Göteborg och Bohusläns Ridsportförbunds

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Göteborg och Bohusläns Ridsportförbunds"

Transkript

1 Göteborg och Bohusläns Ridsportförbunds ÅRSBERÄTTELSE 2010

2 Göteborgs och Bohusläns Ridsportförbund Årsmöte 30 mars, 2011 DAGORDNING 1. Upprop och fullmaktsgranskning samt fastställande av röstlängd 2. Fastställande av föredragningslista för mötet 3. Fråga om mötets behöriga utlysande 4. Val av ordförande för mötet 5. Anmälan av styrelsens val av sekreterare för mötet 6. Val av två protokolljusterare samt val av två rösträknare 7. Behandling av verksamhets- och förvaltningsberättelser Distriktsstyrelsens verksamhetsberättelse för 2010 Distriktsstyrelsens förvaltningsberättelse för 2010 Distriktets revisorers berättelse för samma tid 8. Fråga om ansvarsfrihet för distriktsstyrelsens förvaltning 9. Val av ordförande i distriktet, för en tid av ett år. Fastställande av antal övriga ledamöter, dock lägst 6 och högst 12 stycken jämte 3 5 suppleanter 10. Val av övriga ledamöter och suppleanter 11. Anmälan av ungdomsrepresentant (under 26 år) vald av distriktets ungdomssektions årsmöte att ingå som ordinarie ledamot i styrelsen för en tid på ett år, jämte personlig suppleant för samma tid 12. Val av en revisor och personliga suppleant med uppgift att granska verksamhet, räkenskaper och förvaltning inom distriktet för en tid av ett år 13. Val av ordförande och 2 ledamöter i valberedningen 14. Beslut om val av ombud och suppleanter till förbundsstämman 15. Beslut om val av ombud och suppleanter till RF-distriktets årsmöte (VSIF) 16. Behandling av förslag (motioner) som inkommit i den ordning som anges i 13 samt av distriktsstyrelsens förslag 17. Beslut om årsavgift 18. Verksamhetsplaner för 2011 enligt 16:7 19. Mötets avslutande 2

3 Verksamhetsberättelse 2010 för Göteborg och Bohusläns Ridsportförbund I styrelsen för Göteborg & Bohusläns Ridsportförbund har under året ingått följande ledamöter och suppleanter: Ordinarie ledamöter: Suppleanter: Nina Anyai ordförande Helene Richardsson Jessica Widenmark vice ordf/utbildn. Adam Currie Sekr. Karin Kallenberg Eva Gustavsson kassör Christina Christensson tävling Maria Kjellberg tävling Ann-Sofie Udéhn utbildning Klara Nilsson utbildning Eva Sellergren besöksverksamhet Therese Nilsson Institoris besöksverksamhet Sofia Lignell Ungdom Therese Hammarstrand Personlig suppl.till Sofia Lignell Styrelsemöten Distriktsstyrelsen har under året haft 6 st. protokollförda styrelsemöten. Anställda Kerstin Gunnesson och Ingela Lindgren har varit anställda under Medlemsstatistik 56 st. anslutna klubbar/föreningar per den Totalt medlemmar vilket är en minskning med 823 medlemmar sedan föregående år Tilläggas skall dock att ett 10 tal föreningar inte har kunnat redovisa sitt rätta medlemsantal för 2010 på grund av nya system som har införts under året. Nina Anyai är ledamot i Ridskola och utbildningssektionens styrelse, RUS, samt också ledamot i Ridskolan Strömsholms styrelse. Göteborgs- & Bohusläns Ridsportförbund har varit representerat på följande konferenser och träffar under verksamhetsåret

4 Idrott & föreningsförvaltningens träffar med Rune Karlsson och Linus Kron Representanter från distriktet har varit ordförande Nina Anyai och konsulent Kerstin Gunnesson Göteborg Horse Show, Scandinavium, möte med Agria Representanter: Nina Anyai och Kerstin Gunnesson Stenungsbaden, Roadshow i samverkan med Svenska Ridsportförbundet Framgångsrik tävlingsryttare det lönar sig att göra rätt Representanter: Nina Anyai och Kerstin Gunnesson samt övriga i styrelsen var inbjudna Tjänstemannakonferens/Idrottslyftet Representant: Kerstin Gunnesson Idrott Online, Arlanda Representant: Kerstin Gunnesson Ungdomskonferens, Aronsborg Bålsta Representanter: Therese Hammarstrand Ridsportforum, Aronsborg, Bålsta Representanter: Nina Anyai, Ann-Sofie Udéhn, Jessica Widenmark, Eva Sellergren, Klara Nilsson, Christina Christensson, Therese Hammarstrand och Kerstin Gunnesson Tävlingskonferens, Aronsborg, Bålsta Representanter: Christina Christensson och Kerstin Gunnesson Regionala Lärprojekt i samverkan med Svenska Ridsportförbundet och Jordbruksverket, har gjorts kommunbesök i distriktet och klubbarna har uppdelats geografiskt och informerats vid tre tillfällen, norra Bohuslän på Håby Gård, södra Bohuslän på Kvantum Arena i Stora Höga och Göteborgsklubbarna träffades på Kvibergs Idrottscenter Projektansvariga: Nina Anyai, Therese Nilsson, Eva Sellergren och Kerstin Gunnesson Stockholm, info Grönt kort Representant: Kerstin Gunnesson Regional samverkan naturvård, Länsstyrelsen Representanter: Therese Nilsson och Helena Richardsson Distriktet är representerat i arbetsgruppen: Utvecklingsplanen för ridsporten i Göteborgs Kommun genom distriktsordföranden Nina Anyai samt Eva Sellergren och Therese Nilsson. I gruppen ingår representanter för kommunens olika förvaltningar. Gruppen har haft 2 möten under året. Bakgrund: Under 2008 hade aktiviteten från de 10 prioriterade klubbarna intensifierats, och ett flertal ansökningar om ekonomiskt stöd beviljades och det låg en del i pipeline för ytterligare bidrag. Anslaget på totalt 40 miljoner till både anläggningar samt ridvägar förbrukades under Samtliga föreningar som erhöll stöd under har fått möjlighet att redovisa vad pengarna gick till och vad det har betytt för klubbens verksamhet, detta har sedan ingått i den 4

