Delegation av BMA för bedömning och svar till remittent av neurografiundersökningar med frågeställningen karpaltunnelsyndrom.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Delegation av BMA för bedömning och svar till remittent av neurografiundersökningar med frågeställningen karpaltunnelsyndrom."

Transkript

1 Delegation av BMA för bedömning och svar till remittent av neurografiundersökningar med frågeställningen karpaltunnelsyndrom. Beskrivning av delegationen METODER Strategi för diagnostiken enligt gällande metoder för frågeställning karpaltunnelsyndrom: 1. N medianus motorisk neurografi bilateralt 2. N unaris distal latens och amplitud bilateralt 3. N medianus sensorisk neurografi handflata, dig III och dig IV bilateralt. 4. N ulnaris sensoriskt neurografi handflata, dig IV(samma avstånd som för N medianus dig IV) och digv 5. CT-testaren REFERENSVÄRDEN Motoriska nerver: ledningshastighet, amplitud och distal latens. Sidoskillnad för var parameter. Sensoriska nerver: ledningshastighet och amplitud. Sidoskillnad för var parameter. Skillnad n medianus n ulnaris i samma hand och med samma avstånd för dig IV. CT-testarens referensvärde Motorisk påverkan Distal latens m abductor pollicis brevis enligt referens från KeyPoint Distal latens m abductor digiti minimi enligt referens från KeyPoint Distal latensskillnad m abductor digiti minimi m abductor pollicis brevis 1,2 ms Distal amplitud m abductor pollicis brevis enligt referens från KeyPoint Distal amplitud m abductor digiti minimi enligt referens från KeyPoint Sensorisk påverkan: Ledningshastighet dig III enligt referens från KeyPoint Ledningshastighet dig IV enligt referens från KeyPoint Skillnad i ledningshastighet dig III-V > 15 m/s Skillnad i ledn.hastighet från dig IV (stimulering n med-n uln samma avstånd) > 16 m/s Amplitud dig III enligt referens från KeyPoint Amplitud dig IV n medianus enligt referens från KeyPoint Amplitud dig IV n ulnaris enligt referens från KeyPoint Amplitud dig V enligt enligt referens från KeyPoint CT-testarens referensvärde (> 1,44)

2 VILKA PATIENTER BEDÖMS AV BMA Bedömning av alla patienter som remitteras med frågeställningen karpaltunnelsyndrom eller där remissbedömande läkare tolkar frågeställningen så. BMA ger utlåtande enbart i de fall som helt klart faller inom ramen för diagnostiska kriterier. Vid avvikelser från dessa kriterier av något slag (undersökningsfynd, patientens beskrivning eller symtomkarta) utförs rutin-neurografi enligt lämplig strategi. Tolkning av läkare. Patienter tidigare opererade för karpaltunnelsyndrom bedöms av läkare. Patienter med mycket uttalat karpaltunnelsyndrom (avsaknad av sensoriska och motoriska svar i n medianus) tolkas av läkare Alla övriga patienter tolkas av läkare. KLASSIFICERING: Klassificering enligt Padua L, Lo Monaco M, Padua R, Gregori B och Tonali P. Neurophysiological classification of carpal tunnel syndrome; assessment of 600 symptomatic hands Ital J Neurol Sci 1997; 18: Klassificering Metoder Svårighetsgrad Segmentell/ jämförande Sens. Neurografi Motorisk distal latens Normal Normal Normal Normal Mycket lätt Patologiskt fynd Normal Normal Lätt Patologiskt fynd Nedsatt Normal ledn.hastighet Måttligt Patologiskt fynd Nedsatt Förlängd latens ledn.hastighet Uttalat Saknar svar Saknar svar Förlängd latens Mycket uttalat Saknar svar Saknar svar Saknar svar UTLÅTANDE Utlåtandet består av - en beskrivning vilka mätningar gjorts - kortfattad beskrivning av mätresultaten - en bedömning. Bedömningen innehåller svårighetsgraden på bägge sidor. Höger och vänster sida bedöms var för sig. För att förenkla rapporteringen behövs mallar, som kan göras som makron eller autotext. 1. Normalt fynd 2. Mycket lätt karpaltunnelsyndrom 3. Lätt karpaltunnelsyndrom 4. Måttligt karpaltunnelsyndrom 5. Uttalat karpaltunnelsyndrom 6. Mycket uttalat karpaltunnelsyndrom (bedöms av läkare!)

