Göteborg och Bohusläns Ridsportförbund s

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Göteborg och Bohusläns Ridsportförbund s"

Transkript

1 Göteborg och Bohusläns Ridsportförbund s ÅRSBERÄTTELSE 2014

2 Göteborg och Bohusläns Ridsportförbund Årsmöte 29 mars, 2015 DAGORDNING 1. Upprop och fullmaktsgranskning samt fastställande av röstlängd 2. Fastställande av föredragningslista för mötet 3. Fråga om mötets behöriga utlysande 4. Val av ordförande för mötet 5. Anmälan av styrelsens val av sekreterare för mötet 6. Val av två protokolljusterare samt val av två rösträknare 7. Behandling av verksamhets- och förvaltningsberättelser Distriktsstyrelsens verksamhetsberättelse för 2014 Distriktsstyrelsens förvaltningsberättelse för 2014 Distriktets revisorers berättelse för samma tid 8. Fråga om ansvarsfrihet för distriktsstyrelsens förvaltning 9. Val av ordförande i distriktet, för en tid av ett år. Fastställande av antal övriga ledamöter, dock lägst 6 och högst 12 stycken jämte 3 5 suppleanter 10. Val av övriga ledamöter och suppleanter 11. Anmälan av ungdomsrepresentant (under 26 år) vald av distriktets ungdomssektions årsmöte att ingå som ordinarie ledamot i styrelsen för en tid på ett år, jämte personlig suppleant för samma tid 12. Val av en revisor och personliga suppleant med uppgift att granska verksamhet, räkenskaper och förvaltning inom distriktet för en tid av ett år 13. Val av ordförande och 2 ledamöter i valberedningen 14. Beslut om val av ombud och suppleanter till förbundsstämman 15. Beslut om val av ombud och suppleanter till RF-distriktets årsmöte (VSIF) 16. Behandling av förslag (motioner) som inkommit i den ordning som anges i stadgarnas paragraf 13 samt av distriktsstyrelsens förslag 17. Beslut om årsavgift 18. Verksamhetsplaner för 2015 enligt 16:7 19. Mötets avslutande 2

3 Verksamhetsberättelse 2014 för Göteborg och Bohusläns Ridsportförbund I styrelsen för Göteborg & Bohusläns Ridsportförbund har under året ingått följande ledamöter och suppleanter: Ordinarie ledamöter: Suppleanter: Nina Anyai ordförande Lisbeth Ledner, tävling Maya Johansson sekreterare, v.ordf Camilla Hulling, utbildning Christina Christensson tävling Eva Gustafsson, kassör Sofia Bengtsson utbildning Karin Sellergren, utbildning Michaela Görloff Robert Fritz P O Gustavsson utbildning utbildning besöksverksamhet Astrid Pleijel ungdom Evelina Wikström personlig suppleant till Astrid Pleijel Styrelsemöten Distriktsstyrelsen har under året haft 5 st. protokollförda styrelsemöten. Anställda Kerstin Gunnesson och Ingela Lindgren har varit anställda under 2014, dock har Ingela sagt upp sin tjänst och tillfälligt efterträtts av Annica Jonsson. Medlemsstatistik 57 st. anslutna klubbar/föreningar per den Totalt medlemmar vilket är en minskning med 604 medlemmar sedan föregående år. Det skall dock noteras att 14 föreningar ännu inte vid årsberättelsens tryckning redovisat sitt medlemsantal per 31/12-14 utan medlemmar är medtagna från

4 Göteborgs- & Bohusläns Ridsportförbund har varit representerat på nedan angivna konferenser, i arbetsgrupper, styrelser och träffar under verksamhetsåret 2014: Idrott & föreningsförvaltningens träffar under året med chefen för förvaltningen, Pia Zätterström, har representerats av Nina Anyai och Kerstin Gunnesson Grenledarträff, Stockholm, februari, Representanter Christina Christensson och Kerstin Gunnesson Idrottslyftsträff, Göteborg, i samband med GHS februari, Kerstin Gunnesson Ordförandekonferens, april, Strömsholm, Nina Anyai Tjänstemannakonferens, Visby, maj, Kerstin Gunnesson FU Konferens, Malmö, september Camilla Hulling Ordförande/Konsulentkonferens september, Nina Anyai och Kerstin Gunnesson Tävlingskonferens, september, Stockholm, Annica Jonsson, Christina Christensson DUS/CUS Konferens september, Scandic Crown, Göteborg, Michaela Görloff Ridsportforum, Bålsta oktober, representanter, Nina Anyai, Camilla Hulling, Christina Christensson, Maya johansson och Kerstin Gunnesson Besökskonferens november representant Nina Anyai Möten under året med Strategigruppen för Göteborgsidrottens Anläggnings- och Värdegrund för barn och ungdomar Representanter: Nina Anyai och Kerstin Gunnesson Inspirerande deltagare vid träffen Vår Ridklubb 15 september 2014 Foto: Kerstin Gunnesson 4

5 Träffar med representanter från de största sporterna i Gbg kommun, på bilden från vänster fotbollen, ishockey, innebandy, tennis och ridsporten, övriga sporter som är med i gruppen och inte finns med på bild är gymnastik, konståkning, handboll, funktionsnedsatta, friidrott, simning samt budo & kampsport Foto: Kerstin Gunnesson Vi har under flera år och så även under 2014 varit representerade i en grupp tillsammans med de 10 största idrotterna i Gbg-området såsom fotboll, handboll, innebandy, gymnastik, tennis, konståkning, ishockey, friidrott, funktionshindrade, simning, budo & kampsport samt ridsporten. Vi har bl.a. arbetat fram ett värdegrundsdokument för barn och ungdomar samt också arbetat fram ett dokument som rör anläggningsfrågorna i respektive sporter, denna skrivelse har vi att lämnat till Idrott & föreningsförvaltningen och dess nämnd. Även representanter från Idrott och föreningsförvaltningen, Göteborgs kommun, samt Västsvenska Idrottsförbundet har varit med. Det är också glädjande att distriktet har haft ett mycket aktivt DUS. De ungdomar som har verkat under året är, Michaela Görloff, Helena Näslund, Astrid Pleijel, Sofia Arvidsson, och Evelina Wikström som alla har arbetat mycket målmedvetet. De har fått stöd och möjligheter genom att vi har bidragit med både ekonomiska och personliga resurser. Vi kan se fram emot ytterligare ett år där barn och ungdomar i vårt distrikt får ta del av roliga och utvecklande aktiviteter. Vårt årsmöte 2014 hölls på Stora Höga Arena i Stora Höga som behandlade 2013 års verksamhet, representant från Svenska Ridsportförbundet var Robert Fritz. 5

6 Robert är, förutom ledamot i distriktsstyrelsen, även ordförande i Utbildningssektionen i Svenska Ridsportförbundet. Vi är medvetna om att vi inte når upp till allt vi vill och önskar, men ambitionen finns, och med våra medlemsklubbar och föreningar som konstruktiva pådrivare och medhjälpare så kan och kommer vi att få ett distrikt som motsvarar det som våra medlemmar och förtroendevalda i klubbar/föreningar så gärna vill ha. Distriktet har vid ett tillfälle under året gett ut en distriktsbilaga i Häst & Ryttare. Robert Fritz lämnade information till deltagarna från Svenska Ridsportförbundet på Årsmötet 2014, foto: Kerstin Gunnesson 6

7 Marita Mattson gav oss en inblick om tävling för funktionshindrade på höstens tävlingsmöte Foto Kerstin Gunnesson Säkerhetsträff den 27 oktober med bl.a. Åsa Krabbe som föreläsare Foto: Kerstin Gunnesson 7

8 8 Intresserade deltagare, Hur blir jag en bättre ryttare 2014, Foto: Kerstin Gunnesson

9 Idrottslyftet Idrottslyftet är regeringens riktade satsning på barn- och ungdomsidrott. Idrottslyftets syfte är att stärka och utveckla världens bästa barn- och ungdomsidrott så att fler flickor och pojkar väljer att idrotta i föreningar där verksamheten bedrivs utifrån Idrotten vill. Mycket har hänt under Idrottslyftets sex år. Det kanske viktigaste är att många föreningar har börjat tänka i banor av vision och utveckling. De har börjat diskutera vad de vill med sin verksamhet och hur de ska utforma den för att nå dit. Det är en process som måste vara ständigt pågående. Det är glädjande att Idrottslyftet inte tagit slut utan Riksdagen har beslutat att integrera det i statens ordinarie idrottsstöd. Svenska Ridsportförbundet har under 2014 fått 10,6 miljoner i Idrottslyftets föreningsstöd. Totalt godkändes 642 projekt, 51 projekt fler än under förra året, från 309 föreningar. I vårt distrikt har 17 föreningar beviljats medel från Idrottslyftets föreningsstöd, och det har utbetalats totalt till föreningarna en summa av kr. Inriktning på projekten är främst Träningsstöd, Hästkunskap, Ungdomsledarkurser, och Pröva på/nyrekrytering med flera, Integration, Grönt kort, Föreläsningar och Intern ledarutbildning. Göteborg och Bohusläns distrikt fick : - till verksamhetsutvecklingsmedel under MER FÖR FLER Mer ridsport för fler var mottot för Idrottslyftet

10 Engagerade Ulk deltagare, Foto: Kerstin Gunnesson Distriktets Ungdomssektion På årsmötet 2014 valdes följande ungdomar till att arbeta i DUS: Ordförande: Sekreterare: Kassör: Ledamot: Ledamot: Michaela Görloff, Kållereds Ryttarförening Sofia Arvidsson, Tjörns ridklubb Astrid Pleijel, Storås ridklubb Helena Näslund, Långeberga ridklubb Evelina Wikström, Långeberga ridklubb Samtliga valda till en mandatperiod om 1 år. Under året har vi haft 7 träffar. Vi startade året med vår US-weekend som hölls på Gits gård utanför Falkenberg den 8-9 mars. Helgen genomfördes även detta år i samarbete med Hallands DUS. Under helgen fick 10

