Innehåll. 2 futurecity.nu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Innehåll. 2 futurecity.nu"

Transkript

1 Handbok 13/1

2 Innehåll VI SAMHÄLLSBYGGARE... 3 VAD ÄR DÅ EN SAMHÄLLSBYGGARE?... 3 EN SAMHÄLLSBYGGARE JOBBAR I TEAM OCH ÄR MÅLFOKUSERAD... 3 EN STAD I BALANS ÄR EN HÅLLBAR STAD... ARKITEKTUR... ENERGI... LANDSKAPSPLANERING... MEDBORGARDIALOG... 5 TRAFIK OCH TRANSPORT... 5 AVFALLSHANTERING... 5 FUTURE CITY ETT VERKTYG FÖR ENTREPRENÖRIELLT LÄRANDE... 6 ENTREPRENÖRIELLA KOMPETENSER... 6 HUR HÄNGER FUTURE CITY OCH DE ENTREPRENÖRIELLA KOMPETENSERNA IHOP?... 7 FUTURE CITY OCH KURSPLANERNA... 8 SYFTE... 1 TÄVLINGEN ÅRETS TEMA: FÖRORTEN EN STAD I STADEN MILJONPROGRAMMEN VISUALISERA FRAMTIDSSTADEN KONKRETISERA FRAMTIDSSTADEN BESKRIV FRAMTIDSSTADEN FÖRMEDLA FRAMTIDSSTADEN RIKSFINALEN... 1 TIDPLAN OCH MOMENT... LAGET... MENTORN... 3 REGLER... BEDÖMNINGSKRITERIER... 5 LAGETS DELTAGARE... 5 VISUALISERA FUTURE CITY... 5 BESKRIV FUTURE CITY... 6 KONKRETISERA FUTURE CITY... 9 FÖRMEDLA FUTURE CITY BONUSPOÄNG... 3 POÄNGAVDRAG... 3 CHECKLISTA CHECKLISTA FÖR ARBETET MED FUTURE CITY 13/ KONTAKTINFORMATION futurecity.nu

3 Vi samhällsbyggare I Future City ska eleverna ta på sig rollen som framtidens samhällsbyggare och med sin kreativitet och kunskap bygga framtidens stad. Vad är då en samhällsbyggare? Jo, precis som det låter så är det vi samhällsbyggare som bygger vårt samhälle, det vill säga vi är de ingenjörer och arkitekter som funderar över hur byggnader ska se ut och fungera, hur vi ska kunna transportera oss, bygga och underhålla det som har ritats och konstruerats, hur vi ska få rent vatten, ren luft och energi bara för att ge några exempel. En samhällsbyggare jobbar i team och är målfokuserad Vi samhällsbyggare måste vara duktiga på en hel rad olika saker som matematik, fysik och teknik. Vi måste också vara duktiga på språk så vi kan berätta för andra i tal och skrift vad vi tycker och tänker. Men eftersom det är svårt för en människa att kunna allting jobbar vi alltid i lag: en person är duktig på att designa ett hus, en annan på att konstruera, en tredje på att bygga. Och så måste man även jobba i Future City, i lag där någon person kanske är duktig på att spela Minecraft, några på att skriva och några på att bygga modell. En annan förmåga som vi samhällsbyggare måste ha är att lösa problem, för problem blir det alltid när man ger sig på ett så stort projekt som att bygga exempelvis ett hus eller som i Future City, en hel stad. När problemen dyker upp gäller det att tänka på det gemensamma målet: den färdiga staden, finalen i Future City och kanske 5 kr Vi samhällsbyggare har ett stort ansvar eftersom vi är med och skapar saker och ting som kanske ska finnas i flera hundra år. Tänk vilken chans att vara med och påverka! Och även om vi samhällsbyggare gillar teknik så har vi alltid människan och miljön i fokus: saker och ting ska göra våra liv lättare att leva, de ska vara snygga och de ska vara en del av en miljömässigt hållbar utveckling. Att vara samhällsbyggare är helt enkelt en fantastisk utmaning! 3 futurecity.nu

4 En stad i balans är en hållbar stad Vi människor har byggt städer och samhällen i tusentals år. En del byar har med tiden utvecklats till dagens storstäder, som till exempel London och Paris, medan andra har förblivit små och oansenliga byar eller försvunnit helt. Andra städer har varit storstäder men sedan gått tillbaka i betydelse. Det samhällsbyggarna har lärt sig är att framgångsrika städer har en bra balans mellan följande delar: Sociala funktioner: så att människor vill bo där, det vill säga skolor, sjukhus, biografer, simhallar, bibliotek, ålderdomshem, dagis med mera. Ekonomi och handel: så att kommunen och företag får pengar att förbättra staden med liten miljöpåverkan som möjligt. Miljö: så att föroreningar inte förstör luft och vatten eller att alla naturresurser tar slut, till exempel dricksvatten eller jordbruksmark. Det här kallas för hållbar stadsutveckling. För att lyckas skapa en hållbar stad måste samhällsbyggaren förstå dagens behov men också kunna förutse framtidens behov och vad följderna blir om man väljer eller inte väljer en viss lösning. Några viktiga frågor att arbeta med för att nå en hållbar stadsutveckling är: Arkitektur Arkitektur handlar inte bara om byggnadernas utseende. Det bidrar till att skapa trivsel och att göra bostadsområden attraktiva så att simmarna vill flytta dit. Bra arkitektur är också en ekonomisk drivkraft genom att locka turister till staden. Försök därför skapa vackra byggnader och stadsdelar. Energi Energi behövs för alla funktioner i staden men att producera den ger ofta upphov till stor miljöpåverkan som till exempel utsläpp av växthusgasen koldioxid eller att stora älvar måste dämmas upp för att få vattenkraft. Försök därför att skapa byggnader och transportsystem som använder lite energi. Se till att energin produceras från förnybara energikällor, från en energikälla som inte kan ta slut. Tänk också på att energikällan ska ha lågt utsläpp. Landskapsplanering Landskapsplanering skapar grönområden för rikt djur och växtliv samt bra fritidsområden för människor. Fastighetspriserna ökar när människorna är nöjda med sina områden. Det innebär också att ytor lämnas för staden att växa på. Försök därför sprida ut grönområdena i staden så att de är lätta att nå. futurecity.nu

5 Medborgardialog I en hållbar stad tar man till vara alla människors behov och önskemål och det ska finnas plats för alla människor. Staden lyssnar på vad människorna tycker och låter dem engagera sig i samhällets uppbyggnad. Trafik och transport Människor och varor behöver transporteras till, från och inom staden för att skapa men det ger problem med föroreningar och buller med mera. Bra kommunikationer mellan städer och regioner skapar möjlighet till bland annat arbetspendling och det i sin tur skapar tillväxt. Försök skapa effektiva kollektivtransportsystem och vägsystem utan trafikstockningar. Avfallshantering Det uppstår mycket avfall från våra städer som måste tas omhand för att inte orsaka miljö och hälsoproblem. Men avfall är också en resurs som kan återvinnas eller återanvändas. Försök skapa system för insamling, återvinning och återanvändning. 5 futurecity.nu

6 Future City ett verktyg för entreprenöriellt lärande Entreprenörskap är en dynamisk och social process, där individer, enskilt eller i samarbete, identifierar möjligheter och gör något med dem för att omforma idéer till praktiska och målinriktade aktiviteter i sociala, kulturella och ekonomiska sammanhang. Det är Tillväxtverkets definition av entreprenörskap som vi använder inom Future City. Entreprenörskap är inte bara att starta företag utan olika kompetenser som utvecklar eleverna och ger dem verktyg att hantera dagens föränderliga samhälle. I den nya kursplanen för grundskolan 11 finns entreprenörskap och hållbar utveckling med i skolans uppdrag: Skolan ska stimulera elevernas kreativitet, nyfikenhet och självförtroende samt vilja till att pröva egna idéer och lösa problem. Eleverna ska få möjlighet att ta initiativ och ansvar samt utveckla sin förmåga att arbeta såväl självständigt som tillsammans med andra. Skolan ska därigenom bidra till att eleverna utvecklar ett förhållningssätt som främjar entreprenörskap. Undervisningen ska belysa hur samhällets funktioner och vårt sätt att leva och arbeta kan anpassas för att skapa hållbar utveckling. Arbetar du med Future City för du in entreprenörskap och hållbar utveckling i undervisningen. Entreprenöriella kompetenser Regeringens strategi om entreprenörskap inom utbildningsområdet från 9 pratar om entreprenöriella kompetenser. Det är de som ska lyftas fram i grundskolan: Omsätta idé till handing Planera sitt arbete Ta initiativ Samarbeta med andra Lösa problem Lära genom handling Elever som utvecklar dessa egenskaper är bättre förberedda för det föränderliga samhälle som vi i dag lever i. Både i skolarbetet och när de kommer ut i arbetslivet. De entreprenöriella kompetenserna är viktiga verktyg för det livslånga lärandet. I strategin står det att entreprenörskap ska löpa som en röd tråd genom hela utbildningssystemet. Skolan har en viktig roll i att utveckla barn och ungdomars kunskap, kompetenser och förhållningssätt så de kan utveckla egna idéer och starta egna företag när de kommer ut i arbetslivet. I grundskolan handlar det mest om att utveckla de entreprenöriella kompetenserna medan i strategin för gymnasieskolan handlar det om att lära sig att starta och driva företag. 6 futurecity.nu

