Körkort arbetsfysiologi

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Körkort arbetsfysiologi"

Transkript

1 Körkort arbetsfysiologi Utbildningsläkare Klinisk Fysiologi SU/Sahlgrenska Per Nivedahl

2 Syfte Som led i klinikens kvalitetsarbete/kvalitetssäkra utbildningen för randare och ST-läkare Underlätta och strukturera introduktion och utbildning av ny läkare Öka delaktigheten för BMA/USK vid introduktion av ny läkare Per Nivedahl Arbetsfysiologi

3 Flödesschema körkort Introduktion/utbildning av ny läkare Bredvidgång BMA, 2 pass 1:a passet med SEL checklista Bredvidgång klinisk fysiolog, 2 pass 1:a passet med MAL Körkort steg 1 Minst 25 godkända utlåtanden tillsammans med BU Körkort steg 2 Ansvarig för utförande och bedömning Per Nivedahl Arbetsfysiologi

4 Per Nivedahl Arbetsfysiologi

5 Per Nivedahl Arbetsfysiologi

6 Arbetsprov utbildning inför steg II OBS: Häftas ihop med både utbildningsläkarens (preliminära) och backupläkarens (signerade) svar, sparas. Datum: Utlåtande nr:./25 Utbildningsläkare:. Backup/granskande läkare: Utbildningsläkare: Patientdata:.-. Jag känner mig: o Helt säker på mitt utlåtande o Osäker, vill ha hjälp med tolkning Backup/granskande läkare: o Jag godkänner utlåtandet i sin helhet o OK, mindre justeringar, men inga medicinska felaktigheter o Jag godkänner inte utlåtandet p.g.a: Per Nivedahl Klinisk Fysiologi SU/S Per Nivedahl Arbetsfysiologi

7 Körkort för arbetsprov, steg II/II Syfte: Utbildningsläkaren skall behärska att skriva medicinskt och terminologiskt korrekta utlåtanden som är i enlighet med klinikens rutiner. Detta steg rymmer också fördjupad kunskap kring indikationer för, utförande och bedömning av standard-arbetsprovet. Man skall dessutom ha kännedom om indikationer för och bedömning av ergo-spirometri (CPE-test) och gångmattetest. Kännedom om indikationer för myocardscintigrafisk undersökning. Följande punkter skall genomgås: 1. Skall ha körkort steg I. 2. Läst igenom och kunna kapitel 7 och 8 i boken Det kliniska arbetsprovet (Brauer et al, Studentlitteratur Finns i läkarrummet vid arbetsstationerna för A-EKG samt i arbetsprovsrummen). Läst igenom kapitel Självständigt ha svarat på minst 50 utlåtanden som kontrasignerats av ansvarig BU-läkare (kursivt i schemat). Utlåtandena skall inte innehålla medicinska felaktigheter. 4. Utbildningsläkaren skall själv känna sig redo för att bestämma när mer erfaren kollega skall tillfrågas. Målsättning: Efter erhållet körkort steg II ansvarar utbildningsläkaren självständigt för svarsutlåtanden och har signeringsrätt. Göteborg den../ Utbildningsläkare Per Nivedahl, metodansvarig läk. Enheten för Klinisk Fysiologi Reviderad av Per Nivedahl, Per Nivedahl Arbetsfysiologi

8 Erfarenheter av hittills utbildade Kommer in i arbetssättet/kliniken snabbare och bättre BMA och utbildningsläkare lär känna varandra Skillnader i kunskap och erfarenhet hos olika utbildningsläkare vi börjar om från början Strukturerad och grundläggande utbildning Kontinuerlig återkoppling Kardiologer som tidigare utfört och besvarat arbetsprov självständigt uppskattar utbildningen tänk klinisk fysiologiskt Per Nivedahl Arbetsfysiologi

9 Framtidsvisioner Ergospirometri berörs f.n. kursivt i mån av tid (och intresse), plan för interna ST Myocardscintigrafi (kännedom) (Andra/kompletterande diagnostiska metoder för ischemisk hjärtsjukdom utanför klinisk fysiologi) Per Nivedahl Arbetsfysiologi

10 Körkort ekokardiografi Läkare och BMA Klinisk Fysiologi SU/Sahlgrenska Dan Gustafsson

11 Syfte och historik Många duktiga rutinerade BMA Ta tillvara och utveckla deras kompetens Många randande kardiologer Behov få struktur på utbildningen av dem Startade runt år 2000 Körkort ekokardiografi- Dan Gustafsson

