JÄMSTÄLLT FÖRÄLDRASKAP FÖR BARNETS BÄSTA. Alexandra Thorén Todoulos & Ida Ivarsson

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "JÄMSTÄLLT FÖRÄLDRASKAP FÖR BARNETS BÄSTA. Alexandra Thorén Todoulos & Ida Ivarsson"

Transkript

1 JÄMSTÄLLT FÖRÄLDRASKAP FÖR BARNETS BÄSTA Alexandra Thorén Todoulos & Ida Ivarsson

2 VARFÖR? Barnet har rätt till och mår bäst av en trygg och nära relation till båda sina föräldrar (SOU, 2005:73) Tidigt nära band till barnet påverkar vilja och behov av att upprätthålla ansvarstagande relation till barnet under hela uppväxten (Duvander & Jans, 2009) Barnets psykiska hälsa och sociala anpassning främjas av att ha flera nära personer som är engagerade i dess uppväxt (Sarkadi et. al, 2004)

3 VARFÖR? det ingår i barnhälsovårdens främjande uppdrag att i sitt möte med familjer medverka till att skapa förutsättningar för föräldrar, såväl män som kvinnor, att öka sin delaktighet i föräldraskapet och underlätta dialogen inom familjen om föräldraskapets olika förutsättningar ur ett genus- och jämställdhetsperspektiv. (s 32-33)

4 VARFÖR?

5 - Jag var hemma tre månader med vårt första barn. Jag tyckte det var jättemysigt så den här gången kommer jag nog vara hemma lite längre.

6 FÖRÄLDRANORM Normer i vårt samhälle för vad som är tillräckligt gott föräldraskap skiljer sig åt beroende på om föräldern är kvinna eller man.

7 Kvinnors föräldraskap Mäns föräldraskap = = SKYLDIGHET RÄTTIGHET Här fanns en illustration hämtad från boken Finns det några pappor i din mammagrupp? av Ylva Elvin-Nowak Vid köp av boken erhålls en kod för åtkomst till bokens webresurser, bla illustrationer av Sophia Lundquist.

8 Vad menas med jämställt föräldraskap? Samma rättigheter och skyldigheter i föräldraskapet oavsett kön Delat ansvar för barn och hem

9 75% av föräldraledighet! BETEENDE KONSEKVENSER KORTSIKTIGA LÅNGSIKTIGA Huvudansvar för barn & hushåll Mer hushållsarbete! Matar, myser, tröstar, leker Lär sig förstå barnets signaler. Känner sig som en bra förälder. Utveckla omsorgsbeteende! Nära relation till barnet. Känner sig ensam om huvudansvaret Förstahandsförälder! VAB! Dubbelarbete! Huvudansvar för försörjning Borta mycket. Tar hand om barnet på kvällar och helger. Arbetar mest övertid! Lite osäker i relation till barnet. Frågar vad barnet behöver. Utvecklas på arbetet. Mönster etableras tidigt! Tabell inspirerad av boken Finns det några pappor i din mammagrupp av Ylva Elvin- Nowak 5,4 % av barn i åldern 8-14 år går helst till pappa när de blir ledsna Sämre överblick över barnets dagliga liv. Känns naturligt att lämna över till den andra föräldern. Roller som förstärks!

10 BETEENDE KONSEKVENSER KORTSIKTIGA LÅNGSIKTIGA Delat föräldraansvar Båda föräldrar har perioder av att ha huvudansvar för barnet samt försörjningen Båda föräldrar får möjlighet att utveckla ett omsorgsbeteende och barnet knyter an till båda föräldrar Delar ett gemensamt ansvar för barnets uppfostran och utveckling

11 för barnets bästa Amningstiden främjas och förlängs (World Alliance for Breastfeeding Action, 2014) Hela familjens hälsa främjas (Twamley et al., 2013; Plantin, 2001; Sarkadi, 2004) Skyddsfaktor vid separation, förlust av förälder (Clark, 2013)

