Attestplan Alla transaktioner attesteras innan de utförs. Nedan följer en redovisning av de olika attesterna:

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Attestplan 2015. Alla transaktioner attesteras innan de utförs. Nedan följer en redovisning av de olika attesterna:"

Transkript

1 1 (5) Attestplan 2015 Alla transaktioner attesteras innan de utförs. Nedan följer en redovisning av de olika attesterna: 1. Mottagningsattest 2. Granskningsattest/momsattest 3. Beslutsattest 1. Person som skriver på mottagningsattest är den person som kontrollerar en erhållen leverans/fullgjord tjänst mot beställning och faktura de vill säga att leveransen har mottagits eller att prestationen har fullgjorts. Kontroll sker även av pris och rabatter. Verifiering av kontrollen ska ske på vidhäftad konteringsblankett. Vid elektronisk fakturahantering sker verifiering med elektronisk signatur. 2. Person som skriver på granskningsattest/momsattest är den person som noga granskar och kontrollerar fakturan. Kontroll av moms, betalningsvillkor och att antal stämmer. Kontrollen ska också säkerställa att en faktura innehåller de uppgifter som bokföringslagen och mervärdeskattelagen kräver. Verifiering ska ske genom påskrift på vidhäftad konteringsblankett. Vid elektronisk fakturahantering sker verifieringen med elektronisk signatur. 3. Person som skriver på beslutsattest är den person som i normala fallet har budgetansvar. Beslutsattesten godkänner utgiften men attesten innefattar även ansvar för att kontering och kontroll av övriga formella beslut som krävs är fattade. I beslutsattesten ingår även kontroll av att mottagningsattest och/eller granskning/momsattest är utförda. Ansvaret för beslutsattest ska vara odelat. Vid sjukdom, ledighet eller annat tjänsteuppdrag ersätts ordinarie beslutsattestant av ersättare. Beslutsattesten är kärnan i kontrollen. Beslutsattestanten ska i de fall då denne är direkt kopplad till utgiften (till exempel kursavgift) låta överordnad beslutsattestera dessa transaktioner. Verifiering av utförd kontroll ska ske med namnteckning på vidhäftad konteringsblankett. Vid elektronisk fakturahantering sker verifiering med elektronisk signatur.

