En värld i behov av stöd & politisk beslutskraft. Robert Bergqvist 27 november 2012

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "En värld i behov av stöd & politisk beslutskraft. Robert Bergqvist 27 november 2012"

Transkript

1 En värld i behov av stöd & politisk beslutskraft Robert Bergqvist 27 november 2012

2 En värld i behov av stöd & politisk beslutskraft Globala krisen vill inte sätta punkt Ø Förstärkt avmattning i Europa under hösten Ø Men divergerande världsekonomi: USA/Kina stabiliserar Ø Situationen kan förvärras: Företagens framtidstro sviktar q Eurokrisen: Små framsteg - gigantiska utmaningar Ø ECB stödköper; spansk låneansökan kommer; sannolikheten för grekiskt euroutträde överväger Ø Snubblande steg mot politisk union q Centralbankerna: Nya rekord i monetär stimulans Ø Inflationstrycket pressas nedåt, lågräntemiljön består Ø Ljusare börsutsikter 2013 Ø EUR/USD tar sikte på 1.22 (2013) och 1.15 (2014) Nordic Outlook November

3 Osäkerhet bland företagen dämpar tillväxten Starka balansräkningar hos företagen aktiveras inte för investeringar Inköpschefsindex Nordic Outlook November

4 Utgångspunkten för det globala ekonomiska läget senhösten 2012 q "Nyckelfrågan är om den globala ekonomin träffats av en ny period med turbulens..eller om den nu pågående inbromsningen inbegriper en mer varaktig komponent" (IMF World Economic Outlook, Oct 2012) q Tre orsaker till en försenad "take-off" för global tillväxt trots en enorm, och fortsatt ökande, monetär stimulans 1. Balansräkningsanpassningar - "reparationer" 2. Politisk osäkerhet 3. Samma problem samtidigt q Implikationer för världsekonomin Syrefattig global tillväxt, nedåtriskerna dominerar Kortare konjunkturcykler - låginflationsmiljö Fortsatt hög arbetslöshet Ökad risk för valutakrig - protektionism Nordic Outlook November

5 Förhöjd global ekonomisk-politisk osäkerhet Januari 1999 t o m oktober Index USA Europa? Källa: Jan-99 Jan-00 Jan-01 Jan-02 Jan-03 Jan-04 Jan-05 Jan-06 Jan-07 Jan-08 Jan-09 Jan-10 Jan-11 Jan Nordic Outlook November

6 Kina: Reflektioner kring ledarskiftet Xi-administrationen byter ut politisk infrastruktur þ Utgångspunkt «Skiftet tar tid + "konsolideringsperiod" «5-årsplan gäller; ingen reformrevolution, likväl sannolikt en ny reformagenda þ Effekter för Kina «Xi verkar ha fått en stark position «Visat prov på problemförståelse, reaktionsförmåga, besitter verktyg «Frågetecken: Sprickor i politisk infrastruktur þ Effekter för världen «Xi ska de närmaste 10 åren bekräfta Kinas nya roll (utan att sitta på förarplats) «Räkna med skakig resa Nordic Outlook November

7 Ben Bernanke, tre år Sammanfattning av centralbankernas (och USA:s) senaste räntebesked Nordic Outlook November

8 Monetära "dammluckor" öppnas ännu mer Ytterligare okonventionell politik - köp av räntepapper Centralbankers balansräkning, % av BNP RISKER Minskad press på politiska reformer Finansiella priser snedvrids Destabiliserande kapitalflöden Nordic Outlook November

9 Tillväxten bottnar - trög återhämtning BNP-tillväxt. Procent Nordic Outlook November

10 USA: Steg i rätt riktning Husmarknaden piggnar till Påbörjade husbyggen (1000-tal) Skuldläget Hushållen resp. inhemska sektorn Nordic Outlook November

11 Eurokrisen - statusrapport senhösten 2012 " Kritiskt toppmöte december: Färd- och tidsplan för Euro-zonens Politiska Union EPU ska upp på bordet Kontroversiella och konstitutionella frågor " Framgångar: Minskade lönekostnadsgap, bättre externbalans, politiska beslut om besparingar " Bakslag: Förvärrade konjunkturutsikter (effekter på arbetslöshet & statsfinansiella mål), ingen EPU-debatt, bankunionen, EU-budgeten " Grekland: Stor risk för nyval och euroutträde " Spanien: Ansöker om stödlån, hjälp från ECB " Italien: Främst politisk risk - val i april " Frankrike: Mörkare utsikter, ökade trovärdighetsrisker Nordic Outlook November

12 Spanien: Under makroekonomisk & finansiell press - "skakiga ben" nödvändiggör stödlån Arbetslöshet (%) Huspriser & dåliga lån Nordic Outlook November

13 Euro-zonen: Tåget mot den politiska unionen är satt i tung rullning q De "fyras gäng" driver frågan målmedvetet och hoppas på stöd från politiker, parlament och euromedborgare q Första testet: Arbetet kring "Tillsynsmekanismen" haltar, ett av tre ben i bankunionen q Två olika utgångspunkter ska förenas Ø Tyskland: Federalism & kontroll av politik Ø Frankrike: Verktyg för risk/förlustfördelning q Valet till EU-parlamentet i juni 2014: En slags folkomröstning om den politiska unionen q Saknas stödet är eurons framtid ifrågasatt Nordic Outlook November

14 Sverige: Samvariationen med tysk ekonomi hög Varuexport och industriproduktion. Index Varuexport: Sverige och Tyskland Index 100 = 2007 Industriproduktion: Sverige och Tyskland Index 100 = Nordic Outlook November

15 Sverige: Försvagning på arbetsmarknaden Arbetslösheten når 8.3% under Nordic Outlook November

16 Sverige: Ökad mängd lediga resurser Riksbankens och SEB:s mått på resursläget Resursläget talar för fortsatt lågt inflationstryck Nordic Outlook November

17 Sverige: Nedpressad inflation - KPI-deflation under första halvåret Nordic Outlook November

18 Sverige: Huspriser - regionala skillnader Valuegard, index 2010 = Nordic Outlook November

19 Sverige: Kommer hushållens skuldsättning att stoppa räntesänkningarna? Hushållens skuldsättning Procent av disponibelinkomst Feb-80 Feb-83 Feb-86 Feb-89 Feb-92 Feb-95 Feb-98 Feb-01 Feb-04 Feb-07 Feb-10 Feb % Nej resursläge/inflation/ jobben väger för tungt Riksbankens prognos Överväganden Skuldtillväxt bromsar in till under dagens 4.5% Alternativa "volymverktyg" utvecklas Men samtidigt: ränteeffekt på tillväxt/jobb låg Nordic Outlook November

20 Sverige: Utrymme för ytterligare sänkningar. Marknad, SEB och Riksbank på kollisionskurs Neutral ränta (Riksbanken) Prognos Riksbank SEB Nordic Outlook November