12 BHV som arena för att främja ett jämställt föräldraskap

13 MAMMOR SOM FÖRSTAHANDSFÖRÄLDER 89 % av BVC-ssk berättar att de sällan uppmärksammar pappors mående Mycket ansvar ger oro, skuld och glädje Stöd går till mamman 3,3 % pappor deltar i föräldragrupp på BHV. Pappor känner sig förbisedda i mötet på BVC Behov av förebyggande insatser för alla föräldrar Mammor har mycket ansvar Bilden av mammor som viktigast förstärks Pappor ser inte BVC som en verksamhet som kan ge råd och stöd. Cirkel av Lisa Björnsdotter- Fröst, Jämtlands Läns Landsting

14 FÖRÄLDRAR SOM GEMENSAMT ANSVARIGA Delat ansvar ger delad oro och skuld och delad glädje! Stöd går till föräldrar Delat föräldraansvar Bilden av föräldrar som lika viktiga förstärks Cirkel av Lisa Björnsdotter- Fröst, Jämtlands Läns Landsting

15

16 Jämställt föräldraskap ett kunskapsområde!

17 Handbok och utbildning om jämställt föräldraskap våren 2016 skane.se/jamstalltforaldraskap

18 Barnhälsovården Region Skåne, årsrapport REFERENSER Clark, B. (2013). Supporting the mental health of children and youth of separating parents. Canadian pediatric Society. 2013;18(7):373-7 Duvander, A-Z., Jans, A-C., (2009) Hur länge spelar pappors föräldraledighet roll? En studie av sambandet mellan pappors föräldraledighet och deras kontakt med sina barn. Socialförsäkringsrapport 2009:1, Försäkringskassan. Eliasson, Gunnarsson, Welin. En förälder blir till. ett verktyg för jämlikt föräldraskap genom utbildning och reflektion. Kunskapscentrum för jämlik vård, Västra Götaland Elvin-Nowak, Y., (2011) Finns det några pappor i din mammagrupp? FN (1989). Konventionen om barnets rättigheter. Fröst Björnsdotter, Knutsson. Nio föräldraråd Föräldra- Barnhälsans kompetenscentrum för barn- och mödrahälsovård, Jämtlands län. Fägerskiöld, A. (2013). Support of fathers of infants by the child health nurse. Scandinavian journal of Caring Science 2006: Försäkringskassan a (2013). Kvinnors sjukfrånvaro. Redovisning av regeringsuppdrag Socialdepartementet. Massoudi, P. (2013). Depression and Distress in Swedish Fathers in the postnatal period Prevalence, correlates, identification, and support. Göteborg: Göteborgs universitet

19 Nathorst-Böös, h., (2007) Föräldragrupper når inte pappor. Barnhälsovården ur et genusperspektiv. Barnläkaren 5, 07. Sarkadi, A., Kristiansson, B., Bremberg, S., (2004). Fäders betydelse för barns och ungdomars hälsa. En systematisk översikt av longitudinella studier. Statens Folkhälsoinstitut. Stockholm. SOU 2005:73 Reformerad föräldraförsäkring - Kärlek, omvårdnad, trygghet Socialstyrelsen (2014) Vägledning för barnhälsovården Statistiska Centralbyrån (SCB) På tal om kvinnor och män. Lathund om jämställdhet. Örebro STATENS OFFENTLIGA UTREDNINGAR (SOU) 1997:116. Barnets bästa i främsta rummet. FN:s konvention om barnets rättigheter i Sverige. Socialdepartementet. Statens Offentliga Utredningar (SOU). 2014:16. Män och jämställdhet. Stockholm Tjänstemännens Centralorganisation, (2014). TCO granskar Pappaindex :2. Twamley, K., Brunton, G., Sutcliffe, K., Hinds, K., Thomas, J., (2013). Fathers involvement and the impact on family mental health: evidence from Millennium Cohort Study analyses. Community, Work and Family 16: World Alliance for breastfeeding. Hämtad den 4/3 från