11 barn och ungdomar från båda distrikten lära sig det mesta om hur man arbetar i en Ungdomssektion, dela med sig av egna erfarenheter och självklart leka många roliga lekar. Under söndagen fick man lyssna på Helena Carlsson som höll en inspirerande föreläsning och efter detta höll vi vårt årsmöte som var välbesökt. Från vårt distrikt deltog 17 barn och ungdomar, från 6 olika föreningar. Under våren anordnade vi hejaklackstävling under andra och tredje omgången i Bohuscupen hoppning ponny. Årekärrs Ridklubb vann hejarklackstävlingen och priset var ett kilo härligt godis. Tjörns Ridklubb vann årets Vi i stallet, Grattis!! Nomineringarna till Årets ungdomssektion och Årets ungdomsledare strömmade in under hösten och det var väldigt svårt att välja vinnarna då det görs ett fantastiskt jobb ute på distriktets föreningar. Tjörn Ridklubb nominerades i vårt distrikt till Årets Ungdomssektion och till Årets ungdomsledare nominerades Anna Holmgren från Askims Fältrittklubb. Anna Holmgren blev utsedd till Årets Ungdomsledare från Centrala Ungdomssektionen med andra ord hela Sveriges Ungdomsledare, fantastiskt roligt! Grattis! Den 22 november deltog vi på årets Ungdomsledarkurs och presenterade DUS och vårt arbete för de blivande ungdomsledarna. Vi i DUS vill tacka alla ungdomssektioner i distriktet, distriktsstyrelsen, SISU och Hallands & Västergötlands DUS för ett gott samarbete under 2014 och hoppas på ett minst lika härligt 2015! Intresserade deltagare vid arrangörs- och lagledarmötet våren 2014 Foto: Kerstin Gunnesson 11

12 Utdelning av nya medlemsskylten till Gfrk, 26 maj 2014 Foto: Kerstin Gunnesson På bilden Agneta Edberg, Christina Börjesson, Nina Anyai och PO Gustavsson Besöksverksamheten Ansvariga: PO Gustafsson, och Nina Anyai. Riktlinjerna för den nya kvalitetsmärkningen och besöksverksamheten har under 2014 tagits i bruk, distriktet har besökt ett flertal föreningar och lämnat ut den nya medlemsskylten, under en treårsperiod skall alla föreningar fått ett besök. Besöksgruppen har varit behjälplig hela året för rådgivning per telefon. Vår ordförande är ledamot i Ridskola och Anläggning, RAS, hon är också ledamot i Ridskolan Strömsholms styrelse, RSAB. 12

13 Utbildning/Aktiviteter Under året genomfördes följande träffar, utbildningar och kurser: Kick Off Instruktörer Resa till Flyinge Ungdomsledarutbildning steg III Domarutbildning dressyr Arrangörs o lagledarmöte Grön kortfortbildning, A Pihl Ungdoms Weekend Fortbildning, Robert Fritz Equipe kurs Equipe kurs Säker & Trygg förening Vi i stallet Clinic, Eamon Hickey Ridledarkurs, Uddetorp Vår Ridklubb Inspirationsträff med Ilyf info Ungdomsledarutbildning steg 1 Equipe kurs Fortbildning för Instruktörer, Lotta Björe Säkerhetskonferens Grön kortutbildning Ungdomsledarkurs steg 2 Rep.kurs B & C tränare, K Heimdahl Tävlingsmöte, Stormöte Hur blir jag en bättre ryttare, säkerhet Sätt framtiden på dagordningen Domarutbildning dressyr Ungdomsledarutbildningen steg 3 januari januari januari mars mars mars mars mars mars april april maj maj juni/juli september september september september oktober oktober oktober oktober oktober oktober november november november november Cirkelledarutbildningar i samverkan med Sisu Idrottsutbildarna hela året 13

14 Fortbildning för Lotta Björe 21 oktober på Göteborgs Frk Foto: Kerstin Gunnesson Lotta Björe höll en uppskattad fortbildning för Instruktörer i vårt distrikt, det var, drygt 30 stycken deltagare, praktik på förmiddagen och efter en uppskattad lunch var det teori. För domarutbildningen i dressyr har Britt Hammar varit ansvarig. Eamon Hickey hade en uppskattad clinic i maj månad Under året har SISU:s personal ansvarat för lärgruppsledarutbildning på klubbar inom distriktet. I samverkan med Sisu Idrottsutbildarna har också klubbar inom distriktet medverkat i Idrotten Vill aktiviteter och där tagit fram värdegrund, vision, målsättning och handlingsplan för sin förening. Ungdomsledarkursen hölls som vanligt under tre helger med Jessica Widenmark och Jenny Lerge och Michaela Görloff som ansvariga var för sig och 30 ungdomar har blivit nyutexaminerade som ungdomsledare. Utbildningssektionen har också under året haft ett antal träffar med Sisu och deras konsulenter och planerat för kommande projekt i distriktet Ansvariga för utbildning under året har varit från styrelsen Sofia Bengtsson, Camilla Hulling, Michaela Görloff, Karin Sellergren, Robert Fritz och från kansliet Kerstin Gunnesson. 14

15 Hungriga deltagare runt lunchbuffen på Stenungsbaden som serverades under träffen Sätt framtiden på dagordningen Deltagare vid Säkerhetsträffen 13 november 2014, Foto: Kerstin Gunnesson 15

16 Glad Alleby representant, Gunilla Adolfsson fick ta emot 1.a pris av Christina Christensson Alleby Rk var resultatmässigt bäst på distriktets lagtävlingar under 2013 o fick priset på vårens tävlingsmöte 2014, priset var en valfri lagavgift för sin förening till någon av 2014 års lagtävlingar Foto: Kerstin Gunnesson 16

17 Vinnande lag från Torslanda Rk Div. 1 ponny dressyr Tävling Ansvarig från styrelsen har varit Christina Christensson, och övriga i tävlingskommittén har från våra medlemsklubbar varit Lisbeth Wessberg Ledner, Bulycke Rf, Annica Jonsson, Valsängs Rf, Kajsa Andreasson, Hällingsjö Rf, Sara Karlsson, Torslanda Rk, Gunilla Adolfsson Alleby Ridklubb, Lotta Wiik grenledare i Fälttävlan och från kansliet har Kerstin Gunnesson varit delaktig och under slutet av året har även Annica Jonsson arbetat i distriktet som konsult då Ingela Lindgren avslutat sin tjänst. TS har under verksamhetsåret haft 10 protokollförda möten. Tävlingssektionen har under året funnits tillhands för våra föreningar både via mejl och via telefon, de har också arbetat för distriktets lagtävlingar, regler, sponsring mm. Ett arrangörs- och lagledarmöte hölls inför vårens cuper den 20 mars med 28 intresserade representanter från våra klubbar. Det årliga tävlingsmötet på hösten hölls den 23 oktober i Stora Höga Arenas lokaler i Stora Höga, med ca 9 klubbar representerade och drygt 21 intresserade medlemmar. Vi ser med tillförsikt fram emot 2015 då vi har många engagerade klubbar och medlemmar som vi tror kommer att vilja hjälpa till med distriktets tävlingsverksamhet i någon form. Vi har totalt 1405 ryttare som löst licens i vårt distrikt, 23 st. färre än under Antalet tävlingsdagar i vårt distrikt slutade på 152 st. fördelat på 27 ponny dressyr, 41 häst dressyr, 40 ponny hopp och 44 st. hopptävlingar för häst. Flera tävlingar har ponny och häst samma dag. Dessutom skall tilläggas ett antal Gymkhana, Körning och Fälttävlans- och Working Equitationstävlingar samt 107 klubbtävlingar inkl. Pay and Jump. Antalet starter totalt i Sverige under 2014 och då i grenarna dressyr, hoppning, fälttävlan, distans, körning o funktionshinder har varit Räknat från inbjudningstävling till Internationella starter Flest starter har det varit på lokala tävlingar i hoppning med och i dressyr och antalet tävlingsstarter ökar i hela landet medan antalet tävlingar minskar något. 17

18 Så stora är grenarna i hela landet/ vårt distrikt: Hela landet Gbg & Bohuslän häst/ponny i vårt distrikt tot. Antalet deltagare i båda grenarna Hoppning 74.5% Hoppning 73.56% ponny 46,66% häst 53,34% Dressyr 23 % Dressyr 26,44% Fälttävlan 2 % Övriga 0,5 % Totalt utfärdades ca licenser i hela Sverige, drygt 5000 fler än under 2013 Totalt Ryttarranking i vårt distrikt i de grenar som finns registrerade i TDB: Hoppning: Dressyr: Fälttävlan: Michelle Hoffback, Billdals RK, Junior Victoria Wallenstam, Billdals RK, Young Rider Alexandra Eriksson, Västkustens HRF, Senior Sofie Högsta, Torslanda RK, Junior och YR Anki Tifelt, Göteborgs FRK Senior Karolina Stenfeldt, Sotenäs FRK, Senior Körning: Marcus Clasén, Göteborgs HCC Junior och YR Johanna Carlberg Göteborgs HCC Senior Under 2014 anordnade distriktet lagtävlingar såsom Bohuscupen, Allsvenskan div. I div. II och distriktsmästerskap. Distriktet hade 94 startande lag under 2014 en minskning från föregående år med 18 stycken. Distriktet har också lagt ut Mountain Horse Cup, där distriktsfinalen gick hos Bulycke Rf På Torslanda Rk hölls DM i dressyr ponny och häst samt hoppningens DM för häst gick av stapeln hos Bulycke Rf 18

