Fastighetsbranschens yrkesroller Reviderad 20 april Madeleine Rietschel/Eva Blomberg Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Fastighetsbranschens yrkesroller Reviderad 20 april 2015. Madeleine Rietschel/Eva Blomberg Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd 2015 04 20"

Transkript

1 2015 Fastighetsbranschens yrkesroller Reviderad 20 april 2015 Madeleine Rietschel/Eva Blomberg Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd

2 Innehåll Yrkesrådet och klassificeringssystem 3 Representation i FUs Yrkesråd 3 Utbildningsnivå för de olika yrkesrollerna 3 Klassificeringssystem Almega och KFO SSYK 4 Fastigo Klassigo 4 EQF/NQF 4 Fastighetsskötare 1 5 Fastighetsskötare 2 8 Fastighetstekniker 1 11 Fastighetstekniker 2 14 Fastighetsvärd 1 18 Fastighetsvärd 2 21 Fastighetsingenjör 2 23 Fastighetsingenjör 3 26 Fastighetsingenjör Energi och miljö 3 29 Fastighetsförvaltare 2 31 Fastighetsförvaltare

3 Representation i FUs Yrkesråd Anna Lövgren Unionen Anna Lena Lehto Uppsalahem Cecilia Söderström Vasakronan Joakim Oscarsson Fastighetsanställdas förbund Peter Aronsson Fastighetsanställdas förbund Ylva Bohman Riksbyggen Viktoria Hägg HFAB Tomas Gustavsson Fastighetsanställdas förbund Kristin Printz HSB Göran Albertsson Härnösandshus Gert Bergman HSB Madeleine Rietschel FU Jeanette Ekenberg FU Eva Blomberg FU Utbildningsnivå för de olika yrkesrollerna Utbildningsnivå Yrkesroll Yrkesrollsnivå GY Fastighetsskötare 1 GY Fastighetstekniker 1 GY Fastighetsvärd 1 YH Fastighetsskötare 2 YH Fastighetstekniker 2 YH Fastighetsvärd 2 YH Fastighetsingenjör 2 YH Fastighetsförvaltare 2 HÖ/UN Fastighetsingenjör 3 HÖ/UN Fastighetsförvaltare 3 3

4 Klassificeringssystem Almega och KFO SSYK Almega och KFO utgår ifrån SCBs Standard för Svensk Yrkesklassificering, SSYK. Systemet bygger på den internationella klassifikationen ISCO 88, det gällande systemet är SSYK 96. Från år 2014 gäller nya SSY koder. Primärt är SSYK framtaget för att klassificera personer efter det arbete de utför, men används även inom Arbetsförmedlingen för samordnande av information om lediga platser, arbetssökande och yrken. Indelningen i klassificeringen baseras i grunden på typ av arbete, dvs. de uppgifter som utförs av en person samt de kvalifikationer som krävs för dessa uppgifter. Det görs i SSYK en distinkt skillnad mellan yrkesbenämning och titel. Det är yrkesbenämningarna som är basen i klassificeringen, essensen, och de är förknippade med vissa kompetensord. Varje yrkesbenämning kan sedan i olika organisationer ha en mängd varierande titlar. Mer information om SSYK finns på Fastigo Klassigo Klassigo är ett partsgemensamt yrkesklassificeringssystem på Fastigos område. Systemet bygger på en grundindelning utifrån verksamhetsområde, de arbetsuppgifter en person utför. Utöver verksamhetsområde tillkommer svårighetsnivå som är fördelad på fem steg. Klassigo används främst för att ta fram lönestatistik inom branschen. Mer information om Klassigo finns på EQF/NQF EQF, European Qualifications Framework, är den europeiska referensramen för kvalifikationer som knyter samman olika länders divergerande klassificeringssystem. Ramverket är indelat i åtta nivåer, vilka i sin tur består av tre delar som benämns; kunskaper (Learning Outcomes), färdigheter och kompetens. Mer information om detta ramverk finns på NQF är den nationella motsvarigheten till EQF. Regeringen kommer under år 2015 att besluta om NQF, det nationella kvalifikationssystemet. 4

5 YRKESROLL FASTIGHETSKÖTARE 1 NQF 3-4* Nyckelord: 3: Klara de kunskaper som krävs, kunskaper om olika arbetsätt för att samla information, systematisera och redovisa. Välja och använda information med hjälp av metoder, verktyg och material. Utföra uppgifter på egen hand och i grupp och i tid, på egen hand söka information, kommunicera erfarenheter och kunskaper på egna språket, ta ansvar för sitt lärande och att slutföra uppgifter, värdera egna och gemensamma resultat och värdera information från olika källor. 4: Fördjupade kunskaper, kunskaper om modeller och metoder, välja och använda relevanta begrepp, teorier, material, modeller, verktyg och metoder, följa instruktioner, kommunicera på minst ett främmande språk, ta initiativ, reflektera, organisera, självständig, kritiskt värdera, ta ansvar i samarbete med andra. *Se bilaga 2 Beskrivning Fastighetsskötaren ansvarar för inre och yttre skötsel av fastigheten. Utför vissa mindre reparationer i fastigheten och sköter anläggningar och utrustning i den yttre miljön. Fastighetsskötaren har dagliga hyresgästkontakter. Förkunskaper Åk 9 UTBILDNING 3- årig gymnasieutbildning med yrkesexamen eller med högskolebehörighet Inom ramen av yrkesutbildningen är skolan skyldig att anordna högskoleförberedande utbildning om eleven anmäler det till skolledningen KOMPETENSOMRÅDEN: Fakta Förståelse Färdighet Teknik A1-Byggnad - Byggnad invändigt - Byggnad utvändigt - Utemiljö A2-Installation och installationssamordning - Elsystem - Kylsystem - Luftbehandlingssystem Förståelse för kretsloppstänkande Förståelse för när specialist ska anlitas Förståelse för risker med farligt avfall Kunna felsöka och utföra enklare reparationer Kunna bedöma farligt avfall Kunna sköta maskiner och verktyg 5

