INFORMATION OM ALKOHOL & ANDRA DROGER

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "INFORMATION OM ALKOHOL & ANDRA DROGER WWW.HOGANAS.SE"

Transkript

1 INFORMATION OM ALKOHOL & ANDRA DROGER

2 FÖRORD Vi tillsammans; föräldrar, föreningsledare, fritidsledare, lärare, fältarbetare, närpoliser och andra vuxna i barnens närhet, måste hjälpas åt för att påverka och förändra ungdomarnas attityd till droger. För att lyckas krävs det att vi kan möta deras åsikter med fakta. För att öka kunskaperna om droger och dess effekter har denna folder sammanställts. Anledningen till att vi måste ta ett gemensamt krafttag är att en förändrad attityd märks bland ungdomar vad gäller droger. Alkoholdebuten sker ibland så tidigt som i årsåldern. Mellaneuropas liberala inställning till droger får alltmer fäste i Skandinavien, inte minst bland den yngre generationen. Om du skulle märka att ditt barn börjar visa ett förändrat beteende, finns det möjlighet att få tidig hjälp. I slutet av foldern finns telefonnummer dit du kan vända dig för att få hjälp eller ställa dina frågor. Ta kontakt med oss så kan vi hjälpas åt att komma till rätta med problemet. Du kan även ta direkt kontakt med kurator eller skolsköterska på ditt barns skola för att få stöd och hjälp. Med vänliga hälsningar: Gunilla och Janne, fältsekreterare i Höganäs kommun

3 INLEDNING GRUNDINSTÄLLNING Det är nödvändigt att föräldrar inte tillåter sina ungdomar att börja använda tobak, alkohol, narkotika och andra droger. En tidig upptäckt är nödvändig av två skäl: Det är lättare att få ungdomar att sluta att använda droger i början. Risken för att dra med sig kamrater/pojkvän/flickvän in i användandet av droger är alltid störst i början. ATT VARA FÖRÄLDER Att ungdomar dricker alkohol är inte direkt någon överraskning. På väg in i vuxenlivet är nyfikenheten stor för att testa nya upplevelser. Detta inbjuder till uteliv och fester, vilket är positivt, men som också kan innebära att det är lättare att komma i kontakt med droger. Även i Höganäs förekommer försäljning och langning av alkohol och narkotika. Vår målsättning är att alla har rätt att växa upp under trygga förhållanden. Vi kan inte ersätta dig som förälder. I det förebyggande arbetet är du oerhört viktig. Din uppmärksamhet som förälder kan innebära skillnaden mellan ett tidigt ingripande och ett långt gånget missbruk. Ungdomar under 18 år får inte dricka alkohol eller använda andra droger. På samma sätt som du en gång höll ett öga på att ditt lilla barn inte drack lösningsmedel, måste du hålla ett vakande öga efter tecken som tyder på att dina barn börjat använda droger. Konstigare än så är det inte. HUR UPPTÄCKER JAG ATT MITT BARN ANVÄNDER DROGER? Utgå från att det även kan gälla ditt barn Var vaken när ditt barn kommer hem Luktar han/hon alkohol, rök eller något annat konstigt? Beter han/hon sig annorlunda? Du kan ta kontakt med vårdcentralerna eller socialförvaltningen för att lämna urinprov. Om du som förälder misstänker att ditt barn använder droger, är det viktigt att ta kontakt med andra; föreningsledare, fritidsledare, kurator, lärare, fältarbetare, socialförvaltningen, områdespoliser och föräldrar till ditt barns kamrater. Tillsammans kan vi påverka och förändra ditt barns attityd till droger. Vid misstanke om drogberoende är det alltid bättre att fråga en gång för mycket än en gång för lite. Det är viktigt att barnen förstår, att du som förälder bryr dig. Frågvisheten har en förebyggande effekt.

