tar vi upp bl a följande ämnen: ABF:s mål Vad är folkbildning Cirkelledarrollen Målformulering i gruppen Kunskapssyn Pedagogik Människosyn Du får även tillfällen till erfarenhetsutbyte med andra cirkelledare ARBETSPLAN ÄMNE: STARTDATUM: ARRANGÖR/ ORGANISATION: LOKAL/ DAG/ DAGAR: TID: VAD SKA NI LÄRA ER I STUDIECIRKELN? EX 1: LÄRA OSS TRE NYA LÅTAR EX 2: EKONOMI OCH SAMARBETE EX 3: ATT SPELA IN EN DEMO EX 4: ATT GÖRA EN FOTOUTSTÄLLNING VAD SKA NI GÖRA FÖR ATT LÄRA ER DETTA? EX 1: SKRIVA LÅTAR EX 2: GENOMFÖRA STUDIEBESÖK EX 3: HA DISKUSSIONER EX 4: TEORISTUDIER VILKET STUDIEMATERIAL TÄNKER NI ANVÄNDA? EX 1: SKIVOR, RADIO, INTERNET EX 2: FOTOHANDBOK EX 3: DAGSTIDNINGAR EX 4: TABULATURER/LÅTTEXTER KONTAKT: ABF Norra Västerbotten Mossgatan Skellefteå STUDIECIRKELNS OMFATTNING: ANTAL VECKOR ANTAL TRÄFFAR PER VECKA ANTAL STUDIETIMMAR PER TRÄFF

4 ARBETSPLAN Nedan följer instruktioner för hur blanketten ska fyllas i. Blanketten gås igenom del för del med början uppifrån. Målet har varit att förenkla och förbättra blanketten för att det dels ska bli enklare för er men också för att vi ska få bättre information om cirkeln och dess innehåll. Första delen av blanketten innehåller information om er som tillsammans med ABF arrangerar cirkeln och hur cirkeln ska genomföras. De fält som ska fyllas i är: ÄMNE - Vilket ämne cirkeln behandlar. Kioskgrupp, Musik är vanliga exempel. ARRANGÖR /ORGANISATION - Vilka ni är. Exempelvis FG KLIPPAN. LOKAL/ Vilken lokal cirkel genomförs i samt adress till lokalen. STARTDATUM - Det första datumet som cirkeln träffas. DAG/DAGAR - Vilken eller vilka dagar i veckan som cirkeln träffas. TID - Vilka tider cirkeln träffas. Systemet med folkbildning i form av studiecirklar har fokus på lärande. Studiecirklar genomförs för att deltagarna ska lära sig nya saker och utvecklas. Målet med studiecirkeln är vad deltagarna i cirkeln ska lära sig eller ett mål som cirkeln ska nå. Exempel finns på blanketten.

5 ARBETSPLAN Beskrivningen av hur målet skall nås handlar om hur studiecirkeln ska arbeta, vad som ska göras helt enkelt. En musikcirkel ska skapa musik eller bara spela musik för att utveckla sitt musicerande. Andra vanliga sätt att arbeta i studiecirkel är teoristudier, diskussioner och förberedelser. Formulera först ordentligt målet i föregående ruta ordentligt, sedan bör det inte vara några problem att formulera vad som ska göras för att uppnå just det målet. I en studiecirkel bör det alltid finnas någon form av meterial som används för att genomföra verksamheten. För vanliga teoristudier handlar det generellt om teoriböcker eller liknande men även för mer praktiskt inriktade cirklar bör använda någon form av studiematerial. Ett rockband använder låttexter och kanske också tabulaturer och liknande. En diskussionsgrupp använder antagligen diskussionsfrågor eller diskuterar utifrån något material som exempelvis en film, tidningsartiklar eller liknande. För att studiecirkeln ska kunna administreras behöver vi på ABF information om cirkelns omfattning. Hur många veckor ska cirkeln pågå? Räkna från cirkelns startdatum som angetts längre upp på blanketten och räkna de veckor fram till terminens slut som cirkeln kommer att genomföras på. Sedan är frågan hur många dagar i veckan som cirkeln kommer att träffas. Till sist behövs information om hur lång vare träff är planerad att vara. Räkna antalet studietimmar à 45 minuter som varje träff innehåller.

6 BAKSIDA - POST POST POST POST POST POST POST POST CIRKELLEDARE POST

7 BAKSIDA - På baksidan av blanketten samlas information om deltagarna i cirkeln. Statens regelverk kräver numera fullständiga personnummer så vi ser helt att ni skriver upp hela personnumret på varje deltagare. En av deltagarna i en studiecirkel fungerar alltid som cirkelledare. Detta innebär inte att den personen behöver leda de andra i cirkeln men det innebär ett visst ansvar att se till att cirkeln och rapporteringen fungerar. Samtidigt innebär det också en möjlighet då vi på ABF erbjuder utbildningar och annat til våra cirkelledare. CIRKELLEDARE POST Efter att cirkelledarens information lagts till så ska alla deltagare i cirkeln läggas till. Blanketten rymmer åtta ytterligare deltagare utöver cirkelledaren men om cirkeln har fler deltagare finns en extrasida att skriva ut för att lägga till fler. POST POST POST POST POST POST NÄRVAROLISTA Av informationen vi på ABF fått i Arbetsplanen gör vi närvarolistor som ni sedan använder för att rapportera era träffar i cirkeln. Den information som vi vill ha in är vilka datum ni träffats, vilka tider, vilka som deltagit på respektive träff och hur många studietimmar varje träff varit. POST POST Kom ihåg att minst tre deltagare i cirkeln måste vara med på varje träff för att timmarna ska räknas. Varje deltagare i cirkeln måste också ha deltagit någon av de första tre träffarna. Om cirkelledaren är borta måste en annan deltagare vikariera som ledare. Denne deltagare ska då också skriva på blanketten tillsammans med ledaren när blanketten är ifylld och klar. På nästa sida visas en närvarolista med information om vad som ska fyllas i på den.

