Rätt person på fel plats

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Rätt person på fel plats"

Transkript

1 Rätt person på fel plats Minst tre vinnare framträder tydligt i historien om Magnus Karlsson. Uniks kärriärprogram löser upp låsta positioner och tunga problem. Magnus Karlsson gick den långa vägen på sågen i Hjortkvarn. Sommaren 2010 hade han jobbat 22 år på firman. Han var platschef med ansvar för både personal och produktion. - Visst trivdes jag, men delar av jobbet hade jag svårt att förlika mig med. Huvudkontoret och jag hade exempelvis olika syn på framtiden för sågen i Hjortkvarn. Moderna begrepp som långsiktighet och hållbarhet får en ny innebörd när man närmar sig företaget BooForssjö. Här firades 500 års-jubileum Efter sammanslagningen av AB Forssjö Bruk och Boo-Hjortkvarn AB är bolaget en av landets ledande leverantörer av träprodukter, med tillverkning av högförädlade trävaror och biobränsle till industri- och konsumentmarknad. - Inom BooForssjö tar vi hand om personalen och vi ville hjälpa Magnus vidare i karriären. Jag jämförde Uniks karriärprogram med andra erbjudanden och konstaterade att deras upplägg var det mest tilltalande, förklarar Bo Selerud, dåvarande vd och koncernchef. Magnus tackade ja och hade, i augusti 2010, en ny arbetsplats att åka till. Som mentor och bollplank fungerade Uniks Peter Lindqvist, med mångårig vana från individuella utvecklingsprogram och likartade situationer. - Jag fick snabbt klart för mig att Magnus är helt unik. Han är social och utåtriktad och tillsammans kanaliserade vi all energi mot uppgiften att hitta en ny anställning, berättar Peter Lindqvist. - Vi fann varandra snabbt. Peter är en lugn och stabil samtalspartner som ställer tuffa krav och jag var inte på Unik och Unik för att sitta och fika, säger Magnus. På sensommaren fick Magnus besöka Trä & Teknikmässan i Göteborg, för att återknyta gamla kontakter. Bland montrarna träffade han tidigare leverantörer, bland andra Swedex, ett Mjölbybaserat företag som förser industrin med olika typer av sågklingor. Mötet i Göteborg resulterade i intensiva kontakter mellan Unik och Swedex, som ville hyra in Magnus Karlsson som konsult. Karriärprogrammet lades vilande under tre månaders uthyrning och efter den perioden erbjöd Swedex en anställning som försäljare och teknisk support. Lösningen på situationen blev Uniks karriärprogram. Ett personligt utformat åtgärdspaket som bygger på rak kommunikation, tydliga mål och trygg vägledning. Ett oslagbart upplägg med 85 procentig lösningsgrad. BooForssjö gav Magnus Karlsson bra starthjälp och löste en knepig situation. Swedex hittade en erfaren och branschkunnig yrkesman med rätt bakgrund och inställning. - Och visst är jag en vinnare! Jag tog tag i situationen och fick chansen att gå vidare i livet, säger Magnus Karlsson.

2 Efter finanskris och stålbad började hjulen snurra rejält för Holms i Motala. -I samband med uppgången blev det tydligt att vi inte hade rätt struktur på våra inköp. Orderboken var full men ledtiderna var för långa. Som mindre företag har man fullt upp med den dagliga produktionen. Vi behövde en kraftfull insats utifrån, under en övergångsperiod, säger Wiggo Eriksson, vd för Holms. Strategiskt inköpsstöd, delad resurs dubbel framgång Ungefär samtidigt brottades Elektromontage i Söderköping med samma dilemma. -Det var nödvändigt att ta ett helhetsgrepp om hela materialflödet. Vi saknade spetskompetens inom inköp men såg ingen möjlighet att anställa en egen strategisk inköpare, förklarar vd Roberth Karlsson. Lösningen på både Holms och Elektromontages behov fanns inte långt bort. Båda företagen vände sig till Unik specialistverksamhet Unik Resurs. Stöd genom interimchefer och specialistkonsulter efterfrågas allt mer. Unik kan erbjuda en mängd specialiserade konsulter genom sitt väl förgrenade partnernätverk och sina egna konsulter. Tommy Hultgren är en av krafterna i detta nätverk. Med sin långa erfarenhet på olika chefsposter inom industrin i Östergötland, med fokus på konstruktion och inköp, kunde han snabbt sätta sig in i de båda företagens situation. -Företagen fick en gemensam resurs i Tommy som hjälpte dem att göra stora besparingar, framhåller Jonas Henrikson, VD, Unik Resurs. -För att göra en förändring utöver det dagliga arbetet krävs helt enkelt en extra resurs. Man ser vad som behöver göras men sitter fast i vardagen. Några månaders hjälp från en initierad konsult var vad som behövdes för att vi skulle vara i hamn, säger Wiggo Eriksson på Holms. Han betonar hur viktigt det är diskutera igenom insatsen noga, både internt och tillsammans med konsulten. -Förslag på förbättringar kan annars lätt uppfattas som kritik. Tommy Hultgren har inte helt släppt taget om Holms, även om uppdraget är slutfört. -Han kommer att fungera som bollplank för inköpsavdelningen någon gång i månaden, så att vi inte halkar in i gamla spår igen, säger Wiggo Eriksson. -Vi behövde göra en tillfällig kraftansträngning, för att styra upp våra normala rutiner. Tack vare insatsen från Tommy och Unik har vi fått bättre struktur på vårt arbetssätt och jobbar mer långsiktigt med våra leverantörer. Nu kommer vi att fortsätta hyra in kompetensen under två år framåt, motsvarande 20 procent. En bonus är att vi under resans gång hittat andra brister i organisationen som vi också kunnat åtgärda, säger Roberth Karlsson, Elektromontage. En nyckel till framgången är den snabba och lyckade matchningen av konsult och åtgärd, menar Wiggo Eriksson. -Tommy har precis rätt bakgrund och erfarenhet för att kunna glida in i vårt företag och förstå vår vardag. Det är en trygghet att Unik och Unik har ett sådant nätverk och att de är lyhörda för vad kunderna frågar efter. Skulle jag behövt söka och administrera konsulter på egen hand, hade jag inte hunnit med så mycket mer på min arbetstid, säger han. Går det verkligen att stärka ett företags inköpsstrategi genom en tillfällig insats? -Det går alldeles utmärkt att strukturera upp den långsiktiga strategin inom ramen för den befintliga organisationen, om man lägger en bra grund från början, säger Tommy Hultgren. Läs mer om processen på

3 Kvalitetssäkrad anställning med second opinion Malte Månson AB har ofta egna kandidater eller får tips om vem som kan passa för jobbet när det är dags för nyanställningar. Unik och Unik Resurs kvalitetssäkrar besluten innan det är för sent. Att en felrekrytering kan skjuta effektiviteten i sank, kosta enorma pengar och äventyra hela företagets varumärke är inga nyheter. Hur gör man då för att säkra upp rekryteringen, även om man inte förfogar över en välbemannad personalavdelning? Unik servar företag med chefs- och specialistrekrytering, från behovsanalys till färdig anställning och uppföljning. Men det går också bra att köpa utvalda delar, just det ditt företag behöver hjälp med. Malte Månson AB har varit motordoktor åt industrin och privatpersoner i över 90 år. Det började i blygsam skala efter en nödlandning på Malmslätts flygfält utanför Linköping. Den flyg- och motorcykelintresserade ynglingen Malte Månson stannade för gott i Linköping och byggde sin verksamhet på högsta yrkeskunskap och hårt drivna kvalitetskrav. Malte var en klarsynt affärsman som tidigt insåg att bilar skulle bli var mans egendom. Reservdelar och maskiner för motorrenoveringar blev företagets ryggrad. I dag har Malte Månson-koncernen huvudkontor i Skänninge, en rikstäckande kedja av verkstäder i Sverige och verksamhet i Oslo. Målsättningen är att växa vidare enligt grundarens vägledning. Det betyder ständiga investeringar i kompetensutveckling och utrustning. Unik och Unik hjälper Malte Månson AB regelbundet sedan många år. Vid anställning av nya platschefer och högre befattningar genomför vi tester och intervjuer av tilltänkta kandidater. - Vi känner företaget väl och vet vilka kunskaper och egenskaper som är viktiga att komplettera med, säger Uniks Kristina Lind. Att använda ordet kontinuitet på ett företag som grundades 1918 är ingen överdrift. Det är en viktig grundbult i personalarbetet. - Jag ser Unik och Unik som en långsiktig partner som ger oss rätt beslutsunderlag, med hjälp av högt utvecklade metoder och verktyg. Deras second opinion ger oss god vägledning, säger Åsa Röhs, ekonomi- och personalchef på Malte Månson AB. Med intervjuer och omfattande tester av tilltänkta kandidater gräver Unik djupt under ytan och hittar rätt person till varje befattning. Vi ger ett externt utlåtande, fritt från skygglappar och baserat på de bästa verktyg som går att uppbringa. - Så kvalitetssäkrar vi varje rekrytering, även när vi bara levererar delar av rekryteringsprocessen, säger Kristina Lind.

4 Ekonomichef med rätt personlighet -Kunskap och kvalifikationer är viktiga, men i en liten organisation väger de personliga egenskaperna extra tungt. Christer Olson, vd på Foster Wheeler i Norrköping, gav Unik chefs- och specialistrekryterare på Unik Resurs uppdraget att hitta den ekonomichef som passar allra bäst in i gänget. Foster Wheelers tidigare ekonomichef ville sluta ett år innan planerad pension och det blev bråttom att hitta en ersättare. Uppgiften gick till Unik. - Ett inspirerande uppdrag för en kund med högt ställda krav och uttalad vilja att hitta just den person som fungerar bäst i Foster Wheelers gemenskap, säger Kristina Lind, ansvarig för Uniks specialist- & chefsrekrytering. Unik har tidigare hjälpt Foster Wheeler med rekryteringar på ekonomi- och inköpssidan. I ett fall hittades en effektiv lösning med specialistuthyrning i väntan på att rätt vakans skulle uppstå. - Vi har många goda erfarenheter av både Unik och Unik och jag tilltalas av att de ägs av, och samverkar med, länets industriföretag, säger Christer Olson. Arbetet med att hitta rätt ekonomichef startade hösten Internetannonsering, eftersökningar i kandidatbanker och direkta förfrågningar gav ett brett spektra av sökande. Efter en första gallring återstod ett 20-tal tänkbara kandidater och det grannlaga arbetet att hitta rätt person kunde starta. Foster Wheeler i Norrköping består av 25 anställda. En liten, dynamisk organisation där samarbetsvilja är ett honnörsord. - Det är spjutspetsteknologi kombinerad med rätt personal som är hörnstenarna i Foster Wheelers framgångar, säger Christer Olson, som ofta återkommer till vikten av att hitta rätt personer till företaget. Kring årsskiftet återstod två huvudkandidater med rätt kunskap, profil och personliga egenskaper. Christer Olson kallar båda för riktiga guldkorn och säger att det både var tragiskt och svårt att tvingas tacka nej till den ena. Valet föll på Fredrik Danielsson, med ett förflutet på Ericsson och Westbaltic Components, som sedan i mars 2011 är ny ekonomichef på Foster Wheeler Energi AB. - Vi är stolta över att ha motsvarat de högt ställda förväntningarna från ytterligare en mycket kvalitetsmedveten kund, sammanfattar Kristina Lind. - Vi använde bland annat en modell med olika trafikljus, och Unik Resurs gick vidare med de kandidater som fått grönt eller gult ljus, berättar Christer Olson. Foster Wheeler är en internationellt väletablerad leverantör av avancerade ångpannor till kraftindustrin, kommunala energiverk och processindustrin. Norrköpingsenheten är dotterbolag till Foster Wheeler Energia OY i Finland, som i sin tur ingår i den världsomspännande Foster Wheeler-koncernen. Ett flertal nivåer inom koncernen hölls informerade och var direkt eller indirekt involverade i rekryteringsarbetet. - Det krävde tät närvaro och hög servicegrad, och innebar exempelvis fortlöpande rapportering både på svenska och engelska, förklarar Kristina Lind.

5 När Landstinget i Östergötland sökte en verksamhetschef till akutmottagningen vid universitetssjukhuset i Linköping ville man pröva nya grepp. -Med Unik fick vi in ögon och kreativitet utifrån, vilket bidrog till ett större urval sökande med de specifika kvalifikationer vi önskade, säger Inger Brynolfsson, HR-chef inom närsjukvården centrala Östergötland.resonerade Tommy Johansson, vd på nystartade C3 Technologies, och anlitade Unik i stället. Nytänkande lockade rätt person till komplex tjänst Landstinget brukar inte använda konsulter vid rekryteringar. Den här gången var omständigheterna lite speciella, vilket gjorde att man vände sig till Unik Resurs för att få nya infallsvinklar och tillgång till ett bredare nätverk. Unik har tecknat ramavtal med Landstinget i Östergötland och rekryteringen av en verksamhetschef till akutmottagningen var ett av de första uppdragen. -Chefsrekrytering och search inom sjukvården är nytt för oss. Tjänsten som skulle tillsättas var resultatet av en omorganisation och innebar delvis en ny roll i akutens verksamhet. Här gällde det inte bara att hitta en kompetent chef, personen i fråga skulle helst också ha läkarutbildning. En hög befattning med högt ställda krav, vilket gjorde uppdraget till något av en utmaning även för oss, säger Kristina Lind, ansvarig rekryteringskonsult från Unik. Att locka rätt personer att söka är svårt, vet Inger Brynolfsson. -Vi ville gärna ha en person med läkarutbildning men samtidigt inte stänga dörren för sökande med annan utbildning. Unik hjälpte oss att tänka i nya banor. Vi hade rejäla diskussioner om vad det är som gör tjänsten attraktiv och fick fram väldigt mycket bra saker. Här brinner människor för sitt jobb, vi ligger i framkant när det gäller akutvård. Vi fick hjälp att sticka ut hakan, säger hon. -Vi vill också stötta våra kunder att tänka långsiktigt. Den person de anställer idag ska även kunna axla kostymen om två år eller fem år, framhåller Kristina Lind. Gensvaret på annonsen som exponerades väl i fackpress samt searcharbetet, blev mycket bra. -Tillsammans med Landstingets rekryteringsgrupp, som bestod av nyckelpersoner från olika yrkesgrupper och facklig representant, kunde vi belysa tjänsten från många olika håll. Nytänk lockade rätt person till komplex tjänst Vi fick en tydlig bild av vad som efterfrågades, säger Kristina Lind. Med detta i ryggen ringade hon också in de faktorer som gjorde arbetsplatsen unik och spännande och därmed attraktiv för en framtida chef med höga ambitioner. -Samtliga sökande hade hög kompetens. Tre kandidater valdes ut för intervjuer och vidare tester. Tre månader efter annonsering var tjänsten tillsatt, berättar Inger Brynolfsson. -Vi är mycket nöjda med det professionella samarbete vi haft med Unik. De var tydliga med att Landstingets värld var ny för dem. Det lyckade resultatet visar att deras erfarenhet och kompetens kan appliceras även vid medicinska chefsrekryteringar, säger Inger Brynolfsson. Ytterligare rekryteringar som Unik gjort på uppdrag av Landstinget är exempelvis IT-chef och upphandlingschef.

