Malmö Vård- och Hälsogymnasium. Kursplan. Kvalificerad yrkesutbildning till tandsköterska 60 poäng

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Malmö Vård- och Hälsogymnasium. Kursplan. Kvalificerad yrkesutbildning till tandsköterska 60 poäng"

Transkript

1 Malmö Vård- och Hälsogymnasium Kursplan Kvalificerad yrkesutbildning till tandsköterska 60 poäng

2 KY - utbildning till tandsköterska 60 p Utbildningens övergripande mål Den studerande skall efter fullgjord utbildning: kunna arbeta som en kompetent tandsköterska utifrån verksamhetsområdets krav kunna samarbeta med olika yrkeskategorier inom tandvård kommunicera på ett bra sätt gentemot såväl patienter som personal kunna söka kunskap för att följa utvecklingen inom yrkesområdet kunna medverka i att säkerställa god kvalitet i tandvårdsarbetet och att upprätthålla en bra arbetsmiljö

3 Kursplan: Tandvårdskunskap 9 KY poäng Kursen ska ge insikt i de styrdokument som reglerar tandvårdens verksamhetsområde och tandsköterskans yrkesroll. Kursen ska också ge den studerande grundläggande kunskaper i odontologi för att utifrån dessa kunna medverka i kliniskt tandvårdsarbete. Den studerande ska efter genomgående kurs kunna: beskriva tandvårdens verksamhetsområde med dess styrdokument samt tandsköterskans yrkesroll redogöra för den orala anatomin använda och sköta utrustning, material och instrument på ett säkert sätt och som förhindrar smittspridning handha vanligt förekommande dentala material föra patientjournal efter diktamen samt få inblick i andra förekommande administrativa uppgifter förstå betydelsen av att utveckla ett bra patientbemötande Kursplan: Odontologisk profylaktik 9 KY poäng Kursen ska ge kunskaper som krävs för att utföra en god förebyggande tandvård till olika åldersgrupper med hänsyn till patientens individuella behov. Kursen ska även ge kunskaper om olika metoder för tandhälsovård samt belysa tandhälsovård ur ett samhällsperspektiv. Den studerande ska efter genomgången kurs kunna: redogöra för uppkomst, förlopp och behandling av karies och parodontit medverka i inskolning av barnpatient i tandvårdsmiljön informera olika grupper om tandhälsovård planera och utföra profylaktisk behandling till barn/ungdomspatient utifrån patientens behov delta vid ortodontisk behandling samla in och använda diagnostiska data hantera förekommande medel och material utföra administrativa uppgifter och journalföring på dator arbeta på ett ergonomiskt riktigt sätt kommunicera och visa god samarbetsförmåga gentemot såväl patienter som personal

4 Kurs: Tandsjukvård 14 KY poäng Kursen ska ge kunskaper och god insikt om orsaker till olika sjukdomstillstånd i munhålan samt dess uppkomst och utveckling. Kursen ska även ge kunskaper, förståelse och insikt om behandlingsmetoder, material och arbetsteknik. Den studerande ska efter genomgången kurs: ha kunskaper om och kunna redogöra för uppkomst och utveckling av sjukdomstillstånd inom ämnesområdena endodonti, bettfysiologi, protetik och oral kirurgi. ha kännedom om olika behandlingsmetoder samt de medel och material som används inom tandsjukvård. ha tillägnat sig kunskaper inom oral radiologi för att på ett säkert sätt kunna utföra oral röntgenbildtagning under praktiken ha tillägnat sig kunskaper om infiltrationsanestesi för att vara förberedd att efter delegering kunna utföra detta. Kurs: Sjukdomslära med odontologisk inriktning 4 KY poäng Kursen skall ge grundläggande kunskaper om vanliga somatiska respektive psykiska sjukdomstillstånd och funktionshinder samt om det specifika omhändertagande respektive tillstånd kräver vid tandvårdsbehandling. Kursen skall också ge kunskaper och handlingsberedskap vid akuta livshotande tillstånd. Den studerande skall eftergenomgången kurs: Kunna redogöra för kroppens organsystem och dess funktioner. Kunna redogöra för olika tillstånd av sjukdom/funktionshinder uppkommer, yttrar sig, påverkar kroppsfunktionerna och munhälsan. Ha kännedom om läkemedelsbehandling, dess verkningssätt och bieffekter. Ha kännedom om specifikt omhändertagande vid tandvårdsbehandling. Kunna beskriva åtgärder vid akuta livshotande tillstånd. Kunna utföra första hjälpe. Kunna använda vanligt förekommande medicinsk terminologi.