19 Gymkhana 2014 Grenledare: Younes Ahlbom 2014 arrangerades Bohuscupen och Vårcupen som är 2 separata klasser som fördelas på tre olika tävlingstillfällen. Bohuscupen är för ryttare under 18 år och Vårcupen för överåriga ryttare. Våra tre olika SM (lag, par och individuellt) arrangerades. I lag SM finns det bara en klass men i par och individuellt så korar vi även juniormästare. Landslaget genomförde tävlingar i Norge och i Sverige innan resan till EM i Belgien. Sveriges lag tog sig till A-final igen vilket är väldigt positivt för vår sport att vi fortsätter att vara bland de bättre lagen i världen. Väl i A-finalen kom Sverige på en 6:e plats vilket är en bra placering för Sverige. VM hölls i Frankrike lite senare på sommaren. Även här tog sig Sverige till A- final. Det var första gången som Sverige tog sig till en A-final på 2000-talet. Laget slutade på en 7:e plats vilket var ytterligare ett steg framåt. Helst med tanke på hur mycket sporten har vuxit i andra delar av världen. På hemmaplan så skall det nämnas att Caroline Claeson vann alla SM i år (individuellt, par och lag). Vill också nämna att vi har två nya starka klubbar på gång och faktum är att antalet ryttare har ökat de senaste åren. Så även om vi är en lite sport så går den framåt även om det inte går så fort var ett riktigt bra år för vår sport. Fler juniorer och bra framgångar för landslaget. Här är vinnarna för 2014 Lag tävlingar och Cuper Bohuscupen Vårcupen SM Vinnare Alleby RK Alingsås RS Alleby RK Par tävlingar SM Senior SM Junior Vinnare Caroline Claeson & Josefin Ericson (Alleby RK) Felicia Österberg (Särö) & Emma Dellborg (Särö) Vinnare SM Senior SM Junior Caroline Claeson (Alleby RK) Ebba Ardbring (Alleby RK) 19

20 DISTRIKTSMÄSTARE 2014 DM Dressyr Ponny Torslanda RK 21 september 2014 Ponny Kat. B Guld Emma Kåberg Annies Rainman Göteborgs Frk Silver Ellen Sörensson Lilla Grå Sotenäs Frk Brons Tindra Nilsson Ider Helenedals Rk Ponny Kat. C Guld Frida Nyvelius Nors Solo Torslanda Rk Silver Sophie Högsta Tomacs Nogger Torslanda Rk Brons Lova Sundqvist Rip s Joyride Spekeröds Rk Ponny Kat. D Guld Sofia Küher Säterskog Horshaga Pompom Torslanda Rk Silver Cajsa Bergh Andersson Dumle Torslanda Rk Brons Lovisa Wessblad Cartier RP 164 Årekärrs Rk DM 1:a, 2.a och 3:e pristagare vid dressyr DM kat B ponny

21 DM Dressyr Häst Torslanda Rk 20 september 2014 Junior Guld Michelle Petursson Sir Henry Torslanda Rk Silver Fanny Ringström Petronella L Torslanda Rk Brons Alice Arvidsson Delphi Spekeröds Rk DM vinnare Juniorer dressyr 2014 Young Rider Guld Michelle Petursson Sir Henry Torslanda Rk Silver Lisa Relfson Savannah CT Långeberga Rk Brons Alice Arvidsson Delphi Spekeröds Rk 21

22 Seniorer Guld Martina Wikström Santiago Torslanda Rk Silver Lotta Centergran Spader Ess Torslanda Rk Brons Carina Mattson Flammentanz Torslanda Rk DM vinnarna i dressyr 2014, Seniorer DM Fälttävlan Hermanstorp 31 augusti 2014 Seniorer Guld Ceilia Gravenfors Simply Red Göteborgs Hsk Silver Elin Granath Cortini Göteborgs Hsk Brons Lina Lindberg Gentauer Göteborgs Hsk Ungdomsryttare Guld My Helin Killmastalla Serpant Billdals Rk Ponnyryttare under 14 år Guld Elvira Rosenberg Henri Mick Askims Frk 22

23 DM Hoppning för ponny 2014 uteblev på grund av arrangörsbrist. DM Hoppning Häst, Bulycke Ryttarförening oktober 2014 Junior Guld Linnéa Bidefors Albany Valsängs Rf Silver Antonia Pettersson- Quick Flick Mölndals Rk Häggström Brons Josefina Larsson Ferrari LBF Stenungsunds Hrf Young Rider Guld Josefin Aidermo Coroma Västkustens Hrf Silver Erica Johansson Iris Valsängs Rf Brons Evelina Gustafsson Quite April Landvetter Rs Senior Guld Robin Ayree Quack Pack Göteborgs Hsk Silver Annika Hedhman Theo Bohusläns Hsk Brons Anette Flögstad Payback Västkustens Hrf Resultat div. I Ponny dressyr: Resultat div. I Ponny Hopp: 1: a Torslanda Rk 1: a Billdals Rk 2: a Hermanstorps K & Rk 2: a Uddevalla Rf lag 2 3: a Himledalens Rk 3: a Bohusläns Hsk Resultat div. I Häst dressyr: 1:a Valsängs Rf 2:a Torslanda Rk 3:a Göteborgs Frk 23

24 Bohuscupen Ponny dressyr: Bohuscupen Häst dressyr 1: a Årekärrs Rk lag 1 1: a Gunnesby Rf 2: a Valsängs Rf lag 1 2: a Bulycke Rf lag 1 3: a Tanums Rk 3: a Lysekils Rf Bohuscupen Ponny hopp Bohuscupen Häst Hopp 1: a Billdals Rk lag 2 1: a Alleby lag 1 2: a Billdals RK lag 1 2: a Stenungsunds Hrf 3: a Tanums Rk 3: a Sotenäs Frk 4: a Stenungsunds Hrf lag 3 Bohuscupen Gymkhana 1: a Alleby Rk 2:a Särö Rf 3: a Hålta Ik Div. II Ponny dressyr 1:a Spekeröds Rk 2:a Alleby Rk 3:a Årekärrs Rk Div. II Häst dressyr 1:a Bulycke Rf 2:a Spekeröds Rk 3:a Stora Höga Rk Div. II Ponny hopp Div. II Häst hopp 1: a Billdals Rk 1:a Alleby Rk 2: a Munkedals Rk 2:a Sotenäs Frk 3: a Tanums Rk 3:a Bulycke Rf lag 1 24

25 SM vinnare ponny hopp, 2014 Michelle Hoffback, Grattis! Avtal har skrivits med Hööks Hästsport om sponsring av priser till vår Bohuscup för ponny och häst i både hoppning och dressyr under Agria sponsrar DM med täcken till segrarna under 2014 Representanter från Agria, Hööks och distriktet Foto: Kerstin Gunnesson 25

26 Välbesökt tävlingsmöte, hösten 2014, foto: Kerstin Gunnesson Inspirerande föreläsare Vår Ridklubb Camilla Ländin, medlemsutveckling och Maria Thun, SvRf Foto: Kerstin Gunnesson 26

27 Årsmötesdeltagare 2014, foto Kerstin Gunnesson Distriktsstyrelsen i Göteborg och Bohuslän vill tacka personal, arrangörer, klubbar och föreningar för det goda arbetet under Göteborg i mars 2015 Göteborg och Bohusläns Ridsportförbund Styrelsen, ordförande och ordinarie ledamöter. Nina Anyai.. Maya Johansson. Robert Fritz.. Michaela Görloff. P-O Gustafsson.. Christina Christensson. Sofia Bengtsson 27

28 Göteborg och Bohusläns Ridsportförbund Organisationsnummer Förvaltningsberättelse

29 Göteborg och Bohusläns Ridsportförbund BALANSRÄKNING Tillgångar Varulager Kundfordringar Interimsfordran Kassa och Bank Summa tillgångar Eget kapital och skulder Balanserade medel Årets resultat Summa eget kapital Leverantörsskulder Upplupna kostnader Summa eget kapital och skulder

30 Göteborg och Bohusläns Ridsportförbund RESULTATRÄKNING Rörelsens intäkter Verksamhetsintäkter Medlemsavgifter Bidrag och projekt Övriga intäkter Rörelsens intäkter Rörelsens kostnader Verksamhetskostnader Övriga externa kostnader Personalkostnader Rörelsens kostnader Rörelseresultat Övriga ränteintäkter och resultatposter Resultat efter finansiella poster Årets Resultat

31 REVISIONSBERÄTTELSE Till förbundsstämman i Göteborg och Bohusläns Ridsportförbund. Org.nr Rapport om årsredovisningen Jag har utfört en revision av årsredovisningen för Göteborg och Bohusläns Ridsportförbund för år Styrelsens ansvar för årsredovisningen Det är styrelsen som har ansvaret för att upprätta en årsredovisning som ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen och för den interna kontroll som styrelsen bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Revisorernas ansvar Mitt ansvar är att uttala mig om årsredovisningen på grundval av min revision. Granskningen har utförts enligt god revisionssed i Sverige. Denna standard kräver att jag följer yrkesetiska krav samt planerar och utför revisionen för att uppnå rimlig säkerhet att årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta revisionsbevis om belopp och annan information i årsredovisningen. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland annat genom att bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som är relevanta för hur förbundet upprättar årsredovisningen för att ge en rättvisande bild i syfte att utforma granskningsåtgärder 31