12 Läkare Samma förfarande för randande läkare (kardiologer, anestesiologer, fysiologer) och egna ST-läkare 6 mån totalt för randare 2-3 mån grundläggande bild och apparat-utb 2-3 veckor Körkort steg 1, 25 konsekutiva us 1-2 mån Körkort steg 2, 25 utvalda us Körkort ekokardiografi - Dan Gustafsson

13 Körkort ekokardiografi- Dan Gustafsson

14 Körkort ekokardiografi- Dan Gustafsson

15 Körkort ekokardiografi- Dan Gustafsson

16 Körkort ekokardiografi- Dan Gustafsson

17 Körkort Nivå 1 Hjärtultraljud Till NN, XXXXXX-XXXX delegeras att genomföra undersökningar och utfärda utlåtanden utan granskning av back-up läkare. Undantaget är patienter med instabil cirkulation, misstanke om allvarligt tillstånd eller där undersökningen kan bli ett underlag inför beslut om hjärtkirurgi. Delegeringen gäller ett år från och med till och med Dan Gustafsson NN Vårdenhetsöverläkare ST-läkare Klinisk fysiologi Medicinkliniken Område 4 Mölndal/Område 3 SU/Sahlgrenska SU/Sahlgrenska Körkort ekokardiografi- Dan Gustafsson

18 Individuell tid för start 50 konsekutiva us BMA Genomgång, får delegering giltig ½ år 50 utvalda us som visar att man släpper rätt Får delegering som gäller 1 år, förnyas årsvis om man jobbar Körkort skriva svar på normala fynd, 25 us Körkort ekokardiografi - Dan Gustafsson

19 Körkort ekokardiografi- Dan Gustafsson

20 Körkort ekokardiografi- Dan Gustafsson

21 Körkort ekokardiografi- Dan Gustafsson

22 Delegering ekokardiografi Låta patienten lämna avdelningen utan back-up. Till biomedicinska analytikern NN, XXXXXX-XXXX delegeras att ta ställning till om en undersökning har tillräcklig kvalitet för bedömning och att komplettering inte anses nödvändig (undersökningen anses konklusiv). Patienter, inneliggande eller polikliniska, där samtal med ansvarig läkare inte anses nödvändigt (se lista) kan lämna avdelningen utan att läkaren har tillfrågats. Delegeringen gäller 1 år fr o m Dan Gustafsson NN Vårdenhetsöverläkare Biomedicinsk analytiker Klinisk Fysiologi Klinisk Fysiologi Område 4 Område 4 SU/Sahlgrenska SU/Sahlgrenska Körkort ekokardiografi- Dan Gustafsson

23 UCG-sektionen Vilka patienter bör inte lämna avdelningen utan BU (personligen eller via annan kontakt, t ex telefon) Patient som planeras genomgå hjärtkirurgi (pre-op inkl second opinion) Patient med tillkomst av eller nyupptäckt hjärtdysfunktion (EF <40%, högt fyllnadstryck, PA-tryck >40 mm Hg, dilaterad högerkammare) Patienter med aortastenos av mera än lindrig svårighetsgrad (maxgradient 40 mm Hg) eller med sänkt EF/slagvolym/hjärtminutvolym Patienter med aorta-, tricuspidalis- eller mitralisinsufficiens >2/4 Vid ovanlig frågeställning Reviderad 2009 Körkort ekokardiografi- Dan Gustafsson

24 Körkort ekokardiografi- Dan Gustafsson

25 Körkort ekokardiografi- Dan Gustafsson

26 Delegering ekokardiografi Utlåtande på undersökningar med normalt resultat Biomedicinska analytikern NN, XXXXXX-XXXX kan skriva utlåtanden på patienter med normal ekokardiografisk undersökning utan att undersökning eller utlåtande behöver granskas av läkare. Delegeringen gäller från och med till och med Dan Gustafsson NN Vårdenhetsöverläkare Biomedicinsk analytiker Klinisk Fysiologi Klinisk Fysiologi Område 4 Område 4 SU/Sahlgrenska SU/Sahlgrenska Körkort ekokardiografi- Dan Gustafsson

27 Erfarenhet Tvingas ta ställning och får kontinuerlig feedback uppskattat och ger snabbare lärande Klarare struktur vad som förväntas av alla Ökad kompetens & självständighet hos BMA Bättre flyt i arbetet, minskad stress för alla Inte gratis, initialt ökat arbete för BU-läkare Hittills ca 60 Läkare, 33 BMA, 11 BMA-normala Körkort ekokardiografi- Dan Gustafsson