6 - Styr & Övervakningssystem - VA-system - Värmesystem - Tele- och Datasystem - Transportanläggningar A3-Miljö - Avfallshantering - Kompostering - Maskiner och utrustning - Återvinning A4-Säkerhet - Brand - Skalskydd - Utemiljö Ekonomi B1-Företagsekonomi - Grund B2-Fastighetsekonomi - Nyckeltal Förståelse för samband mellan kostnader, intäkter och driftsnettot Kunna göra enklare beräkningar B3-Affärsmannaskap - Entreprenörskap Juridik C1-Lagbunden juridik - Vardagsjuridik med fokus på dagliga situationer i och kring en fastighet Förståelse för lagar, regler och förordningar som berör ett fastighetsbolag i relation med hyresgäster Kunna bedöma när det finns risk att överträda lagar, förordningar och bestämmelser som berör fastigheter eller hyresgäster IT D-IT - Grundläggande Förståelse för företagets och dess intressenter om vikten av korrekt inrapportering av data Kunna arbeta med de grundläggande programmen Beteende E1-Ledarskap/medarbetarskap - Etik & Moral - Konflikthantering - Självkännedom Förstå varför människor agerar och reagerar utifrån olika bakgrund och situationer Kunna agera istället för reagera i besvärliga situationer E2-Kommunikation - Kundservice 6

7 Omvärld F1-Samhället - Jämställdhet & Diskriminering - Kulturer & Religion - Trender i samhället Förståelse för fastighetsskötarens roll och ansvar i organisationen Kunna ta ansvar för vad rollen kräver F2-Fastigheter i samhället - Fastighetsbranschens nyckeltal - Trender i fastighetsbranschen Exempel på liknande titlar Fastighetstekniker, Kod Almega och KFO SSYK: Fastigo - Klassigo: 231 Fakta angående koder: SSYK koder bestäms av SCB och används av vissa arbetsgivare. Klassigo bestäms av Fastigo och används av vissa arbetsgivare. Inget av dessa kodsystem ligger inom ramen för vad FU eller branschen kan påverka eller förändra. 7

8 YRKESROLL FASTIGHETSKÖTARE 2 NQF 4-6* Nyckelord: 4: Fördjupade kunskaper, kunskaper om modeller och metoder, välja och använda relevanta begrepp, teorier, material, modeller, verktyg och metoder, följa instruktioner, kommunicera på minst ett främmande språk, ta initiativ, reflektera, organisera, självständig, kritiskt värdera, ta ansvar i samarbete med andra. 5: Specialiserade kunskaper, kunskaper och överblick, kunskaper om arbetsprocesser, planera och utföra, lösa sammansatta problem, kommunicera åtaganden och lösningar på minst ett främmande språk, självständigt behandla innehåll, övervaka arbete, slutföra projekt. 6: Avancerade kunskaper, insikter om, djup kunskap om, orientering i forsknings/utvecklingsfrågor, kunna identifiera, formulera, analysera och lösa problem samt utföra komplexa uppgifter, värdera information och metoder, tillämpa specialiserad kunskap, ta ansvar för ledning. *Se bilaga 2 Beskrivning Fastighetsskötaren ansvarar för inre och yttre skötsel av fastigheten. Utför vissa mindre reparationer i fastigheten och sköter anläggningar och utrustning i den yttre miljön. Fastighetsskötaren har dagliga hyresgästkontakter. Förkunskaper UTBILDNING 3-årig gymnasieutbildning med yrkesexamen eller med högskolebehörighet Minst 1,5 år motsvarande 300 YH-poäng 2 år, motsvarande 400 YH-poäng. KOMPETENSOMRÅDEN: Fakta Förståelse Färdighet Teknik A1-Byggnad - Byggnad invändigt - Byggnad utvändigt - Utemiljö A2-Installation och installationssamordning - Elsystem - Kylsystem - Luftbehandlingssystem - Styr & Övervakningssystem - VA-system - Värmesystem Förståelse för kretsloppstänkande Förståelse för när specialist ska anlitas Förståelse för risker med farligt avfall Kunna felsöka och utföra enklare reparationer Kunna bedöma farligt avfall Kunna sköta maskiner och verktyg 8

9 - Tele- och Datasystem - Transportanläggningar A3-Miljö - Avfallshantering - Kompostering - Maskiner och utrustning - Återvinning A4-Säkerhet - Brand - Skalskydd - Utemiljö Ekonomi B1-Företagsekonomi - Grund B2-Fastighetsekonomi - Nyckeltal Förståelse för samband mellan kostnader, intäkter och driftsnettot Kunna göra enklare beräkningar B3-Affärsmannaskap - Entreprenörskap Juridik C1-Lagbunden juridik - Vardagsjuridik med fokus på dagliga situationer i och kring en fastighet Förståelse för lagar, regler och förordningar som berör ett fastighetsbolag i relation med hyresgäster Kunna bedöma när det finns risk att överträda lagar, förordningar och bestämmelser som berör fastigheter eller hyresgäster IT D-IT - Grundläggande Förståelse för företagets och dess intressenter om vikten av korrekt inrapportering av data Kunna arbeta med de grundläggande programmen Beteende E1-Ledarskap/medarbetarskap - Etik & Moral - Konflikthantering - Självkännedom Förstå varför människor agerar och reagerar utifrån olika bakgrund och situationer Kunna agera istället för reagera i besvärliga situationer E2-Kommunikation - Kundservice F1-Samhället Kunna ta ansvar för vad rollen kräver 9