3 Varje utlåtande inleds med en kortfattad sammanfattning över vad som är gjort: N medianus och n ulnaris sensoriska nervsegment (ortodromt), n medianus motoriska nervsegment i armen och n ulnaris motoriska nervsegment vid handleden är undersökta bilateralt. Karpaltunneltest (CT-test) utfört bilateralt. Sedan följer en beskrivning av mätresultaten samt avslutningsvis en bedömning. Normalt Neurografi: Normala fynd. Bedömning: Inga neurofysiologiska hållpunkter för karpaltunnelsyndrom. Mycket lätt Neurografi: N medianus sensoriska ledningshastighet vid handleden är signifikant (>15 m/s) långsammare än n ulnaris. Karpaltunneltest (CT-test) patologiskt fynd. Övriga fynd ua. Bedömning: Fyndet är förenligt med mycket lätt karpaltunnelsyndrom. Lätt Neurografi: N.medianus sensoriska ledningshastighet vid handleden är lätt reducerad. N.medianus motoriska distala latens ua. Karpaltunneltest (CT-test) patologiskt fynd. Övriga fynd ua. Bedömning: Fyndet är förenligt med lätt karpaltunnelsyndrom. Måttligt Neurografi: N medianus sensoriska ledningshastighet vid handleden är reducerad. N medianus motoriska distala latens är förlängd. Karpaltunneltest (CT-test) patologiskt fynd. Övriga fynd ua. Bedömning: Fyndet är förenligt med måttligt karpaltunnelsyndrom. Uttalat Neurografi: N medianus sensoriska svar saknas vid stimulering av fingrarna. N.medianus motoriska distala latens är förlängd. Karpaltunneltest (CT-test) saknar svar. Övriga fynd ua. Bedömning: Fyndet är förenligt med uttalat karpaltunnelsyndrom Mycket uttalat skall bedömas av läkare Neurografi: N.medianus sensoriska och motoriska svar var saknas. Karpaltunneltest (CTtest) saknar svar. Övriga fynd ua. Bedömning: Fyndet är förenligt med mycket uttalat karpaltunnelsyndrom. Kommentar: Mycket uttalade karpaltunnelsydnrom är ett problem vi bör diskutera om de behöver EMG. Har den ena sida lätt-måttligt-uttalat karpaltunnesyndorm är det ju rimligt att avsaknad av svar enbart i n.medianus är förenligt med karpaltunnelsyndrom. Mycket uttalade karpaltunnelsyndrom faller utanför BMA tolkning och bör tolkas av läkare.

4 Exempel på utlåtande N.medianus och n.ulnaris sensoriska nervsegment (ortodromt), n medianus motoriska nervsegment i armen och n ulnaris motoriska nervsegment vid handleden är undersökta bilateralt. Karpaltunneltest (CT-test) utfört bilateralt. Höger Neurografi: N.medianus sensoriska svar saknas vid stimulering av fingrarna. N.medianus motoriska distala latens är förlängd. Karpaltunneltest (CT-test) saknar svar. Övriga fynd ua. Bedömning: Fyndet är förenligt med uttalat karpaltunnelsyndrom. Vänster Neurografi: N medianus sensoriska ledningshastighet vid handleden är lätt reducerad. N medianus motoriska distala latens ua. Karpaltunneltest (CT-test) patologiskt fynd. Övriga fynd ua. Bedömning: Fyndet är förenligt med lätt karpaltunnelsyndrom. PRAKTISKT TILLVÄGAGÅNGSSÄTT: Inkomna remisser med frågeställning karpaltunnelsyndrom eller där överläkare så bedömer sorteras i flik CVCTS. Antal remisser med denna fråga in 2008 var karpaltunnelsyndrom ( 70%), 254 (29%) normala, 6 (1%) annan diagnos. Vi behöver planera för 20 patienter i veckan = 4 CT-pass / vecka. Målet är minst 4 delegerade BMA för att upprätthålla konstant verksamhet över året. Undersökningen besvaras och signeras direkt efter undersökningen med frasminnen enligt regelverket för klassifikation enl. ovan. Remissen lämnas vidare till läkare om symptom eller resultat faller utanför de diagnostiska kriterier som är specificerade. INTERN KVALITETSKONTROLL: Baskrav: Delegerad BMA bör ha utfört neurografiundersökningar i minst 2 år före delegering för att behärska metoden tillräckligt bra. Delegationsförfarande: Inledningsvis granskas 2 BMA i steg 2 av projektet (projektansvarige och metodansvarige) genom att VC alt metodansvarig läkare godkänner diktat från dessa på 20 patienter. Resultatet utvärderas och VC tillsammans med metodansvarige läkare avgör om det medicinska ansvaret kan tillgodoses via delegeringen, varvid kompetensintyg (körkort) utfärdas av metodansvarig BMA alt. VC. Metodansvarig BMA avgör fortsättningsvis kompetensnivå, rekommenderar delegering till VC varvid ny granskning utförs av läkare före delegationsbeslutet och körkortet.

