Kurskorrigering nu sannolikare

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kurskorrigering nu sannolikare"

Transkript

1 Februari 2007 Kurskorrigering nu sannolikare I februari fortsatte kurserna överlag att stiga på tillväxtmarknaderna. Särskilt på mindre, perifera områden som t.ex. Ukraina och Vietnam var kursuppgången kraftig. Däremot blev det en nedgång på marknaden i Indien till följd av den höjda kassareservskyldighet som verkställdes i mitten av månaden för att dämpa kredittillväxten i landet. FIM EMERGING MARKETS, FONDERNAS AVKASTNING FOND AVKASTN.-% 1 mån 12 mån YTD* FIM Brazil -0,1 8,2 3,9 FIM Russia 3,2 8,1 1,9 FIM China -4,5 19,7-4,2 FIM India -9,0 2,8-5,6 FIM Emeur -4,1 0,2-2,1 FIM Tiger -0,6 7,6 0,2 FIM Russia SC 5,3 9,0 7,4 FIM Ukraine 11,6-19,7 FIM Sahara 1,4-1,7 *YTD= värdeutveckling under innevarande år till Likviditetsläget på aktiemarknaden har varit fortsatt gynnsamt under början av året, vilket vid sidan av starka fundamentala faktorer har bidragit till en positiv kursutveckling. Vi tror att tillväxtmarknaderna kommer att ge placerarna en bra avkastning under år 2007 men anser att sannolikheten för en korrigeringsrörelse på kort sikt har ökat efter den starka uppgången i början av året. Det spända förhållandet mellan USA och Iran utgör ett bra svepskäl för en eventuell korrigeringsrörelse. Även om sannolikheten för en väpnad konflikt enligt vår bedömning är klart mindre än 50 %, kan denna eventualitet inte uteslutas. Västmakterna har mycket att förlora på ett eventuellt amerikanskt anfall, vilket Iran är väl medvetet om. I varje händelse har oljepriset börjat gå upp i februari som en följd av ökade spänningar i det geopolitiska läget. I slutet av februari inträffade en kraftig kurskorrigering nedåt på Kinas A- aktiemarknad då inhemska placerare fick skrämselhicka av den kraftigt uppåtgående kursnivån. Även om A-aktiemarknadens värderingsnivå är ca 60 % högre än H-aktiernas där FIM China placerar, bedömer vi att Kinas aktiemarknad för närvarande har en begränsad uppgångspotential. Därför har vi i slutet av februari minskat Kinas vikt i vår portfölj. Raoul Konnos, tel Global Emerging Markets Index (EUR) FIM BRIC+ BRIC+ Benchmark (EUR) Global Emerging Markets Index Euro Stoxx Index MSCI World Index /05 03/06 06/06 09/06 12/ FIM Birger Pohjoiesplanadi Jarlsgatan 33 6 A P.O.Box Helsinki 5712, SE Stockholm, Finland Sweden Tel Fax Tel /5

2 FIM Brazil reserapport I februari gjorde FIM Brazils portföljförvaltare företagsbesök i Brasilien. Vi besökte närmare tjugo företag, främst inom bank-, infrastruktur-, detaljhandels-, fastighets-, byggmaterial- och energisektorerna. Stämningen var allmänt positiv och företagsledarna ställde sig positivt även till framtidsutsikterna. Vid de flesta möten tog man upp det faktum att Brasilien inte på länge har upplevt ett så här långt uppsving och att det fortfarande inte finns några hotbilder i sikte. På företagsnivå betraktar man inte oföretagsamheten inom det politiska systemet som ett hot mot ekonomin och i vissa branscher är utsikterna exceptionellt bra. Man tror att den inhemska efterfrågan fortsatt kommer att vara mycket stark. Denna syn stöds av att Brasiliens BNP väntas växa med 3,7 % år 2007 samtidigt som man förutspår att börsbolagens resultat kan öka med upp till 21 %. Det redan länge förväntade uppsvinget i investeringstillväxten visar nu tecken på att infrias, bl.a. ifråga om företag som Duratex, CVRD, Guararapes, Petrobras och Natura. Absolut viktigast för utvecklingen på hemmamarknaden är fortsatta räntesänkningar. Hushållens skulder i förhållande till depositioner är lågt och konsumenternas skuldsättning ligger på en mycket låg nivå. Idag har hushållen i Brasilien bolån som motsvarar endast 2 % av BNP och hushållens totala skuldsättning ligger på endast drygt 11 % av BNP. Företagens starka balanser bidrar också till att stöda investeringsviljan samtidigt som hushållen inte belastas av hög skuldsättning utan är allt villigare att ta lån då räntorna sjunker. Därigenom ökar privatkonsumtionen och fastighetspriserna höjs. Under det senaste året har bankernas lånestock ökat, speciellt genom billån och en mycket kraftig ökning av antalet beviljade kreditkort. På sikt kommer bankerna att dra nytta av att bolånen blir allt mer populära, även om vi bedömer att också konkurrensen kommer att öka i framtiden. Utöver det som nämnts tidigare, stöds aktiemarknaden av förväntningar om att inhemska investerare kommer att placera mer i aktier. I ett högränteläge har brasilianska investerare varit mest intresserade av kortfristiga ränteplaceringar med låg risk. Idag är endast 14 % av brasilianska fonders medel allokerade på aktier, men den sjunkande räntan förväntas öka allokeringen på aktier betydligt, till en mer normal nivå. En ökning av aktievikten på en procent motsvarar åtta miljarder real (EUR 3 mrd). Detta är ett betydande belopp om man beaktar att totalvärdet på utländska investeringar som flöt in till börsen i Brasilien under år 2006 var 20 miljarder real. FIM Ukraine reserapport Fondförvaltarna för fonden FIM Ukraine besökte företag i Ukraina i mitten av februari. Renaissance Capital arrangerade för tredje gången ett placeringsseminarium och denna gång deltog ca 180 placerare från hela världen. Det stora antalet deltagare återspeglar det stigande intresset för Ukrainas marknad. Seminariet omfattade även möten med landets politiska ledning och representanter för centralbanken. Vi träffade även de fyra ledande fondmäklarna i Ukraina och besökte Donetsk och Jalta för att också bekanta oss med utvecklingen utanför Kiev. Ukrainas aktiemarknad har upplevt ett kraftigt uppsving sedan slutet av november Under detta år har PFTS-indexet stigit med 23 % fram till mitten av februari. Bankernas, energibolagens och maskinverkstädernas kurser har stigit allra mest, i medeltal ca 40 %. Den bakomliggande orsaken är placerarnas växande intresse i Ukraina som en stigande europeisk stat, vars ekonomiska utveckling ännu ligger betydligt efter övriga östeuropeiska FIM l Birger Jarlsgatan 6 l P.O.Box 5712, SE l Stockholm, Sweden 2/5

