En värld i behov av stöd & politisk beslutskraft. Robert Bergqvist 27 november 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "En värld i behov av stöd & politisk beslutskraft. Robert Bergqvist 27 november 2012"

Transkript

1 En värld i behov av stöd & politisk beslutskraft Robert Bergqvist 27 november 2012

2 En värld i behov av stöd & politisk beslutskraft Globala krisen vill inte sätta punkt Ø Förstärkt avmattning i Europa under hösten Ø Men divergerande världsekonomi: USA/Kina stabiliserar Ø Situationen kan förvärras: Företagens framtidstro sviktar q Eurokrisen: Små framsteg - gigantiska utmaningar Ø ECB stödköper; spansk låneansökan kommer; sannolikheten för grekiskt euroutträde överväger Ø Snubblande steg mot politisk union q Centralbankerna: Nya rekord i monetär stimulans Ø Inflationstrycket pressas nedåt, lågräntemiljön består Ø Ljusare börsutsikter 2013 Ø EUR/USD tar sikte på 1.22 (2013) och 1.15 (2014) Nordic Outlook November

3 Osäkerhet bland företagen dämpar tillväxten Starka balansräkningar hos företagen aktiveras inte för investeringar Inköpschefsindex Nordic Outlook November

4 Utgångspunkten för det globala ekonomiska läget senhösten 2012 q "Nyckelfrågan är om den globala ekonomin träffats av en ny period med turbulens..eller om den nu pågående inbromsningen inbegriper en mer varaktig komponent" (IMF World Economic Outlook, Oct 2012) q Tre orsaker till en försenad "take-off" för global tillväxt trots en enorm, och fortsatt ökande, monetär stimulans 1. Balansräkningsanpassningar - "reparationer" 2. Politisk osäkerhet 3. Samma problem samtidigt q Implikationer för världsekonomin Syrefattig global tillväxt, nedåtriskerna dominerar Kortare konjunkturcykler - låginflationsmiljö Fortsatt hög arbetslöshet Ökad risk för valutakrig - protektionism Nordic Outlook November

5 Förhöjd global ekonomisk-politisk osäkerhet Januari 1999 t o m oktober Index USA Europa? Källa: Jan-99 Jan-00 Jan-01 Jan-02 Jan-03 Jan-04 Jan-05 Jan-06 Jan-07 Jan-08 Jan-09 Jan-10 Jan-11 Jan Nordic Outlook November

6 Kina: Reflektioner kring ledarskiftet Xi-administrationen byter ut politisk infrastruktur þ Utgångspunkt «Skiftet tar tid + "konsolideringsperiod" «5-årsplan gäller; ingen reformrevolution, likväl sannolikt en ny reformagenda þ Effekter för Kina «Xi verkar ha fått en stark position «Visat prov på problemförståelse, reaktionsförmåga, besitter verktyg «Frågetecken: Sprickor i politisk infrastruktur þ Effekter för världen «Xi ska de närmaste 10 åren bekräfta Kinas nya roll (utan att sitta på förarplats) «Räkna med skakig resa Nordic Outlook November

7 Ben Bernanke, tre år Sammanfattning av centralbankernas (och USA:s) senaste räntebesked Nordic Outlook November

8 Monetära "dammluckor" öppnas ännu mer Ytterligare okonventionell politik - köp av räntepapper Centralbankers balansräkning, % av BNP RISKER Minskad press på politiska reformer Finansiella priser snedvrids Destabiliserande kapitalflöden Nordic Outlook November

9 Tillväxten bottnar - trög återhämtning BNP-tillväxt. Procent Nordic Outlook November

10 USA: Steg i rätt riktning Husmarknaden piggnar till Påbörjade husbyggen (1000-tal) Skuldläget Hushållen resp. inhemska sektorn Nordic Outlook November

11 Eurokrisen - statusrapport senhösten 2012 " Kritiskt toppmöte december: Färd- och tidsplan för Euro-zonens Politiska Union EPU ska upp på bordet Kontroversiella och konstitutionella frågor " Framgångar: Minskade lönekostnadsgap, bättre externbalans, politiska beslut om besparingar " Bakslag: Förvärrade konjunkturutsikter (effekter på arbetslöshet & statsfinansiella mål), ingen EPU-debatt, bankunionen, EU-budgeten " Grekland: Stor risk för nyval och euroutträde " Spanien: Ansöker om stödlån, hjälp från ECB " Italien: Främst politisk risk - val i april " Frankrike: Mörkare utsikter, ökade trovärdighetsrisker Nordic Outlook November

12 Spanien: Under makroekonomisk & finansiell press - "skakiga ben" nödvändiggör stödlån Arbetslöshet (%) Huspriser & dåliga lån Nordic Outlook November

13 Euro-zonen: Tåget mot den politiska unionen är satt i tung rullning q De "fyras gäng" driver frågan målmedvetet och hoppas på stöd från politiker, parlament och euromedborgare q Första testet: Arbetet kring "Tillsynsmekanismen" haltar, ett av tre ben i bankunionen q Två olika utgångspunkter ska förenas Ø Tyskland: Federalism & kontroll av politik Ø Frankrike: Verktyg för risk/förlustfördelning q Valet till EU-parlamentet i juni 2014: En slags folkomröstning om den politiska unionen q Saknas stödet är eurons framtid ifrågasatt Nordic Outlook November

14 Sverige: Samvariationen med tysk ekonomi hög Varuexport och industriproduktion. Index Varuexport: Sverige och Tyskland Index 100 = 2007 Industriproduktion: Sverige och Tyskland Index 100 = Nordic Outlook November

15 Sverige: Försvagning på arbetsmarknaden Arbetslösheten når 8.3% under Nordic Outlook November

16 Sverige: Ökad mängd lediga resurser Riksbankens och SEB:s mått på resursläget Resursläget talar för fortsatt lågt inflationstryck Nordic Outlook November

17 Sverige: Nedpressad inflation - KPI-deflation under första halvåret Nordic Outlook November

18 Sverige: Huspriser - regionala skillnader Valuegard, index 2010 = Nordic Outlook November

19 Sverige: Kommer hushållens skuldsättning att stoppa räntesänkningarna? Hushållens skuldsättning Procent av disponibelinkomst Feb-80 Feb-83 Feb-86 Feb-89 Feb-92 Feb-95 Feb-98 Feb-01 Feb-04 Feb-07 Feb-10 Feb % Nej resursläge/inflation/ jobben väger för tungt Riksbankens prognos Överväganden Skuldtillväxt bromsar in till under dagens 4.5% Alternativa "volymverktyg" utvecklas Men samtidigt: ränteeffekt på tillväxt/jobb låg Nordic Outlook November

20 Sverige: Utrymme för ytterligare sänkningar. Marknad, SEB och Riksbank på kollisionskurs Neutral ränta (Riksbanken) Prognos Riksbank SEB Nordic Outlook November