7 Hur hänger Future City och de entreprenöriella kompetenserna ihop? Omsätta idé till handling Future City handlar om att omsätta sin idé om framtidsstaden till något som eleverna kan visa upp och presentera. De ska testa sina idéer i Minecraft, beskriva dem i uppsatsen och sedan förverkliga och förmedla dem i modellen på regionfinalen. Ta initiativ Hur ser en framtidsstad egentligen ut? Vad kan tänkas finnas där? Eleverna uppmuntras till att ta egna initiativ att söka kunskap och undersöka vad de tror en framtidsstad är. Lösa problem I arbetet med Future City är det många konkreta problem som ska lösas. Vilka material staden ska byggas i, hur konstruktionen ska se ut, vilka energiformer som är aktuella för staden och allt annat som behöver finnas i en stad. Planera sitt arbete Future City pågår under halva läsåret med tydliga deadlines för de olika arbetsmomenten. Det kräver planering och struktur för att hinna med alla arbetsmoment och bli klar i tid. Samarbeta med andra Hela Future City går ut på att arbeta i grupp. Att ensam gör alla moment är svårt men tillsammans i en grupp är det större chans att det finns de som är duktiga på de olika områdena: spela Minecraft, bygga modell, skriva uppsats, söka ny kunskap, komma på idéer om hur en framtidsstad ska se ut. Lära genom att göra I Future City omsätter eleverna sina kunskaper i handling i alla delar. I Minecraft behöver de tänka till på stadens storlek och antalet medborgare kopplat till energi, sjukhus och andra viktiga samhällsfunktioner. För att bygga modellen behöver eleverna också all kunskap de kan få för att skapa en realistisk, skalenlig modell av en stad. 7 futurecity.nu

8 Future City och kursplanerna Future City är tänkt att kunna integreras i undervisningen som en röd tråd mellan olika ämnen. Vi har tittat närmare på kursplanen och hur Future City kan användas i undervisningen av följande ämnen enligt Centralt innehåll för åk 7 9: Matematik: Geometriska objekt, förminskning och förstoring samt uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer. Biologi: Hur människan påverkar naturen, samhällsfrågor som rör ämnet och kretslopp av material passar bra att undersöka tillsammans med Future City. Fysik: Energi, elproduktion, eldistribution, elanvändning, ljus och ljud är alla saker som måste undersökas för att kunna planera och bygga en framtidsstad. Kemi: Kemiska processer i mark, luft och vatten, på användning av energi och naturresurser, rening av vatten samt nedbrytning av olika material. Teknik: Stabila och hållfasta konstruktioner, informations och kommunikationsteknik samt hur tekniska lösningar bidrar till hållbar utveckling. Geografi: Hur påverkar klimatet människans levnadsvillkor, klimatförändringar, befolkningens fördelning över jordklotet och förnybara energitillgångar. Historia: Framväxten av det svenska välfärdssamhället och industrialiseringen. Religionskunskap: Att se kopplingen mellan religion och samhälle, diskutera de etiska begrepp och religionernas roll i politiska skeenden samt konfliktbegreppen kopplat till hållbar utveckling, mänskliga rättigheter och demokrati. Samhällskunskap: Sverige och andra länders ekonomi och statsskick, immigration, mänskliga rättigheter, rättssystem samt aktuella samhällsfrågor. Slöjd: Göra en tredimensionell modell i olika material där man kan testa olika handverktyg och hantverkstekniker. 8 futurecity.nu

9 Bild: Lära sig mer om arkitektoniska verk och ta fram tredimensionella modeller. Svenska: Informationssökning på internet och på biblioteket, källors tillförlitlighet och källkritik, skriva olika typer av texter, muntliga presentationer samt källhänvisningar. Läs mer om hur Future City kan användas i undervisningen och kopplingen till kursplanerna i Bilaga B: Future City i undervisningen. 9 futurecity.nu

10 Syfte Syftet med Future City är framför allt att öka nyfikenheten och kunskapen kring teknik och övriga yrken inom samhällsbyggnad ge en rolig, spännande och utmanande upplevelse bygga upp kunskap och intresse kring hur vi skapar ett hållbart samhälle öka förståelsen för att arbeta inom samhällsbyggnad är mångfacetterat och bland annat fordras kreativitet problemlösning lagarbete skriftlig och muntlig kommunikation samt ge övning inom dessa områden vara ett forum för utbyte mellan lärare, elever, ingenjörer, arkitekter och andra yrkesgrupper inom samhällsbyggnad. 1 futurecity.nu

11 Tävlingen Tävlingen består av fyra olika moment: Visualisera Beskriva Konkretisera Förmedla Det gör lagen genom att visualisera hur en framtidsstad fungerar med hjälp av dataspelet Minecraft. De beskriver staden genom en uppsats. De konkretiserar staden genom att prova att själva bygga en stad i form av en modell. Till sist förmedlar eleverna sin stad i en muntlig presentation på regionfinalen. För de lag som går vidare väntar en riksfinal på Arkitektur och designcentrum i Stockholm, fd Arkitekturmuseet. I år handlar tävlingen om hur framtidsstaden och förorten förhåller sig till varandra. Årets tema: Förorten en stad i staden En stad består av centrum, stadsdelar och förorter. I alla delar kan det bo människor men i de flesta städer bor det flest människor i förorten, en stad i staden. En del städer kallas ABC städer. Där finns det både arbeten, bostäder och centrum på en plats. Andra kallas för sovstäder, där de invånarna reser till andra platser för skola, jobb och aktiviteter och återvänder endast för att vila upp sig. Det finns också trädgårdsstäder, industristäder, kranskommuner och satellitstäder. Hur tror ni det kommer se ut i framtiden? En del förorter växer och blir till egna städer där allt som finns i staden också finns. Det händer kring de större städerna medan det i andra förorter i mindre städer finns tomma lägenheter för att det inte längre finns tillräckligt många som vill bo där. Exempel där förorterna blir till städer är Täby och Norra Djurgårdsstaden i Stockholm. Miljonprogrammen En annan fråga som blir viktig i förorten är renoveringen av miljonprogrammen. Miljonprogrammen är de lägenheter och småhus som byggdes i slutet av 6 och i början av 7 talet när det skulle byggas en miljon nya bostäder som lösning på den stora bostadsbristen i Sverige. De är i dag i stort behov av renovering och energieffektivisering eftersom husen är dåligt isolerade. Husen ska klara de energimål som Sverige har satt upp med en minskning av energiförbrukning med procent till år och med 5 procent till 5. Renoveringen av miljonprogrammen handlar om stora kostnader, upp till en miljon kronor per lägenhet. Förutom de rent tekniska behoven för upprustningen finns också en social fråga att ta 11 futurecity.nu

12 hänsyn till. När miljonprogrammen var nybyggda och familjerna flyttade in trivdes de bra i lägenheter med hög standard och mycket ljus. Runt omkring husen fanns det rekreationsområden och många miljonprogramsområden var bilfria. Trafiken var helt separerad från gårdarna så barn kunde springa fritt utan risk för att bli påkörda. Under 197 talet fanns det gott om bostäder och många familjer ville bo i hus istället för i lägenhet. Så de flyttade ut från miljonprogrammen och in i småhus och lämnade lägenheterna tomma. Under 197 talet ökade invandringen i Sverige och de invandrade familjerna erbjöds bostäder i miljonprogramsområdena. Den segregering som vi ser idag startade. Hur ser framtidens förort ut? Kommer det flytta in fler människor i de större städerna och färre som kommer att bo på landet? Kommer städerna behöva fler förorter? Hur kommer de se ut, vilka kommer bo där, hur kommer de att bo, var kommer de arbeta och med vad? Det handlar årets tema om i Future City. Ni ska tänka ut hur förorten kommer att se ut i framtiden efter den kunskap ni har och era kreativa idéer om framtiden. Läs mer 1 futurecity.nu

13 Visualisera framtidsstaden För att förstå hur en stad fungerar använder vi dataspelet Minecraft. I år får varje lag ett obebyggt område där ni kan visualisera er stad och förort. Området har skog, slätt, sjö och berg så ni själva kan bestämma var det är bäst att placera er stad och/eller förort. Det går att använda Minecraft oavsett om eleverna har spelat det mycket eller är nybörjare. Det går snabbt att lära sig. Vi bedömer inte heller hur snyggt det ser ut. Vi är intresserade av de nyskapande och hållbara idéer som eleverna kommer fram till i sin framtidsstad. Titta gärna på hur dagens städer är uppbyggda för inspiration. Tävlingsuppgiften Med hjälp av Minecraft ska ni fundera på följande frågor: 1. Förklara hur staden är hållbar. Eleverna ska redogöra för vad som gör staden hållbar inom följande områden: samhällsplanering, infrastruktur, energi, transporter och byggnader. Läs mer under En stad i balans är en hållbar stad här i lärarhandledningen.. Hur förhåller sig staden och förorten till varandra i framtiden? Minecraftstaden redovisas med en film eller bild och text där ni svarar på frågorna. Ni lämnar också in själva Minecraftstaden. Spelar ni på vår server så stänger vi den för möjligheten att spela kl. den 17 januari 1. Spelar ni på egen server eller lokalt laddar ni upp minecraftstaden på vår server senast samma tid, kl. den 17 januari. Filmen laddar du upp på youtube och skickar en länk till ann Filmen får max vara fem minuter. Redovisar du i ett dokument med bilder tillsammans med förklarande text ska dokumentet ha filformaten.doc,.docx,.ppt,.pptx,.pdf eller.jpg. Texten ska bestå av max 5 ord. Innan ni börjar spela Innan laget sätter igång och spelar bör man fundera igenom vilka visioner man har för framtidens stad och förort. Vilken typ av människor kommer att bo i staden och vad attraherar dem? På vilken typ av företag kommer de att arbeta, vilka typer av service vill de ha, vad gör de på fritiden? 13 futurecity.nu