8 Musikkomposition/ Amber Oak NÄRVAROLISTA PersonNr Denna närvarolista utgör anställningsbevis för cirkelledare som uppbär timarvode. Anställningsdag är första cirkelsammankomsten. Utöver förberedelsetid och avslutningsarbete är arbetstiden förlagd till den tid som anges på närvarolistan. Anställningen upphör när överenskommet antal timmar genomförts. Semesterledighet utgår ej. Förhållandet mellan arbetsgivaren och arbetstagaren regleras i kollektivavtal tecknat av Folkbildningsförbundet. *) Personnummer saknas eller är ofullständigt Startdatum Tid Kvinna Ej Godkänd Återanmälan :00 Ort och lokal Veckodag fredag lördag Musikfabriken Mullberget, Samlingssal Mullbergsvägen SKELLEFTEÅ Josef Dahlberg Uddvägen 3, Skelleftehamn Erik Ekersund Portstigen 14, Skellefteå Jonatan Eriksson Griffelgatan 48, Bureå * Alexander Hofverberg Plankvägen 4, Ursviken Instruktion Markera närvaro med / Markera frånvaro med - Använd ej blyerts Ledare Josef Dahlberg Uddvägen Skelleftehamn Datum (dag) Datum (månad) Avvikande tid M M B Albin Marklund Parkvägen 17 A, Byske M fyll i datum fyll i vilka deltagare som har deltagit respektive datum cirkelledarens underskrift och dagens datum summera antal som deltagit och antal studietimmar Ledaren intygar att ifyllda uppgifter är riktiga Josef Dahlberg Datum Antal tim Tjg-tim 24 Lön Antal deltagare inkl. ledare Vikarierande Ledarens underskrift Datum Antal tim Vik.tim Vik.lön Antal studietimmar a 45 min Underskrift av ansvarig på studieförbundet Önskar ny lista Nytt startdatum (c)gustavgruppen, blankett Närvarolista0802 Studieförbundets uppgifter ArrTyp: 1, Folkbildning VForm: 1, Studiecirkel Ämne: 212n, Musikteori Material: Eget material (musikkomposition) Målgrupp: 0, Ej tilläggsbidrag Kommun: SKELLEFTEÅ FBR-spec: Kulturverksamhet Ålderskat: Ungdomar år Adress ABF Norra Västerbotten Mossgatan 28, SKELLEFTEÅ SamvPart: K-ställe: K-bärare: K-projekt: Telefon Musikfabriken , Ungdomssatsning C 2482, Skellefteå 0, slask Sammank: Timmar: Delt: Kvinnor: FunkHind/ Invandrare: Plan / 0 Epost/Hemsida Handläggare Martin/Vajlet Slut Ifylls av ansvarig på studieförbundet Slutrapporterad av Datum Utskriftdatum: Sida 1

9 KULTURARRANGEMANG KULTURARRANGEMANG Kulturprogram är verksamhet som framförs eller redovisas inför publik där närvaro, delaktighet, upplevelse och eftertanke skapas. Vid arrangemanget ska det tydligt framgå att det sker i samarbete med ABF. Detta ska framgå på affischer och liknande trycksaker som används för att marknadsföra det aktuella arrangemanget. I och med detta förbinder sig också ABF att stötta med praktisk och/eller ekonomisk hjälp för att bidra till ett lyckat arrangemang. PROGRAM: ARTIST/GRUPP: ANTAL PERSONER I EV. GRUPP: DATUM: LOKAL: TID: OBS! MINST 30 MIN ANTAL BESÖKARE VARAV KVINNLIGA ARRANGERAS AV ABF TILLSAMMANS MED KONTAKT: ABF Norra Västerbotten Mossgatan Skellefteå ERSÄTTS AV ABF MED: Den blå blanketten används för att rapportera genomförda kulturarrangemang, den brukar därför benämnas som Kulturrapport. Exempel på detta kan vara konserter, föreläsningar, uppvisningar och liknande. Tumregeln är att det är någon form av kultur som visas upp för publik under minst 30 minuter. Enligt reglerna för kulturarrangemang ska närvaro, delaktighet, upplevelse och eftertanke skapas. Deta innebär exempelvis att en filmvisning eller en radioteater som spelas upp för publik är ett kulturarrangemang förutsatt att en diskussion och medvetenhet kring innehållet ingår, detta för att kravet på eftertanke skall kunna efterlevas. Är det oklart när det går att rapportera ett arrangemang som kulturarrangemang så kolla med oss på ABF. Vi vill gärna vara med hela vägen när arragemanget planeras för att ha möjlighet att hjälpa till att göra det så bra som möjligt. Vi har också möjlighet att ekonomiskt stötta arrangemanget förutsatt att det tydligt framgår att arrangemanget är ett samarbete med ABF i marknadsföring och liknande. På baksidan av blanketten finns adressen till vårt lokalkontor dit blanketten skall skickas efter att den är ifylld och klar. Vi ser gärna att arrangemangen rapporteras in så fort som möjligt efter att de är genomförda då det är enklare för oss att hinna med då. Även ett exempel på hur blanketten ska se ut när den är ifylld finns tryckt på baksidan.

10 KOSTNADSERSÄTTNING KOSTNADSERSÄTTNING ARRANGÖR/ ORGANISATION: ViLLKOR FÖR KOSTANDSERSÄTTNING Ersättning utbetalas till kostnader i anslutning till cirkelverksamhet. Detta skall täcka saker som lokalhyra, studiematerial och arbetsmaterial. Kostnaderna skall kunna styrkas. LOKAL/ GENOMFÖRDA ARRANGEMANGSNUMMER: SUMMA ANTAL CIRKELTIMMAR: UTBETALAS TILL: BLANKETTEN SKICKAS TILL: ABF norra Västerbotten Mossgatan Skellefteå VID FRÅGOR: DATUM: UNDERSKRIFT: NAMNFÖRTYDLIGANDE:

11 KOSTNADSERSÄTTNING Sista blanketten som ska fyllas i är Kostnadsersättningen. Denna fylls i när de studiecirklar och kulturarrangemang som genomförts under en termin ska rapporteras in till oss på ABF. I formuläret redovisas vilka kostnader de olika cirklarna och arrangemangen haft och sedan utgår ersättning för dessa från ABF. Även denna blankett är uupdelad i fält så att vi kan gå igenom dem och vad de ska innehålla. Första fältet innehåller den mest grundläggande informationen. Vem som varit ansvarig för cirkeln, en privatperson, förening, fritidsgård eller liknande. Adressen till denna arrangör och ett telefonnummer där arrangören går att få tag på. I nästa fält ska samtliga arrangemangsnummer som ska rapporteras in fyllas i. Samla ihop de cirklar som genomförts under perioden och skriv ner numret i det dtora fältet. Sedan återstår att summera timmarna från samtliga cirklar i det nedre fältet.

12 KOSTNADSERSÄTTNING För att vi ska kunna betala ut ersättning behöver vi information om utbetalning. Fullständig kontoinformation ska fyllas i. För exempelvis Fritidsgårdarna finns även kontoinformation förtryckt för att utbetalningen ska hamna på rätt ställe inom kommunens kontosystem. Till sist behöver vi en datering samt underskrift från arrangör och namnförtydligande. Efter att detta är klart kan blanketten tillsammans med deltagarlistor skickas in till kontoret så att vi så fort som möjligt kan göra klart med utbetalning.

Plats för nytänkande i din förening!