5 redovisning som har presenterats för Idrott och Föreningsförvaltningens politiska nämnd, rapporten har tagits fram av Rune Karlsson, tjm. på IOFF och Nina Anyai ordf. och representant för distriktet. Distriktet medverkade vid invigning av en ny sträckning av ridväg som färdigställts på Hisingen, representanter: Nina Anyai, Therese Nilsson och Kerstin Gunnesson Invigning av ny ridväg på Hisingen, Helena Nyhus från Idrott o föreningsförvaltningen samt representant från Park o Natur klippte bandet. Foto Kerstin Gunnesson STO- träffar (STO= Stenungsund-Tjörn-Orust) ridklubbarna i dessa kommuner har haft träffar där vi har varit inbjudna och informerat om förbundet och vad vi kan vara för resurs i deras arbete. Representant har varit Nina Anyai och Kerstin Gunnesson. Regionala Lärprojektet heter satsningen som ligger inom ramen för Jordbruksverkets Livskraftigt hästföretagande. Vårt distrikt har varit ett av fyra distrikt i Sverige som valts ut av Svenska Ridsportförbundet att arbeta med och ta fram ett material som syftar till att stärka ridsporten regionalt och lokalt. Distriktet har påbörjat ett arbete och utvecklat en modell om hur klubbarna skall kunna samarbeta med kommunerna för att förbättra och ge förutsättningar för en stabil och gynnsam utveckling av sin verksamhet. Vi har under arbetets gång tagit hänsyn till de olika förutsättningar som finns i våra kommuner inom distriktet Vi har under året bjudit in till ett antal träffar med alla ridskoleföreningar samt också haft ett antal träffar med både tjänstemän och politiker i de olika kommunerna. Under verksamhetsåret har vi fortsatt vår samverkan med våra närmaste distrikt, Västergötland och Halland. Samarbetet leder till ett ökat utbud av aktiviteter för våra medlemsklubbar/föreningar, och vi ser även att våra konsulenter och kanslister får bättre förutsättningar i sitt arbete. Det är också glädjande att distriktet har haft ett aktivt DUS. 5

6 De ungdomar som har verkat under året är Lina Karlsson Budde, Sofia Lignell, Therese Hammarstrand, Adam Currie, Johanna Berg, Lisa Larsson och Felicia Andersson som alla har arbetat mycket målmedvetet. De har fått stöd och möjligheter genom att vi har bidragit med både ekonomiska och personliga resurser. Vi kan se fram emot ytterligare ett år där barn och ungdomar i vårt distrikt får ta del av roliga och utvecklande aktiviteter. Distriktsstyrelsen har under året förlagt en del av sina styrelsemöten och andra möten ute i på våra medlemsklubbar. Det har varit givande ur allas synvinklar, trevligt och lärorikt, Vi har mötts utav entusiastiska och engagerade representanter för våra föreningar och känt oss mycket välkomna. Vi kommer att fortsätta detta arbetssätt och ser fram emot att möta nya klubbar under Vårt årsmöte 2010 på Kvantum Arena i Stora Höga som behandlade 2009 års verksamhet, där representerades Svenska Ridsportförbundet av vice ordförande Gunilla Wikman, och Ann- Christine Bengtsson, verksamhetschef för avdelningen ridklubb/ridskola deltog och pratade om den kommande organisationsutredningen. Vi är medvetna om att vi inte når upp till allt vi vill och önskar, men ambitionen finns. Och med våra medlemsklubbar och föreningar som konstruktiva pådrivare och medhjälpare så kan och kommer vi att få ett distrikt som motsvarar det som våra medlemmar och förtroendevalda i klubbar/föreningar så gärna vill ha. Idrottslyftet mer för fler Idrottslyftet startades juli 2007 och pågår fram till Huvudinriktningen för Idrottslyftet är att öppna dörrarna till idrotten för fler barn och ungdomar och utveckla verksamheten så de väljer att idrotta längre upp i åldrarna. De fem prioriterade områdena är: Föreningsstöd/Verksamhetsutveckling, ansökan sker till SvRF Anläggningsstöd, ansökan sker hos Riksidrottsförbundet Ledarförsörjning/ledarutveckling, ansökan sker hos SISU distriktet Samverkan med skolan, ansökan sker hos distriktsidrottsförbunden Tillgänglighet, ansökan sker hos distriktsidrottsförbunden Göteborg och Bohusläns distrikt har fått 40000: - till verksamhetsutvecklingsmedel under Distriktets ungdomsverksamhet fick vilka subventionerade bl.a. resan till Flyinge och kronor har gått till administration Distriktet kommer att tillsammans med Svenska Ridsportförbundet arrangera förbundsstämman den maj 2011, där vårt distrikt är ansvarig för lördagens program Distriktets Ungdomssektion På årsmötet 2010 valdes följande ungdomar till att arbeta i DUS: 6