2 2 (5) Drift/Investering Förbundskontoret 101 Joachim Håkansson Förbundschef Administrativ chef Förbundskontoret 104 Chatharina Gustavsson Administrativchef Förbundschef Förbundskontoret Per Svensson IT samordnare Ekonomichef Förbundskontoret Jenny Herlin Kommunikatör Administrativ chef Förbundskontoret 107 Carina Cerafiani Ekonomichef Controller Förbundskontoret xx Kerstin Berg Kostchef Assistent Förbundskontoret 299 Carina Cerafiani Ekonomichef Controller Skolområde Lars Peter Gustafsson Skolområdeschef 1 Skolområde 1 11XX 652XX Lars Peter Gustafsson Skolområdeschef 1 Skolområde akt Lars Peter Gustafsson Skolområdeschef 1 Skolområde akt Lars Peter Gustafsson Skolområdeschef 1 Skolområde Lars Peter Gustafsson Skolområdeschef 1 Skolområde Lars Peter Gustafsson Skolområdeschef 1 Skolområde Lars Peter Gustafsson Skolområdeschef 1 Skolområde Lars Peter Gustafsson Skolområdeschef 1 Skolområde Stefan Regebro ST 3 Rektor Rektor NA, BF Skolområde Stefan Regebro ST 3 Rektor Rektor NA, BF Skolområde Stefan Regebro ST 3 Rektor Rektor NA, BF Skolområde Stefan Regebro ST 3 Rektor Rektor NA, BF Jenny Nyströmsskolan xx Ann Charlotte Anderberg Planeringschef Skolområdeschef 1 Jenny Nyströmsskolan Björn Lekselius JN 2 Rektor Annan rektor inom Jenny Nyströmsskolan Jenny Nyströmsskolan Björn Lekselius JN 2 Rektor Annan rektor inom Jenny Nyströmsskolan Jenny Nyströmsskolan Mariette Andersson JN 1 Rektor Annan rektor inom Jenny Nyströmsskolan Jenny Nyströmsskolan Mariette Andersson Rektor Annan rektor inom Jenny Nyströmsskolan Jenny Nyströmsskolan xx Helena Swahn Håkansson Rektor Annan rektor inom Jenny Nyströmsskolan Jenny Nyströmsskolan Ann Charlotte Anderberg Planeringschef Skolområdeschef 1 Jenny Nyströmsskolan Lars Peter Gustafsson Skolområdeschef 1 Skolområdeschef 2 Jenny Nyströmsskolan Mariette Andersson Rektor Annan rektor inom Jenny Nyströmsskolan Jenny Nyströmsskolan xx Kerstin Berg Kostchef Kökschef på Jenny Nyströmsskolan Jenny Nyströmsskolan Helena Swahn Håkansson JN 4 Rektor Annan rektor inom Jenny Nyströmsskolan Jenny Nyströmsskolan Helena Swahn Håkansson JN 4 Rektor Annan rektor inom Jenny Nyströmsskolan Jenny Nyströmsskolan Helena Swahn Håkansson JN 4 Rektor Annan rektor inom Jenny Nyströmsskolan Jenny Nyströmsskolan Mariette Andersson JN 1 Rektor Annan rektor inom Jenny Nyströmsskolan Jenny Nyströmsskolan Björn Lekselius JN 2 Rektor Annan rektor inom Jenny Nyströmsskolan Jenny Nyströmsskolan Mariette Andersson JN 1 Rektor Annan rektor inom Jenny Nyströmsskolan Jenny Nyströmsskolan Ann Charlotte Anderberg Planeringschef Annan rektor inom Jenny Nyströmsskolan Jenny Nyströmsskolan Mariette Andersson JN 1 Rektor Annan rektor inom Jenny Nyströmsskolan Jenny Nyströmsskolan Björn Lekselius JN 2 Rektor Annan rektor inom Jenny Nyströmsskolan Jenny Nyströmsskolan Björn Lekselius JN 2 Rektor Annan rektor inom Jenny Nyströmsskolan Jenny Nyströmsskolan Jens Nilsson JN 3 Rektor Annan rektor inom Jenny Nyströmsskolan Jenny Nyströmsskolan Helena Swahn Håkansson JN 4 Rektor Annan rektor inom Jenny Nyströmsskolan Jenny Nyströmsskolan Helena Swahn Håkansson JN 4 Rektor Annan rektor inom Jenny Nyströmsskolan Jenny Nyströmsskolan Helena Swahn Håkansson JN 4 Rektor Annan rektor inom Jenny Nyströmsskolan

