Svenska Rättspsykiatriska Föreningens rekommendationer, version Delmål 1 Metoder för lärande Uppföljning Rekommendationer

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Svenska Rättspsykiatriska Föreningens rekommendationer, version 2010-09-06. Delmål 1 Metoder för lärande Uppföljning Rekommendationer"

Transkript

1 Målbeskrivningen i Rättspsykiatri Svenska Rättspsykiatriska Föreningens rekommendationer, version Delmål Medicinsk kompetens Delmål 1 Metoder för lärande Uppföljning Rekommendationer Att behärska genomförandet av rättspsykiatriska undersökningar på uppdrag av domstol Klinisk under handledning vid enhet där sådan verksamhet bedrivs av aktuell handledare -Några RPU granskas av handledare på annan ort -Handledare för RPU är specialist i rättspsykiatri -Antalet RPU är i spannet st (normalt 20) -Handledare för 7-undersökning är erfaren 7-läkare, om möjligt specialist i rättspsykiatri -Antalet 7 är i spannet st -Både RPU och 7 bör omfatta såväl häktade som icke-häktade personer -Både RPU och 7 är varierande avseende brottets art och gärningspersonens misstänkta psykiska störning -Besök hos domstol (om möjligt följa eget fall eller specialist som kallas som sakkunnigvittne) -Studiebesök hos Socialstyrelsens rättsliga råd Delmål 2 Metoder för lärande Uppföljning Rekommendationer Att ha kunskap om samband mellan grad av psykisk störning, lagöverträdelser och återfallsrisker Inomprofessionell reflektion i grupp dokumenterad inomprofessionell reflektion i grupp ska vara del av en T.ex. falldragning på kliniken eller diskussioner på läkarmöten 1

2 Delmål 3 Metoder för lärande avvikande respektive normal utveckling i barn- och ungdomsåren särskilt avseende norm och lagöverträdelser Teoretiska studier Uppföljning Rekommendationer - som del av en -Auskultation på SIS ungdomshem eller motsvarande Delmål 4 Metoder för lärande Uppföljning Rekommendationer Ha kännedom om kriminologi och kriminologisk empiri kurs utfärdat av kursledare som del av en -T.ex. kurs i kriminologi på universitet eller som del av Delmål 5 Metoder för lärande Uppföljning Rekommendationer Att kunna behärska tillämpning av de lagar och förordningar som reglerar myndighetsutövning inom kompetensområdet samt ha kunskap om annan för rättspsykiatrin närliggande lagstiftning Klinisk under handledning vid enhet som handlägger dessa frågor av aktuell handledare kurs utfärdat av kursledare ska vara del av en 2

3 Delmål 6 Metoder för lärande Uppföljning Rekommendationer Behärska rättspsykiatrisk vård i slutna och öppna former vid enhet där sådan verksamhet bedrivs av aktuell handledare -Tjänstgöring ska vara på avdelning med i huvudsak LRVpatienter -Totalt ett år, varav merparten slutenvård -3 mån på regionklinik eller motsvarande -Tjänstgöring bör även vara på avdelning som vårdar patienter som inkommit från Kriminalvården -Öppenvård bör ingå -Deltagande i förhandlingar i förvaltningsrätten ska ingå Delmål 7 Metoder för lärande Uppföljning Rekommendationer Att behärska identifikation och hantering av statiska och dynamiska faktorer som är av betydelse för risken över tid att skada sig själv och andra. vid enhet som handlägger dessa frågor av aktuell handledare kurs utfärdat av kursledare - i användning av riskbedömningsinstrument -er i riskbedömning för suicid och våld Delmål 8 Metoder för lärande Uppföljning Rekommendationer 3

4 rättspsykiatrins olika roller och funktioner i relation till patient eller intagen vid enhet som handlägger dessa frågor av aktuell handledare Rollerna som myndighetsutövare och behandlare tas upp i handledning ska vara del av en Delmål 9 Metoder för lärande Uppföljning Rekommendationer professionella förhållningssätt mot psykiskt störda lagöverträdare vid enhet som handlägger dessa frågor av aktuell handledare Tas upp i handledning ska vara del av en Delmål 10 Metoder för lärande Uppföljning Rekommendationer kriminalvårdens organisation, regelverk och förutsättningar för att ge psykiatrisk vård. Auskultation eller vid enhet där sådan verksamhet bedrivs auskultation eller av aktuell handledare kurs utfärdat av kursledare -Auskultera/ tjänstgöra på anstalt och/eller häkte vid återkommande tillfällen -Studiebesök vid Frivården med fokus på påföljder och programverksamhet bör vara del av Delmål 11 Metoder för lärande Uppföljning Rekommendationer konsultationsarbete gentemot psykiatri, kriminalvård, socialtjänst och andra aktuella vårdgivare Auskultation eller vid enhet där sådan verksamhet bedrivs auskultation eller av aktuell handledare -Auskultera/ tjänstgöra på anstalt och/eller häkte vid återkommande tillfällen -Auskultation/ studiebesök på t.ex. särskilt boende, HVB-hem, dagverksamhet 4