32 som är ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i förbundets interna kontroll. En revision innefattar också en utvärdering av ändamålsenligheten i de redovisningsprinciper som har använts och av rimligheten i styrelsens uppskattningar i redovisningen, liksom en utvärdering av den övergripande presentationen i årsredovisningen. Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden. Uttalanden Enligt min uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av förbundets finansiella ställning per den 31 december 2014 och av dess finansiella resultat för året. Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar samt stadgar Utöver min revision av årsredovisningen har jag även utfört en revision av styrelsens förvaltning för Göteborg och Bohusläns Ridsportförbund för år Styrelsens ansvar Det är styrelsen som har ansvaret för förvaltningen. Revisorernas ansvar Mitt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala mig om förvaltningen på grundval av min revision. Jag har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Som underlag för mitt uttalande om ansvarsfrihet har jag utöver min revision av årsredovisningen granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i förbundet för att kunna bedöma om någon styrelseledamot har företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till försummelse som kan föranleda ersättningsskyldig. Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mitt uttalande. Uttalande Jag tillstyrker att förbundsstämman beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret. Göteborg den 29 mars 2015 Berne Okdahl Auktoriserad revisor 32

33 Verksamhetsplan för 2015 Samverkan i den nya regionsindelningen Arbetet kommer att fortsätta med ytterligare aktiviteter och möten under Målsättningen för 2015 är att vårt distrikt skall börja och utveckla samarbetet i den nya regionsindelningen med Västergötland, Värmland och Örebro. Halland kommer vi också att samarbeta med till viss del som vi gjort tidigare, samt också vara en ännu bättre samverkanspart till våra föreningar och klubbar. Samarbetet ger även de konsulenter och kanslister som arbetar i respektive distrikt större möjligheter till att förstärka sina nätverk. Medlemsmöten/styrelsemöten ute i distriktet Vi vill fortsätta att involvera våra medlemmar mer i vårt arbete, det finns en kunskap och kompetens ute bland våra medlemmar i distriktet som är mycket värdefull för oss och det som vi ska representera. Och om intresset finns så kommer vi i större utsträckning än tidigare bjuda in till deltagande i vårt arbete. Förhoppningsvis finns det även ett intresse från våra medlemsorganisationer att veta mer om vad vi gör och varför, och kanske även varför vi inte gör vissa saker. Vi skall förlägga minst två styrelsemöten ute på våra medlemsföreningar i distrikten under 2015 Tillsammans stärker vi ridsporten Bland annat kan vi stärka ridsporten med arbetsmaterialet Vår Ridklubb det är ett material som hjälper ridklubben att komma igång med eller ta nya tag i det viktiga strategiska arbetet. Den lyfter Svenska Ridsportförbundets rika utbud och hjälper till att skapa en struktur i föreningen så det blir enklare att fördela arbetet. Vår ridklubb är fylld med tips och idéer för att det ideella arbetet ska bli lättare och fler ska kunna engagera sig. Vår Ridklubb är ett material som föreningen använder i sin egen takt och efter egna behov. Varje kapitel är fristående, vilket gör det möjligt att arbeta med dem i den ordning som önskas. Vi hoppas att pärmen kan visa att det är kul att jobba med föreningsutveckling och att det är viktigt. Att det finns en häftig kraft i den rörelse som skapas när många gör saker tillsammans, och vi vill skapa utbildningar utifrån Vår Ridklubb 33

34 Ungdomssektionen DUS uppgift är att stötta de som är unga och aktiva i ungdomssektionerna i vårt distrikt. DUS verkar också för att skapa goda kontakter och ordnar träffar och aktiviteter för de ungdomar som är aktiva i föreningarnas US. Under 2015 kommer vi anordna följande aktiviteter för distriktets ungdomar: Våren Bussresa till Skånes Ungdomsdag på Flyinge, 25 januari Årsmöte den 29 mars på Stenungsbaden Hejaklackstävling på vårens lagtävlingar Distriktsfinalen av Vi i stallet under maj månad US Proffs Hösten 2015 US-weekend Utse årets US och årets ungdomsledare i vårt distrikt Presentera DUS under Ungdomsledarkursen. Inspirationsträff Vi hoppas kunna förbättra kommunikationen med ungdomssektionerna ute i distriktet genom att fortsätta arbeta med vårt fadderklubbssystem där varje styrelsemedlem är ansvarig för kontakten med ett antal fadderklubbar. Vi ska också försöka delta mer frekvent på distriktsstyrelsens möten samt representera distriktet under Centrala ungdomssektionens aktiviteter. Hemsidan Hemsidan är en utav våra viktigaste kommunikationskanaler ut till våra medlemmar. Vi arbetar ständigt med att förbättra densamma och vår ambition är att den ska ge den service och information som våra medlemmar kan kräva genom sitt medlemskap i vårt distrikt. Vi ska under året sträva efter att ytterligare förbättra hemsidan och hålla medlemmarna uppdaterade och samtidigt upprätta tydliga instruktioner och vilka deadline som gäller för ev. publikation och tillkännagivande av olika slag. Besöksverksamheten/egentillsyn samt kvalitetsmärkning av föreningar med ridskoleverksamhet Ett nytt system för besöksverksamhet och kvalitetsmärkning infördes Två nya skyltar har tagits fram, liksom två checklistor som stöd för föreningarnas kvalitetsarbete. Svenska Ridsportförbundet har sedan lång tid säkrat kvalitén på medlemsföreningarnas ridskolor genom distriktens besöksverksamhet. Såväl hästhållning som anläggning och verksamheten synas i sömmarna. En övergång till det nya systemet görs inom en treårsperiod, till och med Alla föreningar som är anslutna till Svenska Ridsportförbundet får en medlemsskylt. Sedan kommer samtliga ridskolor med den gamla skyltmärkningen att besökas och erhålla uppdaterad märkning/kvalitetsmärkning när kvalitetskraven uppfyllts. Verksamheten, som främst sker via distriktens besöksgrupper, har gett oss en god standard på stall och hästhållning. 34

Göteborg och Bohusläns Ridsportförbunds

Göteborg och Bohusläns Ridsportförbunds Göteborg och Bohusläns Ridsportförbunds ÅRSBERÄTTELSE 2011 Göteborg och Bohusläns Ridsportförbund Årsmöte 29 mars, 2012 DAGORDNING 1. Upprop och fullmaktsgranskning samt fastställande av röstlängd 2. Fastställande

Läs mer

Göteborg och Bohusläns Ridsportförbunds

Göteborg och Bohusläns Ridsportförbunds Göteborg och Bohusläns Ridsportförbunds ÅRSBERÄTTELSE 2013 Göteborg och Bohusläns Ridsportförbund Årsmöte 24 mars, 2014 DAGORDNING 1. Upprop och fullmaktsgranskning samt fastställande av röstlängd 2. Fastställande

Läs mer

Göteborg och Bohusläns Ridsportförbunds

Göteborg och Bohusläns Ridsportförbunds Göteborg och Bohusläns Ridsportförbunds ÅRSBERÄTTELSE 2012 Göteborg och Bohusläns Ridsportförbund Årsmöte 21 mars, 2013 DAGORDNING 1. Upprop och fullmaktsgranskning samt fastställande av röstlängd 2. Fastställande

Läs mer

Göteborg och Bohusläns Ridsportförbunds

Göteborg och Bohusläns Ridsportförbunds Göteborg och Bohusläns Ridsportförbunds ÅRSBERÄTTELSE 2010 Göteborgs och Bohusläns Ridsportförbund Årsmöte 30 mars, 2011 DAGORDNING 1. Upprop och fullmaktsgranskning samt fastställande av röstlängd 2.

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse 2010 Verksamhets berättelse för 2010 Styrelsen för Örebro Läns Ridsportförbund får härmed avge verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2010. Ändamålet är att främja och utveckla

Läs mer

GÄVLEBORGS RIDSPORTFÖRBUND

GÄVLEBORGS RIDSPORTFÖRBUND ÅRSMÖTESPROTOKOLL för Gävleborgs Ridsportförbunds årsmöte på Högbo Ridklubb, Sandviken 2011.03.26 1. Mötet öppnas Distriktsordförande Eva Myrgren hälsar välkommen och förklarar mötet öppnat. Från Svenska

Läs mer

Redovisning enligt Föreningslagen 11 kap 9 1 kap. för. Legevind Ekonomisk Förening Räkenskapsåret

Redovisning enligt Föreningslagen 11 kap 9 1 kap. för. Legevind Ekonomisk Förening Räkenskapsåret Redovisning enligt Föreningslagen 11 kap 9 1 kap. för Legevind Ekonomisk Förening Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-11-01 2(6) Förvaltningsberättelse Information om verksamheten Föreningen har inte haft någon

Läs mer

Styrelsen. Utbildning DUS. Verksamhets- och förvaltningsberättelse. första priset.

