Innehåll. 2 futurecity.nu

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Innehåll. 2 futurecity.nu"

Transkript

1 Handbok 13/1

2 Innehåll VI SAMHÄLLSBYGGARE... 3 VAD ÄR DÅ EN SAMHÄLLSBYGGARE?... 3 EN SAMHÄLLSBYGGARE JOBBAR I TEAM OCH ÄR MÅLFOKUSERAD... 3 EN STAD I BALANS ÄR EN HÅLLBAR STAD... ARKITEKTUR... ENERGI... LANDSKAPSPLANERING... MEDBORGARDIALOG... 5 TRAFIK OCH TRANSPORT... 5 AVFALLSHANTERING... 5 FUTURE CITY ETT VERKTYG FÖR ENTREPRENÖRIELLT LÄRANDE... 6 ENTREPRENÖRIELLA KOMPETENSER... 6 HUR HÄNGER FUTURE CITY OCH DE ENTREPRENÖRIELLA KOMPETENSERNA IHOP?... 7 FUTURE CITY OCH KURSPLANERNA... 8 SYFTE... 1 TÄVLINGEN ÅRETS TEMA: FÖRORTEN EN STAD I STADEN MILJONPROGRAMMEN VISUALISERA FRAMTIDSSTADEN KONKRETISERA FRAMTIDSSTADEN BESKRIV FRAMTIDSSTADEN FÖRMEDLA FRAMTIDSSTADEN RIKSFINALEN... 1 TIDPLAN OCH MOMENT... LAGET... MENTORN... 3 REGLER... BEDÖMNINGSKRITERIER... 5 LAGETS DELTAGARE... 5 VISUALISERA FUTURE CITY... 5 BESKRIV FUTURE CITY... 6 KONKRETISERA FUTURE CITY... 9 FÖRMEDLA FUTURE CITY BONUSPOÄNG... 3 POÄNGAVDRAG... 3 CHECKLISTA CHECKLISTA FÖR ARBETET MED FUTURE CITY 13/ KONTAKTINFORMATION futurecity.nu

3 Vi samhällsbyggare I Future City ska eleverna ta på sig rollen som framtidens samhällsbyggare och med sin kreativitet och kunskap bygga framtidens stad. Vad är då en samhällsbyggare? Jo, precis som det låter så är det vi samhällsbyggare som bygger vårt samhälle, det vill säga vi är de ingenjörer och arkitekter som funderar över hur byggnader ska se ut och fungera, hur vi ska kunna transportera oss, bygga och underhålla det som har ritats och konstruerats, hur vi ska få rent vatten, ren luft och energi bara för att ge några exempel. En samhällsbyggare jobbar i team och är målfokuserad Vi samhällsbyggare måste vara duktiga på en hel rad olika saker som matematik, fysik och teknik. Vi måste också vara duktiga på språk så vi kan berätta för andra i tal och skrift vad vi tycker och tänker. Men eftersom det är svårt för en människa att kunna allting jobbar vi alltid i lag: en person är duktig på att designa ett hus, en annan på att konstruera, en tredje på att bygga. Och så måste man även jobba i Future City, i lag där någon person kanske är duktig på att spela Minecraft, några på att skriva och några på att bygga modell. En annan förmåga som vi samhällsbyggare måste ha är att lösa problem, för problem blir det alltid när man ger sig på ett så stort projekt som att bygga exempelvis ett hus eller som i Future City, en hel stad. När problemen dyker upp gäller det att tänka på det gemensamma målet: den färdiga staden, finalen i Future City och kanske 5 kr Vi samhällsbyggare har ett stort ansvar eftersom vi är med och skapar saker och ting som kanske ska finnas i flera hundra år. Tänk vilken chans att vara med och påverka! Och även om vi samhällsbyggare gillar teknik så har vi alltid människan och miljön i fokus: saker och ting ska göra våra liv lättare att leva, de ska vara snygga och de ska vara en del av en miljömässigt hållbar utveckling. Att vara samhällsbyggare är helt enkelt en fantastisk utmaning! 3 futurecity.nu

4 En stad i balans är en hållbar stad Vi människor har byggt städer och samhällen i tusentals år. En del byar har med tiden utvecklats till dagens storstäder, som till exempel London och Paris, medan andra har förblivit små och oansenliga byar eller försvunnit helt. Andra städer har varit storstäder men sedan gått tillbaka i betydelse. Det samhällsbyggarna har lärt sig är att framgångsrika städer har en bra balans mellan följande delar: Sociala funktioner: så att människor vill bo där, det vill säga skolor, sjukhus, biografer, simhallar, bibliotek, ålderdomshem, dagis med mera. Ekonomi och handel: så att kommunen och företag får pengar att förbättra staden med liten miljöpåverkan som möjligt. Miljö: så att föroreningar inte förstör luft och vatten eller att alla naturresurser tar slut, till exempel dricksvatten eller jordbruksmark. Det här kallas för hållbar stadsutveckling. För att lyckas skapa en hållbar stad måste samhällsbyggaren förstå dagens behov men också kunna förutse framtidens behov och vad följderna blir om man väljer eller inte väljer en viss lösning. Några viktiga frågor att arbeta med för att nå en hållbar stadsutveckling är: Arkitektur Arkitektur handlar inte bara om byggnadernas utseende. Det bidrar till att skapa trivsel och att göra bostadsområden attraktiva så att simmarna vill flytta dit. Bra arkitektur är också en ekonomisk drivkraft genom att locka turister till staden. Försök därför skapa vackra byggnader och stadsdelar. Energi Energi behövs för alla funktioner i staden men att producera den ger ofta upphov till stor miljöpåverkan som till exempel utsläpp av växthusgasen koldioxid eller att stora älvar måste dämmas upp för att få vattenkraft. Försök därför att skapa byggnader och transportsystem som använder lite energi. Se till att energin produceras från förnybara energikällor, från en energikälla som inte kan ta slut. Tänk också på att energikällan ska ha lågt utsläpp. Landskapsplanering Landskapsplanering skapar grönområden för rikt djur och växtliv samt bra fritidsområden för människor. Fastighetspriserna ökar när människorna är nöjda med sina områden. Det innebär också att ytor lämnas för staden att växa på. Försök därför sprida ut grönområdena i staden så att de är lätta att nå. futurecity.nu

5 Medborgardialog I en hållbar stad tar man till vara alla människors behov och önskemål och det ska finnas plats för alla människor. Staden lyssnar på vad människorna tycker och låter dem engagera sig i samhällets uppbyggnad. Trafik och transport Människor och varor behöver transporteras till, från och inom staden för att skapa men det ger problem med föroreningar och buller med mera. Bra kommunikationer mellan städer och regioner skapar möjlighet till bland annat arbetspendling och det i sin tur skapar tillväxt. Försök skapa effektiva kollektivtransportsystem och vägsystem utan trafikstockningar. Avfallshantering Det uppstår mycket avfall från våra städer som måste tas omhand för att inte orsaka miljö och hälsoproblem. Men avfall är också en resurs som kan återvinnas eller återanvändas. Försök skapa system för insamling, återvinning och återanvändning. 5 futurecity.nu

6 Future City ett verktyg för entreprenöriellt lärande Entreprenörskap är en dynamisk och social process, där individer, enskilt eller i samarbete, identifierar möjligheter och gör något med dem för att omforma idéer till praktiska och målinriktade aktiviteter i sociala, kulturella och ekonomiska sammanhang. Det är Tillväxtverkets definition av entreprenörskap som vi använder inom Future City. Entreprenörskap är inte bara att starta företag utan olika kompetenser som utvecklar eleverna och ger dem verktyg att hantera dagens föränderliga samhälle. I den nya kursplanen för grundskolan 11 finns entreprenörskap och hållbar utveckling med i skolans uppdrag: Skolan ska stimulera elevernas kreativitet, nyfikenhet och självförtroende samt vilja till att pröva egna idéer och lösa problem. Eleverna ska få möjlighet att ta initiativ och ansvar samt utveckla sin förmåga att arbeta såväl självständigt som tillsammans med andra. Skolan ska därigenom bidra till att eleverna utvecklar ett förhållningssätt som främjar entreprenörskap. Undervisningen ska belysa hur samhällets funktioner och vårt sätt att leva och arbeta kan anpassas för att skapa hållbar utveckling. Arbetar du med Future City för du in entreprenörskap och hållbar utveckling i undervisningen. Entreprenöriella kompetenser Regeringens strategi om entreprenörskap inom utbildningsområdet från 9 pratar om entreprenöriella kompetenser. Det är de som ska lyftas fram i grundskolan: Omsätta idé till handing Planera sitt arbete Ta initiativ Samarbeta med andra Lösa problem Lära genom handling Elever som utvecklar dessa egenskaper är bättre förberedda för det föränderliga samhälle som vi i dag lever i. Både i skolarbetet och när de kommer ut i arbetslivet. De entreprenöriella kompetenserna är viktiga verktyg för det livslånga lärandet. I strategin står det att entreprenörskap ska löpa som en röd tråd genom hela utbildningssystemet. Skolan har en viktig roll i att utveckla barn och ungdomars kunskap, kompetenser och förhållningssätt så de kan utveckla egna idéer och starta egna företag när de kommer ut i arbetslivet. I grundskolan handlar det mest om att utveckla de entreprenöriella kompetenserna medan i strategin för gymnasieskolan handlar det om att lära sig att starta och driva företag. 6 futurecity.nu