21 Sverige: Regeringen står inför en trovärdighetsmässig uppförsbacke q Oppositionen: "Verklighetsflykt i prognoserna" q Nu försvagas statsfinanserna Ø Budgetsaldo 2014 SEB - 50 mdr Regeringen +30 mdr Riksgälden - 56 mdr q Då ställs stabiliseringspolitiska principer mot kameral tolkning av finanspolitiska ramverket q Svåra taktikval för såväl regering som opposition Ø Men svårt att försvara passiv finanspolitik i rådande läge q Vår prognos: Regeringen spenderar ytterligare 25 mdr i Höstbudgeten med fokus på hushållen Nordic Outlook November

22 Sverige: Lågkonjunkturen behåller greppet Mer stöd från den ekonomiska politiken Riksbanken sänker till 0.75% Sveriges ekonomiskpolitiska maskineri Regeringen spenderar mdr kronor 2013/2014 Kronan starkare Nordic Outlook November

23 SEB:s BNP-prognoser November 2012 (Jämförelse med Nordic Outlook Augusti 2012) BNP, årlig procentuell förändring USA (2.2) 2.4 (2.2) 2.7 (2.6) JAPAN (2.6) 0.8 (1.5) 1.3 (1.5) TYSKLAND (0.8) 0.6 (1.0) 1.5 (1.5) KINA (7.8) 8.1 (8.0) 7.7 (8.2) STORBRITANNIEN (-0.4) 1.3 (1.4) 1.5 (1.6) EURO-ZONEN (-0.4) -0.2 (0.2) 0.8 (0.9) NORDEN (1.7) 1.6 (1.9) 2.2 (2.2) BALTIKUM (3.1) 3.7 (3.8) 4.2 (4.4) OECD (1.4) 1.6 (1.7) 2.1 (2.2) TILLVÄXTEKONOMIER (5.0) 5.6 (5.3) 5.8 (5.8) VÄRLDEN (PPP) (3.3) 3.8 (3.6) 4.1 (4.1) VÄRLDEN (NOMINELL) (2.5) 3.1 (2.9) 3.4 (3.3) Nordic Outlook November

24 SEB:s BNP-prognoser November 2012 (Jämförelse med Nordic Outlook Augusti 2012) BNP, årlig procentuell förändring SVERIGE (1.3) 1.3 (1.5) 2.5 (2.5) NORGE (3.7) 2.6 (2.7) 2.2 (2.3) DANMARK (0.5) 1.4 (1.4) 1.7 (1.7) FINLAND (0.6) 0.8 (1.6) 2.0 (2.0) NORDEN (1.7) 1.6 (1.9) 2.2 (2.2) ESTLAND (2.0) 3.3 (3.0) 4.0 (4.9) LETTLAND (3.5) 3.8 (4.0) 4.5 (4.5) LITAUEN (3.5) 4.0 (4.0) 4.0 (4.0) BALTIKUM (3.1) 3.7 (3.8) 4.2 (4.4) OECD (1.4) 1.6 (1.7) 2.1 (2.2) TILLVÄXTEKONOMIER (5.0) 5.6 (5.3) 5.8 (5.8) VÄRLDEN (PPP) (3.3) 3.8 (3.6) 4.1 (4.1) VÄRLDEN (NOMINELL) (2.5) 3.1 (2.9) 3.4 (3.3) Nordic Outlook November

25 Disclaimer Important: This statement affects your rights The information in this document has been compiled by SEB Merchant Banking, a division of Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) ( SEB ). It is produced for private information of recipients and SEB is not soliciting any action based upon it. All information has been compiled in good faith from sources believed to be reliable. However, no representation or warranty, expressed or implied, is made with respect to the completeness or accuracy of its contents and the information is not to be relied upon as authoritative. Recipients are urged to base any investment decisions upon such investigations as they deem necessary. To the extent permitted by applicable law, no liability whatsoever is accepted for any direct or consequential loss arising from use of this document or its contents. Any presented performance data is un audited. Your attention is drawn to the fact that SEB, a member of, or any entity associated with, SEB or its affiliates, officers, directors, employees or shareholders of such members may from time to time have holdings in the securities mentioned herein. THIS INFORMATION IS NOT INTENDED TO BE PUBLISHED OR DIST- RIBUTED IN THE UNITED STATES. SEB is incorporated in Stockholm, Sweden, with limited liability. SEB is regulated by Finansinspektionen (the Swedish Financial Supervisory Authority). Confidentiality Notice: This information is confidential and may not be reproduced or redistributed to any person Nordic Ekonomiska Outlook utsikter November hösten

26 Globaliseringen har tappat fart Världshandelns (CPB-indikatorn) utveckling de senaste 20 åren Nordic Outlook November

27 Penningmängden: Ingen inflationskraft OECD: Penningmängdstillväxt samt kärninflation 4.5% 2.0% Nordic Outlook November

28 Eurokrisen: Kan vi få in notan, tack Tyskland en ekonomisk vinnare de senaste tio åren Mdr EUR Urval av länder Utlands- ställning 2002 Utlands- ställning 2011 (% av BNP) Förändring Tyskland (+36) +821 Belgien (+58) +115 Luxemburg (+85) +12 Finland (+16) +84 Slovakien (- 65) - 39 Irland (- 98) Grekland (- 80) - 88 Portugal (- 103) - 99 Frankrike (- 16) Italien (- 21) Spanien (- 92) Källa: Eurostat Summerade sparöverskott Tyskland och Spanien, Mdr EUR Jan-99 Jan-02 Jan-05 Jan-08 Jan-11 "DIE RECHNUNG, BITTE" = 500 mdr Västtyskland + Östtyskland = mdr Nordic Outlook November

29 Euro-zonens Politiska Union EPU Ett finansdepartement Finanspolitiskt ramverk Skatteharmonisering Pensionsharmonisering Arbetsmarknadspolitik Federalt parlament Federal regering Legitimitet Ansvar Ekonomiska Politiska Ban k unio n Finansiella 2007 Federal budget Utjämningssystem Monetär union Tillsynsmekanism Krislösningsmekanism Insättningsgaranti En centralbank En valuta - ränta Likviditetsmekanism Nordic Outlook November

30 Vem sitter på pengarna? Explosionsartad utveckling i Kinas valutareserv Nordic Outlook November

31 USA: "Ytterligare fyra år " President Obama omvald Positivt utifrån ett ekonomiskt perspektiv Kontinuitet; starkare politisk plattform (omvald trots krispolitik/hög arbetslöshet, kan inte väljas om, republikanerna i eftervalsprocess); ny finansminister 40 dagar att nå lösning skattehöjningar "Fiscal cliff" =$ 532 mdr i $ 136 mdr i minskade offentliga utgifter President och kongress har verktygen Går inte att undvika både skattehöjningar och minskade offentliga utgifter Låg sannolikhet för stupfall, stora effekter, högt spel Nordic Outlook November

32 USA inte som Japan: Fallande långräntor trots inflationsförväntningar Fed påbörjar köp av statspapper efter årsskiftet utöver köp av bostadspapper Nordic Outlook November