Plats för nytänkande i din förening! Plats för nytänkande i din förening! Studieförbundet Vuxenskolan - en lokal kraft att räkna med! Vårgårda Herrljunga Borås Ulricehamn Härryda Bollebygd Tranemo Mark Svenljunga För oss är det viktigt med

Läs mer

Studiehandledning UNG LEDARE SISU IDROTTSBÖCKER

Studiehandledning UNG LEDARE SISU IDROTTSBÖCKER Studiehandledning UNG LEDARE SISU IDROTTSBÖCKER Ett stöd för skol-if Den här studiehandledningen är gjord som ett stöd för skolidrottsföreningar som vill arbeta med häftet Ung Ledare i studiecirkel. Metodiken

Läs mer

UNG NYKTER FOLKBILDNING INTRODUKTION FÖR UNF:ARE I NBV-VERKSAMHET

UNG NYKTER FOLKBILDNING INTRODUKTION FÖR UNF:ARE I NBV-VERKSAMHET UNG NYKTER FOLKBILDNING INTRODUKTION FÖR UNF:ARE I NBV-VERKSAMHET Ungdomens Nykterhetsförbund och Nykterhetsrörelsens Bildningsverksamhet 2011 Text och utformning: Jim Gustafsson (Baserad på Cirkelledare

Läs mer

Studiehandledning. gör en annan värld möjlig

Studiehandledning. gör en annan värld möjlig DOKUMENTÄRT BERÄTTANDE Studiehandledning gör en annan värld möjlig Studiehandledning Den här studiehandledningen är ett stöd för dig som cirkelledare. Den innehåller praktiska tips när det gäller hur man

Läs mer

Barnfattigdom. Arbetsplan för en studiecirkel

Barnfattigdom. Arbetsplan för en studiecirkel Partistyrelsens kansli Stockholm 2011-11-08 Barnfattigdom Arbetsplan för en studiecirkel 2 (8) Ta ut riktningen i en studiecirkel Det här är en arbetsplan som hjälper er att genomföra en studiecirkel om

Läs mer

MIRIAM LUNDQVIST ARRANGERA LAJV

MIRIAM LUNDQVIST ARRANGERA LAJV MIRIAM LUNDQVIST ARRANGERA LAJV Ett studiematerial om praktiska förberedelser för LAJV utomhus GD VI IN Om Sveroks studiecirkelmallar Den här mallen ingår i en serie mallar för studiecirklar, som Sverok

Läs mer

Studiehandledning - Vems Europa

Studiehandledning - Vems Europa Studiehandledning - Vems Europa En studiesatsning om makt och rättvisa i Europa Varför får inte EU och Europa mer plats i den svenska debatten? Det har vi också undrat. Sverige är en del av Europa och

Läs mer

VAPENVÅRD OCH SÄKERHET

VAPENVÅRD OCH SÄKERHET VIKTOR MALMBERG VAPENVÅRD OCH SÄKERHET Ett studiematerial om vapenvård och säkerhet i AIRSOFT NYBÖRJARE Om Sveroks studiecirkelmallar Den här mallen ingår i en serie mallar för studiecirklar, som Sverok

Läs mer

Studiehandledning till Nyckeln till arbete

Studiehandledning till Nyckeln till arbete Studiehandledning till Nyckeln till arbete STUDIECIRKEL OM NYCKELN TILL ARBETE 2014 gav Handikappförbunden ut skriften Nyckeln till arbete. Den vänder sig till arbetssökande med olika funktionsnedsättningar

Läs mer

Studiehandledning beredskap i kris STUDIEHANDLEDNING. Beredskap i kris. Om livsmededelsstrategi och försörjning GÖR EN ANNAN VÄRLD MÖJLIG

Studiehandledning beredskap i kris STUDIEHANDLEDNING. Beredskap i kris. Om livsmededelsstrategi och försörjning GÖR EN ANNAN VÄRLD MÖJLIG STUDIEHANDLEDNING Beredskap i kris Om livsmededelsstrategi och försörjning GÖR EN ANNAN VÄRLD MÖJLIG 1 1 Studiehandledning Studieplan för studiecirkel om fem träffar om svensk försörjningsberedskap beträffande

Läs mer

ÖREBRO LÄN KURSER FÖR FÖRENINGAR VÅREN 2016 GÖR EN ANNAN VÄRLD MÖJLIG

ÖREBRO LÄN KURSER FÖR FÖRENINGAR VÅREN 2016 GÖR EN ANNAN VÄRLD MÖJLIG ÖREBRO LÄN KURSER FÖR FÖRENINGAR VÅREN 2016 12 GÖR EN ANNAN VÄRLD MÖJLIG Kortkurserna vänder sig till ABF Örebro läns medlemsorganisationer. Tänk på att platserna är begränsade - hör av dig med din anmälan

Läs mer

Projektmaterial. Äldreprojektet - stimulansbidrag inom äldreområdet för utveckling av IT-utbildning för äldre i glesbygd. ABF Södra Lappmarken

Projektmaterial. Äldreprojektet - stimulansbidrag inom äldreområdet för utveckling av IT-utbildning för äldre i glesbygd. ABF Södra Lappmarken Projektmaterial - stimulansbidrag inom äldreområdet för utveckling av IT-utbildning för äldre i glesbygd ABF Södra Lappmarken Folkbildningsnätets Pedagogiska resurser Folkbildningsrådet Box 730 101 34

Läs mer

Mata fåglar. Mata fåglar. Studiehandledning till. Mata. fåglar. Niklas Aronsson SOF. En studiehandledning från Studiefrämjandet

Mata fåglar. Mata fåglar. Studiehandledning till. Mata. fåglar. Niklas Aronsson SOF. En studiehandledning från Studiefrämjandet Mata fåglar Mata fåglar Studiehandledning till Mata SOF Niklas Aronsson fåglar En studiehandledning från Studiefrämjandet Vad är en studiecirkel? En studiecirkel är en liten grupp människor som samlas

Läs mer

Studiecirklar. Våren 2016. Kulturarrangemang och föreläsningar

Studiecirklar. Våren 2016. Kulturarrangemang och föreläsningar Studiecirklar Våren 2016 Kulturarrangemang och föreläsningar För personer med egen erfarenhet av funktionsvariationer. För personal och anhöriga som har kontakt med personer inom LSS målgrupp. Studieförbundet

Läs mer

Folkbildning och folkbibliotek till ömsesidig nytta

Folkbildning och folkbibliotek till ömsesidig nytta Peter Alsbjer Länsbiblioteket i Örebro län peter.alsbjer@regionorebro.se 2010 Folkbildning och folkbibliotek till ömsesidig nytta Sedan 2008 bedriver folkbiblioteken och folkbildningen i Örebro län och

Läs mer

STUDIECIRKELUPPLÄGG MAKTEN ÖVER MATEN 5-10 TRÄFFAR OM HUR VI TILLSAMMANS KAN LÄRA OSS MER OM, PÅVERKA OCH MINSKA VÅRT KLIMATAVTRYCK MED FOKUS PÅ MAT

STUDIECIRKELUPPLÄGG MAKTEN ÖVER MATEN 5-10 TRÄFFAR OM HUR VI TILLSAMMANS KAN LÄRA OSS MER OM, PÅVERKA OCH MINSKA VÅRT KLIMATAVTRYCK MED FOKUS PÅ MAT STUDIECIRKELUPPLÄGG MAKTEN ÖVER MATEN 5-10 TRÄFFAR OM HUR VI TILLSAMMANS KAN LÄRA OSS MER OM, PÅVERKA OCH MINSKA VÅRT KLIMATAVTRYCK MED FOKUS PÅ MAT 1 MAKTEN ÖVER MATEN 5-10 TRÄFFAR MOT EN KLIMATSMART,

Läs mer

Utbildningsmodulen Förening 2013-08-18

Utbildningsmodulen Förening 2013-08-18 Utbildningsmodulen Förening 2013-08-18 Inledning...3 Operativsystem och webbläsare...3 Föreningens utbildningsmodul.4 Inledning...4 Arrangemang...4 Öppna arrangemang...4 Sök arrangemang...7 Kopiera arrangemang...7

Läs mer

Vad roligt att ni har valt att bjuda varandra på den här timmen.