21 Sverige: Regeringen står inför en trovärdighetsmässig uppförsbacke q Oppositionen: "Verklighetsflykt i prognoserna" q Nu försvagas statsfinanserna Ø Budgetsaldo 2014 SEB - 50 mdr Regeringen +30 mdr Riksgälden - 56 mdr q Då ställs stabiliseringspolitiska principer mot kameral tolkning av finanspolitiska ramverket q Svåra taktikval för såväl regering som opposition Ø Men svårt att försvara passiv finanspolitik i rådande läge q Vår prognos: Regeringen spenderar ytterligare 25 mdr i Höstbudgeten med fokus på hushållen Nordic Outlook November

22 Sverige: Lågkonjunkturen behåller greppet Mer stöd från den ekonomiska politiken Riksbanken sänker till 0.75% Sveriges ekonomiskpolitiska maskineri Regeringen spenderar mdr kronor 2013/2014 Kronan starkare Nordic Outlook November

23 SEB:s BNP-prognoser November 2012 (Jämförelse med Nordic Outlook Augusti 2012) BNP, årlig procentuell förändring USA (2.2) 2.4 (2.2) 2.7 (2.6) JAPAN (2.6) 0.8 (1.5) 1.3 (1.5) TYSKLAND (0.8) 0.6 (1.0) 1.5 (1.5) KINA (7.8) 8.1 (8.0) 7.7 (8.2) STORBRITANNIEN (-0.4) 1.3 (1.4) 1.5 (1.6) EURO-ZONEN (-0.4) -0.2 (0.2) 0.8 (0.9) NORDEN (1.7) 1.6 (1.9) 2.2 (2.2) BALTIKUM (3.1) 3.7 (3.8) 4.2 (4.4) OECD (1.4) 1.6 (1.7) 2.1 (2.2) TILLVÄXTEKONOMIER (5.0) 5.6 (5.3) 5.8 (5.8) VÄRLDEN (PPP) (3.3) 3.8 (3.6) 4.1 (4.1) VÄRLDEN (NOMINELL) (2.5) 3.1 (2.9) 3.4 (3.3) Nordic Outlook November

24 SEB:s BNP-prognoser November 2012 (Jämförelse med Nordic Outlook Augusti 2012) BNP, årlig procentuell förändring SVERIGE (1.3) 1.3 (1.5) 2.5 (2.5) NORGE (3.7) 2.6 (2.7) 2.2 (2.3) DANMARK (0.5) 1.4 (1.4) 1.7 (1.7) FINLAND (0.6) 0.8 (1.6) 2.0 (2.0) NORDEN (1.7) 1.6 (1.9) 2.2 (2.2) ESTLAND (2.0) 3.3 (3.0) 4.0 (4.9) LETTLAND (3.5) 3.8 (4.0) 4.5 (4.5) LITAUEN (3.5) 4.0 (4.0) 4.0 (4.0) BALTIKUM (3.1) 3.7 (3.8) 4.2 (4.4) OECD (1.4) 1.6 (1.7) 2.1 (2.2) TILLVÄXTEKONOMIER (5.0) 5.6 (5.3) 5.8 (5.8) VÄRLDEN (PPP) (3.3) 3.8 (3.6) 4.1 (4.1) VÄRLDEN (NOMINELL) (2.5) 3.1 (2.9) 3.4 (3.3) Nordic Outlook November

25 Disclaimer Important: This statement affects your rights The information in this document has been compiled by SEB Merchant Banking, a division of Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) ( SEB ). It is produced for private information of recipients and SEB is not soliciting any action based upon it. All information has been compiled in good faith from sources believed to be reliable. However, no representation or warranty, expressed or implied, is made with respect to the completeness or accuracy of its contents and the information is not to be relied upon as authoritative. Recipients are urged to base any investment decisions upon such investigations as they deem necessary. To the extent permitted by applicable law, no liability whatsoever is accepted for any direct or consequential loss arising from use of this document or its contents. Any presented performance data is un audited. Your attention is drawn to the fact that SEB, a member of, or any entity associated with, SEB or its affiliates, officers, directors, employees or shareholders of such members may from time to time have holdings in the securities mentioned herein. THIS INFORMATION IS NOT INTENDED TO BE PUBLISHED OR DIST- RIBUTED IN THE UNITED STATES. SEB is incorporated in Stockholm, Sweden, with limited liability. SEB is regulated by Finansinspektionen (the Swedish Financial Supervisory Authority). Confidentiality Notice: This information is confidential and may not be reproduced or redistributed to any person Nordic Ekonomiska Outlook utsikter November hösten

26 Globaliseringen har tappat fart Världshandelns (CPB-indikatorn) utveckling de senaste 20 åren Nordic Outlook November

27 Penningmängden: Ingen inflationskraft OECD: Penningmängdstillväxt samt kärninflation 4.5% 2.0% Nordic Outlook November

28 Eurokrisen: Kan vi få in notan, tack Tyskland en ekonomisk vinnare de senaste tio åren Mdr EUR Urval av länder Utlands- ställning 2002 Utlands- ställning 2011 (% av BNP) Förändring Tyskland (+36) +821 Belgien (+58) +115 Luxemburg (+85) +12 Finland (+16) +84 Slovakien (- 65) - 39 Irland (- 98) Grekland (- 80) - 88 Portugal (- 103) - 99 Frankrike (- 16) Italien (- 21) Spanien (- 92) Källa: Eurostat Summerade sparöverskott Tyskland och Spanien, Mdr EUR Jan-99 Jan-02 Jan-05 Jan-08 Jan-11 "DIE RECHNUNG, BITTE" = 500 mdr Västtyskland + Östtyskland = mdr Nordic Outlook November

29 Euro-zonens Politiska Union EPU Ett finansdepartement Finanspolitiskt ramverk Skatteharmonisering Pensionsharmonisering Arbetsmarknadspolitik Federalt parlament Federal regering Legitimitet Ansvar Ekonomiska Politiska Ban k unio n Finansiella 2007 Federal budget Utjämningssystem Monetär union Tillsynsmekanism Krislösningsmekanism Insättningsgaranti En centralbank En valuta - ränta Likviditetsmekanism Nordic Outlook November

30 Vem sitter på pengarna? Explosionsartad utveckling i Kinas valutareserv Nordic Outlook November

31 USA: "Ytterligare fyra år " President Obama omvald Positivt utifrån ett ekonomiskt perspektiv Kontinuitet; starkare politisk plattform (omvald trots krispolitik/hög arbetslöshet, kan inte väljas om, republikanerna i eftervalsprocess); ny finansminister 40 dagar att nå lösning skattehöjningar "Fiscal cliff" =$ 532 mdr i $ 136 mdr i minskade offentliga utgifter President och kongress har verktygen Går inte att undvika både skattehöjningar och minskade offentliga utgifter Låg sannolikhet för stupfall, stora effekter, högt spel Nordic Outlook November

32 USA inte som Japan: Fallande långräntor trots inflationsförväntningar Fed påbörjar köp av statspapper efter årsskiftet utöver köp av bostadspapper Nordic Outlook November