7 Ordförande: Vice Ordförande: Sekreterare: Vice Sekreterare: Ledamot: Ledamot: Ledamot: Sofia Lignell Adam Currie Therese Hammarstrand (påbörjade sitt andra år) Johanna Berg Lina Karlsson Budde Lisa Larsson Felicia Andersson Beskrivning av genomförd verksamhet Skånes Ungdomsdag 23 januari 2010 Skånes distriktsungdomssektion anordnar årligen en dag på Flyinge, 2010 bestod innehållet av en hoppclinic, en dressyrclinic, voltigenummer samt rundvisningar på Flyinge. Från Göteborg och Bohuslän deltog 69 ungdomar från tio olika klubbar, DUS arrangerade bussresa till och från Flyinge. Vi i Stallet distriktsfinal 23 maj 2010 Distriktsfinalen hölls på Clarebergs Ridklubb med temat Så Funkar Hästen, fyra lag deltog. Första placering: Stora Höga Ridklubb Andra placering: Partille Ridklubb Tredje placering: Askim Fältrittklubb Pris för bästa hejarklack: Långeberga Ridklubb DUS-konferens september 2010 En av CUS anordnad konferens i Linköping, en fortsättning på konferensen 2009 som bygger vidare på tanken att ge deltagarna förutsättningar och verktyg som underlag för utveckling av sina förtroendeuppdrag. I konferensen ingick övningar med utgångspunkten att deltagarna själva ska kunna jobba med Ung och Aktiv inom Ridsporten både i DUS och i ungdomssektionerna. Johanna Berg och Sofia Lignell deltog från DUS i Göteborg och Bohuslän. Ridsportforum oktober 2010 Therese Hammarstrand deltog som ungdomsrepresentant från Göteborg och Bohusläns DUS på ridsportforum. Julpyssel 20 november 2010 DUS i samarbete med Billdals Ridklubb ordnade julpyssel med pepparkakor och julmust. Deltog gjorde ungdomar från Billdals Ridklubb samt Göteborgs Fältrittklubb. Föreningarna tog själva med sig pysselmaterial och träffen blev ett tillfälle för erfarenhetsutbyte. Träffen hölls i Billdals Ridklubbs lokaler. Besök på ULK steg III 22 januari 2011 DUS besökte ULK för att presentera DUS för distriktsungdomar. Årets Ungdomsledare och Årets Ungdomssektion 2010 Det har inte inkommit några nomineringar till Årets Ungdomsledare. Det har inte inkommit några nomineringar till Årets Ungdomssektion. 7

8 DUS har dessutom deltagit i starten av Lexby Ridklubbs US-styrelse samt haft en inspirationsträff för US-styrelsen på Långeberga Ridklubb. I början av verksamhetsåret startade DUS en sida på facebook där distriktets ungdomar kan se vilka aktiviteter som planeras. Ungdomsledarkurs steg , Foto: Kerstin Gunnesson Besöksverksamheten Ansvariga: Eva Sellergren och Therese Nilsson. Besöksgruppen har under 2010 besökt Lysekils Ryttarförening, Sotenäs Fältrittklubb samt Stenungsunds Ridklubb angående kvalitetsmärkning och anskaffning av skyltar[1]. Samtliga anläggningar har några justeringar att göra innan de kan erhålla anläggnings- samt personalskyltar. På Stenungsunds Ridklubb har Besöksgruppen dessutom hjälpt till med samordning mot kommunen för ett bygge av nya stallar. Gruppen har också varit på besök hos den nystartade klubben Lundens Ryttarförening. Dessutom har Stall Adams Ryttarförening bildats som tävlingsklubb. Besöksgruppen har också medverkat i projektet "Regionala Lärprojekt" där möten bedrivits för norra & södra distriktet samt för Göteborgsklubbarna. Besöksgruppen har medverkat vid en träff med temat "Hur vill du att ridsporten och din förening ska utvecklas i din kommun" och mötet ägde rum på Stenungsbaden, samtliga föreningar i distriktet var inbjudna. 8

9 Gruppen har också varit med och arrangerat invigningen av en lång ridvägssträcka på Hisingen från Clarebergs Ridklubb till Askesby samt deltagit i Ridsportforum. Dessutom sitter Eva Sellergren med i en arbetsgrupp för kvalitetsmärkning och de har haft en träff under året. Gruppen har dessutom varit behjälplig hela året för rådgivning per telefon. Utbildning Under året genomfördes följande träffar, utbildningar och kurser: Ungdomsledarutbildning steg III Rep.kurs för hoppdomare och överdomare Bussresa Flyinge Hoppgrupp, Scandinavium Ridprov Domarutbildning dressyr Roadshow Sadelinpassningskurs Stildomarkurs Stefan Jansson, dressyrgrupp Tävlingsfunktionärskurs Instruktörsfortbildning Vi i stallet Johan Fyrberg dressyr/hoppgrupp Ridledarutbildning Tävlingsmöte Ledarskapsutbildning för ridskolechefer Bo Tibblin, dressyrgrupp Ungdomsledarutbildning steg I och II Hur vill du att ridsporten och din förening skall utvecklas i din kommun Domarutbildning dressyr Johan Fyrberg, dressyrgrupp Cirkelledarutbildningar i samverkan med Sisu Idrottsutbildarna januari januari januari februari mars mars mars mars mars april april maj maj juni juni september september september oktober, november oktober november december hela året För domarutbildningen i dressyr har Britt Hammar varit ansvarig. Fortbildning för domare och överdomare var ett samarrangemang med Hallands Ridsportförbund, och Bengt Sånesson var föreläsare. 9

10 Ridledarutbildningen har varit ett samarrangemang med Västergötlands Ridsportförbund och under sommaren har nya ridledare tagit sin examen under ledning av Sten Lindgren. Lena Berggren har varit lärare för Instruktörsfortbildningen i hoppning Under året har SISU:s personal ansvarat för cirkelledarutbildningar på klubbar inom distriktet. I samverkan med Sisu Idrottsutbildarna har också klubbar inom distriktet medverkat i ledarförsörjningaktiviteter och där tagit fram värdegrund, vision, målsättning och handlingsplan för sin förening. Ungdomsledarkursen hölls som vanligt under tre helger med Karin Sellergren och Jenny Lerge som ansvariga var för sig och 30-talet ungdomar har blivit nyutexaminerade som ungdomsledare. Utbildningssektionen har också under året haft ett antal träffar med Sisu och deras konsulenter och planerat för kommande projekt i distriktet Ansvariga för utbildning under året har varit från styrelsen Klara Nilsson, Ann-Sofie Udéhn och Jessica Widenmark och från kansliet Kerstin Gunnesson. Ledarskapsutbildning för ridskolechefer Foto Kerstin Gunnesson Tävling Ansvariga från styrelsen har varit Eva Gustavsson, Christina Christensson, Helena Richardsson och klubbmedlem Lisbeth Wessberg Ledner och Maria Kjellberg samt från kansliet har Kerstin Gunnesson och Ingela Lindgren deltagit. Det årliga tävlingsmötet hölls 10

