OM DROGER Alkohol Narkotika Dopning Tobak

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "OM DROGER Alkohol Narkotika Dopning Tobak"

Transkript

1 OM DROGER Alkohol Narkotika Dopning Tobak En handbok till dig som förälder 1 1

2 Förord Alla vi som är vuxna måste hjälpas åt för att påverka ungdomarnas attityder och värderingar till droger. Som förälder har du ett särskilt ansvar för dina barns vanor och beteenden. Den viktigaste utgångspunkten är naturligtvis att du har en bra och nära relation till ditt barn. Men det är också viktigt att du som förälder kan samtala med ditt barn om deras åsikter och möta barnet med fakta och argument. Denna folder har sammanställts för att öka dina kunskaper om droger 1 och ge dig redskap att handla i tid. Studier visar att ungdomars attityd till droger har förändrats de senaste åren. Detta beror på en ökad tillgång till droger men också på att ungdomar genom media påverkas av drogliberala krafter. Alkoholdebuten sker ibland redan i årsåldern och vi vet genom forskning att barn som blir bjudna på alkohol hemma, dricker mer än de som har föräldrar med ett restriktivt förhållningssätt. Om du är orolig eller misstänker att ditt barn visar intresse för droger kan du få stöd från din kommun. I slutet av foldern finns telefonnummer dit du kan vända dig med dina frågor. Med vänliga hälsningar Gruppen för samverkan mot droger (SMD) Med droger avses tobak, alkohol, narkotika, dopingpreparat, läkemedel (icke medicinskt betingat bruk) inandning av gaser från kemiska preparat i berusningssyfte samt övriga medel som intas i berusningssyfte började kommunerna i Nordöstra Skåne samverka för att förstärka det drogförebyggande arbetet i en gemensam samverkansgrupp kallad SMD. Numera ingår följande kommuner: Bromölla, Hässleholm, Hörby, Kristianstad, Osby och Östra Göinge.

3 Som förälder har du ett särskilt ansvar Att ungdomar dricker är förmodligen ingen överraskning. Vägen till vuxenvärlden kantas av nyfikenhet och att testa nya upplevelser t ex uteliv och fester. Det kan innebära att ungdomar utsätts för faror. Risken att själv utsättas eller att utsätta någon annan för misshandel, sexuella övergrepp, överfall och andra brott, är mycket större vid alkoholpåverkan. De flesta ungdomar som provar narkotika för första gången gör det när de har druckit alkohol Vi vet att tillgången till alkohol och narkotika är stor i våra kommuner och att de flesta barn kommer i kontakt med droger under sin tonårstid. Vår målsättning är att alla ska växa upp under trygga förhållanden och då behövs du som förälder. En god relation mellan dig och ditt barn är en förutsättning för en bra tonårsperiod. Hur får ungdomar tag på alkohol och andra droger? Undersökningar visar att föräldrars förhållningssätt till alkohol och tobak har stor betydelse för barnens konsumtion. Trots att det enligt alkohollagen är förbjudet köper många föräldrar ut öl, vin eller annan alkohol till sina ungdomar. På senare år har den illegala alkoholförsäljningen ökat dramatiskt. Med ett telefonsamtal eller sms får ungdomar direktleveras till festen. Acceptera inte detta. Ta ställning till i vilken omfattning föräldrar eller andra positiva förebilder ska närvara vid era barns fester. Misstänker eller ser du illegal försäljning, ta kontakt med polisen. Tull och polis arbetar intensivt men är beroende av att få in tips från allmänheten för att sätta fast langarna. Även narkotika är lätt att få tag på, det visar den lokala drogvaneundersökningen. Försäljning sker ofta inomhus i lägenheter men kan också förekomma på gatan, på krogen eller i vissa fall vid skolan. Många finansierar sitt eget missbruk genom att sälja narkotika till andra. Försök ha en öppen dialog med ditt barn. 3