3 länder. När landets politiska situation nu visar tecken på ökad stabilitet, är det lätt att förstå det ökade intresset för landet. Alltsedan fonden FIM Ukraine etablerades har placeringarnas tyngdpunkt utgjorts av banksektorn och energibolag. På basis av vårt besök ser vi inga skäl att ändra strategi. Tillväxten av banksektorns kreditstock kommer att nå % i år, efter att senaste år ha varit 100 %. Resultattillväxten kommer att vara betydligt kraftigare. Banksektorn är i nyckelposition vad beträffar tillväxten av privatkonsumtionen och de värdepapper som drar direkt nytta av den. Värderingen av Ukrainas banksektor är för närvarande allmänt taget P/E 30x och P/BV 4,0x med 2007 års prognoser. Det är onekligen fråga om stora tal, men detta gäller också bankernas tillväxttal. Bankernas resultat har i medeltal fördubblats senaste år och man väntar att detta upprepas i år. Enligt vår uppfattning är förväntningarna för detta år helt realistiska, och därigenom ger nästa års prognos (P/E 15x och P/BV 2,5x) goda förutsättningar för fortsatt värdeökning för aktier. Hela aktiemarknadens värdering ligger på en nivå om P/E(2007e) 17x och P/BV(2007e) 3,7x. En del av de företag vi besökte meddelade att de planerar börsintroduktion inom ett par år. Aktiemarknaden kommer säkert att ha efterfrågan på väl ledda växande företag speciellt inom konsumtionssektorn. Den kompletta reserapporten är tillgänglig i en separat kommentar. Reserapport från Egypten FIM Sahara fondens portföljförvaltare besökte Egypten i februari. Egypten har 75 miljoner invånare och ekonomin växer nu med ca 7 % per år, vilket är snabbare än någonsin under de senaste 15 åren. Tillväxten har stöttats av regeringens reformpolitik som inleddes år 2004, tillväxten i världshandeln, investeringar som gjorts i Nordafrika av de oljeproducerande länderna vid Persiska viken samt av att det egyptiska pundet är förmånligt efter devalveringarna Landet är ändå fortfarande mycket fattigt: BNP per capita motsvarar ca 2000 dollar. Liksom på andra håll i Afrika har investeringarna också i Egypten traditionellt hållit en låg nivå. Nu har investeringsivern däremot ökat, och vuxit med 14 % per år de senaste två åren. Byggnadsaktiviteten är stor och de låga lönekostnaderna samt valutakursen bidrar till industrins goda konkurrenskraft. Den senaste tillväxtfaktorn är naturgasen, vars exploatering ännu är i begynnelsestadiet. Senaste år ökade produktionskapaciteten rentav med 50 %. Även konsumtionsefterfrågan har ökat kraftigt med ca 5-6 %: här tar det ännu länge innan efterfrågan är tillfredsställd! Egyptens exportintäkter har på senare tid vuxit kraftigt i takt med olje- och gasexporten, men eftersom importvolymen ligger ca 50 % över exporten, visar handelsbalansen ett underskott. Däremot visar bytesbalansen en litet överskott, tack vare Suezkanalen, turismen och egyptier som arbetar utomlands och skickar hem pengar. Egyptens största problem är den offentliga ekonomins underskott. Underskottet uppgår idag till 8 % av BNP, men man strävar till att skära ned det med hälften, med hjälp av ekonomiska reformer under de närmaste åren. Skattebasen utvidgas, myndigheterna strävar att få med privata placerare för offentliga investeringar, statliga bolag privatiseras och offentliga stöd kommer eventuellt att skäras ned. I Egypten har muslimska fanatiker etablerat sig på ett oroväckande sätt, vilket har bromsat upp den demokratiska utvecklingen. Regeringen har exempelvis nyligen hindrat registreringen av tolv olika partier, och president Hosni Mubaraks starkaste efterföljarkandidat är hans son Gamal. Det största oppositionspartiet Muslim Brotherhood är en nominellt obunden gruppering, men namnet talar för sig självt. Partiet segrade i parlamentsvalen år 2005, FIM l Birger Jarlsgatan 6 l P.O.Box 5712, SE l Stockholm, Sweden 3/5

4 dock med ett valdeltagande på endast 25 % av de berättigade. Det muslimska brödraskapets popularitet grundar sig delvis på bistånds- och utbildningsprogram som är riktade till låginkomsttagare. Tillsvidare finns det inte något betydande antal internationella placerare i Egypten. Egyptens vikt i MSCI-indexet är endast ca en procent och internationella placerares andel av den dagliga volymen är ungefär 5 %. Egyptens aktiemarknad verkar ändå attraktiv med P/E-talet (2007e) 14 och en resultattillväxt på 17 %. Egyptens korrelation med andra tillväxtmarknader är inte stor, och den är inte heller speciellt beroende av råvaruprisernas utveckling. I fonden FIM Sahara är Egyptens vikt ca 14 %. Den kompletta reserapporten är tillgänglig i en separat kommentar. Ryska presidentspelet inleds Rysslands president Vladimir Putin utnämnde i februari Sergei Ivanov till första vice statsminister. Ivanov, 54, har tidigare verkat som försvarsminister. Han är tillsammans med Dmitri Medvedev, 41, en av de två kandidaterna som för närvarande anses vara de populäraste tänkbara efterträdarna till Putin. I Moskva har man förklarat saken så att Putin i demokratisk anda vill att kandidaterna har lika utgångsläge, då vardera nu har titeln första vice statsminister. Tillsvidare ligger Medvedev rätt klart före Ivanov i opinionsmätningarna, men Ivanovs utnämning kan innebära en förändring i den allmänna opinionen. Vi anser inte att presidentvalets spekulationer kommer att påverka aktiemarknaden före hösten. Valet förrättas i mars Indiens centralbank höjde kassareservskyldigheten Den 13 februari höjde indiska centralbanken kassareservskyldigheten med 0,50 % till 6,0 %. Senast höjde centralbanken kassareservskyldigheten i början av december. Även denna gång verkställs förändringen i två etapper ( ,25 % och ,25 %). Bakom höjningen ligger centralbankens målsättning att dämpa inflationen (WPI 6,63 %), minska tillväxten av utlåning (för närvarande 30 %) och sänka likviditeten. Centralbankens mål är en utlåningsnivå på 20 %. Ökningen av kassareservskyldigheten väntades först i mars och därigenom blev ökningen i februari en överraskning. Vi anser det sannolikt att centralbanken fortsätter med egentliga räntehöjningar under vårens för att dämpa inflationen. Rysslands banksektor växer starkt Rysslands banksektor fortsatte att växa. Tillväxten beror främst på att hushållen börjat låna mycket ivrigt. Bolånestocken var i slutet av år ,5 miljarder US dollar, vilket motsvarar mindre än 1 % av bruttonationalprodukten. I Finland är motsvarande tal 55 miljarder euro och 33 % av BNP. I Ryssland har totalt ca lån beviljats och lånens storlek är alltså ca dollar i medeltal. Nyutlåningen växte med 85 % år Ungefär 35 % av bolånen har beviljats till områden utanför Moskva och deras andel av den totala lånestocken ökar. Vi bedömer att en kraftig tillväxt, ca % kommer att fortsätta under flera års tid och att banksektorn kommer att dra nytta av det. Riskerna förknippas främst med kraftigt förhöjda bostadspriserna i Moskva. I övriga Ryssland är situationen normal. FIM l Birger Jarlsgatan 6 l P.O.Box 5712, SE l Stockholm, Sweden 4/5

