KOMMENTARER, SYNPUNKTER OCH FORMELLA KLAGOMÅL FRÅN SKOGLIGA INTRESSENTER

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KOMMENTARER, SYNPUNKTER OCH FORMELLA KLAGOMÅL FRÅN SKOGLIGA INTRESSENTER"

Transkript

1 KOMMENTARER, SYNPUNKTER OCH FORMELLA KLAGOMÅL FRÅN SKOGLIGA INTRESSENTER COMPLAINT POLICY We care about customers and stakeholders, and commit ourselves to deliver in accordance with customers and stakeholders expectations. We always conduct all our business with uncompromising integrity and professionalism. We will; - Collect, assess, and analyze customers and stakeholders feedback, to learn and ensure that our performance meets needs and expectations. - Handle any complaint in an effective and efficient way - Communicate promptly and clearly with any complainant. 1. REFERENS ISO Guide 65 Forest management evaluation FSC-STD , FSC-STD , FSC-PRO and FSC-PRO PEFC Svenskt TD III 2. SYFTE Syftet med denna rutin är att beskriva processen för hantering av intressenters kommentarer, synpunkter, formella klagomål samt information om certifierade organisationer som vi fått kännedom om på annat sätt. Rutinen är uppdelad på de olika certifieringsordningarna FSC resp PEFC, i några stycken tillämpas samma förfarande på bägge. 3. UTVÄRDERING AV INFORMATION SOM KOMMIT IN FRÅN INTRESSENTER EFTER CERTIFIERINGSREVISIONEN (MAIN EVALUATION) UNDER FSC Kommentarer från intressenter efter certifieringsrevision ska registreras, och utvärderas och dokumenteras vid följande revision, om de ej är del av en Formal Complaint eller bedöms kunna vara en stor avvikelse (Major) vilket kräver snar åtgärd. Synpunkter från intressenter delas upp i kommentarer och i klagomål (Formal Complaints). Till kommentarer räknas de klagomål som är ställda direkt till en certifierad organisation. Klagomål är sådana som är ställda till certifieringsorganet.

2 DNV har en Complaint and Appeal Board som möts regelbundet, minst månatligt, för att följa upp och planera hanteringen av kommentarer och Formal Complaints. 3.1 Rutin Kommentarer från intressenter Kommentarer och synpunkter från intressenter ska, som ett första steg, utvärderas av en revisionsledare för skoglig revision enligt FSC. kommentaren sparas i registret för intressenters kommentarer till nästa periodiska revision/re-certifiering. Ett svar ska sändas till intressenten från DNV, om att kommentaren kommer tas upp vid en kommande, planerad revision, periodisk eller recertifiering. skickas till Kvalitetsansvarig för registrering och inledande svar till intressenten. Revisionsledaren för föregående revision kontaktas, och om möjligt, utses denne som ansvarig att utreda intressentens kommentar. Om denna Revisionsledare ej har möjlighet att hantera ärendet, utses en annan. Den utsedde Revisionsledaren bör ta direkt verbal kontakt eller via e-post med intressenten i lämplig tid, för att bekräfta väsentligt innehåll i ärendet och, om det finns behov, efterfråga kompletterande information. Den mottagna informationen skall, om möjligt, bekräftas från ytterligare en källa, eller om detta inte är möjligt, ska informationen bekräftas av Revisionsledaren på plats. Utfallet av utredning meddelas till intressenten. enligt FSC. Resultatet av vår hantering av kommentaren kommer att finnas med i rapporten från kommande revision Klagomål (Formal Complaints) Om en intressent - inte är nöjd med den certifierade organisationens svar eller hantering av ett klagomål ställt direkt till organisationen - inte är nöjd med beslut tagna av DNV vid revision, gällande certifiering eller kring en kommentar som skickats in mellan revisioner - har klagomål mot en certifierad organisation och vill ställa det direkt till certifieringsorganet för denna organisation (den klagande är alltså inte skyldig att först klaga till den certifierade organisationen, även om det alltid är bäst att försöka lösa meningsskiljaktligheter direkt med den det berör) har intressenten möjlighet att göra ett Klagomål till Certifieringsorganet. Detta kallas för Formal Complaints. Kvalitetsansvarig är ansvarig för hantering av klagomål. Formal Complaints från intressenter ska, som ett första steg, utvärderas av en revisionsledare för skoglig revision enligt FSC. kommentaren sparas i registret för intressenters kommentarer till nästa revision. Ett svar ska inom 2 veckor sändas till intressenten från DNV, om status för ärendet, och indikera planerad hantering från DNV. skickas till Kvalitetsansvarig för registrering och inledande svar inom 2 veckor till intressenten.

