CHILD INJURIES AT HOME

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "CHILD INJURIES AT HOME"

Transkript

1 CHILD INJURIES AT HOME -Prevention, Precautions and Intervention with focus on scalds Anna Carlsson

2

3 Basprogrammet, BHV Föräldrar till månader m gamla barn får f information (skriftlig och muntlig) om olycksfallsrisker i barnets omgivning och lämpliga åtgärder att vidta för f r att minska risken för f r olycksfall i hemmet, individuellt eller i grupp, påp BVC alternativt vid hembesök.

4 Compliance with child accident precautions by Child Health nurses Journal of Child Health Care, 2006, 10 (2):

5 Syftet med denna studie var att undersöka i vilken utsträckning föräldrar f till små barn (8 månader m gamla) följde f de råd d och anvisningar, som gavs i BHV för f att förebygga f barnolycksfall och vilka faktorer som hade samband med att föräldrarna vidtog profylaktiska åtgärder.

6 Table Associations between parental characteristics and self-reported child accident precautions, presented as crude and adjusted odds ratios s (OR) and 95% confidence intervals (95% CI) (n=90) Characteristics No. Precautions not taken* OR (95% CI) % Crude OR Adj. OR** Nationality Swedish-born Foreign- Born ( ) 62.0) 13.3 ( ) 44.3) Educational level (y) > ( ) 27.0) 4.3 ( ) 16.7) Occupational level Part-time/full time/full-time work, Student Unemployed/sick-listed listed ( ) 3.0 ( ) Housing Tenant-owner/own home Rented flat ( ) 22.4) 3.2 ( ) Place of information Home visit CHC clinic visit ( ) 2.0 ( ) 6.6) * At least 50% of the advised precautions not heeded. ** Adjustment made for nationality, educational and occupational level, habitation and place of information.

7 Burn injuries in small children, a population-based study in Sweden Journal of Clinical Nursing, 2006, 15 (2):(

8 Syftet med denna studie var att beskriva brännskadekarakteristika bland barn (0-6 år r gamla) som konsulterat PV eller sjukhusvård i Malmö.

9 Diagnosregistrerade brännskador/sk nnskador/skållskador påp vårdcentralerna i Malmö och påp kirurgiska klinikens akutmottagning, UMAS. Skadad kroppsdel Skadans omfattning Behandling Remiss Olycksplats Första åtgärd Kön Barnets ålder Föräldrarnas härkomsth

10 Table 2 Differences regarding burn injuries in small children (N=148) Dimensions of injuries Extent of injury¹ Site of injury² Depth of injury³ Variable % % p value % p value % p value Age 3 6 y y NS NS Sex Girls Boys NS 90 NS 6 NS Parents origin Swedish- born Foreign- born NS Cause of injury Hot food Hot liquid NS 6 NS Location Home Outside 5 80 NS 100 NS ¹ 2% ² Hand, arm, foot and leg ³ Degree 3

11 Parent s s perceptions of influencing factors related to scald injuries among children Journal of Clinical Nursing (submitted for publication)

12 Syftet med denna studie var att ta del av föräldrarnas uppfattning om påverkande p faktorer till uppkomsten av skållskador bland barn.

13 Intervjufrågor i artikel 3 * Hur hände h olyckan? (Beskriv händelsefh ndelseförloppet) Var fanns närmaste n vuxen? Vad gjorde Du/Ni? * Hur ser Du påp Ditt barns utveckling i förhf rhållande till andra barn? * Hur ser Du påp Ditt barns förmf rmågor att förstf rstå faran med t ex heta vätskor som kaffe eller mat i grytor? * Hur mycket tror Du att Ditt barn förstf rstår r av att själv undvika faror i hemmet, som kan leda till barnolycksfall? * Vad tror Du var de främsta orsakerna till varför r olyckan skedde? * Kan Du se något n som skulle kunna gjort att olyckan undvikits?