7 Hur hänger Future City och de entreprenöriella kompetenserna ihop? Omsätta idé till handling Future City handlar om att omsätta sin idé om framtidsstaden till något som eleverna kan visa upp och presentera. De ska testa sina idéer i Minecraft, beskriva dem i uppsatsen och sedan förverkliga och förmedla dem i modellen på regionfinalen. Ta initiativ Hur ser en framtidsstad egentligen ut? Vad kan tänkas finnas där? Eleverna uppmuntras till att ta egna initiativ att söka kunskap och undersöka vad de tror en framtidsstad är. Lösa problem I arbetet med Future City är det många konkreta problem som ska lösas. Vilka material staden ska byggas i, hur konstruktionen ska se ut, vilka energiformer som är aktuella för staden och allt annat som behöver finnas i en stad. Planera sitt arbete Future City pågår under halva läsåret med tydliga deadlines för de olika arbetsmomenten. Det kräver planering och struktur för att hinna med alla arbetsmoment och bli klar i tid. Samarbeta med andra Hela Future City går ut på att arbeta i grupp. Att ensam gör alla moment är svårt men tillsammans i en grupp är det större chans att det finns de som är duktiga på de olika områdena: spela Minecraft, bygga modell, skriva uppsats, söka ny kunskap, komma på idéer om hur en framtidsstad ska se ut. Lära genom att göra I Future City omsätter eleverna sina kunskaper i handling i alla delar. I Minecraft behöver de tänka till på stadens storlek och antalet medborgare kopplat till energi, sjukhus och andra viktiga samhällsfunktioner. För att bygga modellen behöver eleverna också all kunskap de kan få för att skapa en realistisk, skalenlig modell av en stad. 7 futurecity.nu

8 Future City och kursplanerna Future City är tänkt att kunna integreras i undervisningen som en röd tråd mellan olika ämnen. Vi har tittat närmare på kursplanen och hur Future City kan användas i undervisningen av följande ämnen enligt Centralt innehåll för åk 7 9: Matematik: Geometriska objekt, förminskning och förstoring samt uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer. Biologi: Hur människan påverkar naturen, samhällsfrågor som rör ämnet och kretslopp av material passar bra att undersöka tillsammans med Future City. Fysik: Energi, elproduktion, eldistribution, elanvändning, ljus och ljud är alla saker som måste undersökas för att kunna planera och bygga en framtidsstad. Kemi: Kemiska processer i mark, luft och vatten, på användning av energi och naturresurser, rening av vatten samt nedbrytning av olika material. Teknik: Stabila och hållfasta konstruktioner, informations och kommunikationsteknik samt hur tekniska lösningar bidrar till hållbar utveckling. Geografi: Hur påverkar klimatet människans levnadsvillkor, klimatförändringar, befolkningens fördelning över jordklotet och förnybara energitillgångar. Historia: Framväxten av det svenska välfärdssamhället och industrialiseringen. Religionskunskap: Att se kopplingen mellan religion och samhälle, diskutera de etiska begrepp och religionernas roll i politiska skeenden samt konfliktbegreppen kopplat till hållbar utveckling, mänskliga rättigheter och demokrati. Samhällskunskap: Sverige och andra länders ekonomi och statsskick, immigration, mänskliga rättigheter, rättssystem samt aktuella samhällsfrågor. Slöjd: Göra en tredimensionell modell i olika material där man kan testa olika handverktyg och hantverkstekniker. 8 futurecity.nu

9 Bild: Lära sig mer om arkitektoniska verk och ta fram tredimensionella modeller. Svenska: Informationssökning på internet och på biblioteket, källors tillförlitlighet och källkritik, skriva olika typer av texter, muntliga presentationer samt källhänvisningar. Läs mer om hur Future City kan användas i undervisningen och kopplingen till kursplanerna i Bilaga B: Future City i undervisningen. 9 futurecity.nu

10 Syfte Syftet med Future City är framför allt att öka nyfikenheten och kunskapen kring teknik och övriga yrken inom samhällsbyggnad ge en rolig, spännande och utmanande upplevelse bygga upp kunskap och intresse kring hur vi skapar ett hållbart samhälle öka förståelsen för att arbeta inom samhällsbyggnad är mångfacetterat och bland annat fordras kreativitet problemlösning lagarbete skriftlig och muntlig kommunikation samt ge övning inom dessa områden vara ett forum för utbyte mellan lärare, elever, ingenjörer, arkitekter och andra yrkesgrupper inom samhällsbyggnad. 1 futurecity.nu

11 Tävlingen Tävlingen består av fyra olika moment: Visualisera Beskriva Konkretisera Förmedla Det gör lagen genom att visualisera hur en framtidsstad fungerar med hjälp av dataspelet Minecraft. De beskriver staden genom en uppsats. De konkretiserar staden genom att prova att själva bygga en stad i form av en modell. Till sist förmedlar eleverna sin stad i en muntlig presentation på regionfinalen. För de lag som går vidare väntar en riksfinal på Arkitektur och designcentrum i Stockholm, fd Arkitekturmuseet. I år handlar tävlingen om hur framtidsstaden och förorten förhåller sig till varandra. Årets tema: Förorten en stad i staden En stad består av centrum, stadsdelar och förorter. I alla delar kan det bo människor men i de flesta städer bor det flest människor i förorten, en stad i staden. En del städer kallas ABC städer. Där finns det både arbeten, bostäder och centrum på en plats. Andra kallas för sovstäder, där de invånarna reser till andra platser för skola, jobb och aktiviteter och återvänder endast för att vila upp sig. Det finns också trädgårdsstäder, industristäder, kranskommuner och satellitstäder. Hur tror ni det kommer se ut i framtiden? En del förorter växer och blir till egna städer där allt som finns i staden också finns. Det händer kring de större städerna medan det i andra förorter i mindre städer finns tomma lägenheter för att det inte längre finns tillräckligt många som vill bo där. Exempel där förorterna blir till städer är Täby och Norra Djurgårdsstaden i Stockholm. Miljonprogrammen En annan fråga som blir viktig i förorten är renoveringen av miljonprogrammen. Miljonprogrammen är de lägenheter och småhus som byggdes i slutet av 6 och i början av 7 talet när det skulle byggas en miljon nya bostäder som lösning på den stora bostadsbristen i Sverige. De är i dag i stort behov av renovering och energieffektivisering eftersom husen är dåligt isolerade. Husen ska klara de energimål som Sverige har satt upp med en minskning av energiförbrukning med procent till år och med 5 procent till 5. Renoveringen av miljonprogrammen handlar om stora kostnader, upp till en miljon kronor per lägenhet. Förutom de rent tekniska behoven för upprustningen finns också en social fråga att ta 11 futurecity.nu

12 hänsyn till. När miljonprogrammen var nybyggda och familjerna flyttade in trivdes de bra i lägenheter med hög standard och mycket ljus. Runt omkring husen fanns det rekreationsområden och många miljonprogramsområden var bilfria. Trafiken var helt separerad från gårdarna så barn kunde springa fritt utan risk för att bli påkörda. Under 197 talet fanns det gott om bostäder och många familjer ville bo i hus istället för i lägenhet. Så de flyttade ut från miljonprogrammen och in i småhus och lämnade lägenheterna tomma. Under 197 talet ökade invandringen i Sverige och de invandrade familjerna erbjöds bostäder i miljonprogramsområdena. Den segregering som vi ser idag startade. Hur ser framtidens förort ut? Kommer det flytta in fler människor i de större städerna och färre som kommer att bo på landet? Kommer städerna behöva fler förorter? Hur kommer de se ut, vilka kommer bo där, hur kommer de att bo, var kommer de arbeta och med vad? Det handlar årets tema om i Future City. Ni ska tänka ut hur förorten kommer att se ut i framtiden efter den kunskap ni har och era kreativa idéer om framtiden. Läs mer 1 futurecity.nu