4 FÖRÄNDRINGAR I BETEENDET Förändringar i beteendet kan vara ett normalt uttryck för pubertet. Nedanstående kännetecken är var för sig ganska vaga tecken. Det är därför viktigt att lägga samman såväl kroppsliga som beteendemässiga kännetecken för att få en total bild. Om du märker att ungdomen allt oftare kommer hem senare på kvällarna än förut, kan detta vara ett kännetecken. Skulle nu exempelvis "Patrik" komma hem klockan ett en lördagsnatt så innebär det inte att han ska mötas med konstaterandet: "Jasså, du har börjat knarka". Det är bättre att fråga var han har varit, med vem han har varit och vad han har gjort. Kräv ett ärligt svar och nöj dig inte med undanflykter och kontrollera att uppgifterna du får stämmer. Att fritidsintressena plötsligt upphör kan vara ett kännetecken, men det behöver inte betyda att personen börjat använda droger. Det kan vara så att andra intressen tagit över. Men även denna iakttagelse ska bifoga den totala bilden. Oftast är det så, att ungdomar som missbrukar droger dras till varandra. Om nu ditt barn helt plötsligt byter kamratgrupp och dras till kretsar där ungdomar använder droger kan även detta vara anledning till oro. Kläder, musik, smycken och knappar/märken kan också vara kännetecken. Det finns idag en såkallad "flumkultur som bland annat inbegriper en viss klädstil, musikstil, smycken och knappar/märken. Om ungdomen "byter stil och bär sådana smycken eller knappar/märken är det anledning att vara uppmärksam. Det är viktigt att klargöra att sådana smycken och knappar står för en liberal syn på droger. Även ekonomin kan vara ett kännetecken som ska observeras. Det är vanligt att ungdomar ofta har skulder till sina kamraterna. Vi användning av droger är det svårt att få pengarna att räcka till. Finansiering av droginköp kan ske genom att sälja sina egna kläder, sportartiklar, skivor, musikinstrument och börjar snatta både hemma och borta. Skolk är ett viktigt kännetecken. Det betyder inte att alla som skolkar använder droger, men ofta är det så att om personen börjar med droger, börjar personen också skolka. Övriga kännetecken är trötthet, slöhet, ångest, dåligt självförtroende, sömnproblem, likgiltighet, glömska och kraftiga svängningar i humöret, liksom försämrade skolresultat.

5 INFORMATION OM OLIKA DROGER TOBAK Nikotin är nästan alltid den första drogen som barn kommer i kontakt med. Många provar cigaretter och/eller snus redan i 9-10-årsåldern. Flera blir i tidig ålder vanerökare. Flertalet snusare röker också. Beroendet etableras snabbt. Ju tidigare kroppen tillförs nikotin, desto snabbare uppstår beroendet. Nikotinvanan är i tonåren inte bara ett hälsoproblem i sig själv. Det finns också en mycket kraftig koppling mellan tobaksbruk och bruk av andra droger. Att avstå från att prova tobak gör det lättare och mera självklart att avstå från andra drogfrestelser. Rökning ger dålig blodcirkulation, ökad puls och kalla fingrar. Det kan leda till lungcancer och hjärt- och kärlsjukdomar. Snus kan leda till andra former av cancer och har i övrigt samma risker som rökning. ALKOHOL Alkohol är den förhållandevis vanligaste drogen bland ungdomar. De berusar sig genom att dricka folköl, cider, starköl, vin eller sprit. Äldre syskon och kamrater, ganska ofta också föräldrar, "köper ut" åt ungdomar under 20 år eller bjuder på alkohol, vilket kan ge böter eller fängelse upp till 4 år. Smuggelsprit och hembränt är också ett stort problem. Risken att prova andra droger ökar när man är berusad. Forskning visar också att barn till föräldrar som bjuder på alkohol hemma är mer benägna att använda både alkohol och narkotika. Den som är alkoholpåverkad utsätter sig för större risker än den som är nykter. Det gör att den till exempel lättare kan hamna i bråk eller bli utsatt för övergrepp. Symptom: Alkohol gör att man sluddrar, luktar, reagerar långsamt, snubblar och får tunnelseende. Dagen efter har den som druckit ofta "baksmälla det vill säga mår illa, saknar aptit, har huvudvärk och är lättretlig. Hjärnan blir bedövad av alkohol, slemhinnorna i magen och munnen kan skadas. Alkohol kan framkalla magsår, skrumplever samt orsaka att bukspottskörteln skadas. Riskerna för alkoholskador är större ju tidigare alkoholdebuten sker.