Jämställt föräldraskap

Jämställt föräldraskap Jämställt föräldraskap Monica Lidbeck Psykolog Centrala Barnhälsovårdsenheten Göteborg & Södra Bohuslän Centrala Mödrahälsovårdsenheten, Södra Bohuslän monica.lidbeck@vgregion.se, 0727-213670 Doktorand

Läs mer

FÖRÄLDRASTÖD I GRUPP UNDER BARNETS FÖRSTA LEVNADSÅR

FÖRÄLDRASTÖD I GRUPP UNDER BARNETS FÖRSTA LEVNADSÅR FÖRÄLDRASTÖD I GRUPP UNDER BARNETS FÖRSTA LEVNADSÅR Ett hälsofrämjande förhållningssätt inom barnhälsovården i Blekinge Riktlinjer för BHV-sjuksköterskan Kunskap om barns behov och rättigheter Stärka föräldrar

Läs mer

Ytterligare en månad inom föräldrapenningen reserveras för vardera föräldern

Ytterligare en månad inom föräldrapenningen reserveras för vardera föräldern Ds 2015:8 Ytterligare en månad inom föräldrapenningen reserveras för vardera föräldern Socialdepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. Beställningsadress: Fritzes kundtjänst, 106 47 Stockholm

Läs mer

Stockholms Stadsmissions ungdomsrapport #1, 2013. Att inte kämpa själv, att det finns någon som kämpar med en

Stockholms Stadsmissions ungdomsrapport #1, 2013. Att inte kämpa själv, att det finns någon som kämpar med en Illustration: Deltagare i Stockholms Stadsmissions verksamhet, Unga Station Stockholms Stadsmissions ungdomsrapport #1, 2013 Att inte kämpa själv, att det finns någon som kämpar med en Deltagare i Stockholms

Läs mer

Vägledning för barnhälsovården Preliminärversion 130802

Vägledning för barnhälsovården Preliminärversion 130802 Vägledning för barnhälsovården Preliminärversion 130802 Du får gärna citera Socialstyrelsens om du uppger källan, exempelvis i utbildnings-material till självkostnadspris, men du får inte använda i kommersiella

Läs mer

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Lättläst version Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Här är konventionen omskriven till lättläst. Allt viktigt

Läs mer

5. Att bilda familj och leva med barn i Sverige

5. Att bilda familj och leva med barn i Sverige 5. Att bilda familj och leva med barn i Sverige Innehåll Olika sätt att leva ihop Att ta hand om barn och unga Barnomsorg Grundskola Gymnasieskola Skolan och demokrati Ekonomiskt stöd till familjer Foto:

Läs mer

handledning för pappagruppledare För utveckling av föräldraskapet

handledning för pappagruppledare För utveckling av föräldraskapet handledning för pappagruppledare För utveckling av föräldraskapet Innehåll: Välkommen som pappagruppledare! sid 3 Varför pappagrupper? sid 4 Värderingar som pappagruppmanualen utgår ifrån sid 5 Ledarrollen

Läs mer

Möjlighet att leva som andra

Möjlighet att leva som andra Möjlighet att leva som andra Lättläst sammanfattning Slutbetänkande av LSS-kommittén Stockholm 2008 SOU 2008:77 Det här är en lättläst sammanfattning av en utredning om LSS och personlig assistans som

Läs mer

VÄGLEDNING I LOKALT OCH REGIONALT FÖRÄLDRASTÖDSARBETE. Föräldrar spelar roll

VÄGLEDNING I LOKALT OCH REGIONALT FÖRÄLDRASTÖDSARBETE. Föräldrar spelar roll VÄGLEDNING I LOKALT OCH REGIONALT FÖRÄLDRASTÖDSARBETE Föräldrar spelar roll Innehåll Förord 2 Föräldrar spelar roll 5 Det här är föräldrastöd 7 Behov och önskemål om stöd 11 Olika former av föräldrastöd

Läs mer

Nya verktyg för föräldrar

Nya verktyg för föräldrar Nya verktyg för föräldrar förslag till nya former av föräldrastöd Sven Bremberg (redaktör) statens folkhälsoinstitut www.fhi.se Nya verktyg för föräldrar förslag till nya former av föräldrastöd Sven Bremberg

Läs mer

Båda grupperna hade Barnkonventionen som en röd tråd, material ur Rädda Barnens Med barnen i våra hjärtan användes och tolk fanns på plats.