14 Meningsbärande enheter Hade jag varit pigg som vanligtvis, jag tror jag hade minst 39 i feber, sås jag var ju trött tt.. Int 14 sid.4. Jag trodde inte att hon kunde nån den hon satt ju i sin barnvagn.. Int.19 sid.1

15 Result Two themes: Deviation from the normal and Misjudgement of the child s s capacity

16 Precautions taken by Mothers to Prevent Burn and Scald Injuries to young Children at Home - an intervention study Scandinavian Journal of Public Health, 2011; 39:

17 Syftet med denna studie var att undersöka om utökad individbaserad information hade effekt påp mödrars åtgärder i hemmet för r att minska risken för f r barnolycksfall med speciellt fokus påp bränn nn- och skållskador och vidare att jämfj mföra resultaten med en grupp av mödrar m som inte mottagit den utökade individbaserade informationen.

18 Intervention * Workshop * Hälsokommunikatörer * Hembesök * Individanpassad information * Empowerment som pedagogiskt förhf rhållningssätt Reflektion kring barnets utveckling Mödrarna formulerade riskerna Mödrarna formulerade frågorna Mödrarna formulerade svaren

19 Resultat Resultaten visade att interventionen hade en signifikant påverkan p påp mödrars ökade preventiva åtgärder i hemmet för f r att minska risken för f r barnolycksfall även i förhållande till jämfj mförelsegruppen.

20 Mothers Attitudes towards Child Injuries and Injury Prevention at Home - an intervention study Pediatric Nursing (submitted for publication)

21 Resultat Mödrar som deltagit i interventionen stärkte attityden till var barn drabbas av olycksfall signifikant även i förhf rhållande till jämförelsegruppen (OR=2.3, CI= )

22 SLUTSATSER Föräldrar med lägre l utbildning vidtog åtgärder mot barnolycksfall i hemmet i mindre utsträckning och barnen drab- bades oftare av olycksfall i förhf rhållande till föräldrar f med högre h utbildning.

23 SLUTSATSER Resultaten från n denna doktorsav- handling stödjer förslaget f att BVC- sjuksköterskor i större utsträckning bör r möta m familjerna påp ett mer individanpassat sätt. s

24 SLUTSATSER Denna doktorsavhandling stödjer behovet av mer information till föräldrarna f om barnets utveck- ling och dess innebörd för f r barn- olycksfallsriskerna i hemmet.

25 Kliniska implikationer Preventionsprogram mot barnolycksfall skulle i högre h utsträckning kunna omfatta också hälsopromotion och prevention påp kommunnivå.

26 Kliniska implikationer Om sjuksköterskor i barnhälsov lsovården reflekterade mer påp att en stor del av deras arbete omfattar pedagogiskt arbete skulle möjligen benägenheten att använda nda olika pedagogiska verktyg främjas och därmed d underlätta för f r ett individanpassat förhållningssätt.

27 Tack för f r uppmärksamheten!

Barnolycksfall i lantbruket

Barnolycksfall i lantbruket JTI-rapport Lantbruk & Industri 390 Barnolycksfall i lantbruket Cecilia Lindahl Anders Ringmar Niklas Adolfsson JTI-rapport Lantbruk & Industri 390 Barnolycksfall i lantbruket Accidents to Children in

Läs mer

Kartläggning av psykisk hälsa bland barn och unga

Kartläggning av psykisk hälsa bland barn och unga Kartläggning av psykisk hälsa bland barn och unga Resultat från den nationella totalundersökningen i årskurs 6 och 9 hösten 2009 Kartläggning av psykisk hälsa bland barn och unga Resultat från den nationella

Läs mer

Föräldrars syn på sitt barns vikt och efterfrågan på information om kost och motion på Barnavårdcentralen

Föräldrars syn på sitt barns vikt och efterfrågan på information om kost och motion på Barnavårdcentralen Örebro universitet Instutionen för hälsovetenskap och medicin Omvårdnadsvetenskap, avancerad nivå Examensarbetet Magister, 15 högskolepoäng Vårterminen 2012 Föräldrars syn på sitt barns vikt och efterfrågan

Läs mer

Tecken på barnmisshandel samt sjuksköterskans upplevelser i samband med identifiering av barnmisshandel en litteraturstudie

Tecken på barnmisshandel samt sjuksköterskans upplevelser i samband med identifiering av barnmisshandel en litteraturstudie Beteckning Institutionen för vårdvetenskap och sociologi Tecken på barnmisshandel samt sjuksköterskans upplevelser i samband med identifiering av barnmisshandel en litteraturstudie Linda Nyman & Caroline

Läs mer

Blir barn sjuka när föräldrarna blir arbetslösa?

