Iakttagelser. Företag: Projektnummer: Edita Bobergs AB NCNXLS-SWE, DNV 37/1.1 1(3) Process / område / avdelning. Typ av rev.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Iakttagelser. Företag: Projektnummer: Edita Bobergs AB 68353 NCNXLS-SWE, DNV 37/1.1 1(3) Process / område / avdelning. Typ av rev."

Transkript

1 Iakttagelser Företag: Projektnummer: Edita Bobergs AB Revisions startdatum Typ av rev. Nr. Status Beskrivning och konsekvens Kategori Fokusområde Process / område / avdelning Standard Del-krav DNV-revisors initialer PA 1 Öppen Det saknas dokumenterade mätdata utifrån periodisk belysningskontroll. Följande mätdata skall noteras: Färgtemperatur, Ra-index, Ljusstyrka. Mindre avvikelse Grafisk belysning ISO 3664: / PA 2 Det är ej tydligt klarlagt i era rutiner hur den formella bekräftelsen av tryckstart skall ske från beställaren, utifrån olika produktionstyper PA 3 Nyttja trendanalysen i Orisverktyget för provtryckskontroll om programmet planeras nyttjas för egna provtrycksuppmätningar. Förbättrings-möjlighet PA 4 Accepterad Det saknas en verifierad signering av de batchkontroller som görs av exponering och rastervärden. Ref. Rutiner CTP K1203:5, CGF 1374:1 Mindre avvikelse Tryckformsfra mställning ISO 9001: PA 5 Se till att nästa kalibreringsintyg av plåtmätaren (Spectroplate) innefattar faktiska kalibreringsvärden gentemot en referens. 8, PA 6 Öppen Det saknas verifiering av fuktvattenkontroll beträffande mätning av alkohol % och hårdhet, dh som utförs periodiskt. Mindre avvikelse Tryckning ISO 9001:2008 7,1,3,3/8, PA 7 Kompettera i underhållssystemet hur kalibrering och underhåll skall se ut för instrumentet Nipcontrol NCNXLS-SWE, DNV 37/1.1 1(3)

2 Rapport från: Periodisk revision ISO :2004 (/Amd ) Verksamhet: Production of forms and direct mail Datum: 26 oktober 2009 Ort: Falun Revisionsledare: DNV kontakt: Per Aviander Per Aviander , Maltvägen Hammarö

3 Fokusområde: Processtyrning mot CGP-kraven Rapport från PA1 ISO 12647:2004 Positiva iakttagelser Hög Enkelt och tydligt underhållssystem för verifiering av mätningar. Låg Grad av styrning Att beakta Ta fram smidiga rutiner för dokumentation av all kvalitetspåverkande mätning för att erhålla statistik 2

4 Helhetsintryck Rapport från PA1 ISO 12647:2004 Positiva iakttagelser Förbättringar i tryckeriet med fuktvattenrening samt nya instrument för presskontroll 3

5 Avvikelser och andra iakttagelser Rapport från PA1 ISO 12647:2004 Antal avvikelser efter denna revision: 3 Antal allvarliga: 0 Antal mindre: 3 Kvarstående avvikelser från föregående revision: 0 (även inräknat ovan) Sammanställning av avvikelser, observationer, förbättringsmöjligheter och positiva iakttagelser bifogas. Under revisionen deltog representanter från ledningen, arbetsledning samt arbetstagare. Slutsatser Certifikatet är fortsatt giltigt Analys av avvikelser, korrigerande åtgärder och redovisning av dessa ska genomföras inom tre arbetsmånader 4