33 Huvudscenario och alternativscenarier OECD: Förväntad BNP-tillväxt Huvudscenario 55% % 2.2% Recession 25% % -0.5% Återhämtning 20% % 2.5% Misslyckanden i Euro-zonen är den mest troliga anledningen till "medeldjup" recession Tydligare uppgång i USA kan ge starkare återhämtning, men potentialen är begränsad Nordic Outlook November

34 Euro-zonen: Upplåningskostnaderna har fallit tillbaka. Spanien, Italien, Frankrike, Tyskland. Procent Nordic Outlook November

35 Euro-zonen: Steg mot minskande externbalanser Budgetunderskott respektive bytesbalans, procent av BNP Budgetsaldo Bytesbalans Nordic Outlook November

36 Lågränteläget består med hjälp av låg inflation och centralbanksstöd Nordic Outlook November

37 Världens "exportörer" & "importörer" av kapital Fördelning i procent (Källa: IMF, GFSR 2012) Land "Exportör" av kapital % Land "Importör" av kapital % Tyskland 12.8 USA 38.5 Kina 12.5 Turkiet 6.3 Saudiarabien 8.8 Italien 5.7 Japan 7.5 Frankrike 5.0 Ryssland 6.3 Spanien 4.5 Schweiz 5.6 Brasilen 4.3 Kuwait 4.6 Kanada 4.0 Norge 4.4 Övriga 31.8 Nederländerna 3.9 Singapore 3.6 Iran 3.2 Qatar 3.1 Taiwan 2.6 Övriga 21.2 Globala obalanser Ökar beroendet Omfördelar makt Skapar instabilitet Nordic Outlook November

38 Tankar och slutsatser kring valutamarknaden q En påtagligt lägre global aktivitet och volatilitet i enskilda valutor q Jakten på reservvalutor fortsätter (alternativ till USD & EUR) q Världen 'mår bättre' av starkare USD och CNY samt svagare EUR, GBP och JPY Starkare valuta Prognos: Dec 2013 EUR/USD 1.22 EUR/SEK 8.30 USD/SEK 6.80 EUR/NOK 7.00 USD/NOK Nordic Outlook November

39 Kina: Europa släpankare, ASEAN lyfter Exportdestination, procent, å/å Externa hot 1. Eurokrisen 2. USA:s "fiscal cliff" 3. Japans "fiscal cliff" 4. Geopolitik: Asien Interna hot 1. Produktionskapacitet 2. Fastighetsmarknad 3. Banksystemet 4. Demografin Nordic Outlook November

40 USA: Arbetsmarknaden förbättras gradvis Olika arbetsmarknadsmått, olika budskap. Procent USA:s arbetsmarknad Procent Arbetslöshet når 7% 2014 Jämviktsarbetslöshet 5-6% Nordic Outlook November

41 Euro-zonen: Små steg mot mindre obalanser Lönekostnader (OECD, ULC) Preliminär statistik. Index 1999 = 100 Obalanser inom Target2-systemet Olika länders centralbanker. Biljoner euro Konkurrenskraftsskillnad Obalanser Bytesbalans Obalanser Target Nordic Outlook November

42 Globalt: KPI-inflationen faller tillbaka KPI, årlig procentuell förändring Nedåtpress på löneökningstakter Nordic Outlook November

43 Sverige: Exportberoendet både en tillgång och belastning q Exporten under press 2013 och 2014 p g a Ø Svag omvärldsefterfrågan (men stöttas av Norge) Ø Starkt beroende av konjunkturkänsliga investerings/insatsvaror Ø Starkare krona - tysk rebalansering mildrar q Avtalsrörelsen 2013: Lägre avtal/löneglidning ger totala löneökningar på strax över 3% q Stigande reallöner och expansiv finanspolitik ger hushållen konsumtionskraft q BNP-tillväxt på 1.3% 2013 och 2.5% 2014 hänger på ökad privat konsumtion och investeringar Nordic Outlook November

Agenda. Finans- och skuldkris Konjunkturuppdatering Räntor, valutor och börs

Agenda. Finans- och skuldkris Konjunkturuppdatering Räntor, valutor och börs Agenda Finans- och skuldkris Konjunkturuppdatering Räntor, valutor och börs Åke Linnander Anna-Maria Najafi BNP-prognoser BNP-prognos BNP prognos prognos bidrag till tillväxt 2011 2012 2013 2014 i Mdr

Läs mer

Makroanalys juli-okt 2012

Makroanalys juli-okt 2012 Makroanalys juli-okt 2012 Globalt Den globala återhämtningen har drabbats av nya bakslag främst på grund av politiska låsningar och handlingsförlamning i Europa och USA. Tillväxten är inte självgående

Läs mer

Det ekonomiska läget. 4 juli Finansminister Anders Borg. Finansdepartementet

Det ekonomiska läget. 4 juli Finansminister Anders Borg. Finansdepartementet Det ekonomiska läget 4 juli Finansminister Anders Borg Det ekonomiska läget Stor internationell oro, svensk tillväxt bromsar in Sverige har relativt starka offentliga finanser Begränsat reformutrymme,

Läs mer

Utvecklingen i den svenska ekonomin ur bankens perspektiv. Jörgen Kennemar

Utvecklingen i den svenska ekonomin ur bankens perspektiv. Jörgen Kennemar Utvecklingen i den svenska ekonomin ur bankens perspektiv Jörgen Kennemar Efter vinter kommer våren... 2 Globala tillväxten en återhämtning har inletts med Asien i spetsen 3 Den globala finanskrisen är

Läs mer

Hög tillväxt, låg Riksbank. Andreas Wallström Oktober 2015

Hög tillväxt, låg Riksbank. Andreas Wallström Oktober 2015 Hög tillväxt, låg Riksbank Andreas Wallström Oktober 2015 Global översikt BNP-tillväxt 2014 2015E 2016E 2017E Världen 3,4 3,1 3,5 3,3 USA 2,4 2,5 2,8 2,5 Euroområdet 0,9 1,3 1,6 1,5 UK 3,0 2,6 2,4 2,2

Läs mer

Låg ränta ger stöd åt inflationsuppgången. Riksbankschef Stefan Ingves Bank & Finans Outlook 18 mars 2015

Låg ränta ger stöd åt inflationsuppgången. Riksbankschef Stefan Ingves Bank & Finans Outlook 18 mars 2015 Låg ränta ger stöd åt inflationsuppgången Riksbankschef Stefan Ingves Bank & Finans Outlook 18 mars 2015 Sverige - en liten öppen ekonomi i en osäker omvärld Stora oljeprisrörelser Negativa räntor och

Läs mer

Möjligheter och framtidsutmaningar

Möjligheter och framtidsutmaningar Möjligheter och framtidsutmaningar Peter Norman, finansmarknadsminister Terminsstart pension, 8 februari 101 100 Djupare fall och starkare återhämtning av BNP jämfört med omvärlden BNP 101 100 101 100

Läs mer

Kinas valutareserv- och valutakursutveckling 2. Kinas valutareserv (skiss) förändringar/effekter 3. Kinas valutareserv varför har den minskat?