Blir barn sjuka när föräldrarna blir arbetslösa? Blir barn sjuka när föräldrarna blir arbetslösa? Eva Mörk Anna Sjögren Helena Svaleryd RAPPORT 2014:6 Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering (IFAU) är ett forskningsinstitut

Läs mer

Hälsa och välfärd hos barn och unga med funktionsnedsättning

Hälsa och välfärd hos barn och unga med funktionsnedsättning STUDIEN HÄLSA OCH VÄLFÄRD BLAND BARN OCH UNGDOM I DE NORDISKA LÄNDERNA VID NORDISKA HÖGSKOLANN FÖR FOLKHÄLSOVETENSKAP Hälsa och välfärd hos barn och unga med funktionsnedsättning www.fhi.se A 2012:02 A

Läs mer

De jämställda föräldrarna

De jämställda föräldrarna Social Insurance Report De jämställda föräldrarna Vad ökar sannolikheten för ett jämställt föräldrapenninguttag? ISSN 1654-8574 Utgivare: Upplysningar: Försäkringskassan Analys och prognos Anna Arwidsson

Läs mer

Föräldrars upplevelse av att få ett för tidigt fött barn

Föräldrars upplevelse av att få ett för tidigt fött barn Institutionen för kvinnors och barns hälsa Enheten för reproduktiv hälsa och perinatal omvårdnad Kurs: HK-10 Föräldrars upplevelse av att få ett för tidigt fött barn En litteraturstudie Examensarbete i

Läs mer

Prevention av övervikt och fetma hos barn och ungdomar

Prevention av övervikt och fetma hos barn och ungdomar Prevention av övervikt och fetma hos barn och ungdomar En jämförelse av vårdprogram Christina Larsson, Maria Larsson och Lisa Nyman Examensarbete, 15 hp, Omvårdnad Jönköping, december, 2010 Hälsohögskolan,

Läs mer

TRAFIKSKADADE BARN OCH UNGDOMAR RIKTLINJER FÖR OMHÄNDERTAGANDE MED AVSEENDE PÅ POSTTRAUMATISK STRESS

TRAFIKSKADADE BARN OCH UNGDOMAR RIKTLINJER FÖR OMHÄNDERTAGANDE MED AVSEENDE PÅ POSTTRAUMATISK STRESS BILAGA 1 TRAFIKSKADADE BARN OCH UNGDOMAR RIKTLINJER FÖR OMHÄNDERTAGANDE MED AVSEENDE PÅ POSTTRAUMATISK STRESS INNEHÅLL Sid BAKGRUND 2 Trafikskadade barn 2 Trauma och traumatisk stress 2 Barn och trauma

Läs mer

Föräldrars betydelse för 3-åriga barns munhälsa

Föräldrars betydelse för 3-åriga barns munhälsa Föräldrars betydelse för 3-åriga barns munhälsa En rapport från Mjölktandsprojektet i Skaraborg FoU-centrum Primärvården och Folktandvården Skaraborg Författare: Ann-Catrin Kramer, leg tandhygienist Folktandvården

Läs mer

Svenska skolbarns hälsovanor 2009/10 Grundrapport

Svenska skolbarns hälsovanor 2009/10 Grundrapport Svenska skolbarns hälsovanor 29/1 Grundrapport Svenska skolbarns hälsovanor 29/1 Grundrapport STATENS FOLKHÄLSOINSTITUT, ÖSTERSUND 211, R 211:27 ISSN 1651-8624 ISBN 978-91-7257-892- (pdf) ISBN 978-91-7257-893-7

Läs mer

Fallolyckor i äldre personers egna hem

Fallolyckor i äldre personers egna hem Institutionen Hälsa och samhälle Vårdvetenskap 51-60 p HT 2006 Fallolyckor i äldre personers egna hem En retrospektiv registerstudie Författare: Andrea Blomqvist Suzie Westlund Handledare: Marie Elf Examinator:

Läs mer

Sjuksköterskans agerande och faktorer som kan påverka beslutsfattandet om att anmäla vid misstänkt barnmisshandel.