Båda grupperna hade Barnkonventionen som en röd tråd, material ur Rädda Barnens Med barnen i våra hjärtan användes och tolk fanns på plats. 1 (5) Under projekt Barnintroduktions gång har föräldrastödsverksamhet genomförts i Strömsunds och Bergs kommuner, dessutom har projektet tagit del av arbetet med den föräldragrupp som Familjecentralen

Läs mer

fokus på anhöriga till äldre nr 4 mars 2008

fokus på anhöriga till äldre nr 4 mars 2008 FOTO: SCANPIX fokus på anhöriga till äldre nr 4 mars 2008 Med anledning av den internationella kvinnodagen Äldres döttrar en stor och viktig grupp anhöriga i ljuset av anhörigstöd Sedan slutet av 1990-talet

Läs mer

5. Att bilda familj och leva med barn i Sverige

5. Att bilda familj och leva med barn i Sverige 5. Att bilda familj och leva med barn i Sverige Innehåll Olika sätt att leva ihop Vårdnad av barn Föräldrarollen Ekonomiskt stöd till familjer Socialtjänstlagen Barnomsorg Grundskola Gymnasium Skolan och

Läs mer

Unga föräldrars möjligheter att slutföra sin utbildning

Unga föräldrars möjligheter att slutföra sin utbildning Unga s möjligheter att slutföra sin utbildning Förord Att få barn i unga år innebär ofta att skolgången avbryts, vilket kan medföra en högre risk för att hamna i ett långvarigt utanförskap. Vad kan då

Läs mer

En dag om föräldrastöd

En dag om föräldrastöd En dag om föräldrastöd 1 Några viktiga begrepp och definitioner kring förebyggande föräldrastöd Föräldrastöd, ett brett begrepp som kan innebära olika saker, till exempel: Grundläggande skydd från samhället

Läs mer

Ökad jämställdhet ger fler jobb i Stockholms län

Ökad jämställdhet ger fler jobb i Stockholms län Ökad jämställdhet ger fler jobb i Stockholms län December 2013 Innehåll Inledning... 2 Sysselsättningsgrad och deltidsarbete... 2 Uttag av föräldrapenning bland kvinnor och män... 5 Fungerande välfärd

Läs mer

FRÅN BARN TILL BARN GENOM SPRINGSLANTEN LÄRARHANDLEDNING

FRÅN BARN TILL BARN GENOM SPRINGSLANTEN LÄRARHANDLEDNING FRÅN BARN TILL BARN GENOM SPRINGSLANTEN LÄRARHANDLEDNING foto: marcus frendberg INNEHÅLL foto: sos arkiv FRÅN BARN TILL BARN GENOM SPRINGSLANTEN FN:s konvention om barnets rättigheter är ett viktigt dokument

Läs mer

Långsiktiga ekonomiska konsekvenser av att få barn med särskilda behov

Långsiktiga ekonomiska konsekvenser av att få barn med särskilda behov Långsiktiga ekonomiska konsekvenser av att få barn med särskilda behov nr 8 2014 årgång 42 I artikeln analyseras hur föräldrars sysselsättning och arbetsinkomst, sjukfrånvaro och ekonomiska situation i

Läs mer

Makt, kultur, sexualitet

Makt, kultur, sexualitet Makt, kultur, sexualitet Hur hänger det ihop? Handledning för dialog med ungdomar Ett dialogprojekt med ungdomar från gymnasieskolor i Göteborg av ungdomsmottagningarna i Göteborg 2006 Makt, kultur, sexualitet

Läs mer

Känner du till barnens mänskliga rättigheter?