6 Iakttagelser Företag: Projektnummer: Edita Bobergs AB Revisions startdatum Typ av rev. Nr. Status Beskrivning och konsekvens Kategori Fokus-område Process / område / avdelning Standard Delkrav DNVrevisors initialer RA 1 Försök att fånga upp de miljöförbättringar som uppnås, men som ligger utanför de miljömål som företaget arbetar med RA 2 Överväg att samutnyttja tjänsten för miljölagsuppdatering (Lagpunkten.se) med t.ex Västra Aros RA 3 Överväg att vid något tillfälle göra en fokuserad internrevision riktad mot CGP-kraven RA 4 En brandsläckare har ej kontrollerats inom utsatt årlig tillsyn. Senast juni Plats kompressorrum. En brandsläckare blockerad vid utlastningen RA 5 Okänt innehåll i 20 liters plastdunk samt i 5 liters grön "bensin"tank. Plats: Kompressorrum Sprayflaska innehållande Pro-clean skall märkas upp enligt Säkerhetsdatabladets namn + ev. farosymbol. Plats Efterbearbetning (närmast kallagret) RA 6 Brunnstätning olämpligt placerad i händelse av en olycka, Plats: på golvet under en bänk vid utlastningen RA 7 Säkerställ att vågen Pantone Formula scale finns upptagen i instrumentregistret med de kalibreringsrutiner som gäller RA 8 Efterbearbetning. Man borde överväga att ta fram en loggbok med bilder och beskrivningar över vilka maskininställningar som gäller för specifika jobb med målsättningen att korta ner ställtider och minska makulatur. Förbättrings-möjlighet NCNXLS-SWE, DNV 37/1.1 1(6)

7 Rapport från: Förnyelserevision ISO 14001:2004 Övergångsrevision ISO 9001:2008 Certifiering av Ledningssystem ISO 14001:2004, ISO 9001:2008 Verksamhet: Production of forms and direct mail Datum: oktober 2009 Ort: Falun Revisionsledare: Revisor: DNV kontakt: Per Aviander Elisabeth Celsing Per Aviander , Maltvägen Hammarö

8 Fokusområde: Projektstyrning av verksamhetsmål Rapport från RA E, TA Q ISO 14001:2004, ISO 9001:2008 Positiva iakttagelser Hög Lättöverskådligt och användarvänligt verksamhetssystem Tryckarutbildning med etappupplägg Låg Förbättringsområden Grad av styrning Röda tråden mellan övergripande verksamhetsmål, detaljerade verksamhetsmål, handlingsplaner och uppföljning av dessa kan bli tydligare. Tydligare sammanställnng av hur kvalitetsprestandan utvecklats över tid. 2

9 Fokusområde: Förbättring av verksamhetsprestanda Rapport från RA E, TA Q ISO 14001:2004, ISO 9001:2008 Positiva iakttagelser Hög Låg Grad av styrning En tydlig miljöförbättring kan utläsas från uppsatta miljömål Förbättringar har skett avseende kundreklamationer, kvalitetsbristkostnader. Leveransprecisionen ligger på en stabilt hög nivå. Att beakta Se till att miljöförbättringar, som ej innefattas av miljömålen, fångas upp och dokumenteras för att erhålla en total bild av miljöframstegen Framför era miljömålsättningar som direkt berör era leverantörer av insatsvaror t.ex färg och fuktvatten 3

10 Helhetsintryck Rapport från RA E, TA Q ISO 14001:2004, ISO 9001:2008 Positiva iakttagelser Att beakta Bra planering av internrevisionerna Tydlig skyltning av avfallsfraktionering Bedömningsförfarandet av A-leverantörer Registrering av avvikelser Analys av hur företaget påverkas av den nya standarden 9001:2008 väl genomförd Nytt projektmål med effekten av inlinefärgstyrning i pressarna vilket förutsätter en utredning av påverkbar makulatur i dagsläget Bevakning av avvikelser registrerade för bevakning 4

11 Avvikelser och andra iakttagelser Rapport från RA E, TA Q ISO 14001:2004, ISO 9001:2008 Antal avvikelser efter denna revision: 1 Antal allvarliga: 0 Antal mindre: 1 Kvarstående avvikelser från föregående revision: 0 (även inräknat ovan) Sammanställning av avvikelser, observationer, förbättringsmöjligheter och positiva iakttagelser bifogas. Under revisionen deltog representanter från ledningen, arbetsledning samt arbetstagare. Slutsatser Certifikaten är fortsatt giltiga Analys av avvikelser, korrigerande åtgärder och redovisning av dessa ska genomföras inom tre arbetsmånader Utfärdande av nytt certifikat mot ISO 14001:2004 kommer att rekommenderas Övergångsrevision mot ISO 9001:2008 är genomförd och certifikat mot denna standard kommer att rekommenderas när mindre avvikelsers orsaksanalys samt plan för korrigerande åtgärder har accepterats av DNV:s revisionsledare 5

