En värld i behov av stöd & politisk beslutskraft. Robert Bergqvist 27 november 2012

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "En värld i behov av stöd & politisk beslutskraft. Robert Bergqvist 27 november 2012"

Transkript

1 En värld i behov av stöd & politisk beslutskraft Robert Bergqvist 27 november 2012

2 En värld i behov av stöd & politisk beslutskraft Globala krisen vill inte sätta punkt Ø Förstärkt avmattning i Europa under hösten Ø Men divergerande världsekonomi: USA/Kina stabiliserar Ø Situationen kan förvärras: Företagens framtidstro sviktar q Eurokrisen: Små framsteg - gigantiska utmaningar Ø ECB stödköper; spansk låneansökan kommer; sannolikheten för grekiskt euroutträde överväger Ø Snubblande steg mot politisk union q Centralbankerna: Nya rekord i monetär stimulans Ø Inflationstrycket pressas nedåt, lågräntemiljön består Ø Ljusare börsutsikter 2013 Ø EUR/USD tar sikte på 1.22 (2013) och 1.15 (2014) Nordic Outlook November

3 Osäkerhet bland företagen dämpar tillväxten Starka balansräkningar hos företagen aktiveras inte för investeringar Inköpschefsindex Nordic Outlook November

4 Utgångspunkten för det globala ekonomiska läget senhösten 2012 q "Nyckelfrågan är om den globala ekonomin träffats av en ny period med turbulens..eller om den nu pågående inbromsningen inbegriper en mer varaktig komponent" (IMF World Economic Outlook, Oct 2012) q Tre orsaker till en försenad "take-off" för global tillväxt trots en enorm, och fortsatt ökande, monetär stimulans 1. Balansräkningsanpassningar - "reparationer" 2. Politisk osäkerhet 3. Samma problem samtidigt q Implikationer för världsekonomin Syrefattig global tillväxt, nedåtriskerna dominerar Kortare konjunkturcykler - låginflationsmiljö Fortsatt hög arbetslöshet Ökad risk för valutakrig - protektionism Nordic Outlook November

5 Förhöjd global ekonomisk-politisk osäkerhet Januari 1999 t o m oktober Index USA Europa? Källa: Jan-99 Jan-00 Jan-01 Jan-02 Jan-03 Jan-04 Jan-05 Jan-06 Jan-07 Jan-08 Jan-09 Jan-10 Jan-11 Jan Nordic Outlook November

6 Kina: Reflektioner kring ledarskiftet Xi-administrationen byter ut politisk infrastruktur þ Utgångspunkt «Skiftet tar tid + "konsolideringsperiod" «5-årsplan gäller; ingen reformrevolution, likväl sannolikt en ny reformagenda þ Effekter för Kina «Xi verkar ha fått en stark position «Visat prov på problemförståelse, reaktionsförmåga, besitter verktyg «Frågetecken: Sprickor i politisk infrastruktur þ Effekter för världen «Xi ska de närmaste 10 åren bekräfta Kinas nya roll (utan att sitta på förarplats) «Räkna med skakig resa Nordic Outlook November

7 Ben Bernanke, tre år Sammanfattning av centralbankernas (och USA:s) senaste räntebesked Nordic Outlook November

8 Monetära "dammluckor" öppnas ännu mer Ytterligare okonventionell politik - köp av räntepapper Centralbankers balansräkning, % av BNP RISKER Minskad press på politiska reformer Finansiella priser snedvrids Destabiliserande kapitalflöden Nordic Outlook November

9 Tillväxten bottnar - trög återhämtning BNP-tillväxt. Procent Nordic Outlook November

10 USA: Steg i rätt riktning Husmarknaden piggnar till Påbörjade husbyggen (1000-tal) Skuldläget Hushållen resp. inhemska sektorn Nordic Outlook November