14 Praktiska detaljer Varje lag får tillgång till spelet gratis, en licens per sex anmälda elever. Det finns flera olika sätt att spela på: 1. Bygg helt fritt Ni kan använda en egen minecraftserver eller spela lokalt och börja helt från början. Låt elevernas fantasi flöda fritt.. Ladda ner vår grund lokalt Gå till futurecity.nu och ladda ner vårt startområde för att sedan spela lokalt. 3. Ladda ner vårt startområde plus minecraftserver Gå till futurecity.nu och ladda ner en minecraftserver som ni sedan kan ladda upp hos er och låta eleverna spela på.. Spela på vår server Kontakta oss och få en eller flera områden på vår server. Ni behöver ha kontakt med oss för att flyttas till rätt område. Det görs i realtid så boka tid för supporten att hjälpa er. Om hur de här olika sätten att spela på går till i detalj hittar ni i Bilaga A: Mincraft. Har du elever som har en egen minecraftlicens går det bra att använda den. Ska eleven in på vår server behöver vi flytta in eleven till ert område. Det görs i realtid så boka tid för supporten att hjälpa er. Support David och Emil är vår support. De når ni på De svarar på era mejl så snart de hinner. Vi har också en livesupport för de som spelar på vår server. Den är måndagar kl fram till den 17 januari 1. Supporten sker i chatten så skriv era frågor där så svarar dem. Det är supporten som hjälper er med att flytta in elever i rätt område och som kan svara på frågor om de olika spelalternativen. Deadline för Minecraftstaden 17 januari 1 Spelet kan spelas fram till kl. den 17 januari. Sedan låser vi spelet för vidare spel, men eleverna kan fortfarande gå in och titta så att de kan förbereda sig till finalerna. Spelar ni på egen server eller lokalt laddar ni upp minecraftstaden på vår server. Samma deadline gäller även för det. Du kan läsa mer om hur ni kommer in på Minecraft och alla detaljer i Bilaga A: Minecraft. 1 futurecity.nu

15 Konkretisera framtidsstaden För att ytterligare undersöka hur en stad är uppbyggd bygger laget en modell av sin framtidsstad och/eller förort. Tänk på att du får med allt som är unikt för din stad så att juryn förstår hur staden fungerar. Det kan vara bra att få med alla de delar som en stad behöver som transportvägar, boende, återvinning, energikällor med mera. Men eftersom det är en begränsad yta behöver inte hela staden byggas. Det är viktigt att de delar som är unika och viktiga i staden syns i modellen eftersom den sedan ska presenteras och bedömas på regionfinalen. Tanken är att eleverna ytterligare utvecklar och förfinar de idéer de påbörjade i Minecraft. Det är naturligtvis eleverna som ska göra allt praktiskt arbete. Modellen ska också - vara byggd i skala - ha maxmåtten 115x75x6 cm (och rymmas på en lastpall) - ha minst en rörlig del - vara byggd av så mycket återvunnet material som möjligt - ha en materialkostnad på högst 1 kr (vilket även inkluderar ev. presentationsmaterial till den muntliga presentationen) - ha ett namn och en identifikationsskylt - tåla att transporteras till finalen Skala Modellen ska byggas i en skala som laget väljer själv. Ju större skala desto färre, men kanske desto mer detaljerade hus får plats. En mindre skala gör att man kan bygga en större sektion av staden. Väljer man t ex skalan 1:5 blir en centimeter i modellen 5 meter i verkligheten. Är skalan 1:5 blir 1 cm = 5 meter. Laget måste ange vilken skala man valt på identifikationsskylten. Storlek Modellen som laget bygger får vara högst 115 cm lång, 75 cm bred och 6 cm hög. Detta inkluderar hela modellen, det vill säga även allt stödjande material som eventuell bottenplatta. Modellen måste skickas på en pall om ni inte själva kan transportera den. Därför är det mycket viktigt att den får plats på en lastpall. 15 futurecity.nu

16 Rörlig del Modellen måste innehålla minst en rörlig del, till exempel någon typ av kommunikations eller transportmekanism. Här finns det utrymme att vara kreativ! Om modellen kräver en energikälla så måste den vara en del av modellen. Modellen får inte kräva anslutning till någon extern kraftkälla, till exempel ett vägguttag. Varför inte ta chansen att utforska fysiken bakom några enkla kraftkällor? Gummiband Fjädrar Värme Batterier och enkla el kretsar Ljus/solkraft Pop up konstruktioner av vikt papper Tyngder Materialval Laget bestämmer själva vilken typ av material man vill använda för att bygga modellen, till exempel cellplast, papp, balsaträ, lera, plast eller glasspinnar. Ju mer återvunnet material man använder, exempelvis plastflaskor, kartonger, gamla cd skivor och annat kreativt, desto bättre. Modellen får däremot inte innehålla - levande djur, t ex fiskar - obeständiga material, t ex någon form av färsk mat. Kostnader Den totala kostnaden för det material som används i tävlingen får inte överstiga 1 kr. Det inkluderar material till modellen och det presentationsmaterial som laget använder vid sin muntliga presentation. Återvunnet material till modellen räknas som kronor. Eventuella gåvor ska dock räknas in i kostnaderna. Vet man inte vad gåvan är värd får laget göra en marknadsmässig uppskattning. Ett tips: Vill laget ha en extra utmaning så ta vara på alla kvitton och låt eleverna föra noggrann bok över utgifterna. 16 futurecity.nu

17 Identifikation Modellen måste ha en väl synlig identifikationsskylt, ungefär 1x15 cm stor. Har inte laget namngivit sin framtidsstad än så börjar det bli dags nu! Låt namnet spegla vad staden har att erbjuda och ge det gärna en futuristisk klang. Identifikationsskylten ska ange - framtidsstadens namn - skolans namn - den skala modellen är byggd i - namnen på de tre lagmedlemmar som deltar i finalen Transportera modellen till finalen Tänk på att modellen ska kunna transporteras till finalen. Vi betalar för en extra hyrbil eller liknande för att ni ska få plats att transportera den till regionfinalen. Vinner ni regionfinalen behåller ni modellen och transporterar den själva till riksfinalen. Har ni lång resa till riksfinalen och inte har möjlighet att ta bil eller ta modellen på tåget så kan vi skicka den med godstransport. Då är det viktigt att den får plats på en lastpall. 17 futurecity.nu

18 Beskriv framtidsstaden Lagens framtidsstad ska beskrivas med en uppsats på mellan 6 8 ord. I uppsatsen får eleverna möjlighet att mer i detalj beskriva vad som är unikt med staden och hur de resonerar kring förorten i framtiden. Laget väljer själv vilka av stadens alla goda sidor man vill framhäva. Här följer några exempel: Vad skiljer staden från dagens städer och från andra städer? På vilka sätt är det här en bra stad? Varför tycker invånarna om att bo där? Hur står det till med utbildning, landskapsbilden, energiförsörjning? På varje sida i uppsatsen ska följande anges, förslagsvis i sidhuvud eller sidfot: framtidsstadens namn skolans namn Uppsatsen ska även innehålla en källförteckning (som inte inkluderas in i ordbegränsningen). Källförteckningen ska innehålla minst 3 källor som kan bestå av exempelvis intervjuer, böcker, tidningsartiklar eller artiklar på internet. Titta på bedömningskriterierna för att se mer vad juryn bedömer i uppsatsen. Självklart är det eleverna som ska skriva allt material själva. 18 futurecity.nu

19 Förmedla framtidsstaden Under regionfinalen ska laget presentera sin framtidsstad i en muntlig presentation. En jury kommer att lyssna på laget och bedöma hur bra eleverna kan presentera designen och funktionaliteten hos sin stad. Juryn ställer också frågor till lagen, så det gäller att vara påläst om sin stad. Det är också viktigt att alla tre eleverna i laget är delaktiga i presentationen. Vill ni visa er minecraftstad för juryn i samband med presentationen och utfrågningen går det bra. Ni behöver ha med er en egen dator eller läsplatta med tillräckligt batteritid. Vi drar inte fram ström till utställningsplatserna. Titta på bedömningskriterierna för att se vad juryn bedömer under den muntliga presentationen. Att tänka på: Den muntliga presentationen ska vara mellan 5 och 7 minuter lång. Storleken på presentationsmaterialet får inte överstiga 8 x 1 cm. Om ni vill visa minecraftstaden så behöver ni ha en dator eller läsplatta med tillräcklig batteritid. Vi kommer inte ha strömsladdar framdragna till utställningsplatsen. Det finns inga hinder för att lagen använder sin kreativitet vid presentationen. Varför inte genomföra framförandet i form av ett rollspel? Regionfinalen Alla anmälda lag är välkomna till Future Citys regionfinaler där man tävlar om de åtråvärda platserna till riksfinalen. Datum för regionfinalerna bestäms under hösten och går därefter att hitta på futurecity.nu. Vi meddelar också datumen i nyhetsbrevet. Alla lag kommer att få en inbjudan till regionfinalen cirka en månad innan finaldagen. Under regionfinalen går juryn runt bland lagen och lyssnar på respektive lag. Varje lag får besök av flera jurygrupper så de får chansen att köra sin presentation flera gånger. För deltagande lag, två vuxna och tre elever, ingår: För alla lag: lunch tävlingsdagen 19 futurecity.nu