Qvalify AB. Revisionsteam. Revisionens omfattning. Resultat

Qvalify AB. Revisionsteam. Revisionens omfattning. Resultat Revisionsprotokoll Revisionsteam Uppdragsledare: Yvonne Hellsén Revisionens omfattning Systemdokumentation: Åtgärdade avvikelser: Kvarstående avvikelser: OHSAS 18001:2007 Typ av revision: På Intranät Samtliga

Läs mer

Förklarande text till revisionsrapport Sid 1 (5)

Förklarande text till revisionsrapport Sid 1 (5) Förklarande text till revisionsrapport Sid 1 (5) Kravelementen enligt standarden ISO 14001:2004 Kap 4 Krav på miljöledningssystem 4.1 Generella krav Organisationen skall upprätta, dokumentera, införa,

Läs mer

Kravstandarder för: 1. Utfärdare 2. Revisorer 3. Verksamheter 2010-11-15

Kravstandarder för: 1. Utfärdare 2. Revisorer 3. Verksamheter 2010-11-15 Kravstandarder för: 1. Utfärdare 2. Revisorer 3. Verksamheter 2010-11-15 Innehåll kravstandarder... 3 Inledning... 3 Utfärdare... 3 Revisorer... 3 Verksamheter... 3 Definitioner... 3 1. Krav på utfärdare...

Läs mer

Mätprogram för konduktivitet i fuktvatten

Mätprogram för konduktivitet i fuktvatten Datavetenskap Jeanette Svensson Mätprogram för konduktivitet i fuktvatten Examensarbete, C-nivå 2001:03 Mätprogram för konduktivitet i fuktvatten Jeanette Svensson 2001, Jeanette Svensson, Karlstads universitet

Läs mer

Svensk Miljöbas kravstandard (3:2013)

Svensk Miljöbas kravstandard (3:2013) Svensk Miljöbas kravstandard (3:2013) Utfärdare Revisorer Verksamheter Antagen den 22 november 2013 Innehåll Inledning... 4 Utfärdare... 4 Revisorer... 4 Verksamheter... 4 Definitioner och begrepp i standarden...

Läs mer

Myndighetsutövning samt dokumentation inom äldreomsorgen

Myndighetsutövning samt dokumentation inom äldreomsorgen Revisionsrapport Myndighetsutövning samt dokumentation inom äldreomsorgen Härryda kommun Juni 2009 Lars Näsström Innehållsförteckning Sammanfattning...1 1 Inledning...2 1.1 Bakgrund...2 1.2 Tidigare granskningsarbete...3

Läs mer

KOMMENTARER, SYNPUNKTER OCH FORMELLA KLAGOMÅL FRÅN SKOGLIGA INTRESSENTER

KOMMENTARER, SYNPUNKTER OCH FORMELLA KLAGOMÅL FRÅN SKOGLIGA INTRESSENTER KOMMENTARER, SYNPUNKTER OCH FORMELLA KLAGOMÅL FRÅN SKOGLIGA INTRESSENTER COMPLAINT POLICY We care about customers and stakeholders, and commit ourselves to deliver in accordance with customers and stakeholders

Läs mer

Marks kommun. Granskning av intern kontroll i leverantörsreskontrarutinen. 2011-10-12 Sara Wåhlin Emily Jönsson

Marks kommun. Granskning av intern kontroll i leverantörsreskontrarutinen. 2011-10-12 Sara Wåhlin Emily Jönsson Marks kommun Granskning av intern kontroll i leverantörsreskontrarutinen 2011-10-12 Sara Wåhlin Emily Jönsson Innehållsförteckning 1 INLEDNING... 3 1.1 UPPDRAGSBESKRIVNING... 3 1.2 METOD OCH AVGRÄNSNING...

Läs mer

Kvalitetssystem enl ISO 9001:2008 samt kvalitetspolicy

Kvalitetssystem enl ISO 9001:2008 samt kvalitetspolicy Kvalitetssystem enl ISO 9001:2008 samt kvalitetspolicy Belles Golv & Städ har dokumenterat och infört kvalitetsledningssystem enligt ISO 9001:2008, för att säkerställa att våra tjänster och produkter uppfyller

Läs mer

Granskning av socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll. Motala kommun

Granskning av socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll. Motala kommun Revisionsrapport Granskning av socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll Motala kommun Håkan Lindahl Juni 2012 Innehållsförteckning 1. Revisionell bedömning 1 2. Bakgrund 1 3. Metod 2 4. Granskningsresultat

Läs mer

FR2000 Implementering av ledningssystemet FR2000 kvalitét- och miljöledning.