11 den 29 september i Kvantum Arenas lokaler i Stora Höga, med ca 25 klubbar representerade och 50 talet intresserade medlemmar. Vi ser med tillförsikt fram emot 2011 då vi har många engagerade klubbar och medlemmar som vi tror kommer att vilja hjälpa till med distriktets tävlingsverksamhet i någon form. Programridning och träning samt föreläsning av Krafft har gjorts för inventeringsgruppen i dressyr samt även föreläsning i mental träning för Johan Fyrberg och även en träff med Bo Tibblin har hållits med inriktning hur domaren dömer. En mycket uppskattad kurs för tävlingsfunktionärer hade vi den 7 april på Kviberg under ledning av Christel Wiberg med ett 40 tal deltagare. Antal licensierade ryttare i distriktet under 2010: Totalt har 1495 ryttare löst licens, 125 st. mindre än under 2009, 1440 kvinnor och 92 män. En minskning på den manliga sidan med 37 st. Licensfördelning: Internationella 4 st. senior 327 st. junior 290, lokala 802. Seniorerna ökade med 1 st. och juniorerna minskade med 83 st. Lokala licenser. minskade med 9 st. Dressyrgruppen med Johan Fyrberg Foto: Kerstin Gunnesson Totalt utfärdades licenser i hela Sverige. Vårt distrikt är det 7 största av 19 distrikt vad gäller betalda ryttarlicenser under 2010, störst är Skåne med 4086 licenser. Antal tävlingsdagar (tävlingstillfällen) i distriktet under 2010 var totalt 142 stycken. Lokal regional nationell totalt Ponny hopp Häst hopp Ponny dressyr

12 Häst dressyr Gymkhana 3 3 Fälttävlan Körning Distans Handikapp Voltige Totalt Under 2010 anordnade distriktet lagtävlingar såsom Bohuscupen, allsvenskan div. I div. II och distriktsmästerskap. Distriktet har också lagt ut Mountain Horse Cup, Sveland Cup och Lamicell Cup På Torslanda Rk hölls DM i dressyr och hoppningen gick av stapeln hos Kungälvs Hsk. DISTRIKTSMÄSTARE 2010 Dressyr Ponny Torslanda RK 11 september 2010 Kat. B Guld Linn Jönsson Lilla Grå Sotenäs Frk Silver Emma Tegelskär Särkens William Spekeröds Rk Brons Elin Olsson Baccus Spekeröds Rk Kat. C Guld Frida Nyvelius Teglovnens Beauty Spekeröds Rk Silver Olivia Olsson Fantomens Hero Valsängs Rk Brons Frida Henningsson Echnaton Spekeröds Rk Kat. D Guld Veronica Hagström Bostorp Bero Torslanda Rk Silver Klara Stenström Frisky Boy Helenedals Rk Brons Karolina Stenberg Dokomo Spekeröds Rk Dressyr Häst Torslanda Rk 12 september 2010 Junior Guld Fanny Callerud Codax C Torslanda Rk Silver Josefin Gyllenswärd Tobias Kungälvs Hsk Brons Sara Axelsson Flashorai Gibberöds Rs 12

13 Seniorer Guld Helene Holzt Karlsson Archimedes Torslanda Rk Silver Pernilla Andersson Mc Killan Torslanda Rk Hoppning Ponny Kungälvs Hästsportklubb 11 september 2010 Kat. B Guld Doris Bulling Noppe Stenungsunds Hrf Silver Frida Thorsen Prince Shadow Sotenäs Fk Brons Wilma Heie CTS Cocopops Strömstad Rk Kat. C Guld Julia Lundgren Niels Sotenäs Fk Silver Erica Johansson Chardon Valsängs Rf Brons Emelie Andersson Dusty Uddevalla Rf Kat. D Guld Kajsa Evertsson Tullamore Dew Kållereds Rf Silver Hanna Palm Sunset Boulevard Billdals Rk Brons Filip Antonsson Two Beers Uddevalla Rf Hoppning Häst Kungälvs Hästsportklubb 12 september 2010 Junior Guld Josefine Nilsson No Doubt Billdals Rk Silver Amanda Andersson Amilton Kungälvs Hsk Brons Sofie Gredenstål Urette Uddevalla Rf Senior Guld Frida Johannesson Kajaszo Hawaii Kungälvs Hsk Silver Michaela Gjörloff H Julia Roberts Billdals Rk Brons Johanna Nortelius Quite a Relief Bohusläns Hsk 13

14 Juniormedaljörer dressyr Foto: Mathilda Sernborn Ryttare: Fanny Callerud, Josefin Gyllenswärd, Sara Axelsson Seniormedaljörer Dressyr Foto: Hanna Fogler Ryttare: Helene Holzt Karlsson och Charlotte Centergran Medaljörer kategori B Dressyr ponny Foto: Mathilda Sernborn Ryttare: Linn Jönsson, Emma Tegelskär, Elin Olsson 14

15 Medaljörer kategori C dressyr ponny Foto: Mathilda Sernborn Ryttare: Frida Nyvelius, Olivia Olsson, Frida Henningsson Medaljörer kategori D ponny dressyr Foto: Mathilda Sernborn Ryttare: Veronica hagström, Klara Stenström, Karolina Stenberg kat B Doris Bulling ponny hopp 15