5 Index för tillväxtmarknader NIMI NAME CURRENCY 1 M 3 M 6 M BUCHAREST BET INDEX EUR 1,7 % 9,8 % 18,6 % 8,3 % BUDAPEST STOCK EXCH EUR -1,7 % 1,8 % 13,2 % -7,9 % FTSE/JSE AFRICA TOP40 EUR -2,7 % 3,4 % 7,5 % -3,0 % ISE NATIONAL 100 INDEX EUR -6,2 % 6,9 % 5,8 % 0,6 % OMX RIGA INDEX EUR -2,5 % 6,0 % 11,7% 3,4 % OMX TALLINN INDEX EUR -12,2 % 10,8% 30,3 % 1,1 % OMX VILNIUS INDEX EUR -2,6 % 9,0 % 27,3 % 1,3 % PFTS Index EUR 23,1 % 63,2 % 66,7 % 44,7% PRAGUE STOCK EXCH EUR -4,0 % 0,3 % 10,1 % -1,9 % RUSSIAN RTS INDEX $ EUR -3,1 % 2,1 % 8,1 % -6,4 % SLOVAK SHARE INDEX EUR 3,3 % 4,6 % 13,2 % 0,8 % Slovenian Total Market EUR -2,8 % 16,2 % 29,7 % 11,4% SOFIX INDEX EUR -4,1 % 12,0 % 35,9 % 6,4 % WSE WIG INDEX EUR -3,3 % -0,6 % 20,6 % 0,6 % MSCI EM EUR -3,5 % 1,5 % 10,4 % -3,2 % MSCI INDIA EUR -8,9 % -2,0 % 15,2 % -4,5 % ARGENTINA MERVAL EUR -1,7 % 5,7 % 18,3 % -3,5 % BRAZIL BOVESPA STOCK EUR -2,2 % 8,9 % 14,8 % -1,2 % CHILE STOCK MKT EUR -1,3 % 8,7 % 24,2 % 3,7 % IGBC GENERAL INDEX EUR -5,7 % 1,8 % 11,0 % -9,2 % MEXICO BOLSA INDEX EUR -4,5 % 6,3 % 19,2 % -2,4 % PERU LIMA GENERAL EUR 11,0 % 34,9 % 48,3 % 18,9% VENEZUELA STOCK MKT EUR 16,3 % 10,7 % 41,0 % -2,0 % BSE SENSEX 30 INDEX EUR -8,8 % -2,8 % 14,6 % -4,3 % HANG SENG COMPOSITE EUR -6,8 % 5,3 % 13,1 % -4,6 % JAKARTA COMPOSITE EUR -2,5 % 2,8 % 18,0 % -4,1 % KOSPI INDEX EUR 1,7 % -1,5 % 3,8 % -2,4 % KUALA LUMPUR COMP EUR -1,4 % 13,8 % 25,8 % 9,0 % PHILIPPINES ALL SHARE EUR 2,3 % 21,5 % 43,4 % 11,4% STOCK EXCH OF THAI EUR 4,4 % -1,8 % 5,5 % 6,9 % STRAITS TIMES INDEX EUR -2,1 % 11,3 % 24,5 % 4,2 % TAIWAN TAIEX INDEX EUR -2,2 % 0,4 % 12,4 % -2,6 % DJ DIFC ARABIA TITANS EUR 2,7 % 12,7 % 5,1 % 6,9 % Samtliga fonders avkastning baserar sig på tillväxtandelar. Den historiska utvecklingen är ingen garanti för utvecklingen i framtiden. Placeringarnas värde kan stiga eller falla och placerarna kan förlora en del av de medel som de har placerat. Fondens avkastningsutveckling kan följas upp på våra webbsidor under adress Denna rapport är enbart avsedd att användas av mottagaren själv. Den får inte kopieras, citeras eller vidarebefordras utan tillstånd från FIM Fondbolag Ab. Informationen i rapporten är offentlig och vi anser att källorna är pålitliga, vilket inte garanterar att informationen i sin helhet stämmer. De prognoser och bedömningar som har presenterats i rapporten baserar sig på vår nuvarande syn, men vi kan ändra dem utan separat meddelande. Varken FIM Fondbolag Ab eller någon person som är anställd av företaget ansvarar för eventuell skada som användningen av denna publikation kan förorsaka. Denna rapport eller dess kopior får inte distribueras i USA eller till amerikanska mottagare så att det strider mot de begränsningar som lagen i USA ställer. Distribution av rapporten i USA kan betraktas om en förbrytelse mot dessa lagar. FIM l Birger Jarlsgatan 6 l P.O.Box 5712, SE l Stockholm, Sweden 5/5

FIM Tillväxtmarknadsbrev

FIM Tillväxtmarknadsbrev FIM Tillväxtmarknadsbrev Augusti 2009 FIM EMERGING MARKETS, FONDERNAS AVKASTNING, % FOND AVKASTN-% FOND 1 mån 12 mån YTD* FIM Brazil 11,2-23,0 72,4 FIM BRIC+ 7,7-20,7 45,3 FIM China 10,6 1,3 38,3 FIM Em.

Läs mer

Egyptisk oro blev till kris i Libyen

Egyptisk oro blev till kris i Libyen mars 2011 FIM EMERGING MARKETS, AVKASTNINGEN FÖR FIM FONDER (%) FOND 1mån 12mån YTD* FIM Brazil 0,5 13,5-7,2 FIM BRIC+ -1,1 12,9-6,9 FIM China -4,7 10,5-7,9 FIM Em. Yield -0,2 9,7-2,1 FIM Emeur -0,8 12,5-0,1

Läs mer

Räntehöjningen i Kina överraskande drag i valutadebatten

Räntehöjningen i Kina överraskande drag i valutadebatten november 2010 FIM EMERGING MARKETS, AVKASTNINGEN FÖR FIM FONDER (%) FOND 1mån 12mån YTD* FIM Brazil 2,8 28,6 13,2 FIM BRIC+ 1,1 19,7 10,1 FIM China 4,2 20,7 15,7 FIM Em. Yield 0,7 20,6 16,7 FIM Emeur 2,4

Läs mer

BRICS-toppmöte med mersmak

BRICS-toppmöte med mersmak april 2013 FIM EMERGING MARKETS, AVKASTNINGEN FÖR FIM FONDER (%) F ON D 1mån 12 mån YT D * FIM Brazil -1,8-8,5 0,7 FIM BRIC+ -1,5-1,0-2,1 FIM BRIC+ SC -3,3-0,6-1,9 FIM China -3,7 7,6-3,4 FIM Em. Yield

Läs mer

Sälja eller köpa på tillväxtmarknaderna?

Sälja eller köpa på tillväxtmarknaderna? februari 2014 FIM EMERGING MARKETS, AVKASTNINGEN FÖR FIM FONDER (%) FOND 1mån12mån YTD* FIM Brazil -9,9-32,1-9,9 FIM BRIC+ -4,8-9,4-4,8 FIM BRIC+ SC -4,4-17,1-4,4 FIM China -5,7-11,5-5,7 FIM Em. Yield

Läs mer

Rivstart på året. februari 2010

Rivstart på året. februari 2010 februari 2010 FIM EMERGING MARKETS, AVKASTNINGEN FÖR FIM FONDER (%) FOND 1mån 12mån YTD* FIM Brazil -12,3 86,3-10,0 FIM BRIC + -8,3 66,1-5,9 FIM China -8,8 31,9-5,9 FIM Em. Yield 1,4 23,6 2,1 FIM Emeur

Läs mer

FIM Tillväxtmarknadsbrev

FIM Tillväxtmarknadsbrev FIM Tillväxtmarknadsbrev Juli 2007 AVKASTNINGEN FÖR FIMS FONDER SOM PLACERAR PÅ TILLVÄXTMARKNADER FOND AVKASTN-% 1 mån 12 mån YTD* FIM Brazil 7,5 79,2 35,9 FIM Russia 0,6 28,1 1,3 FIM China 7,8 52,7 14,5

Läs mer

En sommar i uppgångarnas tecken

En sommar i uppgångarnas tecken augusti 2010 FIM EMERGING MARKETS, AVKASTNINGEN FÖR FIM FONDER (%) FOND 1mån 12mån YTD* FIM Brazil 7,4 48,9 7,4 FIM BRIC+ 0,2 26,9 4,7 FIM China 0,8 10,2 7,0 FIM Em. Yield 0,4 22,8 14,0 FIM Emeur 7,1 23,7

