Rapport från UU KITM Styrelsen SFTM Jan 2014 Kerstin Elvin

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Rapport från UU KITM Styrelsen SFTM Jan 2014 Kerstin Elvin"

Transkript

1 Rapport från UU KITM Styrelsen SFTM Jan 2014 Kerstin Elvin

2 Vad har hänt 2013? Vad pågår och vad planeras 2014?

3 Socialstyrelsen övertagit SK-kurser LIPUS tagit över Certifiering av ST-kurser samt SPUR UU Telefonmöten 8st Inventering av ST-läk o studierektorer Uppdatering av målbeskrivning Skandinav. samarbete KUST projekt Diagnostiskt test ST-kurser Vad har hänt under 2013?

4 Socialstyrelsen övertagit SK-kurser 1 jan 2013 Försenad upphandling i år Minskade statliga anslag 28 milj 22 milj Kurserna ej med i LIPUS kurskatalog LIPUS startat 1 mars AB i LF regi Certifiering av kurser SPUR Socialstyrelsen och LIPUS

5 Två telefonmöten Information och samordning om planerade kurser Länkar till varandras hemsidor Powerpoint-baserade föreläsningsserien i KITM från Norge. Tillgång till dator (PPT-fil mailas) samt telefon med högtalare där live-föreläsningen hörs. Föreläsningarna ges varje to fm men kan även lyssnas på i efterhand Önskemål om gemensam rullande schema för kurser. Länk från allas resp hemsidor Gjort förslag men ännu ej respons Nytt telmöte februari planeras UU: Skandinaviskt samarbete

6 Minimitider.. Checklistor ST läkarna självständigt skall utföra våra vanligaste analysmetoder ROTEM / TEG Ref.litteratur UU Uppdatering Målbeskrivningen

7 Ett kursämne ska tydligt beskriva den kompetens som STläkare förväntas förvärva i kursform. Komplement till föreskriften. På sikt ska kursämnena, genom att de tydliggör mål och kvalitetskrav, bidra till att ST-läkare får bättre tillgång till rätt kurser vid rätt tillfälle. Innehållet överensstämmer målbeskrivningarna i föreskriften samhällets och hälso- och sjukvårdens behov medicinsk vetenskap och beprövad erfarenhet. Kursämnena ska även utgöra underlag för upphandling av kurser riktade till ST-läkare. KUST projekt Kursämnen under ST

8 I princip klart men BP och KE skall gå igenom en gång innan utskick äntligen blir av! Diagnostiskt test

9 Blodtypeserologi i januar 2013, Oslo Hemoterapi 4-7 Mars, Oslo Komplementkurs april, Lund Allergi och Autoimmunitet laboratoriediagnostik 2-6 sept, Sthlm Immunhematologi 30 sept-4okt, Lund SLIPI immunbristmöte sept Sthlm Infeksjonsimmunologi oktober 2013, Bergen Kurs i biomedisinsk laboratorieteknikk HT 2013 ST-kurser 2013

10 Socialstyrelsen LIPUS UU ST-kurser Vad pågår och planeras 2014?

11 1. Specialitetsindelningen revideras Struktur och Nya specialiteter 2. Målbeskrivningarna revideras Strukturen, LM stärkt kompetens och ex Förändrade krav på kurs. Stort arbete för varje specialistförening 3. Författningen föreskriftprojekt 4. 3;e landsordning ses över Socialstyrelsen; Febe Westberg

12 Struktur Basspecialiteter och Tilläggsspecialitet Grenspecialitet Basspecialitet Basspecialitet Gemensam kunskapsbas Grenspecialiteter blir basspecialiteter. Kirurgiska och internmedicinska Medicinsk radiologi och klinisk fysiologi öron-, näs- och halssjukdomar och hörsel- och balansrubbningar SoS Specialitetsindelningen

13 Nya specialiteter Äldrepsykiatri Vårdhygien Palliativ medicin Arbetsmedicin Beroendemedicin SoS Specialitetsindelningen