6 Saab hittar interimslösning i Unikt kontaktnät Vintern 2010 behöver Saab en Supply Chain Manager för de närmaste sex månaderna. Uppgiften är enkel om man har rätt kontakter. Uniks Resurs konsult Peter Palmgren får uppdraget och säkerställer att Saab:s leverantörer uppfyller ingångna avtal. Unik stöttar en mängd strategiska funktioner med ett brett fält av specialistkompetenser. Vi erbjuder ett råstarkt nätverk av konsulter och arbetar med en medvetenhet om vad interimslösningar kan åstadkomma i form av effektivitet och utveckling. I just det här fallet är det Saab som får glädje av alla fördelar. - Det var bråttom och Unik föreslog Peter som kunde börja jobba omgående, säger Marianne Reutermo, sektionschef på Supply Chain, Aeronautics. Unik konsultmäklare Nils Gunnar Ulriksson har tjugo års erfarenhet av kvalificerade chefsuppdrag inom den östgötska industrin. Hans kontaktnät är kort sagt ovärderligt. Nils Gunnar fick uppdraget att hitta rätt person åt Saab. - Vi känner ofta de bästa kandidaterna personligen eller åtminstone som bekantas bekanta. Peter Palmgren har en gedigen bakgrund som inköpschef på Biltema och inom Thermoregulator och Dometic. Jag visste direkt att han har rätt kvalifikationer för uppdraget. Under årets sex första månader har Unik konsult Peter Palmgren garanterat försörjningen av inköpt material från Saab:s kontrakterade leverantörer. Leverantörernas prestanda mäts och utvärderas kontinuerligt. I uppdraget ingår kontroller och uppdateringar av Saab:s leverantörsdatabaser. Efter halvårsskiftet 2011 valde Saab att förlänga kontraktet med Unik och Peter Palmgren till slutet av Vi är mer än nöjda med hans insatser och ser också att Unik Resurs är konkurrenskraftiga prismässigt, säger Marianne Reutermo. Hur bär sig Unik och Nils Gunnar Ulriksson åt för att på nolltid plocka fram en interimslösning åt Saab och andra kunder? Svaret ligger i en djupt rotad kunskap och förståelse för industrins villkor och verksamheter. Vi verkar mitt i industrins vardag, knyter ständigt nya kontakter och kan leverera det varje kund behöver. - Unik Resurs har kontinuerlig kontakt med oss på Saab och deras nätverk innehåller uppenbarligen det vi behöver, säger Marianne Reutermo.

7 Unik nystart för Robert Hej Peter, Tack för allt stöd och all peppning jag fick under tiden som anställd hos er! Jag stortrivs på nya jobbet, både med arbetskamrater och uppgifter. Det är så kul att det händer saker omkring mig igen! Jag känner mig behövd och VD ger mig ansvarsfulla uppdrag. Efter semestern får jag en ny roll i staben, det handlar om verksamhets-ledning och att hjälpa VD med uppföljning. Det rör på sig igen! Robert Bergs resa är en berg-och-dalbana mellan toppar och djupaste bottenkänning. Med Unik Resurs karriärprogram blev Robert en vinnare, precis som övriga inblandade parter. - Hänsyn till individen går alltid först! När även inblandade arbetsgivare drar högvinster är vi extra nöjda, säger Uniks ansvariga coach Peter Lindqvist. Efter åtta år inom kärnkraftsindustrin, varav fyra år som VD på AB SVAFO, tog Robert sig an rollen som produktionschef på Studsvik Nuclear AB. Här hanteras radioaktivt material och brännbart avfall från kärnkraftindustrin. Positionen var en nyinrättad ledningsnivå med personalansvar för 70 medarbetare, där Robert hade fyra enhetschefer till hjälp. - Min bild är att den nya tjänsten inte var förankrad och kommunicerad ut i organisationen. När en av enhetscheferna dessutom gick på barnledighet utan ersättare tornade arbetet upp sig och jag begravdes i papper och administration, berättar Robert. Han poängterar att det säkert finns fler infallsvinklar på problematiken. Fakta är ändå att Robert tappade både tempo och energi. - Jag blev närmast apatisk inför arbetsuppgifterna och gick rakt in i väggen. sjunka in, om en tidsbestämd anställning med karriärprogram hos Unik Resurs, kände han att en nystart var nödvändig. - Jag kom inte till Unik Resurs för att rulla tummarna. Jag gör aldrig något halvhjärtat, antingen är det 110 procent eller så får det vara! Så jag läste platsannonser och sökte mängder av jobb. Via gemensamma bekanta fick AB SVAFO:s VD höra att Robert sökte jobb. Robert fick ett telefonsamtal, de träffades över middag och vid desserten firades den nya anställningen med ett handslag. - Det kan tyckas märkligt att jag jobbar på företaget jag tidigare var VD för, men jag trivs förträffligt på jobbet och kan den här verksamheten utan och innan, svarar Robert redan innan frågan är ställd. Normalt pågår ett karriärprogram mellan sex och tolv månader. Robert behövde endast två månader för att komma tillbaka till livet och hitta exakt rätt jobb. - Vårt karriärprogram är en hjälp till självhjälp. Unik Resurs främsta bidrag var att få Robert att åter se sina styrkor och möjligheter. Men det var han själv som via sitt nätverk hittade det nya jobbet, summerar Peter Lindqvist. Vi träffar Robert på Unik Resurs kontor i Norrköping. Här är han välkänd och får många glada kommentarer och ryggdunkningar. Mötet med Unik Resurs coach Peter Lindqvist blir extra innerligt. Det var Peter som coachade Robert när livet inte längre fungerade. - Robert hade bränt vingarna och visade tydliga symptom på utbrändhet. Men han är både social och prestigelös så den främsta uppgiften blev att börja se framåt igen. Robert är van att kämpa och har kvar sin envishet från ungdomstiden som elitsimmare. När erbjudandet fått

8 Interimschef en godsak för Cloetta Kort startsträcka och ny kompetens. Christian Andersson, teknisk chef på Cloetta, valde en interimschef från Unik och ser flera fördelar. Trots saknaden av en mammaledig medarbetare. Det är alltid jobbigt att tappa kunnig och uppskattad personal. Även om det bara handlar om en begränsad tid. När Christian Andersson skulle fylla vakansen under en medarbetares mammaledighet valde han att se till möjligheterna. Jag inventerade behoven av kompetenslyft och efterlyste en senior kraft inom projektledning och projektutveckling. Unik gav mig fem starka interimsalternativ. Christian Andersson har ett 40-tal underställda och säger att avvarandet av en resursperson även ger chansen till fokusering och möjligheter att komplettera avdelningens samlade kompetens. Allt hänger på att vi hittar rätt person med specifika kvalifikationer. Grundläggande är att interimschefen är rutinerad och fungerar direkt i den ordinarie verksamheten. Resten blir en bonus vi får nytta av under lång tid. Unik konsult Guy Viklund fick en veckas överlappning på Cloetta innan jobbet som projekt & processchef drog igång. Han har med sig erfarenheter från motsvarande positioner inom Siemens och Ericsson. I den här rollen kan jag vara pådrivande. Jag ställer höga krav och behöver inte sträva efter att bli den populäraste jobbarkompisen. Min uppgift är att bygga kompetens och lära ut det jag kan, säger Guy Viklund. Drivande eller inte arbetsgruppen kring Guy Viklund är genomgående positiv. De kan fabriken och arbetsprocesserna på Cloetta bättre än jag. Alltså inriktar jag mig på att utveckla projektarbetet och förändra mot ökad effektivitet. Temporära chefsuppdrag, så kallade interimschefer, är ett 2000-talsfenomen i Sverige. Efterfrågan ökar och ställer krav på kvalificerade personer med breda erfarenheter från ledande befattningar. Många finns kopplade till Unik och är resurser som kan stärka kundernas konkurrenskraft. Skillnaden mot traditionell konsultverksamhet är att interimschefen är fullt ut operativ. En spännande utmaning både för företaget och chefen. Och ögon utifrån ser andra förhållanden. Min första insats var att se över den interna administrationen. Här låg många projekt fortfarande öppna, trots att uppdragen var genomförda. Jag har stängt ett 30-tal projekt för att minska risken för felaktiga konteringar. Rutinerna är bra men det gäller att efterleva dem på smartast möjliga sätt. Jag brukar kalla det rutiner för att följa rutiner, säger Guy Viklund. Unik har tidigare genomfört framgångsrika rekryteringsuppdrag åt Cloetta. Bland annat insourcing av underhållsorganisationen sommaren Nu har Unik levererat rätt interimschef och ger oss chansen att spetsa till Cloetta ytterligare. Det är en möjlighet vi inte försitter, säger Christian Andersson. Text & foto: Hans Ljung UNIK Resurs i Sverige AB Din utvecklingspartner Djurgårdsgatan 56, i Linköping med- och motgång!

9 Skolad support blir lönsam investering Miljömaskiner AB är ett välmående företag. Ändå lyfter Unik på varje sten i firman för att se om effektiviteten kan ökas ytterligare. Ägaren Göran Brodd ser verksamhetsutveckling som en lönsam investering. Göran Brodd har sålt service och maskiner för inre och yttre fastighetsunderhåll sedan 1990-talets början. Han har ökat Miljömaskiners omsättning med 150% på fem år. Nu chefar han över 17 anställda och en årsomsättning runt 50 miljoner kronor. Själv beskriver han sig främst som försäljare och tekniker. Det finns ingen människa som kan allt. Jag behöver tillgång till andra kunskaper för att utveckla firman och göra ännu bättre resultat, förklarar han ödmjukt. Det är här Unik kommer in i bilden. Allt började med ett samtal på företagsmässan Östgötaforum i september Göran gick runt bland montrarna för att se vad som erbjöds. Jag funderade på att ge mina säljare ett lyft och ville se om det fanns något som passade oss. Samtalet i Uniks monter följdes av fler förutsättningslösa träffar. Efter några sittningar förstod jag att hela företaget skulle må bra av en professionell genomlysning. Unik känner igen situationen. Ett behov har ofta sin grund i någon annan del av företaget. Med hjälp av Unik konsult Marie Schützer började Göran Brodd gräva djupare i verksamheten. Marie har jobbat tolv år som controller på Ericsson och visade snabbt prov på sin skarpa analysförmåga. Det stämde direkt! Trots, eller kanske på grund av, sin akademiska bakgrund har Marie förmågan att förenkla saker, säger han lite fundersamt. Unik pekade snart ett antal områden där Miljömaskiner kunde göra enkla effektiviseringar. Det handlade om allt från att sluta leta tioöringar i bokföringsarbetet. Man går i sin egen bubbla medan de ser helt andra saker. Men det gläder mig att Unik inte har hittat något som bör läggas ned, säger Göran Brodd. Med förenklade resultatrapporter och trimmade rutiner går utvecklingsarbetet vidare på Miljömaskiner. Göran framhåller vikten av att involvera personalen i såväl analys, genomförande som uppföljning. Och Unik krav på chefen är glasklara: Tydligare mål och hårdare styrning. Jag har nog varit för snäll många gånger. Nu är jag mer inriktad på att vårda och driva företaget så att alla har chansen att veta vad som gäller. Det handlar om anställda och kunder såväl som oss ägare. När prislappen för Uniks insatser kommer på tal svarar Göran Brodd snabbt. Det handlar inte om några stora pengar och det här är en riktigt lönsam investering! Tre år räknar han med att samarbetet med Unik ska fortgå. Oftast handlar det om en eller två träffar i månaden. Unik trycker på, men vill man förbättra sitt företag är det bara att avsätta tiden som behövs. Jag har tillgång till en skolad support som ser på Miljömaskiner med friska ögon. Det tänker jag dra maximal nytta av! Text & blld: Hans Ljung UNIK Resurs i Sverige AB Din utvecklingspartner Djurgårdsgatan 56, i Linköping med- och motgång!

10 C3 valde en helhetslösning För ett mindre företag är det inte nödvändigt med en egen personalavdelning. Så resonerade Tommy Johansson, vd på nystartade C3 Technologies, och anlitade Unik i stället. Vid årsskiftet startade C3 Technologies i Linköping sin verksamhet. Företaget är ett dotterbolag till Saab och sysslar med 3D-modeller. Deras hittills största projekt är att skapa tredimensionella kartor av städer och andra områden för katalogsajten hitta.se. Bildbehandlingstekniken som vi använder kommer från Saab:s robotverksamhet, men vi på C3 har fått en exklusiv rätt att använda denna unika teknik för att ta fram produkter till den civila marknaden. Jag startade upp i början av 2008 och visste att jag skulle behöva anställa cirka tio personer. Jag visste också att det skulle ta alldeles för lång tid att sköta allt själv, säger vd:n Tommy Johansson. Levt upp till förväntningarna Han bestämde sig för att se över olika former av samarbete med ett rekryteringsföretag. Tommy hade hört gott om Unik och beslutade sig för att anlita dem. Eftersom jag har ambitionen att bygga upp ett professionellt bolag är det viktigt att välja seriösa och kunniga medarbetare. Jag sökte därför efter ett professionellt rekryteringsföretag och Unik har levt upp till mina förväntningar på alla sätt. Till en början bestod uppdraget av att administrera den stora mängd av ansökningar som trillade in. Unik tog hand om allting och presenterade de sökandes uppgifter för Tommy. Jag är väldigt nöjd med sättet de har presenterat alla fakta. Det har varit strukturerat på ett sätt som gjorde det lätt för mig att jämföra de olika personerna, säger Tommy. En av de stora fördelarna som Tommy framhåller är hur Unik har agerat bollplank för honom när han funderade kring gruppsammansättning och annat som hade med rekryteringen att göra. Råd och stöd De fungerar som min personalavdelning. Om jag får problem med en medarbetare eller liknande kommer jag att vända mig till Unik för råd och stöd. Blir vi någon gång upp mot en femtio personer kanske man ska fundera på en egen personalavdelning, men i nuläget är det inte aktuellt, säger Tommy och tillägger att de i dag är totalt sex stycken på företaget. Alla slutkandidater inklusive Tommy själv fick också, i samarbete med Unik, göra ett personlighetstest som en del av rekryteringsarbetet. Efter sommaren kommer hela gruppen att samlas tillsammans med Unik för en gemensam utvärdering av testresultaten. Då kommer alla att få en chans att lära känna varandra ännu bättre och att få insikt i varandras starka och svaga sidor. En förutsättning för denna övning är att alla är positiva till genomgången, vilka alla nyanställda på C3 är. Det har varit mycket bra för mig med testerna. Jag fick förståelse för hur jag bör styra gruppen och lyfta fram allas starka sidor. Man kan dock se att vi alla är lite av entreprenörer som gillar nya spännande utmaningar. Så vid nästa rekrytering bör vi nog hitta motpoler till detta, säger Tommy. Text & blld: Hans Ljung UNIK Resurs i Sverige AB Din utvecklingspartner Djurgårdsgatan 56, i Linköping med- och motgång!