6 CANNABIS (HASCH/MARIJUANA) Cannabis sativa är det latinska namnet på en växt som utvinner marijuana och hasch. Rökning av hasch och marijuana ger ett aktivt rus på cirka fyra timmar och gör att personen känner sig upprymd och avslappnad, personen blir pratsam, fnittrig, beter sig förvirrat och har svårt för att hålla tråden i ett samtal. Hasch kan också framkalla depressioner. Haschrökning kan ge psykiska sjukdomar och är personlighetsförändrande. Det gör att personen blir apatisk och socialt avskärmad. Det kan framkalla cancer i luftvägarna och i lungorna. Unga missbrukare kan såväl fysiskt som psykiskt stanna utvecklingsmässigt i puberteten. Hasch innehåller cannabinoiden THC som är fettlöslig, vilket innebär att den kan lagras i kroppens fettvävnader i upp till flera veckor beroende på hur mycket och ofta personen rökt. Symptom: Vidgade pupiller, röda ögonvitor, hastig puls, torr mun, trötthet, hunger och godissug. SPICE Spice är en drog som framställs hemma genom att man beställer hem den syntetiska cannabinoiden i pulverform och därefter tillsätter aceton. I den klara lösningen blötlägger man sedan örten man känner för, en del blötlägger tobak. I pulverform är Spice mer eller mindre luktlöst. När den applicerats på en ört kan den lukta lite kemiskt. Pulvret är ofta gråaktigt men det finns även vitt pulver. Den färdiga drogen ser ofta ut lite som te. Detta rullas i cigarettpapper och röks. Missbrukare av Spice är ofta i åldern år och är ofta väldigt drogliberala. De är ofta mer experimentella än missbrukare av andra droger. Detta innebär att de har en större risk att hamna i ett blandmissbruk med andra droger. Drogen är ofta ansedd av missbrukare som oberäknelig och att ruset är hårdare och mer kemisk än vanlig cannabis. Det är vanligare med snedtändningar på Spice än cannabis. Snedtändningarna tar sig ofta formen av ångest och förvirring. I övrigt är ruset och symptomen att jämställa med cannabis.

7 ECSTASY Ecstasy är en drog i tablettform som ger flera effekter. Grundverkan är, som för amfetamin, kraftigt stimulerande. Ibland tillkommer hallucinationer, som gör att ruset kan vara likt ett LSD-rus. Tyvärr är trenden att det är mycket vanligt att ungdomar drogar sig med olika former av tabletter. Det är en stor risk eftersom man inte vet vad tabletterna innehåller. Den som använder ecstasy känner sig ofta som "i en annan värld" och blir mycket aktiv. Under rusets inverkan kan personen till exempel dansa många timmar i sträck utan att känna trötthet. Detta har gjort den populär i discosammanhang som på exempelvis ravepartyn. Användande av ecstasy kan framkalla personlighetsförändringar då brukaren känner sig som en sömngångare samt löper ökad risk för självmord. Övriga psykiska skador omfattar bland annat förvirringstillstånd (psykoser). Symptom: Pupillvidgning, trötthet, depression, ångest, muntorrhet, darrningar. Kroppstemperaturen förhöjs påtagligt. AMFETAMIN Amfetamin är en centralstimulerande och uppiggande drog som oftast förekommer som ett vitt pulver som drickes upplöst i vatten eller injiceras. Amfetamin kan ge hjärnskador och framkalla paranoia (ofta förföljelsemani). De som missbrukar amfetamin blir ofta kraftigt avmagrade på grund av näringsbrist. Överdos av amfetamin kan leda till hjärtinfarkt eller slaganfall. Symptom: Personen blir hyperaktiv och får ett gott självförtroende. Drogen ger ett förhöjt blodtryck, ökad puls, förstorade pupiller samt aptitlöshet och sömnproblem.

8 KOKAIN Kokain framställs av kokabuskens blad och förekommer ofta i form av fint, vitt, kristalliskt pulver. Kokain är ofta utblandat med inaktiva ämnen med samma utseende, eller med aktiva preparat, till exempel lokalbedövningsmedel eller andra centralstimulerande droger. Kokain intas ofta genom att drogen andas in eller snusas genom näsan. Kokain kan också injiceras under huden eller i en ven, eller appliceras direkt på slemhinnorna i munnen, ändtarmen eller slidan. Crack är en speciell form av kokain. Det förekommer i form av grågula klumpar eller flingor. Crack intas genom rökning, exempelvis i vattenpipa. Kokainruset varar i upp till 40 minuter och ger i stort samma symptom som amfetaminbruk. Symptom: Större doser kokain kan medföra torr mun, feber, svettning, huvudvärk, otydlig syn och yrsel. Andra fysiska symptom är högre hjärtverksamhet, snabbare andning, högre kroppsmperatur, svettning och blekhet. Kokain kan orsaka kollaps och ytterst även dödsfall. HEROIN Heroin förekommer vanligen som ett vitt eller brunaktigt pulver som upplöses i vatten och syra för injicering. Det kan också rökas eller sniffas. Vid rökning placeras heroinet på en bit aluminiumfolie och upphettas med hjälp av en tändare eller ett ljus. Bitar av folie eller bränd folie är därför en varningssignal att vara uppmärksam på. Hettan förvandlar heroinet till gas. Röken inandas genom ett rör eller genom att missbrukaren kupar händerna och suger in röken i lungorna. Heroinet kan även blandas med vanlig tobak. Effekterna är främst euforiskt tillstånd under själva "kicken" vid injicering. Andra följder är bedövning, smärtstillande, välbefinnande, förvrängning av medvetandet och försämrad avståndsbedömning. Överdos kan leda till döden på grund av andningsförlamning. Symptom: Små pupiller, stirrande blick, förvirring, kontaktsvårigheter och sluddrigt tal.

