Temporär inbromsning i tillväxten

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Temporär inbromsning i tillväxten"

Transkript

1 november 2013 FIM EMERGING MARKETS, AVKASTNINGEN FÖR FIM FONDER (%) F ON D 1mån 12mån YT D * FIM Brazil 4,5-11,7-14,5 FIM BRIC+ 3,6 0,4-2,8 FIM BRIC+ SC 2,2-6,5-11,2 FIM China 2,8 0,4-6,3 FIM Em. Yield 1,9-6,1-7,2 FIM Emeur 5,4 6,2-3,4 FIM India 9,4-8,0-9,7 FIM Russia 3,1-11,2-11,3 FIM Russia SC 2,3-13,6-9,7 FIM Sahara 0,6 25,1 25,1 * = Avkastning från årets början * YTD = värdeutveckling under innevarande år till Avkastningarna redovisas i euro. KONTAKTINFORMATION FIM Kapitalförvaltning Ab, Finland filial Birger Jarlsgatan 32A SE Stockholm, Sverige Tel Beställ aktuell marknadsinformation på vår hemsida eller genom att skicka e-post till Temporär inbromsning i tillväxten Den ekonomiska tillväxten är inte lika snabb på tillväxtmarknaderna som tidigare och det har blivit ett nytt mantra som basuneras ut överallt. Ytterligare vatten på kvarnen fick man av Internationella valutafonden IMF:s färska rapport, i vilken prognosen för BNP-tillväxten för tillväxtmarknaderna i år sänktes med en halv procentenhet till 4,5 %. Det är den svagaste tillväxtsiffran sedan år 2001 om man bortser från undantagsåret Mest sänktes prognoserna för Indien, Ryssland och Mexiko. Det här är inget nytt i sig. Börserna i tillväxtländerna har haft en lam utveckling under de senaste två åren och en inbromsning i tillväxtutsikterna har redan prisats in i aktierna. Viktigare är det att fundera över hur stor del av tillväxtminskningen som är cyklisk och hur stor del som är strukturell. IMF förutspår att tillväxten tar fart under de närmaste åren. Enligt IMF:s prognos kommer den genomsnittliga BNP-tillväxten under de kommande fem åren att uppgå till 3,5 % i Brasilien, Ryssland och Sydafrika, i Indien till 6,7 % och i Kina till 7 %. Endast Kinas tillväxttakt beräknas sakta in jämfört med årets. IMF betraktar alltså den avmattade tillväxten till största delen som cyklisk. Det finns visserligen också en del strukturella utmaningar. Ökningen av den arbetande befolkningen håller på att avta ordentligt, vilket har en negativ inverkan på den potentiella tillväxten i många länder. Enbarnspolitiken som varit rådande i Kina har påverkat befolkningstillväxten så dramatiskt att ökningen av befolkningen i arbetsför ålder kommer att ligga på noll vid slutet av årtiondet. I Ryssland och Polen har siffran redan vänt nedåt. De demografiska faktorerna kommer att förbli starkt positiva i Indien, Turkiet, Indonesien och på de flesta gränsmarknader. I Kina diskuterar man om man borde ge upp enbarnspolitiken. Därmed kan prognoserna på medellång sikt ännu förbättras. I de strukturella problemen kan man även lägga till den politiska kultur som råder i många länder och som har varit en bromskloss för nödvändiga reformer och investeringar. Investerarnas tro på de ledande politikernas reformvilja i tillväxtländerna är tämligen svag. Kanske kan det ändå komma positiva överraskningar på den fronten. I Kina hålls centralkommitténs plenarförsamling i början av november, där man kan komma att göra betydande reformer för finanssektorn och de offentliga finanserna. I Indien hålls det val nästa år, där hela 150 miljoner nya väljare är ungdomar som uppnått rösträttsålder. De tros rösta på högern, vars valseger skulle kunna få ny fart på de reformer som legat på is. Ryssland har å sin sida under Putins ledning satt upp som mål att höja landets placering i jämförelsen Ease of Doing Business MSCI Brazil MSCI India MSCI Russia MSCI China Global Emerging Markets Index Euro Stoxx Index MSCI World Index