Kinas valutareserv- och valutakursutveckling 2. Kinas valutareserv (skiss) förändringar/effekter 3. Kinas valutareserv varför har den minskat? Innehåll Kinas valutareserv- och valutakursutveckling 2 Kinas valutareserv (skiss) förändringar/effekter 3 Kinas valutareserv varför har den minskat? 4 Kina: Tillgångar och skulder mot utlandet 5 Kina:

Läs mer

Effekter av en fördjupad skuldkris i euroområdet

Effekter av en fördjupad skuldkris i euroområdet Sammanfattning FÖRDJUPNING Effekter av en fördjupad skuldkris i euroområdet I denna fördjupning tecknas ett alternativt scenario där skuldkrisen i euroområdet fördjupas och blir allvarligare och mera utdragen

Läs mer

Investment Management

Investment Management Investment Management Konjunktur Räntor och valutor Aktier April 2011 Dag Lindskog +46 70 5989580 dag.lindskog@cim.se Optimistens utropstecken! Bara början av en lång expansionsperiod Politikerna prioriterar

Läs mer

Knepig global balansakt

Knepig global balansakt Knepig global balansakt Återhämtning upp på fastare mark Robert Bergqvist Stockholm 7 maj 2014 Varför är världen som den är? Effekter på Sverige Sammanfattning & frågor 08/05/2014 Knepig global balansakt:

Läs mer

Inledning om penningpolitiken

Inledning om penningpolitiken Inledning om penningpolitiken Riksdagens finansutskott 5 mars 2015 Riksbankschef Stefan Ingves Sverige - en liten öppen ekonomi Stora oljeprisrörelser Negativa räntor och okonventionella åtgärder Centralbanker

Läs mer

Kunskap för stärkt arbetskraft 2014 års ekonomiska vårproposition

Kunskap för stärkt arbetskraft 2014 års ekonomiska vårproposition Kunskap för stärkt arbetskraft 2014 års ekonomiska vårproposition Finansmarknadsminister Peter Norman Statskontorets förvaltningspolitiska dag 9 april 2014 Internationell återhämtning - men nedåtrisker

Läs mer

VECKOBREV v.41 okt-12

VECKOBREV v.41 okt-12 0 0.001 Veckan som gått Makro 1000 I oktoberupplagan av World Economic Outlook justerar IMF ner sina BNP-prognoser för länderna de flesta av länderna i Europa, däribland Sverige om än marginellt. Trots

Läs mer

Makroanalys januari-mars 2012

Makroanalys januari-mars 2012 Makroanalys januari-mars 2012 GLOBALT Tillväxtutsikterna har försämrats i stora delar av världen. Världsbanken och IMF reviderar ned sina globala BNP-prognoser för 2012 och 2013. Världsbanken hänvisar

Läs mer

Konjunkturutsikterna 2011

Konjunkturutsikterna 2011 1 Konjunkturutsikterna 2011 Det går bra i vår omgivning. Hänger Åland med? Richard Palmer, ÅSUB Fortsatt återhämtning i världsekonomin men med inslag av starka orosmoment Världsekonomin växer men lider

Läs mer

Effekter på svensk ekonomi av en senare återhämtning i euroområdet

Effekter på svensk ekonomi av en senare återhämtning i euroområdet Konjunkturläget augusti FÖRDJUPNING Effekter på svensk ekonomi av en senare återhämtning i euroområdet Konjunkturinstitutets prognos är att en återhämtning inleds i euroområdet under och att resursutnyttjandet

Läs mer

Stockholms besöksnäring. December 2014

Stockholms besöksnäring. December 2014 Stockholms besöksnäring. December 214 När 214 summeras överträffas års rekordsiffor för övernattningar på länets kommersiella boendeanläggningar varje månad. Drygt 11,8 miljoner övernattningar under 214

Läs mer

Makroanalys april-juni 2012

Makroanalys april-juni 2012 Makroanalys april-juni 2012 GLOGBALT Det har nu gått mer än 2 år sedan den europeiska skuldkrisen blossade upp på allvar våren 2010. Internationella stödprogram till Grekland, Irland, Portugal och nu senast

Läs mer

Att rekrytera internationella experter - så här fungerar expertskatten

Att rekrytera internationella experter - så här fungerar expertskatten Att rekrytera internationella experter - så här fungerar expertskatten Johan Sander, partner Deloitte. jsander@deloitte.se 0733 97 12 34 Life Science Management Day, 14 mars 2013 Expertskatt historik De

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Oktober 2014

Stockholms besöksnäring. Oktober 2014 Stockholms besöksnäring. Oktober 214 För första gången nådde antalet gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i över en miljon under oktober månad och redan under oktober har över 1 miljoner övernattningar

Läs mer

FASTIGHETSÄGARNA SVERIGE RÄNTEFOKUS APRIL 2015 LÅNG VÄNTAN PÅ PLUS- RÄNTOR

FASTIGHETSÄGARNA SVERIGE RÄNTEFOKUS APRIL 2015 LÅNG VÄNTAN PÅ PLUS- RÄNTOR FASTIGHETSÄGARNA SVERIGE RÄNTEFOKUS APRIL 2015 LÅNG VÄNTAN PÅ PLUS- RÄNTOR Sammanfattning Eurozonen växte med drygt 1 procent i årstakt under förra årets sista kvartal. Trots att många såg det som positivt,

Läs mer

Pressfrukost Avstamp avtalsrörelsen 2016

Pressfrukost Avstamp avtalsrörelsen 2016 Pressfrukost Avstamp avtalsrörelsen 2016 Mats Kinnwall Chefekonom Industriarbetsgivarna Global konjunktur Hackandet fortsätter efter finanskrisen USA & Eurozonen Svag återhämtning i historiskt perspektiv

Läs mer

Stockholms besöksnäring. September 2014

Stockholms besöksnäring. September 2014 Stockholms besöksnäring. September 214 Under september noterades 1,68 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var 95, eller 1 %, fler än under september 213, vilket i sin tur innebär

Läs mer

Penningpolitik och makrotillsyn LO 27 mars 2014. Vice riksbankschef Martin Flodén

Penningpolitik och makrotillsyn LO 27 mars 2014. Vice riksbankschef Martin Flodén Penningpolitik och makrotillsyn LO 27 mars 2014 Vice riksbankschef Martin Flodén Översikt Makrotillsyn: ett nytt policyområde växer fram Är penningpolitiken ett lämpligt verktyg för makrotillsynen? Hur

Läs mer

Nya stimulanser på väg

Nya stimulanser på väg 1/5 Makroanalys januari 2015 We will do what we must to raise inflation and inflation expectations as fast as possible. MARIO DRAGHI (ECB), 2014-11-21 Nya stimulanser på väg De europeiska ekonomierna fortsätter

Läs mer

VECKOBREV v.3 jan-15

VECKOBREV v.3 jan-15 0 0,001 Makro Veckan Valutakaos som uppstod gått efter att Schweiziska centralbanken slopade det valutagolv mot euron om 1.20 som infördes 2011. Schweizerfrancen sågs under eurokrisen som en säker hamn