3 3 (5) Jenny Nyströmsskolan Jonas Hallén JN 5 Rektor Annan rektor inom Jenny Nyströmsskolan Jenny Nyströmsskolan 1116 Jessica Lekselius JN 6 Rektor Annan rektor inom Jenny Nyströmsskolan Jenny Nyströmsskolan xx Jessica Lekselius JN 7 Rektor Annan rektor inom Jenny Nyströmsskolan Lars Kaggskolan xx Ann Charlotte Anderberg Planeringschef Skolområdeschef 1 Lars Kaggskolan Jonas Hallén LK 2 Rektor Annan rektor inom Lars Kaggskolan Lars Kaggskolan Jonas Hallén LK 2 Rektor Annan rektor inom Lars Kaggskolan Lars Kaggskolan Jonas Hallén LK 2 Rektor Annan rektor inom Lars Kaggskolan Lars Kaggskolan Jonas Hallén LK 2 Rektor Annan rektor inom Lars Kaggskolan Lars Kaggskolan xx Märit Truuts Annan rektor inom Lars Kaggskolan Lars Kaggskolan xx Ann Charlotte Anderberg Planeringschef Skolområdeschef 1 Lars Kaggskolan Lars Peter Gustafsson Skolområdeschef 1 Skolområdeschef 2 Lars Kaggskolan Jonas Hallén Rektor Annan rektor inom Lars Kaggskolan Lars Kaggskolan xx Kerstin Berg Kostchef Kökschef på Lars Kaggskolan Lars Kaggskolan Jens Nilsson LK 3 Rektor Annan rektor inom Lars Kaggskolan Lars Kaggskolan Jens Nilsson LK 3 Rektor Annan rektor inom Lars Kaggskolan Lars Kaggskolan Jens Nilsson LK 3 Rektor Annan rektor inom Lars Kaggskolan Lars Kaggskolan Jens Nilsson LK 3 Rektor Annan rektor inom Lars Kaggskolan Lars Kaggskolan Märit Truuts LK 4 Rektor Annan rektor inom Lars Kaggskolan Lars Kaggskolan Ann Charlotte Anderberg Planeringschef Annan rektor inom Lars Kaggskolan Lars Kaggskolan Jonas Hallén LK 1 Rektor Annan rektor inom Lars Kaggskolan Lars Kaggskolan Magnus Birgersson LK 2 Rektor Annan rektor inom Lars Kaggskolan Lars Kaggskolan Magnus Birgersson LK 2 Rektor Annan rektor inom Lars Kaggskolan Lars Kaggskolan Magnus Birgersson LK 2 Rektor Annan rektor inom Lars Kaggskolan Lars Kaggskolan Jens Nilsson LK 3 Rektor Annan rektor inom Lars Kaggskolan Lars Kaggskolan Jens Nilsson LK 3 Rektor Annan rektor inom Lars Kaggskolan Lars Kaggskolan Jens Nilsson LK 3 Rektor Annan rektor inom Lars Kaggskolan Lars Kaggskolan Jens Nilsson LK 3 Rektor Annan rektor inom Lars Kaggskolan Lars Kaggskolan Märit Truuts LK 4 Rektor Annan rektor inom Lars Kaggskolan Lars Kaggskolan Märit Truuts LK 4 Rektor Annan rektor inom Lars Kaggskolan Lars Kaggskolan Märit Truuts LK 4 Rektor Annan rektor inom Lars Kaggskolan Stagneliusskolan xx Ann Charlotte Anderberg Planeringschef Skolområdeschef 1 Stagneliusskolan Stefan Regebro ST 3 Rektor Annan rektor inom Stagneliusskolan Stagneliusskolan Mari Bredman ST 1 Rektor Annan rektor inom Stagneliusskolan Stagneliusskolan Mari Bredman ST 1 Rektor Annan rektor inom Stagneliusskolan Stagneliusskolan Mari Bredman ST 1 Rektor Annan rektor inom Stagneliusskolan Stagneliusskolan xx Mari Bredman Annan rektor inom Stagneliusskolan Stagneliusskolan Mari Bredman ST 1 Rektor Annan rektor inom Stagneliusskolan Stagneliusskolan xx Ann Charlotte Anderberg Planeringschef Skolområdeschef 1 Stagneliusskolan Lars Peter Gustafsson Skolområdeschef 1 Skolområdeschef 2 Stagneliusskolan Lena Sandell Rektor Annan rektor inom Stagneliusskolan Stagneliusskolan xx Kerstin Berg Kostchef Kökschef på Stagneliusskolan Stagneliusskolan Lena Sandell ST 2 Rektor Annan rektor inom Stagneliusskolan Stagneliusskolan Lena Sandell ST 2 Rektor Annan rektor inom Stagneliusskolan Stagneliusskolan Lena Sandell ST 2 Rektor Annan rektor inom Stagneliusskolan Stagneliusskolan Lena Sandell ST 2 Rektor Annan rektor inom Stagneliusskolan Stagneliusskolan Lena Sandell ST 2 Rektor Annan rektor inom Stagneliusskolan