16 Placerade kat. C hoppning ponny Ryttare: Julia Lundgren, Erica johansson, Emelie Andersson Segrare kat D Hoppning ponny, ryttare: Kajsa Evertsson 16

17 Resultat div. I Ponny dressyr: 1:a Torslanda Ridklubb 2:a Sotenäs Frk 3:a Spekeröds Rk Resultat div. I Häst dressyr: 1:a Tjörns Rk 2:a Gunnesby Rf 3:a Kungälvs Hästsportklubb Bohuscupen Ponny dressyr: 1: a Torslanda Rk 2: a Kongahälla Rs 3:a Göteborgs Frk Bohuscupen Häst dressyr: 1:a Helenedals Rk 2:a Göteborgs Frk 3:a Tjörns Rk Bohuscupen Ponny hopp 1:a Bulycke Rf 2:a Göteborgs Frk 3:a Björneröd Rf 4:a Stenungsunds Hrf Bohuscupen Häst hopp 1: a Bulycke Rf 2: a Billdals Rk 3: a Clarebergs Rk 4: a Alleby Rk Bohuscupen Gymkhana 1: a Hålta 2: a Alleby Rk 3: a Göteborgs Frk Div. II Ponny dressyr 1:a Torslanda Rk 17

18 2:a Orust Rk 3:a Ljungskile Rk Div. II Häst dressyr 1:a Hällingsjö Rf 2:a Kungälvs Hspk 3:a Lysekils Rf Div II Ponny hopp Ej inskickade resultat Div. II Häst hopp Ej inskickade resultat Gymkhana 2010 Grenledare: Younes Ahlbom 2010 arrangerade vi 15 nationella tävlingar. Vi arrangerade SM individuellt, i par och i lag. Vi skickade två stycken olika lag till EM i gymkhana som gick i Chepstow, Wales och till VM i Genève, Schweiz. Bohuscupen arrangerades för 7:e året i rad och vanns i år av det duktiga laget ifrån Hålta IK för andra året i rad. Lag tävlingar och Cuper Bohuscupen Vårcupen SM Par tävlingar SM Senior SM Junior Swedish summer pairs Individuella tävlingar SM Senior SM Junior Vinnare Hålta IK Alleby RK Alleby RK Vinnare Josefine Ericson (Landvetter RS) & Sandra Thoman (Hålta IK) Erica Hansen (Alleby RK) & Linn Wing (Landvetter RS) Emilla Karlsson (Landvetter RS) & Christina Rasmusen (DK) Vinnare Sandra Persson (Alingsås RS) Fredrik Kopp (Hålta IK) Svenska landslaget Placeringar Göteborg Horse Show 2:a 18

19 Nisse Cup 1:a (VM lag), Northern European 2:a (VM lag), 5:a (EM lag) Championships - senior Northern European 3:a Championships - Junior EM (Wales) 7:a VM (Schweiz) 12:e 19

20 Distriktsstyrelsen i Göteborg och Bohuslän vill tacka personal, arrangörer, klubbar och föreningar för det goda arbetet under Göteborg i mars 2011 Göteborg och Bohusläns Ridsportförbund Styrelsen, ordinarie ledamöter. Nina Anyai.. Jessica Widenmark. Eva Gustavsson.. Christina Christensson. Therese Nilsson Institoris.. Klara Nilsson. Eva Sellergren... Ann-Sofie Udéhn. Maria Kjellberg 20

21 Göteborg och Bohusläns Ridsportförbund Förvaltningsberättelse

22 Göteborg och Bohusläns Ridsportförbund BALANSRÄKNING Tillgångar Omsättningstillgångar Kassa och Bank Summa tillgångar Eget kapital och skulder Balanserade medel Årets resultat Summa eget kapital Kortfristiga skulder Summa eget kapital och skulder

23 Göteborg och Bohusläns Ridsportförbund RESULTATRÄKNING Rörelsens intäkter Rörelsens kostnader Övriga externa kostnader Personal kostnader Rörelseresultat Övriga ränteintäkter och resultatposter Resultat efter finansiella poster ÅRETS RESULTAT

24 REVISIONSBERÄTTELSE för Göteborg & Bohusläns Ridsportförbund Organisationsnummer Undertecknad, utsedd att granska Göteborg & Bohusläns Ridsportförbunds räkenskaper och förvaltning för verksamhetsåret 2010, avger efter fullgjort uppdrag följande berättelse. Räkenskaperna har siffergranskats av undertecknad Helene Holzt-Carlsson. Beträffande den ekonomiska ställningen hänvisas till upprättad resultat och balansräkning med en omsättning på kronor Då revisionen ej givit anledning till anmärkning tillstyrker jag att resultat- och balansräkningen fastställs och att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för den tid revisionen omfattar. Göteborg Helene Holzt-Carlsson Göteborg & Bohusläns Ridsportförbunds revisor 24