33 Huvudscenario och alternativscenarier OECD: Förväntad BNP-tillväxt Huvudscenario 55% % 2.2% Recession 25% % -0.5% Återhämtning 20% % 2.5% Misslyckanden i Euro-zonen är den mest troliga anledningen till "medeldjup" recession Tydligare uppgång i USA kan ge starkare återhämtning, men potentialen är begränsad Nordic Outlook November

34 Euro-zonen: Upplåningskostnaderna har fallit tillbaka. Spanien, Italien, Frankrike, Tyskland. Procent Nordic Outlook November

35 Euro-zonen: Steg mot minskande externbalanser Budgetunderskott respektive bytesbalans, procent av BNP Budgetsaldo Bytesbalans Nordic Outlook November

36 Lågränteläget består med hjälp av låg inflation och centralbanksstöd Nordic Outlook November

37 Världens "exportörer" & "importörer" av kapital Fördelning i procent (Källa: IMF, GFSR 2012) Land "Exportör" av kapital % Land "Importör" av kapital % Tyskland 12.8 USA 38.5 Kina 12.5 Turkiet 6.3 Saudiarabien 8.8 Italien 5.7 Japan 7.5 Frankrike 5.0 Ryssland 6.3 Spanien 4.5 Schweiz 5.6 Brasilen 4.3 Kuwait 4.6 Kanada 4.0 Norge 4.4 Övriga 31.8 Nederländerna 3.9 Singapore 3.6 Iran 3.2 Qatar 3.1 Taiwan 2.6 Övriga 21.2 Globala obalanser Ökar beroendet Omfördelar makt Skapar instabilitet Nordic Outlook November

38 Tankar och slutsatser kring valutamarknaden q En påtagligt lägre global aktivitet och volatilitet i enskilda valutor q Jakten på reservvalutor fortsätter (alternativ till USD & EUR) q Världen 'mår bättre' av starkare USD och CNY samt svagare EUR, GBP och JPY Starkare valuta Prognos: Dec 2013 EUR/USD 1.22 EUR/SEK 8.30 USD/SEK 6.80 EUR/NOK 7.00 USD/NOK Nordic Outlook November

39 Kina: Europa släpankare, ASEAN lyfter Exportdestination, procent, å/å Externa hot 1. Eurokrisen 2. USA:s "fiscal cliff" 3. Japans "fiscal cliff" 4. Geopolitik: Asien Interna hot 1. Produktionskapacitet 2. Fastighetsmarknad 3. Banksystemet 4. Demografin Nordic Outlook November

40 USA: Arbetsmarknaden förbättras gradvis Olika arbetsmarknadsmått, olika budskap. Procent USA:s arbetsmarknad Procent Arbetslöshet når 7% 2014 Jämviktsarbetslöshet 5-6% Nordic Outlook November

41 Euro-zonen: Små steg mot mindre obalanser Lönekostnader (OECD, ULC) Preliminär statistik. Index 1999 = 100 Obalanser inom Target2-systemet Olika länders centralbanker. Biljoner euro Konkurrenskraftsskillnad Obalanser Bytesbalans Obalanser Target Nordic Outlook November

42 Globalt: KPI-inflationen faller tillbaka KPI, årlig procentuell förändring Nedåtpress på löneökningstakter Nordic Outlook November

43 Sverige: Exportberoendet både en tillgång och belastning q Exporten under press 2013 och 2014 p g a Ø Svag omvärldsefterfrågan (men stöttas av Norge) Ø Starkt beroende av konjunkturkänsliga investerings/insatsvaror Ø Starkare krona - tysk rebalansering mildrar q Avtalsrörelsen 2013: Lägre avtal/löneglidning ger totala löneökningar på strax över 3% q Stigande reallöner och expansiv finanspolitik ger hushållen konsumtionskraft q BNP-tillväxt på 1.3% 2013 och 2.5% 2014 hänger på ökad privat konsumtion och investeringar Nordic Outlook November

Monetär medvind möter politisk motvind. Nordic Outlook Februari 2013

Monetär medvind möter politisk motvind. Nordic Outlook Februari 2013 Monetär medvind möter politisk motvind Nordic Outlook Februari 2013 Globalt: På väg mot en mer normal riskaptit SEB:s finansiella riskaptitsindex Finansiell riskaptit vs. Makroekonomisk riskaptit 2013-02-22

Läs mer

Världen på randen till recession

Världen på randen till recession Världen på randen till recession Eurons vara eller inte vara - Läget för Sverige Robert Bergqvist Chefsekonom 2 december 2011 Sverige är en "Sverige är nu liten öppen ekonomi med Europas stort beroende

Läs mer

Vart är världen på väg? Globala utsikter & riksbanksutmaningar. Robert Bergqvist Västerås 7 oktober 2015

Vart är världen på väg? Globala utsikter & riksbanksutmaningar. Robert Bergqvist Västerås 7 oktober 2015 Vart är världen på väg? Globala utsikter & riksbanksutmaningar Robert Bergqvist Västerås 7 oktober 2015 Fågelperspektivet Global konjunktur & finansiella slutsatser Svensk ekonomi & riksbanksutmaningar

Läs mer

Bärkraftig tillväxt, trots allt

Bärkraftig tillväxt, trots allt Bärkraftig tillväxt, trots allt Economic Research Annika Winsth September 2010 Svag makrodata i höst 1.4 1.3 1.2 1.1 1.0 0.9 0.8 0.7 0.6 0.5 Kvot Globalt inköpschefsindex, tillverkningsindustrin (höger)

Läs mer

Det ekonomiska läget. 4 juli Finansminister Anders Borg. Finansdepartementet

Det ekonomiska läget. 4 juli Finansminister Anders Borg. Finansdepartementet Det ekonomiska läget 4 juli Finansminister Anders Borg Det ekonomiska läget Stor internationell oro, svensk tillväxt bromsar in Sverige har relativt starka offentliga finanser Begränsat reformutrymme,

Läs mer

Agenda. Finans- och skuldkris Konjunkturuppdatering Räntor, valutor och börs

Agenda. Finans- och skuldkris Konjunkturuppdatering Räntor, valutor och börs Agenda Finans- och skuldkris Konjunkturuppdatering Räntor, valutor och börs Åke Linnander Anna-Maria Najafi BNP-prognoser BNP-prognos BNP prognos prognos bidrag till tillväxt 2011 2012 2013 2014 i Mdr

Läs mer

Utmaningar för svensk ekonomi i en orolig tid

Utmaningar för svensk ekonomi i en orolig tid Utmaningar för svensk ekonomi i en orolig tid Finansminister Anders Borg 20 november 2012 Den globala konjunkturen bromsar in BNP-tillväxt. Procent Tillväxt- och utvecklingsländer 8 7 6 5 7,5 6,3 5,0 Stora

