Grön tråd i Malmslätts upptagningsområde, från förskolan årskurs 9, F-6-delen Innehåll

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Grön tråd i Malmslätts upptagningsområde, från förskolan årskurs 9, F-6-delen Innehåll"

Transkript

1 Grön tråd i Malmslätts upptagningsområde, från förskolan årskurs 9, F-6-delen Innehåll Grön tråd i Malmslätts upptagningsområde, från förskolan årskurs 9, F-6-delen... 1 Samtliga arbetsområden Litteraturtips: / kretslopp... 4 /... 4 Kretslopp/... 4 Energi... 4 Energi... 4 Kretslopp

2 Samtliga arbetsområden 1-6, behandlar följande mål ur kap 2 Lgr 11: Övergripande mål och riktlinjer, 2.2 Kunskaper Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola: - kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt. - kan använda sig av matematiskt tänkande för vidare studier och i vardagslivet, - kan använda kunskaper för de naturvetenskapliga, tekniska, samhällsvetenskapliga, humanistiska och estetiska kunskapsområdena för vidare studier, i samhällsliv och vardagsliv, - kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt. - kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga. - kan använda sig att ett kritiskt tänkande och självständigt formulera ståndpunkter grundade på kunskaper och etiska överväganden. - kan samspela i mötet med andra människor utifrån kunskap om likheter och olikheter i livsvillkor, kultur, språk, religion och historia, - har fått kunskaper om samhällets lagar och normer, mänskliga rättigheter och demokratiska värderingar i skolan och i samhället, - har fått kunskaper om förutsättningar för en god miljö och en hållbar, - har fått kunskaper om och förståelse för den egna livsstilens betydelse för hälsan, miljön och samhället, - kan använda och ta del av många olika uttrycksformer såsom språk, bild, musik, drama och dans samt har utvecklat kännedom om samhällets kulturutbud. - kan använda modern teknik som ett verktyg för kunskapssökande, kommunikation, skapande och lärande. År Arbetsområde Förmågor (syfte) Centralt innehåll Kunskapskrav Idebank Litteraturtips: 365 enkla roliga experiment, H.F. Ullmann, ISBN samt ISBN Lek med teknik, Teknikens Hus, ISBN massor med gratis klassrumsuppsättningar om återvinning och energifrågor Jorden och vårt klimat, Michael Allaby, ISBN Vårt klimat, Klas Eklund, ISBN Energins mysterier, Håkan Borgström, ISBN Glukke solbarn, Från sil till cell, Agneta Zimmerman, Sylvia Mård, ISBN Kollegor: Fyll gärna på. 2

3 Analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv (Sh) Använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle (Ke) Använda kemins begrepp, modeller och kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan (Ke) Analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen, (Ge) Utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen, (Ge) Värdera lösningar på olika miljö- och sfrågor utifrån överväganden kring etik och hållbar. (Ge) Samhällsresurser och fördelning Ekonomiska villkor för barn i Sverige och i olika delar av världen. Några orsaker till och konsekvenser av välstånd och fattigdom. (Sh) Kemin i vardagen och samhället Fossila och förnybara bränslen. Deras betydelse för energianvändning och påverkan på klimatet. (Ke) Livsmiljöer Jordens naturresurser t.ex vatten odlingsmark skogar och fossila bränslen. Var på jorden olika resurser finns och vad de används till. Vattnets betydelse dess fördelning och kretslopp. (Ge) Miljö människor och hållbarhetsfrågor (Ge) Hur val och prioriteringar i vardagen kan påverka miljön och bidra till en hållbar (Ge) Se kunskapskraven i sh. Natur och miljöpärmen steg 1-3 Se kunskapskraven i ke. Natur och miljöpärmen steg 1-3 WWF.se - Våra ekologiska fotavtryck Se kunskapskraven i ge. Natur och miljöpärmen steg 1-3 Lärartips: boken Vårt klimat av Klas Eklund, ISBN Earth Hour, (undervisningsmateriel på Ekologiska fotavtryck, (undervisningsmateriel på Använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet, (Bi) Genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer. (Idh) Miljö, människor och hållbarhetsfrågor Hur val och prioriteringar i vardagen kan påverka miljön och bidra till en hållbar. (Ge) Natur och samhälle Naturen som resurs för rekreation och upplevelser och vilket ansvar vi har när vi nyttjar den. (Bi) Friluftsliv och utevistelse Rättigheter och skyldigheter i naturen enligt allemansrätten (Idh) Se kunskapskraven i bi och idh. Allemansrätten, Natur och miljöpärmen steg 1-3 Concept Cartoons/Grubletegningar Earth Hour, (undervisningsmateriel på 3