9 HALLUCINOGENER LSD, meskalin, psilocybin och PCP är narkotika som kallas hallucinogener. De ger särskilda effekter som liknar vissa förvirringstillstånd. Sinnesintrycken förvrids och hallucinationer. Framkallas. Hallucinogener brukar delas in i två huvudgrupper; naturliga (från svampar och andra växter) och syntetiska (framställda i laboratorier). På internet går det att beställa svampar och växtdelar som kan ge olika former av rus. Preparaten skickas ofta hem via posten. Symptom: Förstorade pupiller, illamående, rodnad, ökad hjärtverksamhet, yrsel och frossbrytningar. GHB GHB, gammahydroxibutyrat eller gammahydroxismörsyra. Det GHB som används för missbruk kan vara egentillverkat, köpt från annat land eller inhandlat via Internet. GHB är en klar och luktfri vätska som smakar salt. De som missbrukar preparatet förvarar vanligen GHB i PET-flaskor. En normaldos omfattar så mycket som ryms i en PET-flaskas skruvkork och det intas vanligen i blandning med annan dryck. Effekten som eftersträvas är ett tillstånd av eufori. Symptom: Vid intag av GHB och framförallt i samband med samtidigt intag av andra droger som alkohol, övergår den eftersträvade euforieffekten i en successivt ökande grad av negativa effekter som illamående, kräkning, allvarliga andningsbesvär, krampanfall och koma. ANABOLA STEROIDER Anabola steroider används som prestationshöjande drog i samband med idrott. Tonåringar riskerar att stanna i växten då tillväxtzonerna tillsluts. Man kan drabbas av depressioner och sömnlöshet. Killar som använder drogen riskerar bland annat att få erektionsproblem, minskad spermieproduktion och krympta testiklar. Tjejer kan bland annat få minskad fertilitet, klitorisförstoring och upphörd menstruation. Symptom: Anabola steroider kan ge svår acne och göra att kroppen ser uppblåst ut på grund av vätskesamling i musklerna. Missbrukaren blir kropps- och träningsfixerad. Missbruk av anabola steroider ger aggressivitet, snabba svängningar i humöret och personlighetsförändringar.

10 SNIFFNING Butangas finns bland annat i cigarettändare. Vid inandning av gasen (även kallat "boffning") går den över till blodet och förhindrar syretransport till hjärnan. Detta gör att sniffaren upplever en kortvarig berusningseffekt. Personen uppträder berusat, får hallucinationer och blir aggressiv. De som inandas butangas riskerar att dö av hjärtstillestånd redan vid första användningstillfället. Det kan medfåra obotliga skador på lever, njurar och det centrala nervsystemet. Sniffning av andra preparat till exempel bensin eller lim, förekommer periodvis bland ungdomar. Symptom: Kan bland annat vara rinnande näsa, hosta, irriterad hals, stark trötthet, ångest, sömnlöshet, frysningar, huvudvärk, retlighet och i allvarligare fall kramper. Om du upptäcker att ditt barn har sniffat, uppsök sjukhus. LÄKEMEDEL Ungdomar experimenterar allt mer med olika former av läkemedel i berusningssyfte, ibland i samband med alkohol. Många vanliga mediciner som används mot ångest, oro, sömnsvårigheter och som skrivs ut på recept, innehåller bensodiazepiner. Dessa är kraftigt beroendeframkallande och kan vara mycket farliga. Det är vanligt att ungdomar blandar dessa med sprit som har visat sig kunna vara en dödlig kombination. Alkohol och Rohypnol är en vanlig kombination, som ofta är synliga i samband med våldsbrott. Ett läkemedel som vi vet missbrukas bland ungdomar i Höganäs är Tramadol (receptbelagd värktablett). Även vanliga receptfria värktabletter kan ge livshotande skador om man inte följer föreskriven dos. NYA DROGER Nya preparat dyker ständigt upp på "drogmarknaden" och ungdomar finner nya sätt att berusa sig. Det är viktigt att som förälder vara uppmärksam. Ytterligare information hittar du på internet.