11 Eurokrisen - statusrapport senhösten 2012 " Kritiskt toppmöte december: Färd- och tidsplan för Euro-zonens Politiska Union EPU ska upp på bordet Kontroversiella och konstitutionella frågor " Framgångar: Minskade lönekostnadsgap, bättre externbalans, politiska beslut om besparingar " Bakslag: Förvärrade konjunkturutsikter (effekter på arbetslöshet & statsfinansiella mål), ingen EPU-debatt, bankunionen, EU-budgeten " Grekland: Stor risk för nyval och euroutträde " Spanien: Ansöker om stödlån, hjälp från ECB " Italien: Främst politisk risk - val i april " Frankrike: Mörkare utsikter, ökade trovärdighetsrisker Nordic Outlook November

12 Spanien: Under makroekonomisk & finansiell press - "skakiga ben" nödvändiggör stödlån Arbetslöshet (%) Huspriser & dåliga lån Nordic Outlook November

13 Euro-zonen: Tåget mot den politiska unionen är satt i tung rullning q De "fyras gäng" driver frågan målmedvetet och hoppas på stöd från politiker, parlament och euromedborgare q Första testet: Arbetet kring "Tillsynsmekanismen" haltar, ett av tre ben i bankunionen q Två olika utgångspunkter ska förenas Ø Tyskland: Federalism & kontroll av politik Ø Frankrike: Verktyg för risk/förlustfördelning q Valet till EU-parlamentet i juni 2014: En slags folkomröstning om den politiska unionen q Saknas stödet är eurons framtid ifrågasatt Nordic Outlook November

14 Sverige: Samvariationen med tysk ekonomi hög Varuexport och industriproduktion. Index Varuexport: Sverige och Tyskland Index 100 = 2007 Industriproduktion: Sverige och Tyskland Index 100 = Nordic Outlook November

15 Sverige: Försvagning på arbetsmarknaden Arbetslösheten når 8.3% under Nordic Outlook November

16 Sverige: Ökad mängd lediga resurser Riksbankens och SEB:s mått på resursläget Resursläget talar för fortsatt lågt inflationstryck Nordic Outlook November

17 Sverige: Nedpressad inflation - KPI-deflation under första halvåret Nordic Outlook November

18 Sverige: Huspriser - regionala skillnader Valuegard, index 2010 = Nordic Outlook November

19 Sverige: Kommer hushållens skuldsättning att stoppa räntesänkningarna? Hushållens skuldsättning Procent av disponibelinkomst Feb-80 Feb-83 Feb-86 Feb-89 Feb-92 Feb-95 Feb-98 Feb-01 Feb-04 Feb-07 Feb-10 Feb % Nej resursläge/inflation/ jobben väger för tungt Riksbankens prognos Överväganden Skuldtillväxt bromsar in till under dagens 4.5% Alternativa "volymverktyg" utvecklas Men samtidigt: ränteeffekt på tillväxt/jobb låg Nordic Outlook November

20 Sverige: Utrymme för ytterligare sänkningar. Marknad, SEB och Riksbank på kollisionskurs Neutral ränta (Riksbanken) Prognos Riksbank SEB Nordic Outlook November

21 Sverige: Regeringen står inför en trovärdighetsmässig uppförsbacke q Oppositionen: "Verklighetsflykt i prognoserna" q Nu försvagas statsfinanserna Ø Budgetsaldo 2014 SEB - 50 mdr Regeringen +30 mdr Riksgälden - 56 mdr q Då ställs stabiliseringspolitiska principer mot kameral tolkning av finanspolitiska ramverket q Svåra taktikval för såväl regering som opposition Ø Men svårt att försvara passiv finanspolitik i rådande läge q Vår prognos: Regeringen spenderar ytterligare 25 mdr i Höstbudgeten med fokus på hushållen Nordic Outlook November

