Produktinformation viktigare än programvara?!

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Produktinformation viktigare än programvara?!"

Transkript

1 Produktinformation viktigare än programvara?! Standarden ISO PLCS gör g r det möjligt m att skapa en helhetsbild över den information som beskriver de krav du ställer påp din produkt, den resulterande systemstrukturen samt beskrivningen av de realiserade fysiska produkterna inklusive underhållssystem, utbildning och övrig dokumentation för f r produktens hela livslängd. Standarden gör g r dessutom informationen flyttbar mellan de olika IT-applikationer och organisationer som medverkar under produktens utveckling.

2 Startbild FMV framtida hantering av produktinformation Mats Elgh Mats Elgh Produktområdesledare, Logistik

3 Agenda Vad gör g r FMV? Varför är r PLCS intressant för f r FMV? Dagsläge ge och vision FMV PLCS-beslut Genomgång ng av PLCS beståndsdelar Länkar till mer information

4 Kort om FMV FMV är en fristående och anslagsfinansierad myndighet med huvuduppgift att materielmässigt säkerställa Försvarsmaktens önskade förmågor. FM förmågekrav omsätts till tekniska kravspecifikationer som sedan används vid upphandlingar. Leveranser från industrin granskas, godkänns och sammanställs av FMV. FMV stödjer FM under driftsfasen.

5 Historia FMV har lång historia och erfarenhet av att ta fram försvarsmateriel och att utveckla försvarsprodukter 1634 Kungliga Amiralitetskollegium 1878 Kungliga Marinförvaltningen 1936 Kungliga Flygförvaltningen 1968 FMV 1630 Kungliga Krigskollegium 1865 Kungliga Arméförvaltningen 1926 Flygstyrelsen 1963 Försvarets Intendenturförvaltning

6 Informationens livslängd (Källa: Sven Hjelm - Scania, 1995) Lösning viktig 1 Hårdvara (datorer, skrivare, etc.) 2 Systemprogramvara (operativsystem, databasprogram, etc.) 3 Applikationer (PDM-verktyg, etc.) 4 Information Informationens värdev (Källa: Sven Hjelm - Scania, 1995) 1 Hårdvara (datorer, skrivare, etc.) 2 Mjukvara (program, licenser, etc.) 3 Integration (datautbyte, säkerhet, etc.) 4 Utbildning (handhavande, metodik, etc.) 5 Information (tid att skapa, söka, hantera, m.m.)

7 Ur Eurostepkursen effektiv produktdatahantering Inte bara en verktygsfråga

8 Vad? PLCS - Product LifeCycle Support En standardiserad produktinformationsmodell innehållande den information som existerar kring en produkt under dess livslängd, t.ex. krav, designinformation, faktisk individkonfiguration och övrig underhållsrelaterad information. Varför? r? För att möjliggöra det informationsflöde som krävs av en produktägare som vill maximera värdet av sin produkt under hela dess liv genom att vidta åtgärder som säkersts kerställer tillräcklig operativ tillgänglighet till lägsta l möjliga m livscykelkostnad. Hur? Utvecklingen skedde i ett internationellt samarbete mellan försvarsmyndigheter, försvarsindustri och programvaruleverantörer i konsortiet PLCSinc under överinseende av ISO. Arbetet fortsätter nu inom organisationen OASIS. Den officiella beteckningen för PLCS är ISO/IEC : :2005.

9 Produkter lämpade för PLCS En tillämpning av PLCS innebär störst affärsmässig nytta för komplexa produkter med högt värde, en lång livslängd och krävande underhållskrav under driftsfasen. Exempel på sådana produkter finns i den markerade delen av matrisen nedan. Produktkomplexitet Underhållskomplexitet

10 Informationsutbyte Olika metoder Information kan förflyttas mellan IT-system på flera principiellt olika sätt. Gemensamt för dom alla är en översättning krävs eftersom oftast alla har egna interna format för informationen. Direktkommunikation Totalt (n-1) 2 unika översättare Varje nytt system medför att 2(n ny -1) nya översättare skapas Neutralt filformat Totalt 2n unika översättare Varje nytt system medför att 2 nya översättare skapas Central databas Samma antal översättare som till vänster men istället för att information skickas mellan systemen, placeras den på en central server och det system som behöver viss information hämtar den istället därifrån. En central lagringsplats gör KL möjlig.