Styrelsen. Utbildning DUS. Verksamhets- och förvaltningsberättelse. första priset. Verksamhetsberättelse 2014 - första priset. Verksamhets- och förvaltningsberättelse för 2014 Annat exempel är Hästkampen som genomfördes i samarbete med Kvinnerstaskolan med kesbergs Hästsportförenings

Läs mer

Vision: Skånes Ridsportförbund skall vara Svenska Ridsportförbundets mest ledande Distrikt i alla discipliner både vad gäller tävlingsarrangörer och

Vision: Skånes Ridsportförbund skall vara Svenska Ridsportförbundets mest ledande Distrikt i alla discipliner både vad gäller tävlingsarrangörer och Vision: vara Svenska Ridsportförbundets mest ledande Distrikt i alla discipliner både vad gäller tävlingsarrangörer och tävlingsutövare. Vi skall ligga i framkant i vår utbildningsverksamhet och verka

Läs mer

B L E K I N G E R I D S P O RTFÖR B U ND 2012

B L E K I N G E R I D S P O RTFÖR B U ND 2012 2012 B L E K I N G E R I D S P O RTFÖR B U ND 2012 STYRELSENS SAMMANSÄTTNING ANSVARSOMRÅDE Ordförande Christina Svensson press/media Vice ordförande Kristina Printzlow grenledare hoppning Ledamöter och

Läs mer

Arbetsordning och Uppdragsbeskrivningar för sektioner och kommittéer

Arbetsordning och Uppdragsbeskrivningar för sektioner och kommittéer Arbetsordning och Uppdragsbeskrivningar för sektioner och kommittéer Organisation Inom Hallands Ridsportförbund finns följande sektoner och kommittéer: Ungdomssektionen (DUS) Utbildning Tävlingssektionen

Läs mer

Tid (ca) Ärende Hänvisning 18:00 Välkommen! Presentation av Svenska Ridsportförbundet

Tid (ca) Ärende Hänvisning 18:00 Välkommen! Presentation av Svenska Ridsportförbundet PROGRAM Tid (ca) Ärende Hänvisning 18:00 Välkommen! Distriktets ordförande Gudrun Orava Presentation av Svenska Ridsportförbundet Ulf Brömster (SvRF) 18:35 En perfekt match? Samspel mellan häst och människa.

Läs mer

Linköpings Binh Dinh Klubb 2014-03-11. Årsmöte 2014. Kallelse till ÅRSMÖTE... 2. Verksamhetsberättelse 2013... 3. Resultat- och balansräkning...

Linköpings Binh Dinh Klubb 2014-03-11. Årsmöte 2014. Kallelse till ÅRSMÖTE... 2. Verksamhetsberättelse 2013... 3. Resultat- och balansräkning... Årsmöte 2014 Kallelse till ÅRSMÖTE... 2 Verksamhetsberättelse 2013... 3 Resultat- och balansräkning... 4 Revisorernas berättelse... 5 Verksamhetsplan... 5 Budget 2014... 7 Dessa handlingar är under granskning

Läs mer

Tidsplan. 14:00 17:00 Info ifrån kommittén Grupparbeten Redovisning grupparbeten Allmän diskussion. 17:30 och framåt Mingel Mat Fri lek

Tidsplan. 14:00 17:00 Info ifrån kommittén Grupparbeten Redovisning grupparbeten Allmän diskussion. 17:30 och framåt Mingel Mat Fri lek Tidsplan 14:00 17:00 Info ifrån kommittén Grupparbeten Redovisning grupparbeten Allmän diskussion 17:30 och framåt Mingel Mat Fri lek Vilka är vi i kommittén? Kontaktperson Klubb Roll Agneta Kindholm Hålta

Läs mer

ÅRSMÖTESPROTOKOLL. Hallands Ridsportförbunds årsmöte den 16 mars 2016 i Halmstad.

ÅRSMÖTESPROTOKOLL. Hallands Ridsportförbunds årsmöte den 16 mars 2016 i Halmstad. ÅRSMÖTESPROTOKOLL Hallands Ridsportförbunds årsmöte den 16 mars 2016 i Halmstad. Närvarande: Representanter från följande klubbar; Björbäcks Ryttarförening, Caprifolens Volitigeklubb, Eksätra Ryttarsällskap,

Läs mer

DUS ordnar träffar och aktiviteter för ungdomar som är aktiva inom distriktens klubbar.

DUS ordnar träffar och aktiviteter för ungdomar som är aktiva inom distriktens klubbar. VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR DISTRIKTETS UNGDOMSSEKTION 2010 DUS STYRELSEN 2010 UPPDRAG OCH VERKSAMHET Ordförande Vice ordf. Sekreterare Vice sekr. Kassör Övriga ledamöter Karolina Peterson Louise Bergström

Läs mer

Förslag till årsmötet 2015 Personinformation

Förslag till årsmötet 2015 Personinformation Distriktsstyrelsen Kristina Girhagen, Sollefteå. Egen företagare inom hästnäringen. Driver Björklunden och är sedan förra året ägare och ridskolechef på Sollefteå Ridskola. Har suttit med i Mittsvenska

Läs mer

3:e november i Vara. Kl 17.30 21.00 Tre aktiviteter för dig som är förtroendevald eller anställd i förening i Västergötland.

3:e november i Vara. Kl 17.30 21.00 Tre aktiviteter för dig som är förtroendevald eller anställd i förening i Västergötland. 3:e november i Vara Kl 17.30 21.00 Tre aktiviteter för dig som är förtroendevald eller anställd i förening i Västergötland. Distriktshöstmöte med val till våra sektioner mm Tävlingstermin våren 2016, planering

Läs mer

Årsredovisning. S.Y.F Ytservice AB. räkenskapsåret. för. Org nr

Årsredovisning. S.Y.F Ytservice AB. räkenskapsåret. för. Org nr Årsredovisning för S.Y.F Ytservice AB räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 1(7) S.Y.F Ytservice AB Styrelsen för SXF Ytservice AB avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01 2015-12-31.

Läs mer

VERK SAM HETS BERÄT TELSE

VERK SAM HETS BERÄT TELSE VERK SAM HETS BERÄT TELSE 1 2012 ÖREBRO LÄNS RIDSPORTFÖRBUND Verksamhets- och förvaltningsberättelse för 2012 verksamheten Styrelsen för Örebro Läns Ridsportförbund får härmed lämna berättelse för verksamhetsåret

Läs mer

Årsredovisning. Leader Södertälje Landsbygd

Årsredovisning. Leader Södertälje Landsbygd Årsredovisning för Leader Södertälje Landsbygd 802447-2121 Räkenskapsåret 2012 1 (8) Styrelsen för Leader Södertälje Landsbygd får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse

Läs mer

ÅRSREDO VISNING. rör. Bostadsrättsföreningen Kastanjegården på Gotland. Org.nr. 769624-9122

ÅRSREDO VISNING. rör. Bostadsrättsföreningen Kastanjegården på Gotland. Org.nr. 769624-9122 ÅRSREDO VISNING rör Bostadsrättsföreningen Kastanjegården på Gotland Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2015

Verksamhetsberättelse 2015 VÄRMLANDS UNGDOMSSEKTIONSSTYRELSE VÄRMLANDS UNGDOMSSEKTIONSSTYRELSE Styrelsen har år 2015 bestått av nio personer från olika klubbar i Värmland: Ordförande: Elin Fridlund Vice ordförande: Lisa Värnefors

Läs mer

Att vara ett brett stöd för länets ridklubbar och forma verksamheten efter medlemsföreningarnas önskemål och behov.

Att vara ett brett stöd för länets ridklubbar och forma verksamheten efter medlemsföreningarnas önskemål och behov. Dalarnas Ridsportförbund Verksamhetsplan 2017 Distriktens roll/distriktens idé (från basutbud för distrikten) Att vara samarbetsorganisation för klubbarna i sitt distrikt. Att ta till vara klubbarnas intresse

Läs mer

Västergötlands Ridsportförbund Verksamhetsinriktning med ekonomisk plan

Västergötlands Ridsportförbund Verksamhetsinriktning med ekonomisk plan Västergötlands Ridsportförbund Verksamhetsinriktning med ekonomisk plan DS, TS, RUS, FUS och DUS Distriktens roll / Distriktens idé Närhet till medlemmarna (föreningarna) dvs. lokalkännedom är en viktig

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2015

VERKSAMHETSPLAN 2015 VERKSAMHETSPLAN 2015 1 Möten och konferenser, för föreningsstyrelse och sektioner Aktivitet Program, innehåll Målgrupp Distriktsårsmöte Stadgeenligt innehåll, med bl a val till Distriktsstyrelsen och fastställande

Läs mer

Underskrifter Sekreterare... 1-27 Agneta Lidin

Underskrifter Sekreterare... 1-27 Agneta Lidin sid 1 (9) Plats och tid Scandic Hotel, Luleå, lördagen den 29 mars 2014 kl. 13 00-15 00 Beslutande Närvarande ombud: Enligt särskild upprättad röstlängd Övriga närvarande Från SvRF: Eva Myrgren, styrelseledamot

Läs mer

Protokoll fört vid Borås Fältrittklubbs årsmöte

Protokoll fört vid Borås Fältrittklubbs årsmöte Protokoll fört vid Borås Fältrittklubbs årsmöte Ämne: Mötesordförande: Ordförande: Ridhus Chef: Årsmöte Borås Fältrittklubb Pia Kilbo Nanette Espinasse Sara Eriksson Datum: 2016-02-28 Plats: Borås Fältrittklubb,

Läs mer

Årsredovisning. för. Sanda Västergarn Fiber Ekonomisk förening 769623-5816

Årsredovisning. för. Sanda Västergarn Fiber Ekonomisk förening 769623-5816 Årsredovisning för Sanda Västergarn Fiber Ekonomisk förening 769623-5816 Styrelsen får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 212-1-1-212-12-31. Innehållsförteckning

Läs mer

Nyhetsbrev KÅRF SENASTE NYTT FRÅN STYRELSEN. Övrig info

Nyhetsbrev KÅRF SENASTE NYTT FRÅN STYRELSEN. Övrig info Ditt fö retag Nyhetsbrev KÅRF SENASTE NYTT FRÅN STYRELSEN TITTA IN I STYRELSEARBETET Vi har styrelsemöte i slutet av varje månad och vill gärna ha synpunkter och idéer från er alla som vi kan ta med i

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011 Hallands Ridsportsförbunds Ungdomssektion. Verksamhetsberättelse Hallands Ridsportförbund - Ungdomssektionen 2011

Verksamhetsberättelse 2011 Hallands Ridsportsförbunds Ungdomssektion. Verksamhetsberättelse Hallands Ridsportförbund - Ungdomssektionen 2011 Verksamhetsberättelse Hallands Ridsportförbund - Ungdomssektionen 2011 1 Mål för verksamheten: Samverka med klubbarnas ungdomssektioner, dels genom personlig kontakt och vid stormöten, ordförande konferenser,

Läs mer

Från tävlingskonferensen Lövånger 13 november 2014

Från tävlingskonferensen Lövånger 13 november 2014 Från tävlingskonferensen Lövånger 13 november 2014 Tack till alla medverkande! Bakgrund: Med anledning av den rådande situationen i Västerbottens Ridsportförbund, där tävlingsorganisation för närvarande

Läs mer

Protokoll fört vi TS-möte den 24 september 2012 på Skultagårdens Ryttarförening, Varberg.