Läs mer

Utvecklingen i den svenska ekonomin ur bankens perspektiv. Jörgen Kennemar

Utvecklingen i den svenska ekonomin ur bankens perspektiv. Jörgen Kennemar Utvecklingen i den svenska ekonomin ur bankens perspektiv Jörgen Kennemar Efter vinter kommer våren... 2 Globala tillväxten en återhämtning har inletts med Asien i spetsen 3 Den globala finanskrisen är

Läs mer

Makroanalys juli-okt 2012

Makroanalys juli-okt 2012 Makroanalys juli-okt 2012 Globalt Den globala återhämtningen har drabbats av nya bakslag främst på grund av politiska låsningar och handlingsförlamning i Europa och USA. Tillväxten är inte självgående

Läs mer

Makroanalys okt-dec 2012

Makroanalys okt-dec 2012 Makroanalys okt-dec 2012 SAMMANFATTNING Eurokrisen fortsätter att styra konjunkturen och den ekonomiska tillväxten Amerikansk och kinesisk konjunkturdata visar tydliga tecken på förbättring Ingen snabb

Läs mer

Möjligheter och framtidsutmaningar

Möjligheter och framtidsutmaningar Möjligheter och framtidsutmaningar Peter Norman, finansmarknadsminister Terminsstart pension, 8 februari 101 100 Djupare fall och starkare återhämtning av BNP jämfört med omvärlden BNP 101 100 101 100

Läs mer

Bland nollräntor & sedelpressar Utsikter & riksbanksutmaningar. Robert Bergqvist Helsingborg 17 november 2015

Bland nollräntor & sedelpressar Utsikter & riksbanksutmaningar. Robert Bergqvist Helsingborg 17 november 2015 Bland nollräntor & sedelpressar Utsikter & riksbanksutmaningar Robert Bergqvist Helsingborg 17 november 2015 Fågelperspektivet Business as [un]usual? Globala utsikter Tungt baklyft Svenska utsikter Ökade

Läs mer

Andreas Wallström Economic Research 11 oktober 2016

Andreas Wallström Economic Research 11 oktober 2016 1 Andreas Wallström Economic Research 11 oktober 2016 Vad händer om han vinner? Republikanerna eniga om skatter, Obama care. Djupt oeniga om handelsavtal, men presidenten har makt. 45% högre importtariffer

Läs mer

Låg ränta ger stöd åt inflationsuppgången. Riksbankschef Stefan Ingves Bank & Finans Outlook 18 mars 2015

Låg ränta ger stöd åt inflationsuppgången. Riksbankschef Stefan Ingves Bank & Finans Outlook 18 mars 2015 Låg ränta ger stöd åt inflationsuppgången Riksbankschef Stefan Ingves Bank & Finans Outlook 18 mars 2015 Sverige - en liten öppen ekonomi i en osäker omvärld Stora oljeprisrörelser Negativa räntor och

Läs mer

Investment Management

Investment Management Investment Management Konjunktur Räntor och valutor Aktier April 2011 Dag Lindskog +46 70 5989580 dag.lindskog@cim.se Optimistens utropstecken! Bara början av en lång expansionsperiod Politikerna prioriterar

Läs mer

Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem augusti 2010

Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem augusti 2010 Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem augusti 2010 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 3 633 mnkr. Det är en ökning med 40 mnkr sedan förra månaden, och 45% av ramen är utnyttjad.

Läs mer

Är finanskrisen och lågkonjunkturen över? Cecilia Hermansson

Är finanskrisen och lågkonjunkturen över? Cecilia Hermansson Är finanskrisen och lågkonjunkturen över? Cecilia Hermansson Finanskriser: Bad policy, bad bankers and bad luck 2 The new normal Dopad BNP-tillväxt The great moderation Hög privat skuldsättning Låg offentlig

Läs mer

Hög tillväxt, låg Riksbank. Andreas Wallström Oktober 2015

Hög tillväxt, låg Riksbank. Andreas Wallström Oktober 2015 Hög tillväxt, låg Riksbank Andreas Wallström Oktober 2015 Global översikt BNP-tillväxt 2014 2015E 2016E 2017E Världen 3,4 3,1 3,5 3,3 USA 2,4 2,5 2,8 2,5 Euroområdet 0,9 1,3 1,6 1,5 UK 3,0 2,6 2,4 2,2

Läs mer

Inledning om penningpolitiken

Inledning om penningpolitiken Inledning om penningpolitiken Riksdagens finansutskott 5 mars 2015 Riksbankschef Stefan Ingves Sverige - en liten öppen ekonomi Stora oljeprisrörelser Negativa räntor och okonventionella åtgärder Centralbanker

Läs mer

En god fortsättning? En sammanfattning av julhelgens nyckeltal. (23 december 6 januari)

En god fortsättning? En sammanfattning av julhelgens nyckeltal. (23 december 6 januari) En god fortsättning? En sammanfattning av julhelgens nyckeltal. (23 december 6 januari) Januari 2014 Andreas Wallström Torbjörn Isaksson Nordea Research 1 Bakhal global återhämtning Den amerikanska ekonomin

Läs mer

olika takt Fastighetsägarna garna Elisabet Kopelman 3 september 2013

olika takt Fastighetsägarna garna Elisabet Kopelman 3 september 2013 USA-ledd återhämtning i olika takt Fastighetsägarna garna Elisabet Kopelman 3 september 2013 Globalt - sammanfattning Färre hinder i vägen för global BNP-acceleration USA: solid återhämtning trots fiskal

Läs mer

Hur stark är grunden för den ekonomiska tillväxten i Finland?

Hur stark är grunden för den ekonomiska tillväxten i Finland? Pentti Hakkarainen Finlands Bank Hur stark är grunden för den ekonomiska tillväxten i Finland? Mariehamn, 15.8.2016 15.8.2016 1 Ekonomiska utsikter för euroområdet 15.8.2016 Pentti Hakkarainen 2 Svagare

Läs mer

Konjunkturutsikterna 2011

Konjunkturutsikterna 2011 1 Konjunkturutsikterna 2011 Det går bra i vår omgivning. Hänger Åland med? Richard Palmer, ÅSUB Fortsatt återhämtning i världsekonomin men med inslag av starka orosmoment Världsekonomin växer men lider

Läs mer

Nu blåser förändringens vindar håll i hatten. Robert Bergqvist Chefsekonom 15 mars 2017

Nu blåser förändringens vindar håll i hatten. Robert Bergqvist Chefsekonom 15 mars 2017 Nu blåser förändringens vindar håll i hatten Robert Bergqvist Chefsekonom 15 mars 2017 Fem tankar i början av 2017 1. Skrämmande & spännande - Politiskt (USA, EU, Ryssland, Kina) & ekonomiskt 2. Politisk

Läs mer

Hur ser finansmarknaden på den ekonomiska utvecklingen framöver? Prins Bertil Seminariet Handelshögskolan i Göteborg. Andreas Wallström oktober 2016