11 FMV PIM FMV Produktinformationsmodell är ett urval av STEP moduler från olika applikationsprotokoll som motsvarar och beskriver FMV behov av informationsrepresentation. FMV PIM STEP (ISO 10303) CAD AP203 ( ) PDM AP214 ( ) PLCS AP239 ( ) SE AP233 ( ) ISO Application Module

12 Aktörer och informationsflöde i produktlivscykeln Industri Försvarets materielverk Försvarsmakten Industri Förmåga Teknisk kravspecificering Funktionell kravspecificering Konstruktion Produktion Systemansvar Brukande Underhåll Omkonstruktion Felrapportering Driftrapportering Avveckling Modifiering

13 Aktörer och informationsflöde i produktlivscykeln Förmåga Tillverknings Industri Försvarets materielverk Försvarsmakten UH Industri Konstruktion Teknisk kravspecificering Funktionell kravspecifi cering Underhåll Produktion Drift- och felrapportering Omkonstruktion Systemansvar Brukande Modifiering Avveckling Information

14 Vision för informationsutbyte mellan FM, FMV och industrin FMV Produktlivscykelmodell Vidmakthållande Koncept- generering Definition och Demonstration Anskaffning Underhållsdesign Konceptvärdering Avveckling P1 P2 P3 P4 P5 P6 TTEM (Krav) F ö r s v a r s m a k t e n DEX DEX DEX 10 Krav (i offert) F ö r s v a r e t s M a t e r i e l v e r k DEX 10 DEX 1 DEX 5 Åtgärdsbeskrivning Designinformation Individinformation F ö r s v a r s i n d u s t r i n DEX DEX DEX DEX DEX 8 DEX 7 Teknisk order DEX 4 DEX 3 Central Produktinformationsdatabas Underhållsbehov DEX DEX DEX DEX

15 FMV PLCS-beslut Fattat av VL (VL 25400:17886/05) Förstudie gällande strategi för FMV produktdatahantering inklusive gränsytor mot FM, industrin och andra samarbetspartners. Införande av standardiserad produktdatahantering inom ramen för FMV tekniska ansvar Denna förstudie skall, senast , resultera i en plan, med detaljerad kostnadsanalys, för etablering av FMV produktdatahantering samt en plan för driftsättning av det verktyg som anskaffats som ersättning för PDB FMV [skall] införa en standardiserad hantering av produktdata för alla nya tekniska system. För befintliga tekniska system kommer införandet att ske utgående ifrån enskilda beslut per system. Denna hantering skall omfatta produktdata på samtliga systemnivåer (0-n) och hela produktlivscykeln, dvs. produktdata från förmågebeskrivning till enskild produkt. Hanteringen skall därmed omfatta strukturer för och innehåll avseende kravbeskrivningar, designregler, systemsamband samt beskrivningar av enskilda produkter. Hanteringen skall tillämpa ISO 10303, med särskilt fokus på AP 239 PLCS.

16 FMV framtida krav och behov, som kommer av FMV inriktning att hantera produktdata enligt PLCS Krav på leverantörer av, Produkter Leverans av sammanhängande; typsystemdata underhållsdata individdata Tjänster En leverantör r av underhållstj llstjänster måste m kunna; läsa åtgärdsbehov leverera åtgärdsbeskrivning Medverkan i vidareutvecklingen av standarden Utbildning av personal i standarden IT Verksamhetsstödjande programvara Server- och databasprogramvara Anpassning av existerande programvaror

17 Möjligheter till fortbildning och medverkan ISO TC184/SC4 Den grupp inom ISO som bland annat ansvarar för STEP-standarden. SIS TK 280 Den grupp inom SIS som arbetar med produktdatastandarder. stefan.tangen (mattias( OASIS PLCS TC Organisationen inom vilken utvecklingen av PLCS numera sker. oasis-open.org/... plcs-resources.org/... SourceForge.net Den webbmiljö som både STEP- och PLCS-utvecklare använder. sourceforge.net ( stepmod och dexlib ) Försvarets Materielverk Kontakter på FMV för ytterligare information,

18 Syfte FMV PLCS-seminarium Att mer i detalj beskriva FMV tillämpning och krav. Inhämta synpunkter. Knyta kontakter. Tidpunkt Ej fastställt, under hösten Intresseanmälan

19 Gemensam produktdatahantering för FM, FMV och leverantörer Personal Fakturering Lön Projektledning ERP Resor (Enterprise Resource and Planning) FM PRIO Uppföljning Underhållsplanering Logistik Förnödenhetsregister Ritningsarkiv Fakturering Produktmodul Personal Projektledning ERP Resor Lön (Enterprise Resource and Planning) FMV NyttA CAD FEM CAM Konfigurationsledning Underhållsanalyser Processutveckling Systemdesign Reservdelar Verkstadsplanering Ekonomi Underhållsberedning Kravhantering Konstruktion Industri Industri Myndigheter PLM (Product LifeCycle Management) FMV ProduktDataBas Internationellt Materielunderhåll ll Industri Industri