11 Nya ögon utvecklade verksamheten Ett utifrån-perspektiv kan göra underverk när det gäller att effektivisera sin produktion. Det insåg Samhall och anlitade Unik för att hitta en konsult som kunde se över deras fabrik i Kumla. På Samhalls fabrik i Kumla jobbar 106 personer. Samhall ägs av staten och arbetar med att skapa meningsfulla och utvecklande jobb förfunktionshindrade med nedsatt arbetsförmåga. Fabriken i Kumla levererar detaljer för lastmaskinshyttar till Volvo i Hallsberg. Som alla leverantörer möter Samhall krav om att producera snabbare, effektivare och billigare. Spetskompetens Vi ville ha en duktig person för att titta på hur vi kan få ut mer av befintlig yta och produktionsmetod. Då fick jag idén att kontakta Unik. Jag hade träffat på en av deras representanter vid ett tillfälle. Samhall har anlitat dem i omgångar, men jag personligen hade inte samarbetat med dem tidigare, säger Wilhelm Nektman, regionschef på Samhall. Unik är en naturlig kontaktyta för mig eftersom jag har haft mycket kontakt med dem tidigare. När jag slutade inom träindustrin hörde jag av mig och berättade att jag skulle bli ledig. Jag tror att det tog någon vecka innan Unik ringde tillbaka och frågade om jag kunde åka och träffa Wilhelm på Samhall, säger Claes-Göran. Opartisk bedömning Resultatet blev en månads konsultuppdrag med uppgift att se över arbetet på fabriken i Kumla. Claes-Göran såg direkt områden som skulle kunna förbättras rejält. För det första påpekade jag att avtalet med Volvo behöver uppdateras. Ett annat exempel är att Samhall bör bygga standardiserade svetsbås som minskar risken för att en massa tid går åt för arbetarna att leta efter sina verktyg som försvinner hela tiden, säger Claes-Göran. Samhall fick hjälp med att: få in en opartisk konsult för att se över produktionen i helhet på fabriken i Kumla ta fram konkreta åtgärder som leder till ett effektivare arbetssätt se över hur Samhall kan leva upp till kundens önskemål om att producera till mindre kostnad. Det är lätt att bli hemmablind, därför är det bättre att någon annan ser över hur vi kan bli mer effektiva. Jag visste att Unik har kunskapen och den spetskompetens vi söker. Därför vågade jag överlåta ansvaret till dem att hitta en konsult, säger Wilhelm. Han berättar att det bara tog ett par dagar för Unik att presentera en lämplig person. Valet föll på Claes-GöranPettersson, med lång erfarenhet av produktion inom trä och elektronikindustrin. Han har ännu inte lagt fram sin slutrapport för Wilhelm, men har mejlat vissa delförslag. Något som Wilhelm på Samhall uppskattar. Redan nu ser jag att han har kommit fram till många kloka slutsatser. Detta kommer att hjälpa oss väsentligt. Att få en opartisk bedömning är ovärderligt för vår affärs och verksamhetsutveckling, säger Wilhelm.

12 Två uppdrag perfekt tajming Personkemi och kunnande är avgörande komponenter när externa krafter ska gå på djupet i ett företag. Här träffar vi två Åtvidabergsföretag som djupintervjuats och analyserats av Unik konsult Peter Rengemo. Printcoms vd Håkan Ilestrand berättar hur han direkt kände att Unik och Peter Rengemo både har den erfarenhet och integritet som krävs för uppgiften. Peter ställer även de obekväma frågorna och vi fick snabbt fram en konkret att-göra-lista som nu bockas av i takt med att vi vidtar åtgärderna. Verksamhetsutveckling och chefsstöd handlar för det mesta om att peka ut områden där konkurrenskraften och effektiviteten kan vässas. Det vanligaste är att vi hittar förbättringsmöjligheter inom sälj, marknad, verksamhetsplanering och i samarbetet i och mellan företagens huvudprocesser, säger Peter Rengemo. Håkan Ilestrand kände att han hade ett digert förberedelsearbete framför sig. Printcoms ledningsgrupp hade bokat möte i Amsterdam där affärsplanen skulle uppdateras och trimmas. Med Unik analyser i portföljen fick vi ett utmärkt underlag att utgå ifrån. Det tog bara ett tiotal timmar och hade kostat mig betydligt mer tid utan deras hjälp. En av teknikerna i djupintervjun handlar om att spegla hur företagsledaren upplever sin vardag jämfört med önskemålen om hur den borde gestalta sig. Det analysverktyget är en perfekt snackstartare, säger Peter Rengemo. Polyamp och Printcom är medelstora och välskötta företag men både Polyamps platschef Bengt Hellerstedt och Håkan Ilestrand vittnar om att tiden för verksamhetsutveckling och långsiktig planering aldrig riktigt vill räcka till. De senaste åren har varit fantastiska för Polyamp med god orderingång samtidigt som vi byggt ut fastigheten. Nu är byggarbetet klart och orderingången något lugnare, ett perfekt läge att ta in extern hjälp för att se över de interna rutinerna, säger Bengt Hellerstedt. Polyamp är medlem i Unik sedan flera år och har vänt sig till oss både för rekryteringsuppdrag och hyrköp. Tajmingen med intervjuerna var perfekt och jag vet att Unik levererar kvalitet uti minsta detalj. Tillsammans med våra nyckelpersoner var jag inte orolig att släppa lös Peter på företaget, säger han och skrattar. Peter Rengemo sammanfattar insatsen på Printcom som renodlat vd-stöd medan den kraftiga tillväxten på Polyamp hade lett fram till ett behov av översyn och verksamhetsutveckling. Han avslutar med att ställa en tänkvärd fråga. När är det INTE rätt tajming att vässa sin verksamhet? Text: Hans Ljung Din utvecklingspartner UNIK Resurs i Sverige i med- AB och motgång! Djurgårdsgatan 56, Linköping

13 Näringslivet i hårdträning Åtvidaberg är mitt uppe i en storsatsning på industri, handel och besöksnäring. Med hjälp av Unik ska vi lyfta också näringslivet till Allsvensk klass, säger Susanne Fredriksson, vd på Näringslivscentrum i Åtvidaberg. Målmedveten laganda och gediget kunnande tog fotbollen i Åtvidaberg till Sverigetoppen. Liknande tankegångar vägleder kommunens näringsliv, som under vintern och våren drillas hårt av Unik konsulter. Kommunens finnansiella grundplåt i projektet är en investering i utveckling och tillväxt. Syftet med Bollplank Åtvidaberg är att värna arbetstillfällen och hitta utvecklingsmöjligheter. Arbetet startade hösten 2009 och drivs genom Näringslivscentrum i Åtvidaberg. Delprojekten blev snabbt överbokade så vi fick skapa många extra utbildningsplatser, berättar Susanne Fredriksson. Under samlingsnamnet Bollplank Åtvidaberg bidrar Unik med specialister och analysverktyg i ett unikt samarbete mellan många parter. Insatserna samordnas av marknads och affärsområdeschefen Jonas Henrikson. Unik analyser visar på faktiska behov. Därmed blir alla insatser kostnadseffektiva, säger han. Vill handla i Åtvidaberg Åtvidabergs handels och serviceföretag har under vintern genomfört en omfattande kundenkät. Tretton företag ingår i projektet där nya insikter om marknad, målgrupp och annonsering ska stärka företagen och orten. Enkäten visar tydligt att kunderna vill göra sina inköp i Åtvidaberg. Många handlare visste nog inte att viljan till köptrohet är så hög. Det bör bli ett lyft för självkänslan, menar Susanne Fredriksson. Louise Blomqvist, delägare och butikschef på Sportringen, gick in i projektet för att stärka handeln i Åtvidaberg. Vi får många bra tips av Unik konsult Lotta Nöjd. Det handlar exempelvis om bättre skyltning. Man blir hemmablind och behöver ögon utifrån, säger Louise Blomqvist som vill att projektet förlängs. Kerstin Skarin, en av Åtvidabergs fem kommunchefer, konstaterar att Bollplank Åtvidaberg skapat nyfikenhet i många andra kommuner. Och hon håller dörren öppen för fortsatta satsningar. Under våren utvärderar vi resultatet för att ta rätt beslut för framtiden. Vi har en bred majoritet av moderater och socialdemokrater som alla inser vikten av ett gott näringslivsklimat. Natur och vatten Inom den växande turistnäringen vill Åtvidaberg kapa åt sig större andelar. Femton aktörer har intervjuats för att ge uppslag till den workshop som genomfördes i december. Tillsammans listade entreprenörer, politiker och föreningsrepresentanter upp ortens starka och svaga sidor. Övningen resulterade i att natur och vatten rankas som främsta tillgångar i jakten på ökad turism. En allmän uppfattning är också att branschens kunskapsnivå behöver höjas. I första steget ska värdskap och service prioriteras. Besöksbranschen består av många små aktörer som har mycket att vinna på tätare samarbete. Då kan Åtvidaberg marknadsföras på bredare front. Gott exempel Ett annat projekt inom Bollplank Åtvidaberg handlar just om nya samarbeten. Det kan exempelvis gälla gemensam marknadsföring och försäljning för tillverkande företag. Ett pilotprojekt finns på ritbordet men kräver anpassning av företagens interna organisation och arbetsordning. Vi jobbar på att skapa goda exempel som visar att samarbete mellan företag gör alla till vinnare, säger Susanne Fredriksson. Chefsutveckling genomförs i två program. Tolv erfarna chefer ges individuellt anpassad coachning och för ytterligare ett 20-tal ledare genomfördes två öppna utvecklingsdagar i början av året. Susanne Fredriksson upplevde en något avvaktande start men att deltagarna delade med sig av sina erfarenheter under dag två. Hon skrattade gott när hon hörde en företagsledare säga: Vi borde nog börja prata mer affärer och lite mindre fotboll. Det låter som musik i mina öron! Text: Hans Ljung UNIK Resurs i Sverige AB Din utvecklingspartner Djurgårdsgatan 56, i Linköping med- och motgång!

14 Kontrollerad snurr på verksamheten År 2007 omsatte Ymer Technology 20 miljoner kronor. Året efter blåste de skräddarsydda kylsystemen till vindkraftverk in 60 miljoner i resultaträkningen. Inom tre år lyfter omsättningen mot 200 miljoner. En utveckling med stormstyrka som kräver styrning och noggrann kontroll av processerna. Kvalitetsarbete tar lång tid och kostar stora pengar. En gammal sanning som Unik motbevisar med kirurgiska insatser hos Ymer Technology. Tjugo konsulttimmar tryggade en viktig internationell affär där kundens leverantörskrav från början kändes övermäktiga. Unik konsult Peter Rengemo har rätt erfarenhet och ett praktiskt synsätt. Med hans hjälp kunde vi snabbt genomföra den kvalitetssäkring kunden krävde, säger Ymers vd Fredrik Petersson. Ymer Technologies har tillverkning i Kina, utveckling och huvudkontor i Stockholm och produktion i Ljungby. Halva produktionen går till vindkraftverk och andra halvan till en mängd olika entreprenadmaskiner. Alla dieselmotorer måste kylas och vi specialanpassar våra system för varje kund, användningsområde och motor. Det ger oslagbar verkningsgrad, bäst ekonomi och minst miljöpåverkan, förklarar Fredrik Petersson. Ymers minsta kylare får plats i kavajfickan medan de största inte ens går in genom en garageport. Varje system är anpassat efter kundens behov och önskemål och skiljer sig därmed från marknadens standardlösningar. Marknaden är global och Ymers kundregister innehåller världsledande företag som Caterpillar, Metso och Dynapac. I många fall finns sekretessregler som förbjuder Ymer att berätta vem som är deras kund. Unik blev Ymers konsult via rekommendationer inom företagens olika nätverk. Hos Ymer fanns funderingar kring ISO-certifiering för att möta kundens krav. Men jag tycker inte att ISO-certifiering får bli ett självändamål och ville inte tappa en viktig affär på grund av tidsödande pappersarbete, säger Fredrik Petersson. Uniks inledande analys visade att varken tid eller behov fanns för certifiering. På kort tid genomfördes en kvalitetsaudit i syfte att uppfylla slutkundens krav och garantera en fungerande verksamhetsstyrning. Vi gjorde en intern revision och utvärderade hur Ymers rutiner stod sig mot kundkraven. Vi identifierade avvikelsen och föreslog hur man bäst skulle fylla luckorna. Kriteriet på bäst var att det också skulle ha ett varaktigt värde för Ymer, förklarar Peter Rengemo. Ymers personal skapade och implementerade överenskomna förbättringar. Nästa steg blev en liknande genomgång av produktionsanläggningen i Ljungby. Där gjordes även en genomlysning av svenska myndigheters krav på sådan verksamhet. Unik identifierade ett antal förbättringsområden som vi åtgärdade. Kunden är nöjd och vi tog hem affären! Bättre betyg kan jag väl knappast ge, säger Fredrik Petersson. UNIK Resurs i Sverige AB Din utvecklingspartner Djurgårdsgatan 56, i Linköping med- och motgång!