20 transport av modellen, det vill säga utrymme för att hyra en extra bil för klassen för att kunna transportera modellen För de lag som inte bor på finalorten: resa till och från finalorten logi en natt vid behov transporter inom finalorten Inför regionfinalen ska följande material vara tävlingsledningen tillhanda: föräldraformulär för samtliga elever som kommer till finalen lämnas på plats till tävlingssamordnaren på regionfinalen namn på laget: tre elever och två vuxna information om behov av resor och övernattning ansökan om mentor och bonuspoäng ska vara inskickade via Lärarportalen (ansökan om bonuspoäng ska göras senast dagen innan regionfinalen) futurecity.nu

21 Riksfinalen Riksfinalen i Future City äger rum på Arkitektur och designcentrum i Stockholm. Datum för riksfinalen sätts under hösten och skrivs ut på futurecity.nu, i nyhetsbrev och i tävlingsinformation. Vid riksfinalen tävlar lagen sedan om följande prissummor: 1:a pris 5 kr :a pris 15 kr 3:e pris 1 kr Och specialpriser från våra medarrangörer som annonseras på futurecity.nu. Inbjudan till riksfinalen skickas ut till de lag som går vidare efter regionfinalen. På riksfinalen får alla lag kliva upp på scen och göra sina presentationer och svara på frågor från juryn framför en publik. För deltagande lag, två vuxna och tre elever, ingår: För alla lag: lunch tävlingsdagen transport av modellen, det vill säga utrymme för att hyra en extra bil för klassen för att kunna transportera modellen För de lag som inte bor på finalorten: resa till och från finalorten logi en natt vid behov transporter inom finalorten Inför finalen ska följande material vara tävlingsledningen tillhanda: namn på laget: tre elever och två vuxna information om behov av resor och övernattning föräldraformulär om det kommer andra elever än från regionfinalen lämnas till tävlingsledningen på plats på riksfinalen 1 futurecity.nu

22 Tidplan och moment 15 oktober Sista anmälan 17 januari Inlämning Minecraft 15 februari Inlämning uppsatsen Mars Regionfinaler (datum och plats meddelas under hösten på futurecity.nu) April Riksfinal på Arkitektur och designcentrum i Stockholm, fd Arkitekturmuseet Laget Varje lag leds av en lärare som är kontaktperson för laget. Läraren anpassar själv sin roll, men kan t ex hjälpa sina elever leta information, hitta lösningar på problem och reda ut konflikter. Naturligtvis kan flera lärare vara involverade i arbetet och Future City ger en utmärkt möjlighet att arbeta ämnesöverskridande. Som stöd kan också varje lag ha en mentor från näringslivet vars uppgift bland annat är att stötta laget i sakfrågor, uppmuntra och förankra elevernas idéer i verkligheten. Mentorn ska vara yrkesverksam inom samhällsbyggnadssektorn. Läs mer om mentorns roll längre fram i handledningen. Om eleverna i ett lag består av endast niondeklassare får de inte ta del av de poäng som mixade lag och lag från lägre årskurser får. Ett lag med endast nior har ett försprång när det gäller kunskap och möjlighet att omsätta den muntligt och i skrift. Ett mixat lag med en niondeklassare ger också poäng. Laget kan bestå av hur många elever som helst, den enda begränsningen är att alla lagmedlemmarna måste gå på samma skola. Det är naturligtvis eleverna, som med stöd av lärare och mentor, ska göra allt arbete när det gäller att skapa staden och presentera den. Det är också vikigt att alla lagmedlemmar får chans att delta och bidra till staden. Lagarbete är en av de parametrar som kommer att premieras av juryn. I finalen får sedan laget representeras av tre elever, en lärare och en mentor eller annan vuxen. Skolan bestämmer själv hur de tre elever som får representera laget väljs ut. Varje skola får bara representeras av ett lag i finalen. Det hindrar inte att en skola har flera lag och sedan på något sätt väljer ut vilket som går till final. Väljer ni att ha uttagningar på er skola hör gärna av er till oss så hjälper vi till med praktiska frågor kring bland annat datorspelet och hur bedömningarna går till. futurecity.nu

Innehåll. 2 futurecity.nu

Innehåll. 2 futurecity.nu Handbok 13/1 Innehåll VI SAMHÄLLSBYGGARE... 3 VAD ÄR DÅ EN SAMHÄLLSBYGGARE?... 3 EN SAMHÄLLSBYGGARE JOBBAR I TEAM OCH ÄR MÅLFOKUSERAD... 3 EN STAD I BALANS ÄR EN HÅLLBAR STAD... ARKITEKTUR... ENERGI...

Läs mer

Handbok 2015/2016. 1 futurecity.nu

Handbok 2015/2016. 1 futurecity.nu Handbok 2015/2016 1 futurecity.nu Innehåll SYFTE... 3 TÄVLINGEN... 4 ÅRETS TEMA: DEN DIGITALA STADEN... 5 FUTURE CITY MINECRAFT... 5 FUTURE CITY UPPSATS... 7 ÅRETS FUTURE CITY-SKOLA... 10 FINALEN... 11

Läs mer

Handbok 2016/ futurecity.nu

Handbok 2016/ futurecity.nu Handbok 2016/2017 1 futurecity.nu Innehåll SYFTE... 3 TÄVLINGEN... 4 ÅRETS TEMA: STADEN FÖR ALLA... 5 FUTURE CITY MINECRAFT... 6 FUTURE CITY UPPSATS... 7 FUTURE CITY MODELL... 8 ÅRETS FUTURE CITY-SKOLA...

Läs mer

Innehåll. 2 futurecity.nu

Innehåll. 2 futurecity.nu Handbok 1/13 Innehåll VI SAMHÄLLSBYGGARE... 3 VAD ÄR DÅ EN SAMHÄLLSBYGGARE?... 3 EN SAMHÄLLSBYGGARE JOBBAR I TEAM OCH ÄR MÅLFOKUSERAD... 3 FUTURE CITY ÄR ETT VERKTYG FÖR ENTREPRENÖRIELLT LÄRANDE... ENTREPRENÖRIELLA

Läs mer

Handbok 2016/ futurecity.nu

Handbok 2016/ futurecity.nu Handbok 2016/2017 1 futurecity.nu Innehåll SYFTE... 3 TÄVLINGEN... 4 ÅRETS TEMA: STADEN FÖR ALLA... 5 FUTURE CITY MINECRAFT... 6 FUTURE CITY UPPSATS... 7 FUTURE CITY MODELL... 8 ÅRETS FUTURE CITY-SKOLA...

Läs mer

Där skola och näringsliv möts och bygger framtidens stad. men först en film från en final

Där skola och näringsliv möts och bygger framtidens stad. men först en film från en final Där skola och näringsliv möts och bygger framtidens stad men först en film från en final Future City Har funnits i Sverige sedan 2003. 20 500 elever på drygt 230 skolor har deltagit i Future City. Där

Läs mer

Handledning: Future City på Teknikdagarna

Handledning: Future City på Teknikdagarna Handledning: Future City på Teknikdagarna Under den här lektionen på två timmar får eleverna prova på att planera och bygga en framtidsstad utifrån sina egna tankar och idéer. Eleverna sitter cirka 10

Läs mer

FUTURE CITY. Framtidens ingenjörer

FUTURE CITY. Framtidens ingenjörer Future City är en tävling för högstadieelever och kombinerar teknik och naturvetenskap med bl.a. teamwork, kreativitet och förmågan att uttrycka sig i tal och skrift. Tävlingen bygger på en idé från USA

Läs mer

Future City 2015 2016. Så här kan ditt företag delta i Future City:

Future City 2015 2016. Så här kan ditt företag delta i Future City: Så här kan ditt företag delta i Future City: Future City 2015 2016 Guldarrangör, max sex 100 000 kr Silverarrangör, max sex 50 000 kr Bronsarrangör 25 000 kr Partner Uppsats 25 000 kr Partner Minecraft

Läs mer

Mode. Drivkrafter. tävling TEKNIK. Motivation. Entreprenörskap. naturvetenskap. innovationer. kreativitet MILJÖ. samarbete KRETSLOPP NYFIKENHET ANSVAR

Mode. Drivkrafter. tävling TEKNIK. Motivation. Entreprenörskap. naturvetenskap. innovationer. kreativitet MILJÖ. samarbete KRETSLOPP NYFIKENHET ANSVAR Entreprenörskap och entreprenöriellt lärande med Skogen i Skolan NYFIKENHET TEKNIK Motivation tävling livsmedel SKOG MILJÖ Hälsa framtiden friluftsliv Drivkrafter innovationer Entreprenörskap kreativitet