5 Kurs: LIA, Lärande i arbetslivet 18 KY poäng Kursen syftar till att den studerande under LIA skall kunna tillämpa och omsätta teoretiska kunskaper i praktiskt behandlingsarbete. Period 1 Efter den första LIA-perioden skall den studerande: genom god kommunikation utveckla ett bra patientbemötande kunna använda och sköta instrument, utrustning och material på ett säkert och hygieniskt sätt under handledning planera och genomföra assistans vid olika behandlingar medverka vid munhälsovårdande insatser utveckla ett ergonomiskt arbetssätt få inblick i klinikens administrativa och ekonomiska rutiner Period 2 Efter den andra LIA-perioden skall den studerande: successivt alltmer självständigt kunna planera och genomföra assistans vid olika behandlingar utföra röntgenbildtagning delta i klinikens administrativa och ekonomiska rutiner Period 3 Efter den tredje LIA-perioden skall den studerande: under handledning utföra infiltrationsanestesi självständigt kunna utföra en tandsköterskas samtliga förekommande uppgifter och inhämta fördjupade kunskaper inom någon av tandvårdens specialiteter Kurs: Projektarbete 4 KY poäng Kursen skall ge de kunskaper som krävs för att kunna planera och genomföra ett projektarbete inom ett specifikt tandvårdsområde.

6 Kurs: Yrkesinriktad datorkunskap 2 KY poäng Kursen skall ge inblick och övning i datastyrd journalföring och annan administration inom tandvård. Den studerande skall efter genomgången kurs: vara förberedd för att kunna medverka i datastyrda administrativa arbetsuppgifter under LIA. Tidsplan: Termin 1: v 35/2005 3/2006 Organisatorisk uppläggning V V V 52 3 introduktion och teori teori må ons, LIA tor fre teori Termin 2: v 4/ /2006 Termin 3: v 36/2006 2/2007

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: Tandsköterska Ansvarig utbildningsanordnare: Kronobergs läns landsting, Kunskapsutveckling Syd Omfattning, poäng: 300 Studieort: Växjö Studieform: Bunden Studietakt: Heltid Utbildningsnummer:

Läs mer

KURSPLAN Fjäll- och äventyrsledare 15/16, 300 p

KURSPLAN Fjäll- och äventyrsledare 15/16, 300 p KURSPLAN Fjäll- och äventyrsledare 15/16, 300 p Kurser Fjäll- och friluftsteknik Ledarskap och projektledning Lärande i arbete Aktivitetsturism 1 Lärande i arbete Aktivitetsturism 2 Natur och miljö Sjukvård

Läs mer

Utbildningsplan för Tandteknikerprogrammet, 120 poäng

Utbildningsplan för Tandteknikerprogrammet, 120 poäng KAROLINSKA INSTITUTET Dnr: 6243/02-415 Utbildningsplan för Tandteknikerprogrammet, 120 poäng Study programme in Dental Technology, 120 credits (180 ECTS credits) Fastställd av Styrelsen för utbildning

Läs mer

Löne- och ekonomikonsult

Löne- och ekonomikonsult Allt fler företag och organisationer lägger ut löne- och redovisningsfunktionerna på entreprenad på externa byråer, vilket ökar efterfrågan på kunniga löne- och ekonomikonsulter med ny kompetens. En löne-

Läs mer

JOHANNA HULTBERG, MÖLNLYCKEAKADEMIEN 2012-2014

JOHANNA HULTBERG, MÖLNLYCKEAKADEMIEN 2012-2014 Denna utbildning ger möjlighet till utökat stöd till dig som studerar. Det innebär att om du har en funktionsnedsättning eller behöver utökat stöd i ditt lärande finns särskilda resurser att tillgå. Om

Läs mer

BYGG OCH ANLÄGGNING. Ämnets syfte

BYGG OCH ANLÄGGNING. Ämnets syfte BYGG OCH ANLÄGGNING Ämnet bygg och anläggning behandlar byggandet från planeringsstadiet till färdigställande och drift. Det behandlar även bygg- och anläggningsbranschens olika yrken och arbetsvillkor.

Läs mer

Kursplan Bransch- och möteskunskap, 55 YH-poäng

Kursplan Bransch- och möteskunskap, 55 YH-poäng Kursplan Bransch- och möteskunskap, 55 YH-poäng Kursplanen är fastställd av ledningsgruppen för utbildningen den 16 juni 2010 och gäller från och med hösten 2010. Syfte Innehåll Mål Kursens syfte är att

Läs mer

Utbildningsplan. Sjuksköterskeprogrammet 180 högskolepoäng Grundnivå. Programme Syllabus

Utbildningsplan. Sjuksköterskeprogrammet 180 högskolepoäng Grundnivå. Programme Syllabus Utbildningsplan Sjuksköterskeprogrammet 180 högskolepoäng Grundnivå Programme Syllabus Degree Programme in Nursing 180 higher education credits First cycle 1.1. BESLUT Utbildningsplan för Sjuksköterskeprogrammet

Läs mer

Löne- och ekonomiadministratör

Löne- och ekonomiadministratör Denna utbildning ger möjlighet till utökat stöd till dig som studerar. Det innebär att om du har ett funktionshinder eller behöver utökat stöd i ditt lärande finns särskilda resurser att tillgå. Trenden

Läs mer

Fördjupad utbildning (certifiering) av tandläkare i allmäntandvård.