25 Verksamhetsplan för 2011 Fortsätta samarbetet med Västergötland och Hallandsdistrikten. Arbetet kommer att fortsätta med ytterligare aktiviteter och möten under Vårt distrikt har som ambition att stå som värd för ett möte distrikten emellan underhösten Vi kommer då att diskutera vårt arbete och se vad vi kan förbättra och utveckla i det vi redan gör tillsammans. Målsättningen för detta arbete är att vara en ännu bättre samverkanspart till våra föreningar och klubbar. Samarbetet ger även de konsulenter och kanslister som arbetar i respektive distrikt större möjligheter till att förstärka sina nätverk. Medlemsmöten/styrelsemöten ute i distriktet. Vi vill fortsätta att involvera våra medlemmar mer i vårt arbete, det finns en kunskap och kompetens ute bland våra medlemmar i distriktet som är mycket värdefull för oss och det som vi ska representera. Och om intresset finns så kommer vi i större utsträckning än tidigare bjuda in till deltagande i vårt arbete. Förhoppningsvis finns det även ett intresse från våra medlemsorganisationer att veta mer om vad vi gör och varför, och kanske även varför vi inte gör vissa saker. Regionala Lärprojektet Fortsätta att arbeta och utveckla det påbörjade arbetet om hur föreningarna skall kunna förbättra och ges förutsättningar till en stabil och gynnsam verksamhet. SvRf Förbundsstämma 2011 Distriktet arbetar med att utforma lördagens program inför stämman den maj Ungdomssektion Vi i DUS vill fortsätta att utveckla vårt arbete och vår struktur på verksamheten för att hela tiden bli bättre. Under det kommande verksamhetsåret vill vi få ännu bättre kontakt med ungdomarna ute på klubbarna och i större utsträckning hjälpa dem med sitt arbete. Vi vill fortsättningsvis genomföra teoritävlingen Vi i Stallet och hålla kurser i föreningsteknik för nyinvalda i ungdomssektionernas styrelse. DUS planerar även att starta ett nyhetsbrev för att bättre hålla kontakten med distriktsungdomarna och förmedla vad som försiggår i distriktet. För att uppnå detta vill vi utöka antalet aktiva ungdomar i DUS. För att kunna göra ett bra och välorganiserat arbete vill vi också att styrelsemedlemmarna skall få möjlighet att fortsätta delta på utbildningar och konferenser. Hemsidan 25

26 Hemsidan är en utav våra viktigaste kommunikationskanaler ut till våra medlemmar. Vi arbetar ständigt med att förbättra densamma och vår ambition är att den ska ge den service och information som våra medlemmar kan kräva genom sitt medlemskap i vårt distrikt. Vi ska under året sträva efter att ytterligare förbättra hemsidan och hålla medlemmarna uppdaterade och samtidigt upprätta tydliga instruktioner och vilka deadline som gäller för ev. publikation och tillkännagivande av olika slag. Besöksverksamheten och säkerhetsarbetet Fortsätta besöka så många ridklubbar som möjligt, vara stödjande och rådgivande, samt att få våra medlemsföreningar/klubbar att arbeta vidare med att det ska finnas en säkerhetsansvarig styrelseledamot i varje klubb/förening. Vi ska hålla oss ajour med vad som händer med lagstiftning mm. och även vara en aktör i ev. remissärenden som påverkar våra medlemmars verksamheter i distriktet. Vi ska, där klubbarna så önskar, vara behjälpliga vid kontakter med kommun, myndigheter m.m. Säkerhet, krishantering och beredskap är tre viktiga frågor som ofta hamnar i bakvattnet tills dess att något händer. Vår ambition är att följa upp detta med återkommande informationsmöten och träffar. Utbildning Samarbetet med Hallands- och Västergötlands distrikt fortsätter, och även samarbetet med Sisu Idrottsutbildarna detta kommer att leda till fler utbildningar. Följande kurser/utbildningar planeras under 2011: Fortbildning för Domare/Överdomare Dressyrdomarutbildning Equipeutbildning Grönt kortkurser för handledare Frukostmöten/olika tema FULK Förberedande Ungdomsledarutbildning. ULK I III. Tävlingsledare och tävlingsfunktionärskurs Instruktörsfortbildning Ridledarutbildning. Tdb kurs Clinic i samarbete med Agria/Krafft Styrelseträffar Ungdoms kurser Mental träning 26

27 Tävling Tävlingssektionen utvecklar och entusiasmerar tävlingsaktiviteten i distriktet samt har en övergripande syn på tävlingsarrangemang och deltagande ur alla aspekter. Ansvarar för lagtävlingarna Bohuscupen, hoppning häst och ponny, dressyr häst och ponny samt gymkhana. Division I, hoppning ponny, dressyr häst och ponny. Division II hoppning häst och ponny, dressyr häst och ponny. Ansvarar för Distriktsmästerskap för hoppning och dressyr inom distriktet. Tillsammans med granndistrikt genomföra DM för fälttävlan. Vidareutveckla och förstärka den nystartade tävlingskommittén. Under året ha regelbundna protokollförda möten. Vidareutveckla visionen för tävlingsverksamheten i distriktet. Utveckla och fortsätta med satsningen bredd mot topp. - fortsätta med den pågående aktiviteten dressyr häst - Starta upp dressyr ponny - förbereda för att uppstarta hoppningen Medlemsmöten: Tävlingsmöten för att lägga tävlingstermin. Träffar för att diskutera ex. TR, regeltolkningar, ny information, propositionernas utförande och godkännande och medlemmarnas önskemål på distriktet/kansliet/styrelsen Hjälpa till att skapa förutsättning för klubbarna att arrangera tävlingar. Genom t.ex. utbildningar. Arbetet fortsätter med sportsmanship-kampanjen. 27

28 Verksamhetsvision Vi vill: Utveckla våra klubbar i distriktet genom att utbilda, informera, erbjuda kurser och inbjuda till intressanta föredrag i aktuella ämnen. Och genom detta bidra till ökad kompetens och en positiv utveckling i våra klubbar/föreningar. Stödja våra klubbar/föreningar/enskilda medlemmar. Där behov finns ska vi med den kunskap vi själva besitter vara ett stöd där medlemmen finner ett behov, samt att rekommendera extern kunskap där vår egen inte räcker till. Utbilda och fortbilda ideella funktionärer samt yrkesverksamma genom att erbjuda kurser för funktionärer i de ämnen och verksamheter som efterfrågas. När det gäller yrkesverksamma anordna fortbildning för alla kategorier, samt att påverka beslutsfattare att lägga ut yrkesutbildning på regional nivå i större utsträckning än vad som görs idag. Företräda våra klubbar och föreningar gentemot myndigheter, kommuner och enskilda. Tävling En tävlingssektion som representerar samtliga discipliner Verkar för att tävlingarna anordnade inom distriktet skall präglas av säkerhet och sportsmanna mässighet både gentemot varandra och gentemot hästarna. Tävlingsverksamheten skall präglas av spets och bredd. Inom ramen för vårt uppdrag utveckla metoder, ge stöd och support till medlemsklubbarna. 28