Sjuksköterskans agerande och faktorer som kan påverka beslutsfattandet om att anmäla vid misstänkt barnmisshandel. Sjuksköterskans agerande och faktorer som kan påverka beslutsfattandet om att anmäla vid misstänkt barnmisshandel. En litteraturstudie. Rebecka Aldén & Sandra Werme 2013 Examensarbete, Grundnivå (kandidatexamen),

Läs mer

Faktorer som påverkar barndödligheten i Etiopien

Faktorer som påverkar barndödligheten i Etiopien Faktorer som påverkar barndödligheten i Etiopien En litteraturstudie Hanna Östman Förnamn Efternamn Examensarbete Vård 2010 2014 EXAMENSARBETE Arcada Utbildningsprogram: Vård 2009 Identifikationsnummer:

Läs mer

EXAMENSARBETE. Att designa för tillgänglighet i offentliga miljöer. Erfarenhet från arkitekter. Anette Storius 2014

EXAMENSARBETE. Att designa för tillgänglighet i offentliga miljöer. Erfarenhet från arkitekter. Anette Storius 2014 EXAMENSARBETE Att designa för tillgänglighet i offentliga miljöer Erfarenhet från arkitekter Anette Storius 2014 Arbetsterapeutexamen Arbetsterapeut Luleå tekniska universitet Institutionen för hälsovetenskap

Läs mer

Föräldrars kunskaper om kost och karies

Föräldrars kunskaper om kost och karies Sektionen för hälsa och samhälle Tandhygienistprogrammet 180 högskolepoäng OH8361 Examensarbete i Oral hälsa Grundnivå, 15 högskolepoäng Essay in Oral Health, 15 ECTS credit points Föräldrars kunskaper

Läs mer

Erfarenheter av Fysisk aktivitet på recept FaR Lena V. Kallings och Matti Leijon

Erfarenheter av Fysisk aktivitet på recept FaR Lena V. Kallings och Matti Leijon Erfarenheter av Fysisk aktivitet på recept FaR Lena V. Kallings och Matti Leijon statens folkhälsoinstitut www.fhi.se Erfarenheter av Fysisk aktivitet på recept FaR Lena V. Kallings och Matti Leijon statens

Läs mer

Genväg till forskning GENVÄG. Barn som upplever våld. - konsekvenser för välmående och hälsa

Genväg till forskning GENVÄG. Barn som upplever våld. - konsekvenser för välmående och hälsa GENVÄG TILL FORSKNING Genväg till forskning Barn som upplever våld - konsekvenser för välmående och hälsa Genväg till forskning är VKV:s (Västra Götalandsregionens kompetenscentrum om våld i nära relationer)

Läs mer

Sjukfrånvaro över generationer

Sjukfrånvaro över generationer isfinspektionen FÖR SOCIALFÖRSÄKRINGEN Rapport 2014:20 Sjukfrånvaro över generationer sf Rapport 2014:20 Sjukfrånvaro över generationer En rapport från Inspektionen för socialförsäkringen Stockholm 2014

Läs mer

C-UPPSATS. Skolsköterskans hälsoförebyggande interventioner mot fetma

C-UPPSATS. Skolsköterskans hälsoförebyggande interventioner mot fetma C-UPPSATS 2010:248 Skolsköterskans hälsoförebyggande interventioner mot fetma Anna Lundström Luleå tekniska universitet C-uppsats Omvårdnad Institutionen för Hälsovetenskap Avdelningen för Omvårdnad 2010:248

Läs mer

Man borde införa 35-timmars dygn. Då skulle man hinna med allting. En kvantitativ studie av föräldrars självupplevda balans i vardagen