10 Omvärld - Jämställdhet & Diskriminering - Kulturer & Religion - Trender i samhället Förståelse för fastighetsskötarens roll och ansvar i organisationen F2-Fastigheter i samhället - Fastighetsbranschens nyckeltal - Trender i fastighetsbranschen Exempel på liknande titlar Fastighetstekniker, Driftstekniker, Servicetekniker Kod Almega och KFO SSYK: Fastigo - Klassigo: 232 Fakta angående koder: SSYK koder bestäms av SCB och används av vissa arbetsgivare. Klassigo bestäms av Fastigo och används av vissa arbetsgivare. Inget av dessa kodsystem ligger inom ramen för vad FU eller branschen kan påverka eller förändra. 10

11 YRKESROLL FASTIGHETSTEKNIKER 1 NQF 3-4* Nyckelord: 3: Klara de kunskaper som krävs, kunskaper om olika arbetsätt för att samla information, systematisera och redovisa. Välja och använda information med hjälp av metoder, verktyg och material. Utföra uppgifter på egen hand och i grupp och i tid, på egen hand söka information, kommunicera erfarenheter och kunskaper på egna språket, ta ansvar för sitt lärande och att slutföra uppgifter, värdera egna och gemensamma resultat och värdera information från olika källor. 4: Fördjupade kunskaper, kunskaper om modeller och metoder, välja och använda relevanta begrepp, teorier, material, modeller, verktyg och metoder, följa instruktioner, kommunicera på minst ett främmande språk, ta initiativ, reflektera, organisera, självständig, kritiskt värdera, ta ansvar i samarbete med andra. *Se bilaga 2 Beskrivning Fastighetsteknikern är en specialist med ansvar för att genomföra drift, skötsel och underhåll av fastighetens tekniska system. Det innebär att fastighetsteknikern i sitt dagliga arbete säkerställer att dessa system fungerar enligt fastighetsägarens krav och hyresgästens förväntningar Förkunskaper Åk 9 UTBILDNING 3- årig gymnasieutbildning med yrkesexamen eller med högskolebehörighet Inom ramen av yrkesutbildningen är skolan skyldig att anordna högskoleförberedande utbildning om eleven anmäler det till skolledningen KOMPETENSOMRÅDEN: Fakta Förståelse Färdighet Teknik A1- Byggnad - Byggnad invändigt - Byggnad utvändigt - Utemiljö A2-Installation och installationssamordning - Elsystem - Kylsystem - Luftbehandlingssystem - Styr och regler - VA-system - Värmesystem Systemsamband och beroenden Kunna felsöka och efter analys bedöma om fastighetsteknikern själv kan göra reparationen alternativt anlita speciallist inom ovanstående teknikområde 11

12 - Tele- och Datasystem - Transportanläggningar A3- Miljö - Avfallshantering - Energioptimering A4-Säkerhet - Brand - Skalskydd - Utemiljö - Arbetsmiljö Ekonomi B1- Företagsekonomi - Grund Förståelse för hur kritiska faktorer genererar ett positivt driftsnetto Kunna ta fram beslutsunderlag inför inköp och investeringar B2-Fastighetsekonomi - Budgetering - Nyckeltal Förståelse för hur affärer uppstår B3-Affärsmannaskap - Entreprenörskap - Inköp Juridik C1-Lagbunden juridik - Jordabalken C2-Branschregler Förståelse för hur juridiken påverkar företagens förutsättning i kontakt med hyresgäster, entreprenörer och andra intressenter Kunna arbeta med de grundläggande programmen IT D-IT - Grundläggande Förståelse för företagets och dess intressenter om vikten av korrekt inrapportering av data Kunna arbeta med de grundläggande programmen Beteende E1-Ledarskap/medarbetarskap - Etik och moral - Konflikthantering - Självkännedom Förstå varför människor agerar och reagerar utifrån olika bakgrund och situationer Kunna agera istället för reagera i besvärliga situationer E2-Kommunikation - Kundservice - Retorik 12

13 Omvärld F1-Samhället - Jämställdhet och diskriminering - Kulturer och religioner - Trender i samhället Förståelse för fastighetsteknikerns roll och ansvar i organisationen samt fastighetsföretagets roll i samhället Kunna argumentera för fastighetsbranschens och dess intressen F2-Fastigheter i samhället - Fastighetsbranschens nyckeltal - Trender i fastighetsbranschen - Exempel på liknande titlar Fastighetsskötare, Kod Almega och KFO SSYK: Fastigo - Klassigo: 232 Fakta angående koder: SSYK koder bestäms av SCB och används av vissa arbetsgivare. Klassigo bestäms av Fastigo och används av vissa arbetsgivare. Inget av dessa kodsystem ligger inom ramen för vad FU eller branschen kan påverka eller förändra. 13

14 YRKESROLL FASTIGHETSTEKNIKER 2 SQF 5-6 Nyckelord: 5: Specialiserade kunskaper, kunskaper och överblick, kunskaper om arbetsprocesser, planera och utföra, lösa sammansatta problem, kommunicera åtaganden och lösningar på minst ett främmande språk, självständigt behandla innehåll, övervaka arbete, slutföra projekt. 6: Avancerade kunskaper, insikter om, djup kunskap om, orientering i forsknings/utvecklingsfrågor, kunna identifiera, formulera, analysera och lösa problem samt utföra komplexa uppgifter, värdera information och metoder, tillämpa specialiserad kunskap, ta ansvar för ledning. Beskrivning Fastighetstekniker 2 har fördjupade och breda kunskaper inom fastighetsteknik. Det innebär att Fastighetstekniker 2 har tekniskt fastighetsansvar för en eller flera fastigheter. Fastighetstekniker 2 ansvarar för den tekniska driften inklusive service och underhåll av fastigheterna och för det operativa arbetet med att effektivisera fastigheternas energiprestanda och resursförbrukning. Rollen innebär vanligtvis inget personalansvar, dock ingår ibland arbetsledning. Exempel på liknande titlar Drifttekniker, Servicetekniker, Energitekniker Förkunskaper UTBILDNING 3-årig gymnasieutbildning med yrkesexamen eller med högskolebehörighet Yrkeshögskola minst 1,5 år motsvarande 300 YH-poäng 2 år, motsvarande 400 YH-poäng med inriktning teknik eller fastighetsdrift. KOMPETENSOMRÅDEN: Teknik Utbildningen ska ge fördjupade kunskaper inom bygg- och underhållsteknik, fastighetsteknik, installation och installationssamordning samt fastighetsautomation som omfattar styr och regler, IT-baserad kommunikation och säkerhetskoncept. Utbildningen ska även ge fördjupade kunskaper inom resurshållning med tyngdpunkt inom energi och miljö kopplat till fastighetens drift, samt en mycket god förståelse för fastighetssystemens samverkan. Ekonomi & Juridik Utbildningen ska ge fördjupade kunskaper inom företagsekonomi, fastighetsekonomi, affärsmannaskap och entreprenörskap. Dessutom ska utbildningen ge breda kunskaper inom fastighetsrelaterad juridik gällande branschregler. 14