13 Visualisera framtidsstaden För att förstå hur en stad fungerar använder vi dataspelet Minecraft. I år får varje lag ett obebyggt område där ni kan visualisera er stad och förort. Området har skog, slätt, sjö och berg så ni själva kan bestämma var det är bäst att placera er stad och/eller förort. Det går att använda Minecraft oavsett om eleverna har spelat det mycket eller är nybörjare. Det går snabbt att lära sig. Vi bedömer inte heller hur snyggt det ser ut. Vi är intresserade av de nyskapande och hållbara idéer som eleverna kommer fram till i sin framtidsstad. Titta gärna på hur dagens städer är uppbyggda för inspiration. Tävlingsuppgiften Med hjälp av Minecraft ska ni fundera på följande frågor: 1. Förklara hur staden är hållbar. Eleverna ska redogöra för vad som gör staden hållbar inom följande områden: samhällsplanering, infrastruktur, energi, transporter och byggnader. Läs mer under En stad i balans är en hållbar stad här i lärarhandledningen.. Hur förhåller sig staden och förorten till varandra i framtiden? Minecraftstaden redovisas med en film eller bild och text där ni svarar på frågorna. Ni lämnar också in själva Minecraftstaden. Spelar ni på vår server så stänger vi den för möjligheten att spela kl. den 17 januari 1. Spelar ni på egen server eller lokalt laddar ni upp minecraftstaden på vår server senast samma tid, kl. den 17 januari. Filmen laddar du upp på youtube och skickar en länk till ann Filmen får max vara fem minuter. Redovisar du i ett dokument med bilder tillsammans med förklarande text ska dokumentet ha filformaten.doc,.docx,.ppt,.pptx,.pdf eller.jpg. Texten ska bestå av max 5 ord. Innan ni börjar spela Innan laget sätter igång och spelar bör man fundera igenom vilka visioner man har för framtidens stad och förort. Vilken typ av människor kommer att bo i staden och vad attraherar dem? På vilken typ av företag kommer de att arbeta, vilka typer av service vill de ha, vad gör de på fritiden? 13 futurecity.nu

14 Praktiska detaljer Varje lag får tillgång till spelet gratis, en licens per sex anmälda elever. Det finns flera olika sätt att spela på: 1. Bygg helt fritt Ni kan använda en egen minecraftserver eller spela lokalt och börja helt från början. Låt elevernas fantasi flöda fritt.. Ladda ner vår grund lokalt Gå till futurecity.nu och ladda ner vårt startområde för att sedan spela lokalt. 3. Ladda ner vårt startområde plus minecraftserver Gå till futurecity.nu och ladda ner en minecraftserver som ni sedan kan ladda upp hos er och låta eleverna spela på.. Spela på vår server Kontakta oss och få en eller flera områden på vår server. Ni behöver ha kontakt med oss för att flyttas till rätt område. Det görs i realtid så boka tid för supporten att hjälpa er. Om hur de här olika sätten att spela på går till i detalj hittar ni i Bilaga A: Mincraft. Har du elever som har en egen minecraftlicens går det bra att använda den. Ska eleven in på vår server behöver vi flytta in eleven till ert område. Det görs i realtid så boka tid för supporten att hjälpa er. Support David och Emil är vår support. De når ni på De svarar på era mejl så snart de hinner. Vi har också en livesupport för de som spelar på vår server. Den är måndagar kl fram till den 17 januari 1. Supporten sker i chatten så skriv era frågor där så svarar dem. Det är supporten som hjälper er med att flytta in elever i rätt område och som kan svara på frågor om de olika spelalternativen. Deadline för Minecraftstaden 17 januari 1 Spelet kan spelas fram till kl. den 17 januari. Sedan låser vi spelet för vidare spel, men eleverna kan fortfarande gå in och titta så att de kan förbereda sig till finalerna. Spelar ni på egen server eller lokalt laddar ni upp minecraftstaden på vår server. Samma deadline gäller även för det. Du kan läsa mer om hur ni kommer in på Minecraft och alla detaljer i Bilaga A: Minecraft. 1 futurecity.nu

15 Konkretisera framtidsstaden För att ytterligare undersöka hur en stad är uppbyggd bygger laget en modell av sin framtidsstad och/eller förort. Tänk på att du får med allt som är unikt för din stad så att juryn förstår hur staden fungerar. Det kan vara bra att få med alla de delar som en stad behöver som transportvägar, boende, återvinning, energikällor med mera. Men eftersom det är en begränsad yta behöver inte hela staden byggas. Det är viktigt att de delar som är unika och viktiga i staden syns i modellen eftersom den sedan ska presenteras och bedömas på regionfinalen. Tanken är att eleverna ytterligare utvecklar och förfinar de idéer de påbörjade i Minecraft. Det är naturligtvis eleverna som ska göra allt praktiskt arbete. Modellen ska också - vara byggd i skala - ha maxmåtten 115x75x6 cm (och rymmas på en lastpall) - ha minst en rörlig del - vara byggd av så mycket återvunnet material som möjligt - ha en materialkostnad på högst 1 kr (vilket även inkluderar ev. presentationsmaterial till den muntliga presentationen) - ha ett namn och en identifikationsskylt - tåla att transporteras till finalen Skala Modellen ska byggas i en skala som laget väljer själv. Ju större skala desto färre, men kanske desto mer detaljerade hus får plats. En mindre skala gör att man kan bygga en större sektion av staden. Väljer man t ex skalan 1:5 blir en centimeter i modellen 5 meter i verkligheten. Är skalan 1:5 blir 1 cm = 5 meter. Laget måste ange vilken skala man valt på identifikationsskylten. Storlek Modellen som laget bygger får vara högst 115 cm lång, 75 cm bred och 6 cm hög. Detta inkluderar hela modellen, det vill säga även allt stödjande material som eventuell bottenplatta. Modellen måste skickas på en pall om ni inte själva kan transportera den. Därför är det mycket viktigt att den får plats på en lastpall. 15 futurecity.nu

16 Rörlig del Modellen måste innehålla minst en rörlig del, till exempel någon typ av kommunikations eller transportmekanism. Här finns det utrymme att vara kreativ! Om modellen kräver en energikälla så måste den vara en del av modellen. Modellen får inte kräva anslutning till någon extern kraftkälla, till exempel ett vägguttag. Varför inte ta chansen att utforska fysiken bakom några enkla kraftkällor? Gummiband Fjädrar Värme Batterier och enkla el kretsar Ljus/solkraft Pop up konstruktioner av vikt papper Tyngder Materialval Laget bestämmer själva vilken typ av material man vill använda för att bygga modellen, till exempel cellplast, papp, balsaträ, lera, plast eller glasspinnar. Ju mer återvunnet material man använder, exempelvis plastflaskor, kartonger, gamla cd skivor och annat kreativt, desto bättre. Modellen får däremot inte innehålla - levande djur, t ex fiskar - obeständiga material, t ex någon form av färsk mat. Kostnader Den totala kostnaden för det material som används i tävlingen får inte överstiga 1 kr. Det inkluderar material till modellen och det presentationsmaterial som laget använder vid sin muntliga presentation. Återvunnet material till modellen räknas som kronor. Eventuella gåvor ska dock räknas in i kostnaderna. Vet man inte vad gåvan är värd får laget göra en marknadsmässig uppskattning. Ett tips: Vill laget ha en extra utmaning så ta vara på alla kvitton och låt eleverna föra noggrann bok över utgifterna. 16 futurecity.nu

17 Identifikation Modellen måste ha en väl synlig identifikationsskylt, ungefär 1x15 cm stor. Har inte laget namngivit sin framtidsstad än så börjar det bli dags nu! Låt namnet spegla vad staden har att erbjuda och ge det gärna en futuristisk klang. Identifikationsskylten ska ange - framtidsstadens namn - skolans namn - den skala modellen är byggd i - namnen på de tre lagmedlemmar som deltar i finalen Transportera modellen till finalen Tänk på att modellen ska kunna transporteras till finalen. Vi betalar för en extra hyrbil eller liknande för att ni ska få plats att transportera den till regionfinalen. Vinner ni regionfinalen behåller ni modellen och transporterar den själva till riksfinalen. Har ni lång resa till riksfinalen och inte har möjlighet att ta bil eller ta modellen på tåget så kan vi skicka den med godstransport. Då är det viktigt att den får plats på en lastpall. 17 futurecity.nu

18 Beskriv framtidsstaden Lagens framtidsstad ska beskrivas med en uppsats på mellan 6 8 ord. I uppsatsen får eleverna möjlighet att mer i detalj beskriva vad som är unikt med staden och hur de resonerar kring förorten i framtiden. Laget väljer själv vilka av stadens alla goda sidor man vill framhäva. Här följer några exempel: Vad skiljer staden från dagens städer och från andra städer? På vilka sätt är det här en bra stad? Varför tycker invånarna om att bo där? Hur står det till med utbildning, landskapsbilden, energiförsörjning? På varje sida i uppsatsen ska följande anges, förslagsvis i sidhuvud eller sidfot: framtidsstadens namn skolans namn Uppsatsen ska även innehålla en källförteckning (som inte inkluderas in i ordbegränsningen). Källförteckningen ska innehålla minst 3 källor som kan bestå av exempelvis intervjuer, böcker, tidningsartiklar eller artiklar på internet. Titta på bedömningskriterierna för att se mer vad juryn bedömer i uppsatsen. Självklart är det eleverna som ska skriva allt material själva. 18 futurecity.nu