5 Peer review: Interna kvalitetskontroller av undersökningens utförande sker årligen av metodansvarig BMA dessa protokollförs (se bifogad bilaga). 10 bedömningar/delegerad granskas av metodansvarig läkare enligt intern överenskommelse (månatligen, halvårsvis eller årligen). Metodansvarig läkare och delegerad kan bägge återta delegationen. Uppsala Björn Falck Metodanvsvarig överläkare

6 Akademiska sjukhuset Klinisk Neurofysiologi BMA kvalitetsgranskning Neurografiundersökning/ Datum:.. KP-nummer:. Granskare: Kvalitets-kriterier Godkänt Ej godkänt Anm. Förberedelser Patientmottagande och introduktion ID-kontroll Kontrollera remissuppgifter och sjukhistoria Kontroll av hudtemperatur Ombesörj patientens bekvämlighet Kontrollera om pt har pacemaker? Välj korrekt elektrod för us Informera patienten före undersökningen Informera patienten under undersökningen Informera patienten efter undersökningen Neurografi Korrekt mängd elektrodpasta Korrekt elektrodplacering Korrekt metodanvändning Supramaximal stimulering använd Nollställ averageraren före insamling av data Flytta elektroder om nödvändigt Korrekt avståndsmätning Korrekt mätning av F-respons Lämplig strategi/nerver valda för undersökning Kontroll av mätning Latensen Amplitud och area Snabbaste F-latensen Överensstämmelse mellan parametrar? Igenkännande av möjliga artefakter Muskelstörningar Problem med jordelektrod Mono- eller bifasisk stimuleringspuls Motståndsmätning

7 Baslinjekorrektion Sveptid Kabeltrassel Kabel ej i kontakt med metall Preparera huden Andra åtgärder Beskrivning av avvikelser under us - kommentar Hygien Rengöra utrustningen efter ev infektiös pt Desinfektera händerna före och efter us

Operation men vad händer sedan?

Operation men vad händer sedan? Operation men vad händer sedan? En systematisk litteraturstudie av arbetsterapeutisk insats efter kirurgisk behandling av karpaltunnelsyndrom Författare: Carina Stenberg, arbetsterapeut Närhälsan Karlsborg

Läs mer

Hand- och armvibrationer

Hand- och armvibrationer Hand- och armvibrationer Centrum för arbets- och miljömedicin Solnavägen 4, 113 65 Stockholm 08-123 400 00, camm@sll.se http://camm.sll.se I detta faktablad tar vi upp vad vibrationer är, vilka yrkesgrupper

Läs mer

Ephorus. Denna manual beskriver Ephorus som är Högskolan Dalarnas plagiatkontrollsystem.

Ephorus. Denna manual beskriver Ephorus som är Högskolan Dalarnas plagiatkontrollsystem. Ephorus Denna manual beskriver Ephorus som är s plagiatkontrollsystem. Innehållsförteckning Vad är plagiatkontroll?... 3 Vad kan ett plagieringsverktyg göra?... 3 Vilka filformat stöds av Ephorus?... 4

Läs mer

Individuell plan enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

Individuell plan enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Individuell plan enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Inledning Denna lathund har Riksföreningen Autism (RFA) sammanställt för att underlätta för brukare som vill

Läs mer

HÖG 15 - Forskningsprojekt

HÖG 15 - Forskningsprojekt Sida 1 (8) UTLYSNING HÖG 15 - Forskningsprojekt KK-stiftelsen inbjuder Sveriges nya universitet och högskolorna att ansöka om finansiering av forskningsprojekt. Forskningsprojekten ska bedrivas i samproduktion

Läs mer

Vad händer i ett genetiskt laboratorium?

Vad händer i ett genetiskt laboratorium? 12 utveckla nya metoder eller låta sådana prover delta i kvalitetskontrollprogram, såvida inte patienten har uttryckt att man inte vill att ens prov ska vara del av sådan verksamhet. Som alla andra sparade

Läs mer

Finns det något samband mellan sjukintygets kvalitet och sjukfrånvaro?