22 Sverige: Lågkonjunkturen behåller greppet Mer stöd från den ekonomiska politiken Riksbanken sänker till 0.75% Sveriges ekonomiskpolitiska maskineri Regeringen spenderar mdr kronor 2013/2014 Kronan starkare Nordic Outlook November

23 SEB:s BNP-prognoser November 2012 (Jämförelse med Nordic Outlook Augusti 2012) BNP, årlig procentuell förändring USA (2.2) 2.4 (2.2) 2.7 (2.6) JAPAN (2.6) 0.8 (1.5) 1.3 (1.5) TYSKLAND (0.8) 0.6 (1.0) 1.5 (1.5) KINA (7.8) 8.1 (8.0) 7.7 (8.2) STORBRITANNIEN (-0.4) 1.3 (1.4) 1.5 (1.6) EURO-ZONEN (-0.4) -0.2 (0.2) 0.8 (0.9) NORDEN (1.7) 1.6 (1.9) 2.2 (2.2) BALTIKUM (3.1) 3.7 (3.8) 4.2 (4.4) OECD (1.4) 1.6 (1.7) 2.1 (2.2) TILLVÄXTEKONOMIER (5.0) 5.6 (5.3) 5.8 (5.8) VÄRLDEN (PPP) (3.3) 3.8 (3.6) 4.1 (4.1) VÄRLDEN (NOMINELL) (2.5) 3.1 (2.9) 3.4 (3.3) Nordic Outlook November

24 SEB:s BNP-prognoser November 2012 (Jämförelse med Nordic Outlook Augusti 2012) BNP, årlig procentuell förändring SVERIGE (1.3) 1.3 (1.5) 2.5 (2.5) NORGE (3.7) 2.6 (2.7) 2.2 (2.3) DANMARK (0.5) 1.4 (1.4) 1.7 (1.7) FINLAND (0.6) 0.8 (1.6) 2.0 (2.0) NORDEN (1.7) 1.6 (1.9) 2.2 (2.2) ESTLAND (2.0) 3.3 (3.0) 4.0 (4.9) LETTLAND (3.5) 3.8 (4.0) 4.5 (4.5) LITAUEN (3.5) 4.0 (4.0) 4.0 (4.0) BALTIKUM (3.1) 3.7 (3.8) 4.2 (4.4) OECD (1.4) 1.6 (1.7) 2.1 (2.2) TILLVÄXTEKONOMIER (5.0) 5.6 (5.3) 5.8 (5.8) VÄRLDEN (PPP) (3.3) 3.8 (3.6) 4.1 (4.1) VÄRLDEN (NOMINELL) (2.5) 3.1 (2.9) 3.4 (3.3) Nordic Outlook November

25 Disclaimer Important: This statement affects your rights The information in this document has been compiled by SEB Merchant Banking, a division of Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) ( SEB ). It is produced for private information of recipients and SEB is not soliciting any action based upon it. All information has been compiled in good faith from sources believed to be reliable. However, no representation or warranty, expressed or implied, is made with respect to the completeness or accuracy of its contents and the information is not to be relied upon as authoritative. Recipients are urged to base any investment decisions upon such investigations as they deem necessary. To the extent permitted by applicable law, no liability whatsoever is accepted for any direct or consequential loss arising from use of this document or its contents. Any presented performance data is un audited. Your attention is drawn to the fact that SEB, a member of, or any entity associated with, SEB or its affiliates, officers, directors, employees or shareholders of such members may from time to time have holdings in the securities mentioned herein. THIS INFORMATION IS NOT INTENDED TO BE PUBLISHED OR DIST- RIBUTED IN THE UNITED STATES. SEB is incorporated in Stockholm, Sweden, with limited liability. SEB is regulated by Finansinspektionen (the Swedish Financial Supervisory Authority). Confidentiality Notice: This information is confidential and may not be reproduced or redistributed to any person Nordic Ekonomiska Outlook utsikter November hösten