14 A Specialitetsövergrip Etik, Handledning, Medarbetar, Mångfald/jämnlikhet, Hälsoekonomi, Pat säkerhet Med vetenskap, Myndigheter/lagar o regler ; Workshop jan B Specialitetsövergripande avseende LM ej för spec med ringa patkontakt; Prevention Folkhälsa Palliation C Specialitetsspecifika delmål Målbeskrivningen; Ragnhild Mogren

15 Bas för revidering av föreskriften *ST i teori och praktik*; 2011 gjordes en undersökning om hur ST utbildn enl SOSFS 2008;17 utfallit. Handledning, Dokumentation och utbildningsstruktur problem *Översyn av läkarnas specialitetsindelning 2012 Ny författning/föreskriftprojekt

16 Nya föreskriften planeras träda i kraft Övergångsregler Sommaren 2014 skall förslaget skickas ut på remiss till professionen och övriga intressenter. Ny författning/föreskriftprojekt

17 Dec 13 -Feb 14 förfrågningsundderlag - annons Apr-maj Anbudsöppning Augusti 2014 publiceras utfall på webben Sept 2014 påbörjas nästa upphandling utifrån KUST Kostnad milj, milj! Antagning Krav för ; Svensk leg och Läkare under specialistjänstgöring Prio1 ingen tidigare specialitet, tjänstgöring efter leg ( vissa kurser om kortast tid!) SK kurser

18 ST tjänstgöring Problem kring; Handledning: Man föreslår förnyad handledarutbildn vart 5:e år Förstärkning av rollen som Studierektor Bedömning: Bedömningsmoment Medsittning, föreläsning, Ledarskap Återkoppling Kurser till delmål i rätt tid! LF; Eva Engström Thomas Parker

19 Kurscertifiering Enl gällande etikavtal Tydligt syfte/outcome Standardiserad varudeklaration Kvalitetshöjande process ; 3 läkare interngranskare vb extern SPUR Granskar struktur och Process Föredömlig, God, Acceptabel, Oacceptabel Bedömning inkl förbättringsåtgärder 165 insp./år för att ekonomi ska gå ihop! SEK/Insp Granskning av landstingsstyrning, Sjukhus, Större kliniker, specialiteter LIPUS

20 Afereser HT 2014, Stockholm Hemoterapi 2014? Uppsala Metoder i biomedisinsk laboratoriemedisin 01. september september Allergologi grunnkurs del II 13. oktober oktober ST-Kurser 2014

21 TACK!

Utveckla kursämnen och kursämnesbeskrivningar

Utveckla kursämnen och kursämnesbeskrivningar Utveckla kursämnen och kursämnesbeskrivningar Rebecka Strandberg Karina Kight 2013-12-12 Presentation och bakgrund 2 Bakgrund 3 Kursämnen under ST ett utvecklingsarbete Syftet är att skapa en struktur

Läs mer

Handlingsplan för ST-utbildning i Landstinget i Kalmar Län

Handlingsplan för ST-utbildning i Landstinget i Kalmar Län Handlingsplan för ST-utbildning i Landstinget i Kalmar Län Syfte Tydliggöra innehållet i Socialstyrelsens författning SOSFS 2008:17, samt implementeringen i Landstinget i Kalmar län, ang. ST-utbildningen.

Läs mer

Underlag för kvalitetsbedömning

Underlag för kvalitetsbedömning Underlag för kvalitetsbedömning Bedömningsområden Inspektionen gäller dels strukturen (resurserna för utbildning), dels processen (hur resurserna används). Strukturbedömningen avser en analys av den utbildande

Läs mer

METIS-projektet. uppföljning av SK-kurser i psykiatri 2007 2012 Slutrapport

METIS-projektet. uppföljning av SK-kurser i psykiatri 2007 2012 Slutrapport METIS-projektet uppföljning av SK-kurser i psykiatri 2007 2012 Slutrapport Artikelnr 2013-5-47 Publicerad www.socialstyrelsen.se, maj 2013 2 Förord Institutet för professionell utveckling av läkare i Sverige