5 Delmål 12 Metoder för lärande Uppföljnin Rekommendationer Att kunna handlägga etiska problem som är kopplade till tvångsvård och rättspsykiatriskt arbete. vid enhet som handlägger dessa frågor Inomprofessionell reflektion i grupp av aktuell handledare dokumenterad inomprofessionell reflektion i grupp Tas upp i handledning -T.ex. falldragning på kliniken eller diskussioner på läkarmöten -Etik som del av *Seminarieserie o Ska organiseras av studierektor (eller motsvarande), gälla alla ST-läkare i rättspsykiatri och innehållet i serien kvalitetsgranskas av SRPF:s utbildningsutskott o Seminarier ska hållas 4-6 gånger per år o Lokalerna alternerar mellan RMV Stockholm och RMV Göteborg o RMV organiserar serien och tillhandahåller lokaler och landstingen betalar kursavgift för sina deltagare o Förslag till seminarier: relationen mellan art och grad av psykisk störning, brott och återfallsrisk avvikande respektive normal utveckling i barn- och ungdomsåren, särskilt avseende norm- och lagöverträdelser kriminologi och kriminologisk empiri författningar och andra rättskällor som reglerar myndighetsutövning inom kompetensområdet samt till rättspsykiatrin närliggande lagstiftning rättspsykiatrins olika roller och funktioner i relation till patient eller intagen det professionella förhållningssättet mot psykiskt störda lagöverträdare etik domstolsrollspel, ev. tillsammans med juridikstuderande Kriminalvårdens struktur, ansvarsområde och avgränsning gentemot rättspsykiatrin 5

6 Kommunikativ kompetens specifikt för rättspsykiatri Att besitta ett professionellt förhållningssätt gentemot patienten och behärska konsten att effektivt kommunicera med patienter, närstående, andra läkare och medarbetare samt företrädare för allmänheten och olika samhällsinstanser. dokumenterade medsittningar kurs Medieutbildning Att besitta ett pedagogiskt förhållningssätt gentemot patienten, närstående, yngre kollegor, andra medarbetare och studenter dokumenterade medsittningar Handlägga skriftlig och muntlig kommunikation med domstolar med förhandlingar under handledning Auskultation vid rättegång Gäller både förvaltnings- och allmän domstol Om möjligt följa eget fall eller specialist som kallas som sakkunnigvittne 6

7 Ledarskapskompetens Att kunna ta ledarskapsansvar och att ha kunskap om den egna rollen i organisationen och i samhället Aktiv verksamhetens organisatoriska arbete Ledarskapskurs(er) Godkänd kurs Att behärska handledning av yngre kollegor, studenter och medarbetare Tjänstgöring som handledare Handledarkurs Dokumenterad kurs Att självständigt kunna leda det medicinska arbete vid en rättspsykiatrisk enhet Ledarskapsutbildning Godkänd kurs Speciellt fokus på rättspsykiatriskt teamarbete Kompetens inom medicinsk vetenskap och kvalitetsarbete och följa den aktuella rättspsykiatriska forskningen Deltagande i större yrkesrelaterad sammankomst Seminarier deltagande Dokumenterat seminariedeltagande Deltagande i svenska så väl som internationella konferenser Kan även innefatta diskussioner på läkarmöten och journal clubs 7

8 Att ha kunskap inom något kvalitetsutvecklingsprojekt eller forskningsprojekt Deltagande i ett för specialiteten relevant utvecklings- eller forskningsprojekt Individuellt utformat skriftligt arbete enligt vetenskapliga principer -Handledaren ska vara disputerad -Vid kombinerat block i psykiatri och rättspsykiatri räcker det med ett arbete evidensen för rättspsykiatriska behandlingsmetoder Seminarier Dokumenterat seminariedeltagande 8