26 Globaliseringen har tappat fart Världshandelns (CPB-indikatorn) utveckling de senaste 20 åren Nordic Outlook November

27 Penningmängden: Ingen inflationskraft OECD: Penningmängdstillväxt samt kärninflation 4.5% 2.0% Nordic Outlook November

28 Eurokrisen: Kan vi få in notan, tack Tyskland en ekonomisk vinnare de senaste tio åren Mdr EUR Urval av länder Utlands- ställning 2002 Utlands- ställning 2011 (% av BNP) Förändring Tyskland (+36) +821 Belgien (+58) +115 Luxemburg (+85) +12 Finland (+16) +84 Slovakien (- 65) - 39 Irland (- 98) Grekland (- 80) - 88 Portugal (- 103) - 99 Frankrike (- 16) Italien (- 21) Spanien (- 92) Källa: Eurostat Summerade sparöverskott Tyskland och Spanien, Mdr EUR Jan-99 Jan-02 Jan-05 Jan-08 Jan-11 "DIE RECHNUNG, BITTE" = 500 mdr Västtyskland + Östtyskland = mdr Nordic Outlook November

29 Euro-zonens Politiska Union EPU Ett finansdepartement Finanspolitiskt ramverk Skatteharmonisering Pensionsharmonisering Arbetsmarknadspolitik Federalt parlament Federal regering Legitimitet Ansvar Ekonomiska Politiska Ban k unio n Finansiella 2007 Federal budget Utjämningssystem Monetär union Tillsynsmekanism Krislösningsmekanism Insättningsgaranti En centralbank En valuta - ränta Likviditetsmekanism Nordic Outlook November

30 Vem sitter på pengarna? Explosionsartad utveckling i Kinas valutareserv Nordic Outlook November

31 USA: "Ytterligare fyra år " President Obama omvald Positivt utifrån ett ekonomiskt perspektiv Kontinuitet; starkare politisk plattform (omvald trots krispolitik/hög arbetslöshet, kan inte väljas om, republikanerna i eftervalsprocess); ny finansminister 40 dagar att nå lösning skattehöjningar "Fiscal cliff" =$ 532 mdr i $ 136 mdr i minskade offentliga utgifter President och kongress har verktygen Går inte att undvika både skattehöjningar och minskade offentliga utgifter Låg sannolikhet för stupfall, stora effekter, högt spel Nordic Outlook November

32 USA inte som Japan: Fallande långräntor trots inflationsförväntningar Fed påbörjar köp av statspapper efter årsskiftet utöver köp av bostadspapper Nordic Outlook November

33 Huvudscenario och alternativscenarier OECD: Förväntad BNP-tillväxt Huvudscenario 55% % 2.2% Recession 25% % -0.5% Återhämtning 20% % 2.5% Misslyckanden i Euro-zonen är den mest troliga anledningen till "medeldjup" recession Tydligare uppgång i USA kan ge starkare återhämtning, men potentialen är begränsad Nordic Outlook November

34 Euro-zonen: Upplåningskostnaderna har fallit tillbaka. Spanien, Italien, Frankrike, Tyskland. Procent Nordic Outlook November

35 Euro-zonen: Steg mot minskande externbalanser Budgetunderskott respektive bytesbalans, procent av BNP Budgetsaldo Bytesbalans Nordic Outlook November

36 Lågränteläget består med hjälp av låg inflation och centralbanksstöd Nordic Outlook November

37 Världens "exportörer" & "importörer" av kapital Fördelning i procent (Källa: IMF, GFSR 2012) Land "Exportör" av kapital % Land "Importör" av kapital % Tyskland 12.8 USA 38.5 Kina 12.5 Turkiet 6.3 Saudiarabien 8.8 Italien 5.7 Japan 7.5 Frankrike 5.0 Ryssland 6.3 Spanien 4.5 Schweiz 5.6 Brasilen 4.3 Kuwait 4.6 Kanada 4.0 Norge 4.4 Övriga 31.8 Nederländerna 3.9 Singapore 3.6 Iran 3.2 Qatar 3.1 Taiwan 2.6 Övriga 21.2 Globala obalanser Ökar beroendet Omfördelar makt Skapar instabilitet Nordic Outlook November