Läs mer

SAMMANFATTANDE BEDÖMNING ST-SPUR-inspektion

SAMMANFATTANDE BEDÖMNING ST-SPUR-inspektion SAMMANFATTANDE BEDÖMNING ST-SPUR-inspektion Inspektionsdatum: 19-21 mars 2014 NÄL och Uddevalla sjukhus NU-sjukvården Internmedicin Sjukhus Ort Klinik Ola Ohlsson och Jesper Persson Inspektörer Gradering

Läs mer

Vi går igenom Att-göra-listan (se separat dokument) och reviderar denna.

Vi går igenom Att-göra-listan (se separat dokument) och reviderar denna. Protokoll för styrelsemöte i Svensk förening för allmänmedicin, Stockholm den 16-17 april 2012 Närvarande: Karin Träff Nordström va Jaktlund hristina Westerdahl (må + ti 8.30-10) Louise amark Ulf Peber

Läs mer

METIS-projektet. Uppföljning av SK-kurser i psykiatri år 2011

METIS-projektet. Uppföljning av SK-kurser i psykiatri år 2011 METIS-projektet Uppföljning av SK-kurser i psykiatri år 2011 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får inte använda

Läs mer

Handledning av AT-läkare

Handledning av AT-läkare Handledning av AT-läkare Information till Kirurger och Urologer Saskia Schulze AT-studierektor Kirurgkliniken NU-Sjukvården Vad är AT? Allmäntjänstgöring (AT) är en tidsbegränsad anställning under handledning

Läs mer

3 Redaktören har ordet

3 Redaktören har ordet Innehåll 4/2009 ReumaBulletinen ReumaBulletinen är Svensk Reumatologisk Förenings tidskrift och utkommer med fyra nummer per år. Ansvarig utgivare Redaktör Red.medlemmar Produktion Annonser Layout Tryck

Läs mer

MED EUROPAÖVERSIKT. Läkares vidareutbildning i de nordiska länderna

MED EUROPAÖVERSIKT. Läkares vidareutbildning i de nordiska länderna MED EUROPAÖVERSIKT Läkares vidareutbildning i de nordiska länderna SNAPS Samnordisk Arbetsgrupp för Prognos- och Specialistutbildningsfrågor 2010 Lægeforeningen Kristianiagade 12 DK-2100 KØBENHAVN Ø Tfn:

Läs mer

Svensk Lungmedicinsk förening-slmf

Svensk Lungmedicinsk förening-slmf Svensk Lungmedicinsk förening-slmf Protokoll styrelseinternat SLMF Tällberg 140828-140830 Deltagande: Inger Dahlén (ID) ordförande, Pierre Sobrino ( PS), Magnus Sköld ( MS), Anders Blomberg ( AB), Valentyna

Läs mer

SAMMANFATTANDE BEDÖMNING ST-SPUR-inspektion

SAMMANFATTANDE BEDÖMNING ST-SPUR-inspektion SAMMANFATTANDE BEDÖMNING ST-SPUR-inspektion Inspektionsdatum: 2014-10-13 Centralsjukhuset i Karlstad Landstinget Värmland Hudkliniken Sjukhus Ort Klinik Åsa Boström och Birgitta Stymne Inspektörer Gradering

Läs mer

Svensk Kirurgisk Förening. Verksamhetsberättelse för år 2014

Svensk Kirurgisk Förening. Verksamhetsberättelse för år 2014 Svensk Kirurgisk Förening Verksamhetsberättelse för år 2014 Föreningen har under verksamhetsåret sammanträtt vid årsmöte den 20 augusti under Kirurgveckan i Karlstad. Föreningen hade den 1 januari 2014

Läs mer

Svenska Läkaresällskapet Verksamhetsberättelse med årsredovisning

Svenska Läkaresällskapet Verksamhetsberättelse med årsredovisning Svenska Läkaresällskapet Verksamhetsberättelse med årsredovisning 1 2014 PRODUKTION Svenska Läkaresällskapet 2015 ANSVARIG UTGIVARE Filippa Nyberg, VD FORM & LAYOUT Jaana Logren Bergqvist TEXTBEARBETNING