15 Beteende & Omvärld Utbildningen ska ge mycket goda färdigheter inom kommunikation, arbetsledning, och etik och moral samt en mycket god insikt om fastighetsbranschen och dess förutsättningar i samhället. Dessutom ge förståelse av vikten av att hålla sig välunderrättad om nya tekniker inom bygg- och fastighetsteknik. Beställarkompetens/Projektledning Utbildningen ska ge mycket god beställarkompetens, d.v.s. kunskaper om upphandling, inköp samt besiktning både ur ett juridiskt och ett ekonomiskt perspektiv. Dessutom ska den studerande få fördjupade kunskaper i projektledning, planering, genomförande och uppföljning av projekt. Specialistkompetens Energi och miljö KOMPETENSOMRÅDEN: Fakta Förståelse Färdighet Byggnad: Fördjupad förståelse för Teknik Invändigt och utvändigt hur arbetet med de Inomhusmiljö tekniskt avancerade Inomhusklimat installationerna påverkar Termodynamik hyresgästernas komfort Ljud samt för hur det Fukt/Fuktskadeproblematik/Saneringsoch reparationsmetoder påverkar fastighetens energi och vattenanvändning. Installation: Elsystem Kylsystem Luftbehandling SRÖ, Styr, regler och övervakningssystem Varmvatten och värmesystem Vatten och avloppssystem IMD, Individuell mätning och debitering Solinstallationer Värmepumpar Även ha fördjupad förståelse för systemens samverkan. Ha en fördjupad förståelse för vikten av energistatistik. Fördjupad förståelse för användningen av normalårskorrigering. Kan felsöka och reparera vanligt förekommande och avancerade fel och brister. Genomföra förebyggande och avhjälpande underhåll. Kan identifiera energioch vattenbesparande åtgärder samt driftoptimera befintliga installationer. Följa, förstå och utveckla upprättade rutiner och checklistor. Kunna mäta ventilationsoch vattenflöden, tolka mätvärden och tillämpa dessa på lämpligast sätt. Kunna göra miljömässigt sunda val vid drift, skötsel och underhåll, t ex gällande kemikalier och 15

16 Miljö: ISO system och miljöklassning av byggnader. Energioptimering och konsekvenser Energistatistik Normalårskorrigering Miljöutbildning Mätutrustning (vatten, luftflöden, temperatur, värmekamera och spårgas) EPC Energy performance contracting Fördjupad förståelse för brukarens oro för hälsopåverkan av fukt. Tolka mätresultat från mätutrustning och föreslå relevanta justeringar vid behov. avfallshantering, speciellt farligt avfall. Ekonomi Specialiserad och fördjupad kunskap om energianvändning, underhåll och investeringar i ett livscykelperspektiv. Fördjupad förståelse för företagets ekonomiska ramar och samband mellan kostnader & intäkter och hur lönsamma åtgärder förbättrar fastigheters ekonomi. Beställa, genomföra och följa upp underhållsprojekt. Kunna genomföra en investeringskalkyl, t ex annuitetsberäkning, payoff effekt Juridik Ha kunskap om lagkrav inom områden som radon, OVK Obligatorisk ventilationskontroll, energideklarationer och LOU Lagen om offentlig upphandling samt BBR Boverkets byggregler. Även Hyreslagen, Miljöbalken och Lagen om Energikartläggning för stora företag. Fördjupad förståelse för hur lagkrav påverkar företagets verksamhet och de egna arbetsuppgifternas genomförande. Att lagkrav uppfylls vid genomförande av felavhjälpande och planerat underhåll. IT Styr, regler, och övervakningsprogram Excel Fördjupad förståelse och analys av statistik över energi och vattenförbrukning samt hitta avvikelser. Använda Kunna använda avancerade tekniska hjälpmedel för uppföljning och felsökning. 16

17 Beteende Medarbetarskap: Samarbete Kommunikation: Kundservice Intern information överordnade styr och reglerprogram Kunna möta och kommunicera med kunden och ha god förståelse för kundens miljöpolicy och miljöarbete. Lättfattligt kunna kommunicera problem och lösningsförslag. Återkoppla och ge förslag internt. Kunna agera istället för att reagera i svåra situationer. Mål med utbildningen Efter utbildningen ska den studerande kunna ta ansvar för drift, tillsyn, skötsel, planering och uppföljning av underhåll, felanmälningar samt administrativa arbeten såsom deltagande i budget- och prognosarbeten för de fastigheter man verkar i. I vissa fall även arbetsleda. Kod Almega och KFO SSYK: 7137 Fastigo - Klassigo: 222/242 Fakta angående koder: SSYK koder bestäms av SCB och används av vissa arbetsgivare. Klassigo bestäms av Fastigo och används av vissa arbetsgivare. Inget av dessa kodsystem ligger inom ramen för vad FU eller branschen kan påverka eller förändra. 17