4 Vi vill ge dig några råd Prata med ditt barn och förklara varför du bryr dig Sätt tydliga gränser för vad du accepterar och inte accepterar Försök att ge mer beröm och mindre kritik det får ditt barn att växa Lyft de positiva aspekterna med att inte röka och dricka Bjud inte på alkohol hemma och köp inte ut Ta dig tid att utforska populära ungdomssidor på Internet, gärna tillsammans med ditt barn Lär känna ditt barns kompisars föräldrar och kom gärna överens om vilka regler som ska gälla Var tillsammans med ditt barn, gör roliga saker Tobak Nio av tio rökare börjar före 18 års ålder ibland när de är bara år. Ingen börjar röka på grund av nikotinbehov. Att röka är en fråga om livsstil, att känna sig häftig. Nikotin är nästan alltid den första drogen som barn kommer i kontakt med. Drogvaneundersökningen från 2009 (DVU) visar att debutåldern för rökning för pojkar ligger på drygt 12 år och för flickor på 13 år i Skånes kommuner. I Skåne uppger ca 30 procent av flickorna respektive 25 procent av pojkarna i åk nio att de röker. 3 Pojkar snusar fortfarande i större utsträckning än flickor. I DVU 2009 framkommer att andelen pojkar i åk nio som snusar uppgår till 17 procent. Motsvarande siffra för flickor är 3 procent. Vattenpipa är en aktuell trend hur farligt är det? En vanlig föreställning är att rökning av vattenpipa inte är lika skadligt som vanlig tobaksrökning. Denna föreställning är ogrundad. Många tror att röken blir mindre farlig eftersom den passerar genom vatten. Men precis som annan tobak innehåller vattenpipans rök nikotin och många toxiner (giftiga ämnen) som vi sedan tidigare vet orsakar lungcancer, hjärtsjukdomar och andra problem. Rökning av vattenpipa pågår ofta under en längre tid. En cigarett varar ungefär 5-7 minuter och under denna tid tar rökaren ungefär 8-12 bloss. En vattenpipa röks under ca minuter under vilken rökaren i genomsnitt tar bloss. Den som röker vattenpipa inandas alltså mer rök under ett tillfälle än vad en cigarettrökare gör. Röken upplevs mildare men är inte mindre skadlig än annan rök. Är jag trovärdig om jag som förälder röker men förbjuder mitt barn att röka? Att härma vuxna tillhör barns utveckling. Men barn lär sig också genom att föräldrar pratar och förklarar för dem vad föräldrarna tycker i olika frågor. Att föräldrar sätter tydliga gränser och inte tillåter sitt barn att röka betyder mycket även om du som förälder själv röker. 3 Uppgifterna är hämtade från lokala drogvaneundersökningen Kontakta drogförebyggande samordnare i din kommun för ytterligare information. 4

5 Sambandet mellan föräldrars förhållningssätt och barns rökning ser ut så här: 17% av barnen röker när föräldrarna förbjuder sitt barn att röka och inte röker själva. 71% av barnen röker när föräldrarna tillåter sitt barn att röka och röker själva. Källa: Dvu 2007 Varför ska ditt barn avhålla sig från att börja röka? Sambandet mellan rökning och skadliga effekter på hälsan är allmänt känt. Nästan alla som röker och snusar ångrar i vuxen ålder att de en gång började eftersom det oftast är svårt att sluta. Riskerna är bekanta även för tonåringar men de tänker vanligtvis mer på det som händer här och nu. Påpeka därför gärna att rökning kan leda till gula tänder, ofräsch andedräkt, åldrad och rynkig hy samt dålig kondition. Dessutom får den som inte röker mer kvar av månadspengen. För att motverka att ungdomar börjar röka före 18 års ålder är det enligt tobakslagen förbjudet att sälja tobak till ungdomar under 18 år. Avstår man från att prova tobak är det dessutom lättare att undvika andra drogfrestelser. För många som har gått vidare till andra droger har cigaretter varit inkörsporten. Alkohol Alkohol är den vanligaste drogen bland ungdomar. Debutåldern för första berusningstillfället är i Skåne i årskurs nio för pojkar ca 13,5 år och för flickor 14 år. I åk 9 svarar 49 procent av pojkarna och 53 procent av flickorna att de har varit berusade någon gång under senaste halvåret 4. Glädjande siffror från CAN, Centralförbundet för Alkohol- och Narkotikaupplysningen, visar dock att andelen ungdomar som väljer att inte dricka alls blir fler. Tyvärr visar samma studier att de ungdomar som dricker alkohol konsumerar mer än tidigare. Att det finns ungdomar som dricker mycket och ofta är naturligtvis oroande, dessa ungdomar utsätter sig för stora risker. En annan oroande utveckling är att flickor dricker lika mycket som pojkar. Eftersom flickor tål alkohol sämre än pojkar kan konsekvenserna för en ung tjej som dricker stora mängder alkohol bli större. På senare år har t ex andelen tjejer som tas om hand pga av akut alkoholförgiftning ökat. Tillgänglighet och föräldrars inställning är de viktigaste orsakerna till ungdomars dryckesvanor. De nya införselkvoterna tillåter vuxna att föra in i stort sett obegränsat med alkohol. Detta medför att ungdomar lätt får tag på alkohol, dels via illegal försäljning, dels genom föräldrar som köper ut och dels från föräldrarnas lager. Vet du på rak arm hur mycket alkohol du har hemma? Risken att prova andra droger ökar när man är berusad. Man vet också att ungdomar som börjar dricka tidigt löper större risk att senare få alkoholproblem. Forskning visar att barn till föräldrar som bjuder på alkohol hemma är mer benägna att använda både alkohol och narkotika, se diagram. 4 DVU