4 4 (5) Stagneliusskolan Ann Charlotte Anderberg Planeringschef Annan rektor inom Stagneliusskolan Stagneliusskolan Mari Bredman ST 1 Rektor Annan rektor inom Stagneliusskolan Stagneliusskolan Mari Bredman ST 1 Rektor Annan rektor inom Stagneliusskolan Stagneliusskolan Lena Sandell ST 2 Rektor Annan rektor inom Stagneliusskolan Stagneliusskolan Lena Sandell ST 2 Rektor Annan rektor inom Stagneliusskolan Stagneliusskolan Lena Sandell ST 2 Rektor Annan rektor inom Stagneliusskolan Stagneliusskolan Stefan Regebro ST 3 Rektor Annan rektor inom Stagneliusskolan Stagneliusskolan Stefan Regebro ST 3 Rektor Annan rektor inom Stagneliusskolan Stagneliusskolan Stefan Regebro ST 3 Rektor Annan rektor inom Stagneliusskolan Skolområde Joachim Håkansson Områdeschef 2 Stage4you Academy xxxx Mats Insulander S4U Rektor Assistent Stage4you Academy xxxx Mats Insulander S4U Rektor Assistent Axel Weüdelskolan xx Kenneth Johansson AW 2 Rektor AW 1 Rektor Axel Weüdelskolan Karin Hovmark AW 1 Rektor AW 2 Rektor Axel Weüdelskolan Karin Hovmark AW 1 Rektor AW 2 Rektor Axel Weüdelskolan Karin Hovmark AW 1 Rektor AW 2 Rektor Axel Weüdelskolan Kenneth Johansson AW 2 Rektor AW 1 Rektor Axel Weüdelskolan Kenneth Johansson AW 2 Rektor AW 1 Rektor Axel Weüdelskolan Kenneth Johansson AW 2 Rektor AW 1 Rektor Axel Weüdelskolan xx Kenneth Johansson AW 2 Rektor AW 1 Rektor Axel Weüdelskolan Karin Hovmark AW 1 Rektor AW 2 Rektor Axel Weüdelskolan Karin Hovmark AW 1 Rektor AW 2 Rektor Axel Weüdelskolan Karin Hovmark AW 1 Rektor AW 2 Rektor Ölands Gymnasium xxxx Christina Larsson ÖG 1 Rektor Assistent Ölands Gymnasium xxxx Christina Larsson ÖG 1 Rektor Assistent