11 HUR FÅR UNGDOMARNA TAG PÅ ALKOHOL OCH ANDRA DROGER? Undersökningar visar att föräldrars förhållningsätt till alkohol och tobak har stor betydelse för barnens konsumtion. Trots att det enligt alkohollagen är förbjudet köper många föräldrar ut öl, vin eller annan alkohol till sina ungdomar. Andra som langar är syskon och äldre kompisar. Kontakter knyts via internet eller SMS-meddelanden. Missbrukarna är en grupp som nästan alltid langar för att finansiera sitt eget missbruk. Ungdomar från Höganäs åker också till Danmark för att införskaffa till exempel alkohol. Det är även vanligt att ungdomar går igenom medicinskåpen hemma och tar tabletter därifrån för att använda i berusningssyfte. VAD KAN DU GÖRA? Nedan följer några tips på hur du som förälder kan agera om du misstänker att ditt barn använder droger. Första steget Att du talar med ditt barn och tydligt talar om varför du misstänker droganvändande och vad du vet om detta. Det är viktigt att du bestämt säger ifrån att du inte tillåter någon form av droger. Barnet blir säkert både argt och upprört och ifrågasätter varför du kommer med en sådan beskyllning. Vad har du då uppnått? Jo, om barnet inte har börjat med droger har du visat att du är uppmärksam och bryr dig. Om misstankarna stämmer har du genom att lägga dig i klargjort att du inte kommer att tillåta fortsatt droganvändning. Nästa steg Att du vid upprepade tillfällen tar upp frågan om användandets följder för barnet, familjen och samhället. Det är därför viktigt att du har kunskaper så att du kan diskutera och argumentera på ett övertygande sätt. Om det inte hjälper Om ditt barn trots samtal och förmaningar fortsätter sitt droganvändande måste du begära hjälp utifrån, se under rubriken "Vill du ha råd och stöd".

12 LAGSTIFTNING Nedan följer några aktuella lagstiftningar. Tobakslagen anger att det är förbjudet med rökning i lokaler där det bedrivs barn- och ungdomsverksamhet. Det inkluderar förbud att röka på skolgårdar. Från och med den 1/ är det även förbjudet att röka på serveringställen. Det är också förbjudet att sälja tobak till unga under 18 år. Alkohollagen anger att det är olagligt att sälja eller skaffa alkohol till unga under 20 år och servera alkohol till unga under 18 år i utskänkningslokal. Vidare är det olagligt för enskild att framställa sprit. Narkotikastrafflagen anger att det är brottsligt att inneha, använda, framställa och överlåta narkotika. Dessutom är det förbjudet att anskaffa, bearbeta, transportera och förvara narkotika för annans räkning samt medverka i försäljning. Lagen om förbud mot vissa dopningsmedel anger att anabola steroider, för annat än medicinskt eller vetenskapligt ändamål, ej får införas i landet, överlåtas, framställas, försäljas eller innehas. Socialtjänstlagen 14 kap l anger att det finns en anmälningsskyldighet för alla som arbetar med barn och ungdom att till socialtjänsten genast anmäla om "de i sin verksamhet får kännedom om något som kan innebära att socialnämnden behöver ingripa till en underårigs skydd". Straffmyndig är den som fyllt 15 år.

13 VILL DU HA RÅD & STÖD? VIKTIGA TELEFONNUMMER I NÄROMRÅDET POLISEN Polisens tipstelefon ör öppen dygnet runt TELEFON: Be om att bli kopplad direkt till Höganäs lokalkontor. Du kan också skicka e-post till BEROENDETEAMET I Helsingborg, telefontid måndagtorsdag klockan TELEFON: BROTTSFÖREBYGGANDE RÅDET Johanna Nilsson, ungdomssamordnare TELEFON: ALKOHOL- OCH DROGFÖREBYGGANDE ARBETE Johanna Nilsson, ungdomssamordnare TELEFON: SOCIALFÖRVALTNINGEN Mottagningen, Maria Pålsson Vid misstanke om att barn/ungdom far illa TELEFON: Vid behov av stöd i familjen på olika sätt TELEFON: GUNILLA ELVERSSON WINTERQVIST, Fältsekreterare och handläggare för barn, ungdom och familj TELEFON: SOCIALJOUR För akuta ärenden ring på polisens TELEFON: Växelnummer och fråga efter socialjouren BLÅ KAMELEN I HELSINGBORG För stöd för föräldrar och ungdomar i form av samtal och rådgivning TELEFON: UNGDOMSMOTTAGNINGEN i Helsingborg TELEFON: UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Elevhälsan - kurator, psykolog, skolsköterska och logoped Elevhälsan når du på respektive skola. Se för mer information. JANNE ENEROTH Fältsekreterare och ansvarig för uppföljning av ungdomar som inte går i skolan eller har annan sysselsättning TELEFON: eller