18 YRKESROLL FASTIGHETSVÄRD 1 NQF 3-4* Nyckelord: 3: Klara de kunskaper som krävs, kunskaper om olika arbetsätt för att samla information, systematisera och redovisa. Välja och använda information med hjälp av metoder, verktyg och material. Utföra uppgifter på egen hand och i grupp och i tid, på egen hand söka information, kommunicera erfarenheter och kunskaper på egna språket, ta ansvar för sitt lärande och att slutföra uppgifter, värdera egna och gemensamma resultat och värdera information från olika källor. 4: Fördjupade kunskaper, kunskaper om modeller och metoder, välja och använda relevanta begrepp, teorier, material, modeller, verktyg och metoder, följa instruktioner, kommunicera på minst ett främmande språk, ta initiativ, reflektera, organisera, självständig, kritiskt värdera, ta ansvar i samarbete med andra. *Se bilaga 2 Beskrivning Fastighetsvärden är fastighetsägarens ansikte på fältet. Fastighetsvärden säkerställer att hyresgästerna känner sig trygga och nöjda i sin arbets- och boendemiljö. Fastighetsvärden har budgetansvar för sitt eget område och utför t ex besiktningar vid in- och avflyttning. Felsökning samt enklare justeringar och reparationer kan ingå. Förkunskaper UTBILDNING Åk 9 3- årig gymnasieutbildning med yrkesexamen eller med högskolebehörighet Inom ramen av yrkesutbildningen är skolan skyldig att anordna högskoleförberedande utbildning om eleven anmäler det till skolledningen KOMPETENSOMRÅDEN: Fakta Förståelse Färdighet Teknik A1-Byggnad - Byggnad - Byggnad invändigt - Byggnad utvändigt - Utemiljö Förståelse för systemsamband och beroenden Förståelse för när specialist ska anlitas Kunna felsöka och utföra enklare justeringar och reparationer A2-Installations och installationssamordning - Elsystem - Kylsystem - Luftbehandlingssystem 18

19 - Styr- och övervakningssystem - VA-system - Värmesystem - Tele- och Datasystem - Transportanläggningar A3-Miljö - Avfallshantering - Energioptimering A4-Säkerhet - Brand - Skalskydd - Utemiljö Ekonomi B1-Företagsekonomi - Grund B2-Fastighetsekonomi - Budgetering - Investeringskalkylering - Pay-off kalkylering - Nyckeltal Förståelse för samband mellan kostnader, intäkter, avkastningskrav, investeringar Förståelse för hur affärer uppstår Förståelse för varumärkets betydelse Kunna ta fram beslutsunderlag inför investeringar Kunna planera och genomföra förhandlingar Kunna ta fram marknadsplaner B3-Affärsmannaskap - Entreprenörskap - Förhandling - Marknadsföring - Uthyrningsprocessen Juridik C1-Lagbunden juridik - Arbetsmiljölagstiftningen - Jordabalken - Lagen om offentlig upphandling - Plan- och bygglagen - Hyreslagen - Avtalsjuridik Förståelse för de lagar, regler och förordningar som berör ett fastighetsbolag Kunna identifiera aktuella lagar, förordningar, regelverk och att dessa är i överensstämmelse med den aktuella uppgiften Kunna bedöma skillnaden mellan normal slitage och skadegörelse i juridisk mening C2-Branschregler Kunna identifiera risker som fastighetsföretaget kan utsättas sig för 19

20 IT D-IT - Grundläggande Förståelse av vikten att använda IT i fastighetsföretaget Kunna arbeta med de grundläggande programmen Kunna kommunicera med hyresgäster och andra via IT Beteende E1-Ledarskap/Medarbetarskap - Etik och moral - Konflikthantering - Självkännedom Förstå varför människor agerar och reagerar utifrån olika bakgrund och situationer Kunna agera istället för att reagera i besvärliga situationer E2-Kommunikation - Kundservice - Retorik Omvärld F1-Samhället - Jämställdhet och diskriminering - Kulturer och religioner - Trender i samhället Förståelse för fastighetsvärdens roll och ansvar i organisationen Kunna argumentera för fastighetsbranschen och dess intressen Kunna delta i samhällsdebatten F2-Fastigheter i samhället - Arkitektur - Fastighetsbranschens nyckeltal - Samhällsplanering - Trender i fastighetsbranschen Kunna utveckla nätverk Exempel på liknande titlar Kvartersvärd, bovärd, Kod Almega och KFO - SSYK: Fastigo - Klassigo: 222 Fakta angående koder: SSYK koder bestäms av SCB och används av vissa arbetsgivare. Klassigo bestäms av Fastigo och används av vissa arbetsgivare. Inget av dessa kodsystem ligger inom ramen för vad FU eller branschen kan påverka eller förändra. 20

21 YRKESROLL FASTIGHETSVÄRD 2 NQF 4-6* Nyckelord: 4: Fördjupade kunskaper, kunskaper om modeller och metoder, välja och använda relevanta begrepp, teorier, material, modeller, verktyg och metoder, följa instruktioner, kommunicera på minst ett främmande språk, ta initiativ, reflektera, organisera, självständig, kritiskt värdera, ta ansvar i samarbete med andra. 5: Specialiserade kunskaper, kunskaper och överblick, kunskaper om arbetsprocesser, planera och utföra, lösa sammansatta problem, kommunicera åtaganden och lösningar på minst ett främmande språk, självständigt behandla innehåll, övervaka arbete, slutföra projekt. 6: Avancerade kunskaper, insikter om, djup kunskap om, orientering i forsknings/utvecklingsfrågor, kunna identifiera, formulera, analysera och lösa problem samt utföra komplexa uppgifter, värdera information och metoder, tillämpa specialiserad kunskap, ta ansvar för ledning. *Se bilaga 2 Beskrivning Fastighetsvärd 2 är kundens naturliga kontakt med företaget. Det innebär att Fastighetsvärd 2 bygger och vårdar goda långvariga relationer med kunderna i den eller de fastigheter han/hon ansvarar för. Rollen är inriktad på kundrelationer men kan också innehålla skötsel av fastigheten och dess teknik. Arbetsledning kan förekomma. Förkunskaper UTBILDNING 3-årig gymnasieutbildning med yrkesexamen eller med högskolebehörighet Minst 1,5 år motsvarande 300 YH-poäng 2 år, motsvarande 400 YH-poäng. KOMPETENSOMRÅDEN: Teknik Ekonomi & Juridik Utbildningen ska ge breda och fördjupade kunskaper om fastighetsteknik, utemiljö, byggnader och utrustning Utbildningen ska ge fördjupade kunskaper inom företagsekonomi och affärsmannaskap. Dessutom ska utbildningen ge fördjupade kunskaper inom fastighetsrelaterade juridik, gällande branschregler samt hyressättning. Kommunikation & Omvärld Utbildningen ska ge mycket goda färdigheter inom kundservice, det goda värdskapet, kommunikation, problemlösning och etik och moral i fastighetsbranschen. Ytterligare ska utbildningen ge goda insikter om fastighetsbranschen och dess förutsättningar och om den omvärld man verkar i. En viktig del utbildningen är att utveckla den studerandes förmåga att anpassa sitt sätt att kommunicera i förhållande till situation och målgrupp. 21