5 5 (5) BALANSRÄKNING Förbundskontoret 1xxx Carina Cerafiani Ekonomichef Ekonom/Controller Jenny Nyströmsskolan Ann Charlotte Anderberg Planeringschef Skolområdeschef 1 Jenny Nyströmsskolan Helena Swahn Håkansson Rektor Annan rektor inom Jenny Nyströmsskolan Jenny Nyströmsskolan Björn Lekselius Rektor Annan rektor inom Jenny Nyströmsskolan Jenny Nyströmsskolan Helena Swahn Håkansson Rektor Annan rektor inom Jenny Nyströmsskolan Lars Kaggskolan Ann Charlotte Anderberg Planeringschef Skolområdeschef 1 Lars Kaggskolan Magnus Birgersson Rektor Annan rektor inom Lars Kaggskolan Lars Kaggskolan Märit Truuts Rektor Annan rektor inom Lars Kaggskolan Stagneliusskolan x Ann Charlotte Anderberg Planeringschef Skolområdeschef 1 Stagneliusskolan Mari Bredman Rektor Annan rektor inom Stagneliusskolan Stagneliusskolan Lena Sandell Rektor Annan rektor inom Stagneliusskolan FONDER Gymnasiesamfond 1, till Stagneliusskolan Skolområdeschef 1 Skolområdeschef 2 Gymnasiesamfond 2, till Lars Kaggskolan Skolområdeschef 1 Skolområdeschef 2 Gymnasiesamfond Skolområdeschef 1 Skolområdeschef 2 Kalmar Hantverksborgares Premie och stipendiefond Skolområdeschef 1 Skolområdeschef 2 Enanderska Premiefonden Skolområdeschef 1 Skolområdeschef 2 Wulff Fürstenbergska stipendiefonden Skolområdeschef 1 Skolområdeschef 2 Hilmar Olsens fond Skolområdeschef 1 Skolområdeschef 2 Jenny Palms Testamentsfond Skolområdeschef 1 Skolområdeschef 2 Nils Kjöllerströms Donationsfond Skolområdeschef 1 Skolområdeschef 2 Dahmska fonden, (del av) Skolområdeschef 1 Skolområdeschef 2 Övergripande beslutsattest regel för bokföringsorder (rättelser) i drift, investering och balansräkning innebär att: Carina Cerafiani Ekonomichef Roger Tordhall Controller/ekonom Caroline Johansson Controller Lisa Holm Ekonom Carolina Wentzel Ekonom Yvonne Petersson Ekonomiassistent * får attestera bokföringsorder med rättelser av fel som kan uppstå vid inrapportering från de olika delsystemen till Personec Redovisning och Reskontror och andra uppenbara konteringsfel. * får kontera och attestera de inbetalningar som kommer till förbundet. Vid ny tjänsteman under löpande verksamhetsår * om en ny tjänsteman under löpande verksamhetsår ersätter en av de nuvarande beslutsattestanterna på samma befattning följer attesträtten med till den nya tjänstemannen utan särskilt beslut. Vid förändring av organisationsstruktur och ansvarsområden under löpande verksamhetsår * har förbundschefen delegation från Styrelsen att ändra i attestlistan.

Reglemente för kontroll av verifikationer

Reglemente för kontroll av verifikationer Reglemente för kontroll av verifikationer Beslutade av kommunfullmäktige den 19 december 2005, 219. Detta reglemente gäller från och med den 1 januari 2006. 1 Omfattning Detta reglemente gäller för kommunens

Läs mer

REGLEMENTE FÖR ATTEST OCH KONTROLL AV EKONOMISKA TRANSAKTIONER

REGLEMENTE FÖR ATTEST OCH KONTROLL AV EKONOMISKA TRANSAKTIONER REGLEMENTE FÖR ATTEST OCH KONTROLL AV EKONOMISKA TRANSAKTIONER antaget av kommunfullmäktige den 31 maj 2007, 88. 1 Omfattning Detta reglemente gäller för kommunens samtliga ekonomiska transaktioner, inklusive

Läs mer

Attestreglemente för Malung-Sälens kommun

Attestreglemente för Malung-Sälens kommun Attestreglemente för Malung-Sälens kommun Antaget av kommunfullmäktige 2013-09-23 73 Gäller från och med 2013-10-23 Innehåll Allmänt... 3 Ansvar... 3 Attest... 3 Kontroll av attest, behörighetsattest...

Läs mer

Kommunal författningssamling för. Östra Göinge kommun

Kommunal författningssamling för. Östra Göinge kommun Kommunal författningssamling för Östra Göinge kommun Nr 25 Dnr KS 2010/806.003 Antaget av KS 2010-09-08, 124 Reglemente för kontroll av verifikationer 1 Omfattning och målsättning Detta reglemente gäller

Läs mer

Riktlinjer för attest av ekonomiska transaktioner

Riktlinjer för attest av ekonomiska transaktioner 1 (6) Typ: Riktlinjer Giltighetstid: Tills vidare Version: 2.0 Fastställd: 2014-11-18, KS 244 Uppdateras: 2017 Innehållsförteckning 1. Giltighet 2. Övergripande principer 3. Attestantens uppgift och ansvar