3 Revisionsledaren för föregående revision kontaktas, och om möjligt, utses denne som ansvarig att utreda intressentens kommentar. Om denna Revisionsledare ej har möjlighet att hantera ärendet, utses en annan. Den utsedde Revisionsledaren bör ta direkt verbal kontakt eller via e-post med intressenten i lämplig tid, för att bekräfta väsentligt innehåll i ärendet och, om det finns behov, efterfråga kompletterande information. Kvalitetsansvarig ska hålla den/de klagande informerad om hur ärendet fortskrider och ska ha undersökt anklagelserna och specificerat de föreslagna åtgärderna i ett svar på klagomålet inom tre (3) månader efter det att klagomålet mottagits. Utredningen kan inkludera insamling från olika källor, och bekräftas på plats. Utfallet av utredning meddelas till intressenten. enligt FSC. Alla Formal Complaints presenteras för Complaint and Appeal Board, för avstämning av status på klagomål och för stöd i beslut. Medlemmarna i Complaint and Appeal Bard är anställda inom DNV. Medlemmarna finns på organisationsschemat. Medlemmarna i Complaint and appeal board är oberoende i förhållande till: a) granskningen vid certifieringen b) certifieringsbeslutet, och c) den dagliga implementeringen av policies hos DNV Om resultatet av utredningen leder till en mindre eller allvarlig avvikelse (minor or Major NC) ska avvikelsen läggas till i den senaste versionen av List-of-Findings ( LOF - lista för dokumentering av avvikelser) och den uppdaterade List-of-Findings ska skickas till den certifierade organisationen och publiceras i FSC databasen (publikt tillgänglig). Den publika revisionsrapporten uppdateras inte, enbart LOF. Utfallet av utredningen ska även skickas till intressenten. Implementering av åtgärder och bekräftelse på implementeringen av dessa (t ex avvikelse och stängning av avvikelser som kan ha identifierats som resultat av klagomålet eller överklagandet) ska göras för Minor avvikelser inom ett år, för Major inom 3 månader. Den som gör ett Formal Complaint har möjlighet att överklaga till FSC s dispute resolution process om ärendet inte blir löst genom DNVs hantering. Se FSC-PRO , FSC-PRO och FSC-PRO , eller fråga Svenska FSC. Synpunkter och Formal Complaints kring DNVs efterlevnad av FSCs krav eller ASIs agerande kan ställas till Managing Director hos ASI. Se FSC-PRO and FSC-PRO för mer information om detta, eller fråga Svenska FSC. 3.2 Rapportering Rapporten från revision ska innehålla en systematisk sammanställning av kommentarer från intressenter inklusive en beskrivning av uppföljande åtgärd från DNV. Liknande kommentarer kan grupperas efter ämne. Revisionsledaren (LA) får inte namnge enskilda intressenter eller grupper av intressenter i rapporten utan att i förhand ha fått deras godkännande. Inom tre (3) månader från certifieringsbeslutet ska kvalitetsansvarig aktivt informera de rådfrågade intressenter som givit skriftliga kommenterer, eller begärt en uppdatering, om hur deras synpunkter hanterats.

4 Tillvägagångssätt och resultat av sampling ska dokumenteras i revisionsrapporten. 4. UTVÄRDERING AV INFORMATION SOM KOMMIT IN FRÅN INTRESSENTER EFTER CERTIFIERINGSREVISIONEN (MAIN EVALUATION) UNDER PEFC Kommentarer från intressenter efter certifieringsrevision ska registreras, och utvärderas och dokumenteras vid följande revision, om de ej är del av en Formal Complaint eller bedöms kunna vara en stor avvikelse (Major) vilket kräver snar åtgärd. Synpunkter från intressenter delas upp i kommentarer och i klagomål (Formal Complaints). Till kommentarer räknas de klagomål som är ställda direkt till en certifierad organisation. Klagomål är sådana som är ställda till certifieringsorganet. 4.1 Rutin Kommentarer från intressenter Kommentarer och synpunkter från intressenter ska, som ett första steg, utvärderas av en revisionsledare för skoglig revision enligt PEFC. kommentaren sparas i registret för intressenters kommentarer till nästa periodiska revision/re-certifiering. Läs mer om dokumentation nedan. Ett svar ska sändas till intressenten från DNV, om att kommentaren kommer tas upp vid en kommande, planerad revision, periodisk eller re-certifiering. skickas till Kvalitetsansvarig för registrering och inledande svar till intressenten. En revisionsledare utses som ansvarig att utreda intressentens kommentar. Utredningen kan inkludera insamling från olika källor, och bekräftas på plats. Utfallet av utredning meddelas till intressenten. enligt PEFC Klagomål och överklagan Klagomål och överklaganden ställda till certifieringsorganet hanteras enligt samma rutin som för FSC, se ovan. Synpunkter och klagomål kring DNVs efterlevnad av ackrediteringskrav för PEFC kan ställas till Swedac. 5 DOKUMENTATION DNV ska spara all kommunikation med intressenter. Dokumentationen ska innehålla följande information: - namn och kontaktuppgifter till personer och organisationer som kontaktats - noteringar av information som mottagits muntligt - all korrespondens eller annat skriftligt material som mottagits - noteringar eller annan information som visar hur den mottagna informationen kontrollerats eller bekräftats/styrkts - en förklaring kring hur certifieringsorganet tolkat eller tagit i beaktande dessa kommentarer i sitt beslut om den ansökandes avvikelse eller inte enligt standarden