Finns det något samband mellan sjukintygets kvalitet och sjukfrånvaro? Finns det något samband mellan sjukintygets kvalitet och sjukfrånvaro? Per Johansson Martin Nilsson RAPPORT 2008:27 Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering (IFAU) är ett forskningsinstitut under

Läs mer

Inför genomförandet av ThomasGIA

Inför genomförandet av ThomasGIA Inför genomförandet av ThomasGIA Innehåll Deltest 1: Slutlednings Deltest 2: Perceptuell snabbhet Deltest 3: Numerisk snabbhet Deltest 4: Ordförståelse Deltest 5: Spatial Introduktion ThomasGIA är ett

Läs mer

Granskning av intern kontroll i hanteringen av kommunens och bolagens bilar

Granskning av intern kontroll i hanteringen av kommunens och bolagens bilar Revisions-PM Granskning av intern kontroll i hanteringen av kommunens och bolagens bilar Finspångs kommun 15 juni 2010 Andreas Gustavsson Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...2 2 Bakgrund, syfte och

Läs mer

Holmen Skogs anvisningar för examensarbeten 15 högskolepoäng

Holmen Skogs anvisningar för examensarbeten 15 högskolepoäng Holmen Skogs anvisningar för examensarbeten 15 högskolepoäng 1. Allmänt Inom Holmen Skog fyller examensarbeten tre syften: - ett sätt att knyta kontakter med studenter i slutfasen av deras utbildningar

Läs mer

Börja med resultatet om du vill designa en lyckad klinisk studie

Börja med resultatet om du vill designa en lyckad klinisk studie PI 15 Design klinisk studie Sidan 1 av 5 Pharma Industry 1/2015 Börja med resultatet om du vill designa en lyckad klinisk studie Design av kliniska studier är en tvärvetenskaplig disciplin där det behövs

Läs mer

Delegation av beslutanderätten Härryda kommun

Delegation av beslutanderätten Härryda kommun Revisionsrapport Delegation av beslutanderätten Härryda kommun 2009-05-25 Hans Gåsste, Certifierad kommunal revisor 2009-05-25 Hans Gåsste Innehållsförteckning 1 Bakgrund...4 1.1 Uppdrag och revisionsfråga...4

Läs mer

Personliga assistenter - Köp av tjänster

Personliga assistenter - Köp av tjänster Revisionsrapport Personliga assistenter - Köp av tjänster Östersunds kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Revisionsfråga och kontrollmål 2 2.3 Avgränsning 3 2.4

Läs mer

Frågor & Svar om Specialistutbildning

Frågor & Svar om Specialistutbildning 2015-06-10 Frågor & Svar om Specialistutbildning 1. Vad krävs för handledaren ska bli godkänd? 2. Hur arvoderas handledaren? 3. När kan jag påbörja min specialistutbildning? 4. Kan jag i min studieplan

Läs mer

Revisionsinstruktion

Revisionsinstruktion Revisionsinstruktion för partnerorganisation /Giltig från 1 januari 2005 (reviderad i juni 2007) 1 (14) Innehåll Revisionsinstruktionen innehåller fem avdelningar: 1. Inledning 2. Revisorns uppgifter och

Läs mer

Vanliga frågor kring regelverk rörande revision och finansiell rapportering

Vanliga frågor kring regelverk rörande revision och finansiell rapportering Vanliga frågor kring regelverk rörande revision och finansiell rapportering En hjälp för Forum Syds handläggare samt för svenska och lokala organisationer Frågeställningarna utgår från regelverket som

Läs mer

8. Rekrytering och anställning hos IOGT-NTO

8. Rekrytering och anställning hos IOGT-NTO 8. Rekrytering och anställning hos IOGT-NTO Inledning Vår rekryteringsprocess syftar till att säkerställa att vi finner de bästa medarbetarna för de tjänster vi söker. Vi ska alltid arbeta seriös med rekryteringar

Läs mer

Tillför arbetsterapeutens bedömningsunderlag något till doktorns ställningstagande för sjukskrivning?

Tillför arbetsterapeutens bedömningsunderlag något till doktorns ställningstagande för sjukskrivning? Tillför arbetsterapeutens bedömningsunderlag något till doktorns ställningstagande för sjukskrivning? En pilotstudie med 9 patienter 2005 Författare Kerstin Nilsson, leg arbetsterapeut Birgitta Johansson,

Läs mer

Standard för redovisningskonsulter. Reko

Standard för redovisningskonsulter. Reko Standard för redovisningskonsulter Reko April 2008 1 Förord till Standard för redovisningskonsulter (Reko) (april 2008) Inledning 1. FAR SRS styrelse beslutade i december 2007 att inrätta en särskild redovisningssektion,

Läs mer

Varför kan det ta så lång tid på röntgen?