Läs mer

VECKOBREV v.21 maj-13

VECKOBREV v.21 maj-13 Veckan som gått 0 0,001 Makro 1000 Börserna runt om i världen föll kraftigt i slutet på förra veckan. Det var främst Ben Bernakes uttalande om att Federal Reserve redan under sommaren kan dra ner på de

Läs mer

Portföljförvaltning Försäkring

Portföljförvaltning Försäkring Portföljförvaltning Försäkring Förvaltarkommentar december 2012 Innehåll: Trender och Makroekonomi Analys ränteutveckling Portföljutveckling december 2012 Portföljutveckling 2012 Portföljförändringar Konkurrentjämförelse

Läs mer

VECKOBREV v.5 jan-14

VECKOBREV v.5 jan-14 Veckan som gått 0 0,001 1000 Makro Grekland är nära en överenskommelse om en ny utbetalning av stödlån. Överenskommelsen förväntas bli klar i februari vilket skulle innebära att en utbetalning kan ske

Läs mer

VECKOBREV v.18 apr-15

VECKOBREV v.18 apr-15 0 0,001 Makro Veckan Något överraskande som gått meddelade Riksbanken under onsdagen att reporäntan lämnas oförändrad på -0,25 procent. Inflationen har börjat stiga, till viss del på grund av kronans försvagning,

Läs mer

VECKOBREV v.42 okt-14

VECKOBREV v.42 okt-14 0 0.001 Makro Veckan Förra regeringens som gåttskattesänkningar medförde att statsfinanserna är i så pass dåligt skick att överskottsmålet inte kommer nås förrän 2020 och att utrymmet för reformer är obefintligt.

Läs mer

Vart är konjunkturen på väg?

Vart är konjunkturen på väg? Peter Malmqvist Vart är konjunkturen på väg? Vinster Konjunktur Inflation och räntor Värdering Eurokrisen Bankmarginaler Börs- /konjunkturutsikter på 6-12 månader Konjunktur Konjunktur 70 65 USA: Inköpschefernas

Läs mer

VECKOBREV v.44 okt-13

VECKOBREV v.44 okt-13 Veckan som gått 0 0,001 Makro 1000 Trots försiktigt positiva signaler från krisländerna i södra Europa kvarstår problemen med höga skuldnivåer och svag utveckling på arbetsmarknaderna. Detta i kombination

Läs mer

VECKOBREV v.2 jan-12

VECKOBREV v.2 jan-12 Veckan som gått 0 0.001 Makro Den svenska industriproduktionen sjönk med 1,9 % i november från tidigare ökning med 0,3 %. Årstakten sjönk från 4,5 % till 0,2 %. Förväntat var -0,8 % samt 2,5 %. Tjänsteproduktionen

Läs mer

Ekonomiska läget och aktuell penningpolitik

Ekonomiska läget och aktuell penningpolitik Ekonomiska läget och aktuell penningpolitik Förste vice riksbankschef Kerstin af Jochnick Handelskammaren Värmland, Karlstad 3 mars 2015 Agenda Ekonomiska läget Varför är inflationen låg? Aktuell penningpolitik

Läs mer

Vad handlar eurokrisen om?

Vad handlar eurokrisen om? Vad handlar eurokrisen om? U. Michael Bergman Københavns Universitet Presentation på konferens för undervisere 18 september 2018 Vad är problemet i Europa idag? Statsfinansiell kris i Grekland (stor och

Läs mer

Månadskommentar, makro. Oktober 2013

Månadskommentar, makro. Oktober 2013 Månadskommentar, makro Oktober 2013 Uppgången fortsatte i oktober Oktober var en positiv månad för aktiemarknader världen över. Månaden började lite svagt i samband med den politiska låsningen i USA och

Läs mer

Swedbank. Private Banking. Joakim Axelsson. Swedbank

Swedbank. Private Banking. Joakim Axelsson. Swedbank Swedbank Private Banking Joakim Axelsson Swedbank Stockholmsbörsen 1100 SIX Portfolio Return Index -0,35-0,35% Stockholm Stock Exchange, SIXIDX, SIX Portfolio Return Index, Last index 1100 1000 1000 900??

Läs mer

Är negativa räntor och tillgångsköp rätt väg framåt? Håkan Frisén Prognoschef SEB

Är negativa räntor och tillgångsköp rätt väg framåt? Håkan Frisén Prognoschef SEB Är negativa räntor och tillgångsköp rätt väg framåt? Håkan Frisén Prognoschef SEB Vilken värld! Negativa räntor Carry trades Superdollar Grexit? Ryska krisen Immigration QEkraften Valutakrig Inflationsmål

Läs mer

Månadskommentar juli 2015

Månadskommentar juli 2015 Månadskommentar juli 2015 Månadskommentar juli 2015 Ekonomiska läget En förnyad konjunkturoro fick fäste under månaden drivet av utvecklingen i Kina. Det preliminära inköpschefsindexet i Kina för juli

Läs mer

RÄNTEFOKUS JUNI 2014 RIKSBANKS- SÄNKNING GYNNAR KORT BORÄNTA

RÄNTEFOKUS JUNI 2014 RIKSBANKS- SÄNKNING GYNNAR KORT BORÄNTA RÄNTEFOKUS JUNI 2014 RIKSBANKS- SÄNKNING GYNNAR KORT BORÄNTA SAMMANFATTNING Återhämtningen i vår omvärld går trögt, i synnerhet i eurozonen där centralbanken förväntas fortsätta att lätta på penningpolitiken.

Läs mer

Infrastrukturskulden hur finansierar vi den?

Infrastrukturskulden hur finansierar vi den? JANUARI 2015 Infrastrukturskulden hur finansierar vi den? LARS-JOHAN BLOM SVERIGES BYGGINDUSTRIER Infrastrukturskulden Sverige har en infrastrukturskuld på 300 Mdr kr. Hälften eller 150 Mdr kr är relaterat

Läs mer

Nordic Outlook. Global inbromsning, starkare yuan. Ännu lägre räntor i Sverige. www.seb.se. internettjänster. internettjänster.

Nordic Outlook. Global inbromsning, starkare yuan. Ännu lägre räntor i Sverige. www.seb.se. internettjänster. internettjänster. Omsl NO_Swe_Maj0 0-0-09 0. Sida SEB SEB är är en en nordeuropeisk nordeuropeisk bank bank med med över över 00 00 kontor, kontor, framför framför allt allt ii Sverige Sverige och nordiska länder, länder,baltikum,

Läs mer

Oroligt i omvärlden och stökigt i inrikespolitiken - Hur påverkas byggandet?