Vad roligt att ni har valt att bjuda varandra på den här timmen. Hej! Vad roligt att ni har valt att bjuda varandra på den här timmen. Att prata med en ny person kan kännas nervöst även om man som ni redan har en hel del gemensamt. Därför finns den här guiden som ska

Läs mer

Introduktionsutbildning för cirkelledare

Introduktionsutbildning för cirkelledare Introduktionsutbildning för cirkelledare 1 Introduktion till utbildaren En gemensam introduktionsutbildning för cirkelledare som ska kunna användas av alla distrikt har tagits fram. Folkbildningsrådet

Läs mer

Folkbildningens Framsyn. - en sammanställning av grupparbeten genomförda vid ett samtal om FOLKBILDNINGEN I FRAMTIDENS NORRBOTTEN den 9 april 2003.

Folkbildningens Framsyn. - en sammanställning av grupparbeten genomförda vid ett samtal om FOLKBILDNINGEN I FRAMTIDENS NORRBOTTEN den 9 april 2003. Folkbildningens Framsyn - en sammanställning av grupparbeten genomförda vid ett samtal om FOLKBILDNINGEN I FRAMTIDENS NORRBOTTEN den 9 april 2003. Dokumenterat av Christina Holmqvist april 2003 1 Inledning

Läs mer

PRAO Årskurs 9 Björnekullaskolan, Åstorp Höstterminen 2011

PRAO Årskurs 9 Björnekullaskolan, Åstorp Höstterminen 2011 PRAO Årskurs 9 Björnekullaskolan, Åstorp Höstterminen 2011 Klass vecka datum 9:3 39 26 sept 30 sept 9:2a, 9:2b 40 3 okt 7okt 9:4, 9:1 41 10 okt 14 okt REGLER FÖR PRAO Du kan se på föregående sida när din

Läs mer

Guide till handledare

Guide till handledare Globala Kronobergs Guide till handledare Komma igång KRONOBERG Globala Kronoberg en del av Nätverket SIP www.globalakronoberg.se Om Nätverket SIP och verksamheten Globala Kronoberg Nätverket SIP är ett

Läs mer

Samtidskonst, publik och arrangörskap

Samtidskonst, publik och arrangörskap Ledarhandledning Samtidskonst, publik och arrangörskap Kerstin Selén, Sensus studieförbund Ledarhandledning Samtidskonst, publik och arrangörskap 1 introduktion Samtidskonst, publik och arrangörskap Denna

Läs mer

Till dig som ska vara handledare vid Arbetsplatsförlagt lärande, APL

Till dig som ska vara handledare vid Arbetsplatsförlagt lärande, APL Till dig som ska vara handledare vid Arbetsplatsförlagt lärande, APL Tack för att du har möjlighet att ta emot en av våra elever som utbildar sig till MASKINFÖRARE INOM LANTBRUK vid det treåriga naturbruksprogrammet.

Läs mer

Studier 2011-2014 SOCIALDEMOKRATERNA GOTLAND

Studier 2011-2014 SOCIALDEMOKRATERNA GOTLAND Studier 2011-2014 SOCIALDEMOKRATERNA GOTLAND 2013 Utbildningarna riktar sig till tre olika delar av vår organisation; medlemmarna, s-föreningarna och de förtroendevalda. Studieprogrammet är basen som vi

Läs mer

om att anordna föreningsstyrelsesamling i unf

om att anordna föreningsstyrelsesamling i unf om att anordna föreningsstyrelsesamling i unf Fss-manualen anordna föreningsstyrelsesamling i unf innehåll Det du håller i din hand är ett viktigt verktyg för att utveckla UNF:s föreningar och deras arbete

Läs mer

Ledare i praktiken. LIM STEG 1C ansluten verksamhet PLANERING OCH DELTAGARINFLYTANDE VAD OCH HUR

Ledare i praktiken. LIM STEG 1C ansluten verksamhet PLANERING OCH DELTAGARINFLYTANDE VAD OCH HUR Ledare i praktiken PLANERING OCH DELTAGARINFLYTANDE Deltagarinflytande är en grundläggande tanke i all folkbildning och i Medborgarskolans pedagogiska GRUNDSYN. Att ta vara på varje människas unika erfarenheter

Läs mer

Uppföljning av studiecirklar kring äldres läkemedelsbehandling. Självvärderingsinstrument steg 1

Uppföljning av studiecirklar kring äldres läkemedelsbehandling. Självvärderingsinstrument steg 1 Uppföljning av studiecirklar kring äldres läkemedelsbehandling Självvärderingsinstrument steg 1 Förberedelse: Bestäm vem som ska leda uppföljningsarbetet. Det kan exempelvis vara studiecirkelledaren, enhetschef,

Läs mer

Studieplanering i organisationen

Studieplanering i organisationen Studieplanering i organisationen 1 Syftet Vi vill tillsammans med våra medlems- och samarbetsorganisationer starta en process som handlar om att utveckla studieverksamheten. Genom att presentera ett antal

Läs mer

1. Studiefrämjandet är... 1. Partipolitiskt bundet X. Religiöst bundet 2. Partipolitiskt och religiöst obundet

1. Studiefrämjandet är... 1. Partipolitiskt bundet X. Religiöst bundet 2. Partipolitiskt och religiöst obundet Tipspromenad Syfte: Syftet med tipspromenaden är att repetera den information som ges på ledarintroduktionen för att deltagarna ska få ökade kunskaper om Studiefrämjandet & Folkbildningen. Tidsåtgång:

Läs mer

Studieprogram. Våren 2016. Anmäl dig enkelt till våra cirklar! SNABBT VIA INTERNET: www.burlov.abf.se KLASSISKT VIA TELEFON: 040-35 24 00

Studieprogram. Våren 2016. Anmäl dig enkelt till våra cirklar! SNABBT VIA INTERNET: www.burlov.abf.se KLASSISKT VIA TELEFON: 040-35 24 00 Studieprogram Våren 2016 Anmäl dig enkelt till våra cirklar! SNABBT VIA INTERNET: www.burlov.abf.se KLASSISKT VIA TELEFON: 040-35 24 00 ABF Burlöv Dalbyvägen 25, Arlöv Öppet hus Lördagen den 16/1 14.00-16.00

Läs mer

PROJEKTMATERIAL. Besök i Internetgalleriet. NBV Dalarna

PROJEKTMATERIAL. Besök i Internetgalleriet. NBV Dalarna PROJEKTMATERIAL NBV Dalarna s Pedagogiska resurser www.folkbildning.net Folkbildningsrådet, Box 730, 101 34 Stockholm, 08-412 48 00 1 Innehållsförteckning KKS/Folkbildningsrådets projekt... 3 Projektnamn:...