Känner du till barnens mänskliga rättigheter? Känner du till barnens mänskliga rättigheter? Alla omfattas av de mänskliga rättigheterna, även alla barn. SVENSKA RUOTSI Som barn betraktas människor under 18 år. Vad innebär FN:s konvention om barnets

Läs mer

4. Individens rättigheter och skyldigheter

4. Individens rättigheter och skyldigheter Foto: Colourbox 4. Individens rättigheter och skyldigheter Innehåll Jämlikhet och jämställdhet Familj och individ Skydd mot diskriminering Barns rättigheter Våld i nära relationer Göteborgs Stad och Länsstyrelsen

Läs mer

FRIHET ELLER JÄMSTÄLLDHET?

FRIHET ELLER JÄMSTÄLLDHET? Förvaltningshögskolan, Göteborgs universitet Kandidatuppsats i offentlig förvaltning HT 14 FRIHET ELLER JÄMSTÄLLDHET? Idéer och argument för och emot kvoterad föräldrapenning Alexandra Medina och Johanna

Läs mer

Att bilda familj och leva med barn. i Sverige

Att bilda familj och leva med barn. i Sverige Att bilda familj och leva med barn i Sverige Att gifta sig I Sverige kan två personer gifta sig. Man kan välja att gifta sig inom ett trossamfund. Man kan också välja att gifta sig borgerligt. en person

Läs mer

Guide för skolsköterskan. vid risk för, eller vid indikerad, psykisk ohälsa hos elever

Guide för skolsköterskan. vid risk för, eller vid indikerad, psykisk ohälsa hos elever Guide för skolsköterskan vid risk för, eller vid indikerad, psykisk ohälsa hos elever Innehåll Bakgrund Elever med psykisk ohälsa Hälsofrämjande Samlad bedömning identifierar behov Prevention och stöd

Läs mer

Konferensdokumentation. Nationell konferens Barn som Anhöriga 2012

Konferensdokumentation. Nationell konferens Barn som Anhöriga 2012 Konferensdokumentation Nationell konferens Barn som Anhöriga 2012 Stockholm 4 oktober 2012 Innehåll 1 Inledning 2-3 När mamma eller pappa dör 4 Internet, e-hjälp och sociala medier 5 Vad vill barn och

Läs mer

Småbarnsföräldrars vardagsliv

Småbarnsföräldrars vardagsliv Småbarnsföräldrars vardagsliv Omsorg, moral och socialt kapital Therése Wissö logo GÖTEBORGS UNIVERSITET Institutionen för socialt arbete Skriftserien 2012:5 Institutionen för socialt arbete Göteborgs

Läs mer

FÖRÄLDRAFÖRSÄKRINGEN. Ett kunskapsunderlag. Centerkvinnornas föräldraförsäkringsgrupp 2011-12-21

FÖRÄLDRAFÖRSÄKRINGEN. Ett kunskapsunderlag. Centerkvinnornas föräldraförsäkringsgrupp 2011-12-21 FÖRÄLDRAFÖRSÄKRINGEN Ett kunskapsunderlag Centerkvinnornas föräldraförsäkringsgrupp 2011-12-21 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehållsförteckning... 1 Tabellförteckning... 2 Figurförteckning... 2 Så funkar föräldraförsäkringen...

Läs mer

Vägledning. till personal om barn som anhöriga enligt 2g hälso- och sjukvårdslagen. UPPMÄRKSAMMA Har patienten barn? Använd familjeformuläret.

Vägledning. till personal om barn som anhöriga enligt 2g hälso- och sjukvårdslagen. UPPMÄRKSAMMA Har patienten barn? Använd familjeformuläret. Vägledning till personal om barn som anhöriga enligt 2g hälso- och sjukvårdslagen UPPMÄRKSAMMA Har patienten barn? Använd familjeformuläret. DOKUMENTERA i patientens journal vad som är gjort och vad som

Läs mer

Rådgivning och stöd i botkyrka

Rådgivning och stöd i botkyrka Rådgivning och stöd i botkyrka En guide sammanställd av socialtjänsten i Botkyrka. Hit kan du vända dig! At www.botkyrka.se, catalogues are available in suomeksi, English, español, ا ل ع ر ب ي ة.. and

Läs mer