Oroligt i omvärlden och stökigt i inrikespolitiken - Hur påverkas byggandet? Byggkonjunkturen 2015 Oroligt i omvärlden och stökigt i inrikespolitiken - Hur påverkas byggandet? FASADDAGEN, MALMÖ BÖRSHUS, 2015-02-05 Fredrik Isaksson Chefekonom Fasaddagen 2015 Makroekonomiska förutsättningar

Läs mer

VECKOBREV v.45 nov-14

VECKOBREV v.45 nov-14 0 0,001 Makro Veckan Vid månadens som gått ECB möte lämnades som väntat styrräntan oförändrad på 0,05 procent. Mario Draghi sade på den efterföljande presskonferensen att hela ECB-rådet är helt eniga om

Läs mer

Kommentar till situationen i Grekland

Kommentar till situationen i Grekland Kommentar till situationen i Grekland Finansminister Magdalena Andersson 29 juni 2015 AGENDA Vad har hänt? Möjliga följder för Sverige 3 Allvarligt läge 26 juni Tsipras meddelar folkomröstning den 5 juli

Läs mer

VECKOBREV v.48 nov-13

VECKOBREV v.48 nov-13 Veckan som gått 0 0,001 1000 Makro I en rapport om den finansiella stabiliteten konstaterar Riksbanken att det svenska banksystemet är robust men att dess storlek och koncentration kan utgöra problem på

Läs mer

Stabilitet ger trygghet

Stabilitet ger trygghet Stabilitet ger trygghet Finansmarknadsminister Peter Norman Finansliv den 13 mars 2013 - Subprime sector kollapsar i USA - Global kreditåtstramning börjar - Am staten tar över Fannie Mae & Freddie Mac

Läs mer

Förvaltarkommentar svenska räntor Q3 2014

Förvaltarkommentar svenska räntor Q3 2014 Förvaltarkommentar svenska räntor Q3 2014 Summering Q3 2014 Företagsobligationer Under det tredje kvartalet har vi sett en tydlig divergens i företagsobligationer. Investment Grade har fortsatt givit god

Läs mer

CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING

CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING Portföljserie LÅNGSIKTIGT CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING - Månadsbrev februari 2012 - VÄRLDEN Det nya börsåret inleddes med en rivstart då världsindex steg med nästan 5% under januari månad. Stockholmsbörsen

Läs mer

VECKOBREV v.23 jun-14

VECKOBREV v.23 jun-14 Veckan som gått 0 0,001 Makro En räntesänkning med 10 punkter till 0,15 procent, negativ inlåningsränta om minus 0,10 procent samt billiga lån till banker för att stimulera dess utlåning till privata företag

Läs mer

VECKOBREV v.15 apr-15

VECKOBREV v.15 apr-15 0 0,001 Makro Veckan På onsdag som kommer gått regeringen lägga fram sin vårbudget, vars innehåll i stora drag redan är känt. På DI Debatt har ett antal företrädare för svenska arbetsgivarorganisationer

Läs mer

Budgetöverskott i Sverige. Lars Calmfors Linköping City Airport 24/5-2011

Budgetöverskott i Sverige. Lars Calmfors Linköping City Airport 24/5-2011 Budgetöverskott i Sverige men budgetkris i vår omvärld Lars Calmfors Linköping City Airport 24/5-2011 Finansiellt sparande, procent av BNP 2009 2010 2011 Belgien -6,0-4,2-3,9 Frankrike -7,5-7,0-5,8 Grekland

Läs mer

OKTOBER 2015. Konkurrenskraft för välstånd och jobb

OKTOBER 2015. Konkurrenskraft för välstånd och jobb OKTOBER 2015 Konkurrenskraft för välstånd och jobb Redaktör: Edel Karlsson Håål Författare: Jimmy Boumediene, Bo Ekegren, Susanne Spector Förord Denna skrift beskriver kortfattat några utgångspunkter och

Läs mer

Vilka är likheterna och skillnaderna mellan de nordiska EU-ekonomierna?

Vilka är likheterna och skillnaderna mellan de nordiska EU-ekonomierna? Vilka är likheterna och skillnaderna mellan de nordiska EU-ekonomierna? Erkki Liikanen Åland 27.6.27 SUOMEN PANKKI FINLANDS BANK BANK OF FINLAND 1 Penningpolitik De nordiska EU-länderna har olika penningpolitik

Läs mer

Konjunkturen och de finansiella marknaderna

Konjunkturen och de finansiella marknaderna Konjunkturen och de finansiella marknaderna Länsförsäkringar Kapitalförvaltning 1 Agenda Kapitalförvaltningens huvudscenario* Global tillväxt, Kapacitetsutnyttjande Inflation Arbetsmarknad Centralbankspolitik

Läs mer

Global utblick. 8 juli, 2015. Veckans knorr. Internationell utblick. Strategi och taktik. Safe Return

Global utblick. 8 juli, 2015. Veckans knorr. Internationell utblick. Strategi och taktik. Safe Return Global utblick 8 juli, 2015 Veckans knorr Internationell utblick Strategi och taktik Safe Return På kort sikt är den svenska börsen på väg ned mot översålda nivåer inför kommande rapportperiod. Långsiktigt

Läs mer

Penningpolitiskt beslut

Penningpolitiskt beslut Penningpolitiskt beslut Februari 2015 Förste vice riksbankschef Kerstin af Jochnick Morgan Stanley 13 februari 2015 Låga räntor ger stöd åt inflationsuppgången Beredskap för mer Konjunktur och inflation

Läs mer

FINANSPOLITISKA RÅDETS RAPPORT 2012. Kommentarer Peter Englund

FINANSPOLITISKA RÅDETS RAPPORT 2012. Kommentarer Peter Englund FINANSPOLITISKA RÅDETS RAPPORT 2012 Kommentarer Peter Englund HÅLLBARA STATSFINANSER Övertygande analys Långsiktig hållbarhet => mål för statens finansiella nettoförmögenhet (på lång sikt) => mål för finansiellt

Läs mer

Finanspolitisk och ekonomisk samordning i EU. Lars Calmfors Finansutskottet 9/3-2011

Finanspolitisk och ekonomisk samordning i EU. Lars Calmfors Finansutskottet 9/3-2011 Finanspolitisk och ekonomisk samordning i EU Lars Calmfors Finansutskottet 9/3-2011 Varför samordning på EU-nivå? 1. Externaliteter i förhållande till andra länder - kapitalförluster för långivare - behov

Läs mer

Svensk finanspolitik 2013

Svensk finanspolitik 2013 Svensk finanspolitik 2013 Finanspolitiska rådets rapport Pressträff 15 maj, 2013 Rådets uppgift Rådets uppgift är att följa upp och bedöma måluppfyllelsen i finanspolitiken och i den ekonomiska politik

Läs mer

VECKOBREV v.20 maj-13

VECKOBREV v.20 maj-13 Veckan som gått 0 0,001 Makro 1000 Finansutskottet riktar viss kritik mot Riksbanken och menar att de hade kunnat bedriva en något mer expansiv politik de senaste åren. Utskottets utredning aktualiserar

Läs mer

VECKOBREV v.19 maj-13

VECKOBREV v.19 maj-13 Veckan som gått 0 0,001 Makro 1000 Under den händelsefattiga gånga veckan hölls ett G7-möte där det framkom att länderna inte fördömer den expansiva politiken som flera centralbanker bedriver. Japans ultralätta