Läs mer

Syftet med reglerna i attestreglementet är att säkerställa att transaktioner som bokförs är korrekta avseende:

Syftet med reglerna i attestreglementet är att säkerställa att transaktioner som bokförs är korrekta avseende: ATTESTREGLEMENTE med tillämpningsanvisningar Omfattning Detta reglemente gäller för Ystads kommuns samtliga transaktioner, inklusive interna transaktioner, medelsförvaltning samt medel som kommunen ålagts

Läs mer

Attestordning för Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet

Attestordning för Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet Attestordning för Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet Antagen av förbundsdirektionen den 8 januari 2015, 9 1 Attest 1.1 Omfattning Denna attestordning gäller för Sörmlands Kollektivtrafikmyndighets

Läs mer

FALKENBERGS KOMMUN 3.02 FÖRFATTNINGSSAMLING

FALKENBERGS KOMMUN 3.02 FÖRFATTNINGSSAMLING FALKENBERGS KOMMUN 3.02 FÖRFATTNINGSSAMLING Attestreglemente Omfattning 1 Detta reglemente gäller för kommunens samtliga ekonomiska transaktioner, inklusive interna transaktioner, medelsförvaltning samt

Läs mer

Reglemente. Attest och kontroll av ekonomiska transaktioner. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2009-09-23

Reglemente. Attest och kontroll av ekonomiska transaktioner. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2009-09-23 Reglemente Attest och kontroll av ekonomiska transaktioner Mariestad Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2009-09-23 Datum: 2012-01-24 Dnr: Sida: 2 (10) Reglemente för attest och kontroll av ekonomiska

Läs mer

ATTESTREGLEMENTE 1(6) STYRDOKUMENT DATUM 2015-01-19

ATTESTREGLEMENTE 1(6) STYRDOKUMENT DATUM 2015-01-19 1(6) STYRDOKUMENT DATUM 2015-01-19 ATTESTREGLEMENTE 1 Bakgrund och syfte Attestreglementet ingår som en del i kommunens internkontroll. Internkontrollens huvudsakliga syfte är att förbättra effektiviteten

Läs mer

Tillämpningsanvisning till Attestreglemente

Tillämpningsanvisning till Attestreglemente Besöksadress: Postadress: Telefon: Webb: www.ange.se Datum: 2015-02-03 Tillämpningsanvisning till Attestreglemente Antaget av kommunstyrelsen den 3 februari 2015 Postadress Besöksadress Webb Telefon Bankgiro

Läs mer

UaFS 14/2006 00.13 Blad 1 RIKTLINJER, MED REGLER, FÖR KONTROLL (ATTEST) AV EKONOMISKA TRANSAKTIONER I UDDEVALLA KOMMUN

UaFS 14/2006 00.13 Blad 1 RIKTLINJER, MED REGLER, FÖR KONTROLL (ATTEST) AV EKONOMISKA TRANSAKTIONER I UDDEVALLA KOMMUN Blad 1 RIKTLINJER, MED REGLER, FÖR KONTROLL (ATTEST) AV EKONOMISKA TRANSAKTIONER I UDDEVALLA KOMMUN Fastställda av kommunfullmäktige den 14 december 2005, 226 (tidigare anvisningar antagna av kommunstyrelsen

Läs mer

Attestreglemente för Eda kommun

Attestreglemente för Eda kommun Attestreglemente för Eda kommun 1 Reglementets omfattning mm Detta reglemente gäller för kommunens ekonomiska transaktioner, inklusive alla in- och utbetalningar, löneadministration för kommunens anställda,

Läs mer

Ekonomiavdelningen 2009-10-19 1(5) REGLEMENTE FÖR KONTROLL AV EKONOMISKA TRANSAKTIONER I VÄRNAMO KOMMUN