Fördjupad utbildning (certifiering) av tandläkare i allmäntandvård. Fördjupad utbildning (certifiering) av tandläkare i allmäntandvård. Fördjupad utbildning (certifiering) av tandläkare i allmäntandvård. Allmänt I Sverige finns inom odontologin ingen av Socialstyrelsen

Läs mer

Yrkeshögskoleutbildning med nationell kursplan Trafiklärare. Plan över yrkeshögskolepoäng för utbildning till trafiklärare

Yrkeshögskoleutbildning med nationell kursplan Trafiklärare. Plan över yrkeshögskolepoäng för utbildning till trafiklärare Yrkeshögskoleutbildning med nationell kursplan Trafiklärare Plan över yrkeshögskolepoäng för utbildning till trafiklärare Kunskapsområde Trafiklärare Kurs Yrkeshögskolepoäng Arbetsmiljö och ansvar 12 Fordonssäkerhet

Läs mer

Skolverkets föreskrifter om påbyggnadsutbildningen Barnskötare inom kommunal vuxenutbildning

Skolverkets föreskrifter om påbyggnadsutbildningen Barnskötare inom kommunal vuxenutbildning SKOLFS 2004:18 Utkom från trycket den 24 augusti 2004 Senaste lydelse av Skolverkets föreskrifter om påbyggnadsutbildningen Barnskötare inom kommunal vuxenutbildning 2004-08-09 Skolverket föreskriver med

Läs mer

Magisterprogrammet i ledarskap, 60 högskolepoäng

Magisterprogrammet i ledarskap, 60 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 6 Magisterprogrammet i ledarskap, 60 högskolepoäng Master Program (One Year) in Leadership, 60 Credits Denna utbildningsplan är fastställd av Fakultetsnämnden för humaniora, samhälls

Läs mer

Marknadsföring och försäljning

Marknadsföring och försäljning är centrala delar i de flesta kommersiella verksamheter. Den här marknadsinriktade säljutbildningen var den första i sitt slag i Sverige att klassas som KY-utbildning och startades redan på 90-talet. Den

Läs mer

Personal och löneadministration

Personal och löneadministration Yh- och Ky-utbildningar ökar kompetensen inom områden där det råder brist på arbetskraft. Utbildningen i personal- och löneadministration är därför unikt utformad efter krav från arbetsmarknaden. Att kunna

Läs mer

Utbildningens övergripande mål

Utbildningens övergripande mål Har du planer på att kliva in i säkerhetsbranschen? Risk Management är en svåröverträffad utbildning som ger en både bred och gränsöverskridande grund för att kunna arbeta som såväl säkerhetssamordnare

Läs mer

Utbildningens mål och inriktning Yrkesroller Efter avslutad utbildning ska den studerande ha kunskaper om

Utbildningens mål och inriktning Yrkesroller Efter avslutad utbildning ska den studerande ha kunskaper om Utbildningens mål och inriktning Yrkesroller Produktions- och projektledare Projektledare, festival, konsert, utställning, temadag Eventarrangör Marknadskommunikatör Marknadsförare, säljare Projektledare,

Läs mer

Kvalificerad Processoperatör

Kvalificerad Processoperatör Utbildningsplan för Kvalificerad yrkesutbildning (KY) Kvalificerad Processoperatör 60 KY-poäng Norrköpings kommun, Ebersteinska gymnasiet Utbildningsnummer: 200612740 Fastställd av Myndigheten för kvalificerad

Läs mer

Kursplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: Kvalificerad Redovisningsekonom Ansvarig utbildningsanordnare: Kungsbacka kommun,

Kursplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: Kvalificerad Redovisningsekonom Ansvarig utbildningsanordnare: Kungsbacka kommun, Kursplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: Kvalificerad Redovisningsekonom Ansvarig utbildningsanordnare: Kungsbacka kommun, Yrkeshögskolan Kungsbacka Omfattning, poäng: 400 Studieort: Kungsbacka

Läs mer

Kursöversikt Certifierad Mjukvarutestare

Kursöversikt Certifierad Mjukvarutestare Kursöversikt Certifierad Mjukvarutestare Kurs Poäng (5 yh poäng/vecka) Examensarbete 20 Grunderna inom test 20 Kommunikation i arbetslivet 15 Lärande i arbete 1 60 Lärande i arbete 2 60 Projektarbete 15