Läs mer

Storm i den trygga hamnen

Storm i den trygga hamnen oktober 2011 FIM EMERGING MARKETS, AVKASTNINGEN FÖR FIM FONDER (%) FOND 1mån 12mån YTD* FIM Brazil -10,5-23,5-29,5 FIM BRIC+ -7,5-24,0-30,1 FIM BRIC+Small Cap -10,2 FIM China -8,3-31,8-35,4 FIM Em. Yield

Läs mer

Rea på BRIC-aktier. juni 2012

Rea på BRIC-aktier. juni 2012 juni 2012 FIM EMERGING MARKETS, AVKASTNINGEN FÖR FIM FONDER (%) F ON D 1mån 12mån YT D * FIM Brazil -7,8-19,3-5,3 FIM BRIC+ -7,8-17,8 0,8 FIM BRIC+ SC -7,6-21,0 4,5 FIM China -4,8-17,3 5,7 FIM Em. Yield

Läs mer

De kinesiska konsumenterna har blivit viktigare än de amerikanska

De kinesiska konsumenterna har blivit viktigare än de amerikanska september 2010 FIM EMERGING MARKETS, AVKASTNINGEN FÖR FIM FONDER (%) FOND 1mån 12mån YTD* FIM Brazil 1,0 37,5 10,5 FIM BRIC+ 2,9 23,3 9,3 FIM China 1,5 14,8 9,8 FIM Em. Yield -0,7 22,3 16,6 FIM Emeur 2,6

Läs mer

Vilka var årets vinnare och förlorare?

Vilka var årets vinnare och förlorare? december 2012 FIM EMERGING MARKETS, AVKASTNINGEN FÖR FIM FONDER (%) F ON D 1mån 12mån YT D * FIM Brazil -3,6-6,2-8,2 FIM BRIC+ -0,1 8,5 8,8 FIM BRIC+ SC 0,0 10,5 11,7 FIM China 1,6 21,1 14,3 FIM Em. Yield

Läs mer

Första kvartalet ett kvitto på fortsatt stigande trend

Första kvartalet ett kvitto på fortsatt stigande trend april 2010 FIM EMERGING MARKETS, AVKASTNINGEN FÖR FIM FONDER (%) FOND 1mån 12mån YTD* FIM Brazil 4,8 103,2 2,3 FIM BRIC+ 9,9 80,6 7,4 FIM China 6,7 41,2 3,8 FIM Em. Yield 3,2 27,9 7,9 FIM Emeur 11,2 95,3

Läs mer

BRIC fick en ny bokstav

BRIC fick en ny bokstav maj 2011 FIM EMERGING MARKETS, AVKASTNINGEN FÖR FIM FONDER (%) FOND 1mån 12mån YTD* FIM Brazil 2,2 7,8-8,0 FIM BRIC+ 0,0 0,4-7,7 FIM BRIC+ Small Cap -1,9 FIM China 0,3-1,0-10,7 FIM Em. Yield -0,2 4,6-2,4

Läs mer

FIM BRIC+ marknadsbrev 29 november 2007

FIM BRIC+ marknadsbrev 29 november 2007 PORTFÖLJ FÖRVALTARE RAOUL KONNOS Raoul Konnos@glitnir.fi Tel. +358 9 6134 64 14 FIM EMERGING MARKETS FONDERNAS AVKASTNING (%) FOND 1mån 12mån YTD* FIM Brazil -14 44,44 29 FIM Russia -2,9 10,16 1,8 FIM

Läs mer

Statliga företag behöver reformer

Statliga företag behöver reformer mars 2014 PORTFÖLJFÖRVALTARE HERTTA ALAVA & TEAMET FÖR FIM TILLVÄXTMARKNADER FIM EMERGING MARKETS, AVKASTNINGEN FÖR FIM FONDER (%) FOND 1mån12mån YTD* FIM Brazil 1,3-33,1-8,7 FIM BRIC+ 1,4-7,6-3,4 FIM

Läs mer

Orolig start på året med uppror i Tunisien och Egypten

Orolig start på året med uppror i Tunisien och Egypten februari 2011 FIM EMERGING MARKETS, AVKASTNINGEN FÖR FIM FONDER (%) FOND 1mån 12mån YTD* FIM Brazil -8,0 20,8-8,0 FIM BRIC+ -6,5 14,6-6,5 FIM China -4,0 19,0-4,0 FIM Em. Yield -2,3 12,3-2,3 FIM Emeur 0,9

Läs mer

ETT ÅR EFTER KRIMKRISEN Telefonkonferens 5 mars 2015 med Jan-Olov Olsson

ETT ÅR EFTER KRIMKRISEN Telefonkonferens 5 mars 2015 med Jan-Olov Olsson ETT ÅR EFTER KRIMKRISEN Telefonkonferens 5 mars 2015 med Jan-Olov Olsson TRE FRÅGOR I FOKUS Konflikten i Ukraina Oljepriset Sanktioner 2 RYSSLAND - UKRAINA Krims anslutning till Ryssland - Stöds helhjärtat

Läs mer

Hugin & Munin - Weekly Market Briefing 5-2013

Hugin & Munin - Weekly Market Briefing 5-2013 Hugin & Munin - Weekly Market Briefing 5-2013 En god start på året för aktiemarknaderna Januari månad har varit en period med stark kursutveckling på aktiemarknaderna och flera andra tecken visar på att

Läs mer

Tillväxtmarknaderna investerarnas gunstling

Tillväxtmarknaderna investerarnas gunstling oktober 2010 FIM EMERGING MARKETS, AVKASTNINGEN FÖR FIM FONDER (%) FOND 1mån 12mån YTD* FIM Brazil 5,0 32,9 14,9 FIM BRIC+ 3,0 26,1 10,7 FIM China 2,3 22,9 10,6 FIM Em. Yield -1,2 19,0 15,6 FIM Emeur 6,9

Läs mer

Tillväxtmarknadsfamiljen kan få ett tillskott nästa år

Tillväxtmarknadsfamiljen kan få ett tillskott nästa år november 2011 FIM EMERGING MARKETS, AVKASTNINGEN FÖR FIM FONDER (%) Tillväxtmarknadsfamiljen kan få ett tillskott nästa år FOND 1mån 12mån YTD* FIM Brazil 10,1-19,3-22,9 FIM BRIC+ 11,7-17,0-23,0 FIM BRIC+Small

Läs mer

OLIKA INDEX. Continuous Assisted Quotation 40 CAC40 Visar utvecklingen för de 40 mest omsatta aktierna på NYSE Euronext i Paris, Frankrike.