5 6 KONTAKT MED DNV Sänd in kommentar eller Formal Complaints via e-post till eller via post till DNV Certification AB Att : FSC Complaints Box Solna. Sweden Vänligen ange Namn på den som skickar in klagomålet Företagsnamn (om relevant) Postal adress och/eller e-postadress Hänvisning till tjänst/verksamhet/område Orsak till klagomålet

Krav och villkor. För organisationer som utför revisioner och certifierar gentemot Svensk standard för livsmedelshantering i butik

Krav och villkor. För organisationer som utför revisioner och certifierar gentemot Svensk standard för livsmedelshantering i butik Krav och villkor För organisationer som utför revisioner och certifierar gentemot Svensk standard för livsmedelshantering i butik 2014 Svensk Dagligvaruhandel Sid 1 av 15 Innehållsförteckning 1 Introduktion

Läs mer

Erfarenheten visar att detta kravelement har lett till flera frågeställningar vid införande och tillämpning i det dagliga arbetet.

Erfarenheten visar att detta kravelement har lett till flera frågeställningar vid införande och tillämpning i det dagliga arbetet. SWETIC Erfarenhetsdokument 2005-02-02 Teknisk Kommitté: Systemcertifiering Lagar och andra krav Version 1 AG3 Lagar och andra krav Bakgrund För att uppfylla kravelementet 4.3.2 Lagar och andra krav skall

Läs mer

Förklarande text till revisionsrapport Sid 1 (5)

Förklarande text till revisionsrapport Sid 1 (5) Förklarande text till revisionsrapport Sid 1 (5) Kravelementen enligt standarden ISO 14001:2004 Kap 4 Krav på miljöledningssystem 4.1 Generella krav Organisationen skall upprätta, dokumentera, införa,

Läs mer

Tillgång till patienter vid annan enhet hantering i BORIS

Tillgång till patienter vid annan enhet hantering i BORIS i Sverige Tillgång till patienter vid annan enhet hantering i BORIS I detta dokument beskrivs hur man i BORIS hanterar patienter som behöver göras tillgängliga för flera enheter i BORIS, pga. att de remitteras

Läs mer

Krav vid Gruppcertifiering

Krav vid Gruppcertifiering Svenska PEFC ek för Krav vid Gruppcertifiering PEFC SWE 004:3 Innehåll 1. Introduktion... 3 2 Omfattning... 4 3 Skogsbrukscertifiering i grupp... 4 3.1 Paraplyorganisation för skogsbrukscertifiering i

Läs mer

Detta råd är inte en del av börsens regler utan skall uppfattas som allmän rådgivning grundad på börsens erfarenheter (reviderad 2012).

Detta råd är inte en del av börsens regler utan skall uppfattas som allmän rådgivning grundad på börsens erfarenheter (reviderad 2012). Kontakter med analytiker och media Detta råd är inte en del av börsens regler utan skall uppfattas som allmän rådgivning grundad på börsens erfarenheter (reviderad 2012). 1 Inledning Analytiker och media

Läs mer

Anvisningar för ifyllande av klagoformuläret. I. Vad du bör känna till innan du fyller i klagoformuläret

Anvisningar för ifyllande av klagoformuläret. I. Vad du bör känna till innan du fyller i klagoformuläret SWE 2014/1 Anvisningar för ifyllande av klagoformuläret I. Vad du bör känna till innan du fyller i klagoformuläret Vilka klagomål kan domstolen behandla? Den europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna

Läs mer

Planprocessen för detaljplaner som påbörjats mellan 1 maj 2011 31 december 2014 2014-12-19

Planprocessen för detaljplaner som påbörjats mellan 1 maj 2011 31 december 2014 2014-12-19 Planprocessen för detaljplaner som påbörjats mellan 1 maj 2011 31 december 2014 2014-12-19 Innehåll NNN5 NNN8 NNN 10 NNN 12 NNN 13 NNN 14 NNN 15 NNN 16 NNN 17 NNN 18 NNN 19 NNN 20 NNN 21 NNN 22 NNN 23

Läs mer

Att lämna ut en handling och att vägra. Regler, råd och riktlinjer

Att lämna ut en handling och att vägra. Regler, råd och riktlinjer Att lämna ut en handling och att vägra. Regler, råd och riktlinjer Version 1.0 Upprättad av Stadsledningskontoret/Adm. Maj 2003 2 Allmänna handlingar och rätten att ta del av dem Offentlighetsprincipen

Läs mer

Om ett barn eller ungdom far illa - att anmäla enligt Socialtjänstlagen (SoL)

Om ett barn eller ungdom far illa - att anmäla enligt Socialtjänstlagen (SoL) Om ett barn eller ungdom far illa - att anmäla enligt Socialtjänstlagen (SoL) Om att anmäla till Socialtjänsten Denna skrift syftar till att underlätta för dig som i ditt arbete ibland möter barn och ungdomar

Läs mer

Medling i skola samt vid brott

Medling i skola samt vid brott Medling i skola samt vid brott En utredning om medling i Norrbotten Luleå Tekniska Universitet Utredningssociologi Jennie Oja Förord Jag vill först och främst tacka kommunförbundet i Norrbotten som gav

Läs mer

Individuell plan enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

Individuell plan enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Individuell plan enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Inledning Denna lathund har Riksföreningen Autism (RFA) sammanställt för att underlätta för brukare som vill

Läs mer

Myndighetsutövning samt dokumentation inom äldreomsorgen

Myndighetsutövning samt dokumentation inom äldreomsorgen Revisionsrapport Myndighetsutövning samt dokumentation inom äldreomsorgen Härryda kommun Juni 2009 Lars Näsström Innehållsförteckning Sammanfattning...1 1 Inledning...2 1.1 Bakgrund...2 1.2 Tidigare granskningsarbete...3

Läs mer

Rutiner för inköp av elkrävande utrustning samt för projektering, ändring och renovering

Rutiner för inköp av elkrävande utrustning samt för projektering, ändring och renovering Rutiner för inköp av elkrävande utrustning samt för projektering, ändring och renovering Guide till PFE:s krav Version 2011-04-06 Förord I lag (2004:1196) om program för energieffektivisering för energiintensiva

Läs mer

REGISTRERINGSVILLKOR gällande för toppdomänen.se fr.o.m. 27 maj 2015

REGISTRERINGSVILLKOR gällande för toppdomänen.se fr.o.m. 27 maj 2015 REGISTRERINGSVILLKOR gällande för toppdomänen.se fr.o.m. 27 maj 2015 1 INLEDNING 1.1 Stiftelsen för Internetinfrastruktur (802405-0190), Box 7399, 103 91 Stockholm, är en oberoende allmännyttig stiftelse

Läs mer

Allt samlat på ett och samma ställe En användarmanual för vår affärsplattform MyBusiness

Allt samlat på ett och samma ställe En användarmanual för vår affärsplattform MyBusiness www.pwc.se/mybusiness Allt samlat på ett och samma ställe En användarmanual för vår affärsplattform MyBusiness MyBusiness version: 2.5 2014-12-22 Förenkla din arbetsdag med MyBusiness Tillgängligt från

Läs mer

SPCR 178. Certifieringsregler för System för Kvalitetssäkring av fraktioner från små avlopp

SPCR 178. Certifieringsregler för System för Kvalitetssäkring av fraktioner från små avlopp SPCR 178 Certifieringsregler för System för Kvalitetssäkring av fraktioner från små avlopp SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut SP Technical Research Institute of Sweden Certifiering - Certification

Läs mer

Får jag gå på promenad idag?