FR2000 Implementering av ledningssystemet FR2000 kvalitét- och miljöledning. FR2000 Implementering av ledningssystemet FR2000 kvalitét- och miljöledning. FR2000 Implementation of the management system FR2000 quality and environmental management Examensarbete för maskiningenjörsprogrammet

Läs mer

Granskning av beviljad tid och insats hos hemtjänstmottagare

Granskning av beviljad tid och insats hos hemtjänstmottagare www.pwc.se Revisionsrapport Fredrik Markstedt Cert. kommunal revisor Jenny Krispinsson Revisionskonsult Januari 2013 Granskning av beviljad tid och insats hos hemtjänstmottagare Gällivare kommun Innehållsförteckning

Läs mer

ISO 14001 certifiering av Wäst-Bygg AB?

ISO 14001 certifiering av Wäst-Bygg AB? ISO 14001 certifiering av Wäst-Bygg AB? Christina Andersson Uppsats för avläggande av kandidatexamen i naturvetenskap 15 hp Institutionen för biologi och miljövetenskap Göteborgs universitet Sammanfattning

Läs mer

Revision av Sveriges livsmedelskontroll 2014

Revision av Sveriges livsmedelskontroll 2014 Rapport 9-2015 Revision av Sveriges livsmedelskontroll 2014 - resultat av länsstyrelsernas och Livsmedelsverkets revisioner av kontrollmyndigheter av Ann Rydin, Göran Engström och Åsa Eneroth Innehåll

Läs mer

LOKALFÖRSÖRJNINGSFÖRVALTNINGEN Ledningens genomgång 2013-12-11

LOKALFÖRSÖRJNINGSFÖRVALTNINGEN Ledningens genomgång 2013-12-11 LOKALFÖRSÖRJNINGSFÖRVALTNINGEN Ledningens genomgång 2013-12-11 Dagordning 1. Genomgång av föregående mötes protokoll a. Kvarstår utbildning i diariet, rutin för ramavtal 2. Förändringar i verksamheten

Läs mer

Riktlinjer för Trosa kommuns miljöledningssystem

Riktlinjer för Trosa kommuns miljöledningssystem Riktlinjer för Trosa kommuns miljöledningssystem Fastställda av kommunfullmäktige 2002-12-18/ 111 Sid 1 Innehåll Sid Allmänt om dessa riktlinjer 3 Varför miljöledningssystem?. 3 Miljöledningsnivåer 3 Beskrivning

Läs mer

Landstinget i Värmland Granskning av generella IT-kontroller. Revisionsrapport

Landstinget i Värmland Granskning av generella IT-kontroller. Revisionsrapport Landstinget i Värmland Granskning av generella IT-kontroller Revisionsrapport November 2012 Inledning Granskningen av de generella IT-kontrollerna kring ekonomisystemet Raindance har påvisat ett antal

Läs mer

RASK - Ringhals 1 ej driftklar I- isoleringskedja, 516

RASK - Ringhals 1 ej driftklar I- isoleringskedja, 516 Sida: 1/10 RASKRAPPORT Datum: 2009-04-02 Vår referens: SSM 2009/35 Tillståndshavare: Ringhals AB Objekt: R1 Dokumentnummer: #72473 Deltagare: Mats Häggblom, KD, Pia Jacobsson, KM, Siv Larsson, KD Författare:

Läs mer

Krav vid Gruppcertifiering

Krav vid Gruppcertifiering Svenska PEFC ek för Krav vid Gruppcertifiering PEFC SWE 004:3 Innehåll 1. Introduktion... 3 2 Omfattning... 4 3 Skogsbrukscertifiering i grupp... 4 3.1 Paraplyorganisation för skogsbrukscertifiering i

Läs mer

Erfarenheten visar att detta kravelement har lett till flera frågeställningar vid införande och tillämpning i det dagliga arbetet.