OLIKA INDEX. Continuous Assisted Quotation 40 CAC40 Visar utvecklingen för de 40 mest omsatta aktierna på NYSE Euronext i Paris, Frankrike. EUROPA Continuous Assisted Quotation 40 CAC40 Visar utvecklingen för de 40 mest omsatta aktierna på NYSE Euronext i Paris, Frankrike. Deutscher Aktien Index 30 DAX30 Visar utvecklingen för de 30 mest omsatta

Läs mer

FIM Tillväxtmarknadsbrev

FIM Tillväxtmarknadsbrev FIM Tillväxtmarknadsbrev September 2009 FIM EMERGING MARKETS, FONDERNAS AVKASTNING, % FOND AVKASTN-% FOND 1 mån 12 mån YTD* FIM Brazil 5,5-12,7 81,1 FIM BRIC+ 3,6-14,1 47,8 FIM China -6,9-3,0 26,7 FIM

Läs mer

VALUTAPROGNOS FEBRUARI 2015

VALUTAPROGNOS FEBRUARI 2015 VALUTA FEBRUARI 2015 3.40 3.30 3.20 3.10 3.00 2.90 2.80 2.70 BRASILIANSKA REAL MOT SVENSKA KRONAN BRL/SE K 0.17 0.16 0.15 0.14 0.13 0.12 0.11 0.10 INDISKA RUPIE MOT SVENSKA KRONAN INR/SE + 9,2% K + 16,3%

Läs mer

Valutabevis. Låt dina pengar upptäcka världen!

Valutabevis. Låt dina pengar upptäcka världen! Valutabevis Låt dina pengar upptäcka världen! Valutabevis Låt dina pengar upptäcka världen! Reporäntan i dag: 0 % Så här fungerar valutabevis Löptid på cirka två år Nominellt belopp 10 000 kr/post Fyra

Läs mer

Höjdpunkter. Agasti Marknadssyn

Höjdpunkter. Agasti Marknadssyn Höjdpunkter Agasti Marknadssyn Sammanställt av Obligo Investment Management September 2015 Höjdpunkter Marknadsoro... Osäkerhet knuten till den ekonomiska utvecklingen i Kina har präglat de globala aktiemarknaderna

Läs mer

Marknad 2010-12-08. Johan Tegeback johan.tegeback@seb.se 060-6079023

Marknad 2010-12-08. Johan Tegeback johan.tegeback@seb.se 060-6079023 Marknad 2010-12-08 Johan Tegeback johan.tegeback@seb.se 060-6079023 1 Marknader idag Fokus skiftar till makro Marknaderna fortsätter att tveka, fokus på nya risker, Irland och Kina (Portugal&Spanien).

Läs mer

Tillväxtmarknaderna i stark medvind

Tillväxtmarknaderna i stark medvind november 2009 FIM EMERGING MARKETS, FIM FONDERNAS AVKASTING (%) FOND 1mån 12mån YTD* FIM Brazil 11,8 110,4 113,9 FIM BRIC + 7,1 48,2 62,8 FIM China 5,0 43,2 36,6 FIM Em. Yield 1,2 28,1 19,6 FIM Emeur 3,8

Läs mer

-4,6% Startdatum Jämförelseindex. Rådgivare 56,3%

-4,6% Startdatum Jämförelseindex. Rådgivare 56,3% US Balanserad 2 1 1 allmän global konjunkturosäkerhet. Den makroekonomiska statistiken har åter varit en aning svagare för samtliga större regioner och pekat mot en global avmattning. Marknadens focus

Läs mer

VALUTAPROGNOS OKTOBER 2014

VALUTAPROGNOS OKTOBER 2014 VALUTA OKTOBER 2014 BRASILIANSKA REAL MOT SVENSKA KRONAN INDISKA RUPIE MOT SVENSKA KRONAN BRL/SEK 3,45 3,25 3,05 2,85 2,65 2,45 INR/SEK + 8 % + 16 % 0,15 0,14 0,13 0,12 0,11 0,10 2,25 BRLSEK BRL/SEK 0,09

Läs mer

Makrokommentar. November 2016

Makrokommentar. November 2016 Makrokommentar November 2016 Stora marknadsrörelser efter valet i USA Finansmarknaderna överraskades av Donald Trumps seger i det amerikanska presidentvalet och marknadens reaktioner lät inte vänta på

Läs mer

Startdatum Jämförelseindex -3,2% Rådgivare 56,9%

Startdatum Jämförelseindex -3,2% Rådgivare 56,9% US Balanserad Index 2 1 1 med och tyska DAX med 3%. Svenska börsen avvek dock och OMX30 stängde månaden drygt ned. Relativt starka företagsrapporter, men främst av förhoppningar om nya US Balanserad 3,8%

Läs mer

Makrokommentar. Januari 2017

Makrokommentar. Januari 2017 Makrokommentar Januari 2017 Lugn start på aktieåret Det hände inte mycket på finansmarknaderna i januari, men aktierna utvecklades i huvudsak positivt. Marknadsvolatiliteten, här mätt mot det amerikanska

Läs mer

Makrokommentar. April 2016

Makrokommentar. April 2016 Makrokommentar April 2016 Positiva marknader i april April var en svagt positiv månad på de internationella finansmarknaderna. Oslo-börsen utvecklades dock starkt under månaden och gick upp med fem procent.

Läs mer

Makrokommentar. Januari 2014

Makrokommentar. Januari 2014 Makrokommentar Januari 2014 Negativ inledning på året Året fick en dålig start för aktiemarknaderna världen över. Framför allt var det börserna på tillväxtmarknaderna som föll men även USA och Europa backade.

Läs mer

Det ekonomiska läget i Europa - Maj 2013- Jan Bergstrand

Det ekonomiska läget i Europa - Maj 2013- Jan Bergstrand Det ekonomiska läget i Europa - Maj 2013- Jan Bergstrand 1 Utvecklingen i några viktiga regioner - Ändring i BNP, % per år - 14 12 - - 10 8 6 4 2 0-2 -4-6 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 OECD, Nov -12

Läs mer

Månadskommentar mars 2016

Månadskommentar mars 2016 Månadskommentar mars 2016 Ekonomiska utsikter Måttligt men dock högre löneökningar Den svenska avtalsrörelsen ser ut att gå mot sitt slut och överenskomna löneökningar ligger kring 2,2 procent vilket är

Läs mer

Tellus Midas. Strategi under december. Månadsbrev December. I korthet: I korthet:

Tellus Midas. Strategi under december. Månadsbrev December. I korthet: I korthet: Tellus Midas Strategi under december Vart tog julklapparna vägen? I korthet: December blev en tämligen odramatisk månad om än något svagare än förväntat. De som väntade på julklappar med en enligt traditionen

Läs mer

2,3% Startdatum Jämförelseindex. Rådgivare 44,4%

2,3% Startdatum Jämförelseindex. Rådgivare 44,4% US Balanserad Index 2 1 1 Under december fortsatte den positiva börstrenden från föregående månad. Globala börser mätt som MSCI World steg under december med 1,8 US Balanserad 6, 6, 1,7% 42,6% 0, 7, 7,

Läs mer

MÅNADSBREV MAJ, 2016: BLOX SAMMANFATTNING

MÅNADSBREV MAJ, 2016: BLOX SAMMANFATTNING MÅNADSBREV MAJ, 2016: BLOX SAMMANFATTNING De globala börserna steg nästan 4 % under maj. Månaden har präglats av diskussioner kring Storbritanniens eventuella utträde ur EU-sammarbetet samt om den amerikanska

Läs mer

Makrokommentar. December 2016

Makrokommentar. December 2016 Makrokommentar December 2016 Bra månad på aktiemarknaden December blev en bra månad på de flesta aktiemarknader och i Europa gick flera av de breda aktieindexen upp med mellan sju och åtta procent. Även

Läs mer

under oktober med 0,7 procent medan S&P 500 och Stockholmsbörsen föll med 2 procent. 260

under oktober med 0,7 procent medan S&P 500 och Stockholmsbörsen föll med 2 procent. 260 US Balanserad 2 1 1 sep-03 sep-04 sep-05 sep-06 sep-07 sep-08 sep-09 sep-10 sep-11 sep-12 US Balanserad 0, 5, 6,5% 3,5% 41,4% 0, 6, 8, 9, 61,6% Skillnad 0, -0,6% -1,6% -5,6% -20, Aktier 55% 5 5% 3 7 varav