6 Diagrammet visar att femtonåringar som blir bjudna på alkohol hemma berusar sig i högre utsträckning, jämfört med dem som inte blir bjudna. Andel ungdomar som dricker sig berusade 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 41% Blir aldrig bjuden på alkohol hemma 53% Får smaka ur föräldrarnas glas 70% Får ett eget glas att dricka ur 77% Får hälla upp själv Blir aldrig bjuden på alkohol hemma Får smaka ur föräldrarnas glas Får ett eget glas att dricka ur Får hälla upp själv Källa: DVU 2007 I Sverige måste man vara 18 år för att köpa alkohol på krogen men 20 år för att kunna handla på systembolaget. Varför har vi olika åldersgränser? Genom att ha 20-årsgräns på systembolaget och 18-årsgräns på krogen strävar man efter att begränsa ungdomars alkoholkonsumtion. Att köpa alkohol på krogen är dyrare än att handla på systemet och vi vet att bl a priset påverkar hur mycket alkohol vi dricker. På krogen säljs och konsumeras alkohol dessutom under kontrollerade former och servering får inte ske till påtagligt berusade personer. Vi vet att det är medicinskt skadligt att dricka alkohol medan kroppen växer och utvecklas. De argumenten biter inte alltid på tonåringar. Hur förklarar jag riskerna med att dricka alkohol? När människan dricker alkohol påverkas kropp och psyke. Självkontroll och förmåga att hantera känslor försämras. Den som dricker börjar ta risker, tappar omdömet och gör många gånger bort sig. Riskerna för att råka illa ut och utsättas för brott eller skada sig är mycket större när man är alkoholpåverkad. Att ha oskyddat sex eller råka i bråk med kompisen, pojkeller flickvännen är också vanligare i berusat tillstånd. Medan kroppen växer och utvecklas är det inte bra att dricka alkohol. Oftast är hjärnan helt färdigtutvecklad först i 20-årsåldern. Om vi dricker alkohol innan hjärnan har växt färdigt är risken större att den tar skada eftersom cellerna fortfarande är under utveckling. När människan har vuxit färdigt tål kroppen alkohol lite bättre. Hur mycket alkohol vi tål varierar dock från person till person beroende på t ex kön, ålder, kroppsstorlek och hur mycket vi har ätit och sovit innan vi börjar dricka. Ett annat problem kan vara att ungdomar i onyktert tillstånd lär sig en massa saker som de sedan känner sig osäkra på i nyktert tillstånd t ex att ta kontakt med tjejer/killar, träffa nya 6

7 människor, dansa mm. Att inte minnas vad man har gjort, hur man har betett sig, vad man har sagt osv skapar många gånger ångest och oro dagen efter. Idag finns det också risk att pinsamma eller kränkande bilder publiceras på Internet utan att ungdomar vet om det. Det finns säkert olika skäl till varför ungdomar dricker men vi vet att många dricker med målet att bli berusade. Ifrågasätt varför din son, dotter eller deras kompisar vill dricka alkohol? Hur vill de uppfattas när de är på fest - fräscha och nyktra eller fulla och jobbiga? Vilka fördelar och nackdelar tror din tonåring att det finns med alkohol? Vilken roll spelar trender, grupptryck och kamrater? Samtala med din tonåring och lyssna på hur han eller hon resonerar kring alkohol och andra droger. Sätt tydliga gränser och förklara varför. Narkotika Sedan gränserna till Europa öppnades har tillgången till narkotika ökat, även i Skånes kommuner. DVU 2009 visar att 25 procent av Skånes elever i åk nio säger sig haft möjlighet att prova narkotika. Utöver lokala langare har Internet blivit en ny marknadsplats för droger. Vill du ha mer information kontakta socialförvaltningen i din kommun. Bland elever i årskurs 9 i Skåne har 11 procent av pojkarna och 8 procent av flickorna provat narkotika. Cannabis är den vanligaste narkotikaklassade drogen bland ungdomar. Att minska tillgången på droger är ett ansvar för tull och polis. Ditt ansvar som förälder är att stärka ditt barn så att han eller hon vill och vågar säga nej till droger. De vanligaste svaren om man frågar ungdomar varför de testat narkotika eller varför de skulle vilja testa är: att man har kompisar som har testat och säger att det är bra att man har sett något på TV och vill testa själv att alla andra tar något och man hänger på själv - grupptryck att man inte bestämt att man ska tacka nej den dagen man blir bjuden att man är berusad att det är förbjudet - det är spännande att göra sådant man inte får att det blir lättare och lättare att få tag på att man mår dåligt, känner sig deprimerad eller för att orka med alla krav Nätdroger I dag behöver man inte längre känna någon som säljer droger eller gå ner på gatan eller stationen för att köpa droger. Det räcker med några musklick på datorn för att få droger direkt hem i brevlådan i ett paket märkt hobbyartiklar eller liknande. På nätet kan man köpa vanliga, kända droger som är narkotikaklassade och därmed olagliga men också nya droger som ännu inte klassats och därför är lagliga. Att en drog är laglig innebär inte att den är ofarlig. Ibland är det bara en liten molekyl i preparatets kemiska sammansättning som ändras. Detta gör att en ny drog, trots att den ger nästan samma effekter och skador som sin föregångare, inte är olaglig. Eftersom det hela tiden kommer nya preparat där man ändrat något i den kemiska sammansättningen hinner Läkemedelsverket, som är den myndighet som narkotikaklassar nya preparat, helt enkelt inte med. 7