4 / kretslopp / Kretslopp/ Värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö.(tk) Analysera drivkrafter bakom teknik och hur tekniken har förändrats över tid. (Tk) Slöjden i samhället Resurshållning, t.ex genom reparationer och återanvändning av material. (Slöjd) Teknik, människa, samhälle och miljö Vanliga tekniska system i hemmet och samhället, t.ex trafiksystem, vatten och avloppssystem samt system för återvinning. Några delar i systemet och hur de samverkar. (Tk) Se kunskapskraven i slöjd.. Natur och miljöpärmen steg 1-3 Se kunskapskraven i tk. Natur och miljöpärmen steg 1-3 Energi Olika sätt att hushålla med energi i hemmet. (Tk) Energi Använda fysikens begrepp, modeller och fysikaliska samband i naturen och samhället. (Fy) Använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle (Fy) Fysiken i naturen och samhället Energins oförstörbarhet och flöde, olika typer av energikällor och deras påverkan på miljön samt energianvändningen i samhället. (Fy) Fysiken och vardagslivet Energiflöden mellan föremål som har olika temperatur. Hur man kan påverka energiflödet, till exempel med hjälp av kläder, termos och husisolering. (Fy) Se kunskapskraven i fy. Natur och miljöpärmen steg 1-3, Tekniska Verken (Energi), NTA Rörelse och konstruktion NTA Kretsar kring el Lärartips: boken Energi, möjligheter och dilemman från IDA.(gratis klassuppsättningar på utbudet.se) NTA Matens kemi Fenomenmagasinet, beställa riktade lektioner Energiutmaningen lärarhandledning, experiment och elevtexter med exempel (www.energiutmaningen.no) Grön flagg 4

5 Kretslopp Använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet, (Bi) Använda biologins begrepp, modeller och biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället. (Bi) Använda kemins begrepp, modeller och kemiska samband i samhället (Ke) Natur och samhälle Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar. Ekosystemtjänster, till exempel nedbrytning, pollinering och rening av vatten och luft. (Bi) Kemin i vardagen och samhället Materiens kretslopp genom råvarors förädling till produkter, hur de blir avfall som hanteras och sedan återgår till naturen. (Ke) Se kunskapskraven i bi och ke. Natur och miljöpärmen steg 1-3 Tekniska Verken (Energi) NTA Frö till frö Concept cartoons/ Grubletegningar Håll Sverige rent: (Rätt sak på rätt plats, Ingenting försvinner, allt finns kvar.), se under Skola & förskola på deras hemsida NTA Papper 5

Sveriges miljökvalitetsmål i Läroplan för grundskolan 2011 (Lgr 11). Källa: Skolverket. 1/7

Sveriges miljökvalitetsmål i Läroplan för grundskolan 2011 (Lgr 11). Källa: Skolverket. 1/7 Sveriges miljökvalitetsmål i Läroplan för grundskolan 2011 (Lgr 11). Källa: Skolverket. 1/7 Övergripande mål och riktlinjer, del 1 2 i Läroplan för grundskolan 2011 (Lgr 11) Del 1 Skolans värdegrund och

Läs mer

Sveriges miljökvalitetsmål i Läroplan för grundskolan 2011 (Lgr 11). Källa: Skolverket. 1/7

Sveriges miljökvalitetsmål i Läroplan för grundskolan 2011 (Lgr 11). Källa: Skolverket. 1/7 Sveriges miljökvalitetsmål i Läroplan för grundskolan 2011 (Lgr 11). Källa: Skolverket. 1/7 Övergripande mål och riktlinjer, kapitel 1 2 i Läroplan för grundskolan 2011 (Lgr 11) Kapitel 1 Skolans värdegrund