Läs mer

CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING

CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING Portföljserie LÅNGSIKTIGT CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING - Månadsbrev februari 2012 - VÄRLDEN Det nya börsåret inleddes med en rivstart då världsindex steg med nästan 5% under januari månad. Stockholmsbörsen

Läs mer

Makrokommentar. November 2013

Makrokommentar. November 2013 Makrokommentar November 2013 Fortsatt positivt på marknaderna Aktiemarknaderna fortsatte uppåt i november. 2013 ser därmed ut att kunna bli ett riktigt bra år för aktieinvesterare världen över. De nordiska

Läs mer

Ökat intresse för tillväxtmarknaderna av naturliga skäl

Ökat intresse för tillväxtmarknaderna av naturliga skäl mars 2012 FIM EMERGING MARKETS, AVKASTNINGEN FÖR FIM FONDER (%) F ON D 1mån 12mån YT D * FIM Brazil 6,3-1,7 18,7 FIM BRIC+ 4,6-6,9 19,3 FIM BRIC+ SC 6,5 18,1 FIM China 4,0-12,0 15,9 FIM Em. Yield 1,7 13,4

Läs mer

Nyckeltal 2010 (prog.) 2009 2008

Nyckeltal 2010 (prog.) 2009 2008 Sid. 1(5) Moskva Anders Eriksson Rysk ekonomi september 2010 Den ryska ekonomin visar åter tillväxt, prognosen för 2010 är 4%. Tillväxten avmattas dock, försiktighet råder och ovissheten om styrkan i återhämtningen

Läs mer

Maj 2009 TJO VAD DET VAR LIVAT!

Maj 2009 TJO VAD DET VAR LIVAT! Maj 2009 PORTFÖLJFÖRVALTARE TJO VAD DET VAR LIVAT! VESA ENGDAHL vesa.engdahl@fim.com Tel. +358 9 6134 6356 VÄSTMARKNADER FIM FONDERNAS AVKASTNING, % FOND 1mån 12mån YTD* FIM Fenno 28,4-39,6 21,6 FIM Forte

Läs mer

Emerging Markets - Aktier Mars 2016

Emerging Markets - Aktier Mars 2016 Emerging Markets - Aktier Mars 2016 Swedbank Analys Utmaningarna består Fortsatt undervikt för regionen Företagens investeringar krymper Enskilda länder attraktiva CAPEX förväntas bli ännu lägre Utvecklingen

Läs mer

30 MARS, 2015: MAKRO & MARKNAD OLIKA VÄRLDAR I BRIC

30 MARS, 2015: MAKRO & MARKNAD OLIKA VÄRLDAR I BRIC 30 MARS, 2015: MAKRO & MARKNAD OLIKA VÄRLDAR I BRIC Vikten av konsumenten lyfts ofta fram när man pratar om den amerikanska ekonomin. Det är dock inte lika vanligt att dess europeiske motsvarighet får

Läs mer

23 NOVEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄNTEGAPET VIDGAS

23 NOVEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄNTEGAPET VIDGAS 23 NOVEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄNTEGAPET VIDGAS Den ekonomiska återhämtningen i Europa fortsätter. Makrosiffror från både USA och Kina har legat på den svaga sidan under en längre tid men böjar nu

Läs mer

Hugin & Munin. information från odin fonder september 2005. Goda resultat ger en ökad optimism

Hugin & Munin. information från odin fonder september 2005. Goda resultat ger en ökad optimism Hugin & Munin information från odin fonder september 25 Goda resultat ger en ökad optimism Företagen på Oslo Børs redovisade riktigt bra siffror för andra kvartalet, och högre resultatförväntningar motiverar

Läs mer

Carnegie Investment Bank AB MAKRO SOMMAREN & TURBULENSEN

Carnegie Investment Bank AB MAKRO SOMMAREN & TURBULENSEN Carnegie Investment Bank AB MAKRO SOMMAREN & TURBULENSEN BÖRSERNA SKAKAR Allmänt: Sensommarens börsturbulens har medfört att riskläget på marknaderna ökat och investerarsentimentet försämrats. Flera stora

Läs mer

22 FEBRUARI, 2016: MAKRO & MARKNAD BLANDAD STATISTIK OCH RÄDSLA PRESSAR AKTIER

22 FEBRUARI, 2016: MAKRO & MARKNAD BLANDAD STATISTIK OCH RÄDSLA PRESSAR AKTIER 22 FEBRUARI, 2016: MAKRO & MARKNAD BLANDAD STATISTIK OCH RÄDSLA PRESSAR AKTIER Året har inletts med fallande aktiekurser och marknadssentimentet har varit ordentligt nedtryckt, dock har börsen återhämtat

Läs mer

Hur stark är grunden för den ekonomiska tillväxten i Finland?

Hur stark är grunden för den ekonomiska tillväxten i Finland? Pentti Hakkarainen Finlands Bank Hur stark är grunden för den ekonomiska tillväxten i Finland? Mariehamn, 15.8.2016 15.8.2016 1 Ekonomiska utsikter för euroområdet 15.8.2016 Pentti Hakkarainen 2 Svagare

Läs mer

MÅNADSBREV FEBRUARI, 2016: BLOX SAMMANFATTNING

MÅNADSBREV FEBRUARI, 2016: BLOX SAMMANFATTNING MÅNADSBREV FEBRUARI, 2016: BLOX SAMMANFATTNING Det globala aktieindexet MSCI World gick ned 1,10%, dock steg svenska börsen med 1,20% (OMXS30). Börs- och kreditmarknaderna har inlett 2016 svagt som en

Läs mer

FlexLiv Den nya pensionsprodukten

FlexLiv Den nya pensionsprodukten FlexLiv Den nya pensionsprodukten 2 Den nya pensionsprodukten FlexLiv ger dig de bästa egenskaperna från både traditionellt livsparande och aktiv fondförsäkring. Via ett antal förvaltade portföljer med

Läs mer

Global Fastighet Utbetalning 2008 AB. Kvartalsrapport september 2013

Global Fastighet Utbetalning 2008 AB. Kvartalsrapport september 2013 Global Fastighet Utbetalning 2008 AB Kvartalsrapport september 2013 innehåll Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Drift, förvaltning och finansiering 5 Allmänt om bolaget 6 Marknadskommentar

Läs mer

Swedbank. Private Banking. Joakim Axelsson. Swedbank

Swedbank. Private Banking. Joakim Axelsson. Swedbank Swedbank Private Banking Joakim Axelsson Swedbank Stockholmsbörsen 1100 SIX Portfolio Return Index -0,35-0,35% Stockholm Stock Exchange, SIXIDX, SIX Portfolio Return Index, Last index 1100 1000 1000 900??

Läs mer

Fondbarometern. Om svenska folkets syn på börsen och fondsparande SBAB Fondbarometern nr 3 2013

Fondbarometern. Om svenska folkets syn på börsen och fondsparande SBAB Fondbarometern nr 3 2013 Fondbarometern Om svenska folkets syn på börsen och fondsparande SBAB Fondbarometern nr 3 2013 Risken på börsen har ökat, och Asien har minskat kraftigt i popularitet sedan årsskiftet. SBAB 10 JULI 2013

Läs mer

Placerarnas förväntningar på Modis regering blivit mer realistiska

Placerarnas förväntningar på Modis regering blivit mer realistiska augusti 2015 Placerarnas förväntningar på Modis regering blivit mer realistiska Vi gjorde en resa till Indien i juni för att träffa lokala företagsrepresentanter och experter. Vi hade fortfarande i gott

Läs mer

FlexLiv Den nya pensionsprodukten

FlexLiv Den nya pensionsprodukten FlexLiv Den nya pensionsprodukten CATELLA FLEXLIV Den nya pensionsprodukten FlexLiv den nya pensionsprodukten ger dig de bästa egenskaperna från både traditionellt livsparande och aktiv fondförsäkring.