20 Tack för er uppmärksamhet! avsnittsavgränsare

RoadMap för digital information om byggd miljö

RoadMap för digital information om byggd miljö RoadMap för digital information om byggd miljö Anders Ekholm, Lars Häggström, Bo Johansson, Väino Tarandi, Bo Tyrefors 2 Copyright författarna och Avdelningen för Projekteringsmetodik, LTH, Lunds Universitet

Läs mer

EXAMENSARBETE. Agila systemutvecklingsmetoder vid systemförvaltning. Sweida SouarIssa Paula Stenlund. Filosofie kandidatexamen Systemvetenskap

EXAMENSARBETE. Agila systemutvecklingsmetoder vid systemförvaltning. Sweida SouarIssa Paula Stenlund. Filosofie kandidatexamen Systemvetenskap EXAMENSARBETE Agila systemutvecklingsmetoder vid systemförvaltning Sweida SouarIssa Paula Stenlund Filosofie kandidatexamen Systemvetenskap Luleå tekniska universitet Institutionen för system- och rymdteknik

Läs mer

Introduktion till portföljstyrning. version 1.0. Rapport från E-delegationens nätverk i nyttorealisering

Introduktion till portföljstyrning. version 1.0. Rapport från E-delegationens nätverk i nyttorealisering Introduktion till portföljstyrning version 1.0 Rapport från E-delegationens nätverk i nyttorealisering http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/17/traffic_light_tree.jpg/1280px-traffic_light_tree.jpg

Läs mer

Förväntningar kring affärssystem En förändringsprocess som drivs av aktörers förväntningar

Förväntningar kring affärssystem En förändringsprocess som drivs av aktörers förväntningar Företagsekonomiska institutionen Förväntningar kring affärssystem En förändringsprocess som drivs av aktörers förväntningar Kandidatuppsats i företagsekonomi Inriktning ekonomistyrning Höstterminen 2003

Läs mer

Årsredovisning 2000 Industrial and Financial Systems, IFS AB

Årsredovisning 2000 Industrial and Financial Systems, IFS AB Årsredovisning 2000 Industrial and Financial Systems, IFS AB Bolagsstämma Ordinarie bolagsstämma äger rum tisdagen den 27 mars, 17.00 i Collegiums lokaler, Teknikringen 7, Linköping. Ekonomisk information

Läs mer

De IT-investeringar som planeras anpassas nu till det beslut som tas av kommunstyrelsen 2014-06-24 med förundersökningen som underlag.

De IT-investeringar som planeras anpassas nu till det beslut som tas av kommunstyrelsen 2014-06-24 med förundersökningen som underlag. IT-pIan 2015-2017 IT-planen i Osby kommun revideras årligen i samband med kommunens budgetarbete. IT-planen arbetas fram i respektive förvaltning, för att därefter beslutas av nämnden. Nämndemas förslag

Läs mer

Mediabank introduktion

Mediabank introduktion Mediabank introduktion Mediabank är en webbaserad mediabank som gör ditt interna och externt marknadsmaterial tillgängligt för alla med behörighet. Du kan lagra, administrera, organisera, granska och hämta

Läs mer

Avropsförfrågan E-tjänst för planering av inspektioner

Avropsförfrågan E-tjänst för planering av inspektioner Förfrågningsunderlag 2013-04-03 Upphandlande organisation Läkemedelsverket Upphandling Avrop E-tjänst för planering av inspektioner Conny Björk Diarienr 2.3-2013-027585 Sista anbudsdag: 2013-04-15 Symbolförklaring:

Läs mer

Bilaga 4c. Utveckling. Upphandling av IT-stöd för barn- och elevregister inom Skolplattform Stockholm UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN. Förfrågningsunderlag

Bilaga 4c. Utveckling. Upphandling av IT-stöd för barn- och elevregister inom Skolplattform Stockholm UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN. Förfrågningsunderlag UTBILDNINSFÖRVLTNINEN SID 1 (1) Bilaga 4c Utveckling Förfrågningsunderlag Upphandling av IT-stöd för barn- och elevregister inom Skolplattform Stockholm Box 049, 104 Stockholm. Besöksadress Hantverkargatan