15 Socialförvaltningen investerar i trovärdighet och acceptans Ju större organisation desto tätare behov av verksamhetsutveckling. Med 1700 anställda krävs ett ständigt pågående kvalitetsarbete. Socialförvaltningen i Motala tar hjälp av Unik för att säkerställa sina administrativa processer. Socialförvaltningen har socialnämndens uppdrag att ge stöd och service till individer och familjer, personer med funktionsnedsättning samt Motalas äldre invånare. Ett grannlaga uppdrag där ingenting får ramla mellan stolarna. Internt trimmas organisation och rutiner fortlöpande, men förvaltningsstabens kontorschef Anders Stenbacka ser stora värden i att köpa organisations och processutveckling utifrån. Det är betydligt lättare att skapa trovärdighet och acceptans för förändringar när vi blivit grundligt inventerade av externa ögon. De senaste femton åren har Uniks konsult Gunilla Ek jobbat som inhyrd personalchef på många stora och medelstora företag. Kommunalt personalarbete och varierande konsultuppdrag har gett värdefulla erfarenheter och en djup kunskapskälla att ösa ur. Gunilla Ek är därmed van vid oberoende personalarbete. För att kartlägga nuläget läser jag socialförvaltningens befattningsbeskrivningar och intervjuar både chefer och medarbetare. I det kommande analysarbetet ska jag se om de administrativa rutinerna går att förbättra, säger Gunilla Ek. För att få ett helt objektivt perspektiv har vi valt Unik att genomföra den kartläggningen, säger Anders Stenbacka. Att jämföra chefens förväntningar med medarbetarens vardag och kommunens krav på arbetsprestation och kompetens, kräver både känslighet och vidöppna öron. Unik har visat att man klarar balansgången mellan att var lyhörd och rättfram. Jag är övertygad om att vi står ännu starkare när det här arbetet är genomfört, säger Anders Stenbacka. I centrum av Uniks uppdrag ligger noggranna analyser av förvaltningens assistentuppgifter. Det handlar exempelvis om personalredogörare, löne och ekonomiassistenter. I organisationer av den här storleken finns risker för dubbelarbete och att rätt sak inte görs på rätt plats. Hittar vi sådana kostnader måste de skalas bort och pengarna överföras till den behovsstyrda verksamheten, förklarar Anders Stenbacka. Under senare år har flera organisatoriska förändringar sjösatts inom förvaltningen. Metoder, rutiner och arbetsuppgifter har förändrats medan helhetsbilden över de administrativa processerna blivit suddigare. Behovet av tydliga avgränsningar har ökat, exempelvis när det gäller assistenternas arbetsuppgifter, befogenheter och ansvar. Nu är tiden mogen för en heltäckande genomlysning. Text: Hans Ljung UNIK Resurs i Sverige AB Din utvecklingspartner Djurgårdsgatan 56, i Linköping med- och motgång!

16 En lönsam investering Att lägga pengarna på en konsult utifrån kan löna sig i längden. Det märkte Linköpings kommun när de fick hjälp av Unik att anlita ekonomikonsulten Marie Schützer. För att förbättra en organisation kan det behövas ett par ögon utifrån som analyserar verksamheten. Det insåg Linköpings kommun och anlitade Unik för att hitta en konsult som kunde se över ekonomin inom delar av äldreomsorgen. Vi ville att någon som inte var särskilt insatt i verksamheten skulle titta på ekonomin. Själva poängen var att hitta nya infallsvinklar och alternativ, säger Anita Silfver, affärsområdeschef inom äldreomsorgen i Linköpings kommun, LKU (Linköpings kommunala utförare). Ekonomikonsulten Marie Schützer, med tolv års erfarenhet som controller på Ericsson, var den första kandidat som Unik presenterade. Och det klickade direkt. Hon hade fina referenser och jag kände redan vid första kontakten att Marie var rätt person för uppdraget, säger Anita. Marie hade aldrig arbetat inom en kommunal verksamhet och kom som en frisk fläkt och såg allt med nya, fräscha ögon. Egentligen är det inte så stora skillnader mellan en offentlig och en privat organisation, säger Marie. Man jobbar mot samma mål, men gör det kanske lite olika. Industrin är väldigt kundorienterad medan kommunen arbetar mer uppdragsbestämt. Men det håller på att förändras eftersom även den kommunala verksamheten är mer konkurrensutsatt i dag. Som konsult är Maries uppdrag att peka på åtgärder som kan förbättra ekonomin. Hon har sett över alla rörliga och fasta kostnader och kommit med förslag på förbättringsåtgärder. Hon har också hjälpt till med att utforma kommunens anbud på ett bättre och mer konkurrenskraftigt sätt. Precis som inom näringslivet har en kommun att tjäna på en hårdare styrning. Konkreta mål med ordentliga uppföljningar ger resultat, förklarar Marie. Snart är Maries uppdrag slutfört för denna gång. Men Anita Silfver säger att Marie är den första hon kommer att kontakta om det uppkommer nya behov. Det är mycket värt med en person som man har lärt känna och vet att man kan lita på. Ofta hittar vi kompetensen vi behöver under vårt eget tak. Men vi anlitar gärna Unik igen om vi behöver ta in någon utifrån. Text: Hans Ljung Omsorgsenheten på Linköpings kommun fick hjälp med att: hitta en kvalificerad konsult med erfarenhet från industrin det ledde bland annat till en effektivisering av kommunens utgifter, mer konkurrenskraftiga anbud och ett stort antal förbättringsåtgärder. UNIK Resurs i Sverige AB Din utvecklingspartner Djurgårdsgatan 56, i Linköping med- och motgång!

17 UNIK Resurs i Sverige AB Sörman Information AB är en ledande leverantör av tekniska informationslösningar och tjänster för Product Lifecycle Support. Våra kunder är oftast internationella företag som utvecklar och säljer komplexa tekniska produkter och system. Framgångarna med vårt erbjudande på den svenska marknaden under senare tid gör att vi nu även expanderar vår kundbas internationellt med kunder som Airbus och Boeing. Vi söker en enhetschef för vår konsultverksamhet i Linköping Managementrekrytering metod som tilltalar Läs mer och ansök på I jakten på platschef blev samarbetet en perfekt tidsbesparing utmärkt resultat och en naturlig ingång till Unik nätverk av företag i regionen Sörman Information var i behov av en ny platschef. I jakten på att fylla vakansen fick Unik ansvara för rekryteringsprocessen. Resultatet blev utmärkt och bidrog till att vi haft en helt annan utveckling i verksamheten än tidigare säger Sörmans vd Håkan Segerborg. Sörman Information AB arbetar med teknisk produktinformation med inriktning mot eftermarknadsinformation. De är en av landets ledande leverantörer av tekniska informationslösningar för avancerade produkter och system. Sörmans systerbolag UpTime Solutions levererar produkter för informationslösningar och avancerad felanalys. Grepp om det lokala näringslivet Företaget grundades 1966 och har sedan dess inriktat sig mot specialist och affärskompetens inom fordons-, försvars och industribranscherna. När man nyligen påbörjade sökningen efter en ny platsansvarig för tjänsteverksamheten i Östergötland anlitade man Unik. Jag känner väl till Unik och dess verksamhet. När jag själv behövde rekryteringsstöd var det självklart att vända mig till någon som jag vet har grepp om det lokala näringslivet, berättar Håkan Segerborg. Han lovordar Unik nätverk, företagets magnifika CV:n och adderar att många av Unik medarbetare delar samma grundvärderingar och erfarenheter som han själv. Platschefen tillsattes genom en executive searchrekrytering en metod som tilltalar Håkan Segerborg. I diskussionerna som föregår rekryteringen tvingas man tänka igenom sina egentliga behov, vilket inte alltid är så tydligt när man bara resonerar med sig själv. Det blir lite av en strategiövning eftersom det oftast handlar om rekrytering av nyckelpersoner som ska leda verksamheten framåt. Dessutom sparar man tid och pengar på att någon selekterar och föreslår kandidater och utgör bollplank i hela processen, säger han. Samarbetet spar tid För att få bästa möjliga lösning ändrade Sörman och Unik gemensamt på kravprofilen en del. Med facit i hand blev resultatet utmärkt. Nu har vi en helt annan utveckling i verksamheten än vi tidigare haft. Det kommer också att bilda grund för vilka profiler som vi generellt kommer att rekrytera på motsvarande befattningar. Håkan Segerborg samarbetar väldigt gärna med Unik igen. Jag vill generellt arbeta med kontakter och relationer som långsiktigt utvecklar vår verksamhet det spar tid. I fallet med Unik kommer nästa uppdrag att gå ännu lättare nu när de känner till vår verksamhet. Vi tror också att vi genom samarbetet med Unik kommer in i ett nätverk som vi har nytta av även utanför den rena rekryteringen. Camilla Collins var den person som unik hittade till befattningen som platschef på Sörman Information.

18 Chefsrekrytering med en sökandes ögon När PartnerTech i Åtvidaberg sökte en ny personalchef var det snabba puckar som gällde. Det var dessutom ytterst viktigt att slutkandidaterna skulle ha rätt bakgrund och kompetens. Valet föll slutligen på Ken Numar som är mycket nöjd med hur Unik hanterade rekryteringen. Att sköta riktigt tunga rekryteringar har blivit något av Uniks specialitet. Den senaste tiden har Unik flertalet gånger fått i uppdrag att hitta nyckelpersoner till regionens företag. Ett exempel var när PartnerTech i Åtvidaberg förra våren letade efter en personalchef. Känner till företaget Jag hade tre månaders uppsägningstid och förhoppningen var att ha en ny person på plats tills jag slutade. Det lyckades väl nästan med Unik hjälp, säger förre personalchefen Mats Ahnlund som höll i rekryteringen tillsammans med VD:n. Att just Unik skulle ta hand om uppdraget var en självklarhet. PartnerTech har samarbetat med dem länge. De känner väl till företagets kultur vilket gav en väldigt kort startsträcka. Vi kunde komma till avslut mycket snabbare än om vi hade anlitat någon annan, säger Mats. Proffsigt bemötande Efter några månaders rekryteringsarbete föll valet slutligen på Ken Numar med bakgrund från bland annat Alstom. Han hade jobbat några år inom andra branscher och ville tillbaka till industrin. Ganska kort efter att jag hade sökt jobbet blev jag kallad på intervju till Unik i Linköping, berättar Ken. Där träffade han en av företagets rekryterare för en intervju som tog ett par timmar. Ken berättar att det var en väldigt avslappnad stämning och att han överlag fick ett proffsigt bemötande. Jag jobbar själv med personalfrågor och vet jag hur bra det är att ta hjälp utifrån vid en rekrytering. Det sparar värdefull tid och en expert i ämnet har de bästa förutsättningarna att fokusera på rätt saker, säger Ken. Stämde med verkligheten När Ken sedan fick besöka PartnerTech och deras representanter tyckte han att bilden av företaget som Unik gav stämde väl överens med verkligheten. Det märks att de har en nära relation. För mig som sökande är det självklart viktigt att den ena parten inte säger en sak den andra något annat, förklarar Ken. Innan han blev anställd fick han även göra ett personlighets och färdighetstest. Denna gång åkte han till Unik kontor i Norrköping. Mats Ahnlund, tidigare personalchef: Vid en sådan här rekrytering får inget gå fel. Därför är den typen av tester ett bra komplement till intervjuerna. Man får en helhetsbild av personen och jag tycker att de fångade mig väldigt väl. Nu har Ken jobbat på PartnerTech i drygt ett halvår. Han trivs väldigt bra och känner att han har hamnat helt rätt. Det är spännande och lärorikt. Mycket fokus på organisationsutveckling, vilket jag brinner för, avslutar han. UNIK Resurs i Sverige AB

19 Välkommen till Platen, Peter Sjerling! Efter en omfattande rekryteringsprocess har Bostadsstiftelsen Platens styrelse utsett Peter Sjerling till ny vd. Peter Sjerling tillträder som vd för Bostadsstiftelsen Platen den 1 juni. Han är 49 år, bosatt i Örebro och har med sig många års erfarenhet av allmännyttiga bostadsföretag. De senaste åren har Peter Sjerling arbetat som distriktschef för Bostads AB Mimer i Västerås. Han har även en bakgrund som personalchef och därmed egna erfarenheter av rekryteringar. Jag kan verkligen understryka att Unik skött den här processen med både kunnande och integritet. De har genomfört en omfattande och noggrann rekrytering och Platen vet numera allt om mig som har bärighet på min förmåga att klara jobbet, berättar Peter Sjerling. Styrelseordföranden Lars Åke Landén säger att han är mer än belåten med resultatet av rekryteringen och imponerad av Unik förmåga att sätta sig in i Platens speciella verksamhet och organisation. Vi är mycket nöjda med Uniks sätt att arbeta och vill ge en extra ros till Kristina Lind, som agerat professionellt och varit lyhörd under hela processen Platens styrelseordförande Lars Åke Landén De fångade vår situation och skapade en tydlig profilbild av vår nye vd. Och den har man dessutom lyckats uppfylla till hundra procent!