Läs mer

STARTA LOKALAVDELNING I SVENSKA KYRKANS UNGA

STARTA LOKALAVDELNING I SVENSKA KYRKANS UNGA STARTA LOKALAVDELNING I SVENSKA KYRKANS UNGA STARTA LOKALAVDELNING HEJ! Varsågod! Spännande att ni vill starta lokalavdelning i Svenska Kyrkans Unga. Här får ni de handlingar ni behöver. Läs först igenom

Läs mer

PRAOBLANKETT. Vecka 15 & 16 för elev i årskurs 8 på Hagalidskolan i Staffanstorp. Ifylles av eleven och lämnas till handledaren på företaget:

PRAOBLANKETT. Vecka 15 & 16 för elev i årskurs 8 på Hagalidskolan i Staffanstorp. Ifylles av eleven och lämnas till handledaren på företaget: PRAOBLANKETT Vecka 15 & 16 för elev i årskurs 8 på i Staffanstorp Ifylles av eleven och lämnas till handledaren på företaget: Namn: klass: Telefon: E-post: Vårdnadshavare: Telefon vårdnadshavare: Detta

Läs mer

Skrivprocessen. Varför skriva för att lära? Min kunskapssyn

Skrivprocessen. Varför skriva för att lära? Min kunskapssyn Skrivprocessen Skrivprocessens viktigaste grundtanke att sätta eleven och hans/hennes förutsättningar i centrum. Skrivprocessen är inte bara ett sätt att skriva uppsatser utan framförallt skriva för att

Läs mer

Ansökan om legitimation för lärare och förskollärare - för dig med utländsk examen från ett EU- eller EES-land samt Schweiz

Ansökan om legitimation för lärare och förskollärare - för dig med utländsk examen från ett EU- eller EES-land samt Schweiz Ansökan om legitimation för lärare och förskollärare för dig med utländsk examen från EU, EES eller Schweiz Ansökan om legitimation för lärare och förskollärare - för dig med utländsk examen från ett EU-

Läs mer

Instruktion sfi elever

Instruktion sfi elever November 2014 1 (8) Instruktion sfi elever Insamling av elever och kursdeltagare i utbildning i svenska för invandrare (sfi) andra halvåret, 1 juli 31 december 2014 Uppgifterna ska vara SCB tillhanda senast

Läs mer

Studiefrämjandet skapar meningsfullhet för asylsökande i Farsta Strand

Studiefrämjandet skapar meningsfullhet för asylsökande i Farsta Strand Studiefrämjandet skapar meningsfullhet för asylsökande i Farsta Strand Studiefrämjandet har sedan september startat upp olika aktiviteter för boende på asylboendet i Farsta Strand, i väntan på att de ska

Läs mer

Glashuset 2014. Ytan är 5,5 x 5,5 = 30 m2. Fönster: 128 x 263 cm Glashuset har 29 fönster

Glashuset 2014. Ytan är 5,5 x 5,5 = 30 m2. Fönster: 128 x 263 cm Glashuset har 29 fönster Glashuset 2014 Ytan är 5,5 x 5,5 = 30 m2 Fönster: 128 x 263 cm Glashuset har 29 fönster Målet med Umeå2014 stärka människorna stärka staden stärka kulturen stärka norra regionen stärka det europeiska samarbetet

Läs mer

Idéskrift. Avtalsuppföljning för transportköpare inom miljö och trafiksäkerhet

Idéskrift. Avtalsuppföljning för transportköpare inom miljö och trafiksäkerhet Idéskrift Avtalsuppföljning för transportköpare inom miljö och trafiksäkerhet Inledning Att genomföra avtalsuppföljning gentemot leverantörer är en viktig del i affären. Syftet med uppföljningen är att

Läs mer

SRF Synskadades Riksförbund Uppsala Knivsta

SRF Synskadades Riksförbund Uppsala Knivsta SRF Synskadades Riksförbund Uppsala Knivsta Synvinkeln Okt - Dec 2015 SRF Uppsala - Knivsta Program Synvinkeln Oktober - December Telefon kansliet Anmälningar görs på telefon: 018 56 09 21 eller 56 09

Läs mer

PRAO åk 8 vecka 13 och 15 2012 Vecka 14 är Påsklov och eleverna är också lediga annandag Påsk vecka 15!

PRAO åk 8 vecka 13 och 15 2012 Vecka 14 är Påsklov och eleverna är också lediga annandag Påsk vecka 15! BSF Lunds stad Tunaskolan Ann-Helén Oldenby studie- och yrkesvägledare 046 35 76 81, ann-helen.oldenby@lund.se PRAO åk 8 vecka 13 och 15 2012 Vecka 14 är Påsklov och eleverna är också lediga annandag Påsk

Läs mer

Ge ny energi till din organisation

Ge ny energi till din organisation Ge ny energi till din organisation Kurser för cirkelledare, ideella föreningar och fria grupper inom abf stockholm vår och höst 2013 1 Gör en annan värld möjlig! Vad behöver du och din organisation för

Läs mer

Gruppenkät. Lycka till! Kommun: Stadsdel: (Gäller endast Göteborg)

Gruppenkät. Lycka till! Kommun: Stadsdel: (Gäller endast Göteborg) Gruppenkät Du har deltagit i en gruppaktivitet! Det kan ha varit en tjej-/ killgrupp, ett läger eller ett internationellt ungdomsutbyte. Eller så har ni kanske ordnat ett musikarrangemang, skött ett café,

Läs mer

Så gör man en Klädbytardag på Miljövänliga Dagen 9 april

Så gör man en Klädbytardag på Miljövänliga Dagen 9 april Så gör man en Klädbytardag på Miljövänliga Dagen 9 april Ordna en Klädbytardag på Sveriges största Klädbytardag den 9 april som också är Miljövänliga Dagen. Naturskyddsföreningens kretsar, ideella medlemmar

Läs mer

Vad tycker du om sfi?

Vad tycker du om sfi? Oktober 2012 Vad tycker du om sfi? Skolverket gör under hösten en stor undersökning om vad elever tycker om sin utbildning. Det är första gången undersökningen görs och resultatet kommer att användas till

Läs mer

Mer demokrati! - 2 - För demokrati är inte bara viktigt, det gör allt så mycket roligare också.

Mer demokrati! - 2 - För demokrati är inte bara viktigt, det gör allt så mycket roligare också. Mer demokrati! I Scouterna tycker vi att det är viktigt med demokrati. Alla har rätt att säga vad de tycker. Och allt som vi gör har vi bestämt tillsammans. Vi väljer alltid det förslag som får flest röster.

Läs mer

ABF i Uppsala läns PEDAGOGISKA UTBILDNINGAR HÖSTEN 2014

ABF i Uppsala läns PEDAGOGISKA UTBILDNINGAR HÖSTEN 2014 ABF i Uppsala läns PEDAGOGISKA UTBILDNINGAR HÖSTEN 2014 CIRKELLEDARUTBILDNINGAR ÄMNESUTBILDNINGAR FÖRENINGSKUNSKAP PEDAGOGISKA UTMANINGAR Det pedagogiska arbetet är en av ABFs viktigaste uppdrag. Vi skall

Läs mer

Instruktion 2014-09-15

Instruktion 2014-09-15 Instruktion Innehåll 1 Inloggning... 3 1.1 Inloggning på lagsida... 3 1.2 Laget.se appen... 4 2 Medlemshantering... 5 2.1 Information om personnr... 5 2.2 Skapa ny medlem... 5 2.3 Lägg till ny medlem...