Läs mer

Utmaningar och ansatser för anskaffning av färdigutvecklade lösningar

Utmaningar och ansatser för anskaffning av färdigutvecklade lösningar Utmaningar och ansatser för anskaffning av färdigutvecklade lösningar JONAS HARALDSSON, NINA LEWAU, SUSANNA NILSSON, HELENA GRANLUND, NIKLAS HALLBERG FOI är en huvudsakligen uppdragsfinansierad myndighet

Läs mer

BIM Standardiseringsbehov

BIM Standardiseringsbehov ID: 12690 1 BIM Standardiseringsbehov Anders Ekholm, Håkan Blom, Klas Eckerberg, Kurt Löwnertz, Väino Tarandi 2013-06-20 2 Förord Föreliggande arbete är slutrapport för SBUF-projektet nr 12690 BIM standardiseringsbehov.

Läs mer

Granskning av Försvarsmaktens införande av ett integrerat resurs- och ekonomiledningssystem (PRIO)

Granskning av Försvarsmaktens införande av ett integrerat resurs- och ekonomiledningssystem (PRIO) 2010:14 Granskning av Försvarsmaktens införande av ett integrerat resurs- och ekonomiledningssystem (PRIO) Slutrapport, juni 2010 MISSIV DATUM DIARIENR 2010-06-09 2005/446-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2008-12-18

Läs mer

e-handla nu! Commercior e-com for business

e-handla nu! Commercior e-com for business e-handla nu! Commercior e-com for business 2 Vår vision För ungefär fem år sedan inledde vi ett intensivt samarbete inom hälso- och sjukvården för att finna effektivare system för hantering av flöden vid

Läs mer

Frågeställningar inför workshop Nationell strategi för skydd av samhällsviktig verksamhet den 28 oktober 2010

Frågeställningar inför workshop Nationell strategi för skydd av samhällsviktig verksamhet den 28 oktober 2010 samhällsskydd och beredskap 1 (8) Ert datum Er referens Avdelningen för risk- och sårbarhetsreducerande arbete Enheten för skydd av samhällsviktig verksamhet Michael Lindstedt 010-2405242 michael.lindstedt@msb.se

Läs mer

HANDBOK fi2xml version 1.3

HANDBOK fi2xml version 1.3 HANDBOK fi2xml version 1.3 Ny version Del 1 Översikt Handboken kan beställas från: fi2 Förvaltningsinformation www.fi2.se 2012 fi2 Förvaltningsinformation Omslagsfoto: Asif Akbar Tryck: GML Print on Demand

Läs mer

Guide för kommunal e-utveckling

Guide för kommunal e-utveckling . Guide för kommunal e-utveckling - en bilaga till Guide för effektiv regional e-utveckling Förord Då vi arbetade fram Guide för effektiv regional e-utveckling så behandlade vi vid ett flertal tillfällen

Läs mer

Innovationsupphandling

Innovationsupphandling Innovationsupphandling Strategier och metoder för effektiv innovationsupphandling i Sverige med fokus på förkommersiell upphandling EY och Karolinska Universitetssjukhuset i samarbete Förord Karolinska

Läs mer

Riktlinjer för verksamhetsutveckling med IT som stöd. ver 1.0. Antagen av Kommunstyrelsen 2013-05-29

Riktlinjer för verksamhetsutveckling med IT som stöd. ver 1.0. Antagen av Kommunstyrelsen 2013-05-29 Riktlinjer för verksamhetsutveckling med IT som stöd ver 1.0 Antagen av Kommunstyrelsen 2013-05-29 1 Inledning Tanums kommuns övergripande styrdokument inom IT-området är IT-policy för Tanums kommun. Policyn

Läs mer

Regeringsuppdrag. Rapport En ändamålsenlig anslagsstyrning av Försvarsmaktens investeringar 2015:47

Regeringsuppdrag. Rapport En ändamålsenlig anslagsstyrning av Försvarsmaktens investeringar 2015:47 Regeringsuppdrag Rapport En ändamålsenlig anslagsstyrning av Försvarsmaktens investeringar 2015:47 ESV:s rapporter innehåller regeringsuppdrag, uppdrag från myndigheter och andra instanser eller egeninitierade

Läs mer

Ramverk för programstyrning av IT-baserad verksamhetsutveckling 2008:11

Ramverk för programstyrning av IT-baserad verksamhetsutveckling 2008:11 Ramverk för programstyrning av IT-baserad verksamhetsutveckling 2008:11 ESV:S rapporter innehåller regeringsuppdrag, uppdrag från myndigheter eller egeninitierade utredningar. Publikationen kan laddas