20 Extra lyckad chefsrekrytering Att hitta en ny person till en chefsposition kräver en hel del kunskap och arbete. När Linköpings kommun behövde en ny HR-chef fick Unik uppdraget. Jag är väldigt nöjd med resultatet, säger personaldirektören Maria Kreese. När hela organisationen för styrning och ledning gjordes om i Linköpings kommun behövde personaldirektören Maria Kreese tillsätta en ny HR-chef som skulle lyda under henne. Kommunen sköter ofta detta internt, men eftersom den här rekryteringen skulle beröra HR-konsulterna på verksamheten direkt valde Maria att ta in hjälp utifrån. Unik var förhållandevis oprövade i rekryteringsärenden inom kommunen. Nu ville jag testa dem vid rekryteringen av en HR-chef, berättar Maria. Linköpings kommun har en ledarskapsprofil med ett antal kriterier som chefen ska uppfylla. Det handlar om kompetenser som personlig mognad, samarbetsförmåga, engagemang och tillit. Dessa fanns med i den kravprofil som Maria lämnade till Unik. Självklart finns det ingen perfekt människa som kan få höga poäng inom allt. Men det är viktiga kompetenser att sträva efter. Den chef som behöver utvecklas inom något av dessa kompetensområden kan göra det i den individuella utvecklingsplanen, säger Maria. Kommunen har även en modell med särskilda riktlinjer att arbeta efter i samband med rekryteringar. Eftersom Unik jobbar utifrån ungefär samma slags modell blev rekryteringen extra lyckad. Det är alltid en fördel om man pratar samma språk. Modellen är också väldigt bra för att lyckas lägga undan egna, personliga värderingar som inte ska spela in, säger Maria. Hon letade i första hand efter en person som kunde komplettera henne för att få ett dynamiskt samarbete. Det krävde att hon blev medveten om hur hon själv var som person. De egna kompetenserna och förbättringsområdena känner jag nog till. Men där hjälpte Unik också till och gjorde en liten analys av mig. Så vi hade klart för oss vem vi sökte, säger hon med ett leende. Unik tog hand om allt från annonsering till att ta in ansökningar, grovsortera dem, utföra ett större antal telefon och personintervjuer samt att kontakta referenspersoner. I slutändan satt Maria i slutintervjuer tillsammans med en representant från Unik och sex kandidater. Mot slutet fanns två kandidater kvar som även intervjuades med stöd från Unik. De fick även träffa de fackliga företrädarna och ett antal anställda från HR-gruppen. Båda var riktigt bra personer. Vi valde till sist Sonja Erlandsson som har en bakgrund inom Banverket. Nu, ett halvår senare, kan jag säga att allt har fungerat jättebra. En lyckad och proffsigt utförd rekrytering helt enkelt! Linköpings kommun fick hjälp med att: rekrytera en person till en hög chefsposition analysera sig själv för att ta reda på vem hon sökte välja ut slutkandidater och formulera frågor till slutintervjuerna UNIK Resurs i Sverige AB Din utvecklingspartner Djurgårdsgatan 56, i Linköping med- och motgång!

21 Bostadsstiftelsen Platen: Ny vd finns i korten Efter tolv år som vd för bostadsstiftelsen Platen går Kenneth Söderman vidare i livet. Unik ska hitta hans efterträdare. Till hjälp finns en specialtillverkat kortlek. I avtalet mellan Platen och vd Kenneth Söderman finns en klausul om möjlighet till deltidsarbete från 62 års ålder. Med timmars arbetsvecka inser Söderman att deltid varken passar honom eller bostadsstiftelsen. Vi enades om att jag kör för fullt till försommaren 2010 och lämnar Platen som 63-åring. Då ska jag njuta av friheten, även om jag inte bara tänker påta i trädgården, säger Kenneth Söderman lite hemlighetsfullt. När Platens styrelse upphandlade rekryteringskonsult förväntade man sig högst ett 10-tal offerter. Det kom 22! Vi visste exempelvis inte att Unik jobbade med chefsrekrytering, säger styrelseordförande Lars Åke Landén. Platens upphandlingar följer lagen om offentlig upphandling, LOU, och till uppdraget att rekrytera ny vd viktades pris, referenser och tidigare uppdrag. En noggrann värdering genomfördes, med Unik som vinnare. Chefsrekrytering, även kallad executive search, är en naturlig och växande verksamhet inom Unik. Via den egna hemsidan har ett antal ansökningar inkommit till vd-tjänsten på Platen. Ett tydligt bevis på att Unik nätverk är överlägset även vid rekrytering till ledande befattningar. Vårt omfattande kontaktnät ger oss möjlighet att hitta toppkrafter över hela landet, säger Unik Kristina Lind, ansvarig för uppdraget hos Platen. Behövs ett helt år för att hitta ny vd? Vi söker en akademiskt utbildad person med affärsmässighet och samhällsengagemang. Man får räkna med upp till sex månaders uppsägningstid, förklarar Harald Högberg, veteran i styrelsen som var ordförande när nuvarande vd rekryterades. Under sensommaren gick annonsering och ansökningstid mot sitt slut och just nu pågår en första gallring och inledande intervjuer. I oktober presenterar Unik ett 10-tal kandidater som får träffa Platens styrelse för vidare intervjuer. Tjänsten ställer höga krav på förmågan att verka affärsmässigt inom det regelverk som gäller i den kommunala sfären, säger Lars Åke Landén. Alla har sin egen tolkning av vad begrepp som exempelvis affärsmässig, lyhörd och kreativ innefattar. För att eliminera minsta risk för missförstånd arbetar Unik med en specialtillverkad kortlek där abstrakta egenskaper får sina tydliga definitioner. Det säkerställer att alla inblandade i processen står på gemensam värdegrund, förklarar Kristina Lind. Kortleken var till stor hjälp när styrelsens tio ledamöter skulle enas om en gemensam sökprofil, säger Lars Åke Landén, som tror att bostadsstiftelsen Platens nya vd finns i korten. UNIK Resurs i Sverige AB Din utvecklingspartner Djurgårdsgatan 56, i Linköping med- och motgång!

22 Löste ekvationen Att rekrytera välutbildade drifttekniker är inte helt lätt. Att dessutom finna en person som platsar i den redan existerande arbetsgruppen är ännu svårare. En ekvation som Unik löste åt Katrineholm Energi. Att de dessutom hittade en kvinna till en av platserna blev en uppskattad bonus. En omorganisation var startskottet för ett samarbete mellan Katrineholm Energi och Unik. Vi är numera helt integrerade med Tekniska Verken med huvudsäte i Linköping. Eftersom personalavdelningen där hade använt sig av Unik med lyckat resultat bad jag om att få testa dem när jag sökte personal, säger produktionsansvariga Anna Axelsson på Katrineholm Energi. Svår grupp att rekrytera Hon har tidigare ansvarat för hela processen själv från att läsa igenom alla ansökningar, sortera dem, kalla de sökande till intervjuer till att ta det slutgiltiga beslutet. Ett kostsamt och tidskrävande arbete som hon nu bara behövde ägna kort, effektiv tid åt. Det skulle ha tagit mig flera månader. Nu när Unik skötte allt och jag enbart träffade de fyra slutkandidaternagick det på bara några veckor. När en av slutkandidaterna var kvinna och dessutom hade enenergiteknikutbildning kändes det jättebra. Och när jag fick träffa henne kändes det klockrent. Jag går mycket på personlighet också eftersom det är viktigt att gruppen fungerar socialt, säger Anna. Kändes tryggt Valet föll på Vendela Glad, en 25-årig Norrköpingstjej som vikarierade på Händelöverken men sökte en fast tjänst. Först fick jag gå på en intervju med en representant från Unik. När det var dags att träffa arbetsgivaren följde samma person med vilket kändes tryggt, berättar Vendela. Det var hennes första anställningsintervju och hon kände sig ganska nervös. Många av frågorna handlade om hur hon är som person. Något som Vendela tyckte var lite svårt att svara på. Vendela läste till energitekniker på en utbildning utanför Gullspång. I hennes klass fanns det inga andra tjejer. Det är ett mansdominerat yrke som inte brukar tilltala tjejer. Men jag har alltid velat jobba med något fysiskt och tekniskt. Jag har haft den tanken sedan barnsben då jag följde med min pappa som är eltekniker på hans jobb ibland. Annas erfarenhet är att just drifttekniker är en svår grupp att rekrytera. Driftteknikerna som redan finns på arbetsplatsen har mycket erfarenhet men ingen formell utbildning. Därförsökte hon det motsatta. Två unga människor med relevant utbildning, gärna kvinnor. När vi kom till Katrineholm Energi ställde Anna ungefär samma frågor som Unik gjort vid första intervjutillfället. Då kändes det bra att ha någon med sig som kunde komplettera med det jag glömde säga.

23 Flexibel och kundvänlig modell Väderstad-Verken sökte med ljus och lykta efter två strategiska inköpare. Hjälpen kom från Unik. Deras rekryteringsmodell är flexibel och mycket kundvänlig tycker Väderstads HR-specialist Johan Hedestad. Det senaste året har Väderstad-Verken, som utvecklar, tillverkar och marknadsför lantbruksmaskiner för jordbearbetning och sådd, anställt åtta inköpare till en avdelning som varit under uppbyggnad. Två av dessa rekryteringar skedde genom samarbete med Unik. Väderstad hade tidigare annonserat efter lämpliga kandidater, men utan framgång. Vid halvårsskiftet togs beslut att inte göra en ny annonssväng. I stället sökte man hjälp av Unik. Presenterade fler intressanta kandidater De håller vad de lovar, säger Johan Hedestad som redan tidigare samarbetat med Unik i flera frågor. Samarbetet har varit både effektivt, flexibelt och hållit en hög kvalitet, förklarar han vidare. Väderstad-Verken var i behov av två strateger med olika inriktningar, en produktionsinköpare och en projektinköpare. Vi hade tydliga kravprofiler. Produktionsinköparen skulle helst ha flerårig internationell erfarenhet inom verkstadsindustrin och god teknisk bakgrund. Projektinköparen fick gärna ha en bakgrund inom konstruktions och projektledningar, berättar inköpschefen Ulf Iversen. Unik urvalsprocess serverade snabbt Väderstad fyra intressanta kandidater. Två av dessa fick signera tjänstekontrakt. Unik hade bra förståelse för Väderstad-Verkens egna behov i rekryteringsprocessen, säger Ulf Iversen. Kan äntligen börja jobba Det var lite av vitsen med att vi arbetade med Unik. De plockade effektivt bort sökande som inte hade den specifika kompetens som utfordrades. Ulf tycker om Unik rekryteringsmodell och sätt att jobba och Johan Hedestad håller med. Modellen är flexibel och mycket kundvänlig, vilket sparar tid för mig vid rekryteringar. Jag låser heller inte fast mig i att köpa en paketlösning om jag inte vill det, utan kan köpa de tjänster som jag vill ha i rekryteringsprocessen. Unik har dessutom en djup kompetens och förståelse inom teknik och tillverkningsindustrin, vilket underlättar samarbetet med oss, säger han. Ulf Iversen är mycket belåten med utfallet av rekryteringen. Han beskriver de nya inköparna med ord som klippt och skuren för tjänsten. Nu har vi fyllt våra två sista tjänstevakanser och kan äntligen börja jobba, säger han.

24 Med solen i ögonen Ulf Tonelid, ekonomidirektör och ansvarig för HR-frågor, kisar mot och avslöjar att framtiden för Sunstrip i Finspång ser mycket ljus ut. - Vår utveckling säkras av ett tätt samarbete med Unik, baserat helt på affärsmässiga bedömningar. Sunstrip ingår i företagsgruppen S-Solar, som växer snabbt och målmedvetet. En handfull rekryteringar har klarats av under senaste halvåret, ytterligare några står öppna att besättas. - Vi söker fortfarande ett par riktigt vassa försäljare, både på hemmaplan och för exportuppdrag, säger Ulf Tonelid. Platschefen Ola Thorén är en av Unik rekryteringar. Han sitter vid skrivbordet bredvid och skrattar gott när gliringen kommer. - Jaja, Unik kan ju inte lyckas med allt! Solfångarbranschen är i stark tillväxt, trots lågkonjunktur och finanskris. Miljöhänsyn och jakt på skonsam energiutvinning talar för en bransch som snurrar runt solen. - Ökningstakten har dämpats något och en del investeringar flyttas framåt, men det kompenseras av våra aggressiva tillväxtplaner! Varför samarbetar ni med Unik? - Vi gjorde en affärsmässig upphandling där priset bara var en av faktorerna. Jag ser stora fördelar i den genuint lokala förankringen och att Unik är väl nätverkade i regionen. Ola Thorén för en dialog med Unik om rekrytering och bemanning även till produktionen. - Det finns stora vinster i att samarbeta med ett företag som har bred produktportfölj och som verkligen känner oss i grunden. S-Solar rustar för snabb organisk tillväxt men tittar även på tänkbara förvärv. De närmaste tre åren tror Ulf Tonelid på omsättningsökningar i storleksordningen fyra till fem gånger. Några planer att flytta företaget från Finspång finns inte. - Tvärtom, vi vill ha en stark, koncentrerad bas i varje land och de potentiella förvärvsobjekten finns framför allt utomlands. Skulle vi köpa något företag i Sverige är det troligt att den verksamheten flyttas till Finspång. Det låter som att kassakistan är full!? - Haha, jag skulle snarare uttrycka det som att vi har en sund kapitalbas, säger Ulf Tonelid och sätter åter upp handen som skydd mot solen. Hösten 2008 fick S-Solar nya kapitalstarka delägare från England, som tryggar de framtida expansionsplanerna. I maj samlades hela företagsgruppens verksamhet under varumärket S-Solar. Från renodlad verksamhet som underleverantör erbjuder man nu kompletta solfångarsystem, byggda på egen teknik med världspatent som säkerhet. - Vi fortsätter naturligtvis att leverera strips och absorbatorer till andra tillverkare men tror mycket på våra egna solfångarsystem, avslutar Ulf Tonelid.