28 Delegering kärlfysiologi BMA Klinisk Fysiologi SU/Sahlgrenska Johan Fredén Lindqvist

29 Ökad kvalitet på us Utveckling för BMA Produktionskrav Bakgrund

30 Delegering exempel Härmed delegeras XXX att självständigt utföra och tolka ultraljudsundersökningar av extrakraniella halskärl samt av övre och nedre extremiteternas vensystem. Tolkning av resultat från tekniskt svårundersökta patienter och diagnostiskt tveksamma fynd skall diskuteras med ansvarig läkare. Delegeringen gäller 1 år från xx-xx-xx XXX Biomedicinsk analytiker Klinisk Fysiologi SU/S XXX Vårdenhetsöverläkare Klinisk Fysiologi SU/S

31 Delegering positivt Budskap Kvalitet, utveckling, produktion Tänk på Delegera inte bort läkarna Backup-funktion långsiktigt

32 Kompetensstege Klinisk Fysiologi SU/Sahlgrenska Annette Hjelm och Lena Kristenson

33 Bakgrund Brist på Kliniska fysiologer / överföring av arbetsuppgifter Reell/formell kompetens Yrkets status Lön

34 Syfte Stimulera individer Tydliggöra karriärsteg Ny tjänst - Specialist-BMA Höja yrkets status Driva verksamhetsutveckling Driva löneutveckling

35 Teori Dreyfus och Dreyfus 1986 Utveckling i 5 steg Novis/nybörjare Avancerad nybörjare Kompetent Skicklig Expert

36 Kompetensstege Fallgropar/diskussion Vilken utveckling vill / bör vi driva för BMA / verksamheten? Struktur körkort, utvärderingar Specialist eller breddkunskap? Vad spelar år för roll? Vad driver vi med stegen? Förväntningar? Kompetensstege/lönestege

MEDARBETARSAMTAL. vid miljöförvaltningen

MEDARBETARSAMTAL. vid miljöförvaltningen MEDARBETARSAMTAL vid miljöförvaltningen Medarbetarsamtal vid miljöförvaltningen Vi är alla anställda på miljöförvaltningen för att utföra ett arbete som ska leda till att verksamheten lever upp till målen

Läs mer

Din lön och din utveckling

Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Du ska få ut så mycket som möjligt av ditt arbetsliv. Det handlar om dina förutsättningar, din utveckling och din lön. Du ska ha möjlighet att få en

Läs mer

02-03-18 MEDARBETARSAMTAL. Handledning. för medarbetare och chef att steg för steg förbereda, genomföra och utvärdera sitt medarbetarsamtal

02-03-18 MEDARBETARSAMTAL. Handledning. för medarbetare och chef att steg för steg förbereda, genomföra och utvärdera sitt medarbetarsamtal 02-03-18 MEDARBETARSAMTAL Handledning för medarbetare och chef att steg för steg förbereda, genomföra och utvärdera sitt medarbetarsamtal Datum och kl:... Plats:.... Medarbetarens namn:... Chefens namn:...

Läs mer

Att som läkare välja ledarskap fullt ut - möjligheter, hinder och hur kan organisationen stötta?

Att som läkare välja ledarskap fullt ut - möjligheter, hinder och hur kan organisationen stötta? Louise Bentley Vårdcentralschef och medicinskt samordningssansvarig läkare Specialistläkare handkirurgi Vårdcentralen Tvååker Närsjukvården Region Halland Slutredovisning av ledarskaps-st Att som läkare

Läs mer

Safeminds Intervjuguide

Safeminds Intervjuguide Safeminds Intervjuguide Inledning En anställningsintervju är att jämställa med en säljares kundbesök. Det handlar om att marknadsföra sig själv på ett professionellt sätt under en mycket begränsad tid.

Läs mer

Mall för medarbetarsamtal CHEF *

Mall för medarbetarsamtal CHEF * Mall för medarbetarsamtal CHEF * Datum: Namn: Avdelning: Institution: Chefens namn: * Denna mall ska användas då medarbetarparten är en chef med personalansvar. Medarbetarsamtal har förts mellan ovanstående

Läs mer

8. Rekrytering och anställning hos IOGT-NTO

8. Rekrytering och anställning hos IOGT-NTO 8. Rekrytering och anställning hos IOGT-NTO Inledning Vår rekryteringsprocess syftar till att säkerställa att vi finner de bästa medarbetarna för de tjänster vi söker. Vi ska alltid arbeta seriös med rekryteringar