14 KOMMUNLEDNINGSKONTORET UNGDOMSSAMORDNARE, JOHANNA NILSSON Centralgatan 20, Höganäs, ,

OM DROGER Alkohol Narkotika Dopning Tobak

OM DROGER Alkohol Narkotika Dopning Tobak OM DROGER Alkohol Narkotika Dopning Tobak En handbok till dig som förälder 1 1 Förord Alla vi som är vuxna måste hjälpas åt för att påverka ungdomarnas attityder och värderingar till droger. Som förälder

Läs mer

Samtliga uppgifter är hämtade från drugsmart.se och can.se

Samtliga uppgifter är hämtade från drugsmart.se och can.se Samtliga uppgifter är hämtade från drugsmart.se och can.se CANNABIS I cannabis finns kemiska ämnen - cannabinoider - som framkallar berusning. Den viktigaste cannabinoiden är en form av tetrahydrocannabinol,

Läs mer

Introduktion. Värderingsövningar. Fakta

Introduktion. Värderingsövningar. Fakta Introduktion Avsikten med detta häfte är att ge några redskap för drogförebyggande insatser. Materialet, som innehåller tips och idéer kring samtal och värderingsövningar samt fakta, är inte definit eller

Läs mer

Ansvarsfull alkoholservering. Ett utbildningsmaterial

Ansvarsfull alkoholservering. Ett utbildningsmaterial Ansvarsfull alkoholservering Ett utbildningsmaterial Ansvarsfull alkoholservering Ett utbildningsmaterial Denna titel kan beställas från: Folkhälsomyndighetens publikationsservice, e-post: publikationsservice@folkhalsomyndigheten.se.

Läs mer

Våga fråga. En bok av JosEfin Carlbom & TEd gustafsson

Våga fråga. En bok av JosEfin Carlbom & TEd gustafsson Våga fråga svar som är guld värda En bok av JosEfin Carlbom & TEd gustafsson 1 2 Denna bok vill vi tillägna alla ungdomar ni är guld värda, glöm aldrig det. Josefin & Ted 3 JOSEFiN CArlbOm TED GUSTAFSSON

Läs mer

Drogfria tonåringar? Ja, självklart! En broschyr för föräldrar om droger

Drogfria tonåringar? Ja, självklart! En broschyr för föräldrar om droger Drogfria tonåringar? Ja, självklart! En broschyr för föräldrar om droger Föräldratips att tänka på 1. Bry dig om ditt barn och ge ditt barn tid. 2. Stärk barnets självkänsla. 3. Sätt gränser, gör överenskommelser

Läs mer

Ansvarsfull alkoholservering

Ansvarsfull alkoholservering Ansvarsfull alkoholservering Ett utbildningsmaterial Ansvarsfull alkoholservering Ett utbildningsmaterial STATENS FOLKHÄLSOINSTITUT, ÖSTERSUND 2009 ISBN 978-91-7257-740-4 Reviderad upplaga 3:1, tidigare

Läs mer

Godkänd av: Ing-Marie Knutsson verksamhetschef Allmänmedicin. Giltighetstid: 2010-01-01 dock längst t o m 2012-12-31

Godkänd av: Ing-Marie Knutsson verksamhetschef Allmänmedicin. Giltighetstid: 2010-01-01 dock längst t o m 2012-12-31 Vårdprogram I :C:611(39) Handlingsguide för stöd åt gravida kvinnor och missbruk Barnhälsovården Barn- och ungdomsmedicin Kvinnosjukvården Mödrahälsovården Godkänd av: Ing-Marie Knutsson verksamhetschef

Läs mer

Kungälvs kommuns handlingsplan i drogpolicyfrågor

Kungälvs kommuns handlingsplan i drogpolicyfrågor Kungälvs kommuns handlingsplan i drogpolicyfrågor - en handlingsplan för skola och fritidsgård. I samverkan mellan Polismyndigheten i Kungälv och Folkhälsorådet, Kungälvs Kommun KULTUR OCH SAMHÄLLSSERVICE

Läs mer

Särö Golf Club. Policydokument. Idrotts- och hälsocertifiering

Särö Golf Club. Policydokument. Idrotts- och hälsocertifiering Särö Golf Club Policydokument Idrotts- och hälsocertifiering 10/20/2011 Särö Golf Clubs ungdomspolicy 4 Mål 4 Strategi 4 Spelarna 4 Till ledarna 4 Till föräldrarna 5 Idrotts- och hälsocertifiering 5 Idrotts-