Läs mer

Övergripande mål och riktlinjer - Lgr 11

Övergripande mål och riktlinjer - Lgr 11 Övergripande mål och riktlinjer - Lgr 11 2.1 NORMER OCH VÄRDEN Skolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera eleverna att omfatta vårt samhälles gemensamma värderingar och låta dem komma till uttryck

Läs mer

SKOLA 2011. KURSPLANER Motiv- och syftestexter

SKOLA 2011. KURSPLANER Motiv- och syftestexter SKOLA 20 KURSPLANER Motiv- och syftestexter Innehåll BILD... 3 ENGELSKA... 3 HEM- och KONSUMENTKUNSKAP... 4 IDROTT och HÄLSA... 5 MATEMATIK... 6 MODERNA SPRÅK... 7 MODERSMÅL... 8 MUSIK... 9 Naturorienterande

Läs mer

Mål och riktlinjer i LGR 11

Mål och riktlinjer i LGR 11 Mål och riktlinjer i LGR 11 Här hittar du förslag på hur läroplanens övergripande mål och centrala innehåll i olika ämnen kan vara aktuella när man deltar i FIRST LEGO League (FLL). Det kan variera från

Läs mer

Den Globala Skolans rapport om lärande för hållbar utveckling i styrdokument för förskola och skola. Lärande för hållbar utveckling

Den Globala Skolans rapport om lärande för hållbar utveckling i styrdokument för förskola och skola. Lärande för hållbar utveckling Den Globala Skolans rapport om lärande för hållbar utveckling i styrdokument för förskola och skola. Lärande för hållbar utveckling Universitets- och högskolerådet 2013 1 Lärande för hållbar utveckling

Läs mer

Utbildningspaket Konsumtion

Utbildningspaket Konsumtion Utbildningspaket Konsumtion Hur och vad? Resurser Vi berättar om olika resurser och konsekvenserna av att vi använder dem. Hushållssopor Vi berättar om hushållssopor och vem som ansvarar för dem. Vad är

Läs mer

Lärande för hållbar utveckling i nya styrdokument för förskola och skola

Lärande för hållbar utveckling i nya styrdokument för förskola och skola Lärande för hållbar utveckling i nya styrdokument för förskola och skola (inkl. rapporter från workshops) Hälsa Lärande för hållbar utveckling bör integreras i olika ämnen och vara ämnesövergripande. Livsstilar

Läs mer

Estetiska perspektiv i Lgr 11

Estetiska perspektiv i Lgr 11 Estetiska perspektiv i Lgr 11 Texter ur samtliga kursplaner utom de estetiska ämnena som självklart omfattar estetiska perspektiv Lgr 11 består av tre delar: 1. Skolans värdegrund och uppdrag 2. Övergripande

Läs mer

Aktuella mål i läroplanen 1. Skolans värdegrund och uppdrag

Aktuella mål i läroplanen 1. Skolans värdegrund och uppdrag Aktuella mål i läroplanen 11 Här hittar du olika hänvisningar till Läroplanens övergripande mål och centrala innehåll i olika ämnen som kan vara aktuella när man deltar i FIRST LEGO League ( FLL ). Det

Läs mer

LÄRANDE FÖR HÅLLBAR UTVECKLING I STYRDOKUMENT FÖR FÖRSKOLA OCH SKOLA

LÄRANDE FÖR HÅLLBAR UTVECKLING I STYRDOKUMENT FÖR FÖRSKOLA OCH SKOLA LÄRANDE FÖR HÅLLBAR UTVECKLING I STYRDOKUMENT FÖR FÖRSKOLA OCH SKOLA LÄRANDE FÖR HÅLLBAR UTVECKLING et t rät ren s Dju T i l l vä t efr i h e t Yttran d ka p ren be la r ä ll d h e Lärande för hållbar

Läs mer

Konsumtion och resurser

Konsumtion och resurser Konsumtion och resurser (elevtext sid 27) Om alla i världen levde som vi svenskar skulle vi behöva 2 jordklot till. Ekologiska fotavtryck Ett sätt att beskriva utnyttjandet av jordens resurser är genom