Bild- och funktionsmedicinska specialiteter

Bild- och funktionsmedicinska specialiteter Bild- och funktionsmedicinska specialiteter Bild- och funktionsmedicin Inledning... 2 Ordförklaringar... 3 Övergripande kompetensdefinition... 6 Definition av kompetensområdet...6 Kompetenskrav...6 Kompetenskrav

Läs mer

Bild- och Funktionsmedicin

Bild- och Funktionsmedicin Bild- och Funktionsmedicin Innehåll Definition av kompetensområdet...3 Kompetenskrav...3 Kompetenskrav för medicinsk kompetens...3 Kompetenskrav för kommunikativ kompetens, ledarskapskompetens samt kompetens

Läs mer

Underlag för kvalitetsbedömning

Underlag för kvalitetsbedömning Underlag för kvalitetsbedömning Bedömningsområden Inspektionen gäller dels strukturen (resurserna för utbildning), dels processen (hur resurserna används). Strukturbedömningen avser en analys av den utbildande

Läs mer

Handlingsplan för ST-utbildning i Landstinget i Kalmar Län

Handlingsplan för ST-utbildning i Landstinget i Kalmar Län Handlingsplan för ST-utbildning i Landstinget i Kalmar Län Syfte Tydliggöra innehållet i Socialstyrelsens författning SOSFS 2008:17, samt implementeringen i Landstinget i Kalmar län, ang. ST-utbildningen.

Läs mer

Målbeskrivning för Specialiseringstjänstgöring för Sjukhusfysiker

Målbeskrivning för Specialiseringstjänstgöring för Sjukhusfysiker Svenska Sjukhusfysikerförbundet, SSFF, och Svensk Förening för Radiofysik, SFfR april 2015 Målbeskrivning för Specialiseringstjänstgöring för Sjukhusfysiker 1 Övergripande kompetensdefinition 1.1 Definition

Läs mer

Rättspsykiatri ur ett regionalt perspektiv. Enkel översikt som grund för ställningstaganden om framtida behov av revisionsgranskning

Rättspsykiatri ur ett regionalt perspektiv. Enkel översikt som grund för ställningstaganden om framtida behov av revisionsgranskning Rättspsykiatri ur ett regionalt perspektiv Enkel översikt som grund för ställningstaganden om framtida behov av revisionsgranskning Landstinget Dalarna Revisionskontoret September 2014 2 Innehållsförteckning

Läs mer

METIS-projektet. Uppföljning av SK-kurser i psykiatri år 2011

METIS-projektet. Uppföljning av SK-kurser i psykiatri år 2011 METIS-projektet Uppföljning av SK-kurser i psykiatri år 2011 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får inte använda

Läs mer

Studierektorn som central aktör i läkarnas AT och ST

Studierektorn som central aktör i läkarnas AT och ST Studierektorn som central aktör i läkarnas AT och ST Ett förslag på förtydligande av studierektorsuppdraget 2006 Sveriges läkarförbund Svenska Läkaresällskapet INNEHÅLL Förord...2 Om läkares vidareutbildning...4

Läs mer

UTBILDNINGSBOK AT. Socialstyrelsens föreskrifter med målbeskrivning läkarorganisationernas kommentarer LOKAL PLANERING OCH UPPFÖLJNING

UTBILDNINGSBOK AT. Socialstyrelsens föreskrifter med målbeskrivning läkarorganisationernas kommentarer LOKAL PLANERING OCH UPPFÖLJNING INNEHÅLL KAPITEL 1 SYFTET MED EN KAPITEL 2 HUR REGLERAS Socialstyrelsens föreskrifter med målbeskrivning läkarorganisationernas kommentarer KAPITEL 3 GENERELL HANDLINGSPLAN KAPITEL 4 INDIVIDUELL HANDLEDNINGS-

Läs mer

Innehållet i den psykiatriska tvångsvården

Innehållet i den psykiatriska tvångsvården Innehållet i den psykiatriska tvångsvården ISBN 978-91-86301-06-4 Artikelnr 2009-126-81 Publicerad www.socialstyrelsen.se, februari 2009 2 Förord Vården av människor som har berövats sin frihet på grund

Läs mer

Dokumenttyp Ansvarig verksamhet Version Antal sidor Handlingsplan Studierektorskansliet 1.0 8