25 It s all about people! Alstom sammanfattar sin HR-filosofi med orden It s all about people. En kärnfull mening som innebär att varje person ska finnas på rätt plats vid rätt tidpunkt. - Det är lika viktigt för individen som för Alstom att ingen hamnar fel i organisationen, säger personalchefen Margaretha Netz-Augustsson Att producera och leverera de världsledande infrastrukturprojekt som är Alstoms signum, kräver hängivna specialister med förmågan att fungera tillsammans. Alstoms chefer för en tät dialog med HR-avdelningen så att rätt åtgärder sätts in vid omorganisationer eller när någon fått förändrad situation. Begreppet utveckling förknippas oftast med ökat ansvar, kanske till och med att kliva uppåt i karriären. Men det är svårare när någon önskar en utveckling som inte är realistisk eller i linje med företaget. - Alla människor ska exempelvis inte vara chefer. Som person mår man bäst när man kan göra ett bra jobb, säger Margaretha Netz-Augustsson. Är det här svåra frågor att ta upp? - Det är positivt att hjälpa människor hitta rätt i livet! Alstom tar ansvar genom att hitta nya lösningar när det inte fungerar på jobbet, oavsett anledning. Alla har sina styrkor och svagheter, det gäller att hitta varje persons fulla potential, förklarar Margaretha Netz-Augustsson. I vissa fall ligger den bästa lösningen för en person utanför Alstom. I ett skräddarsytt program övertar då Unik anställningen och med hjälp av personlig coachning sätts nya karriärmål och handlingsplaner. Innan man kommit så långt har Unik genomfört ett omfattande åtgärdsprogram tillsammans med Alstom. Det innefattar allt från probleminventering och chefscoachning till byte av arbetsuppgifter internt innan man når vägs ände. - När vi går in som tillfällig arbetsgivare ställer vi krav och driver processen mot en ny anställning. Har man kört fast är det bäst att klippa de gamla banden, säger Kristina Lind, ansvarig för Unik karriärprogram och outplacementtjänster. Peter Lindqvist är en av Unik konsulter som bland annat hjälper den coachade att hitta rätt sökhorisont. - Tillsammans benar vi ut vem personen är och vad man kan och vill just i den här fasen av livet. Siktet är ett nytt jobb som passar både arbetstagare och arbetsgivare. Den individuella karriärutveckling och rådgivning Unik bedriver i de här sammanhangen startar ofta i djup besvikelse och tappat självförtroende. - Därför gläds vi åt att de allra flesta lämnar oss med betydligt bättre balans i livet, säger Peter Lindqvist. Omvärlden förändras allt snabbare och kraven på anpassning ökar. Ibland krävs drastiska beslut och åtgärder. Att planera och genomföra sådana insatser tillhör Unik viktigaste funktioner. Metoder finns för specialister såväl som generalister. Målet är att berika både individens och företagets framtid. Unik framhåller att det är både generöst och förståndigt av företag att ge rejält stöd åt den som kört fast. - Det ger goodwill åt företaget och förbättrar chanserna för den som coachas, förklarar Peter Lindqvist. Alstom och Unik arbetar med en flerstegsmodell vid den här typen av problemlösning. Margaretha Netz-Augustsson säger att hon är imponerad av Unik balansgång mellan tydliga krav och anpassning till Alstoms varierande önskemål. - Unik skräddarsyr lösningar. De har kunskapen och resurserna att leverera professionell coachning, avslutar Margaretha Netz-Augustsson.

26 Det kom ett brev Jag hade mitt drömjobb. I alla fall hade jag nått dit jag drömt om att komma i karriären. När jag förlorade jobbet sjönk självförtroendet och mina drömmar togs ifrån mig. Med den ryggsäcken gick jag till min första dag som anställd i karriärprogrammet hos Unik. Jag mötte min arbetsledare och coach och så småningom förstod jag att det som skett var det bästa som kunde hända. Jag har gjort en lång och lärorik resa under bara några månaders tid. Med coachning, praktiskt stöd och många uttalade sanningar har jag fått möjlighet att omvärdera mitt yrkesval och reda ut relationerna till gamla och nya arbetskamrater. Att lämna ett jobb du älskar, samtidigt som du känner dig sviken och förrådd, är svårt. Självkänslan störtdyker och mörkret tätnar. Men det är då de inneboende mekanismerna kickar in. De som gör oss människor till fantastiska överlevare. Det sista som försvinner är ju som bekant hoppet. Det envisa hoppet klamrade sig fast i mig. Genom egna upptäckter och oförtröttlig optimism hos min coach Peter. Negativa kommentarer om jobb som aldrig skulle bli mina möttes alltid av Peters Det kommer att ordna sig. Trots att jag i praktiken var arbetssökande, erbjöd karriärprogrammet ett kontor att gå till, ett skrivbord att sitta vid och kollegor att prata med. Jag fortsatte skjutsa barnen till dagis och åkte sedan till kontoret. För mig var det viktigt att hålla på rutinerna för att känna en identitet som anställd. Samtidigt fick jag praktisk hjälp att skriva personliga brev och CV, men även stöd att formulera nya karriärmål med realistisk ambitionsnivå. Till andra i min situation, som mer eller mindre frivilligt står till arbetsmarknadens förfogande, vill jag säga: Det kommer att ordna sig! Men det är viktigt att inse att det är din egen ambition som avgör hur bra det blir. Ingen andas åt dig, ingen tar dig upp ur sängen på morgonen. Det är du som måste se till att saker sker. När du inser det får du glädje och nytta av hela din omgivning. Med allt från nätverk och hjälpsamma tips till värmande ord. Att förlora det jag då kallade drömjobbet var verkligen det bästa som kunde hända. Det gav möjligheten att hitta balans i livet. Nu jobbar jag i en mindre organisation som passar mig betydligt bättre. Arbetsplatsen finns på hemorten, jag utvecklas och får lära känna en helt ny bransch med nya människor. Jag trivs i min nya roll och har lärt otroligt mycket av gamla misstag. Flera av personerna jag lärde känna via karriärprogrammet har blivit goda vänner. Jag har vuxit som person och känner större säkerhet i mig själv. Tron på människans förmåga att resa sig är orubbad. Jag vet att man klarar det om och om igen. Tack Peter och alla inblandade på Unik. I did it!! Hälsningar / Johanna

Interimschef en godsak för Cloetta

Interimschef en godsak för Cloetta Interimschef en godsak för Cloetta Kort startsträcka och ny kompetens. Christian Andersson, teknisk chef på Cloetta, valde en interimschef från Unik och ser flera fördelar. Trots saknaden av en mammaledig

Läs mer

Ny i HR-rollen 1. Ny i HR-rollen. Detta måste du ha koll på

Ny i HR-rollen 1. Ny i HR-rollen. Detta måste du ha koll på Ny i HR-rollen 1 Ny i HR-rollen Detta måste du ha koll på Ny i HR-rollen 1 Innehåll Sida 2 Inledning 3 Förväntningar på HR-rollen 4 Så, var ska man börja? 5 En HR-modell i fyra nivåer 6 Förstå organisationen

Läs mer

NORAB. De mjuka värdena måste du testa. Välkommen att upptäcka ett komplett sprängämnesföretag! Introduktion från Norabs hemsida

NORAB. De mjuka värdena måste du testa. Välkommen att upptäcka ett komplett sprängämnesföretag! Introduktion från Norabs hemsida De mjuka värdena måste du testa. Välkommen att upptäcka ett komplett sprängämnesföretag! Introduktion från Norabs hemsida NORAB Från berg till småsten Under drygt 20 år har vi på Norab samlat kunskap och

Läs mer

Uppgraderingsfråga. Tänk dig varenda medarbetare i en ny och bättre version. Vill du sätta detta i system nu? NEJ

Uppgraderingsfråga. Tänk dig varenda medarbetare i en ny och bättre version. Vill du sätta detta i system nu? NEJ Uppgraderingsfråga Tänk dig varenda medarbetare i en ny och bättre version. Vill du sätta detta i system nu? JA NJ Vad blir skillnaden? Långsiktighet. I stället för Ad Hoc-lösningar och punktinsatser kan

Läs mer

Arbetsgivarstrategi Orsa kommun Ett bra jobb helt enkelt

Arbetsgivarstrategi Orsa kommun Ett bra jobb helt enkelt Arbetsgivarstrategi Orsa kommun Ett bra jobb helt enkelt En av våra största resurser vi har är vår personal Värdegrund, Orsa kommun Inledning. Varför arbetsgivarstrategi? Arbetsgivarstrategin beskriver

Läs mer

Strategiska investeringar i kompetens

Strategiska investeringar i kompetens Chefsrekrytering - Ledarutveckling Sprint kopplar samman chefer och specialister inom olika områden med företag och organisationer som söker kompetens under en begränsad tid eller tillsvidare. Tillfälliga

Läs mer

Välkommen till Palm & Partners. Vi förmedlar kompetens till er.

Välkommen till Palm & Partners. Vi förmedlar kompetens till er. Välkommen till Palm & Partners. Vi förmedlar kompetens till er. 2 Innehåll 3-4 Företaget 5-7 Rekrytering 8-10 Outplacement/Omställning 11-13 Bemanning 14 Ledarutveckling 15 Team- och organisationsutveckling

Läs mer

PERSONAL. Kan, vill och vågar. Tema: En andra chans? Få delar ägarskap och vinst trots förtjänster

PERSONAL. Kan, vill och vågar. Tema: En andra chans? Få delar ägarskap och vinst trots förtjänster PERSONAL FACKTIDNINGEN FÖR PERSONALANSVARIGA #5 2012 & L E D A R S K A P Kan, vill och vågar Jernhusen tror att människor med god självinsikt driver företag framåt. Ulrika Frisk och Angela Rossi hjälper

Läs mer

Ditt professionella rykte är din främsta tillgång

Ditt professionella rykte är din främsta tillgång Ditt professionella rykte är din främsta tillgång Namn: Erik Fors-Andrée Ditt professionella rykte Erik är en driven visionär, inspirerande ledare och genomförare som med sitt brinnande engagemang får

Läs mer

Fem steg för bästa utvecklingssamtalet

Fem steg för bästa utvecklingssamtalet Fem steg för bästa utvecklingssamtalet Hitta drivkraften, styrkan och nå målet! Gita Bolt 2013 Copyright: airyox AB Mångfaldigande av denna skrift, helt eller delvis, är enligt lagen om upphovsrättsskydd

Läs mer

Nyhetsbrev december 2011

Nyhetsbrev december 2011 Nyhetsbrev december 2011 2011 - fokusering och tillväxt i en turbulent omvärld Då Tord Schultz skrev VD-ordet i vårt nyhetsbrev i december 2010 anade ingen att 2011 skulle bli ett år med den dramatiska

Läs mer

S T Ö D Å T F Ö R E T A G I T I L L V Ä X T O C H F Ö R Ä N D R I N G

S T Ö D Å T F Ö R E T A G I T I L L V Ä X T O C H F Ö R Ä N D R I N G S T Ö D Å T F Ö R E T A G I T I L L V Ä X T O C H F Ö R Ä N D R I N G Vi har världens roligaste uppdrag! När våra kunder är framgångsrika har vi lyckats. Vårt arbete går ut på att hjälpa ambitiösa organisationer

Läs mer

Kommunstyrelsens beslut Riktlinjer för rekrytering fastställs enligt utarbetat förslag.

Kommunstyrelsens beslut Riktlinjer för rekrytering fastställs enligt utarbetat förslag. Kommunal författningssamling för Smedjebackens kommun Fastställd av Ks 41 Den 2017-04-04 41 Dnr 2017/00115 Riktlinjer för rekrytering Kommunstyrelsens beslut Riktlinjer för rekrytering fastställs enligt

Läs mer

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande För att du ska trivas på jobbet och känna att du gör ett bra arbete behöver du kunna påverka din arbetssituation

Läs mer

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande För att du ska trivas på jobbet och känna att du gör ett bra arbete behöver du kunna påverka din arbetssituation

Läs mer

Kommunal författningssamling för Smedjebackens kommun

Kommunal författningssamling för Smedjebackens kommun Kommunal författningssamling för Smedjebackens kommun Fastställd av Kf 88 Den 2012-12-17 Kommunfullmäktige 2012-12-17 4 Kommunstyrelsen 2012-12-04 3 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-11-20 4 Kf 88 Ks

Läs mer

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY Vår verksamhetsidé Vi är många som jobbar på Eksjö kommun ungefär 1600 medarbetare och vår främsta uppgift är att tillhandahålla den service som alla behöver för att leva ett

Läs mer

Så kan du arbeta med medarbetarenkäten. Guide för chefer i Göteborgs Stad

Så kan du arbeta med medarbetarenkäten. Guide för chefer i Göteborgs Stad Så kan du arbeta med medarbetarenkäten Guide för chefer i Göteborgs Stad Till dig som är chef i Göteborgs Stad Medarbetarenkäten är ett redskap för dig som chef. Resultaten levererar förstås inte hela

Läs mer

Hur kan man uppnå tillståndet där Lean/Verksamhetsutveckling är en naturlig del av tillvaron?

Hur kan man uppnå tillståndet där Lean/Verksamhetsutveckling är en naturlig del av tillvaron? Hur kan man uppnå tillståndet där Lean/Verksamhetsutveckling är en naturlig del av tillvaron? Av Ronny Brandqvist Sida 1 av 19 Lean är INTE ett statiskt tillstånd Sida 2 av 19 Hur kan det se ut? Attityder,

Läs mer

Vi på Martin & Servera: Affärsidé, vision och värderingar

Vi på Martin & Servera: Affärsidé, vision och värderingar Vi på Martin & Servera: Affärsidé, vision och värderingar Din vilja, ditt engagemang och din kompetens är en viktig del av Martin & Serveras framgång. Våra värderingar Den här skriften beskriver Martin

Läs mer

Utvärderingar från deltagande företag (17 av 19 företag har svarat) April-November 2014

Utvärderingar från deltagande företag (17 av 19 företag har svarat) April-November 2014 Utvärderingar från deltagande företag (17 av 19 företag har svarat) April-November 2014 Fråga 1: Varför sökte du till programmet? Vad hoppades du på och vad behövde du? Blev rekommenderad av turistbyrån.

Läs mer

Ur boken Sälj med hjärtat/service med hjärtat

Ur boken Sälj med hjärtat/service med hjärtat Ur boken Sälj med hjärtat/service med hjärtat Säljare av olika skäl Hur ser du på din egen säljarroll? Jag möter människor som arbetar med försäljning av olika skäl och som ser helt olika på sina uppdrag

Läs mer

Personlig hjälp till nytt arbete - för tjänstemän!

Personlig hjälp till nytt arbete - för tjänstemän! Personlig hjälp till nytt arbete - för tjänstemän! Vi har bara ett mål - att hjälpa dig fram till ett nytt arbete! Vi vet att för de allra flesta är det är oerhört tungt att bli uppsagd - därför är det

Läs mer

Fiskenytt Sommaren 2010 Nyhetsbrev från SMAB Sälj & Marknadsutveckling AB

Fiskenytt Sommaren 2010 Nyhetsbrev från SMAB Sälj & Marknadsutveckling AB www.smab.se Fiskenytt Sommaren 2010 Nyhetsbrev från SMAB Sälj & Marknadsutveckling AB Innehåll: Tankar från bryggan Efterfrågan på Säljutbildningar ökar Läkemedelsföretag använder Profilkursen Säljarna

Läs mer

Profilera dig på LinkedIn. 10 steg till en lyckad profil

Profilera dig på LinkedIn. 10 steg till en lyckad profil Profilera dig på LinkedIn 10 steg till en lyckad profil Profilera dig på LinkedIn Med över 300 miljoner användare är LinkedIn världens största professionella nätverk och två miljoner svenskar är medlemmar.