Läs mer

Future City 2014 2015. Så här kan ditt företag delta i Future City:

Future City 2014 2015. Så här kan ditt företag delta i Future City: Så här kan ditt företag delta i Future City: Future City 2014 2015 Guldarrangör, max sex Silverarrangör, max sex Partner Uppsats Partner Minecraft Dela ut ett pris, max tre Supporter Annonsering 100 000

Läs mer

Lärarhandledning till tre teman om entreprenörskap för årskurs 7-9

Lärarhandledning till tre teman om entreprenörskap för årskurs 7-9 Lärarhandledning till tre teman om entreprenörskap för årskurs 7-9 Foretagsamheten.se Lärarhandledning Lärarhandledning Eleverna ska få möjlighet att ta initiativ och ansvar samt utveckla sin förmåga att

Läs mer

Future City 2016 2017. Så här kan ditt företag delta i Future City:

Future City 2016 2017. Så här kan ditt företag delta i Future City: Så här kan ditt företag delta i Future City: Future City 2016 2017 Guldarrangör, max sex 100 000 kr Silverarrangör, max sex 50 000 kr Bronsarrangör 25 000 kr Dela ut ett pris, max tre 15 000 kr Supporter

Läs mer

Utdrag ur Läroplan 2011 som matchar utställningsmoment Den hållbara staden

Utdrag ur Läroplan 2011 som matchar utställningsmoment Den hållbara staden Utdrag ur Läroplan 2011 som matchar utställningsmoment Den hållbara staden 2.1 Normer och värden Skolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera eleverna att omfatta vårt samhälles gemensamma värderingar

Läs mer

Kvalificering. Final. Anmälan. Vinster 1:an 10.000:- 2:an 5.000:- 3:an 3.000:- 4:an 2.000:-

Kvalificering. Final. Anmälan. Vinster 1:an 10.000:- 2:an 5.000:- 3:an 3.000:- 4:an 2.000:- SKOGENS MÄSTARE Vilka blir årets Skogens mästare?! Vi vill veta vem som kan mest om skog, både teoretiskt och praktiskt! Är din klass redo att anta utmaningen? Skogens mästare är en tävling som riktar

Läs mer

Skolverket. per-olov.ottosson@skolverket.se Enheten för kompetensutveckling

Skolverket. per-olov.ottosson@skolverket.se Enheten för kompetensutveckling Skolverket per-olov.ottosson@skolverket.se Enheten för kompetensutveckling Forskningsspridning Rektorsutb/lyft Lärarlyftet It i skolan Utlandsundervisning Lärande för hållbar utveckling bidrag/del av skolans

Läs mer

Ung Företagsamhet Dalarna. Grundkurs 25 augusti 2015 Intro 9-10

Ung Företagsamhet Dalarna. Grundkurs 25 augusti 2015 Intro 9-10 Ung Företagsamhet Dalarna Grundkurs 25 augusti 2015 Intro 9-10 Program 09:00 Presentation Introduktion av UF Kaffe Affärsidé Grupp/UF-företag Affärsplan Lunch Driva Avveckla Kaffe UF-lärarrollen Avslutande

Läs mer

Informationshäfte. - Ett koncept för skolor om hållbar utveckling och socialt entreprenörskap

Informationshäfte. - Ett koncept för skolor om hållbar utveckling och socialt entreprenörskap Informationshäfte - Ett koncept för skolor om hållbar utveckling och socialt entreprenörskap innehållsförteckning SID 3 SID 4 SID 6 SID 9 Inledning Konceptets innehåll Till dig som pedagog Kopplingen till

Läs mer

Vi jobbar så här: Varför läser vi om miljö. Vilka ämnen ingår. Vad skall vi gå igenom? Vilka är våra mål? LPP miljö.notebook.

Vi jobbar så här: Varför läser vi om miljö. Vilka ämnen ingår. Vad skall vi gå igenom? Vilka är våra mål? LPP miljö.notebook. Vi jobbar så här: Varför läser vi om miljö Vilka ämnen ingår Vad skall vi gå igenom? Vilka är våra mål? Hur skall vi visa att vi når målen? Vi jobbar enligt den här planen. jan 30 14:41 1 Varför läser

Läs mer

Lärande för hållbar utveckling bidrag/del av förskolans och skolans måluppfyllelse

Lärande för hållbar utveckling bidrag/del av förskolans och skolans måluppfyllelse Lärande för hållbar utveckling bidrag/del av förskolans och skolans måluppfyllelse De nya styrdokumenten- stöd och krav Lärande för hållbar utveckling - kopplingen till andra prioriterade områden Entreprenörskap/entreprenöriellt

Läs mer

Entreprenörskap i skolan

Entreprenörskap i skolan Entreprenörskap i skolan Vad är entreprenöriellt lärande? Entreprenöriellt lärande innebär att utveckla och stimulera generella kompetenser som att ta initiativ, ansvar och omsätta idéer till handling.

Läs mer

Två sanningar närmar sig varann. Där de möts får man få syn på sig själv. (Tomas Tranströmer)

Två sanningar närmar sig varann. Där de möts får man få syn på sig själv. (Tomas Tranströmer) Två sanningar närmar sig varann En kommer inifrån Den andra utifrån Där de möts får man få syn på sig själv (Tomas Tranströmer) Internationell kunskap Interkulturella möten Dialog Vetenskaplig kunskap

Läs mer

LEKTION 6: INGENJÖREN OCH HÅLLBAR UTVECKLING

LEKTION 6: INGENJÖREN OCH HÅLLBAR UTVECKLING LEKTION 6: INGENJÖREN OCH HÅLLBAR UTVECKLING 01 LEKTION 6: INGENJÖREN OCH HÅLLBAR UTVECKLING Tid: 60-80 minuter Årskurs: 7-9 Huvudämne: NO KOPPLING TILL KURSPLANER FÖRMÅGOR Värdera konsekvenser av olika

Läs mer

Förnyelsebar energi Exempel på hur ENaT:s programpunkter är kopplade till Lgr-11

Förnyelsebar energi Exempel på hur ENaT:s programpunkter är kopplade till Lgr-11 Förnyelsebar energi Exempel på hur ENaT:s programpunkter är kopplade till Lgr-11 Allt arbete med ENaTs teman har många kreativa inslag som styrker elevernas växande och stödjer därmed delar av läroplanens

Läs mer

Individuellt paper inom kursen Entreprenöriellt lärande Av: Sofi Holmgren

Individuellt paper inom kursen Entreprenöriellt lärande Av: Sofi Holmgren Individuellt paper inom kursen Entreprenöriellt lärande Av: Sofi Holmgren Första gången jag kom i kontakt med termen entreprenörskap och Ung företagsamhet var när jag läste till lärare på Malmö högskola.

Läs mer

Kvalificering. Final. Anmälan. Vinster

Kvalificering. Final. Anmälan. Vinster SKOGENS MÄSTARE Vilka blir årets Skogens mästare?! Vi vill veta vem som kan mest om skog, både teoretiskt och praktiskt! Är din klass redo att anta utmaningen? Skogens mästare är en tävling som riktar

Läs mer

Batterijakten 2017 Delmoment: Kreativitet - lärarhandledning

Batterijakten 2017 Delmoment: Kreativitet - lärarhandledning Batterijakten 07 Delmoment: Kreativitet - lärarhandledning Välkommen till den nya kreativa tävlingen i Batterijakten! Vad roligt att ni är med! Vi vill genom tävlingen uppmuntra till kreativt tänkande

Läs mer

Ung & Företagsam Huddinge 2013. Anmäl er till årets event för UF-elever i Huddinge - den lokala mässan

Ung & Företagsam Huddinge 2013. Anmäl er till årets event för UF-elever i Huddinge - den lokala mässan Ung & Företagsam Huddinge 2013 Anmäl er till årets event för UF-elever i Huddinge - den lokala mässan Delta i mässan, tävla om priser i olika kategorier, träffa Arena Huddinges Riskkapitalister, presentera

Läs mer

Entreprenörskap i styrdokumenten

Entreprenörskap i styrdokumenten Entreprenörskap i styrdokumenten Redan 1946 1946 års skolkommission: Skolans ska inriktas på att fostra elever till självständighet och kritiskt sinnelag å ena sidan och samarbete, lust att engagera sig

Läs mer

Entreprenöriellt lärande i praktiken mot en mer meningsfull skola

Entreprenöriellt lärande i praktiken mot en mer meningsfull skola Entreprenöriellt lärande i praktiken mot en mer meningsfull skola Mats Westerberg, professor i entreprenörskap & innovation Monica Grape, universitetsadjunkt KKL Maria Andersson, Lärare 7-9 Anneli Fagerstedt,

Läs mer

Grön tråd i Malmslätts upptagningsområde, från förskolan årskurs 9, F-6-delen Innehåll

Grön tråd i Malmslätts upptagningsområde, från förskolan årskurs 9, F-6-delen Innehåll Grön tråd i Malmslätts upptagningsområde, från förskolan årskurs 9, F-6-delen Innehåll Grön tråd i Malmslätts upptagningsområde, från förskolan årskurs 9, F-6-delen... 1 Samtliga arbetsområden 1-6... 2

Läs mer

Koppling till kursplaner

Koppling till kursplaner Koppling till kursplaner Övnings- och tävlingsmomenten i The Battery Challenge faller inom ramen för undervisning om hållbar utveckling och du kan välja att arbeta ämnesintegrerat eller kopplat specifikt

Läs mer

Begreppet entreprenörskap

Begreppet entreprenörskap Entreprenöriellt lärande i praktiken mot en mer meningsfull skola Mats Westerberg, professor i entreprenörskap & innovation Monica Grape, universitetsadjunkt KKL Maria Andersson, Lärare 7-9 Anneli Fagerstedt,

Läs mer

Energi VT-13. 1 av 6. Syfte: Kopplingar till läroplan. Lerum. Energi kan varken förstöras eller nyskapas, utan bara omvandlas mellan olika former.