Dokumenttyp Ansvarig verksamhet Version Antal sidor Handlingsplan Studierektorskansliet 1.0 8 Dokumenttyp Ansvarig verksamhet Version Antal sidor Handlingsplan Studierektorskansliet 1.0 8 Dokumentägare Fastställare Giltig fr.o.m. Giltig t.o.m. Rickard Carlhed Tobias Kjellberg 2015-06-11 2017-06-11

Läs mer

Samverkan kring vuxna med psykisk sjukdom/ funktionsnedsättning

Samverkan kring vuxna med psykisk sjukdom/ funktionsnedsättning Samverkan kring vuxna med psykisk sjukdom/ funktionsnedsättning Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommuner i Stockholms län Innehållet i denna överenskommelse är framtaget av Hälso-

Läs mer

Ledarskap i läkares utbildning. ett handlingsprogram från Sveriges läkarförbund

Ledarskap i läkares utbildning. ett handlingsprogram från Sveriges läkarförbund Ledarskap i läkares utbildning ett handlingsprogram från Sveriges läkarförbund Innehåll Sammanfattning... 3 Inledning.. 5 Ledarskapskompetens 6 I Personrelaterad kompetens 6 II Administrativ/ ekonomisk

Läs mer

Grundkrav och rekommendationer gällande målbeskrivningens obligatoriska kurser samt forskningsprojekt

Grundkrav och rekommendationer gällande målbeskrivningens obligatoriska kurser samt forskningsprojekt SFAMs Studierektorskollegium Reviderat 110609 Grundkrav och rekommendationer gällande målbeskrivningens obligatoriska kurser samt forskningsprojekt Vid planering av kurserna bör SFAM:s kriterier och anvisningar

Läs mer

SAMMANFATTANDE BEDÖMNING ST-SPUR-inspektion

SAMMANFATTANDE BEDÖMNING ST-SPUR-inspektion SAMMANFATTANDE BEDÖMNING ST-SPUR-inspektion Inspektionsdatum: 2013-11-26 Kungälvs sjukhus Kungälv Kirurgkliniken Sjukhus Ort Klinik Susanne Tumlin Ekelund och Göran Felländer Inspektörer A Verksamheten:

Läs mer

Nationella bedömningskriterier för tillsyn av samverkan vid in- och utskrivning av patienter i sluten vård 2012-01-31

Nationella bedömningskriterier för tillsyn av samverkan vid in- och utskrivning av patienter i sluten vård 2012-01-31 Nationella bedömningskriterier för tillsyn av samverkan vid in- och utskrivning av patienter i sluten vård 2012-01-31 Innehållsförteckning Inledning och bakgrund 3 Vårdplanering och informationsöverföring

Läs mer

STÖD TILL AT- OCH ST-LÄKARE SOM RISKERAR ATT EJ FÅ SIN TJÄNSTGÖRING GODKÄND POLICYDOKUMENT

STÖD TILL AT- OCH ST-LÄKARE SOM RISKERAR ATT EJ FÅ SIN TJÄNSTGÖRING GODKÄND POLICYDOKUMENT STÖD TILL AT- OCH ST-LÄKARE SOM RISKERAR ATT EJ FÅ SIN TJÄNSTGÖRING GODKÄND POLICYDOKUMENT Box 5610 Stockholm Tel 08-790 33 00 Fax 08-20 57 18 info@slf.se www.slf.se STÖD TILL DE AT- OCH ST-LÄKARE SOM

Läs mer

SAMMANFATTANDE BEDÖMNING ST-SPUR-inspektion

SAMMANFATTANDE BEDÖMNING ST-SPUR-inspektion SAMMANFATTANDE BEDÖMNING ST-SPUR-inspektion Inspektionsdatum: 19-21 mars 2014 NÄL och Uddevalla sjukhus NU-sjukvården Internmedicin Sjukhus Ort Klinik Ola Ohlsson och Jesper Persson Inspektörer Gradering

Läs mer

Ögonkliniken Västmanland. Gun Söderholm studierektor. Handlingsplan ST-utbildning

Ögonkliniken Västmanland. Gun Söderholm studierektor. Handlingsplan ST-utbildning 2014 Ögonkliniken Västmanland Gun Söderholm studierektor Handlingsplan ST-utbildning Introduktion ST-läkare Placering Huvudhandledare Studierektor Verksamhetschef P Ögonkliniken Västmanland Gun Söderholm

Läs mer

SAMMANFATTANDE BEDÖMNING ST-SPUR-inspektion

SAMMANFATTANDE BEDÖMNING ST-SPUR-inspektion SAMMANFATTANDE BEDÖMNING ST-SPUR-inspektion Inspektionsdatum: 2014-11-26 Norra Älvsborgs Länssjukhus Trollhättan Infektionskliniken Sjukhus Ort Klinik Ann-Sofi Duberg och Nils Kuylenstierna Inspektörer

Läs mer

Följer demensvården i Gävle Socialstyrelsens nationella riktlinjer?