Läs mer

KeyMan är ett tryggt val när ni ska hyra in eller anställa IT-proffs

KeyMan är ett tryggt val när ni ska hyra in eller anställa IT-proffs KeyMan är ett tryggt val när ni ska hyra in eller anställa IT-proffs konsultmäklare Konsultmäklaren KeyMan ett av nordens största mäklarföretag Tio år efter företagsstarten 1998 brinner vi på KeyMan fortfarande

Läs mer

H E L S I N G F O R S

H E L S I N G F O R S Företagsledning FörETagSLEDning Helhetsperspektiv på företaget och chefskapet. Är du redo att på allvar utmana dig själv, att ifrågasätta det du tar för givet, att se nya perspektiv, bygga ny kunskap och

Läs mer

Våra vikarier fyller skoldagen med inspiration och arbetsglädje.

Våra vikarier fyller skoldagen med inspiration och arbetsglädje. kunskap till salu Våra vikarier fyller skoldagen med inspiration och arbetsglädje. Behöver du hyra eller rekrytera lärare? En fotbollstrupp utan ledare eller avbytare på bänken är lika otänkbart som en

Läs mer

Någonting står i vägen

Någonting står i vägen Det här vänder sig till dig som driver ett företag, eller precis är på gång att starta upp Någonting står i vägen Om allting hade gått precis så som du tänkt dig och så som det utlovades på säljsidorna

Läs mer

Sammanställning av utvärdering från utbildning för ledningsgrupper

Sammanställning av utvärdering från utbildning för ledningsgrupper Sammanställning av utvärdering från utbildning för ledningsgrupper REFLEKTIONER / TANKAR Jag gick in helt utan förutsättningar och har varit med om MÅNGA utbildningar av den här typen. Kort och norrländskt

Läs mer

Uppdragsbeskrivning. för rollen som

Uppdragsbeskrivning. för rollen som Uppdragsbeskrivning för rollen som VD Välkommen till FDT 04/09 2015 EEL-koncernen, i vilken bland annat kedjorna ELON, Elkedjan samt Euronics Norge verkar, satsar stort i Luleå. Under det senaste året

Läs mer

20 års erfarenhet har gett oss en ledande position inom sälj- och marknadsrekrytering.

20 års erfarenhet har gett oss en ledande position inom sälj- och marknadsrekrytering. #1 20 års erfarenhet har gett oss en ledande position inom sälj- och marknadsrekrytering. Sex starka skäl att anlita oss. 2 #1 #2 #3 #4 #5 #6 20 års erfarenhet har gett oss en ledande position inom sälj-

Läs mer

BOKSAMMANFATTNING MOTIVATION.SE

BOKSAMMANFATTNING MOTIVATION.SE BOKSAMMANFATTNING MOTIVATION.SE 150 ledningsgrupper senare - vår bild av en dold potential Detaljerade fallstudier av verkliga ledningsgruppssituationer och typiska problem såväl som konkreta tips för

Läs mer

Hjälp till nytt jobb - via Trygghetsfonden TSL omställningsförsäkring

Hjälp till nytt jobb - via Trygghetsfonden TSL omställningsförsäkring Hjälp till nytt jobb - via Trygghetsfonden TSL omställningsförsäkring Vi har bara ett mål - att hjälpa dig fram till ett nytt arbete! Vi vet att för de allra flesta är det är oerhört tungt att bli uppsagd

Läs mer

Hur ska kommuner, landsting & regioner attrahera framtidens ekonomer? En rapport från SKTF. Samtal pågår. men dialogen kan förbättras!

Hur ska kommuner, landsting & regioner attrahera framtidens ekonomer? En rapport från SKTF. Samtal pågår. men dialogen kan förbättras! Hur ska kommuner, landsting & regioner attrahera framtidens ekonomer? En rapport från SKTF Samtal pågår men dialogen kan förbättras! En undersökning kring hur ekonomer uppfattar sin situation angående

Läs mer

Miniskrift Kompetensförsörjning som en grund för bättre förändringsberedskap

Miniskrift Kompetensförsörjning som en grund för bättre förändringsberedskap Miniskrift Kompetensförsörjning som en grund för bättre förändringsberedskap Skrift fem i en serie om agil verksamhetsutveckling. Innehållet bygger på material som deltagarna i Partsrådets program Förändring

Läs mer

Vad krävs för att attrahera dagens och framtidens talanger?

Vad krävs för att attrahera dagens och framtidens talanger? Vad krävs för att attrahera dagens och framtidens talanger? En undersökning bland dagens talanger om arbetsgivare, karriärval och värderingar i yrkeslivet. Hur attraherar vi dagens och framtidens medarbetare?

Läs mer

Offentliga Sektorns Managementprogram

Offentliga Sektorns Managementprogram Offentliga Sektorns Managementprogram OFFENTLIGA SEKTORNS MANAGEMENTPROGRAM Utveckling för dig som är högre chef inom offentlig sektor Som högre chef i den offentliga sektorn lever du i en spännande och

Läs mer

identifiera www.iuc.se

identifiera www.iuc.se Vi delar din vardag Som företagare lever du mitt i nuet. Massor av möjligheter väntar på att förverkligas. Samtidigt skymmer dina vardagssysslor alltför ofta sikten framåt. Vi på IUC möter dig som företagare

Läs mer

AMBLIN EKONOMIKONSULTATIONER OCH EKONOMISK FÖRVALTNING

AMBLIN EKONOMIKONSULTATIONER OCH EKONOMISK FÖRVALTNING AMBLIN EKONOMIKONSULTATIONER OCH EKONOMISK FÖRVALTNING För de bolag som endast konsoliderar i samband med kvartalsrapporter är det mer kostnadseffektivt att ta in en konsult vid dessa tillfällen, än att

Läs mer

Vi är industrimännen som blivit företagsmäklare för att vi kan hjälpa dig att få ett bättre utgångsläge vid

Vi är industrimännen som blivit företagsmäklare för att vi kan hjälpa dig att få ett bättre utgångsläge vid Vi är inte som andra företagsmäklare. Vi är företagsmäklarna som lever i tillverkningsindustrin. Det ger dig avgörande fördelar. Vi är industrimännen som blivit företagsmäklare för att vi kan hjälpa dig

Läs mer

Den nya arbetslinjen Inhyrning, omställning, rekrytering

Den nya arbetslinjen Inhyrning, omställning, rekrytering Den nya arbetslinjen Inhyrning, omställning, rekrytering Innehåll Den nya arbetslinjen: Bemanningsbranschen skapar jobb 3 Den hjälpande handen har en nyckelroll 3 Bra och fasta jobb där de behövs 4 Bemanningsbranschens

Läs mer

It-beslutet. Rapport framtagen av TDC i samarbete med TNS Sifo. It och telekom för företag. Och för människorna som jobbar där.

It-beslutet. Rapport framtagen av TDC i samarbete med TNS Sifo. It och telekom för företag. Och för människorna som jobbar där. It-beslutet Rapport framtagen av TDC i samarbete med TNS Sifo It och telekom för företag. Och för människorna som jobbar där. Vill du veta mer? Ta del av fler undersökningar på tdc.se/anvandaruppropet

Läs mer

Time Cares tjänsteerbjudande

Time Cares tjänsteerbjudande Time Cares tjänsteerbjudande Time Cares tjänsteerbjudande Time Care tjänsteerbjudande Hur utbildar och stöttar vi våra chefer att leda verksamheter där varje krona har en berättelse och varje minut ett

Läs mer

Stöd till förtroendevalda i anställningsprocess

Stöd till förtroendevalda i anställningsprocess Februari 2012 Stöd till förtroendevalda i anställningsprocess Det här materialet har tagits fram för dig som är förtroendevald och som medverkar i en anställningsprocess. Det ska vara ett stöd i din roll,

Läs mer

UTBILDNINGSKATALOG. För utveckling av besöksnäringen ALUN

UTBILDNINGSKATALOG. För utveckling av besöksnäringen ALUN UTBILDNINGSKATALOG F Ö R E L Ä S N I N G W O R K S H O P A F F Ä R S U T V E C K L I N G För utveckling av besöksnäringen ALUN VIKTEN AV ATT UTVECKLAS! I framtiden gäller det inte bara att ha rätt kunskaper

Läs mer

Som man uppfattar medarbetaren så uppfattar man också företaget.

Som man uppfattar medarbetaren så uppfattar man också företaget. Boksammanfattning Ditt professionella rykte - Upptäck DIN främsta tillgång. av Per Frykman & Karin Sandin Företag över hela världen lägger ner enorma summor på att vårda och stärka sitt varumärke, rykte

Läs mer

Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång.

Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång. Våra värderingar Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång. Vi vill att de ska fortsätta se oss som sin framtida arbetsgivare. Vi vill också att vårt varumärke ska locka

Läs mer

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun Som ledare i Lunds kommun har du en avgörande betydelse för verksamhetens kvalitet. Du har stort inflytande på hur medarbetare presterar och trivs samt hur

Läs mer

Praktikrapport. Sofia Larsson MKVA12, HT12

Praktikrapport. Sofia Larsson MKVA12, HT12 Praktikrapport Facetime Media är en byrå belägen i Lund som hjälper företag att marknadsföra sig via sociala medier. I nuläget är det främst Facebook som är aktuellt men tanken är att företaget i framtiden

Läs mer

Vilken utbildning väljer du? skräddarsydda kurser för dig som är controller eller ekonomichef

Vilken utbildning väljer du? skräddarsydda kurser för dig som är controller eller ekonomichef Aktuella kurser hösten 2013 Vilken utbildning väljer du? skräddarsydda kurser för dig som är controller eller ekonomichef Vi ordnar kompetensen Tillväxten kommer per automatik Controllerrollen har aldrig

Läs mer

ENGAGEMANG KUNNANDE SERVICE ANDERS PETTERSSON VD INTERCUT SVERIGE AB A ANDERS Det är med oerhörd stolthet och glädje jag ser att Intercut de senaste åren, tillsammans med vårt systerföretag Areg, har

Läs mer

Rekryteringskonsulter Behövs de verkligen eller kan jag göra det själv?

Rekryteringskonsulter Behövs de verkligen eller kan jag göra det själv? Rekryteringskonsulter Behövs de verkligen eller kan jag göra det själv? Ett kostnadsfritt whitepaper utgivet av Level Recruitment Level Recruitment AB - 2015 Rekryteringskonsulter Behövs de verkligen eller

Läs mer

Så här gör du. om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling

Så här gör du. om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling Så här gör du om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling Det här materialet hjälper er att planera och sätta förutsättningarna för att driva kampanjer, antingen en eller regelbundet. Ibland

Läs mer

150 år av erfarenhet och nytänkande

150 år av erfarenhet och nytänkande 150 år av erfarenhet och nytänkande 1 Lyhörda och proaktiva Vi har valt Beijer Industri som huvudleverantör eftersom de är lyhörda och proaktiva. De har det tekniska kunnandet som krävs för att hålla vår

Läs mer

NORAB. De mjuka värdena måste du testa. Välkommen att upptäcka ett komplett sprängämnesföretag! Introduktion från Norabs hemsida

NORAB. De mjuka värdena måste du testa. Välkommen att upptäcka ett komplett sprängämnesföretag! Introduktion från Norabs hemsida De mjuka värdena måste du testa. Välkommen att upptäcka ett komplett sprängämnesföretag! Introduktion från Norabs hemsida NORAB Från berg till småsten Under drygt 20 år har vi på Norab samlat kunskap och

Läs mer

Att stärka arbetet inom och lärandet mellan arbetsmarknadsenheter. - Att utveckla och vårda arbetslivskontakter 100415 Kristianstad

Att stärka arbetet inom och lärandet mellan arbetsmarknadsenheter. - Att utveckla och vårda arbetslivskontakter 100415 Kristianstad Att stärka arbetet inom och lärandet mellan arbetsmarknadsenheter - Att utveckla och vårda arbetslivskontakter 100415 Kristianstad Syfte: att dela erfarenheter kring och skapa bättre förutsättningar för

Läs mer

Chef för utveckling och förvaltning, IT-avdelningen

Chef för utveckling och förvaltning, IT-avdelningen Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten söker Chef för utveckling och förvaltning, IT-avdelningen Den nya Polismyndigheten bildas den 1 januari 2015. Polismyndigheten som ersätter dagens 21 fristående

Läs mer

Företagsledarutbildningen

Företagsledarutbildningen Företagsledarutbildningen En utbildning som gör skillnad! Företagsledarutbildningen Det har blivit dags för tredje omgången av den populära Företagsledarutbildningen som vi har tagit fram tillsammans med

Läs mer

Det här är vi! En skrift om medarbetarskapet på FOI. Vi forskar för en säkrare värld

Det här är vi! En skrift om medarbetarskapet på FOI. Vi forskar för en säkrare värld Det här är vi! En skrift om medarbetarskapet på FOI Vi forskar för en säkrare värld 2 Den här skriften har flera hundra författare Skriften i din hand tydliggör vad vi på FOI menar med medarbetarskap och

Läs mer

Gunnar Kihlblom. Coaching av ledare och nyckelpersoner. Utbildning i Affärs Coaching

Gunnar Kihlblom. Coaching av ledare och nyckelpersoner. Utbildning i Affärs Coaching Gunnar Kihlblom Coaching av ledare och nyckelpersoner Utbildning i Affärs Coaching Solid Affärs Coaching stödjer ledare och andra nyckelpersoner att möta de framtida utmaningarna som de själva och deras

Läs mer

Framtidens äldreomsorg i Alingsås kommun

Framtidens äldreomsorg i Alingsås kommun Framtidens äldreomsorg i Alingsås kommun Innehåll Framtidens äldreomsorg i Alingsås kommun sid 3 Befolkningsprognos för äldre i Alingsås kommun sid 4 Att bo tryggt sid 5 Stöd för ett gott åldrande sid

Läs mer

Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten söker

Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten söker Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten söker Chef till HR-direkt Den nya Polismyndigheten bildas den 1 januari 2015. Polismyndigheten som ersätter dagens 21 fristående polismyndigheter, Rikspolisstyrelsen

Läs mer

I N N EHÅ L L I K K AB VA R U MÄ RK ES BO K

I N N EHÅ L L I K K AB VA R U MÄ RK ES BO K > < I N N EHÅ L L I K K AB VA R U MÄ RK ES BO K I N L E DN I N G U p p drage t Vi vill mer. Vi vågar satsa. Vi ger resultat. 6 7 Erbj u dan de t Visa vad våra färger går för. 8 9 Drivk rafte rna 1 0 1

Läs mer

Se om ditt hus. Perspektiv. Alla pratar om hållbarhet. Men vad vill politikerna? Nya! Daniel Steinholtz, expert inom hållbarhet guidar till ISO 26000