Läs mer

2016 P R O G R A M B L A D

2016 P R O G R A M B L A D 2016 PROGRAMBLAD Ställ ut på HR-Dagarna 2016 När ni deltar som utställare på HR-Dagarna 2016 når ni personalchefer, HR-Chefer och VD på företag på de orter där ni vill öka er marknadsföring och försäljning.

Läs mer

Användarmanual Skolrapport.se. Vårdnadshavare

Användarmanual Skolrapport.se. Vårdnadshavare Användarmanual Skolrapport.se Vårdnadshavare Sida 2 av 18 Innehållsförteckning Om Skolrapport.se och Vklass... 3 Om Vklass lärplattform... 3 Videomanual... 3 Att komma igång med skolrapport.se... 4 Varför

Läs mer

sommarjobb i botkyrka Guide för dig som ska sommarjobba

sommarjobb i botkyrka Guide för dig som ska sommarjobba sommarjobb i botkyrka Guide för dig som ska sommarjobba Innehållsförteckning Välkommen... 1 Innan ditt sommarjobb... 2 Under ditt sommarjobb... 3 Första arbetsdagen... 3 Arbetsuppgifter... 3 Rutiner...

Läs mer

Anteckningar från arbetsmöte för lärmiljöprojektet 091103 (webbmöte i Adobe Connect 13:00-14:30)

Anteckningar från arbetsmöte för lärmiljöprojektet 091103 (webbmöte i Adobe Connect 13:00-14:30) Deltog: Helena Bengtsson, Mjölby Marie Eriksson, Söderköping Anne Hederén, Länsbiblioteket Karin Hermansson, Ödeshög Inger Hollström Flis, Motala Tommy Jansson, Norrköping Anja Leiding, Åtvidaberg Sten

Läs mer

När jag inte längre är med

När jag inte längre är med Handledarmaterial Studiecirkel När jag inte längre är med förberedelser och funderingar inför framtiden Handledarmaterial Studiecirkel När jag inte längre är med förberedelser och funderingar inför framtiden

Läs mer

SVENSKA BÅGSKYTTEFÖRBUNDET. Modernt Fältskytte

SVENSKA BÅGSKYTTEFÖRBUNDET. Modernt Fältskytte SVENSKA BÅGSKYTTEFÖRBUNDET Modernt Fältskytte Fotograf Jari Hjerpe Studieplan Studieplan Inledning Modernt Fältskytte Välkomna till en gemensam stund kring bordet! Styrelsepaketet syftar främst till att

Läs mer

TVÄRFACKLIGA STUDIER I SKÅNE

TVÄRFACKLIGA STUDIER I SKÅNE TVÄRFACKLIGA STUDIER I SKÅNE 2016 LO-distriktet i Skåne Tvärfackliga studier i Skåne 2016 I denna skrift har vi sammanställt alla de tvärfackliga utbildningar som vi planerar att genomföra i Skåne under

Läs mer

LATHUND Att planera en mässa eller utställning

LATHUND Att planera en mässa eller utställning LATHUND Att planera en mässa eller utställning När man medverkar vid utställningar av olika slag är det viktigt att ha en klar strategi kring sitt deltagande. Att bara åka dit på vinst och förlust med

Läs mer

Idrottens föreningslära GRUND

Idrottens föreningslära GRUND 1 Lärgruppsplan Idrottens föreningslära GRUND Att lära är att ge sig ut på en upptäcktsresa. Med denna lärgruppsplan som guide vill vi underlätta för dig och dina kollegor att upptäcka innehållet Idrottens

Läs mer

Frågor i ansökan om statsbidrag för läxhjälp år 2016 ideella föreningar

Frågor i ansökan om statsbidrag för läxhjälp år 2016 ideella föreningar Statsbidragsenheten Dnr 2016:22 1 (6) Frågor i ansökan om statsbidrag för läxhjälp år 2016 ideella föreningar Obs! Detta dokument är endast till för att skapa överblick över vilka frågor vi ställer i ansökan.

Läs mer

KARTLÄGGNING INFÖR OCH UNDER INDIVIDPLAN

KARTLÄGGNING INFÖR OCH UNDER INDIVIDPLAN KARTLÄGGNING INFÖR OCH UNDER INDIVIDPLAN Till dig som förälder/annan vuxen Inom Barn- och ungdomshabiliteringen ser vi det som viktigt att barnen och ungdomarna får vara delaktiga så mycket som möjligt

Läs mer

Studieplan till. Börja skåda fågel. sid 1

Studieplan till. Börja skåda fågel. sid 1 Studieplan till Börja skåda fågel sid 1 Innehåll Inledning... sid 3 Vad är en studiecirkel?... sid 4 Tips till din studiecirkel om fågelskådning... sid 5 Träff 1: Fågelskådning som hobby... sid 6 Träff

Läs mer

1. Slutrapport till länsstyrelsen om Fridaprojektet

1. Slutrapport till länsstyrelsen om Fridaprojektet VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE SOCIALFÖRVALTNING 2012-11-20 DNR SN 2011.069 DAVID MATSCHECK SID 1/1 UTREDARE 08/587 854 60 DAVID.MATSCHECK@VALLENTUNA.SE SOCIALNÄMNDEN Tjänsteskrivelse Slutrapport till

Läs mer

Hjälp andra att prata OM Er En minikurs i marknadsföring EKFA 2012

Hjälp andra att prata OM Er En minikurs i marknadsföring EKFA 2012 Hjälp andra att PRATA OM ER En minikurs i marknadsföring EKFA 2012 VAD VILL DU UPPNÅ MED DIN KOMMUNIKATION? PÅVERKANSTRAPPAN: Kunskap Intresse Beslut Handling ( Komma tillbaka) Vad vill du ska hända? Människor

Läs mer

Steg för steg guide FÖR DIG SOM ARRANGÖR

Steg för steg guide FÖR DIG SOM ARRANGÖR Steg för steg guide FÖR DIG SOM ARRANGÖR STEG FÖR STEG FÖRE AKTIVITETEN Boka lokal. Ta reda på vilka som inte är medlemmar i DIK, så att de också blir inbjudna. Kolla med din arbetsgivare att det är OK

Läs mer

ETT SAMARBETE MELLAN ABF, LO OCH FACKFÖRBUNDEN I VÄRMLAND

ETT SAMARBETE MELLAN ABF, LO OCH FACKFÖRBUNDEN I VÄRMLAND FACKLIGA STUDIER Våren 2012 ETT SAMARBETE MELLAN ABF, LO OCH FACKFÖRBUNDEN I VÄRMLAND Uppdaterad 2012-02-09 INNEHÅLLSFÖRTECKNING sidan Information kring fackliga studier våren 2012 3 Facklig introduktion