Följer demensvården i Gävle Socialstyrelsens nationella riktlinjer? REVISIONSRAPPORT 2013-08-27 Sid 1 (2) Dnr: 12REK19 Handläggare: Gunilla Beckman Ljung Följer demensvården i Gävle Socialstyrelsens nationella riktlinjer? Bakgrund Demenssjukas vård och omsorg kostar årligen

Läs mer

Policy för att förebygga och behandla missbruk och beroende. Samverkan mellan kommunerna och landstinget i Stockholms län

Policy för att förebygga och behandla missbruk och beroende. Samverkan mellan kommunerna och landstinget i Stockholms län Policy för att förebygga och behandla missbruk och beroende Samverkan mellan kommunerna och landstinget i Stockholms län Form: Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning, Kommunikation Illustratör: Johnny

Läs mer

KUST. Till dig som är ST-läkare inom NU-sjukvården eller Primärvården Fyrbodal.

KUST. Till dig som är ST-läkare inom NU-sjukvården eller Primärvården Fyrbodal. KUST Till dig som är ST-läkare inom NU-sjukvården eller Primärvården Fyrbodal. KUST (Kompetens Utveckling för ST-läkare) startade 1998 på initiativ av studierektorerna inom primärvården och NU-sjukvården.

Läs mer

Handledning av AT-läkare

Handledning av AT-läkare Handledning av AT-läkare Information till Kirurger och Urologer Saskia Schulze AT-studierektor Kirurgkliniken NU-Sjukvården Vad är AT? Allmäntjänstgöring (AT) är en tidsbegränsad anställning under handledning

Läs mer

Samverkan kring barn i behov av särskilt stöd (BUS) Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommuner i Stockholms län

Samverkan kring barn i behov av särskilt stöd (BUS) Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommuner i Stockholms län Samverkan kring barn i behov av särskilt stöd (BUS) Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommuner i Stockholms län Innehållet i denna överenskommelse är framtaget av Hälso- och sjukvårdsförvaltningen,

Läs mer

Samverkan gäller vid insatser för personer som omfattas av LSS Lagen om stöd och service för vissa personer med funktionshinder

Samverkan gäller vid insatser för personer som omfattas av LSS Lagen om stöd och service för vissa personer med funktionshinder Överenskommelse om samverkan mellan Vård- och omsorgsförvaltningen i Karlstads kommun, Barn- och ungdomshabiliteringen och Vuxenhabiliteringen i Landstinget i Värmland Samverkan gäller vid insatser för

Läs mer

Nedan kommenteras förslagen till regelverk område för område.

Nedan kommenteras förslagen till regelverk område för område. 2011-12- 14 Till Socialstyrelsen FSS yttrande till Socialstyrelsen över PM om förslag till föreskrifter om nämndens ansvar för bemanning i demensvården Föreningen Sveriges socialchefer (FSS) har erbjudits

Läs mer

st r at eg i för utbildningsfrågor

st r at eg i för utbildningsfrågor Svensk sjuksköterskeförenings st r at eg i för utbildningsfrågor Innehåll 3 Förord 5 En sjuksköterskeutbildning för vårdens utveckling 6 OMVÅRDNAD 8 utbildningssystemet och de sex kärnkompetenserna 14

Läs mer

Kvalitet och säkerhet

Kvalitet och säkerhet U-CARE Vård Kvalitet och säkerhet version per den 7 april 2015 Ledningssystem för vårdkvalitet och patientsäkerhet 1 Innehåll Generell beskrivning av U-CARE Vård... 3 Vården i U-CARE Vård... 3 Patienterna

Läs mer

Våld i nära relationer

Våld i nära relationer www.pwc.se Revisionsrapport Jenny Krispinsson Maria Strömbäck Våld i nära relationer Kiruna kommun Våld i nära relationer Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning... 1 2. Inledning... 3 2.1. Bakgrund...

Läs mer