22 Marknad/Uthyrning Utbildningen ska ge mycket goda färdigheter i kontraktsförvaltning och fastighetsrelaterad administration samt goda kunskaper i marknadsföring och uthyrning av bostäder och lokaler. Beställarkompetens/Projketledning Utbildningen ska ge den studerande beställarkompetens, dvs kunskaper inom upphandling, inköp samt besiktning både ur ett juridiskt och ett ekonomiskt perspektiv. Dessutom ska den studerande få kunskaper i projektledning, planering, genomförande och uppföljning av mindre projekt. Mål med utbildningen Efter utbildningen ska eleven kunna bygga upp och ta ansvar för att upprätthålla goda och långvariga kundkontakter och för att kunna leverera kvalitativ service till kunderna i fastigheterna. I ansvaret ligger också att ha goda relationer med entreprenörer och leverantörer. Exempel på liknande titlar Kundvärd, bovärd, husvärd, assisterande förvaltare Kod Almega och KFO SSYK: Fastigo - Klassigo: 222 Fakta angående koder: SSYK koder bestäms av SCB och används av vissa arbetsgivare. Klassigo bestäms av Fastigo och används av vissa arbetsgivare. Inget av dessa kodsystem ligger inom ramen för vad FU eller branschen kan påverka eller förändra. 22

23 YRKESROLL FASTIGHETSINGENJÖR 2 NQF 4-6* Nyckelord: 4: Fördjupade kunskaper, kunskaper om modeller och metoder, välja och använda relevanta begrepp, teorier, material, modeller, verktyg och metoder, följa instruktioner, kommunicera på minst ett främmande språk, ta initiativ, reflektera, organisera, självständig, kritiskt värdera, ta ansvar i samarbete med andra. 5: Specialiserade kunskaper, kunskaper och överblick, kunskaper om arbetsprocesser, planera och utföra, lösa sammansatta problem, kommunicera åtaganden och lösningar på minst ett främmande språk, självständigt behandla innehåll, övervaka arbete, slutföra projekt. 6: Avancerade kunskaper, insikter om, djup kunskap om, orientering i forsknings/utvecklingsfrågor, kunna identifiera, formulera, analysera och lösa problem samt utföra komplexa uppgifter, värdera information och metoder, tillämpa specialiserad kunskap, ta ansvar för ledning. *Se bilaga 2 Beskrivning Fastighetsingenjören är en teknisk specialist som har huvudansvaret för att optimera fastighetens tekniska system. Det innebär att utveckla drift- och underhållsverksamheten och ett tydligt kostnadsansvar för detta. Fastighetsingenjören har ansvar för de kvalificerade upphandlingarna som berör fastigheter. Innebär ibland en ledarroll med personalansvar. Förkunskaper UTBILDNING 3-årig gymnasieutbildning med yrkesexamen eller med högskolebehörighet Minst 1,5 år motsvarande 300 YH-poäng 2 år, motsvarande 400 YH-poäng. KOMPETENSOMRÅDEN: Fakta Förståelse Färdighet Teknik A1-Byggnad - Byggnad - Byggnad invändigt - Byggnad utvändigt - Utemiljö Förståelse för sambanden mellan byggnadens användning, konstruktion, energipåverkande faktorer, hyresgästkrav och ekonomi Kunna hantera el, va, styr och regler, värme/kyla, ventilation och andra system som kan hänföras till fastigheten. A2-Installation och installationssamordning - Elsystem - Kylsystem 23

Unga tryggar branschens framtid

Unga tryggar branschens framtid Unga tryggar branschens framtid Goda råd till företagen Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd (FU) arbetar ständigt med frågor kring utbildning för att trygga fastighetsbranschens framtid. FU:s kansli

Läs mer

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: Fastighetstekniker Ansvarig utbildningsanordnare: YA Fri AB Omfattning, poäng: 300 Yh-poäng Studieort: Karlstad Studieform: Bunden Studietakt: Heltid Utbildningsnummer: 201144060 Omgång:

Läs mer

KURSER & UTBILDNINGAR. VVS Ventilation Kyl- & värmepumpteknik. Elbehörighet Energi Styr- & reglerteknik Ledarskap, arbetsledning och projektering

KURSER & UTBILDNINGAR. VVS Ventilation Kyl- & värmepumpteknik. Elbehörighet Energi Styr- & reglerteknik Ledarskap, arbetsledning och projektering VÅREN 2011 VVS Ventilation Kyl- & värmepumpteknik Elbehörighet Energi Styr- & reglerteknik Ledarskap, arbetsledning och projektering KURSER & UTBILDNINGAR för installationsbranschen Kurser VT 2011 VVS