38 Tankar och slutsatser kring valutamarknaden q En påtagligt lägre global aktivitet och volatilitet i enskilda valutor q Jakten på reservvalutor fortsätter (alternativ till USD & EUR) q Världen 'mår bättre' av starkare USD och CNY samt svagare EUR, GBP och JPY Starkare valuta Prognos: Dec 2013 EUR/USD 1.22 EUR/SEK 8.30 USD/SEK 6.80 EUR/NOK 7.00 USD/NOK Nordic Outlook November

39 Kina: Europa släpankare, ASEAN lyfter Exportdestination, procent, å/å Externa hot 1. Eurokrisen 2. USA:s "fiscal cliff" 3. Japans "fiscal cliff" 4. Geopolitik: Asien Interna hot 1. Produktionskapacitet 2. Fastighetsmarknad 3. Banksystemet 4. Demografin Nordic Outlook November

40 USA: Arbetsmarknaden förbättras gradvis Olika arbetsmarknadsmått, olika budskap. Procent USA:s arbetsmarknad Procent Arbetslöshet når 7% 2014 Jämviktsarbetslöshet 5-6% Nordic Outlook November

41 Euro-zonen: Små steg mot mindre obalanser Lönekostnader (OECD, ULC) Preliminär statistik. Index 1999 = 100 Obalanser inom Target2-systemet Olika länders centralbanker. Biljoner euro Konkurrenskraftsskillnad Obalanser Bytesbalans Obalanser Target Nordic Outlook November

42 Globalt: KPI-inflationen faller tillbaka KPI, årlig procentuell förändring Nedåtpress på löneökningstakter Nordic Outlook November

43 Sverige: Exportberoendet både en tillgång och belastning q Exporten under press 2013 och 2014 p g a Ø Svag omvärldsefterfrågan (men stöttas av Norge) Ø Starkt beroende av konjunkturkänsliga investerings/insatsvaror Ø Starkare krona - tysk rebalansering mildrar q Avtalsrörelsen 2013: Lägre avtal/löneglidning ger totala löneökningar på strax över 3% q Stigande reallöner och expansiv finanspolitik ger hushållen konsumtionskraft q BNP-tillväxt på 1.3% 2013 och 2.5% 2014 hänger på ökad privat konsumtion och investeringar Nordic Outlook November

Knepig global balansakt

Knepig global balansakt Knepig global balansakt Återhämtning upp på fastare mark Robert Bergqvist Stockholm 7 maj 2014 Varför är världen som den är? Effekter på Sverige Sammanfattning & frågor 08/05/2014 Knepig global balansakt:

Läs mer

Makroanalys juli-okt 2012

Makroanalys juli-okt 2012 Makroanalys juli-okt 2012 Globalt Den globala återhämtningen har drabbats av nya bakslag främst på grund av politiska låsningar och handlingsförlamning i Europa och USA. Tillväxten är inte självgående

Läs mer

Nordic Outlook Ekonomisk Analys Maj 2014

Nordic Outlook Ekonomisk Analys Maj 2014 Nordic Outlook Ekonomisk Analys Maj 2014 USA-ledd återhämtning trots geopolitisk oro Nya stimulanser från ECB och Riksbanken Innehållsförteckning Internationell översikt 5 USA 12 Tema: Hur stram är amerikansk

Läs mer

Ekonomisk politik 2012. Ekonomiska utsikter

Ekonomisk politik 2012. Ekonomiska utsikter Ekonomisk politik 212 Ekonomiska utsikter hösten 212 Ekonomiska utsikter Hösten 212 Diagram 2:1 BNP-utveckling... 8 2:2 Offentlig sektors skuld i procent av BNP... 9 2:3 1 års statsobligationer... 9 2:4