Läs mer

1 Bakgrund till projektet

1 Bakgrund till projektet - 1 (8) - ivis ett nytt sätt att se på digitala system 1 Bakgrund till projektet 1.1 Terminologi ivis Innovativt Verksamhetssystem i Skolan vårt projekt och system Öppna System system som inte är begränsade

Läs mer

Hela dokumentet Guide till handlingsalternativ kan hämtas via adressen http://www.vaxjo.se/e arkiv

Hela dokumentet Guide till handlingsalternativ kan hämtas via adressen http://www.vaxjo.se/e arkiv Guide till handlingsalternativ är ett utbildningsmaterial som tagits fram inom ramen för förstudien som genomfördes i samverkan mellan kommuner, landsting och regionförbund i Kronoberg och Blekinge våren

Läs mer

SISU DELPROGRAM 1995-1996. maj 1995. SVENSKA INSTITUfET FÖR SYSlEMUfVECKLING. ~ SISU 10 I!lr~

SISU DELPROGRAM 1995-1996. maj 1995. SVENSKA INSTITUfET FÖR SYSlEMUfVECKLING. ~ SISU 10 I!lr~ SISU DELPROGRAM 1995-1996 maj 1995 SVENSKA INSTITUfET FÖR SYSlEMUfVECKLING ~ SISU 10 I!lr~ Svenska Institutet för Systemutveckling (SISU), verkar som ett opartiskt nationellt kompetenscentrum för forskning,

Läs mer

Gemensam plattform för digitala folkbibliotek

Gemensam plattform för digitala folkbibliotek Gemensam plattform för digitala folkbibliotek Utredningsrapport juni 2014 Mottagare: Svensk Biblioteksförening SAMMANFATTNING Rapporten beskriver resultatet av en utredning om förutsättningarna för att

Läs mer

Riktlinje för stadens it-infrastruktur

Riktlinje för stadens it-infrastruktur Riktlinje för stadens it-infrastruktur tillhör Ett program för digital förnyelse The Capital of Scandinavia Innehåll 1 Inledning... 3 2 Stockholm webb... 3 3 E-tjänstplattform... 4 4 Plattform för utveckling

Läs mer

Principer och modeller för ekonomiberäkningar i perspektivplaneringen övergripande kravspecifikation

Principer och modeller för ekonomiberäkningar i perspektivplaneringen övergripande kravspecifikation FOI-R--1623--SE Försvarsanalys April 2005 FoRMA Ekonomi Principer och modeller för ekonomiberäkningar i perspektivplaneringen övergripande kravspecifikation Peter Nordlund Peter Wickberg N Björn Eriksson

Läs mer

1 *Nyttan kan (enligt stiftelsens policydokument) bestå:

1 *Nyttan kan (enligt stiftelsens policydokument) bestå: Stiftelsen för Strategisk Forskning utlyser rambidrag för forskning inom Programvaruintensiva system I syfte att stärka Sveriges konkurrenskraft vad gäller utformningen av programvaruintensiva system utlyses

Läs mer

Särskilda redovisningar rörande materiel- och industristödsfrågor

Särskilda redovisningar rörande materiel- och industristödsfrågor Sida 1 (60) Särskilda redovisningar rörande materiel- och industristödsfrågor Regeringsbeslut 28, planeringsanvisningar 2003-06-26, Fö2003/1456/MIL. C HKV Planeringsdirektiv 2:2 FB 04, 2003-09-30, 23 250:74315

Läs mer

Testmanagement för projektledare - vad varje projektledare bör känna till om test och kvalitetssäkring. Staffan Iverstam Testmanager QualityMinds

Testmanagement för projektledare - vad varje projektledare bör känna till om test och kvalitetssäkring. Staffan Iverstam Testmanager QualityMinds Testmanagement för projektledare - vad varje projektledare bör känna till om test och kvalitetssäkring Staffan Iverstam Testmanager QualityMinds Testmanagement för projektledare 2013 Staffan Iverstam Version

Läs mer

1. Sammanfattning. Rapport PG G 4055 II

1. Sammanfattning. Rapport PG G 4055 II Rapport PG G 4055 II 1. Sammanfattning Datum FMV beteckning 2006-11-29 VO Logistik 14 851:63 426/2006 Bilaga 3 till VO Logistik 23 321:61 229/2006 Sida 1(14) Huvudsyftet med denna studie är att hantera

Läs mer