2 I korthet: Tjeckien står inför utmanande regeringsförhandlingar Tung dagordning för partikongressen i Kina Många nyheter från den brasilianska olje- och gassektorn i oktober Ryssland överraskade positivt i Världsbankens mätningar Delstatsvalen i Indien visar riktningen för resultatet i parlamentsvalet nästa år Förenade Arabemiraten får ny lagstiftning för bolån Socialdemokraterna segrade i Tjeckien tuffa regeringsförhandlingar väntar I Tjeckien hölls det parlamentsval i slutet av oktober och segrarna var som väntat socialdemokraterna (CSSD). Valsegern var emellertid knapp, för socialdemokraternas valresultat (20,5 %) blev betydligt sämre än i opinionsundersökningarna (23 30 %) och ligger nära resultatet för ANO-partiet som kom på andra plats med 18,7 % av rösterna. Samtidigt fick kommunistpartiet (KSCM) endast 14,9 % av rösterna, vilket inte räcker för att bilda en vänsterinriktad regering (CSSD-KSCM). Det mest intressanta i valet var kanske det stora antalet proteströster, som medförde att många politiker som ledde i opinionsundersökningarna och många etablerade partier fick färre röster än väntat. Samtidigt fick de så kallade nya protestpartierna, som antikorruptionspartiet ANO, fler röster än beräknat. ANO och partiledaren, miljardären Andrej Babis var också valets stora vinnare med en andraplats i valet (18,7 %). Valets förlorare var center-högerpartierna vars styrelse var tvungen att avgå på grund av en korruptionsskandal i juni. Även om det socialdemokratiska partiet, som befunnit sig i opposition, fick det största stödet kan man med tanke på valresultatet emellertid vänta sig tämligen svåra regeringsförhandlingar. De två partier som fått flest röster kommer av partiprogrammen att döma knappast att kunna ingå i samma regering. Samtidigt räcker inte stödet för socialdemokraterna tillsammans med kommunistpartiet för att uppnå en majoritet. Om socialdemokraterna var i regeringsställning skulle de troligtvis höja beskattningen av bankerna samt av telekom- och energibolagen från nuvarande 19 % till mellan 25 och 30 %. Det ingår i socialdemokraternas valprogram och passar inte ANO-partiet. Ur marknadens synvinkel kan man betrakta det ganska svaga valresultatet som förde socialdemokraterna till en knapp valseger som svagt positivt på kort sikt, då det eliminerar risken för betydande höjningar av företagsskatten inom vissa branscher. Å andra sidan kan svåra och utdragna regeringsförhandlingar på längre sikt i värsta fall leda till nyval. I Tjeckien är emellertid politisk osäkerhet inget nytt. Under det senaste årtiondet har landet haft åtta premiärministrar, vilket är mer än i något annat EU-land. Linda Blom, fondförvaltare, FIM BRIC+ Small Cap och FIM Emerging Europe Reforminriktade politiska riktlinjer väntas från partikongressen i Kina Kinas kommunistiska parti inleder sin fyra dagar långa partikongress den 9 november. Kinas ledning väntas nu komma med riktlinjer och detaljer för reformer som berör hela landet. Förväntningarna är troligtvis överdimensionerade, eftersom partikongresser på hög nivå i regel inte leder till annat än grova riktlinjer som används som utgångspunkt för ministeriernas arbete för att genomföra de egentliga reformerna. En reformering av det så kallade hukou-systemet till stöd för urbaniseringsutvecklingen lär vara en av de mest efterlängtade åtgärderna. I praktiken hindrar hukou barnen till dem som flyttar från landsbygden till städerna för att arbeta att flytta med sina föräldrar, eftersom inflyttarna till städerna har en mycket svag social trygghet (man måste bland annat gå i skola i den egna provinsen). En reformering av hukou-systemet skulle kunna lätta på den ökande bristen på arbetskraft i storstäderna. Kinas megapoler börjar redan lida brist på framför allt arbetskraft inom servicesektorn. Det är också möjligt att Kina officiellt slopar enbarnspolitiken. Arbetskraftens storlek började för första gången på länge att minska under 2012, så det börjar bli bråttom att få befolkningsmängden att öka för detta land på jakt efter tillväxt. Det väntas även reformer av de lokala förvaltningarnas intäktsstruktur. Eftersom de regionala intäkterna i Kina fortfarande till betydande del bygger på intäkter från markförsäljning kan man vänta sig att man åtminstone försöker driva fram någon typ av skattereform. En källa till skatteinkomster som det talats mycket om skulle kunna vara en årlig fastighetsskatt. Det är dock ett känsligt ämne i ett land där de senaste årens tillväxt till stor del har byggt på investeringar (bland annat fastighetsproduktion). En nedgång i efterfrågan på fastigheter på grund av skatt är av förekommen anledning ett känsligt ämne för centralförvaltningen.