8 Den 1 april 2011 trädde en ny lag i kraft som innebär att tull och polis kan beslagta nya preparat, som man kan anta är hälsofarliga och beroendeframkallande, i väntan på att de narkotikaklassas. Det finns ett stort antal hemsidor på nätet där man kan beställa droger men även få information om hur man använder de olika drogerna, hur hög dos man ska ta, vilka effekter man kan förvänta sig och hur man på bästa sätt undviker att bli upptäckt. Det står dessvärre sällan om de risker man utsätter sig för då man använder droger. I vissa fall kan det till och med innebära större fara att köpa s.k. lagliga droger eftersom många av dessa preparat är nya och ingen vet säkert hur hög dos man kan ta eller vilka effekter drogen ger. Ungdomarna kan i de här fallen likställas med försökskaniner och det finns ett flertal dödsfall i Sverige som kan härledas till nya nätdroger. Som förälder bör man vara uppmärksam kring detta, vara nyfiken och ställa frågor. Oftast räcker det med en känsla av att något inte står rätt till lita på den! Min dotter påstår att det är mer skadligt både för en själv och för andra att supa sig redlöst berusad än att röka cannabis någon gång då och då. Alkohol leder ofta till våld och brott men en person som röker hasch blir ofta lugn och dämpad. Stämmer det? Vilken drog som är farligast beror på vad man mäter. Ny forskning visar att cannabis ger kroniska hjärnskador. Alkohol och cannabis är olika preparat som påverkar psykiskt och fysiskt på olika sätt och ingen av dessa är ofarliga. Det är svårt att objektivt jämföra och säga att en skadeverkning är värre än en annan. De som hävdar att alkohol är farligare än cannabis brukar mena att det är fler människor som skadas eller dör av alkohol än av cannabis. Att fler skadas är inte så konstigt eftersom det är många fler i Sverige som dricker alkohol än som använder cannabis. Om fler rökte cannabis skulle även antalet skador och problem orsakade av cannabis öka eftersom cannabis påverkar hjärnan och psyket på en rad olika sätt. 8

9 Vidare skulle de som arbetar med missbruksproblematik inte beskriva cannabis som en harmlös drog. I stort sett alla som får behandling för sitt narkotikaberoende har börjat sitt droganvändande med cannabis. De första gångerna man provar ser man kanske inte någon direkt skada men så småningom skadas många av cannabisanvändning. Preparat Cannabis (hasch/marijuana) Cannabis är en växt ur vilken man framställer hasch och marijuana. Hasch är kåda som utvinns ur cannabisplantan. Marijuana är torkade växtdelar. Cannabis har varit känd som drog i över 2000 år och lika länge har man varit medveten om dess skadeverkningar på människans kognitiva förmåga (förmåga att tänka). De som missbrukar cannabis brukar beskriva positiva effekter som att de blir mer avslappnade. En del som provar cannabis upplever det väldigt negativt då de kan känna stark förvirring och stark ångest vilket gör att de aldrig använder drogen igen. Det finns även individer som upplever psykotiska episoder när de är påverkade av cannabis. Något som är värt att tänka på är att 99 % av de som provar cannabis för första gången är tonåringar. Tonåren är också den period i livet då cannabis är som mest skadligt eftersom kontinuerligt bruk leder till att drogen klart försämrar förmågan att lösa problem. Ny forskning visar att cannabis ger kroniska hjärnskador. Spice är en syntetisk (konstgjord) variant av cannabis. Denna var laglig till mitten av 2009 och såldes främst på internet. Den har fått ett starkt fäste i missbrukarkretsar eftersom den är svår att spåra vid drogtester. Ruset liknar det som upplevs av cannabis. Skadeverkningarna är de samma. Symtom: Vidgade pupiller, röda ögonvitor, hastig puls, torr mun, trötthet, hunger och sötsug. Sniffning Butangas finns bl. a. i cigarettändare. Vid inandning av gasen (även kallat boffning ) går den över till blodet och förhindrar syretransport till hjärnan. Detta gör att sniffaren upplever en kortvarig berusningseffekt. Man uppträder berusat, får hallucinationer och blir aggressiv. De som inandas butangas riskerar att dö av hjärtstillestånd redan vid första användningstillfället. Det kan medföra obotliga skador på lever, njurar och det centrala nervsystemet. Sniffning av andra preparat t.ex. bensin, lim etc, förekommer periodvis bland ungdomar. Symptom: Kan bl. a. vara rinnande näsa, hosta, irriterad hals, stark trötthet, ångest, sömnlöshet, frysningar, huvudvärk, retlighet och i allvarligare fall kramper. Om ni upptäcker att ert barn har sniffat uppsök sjukhus! 9