Erfarenheten visar att detta kravelement har lett till flera frågeställningar vid införande och tillämpning i det dagliga arbetet. SWETIC Erfarenhetsdokument 2005-02-02 Teknisk Kommitté: Systemcertifiering Lagar och andra krav Version 1 AG3 Lagar och andra krav Bakgrund För att uppfylla kravelementet 4.3.2 Lagar och andra krav skall

Läs mer

Kvalitetsberättelse för verksamheten personlig assistans samt särskilt boende vuxna 1 januari 31 december 2013

Kvalitetsberättelse för verksamheten personlig assistans samt särskilt boende vuxna 1 januari 31 december 2013 Kvalitetsberättelse för verksamheten personlig assistans samt särskilt boende vuxna 1 januari 31 december 2013 Dokumentnamn Kvalitetsberättelse för verksamheten personlig assistans samt särskilt boende

Läs mer

Granskning av den faktiska kvaliteten inom äldreomsorgen

Granskning av den faktiska kvaliteten inom äldreomsorgen Revisionsrapport Granskning av den faktiska kvaliteten inom äldreomsorgen Jean Odgaard Certifierad kommunal revisor Lunds kommun Adrian Göransson revisionskonsult Christel Eriksson Certifierad kommunal

Läs mer

Systematisk uppföljning. Beskrivning och exempel

Systematisk uppföljning. Beskrivning och exempel Systematisk uppföljning Beskrivning och exempel Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får inte använda texterna

Läs mer

Granskning av ekonomihanteringen och affärsystemet UNIT4Agresso Gävle kommun

Granskning av ekonomihanteringen och affärsystemet UNIT4Agresso Gävle kommun www.pwc.se Revisionsrapport Leif Karlsson Göran Persson- Lingman Jan Voss Cecilia Axelsson Katarina Lidblom Granskning av ekonomihanteringen och affärsystemet UNIT4Agresso Gävle kommun Innehållsförteckning

Läs mer

Vårt arbetssätt. Kvalitetsmanual enligt ISO 9001. Vårt arbetssätt (kvalitetsmanual) Utgåva: 1. Utfört i samarbete med Certway www.certway.

Vårt arbetssätt. Kvalitetsmanual enligt ISO 9001. Vårt arbetssätt (kvalitetsmanual) Utgåva: 1. Utfört i samarbete med Certway www.certway. Vårt arbetssätt Kvalitetsmanual enligt ISO 9001 Utfört i samarbete med Certway www.certway.se Godkänd av: Ida Johnsdotter Sida 1 av 13 Giltig fr o m: 2011-03-31 Innehållsförteckning 1. POLICY, MÅL OCH

Läs mer

Introduktion till portföljstyrning. version 1.0. Rapport från E-delegationens nätverk i nyttorealisering

Introduktion till portföljstyrning. version 1.0. Rapport från E-delegationens nätverk i nyttorealisering Introduktion till portföljstyrning version 1.0 Rapport från E-delegationens nätverk i nyttorealisering http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/17/traffic_light_tree.jpg/1280px-traffic_light_tree.jpg

Läs mer

Rikspolisstyrelsen. Utvärdering av ärendehanteringssystemet SiebelPUST

Rikspolisstyrelsen. Utvärdering av ärendehanteringssystemet SiebelPUST Rikspolisstyrelsen Utvärdering av ärendehanteringssystemet SiebelPUST Sammanfattning Under 2013 överfördes Polisens utredningsstöd (PUST) till standarplattformen Siebel. Syftet var bland annat att minska

Läs mer

ARBETSMILJÖHANDBOK. Företaget AB. Stina Ledare. Sven Andersson. Karin Persson. kontorschef. lagerchef

ARBETSMILJÖHANDBOK. Företaget AB. Stina Ledare. Sven Andersson. Karin Persson. kontorschef. lagerchef ARBETSMILJÖHANDBOK har 25 anställda och är en försäljningsverksamhet som har kontor och lager, (ingen produktion). VD är, kontorschef är och lagerchef är Sven Andersson VD Sven Andersson lagerchef kontorschef

Läs mer

Granskning av tillsynsarbetet avseende miljöfrågor inom bygg- och miljönämndens verksamhetsområde

Granskning av tillsynsarbetet avseende miljöfrågor inom bygg- och miljönämndens verksamhetsområde Revisionsrapport Granskning av tillsynsarbetet avseende miljöfrågor inom bygg- och miljönämndens verksamhetsområde Krokoms kommun 3 juni 2009 Therese Runarsdotter Revisionskonsult 2009-06-03 Therese Runarsdotter

Läs mer