Läs mer

Guide. Till arbete med klimat och energi. För grundskolan, årskurs 1 6. Håll Sverige Rents skolprojekt delfinansieras av EU:s fond LIFE+

Guide. Till arbete med klimat och energi. För grundskolan, årskurs 1 6. Håll Sverige Rents skolprojekt delfinansieras av EU:s fond LIFE+ Guide Till arbete med klimat och energi För grundskolan, årskurs 1 6 Håll Sverige Rents skolprojekt delfinansieras av EU:s fond LIFE+ Materialet har tagits fram med i samarbete med Energimyndigheten Innehåll

Läs mer

NoT och centralt innehåll i Lgr 11

NoT och centralt innehåll i Lgr 11 Kroppen Kroppen Ljud Ljud Ljus Ljus Luft Luft Vatten Vatten NoT och centralt innehåll i Lgr 11 som delvis eller helt behandlas av NoT. KR KR LD LD LS LS LF LF VA VA Årskurser: F-3 4-6 F-3 4-6 F-3 4-6 F-3

Läs mer

LGR 11 ÅK 1 3. The compact version Planeringstöd för lärare. Allan Eriksson, Bolidenskolan 4-9, Boliden www.lektion.se

LGR 11 ÅK 1 3. The compact version Planeringstöd för lärare. Allan Eriksson, Bolidenskolan 4-9, Boliden www.lektion.se LGR 11 ÅK 1 3 The compact version Planeringstöd för lärare Hej Kollega! Du som jobbar i årskurs 1-3 har o a många ämnen a hålla reda på. Det är inte ovanligt a en klasslärare har å a eller flera olika

Läs mer

Exempel på hur Enabygdens Naturskolas teman är kopplade till Lgr-11s förmågor och centrala innehåll

Exempel på hur Enabygdens Naturskolas teman är kopplade till Lgr-11s förmågor och centrala innehåll Exempel på hur Enabygdens Naturskolas teman är kopplade till Lgr-11s förmågor och centrala innehåll Tema 1-11 tränar delar av nedanstående naturvetenskapliga och tekniska förmågor: Använda kunskaper för

Läs mer

Del ur Lgr 11: Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet: kapitel 1 och 2

Del ur Lgr 11: Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet: kapitel 1 och 2 Del ur Lgr 11: Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet: kapitel 1 och 2 1. Skolans värdegrund och uppdrag Grundläggande värden Det offentliga skolväsendet vilar på demokratins grund.

Läs mer

Temats innehåll och lärande

Temats innehåll och lärande f l i k 13 Temats innehåll och lärande Temat Matens kemi berör flera innehållsområden i kursplanen för kemi och biologi i Lgr 11. Lgr 11 betonar att undervisningen ska ge eleverna förutsättningar för att

Läs mer

Del ur Lgr 11: Läroplan för specialskolan samt för förskoleklassen och fritidshemmet i vissa fall

Del ur Lgr 11: Läroplan för specialskolan samt för förskoleklassen och fritidshemmet i vissa fall Del ur Lgr 11: Läroplan för specialskolan samt för förskoleklassen och fritidshemmet i vissa fall 1. Skolans värdegrund och uppdrag Grundläggande värden Det offentliga skolväsendet vilar på demokratins

Läs mer

Internationalisering i skolans styrdokument 2011

Internationalisering i skolans styrdokument 2011 Internationella programkontorets rapportserie nr 36 Internationalisering i skolans styrdokument 2011 Skolans uppdrag om internationalisering och Internationella programkontorets verksamhet Förord Kunskap

Läs mer

Senast uppdaterad 20131014. Verksamhetsbeskrivning med arbetsplan för Lillgårdsskolan 2013-2014

Senast uppdaterad 20131014. Verksamhetsbeskrivning med arbetsplan för Lillgårdsskolan 2013-2014 Senast uppdaterad 20131014 Verksamhetsbeskrivning med arbetsplan för Lillgårdsskolan 2013-2014 Föräldrar! Att välja skola till sitt barn kan vara ett av de viktigaste beslut som måste tas. Denna arbetsplan