19 Förmedla framtidsstaden Under regionfinalen ska laget presentera sin framtidsstad i en muntlig presentation. En jury kommer att lyssna på laget och bedöma hur bra eleverna kan presentera designen och funktionaliteten hos sin stad. Juryn ställer också frågor till lagen, så det gäller att vara påläst om sin stad. Det är också viktigt att alla tre eleverna i laget är delaktiga i presentationen. Vill ni visa er minecraftstad för juryn i samband med presentationen och utfrågningen går det bra. Ni behöver ha med er en egen dator eller läsplatta med tillräckligt batteritid. Vi drar inte fram ström till utställningsplatserna. Titta på bedömningskriterierna för att se vad juryn bedömer under den muntliga presentationen. Att tänka på: Den muntliga presentationen ska vara mellan 5 och 7 minuter lång. Storleken på presentationsmaterialet får inte överstiga 8 x 1 cm. Om ni vill visa minecraftstaden så behöver ni ha en dator eller läsplatta med tillräcklig batteritid. Vi kommer inte ha strömsladdar framdragna till utställningsplatsen. Det finns inga hinder för att lagen använder sin kreativitet vid presentationen. Varför inte genomföra framförandet i form av ett rollspel? Regionfinalen Alla anmälda lag är välkomna till Future Citys regionfinaler där man tävlar om de åtråvärda platserna till riksfinalen. Datum för regionfinalerna bestäms under hösten och går därefter att hitta på futurecity.nu. Vi meddelar också datumen i nyhetsbrevet. Alla lag kommer att få en inbjudan till regionfinalen cirka en månad innan finaldagen. Under regionfinalen går juryn runt bland lagen och lyssnar på respektive lag. Varje lag får besök av flera jurygrupper så de får chansen att köra sin presentation flera gånger. För deltagande lag, två vuxna och tre elever, ingår: För alla lag: lunch tävlingsdagen 19 futurecity.nu

20 transport av modellen, det vill säga utrymme för att hyra en extra bil för klassen för att kunna transportera modellen För de lag som inte bor på finalorten: resa till och från finalorten logi en natt vid behov transporter inom finalorten Inför regionfinalen ska följande material vara tävlingsledningen tillhanda: föräldraformulär för samtliga elever som kommer till finalen lämnas på plats till tävlingssamordnaren på regionfinalen namn på laget: tre elever och två vuxna information om behov av resor och övernattning ansökan om mentor och bonuspoäng ska vara inskickade via Lärarportalen (ansökan om bonuspoäng ska göras senast dagen innan regionfinalen) futurecity.nu

21 Riksfinalen Riksfinalen i Future City äger rum på Arkitektur och designcentrum i Stockholm. Datum för riksfinalen sätts under hösten och skrivs ut på futurecity.nu, i nyhetsbrev och i tävlingsinformation. Vid riksfinalen tävlar lagen sedan om följande prissummor: 1:a pris 5 kr :a pris 15 kr 3:e pris 1 kr Och specialpriser från våra medarrangörer som annonseras på futurecity.nu. Inbjudan till riksfinalen skickas ut till de lag som går vidare efter regionfinalen. På riksfinalen får alla lag kliva upp på scen och göra sina presentationer och svara på frågor från juryn framför en publik. För deltagande lag, två vuxna och tre elever, ingår: För alla lag: lunch tävlingsdagen transport av modellen, det vill säga utrymme för att hyra en extra bil för klassen för att kunna transportera modellen För de lag som inte bor på finalorten: resa till och från finalorten logi en natt vid behov transporter inom finalorten Inför finalen ska följande material vara tävlingsledningen tillhanda: namn på laget: tre elever och två vuxna information om behov av resor och övernattning föräldraformulär om det kommer andra elever än från regionfinalen lämnas till tävlingsledningen på plats på riksfinalen 1 futurecity.nu

22 Tidplan och moment 15 oktober Sista anmälan 17 januari Inlämning Minecraft 15 februari Inlämning uppsatsen Mars Regionfinaler (datum och plats meddelas under hösten på futurecity.nu) April Riksfinal på Arkitektur och designcentrum i Stockholm, fd Arkitekturmuseet Laget Varje lag leds av en lärare som är kontaktperson för laget. Läraren anpassar själv sin roll, men kan t ex hjälpa sina elever leta information, hitta lösningar på problem och reda ut konflikter. Naturligtvis kan flera lärare vara involverade i arbetet och Future City ger en utmärkt möjlighet att arbeta ämnesöverskridande. Som stöd kan också varje lag ha en mentor från näringslivet vars uppgift bland annat är att stötta laget i sakfrågor, uppmuntra och förankra elevernas idéer i verkligheten. Mentorn ska vara yrkesverksam inom samhällsbyggnadssektorn. Läs mer om mentorns roll längre fram i handledningen. Om eleverna i ett lag består av endast niondeklassare får de inte ta del av de poäng som mixade lag och lag från lägre årskurser får. Ett lag med endast nior har ett försprång när det gäller kunskap och möjlighet att omsätta den muntligt och i skrift. Ett mixat lag med en niondeklassare ger också poäng. Laget kan bestå av hur många elever som helst, den enda begränsningen är att alla lagmedlemmarna måste gå på samma skola. Det är naturligtvis eleverna, som med stöd av lärare och mentor, ska göra allt arbete när det gäller att skapa staden och presentera den. Det är också vikigt att alla lagmedlemmar får chans att delta och bidra till staden. Lagarbete är en av de parametrar som kommer att premieras av juryn. I finalen får sedan laget representeras av tre elever, en lärare och en mentor eller annan vuxen. Skolan bestämmer själv hur de tre elever som får representera laget väljs ut. Varje skola får bara representeras av ett lag i finalen. Det hindrar inte att en skola har flera lag och sedan på något sätt väljer ut vilket som går till final. Väljer ni att ha uttagningar på er skola hör gärna av er till oss så hjälper vi till med praktiska frågor kring bland annat datorspelet och hur bedömningarna går till. futurecity.nu

Innehåll. 2 futurecity.nu

Innehåll. 2 futurecity.nu Handbok 13/1 Innehåll VI SAMHÄLLSBYGGARE... 3 VAD ÄR DÅ EN SAMHÄLLSBYGGARE?... 3 EN SAMHÄLLSBYGGARE JOBBAR I TEAM OCH ÄR MÅLFOKUSERAD... 3 EN STAD I BALANS ÄR EN HÅLLBAR STAD... ARKITEKTUR... ENERGI...

Läs mer

Future City 2015 2016. Så här kan ditt företag delta i Future City:

Future City 2015 2016. Så här kan ditt företag delta i Future City: Så här kan ditt företag delta i Future City: Future City 2015 2016 Guldarrangör, max sex 100 000 kr Silverarrangör, max sex 50 000 kr Bronsarrangör 25 000 kr Partner Uppsats 25 000 kr Partner Minecraft

Läs mer

Handledning: Future City på Teknikdagarna

Handledning: Future City på Teknikdagarna Handledning: Future City på Teknikdagarna Under den här lektionen på två timmar får eleverna prova på att planera och bygga en framtidsstad utifrån sina egna tankar och idéer. Eleverna sitter cirka 10

Läs mer

Mode. Drivkrafter. tävling TEKNIK. Motivation. Entreprenörskap. naturvetenskap. innovationer. kreativitet MILJÖ. samarbete KRETSLOPP NYFIKENHET ANSVAR

Mode. Drivkrafter. tävling TEKNIK. Motivation. Entreprenörskap. naturvetenskap. innovationer. kreativitet MILJÖ. samarbete KRETSLOPP NYFIKENHET ANSVAR Entreprenörskap och entreprenöriellt lärande med Skogen i Skolan NYFIKENHET TEKNIK Motivation tävling livsmedel SKOG MILJÖ Hälsa framtiden friluftsliv Drivkrafter innovationer Entreprenörskap kreativitet

Läs mer

Kvalificering. Final. Anmälan. Vinster 1:an 10.000:- 2:an 5.000:- 3:an 3.000:- 4:an 2.000:-

Kvalificering. Final. Anmälan. Vinster 1:an 10.000:- 2:an 5.000:- 3:an 3.000:- 4:an 2.000:- SKOGENS MÄSTARE Vilka blir årets Skogens mästare?! Vi vill veta vem som kan mest om skog, både teoretiskt och praktiskt! Är din klass redo att anta utmaningen? Skogens mästare är en tävling som riktar

Läs mer

Skolverket. per-olov.ottosson@skolverket.se Enheten för kompetensutveckling

Skolverket. per-olov.ottosson@skolverket.se Enheten för kompetensutveckling Skolverket per-olov.ottosson@skolverket.se Enheten för kompetensutveckling Forskningsspridning Rektorsutb/lyft Lärarlyftet It i skolan Utlandsundervisning Lärande för hållbar utveckling bidrag/del av skolans

Läs mer

Det handlar om att ta fram och utveckla elevers inneboende nyfikenhet, initiativförmåga och självförtroende redan från tidiga åldrar.