Läs mer

KÅRHANDBOK BANKERYDS SCOUTKÅR

KÅRHANDBOK BANKERYDS SCOUTKÅR KÅRHANDBOK BANKERYDS SCOUTKÅR Beslutad 2015-11-22 1 Medlemskap i kåren 1.1 Vem kan bli medlem? Medlemskap i scoutkåren beviljas av kårens styrelse för den som åtar sig att följa de regler, stadgar och

Läs mer

Ansökan för Sixten, Leader Sjuhärads ungdomscheck

Ansökan för Sixten, Leader Sjuhärads ungdomscheck Leader-kontorets anteckningar Ankomstdatum:2010-03-23 Diarienummer:2008-007 M Ansökan för Sixten, Leader Sjuhärads ungdomscheck Rocktorpcd Ungdomscheckens namn Peder Johansson /Studiefrämjandet Sökande

Läs mer

LITEN LATHUND TILL ALUMNDATABASEN

LITEN LATHUND TILL ALUMNDATABASEN LITEN LATHUND TILL ALUMNDATABASEN * Översikt & sökningar * Inloggning Gå till www.gu.se/alumn/ eller till din fakultets alumnsida. Härifrån kan man logga in både som alumn och som administratör. Klicka

Läs mer

Ansökan för Sixten, Leader Sjuhärads ungdomscheck

Ansökan för Sixten, Leader Sjuhärads ungdomscheck Leader-kontorets anteckningar Ankomstdatum:2013-06-13 Diarienummer:2008-007 AH Ansökan för Sixten, Leader Sjuhärads ungdomscheck Frasses Fixarfest 2013 Ungdomscheckens namn Joel Lager Sökande (Namn/Förening)

Läs mer

Praktik i staten 2016-2018 FAQ

Praktik i staten 2016-2018 FAQ Praktik i staten 2016-2018 FAQ Denna FAQ är ett levande dokument som återfinns i samma utformning på Statskontoret, Arbetsgivarverket och Arbetsförmedlingens respektive hemsidor. Dessa tre myndigheter

Läs mer

Handledning för inrapportering

Handledning för inrapportering Handledning för inrapportering KTP-planens avdelning 1 (KTP 1) inom KFO-Handels och KFO-FTF/Handels/Sacoförbund 1 Inledning Denna handledning för inrapportering riktar sig till er som arbetsgivare som

Läs mer

Så här fungerar det att använda den elektroniska närvarolistan

Så här fungerar det att använda den elektroniska närvarolistan Så här fungerar det att använda den elektroniska närvarolistan För att logga in använder du hela ditt personnummer som användarnamn och det lösenord som du fått i samband med att du fick inloggningsuppgifterna.

Läs mer

LYFTIS lyft teknikämnet i skolan. Ett material för struktur i utveckling av skolans teknikämne.

LYFTIS lyft teknikämnet i skolan. Ett material för struktur i utveckling av skolans teknikämne. LYFTIS lyft teknikämnet i skolan Ett material för struktur i utveckling av skolans teknikämne. Cecilia Zachrisson, tekniklärare Gröndalskolan, Nynäshamns kommun: En F-9 skola Jag är ensam tekniklärare

Läs mer

Handledning för kontrollanter

Handledning för kontrollanter Handledning för kontrollanter Handledning för kontrollanter 1 Välkommen till Operation Dagsverke! Det är dags att arrangera Operation Dagsverke på din skola. Att du fått det här häftet innebär att du eller

Läs mer

Trollsländor i Skåne 2009-2014

Trollsländor i Skåne 2009-2014 Nyhetsblad december 2012 för projektet: Trollsländor i Skåne 2009-2014 Hej alla! Tack för säsongen 2012 som sedan en tid definitivt är över. Vi hoppas den bjöd er alla på många härliga och spännande trollsländemöten,

Läs mer

Fastställd av förbundsstyrelsen 2012-02-23, uppdaterad 2012-10-10. Kulturens riktlinjer för folkbildningsverksamhet

Fastställd av förbundsstyrelsen 2012-02-23, uppdaterad 2012-10-10. Kulturens riktlinjer för folkbildningsverksamhet Fastställd av förbundsstyrelsen 2012-02-23, uppdaterad 2012-10-10 Kulturens riktlinjer för folkbildningsverksamhet Verksamhetsformer Det finns tre olika verksamhetsformer: studiecirkel, annan folkbildningsverksamhet

Läs mer

Handbok för administration av konst- och kulturutbildning

Handbok för administration av konst- och kulturutbildning Handbok för administration av konst- och kulturutbildning november 2015 Innehållsförteckning Att administrera en konst- och kulturutbildning... 3 En utbildning från start till slut... 4 1. När utbildningen

Läs mer

Kulturbidrag - information

Kulturbidrag - information Kulturbidrag - information Kulturbidraget är avsett att främja ett aktivt och levande kulturliv i Härryda kommun. För vad kan man söka? Kulturbidrag beviljas verksamhet inom kulturområdet. Exempel på det

Läs mer

Vill du arbeta som egenerfaren kamratstödjare inom socialpsykiatrin?

Vill du arbeta som egenerfaren kamratstödjare inom socialpsykiatrin? Vill du arbeta som egenerfaren kamratstödjare inom socialpsykiatrin? Vi söker nu dig som är intresserad av att arbeta med peer support inom socialpsykiatrin. Att arbeta som peer supporter innebär att du

Läs mer

Att prata mer om alkohol och tonåringar

Att prata mer om alkohol och tonåringar studieplan för studiecirkel med boken Tonårsparlören Att prata mer om alkohol och tonåringar Att det är bra att prata med sin tonåring om alkohol vet de flesta. Frågan är bara hur? Det är inte lätt att

Läs mer

Hur ska Katolska kyrkan och Bilda arbeta tillsammans?

Hur ska Katolska kyrkan och Bilda arbeta tillsammans? Hur ska Katolska kyrkan och Bilda arbeta tillsammans? Arbetsmaterial för pastoralrådssammanträdet den 10 oktober 2009 Marielund Detta arbetsmaterial är uppbyggt i två delar 1) Allmän information. Denna

Läs mer

Handbok för provledare

Handbok för provledare Handbok för provledare TIMSS Advanced 2008 handbok för provledare Innehållsförteckning Inledning...1 1 Din roll som provledare...3 1.1 Förhållningsregler för provtillfällena... 3 1.2 Förberedelser före

Läs mer

Ansökan Nordnet Tjänstepension (förmedlad)

Ansökan Nordnet Tjänstepension (förmedlad) Ansökan Nordnet Tjänstepension (förmedlad) Det här är en sammanställning över de ansökningshandlingar som behöver fyllas i och skickas in för att teckna tjänstepension hos oss. Använd den här sidan som

Läs mer

Ifylles av Lappträsk kommun: Enligt ansökan beviljar Lappträsk kommun sommararbetsunderstöd år 2016 för sysselsättande av ungdomar.