Läs mer

Publikationer i serien RPS RAPPORT 1987 1995

Publikationer i serien RPS RAPPORT 1987 1995 RPS RAPPORT 1995:7 Publikationer i serien RPS RAPPORT 1987 1995 RPS RAPPORT 1987 1. Enkätundersökning av kvarterspoliser (Polisbyrå I) 2. Utvärdering av persondatorer (Databyrån) 3. Åtgärder mot bilbrotten

Läs mer

Ung i Salem. Ungdomsgruppen. informerar

Ung i Salem. Ungdomsgruppen. informerar Ung i Salem & Ungdomsgruppen informerar 32 Att vara UNG i Salem 2006 bodde totalt 5 197 barn och ungdomar i åldrarna 0-24 år i Salems kommun. 2 910 barn i åldrarna 0-12 år och 2 287 ungdomar i åldrarna

Läs mer

ATT ARBETA MED Alkohol och Narkotika i KLASSRUMMET

ATT ARBETA MED Alkohol och Narkotika i KLASSRUMMET ATT ARBETA MED Alkohol och Narkotika i KLASSRUMMET - ÖVNINGAR, TIPS OCH LÄNKAR Sammanställt av Maria Asklund, Kristianstads kommun Inledning Det här är ett kompendium till dig som är lärare eller annan

Läs mer

bra att spara! IQ-initiativet Box 3675 103 59 Stockholm iq.se info@iq.se 2014 IQ-initiativet AB Citera oss gärna men ange källan.

bra att spara! IQ-initiativet Box 3675 103 59 Stockholm iq.se info@iq.se 2014 IQ-initiativet AB Citera oss gärna men ange källan. 2014 IQ-initiativet Box 3675 103 59 Stockholm iq.se info@iq.se 2014 IQ-initiativet AB Citera oss gärna men ange källan. Tolfte upplagan ISBN 978-91-980946-2-6 (print) ISBN 978-01-980946-3-3 (pdf) 2014

Läs mer

GHB två FoU-arbeten. genomförda av medarbetare som deltagit i cirklar vid FoU i Väst/GR. Flickor och GHB. En fältstudie

GHB två FoU-arbeten. genomförda av medarbetare som deltagit i cirklar vid FoU i Väst/GR. Flickor och GHB. En fältstudie genomförda av medarbetare som deltagit i cirklar vid FoU i Väst/GR GHB en kemisk drog. Varför väljer en viss grupp unga män GHB som sin huvuddrog? Kicki Persson Utdrag ur Man måste förmedla hopp och visa

Läs mer

RFSL OM ALKOHOL, DROGER OCH SEX. hur du. överlever. utelivet

RFSL OM ALKOHOL, DROGER OCH SEX. hur du. överlever. utelivet hur du överlever RFSL OM ALKOHOL, DROGER OCH SEX utelivet barer & discon MÅNGA MÄN TRÄFFAR SINA POJKVÄNNER, SEXPART- NERS OCH ÄLSKARE PÅ UTESTÄLLEN. DET BLIR NATURLIGT ATT TA EN ÖL ELLER FLERA DÄRFÖR ATT

Läs mer

Special. Karl-Axel Ekbom. Ungdom och missbruk Cannabis Ecstasy GHB Heroin. Diagnos och behandling Mentala symtom.

Special. Karl-Axel Ekbom. Ungdom och missbruk Cannabis Ecstasy GHB Heroin. Diagnos och behandling Mentala symtom. Ungdom och missbruk Nr 3, 2001 Årgång 14 Special Ungdom och missbruk Cannabis Ecstasy GHB Heroin Karl-Axel Ekbom PARKINSON EPILEPSI Diagnos och behandling Mentala symtom Myoklonusepilepsi NEUROLOGI Karl-Axel

Läs mer

Cannabis. påverkan. och. Thomas Lundqvist 2012

Cannabis. påverkan. och. Thomas Lundqvist 2012 Om Cannabis och påverkan 1 Thomas Lundqvist 2012 Författaren Thomas Lundqvist är leg. Psykolog och docent i psykologi. Han är verksam vid Rådgivningsbyrån i narkotikafrågor i Lund Psykiatri Skåne. Det

Läs mer

Om psykiska sjukdomar

Om psykiska sjukdomar Om psykiska sjukdomar Psykiska sjukdomar gör så att sättet att tänka och känna förändras och man upplever saker annorlunda än när man mår bra. Den som blir sjuk förändras i sitt sätt att vara. Man kan