Hur ser finansmarknaden på den ekonomiska utvecklingen framöver? Prins Bertil Seminariet Handelshögskolan i Göteborg. Andreas Wallström oktober 2016 Hur ser finansmarknaden på den ekonomiska utvecklingen framöver? Prins Bertil Seminariet Handelshögskolan i Göteborg Andreas Wallström oktober 2016 Centralbankerna trycker även ned långa räntor Bank of

Läs mer

Kunskap för stärkt arbetskraft 2014 års ekonomiska vårproposition

Kunskap för stärkt arbetskraft 2014 års ekonomiska vårproposition Kunskap för stärkt arbetskraft 2014 års ekonomiska vårproposition Finansmarknadsminister Peter Norman Statskontorets förvaltningspolitiska dag 9 april 2014 Internationell återhämtning - men nedåtrisker

Läs mer

Vart är världen på väg? Globala utsikter & riksbanksutmaningar. Elisabet Kopelman SEB Ekonomisk Analys 21 okt 2015

Vart är världen på väg? Globala utsikter & riksbanksutmaningar. Elisabet Kopelman SEB Ekonomisk Analys 21 okt 2015 Vart är världen på väg? Globala utsikter & riksbanksutmaningar Elisabet Kopelman SEB Ekonomisk Analys 21 okt 2015 Kina: Rebalansering lättare sagt än gjort Kina på lite skakig väg mot det nya normala Shanghaibörsen

Läs mer

Knepig global balansakt

Knepig global balansakt Knepig global balansakt Återhämtning upp på fastare mark Robert Bergqvist Stockholm 7 maj 2014 Varför är världen som den är? Effekter på Sverige Sammanfattning & frågor 08/05/2014 Knepig global balansakt:

Läs mer

Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem april 2011

Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem april 2011 Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem april 2011 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 3 923 mnkr. Det är en ökning med 180 mnkr sedan förra månaden, och 69% av ramen är utnyttjad.

Läs mer

Alternativscenario: svagare tillväxt i euroområdet

Alternativscenario: svagare tillväxt i euroområdet Konjunkturläget mars 6 FÖRDJUPNING Alternativscenario: svagare tillväxt i euroområdet Risken för en sämre utveckling i euroområdet än i Konjunkturinstitutets huvudscenario dominerar. En mer dämpad tillväxt

Läs mer

Det ekonomiska läget. Finansminister Magdalena Andersson 30 juni Finansdepartementet

Det ekonomiska läget. Finansminister Magdalena Andersson 30 juni Finansdepartementet Det ekonomiska läget Finansminister Magdalena Andersson 30 juni 2015 2 AGENDA Utvecklingen i omvärlden Svensk ekonomi Sammanfattning 3 Tillväxt i världen stärks men i långsammare takt BNP-tillväxt i utvalda

Läs mer

Trumponomi & svensk ekonomi. Andreas Wallström, Economic Research December 2016

Trumponomi & svensk ekonomi. Andreas Wallström, Economic Research December 2016 Trumponomi & svensk ekonomi Andreas Wallström, Economic Research December 2016 Trump har höjt långräntor senaste veckorna men mycket talar för fortsa0 låga realräntor under lång 6d framöver (10-15 år).

Läs mer

Vart är vi på väg? Swedbank Economic Outlook, hösten Knut Hallberg Swedbank Makroanalys. Swedbank

Vart är vi på väg? Swedbank Economic Outlook, hösten Knut Hallberg Swedbank Makroanalys. Swedbank Vart är vi på väg? Swedbank Economic Outlook, hösten 2016 Knut Hallberg Swedbank Makroanalys 2 Teman under de närmaste åren Låg global tillväxt Populistiska strömningar Fortsatt expansiv penningpolitik

Läs mer

Bland nollräntor & sedelpressar Utsikter & riksbanksutmaningar. Robert Bergqvist Stockholm 19 november 2015

Bland nollräntor & sedelpressar Utsikter & riksbanksutmaningar. Robert Bergqvist Stockholm 19 november 2015 Bland nollräntor & sedelpressar Utsikter & riksbanksutmaningar Robert Bergqvist Stockholm 19 november 2015 Fågelperspektivet & global konjunktur Svenska utmaningar & riksbanksfokus 26/11/2015 Bland nollräntor

Läs mer

Svensk finanspolitik Finanspolitiska rådets rapport Martin Flodén, 18 maj

Svensk finanspolitik Finanspolitiska rådets rapport Martin Flodén, 18 maj Svensk finanspolitik Finanspolitiska rådets rapport 2010 Martin Flodén, 18 maj Översikt Finanskris & lågkonjunktur, 2008-2009 Svaga offentliga finanser i omvärlden Den svenska finanspolitiken i nuläget

Läs mer

Vart är vi på väg? Swedbank Economic Outlook, hösten Knut Hallberg Swedbank Makroanalys. Swedbank

Vart är vi på väg? Swedbank Economic Outlook, hösten Knut Hallberg Swedbank Makroanalys. Swedbank Vart är vi på väg? Swedbank Economic Outlook, hösten 2016 Knut Hallberg Swedbank Makroanalys 2 Teman under de närmaste åren Låg global tillväxt Populistiska strömningar Fortsatt expansiv penningpolitik

Läs mer

Kinas valutareserv- och valutakursutveckling 2. Kinas valutareserv (skiss) förändringar/effekter 3. Kinas valutareserv varför har den minskat?

Kinas valutareserv- och valutakursutveckling 2. Kinas valutareserv (skiss) förändringar/effekter 3. Kinas valutareserv varför har den minskat? Innehåll Kinas valutareserv- och valutakursutveckling 2 Kinas valutareserv (skiss) förändringar/effekter 3 Kinas valutareserv varför har den minskat? 4 Kina: Tillgångar och skulder mot utlandet 5 Kina:

Läs mer

Effekter av en fördjupad skuldkris i euroområdet

Effekter av en fördjupad skuldkris i euroområdet Sammanfattning FÖRDJUPNING Effekter av en fördjupad skuldkris i euroområdet I denna fördjupning tecknas ett alternativt scenario där skuldkrisen i euroområdet fördjupas och blir allvarligare och mera utdragen

Läs mer

Finansiell månadsrapport Stockholms Stads Parkerings AB oktober 2014

Finansiell månadsrapport Stockholms Stads Parkerings AB oktober 2014 Finansiell månadsrapport Stockholms Stads Parkerings AB oktober 214 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 557 mnkr. Totalt är det är en ökning med 2 mnkr sedan förra månaden, 71% av

Läs mer

Finansiell månadsrapport AB Svenska Bostäder december 2009

Finansiell månadsrapport AB Svenska Bostäder december 2009 Finansiell månadsrapport AB Svenska Bostäder december 2009 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 3 102 mnkr och stadens borgensåtagande var 146 mnkr för bolaget. Den totala skulden