Energi VT-13. 1 av 6. Syfte: Kopplingar till läroplan. Lerum. Energi kan varken förstöras eller nyskapas, utan bara omvandlas mellan olika former. Energi VT-13 Syfte: Energi kan varken förstöras eller nyskapas, utan bara omvandlas mellan olika former. Världens energibehov tillgodoses idag till stor del genom kol och olja, de så kallade fossila energikällorna.de

Läs mer

Entreprenörskap i Gymnasieskolan

Entreprenörskap i Gymnasieskolan Jan Schierbeck Entreprenörskap i Gymnasieskolan Undervisningsråd Skolverket Ansvarig för Samhällsvetenskapsprogrammet Innehåll Allmänt om Entreprenörskap Entreprenörskap i skolan Entreprenörskap inom GY2007

Läs mer

FOTO: ISTOCK MENTORBANKEN

FOTO: ISTOCK MENTORBANKEN S V E R I G E S A R K I T E K T E R FOTO: ISTOCK MENTORBANKEN INLEDNING Mentorskap är ett koncept för att inspirera, utmana och utveckla människor i profession och som person. Mentorskapet innebär att

Läs mer

Fördjupningsuppgift 1 Den hållbara staden 2114. TEMA Hållbar utveckling, Framtid, Stadsplanering, Teknisk utveckling, Regler & Normer etc.

Fördjupningsuppgift 1 Den hållbara staden 2114. TEMA Hållbar utveckling, Framtid, Stadsplanering, Teknisk utveckling, Regler & Normer etc. Efter visning Följande fördjupningsuppgifter syftar till att följa upp och fördjupa de tankar och idéer kring hållbar samhällsutveckling som lyftes vid visningen av utställningen Framtidsland. Fördjupningsuppgift

Läs mer

Plan för studie- och yrkesvägledning

Plan för studie- och yrkesvägledning 160113 Plan för studie- och yrkesvägledning Inledning Under läsåret 2015 har Långbrodalsskolan arbetat fram en lokal arbetsplan för studie- och yrkesvägledning. Den ska syfta till att eleverna på Långbrodalsskolan

Läs mer

Teknikprogrammet (TE)

Teknikprogrammet (TE) Teknikprogrammet (TE) Teknikprogrammet (TE) ska utveckla elevernas kunskaper om och färdigheter i teknik och teknisk utveckling. Efter examen från programmet ska eleverna ha kunskaper för högskolestudier

Läs mer

Hållbar utveckling Kungsmarksskolan 2016

Hållbar utveckling Kungsmarksskolan 2016 Hållbar utveckling Kungsmarksskolan 2016 Hej och välkommen till samarbetsprojektet för hållbar utveckling! Under sex veckor kommer elva av era ämnen att samarbeta med temat hållbar utveckling i åk 8. Enligt

Läs mer

Det företagsamma Sverige Lektionsmaterial för årskurs 7-9

Det företagsamma Sverige Lektionsmaterial för årskurs 7-9 Det företagsamma Sverige Lektionsmaterial för årskurs 7-9 Foretagsamheten.se Företagsamheten.se Det företagsamma Sverige. I geografiska områden med goda företagsmiljöer kan det uppstå utvecklingsblock

Läs mer

Pedagogisk planering projekt Eco Friends (biologi, fysik, kemi, teknik)

Pedagogisk planering projekt Eco Friends (biologi, fysik, kemi, teknik) Pedagogisk planering projekt Eco Friends (biologi, fysik, kemi, teknik) Myrstacken Äldre årskurs 6, Hällby skola L= mest för läraren E= viktigt för eleven Gäller för augusti-september 2015 Förankring i

Läs mer

TEKNIKPROGRAMMET Mål för programmet

TEKNIKPROGRAMMET Mål för programmet TEKNIKPROGRAMMET Mål för programmet Teknikprogrammet är ett högskoleförberedande program och utbildningen ska i första hand förbereda för vidare studier i teknikvetenskap och naturvetenskap men också i

Läs mer

Eftermiddagens innehåll:

Eftermiddagens innehåll: Eftermiddagens innehåll: Kort om Håll Sverige Rent Vad är hållbar utveckling? Hållbar utveckling i de nya läroplanerna Grön Flagg Vad gör skolorna/förskolorna idag? Friluftsmuseer och Grön Flagg- skolor

Läs mer

Storyline och entreprenörskap

Storyline och entreprenörskap Storyline och entreprenörskap Av: Ylva Lundin Entreprenöriellt lärande - ett ord som många pedagoger kämpar med både när det gäller att säga och förstå. Ibland tolkas entreprenörskap som att vi i skolan

Läs mer

FORMULÄR FOR ELEKTRISKE APPARATER. En del av verktyget: www.seeeffect.se

FORMULÄR FOR ELEKTRISKE APPARATER. En del av verktyget: www.seeeffect.se FORMULÄR FOR ELEKTRISKE APPARATER En del av verktyget: www.seeeffect.se SeeEffect har utvecklats i samarbete mellan Interactive Institute - Swedish ICT och Håll Sverige Rent. Projektet finansieras av Energimyndigheten.

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete ht12/vt13 Rönnbäret

Systematiskt kvalitetsarbete ht12/vt13 Rönnbäret Läroplanens mål 1.1 Normer och värden. Förskolan skall aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att utveckla förståelse för vårt samhälles gemensamma demokratiska värderingar och efterhand omfatta

Läs mer

Rymdutmaningen koppling till Lgr11

Rymdutmaningen koppling till Lgr11 en koppling till Lgr11 När man arbetar med LEGO i undervisningen så är det bara lärarens och elevernas fantasi som sätter gränserna för vilka delar av kursplanerna man arbetar med. Vi listar de delar av

Läs mer

Två sanningar närmar sig varann. Där de möts får man få syn på sig själv. (Tomas Tranströmer)

Två sanningar närmar sig varann. Där de möts får man få syn på sig själv. (Tomas Tranströmer) Två sanningar närmar sig varann En kommer inifrån Den andra utifrån Där de möts får man få syn på sig själv (Tomas Tranströmer) Skolans Internationella uppdrag - en utvecklingskraft i skolan och i en globaliserad

Läs mer

ipads i lärandet 24 aug kl 8-16

ipads i lärandet 24 aug kl 8-16 ipads i lärandet 24 aug kl 8-16 Dagens program Om projektet Erfarenheter Ytterbyns förskola Pedagogiska aspekter av ipads Introduktion på ipaden (teknisk utbildning) Testa några pedagogiska appar Metoden

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN 2010/11

LOKAL ARBETSPLAN 2010/11 LOKAL ARBETSPLAN 2010/11 Arbetsplan för Hagens förskola 2010/11 Våra styrdokument är skollagen, läroplan för förskolan, diskrimineringslagen, förskola skolas vision: I vår kommun arbetar vi för att alla

Läs mer

MILJÖMÅL: GENERATIONSMÅLET

MILJÖMÅL: GENERATIONSMÅLET MILJÖMÅL: GENERATIONSMÅLET HÅLL SVERIGE RENTS EXEMPELSAMLING Lektionsupplägg: Tusen år i ett växthus I Sverige har vi ett övergripande mål för miljöpolitiken som kallas. Det handlar om vilket samhälle

Läs mer

Det handlar om att ta fram och utveckla elevers inneboende nyfikenhet, initiativförmåga och självförtroende redan från tidiga åldrar.