10 Ecstasy Ecstasy är en drog i tablettform som ger flera effekter. Grundverkan är som för amfetamin - kraftigt stimulerande. Användaren känner sig ofta som i en annan värld och blir mycket aktiv. Under rusets inverkan kan man t.ex. dansa flera timmar i sträck utan att känna trötthet. Detta har gjort den populär i discosammanhang, t.ex. på raveparty. Användande av ecstasy kan framkalla personlighetsförändringar. Missbrukaren kan känna sig som en sömngångare och löper ökad risk för självmord. Övriga psykiska skador omfattar bl.a. förvirringstillstånd (psykoser). Symptom: Pupillvidgning, trötthet, depression, ångest, muntorrhet, darrningar. Kroppstemperaturen förhöjs påtagligt. Amfetamin Amfetamin är en centralstimulerande och uppiggande drog som oftast förekommer som ett vitt pulver som dricks upplöst i vatten eller injiceras. Amfetamin kan ge hjärnskador och framkalla paranoia (ofta förföljelsemani). De som missbrukar amfetamin blir ofta kraftigt avmagrade på grund av näringsbrist. Överdos av amfetamin kan leda till hjärtinfarkt eller slaganfall. Symptom: Man blir hyperaktiv och upplever att man får ett gott självförtroende. Det ger förhöjt blodtryck, ökad puls, förstorade pupiller samt aptitlöshet och sömnproblem. Kokain Kokain framställs av kokabuskens blad och förekommer ofta i form av fint vitt, kristalliskt pulver. Kokain är ofta utblandat med inaktiva ämnen med samma utseende, eller med aktiva preparat, till exempel lokalbedövningsmedel eller andra centralstimulerande droger. 10

11 Kokain intas ofta genom att drogen andas in eller snusas genom näsan. Kokain kan också injiceras under huden eller i en ven, eller appliceras direkt på slemhinnorna i munnen, ändtarmen eller slidan. Crack är en speciell form av kokain. Det förekommer i form av grågula klumpar eller flingor. Crack intas genom rökning, exempelvis i vattenpipa. Kokainruset varar i upp till 40 minuter och ger i stort samma symptom som amfetaminbruk. Symptom: Större doser kokain kan medföra torr mun, feber, svettning, huvudvärk, otydlig syn och yrsel. Andra fysiska symptom är högre hjärtverksamhet, snabbare andning, högre kroppstemperatur, svettning och blekhet. Kokain kan orsaka kollaps och ytterst även dödsfall. Heroin Heroin förekommer vanligen som ett vitt eller brunaktigt pulver som upplöses i vatten och syra för injicering. Det kan också rökas eller sniffas. Vid rökning placeras heroinet på en bit aluminiumfolie och upphettas med hjälp av en tändare eller ett ljus. Bitar av folie eller bränd folie är därför en varningssignal man ska vara uppmärksam på. Hettan förvandlar heroinet till gas. Röken inandas genom ett rör eller genom att missbrukaren kupar händerna och suger in röken i lungorna. Heroinet kan även blandas med vanlig tobak. Effekterna är främst euforiskt tillstånd kicken vid injicering. Andra följder är bedövning, smärtstillande, välbefinnande, förvrängning av medvetandet och försämrad avståndsbedömning. Överdos kan leda till döden pga andningsförlamning. Symptom: Små pupiller, stirrande blick, förvirring, kontaktsvårigheter och sluddrigt tal. Hallucinogener LSD, meskalin, psilocybin och PCP är narkotika som kallas hallucinogener. De ger speciella effekter som liknar vissa förvirringstillstånd. De förvrider sinnesintrycken och framkallar hallucinationer. Hallucinogener brukar delas in i två huvudgrupper: naturliga (från svampar och andra växter, etc.) och syntetiska (framställda i laboratorier). På Internet kan man beställa svampar och växtdelar som kan ge olika form av rus. Preparaten skickas ofta hem via posten. Symptom: Förstorade pupiller, illamående, rodnad, ökad hjärtverksamhet, yrsel och frossbrytningar. 11

12 GHB GHB, gammahydroxibutyrat eller gammahydroxismörsyra. Det GHB som används för missbruk kan vara egentillverkat, köpt från annat land eller inhandlat via Internet. GHB är en klar och luktfri vätska som smakar salt. De som missbrukar preparatet förvarar vanligen GHB i PET-flaskor. En normaldos omfattar så mycket som ryms i en PET-flaskas skruvkork och det intas vanligen i blandning med annan dryck. Symptom: Vid intag av GHB - och framförallt i samband med samtidigt intag av andra droger som alkohol - övergår den eftersträvade euforieffekten i en successivt ökande grad av negativa effekter som illamående, kräkning, allvarliga andningsbesvär, krampanfall och koma. DXM DXM (dextrometorfan) är ett läkemedel som tidigare används i hostmedicin. DXM säljs sedan år 2000 inte i Sverige och klassas enligt lag som narkotika sedan juli Trots att DXM inte längre finns som godkänt läkemedel i Sverige saluförs ämnet på nätet med svenska konsumenter som målgrupp. För missbruk i russyfte används DMX nästan vitt kristallint pulver som är tämligen svårlöst i vatten. Ämnet sväljs som läkemedelslösning eller som hemgjord lösning i form av kapslar med pulver. DXM kan ge svåra psykiska biverkningar och dödsfall har inträffat även i Sverige. Symptom: Hastig puls, stora pupiller, förvirring, upphetsning och minskad andning. Större doser kan orsaka hallucinationer, kramper, kräkningar, klåda, andningsstillestånd, medvetslös och ytterst även dödsfall. Intag tillsammans med alkohol eller psykofarmaka ökar giftverkan och risken för dödsfall. Anabola steroider (Dopning) Anabola steroider används som prestationshöjande drog. I dag är dopning inget idrottsproblem utan ett samhällsproblem. Det har skett en kraftig ökning av antalet unga killar och tjejer som tränar på gym och som tar anabola steroider. Ungdomar riskerar att stanna i växten då tillväxtzonerna tillsluts. Symptom: Snabb viktökning, hudbristningar och tränings-, kost- och kroppsfixering. Anabola steroider kan ge svår acne och gör att kroppen ser uppblåst ut på grund av vätskesamling i musklerna. Anabola steroider ger aggressivitet, snabba svängningar i humöret och personlighetsförändringar. 12