Läs mer

innehåller även alla våra trycksaker! SABO sprider kunskap Utbildningar & konferenser 2012 sabo sprider kunskap 1

innehåller även alla våra trycksaker! SABO sprider kunskap Utbildningar & konferenser 2012 sabo sprider kunskap 1 TRAINEE-program FASTIGHETSDAGAR SABO sprider kunskap Utbildningar & konferenser 2012 innehåller även alla våra trycksaker! ENERGIUTMANING KOMMUNIKATIONSDAGAR SABO I ALMEDALEN sabo sprider kunskap 1 Trycksaksnummer:

Läs mer

FÖRETAGSEKONOMI. Ämnets syfte

FÖRETAGSEKONOMI. Ämnets syfte FÖRETAGSEKONOMI Ämnet företagsekonomi behandlar företagande i vid bemärkelse och belyser såväl ekonomiska som sociala och miljömässiga aspekter. I ämnet ingår marknadsföring, ledarskap och organisation,

Läs mer

SABO SPRIDER KUNSKAP ALLMÄN - NYTTANS MÖTESPLATS SABOS UTBUD AV UTBILDNINGAR OCH KONFERENSER 2015 SABO SVERIGES ALLMÄNNYTTIGA BOSTADSFÖRETAG

SABO SPRIDER KUNSKAP ALLMÄN - NYTTANS MÖTESPLATS SABOS UTBUD AV UTBILDNINGAR OCH KONFERENSER 2015 SABO SVERIGES ALLMÄNNYTTIGA BOSTADSFÖRETAG SABO ALLMÄN - NYTTANS MÖTESPLATS SPRIDER KUNSKAP SABOS UTBUD AV UTBILDNINGAR OCH KONFERENSER 2015 SABO SVERIGES ALLMÄNNYTTIGA BOSTADSFÖRETAG SABO SPRIDER KUNSKAP 1 Innehåll Inledning 3 Branschintroduktion

Läs mer

Grattis - du ska bli handledare!

Grattis - du ska bli handledare! Grattis - du ska bli handledare! Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd Att handleda elever under praktik Att vara handledare för en elev på gymnasieskolan eller yrkeshögskolan kan vara både lärorikt, utvecklande

Läs mer

SABO sprider kunskap. Utbildningar, konferenser & konsulttjänster hösten 2010. sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag

SABO sprider kunskap. Utbildningar, konferenser & konsulttjänster hösten 2010. sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag SABO sprider kunskap Utbildningar, konferenser & konsulttjänster hösten 2010 sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag InfOrmAtIOn & AnmÄlAn Information & anmälan Internat/dagkonferens SABOs utbildningar

Läs mer

SABO sprider kunskap. Utbildningar, konferenser & konsulttjänster hösten 2011. sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag

SABO sprider kunskap. Utbildningar, konferenser & konsulttjänster hösten 2011. sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag SABO sprider kunskap Utbildningar, konferenser & konsulttjänster hösten 2011 sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag Information & Anmälan Information & anmälan Internat/dagkonferens SABOs utbildningar

Läs mer

Svebyprogrammet ENERGIVERIFIKAT09 -uppföljning av energikrav under byggprocessen

Svebyprogrammet ENERGIVERIFIKAT09 -uppföljning av energikrav under byggprocessen Svebyprogrammet ENERGIVERIFIKAT09 -uppföljning av energikrav under byggprocessen Projektrapport 091231 Förord I föreliggande handledning beskrivs riktlinjer och rutiner för uppföljning av energikrav under

Läs mer

ANALYS - LÖNSAMHETSBEDÖMNINGAR

ANALYS - LÖNSAMHETSBEDÖMNINGAR ANALYS - LÖNSAMHETSBEDÖMNINGAR Energieffektivisering i byggnader Utarbetad av Margot Bratt och Agneta Persson, WSP Sverige AB Stockholm, Januari, 2010 Beställargruppen lokaler, BELOK, är ett samarbete

Läs mer

SABO sprider kunskap. Utbildningar, konferenser & konsulttjänster 2010. s a b o sveriges allmännyttiga bostadsföretag

SABO sprider kunskap. Utbildningar, konferenser & konsulttjänster 2010. s a b o sveriges allmännyttiga bostadsföretag SABO sprider kunskap Utbildningar, konferenser & konsulttjänster 2010 s a b o sveriges allmännyttiga bostadsföretag Innehåll Styrelse SABOs strategiska styrelseutbildning 4 Utbildning för ordförande och

Läs mer

JENNY CARLSSON, Examen 2006 Arbetar nu som sälj- och marknadsassistent på Qliktech Nordic AB.

JENNY CARLSSON, Examen 2006 Arbetar nu som sälj- och marknadsassistent på Qliktech Nordic AB. Bristen på säljare med teknisk kompetens är påtaglig. Framtiden visar dessutom ett allt större behov. i det här sammanhanget handlar inte enbart om uppenbart tekniska produkter. Även leksaker, musikinstrument

Läs mer

Analys av den svenska marknaden för energitjänster

Analys av den svenska marknaden för energitjänster Analys av den svenska marknaden för energitjänster RB Uppdrag 13 Dnr 00-10-6567 ER 2011:06 Böcker och rapporter utgivna av Statens energimyndighet kan beställas via www.energimyndigheten.se Orderfax: 08-505

Läs mer

RAPPORT. Analys av förutsättningar för yrkeshögskolutbildning i Järfälla. Järfälla kommun. Sweco Eurofutures AB. Terese Strenger. Stockholm 2011-06-30

RAPPORT. Analys av förutsättningar för yrkeshögskolutbildning i Järfälla. Järfälla kommun. Sweco Eurofutures AB. Terese Strenger. Stockholm 2011-06-30 Järfälla kommun Analys av förutsättningar för yrkeshögskolutbildning i Järfälla Stockholm 2011-06-30 Sweco Eurofutures AB Terese Strenger 1 (24) Sweco Vasagatan 36 Box 415, 101 28 Stockholm Telefon 08-613