Läs mer

Min syn på en optimal projektledare i en PU-processen

Min syn på en optimal projektledare i en PU-processen Min syn på en optimal projektledare i en PU-processen Namn: Sebastian Alm Kurs: Produkt och processutveckling, KPP306, D-nivå Program: INPRE 4 Lärare: Rolf Lövgren Sammanfattning I denna essä ska jag,

Läs mer

Utvärdering av ETG Partner

Utvärdering av ETG Partner 1 2 Utvärdering av ETG Partner. 3. Sammanfattning ETG Partner ett utvecklingsprojekt inom EUU och syftar till att sprida utbildningskonceptet med en integrerad lärlingsutbildning i den 3-åriga elteknikutbildningen

Läs mer

Verksamhetsbesök i särskilda boenden LSS, Humana Omsorg AB, juni - augusti 2011 med kommentarer och handlingsplan från Humana Omsorg AB

Verksamhetsbesök i särskilda boenden LSS, Humana Omsorg AB, juni - augusti 2011 med kommentarer och handlingsplan från Humana Omsorg AB sida 1 (15) Verksamhetsbesök i särskilda boenden LSS, Humana Omsorg AB, juni - augusti 2011 med kommentarer och handlingsplan från Humana Omsorg AB 1 sida 2 (15) Innehållsförteckning Innehållsförteckning...

Läs mer

Arbetsmiljökompassen Resultatrapport

Arbetsmiljökompassen Resultatrapport Arbetsmiljökompassen Resultatrapport Järfälla kommun - Socialförvaltningen - Beställare SOC Enkätperiod: 2010-11-18 -- 2010-12-22 Underlag till analyserna i denna rapport Personalen på din arbetsplats

Läs mer

Kvadrat Management AB Way of Working

Kvadrat Management AB Way of Working Way of Working Organisationsnummer 556865-0302 KVADRAT MANAGEMENT WAY OF WORKING Står ditt företag inför ett förändringsarbete med långsiktiga konsekvenser för er verksamhet? Då kan vi erbjuda några av

Läs mer

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg Lärande och utveckling i vardagen förutsättningar och verktyg Om Carpe - bakgrund I detta material nämns Carpe som en enhet. Fram till och med 30 juni 2014 består Carpe av två delar, Forum Carpe och projekt

Läs mer

Traditionell projektledning och Scrum

Traditionell projektledning och Scrum Institutionen för informatik Jämförelse av roller inom olika projekt: Traditionell projektledning och Scrum Kandidatuppsats, 15 högskolepoäng, INFK01 i informatik Framlagd: juni 2009 Författare: Johan

Läs mer

Information. Utvecklingssamtal. Enköpings kommun

Information. Utvecklingssamtal. Enköpings kommun Information Utvecklingssamtal Enköpings kommun Utvecklingssamtal i Enköpings kommun Till dig som är chef: Medarbetarna är den viktigaste resursen i organisationen. Hur våra verksamheter ser ut och fungerar

Läs mer

Traineeprogram för blivande chefer/ledare med flerkulturell kompetens

Traineeprogram för blivande chefer/ledare med flerkulturell kompetens Traineeprogram för Ett bidrag till Traineeprogram för blivande chefer/ledare med flerkulturell kompetens En utvärdering på uppdrag av Linköpings kommun Januari 2009 - Sammanfattning - Sammanfattning Hösten

Läs mer

Chefen & Utvecklingssamtalen

Chefen & Utvecklingssamtalen Chefen & Utvecklingssamtalen INNEHÅLL Delat ansvar 4 Utvecklingssamtalet 5 Innan samtalet 6 Under samtalet 8 Utvecklingssamtal i grupp 15 Källor & Boktips 18 Ledarna maj 2011 2 På nästan alla arbetsplatser

Läs mer

Att engagera vuxna. Från idé till verklighet

Att engagera vuxna. Från idé till verklighet Att engagera vuxna Från idé till verklighet Att engagera vuxna Från idé till verklighet Att engagera vuxna Från idé till verklighet Inledning Välkommen till Att engagera vuxna från idé till verklighet.

Läs mer

Guide för en bättre arbetsmiljö

Guide för en bättre arbetsmiljö Guide för en bättre arbetsmiljö Hur har ni det på arbetsplatsen? Vad bidrar till att det känns bra? Hur kan det bli bättre? 1 Börja med att svara på frågorna i rutan. Svaren ger troligtvis några exempel

Läs mer

Handbok i Produktions- och kapacitetsplanering på kliniknivå

Handbok i Produktions- och kapacitetsplanering på kliniknivå 1 Dokumenthistorik Version Kommentar Handläggare 0.1 11-09-03 Sammanslagning av delar 0.2 Justeringar 2 1 Inledning... 4 1.1 Produktionsplanering... 4 1.2 Dimensionering... 4 1.3 Kapacitetsplanering...