13 Läkemedel Ungdomar experimenterar allt mer med olika former av läkemedel i berusningssyfte, ibland i samband med alkohol. Många vanliga mediciner som man använder mot ångest, oro, sömnsvårigheter och som skrivs ut på recept, innehåller Bensodiazepiner. Dessa är kraftigt beroendeframkallande och kan vara mycket farliga. Det är vanligt att ungdomar blandar dessa med sprit. Detta har visat sig kunna vara en dödlig kombination. Alkohol plus Rohypnol är en vanlig kombination, som man ofta ser i samband med våldsbrott. Även vanliga receptfria värktabletter kan ge livshotande skador om man inte följer föreskriven dos. Försök att ha en öppen dialog med ditt barn! 13

14 Om jag vill ha råd och stöd, vart vänder jag mig? Du kan få råd och stöd från personal i din kommun, de kan bl a göra drogtester. Bromölla kommun Ungdomssekreterare , Fritidsgården Tunnan , Skolkurator / Hässleholms kommun Fältgruppen Kristianstads kommun Fältgruppen / Ungdomsbasen Mottagningsgruppen på socialförvaltningen Ungdomsmottagningen BUP Kristianstad Osby kommun Socialkontorets reception Familjehuset Fritidsledare Osby / Fritidsledare Lönsboda / Östra Göinge kommun Elevhälsan Socialförvaltning, växel Hörby kommun Fältgruppen / Aktivitetshuset / Socialförvaltningen, expedition

15 Vid behov av polis ring: Numera har polisområdet i Skåne en gemensam sambandscentral. Du når därför din polis på orten genom numret ovan. Internetadresser med fakta om droger och föräldrastöd:

16 OM DROGER Alkohol Narkotika Doping Tobak 16 Hjälp ditt barn att välja rätt! 16

ATT ARBETA MED Alkohol och Narkotika i KLASSRUMMET

ATT ARBETA MED Alkohol och Narkotika i KLASSRUMMET ATT ARBETA MED Alkohol och Narkotika i KLASSRUMMET - ÖVNINGAR, TIPS OCH LÄNKAR Sammanställt av Maria Asklund, Kristianstads kommun Inledning Det här är ett kompendium till dig som är lärare eller annan

Läs mer

Alkohol Narkotika Doping Tobak

Alkohol Narkotika Doping Tobak Vad du som förälder/ vårdnadshavare vill veta om: Alkohol Narkotika Doping Tobak VI VÄRNAR OM VÅRA UNGA - VÄRMLANDS KOMMUNER I SAMARBETE Denna broschyr om ANDT, det vill säga Alkohol, Narkotika, Doping

Läs mer

Godkänd av: Ing-Marie Knutsson verksamhetschef Allmänmedicin. Giltighetstid: 2010-01-01 dock längst t o m 2012-12-31

Godkänd av: Ing-Marie Knutsson verksamhetschef Allmänmedicin. Giltighetstid: 2010-01-01 dock längst t o m 2012-12-31 Vårdprogram I :C:611(39) Handlingsguide för stöd åt gravida kvinnor och missbruk Barnhälsovården Barn- och ungdomsmedicin Kvinnosjukvården Mödrahälsovården Godkänd av: Ing-Marie Knutsson verksamhetschef

Läs mer

GHB två FoU-arbeten. genomförda av medarbetare som deltagit i cirklar vid FoU i Väst/GR. Flickor och GHB. En fältstudie

GHB två FoU-arbeten. genomförda av medarbetare som deltagit i cirklar vid FoU i Väst/GR. Flickor och GHB. En fältstudie genomförda av medarbetare som deltagit i cirklar vid FoU i Väst/GR GHB en kemisk drog. Varför väljer en viss grupp unga män GHB som sin huvuddrog? Kicki Persson Utdrag ur Man måste förmedla hopp och visa

Läs mer

Motiverande samtal och tobaksavvänjning med ungdomar

Motiverande samtal och tobaksavvänjning med ungdomar Motiverande samtal och tobaksavvänjning med ungdomar Handledning till tidningen Fimpa Nu! bli rök och snusfri Mathias Jansson, Matz Larsson & Margareta Pantzar Förord Den här skriften är en vägledning