VERKSAMHETS-BERÄTELSE

VERKSAMHETS-BERÄTELSE VERKSAMHETS-BERÄTELSE 2010 Innehållsförteckning 3-4 Program och föredragningslista för årsmötet 5 Utmärkelser Verksamhetsberättelse: 6 Ordförande har ordet 7-9 Distriktsorganisation 9-10 Anslutna klubbar

Läs mer

Organisationsstruktur, arbetsordning samt arbetssätt för Upplands Ridsportförbund

Organisationsstruktur, arbetsordning samt arbetssätt för Upplands Ridsportförbund Organisationsstruktur, arbetsordning samt arbetssätt för Upplands Ridsportförbund Framlagd till beslut på årsmöte 2015 Dagordningen punkt 16 Styrelsens förslag Bakgrund Under 2008 och 2009 genomförde den

Läs mer

Så mycket. bättre. Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2

Så mycket. bättre. Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2 Så mycket bättre Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2 Så mycket bättre Verksamheter med engagemangsguider 2010 Förord Under 2010 hade Ungdomsstyrelsen i uppdrag att

Läs mer

Effekter av samverkan mellan idrottsrörelsen och skolan i Örebro län

Effekter av samverkan mellan idrottsrörelsen och skolan i Örebro län Effekter av samverkan mellan idrottsrörelsen och skolan i Örebro län Handslagsrapport 2007:5 Nr Författare Titel Övrigt 2007:1 Apitzsch Erwin Fysisk aktivitet åt alla elever i skolan Lunds universitet

Läs mer

FÖRENINGAR. - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON

FÖRENINGAR. - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON FÖRENINGAR - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON Får kopieras om källan anges. Marita Isaksson 2009 INNEHÅLL FÖRENING VAD ÄR EN FÖRENING? s. 1 Ideell förening Ekonomisk förening

Läs mer

Verksamhetsberättelse för år 2012 HYRESGÄSTFÖRENINGEN JÄRFÄLLA. sida 1 av 20

Verksamhetsberättelse för år 2012 HYRESGÄSTFÖRENINGEN JÄRFÄLLA. sida 1 av 20 Verksamhetsberättelse för år 2012 HYRESGÄSTFÖRENINGEN JÄRFÄLLA sida 1 av 20 sida 2 av 20 Innehåll Utdrag ur HGFs stadgar och HGF Järfällas Bostadspolitiska Program Denna sida HGF Järfällas verksamhetsinriktning

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

BLEKINGE IDROTTSFÖRBUND

BLEKINGE IDROTTSFÖRBUND BLEKINGE IDROTTSFÖRBUND 2014 Blekinge Idrottsförbunds samarbetspartners till Idrottsgalan SÖLVESBORG Omslagsbild 1: Årets Tränare - Ulf Schefvert, HIF Karlskrona Prisutdelare: Conny Nilsson, Vice ordförande

Läs mer

Stödjande miljöer för unga ledare vilka är de och för vem? En studie av satsningar på rekrytering av unga ledare inom Idrottslyftets ram

Stödjande miljöer för unga ledare vilka är de och för vem? En studie av satsningar på rekrytering av unga ledare inom Idrottslyftets ram Stödjande miljöer för unga ledare vilka är de och för vem? En studie av satsningar på rekrytering av unga ledare inom Idrottslyftets ram GYMNASTIK- OCH IDROTTSHÖGSKOLAN Jane Meckbach, Lena Larsson STOCKHOLM

Läs mer

Som hand i handsken. en satsning på flickors idrott eller på idrottens flickor? Handslagsrapport 2007:12

Som hand i handsken. en satsning på flickors idrott eller på idrottens flickor? Handslagsrapport 2007:12 Som hand i handsken en satsning på flickors idrott eller på idrottens flickor? Handslagsrapport 2007:12 Nr Författare Titel Övrigt 2007:1 Apitzsch Erwin Fysisk aktivitet åt alla elever i skolan Lunds universitet

Läs mer

RidKLUBBEN en resurs för din kommun

RidKLUBBEN en resurs för din kommun RidKLUBBEN en resurs för din kommun Foto: Kajsa Thorén Svensk ridsport är unik i världen. Både när det gäller omfattning och tillgänglighet. Ridklubbar finns över hela landet och i varje kommun finns i

Läs mer

R I D S P O R T E N V I L L

R I D S P O R T E N V I L L RIDSPORTEN VILL INNEHÅLLSFÖRTECKNING Vet du vad Ridsporten Vill? 3 Du är en del av svensk ridsport 4 Till ridklubben är alla välkomna! 6 Ridsport ska vara roligt! 8 Ansvar engagerar och utvecklar 10 Ryttare

Läs mer

www.ridsport.se Idéprogram för Svenska Ridsportförbundet

www.ridsport.se Idéprogram för Svenska Ridsportförbundet www.ridsport.se Ridsporten VILL Idéprogram för Svenska Ridsportförbundet Innehållsförteckning Vet du vad Ridsporten Vill?...2 Du är en del av svensk ridsport...4 Till ridklubben är alla välkomna!...6 Ridsport

Läs mer

2 012 Svenska simförbundet verksamhetsberättelse. med årsredovisning

2 012 Svenska simförbundet verksamhetsberättelse. med årsredovisning 2 012 Svenska simförbundet verksamhetsberättelse med årsredovisning Vision Att vara ledande i arbetet med att höja den allmänna simkunnigheten i landet, i en verksamhet som är öppen för alla och som bedrivs

Läs mer

Svensk friidrott fler och bättre. Inspiration och stöd för friidrottsföreningens arbete med verksamhetsplanering.