Ifylles av Lappträsk kommun: Enligt ansökan beviljar Lappträsk kommun sommararbetsunderstöd år 2016 för sysselsättande av ungdomar. ANSÖKAN OM SOMMARARBETSUNDERSTÖD Returnera ansökningsblanketten till Lappträsk kommunkansli genast efter att den är ifylld, dock senast t.o.m. 13.6.2016. Ansökningarna behandlas i den ordning som de riktas

Läs mer

Originalet på begäran skickas till personalstödsenheten för diarieföring och distribuering till berörda parter.

Originalet på begäran skickas till personalstödsenheten för diarieföring och distribuering till berörda parter. Polismyndigheten i Västra Götaland Datum 2009-04-20 Diarienr AL 749-8871/08 CHECKLISTA FÖR CHEFEN VID AVSLUT AV ANSTÄLLNING Avslut för:.. När den anställde ska avsluta sin anställning ska denne skriftligt

Läs mer

vett & etikett vett & etikett Studieplan för idrottsföräldrar av Anneli Wikman och Titti Werner

vett & etikett vett & etikett Studieplan för idrottsföräldrar av Anneli Wikman och Titti Werner Studieplan vett & etikett för idrottsföräldrar av Anneli Wikman och Titti Werner vett & etikett för idrottsföräldrar Anneli Wikman och Titti Werner Någonting händer med många av oss föräldrar när vi ser

Läs mer

HANDLING TILL. Från tanke. Metodblad: Demonstration

HANDLING TILL. Från tanke. Metodblad: Demonstration Från tanke TILL HANDLING Detta blad är ett stöd när ni planerar nästan vilken sorts demonstration som helst. Ni väljer själva vilka delar ni vill ha med. Välj om ni själva vill stå utanför butiken en timme

Läs mer

Ansökan om legitimation för lärare och förskollärare - för dig som tagit examen utanför EU och EES

Ansökan om legitimation för lärare och förskollärare - för dig som tagit examen utanför EU och EES Ansökan om legitimation för lärare och förskollärare - för Läs detta innan du börjar Denna ansökningsblankett är avsedd för dig som enbart har en utländsk lärarexamen eller förskollärarexamen från ett

Läs mer

KONST I KVARN 2016. Varje konstnär ansvarar för egen försäkring av sin konst.

KONST I KVARN 2016. Varje konstnär ansvarar för egen försäkring av sin konst. KONST I KVARN 2016 24:e sommaren i rad Konst hela sommaren i unik miljö i en gammal kvarnbyggnad vid Vindelälvens strand. Ca 15000 besök varje sommar. En utställning med bildkonstnärer och bildskapare.

Läs mer

Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom. Förskollärarutbildningen. UVK3: Specialpedagogik VT 15

Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom. Förskollärarutbildningen. UVK3: Specialpedagogik VT 15 Riktlinjer för VFU3 150113 Yvonne P Hildingsson, VFU ledare Förskola Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom Förskollärarutbildningen UVK3: Specialpedagogik VT 15 Yvonne P Hildingsson yvhi@hh.se

Läs mer

SEKRETARIATET INFÖR SÄSONGEN 2014-15 ALLA FAMILJER MED SPELARE I J18E ÄR SKYLDIGA ATT STÄLLA UPP VID HEMMAMATCHER GENOM

SEKRETARIATET INFÖR SÄSONGEN 2014-15 ALLA FAMILJER MED SPELARE I J18E ÄR SKYLDIGA ATT STÄLLA UPP VID HEMMAMATCHER GENOM SEKRETARIATET INFÖR SÄSONGEN 2014-15 NEDTECKNAT OCH SAMMANSTÄLLT AV SEKRETARIATSANSVARIG TINA BOMAN ALLA FAMILJER MED SPELARE I J18E ÄR SKYLDIGA ATT STÄLLA UPP VID HEMMAMATCHER GENOM SEKRETARIATSTJÄNST.

Läs mer

Handbok Delrapport. Athena utbyten

Handbok Delrapport. Athena utbyten Handbok Delrapport Athena utbyten Förord Delrapportering Resultaten av beviljade utbyten mäts vid rapporteringen. Du rapporterar online genom ditt användarkonto för Athena utbyten. 1. När er ansökan beviljades

Läs mer

Kallelse till årsmöte för 2011-09-01 2011-12-31

Kallelse till årsmöte för 2011-09-01 2011-12-31 Kallelse till årsmöte för 2011-09-01 2011-12-31 Datum: Söndagen 25/3-2012 kl. 13.00 Plats: Föreningslokalen Pärlgatan 7a Kulturskolan, Källarplan 691 41 Karlskoga Dagordning: 1. Mötets öppnande 2. Fastställande

Läs mer

Studieplan Ju förr desto bättre. CBM Centrum för biologisk mångfald

Studieplan Ju förr desto bättre. CBM Centrum för biologisk mångfald Studieplan Ju förr desto bättre CBM Centrum för biologisk mångfald Studieplanen till Ju förr desto bättre är framtagen av Centrum för biologisk mångfald i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan och

Läs mer

Kommunal vuxenutbildning: elever, kursdeltagare och utbildningsresultat, första halvåret 2016.

Kommunal vuxenutbildning: elever, kursdeltagare och utbildningsresultat, första halvåret 2016. Maj 2016 1 (7) Kommunal vuxenutbildning: elever, kursdeltagare och utbildningsresultat, första halvåret 2016. Uppgifterna ska vara SCB tillhanda senast 15 september 2016 och kan endast lämnas via Internet

Läs mer

Lathund Webbanmälan. till vidareutbildningar 2012-02-10

Lathund Webbanmälan. till vidareutbildningar 2012-02-10 Lathund Webbanmälan till vidareutbildningar 2012-02-10 1 OBS! För att denna instruktion ska fungera måste du ha skaffat dig en inloggning på MSB:s hemsida och har meddelat utbildning@msb.se den registrerade

Läs mer

Ta steget! Konfirmation 2014/15

Ta steget! Konfirmation 2014/15 Ta steget! Konfirmation 2014/15 Varför konfirmation? Konfirmandtiden är ett fantastiskt tillfälle för dig att tillsammans med jämnåriga och vuxna människor fundera över livets viktigaste frågor om mål

Läs mer

CSN-rapportering, gymnasiet

CSN-rapportering, gymnasiet CSN-rapportering, gymnasiet Förutsättning, modul CSN. Förberedelser Göra inställningar i enhetsregistret 1. Välj Organisation Enhet 2. Sök efter rätt enhet, dvs den enhet eleverna som ska rapporteras tillhör.

Läs mer

Lathund: Ansökan och redovisning i E-kanalen Energikartläggningsstödet

Lathund: Ansökan och redovisning i E-kanalen Energikartläggningsstödet EM2000 W-3.5, 2010-07-26 UPPDATERAD: 2015-07-22 1 (21) Lathund: Ansökan och redovisning i E-kanalen Energikartläggningsstödet Box 310 631 04 Eskilstuna Besöksadress Kungsgatan 43 Telefon 016-544 20 00

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Innehållsförteckning Inledning sid 1 Ersättningsregler sid 2 Kurser sid 3-8 Arbetsmiljöutbildningar sid 9 ABF sid 10 LO - Ung sid 11 Albins Folkhögskola sid 12 Medlemsutbildningar sid 13 LO kurser sid

Läs mer