Läs mer

VECKOBREV v.41 okt-12

VECKOBREV v.41 okt-12 0 0.001 Veckan som gått Makro 1000 I oktoberupplagan av World Economic Outlook justerar IMF ner sina BNP-prognoser för länderna de flesta av länderna i Europa, däribland Sverige om än marginellt. Trots

Läs mer

SYSSELSÄTTNINGSGRAD 1980-2004 Sysselsatta/ befolkning i arbetsför ålder (15-64 år)

SYSSELSÄTTNINGSGRAD 1980-2004 Sysselsatta/ befolkning i arbetsför ålder (15-64 år) SYSSELSÄTTNINGSGRAD 1980-2004 Sysselsatta/ befolkning i arbetsför ålder (15-64 år) 80 % 75 70 Finland 65 60 55 50 45 80 82 84 86 88 90 92 94 96 98 00 02 04** 3.11.2003/TL Källa: Europeiska kommissionen

Läs mer

På slak lina. Stefan Fölster

På slak lina. Stefan Fölster På slak lina Stefan Fölster Stefan Fölster Svenskt Näringsliv Maj 2011 En Svensk tigerekonomi eller känguru? 3 2 1 0-1 -2-3 -4 BNP-utveckling i Sverige Förändring kvartal till kvartal, säsongrensat -5

Läs mer

Makroanalys januari-mars 2012

Makroanalys januari-mars 2012 Makroanalys januari-mars 2012 GLOBALT Tillväxtutsikterna har försämrats i stora delar av världen. Världsbanken och IMF reviderar ned sina globala BNP-prognoser för 2012 och 2013. Världsbanken hänvisar

Läs mer

Stockholms besöksnäring. December 2014

Stockholms besöksnäring. December 2014 Stockholms besöksnäring. December 214 När 214 summeras överträffas års rekordsiffor för övernattningar på länets kommersiella boendeanläggningar varje månad. Drygt 11,8 miljoner övernattningar under 214

Läs mer

Finansiell månadsrapport Skolfastigheter i Stockholm AB augusti 2011

Finansiell månadsrapport Skolfastigheter i Stockholm AB augusti 2011 Finansiell månadsrapport Skolfastigheter i Stockholm AB augusti 2011 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 7 308 mnkr och stadens borgensåtagande var 3 mnkr för bolaget. Den totala

Läs mer

Marknadskommentarer Bilaga 1

Marknadskommentarer Bilaga 1 Marknadskommentarer Bilaga 1 Sammanfattning Under september har utvecklingen på världens börser varit positiv då viktiga beslut har fattats främst i Europa. Både den amerikanska och europeiska centralbanken

Läs mer

Diagramunderlag till Samverkansrådet

Diagramunderlag till Samverkansrådet Diagramunderlag till Samverkansrådet Innehåll Diagramförteckning... 3 Makroekonomiska och makrofinansiella förutsättningar... 5 Makroekonomiska förutsättningar i Sverige... 5 Makroekonomiska förutsättningar

Läs mer

Makroanalys april-juni 2012

Makroanalys april-juni 2012 Makroanalys april-juni 2012 GLOGBALT Det har nu gått mer än 2 år sedan den europeiska skuldkrisen blossade upp på allvar våren 2010. Internationella stödprogram till Grekland, Irland, Portugal och nu senast

Läs mer

Investeringar i svensk och finsk skogsindustri

Investeringar i svensk och finsk skogsindustri Investeringar i svensk och finsk skogsindustri Oskar Lindström, Analytiker, Danske Bank Markets 4 november 2015 Investment Research Oskar Lindström Aktieanalytiker Skog Stål & gruvor Investmentbolag Danske

Läs mer

Effekter på svensk ekonomi av en senare återhämtning i euroområdet

Effekter på svensk ekonomi av en senare återhämtning i euroområdet Konjunkturläget augusti FÖRDJUPNING Effekter på svensk ekonomi av en senare återhämtning i euroområdet Konjunkturinstitutets prognos är att en återhämtning inleds i euroområdet under och att resursutnyttjandet

Läs mer

VECKOBREV v.3 jan-15

VECKOBREV v.3 jan-15 0 0,001 Makro Veckan Valutakaos som uppstod gått efter att Schweiziska centralbanken slopade det valutagolv mot euron om 1.20 som infördes 2011. Schweizerfrancen sågs under eurokrisen som en säker hamn

Läs mer

Konjunktur och arbetsmarknad i Sverige och internationellt. Arbetsgivargrupp Robert Tenselius, ekonom, Teknikföretagen

Konjunktur och arbetsmarknad i Sverige och internationellt. Arbetsgivargrupp Robert Tenselius, ekonom, Teknikföretagen Konjunktur och arbetsmarknad i Sverige och internationellt Arbetsgivargrupp 2016-09-22 Robert Tenselius, ekonom, Teknikföretagen Disposition Utgångsläget för teknikindustrin i Sverige Arbetskraftskostnader

Läs mer

Det ekonomiska läget i Sverige och omvärlden. Bettina Kashefi Augusti 2017

Det ekonomiska läget i Sverige och omvärlden. Bettina Kashefi Augusti 2017 Det ekonomiska läget i Sverige och omvärlden Bettina Kashefi Augusti 2017 Går det bra för Sverige? Starka makrosiffror Hög BNP-tillväxt Starka statsfinanser (särskilt jämfört andra länder) Hög sysselsättningsgrad

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Augusti 2015

Stockholms besöksnäring. Augusti 2015 Stockholms besöksnäring. Under augusti månad registrerades över 1,5 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 7 jämfört med augusti månad 2014. Cirka 60 av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Oktober 2015

Stockholms besöksnäring. Oktober 2015 Stockholms besöksnäring. Under oktober månad registrerades över 1,1 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 7 jämfört med oktober månad 2014. Cirka 68 av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Juni 2015

Stockholms besöksnäring. Juni 2015 Stockholms besöksnäring. Under juni månad registrerades över 1 200 000 gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 6 jämfört med juni månad 2014. Cirka 60 av övernattningarna

Läs mer

Kommentarer till Konjunkturrådets rapport

Kommentarer till Konjunkturrådets rapport Kommentarer till Konjunkturrådets rapport SNS 19 januari Finansminister Anders Borg Konjunkturrådets huvudslutsatser Sverige har hittills klarat krisen med bättre offentliga finanser än andra länder Handlingsutrymme

Läs mer

VECKOBREV v.44 okt-13

VECKOBREV v.44 okt-13 Veckan som gått 0 0,001 Makro 1000 Trots försiktigt positiva signaler från krisländerna i södra Europa kvarstår problemen med höga skuldnivåer och svag utveckling på arbetsmarknaderna. Detta i kombination

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Februari 2016

Stockholms besöksnäring. Februari 2016 Stockholms besöksnäring. Under februari månad registrerades närmare 820 tusen gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 12 jämfört med februari månad 2015. Cirka 70 av övernattningarna