Det handlar om att ta fram och utveckla elevers inneboende nyfikenhet, initiativförmåga och självförtroende redan från tidiga åldrar. Ung Företagsamhet Fyrbodal jobbar med att få fler företagsamma barn och ungdomar. I drygt 30 år har vi jobbat med UF-företag på gymnasienivå. Nu gör vi en nysatsning där elever och ni lärare på grundskolan

Läs mer

Sveriges miljökvalitetsmål i Läroplan för grundskolan 2011 (Lgr 11). Källa: Skolverket. 1/7

Sveriges miljökvalitetsmål i Läroplan för grundskolan 2011 (Lgr 11). Källa: Skolverket. 1/7 Sveriges miljökvalitetsmål i Läroplan för grundskolan 2011 (Lgr 11). Källa: Skolverket. 1/7 Övergripande mål och riktlinjer, del 1 2 i Läroplan för grundskolan 2011 (Lgr 11) Del 1 Skolans värdegrund och

Läs mer

Energi VT-13. 1 av 6. Syfte: Kopplingar till läroplan. Lerum. Energi kan varken förstöras eller nyskapas, utan bara omvandlas mellan olika former.

Energi VT-13. 1 av 6. Syfte: Kopplingar till läroplan. Lerum. Energi kan varken förstöras eller nyskapas, utan bara omvandlas mellan olika former. Energi VT-13 Syfte: Energi kan varken förstöras eller nyskapas, utan bara omvandlas mellan olika former. Världens energibehov tillgodoses idag till stor del genom kol och olja, de så kallade fossila energikällorna.de

Läs mer

Rymdutmaningen koppling till Lgr11

Rymdutmaningen koppling till Lgr11 en koppling till Lgr11 När man arbetar med LEGO i undervisningen så är det bara lärarens och elevernas fantasi som sätter gränserna för vilka delar av kursplanerna man arbetar med. Vi listar de delar av

Läs mer

LÄRARHANDLEDNING Var kommer alla smarta idéer från?

LÄRARHANDLEDNING Var kommer alla smarta idéer från? LÄRARHANDLEDNING Var kommer alla smarta idéer från? Bakgrund MegaMind är Tekniska museets nya science center som handlar om hur en bra idé blir till och hur man kan ta den vidare till verklighet från sinnesintryck

Läs mer

Koppling till kursplaner

Koppling till kursplaner Koppling till kursplaner Övnings- och tävlingsmomenten i The Battery Challenge faller inom ramen för undervisning om hållbar utveckling och du kan välja att arbeta ämnesintegrerat eller kopplat specifikt

Läs mer

Grön tråd i Malmslätts upptagningsområde, från förskolan årskurs 9, F-6-delen Innehåll

Grön tråd i Malmslätts upptagningsområde, från förskolan årskurs 9, F-6-delen Innehåll Grön tråd i Malmslätts upptagningsområde, från förskolan årskurs 9, F-6-delen Innehåll Grön tråd i Malmslätts upptagningsområde, från förskolan årskurs 9, F-6-delen... 1 Samtliga arbetsområden 1-6... 2

Läs mer

Förnyelsebar energi Exempel på hur ENaT:s programpunkter är kopplade till Lgr-11

Förnyelsebar energi Exempel på hur ENaT:s programpunkter är kopplade till Lgr-11 Förnyelsebar energi Exempel på hur ENaT:s programpunkter är kopplade till Lgr-11 Allt arbete med ENaTs teman har många kreativa inslag som styrker elevernas växande och stödjer därmed delar av läroplanens

Läs mer

Teknikprogrammet (TE)

Teknikprogrammet (TE) Teknikprogrammet (TE) Teknikprogrammet (TE) ska utveckla elevernas kunskaper om och färdigheter i teknik och teknisk utveckling. Efter examen från programmet ska eleverna ha kunskaper för högskolestudier

Läs mer

Storyline och entreprenörskap

Storyline och entreprenörskap Storyline och entreprenörskap Av: Ylva Lundin Entreprenöriellt lärande - ett ord som många pedagoger kämpar med både när det gäller att säga och förstå. Ibland tolkas entreprenörskap som att vi i skolan

Läs mer

Det företagsamma Sverige Lektionsmaterial för årskurs 7-9

Det företagsamma Sverige Lektionsmaterial för årskurs 7-9 Det företagsamma Sverige Lektionsmaterial för årskurs 7-9 Foretagsamheten.se Företagsamheten.se Det företagsamma Sverige. I geografiska områden med goda företagsmiljöer kan det uppstå utvecklingsblock

Läs mer

P ROFILER SY LT E S KO L A N 7 9

P ROFILER SY LT E S KO L A N 7 9 P ROFILER SY LT E S KO L A N 7 9 Välkommen till Sylteskolan en mötesplats där äventyr och kunskap väntar på dig! Vi vet att kunskap kommer så mycket lättare när intresse och glädje finns. Därför arbetar

Läs mer

Mål som eleverna skall ha uppnått i slutet av år 5 enligt nationella kursplanen

Mål som eleverna skall ha uppnått i slutet av år 5 enligt nationella kursplanen Teknik Mål att sträva mot enligt nationella kursplanen Skolan skall i sin undervisning i teknik sträva efter att eleven utvecklar sina insikter i den tekniska kulturens kunskapstraditioner och utveckling

Läs mer

Anmäl er senast fredag den 13 februari via vårt anmälningsformulär: https://secure.webforum.com/form/vhteknik/form.asp?

Anmäl er senast fredag den 13 februari via vårt anmälningsformulär: https://secure.webforum.com/form/vhteknik/form.asp? Vetenskapens Hus och Föreningen Unga Forskare bjuder in lärare och elever i grundskola och gymnasium till en prova-på-kväll med information om vetenskapstävlingar. Tid: Torsdag den 19 februari 16.00-19.00

Läs mer

TEMA 1800-TAL Industrialiseringen av Sverige ÅR.8 V.5-11

TEMA 1800-TAL Industrialiseringen av Sverige ÅR.8 V.5-11 TEMA 1800-TAL Industrialiseringen av Sverige ÅR.8 V.5-11 För att nå målen för godkänt skall eleven Redogöra för skiftesreformerna och förändringarna i jordbruket under 1800-talet Redogöra för några betydelsefulla

Läs mer

Tina Sundberg It-pedagog AV-Media Kronoberg. Ett program för undervisning i teknik och fysik

Tina Sundberg It-pedagog AV-Media Kronoberg. Ett program för undervisning i teknik och fysik Tina Sundberg It-pedagog AV-Media Kronoberg Ett program för undervisning i teknik och fysik Vad är Algodoo? Ett program för alla åldrar Skapa simuleringar i fysik och teknik Uppföljare till Phun Bakgrund

Läs mer

Välkommen till Fredrikshovs gymnasium

Välkommen till Fredrikshovs gymnasium Välkommen till Fredrikshovs gymnasium I grönskan på Kungliga Djurgården finner eleverna studiero och inspiration, med stadens puls och internationella influenser på promenadavstånd. Vår metod bygger på

Läs mer

SM I JURIDIK ALLMÄNT. 2 Tävlingens utformning SM i juridik genomförs i två faser:

SM I JURIDIK ALLMÄNT. 2 Tävlingens utformning SM i juridik genomförs i två faser: SM I JURIDIK ALLMÄNT 1 Organisatör Svenska juridiska mästerskapen (SJM) organiseras av Sammanslutningen för de Svenska Juridiska Mästerskapen (SSJM). Sammanslutningen består av representanter från Uppsalas,

Läs mer

Hållbar utveckling svarar mot ett samspel med naturen, inte ett utnyttjande av naturen.

Hållbar utveckling svarar mot ett samspel med naturen, inte ett utnyttjande av naturen. Hållbar utveckling svarar mot ett samspel med naturen, inte ett utnyttjande av naturen. Ekostaden Mer än hälften av jordens befolkning bor i städer och allt fler väljer att flytta från landsbygden till

Läs mer

Utbildningspaket Konsumtion

Utbildningspaket Konsumtion Utbildningspaket Konsumtion Hur och vad? Resurser Vi berättar om olika resurser och konsekvenserna av att vi använder dem. Hushållssopor Vi berättar om hushållssopor och vem som ansvarar för dem. Vad är

Läs mer

Lokal pedagogisk planering Levnadsvillkor i världen

Lokal pedagogisk planering Levnadsvillkor i världen Lokal pedagogisk planering Levnadsvillkor i världen (Geografi, religion och samhällskunskap) 2011-09-02 Förankring i övergripande mål i kursplanens syfte Från läroplanens andra del: Del 2.1 - kan leva

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN 2010/11

LOKAL ARBETSPLAN 2010/11 LOKAL ARBETSPLAN 2010/11 Arbetsplan för Hagens förskola 2010/11 Våra styrdokument är skollagen, läroplan för förskolan, diskrimineringslagen, förskola skolas vision: I vår kommun arbetar vi för att alla

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL CVL/SÄRVUX

VÄLKOMMEN TILL CVL/SÄRVUX VÄLKOMMEN TILL CVL/SÄRVUX (Centrum för Vuxnas Lärande, f.d. Komvux) vänder sig till Dig som är över 20 år och som saknar, behöver förbättra eller komplettera Din utbildning. Särvux är en del av CVL som

Läs mer

FORMULÄR FOR ELEKTRISKE APPARATER. En del av verktyget: www.seeeffect.se

FORMULÄR FOR ELEKTRISKE APPARATER. En del av verktyget: www.seeeffect.se FORMULÄR FOR ELEKTRISKE APPARATER En del av verktyget: www.seeeffect.se SeeEffect har utvecklats i samarbete mellan Interactive Institute - Swedish ICT och Håll Sverige Rent. Projektet finansieras av Energimyndigheten.