Läs mer

Sätta lön enligt Ledaravtalet

Sätta lön enligt Ledaravtalet Sätta lön enligt Ledaravtalet en vägledning för dig som är lönesättande chef 2. Att sätta lön Att sätta lön och genomföra lönesamtal är en uppgift som gör ditt chefskap väldigt påtagligt. Du ska bedöma,

Läs mer

Processledar manual. Landsbygd 2.0

Processledar manual. Landsbygd 2.0 Processledar manual Landsbygd 2.0 Inledning och tips Bilda grupper Börja med att placera deltagarna i grupper om ca 5-8 personer i varje. De som kommer från samma ort ska vara i samma grupp eftersom det

Läs mer

Arbetsplatsfo rlagt la rande inom vuxenutbildning

Arbetsplatsfo rlagt la rande inom vuxenutbildning 1 (10) Arbetsplatsfo rlagt la rande inom vuxenutbildning Med arbetsplatsförlagt lärande, apl, avses ett lärande i en utbildning som genomförs på en eller flera arbetsplatser utanför skolan. Detta är möjligt

Läs mer

Rekryteringsmanual. - För dig som behöver rekryteringsråd. roi:recruit, 0770 110 177 info@roirecruit.se

Rekryteringsmanual. - För dig som behöver rekryteringsråd. roi:recruit, 0770 110 177 info@roirecruit.se Rekryteringsmanual - För dig som behöver rekryteringsråd Kontakt: E-post: Utgivare: roi:recruit, 0770 110 177 info@roirecruit.se roi:recruit Innehållsförteckning 1. SKAPA EN GENOMARBETAD KRAVPROFIL...

Läs mer

UTVÄRDERING AV LEDARSKAPSUTBILDNINGEN FÖR ST-LÄKARE

UTVÄRDERING AV LEDARSKAPSUTBILDNINGEN FÖR ST-LÄKARE UTVÄRDERING AV LEDARSKAPSUTBILDNINGEN FÖR ST-LÄKARE Landstinget i Östergötland Författare Therese Ingesdotter Projektledare Robert Wenemark 10 augusti 2011 2010 Skill INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING...

Läs mer

Skellefteå kommun Medarbetarundersökning

Skellefteå kommun Medarbetarundersökning Skellefteå kommun Medarbetarundersökning November 2008 Genomförd av CMA Centrum för Marknadsanalys AB www.cma.nu Medarbetarundersökning Skellefteå kommun, sid 1 Disposition Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen

Läs mer

Vårdförbundets idé om en hälsosam vårdmiljö

Vårdförbundets idé om en hälsosam vårdmiljö Vårdförbundets idé om en hälsosam vårdmiljö Det här vill Vårdförbundet Vårdförbundets idé om en hälsosam vårdmiljö En hälsosam vårdmiljö är förutsättningen för god och säker vård. Det leder till bra resultat

Läs mer

Handledning av AT-läkare

Handledning av AT-läkare Handledning av AT-läkare Information till Kirurger och Urologer Saskia Schulze AT-studierektor Kirurgkliniken NU-Sjukvården Vad är AT? Allmäntjänstgöring (AT) är en tidsbegränsad anställning under handledning

Läs mer

CHEFSUTBILDNING FÖR ARBETSLEDARE INOM FRITIDSSEKTORN. Skarpnäcks Folkhögskola 2005-2006

CHEFSUTBILDNING FÖR ARBETSLEDARE INOM FRITIDSSEKTORN. Skarpnäcks Folkhögskola 2005-2006 Utvärdering CHEFSUTBILDNING FÖR ARBETSLEDARE INOM FRITIDSSEKTORN Skarpnäcks Folkhögskola 25-26 av Jens Eriksson Skarpnäcks Folkhögskola Horisontvägen 26 128 34 SKARPNÄCK 8-683 18 3 www.skarpnack.fhsk.se

Läs mer

Handbok i Social redovisning

Handbok i Social redovisning Handbok i Social redovisning För Sociala arbetskooperativ Huvudförfattare Urban Norberg Projektledare och bollplank Eva Carlsson och Klas Sundström Denna handbok är utgiven av SKOOPI (sociala arbetskooperativens

Läs mer