Läs mer

Finansiell månadsrapport AB Svenska Bostäder december 2009

Finansiell månadsrapport AB Svenska Bostäder december 2009 Finansiell månadsrapport AB Svenska Bostäder december 2009 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 3 102 mnkr och stadens borgensåtagande var 146 mnkr för bolaget. Den totala skulden

Läs mer

Emerging Markets - Aktier Juni 2016

Emerging Markets - Aktier Juni 2016 Emerging Markets - Aktier Juni 201 Swedbank Analys Värderingen är den mest centrala och viktigaste inputen vid investeringsanalys. Utgångspunkten i en analys bör alltid vara hur en tillgång eller en marknad

Läs mer

MÅNA D SBR E V J UL I, 2 01 5 : BLOX MAKROSAMMANFATTNING

MÅNA D SBR E V J UL I, 2 01 5 : BLOX MAKROSAMMANFATTNING MÅNA D SBR E V J UL I, 2 01 5 : BLOX MAKROSAMMANFATTNING Greklandsoron har präglat även juli månad. Efter att man röstade ner långivarnas förslag för sparpaket samt att man missade sin betalning till IMF

Läs mer

Avkastning (SEK) 1 månad Sedan årsskiftet 12 månader 2 år Sedan start US Trend -1,5% 2,5% -2,5% 3,3% 15,3%

Avkastning (SEK) 1 månad Sedan årsskiftet 12 månader 2 år Sedan start US Trend -1,5% 2,5% -2,5% 3,3% 15,3% US Trend 125 115 110 105 95 90 apr-09 sep-09 feb-10 jul-10 dec-10 maj-11 okt-11 mar-12 US Trend 2,5% -2,5% 3, 15, Aktier 46% - - 10 varav svenska aktier 9% - - 10 varav utländska aktier 37% - - 10 Räntebärande

Läs mer

JOM Silkkitie & Komodo Fonder

JOM Silkkitie & Komodo Fonder FOND MANAGEMENT JOM Silkkitie & Komodo Fonder Fondbolaget JOM Rahastoyhtiö Oy är ett boutique fondbolag, med fokus på aktieplaceringar på marknaderna i Sydost-Asien. Fondbolaget förvaltar två aktiva aktiefonder

Läs mer

Temporär inbromsning i tillväxten

Temporär inbromsning i tillväxten november 2013 FIM EMERGING MARKETS, AVKASTNINGEN FÖR FIM FONDER (%) F ON D 1mån 12mån YT D * FIM Brazil 4,5-11,7-14,5 FIM BRIC+ 3,6 0,4-2,8 FIM BRIC+ SC 2,2-6,5-11,2 FIM China 2,8 0,4-6,3 FIM Em. Yield

Läs mer

Tillväxtmarknader - Aktier Februari 2016

Tillväxtmarknader - Aktier Februari 2016 Tillväxtmarknader - Aktier Februari 2016 Swedbank Analys Botten är inte nådd PE-tal exkl. energi och finanssektorn är inte på låga nivåer än Fortsatt undervikt för regionen Utmaningar för aktiemarknaden

Läs mer

Månadskommentar, makro. Oktober 2013

Månadskommentar, makro. Oktober 2013 Månadskommentar, makro Oktober 2013 Uppgången fortsatte i oktober Oktober var en positiv månad för aktiemarknader världen över. Månaden började lite svagt i samband med den politiska låsningen i USA och

Läs mer

Plain Capital ArdenX 515602-5388

Plain Capital ArdenX 515602-5388 Halvårsredogörelse för Plain Capital ArdenX Perioden 2014-01-01-2014-06-30 Plain Capital ArdenX 1 Bäste andelsägare, Första halvåret av 2014 har bjudit på en generell uppvärdering av världens aktiemarknader.

Läs mer

Tellus Midas. Strategi under februari. Månadsbrev Februari. I korthet: I korthet:

Tellus Midas. Strategi under februari. Månadsbrev Februari. I korthet: I korthet: Tellus Midas Strategi under februari Trädet började återigen växa Efter korrektionen i slutet av januari som kapade de största värderingstopparna såg vi, vilket vi beskrev i vårt förra månadsbrev återigen

Läs mer

21 DECEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD FED HÖJDE TILL SLUT

21 DECEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD FED HÖJDE TILL SLUT 21 DECEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD FED HÖJDE TILL SLUT En enig FOMC-direktion valde att höja räntan i USA med 25 baspunkter till 0,25-0,50%. Räntehöjningen var till största del väntad eftersom ekonomin

Läs mer

13 JULI, 2 0 1 5: MAKRO & MARKNAD FRÅN GREKLAND TILL ÅTERHÄMTNING

13 JULI, 2 0 1 5: MAKRO & MARKNAD FRÅN GREKLAND TILL ÅTERHÄMTNING 13 JULI, 2 0 1 5: MAKRO & MARKNAD FRÅN GREKLAND TILL ÅTERHÄMTNING Starten på sommaren blev inte så behaglig. Greklandsoron intensifierades då landet i början av juni fick anstånd med en återbetalning till

Läs mer

Finansiell månadsrapport Stockholm Stadshus AB (moderbolag) september 2010

Finansiell månadsrapport Stockholm Stadshus AB (moderbolag) september 2010 Finansiell månadsrapport Stockholm Stadshus AB (moderbolag) september 2010 Bolagets tillgång Tillgången uppgick vid slutet av månaden till 11 600 mnkr. Det är en ökning med 15 mnkr sedan förra månaden.

Läs mer

Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem augusti 2013

Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem augusti 2013 Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem augusti 213 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 6 529 mnkr. Det är en ökning med 82 mnkr sedan förra månaden, och 88% av ramen är utnyttjad.

Läs mer

Finansiell månadsrapport Stockholmshem augusti 2008

Finansiell månadsrapport Stockholmshem augusti 2008 Finansiell månadsrapport Stockholmshem augusti 2008 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 6 321 mnkr. Det är en ökning med 8 mnkr sedan förra månaden, och 74% av ramen är utnyttjad.