Läs mer

Fördjupningsuppgift 1 Den hållbara staden 2114. TEMA Hållbar utveckling, Framtid, Stadsplanering, Teknisk utveckling, Regler & Normer etc.

Fördjupningsuppgift 1 Den hållbara staden 2114. TEMA Hållbar utveckling, Framtid, Stadsplanering, Teknisk utveckling, Regler & Normer etc. Efter visning Följande fördjupningsuppgifter syftar till att följa upp och fördjupa de tankar och idéer kring hållbar samhällsutveckling som lyftes vid visningen av utställningen Framtidsland. Fördjupningsuppgift

Läs mer

Sammanställning av projektet Hållbar utveckling, klass 5 på Rydaholms skola.

Sammanställning av projektet Hållbar utveckling, klass 5 på Rydaholms skola. Sammanställning av projektet Hållbar utveckling, klass 5 på Rydaholms skola. Vi började med att prata om miljön, se på film och fundera över vad Hållbar utveckling kan innebära för oss på skolan. Grupperna

Läs mer

kreativa botkyrka En ny strategi för ett mer kreativt Botkyrka

kreativa botkyrka En ny strategi för ett mer kreativt Botkyrka kreativa botkyrka En ny strategi för ett mer kreativt Botkyrka Botkyrka är en inspirerande plats full av möjligheter. Genom kontraster, kreativitet och nyfikenhet skapar vi de bästa förutsättningarna för

Läs mer

Vinns av det lag som samlat flest resepoäng genom att gå, cykla, samåka eller resa kollektivt.

Vinns av det lag som samlat flest resepoäng genom att gå, cykla, samåka eller resa kollektivt. Klimatmatchen 2014 Priser - detta kan man vinna Nationella priser Alla lag/grupper är med och tävlar om följande nationella priser: Resetävlingen Vinns av det lag som samlat flest resepoäng genom att gå,

Läs mer

Att resa ett utbyte av erfarenheter

Att resa ett utbyte av erfarenheter Att resa ett utbyte av erfarenheter Hej! Du fick igår i uppdrag av Sveriges kung och drottning att föra världen samman genom en resa som du och dina gruppkamrater ska ta er för de närmaste veckorna. Detta

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete ht12/vt13 Rönnbäret

Systematiskt kvalitetsarbete ht12/vt13 Rönnbäret Läroplanens mål 1.1 Normer och värden. Förskolan skall aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att utveckla förståelse för vårt samhälles gemensamma demokratiska värderingar och efterhand omfatta

Läs mer

Ett projektarbete i svenska, teknik och engelska, riktat mot DICE. Thoren Innovation School HT2012.

Ett projektarbete i svenska, teknik och engelska, riktat mot DICE. Thoren Innovation School HT2012. PROJEKT: DICE Ett projektarbete i svenska, teknik och engelska, riktat mot DICE. Thoren Innovation School HT2012. UPPDRAG Uppgiften är att arbeta med den första delen av teknikutvecklingsprocessen d.v.s.

Läs mer

Handlingsplan gällande Kreativ Lärmiljö Regnbågsskolan

Handlingsplan gällande Kreativ Lärmiljö Regnbågsskolan Handlingsplan gällande Kreativ Lärmiljö Regnbågsskolan Barn och unga i Gullspångs kommun påverkar sina liv och bidrar till en hållbar värld (Vision) I visionen betonas vikten av individens ansvar för sin

Läs mer

MILJÖMÅL: GRUNDVATTEN AV GOD KVALITET

MILJÖMÅL: GRUNDVATTEN AV GOD KVALITET MILJÖMÅL: GRUNDVATTEN AV GOD KVALITET Lektionsupplägg: Rent vatten, tack! Lär er mer om grundvatten och låt eleverna, med hjälp av sina kunskaper och fantasi, konstruera en egen vattenrenare. Lärarinstruktion

Läs mer

Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga

Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga Tid för handling! PLATTFORM FÖR DEN GODA STADEN DEN GODA STADEN DEN GODA STADEN STADSUTVECKLING OCH EKONOMISK TILLVÄXT Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga

Läs mer

Carin Welinder. Gymnasielärare

Carin Welinder. Gymnasielärare Carin Welinder Gymnasielärare Undervisning i entreprenörskap faldgruber og muligheder inden for innovativ pedagogik Carin Welinder Gymnasielärare Entreprenörskap i drygt 20 år Innovativ pedagogik Entreprenöriellt

Läs mer

Ung & Företagsam Huddinge 2013. Anmäl er till årets event för UF-elever i Huddinge - den lokala mässan

Ung & Företagsam Huddinge 2013. Anmäl er till årets event för UF-elever i Huddinge - den lokala mässan Ung & Företagsam Huddinge 2013 Anmäl er till årets event för UF-elever i Huddinge - den lokala mässan Delta i mässan, tävla om priser i olika kategorier, träffa Arena Huddinges Riskkapitalister, presentera

Läs mer

Vem kan gå på Lärvux? Syftet med Lärvux

Vem kan gå på Lärvux? Syftet med Lärvux Kurskatalog Lärvux Läsåret 2015-2016 Innehåll Innehåll... 3 Vem kan gå på Lärvux?... 1 Syftet med Lärvux... 1 Studierna... 2 Betyg... 2 Vilka ämnesområden finns på träningsskolenivå?... 3 1. Språk och

Läs mer

En enda jord människor och miljö. Vecka 10-15

En enda jord människor och miljö. Vecka 10-15 En enda jord människor och miljö. Vecka 10-15 Varför är vissa länder rika och andra fattiga? Hur är det att leva i ett fattigt land? Hur ska fattiga länder kunna bli rika? Hur kommer jorden att se ut i

Läs mer

NOLLPUNKTSMÄTNING AVESTA BILDNINGSFÖRVALTNING KOMMENTARER I FRITEXT- GRUNDSKOLAN

NOLLPUNKTSMÄTNING AVESTA BILDNINGSFÖRVALTNING KOMMENTARER I FRITEXT- GRUNDSKOLAN Varför skall man arbeta med entreprenörskap och entreprenöriellt lärande i skolan? Bergsnässkolan Viktigt att alla elever får möjlighet att utveckla sina förmågor för framtiden För att skolan ska, enligt

Läs mer

Information kring VG2020 och strategisk styrning

Information kring VG2020 och strategisk styrning Information kring VG2020 och strategisk styrning Lars Jerrestrand lars.jerrestrand@borasregionen.se 0723-666561 1 Varför gör vi det vi gör? Invånarna i Västra Götaland ska ha bästa möjliga förutsättningar

Läs mer

Utvecklingsstrategi Vision 2025

Utvecklingsstrategi Vision 2025 Utvecklingsstrategi Vision 2025 År 2014-2016 Din kommun Lindesberg - där Bergslagen och världen möts! Strategi Plan/program Riktlinje Regler och instruktioner Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2013-05-21,

Läs mer

OBS!! För att kunna få chans på priset måste du ha skapat ditt konto, fyllt i dina referenser och gjort inläsningar av mätardata för hela februari.

OBS!! För att kunna få chans på priset måste du ha skapat ditt konto, fyllt i dina referenser och gjort inläsningar av mätardata för hela februari. På www.toptensverige.se och energimyndigheten hittar du bra produkter. * värsta = används många timmar (h) per dag och använder mycket energi (kwh) OBS!! För att kunna få chans på priset måste du ha skapat

Läs mer

P R O J E K T : D I C E

P R O J E K T : D I C E P R O J E K T : D I C E Ett projektarbete i svenska, entreprenörskap och engelska, riktat mot DICE. Thoren Innovation School HT2013. UPPDRAG Uppgiften är att arbeta med den första delen av utvecklingsprocessen

Läs mer

Katrinebergs folkhögskola. Kursmål. Linje: Praktisk linje. Kursplan, se nedan

Katrinebergs folkhögskola. Kursmål. Linje: Praktisk linje. Kursplan, se nedan Katrinebergs folkhögskola Kursmål Linje: Praktisk linje Utbildningens målsättning är att deltagarna stärks och utvecklas till självständiga samhällsmedborgare inom områdena Ett eget boende Arbete/sysselsättning

Läs mer

Lata marknadsföraren

Lata marknadsföraren Lata marknadsföraren *************************************************** * * * * Inre Cirkelns Månadsbrev 8, januari 2015 * * * * *************************************************** Checklista för ett

Läs mer

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska.