Protokoll fört vi TS-möte den 24 september 2012 på Skultagårdens Ryttarförening, Varberg. Protokoll fört vi TS-möte den 24 september 2012 på Skultagårdens Ryttarförening, Varberg. Närvarande: Helen Larsson, Yvonne Johansson, Ingela Lindgren, Jeanette Sande, Karin Nylander, Glenn J Unger, Ulrika

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012. Värmlands Ridsportförbunds Ungdomssektion

Verksamhetsberättelse 2012. Värmlands Ridsportförbunds Ungdomssektion Verksamhetsberättelse 2012 Värmlands Ridsportförbunds Ungdomssektion 2012 har varit ett händelserikt år med några nyförvärv i DUS styrelse, många aktiviteter och inspirerande träffar/utbyten. Nedan följer

Läs mer

Förslag till årsmötet 2014 2014-03-07

Förslag till årsmötet 2014 2014-03-07 Personinformation Distriktsstyrelsen Foto: Mittsvenska Kristina Girhagen, Sollefteå. Egen företagare inom hästnäringen. Driver Björklunden och är sedan förra året ägare och ridskolechef på Sollefteå Ridskola.

Läs mer

Årsredovisning. MX-ONE Usergroup

Årsredovisning. MX-ONE Usergroup Årsredovisning för MX-ONE Usergroup 802015-5373 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för MX-ONE Usergroup får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Förslag till vinstdisposition

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Carina Sundström

Underskrifter Sekreterare Carina Sundström sid 1 (9) Plats och tid kl. 14 45-15 35 Scandic Hotel, Luleå, lördagen den 19 mars 2016 Beslutande Närvarande ombud: Enligt särskild upprättad röstlängd Övriga närvarande Från SvRF: Emma Olsson-Björs,

Läs mer

Verksamhetsberättelse Distriktungdomssektionen 2012

Verksamhetsberättelse Distriktungdomssektionen 2012 Verksamhetsberättelse Distriktungdomssektionen 2012 Innehållsförteckning Ordförande har ordet 3 DUS STYRELSEN 2012 4 SAMMANTRÄDEN UNDER ÅRET 4 DUS VERKSAMHET UNDER 2012 5 DUS årsmöte 5 US-campen 5 Vi i

Läs mer

Förslag till dagordning. 1 Fastställande av röstlängd för mötet. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet

Förslag till dagordning. 1 Fastställande av röstlängd för mötet. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet Att fastställas vid årsmöte med Föreningsalliansen i Staffanstorp den 29 mars 2016. Dagordningens innehåll regleras av stadgarna 19 Ärenden vid årsmötet Förslag till dagordning 1 Fastställande av röstlängd

Läs mer

Arsredovisning. Stiftelsen for njursjuka

Arsredovisning. Stiftelsen for njursjuka Arsredovisning for Stiftelsen for njursjuka 802425-9171 Rakenskapsaret 2014 1 (7) Styrelsen for Stiftelsen for njursjuka far harmed avge arsredovisning for rakenskapsaret 2014. Forvaltningsberattelse I

Läs mer

Wiskansfiber ekonomisk förening

Wiskansfiber ekonomisk förening Årsredovisning för Wiskansfiber ekonomisk förening Räkenskapsåret 2014-05-20-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltnings- och verksamhetsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda

Läs mer

ALE ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012

ALE ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012 Ale Energi AB ägs till 9 procent av Ale kommun och till 91 procent av Göteborg Energi AB. Företaget är moderföretag till Ale Fjärrvärme AB som ägs till 100 procent. ALE ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012 Innehåll

Läs mer

Slutredovisning för. Legevind Ekonomisk Förening 769601-6257. Likvidationstid 2011-11-02-2012-05-31

Slutredovisning för. Legevind Ekonomisk Förening 769601-6257. Likvidationstid 2011-11-02-2012-05-31 1(5) Slutredovisning för Legevind Ekonomisk Förening Likvidationstid 2011-11-02-2012-05-31 2(5) Förvaltningsberättelse Information om verksamheten Likvidatorn för Legevind Ekonomisk Förening får härmed

Läs mer

Förslag till årsmötet 2013 2013-03-11. Information från Mittsvenska Ridsportförbundets valberedning

Förslag till årsmötet 2013 2013-03-11. Information från Mittsvenska Ridsportförbundets valberedning Information från Mittsvenska Ridsportförbundets valberedning Valberedningen har nu kommit fram till sitt förslag efter att ha haft diskussioner om kompetens, geografisk spridning etc. hos de ledamöter

Läs mer

STOCKHOLMS LÄNS RIDSPORTFÖRBUND. Årsmöte den 18 mars 2015

STOCKHOLMS LÄNS RIDSPORTFÖRBUND. Årsmöte den 18 mars 2015 STOCKHOLMS LÄNS RIDSPORTFÖRBUND Årsmöte den 18 mars 2015 HÄLSNING FRÅN ORDFÖRANDEN 2014 ÄNNU ETT HÄNDELSERIKT ÅR Vårt förbund står på en stabil grund med en omfattande verksamhet Den ideella föreningen

Läs mer

Revisionsberättelse Till årsstämman i 24 Mobile Advertising Solutions AB, org. nr 556693-7958 Rapport om årsredovisningen och koncernredovisningen Vi har utfört en revision av årsredovisningen och koncernredovisningen

Läs mer

Klicka här för att ändra format på bakgrundsrubriken

Klicka här för att ändra format på bakgrundsrubriken Klicka här för att ändra format Klicka här för att ändra format på Mål och vision Nivå Västmanlands två Ridsportförbund 2011-01-18 Nivå fyra Fastställd av distriktsstyrelsen 11 1 Klicka här för Innehåll

Läs mer

GOBIGAS AB ÅRSREDOVISNING 2015 FEL LAYOUT! SKRIV UT PDF-VERSION!

GOBIGAS AB ÅRSREDOVISNING 2015 FEL LAYOUT! SKRIV UT PDF-VERSION! ÅRSREDOVISNING 2015 FEL LAYOUT! SKRIV UT PDF-VERSION! GoBiGas AB Årsredovisning 2015 Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Finansiella rapporter 4 Resultaträkningar 4 Balansräkningar 5 Rapport över förändring

Läs mer

Protokoll Årsmöte Vinslövs RyttarFörening Lördagen den 20 februari i cafeterian Stora Ridhuset.

Protokoll Årsmöte Vinslövs RyttarFörening Lördagen den 20 februari i cafeterian Stora Ridhuset. Protokoll Årsmöte Vinslövs RyttarFörening Lördagen den 20 februari i cafeterian Stora Ridhuset. Närvarande: 25 deltagare. 1. Årsmötets öppnande Ordförande Robin Gustavsson hälsade välkommen och öppnade

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2015 och kallelse till årsmöte

Verksamhetsberättelse 2015 och kallelse till årsmöte Verksamhetsberättelse 2015 och kallelse till årsmöte 1 Kallelse Härmed kallas du till årsmöte för Täby galopps ponnyklubb i klubbrummet på Stall Lilla Rörby Söndagen den 14 februari 2016, kl 13.00 Dagordning

Läs mer

Årsredovisning. Skottanet Ekonomisk Förening

Årsredovisning. Skottanet Ekonomisk Förening Årsredovisning för Skottanet Ekonomisk Förening Räkenskapsåret 2009 Skottanet Ekonomisk Förening 1(7) Styrelsen för Skottanet Ekonomisk Förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009.