Läs mer

FlexLiv Överskottslikviditet

FlexLiv Överskottslikviditet FlexLiv Överskottslikviditet 2 5 Förvaltning av överskottslikviditet Regelverket för fåmansföretag i Sverige begränsar nyttan av kapitaluttag genom lön och utdelning. Många företagare väljer därför att

Läs mer

CARNEGIE AFRIKAFOND. Telefonkonferens med Karin Fries 24 oktober 2014. Carnegie Fonder AB

CARNEGIE AFRIKAFOND. Telefonkonferens med Karin Fries 24 oktober 2014. Carnegie Fonder AB CARNEGIE AFRIKAFOND Telefonkonferens med Karin Fries 24 oktober 2014 INVESTERA I AFRIKA 90-talets reformer - starkare och stabilare ekonomier i Afrika än någonsin tidigare Råvarupriserna - relativt höga

Läs mer

Investor Brief. INBLICK: Boom för den asiatiska medelklassen

Investor Brief. INBLICK: Boom för den asiatiska medelklassen MEDELKLASSEN I ASIEN NOVEMBER 2015 INBLICK: Boom för den asiatiska medelklassen De senaste decennierna har en rad asiatiska länder tagit ett ekonomiskt tigersprång, vilket kan komma att vända upp och ner

Läs mer

VIETNAM KENYA FRONTIER DE NYA TILLVÄXTMARKNADERNA FEBRUARI 2016 VIETNAM +59% KENYA +30% THE FRONTIER MARKETS SPECIALIST

VIETNAM KENYA FRONTIER DE NYA TILLVÄXTMARKNADERNA FEBRUARI 2016 VIETNAM +59% KENYA +30% THE FRONTIER MARKETS SPECIALIST FRONTIER DE NYA TILLVÄXTMARKNADERNA FEBRUARI 2016 VIETNAM VIETNAM +59% THE FRONTIER MARKETS SPECIALIST THE FRONTIER MARKETS SPECIALIST KENYA KENYA +30% Viktigt: Läs denna information/disclaimer Denna presentation

Läs mer

Ekonomisk prognos våren 2015: Medvind ger stöd till återhämtningen

Ekonomisk prognos våren 2015: Medvind ger stöd till återhämtningen Europeiska kommissionen - Pressmeddelande Ekonomisk prognos våren 2015: Medvind ger stöd till återhämtningen Bryssel, 05 maj 2015 Den ekonomiska tillväxten i Europeiska unionen drar nytta av ekonomisk

Läs mer

Månadsöversikt. USA driver tillväxten. januari 2015

Månadsöversikt. USA driver tillväxten. januari 2015 Månadsöversikt januari 2015 9.1.2015 USA driver tillväxten Stark ekonomisk statistik från USA, centralbanken förväntas höja på styrräntan nästa sommar I Europa fortsätter den långsamma tillväxten, av centralbanken

Läs mer

Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem april 2011

Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem april 2011 Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem april 2011 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 3 923 mnkr. Det är en ökning med 180 mnkr sedan förra månaden, och 69% av ramen är utnyttjad.

Läs mer

MAKRO & MARKNAD. Minusränta i kombination med positiva överraskningar från Europa

MAKRO & MARKNAD. Minusränta i kombination med positiva överraskningar från Europa MAKRO & MARKNAD Minusränta i kombination med positiva överraskningar från Europa Sveriges Riksbank har sänkt till minusränta och initierar ett program för obligationsköp. De är uppenbarligen beredda att

Läs mer

Makrokommentar. Mars 2016

Makrokommentar. Mars 2016 Makrokommentar Mars 2016 God stämning i mars 2 Mars blev en bra månad på de internationella finansmarknaderna och marknadsvolatiliteten backade från de höga nivåerna i januari och februari. Oslo-börsen

Läs mer

4 MAJ, 2015: MAKRO & MARKNAD

4 MAJ, 2015: MAKRO & MARKNAD 4 MAJ, 2015: MAKRO & MARKNAD CENTRALBANKERNA I FÖRARSÄTET Veckan som gick präglades av stora rörelser. Vi fick bland annat se den största dagliga nedgången på Stockholmsbörsen sedan oron i oktober förra

Läs mer

ODIN Global SMB Fondkommentar Januari 2011

ODIN Global SMB Fondkommentar Januari 2011 ODIN Global SMB Fondkommentar Januari 2011 Vegard Søraunet Oddbjørn Dybvad 2010 och framtidsutsikter 2010 slutade med en uppgång på 8,9 procent för ODIN Global SMB. Fondens referensindex steg under motsvarande

Läs mer

Månadskommentar oktober 2015

Månadskommentar oktober 2015 Månadskommentar oktober 2015 Månadskommentar oktober 2015 Ekonomiska läget Den värsta oron för konjunktur och finansiella marknader lade sig under månaden. Centralbankerna med ECB i spetsen signalerade

Läs mer

Konjunkturutsikterna 2011

Konjunkturutsikterna 2011 1 Konjunkturutsikterna 2011 Det går bra i vår omgivning. Hänger Åland med? Richard Palmer, ÅSUB Fortsatt återhämtning i världsekonomin men med inslag av starka orosmoment Världsekonomin växer men lider

Läs mer

Månadskommentar januari 2016

Månadskommentar januari 2016 Månadskommentar januari 2016 Ekonomiska utsikter Centralbanker trycker återigen på gasen Året har börjat turbulent med fallande börser och sjunkande räntor. Början på 2016 är den sämsta inledningen på

Läs mer

10 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD FED VÄNTAR RUNT HÖRNET

10 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD FED VÄNTAR RUNT HÖRNET 10 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD FED VÄNTAR RUNT HÖRNET Efter att man röstade ner långivarnas förslag för sparpaket samt att man missade sin betalning till IMF så godkänndes till slut ett sparpaket från

Läs mer

En paus eller trendvändning i USA?

En paus eller trendvändning i USA? Jussi Hyöty 18.8.2010 gsm 050 539 9168 jussi.hyoty@front.fi En paus eller trendvändning i? I Finland får man hela tiden höra goda nyheter om att såväl konsumenternas som industrins förtroende har återhämtat

Läs mer

Månadsöversikt Produkter till försäljning Juni 2011

Månadsöversikt Produkter till försäljning Juni 2011 Front Capitals nya placeringsalternativ Front Capital övergick i maj till elektronisk kommunikation och elektroniskt marknadsföringsmaterial. I denna månadsöversikt presenterar vi våra nya placeringsalternativ.

Läs mer

Finansiell månadsrapport Stockholmshem december 2007

Finansiell månadsrapport Stockholmshem december 2007 Finansiell månadsrapport Stockholmshem december 2007 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 7 917 mnkr. Det är en ökning med 85 mnkr sedan förra månaden, och 87% av ramen är utnyttjad.

Läs mer

Finansiell månadsrapport AB Svenska Bostäder december 2010

Finansiell månadsrapport AB Svenska Bostäder december 2010 Finansiell månadsrapport AB Svenska Bostäder december 2010 Bolagets tillgång Tillgången uppgick vid slutet av månaden till 268 mnkr. Det är en ökning med 6 mnkr sedan förra månaden. Räntan för månaden

Läs mer

Möjligheter och framtidsutmaningar

Möjligheter och framtidsutmaningar Möjligheter och framtidsutmaningar Peter Norman, finansmarknadsminister Terminsstart pension, 8 februari 101 100 Djupare fall och starkare återhämtning av BNP jämfört med omvärlden BNP 101 100 101 100

Läs mer

JOM Silkkitie & Komodo Fonder

JOM Silkkitie & Komodo Fonder JOM Silkkitie & Komodo Fonder Fondbolaget JOM Rahastoyhtiö Oy är ett boutique fondbolag, med fokus på aktieplaceringar på marknaderna i Sydost-Asien. Fondbolaget förvaltar två aktiva aktiefonder : Asien

Läs mer

Historisk utveckling. Geografisk fördelning

Historisk utveckling. Geografisk fördelning Oak Capital erbjuder för närvarande en trendanpassad investering med exponering mot tre mycket välrenomerade fonder och finns både som kapitalskydd och hävstångscertifikat. Placeringen bygger som bekant

Läs mer

Emerging Markets - Aktier Januari 2017

Emerging Markets - Aktier Januari 2017 Emerging Markets - Aktier Januari Swedbank Analys Swedbank Analys Strategi och Allokering: Emerging Markets aktiemarknad : Utmaningarna består Värderingen hög överlag Låg effektivitet och utsikterna mer

Läs mer