Läs mer

Studierektorn som central aktör i läkarnas AT och ST

Studierektorn som central aktör i läkarnas AT och ST Studierektorn som central aktör i läkarnas AT och ST Ett förslag på förtydligande av studierektorsuppdraget 2006 Sveriges läkarförbund Svenska Läkaresällskapet INNEHÅLL Förord...2 Om läkares vidareutbildning...4

Läs mer

Ledarskap i läkares utbildning. ett handlingsprogram från Sveriges läkarförbund

Ledarskap i läkares utbildning. ett handlingsprogram från Sveriges läkarförbund Ledarskap i läkares utbildning ett handlingsprogram från Sveriges läkarförbund Innehåll Sammanfattning... 3 Inledning.. 5 Ledarskapskompetens 6 I Personrelaterad kompetens 6 II Administrativ/ ekonomisk

Läs mer

Dags att reglera läkarnas fortbildning? Dokumentation från konferens om sjukvårdens behov av fortbildade läkare 14 mars 2012.

Dags att reglera läkarnas fortbildning? Dokumentation från konferens om sjukvårdens behov av fortbildade läkare 14 mars 2012. Dags att reglera läkarnas fortbildning? Dokumentation från konferens om sjukvårdens behov av fortbildade läkare 14 mars 2012. 1. Om konferensen Konferensens utgångspunkt var att uppmärksamma den minskning

Läs mer

tidskrift för svensk reumatologisk förening nummer 82 3/2011 ST-Tema Debut för SRF i Almedalen Ulla Nordenskiöld reumapionjär ReumaBulletinen

tidskrift för svensk reumatologisk förening nummer 82 3/2011 ST-Tema Debut för SRF i Almedalen Ulla Nordenskiöld reumapionjär ReumaBulletinen ReumaBulletinen tidskrift för svensk reumatologisk förening nummer 101 7/2014 ReumaBulletinen tidskrift för svensk reumatologisk förening nummer 80 1/2011 ReumaBulletinen tidskrift för svensk reumatologisk

Läs mer

SAMMANFATTANDE BEDÖMNING ST-SPUR-inspektion

SAMMANFATTANDE BEDÖMNING ST-SPUR-inspektion SAMMANFATTANDE BEDÖMNING ST-SPUR-inspektion Inspektionsdatum: 2014-11-26 Norra Älvsborgs Länssjukhus Trollhättan Infektionskliniken Sjukhus Ort Klinik Ann-Sofi Duberg och Nils Kuylenstierna Inspektörer

Läs mer

Kunskapsplattformar kartläggning av initiativ på nationell och regional nivå

Kunskapsplattformar kartläggning av initiativ på nationell och regional nivå Kunskapsplattformar kartläggning av initiativ på nationell och regional nivå Slutrapport november 2011 Anne Persson Hanife Krasniqi anne.persson@his.se hanife.krasniqi@his.se Innehållsförteckning 1 Uppdragets

Läs mer

UTBILDNINGSBOK AT. Socialstyrelsens föreskrifter med målbeskrivning läkarorganisationernas kommentarer LOKAL PLANERING OCH UPPFÖLJNING

UTBILDNINGSBOK AT. Socialstyrelsens föreskrifter med målbeskrivning läkarorganisationernas kommentarer LOKAL PLANERING OCH UPPFÖLJNING INNEHÅLL KAPITEL 1 SYFTET MED EN KAPITEL 2 HUR REGLERAS Socialstyrelsens föreskrifter med målbeskrivning läkarorganisationernas kommentarer KAPITEL 3 GENERELL HANDLINGSPLAN KAPITEL 4 INDIVIDUELL HANDLEDNINGS-