Läs mer

Nordic Outlook. Jobless growth : Orsaker och konsekvenser EKONOMISK ANALYS SVENSK UPPLAGA

Nordic Outlook. Jobless growth : Orsaker och konsekvenser EKONOMISK ANALYS SVENSK UPPLAGA EKONOMISK ANALYS SVENSK UPPLAGA Nordic Outlook Jobless growth : Orsaker och konsekvenser Important your attention is drawn to the statement on the back cover of this report which affects your rights. FEBRUARI

Läs mer

FEBRUARI 2009. Ekonomisk-politisk chockterapi - men återhämtningen dröjer

FEBRUARI 2009. Ekonomisk-politisk chockterapi - men återhämtningen dröjer FEBRUARI 9 Ekonomisk-politisk chockterapi - men återhämtningen dröjer SEB Ekonomisk Analys Nordic Outlook - Februari 9 Denna rapport publicerades den 17 februari 9. Avstämningsdag för valuta- och räntenoteringar

Läs mer

Nordic Outlook. Ekonomisk Analys PÅ VÄG MOT ERM. Helsinki. Oslo Stockholm. Tallinn. Riga. Vilnius. Copenhagen

Nordic Outlook. Ekonomisk Analys PÅ VÄG MOT ERM. Helsinki. Oslo Stockholm. Tallinn. Riga. Vilnius. Copenhagen Nordic Outlook November Svensk version Oslo Stockholm Helsinki Tallinn Riga Copenhagen Vilnius Ekonomisk Analys Important your attention is drawn to the statement on the next page of this report which

Läs mer

Nordic Outlook. Ekonomisk Analys. Helsinki. Oslo Stockholm. Tallinn. Riga. Vilnius. Copenhagen

Nordic Outlook. Ekonomisk Analys. Helsinki. Oslo Stockholm. Tallinn. Riga. Vilnius. Copenhagen Nordic Outlook September Svensk version Oslo Stockholm Helsinki Tallinn Riga Copenhagen Vilnius Ekonomisk Analys Important your attention is drawn to the statement on the next page of this report which

Läs mer

Nordic Outlook. Ekonomisk Analys. Helsinki. Oslo Stockholm. Tallinn. Riga. Vilnius. Copenhagen

Nordic Outlook. Ekonomisk Analys. Helsinki. Oslo Stockholm. Tallinn. Riga. Vilnius. Copenhagen Nordic Outlook Februari 2000 Svensk version Oslo Stockholm Helsinki Tallinn Riga Copenhagen Vilnius Ekonomisk Analys Important your attention is drawn to the statement on the next page of this report which

Läs mer

Nordic Outlook. Robust världsekonomi ger högre räntor Stark arbetsmarknad kräver stramare politik i Norden FEBRUARI 2007

Nordic Outlook. Robust världsekonomi ger högre räntor Stark arbetsmarknad kräver stramare politik i Norden FEBRUARI 2007 EKONOMISK ANALYS SVENSK UPPLAGA FEBRUARI 27 Nordic Outlook Robust världsekonomi ger högre räntor Stark arbetsmarknad kräver stramare politik i Norden Important your attention is drawn to the statement

Läs mer

Nordic Outlook. Globalt: Mjuklandning i USA Asien och Europa ökar tempot Sverige: Uthållig tillväxt och fler jobb inflationen fortsatt låg

Nordic Outlook. Globalt: Mjuklandning i USA Asien och Europa ökar tempot Sverige: Uthållig tillväxt och fler jobb inflationen fortsatt låg EKONOMISK ANALYS SVENSK UPPLAGA FEBRUARI Nordic Outlook Globalt: Mjuklandning i USA Asien och Europa ökar tempot Sverige: Uthållig tillväxt och fler jobb inflationen fortsatt låg Important your attention

Läs mer

Januari 2015. Strategirapport. - Är expansionen intakt eller knäcker deflationen cykeln?