Läs mer

Finansiell månadsrapport AB Svenska Bostäder december 2010

Finansiell månadsrapport AB Svenska Bostäder december 2010 Finansiell månadsrapport AB Svenska Bostäder december 2010 Bolagets tillgång Tillgången uppgick vid slutet av månaden till 268 mnkr. Det är en ökning med 6 mnkr sedan förra månaden. Räntan för månaden

Läs mer

FASTIGHETSÄGARNA SVERIGE RÄNTEFOKUS APRIL 2015 LÅNG VÄNTAN PÅ PLUS- RÄNTOR

FASTIGHETSÄGARNA SVERIGE RÄNTEFOKUS APRIL 2015 LÅNG VÄNTAN PÅ PLUS- RÄNTOR FASTIGHETSÄGARNA SVERIGE RÄNTEFOKUS APRIL 2015 LÅNG VÄNTAN PÅ PLUS- RÄNTOR Sammanfattning Eurozonen växte med drygt 1 procent i årstakt under förra årets sista kvartal. Trots att många såg det som positivt,

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Juli 2015

Stockholms besöksnäring. Juli 2015 Stockholms besöksnäring. Under juli månad registrerades över 1,6 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 20 jämfört med juli månad 2014. Cirka 60 av övernattningarna

Läs mer

Det ekonomiska läget och penningpolitiken

Det ekonomiska läget och penningpolitiken Det ekonomiska läget och penningpolitiken SCB 6 oktober Vice riksbankschef Per Jansson Ämnen för dagen Penningpolitiken den senaste tiden (inkl det senaste beslutet den september) Riksbankens penningpolitiska

Läs mer

Inledning om penningpolitiken

Inledning om penningpolitiken Inledning om penningpolitiken Riksdagens finansutskott 6 mars Riksbankschef Stefan Ingves Dagens presentation Den svenska ekonomin och penningpolitiken vart är vi på väg? Svensk ekonomi har visat relativ

Läs mer

Inledning om penningpolitiken

Inledning om penningpolitiken Inledning om penningpolitiken Riksdagens finansutskott 7 november 13 Riksbankschef Stefan Ingves Dagens presentation Läget i svensk ekonomi och den aktuella penningpolitiken Utmaningar på arbetsmarknaden

Läs mer

Föredrag Kulturens Hus Luleå 24 september 2014. Vice riksbankschef Cecilia Skingsley

Föredrag Kulturens Hus Luleå 24 september 2014. Vice riksbankschef Cecilia Skingsley Föredrag Kulturens Hus Luleå 24 september 2014 Vice riksbankschef Cecilia Skingsley Om Riksbanken Myndighet under riksdagen Riksdagen Regeringen Riksbanken Finansdepartementet Finansinspektionen Riksgälden

Läs mer

Stockholms besöksnäring. April 2015

Stockholms besöksnäring. April 2015 Stockholms besöksnäring. Under april månad registrerades cirka 885 gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 9 jämfört med april månad 214. Över två tredjedelar av övernattningarna

Läs mer

Marknad 2010-12-08. Johan Tegeback johan.tegeback@seb.se 060-6079023

Marknad 2010-12-08. Johan Tegeback johan.tegeback@seb.se 060-6079023 Marknad 2010-12-08 Johan Tegeback johan.tegeback@seb.se 060-6079023 1 Marknader idag Fokus skiftar till makro Marknaderna fortsätter att tveka, fokus på nya risker, Irland och Kina (Portugal&Spanien).

Läs mer

Finansiell månadsrapport AB Familjebostäder januari 2014

Finansiell månadsrapport AB Familjebostäder januari 2014 Finansiell månadsrapport AB Familjebostäder januari 214 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 4 525 mnkr.det är en ökning med 122 mnkr sedan förra månaden, 74% av ramen är utnyttjad.

Läs mer

SVENSK EKONOMI. Lägesrapport av den svenska ekonomin enligt regeringens bedömning i 2009 års ekonomiska vårproposition

SVENSK EKONOMI. Lägesrapport av den svenska ekonomin enligt regeringens bedömning i 2009 års ekonomiska vårproposition SVENSK EKONOMI Lägesrapport av den svenska ekonomin enligt regeringens bedömning i 2009 års ekonomiska vårproposition OFRs RAPPORTSERIE OFFENTLIG SEKTOR I FOKUS 2009/2 Sid 1 (5) Lägesrapport av den svenska

Läs mer

Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem augusti 2013

Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem augusti 2013 Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem augusti 213 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 6 529 mnkr. Det är en ökning med 82 mnkr sedan förra månaden, och 88% av ramen är utnyttjad.

Läs mer

Stockholms besöksnäring. September 2014

Stockholms besöksnäring. September 2014 Stockholms besöksnäring. September 214 Under september noterades 1,68 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var 95, eller 1 %, fler än under september 213, vilket i sin tur innebär

Läs mer

VECKOBREV v.18 apr-15

VECKOBREV v.18 apr-15 0 0,001 Makro Veckan Något överraskande som gått meddelade Riksbanken under onsdagen att reporäntan lämnas oförändrad på -0,25 procent. Inflationen har börjat stiga, till viss del på grund av kronans försvagning,

Läs mer

Ekonomiska läget och aktuell penningpolitik

Ekonomiska läget och aktuell penningpolitik Ekonomiska läget och aktuell penningpolitik Förste vice riksbankschef Kerstin af Jochnick Handelskammaren Värmland, Karlstad 3 mars 2015 Agenda Ekonomiska läget Varför är inflationen låg? Aktuell penningpolitik

Läs mer

Effekter av en fördjupad finansiell kris i omvärlden

Effekter av en fördjupad finansiell kris i omvärlden Fördjupning i Konjunkturläget januari 8 (Konjunkturinstitutet) Sammanfattning FÖRDJUPNING Effekter av en fördjupad finansiell kris i omvärlden I denna fördjupning används världsmodellen NiGEM och Konjunkturinstitutets

Läs mer

FASTIGHETSÄGARNA SVERIGE RÄNTEFOKUS NOVERMBER 2015 KORT RÄNTA FORTFARANDE BÄST

FASTIGHETSÄGARNA SVERIGE RÄNTEFOKUS NOVERMBER 2015 KORT RÄNTA FORTFARANDE BÄST FASTIGHETSÄGARNA SVERIGE RÄNTEFOKUS NOVERMBER 2015 KORT RÄNTA FORTFARANDE BÄST SAMMANFATTNING De svenska bolåneräntorna förblir låga under de kommande åren och det är fortfarande mest fördelaktigt att

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Oktober 2014

Stockholms besöksnäring. Oktober 2014 Stockholms besöksnäring. Oktober 214 För första gången nådde antalet gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i över en miljon under oktober månad och redan under oktober har över 1 miljoner övernattningar

Läs mer

BJÖRN LINDGREN Stockholm, 29 mars

BJÖRN LINDGREN Stockholm, 29 mars BJÖRN LINDGREN Stockholm, 29 mars 2012 1 När Europa skälver ett steg efter det andra men turbulens på vägen Mest sannolikt: Ett steg efter det andra Grekland, Italien, Spanien m fl röstar igenom reformer.