Läs mer

Årsredovisning. Swedish Eventing

Årsredovisning. Swedish Eventing Årsredovisning för Swedish Eventing 802495-1363 Räkenskapsåret 2016 1 (7) Styrelsen för Swedish Eventing, med säte i Örebro, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2016. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Persikan 10:an Bostadsrättsförening

Persikan 10:an Bostadsrättsförening Årsredovisning för Persikan 10:an Bostadsrättsförening Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Redovisningsprinciper och

Läs mer

Hallands Distriktets Ungdomssektion DUS Verksamhetsberättelse 2010. Verksamhetsberättelse, Hallands Ridsportförbund, Ungdomssektionen 2010

Hallands Distriktets Ungdomssektion DUS Verksamhetsberättelse 2010. Verksamhetsberättelse, Hallands Ridsportförbund, Ungdomssektionen 2010 Hallands Distriktets Ungdomssektion DUS Verksamhetsberättelse 2010 Mål för verksamheten: Samverka med klubbarnas ungdomssektioner, dels genom personlig kontakt och vid stormöten, ordförande konferenser,

Läs mer

- STADGAR - SVENSKA KARATEFÖRBUNDET VÄSTRA

- STADGAR - SVENSKA KARATEFÖRBUNDET VÄSTRA - STADGAR - SVENSKA KARATEFÖRBUNDET VÄSTRA BAKGRUND Svenska Karateförbund Västra (SKV) bildades som Specialdistriktsförbund (SDF) 2010-XX-XX mot bakgrund av att Svenska Karateförbundet vid Riksidrottsmötet

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012 Org nr 556760-0126 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 5 Om inte annat

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE. Styrelsen för Nordmalings Ridklubb avger härmed följande verksamhetsberättelse för verksamhetsåret

VERKSAMHETSBERÄTTELSE. Styrelsen för Nordmalings Ridklubb avger härmed följande verksamhetsberättelse för verksamhetsåret VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2016 Styrelsen för Nordmalings Ridklubb avger härmed följande verksamhetsberättelse för verksamhetsåret Nordmalings Ridklubb är en ideell förening som är ansluten till Svenska Ridsportförbundet,

Läs mer

Kallelse till årsmöte i Tyresö Golfklubb Måndagen den 31 mars 2014 kl Golfrestaurangen Spis & Vin vid Tyresö Golf

Kallelse till årsmöte i Tyresö Golfklubb Måndagen den 31 mars 2014 kl Golfrestaurangen Spis & Vin vid Tyresö Golf 1 Kallelse till årsmöte i Tyresö Golfklubb Måndagen den 31 mars 2014 kl. 19.00 Golfrestaurangen Spis & Vin vid Tyresö Golf Innehållsförteckning SID 2: FÖREDRAGNINGSLISTA / STYRELSE / REVISION / VALBEREDNING

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Falköping

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Falköping 1(8) Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Falköping 1 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Falköping 1 får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31

Läs mer

ARSREDOVISNING. för. BRF'LF Huset i HudiksYall Org.nr. 769618-4493

ARSREDOVISNING. för. BRF'LF Huset i HudiksYall Org.nr. 769618-4493 Upprättad av: Bjuråkers Bokftiringstjänst AB KöpmangatanlT 820 60 Delsbo tei.0653-16240 info@bjurbok.se ARSREDOVISNING för BRF'LF Huset i HudiksYall Styrelsen får härmed avlärnna årsredovisning ftir räkenskapsåret

Läs mer

Normalstadgar för specialdistriktsförbund (SDF) inom Svenska Ridsportförbundet

Normalstadgar för specialdistriktsförbund (SDF) inom Svenska Ridsportförbundet Sida 1 av 7 Normalstadgar för specialdistriktsförbund (SDF) inom Svenska Ridsportförbundet Fastställda av förbundsstyrelsen 2015-01-23 Sida 2 av 7 Normalstadgar för specialdistriktsförbund (SDF) inom Svenska

Läs mer

ÅRSMÖTESPROTOKOLL För verksamhetsåret 2015, fört den 21/ Klockargården Tällberg

ÅRSMÖTESPROTOKOLL För verksamhetsåret 2015, fört den 21/ Klockargården Tällberg ÅRSMÖTESPROTOKOLL För verksamhetsåret 2015, fört den 21/2 2016. Klockargården Tällberg STYRELSE Mötesordförande: Eva Eriksson (till 7) Pierre Ellison (fr. 7) Mötessekreterare: Brittmarie Jonsson 1. Årsmötets

Läs mer

IDROTTSLYFTETS FÖRENINGSSTÖD 2016

IDROTTSLYFTETS FÖRENINGSSTÖD 2016 IDROTTSLYFTETS FÖRENINGSSTÖD 2016 Föreningen har möjlighet att söka stöd både till fria satsningar och färdiga paket. Nedan följer exempel på projekt som faller inom ramen för Idrottslyftet 2016 som förhoppningsvis

Läs mer

Linköpings Binh Dinh Klubb 2015-03-24. Årsmöte 2015. Kallelse till ÅRSMÖTE... 2. Verksamhetsberättelse 2014... 3

Linköpings Binh Dinh Klubb 2015-03-24. Årsmöte 2015. Kallelse till ÅRSMÖTE... 2. Verksamhetsberättelse 2014... 3 Årsmöte 2015 Kallelse till ÅRSMÖTE... 2 Verksamhetsberättelse 2014... 3 Resultat- och balansräkning 2014... 4 Revisorernas berättelse... 6 Verksamhetsplan... 8 Budget 2015... 8 Dessa handlingar är under

Läs mer

PROTOKOLL. Årsmöte 2012. Tid: 1 Mars 2012. Vindelngallerian, Vindeln. 1 Mötets öppnande. Förbundets representanter har ordet.

PROTOKOLL. Årsmöte 2012. Tid: 1 Mars 2012. Vindelngallerian, Vindeln. 1 Mötets öppnande. Förbundets representanter har ordet. PROTOKOLL Årsmöte 2012 Tid: 1 Mars 2012 Plats: Vindelngallerian, Vindeln 1 Mötets öppnande. Förbundets representanter har ordet. Ordförande Roger hälsar välkommen och förklarar årsmötet öppnat. SvRF representerades

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2014 Verksamhetsplan 2015

Verksamhetsberättelse 2014 Verksamhetsplan 2015 VÄSTERGÖTLANDS RIDSPORTFÖRBUND Verksamhetsberättelse 2014 Verksamhetsplan 2015 1 Innehållsförteckning 3 Ordförande har ordet 4 Styrelsen 5 Verksamhetsplan 2014 med avstämning 6 Nedslag i verksamheten 8

Läs mer

Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden

Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden Årsredovisning för Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden 1(6) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden, får härmed avge

Läs mer

Verksamhetsplan Västerbottens Ridsportförbund

Verksamhetsplan Västerbottens Ridsportförbund Verksamhetsplan 2017 Västerbottens Ridsportförbund Verksamhetsplan 2017 en efter föreningarnas föreningarna möjlighet Västerbottens att Ridsportförbund Verksamhetsidé/Syfte vara samarbetsorganisation för

Läs mer

STUK Bar och Restaurang, Luleå lördagen den 20 mars 2010 kl Underskrifter Sekreterare Agneta Lidin

STUK Bar och Restaurang, Luleå lördagen den 20 mars 2010 kl Underskrifter Sekreterare Agneta Lidin sid 1 (8) Plats och tid STUK Bar och Restaurang, Luleå lördagen den 20 mars 2010 kl. 12 00-13 00 Beslutande Närvarande ombud: Enligt särskild upprättad röstlängd Utses att justera Tage Routuvaara Elisabeth

Läs mer

Årsberättelse för Alleby Ridklubb Verksamhetsåret 2016

Årsberättelse för Alleby Ridklubb Verksamhetsåret 2016 Årsberättelse för Alleby Ridklubb Verksamhetsåret 2016 Sida 1 av 9 1. Klubben Alleby Ridklubb är en ideell förening som är medlem i Svenska Ridsportförbundet. Klubben är belägen i Torslanda, Göteborgs

Läs mer

Februari Repkurs dressyr Kerstin Tell och Pia Lundmark. Mars Ridinstruktörskurs Magdalena, Malin och Linda

Februari Repkurs dressyr Kerstin Tell och Pia Lundmark. Mars Ridinstruktörskurs Magdalena, Malin och Linda VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2010 Allmän information Medlemsantal Kvinnor Män 0-6 år 7 3 7-12 år 60 7 13-20 år 95 6 21-40 år 67 13 40 > 50 26 279 55 Styrelsen Ordförande Vice ordförande Sekreterare Kassör Övriga

Läs mer

FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA OCH BEHANDLINGSORDNING

FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA OCH BEHANDLINGSORDNING FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA OCH BEHANDLINGSORDNING Punkt Ärende Hänvisning mm. 10.00 Välkomstanförande Medaljörerna hedras Stämmans öppnande Svenska Ridsportförbundets ordförande Anders Mellberg Öppningsanförande

Läs mer

Allmänna bestämmelser för Distriktsmästerskap i Stockholms Län År/tidsperiod 2015 Gemensamma

Allmänna bestämmelser för Distriktsmästerskap i Stockholms Län År/tidsperiod 2015 Gemensamma Allmänna bestämmelser för Distriktsmästerskap i Stockholms Län Gemensamma Deltagare i DM måste tävla för klubb som är ansluten till Stockholms bestämmelser Läns Ridsportförbund StRF. DM och -DM arrangeras

Läs mer

Verksamhets- och förvaltningsberättelse

Verksamhets- och förvaltningsberättelse 1 2011 Verksamhets- och förvaltningsberättelse 2 Styrelsen Styrelsearbetet har letts av ordförande Hans Jansson och styrelseledamöterna Gun Ehnvik, Per Willén, Lina Östlund-Lagerström, Annica Kårelius,

Läs mer

Innehåll. Dagordning årsmöte 2015-03-22

Innehåll. Dagordning årsmöte 2015-03-22 Verksamhetsberättelse 2014 1 Innehåll o Dagordning o Inledning och kort bakgrund om föreningen o Styrelseberättelse o Årsberättelse 2014 o Resultaträkning o Balansräkning o Revisionsberättelse Dagordning

Läs mer

GoBiGas AB Årsredovisning 2014

GoBiGas AB Årsredovisning 2014 GoBiGas AB Årsredovisning 2014 Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Finansiella rapporter 4 Resultaträkningar 4 Balansräkningar 5 Rapport över förändring i eget kapital 6 Noter 7 Revisionsberättelse 9 Granskningsrapport

Läs mer

Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27

Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27 Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27 1 Namn och Distriktets namn och geografiska verksamhetsområde geografiskt fastställs av Autism- och Aspergerförbundets

Läs mer

1 Mötets öppnande. Förbundets representanter har ordet. Ordförande Roger hälsar välkommen och förklarar årsstämman öppnat.