Januari 2015. Strategirapport. - Är expansionen intakt eller knäcker deflationen cykeln? Januari 2015 Strategirapport - Är expansionen intakt eller knäcker deflationen cykeln? Innehållsförteckning Strategi & Marknadssyn 3 Sammanfattning 4 Rekommendationer 5 Makroekonomiska förutsättningar

Läs mer

Eastern European Outlook Ekonomisk Analys Mars 2014

Eastern European Outlook Ekonomisk Analys Mars 2014 Eastern European Outlook Ekonomisk Analys Mars 2014 Fortsatt gradvis återhämtning i Östeuropa trots geopolitisk oro Ryssland nära stagnation Baltikum sårbart Ekonomisk Analys Eastern European Outlook

Läs mer

Eastern European Outlook

Eastern European Outlook EKONOMISK ANALYS SVENSK UPPLAGA OKTOBER MARS 27 28 Eastern European Outlook Tema: Utmaningar Ryssland efter för baltisk valen export Important your attention is drawn to the statement on the back cover

Läs mer

Konjunkturprognos. Lösningen på krisen heter konkurrenskraft 30 AUGUSTI, 2012. USA: Låg tillväxt då strukturella problem nonchaleras

Konjunkturprognos. Lösningen på krisen heter konkurrenskraft 30 AUGUSTI, 2012. USA: Låg tillväxt då strukturella problem nonchaleras 30 AUGUSTI, 2012 Konjunkturprognos Lösningen på krisen heter konkurrenskraft USA: Låg tillväxt då strukturella problem nonchaleras Euroområdet: ECB kan inte lösa alla problem Kina: Myndigheterna stimulerar

Läs mer

Månadsrapport januari 2013

Månadsrapport januari 2013 Månadsrapport januari 2013 Våra analytiker beskriver rådande marknadsläge och prognoser för kommande månad. I rapporten får du också förslag på placeringar samt fördelning mellan aktier och räntor. Fördelning

Läs mer

Ekonomiska Utsikter Januari 2009

Ekonomiska Utsikter Januari 2009 Ekonomiska Utsikter Januari 2009 Innehåll Tabellsamling Nyckeltal... 6 Räntor... 7 Valutor... 7 Översikt och Finland ÖVERSIKT Ekonomin i en djup recession, men det ljusnar vid horisonten... 4 FINLAND

Läs mer

Eastern European Outlook Ekonomisk Analys Oktober 2014

Eastern European Outlook Ekonomisk Analys Oktober 2014 Eastern European Outlook Ekonomisk Analys Oktober 2014 Gradvis återhämtning trots svagt Ryssland och Ukraina Tema: Eurasiska ekonomiska unionen (EEU) Ekonomisk Analys Eastern European Outlook utkommer

Läs mer

Nordic Outlook. Stark svensk tillväxt ger ekonomiskt-politiskt dilemma EKONOMISK ANALYS SVENSK UPPLAGA AUGUSTI 2004

Nordic Outlook. Stark svensk tillväxt ger ekonomiskt-politiskt dilemma EKONOMISK ANALYS SVENSK UPPLAGA AUGUSTI 2004 EKONOMISK ANALYS SVENSK UPPLAGA AUGUSTI Nordic Outlook Stark svensk tillväxt ger ekonomiskt-politiskt dilemma Important your attention is drawn to the statement on the back cover of this report which affects

Läs mer

Ekonomisk politik 2010. Ekonomiska utsikter

Ekonomisk politik 2010. Ekonomiska utsikter Ekonomisk politik 2010 Ekonomiska utsikter våren 2010 Ekonomiska utsikter Våren 2010 Tabeller 1:1 Försörjningsbalans och nyckeltal... 5 2:1 Internationella förutsättningar... 8 2:2 Svenska varuexportmarknader...15