Ekonomiavdelningen 2009-10-19 1(5) REGLEMENTE FÖR KONTROLL AV EKONOMISKA TRANSAKTIONER I VÄRNAMO KOMMUN Ekonomiavdelningen 2009-10-19 1(5) REGLEMENTE FÖR KONTROLL AV EKONOMISKA TRANSAKTIONER I VÄRNAMO KOMMUN 1 Detta reglemente gäller för kommunens ekonomiska transaktioner (kassaverifikationer, fakturautbetalningar,

Läs mer

Riktlinjer för attest med tillämpningsanvisningar

Riktlinjer för attest med tillämpningsanvisningar 2014 06 11 Riktlinjer för attest med tillämpningsanvisningar Fastställd av KS 2014 08 19, 175 Riktlinjerna gäller fr o m 2014 09 15 Kommunstyrelsen har i Riktlinjer för ekonomi och verksamhetsstyrning

Läs mer

REGLEMENTE FÖR ATTEST

REGLEMENTE FÖR ATTEST FÖRFATTNINGSSAMLING Nr R 23 1 (3) REGLEMENTE FÖR ATTEST Fastställt av kommunfullmäktige 2009-03-30, 24 1 Tillämpningsområde Kommunens styrelse/nämnder ska se till att bestämmelserna i detta reglemente

Läs mer

Riktlinje Attestreglemente för Karlskoga kommun

Riktlinje Attestreglemente för Karlskoga kommun Riktlinje Attestreglemente för Karlskoga kommun Fastställd av: KF 122, 2014-09-23 Revideras senast: 2016-12-31 Innehåll Riktlinje - Attestreglemente... 3 Omfattning... 3 Angränsande styrdokument... 3 Syfte...

Läs mer

Intern kontroll avseende fakturahantering

Intern kontroll avseende fakturahantering Revisionsrapport* Intern kontroll avseende fakturahantering Eskilstuna kommun Mars 2008 Matti Leskelä Pär Lindberg *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Inledning...3 1.1 Bakgrund och syfte...3 1.2

Läs mer

Revisionsrapport: Verifikationsgranskning. Revisionen har genom KPMG genomfört verifikationsgranskning. För revisorerna i Jämtlands Gymnasieförbund

Revisionsrapport: Verifikationsgranskning. Revisionen har genom KPMG genomfört verifikationsgranskning. För revisorerna i Jämtlands Gymnasieförbund Revisorerna Direktionen Revisionsrapport: Revisionen har genom KPMG genomfört verifikationsgranskning. Revisionen önskar att direktionen lämnar synpunkter på de slutsatser som finns redovisade i sammanfattningen

Läs mer

Attest- och utanordningsreglemente för Bergs kommun. 1 Reglementets omfattning

Attest- och utanordningsreglemente för Bergs kommun. 1 Reglementets omfattning 1 (8) Attest- och utanordningsreglemente för Bergs kommun 1 Reglementets omfattning Detta reglemente gäller för Bergs kommuns ekonomiska transaktioner, inklusive interna transaktioner, medelsförvaltning

Läs mer

Landstingsstyrelsens beslut

Landstingsstyrelsens beslut Landstingsstyrelsen PROTOKOLL DATUM DIARIENR 2007-10-15 LS-LED07-316 134 Tillämpningsanvisningar till attestreglemente Landstingsstyrelsens beslut 1. Landstingsstyrelsen fastställer föreliggande tillämpningsanvisningar

Läs mer

TILLÄMPNINGSANVISNINGAR FÖR ATTESTREGLEMENTE FÖR SJÖBO KOMMUN

TILLÄMPNINGSANVISNINGAR FÖR ATTESTREGLEMENTE FÖR SJÖBO KOMMUN 1(8) TILLÄMPNINGSANVISNINGAR FÖR ATTESTREGLEMENTE FÖR SJÖBO KOMMUN 1 Omfattning Med ekonomiska händelser avses alla förändringar i storleken och sammansättningen av förmögenheten som beror på ekonomiska