1 Mötets öppnande. Förbundets representanter har ordet. Ordförande Roger hälsar välkommen och förklarar årsstämman öppnat. Protokoll PROTOKOLL Årsstämman 2013 Tid: 17 Mars 2013 Plats: Ansia konferens, Lycksele 1 Mötets öppnande. Förbundets representanter har ordet. Ordförande Roger hälsar välkommen och förklarar årsstämman

Läs mer

Sofie Petersson, Ordförande 070 377 02 27 Sofie.petersson91@hotmail.com

Sofie Petersson, Ordförande 070 377 02 27 Sofie.petersson91@hotmail.com Sofie Petersson, Ordförande 070 377 02 27 Sofie.petersson91@hotmail.com Sofie är 21 år och sitter som ordförande i DUS Värmland för året 2012. Hon har varit aktiv i DUS sedan 2007 där hon tidigare suttit

Läs mer

Swedish Showjumpers Owners Club (SSOC).

Swedish Showjumpers Owners Club (SSOC). STADGAR FÖR FÖRENINGEN Swedish Showjumpers Owners Club (SSOC). 1 Föreningens firma Föreningens firma är; Swedish Showjumpers Owners Club (SSOC) 2 Föreningens ändamål Föreningen är en sammanslutning för

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Dalarnas Judoförbund 2014-01-01 13-31

Verksamhetsberättelse för Dalarnas Judoförbund 2014-01-01 13-31 Verksamhetsberättelse för Dalarnas Judoförbund 2014-01-01 13-31 Anslutna föreningar I Dalarnas Judoförbund finns 10 stycken klubbar anslutna till Dalarnas Judoförbund, och över 650 medlemmar. Borlänge

Läs mer

Årsredovisning för. Woodlands Golfklubb 837600-6501. Räkenskapsåret 2013-10-01-2014-09-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Woodlands Golfklubb 837600-6501. Räkenskapsåret 2013-10-01-2014-09-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Woodlands Golfklubb Räkenskapsåret 2013-10-01-2014-09-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Redovisningsprinciper och bokslutskommentarer

Läs mer

Årsmöte Norra Bohusläns Sportryttarförening

Årsmöte Norra Bohusläns Sportryttarförening Årsmöte Norra Bohusläns Sportryttarförening Tid och plats 3/2-2017, Kl:19.00 på Husebo Gård Närvarande Mai-Britt Johannessen Petra Palm Monica Karlsson Josefin Samuelsson Jon Kleppe Celine Kleppe Nadine

Läs mer

Välkommen till Möja Turistförenings ordinarie årsmöte söndag 29 april 2012 kl 14.00 i Möjahallen, Möja Förslag till dagordning

Välkommen till Möja Turistförenings ordinarie årsmöte söndag 29 april 2012 kl 14.00 i Möjahallen, Möja Förslag till dagordning VERKSAMHETSBERÄTTELSE2011 Välkommen till Möja Turistförenings ordinarie årsmöte söndag 29 april 2012 kl 14.00 i Möjahallen, Möja Förslag till dagordning 1. Mötets öppnande 2. Val av ordförande, sekreterare

Läs mer

Förslag till årsmötet 2014 2014-03-07. Information från Mittsvenska Ridsportförbundets valberedning

Förslag till årsmötet 2014 2014-03-07. Information från Mittsvenska Ridsportförbundets valberedning Information från Mittsvenska Ridsportförbundets valberedning Valberedningen har nu kommit fram till sitt förslag. Till valberedningen har endast fyra nomineringar inkommit och därför finns det i dagsläget

Läs mer

DMBK kallar medlemmar till årsmöte lördag den 16 mars 2013 klockan 11.00.

DMBK kallar medlemmar till årsmöte lördag den 16 mars 2013 klockan 11.00. Kallelse DMBK kallar medlemmar till årsmöte lördag den 16 mars 213 klockan 11.. Plats: Lilla Västanbergsvägen 24 Dagordning 1. Upprop och fastställande av röstlängd för mötet. 2. Fråga om mötet har utlysts

Läs mer

PROTOKOLL FÖR ÅRSMÖTE

PROTOKOLL FÖR ÅRSMÖTE PROTOKOLL FÖR ÅRSMÖTE 2015 Årsmötesprotokoll för Svenska Ridtravarförbundet 2015 Plats: Sala stadsbibliotek Tid: Lördagen den 21 mars 2014, kl. 15.15. Närvarande: Valery Ahlrot, Kristina Lind, Annika Toth,

Läs mer

STADGAR. Malmö mot Diskriminering. Stadgar för. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö

STADGAR. Malmö mot Diskriminering. Stadgar för. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Malmö mot Diskriminering Stadgar för Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Antagna vid årsmöte 2010-09-22 STADGAR Malmö mot Diskriminering Malmö

Läs mer

BÖRJA TÄVLA FÖR RYTTARE OCH KUSKAR MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING

BÖRJA TÄVLA FÖR RYTTARE OCH KUSKAR MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING BÖRJA TÄVLA FÖR RYTTARE OCH KUSKAR MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING BÖRJA TÄVLA! Det här häftet är en vägledning för personer med funktionsnedsättning som vill börja tävla. Tävla kan man göra på olika nivåer och

Läs mer

Trafikförsäkringsföreningen

Trafikförsäkringsföreningen Trafikförsäkringsföreningen årsredovisning 2014 Trafikförsäkringsföreningen Trafikförsäkringsföreningen (TFF) är ett samarbetsorgan för Sveriges trafikförsäkringsbolag. TFF bidrar till trygghet och rättvisa

Läs mer

Göteborg och Bohusläns Ridsportförbund s

Göteborg och Bohusläns Ridsportförbund s Göteborg och Bohusläns Ridsportförbund s ÅRSBERÄTTELSE 2016 Göteborg och Bohusläns Ridsportförbund Årsmöte 29 mars, 2017 DAGORDNING 1. Upprop och fullmaktsgranskning samt fastställande av röstlängd 2.

Läs mer

STADGAR. Antagna av distriktsårsmötet Antagna av distriktsårsmötet

STADGAR. Antagna av distriktsårsmötet Antagna av distriktsårsmötet 1 STADGAR 2 STADGAR FÖR VÄSTMANLANDS RIDSPORTFÖRBUND (VRF) Kapitel 1 Allmänna bestämmelser 1 Uppgift Västmanlands Ridsportförbund (VRF) är en ideell förening, och ska arbeta som Svenska Ridsportförbundets

Läs mer

VERKSAMHETSRAPPORT BESÖKSGRUPPEN 2012

VERKSAMHETSRAPPORT BESÖKSGRUPPEN 2012 VERKSAMHETSRAPPORT BESÖKSGRUPPEN 2012 VÄSTERGÖTLANDS RIDSPORTFÖRBUND Besöksgruppens funktion Besöksgruppen fungerar som en rådgivande, inspekterande och kontrollerande resurs till distriktets anslutna

Läs mer

Innehåll Fel! Bokmärket är inte definierat.

Innehåll Fel! Bokmärket är inte definierat. Verksamhetsplan Mälaröarnas ridklubb (MäRK) 2013 Innehåll Allmänt... 3 Verksamhetsidé... 4 Mål... 4 Verksamhet 2013... 6 Ridskolan... 6 Anläggning... 6 Utevolt... 6 Parkering... 6 Ridhus... 6 Klubbhus...

Läs mer

Solna Fältrittklubb värdegrund, vision och mål

Solna Fältrittklubb värdegrund, vision och mål 1 Solna Fältrittklubb värdegrund, vision och mål Från och med 2010 bedrivs Solna Fältrittklubbs verksamhet utifrån en fastslagen värdegrund och vision, och med tydliga och konkreta mål. Värdegrunden, visionen

Läs mer

Årsberättelse för Alleby Ridklubb Verksamhetsåret 2014

Årsberättelse för Alleby Ridklubb Verksamhetsåret 2014 Årsberättelse för Alleby Ridklubb Verksamhetsåret 2014 Sida 1 av 8 1. Klubben Alleby Ridklubb är en ideell förening som är medlem i Svenska Ridsportförbundet. Klubben är belägen i Torslanda, Göteborgs

Läs mer

Organisationsstruktur, arbetsordning samt arbetssätt för Upplands Ridsportförbund

Organisationsstruktur, arbetsordning samt arbetssätt för Upplands Ridsportförbund Organisationsstruktur, arbetsordning samt arbetssätt för Upplands Ridsportförbund Framlagd till beslut på årsmöte 2015 Dagordningen punkt 16 Styrelsens förslag Bakgrund Under 2008 och 2009 genomförde den

Läs mer

Verksamhetsplan Stockholms Läns Ridsportförbund

Verksamhetsplan Stockholms Läns Ridsportförbund Stockholms Läns Ridsportförbund Stockholms Läns Ridsportförbund Verksamhetsidé/Syfte Att vara samarbetsorganisation för föreningarna i distriktet. Att ta till vara föreningarnas intresse i samhället inom

Läs mer

Svenska Ridsportförbundet

Svenska Ridsportförbundet Svenska Ridsportförbundet SvRF idag Svenska Ridsportförbundet har till uppgift att främja ridningen, körningen och ridsporten i alla dess grenar samt därtill anknuten verksamhet nationellt och internationellt.

Läs mer

PROTOKOLL fört vid Gymnastikförbundet Stockholms 90:e årsmöte söndagen den 22 mars 2010

PROTOKOLL fört vid Gymnastikförbundet Stockholms 90:e årsmöte söndagen den 22 mars 2010 PROTOKOLL fört vid Gymnastikförbundet Stockholms 90:e årsmöte söndagen den 22 mars 2010 Närvarande: Ett 35-tal representanter från föreningar, styrelsen, kommittéer och kansli. Mötets öppnande Birgitta

Läs mer