3 I vilket fall som helst kan man vänta sig att försöken med en fastighetsskatt fortsätter. Under några år framöver förbereder man i Kina ett fastighetsskattesystem som kan ge de lokala förvaltningarna nödvändiga skatteintäkter. Detaljerna kring frihandelszonen i Shanghai som lanserades i september är fortfarande till stor del höljda i dunkel. Det är dock troligt att man på partikongressen i november kommer ut med lite mer detaljer om möjligheterna för bankerna som är verksamma i frihandelszonen att tillämpa en friare valutaväxling och att mer självständigt fastställa insättningsräntorna. Problemen med luftföroreningarna har de senaste dagarna återigen förvärrats i Peking och de närliggande provinserna. Det innebär att frågan garanterat kommer att stå på löpsedlarna även under den tid som partikongressen pågår. Man kan också vänta sig att få ett utlåtande i frågan även från kongressen. Janne Rantanen, fondförvaltare, FIM China Många nyheter från den brasilianska olje- och gassektorn i oktober Brasilianska staten lyckades i oktober auktionera ut ett enormt oljefält i djuphavet. Oljefältet, som bär namnet Libra, är över kvadratkilometer stort och ligger i havet cirka 230 kilometer från Rio de Janeiro. Fältet beräknas innehålla hela 12 miljarder fat olja. Som högst skulle produktionen på fältet kunna uppgå till 1,4 miljoner fat per dag. En tydlig illustration av produktionspotentialen är att Brasiliens totala oljeproduktion för närvarande uppgår till cirka två miljoner fat per dag. För att kunna exploatera oljefältet kommer man enligt beräkningar att behöva cirka oljeplattformar och stödfartyg. De totala investeringarna beräknas uppgå till över 200 miljarder dollar. Intresset för fältet var emellertid svagare än man från början hade förväntat sig, för det vinnande konsortiet var det enda som lämnade ett bud i auktionen. I det vinnande konsortiet ingår oljebolaget Petrobras, som ägs av brasilianska staten, med en andel på 40 %, Shell (20 %), Total (20 %) samt kinesiska CNPC (10 %) och CNOOC (10 %). Det vinnande konsortiet har 35 år på sig att exploatera oljefältet. Det brasilianska olje- och gasbolaget OGX tvingades i slutet av oktober att söka skydd från sina borgenärer i rätten. Skulderna hos bolaget, som ingår i Eike Batistas företagsimperium, uppgår till cirka fyra miljarder euro och konkursförfarandet är på väg att bli det största i Latinamerikas historia. De imagerelaterade effekterna av den troliga konkursen är dock större är effekterna relaterade till oljeproduktionen. OGX är ett oljebolag som befinner sig i en inledningsfas och som har en produktion på bara några tusen fat per dag. Bolaget listade sig på den brasilianska börsen i juni Aktieemissionen var den största på den brasilianska börsen fram till dess och OGX fick ihop över två miljarder euro från investerare. De många besvikelserna kopplade till företagets oljeproduktion och i synnerhet Batistas överdrivna löften fick investerarnas förtroende för företaget att gå i sank. Så sent som för ett och ett halvt år sedan titulerades EBX-gruppens ägare Eike Batista världens åttonde rikaste man. Nu är alla företag som ingår i EBX-gruppen till salu. Till dessa hör bland annat bolag inom gruv-, logistik-, varvs- och nöjesindustrin. Tiden kommer att utvisa om Eike Batista får något kvar eller om han kommer att tvingas betala av på EBX-gruppens skulder resten av sitt liv. Mikko Ripatti, fondförvaltare, FIM Brazil Ryssland överraskade positivt i Världsbankens mätningar När Rysslands president Vladimir Putin aviserade att han hade som mål att lyfta Rysslands placering i Världsbankens mätning av hur enkelt det är att bedriva näringsverksamhet till plats 20 fram till år 2018, betraktade många uttalandet som ytterligare ett mål utan någon egentlig substans bakom. Det geniala som dolde sig i uttalandet var att Världsbankens mätning har tydligt mätbara områden där det måste ske en förbättring för att höja placeringen. Det gjorde att man fick en klar tidsplan och tydligt mätbara områden för reformer, vilket gör det svårare för förvaltningsapparaten att urvattna reformerna. Detta börjar nu bära frukt då Ryssland hoppade upp 19 placeringar i Världsbankens senaste mätning och innehar nu plats 92. Rysslands placering är den högsta bland samtliga BRICländer och Ryssland var det land som lyckades förbättra sin placering mest. Den högre placeringen för Ryssland hade framför allt sin förklaring i den positiva utvecklingen för elsektorn. Ryssland förenklade processerna som krävs för att få tillgång till el och gjorde det billigare. Processen förkortades med 119 dagar och är betydligt billigare jämfört med