Läs mer

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: Säljare och marknadsförare B2B Ansvarig utbildningsanordnare: Härryda kommun, Yrkeshögskolan i Mölnlycke Omfattning, poäng: 400 Studieort: Mölnlycke Studieform: Bunden Studietakt: Heltid

Läs mer

Kriterier för energiinvesteringar

Kriterier för energiinvesteringar Kriterier för energiinvesteringar Lokalfastigheter med extern förvaltning Ann-Christine Svärd, RALT AB Stockholm, mars, 2010 Beställargruppen lokaler, BELOK, är ett samarbete mellan Energimyndigheten och

Läs mer

Utbildningens mål och inriktning Yrkesroller Efter avslutad utbildning ska den studerande ha kunskaper om

Utbildningens mål och inriktning Yrkesroller Efter avslutad utbildning ska den studerande ha kunskaper om Utbildningens mål och inriktning Yrkesroller Produktions- och projektledare Projektledare, festival, konsert, utställning, temadag Eventarrangör Marknadskommunikatör Marknadsförare, säljare Projektledare,

Läs mer

Trycksaksnummer: 13673/2012-12.1 500 Grafisk produktion: SABO Kommunikation Tryck: TMG Sthlm AB, Stockholm

Trycksaksnummer: 13673/2012-12.1 500 Grafisk produktion: SABO Kommunikation Tryck: TMG Sthlm AB, Stockholm almedalen energisparkampanj SABO sprider kunskap ar & konferenser 2013 innehåller även alla våra trycksaker! studiebesök energikonferens trainee sabo sprider kunskap 1 Trycksaksnummer: 13673/2012-12.1

Läs mer

Utbildningar & konferenser 2014

Utbildningar & konferenser 2014 ar & konferenser 2014 Innehåller även alla våra trycksaker! SABO sprider kunskap sabo sprider kunskap 1 Trycksaksnummer: 13711/2013-12.1 500 Grafisk produktion: SABO Kommunikation Tryck: TMG Sthlm AB,

Läs mer

Utveckling av Fastighetsföretagande i Offentlig Sektor (U.F.O.S) Rätt process

Utveckling av Fastighetsföretagande i Offentlig Sektor (U.F.O.S) Rätt process Utveckling av Fastighetsföretagande i Offentlig Sektor (U.F.O.S) Rätt process Arbetsmodell för processledning och processanalys i offentliga fastighetsföretag Arbetsmodell för processledning och processanalys

Läs mer

VVS Akademin Lyft dig själv och ditt företag till nya nivåer!

VVS Akademin Lyft dig själv och ditt företag till nya nivåer! PREMIÄR! Ny ledarskapsutbildning för dig inom VVS-branschen! VVS Akademin Lyft dig själv och ditt företag till nya nivåer! 1 Utmanande tider VVS-branschen utmanas och förändras. Det ställs allt högre krav

Läs mer

Guide för kommunal e-utveckling

Guide för kommunal e-utveckling . Guide för kommunal e-utveckling - en bilaga till Guide för effektiv regional e-utveckling Förord Då vi arbetade fram Guide för effektiv regional e-utveckling så behandlade vi vid ett flertal tillfällen

Läs mer

2. Ansvarig utbildningsanordnare och andra utbildningsanordnare. Insurance Training and Consulting in Stockholm BICON AB

2. Ansvarig utbildningsanordnare och andra utbildningsanordnare. Insurance Training and Consulting in Stockholm BICON AB 1 Utbildningsplan Denna utbildningsplan godkändes av KY-myndigheten 2003-05-09. Utbildningen följer i princip denna plan, men förbättringar införs kontinuerligt. 1. Utbildningens namn/inriktning och omfattning

Läs mer

Så når offentliga fastighetsägare 2050-målen

Så når offentliga fastighetsägare 2050-målen Utveckling av fastighetsföretagande i offentlig sektor (UFOS) Så når offentliga fastighetsägare 2050-målen En studie av framgångsfaktorer Det här är UFOS Den offentliga sektorn äger och förvaltar tillsammans

Läs mer

Hållbarhetsredovisning

Hållbarhetsredovisning Hållbarhetsredovisning värmeanvändning under branschsnittet förnybar energi mindre koldioxidutsläpp sedan 2002 Fabeges hållbarhetsår 2013 Genomsnittlig energianvändning för uppvärmning 50 procent lägre

Läs mer

Svensk standard för redovisningstjänster, Reko Extern remiss

Svensk standard för redovisningstjänster, Reko Extern remiss Svensk standard för redovisningstjänster, Reko Extern remiss 1 Innehållsförteckning Avsnitt Sida Ordlista 5 Inledning 10 Ramverk I Allmänt om standarden 11 II Ska-krav i standarden 13 III Definition av

Läs mer

SRY. En Infrastruktur för Kompetensutveckling

SRY. En Infrastruktur för Kompetensutveckling Lindesberg juni 2009 SRY En Infrastruktur för Kompetensutveckling Projekt 1 januari - 30 juni 2009 En hållbar infrastruktur för lärande och karriärvägar för morgondagens servicemedarbetare Bengt Storbacka

Läs mer

Energikoll i små och medelstora företag. vägledning och checklistor för mer effektiv energianvändning!

Energikoll i små och medelstora företag. vägledning och checklistor för mer effektiv energianvändning! Energikoll i små och medelstora företag. vägledning och checklistor för mer effektiv energianvändning! Publikationer utgivna av Energimyndigheten kan beställas eller laddas ned via www.energimyndigheten.se

Läs mer

Kompetens och karriär www.bfab.se

Kompetens och karriär www.bfab.se BYGG & FTIGHET Din partner för kompetensutveckling Kompetens och karriär www.bfab.se 014 Kurser för Upphandlare Fastighetsutvecklare Projektledare Bruksanvisning Vik upp den här fliken! På flikens insida

Läs mer