Läs mer

Röker ditt barn? En handbok för dig som tror att ditt barn börjat röka

Röker ditt barn? En handbok för dig som tror att ditt barn börjat röka Röker ditt barn? En handbok för dig som tror att ditt barn börjat röka Mitt barn röker. Innehåll Mitt barn röker. 3 Vägen till att bli rökare 4 Steg 1 Förberedelse 5 Steg 2 Testning 6 Steg 3 Experimentering

Läs mer

Cannabis. påverkan. och. Thomas Lundqvist 2012

Cannabis. påverkan. och. Thomas Lundqvist 2012 Om Cannabis och påverkan 1 Thomas Lundqvist 2012 Författaren Thomas Lundqvist är leg. Psykolog och docent i psykologi. Han är verksam vid Rådgivningsbyrån i narkotikafrågor i Lund Psykiatri Skåne. Det

Läs mer

Om psykiska sjukdomar

Om psykiska sjukdomar Om psykiska sjukdomar Psykiska sjukdomar gör så att sättet att tänka och känna förändras och man upplever saker annorlunda än när man mår bra. Den som blir sjuk förändras i sitt sätt att vara. Man kan

Läs mer

Idéer om hur droganvändandet kan minska

Idéer om hur droganvändandet kan minska UMEÅ UNIVERSITET Institutionen för socialt arbete C-kurs i socialt arbete med inriktning mot missbruk Höstterminen 2003 Idéer om hur droganvändandet kan minska Handledare: Kerstin Kolam Författare: Nicklas

Läs mer

Vad är en prilla? En pilottestning av CANs nationella drogvaneenkät. Isabella Gripe, Pia Kvillemo & Siri Nyström

Vad är en prilla? En pilottestning av CANs nationella drogvaneenkät. Isabella Gripe, Pia Kvillemo & Siri Nyström Vad är en prilla? En pilottestning av CANs nationella drogvaneenkät Isabella Gripe, Pia Kvillemo & Siri Nyström Innehåll Inledning... 3 Bakgrund och syfte... 4 Metodbeskrivning... 5 Urval och genomförande...

Läs mer

Fimpa Nu! Vi hjälper dig ta ställning Så klarar du fällorna Så undviker du återfall. Allt du sparar Allt du vinner. bli rök- och snusfri

Fimpa Nu! Vi hjälper dig ta ställning Så klarar du fällorna Så undviker du återfall. Allt du sparar Allt du vinner. bli rök- och snusfri Fimpa Nu! bli rök- och snusfri Allt du sparar Allt du vinner Vi hjälper dig ta ställning Så klarar du fällorna Så undviker du återfall Hallå där du som röker eller snusar! Funderar du på att sluta? Klokt

Läs mer

Ung i Salem. Ungdomsgruppen. informerar

Ung i Salem. Ungdomsgruppen. informerar Ung i Salem & Ungdomsgruppen informerar 32 Att vara UNG i Salem 2006 bodde totalt 5 197 barn och ungdomar i åldrarna 0-24 år i Salems kommun. 2 910 barn i åldrarna 0-12 år och 2 287 ungdomar i åldrarna

Läs mer

SKAPA trygga IDRottSmILJÖER för barn och ungdomar

SKAPA trygga IDRottSmILJÖER för barn och ungdomar SKAPA trygga IDRottSmILJÖER för barn och ungdomar 2:a upplagan Innehåll Idrottens betydelse... 1 Idrotten och barnkonventionen... 2 Trygga idrottsmiljöer... 4 Definitioner... 5 Kränkande behandling...

Läs mer

CANs rapporteringssystem om droger (CRD)

CANs rapporteringssystem om droger (CRD) CAN Rapport 119 CANs rapporteringssystem om droger (CRD) Tendenser första halvåret 2009 Siri Nyström (red) CAN en kunskapsbank i drogfrågor CANs främsta uppgift är att tillhandahålla kunskap om alkohol,

Läs mer

Fimpa Nu! Vi hjälper dig ta ställning. Så undviker du återfall. Allt du vinner. bli rök- och snusfri

Fimpa Nu! Vi hjälper dig ta ställning. Så undviker du återfall. Allt du vinner. bli rök- och snusfri Fimpa Nu! bli rök- och snusfri Allt du sparar Allt du vinner Vi hjälper dig ta ställning Så klarar du fällorna Så undviker du återfall Hallå där du som röker eller snusar! Funderar du på att sluta? Klokt

Läs mer

Måste barn och unga bli sjuka för att få vård? - allvarliga hälsoproblem men gott om goda exempel på förebyggande arbete

Måste barn och unga bli sjuka för att få vård? - allvarliga hälsoproblem men gott om goda exempel på förebyggande arbete Måste barn och unga bli sjuka för att få vård? - allvarliga hälsoproblem men gott om goda exempel på förebyggande arbete av Rebecka Edgren Aldén och Ulrika Westerlund 2004-07-07 Innehåll Förord... 3 Kunskapen

Läs mer

SKAPA trygga IDRottSmILJÖER

SKAPA trygga IDRottSmILJÖER SKAPA trygga IDRottSmILJÖER för barn och ungdomar Innehåll Idrottens betydelse... 1 Idrotten och barnkonventionen... 2 Trygga idrottsmiljöer... 4 Definitioner... 5 Kränkande behandling... 5 Trakasserier...