Läs mer

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Grand Hotel, Lund den 12 september 2012 DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Arrangör: Forum Idéburna organisationer med social inriktning Sveriges Kommuner och Landsting Processledning och dokumentation:

Läs mer

PROTOKOLL 1(5) Protokoll från styrelsemöte i Svensk onkologisk förening. Tid: 25 september 2009-10-11. Plats: Klara Tvärgränd 5, Stockholm

PROTOKOLL 1(5) Protokoll från styrelsemöte i Svensk onkologisk förening. Tid: 25 september 2009-10-11. Plats: Klara Tvärgränd 5, Stockholm PROTOKOLL 1(5) Protokoll från styrelsemöte i Svensk onkologisk förening Tid: 25 september 2009-10-11 Plats: Klara Tvärgränd 5, Stockholm Deltagande: Icke deltagande: Elisabet Lidbrink Sara Kinhult Henrik

Läs mer

2013-05-10. Detaljerad processbeskrivning Ta fram och revidera kursplaner. Sida 1 (10)

2013-05-10. Detaljerad processbeskrivning Ta fram och revidera kursplaner. Sida 1 (10) 2013-05-10 Detaljerad processbeskrivning Ta fram och revidera kursplaner Sida 1 (10) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 PROCESS TA FRAM OCH REVIDERA KURSPLANER... 3 1.1 Processens syfte... 3 1.2 Övergripande beskrivning

Läs mer

Medicinsk revision, en del i internkontrollen

Medicinsk revision, en del i internkontrollen Medicinsk revision, en del i internkontrollen Stockholm 2009-10-13 Helseplan Consulting Group AB Kungsgatan 55, 111 22 Stockolm Telefon: 021-12 99 88 / Fax: 021-12 99 97 Organisationsnummer: 556763-1428

Läs mer

Metod och process. i K2-projektet

Metod och process. i K2-projektet Metod och process i K2-projektet Delrapport från utvecklingsprojektet K2 Augusti 2006 Familjemedicinska institutet Eva Stål Söderberg Christina N Lundqvist Margareta af Klinteberg Sjuksköterska Arbetsterapeut

Läs mer

3 Redaktören har ordet 5 Brev från ordföranden. 7 Brev från vetenskaplige sekreteraren 9 Brev från utbildningsansvarig och yngreläkarerepresentanten

3 Redaktören har ordet 5 Brev från ordföranden. 7 Brev från vetenskaplige sekreteraren 9 Brev från utbildningsansvarig och yngreläkarerepresentanten ReumaBulletinen ReumaBulletinen är Svensk Reumatologisk Förenings tidskrift och utkommer med fyra nummer per år. Innehåll 3/2010 3 Redaktören har ordet 5 Brev från ordföranden Ansvarig utgivare Redaktör

Läs mer

Svensk Kirurgisk Förening. Verksamhetsberättelse för år 2013

Svensk Kirurgisk Förening. Verksamhetsberättelse för år 2013 Svensk Kirurgisk Förening Verksamhetsberättelse för år 2013 Föreningen har under verksamhetsåret sammanträtt vid årsmöte den 21 augusti under Kirurgveckan i Uppsala. Styrelsen har under året haft ett internat,

Läs mer

Projektrapport Bättre vård Mindre tvång

Projektrapport Bättre vård Mindre tvång Projektrapport Bättre vård Mindre tvång Team 4, Avd 25, Norra Stockholms Psykiatri (NSP) Syfte med deltagandet i Genombrott Förbättra den psykiatriska heldygnsvården med fokus på tvångsvård och tvångsåtgärder

Läs mer

Beslutande Fredrik Larsson (M) ordförande. Göran Nilsson (M) 138-151

Beslutande Fredrik Larsson (M) ordförande. Göran Nilsson (M) 138-151 Protokoll 1 (22) Landstingsstyrelsen Sekretariatet 2014-09-23 LK/141046 Plats Landstingshuset Beslutande Fredrik Larsson (M) ordförande Jane Larsson (C) 1:e vice ordförande Ulric Andersson (S) 2:e vice

Läs mer