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. Centerpartiets idéprogram Det här idéprogrammet handlar om vad Centerpartiet tycker

Läs mer

Entreprenörsskapstävlingen för sjätteklassare

Entreprenörsskapstävlingen för sjätteklassare Entreprenörsskapstävlingen för sjätteklassare Syftet med Regionförbundets entreprenörstävling är att uppmuntra barnen till kreativitet och uppfinningsrikedom, men också att öka deras intresse för hemkommunen,

Läs mer

Grön tråd i Malmslätts upptagningsområde, från förskolan årskurs 9, 7-9-delen. Innehåll

Grön tråd i Malmslätts upptagningsområde, från förskolan årskurs 9, 7-9-delen. Innehåll Grön tråd i Malmslätts upptagningsområde, från förskolan årskurs 9, 7-9-delen Innehåll Grön tråd i Malmslätts upptagningsområde, från förskolan årskurs 9, 7-9-delen... 1 Samtliga arbetsområden 7-9... 1

Läs mer

Regional strategi för Entreprenörskap i skolan Enheten för kompetensförsörjning och företagande

Regional strategi för Entreprenörskap i skolan Enheten för kompetensförsörjning och företagande Regional strategi för Entreprenörskap i skolan Enheten för kompetensförsörjning och företagande www.regionostergotland.se Innehåll Bakgrund...4 Entreprenöriellt lärande...5 Definition av entreprenörskap

Läs mer

Poesi utan gränser Språk kan skapa murar men också förena Ett projekt för att synliggöra och främja den språkliga mångfalden i Uppsala med omnejd

Poesi utan gränser Språk kan skapa murar men också förena Ett projekt för att synliggöra och främja den språkliga mångfalden i Uppsala med omnejd Poesi utan gränser Språk kan skapa murar men också förena Ett projekt för att synliggöra och främja den språkliga mångfalden i Uppsala med omnejd Föreningen Poesi utan gränser Uppsala Språklärarsällskap

Läs mer

Handledning för inspirationsmaterial om hållbar utveckling i gymnasieskolan

Handledning för inspirationsmaterial om hållbar utveckling i gymnasieskolan Handledning för inspirationsmaterial om hållbar utveckling i gymnasieskolan Innehåll Inledning...2 Sajten we-change-larare.se...3 Hur vill du att din värld ska se ut?...4 Utmaningarna i tävlingen...6 Magasinet

Läs mer

Läsåret 2015-2016. Vuxnas Lärande Barn och utbildning. Särskild utbildning för vuxna LÄRVUX. Kurskatalog 2015/16. Sala kommun. Tel.

Läsåret 2015-2016. Vuxnas Lärande Barn och utbildning. Särskild utbildning för vuxna LÄRVUX. Kurskatalog 2015/16. Sala kommun. Tel. Vuxnas Lärande Barn och utbildning Läsåret 2015-2016 Särskild utbildning för vuxna LÄRVUX Kurskatalog 2015/16 Sala kommun Särskild utbildning för vuxna Vuxnas Lärande Barn och utbildning Lärvux Fredsgatan

Läs mer

Naturvetenskaps- och tekniksatsningen. Företag som lärmiljö

Naturvetenskaps- och tekniksatsningen. Företag som lärmiljö Företag som lärmiljö Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla kunskaper om tekniken i vardagen och förtrogenhet med ämnets specifika uttrycksformer och begrepp. Undervisningen

Läs mer

Del ur Lgr 11: kursplan i engelska i grundskolan

Del ur Lgr 11: kursplan i engelska i grundskolan Del ur Lgr 11: kursplan i engelska i grundskolan 3.2 Engelska Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Att ha kunskaper i flera språk kan ge nya perspektiv på omvärlden,

Läs mer

Del ur Lgr 11: kursplan i matematik i grundskolan

Del ur Lgr 11: kursplan i matematik i grundskolan Del ur Lgr 11: kursplan i matematik i grundskolan 3.5 Matematik Matematiken har en flertusenårig historia med bidrag från många kulturer. Den utvecklas såväl ur praktiska behov som ur människans nyfikenhet

Läs mer

Entreprenörskap modell Bergvreten

Entreprenörskap modell Bergvreten Entreprenörskap modell Bergvreten Det här är ett exempel på hur man kan arbeta med entreprenöriellt lärande inom ramen för so ämnet. Eleverna ska komma fram till en affärsidé och förverkliga den så långt

Läs mer

Naturvetenskapsprogrammet (NA)

Naturvetenskapsprogrammet (NA) Naturvetenskapsprogrammet (NA) Naturvetenskapsprogrammet (NA) ska utveckla elevernas kunskaper om sammanhang i naturen, om livets villkor, om fysikaliska fenomen och skeenden och om kemiska processer.

Läs mer

Ansökan om statligt stöd till investeringar för åtgärder som främjar hållbar stadsutveckling (SFS 2008:1407) Delegationen för hållbara städer/ Miljövårdsberedningen (Jo 1968:A) 103 33 Stockholm 1. Uppgifter

Läs mer

Ansökan om statligt stöd till investeringar för åtgärder som främjar hållbar stadsutveckling (SFS 2008:1407) Delegationen för hållbara städer/ Miljövårdsberedningen (Jo 1968:A) 103 33 Stockholm 1. Uppgifter

Läs mer

Beviset! Undersökningen från IVL Svenska Miljöinstitutet som visar att det är miljösmart att bygga nära stationer

Beviset! Undersökningen från IVL Svenska Miljöinstitutet som visar att det är miljösmart att bygga nära stationer Beviset! Undersökningen från IVL Svenska Miljöinstitutet som visar att det är miljösmart att bygga nära stationer Är det verkligen smartare att förtäta storstäder nära kollektivtrafiken? Ja! Vi på Jernhusen

Läs mer

Kurskatalog 2015 / 2016 LÄRVUX

Kurskatalog 2015 / 2016 LÄRVUX Kurskatalog 2015 / 2016 LÄRVUX Innehållsförteckning: Information sidan 1-2 Kurser på grundläggande nivå: Biologi sidan 3 Engelska sidan 4 Fysik sidan 5 Geografi sidan 6 Hem- och konsumentkunskap sidan

Läs mer

Lärande för och med barn inom idrotten

Lärande för och med barn inom idrotten Lärande för och med barn inom idrotten Barnkultur ger barn möjlighet att få lära och växa genom lärande med många sinnen och utifrån sina förutsättningar och mognad. Alla barn är aktiva och lär med och

Läs mer

Blandningar och lösningar

Blandningar och lösningar Blandningar och lösningar Exempel på hur ENaT:s programpunkter är kopplade till Lgr-11 Allt arbete med ENaTs teman har många kreativa inslag som styrker elevernas växande och stödjer därmed delar av läroplanens

Läs mer

Gefle Montessoriskolas. plan för studie-och yrkesvägledning. Läsåret 2015/2016

Gefle Montessoriskolas. plan för studie-och yrkesvägledning. Läsåret 2015/2016 Gefle Montessoriskolas plan för studie-och yrkesvägledning Läsåret 2015/2016 Kunskap är glädje Planen är framtagen i september 2015 och omfattar förskoleklass och skola åk 1-6. Planen revideras i augusti

Läs mer

Adeptguide. Handledning för adepter i mentorprogram på Chalmers

Adeptguide. Handledning för adepter i mentorprogram på Chalmers Adeptguide Handledning för adepter i mentorprogram på Chalmers 1 Innehåll 1. Så här används guiden... 4 2 Översikt över mentorprogrammet... 5 2.1 Syfte och mål med mentorprogrammet... 5 2.2 Mentorprogrammets

Läs mer

NOLLPUNKTSMÄTNING AVESTA BILDNINGSFÖRVALTNING KOMMENTARER I FRITEXT- GRUNDSKOLAN

NOLLPUNKTSMÄTNING AVESTA BILDNINGSFÖRVALTNING KOMMENTARER I FRITEXT- GRUNDSKOLAN Vad innebär begreppet entreprenörskap och entreprenöriellt lärande som ett pedagogiskt förhållningssätt för dig som lärare? Bergsnässkolan Ett pedagogiskt förhållningssätt i klassrummet i entreprenöriellt

Läs mer

Undervisningen i ämnet engelska ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

Undervisningen i ämnet engelska ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande: ENGELSKA Det engelska språket omger oss i vardagen och används inom skilda områden som kultur, politik, utbildning och ekonomi. Kunskaper i engelska ökar individens möjligheter att ingå i olika sociala

Läs mer

LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000

LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000 Antagen av kommunfullmäktige i januari 2008. Bygger vidare på kommunfullmäktiges utvecklingsprogram från 1998. VISION FÖR KARLSTADS KOMMUN Karlstads kommun, 651 84 Karlstad LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000

Läs mer

LPP Energi och elektricitet År 7

LPP Energi och elektricitet År 7 LPP Energi elektricitet År 7 Namn: Klass: Syfte: Under det här området kommer du att få lära dig mer om varifrån vi får elektricitet dvs.olika energikällor, till vad vi behöver elektricitet, hur vi gjorde

Läs mer

ipads i lärandet 24 aug kl 8-16

ipads i lärandet 24 aug kl 8-16 ipads i lärandet 24 aug kl 8-16 Dagens program Om projektet Erfarenheter Ytterbyns förskola Pedagogiska aspekter av ipads Introduktion på ipaden (teknisk utbildning) Testa några pedagogiska appar Metoden

Läs mer

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA En guide till dig som ska ha en LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA 1 INNEHÅLL 2 Hur guiden kan användas... 2 3 Mentorprogrammets upplägg... 3 3.1 Mål med mentorprogrammet... 3 3.2 Utformning av mentorprogrammets...