Se om ditt hus. Perspektiv. Alla pratar om hållbarhet. Men vad vill politikerna? Nya! Daniel Steinholtz, expert inom hållbarhet guidar till ISO 26000 Nya! Perspektiv #194 november årgång 23 på hållbar verksamhetsutveckling utblick Alla pratar om hållbarhet. Men vad vill politikerna? företaget Medarbetarnas kreativitet sattes på prov hos HSB Göteborg

Läs mer

Chef lokalförsörjning vid ekonomiavdelningen

Chef lokalförsörjning vid ekonomiavdelningen Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten söker Chef lokalförsörjning vid ekonomiavdelningen Den nya Polismyndigheten bildas den 1 januari 2015. Polismyndigheten som ersätter dagens 21 fristående

Läs mer

Läs mer på www.frejs.se

Läs mer på www.frejs.se Om oss Frejs är en byrå med ca 50 anställda och tre kontor. Vi har kompetensen och kapaciteten att vara revisorer och rådgivare åt kunder i alla storlekar. Vi är stora nog att kunna erbjuda erfarenhet

Läs mer

Pharma Industry nr 3/08 Sidan 1 av 5 12_PI_Lönsam_lön 4.doc 2008-06-13

Pharma Industry nr 3/08 Sidan 1 av 5 12_PI_Lönsam_lön 4.doc 2008-06-13 Pharma Industry nr 3/08 Sidan 1 av 5 Lönsam lönesättning Lönen är en av de viktigaste delarna i relationen mellan arbetsgivaren och medarbetaren. I stort sett alla medarbetare vill ha mer lön och många

Läs mer

SATSA PÅ ETT UTBYTE MED MÅNGA VINNARE PLUGGJOBB. Kvalificerat arbete för akademiker under studietiden

SATSA PÅ ETT UTBYTE MED MÅNGA VINNARE PLUGGJOBB. Kvalificerat arbete för akademiker under studietiden SATSA PÅ ETT UTBYTE MED MÅNGA VINNARE Studenter behöver relevanta extrajobb på schyssta villkor under studietiden Kommuner och landsting behöver rekrytera en halv miljon medarbetare inom 10 år PLUGGJOBB

Läs mer

Köpguide för mobila växlar. Modern telefoni till företaget är långt ifrån vad det var för bara några år sedan.

Köpguide för mobila växlar. Modern telefoni till företaget är långt ifrån vad det var för bara några år sedan. Köpguide för mobila växlar Modern telefoni till företaget är långt ifrån vad det var för bara några år sedan. Tänk om din nya telefonilösning kunde förenkla din vardag och hjälpa dina medarbetare att arbeta

Läs mer

Arbeta för en bättre värd

Arbeta för en bättre värd Arbeta för en bättre värd Långsiktig lönsamhet och tillväxt skapas genom nöjda kunder och engagerade medarbetare. Som arbetsgivare ska Vasakronan erbjuda branschens bästa utvecklingsmöjligheter och arbetsmiljö.

Läs mer

Linköpin kommun linkoping.se. Se kraften och kompetensen. hos personer med funktionsnedsättning EN VÄGLEDNING FÖR CHEFER I LINKÖPINGS KOMMUN

Linköpin kommun linkoping.se. Se kraften och kompetensen. hos personer med funktionsnedsättning EN VÄGLEDNING FÖR CHEFER I LINKÖPINGS KOMMUN Linköpin kommun linkoping.se Se kraften och kompetensen hos personer med funktionsnedsättning EN VÄGLEDNING FÖR CHEFER I LINKÖPINGS KOMMUN Se kraften och kompetensen Det handlar om hur du och jag tänker.

Läs mer

Är du intresserad av en bra affär?

Är du intresserad av en bra affär? Är du intresserad av en bra affär? IUC i Kalmar län erbjuder coachning inom strategiarbete för produktionsutveckling och affärsutveckling med fokus på produkter och marknader. Strategier för hållbar tillväxt

Läs mer

BISTÅNDSHANDLÄGGARNAS FÖRUTSÄTTNINGAR. En rapport från Vision Göteborg om arbetsmiljön för biståndshandläggarna i Göteborgs Stad

BISTÅNDSHANDLÄGGARNAS FÖRUTSÄTTNINGAR. En rapport från Vision Göteborg om arbetsmiljön för biståndshandläggarna i Göteborgs Stad BISTÅNDSHANDLÄGGARNAS FÖRUTSÄTTNINGAR En rapport från Vision Göteborg om arbetsmiljön för biståndshandläggarna i Göteborgs Stad 1 INNEHÅLL Sid 3 - Sammanfattning Sid 4 - Visions förslag för en bättre arbetsmiljö

Läs mer

Sammanställning av diskussioner kring filmen Spelar kön någon roll?

Sammanställning av diskussioner kring filmen Spelar kön någon roll? Slutrapport 2015-03-04 Sammanställning av diskussioner kring filmen Spelar kön någon roll? Inledning Kommunstyrelsen i Skellefteå kommun har beslutat att jämställdhetsfrågorna ska integreras i all verksamhet

Läs mer

januari 2015 Kostnader för personalomsättning

januari 2015 Kostnader för personalomsättning januari 2015 Kostnader för personalomsättning Kostnader för personalomsättning en beräkningsmodell janurai 2015 Kostnader för personalomsättning en beräkningsmodell Inledning Kommuner och landsting står

Läs mer

De tre första månaderna på ett nytt jobb

De tre första månaderna på ett nytt jobb De tre första månaderna på ett nytt jobb När du börjar på ett nytt jobb är den första tiden viktig. Vad du gör och vem du är under dina första tre månader lägger grunden till om fortsättningen ska bli

Läs mer

Kompetens- indikatorn 2016/2017

Kompetens- indikatorn 2016/2017 Kompetensindikatorn 2016/2017 Personliga egenskaper avgör Personliga egenskaper slår utbildning och arbetslivserfarenhet när arbetsgivarna fattar rekryteringsbeslut. Det är en av slutsatserna i årets Kompetensindikator,

Läs mer

LATHUND FÖR FRAMGANGSRIKT PAVERKANSARBETE. 2. Möte med. att tänka på före, under och efter besöket

LATHUND FÖR FRAMGANGSRIKT PAVERKANSARBETE. 2. Möte med. att tänka på före, under och efter besöket LATHUND FÖR FRAMGANGSRIKT PAVERKANSARBETE 2. Möte med kommunen att tänka på före, under och efter besöket Att ridklubben har en bra dialog och ett gott samarbete med sin kommun är viktigt för ridklubbens

Läs mer

AQ ska vara världsledande inom kostnadseffektivitet, kvalitet, leveranssäkerhet, alerthet och service. Kort sagt reliable.

AQ ska vara världsledande inom kostnadseffektivitet, kvalitet, leveranssäkerhet, alerthet och service. Kort sagt reliable. våra värderingar we are reliable Vi kan produktion, vi agerar långsiktigt och vi satsar helhjärtat för att leva upp till kundernas förväntningar i fråga om kvalitet, leveransprecision och service. AQs

Läs mer

Bättre på jobbet med intresseförhandlingar

Bättre på jobbet med intresseförhandlingar oktober aug 2011 2013 Bättre på jobbet med intresseförhandlingar vision.se/intresseforhandling Påverka med framgång. Ett bra förhandlingsarbete kan leda till nya medlemmar. Och lokala intresseförhandlingar

Läs mer

Tillsammans bygger vi Svevia.

Tillsammans bygger vi Svevia. Tillsammans bygger vi Svevia. För dig som arbetar på uppdrag av oss på Svevia. Vart är vi på väg? 2 Resan har börjat. Den här trycksaken vänder sig till dig som arbetar tillsammans med oss på Svevia. Du

Läs mer

Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014

Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014 Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014 Precis som i förra årets medarbetarundersökning är det 2014 en gemensam enkät för chefer och medarbetare. Detta innebär att du svarar på frågorna i enkäten utifrån

Läs mer

SPP skapar möjligheter. Hållbara pensionslösningar för företag och anställda

SPP skapar möjligheter. Hållbara pensionslösningar för företag och anställda SPP skapar möjligheter Hållbara pensionslösningar för företag och anställda Du behöver inte kunna allt. Det gör vi. SPP hjälper dig att ta bra beslut om pensioner. Att ha hand om människors pensionspengar

Läs mer

Det handlar om dig. Björn Täljsten vd, Sto Scandinavia AB

Det handlar om dig. Björn Täljsten vd, Sto Scandinavia AB Att jobba på Sto Det handlar om dig Björn Täljsten vd, Sto Scandinavia AB Som medarbetare på Sto är det i grunden dig och dina kollegor det handlar om. Utan att förringa vår fina produktportfölj, är det

Läs mer

STRESS ÄR ETT VAL! { ledarskap }

STRESS ÄR ETT VAL! { ledarskap } { ledarskap } STRESS ÄR ETT VAL! SLUTA SÄTTA PLÅSTER PÅ DINA SYMPTOM NÄR DU ÄR STRESSAD. LÖS PROBLEMEN VID KÄLLAN ISTÄLLET OCH FUNDERA ÖVER VILKA VAL DU GÖR SOM CHEF. E n undersökning visar att 70 procent

Läs mer

Arbetsgivarvarumärke vad tycker kandidaterna?

Arbetsgivarvarumärke vad tycker kandidaterna? Arbetsgivarvarumärke vad tycker kandidaterna? En undersökning bland dagens talanger om arbetsgivare, karriärval och värderingar i yrkeslivet. En undersökning bland dagens talanger om arbetsgivare, karriärval

Läs mer

Du och chefen Vad fungerar bra/mindre bra i samarbetet? Vad kan var och en göra för att åstadkomma en förbättring?

Du och chefen Vad fungerar bra/mindre bra i samarbetet? Vad kan var och en göra för att åstadkomma en förbättring? Utvecklingssamtalet Utvecklingssamtal Din utveckling är värd ett eget samtal Utvecklingssamtalet är ett samtal där du och din chef talar om din utveckling i företaget. Syftet är att utveckla dig som individ

Läs mer

ramgångsrika öretag inom vård och omsorg 2012 Kostnadsfri kompetensutveckling och stöd i affärsutveckling.

ramgångsrika öretag inom vård och omsorg 2012 Kostnadsfri kompetensutveckling och stöd i affärsutveckling. F ramgångsrika F öretag inom vård och omsorg 2012 Kostnadsfri kompetensutveckling och stöd i affärsutveckling. Region Skånes nya satsning på kvinnor som äger och driver företag inom vård och omsorg i Skåne

Läs mer

Övertalig eller uppsagd? Med hjälp av TRR kan du snart ha ett nytt jobb!

Övertalig eller uppsagd? Med hjälp av TRR kan du snart ha ett nytt jobb! Övertalig eller uppsagd? Med hjälp av TRR kan du snart ha ett nytt jobb! Att förlora sitt arbete och sin fasta inkomst är för de flesta ett mardrömsscenario. Men det behöver inte bli så. Är du aktiv,

Läs mer

Undersökning bland deltagare i Volvosteget 2013

Undersökning bland deltagare i Volvosteget 2013 Undersökning bland deltagare i Volvosteget 2013 Innehåll 1 Om undersökningen 2 Sammanfattning 3 Ungdomarnas utvärdering av Volvosteget 18 4 Ungdomarnas syn på arbetslivet 03 08 22 2 Om undersökningen 3

Läs mer

Sprida leenden. Folktandvården Skånes varumärke och företagskultur.

Sprida leenden. Folktandvården Skånes varumärke och företagskultur. 1 Sprida leenden. Folktandvården Skånes varumärke och företagskultur. 2016 Vi människor ler av många anledningar. När vi är glada, när vi känner tacksamhet, när vi känner sympati. Det finns också anledningar

Läs mer

Chef till nationella forensiska centrumets laboratorium i Stockholm

Chef till nationella forensiska centrumets laboratorium i Stockholm Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten söker Chef till nationella forensiska centrumets laboratorium i Stockholm Den nya Polismyndigheten bildas den 1 januari 2015. Polismyndigheten som ersätter

Läs mer

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA En guide till dig som ska ha en LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA 1 INNEHÅLL 2 Hur guiden kan användas... 2 3 Mentorprogrammets upplägg... 3 3.1 Mål med mentorprogrammet... 3 3.2 Utformning av mentorprogrammets...

Läs mer

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun LUNDS KOMMUN Box 41, 221 00 Lund kommunkontoret@lund.se www.lund.se Stortorget 7 Telefon (vx) 046-35 50 00 Produktion Personalavdelningen, Kommunkontoret Design www.mariannaprieto.com Foto Wirtén PR &

Läs mer

Ordförande har ordet

Ordförande har ordet Ordförande har ordet På FC Rosengård försöker vi utnyttja den positiva kraft som fotboll utgör. Med hjälp av idrotten arbetar vi förebyggande för att undvika att personer hamnar i utanförskap. Vi försöker

Läs mer

Steget in på den största marknaden

Steget in på den största marknaden Steget in på den största marknaden I oktober 2008 är det 20 år sedan Konftel registrerades hos det svenska bolagsverket. 1998 var drömmen hos två affärsmän och två unga uppfinnare att deras konferenstelefon

Läs mer

Chef för förändringsledning och införande, ITavdelningen

Chef för förändringsledning och införande, ITavdelningen Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten söker Chef för förändringsledning och införande, ITavdelningen Den nya Polismyndigheten bildas den 1 januari 2015. Polismyndigheten som ersätter dagens 21

Läs mer

#4av5jobb. #4av5jobb. Du som företagare skapar jobben. Elisabeth Thand Ringqvist, vd Företagarna

#4av5jobb. #4av5jobb. Du som företagare skapar jobben. Elisabeth Thand Ringqvist, vd Företagarna Du som företagare skapar jobben SMÅFÖRETAGEN Elisabeth Thand Ringqvist, vd Företagarna SMÅFÖRETAG SKAPAR STOR TILLVÄXT Det är lätt att tro att alla jobb skapas av de stora och multinationella företagen.

Läs mer

SBL Företagsledning. för bygg och fastighet

SBL Företagsledning. för bygg och fastighet SBL Företagsledning för bygg och fastighet SBL FörETagSLEdning FÖr bygg och fastighet Företagsledningsprogram med fokus på utmaningar inom bygg- och fastighetssektorn Vår utgångspunkt är att utveckla ditt

Läs mer