Läs mer

Del ur Lgr 11: kursplan i fysik i grundskolan

Del ur Lgr 11: kursplan i fysik i grundskolan Del ur Lgr 11: kursplan i fysik i grundskolan 3.10 Fysik Naturvetenskapen har sitt ursprung i människans nyfikenhet och behov av att veta mer om sig själv och sin omvärld. Kunskaper i fysik har stor betydelse

Läs mer

Digitalt berättande och kreativt lärande Fördjupningsuppgift Ulrica Elisson Grane. Att programmera med elever i åk 1-3. Ulrica Elisson Grane

Digitalt berättande och kreativt lärande Fördjupningsuppgift Ulrica Elisson Grane. Att programmera med elever i åk 1-3. Ulrica Elisson Grane Digitalt berättande och kreativt lärande Fördjupningsuppgift Ulrica Elisson Grane Att programmera med elever i åk 1-3 Ulrica Elisson Grane Vårterminen 2013 1 Syfte och målgrupp... 3 2 Beskrivning... 3

Läs mer

SKOGEN I SKOLAN Årskurs 4-6 Lärarmaterial

SKOGEN I SKOLAN Årskurs 4-6 Lärarmaterial SKOGEN I SKOLAN Årskurs 4-6 Lärarmaterial 2 Förord Skolans uppdrag är att främja lärande som stimulerar alla elever. Kunskap uttrycks i olika former och måste därför förmedlas på olika sätt. Alla sätt

Läs mer

FÖRSKOLAN. Läroplan för förskolan Lpfö 98

FÖRSKOLAN. Läroplan för förskolan Lpfö 98 FÖRSKOLAN Läroplan för förskolan Lpfö 98 Reviderad 2010 Läroplan för förskolan Lpfö 98 Reviderad 2010 Förordning (SKOLFS 1998:16) om läroplan för förskolan I denna utgåva av läroplan för förskolan är samtliga

Läs mer

Sparvens & Skatans Utvecklingsplan

Sparvens & Skatans Utvecklingsplan Sparvens & Skatans Utvecklingsplan Utveckling och lärande Den pedagogiska verksamheten ska genomföras så att den stimulerar och utmanar barnets utveckling och lärande. Miljön ska vara öppen, innehållsrik

Läs mer

Välkommen Till. särskild utbildning för vuxna. Kurskatalog 2013-14. Träningskolan, Grundläggande nivå och gymnasienivå

Välkommen Till. särskild utbildning för vuxna. Kurskatalog 2013-14. Träningskolan, Grundläggande nivå och gymnasienivå Välkommen Till särskild utbildning för vuxna Kurskatalog 2013-14 Träningskolan, Grundläggande nivå och gymnasienivå Du är välkommen att söka kurser hos oss, om du behöver extra stöd i din inlärning, på

Läs mer

Sammanställning av projektet Hållbar utveckling, klass 5 på Rydaholms skola.

Sammanställning av projektet Hållbar utveckling, klass 5 på Rydaholms skola. Sammanställning av projektet Hållbar utveckling, klass 5 på Rydaholms skola. Vi började med att prata om miljön, se på film och fundera över vad Hållbar utveckling kan innebära för oss på skolan. Grupperna

Läs mer

Handlingsplan. 2013/2014 Glöden

Handlingsplan. 2013/2014 Glöden 2012-06-27 Sid 1 (8) Handlingsplan för Ängsulls förskola 2013/2014 Glöden S Ä T R A F Ö R S K O L E O M R Å DE Tfn 026-178000 (vx), 026-172349 Bitr.förskolechef Eva Levin Eva.g.levin@gavle.se www.gavle.se

Läs mer

Skola: Norråsaskolan Rektor: Erik Thor

Skola: Norråsaskolan Rektor: Erik Thor Skola: Norråsaskolan Rektor: Erik Thor Systematiskt kvalitetsarbete Det systematiska kvalitetsarbetet är reglerat i skollagen, 4 kap och regleras på nationell-, huvudmannaoch enhetsnivå. Huvudmannanivå

Läs mer