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Maj 2015

Stockholms besöksnäring. Maj 2015 Stockholms besöksnäring. Under maj månad registrerades cirka 1 200 000 gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 4 jämfört med maj månad 2014. Över två tredjedelar av övernattningarna

Läs mer

Penningpolitik och makrotillsyn LO 27 mars 2014. Vice riksbankschef Martin Flodén

Penningpolitik och makrotillsyn LO 27 mars 2014. Vice riksbankschef Martin Flodén Penningpolitik och makrotillsyn LO 27 mars 2014 Vice riksbankschef Martin Flodén Översikt Makrotillsyn: ett nytt policyområde växer fram Är penningpolitiken ett lämpligt verktyg för makrotillsynen? Hur

Läs mer

Swedbank. Private Banking. Joakim Axelsson. Swedbank

Swedbank. Private Banking. Joakim Axelsson. Swedbank Swedbank Private Banking Joakim Axelsson Swedbank Stockholmsbörsen 1100 SIX Portfolio Return Index -0,35-0,35% Stockholm Stock Exchange, SIXIDX, SIX Portfolio Return Index, Last index 1100 1000 1000 900??

Läs mer

Finanspolitiska rådets rapport Finansdepartementet 16 maj 2012

Finanspolitiska rådets rapport Finansdepartementet 16 maj 2012 Finanspolitiska rådets rapport 2012 Finansdepartementet 16 maj 2012 1 Rapportens innehåll Bedömning av finanspolitiken Finanspolitiska medel och analysmetoder Den långsiktiga skuldkvoten Generationsräkenskaper

Läs mer

Finansiell månadsrapport Stockholmshem augusti 2008

Finansiell månadsrapport Stockholmshem augusti 2008 Finansiell månadsrapport Stockholmshem augusti 2008 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 6 321 mnkr. Det är en ökning med 8 mnkr sedan förra månaden, och 74% av ramen är utnyttjad.

Läs mer

Stockholms besöksnäring. November 2016

Stockholms besöksnäring. November 2016 Stockholms besöksnäring. Under november månad registrerades ca 1,1 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 5 jämfört med november 2015. Cirka 74 av övernattningarna

Läs mer

Finansiell månadsrapport Stockholm Stadshus AB (moderbolag) september 2010

Finansiell månadsrapport Stockholm Stadshus AB (moderbolag) september 2010 Finansiell månadsrapport Stockholm Stadshus AB (moderbolag) september 2010 Bolagets tillgång Tillgången uppgick vid slutet av månaden till 11 600 mnkr. Det är en ökning med 15 mnkr sedan förra månaden.

Läs mer

Finansiell månadsrapport AB Familjebostäder juli 2014

Finansiell månadsrapport AB Familjebostäder juli 2014 Finansiell månadsrapport AB Familjebostäder juli 214 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 4 829 mnkr. Totalt är det är en ökning med 63 mnkr sedan förra månaden, 79% av ramen är utnyttjad.

Läs mer

Makroekonomiska risker och möjligheter för Sverige

Makroekonomiska risker och möjligheter för Sverige Makroekonomiska risker och möjligheter för Sverige John Hassler Prins Bertil Seminariet Göteborg 2016 Världskonjunkturen Lägre tillväxt förutspås för kommande år. EU och USA kommer inte tillbaks till trend

Läs mer

I Sverige produceras under ett år varor och tjänster för ca 2 600 000 000 000 kronor Hur går det egentligen till när det bestäms -vilka varor och

I Sverige produceras under ett år varor och tjänster för ca 2 600 000 000 000 kronor Hur går det egentligen till när det bestäms -vilka varor och I Sverige produceras under ett år varor och tjänster för ca 2 600 000 000 000 kronor Hur går det egentligen till när det bestäms -vilka varor och tjänster som produceras -på vilket sätt dessa produceras

Läs mer

Finansiell månadsrapport S:t Erik Markutveckling AB juli 2014

Finansiell månadsrapport S:t Erik Markutveckling AB juli 2014 Finansiell månadsrapport S:t Erik Markutveckling AB juli 204 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 2 056 mnkr. Totalt är det är en ökning med 0 mnkr sedan förra månaden, 9% av ramen

Läs mer

Amerikanska ekonomer räknar med kortvarig nedgång i USA

Amerikanska ekonomer räknar med kortvarig nedgång i USA Swedbank Analys Nr 4 18 november 2008 Amerikanska ekonomer räknar med kortvarig nedgång i USA Till skillnad från OECD och IMF som förutser att USA:s ekonomi krymper nästa år, räknar ekonomerna i National

Läs mer

Det svenska finanspolitiska rådets rapport 2012

Det svenska finanspolitiska rådets rapport 2012 Det svenska finanspolitiska rådets rapport 2012 Danmarks Nationalbank, København 4 september 2012 Lars Jonung Finanspolitiska Rådet Knut Wicksells centrum för finansvetenskap, Ekonomihögskolan, Lunds universitet

Läs mer

VECKOBREV v.11 mar-14

VECKOBREV v.11 mar-14 Veckan som gått 0 0,001 Makro Under söndagen hölls folkomröstning på Krim och hela 96,7 procent röstade för att halvön ska ansluta sig till Ryssland. Omröstningen fördöms internationellt och under måndagen

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Oktober 2016

Stockholms besöksnäring. Oktober 2016 Stockholms besöksnäring. Oktober 216 Under oktober månad registrerades ca 1,2 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 5 jämfört med oktober 215. Cirka 69 av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Juli 2016

Stockholms besöksnäring. Juli 2016 Stockholms besöksnäring. Under juli månad registrerades över 1,6 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en minskning med 3 jämfört med juli månad 2015. Cirka 57 av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Maj 2016

Stockholms besöksnäring. Maj 2016 Stockholms besöksnäring. Under maj månad registrerades över 1,2 miljon gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 4 jämfört med maj månad 2015. Cirka 64 av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. April 2016

Stockholms besöksnäring. April 2016 Stockholms besöksnäring. Under april månad registrerades över 1 miljon gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 16 jämfört med april månad 2015. Cirka 70 av övernattningarna

Läs mer

Att rekrytera internationella experter - så här fungerar expertskatten

Att rekrytera internationella experter - så här fungerar expertskatten Att rekrytera internationella experter - så här fungerar expertskatten Johan Sander, partner Deloitte. jsander@deloitte.se 0733 97 12 34 Life Science Management Day, 14 mars 2013 Expertskatt historik De

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Augusti 2016

Stockholms besöksnäring. Augusti 2016 Stockholms besöksnäring. Under augusti månad registrerades över 1,5 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 2 jämfört med augusti månad 2015. Cirka 57 av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Juni 2016

Stockholms besöksnäring. Juni 2016 Stockholms besöksnäring. Under juni månad registrerades närmare 1,3 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 3 jämfört med juni månad 2015. Cirka 58 av övernattningarna

Läs mer