Läs mer

Euro ja demokratia Bankunionen Ekonom Hanna Westman, Finlands Bank 1.11.2013

Euro ja demokratia Bankunionen Ekonom Hanna Westman, Finlands Bank 1.11.2013 Euro ja demokratia Bankunionen Ekonom Hanna Westman, Finlands Bank 1.11.2013 Finanskrisens händelser dramatiska, men var de aldrig tidigare skådade? We came very, very close to a global financial meltdown

Läs mer

Navision On Target. Rätt sak, i tid, till budgeterad kostnad

Navision On Target. Rätt sak, i tid, till budgeterad kostnad Navision On Target Rätt sak, i tid, till budgeterad kostnad Navision On Target Det ska inte hänga på dagsformen om ett projekt blir en framgång eller inte. På Navision använder vi oss av vår egen metodik

Läs mer

SOCIALDEMOKRATERNAS EKONOMISKA SEMINARIUM

SOCIALDEMOKRATERNAS EKONOMISKA SEMINARIUM SOCIALDEMOKRATERNAS EKONOMISKA SEMINARIUM God tillväxt, men negativ ränta och hög arbetslöshet vad kan och bör finanspolitiken göra i dagens makroekonomiska läge? SOCIALDEMOKRATERNAS EKONOMISKA SEMINARIUM

Läs mer

Hägringar. Jobbskaparna och jobbkaparna. Det ekonomiska läget Svenskt Näringsliv September 2009

Hägringar. Jobbskaparna och jobbkaparna. Det ekonomiska läget Svenskt Näringsliv September 2009 Hägringar Jobbskaparna och jobbkaparna Det ekonomiska läget Svenskt Näringsliv September 2009 Det ekonomiska läget Svenskt Näringsliv Mars 2010 Konsoliderad bruttoskuld, andel av BNP 140 120 100 80 60

Läs mer

BNP-tillväxten i USA Heldragen linje = historiskt genomsnitt från 1980 till kv 3 2006 Procent

BNP-tillväxten i USA Heldragen linje = historiskt genomsnitt från 1980 till kv 3 2006 Procent Bild 1 8 BNP-tillväxten i USA Heldragen linje = historiskt genomsnitt från 198 till kv 3 26 Procent 6 4 2-2 2 21 22 23 24 25 26 Kvartal och säsongrensade värden uppräknat till årstakt Källa: EcoWin Bild

Läs mer

Investera för framtiden Budgetpropositionen för 2013

Investera för framtiden Budgetpropositionen för 2013 Investera för framtiden Budgetpropositionen för 2013 Statssekreterare Hans Lindblad Det ekonomiska läget Fortsatt bekymmersamt läge i Europa ECB tillför likviditet Frånvaro av tydliga långsiktiga lösningar

Läs mer

Anna Kinberg Batra. Ordförande i riksdagens finansutskott, gruppledare Moderaterna

Anna Kinberg Batra. Ordförande i riksdagens finansutskott, gruppledare Moderaterna Anna Kinberg Batra Ordförande i riksdagens finansutskott, gruppledare Moderaterna Viktigast för ett ökat sparande - Stabila offentliga finanser - Stabilt finansiellt system - Fler i arbete - Mer pengar

Läs mer

Månadsrapport januari 2013

Månadsrapport januari 2013 Månadsrapport januari 2013 Våra analytiker beskriver rådande marknadsläge och prognoser för kommande månad. I rapporten får du också förslag på placeringar samt fördelning mellan aktier och räntor. Fördelning

Läs mer

Månatliga växelkurser för Sverige 1913 2006

Månatliga växelkurser för Sverige 1913 2006 Jan Bohlin Ekonomisk-historiska institutionen Handelshögskolan Göteborgs universitet Box 720 405 30 Göteborg Sverige E-post: Jan.Bohlin@econhist.gu.se Månatliga växelkurser för Sverige 1913 2006 1. Källor

Läs mer

Ekonomi. Makroekonomi. Makroekonomi. Plan för makroekonomi. Ekonomi hur man allokerar knappa resurser. Lär Lätt! Makroekonomi Kap 1-5, 7, 9

Ekonomi. Makroekonomi. Makroekonomi. Plan för makroekonomi. Ekonomi hur man allokerar knappa resurser. Lär Lätt! Makroekonomi Kap 1-5, 7, 9 Makroekonomi Lär Lätt! Makroekonomi Kap 1-5, 7, 9 Ekonomi Ekonomi hur man allokerar knappa resurser Mikroekonomi studerar individer och företag (enskilda individer) Makroekonomi studerar aggregerade variabler

Läs mer

Portföljförvaltning Försäkring

Portföljförvaltning Försäkring Portföljförvaltning Försäkring Förvaltarkommentar november 2012 Innehåll: Trender och Makroekonomi Analys ränteutveckling Portföljutveckling november Portföljutveckling i år Konkurrentjämförelse Portföljförvaltare

Läs mer

Inledning om penningpolitiken

Inledning om penningpolitiken Inledning om penningpolitiken Riksdagens finansutskott 18 november 214 Riksbankschef Stefan Ingves Dagens presentation Var kommer vi ifrån? Inflationen är låg i Sverige I euroområdet är både tillväxten

Läs mer

Den aktuella penningpolitiken och det ekonomiska läget

Den aktuella penningpolitiken och det ekonomiska läget Den aktuella penningpolitiken och det ekonomiska läget SNS 21 augusti 2015 Förste vice riksbankschef Kerstin af Jochnick Huvudbudskap Svensk ekonomi utvecklas positivt - expansiv penningpolitik stödjer

Läs mer

Carnegie Investment Bank AB MAKRO SOMMAREN & TURBULENSEN

Carnegie Investment Bank AB MAKRO SOMMAREN & TURBULENSEN Carnegie Investment Bank AB MAKRO SOMMAREN & TURBULENSEN BÖRSERNA SKAKAR Allmänt: Sensommarens börsturbulens har medfört att riskläget på marknaderna ökat och investerarsentimentet försämrats. Flera stora

Läs mer

Några lärdomar av tidigare finansiella kriser

Några lärdomar av tidigare finansiella kriser Några lärdomar av tidigare finansiella kriser KAPITEL 1 FÖRDJUPNING Hittills har den finansiella orons effekter på börskurser och r äntor på företagsobligationer varit mindre än vid tidigare liknande p

Läs mer

VECKOBREV v.17 apr-13

VECKOBREV v.17 apr-13 Veckan som gått 0 0,001 Makro 1000 Europakommissionens ordförande Barosso menar att Europa inte kan införa ytterligare åtstramande politik eftersom den möter allt större motstånd i flera länder. Eniro

Läs mer

EU Innovation Scoreboard resultat för Sverige och Västsverige

EU Innovation Scoreboard resultat för Sverige och Västsverige Rapport 2015:4 EU Innovation Scoreboard resultat för Sverige och Västsverige Varje år tar EU-kommissionen fram en rapport som mäter EU-ländernas forsknings och innovationsförmåga (Innovation Union Scoreboard).