Varför kan det ta så lång tid på röntgen? Varför kan det ta så lång tid på röntgen? Röntgenremissens gång Röntgenremissens gång En del patienter tycker att väntetiden kan bli lång vid röntgenavdelningen. Vi vill därför förklara vad som händer

Läs mer

Instruktion till kund för beställning av språktolk via webbtjänsten TSR online

Instruktion till kund för beställning av språktolk via webbtjänsten TSR online Instruktion till kund för beställning av språktolk via webbtjänsten TSR online Gå in via www.tolkformedlingvast.se. Logga in med ditt användarnamn och lösenord. Kontakta tolkförmedlingskontoret om du inte

Läs mer

Undersökning av elavtals särskilda villkor

Undersökning av elavtals särskilda villkor Undersökning av elavtals särskilda villkor Bakgrund har under många år fått ett stort antal klagomål på elleverantörer. Klagomålens karaktär har varierat och olika typer av problem på marknaden har dominerat

Läs mer

2011:16. Försäkringskassans handläggning av assistansersättning

2011:16. Försäkringskassans handläggning av assistansersättning 2011:16 Försäkringskassans handläggning av assistansersättning MISSIV DATUM DIARIENR 2011-06-14 2010/211-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2010-11-04 S2010/7916/ST (delvis) Regeringen Socialdepartementet 103 33

Läs mer

Om att delta i en klinisk prövning

Om att delta i en klinisk prövning Om att delta i en klinisk prövning 1 Innehållsförteckning Vad är en klinisk prövning och hur utförs den? 5 Varför görs kliniska prövningar? 7 Varför gör min läkare kliniska prövingar? 7 Hur utförs en klinisk

Läs mer

Modul 7 Att söka arbete För Handledare

Modul 7 Att söka arbete För Handledare Modul 7 Att söka arbete För Handledare Kindly reproduced from Foundations for Work project with permission from DiversityWorks (Project no 2012-1-GB2-LEO05-08201) Introduktion Söka efter ett jobb kan ta

Läs mer

Neuropsykologisk utredning vad händer sen?

Neuropsykologisk utredning vad händer sen? Danderyd-Vaxholm-Österåker psykiatriska sektor verksamhetschef: Mikael Själin Neuropsykologisk utredning vad händer sen? Neuropsykologiska utredningar vid en psykiatrisk öppenvårdsmottagning och dess konsekvenser

Läs mer

Titel: Undertitel: Författarens namn och e-postadress. Framsidans utseende kan variera mellan olika institutioner

Titel: Undertitel: Författarens namn och e-postadress. Framsidans utseende kan variera mellan olika institutioner Linköping Universitet, Campus Norrköping Inst/ Kurs Termin/år Titel: Undertitel: Författarens namn och e-postadress Framsidans utseende kan variera mellan olika institutioner Handledares namn Sammanfattning

Läs mer

Riktlinjer för Trosa kommuns miljöledningssystem

Riktlinjer för Trosa kommuns miljöledningssystem Riktlinjer för Trosa kommuns miljöledningssystem Fastställda av kommunfullmäktige 2002-12-18/ 111 Sid 1 Innehåll Sid Allmänt om dessa riktlinjer 3 Varför miljöledningssystem?. 3 Miljöledningsnivåer 3 Beskrivning

Läs mer

SAHLGRENSKA UNIVERSITETSSJUKHUSET: LUNGMEDICIN OCH ALLERGOLOGI/ ALLERGOLOGI, ANDNINGSFYSIOLOGI OCH ARBETS- OCH MILJÖMEDICIN.

SAHLGRENSKA UNIVERSITETSSJUKHUSET: LUNGMEDICIN OCH ALLERGOLOGI/ ALLERGOLOGI, ANDNINGSFYSIOLOGI OCH ARBETS- OCH MILJÖMEDICIN. SAHLGRENSKA UNIVERSITETSSJUKHUSET: LUNGMEDICIN OCH ALLERGOLOGI/ ALLERGOLOGI, ANDNINGSFYSIOLOGI OCH ARBETS- OCH MILJÖMEDICIN. METODBESKRIVNING SPIROMETRI Utgåva 5: 2010-01-01 Införd i rutin: 2010-01-01

Läs mer

Rutin för loggning av HSL-journaler samt NPÖ

Rutin för loggning av HSL-journaler samt NPÖ Rutin för loggning av HSL-journaler samt NPÖ Enligt patientdatalagen 4 kap 3,skall vårdgivare göra systematiska och återkommande kontroller av om någon obehörigen kommer åt sådana uppgifter om patienter

Läs mer