Läs mer

Om sexuell exploatering och hur du kan hjälpa utsatta barn och unga

Om sexuell exploatering och hur du kan hjälpa utsatta barn och unga Om sexuell exploatering och hur du kan hjälpa utsatta barn och unga Men fråga mig bara är en vägledning som riktar sig till dig som jobbar med barn och unga. Här beskrivs vad sexuell exploatering är och

Läs mer

Kartläggningsrapport och förslag på inriktning för trygghets- och folkhälsoarbetet under 2014

Kartläggningsrapport och förslag på inriktning för trygghets- och folkhälsoarbetet under 2014 1 TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(2) Kommunledningsförvaltningen Johan Öhman, 0550-880 45 johan.ohman@kristinehamn.se Datum 2014-03-07 Kartläggningsrapport och förslag på inriktning för trygghets- och folkhälsoarbetet

Läs mer

Introduktion. och att det vid resor kan vara krångligt. Men med läkemedlet Metadon får man möjlighet att bygga upp sitt liv utan heroin.

Introduktion. och att det vid resor kan vara krångligt. Men med läkemedlet Metadon får man möjlighet att bygga upp sitt liv utan heroin. Metadonhandboken Metadonhandboken Harm Reduction Skadereducering har humanistisk värdegrund: Brukarens val att använda narkotika accepteras som en realitet. Inget moraliskt omdöme fälls, varken i syfte

Läs mer

Utbildning för scoutledare - deltagarmaterial. Trygga Möten

Utbildning för scoutledare - deltagarmaterial. Trygga Möten Utbildning för scoutledare - deltagarmaterial Trygga Möten Välkommen till kursen Trygga Möten! Trygga Möten är en obligatorisk kurs för alla som är ledare, för barn, och över 15 år. Även den som är invald

Läs mer

Otrygghet är att ha ett bultande hjärta

Otrygghet är att ha ett bultande hjärta Otrygghet är att ha ett bultande hjärta En undersökning om ungdomar som går i gymnasiesärskolan och deras upplevelser av mobbning, hot och våld. Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion

Läs mer

Men oj vad du har vuxit!

Men oj vad du har vuxit! Men oj vad du har vuxit! en informationsskrift om anabola androgena steroider Innehållsförteckning Förord...sid 3 Inledning...sid 4 Prepar at...sid 6 Symtom, tecken och biverkningar...sid 9 Länkar... sid

Läs mer

Dopning i samhället. Vad? Hur? Vem? Varför?

Dopning i samhället. Vad? Hur? Vem? Varför? Dopning i samhället Vad? Hur? Vem? Varför? Denna skrift ger en kort beskrivning av användningen av dopningsmedel i Sverige idag. Texten bygger i stora drag på rapporten Dopningen i Sverige en inventering

Läs mer

nr 2 2010 vårdguiden för Stockholms län en farlig trend Kryp i benen Ta hand om dıg ı sommar! Medicinska myter Där spriten går in

nr 2 2010 vårdguiden för Stockholms län en farlig trend Kryp i benen Ta hand om dıg ı sommar! Medicinska myter Där spriten går in vårdguiden nr 2 2010 för Stockholms län Vattenpipan en farlig trend Kryp i benen Ta hand om dıg ı sommar! Medicinska myter Där spriten går in Innehåll nr 2 2010 3 Notiser 4 Tema sommar 5 Konsten att bli

Läs mer

Nationell konferens om insatser mot cannabis

Nationell konferens om insatser mot cannabis Nationell konferens om insatser mot cannabis Dokumentation från konferens i Stockholm 28 29 november 2013 Anna Raninen, CAN, och Pi Högberg, Statens folkhälsoinstitut Inledning Nu vet vi verkligen mer!

Läs mer

Ungdomar som använder nätdroger vilka är de?

Ungdomar som använder nätdroger vilka är de? Ungdomar som använder nätdroger vilka är de? Empiriska analyser av skolelevers drogvanor med fokus på nätdroger CAN rapport 137 Håkan Leifman & Clara Henriksson Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning

Läs mer

Tillsammans. En handledning för en tobaksfri skola

Tillsammans. En handledning för en tobaksfri skola Tillsammans mot tobak En handledning för en tobaksfri skola 1 Inledning Tobak är ett av vår tids största folkhälsoproblem. Det här materialet handlar om hur vi, tillsammans, kan göra något åt det. Vi vänder

Läs mer

Vägen vidare TRYGGHET & HOPP

Vägen vidare TRYGGHET & HOPP Vägen vidare TRYGGHET & HOPP En handbok om att skapa kvinnojoursplats för våldsutsatt missbrukande kvinna framtagen av Vägen ut! kooperativen Förord Hoppet om ett annat liv att erbjuda alternativ det är

Läs mer