Svensk friidrott fler och bättre. Inspiration och stöd för friidrottsföreningens arbete med verksamhetsplanering. Svensk friidrott fler och bättre Inspiration och stöd för friidrottsföreningens arbete med verksamhetsplanering. I n n e h å l l Arbeta fram föreningens verksamhetsplan 4 Arbetet med Svensk Friidrotts

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2009

Verksamhetsberättelse 2009 Verksamhetsberättelse 2009-1 - SBK Stockholmsdistriktet har under verksamhetsåret 2009 haft följande sammansättning: Ordförande Ragnar Bergståhl Vice ordförande Lennart Larsson Kassör Lennart Lindberg

Läs mer

distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP

distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP innehåll 4 Stöd till klubbar och kommuner DEL 1 5 Organisera ert stöd 7 Nyckelpersoner DEL 2

Läs mer

Verksam hetsber ättelse

Verksam hetsber ättelse Verksam hetsber ättelse 2011 Verksamhetsberättelse för STIL, Stiftarna av Independent Living i Sverige Innehållsförteckning Inledning 4 Ordföranden har ordet 4 Detta är STIL 7 Styrelsen 7 Intressepolitik

Läs mer

SLUTRAPPORT INVÅNARDIALOG I KUNGSBACKA KOMMUN. Juni 2012

SLUTRAPPORT INVÅNARDIALOG I KUNGSBACKA KOMMUN. Juni 2012 SLUTRAPPORT INVÅNARDIALOG I KUNGSBACKA KOMMUN Juni 2012 1 Slutrapport Invånardialog i Kungsbacka kommun Innehåll Innehåll 1 1. Förord 3 2. Introduktion 4 2.1. Målbilder 5 2.2. Uppdragets olika faser 6

Läs mer

Verksamhetsberättelse och ekonomisk rapport 2012

Verksamhetsberättelse och ekonomisk rapport 2012 Verksamhetsberättelse och ekonomisk rapport 2012 Innehållsförteckning Verksamhetsberättelse 2012 1. Inledning 4 2. Arbete med EU:s och Sveriges utvecklingspolitik 4 2.1 Samstämmighet 4 2.2 EU:s och Sveriges

Läs mer

del i styrprocessen Medborgardialog

del i styrprocessen Medborgardialog Medborgardialog som del i styrprocessen Medborgardialog in i styrningen 5 Medborgardialog som del i styrprocessen Upplysningar om innehållet: Lena Langlet, lena.langlet@skl.se Anders Nordh, anders.nordh@skl.se

Läs mer

Kunskap till praktik

Kunskap till praktik Kunskap till praktik Utvärderingen av implementeringsarbetet med de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Östergötland Ulla Andersson Pia Käcker Valerie Tegelström Läns-SLAKO Sammanfattning

Läs mer

Kunskap för bättre assistans

Kunskap för bättre assistans Kunskap för bättre assistans 1. Kunskap ger bättre assistans Föreningen JAGs Kunskapsprojekt har pågått i drygt 4 år. Att kort sammanfatta resultaten i alla dess delar är inte alldeles enkelt. En övergripande

Läs mer

Även vi kan DISKRIMINERA

Även vi kan DISKRIMINERA 3 Även vi kan DISKRIMINERA Slutrapport om organisationers interna arbete mot diskriminering och för jämställdhet under 2010 2012 ÄVEN VI KAN DISKRIMINERA 3 Slutrapport om organisationers interna arbete

Läs mer

Det här är Kungsbacka kommuns. styrmodell

Det här är Kungsbacka kommuns. styrmodell Det här är Kungsbacka kommuns styrmodell innehåll Kapitel 1 Visionen pekar ut riktningen 4 Så här styrs Kungsbacka 6 Kapitel 2 Politikerna i KF styr på olika sätt 8 Kapitel 3 Så styr politikerna i nämnderna

Läs mer

#ek14. Elevrådskongressen. Propositioner. Vad är en proposition?

#ek14. Elevrådskongressen. Propositioner. Vad är en proposition? 14 Propositioner Elevrådskongressen #ek14 Vad är en proposition? Propositionerna är de förslag som förbundsstyrelsen lägger innan Elevrådskongressen. Propositionerna handlar om vad förbundsstyrelsen tycker

Läs mer

Engagemang. som gör skillnad

Engagemang. som gör skillnad Engagemang som gör skillnad Verksamheter med engagemangsguider 2012 Engagemang som gör skillnad Verksamheter med engagemangsguider 2012 Förord Engagemang som gör skillnad är Ungdomsstyrelsens tredje

Läs mer

Ordförande har ordet. 2012 ett framgångsrikt år!

Ordförande har ordet. 2012 ett framgångsrikt år! Årsberättelse 2012 Ordförande har ordet 2012 ett framgångsrikt år! Det finns mycket att glädjas över när man ser tillbaka på det gångna året. För det första så kan man konstatera att firman går bra och

Läs mer

Ifk GötebORG VeRksamHetsbeRättelse 2014

Ifk GötebORG VeRksamHetsbeRättelse 2014 IfkGötebORG VeRksamHetsbeRättelse 2014 IdROttsföRenInGen kamraterna GötebORG ORdInaRIe årsmöte, Svenska Mässan. MåndaGen den 9 mars 2015 kl 18:30. Föredragningslista: 1. Mötets öppnande Inledningsanförande

Läs mer

karriärvägledning.se.nu

karriärvägledning.se.nu karriärvägledning.se.nu Sammanfattning & goda exempel Utbildningsdepartementet SOU 2001:46 Sammanfattning Sammanfattning av huvudbetänkandet karriärvägledning.se.nu (SOU 2001:45) Samhällets syn på kvalifikation,

Läs mer