Läs mer

GENOMFÖRANDEPLAN. Projektets uppdrag är att driva processen framåt, boka samtliga möten och vara den mobila part som rör sig mellan stadsdelarna.

GENOMFÖRANDEPLAN. Projektets uppdrag är att driva processen framåt, boka samtliga möten och vara den mobila part som rör sig mellan stadsdelarna. BILAGOR: GENOMFÖRANDEPLAN Genomförandeplanen görs inledningsvis med syfte att skapa struktur i arbetet och förtydliga uppdraget inom stadsdelen. Det ger projektet och stadsdelen en gemensam plan att följa.

Läs mer

Tävlingskriterier Årets UF-företag 2013/2014

Tävlingskriterier Årets UF-företag 2013/2014 Tävlingskriterier Årets UF-företag 2013/2014 Introduktion Varför tävla? Varje år genomför Ung Företagsamhet ett antal tävlingar regionalt och nationellt där ni som UFföretag kan delta. Tävlingarna kan

Läs mer

Ett läsfrämjande projekt för åk 2-3 i Västerbottens Län

Ett läsfrämjande projekt för åk 2-3 i Västerbottens Län Ett läsfrämjande projekt för åk 2-3 i Västerbottens Län Inledning Med utgångspunkt från det lyckade projektet Fantasystafetten som avslutades i augusti 2010, vill vi genomföra ett läsfrämjande projekt

Läs mer

Lektionsupplägg: Tack för maten, naturen!

Lektionsupplägg: Tack för maten, naturen! Lektionsupplägg: Tack för maten, naturen! På vilka sätt är vi beroende av naturen och vad är ekosystemtjänster? Eleverna får i denna uppgift definiera ekosystemtjänster samt fundera på vilka tjänster vi

Läs mer

Stadsutveckling fysiska och sociala frågor. Arbete o utbildning

Stadsutveckling fysiska och sociala frågor. Arbete o utbildning Stadsutveckling fysiska och sociala frågor Arbete o utbildning Young Urban Innovation Bakgrund? Initiativet kommer från Urban Innovation Lab Vår roll i projektet var att driva på och hålla ihop processen

Läs mer

UTBILDNINGSPAKET FÖR SKOLINFORMATÖRER

UTBILDNINGSPAKET FÖR SKOLINFORMATÖRER UTBILDNINGSPAKET FÖR SKOLINFORMATÖRER , De följande sidorna är en introduktion för er som vill vara med och påverka för ett en mer klimatsmart och rättvis värld. Vi börjar nu i klassrummet! Att vända sig

Läs mer

Talmanus till presentation om nätvardag 2015

Talmanus till presentation om nätvardag 2015 Talmanus till presentation om nätvardag 2015 Bild 1: Här kommer det finnas ett stolpmanus för föreläsningen. Du kan även ladda hem manuset på www.surfalugnt.se om du vill ha manuset separat. Om du inte

Läs mer

Bilaga 3 - Handlingsplan med åtgärder för Älmhults kommun som geografi

Bilaga 3 - Handlingsplan med åtgärder för Älmhults kommun som geografi Bilaga 3 - Handlingsplan med åtgärder för Älmhults kommun som geografi Älmhult Målen för kommunen som geografi Borgmästaråtagande - Älmhults kommun ska minska CO2-emissioner med minst 20% till 2020 och

Läs mer

Ansökan om statligt stöd till investeringar för åtgärder som främjar hållbar stadsutveckling INVESTERINGSPROJEKT (SFS 2008:1407) Delegationen för hållbara städer/ Miljövårdsberedningen (Jo 1968:A) 103

Läs mer

Estetiska perspektiv i Lgr 11

Estetiska perspektiv i Lgr 11 Estetiska perspektiv i Lgr 11 Texter ur samtliga kursplaner utom de estetiska ämnena som självklart omfattar estetiska perspektiv Lgr 11 består av tre delar: 1. Skolans värdegrund och uppdrag 2. Övergripande

Läs mer

Förskola, arbetsliv & framtidstro

Förskola, arbetsliv & framtidstro Foto: Foto: Med tillstånd av Nyckelpigans förskoleklass, Nyckelbergsskolan Köping Förskola, arbetsliv & framtidstro Foto: Publiceras med tillstånd av Nyckelpigans förskoleklass, Nyckelbergsskolan Köping

Läs mer

Välkomna till Vårsalongen 2015 på Liljevalchs!

Välkomna till Vårsalongen 2015 på Liljevalchs! Välkomna till Vårsalongen 2015 på Liljevalchs! Ett besök på Vårsalongen tillsammans med fröken Sara inleds med att vi tillsammans utforskar konsten i konsthallen. Vi funderar på hur man tittar på konst

Läs mer

Ansökan om statligt stöd till investeringar för åtgärder som främjar hållbar stadsutveckling PLANERINGSPROJEKT (SFS 2008:1407) Delegationen för hållbara städer/ Miljövårdsberedningen (Jo 1968:A) 103 33

Läs mer

Pass 3 Bygga ett samhälle

Pass 3 Bygga ett samhälle Kursplaner åk 1 3 Pass 1 Vad är ett samhälle? Samhällskunskap Att leva i närområdet Centrala samhälls funktioner, till exempel sjukvård, räddningstjänst och skola. Yrken och verksamheter i närområdet.

Läs mer

LEKTION 1: VAD GÖR EN INGENJÖR?

LEKTION 1: VAD GÖR EN INGENJÖR? LEKTION 1: VAD GÖR EN INGENJÖR? 01 LEKTION 1: VAD GÖR EN INGENJÖR? Tid: 80 minuter Årskurs: 7-9 Huvudämne: Teknik KOPPLING TILL KURSPLANER FÖRMÅGOR Identifiera problem och behov som kan lösas med teknik

Läs mer

Valbara kurser Elevens Val

Valbara kurser Elevens Val Valbara kurser Elevens Val Pass 1 Tisdag 13.30-14.20 Handboll OBS! Detta val gör du till alla tre passen! Kod: ABC0 Att våga tala Svenska A26 Vad är väldigt många människor rädda för mest av allt? Jo,

Läs mer

IKT i fokus. Kopierat och klistrat från LGR11, Eva-Lotta Persson, eva-lotta.persson@utb.kristianstad.se

IKT i fokus. Kopierat och klistrat från LGR11, Eva-Lotta Persson, eva-lotta.persson@utb.kristianstad.se IKT i fokus Kopierat och klistrat från LGR11, Eva-Lotta Kap 1: Skolans värdegrund och uppdrag Skolans uppdrag: Eleverna ska kunna orientera sig i en komplex verklighet, med ett stort informationsflöde

Läs mer

Vi arbetar också medvetet med de andra målen i förskolans läroplan som t.ex. barns inflytande, genus och hälsa och livsstil.

Vi arbetar också medvetet med de andra målen i förskolans läroplan som t.ex. barns inflytande, genus och hälsa och livsstil. Arbetsplan 2010/2011 Under läsåret arbetar vi med ett tema som i år är sagan Bockarna Bruse. Den följer med som en röd tråd genom de flesta av våra mål. Vår arbetsplan innefattar mål inom våra prioriterade

Läs mer

ENGELSKA. Ämnets syfte. Kurser i ämnet

ENGELSKA. Ämnets syfte. Kurser i ämnet ENGELSKA Det engelska språket omger oss i vardagen och används inom skilda områden som kultur, politik, utbildning och ekonomi. Kunskaper i engelska ökar individens möjligheter att ingå i olika sociala

Läs mer

Samhällskunskap. Ett häfte om. -familjen. -skolan. -kompisar och kamratskap

Samhällskunskap. Ett häfte om. -familjen. -skolan. -kompisar och kamratskap Samhällskunskap Ett häfte om -familjen -skolan -kompisar och kamratskap 1 I det här häftet kommer du att få lära dig: Vad samhällskunskap är Hur olika familjer och olika slags vänskap kan se ut Hur barn

Läs mer