Det handlar om att ta fram och utveckla elevers inneboende nyfikenhet, initiativförmåga och självförtroende redan från tidiga åldrar. Ung Företagsamhet Fyrbodal jobbar med att få fler företagsamma barn och ungdomar. I drygt 30 år har vi jobbat med UF-företag på gymnasienivå. Nu gör vi en nysatsning där elever och ni lärare på grundskolan

Läs mer

Sveriges miljökvalitetsmål i Läroplan för grundskolan 2011 (Lgr 11). Källa: Skolverket. 1/7

Sveriges miljökvalitetsmål i Läroplan för grundskolan 2011 (Lgr 11). Källa: Skolverket. 1/7 Sveriges miljökvalitetsmål i Läroplan för grundskolan 2011 (Lgr 11). Källa: Skolverket. 1/7 Övergripande mål och riktlinjer, del 1 2 i Läroplan för grundskolan 2011 (Lgr 11) Del 1 Skolans värdegrund och

Läs mer

Diskussionskort EL, SSA och Hälsa

Diskussionskort EL, SSA och Hälsa Diskussionsmetod Pedagogisk personal Övrig personal Fsk Gsk Gy Från 10 minuter 2-5 personer Kortleken innehåller öppna frågor och det finns inget rätt eller fel. Här gäller det att vara så öppen och modig

Läs mer

MILJÖMÅL: GOD BEBYGGD MILJÖ

MILJÖMÅL: GOD BEBYGGD MILJÖ MILJÖMÅL: GOD BEBYGGD MILJÖ Lektionsupplägg: Det här är vårt kvarter om vi får bestämma! Hur skulle det se ut där ni bor om ni fick bestämma? Här är en uppgift där klassen utifrån medborgardialogskonceptet

Läs mer

Kursplan för SH Samhällskunskap A

Kursplan för SH Samhällskunskap A Kursplan för SH1201 - Samhällskunskap A som eleverna ska ha uppnått efter avslutad kurs Eleven ska ha kunskap om demokratins framväxt och funktion samt kunna tillämpa ett demokratiskt arbetssätt, kunna

Läs mer

Hållbar utveckling - vad, hur, när, varför?

Hållbar utveckling - vad, hur, när, varför? Hållbar utveckling - vad, hur, när, varför? Allt vi konsumerar (handlar, använder) kommer någonstans ifrån och tar vägen någonstans när vi har förbrukat det. Vi människor köper och använder mer än vi behöver.

Läs mer

Teknik. Betyg E. Tillfälle att undersöka, reflektera och ifrågasätta produkter och tekniska system.

Teknik. Betyg E. Tillfälle att undersöka, reflektera och ifrågasätta produkter och tekniska system. Teknik : I kursplanen för teknik får eleven: Identifiera och utveckla tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion. Identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag

Läs mer

NOLLPUNKTSMÄTNING AVESTA BILDNINGSFÖRVALTNING KOMMENTARER I FRITEXT- GRUNDSKOLAN

NOLLPUNKTSMÄTNING AVESTA BILDNINGSFÖRVALTNING KOMMENTARER I FRITEXT- GRUNDSKOLAN Varför skall man arbeta med entreprenörskap och entreprenöriellt lärande i skolan? Bergsnässkolan Viktigt att alla elever får möjlighet att utveckla sina förmågor för framtiden För att skolan ska, enligt

Läs mer

UPPTÄCK NORDEN DANMARK Politik & Ekonomi

UPPTÄCK NORDEN DANMARK Politik & Ekonomi UPPTÄCK NORDEN DANMARK Politik & Ekonomi OM SERIEN Filmserien Upptäck Norden är en filmserie som handlar om just Norden och dess länder. t med filmerna är att ge en faktagrund för att kunna resonera kring

Läs mer

Lärarhandledning ELTON FÅR EN IDÉ av Ann Fagerberg Embretsén

Lärarhandledning ELTON FÅR EN IDÉ av Ann Fagerberg Embretsén 1 Lärarhandledning ELTON FÅR EN IDÉ av Ann Fagerberg Embretsén 2 3... Läsförståelse- och diskussionsfrågor 3... Kursplan svenska 3... Kursplan samhällskunskap 4... Kursplan bild 4... Barnkonvention 5...

Läs mer

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA En guide till dig som ska ha en LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA 1 INNEHÅLL 2 Hur guiden kan användas... 2 3 Mentorprogrammets upplägg... 3 3.1 Mål med mentorprogrammet... 3 3.2 Utformning av mentorprogrammets...

Läs mer

Utbildningspaket Konsumtion

Utbildningspaket Konsumtion Utbildningspaket Konsumtion Hur och vad? Resurser Vi berättar om olika resurser och konsekvenserna av att vi använder dem. Hushållssopor Vi berättar om hushållssopor och vem som ansvarar för dem. Vad är

Läs mer

UPPTÄCK NORDEN SVERIGE Politik & Ekonomi

UPPTÄCK NORDEN SVERIGE Politik & Ekonomi UPPTÄCK NORDEN SVERIGE Politik & Ekonomi OM SERIEN Filmserien Upptäck Norden är en filmserie som handlar om just Norden och dess länder. t med filmerna är att ge en faktagrund för att kunna resonera kring

Läs mer

GEOGRAFI HISTORIA RELIGION och SAMHÄLLS- KUNSKAP

GEOGRAFI HISTORIA RELIGION och SAMHÄLLS- KUNSKAP FRÅN TÄBY UT I VÄRLDEN FÖRR I TIDEN GEOGRAFI HISTORIA RELIGION och SAMHÄLLS- KUNSKAP LIVSFRÅGOR I SAMHÄLLET Kursplan för de samhällsorienterande ämnena År 1-5 Rösjöskolan TÄBY KOMMUN Kursplan i geografi

Läs mer

Vinns av det lag som samlat flest resepoäng genom att gå, cykla, samåka eller resa kollektivt.

Vinns av det lag som samlat flest resepoäng genom att gå, cykla, samåka eller resa kollektivt. Klimatmatchen 2014 Priser - detta kan man vinna Nationella priser Alla lag/grupper är med och tävlar om följande nationella priser: Resetävlingen Vinns av det lag som samlat flest resepoäng genom att gå,

Läs mer

Skogsbruk på ren svenska Lektion 5: Ansvarstagande som inte slutar där skogen slutar.

Skogsbruk på ren svenska Lektion 5: Ansvarstagande som inte slutar där skogen slutar. Skogsbruk på ren svenska Lektion 5: Ansvarstagande som inte slutar där skogen slutar. Tema: Skogen som både biologisk och ekonomisk resurs Ämne: Samhällskunskap, Geografi Årskurs: 7-9 Förord Sveaskog

Läs mer

Välkommen till Fredrikshovs gymnasium

Välkommen till Fredrikshovs gymnasium Välkommen till Fredrikshovs gymnasium I grönskan på Kungliga Djurgården finner eleverna studiero och inspiration, med stadens puls och internationella influenser på promenadavstånd. Vår metod bygger på

Läs mer

Att arbeta ämnesintegrerat med entreprenörskap

Att arbeta ämnesintegrerat med entreprenörskap Att arbeta ämnesintegrerat med entreprenörskap Det här är vi! Pernilla Holmgren Yvonne Eriksson Anpassningsbara läromedel Grundskola Gymnasium Särskola Förberedelseklass SFI Grundvux Efter gymnasiet Gymnasiet

Läs mer

Nationella it-strategier styrdokumentsförändringar. Olof Andersson, Christian Magnusson

Nationella it-strategier styrdokumentsförändringar. Olof Andersson, Christian Magnusson Nationella it-strategier styrdokumentsförändringar Olof Andersson, Christian Magnusson Gemensamt för alla skolformer: vid behov förändringar i läroplaner, kursplaner eller ämnesplaner för att tydliggöra

Läs mer

UNG FÖRETAGSAMHET VI TROR PÅ UNGAS FÖRMÅGOR

UNG FÖRETAGSAMHET VI TROR PÅ UNGAS FÖRMÅGOR UNG FÖRETAGSAMHET VI TROR PÅ UNGAS FÖRMÅGOR Vi ger unga en chans att utveckla sin kreativitet, företagsförmåga och sitt entreprenörskap. Vi bygger bron mellan skolan och näringslivet. Ideell organisation

Läs mer

Gefle Montessoriskolas. plan för studie-och yrkesvägledning. Läsåret 2015/2016

Gefle Montessoriskolas. plan för studie-och yrkesvägledning. Läsåret 2015/2016 Gefle Montessoriskolas plan för studie-och yrkesvägledning Läsåret 2015/2016 Kunskap är glädje Planen är framtagen i september 2015 och omfattar förskoleklass och skola åk 1-6. Planen revideras i augusti

Läs mer

Sammanställning av projektet Hållbar utveckling, klass 5 på Rydaholms skola.

Sammanställning av projektet Hållbar utveckling, klass 5 på Rydaholms skola. Sammanställning av projektet Hållbar utveckling, klass 5 på Rydaholms skola. Vi började med att prata om miljön, se på film och fundera över vad Hållbar utveckling kan innebära för oss på skolan. Grupperna

Läs mer

LÄRARHANDLEDNING Var kommer alla smarta idéer från?

LÄRARHANDLEDNING Var kommer alla smarta idéer från? LÄRARHANDLEDNING Var kommer alla smarta idéer från? Bakgrund MegaMind är Tekniska museets nya science center som handlar om hur en bra idé blir till och hur man kan ta den vidare till verklighet från sinnesintryck

Läs mer

Anmäl er senast fredag den 13 februari via vårt anmälningsformulär: https://secure.webforum.com/form/vhteknik/form.asp?

Anmäl er senast fredag den 13 februari via vårt anmälningsformulär: https://secure.webforum.com/form/vhteknik/form.asp? Vetenskapens Hus och Föreningen Unga Forskare bjuder in lärare och elever i grundskola och gymnasium till en prova-på-kväll med information om vetenskapstävlingar. Tid: Torsdag den 19 februari 16.00-19.00

Läs mer

FÖRSLAG TILL KURSPLAN INOM KOMMUNAL VUXENUTBILDNING GRUNDLÄGGANDE NIVÅ

FÖRSLAG TILL KURSPLAN INOM KOMMUNAL VUXENUTBILDNING GRUNDLÄGGANDE NIVÅ Geografi, 150 verksamhetspoäng Ämnet behandlar människans livsvillkor, naturmiljö och samhälle samt miljöförändringar i olika delar av världen över tid. Förutsättningarna för liv på jorden är unika, föränderliga

Läs mer

OBS!! För att kunna få chans på priset måste du ha skapat ditt konto, fyllt i dina referenser och gjort inläsningar av mätardata för hela februari.