Man borde införa 35-timmars dygn. Då skulle man hinna med allting. En kvantitativ studie av föräldrars självupplevda balans i vardagen Working Papers in Social Insurance 2008:2 Man borde införa 35-timmars dygn. Då skulle man hinna med allting. En kvantitativ studie av föräldrars självupplevda balans i vardagen With a 35-hour day one would

Läs mer

Vikten av inskrivningsvikt, viktuppgång under graviditet samt relaterade hälsoeffekter -för mamma och barn

Vikten av inskrivningsvikt, viktuppgång under graviditet samt relaterade hälsoeffekter -för mamma och barn Sahlgrenska Akademin vid Göteborgs universitet Avdelningen för klinisk näringslära Institutionen för medicin Vikten av inskrivningsvikt, viktuppgång under graviditet samt relaterade hälsoeffekter -för

Läs mer

PLÖTSLIG SPÄDBARNSDÖD

PLÖTSLIG SPÄDBARNSDÖD Hälsa och samhälle PLÖTSLIG SPÄDBARNSDÖD En litteraturstudie om sjuksköterskans stödjande funktion till familjer som förlorat sitt barn DENNIS NYHLÈN JOHAN WIDERBERG Examensarbete Kurs HT 01 Sjuksköterskeprogrammet

Läs mer

så få barn? Resultat av en enkätundersökning om vad som påverkar beslutet att få barn Demografiska rapporter 2001:1

så få barn? Resultat av en enkätundersökning om vad som påverkar beslutet att få barn Demografiska rapporter 2001:1 Varför föds det så få barn? Resultat av en enkätundersökning om vad som påverkar beslutet att få barn Demografiska rapporter 2001:1 Statistiska centralbyrån 2001 Demographic reports 2001:1 Why so few babies?

Läs mer

Rapport 2014:8. Brott i nära relationer. En nationell kartläggning

Rapport 2014:8. Brott i nära relationer. En nationell kartläggning Rapport 2014:8 Brott i nära relationer En nationell kartläggning Brott i nära relationer En nationell kartläggning Rapport 2014:8 Brå centrum för kunskap om brott och åtgärder mot brott Brottsförebyggande

Läs mer

Rehabiliterande förhållningssätt inom hemvården En intervjustudie med vårdpersonal

Rehabiliterande förhållningssätt inom hemvården En intervjustudie med vårdpersonal Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap Vårdvetenskap Rehabiliterande förhållningssätt inom hemvården En intervjustudie med vårdpersonal Författare: Carolina Falk Emily Olsson Handledare: Lena Hedlund

Läs mer

14. Akutsjukvård och våldsutsatta kvinnor

14. Akutsjukvård och våldsutsatta kvinnor 14. Akutsjukvård och våldsutsatta kvinnor Pauline Lindblom, Maaret Castrén, Lisa Kurland Akutsjukvården omfattar hela vårdkedjan från första kontakten med SOS Alarm, den vård som ges av ambulanssjukvårdare

Läs mer

Socialförsäkringsrapport 2011:13. Social Insurance Report. Föräldrapenning. Båda föräldrarnas försäkring? ISSN 1654-8574

Socialförsäkringsrapport 2011:13. Social Insurance Report. Föräldrapenning. Båda föräldrarnas försäkring? ISSN 1654-8574 Social Insurance Report Föräldrapenning Båda föräldrarnas försäkring? ISSN 1654-8574 Utgivare: Upplysningar: Webbplats: Försäkringskassan Analys och prognos Niklas Löfgren 010-116 96 04 niklas.lofgren@forsakringskassan.se

Läs mer

Livsstilsförändringar hos personer med diabetes typ II Faktorer som påverkar motivationen

Livsstilsförändringar hos personer med diabetes typ II Faktorer som påverkar motivationen Livsstilsförändringar hos personer med diabetes typ II Faktorer som påverkar motivationen Jelka Flinth Emma Gummesson Sjuksköterskeprogrammet 180 hp Omvårdnad 61-90 hp Vt 2009 Sektionen för hälsa och samhälle

Läs mer