Får jag gå på promenad idag? Får jag gå på promenad idag? Vem vet i vilken utsträckning äldres behov av hjälp och stöd tillgodoses på särskilda boenden? Rapport från tillsynsinsats med anledning av uppdrag från regeringen 2014 Du

Läs mer

BILDA FÖRENING. Det här behöver ni veta

BILDA FÖRENING. Det här behöver ni veta BILDA FÖRENING Det här behöver ni veta Innehållsförteckning Vad innebär det att bilda en förening?...3 Fördelar...3 Föreningsregister...3 Förberedelser...4 Bildandemötet...4 Stadgar...5 Årsmöte...6 Dagordning

Läs mer

RIKTLINJER & REGLER KRING SOCIALA MEDIER FÖR GISLAVEDS KOMMUN

RIKTLINJER & REGLER KRING SOCIALA MEDIER FÖR GISLAVEDS KOMMUN RIKTLINJER & REGLER KRING SOCIALA MEDIER FÖR GISLAVEDS KOMMUN ANTAGEN AV KOMMUNSTYRELSEN 2015-02-25 Om sociala medier Det finns flera definitioner av vad begreppet sociala medier står för. I det digitala

Läs mer

Kompetensinsatser gällande ny plan- och bygglag M 2010:01. Innehållsförteckning

Kompetensinsatser gällande ny plan- och bygglag M 2010:01. Innehållsförteckning Kompetensinsatser gällande ny plan- och bygglag M 2010:01 Innehållsförteckning Nyheter i den nya plan- och bygglagen... 1 Innan ansökan om bygglov... 2 Efter det att du har fått bygglov... 2 Här nedan

Läs mer

Stiborramverket del 1

Stiborramverket del 1 1 (7) 2015-03-31 Stiborramverket del 1 Ramverk för Stibor Stibor (Stockholm Interbank Offered Rate) är en referensränta som visar ett genomsnitt av de räntesatser till vilka ett antal banker verksamma

Läs mer

Barn som far illa. Samarbetsrutin mellan socialförvaltning och skola/barnomsorg

Barn som far illa. Samarbetsrutin mellan socialförvaltning och skola/barnomsorg Barn som far illa Samarbetsrutin mellan socialförvaltning och skola/barnomsorg VIMMERBY KOMMUN 2004-12-13 2 SAMARBETSRUTIN mellan skola/barnomsorg och socialtjänst i Vimmerby kommun ifråga om BARN SOM

Läs mer

Att vara god man eller förvaltare. Till dig som är nyfiken på vad uppdraget innebär

Att vara god man eller förvaltare. Till dig som är nyfiken på vad uppdraget innebär Att vara god man eller förvaltare Till dig som är nyfiken på vad uppdraget innebär 1 Att vara god man eller förvaltare Till dig som är nyfiken på vad uppdraget innebär Innehåll 3 Att göra till att börja

Läs mer

Att skriva kommuniceringsbrev och beslutsbrev i Försäkringskassan

Att skriva kommuniceringsbrev och beslutsbrev i Försäkringskassan 1 (23) Att skriva kommuniceringsbrev och beslutsbrev i Försäkringskassan Innehåll 1 Målgrupp och innehåll... 4 2 Inledning... 4 3 Syftet med kommunicerings- och beslutsbrev... 4 4 Språket i kommunicerings-

Läs mer

Antagning till senare delen av läkarprogrammet vid Linköpings universitet

Antagning till senare delen av läkarprogrammet vid Linköpings universitet Linköpings universitet Rektor 581 83 Linköping Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Teresa Edelman 8534 teresa.edelman@hsv.se

Läs mer

Melior journalsystem ur användarnas och förvaltarnas perspektiv

Melior journalsystem ur användarnas och förvaltarnas perspektiv Institutionen för Informatik Melior journalsystem Kandidatuppsats, 15 högskolepoäng, SYSK01 i informatik Framlagd: Juni, 2010 Författare: Handledare: Examinatorer: Nils Bylander Gustaf Öqvist Lars Fernebro

Läs mer

Plan mot kränkande behandling

Plan mot kränkande behandling Plan mot kränkande behandling för Bygdsiljums förskoleklass, skola och fritidshem Läsåret 2013/2014 Bygdsiljums skola tillämpar barn- och elevskyddslagen (2006:67). Det är enligt lagen en rättighet för

Läs mer

Riskbedömning genom friskfaktorer

Riskbedömning genom friskfaktorer Januari 2012 Sida 1 Riskbedömning genom friskfaktorer 8 Arbetsgivaren skall regelbundet undersöka arbetsförhållandena och bedöma riskerna för att någon kan komma att drabbas av ohälsa eller olycksfall

Läs mer