OBS!! För att kunna få chans på priset måste du ha skapat ditt konto, fyllt i dina referenser och gjort inläsningar av mätardata för hela februari. På www.toptensverige.se och energimyndigheten hittar du bra produkter. * värsta = används många timmar (h) per dag och använder mycket energi (kwh) OBS!! För att kunna få chans på priset måste du ha skapat

Läs mer

Kursplaner SAMHÄLLSKUNSKAP

Kursplaner SAMHÄLLSKUNSKAP Kursplaner SAMHÄLLSKUNSKAP Ämnets syfte Undervisningen i ämnet samhällskunskap ska syfta till att eleverna breddar, fördjupar och utvecklar kunskaper om människors livsvillkor med utgångspunkt i olika

Läs mer

projektkatalog KULTURSKOLAN

projektkatalog KULTURSKOLAN KULTURSKOLAN projektkatalog 2015 Korta och långa projekt eller enstaka tillfällen Samtliga projekt är kopplade till ett eller flera mål i Lgr 11 Erfarna pedagoger inom respektive konstart Skräddarsydd

Läs mer

P R O J E K T : D I C E

P R O J E K T : D I C E P R O J E K T : D I C E Ett projektarbete i svenska, entreprenörskap och engelska, riktat mot DICE. Thoren Innovation School HT2013. UPPDRAG Uppgiften är att arbeta med den första delen av utvecklingsprocessen

Läs mer

TEMA 1800-TAL Industrialiseringen av Sverige ÅR.8 V.5-11

TEMA 1800-TAL Industrialiseringen av Sverige ÅR.8 V.5-11 TEMA 1800-TAL Industrialiseringen av Sverige ÅR.8 V.5-11 För att nå målen för godkänt skall eleven Redogöra för skiftesreformerna och förändringarna i jordbruket under 1800-talet Redogöra för några betydelsefulla

Läs mer

Målet med undervisningen är att eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

Målet med undervisningen är att eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att: Teknik Målet med undervisningen är att eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att: identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion, identifiera problem

Läs mer

KONSTEN ATT LYCKAS MED DITT MÄSSDELTAGANDE

KONSTEN ATT LYCKAS MED DITT MÄSSDELTAGANDE KONSTEN ATT LYCKAS MED DITT MÄSSDELTAGANDE TIPS OCH RÅD VAD DU BÖR TÄNKA PÅ FÖRE OCH EFTER MÄSSAN www.fortnox.se KONSTEN ATT LYCKAS MED DITT MÄSSDELTAGANDE TIPS OCH RÅD VAD DU BÖR TÄNKA PÅ FÖRE OCH EFTER

Läs mer

Så här gör du. om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling

Så här gör du. om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling Så här gör du om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling Det här materialet hjälper er att planera och sätta förutsättningarna för att driva kampanjer, antingen en eller regelbundet. Ibland

Läs mer

Informationsbrev oktober 2015

Informationsbrev oktober 2015 Informationsbrev oktober 2015 Hej alla föräldrar! Nu har terminen varit igång i några veckor och vi börjar lära känna varandra i de olika grupperna. Eftersom föräldramötet inte blev av så bifogar vi ett

Läs mer

BÖCKER INSPIRATION. www.universeimagine.com

BÖCKER INSPIRATION. www.universeimagine.com BÖCKER INSPIRATION Vår vision är att inspirera minst en miljon människor till att förverkliga sina drömmar och må bra under tiden. Är du en av dem? Personligt entreprenörskap handlar om kraften och förmågan

Läs mer

Kursbeskrivning utbud grundläggande kurser hösten Engelska

Kursbeskrivning utbud grundläggande kurser hösten Engelska Kursbeskrivning utbud grundläggande kurser hösten 2016 E Engelska Undervisningen i kursen engelska inom kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå syftar till att eleven utvecklar kunskaper i engelska,

Läs mer

Kurs: Geografi. Kurskod: GRNGEO2. Verksamhetspoäng: 150

Kurs: Geografi. Kurskod: GRNGEO2. Verksamhetspoäng: 150 Kurs: Geografi Kurskod: GRNGEO2 Verksamhetspoäng: 150 Förutsättningarna för liv på jorden är unika, föränderliga och sårbara. Det är därför alla människors ansvar att förvalta jorden så att en hållbar

Läs mer

Ett projektarbete i svenska, teknik och engelska, riktat mot DICE. Thoren Innovation School HT2012.

Ett projektarbete i svenska, teknik och engelska, riktat mot DICE. Thoren Innovation School HT2012. PROJEKT: DICE Ett projektarbete i svenska, teknik och engelska, riktat mot DICE. Thoren Innovation School HT2012. UPPDRAG Uppgiften är att arbeta med den första delen av teknikutvecklingsprocessen d.v.s.

Läs mer

Lektionsupplägg: Rent vatten, tack!

Lektionsupplägg: Rent vatten, tack! Lektionsupplägg: Rent vatten, tack! Lär er mer om grundvatten och låt eleverna, med hjälp av sina kunskaper och fantasi, konstruera en egen vattenrenare. Lärarinstruktion Denna uppgift är anpassad för

Läs mer

Dalamästerskapen Lugnets sporthall Falun 16 mars

Dalamästerskapen Lugnets sporthall Falun 16 mars Dalamästerskapen 2016 Lugnets sporthall Falun 16 mars Varför med på DM? Avslutning på UF-året Försäljning Kontakter för framtiden Tävlingar (48.000 kr i prispengar) Kval till SM Ca 140 UF-företag deltar

Läs mer

Samverkansplanen fokuserar på tre målgrupper inom grundskolan: Lärare, studie- och yrkesvägledare och elever samt näringslivet.

Samverkansplanen fokuserar på tre målgrupper inom grundskolan: Lärare, studie- och yrkesvägledare och elever samt näringslivet. Samverkansplan Skola-Näringsliv Tingsryds kommun 2014-2016 Syfte Samverkansplanens syfte är att stimulera en god och naturlig samverkan mellan skola och näringslivet i Tingsryds kommun. Ett väl fungerande

Läs mer

Plan för hur fritidshemmens uppdrag att stimulera elevernas utveckling och lärande kopplas till förskoleklass och de obligatoriska skolformerna

Plan för hur fritidshemmens uppdrag att stimulera elevernas utveckling och lärande kopplas till förskoleklass och de obligatoriska skolformerna Plan för hur fritidshemmens uppdrag att stimulera elevernas utveckling och lärande kopplas till förskoleklass och de obligatoriska skolformerna Barn- och utbildningsförvaltningen Dan Christoffersson, utvecklingschef

Läs mer

Lokal pedagogisk planering Levnadsvillkor i världen

Lokal pedagogisk planering Levnadsvillkor i världen Lokal pedagogisk planering Levnadsvillkor i världen (Geografi, religion och samhällskunskap) 2011-09-02 Förankring i övergripande mål i kursplanens syfte Från läroplanens andra del: Del 2.1 - kan leva

Läs mer

Du har valt att jobba med trafik med hjälp av Storyline. Denna Storyline vänder sig till årskurs F-3

Du har valt att jobba med trafik med hjälp av Storyline. Denna Storyline vänder sig till årskurs F-3 Storyline Hjulius Du har valt att jobba med trafik med hjälp av Storyline. Denna Storyline vänder sig till årskurs F-3 Eleverna får träffa Hjulius som är en hasselmus. Han bor i området och har helt plötsligt

Läs mer

Antalet deltagare Vill man ha ett högt tempo så är 5 spelare idealiskt. Det är bättre att öka på antalet än att minska det.

Antalet deltagare Vill man ha ett högt tempo så är 5 spelare idealiskt. Det är bättre att öka på antalet än att minska det. Första gången ni spelar Idéspelet Här är en kortfattad vägledning för dig som ansvarar för den allra första spelomgången med idéspelet i er organisation. Börja med att läsa Quickstarten och därefter denna.

Läs mer

EntrEprEnörsk apande och läroplanen skolår: tidsåtgång: antal: ämne: kurser:

EntrEprEnörsk apande och läroplanen skolår: tidsåtgång: antal: ämne: kurser: Entreprenörskapande och läroplanen Skolår: Gymnasiet Tidsåtgång: Filmvisning ca 2 x 10 min, workshop på museet 90 minuter, efterarbete av varierande tidsåtgång Antal: Max 32 elever Ämne: Historia, Samhällskunskap,

Läs mer

GEOGRAFENS TESTAMENTE NORDEN

GEOGRAFENS TESTAMENTE NORDEN GEOGRAFENS TESTAMENTE NORDEN LÄRARHANDLEDNING Producent: Henrik Ahnborg Pedagog: David Örbring Inledning Geografens testamente Norden är en programserie med utgångspunkt i ämnet geografi. Serien är en

Läs mer