Läs mer

Granskning av intern kontroll av leverantörsfakturor

Granskning av intern kontroll av leverantörsfakturor www.pwc.se Revisionsrapport Cecilia Fehling Revisionskonsult Malin Kronmar Revisionskonsult Caroline Liljebjörn Cert. kommunal revisor 28 Granskning av intern kontroll av leverantörsfakturor Kalmar kommun

Läs mer

Generella tillämpningsanvisningar till attestreglementet för Lidköpings kommun

Generella tillämpningsanvisningar till attestreglementet för Lidköpings kommun Generella tillämpningsanvisningar till attestreglementet för Lidköpings kommun Antagna av kommunstyrelsen 2012-10-31 Dessa tillämpningsanvisningar är ett komplement till attestreglementet och skall användas

Läs mer

- beslutsattest; kontroll mot underlag/beställning/beslut och villkor

- beslutsattest; kontroll mot underlag/beställning/beslut och villkor Kf 1994-08-30, 129 Blad 1(1 ) REGLEMENTE FÖR KONTROLL AV EKONOMISKA TRANSAKTIONER 1 Detta reglemente gäller för kommunens ekonomiska transaktioner, inklusive interna transaktioner, medelsförvaltning samt

Läs mer

Attestreglemente Utbildningsnämnden och dess förvaltning

Attestreglemente Utbildningsnämnden och dess förvaltning Malmö stad Utbildningsnämnden Attestreglemente Utbildningsnämnden och dess förvaltning Fastställd av Utbildningsnämnden den Utbildningsförvaltningen Besökadress: Ledebursgatan 5 Postadress Box 171 95 200

Läs mer

REGLEMENTE FÖR KONTROLL AV VERIFIKATIONER ULRICEHAMNS KOMMUN. Antaget av kommunfullmäktige 2013-03-25, 43

REGLEMENTE FÖR KONTROLL AV VERIFIKATIONER ULRICEHAMNS KOMMUN. Antaget av kommunfullmäktige 2013-03-25, 43 2013-01-17 REGLEMENTE FÖR KONTROLL AV VERIFIKATIONER ULRICEHAMNS KOMMUN Antaget av kommunfullmäktige 2013-03-25, 43 (ersätter reglemente antaget av kommunfullmäktige 1992, 179) OBS! Fr o m 2013-09-01 ny

Läs mer

RIKTLINJER. Anvisningar till attestreglementet

RIKTLINJER. Anvisningar till attestreglementet RIKTLINJER Anvisningar till attestreglementet POLICY antas av kommunfullmäktige En policy uttrycker politikens värdegrund och förhållningssätt. Denna typ av dokument fastställs av kommunfullmäktige då

Läs mer

Granskning av fakturahantering. 1. Sammanfattning

Granskning av fakturahantering. 1. Sammanfattning 1. Sammanfattning har fått i uppdrag av Hörby kommuns revisorer att genomföra en granskning av styrelse och nämnders fakturahantering. Syftet med granskningen har varit att bedöma om styrelsens och nämndernas

Läs mer

Utfärdad/ändrad Beslut, datum, paragraf Diarienr Gäller fr o m Avd Sida. ATTEST- OCH UTANORDNINGSREGLEMENTE

Utfärdad/ändrad Beslut, datum, paragraf Diarienr Gäller fr o m Avd Sida. ATTEST- OCH UTANORDNINGSREGLEMENTE RAGUNDA KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING Utfärdad/ändrad Beslut, datum, paragraf Diarienr Gäller fr o m Avd Sida. Ändrad Kf 2006-10-05, 48 2006/755 002 2006-10-05 11 ATTEST- OCH UTANORDNINGSREGLEMENTE 1 Tillämpningsområde

Läs mer