Läs mer

Swedbank Economic Outlook

Swedbank Economic Outlook Makroanalys 21 April, 215 Swedbank Economic Outlook Uppdatering - april 215 Spirande vår med perioder av nattfrost De mogna ekonomierna ger stadga åt den globala återhämtningen med hjälp av en expansiv

Läs mer

Månadsrapport oktober 2012

Månadsrapport oktober 2012 Månadsrapport oktober 2012 Våra analytiker beskriver rådande marknadsläge och prognoser för kommande månad. I rapporten får du också förslag på placeringar samt fördelning mellan aktier och räntor. Fördelning

Läs mer

KONJUNKTURFOKUS FEBRUARI 2014 SAKTA FRAMÅT

KONJUNKTURFOKUS FEBRUARI 2014 SAKTA FRAMÅT KONJUNKTURFOKUS FEBRUARI 2014 SAKTA FRAMÅT Innehåll Sammanfattning s. 2 Världsekonomin s. 3 USA s. 4 Storbritannien s. 5 Japan s. 5 Eurozonen s. 5 Nordiska grannar s. 6 Svensk ekonomi s. 7 Fastighetsmarknaden

Läs mer

2 Finanskrisen, ekonomisk politik och protektionistiska hot 9

2 Finanskrisen, ekonomisk politik och protektionistiska hot 9 Innehåll Sid Förord 3 1 Sammanfattning 5 2 Finanskrisen, ekonomisk politik och protektionistiska hot 9 2.1 Den finansiella krisens spridningsmekanismer 9 2.2 Krisåtgärder på bred front inom den ekonomiska

Läs mer

Ekonomisk politik 2011. Ekonomiska utsikter

Ekonomisk politik 2011. Ekonomiska utsikter Ekonomisk politik 211 Ekonomiska utsikter våren 211 Ekonomiska utsikter Våren 211 Tabeller 1:1 Försörjningsbalans och nyckeltal...4 2:1 Internationella förutsättningar... 9 3:1 Försörjningsbalans...11

Läs mer

Månadens affärsöversikt

Månadens affärsöversikt Makroanalys januari 2015 Makro, sidan 2 Räntemarknaden, sidan 4 Förslag på ränteplacering, sidan 5 Förslag på skuldhantering, sidan 7 Vår valutasyn, sidan 9 Förslag på valutahantering, sidan 12 Ny bazooka

Läs mer

Erik Penser Bankaktiebolag Investeringsstrategier Juni 2015

Erik Penser Bankaktiebolag Investeringsstrategier Juni 2015 Erik Penser Bankaktiebolag Investeringsstrategier Juni 2015 Investeringsteman: Europeiska småbolag, M&A-våg på väg, utvalda tillväxtmarknader och nya konsumtionsmönster AKTIER ALLOKERING EP ALFA Centralbankerna

Läs mer

Penningpolitisk rapport. Februari 2015

Penningpolitisk rapport. Februari 2015 Penningpolitisk rapport Februari 15 S V E R I G E S R I K S B A N K Penningpolitisk rapport Riksbankens penningpolitiska rapport publiceras tre gånger om året. Rapporten beskriver de överväganden Riksbanken

Läs mer

private banking investment strategy Investment Outlook #1 mars 2015

private banking investment strategy Investment Outlook #1 mars 2015 private banking investment strategy Investment Outlook #1 mars 2015 Innehållsförteckning Inledning...5 Portföljstrategi...6 Makrosammanfattning... 10 tillgångsslag Aktier: Sverige och övriga Norden...

Läs mer

Månadens affärsöversikt

Månadens affärsöversikt Makroanalys november 2014 Makro, sidan 2 Räntemarknaden, sidan 4 Förslag på ränteplacering, sidan 5 Förslag på skuldhantering, sidan 7 Vår valutasyn, sidan 9 Förslag på valutahantering, sidan 12 Penningpolitisk

Läs mer