Läs mer

Alkohol Narkotika Dopning Tobak. Undersökning 2013 i Jönköpings kommuns 7 9-skolor samt i gymnasiets år 2

Alkohol Narkotika Dopning Tobak. Undersökning 2013 i Jönköpings kommuns 7 9-skolor samt i gymnasiets år 2 ANDT Alkohol Narkotika Dopning Tobak Undersökning 13 i Jönköpings kommuns 7 9-skolor samt i gymnasiets år 2 Rapport från Beredningsgruppen för barn och ungdom (SBU) och samverkansgruppen för gymnasieskolan

Läs mer

FAKTA DROGER KORTFILMER DROGER DOKUMENTÄRER FÖRÄLDRASNACK OM DROGER

FAKTA DROGER KORTFILMER DROGER DOKUMENTÄRER FÖRÄLDRASNACK OM DROGER FAKTA DROGER KORTFILMER DROGER DOKUMENTÄRER FÖRÄLDRASNACK OM DROGER LÄRARHANDLEDNING AV: NICKLAS BJERKA 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 BAKGRUND... 2 SYFTE... 2 LGR11 OCH FÖRMÅGORNA...

Läs mer

Röker ditt barn? En handbok för dig som tror att ditt barn börjat röka

Röker ditt barn? En handbok för dig som tror att ditt barn börjat röka Röker ditt barn? En handbok för dig som tror att ditt barn börjat röka Mitt barn röker. Innehåll Mitt barn röker. 3 Vägen till att bli rökare 4 Steg 1 Förberedelse 5 Steg 2 Testning 6 Steg 3 Experimentering

Läs mer

Vägen vidare TRYGGHET & HOPP

Vägen vidare TRYGGHET & HOPP Vägen vidare TRYGGHET & HOPP En handbok om att skapa kvinnojoursplats för våldsutsatt missbrukande kvinna framtagen av Vägen ut! kooperativen Förord Hoppet om ett annat liv att erbjuda alternativ det är

Läs mer

17 Droger. Faktabokens idé. Inledning. De olika drogerna

17 Droger. Faktabokens idé. Inledning. De olika drogerna 17 Droger Faktabokens idé Inledning Kapitelinledningen på sidan 342 343 i grundboken och sidan183 i lightboken kan användas för att starta en allmän diskussion om hur eleverna ser på droger. Vilka använder

Läs mer

Subutexbehandling, för- och nackdelar

Subutexbehandling, för- och nackdelar Polisutbildningen vid Umeå universitet Moment 4:3, Fördjupningsarbete Höstterminen, 2007 Rapport nr. 435 Subutexbehandling, för- och nackdelar Thomas Johansson Henrik Karlsson Abstract Subutex används

Läs mer

Alkohol Narkotika Doping Tobak

Alkohol Narkotika Doping Tobak Vad du som förälder/ vårdnadshavare vill veta om: Alkohol Narkotika Doping Tobak VI VÄRNAR OM VÅRA UNGA - VÄRMLANDS KOMMUNER I SAMARBETE Denna broschyr om ANDT, det vill säga Alkohol, Narkotika, Doping

Läs mer

Dina rättigheter och möjligheter i beroendevården

Dina rättigheter och möjligheter i beroendevården Dina rättigheter och möjligheter i beroendevården 1 FÖRORD Tror du att du har ett beroende? Läs det här! Den här skriften vänder sig till dig som vill sluta använda droger eller beroendeframkallande läkemedel.

Läs mer

Utbildning för scoutledare - deltagarmaterial. Trygga Möten

Utbildning för scoutledare - deltagarmaterial. Trygga Möten Utbildning för scoutledare - deltagarmaterial Trygga Möten Välkommen till kursen Trygga Möten! Trygga Möten är en obligatorisk kurs för alla som är ledare, för barn, och över 15 år. Även den som är invald

Läs mer

Fimpa Nu! Vi hjälper dig ta ställning Så klarar du fällorna Så undviker du återfall. Allt du sparar Allt du vinner. bli rök- och snusfri

Fimpa Nu! Vi hjälper dig ta ställning Så klarar du fällorna Så undviker du återfall. Allt du sparar Allt du vinner. bli rök- och snusfri Fimpa Nu! bli rök- och snusfri Allt du sparar Allt du vinner Vi hjälper dig ta ställning Så klarar du fällorna Så undviker du återfall Hallå där du som röker eller snusar! Funderar du på att sluta? Klokt

Läs mer