Läs mer

Makrokommentar. November 2013

Makrokommentar. November 2013 Makrokommentar November 2013 Fortsatt positivt på marknaderna Aktiemarknaderna fortsatte uppåt i november. 2013 ser därmed ut att kunna bli ett riktigt bra år för aktieinvesterare världen över. De nordiska

Läs mer

VECKOBREV v.13 mar-14

VECKOBREV v.13 mar-14 Veckan som gått 0 0,001 Makro I söndags träffades USA och Rysslands utrikesministrar i Paris, ingen uppgörelse nåddes men båda underströk att de tror på en diplomatisk lösning. John Kerry framhöll att

Läs mer

Sammanfattning. Diagram 1 Barometerindikatorn och BNP

Sammanfattning. Diagram 1 Barometerindikatorn och BNP 7 Sammanfattning BNP-tillväxten i Sverige var tillfälligt stark under tredje kvartalet. Den europeiska skuldkrisen sätter tydliga avtryck i efterfrågetillväxten och konjunkturen vänder nu ner med stigande

Läs mer

Inkvarteringsstatistik för hotell 2011

Inkvarteringsstatistik för hotell 2011 Christina Lindström, biträdande statistiker Tel. 018-25491 Turism 2011:13 12.01.2012 Inkvarteringsstatistik för hotell 2011 Hotellövernattningarna ökade under året Totala antalet övernattningar för alla

Läs mer

Löner och arbetskraftskostnader i Sveriges konkurrentländer

Löner och arbetskraftskostnader i Sveriges konkurrentländer 1 Löner och arbetskraftskostnader i Sveriges konkurrentländer Av Bo Enegren Maj 2013 Tysk arbetsmarknad tillbaka efter finanskrisen Arbetsmarknaden i Tyskland fortsätter att hålla emot väl och under 2012

Läs mer

VECKOBREV v.41 okt-14

VECKOBREV v.41 okt-14 0 0,001 Makro Veckan som gått Bankföreningen har kommit med en amorteringsrekommendation för bolån för att uppnå en sund amorteringskultur. 1000 Föreningen rekommenderar att alla nya lån med en belåningsgrad

Läs mer

VECKOBREV v.36 sep-15

VECKOBREV v.36 sep-15 0 0,001 Makro Riksbanken meddelade att reporäntan lämnas oförändrad på -0,35 procent. Sedan det senaste beslutet i juli är revideringarna i Riksbankens konjunkturs- och inflationsprognoser små varför direktionen

Läs mer

Eurokrisen. Lars Calmfors Hässleholms Tekniska Skola 16 april, 2012

Eurokrisen. Lars Calmfors Hässleholms Tekniska Skola 16 april, 2012 Eurokrisen Lars Calmfors Hässleholms Tekniska Skola 16 april, 2012 Bakgrund Euron infördes elektroniskt som gemensam valuta 1999 Euron infördes fysiskt 2002 Ursprungligen 11 länder: Tyskland, Frankrike,

Läs mer

13 JULI, 2 0 1 5: MAKRO & MARKNAD FRÅN GREKLAND TILL ÅTERHÄMTNING

13 JULI, 2 0 1 5: MAKRO & MARKNAD FRÅN GREKLAND TILL ÅTERHÄMTNING 13 JULI, 2 0 1 5: MAKRO & MARKNAD FRÅN GREKLAND TILL ÅTERHÄMTNING Starten på sommaren blev inte så behaglig. Greklandsoron intensifierades då landet i början av juni fick anstånd med en återbetalning till

Läs mer

VECKOBREV v.24 jun-15

VECKOBREV v.24 jun-15 0 0,001 Makro Veckan En grekisk som konkurs gått kommer allt närmre efter att söndagens förhandling avbröts efter endast 45 minuter eftersom det förslag Grekland lade fram inte innehöll de ändringar av

Läs mer

VECKOBREV v.22 maj-15

VECKOBREV v.22 maj-15 0 0,001 Makro Veckan Nyhetsflödet som gått under veckan handlade som vanligt mycket om Grekland. Nu på fredag ska Grekland betala tillbaka 300 miljoner euro till IMF men IMF har gett Aten en möjlighet

Läs mer

Bolagspresentation. 16-17 april 2009. Disclaimer

Bolagspresentation. 16-17 april 2009. Disclaimer Bolagspresentation 16-17 april 2009 Disclaimer The information in this presentation has been obtained from, and any opinions herein are based upon, sources believed reliable, but Artimplant makes no representation

Läs mer

MER KVAR AV LÖNEN LÅNGSIKTIGT ANSVAR FÖR JOBBEN

MER KVAR AV LÖNEN LÅNGSIKTIGT ANSVAR FÖR JOBBEN MER LÅNGSIKTIGT ANSVAR FÖR JOBBEN I höstens budget vill Moderaterna genomföra ytterligare skattelättnader för dem som jobbar, sänkt skatt för pensionärer och en höjning av den nedre brytpunkten för statlig

Läs mer

Penningpolitiska överväganden i en ovanlig tid

Penningpolitiska överväganden i en ovanlig tid Penningpolitiska överväganden i en ovanlig tid Business Arena 17 september 2015 Vice riksbankschef Martin Flodén Miljarder kronor Minusränta och tillgångsköp Mycket låg reporänta Köp av statsobligationer

Läs mer

VECKOBREV v.37 sep-15

VECKOBREV v.37 sep-15 0 0,001 Makro Inflationsmålet vara eller icke vara diskuteras allt mer frekvent och på DI-debatt ger vice riksbankscheferna Martin Flodén och Per Jansson svar på tal. Kritikerna menar att Riksbanken jagar

Läs mer

Omräkningskurser som skall tillämpas vid fastställande av tullvärdet år 2008

Omräkningskurser som skall tillämpas vid fastställande av tullvärdet år 2008 Omräkningskurser som skall tillämpas vid fastställande av tullvärdet år 2008 december 2008, ändring fr.o.m. 3.12.2008, ändring fr.o.m. 10.12.2008, ändring fr.o.m. 24.12.2008, ändring fr.o.m. 31.12.2008

Läs mer

Den inhemska ekonomin är akilleshälen

Den inhemska ekonomin är akilleshälen Swedbank Östersjöanalys Nr 22 21 December Ryssland Den inhemska ekonomin är akilleshälen Den senaste tidens ekonomiska utveckling i Ryssland har varit positiv. Återhämtningen i energipriserna har stabiliserat

Läs mer

Är hushållens skulder ett problem?

Är hushållens skulder ett problem? Är hushållens skulder ett problem? Alexandra Leonhard alexandra.leonhard@boverket.se Vad gör Boverket och f.d. BKN? BKN:s uppdrag: Kreditgarantier Förvärvsgarantier Hyresgarantier Stöd till kommuner Analyser:

Läs mer

Klimatpolitikens utmaningar

Klimatpolitikens utmaningar MILJÖEKONOMI 4 februari 2011 Klimatpolitikens utmaningar Eva Samakovlis MILJÖEKONOMI 4 februari 2011 Innehåll Inledning Globala miljöproblem kräver globala lösningar Renodla koldioxid- och energiskatterna

Läs mer