Läs mer

Lönekonsult. en studiemedelsberättigad heltidsutbildning 300 YH-poäng

Lönekonsult. en studiemedelsberättigad heltidsutbildning 300 YH-poäng Lönekonsult en studiemedelsberättigad heltidsutbildning 300 YH-poäng Yh-utbildningar är statsfinansierade eftergymnasiala yrkesutbildningar med stark koppling till arbetslivet. En YH-utbildning ska svara

Läs mer

Arbetsplatsfo rlagt la rande inom vuxenutbildning

Arbetsplatsfo rlagt la rande inom vuxenutbildning 1 (10) Arbetsplatsfo rlagt la rande inom vuxenutbildning Med arbetsplatsförlagt lärande, apl, avses ett lärande i en utbildning som genomförs på en eller flera arbetsplatser utanför skolan. Detta är möjligt

Läs mer

UTVECKLING AV ARBETSPLATSEN

UTVECKLING AV ARBETSPLATSEN UTVECKLING AV ARBETSPLATSEN Att ha medarbetare som har kunskap och vilja att delta i arbetsplatsens förändrings- och utvecklingsarbete, är en avgörande faktor för en verksamhets framgång och utveckling.

Läs mer

Utbildningsplan för Kvalificerad Yrkesutbildning (KY) 90 KY-poäng Vuxenutbildning i Kungälvs kommun Utbildningsnummer: 200610130

Utbildningsplan för Kvalificerad Yrkesutbildning (KY) 90 KY-poäng Vuxenutbildning i Kungälvs kommun Utbildningsnummer: 200610130 Utbildningsplan för Kvalificerad Yrkesutbildning (KY) 90 KY-poäng Vuxenutbildning i Kungälvs kommun Utbildningsnummer: 200610130 Fastställd av Myndigheten för kvalificerad yrkesutbildning

Läs mer

Magisterprogrammet i ledarskap och arbetsliv, 60 högskolepoäng

Magisterprogrammet i ledarskap och arbetsliv, 60 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 5 Programkod: AGM03 MDH 2.1.2-389/11 Magisterprogrammet i ledarskap och arbetsliv, 60 högskolepoäng Master Program (One Year) in Leadership and Work Life Studies, 60 Credits Denna

Läs mer

Socialstyrelsens författningssamling. Grundläggande kunskaper hos personal som arbetar i socialtjänstens omsorg om äldre

Socialstyrelsens författningssamling. Grundläggande kunskaper hos personal som arbetar i socialtjänstens omsorg om äldre SOSFS 2011:12 (S) Allmänna råd Grundläggande kunskaper hos personal som arbetar i socialtjänstens omsorg om äldre Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras

Läs mer

KURSPLAN SÄLJARE/MARKNADSFÖRARE

KURSPLAN SÄLJARE/MARKNADSFÖRARE KURSPLAN SÄLJARE/MARKNADSFÖRARE 200 YH-POÄNG Säljare/marknadsförare 200 YHP 1 I N N E H Å L FÖRSÄLJNING... Fel! Bokmärket är inte definierat. MARKNADSFÖRING Teoretisk kurs...fel! Bokmärket är inte definierat.

Läs mer

Handledning Lärande i Arbete (LIA) Redovisningsekonom med IT-inriktning

Handledning Lärande i Arbete (LIA) Redovisningsekonom med IT-inriktning Handledning Lärande i Arbete (LIA) Redovisningsekonom med IT-inriktning 1 Innehåll Kort om yrkeshögskoleutbildning... 3 Arbetslivsanknytning... 3 LIA - Lärande i arbete... 3 Kursmål för LIA 1 och 2...

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL EN NY TERMIN! VÅREN 2015. Dinväg. Kompetensutveckling för dig som vill framåt ANDERS HULTMAN: FRUKOST HOS EMMA

VÄLKOMMEN TILL EN NY TERMIN! VÅREN 2015. Dinväg. Kompetensutveckling för dig som vill framåt ANDERS HULTMAN: FRUKOST HOS EMMA VÄLKOMMEN TILL EN NY TERMIN! VÅREN 2015 Dinväg Kompetensutveckling för dig som vill framåt ANDERS HULTMAN: FRUKOST HOS EMMA Hej och välkommen till landstingets kompetensutvecklingskatalog! Inget kunde

Läs mer

Information till studerande, företag och handledare för Yrkeshögskoleutbildningen Produktionslogistik, YhLog3-13

Information till studerande, företag och handledare för Yrkeshögskoleutbildningen Produktionslogistik, YhLog3-13 Information till studerande, företag och handledare för Yrkeshögskoleutbildningen Produktionslogistik, YhLog3-13 Denna information riktar sig till studerande på Yrkeshögskoleutbildningen Produktionslogistik

Läs mer