4 tidigare. Av den anledningen steg Ryssland 71 placeringar i mätningen av tillgången till el,vilket kan betraktas som ett utmärkt resultat. Rysslands mål var att i år komma upp till plats 100, så man ligger i själva verket före i den tidtabell man satt upp. Målet för nästa år är plats nummer 80, målet för 2015 är nummer 50 och därefter att varje år klättra tio placeringar ända tills man når en 20:e plats år Vi kommer med intresse att följa om den starka trenden fortsätter även nästa år. Det har i alla fall varit en lovande början. Kuldar Rahuorg, fondförvaltare, FIM Russia & FIM Russia Small Cap Delstatsvalen i Indien visar riktningen för oppositionspartiet BJP:s framgång i parlamentsvalet nästa år I Indien hålls det val i fem delstater i november-december 2013: I Chhattisgarh den 11 och 19 november BJP sitter vid makten och partiets kandidat Raman Singh väntas vinna valet. I Madhya Pradesh den 25 november BJP sitter vid makten och partiets kandidat Shivraj Sing Chauhan väntas vinna valet. I Rajasthan den 1 december Kongresspartiet sitter vid makten. Bharatiya Janata Partys (BJP, högerpartiet) kandidat Vasundhara Raje leder i gallupundersökningarna, vilket skulle innebära att kongresspartiet förlorar makten till BJP. I Delhi den 4 december Kongresspartiet sitter vid makten i Delhi. Aam Admi-partiets (AAP) kandidat Arvind Kejriwal leder i gallupundersökningarna, vilket skulle innebära att kongresspartiet förlorar makten. I Mizorami den 4 december Kongresspartiet sitter vid makten och partiets kandidat Lal Thanhawla väntas vinna valet. För närvarande väntas oppositionspartiet BJP vinna valet i tre delstater av fem, vilket skulle ha en positiv inverkan på den indiska aktiemarknaden. Resultatet i delstatsvalen offentliggörs den 8 december. De här valen ger en fingervisning om hur indierna kommer att rösta i parlamentsvalet nästa år. BJP har ökat sitt stöd i synnerhet bland unga och medelklassen. Nästa år kommer cirka 120 miljoner ungdomar att rösta i parlamentsvalet för första gången i sitt liv. BJP:s premiärministerkandidat är den karismatiska ledaren i delstaten Gujarat, Narendra Modi, som är mycket populär bland ungdomar, medelklassen och företagen. Han har lyft Gujarat till Indiens mest förmögna delstat under sin tid vid makten. Modi har varit premiärminister i delstaten Gujarat sedan år Kongresspartiets premiärministerkandidat Rahul Gandhi är inte populär i Indien. Aktiemarknaden skulle reagera positivt om BJP bildade den kommande regeringen och Narendra Modi blev Indiens nästa premiärminister. Vi tror att Indiens nästa regering kommer att bestå av en koalitionsregering ledd av BJP. Taina Eräjuuri, fondförvaltare, FIM India Förenade Arabemiraten får ny lagstiftning för bolån Förenade Arabemiratens centralbank gick i veckan ut med den efterlängtade lagstiftningen rörande bolån. Tidigare har man inte haft någon som helst officiell reglering av bolånen, utan lånebesluten har helt byggt på de långivande bankernas egna riskmätare. Den officiella regleringen, som träder i kraft i december, är välkommen på fastighetsmarknaderna i Dubai och Abu Dhabi, som under de senaste åren har börjat återhämta sig från de svagare åren efter finanskrisen. I och med den nya lagstiftningen strävar man efter att undvika excesser på fastighetsmarknaden i framtiden. För närvarande betalas fortfarande cirka 80 % av bostadsaffärerna i exempelvis Dubai med kontanter och endast 20 % av affärerna finansieras med lån. En ökning av bolånen är emellertid ett av de centrala framtidsmålen för många banker i Dubai, så den nya lagstiftningen kom i rättan tid. De centrala beståndsdelarna i den nya regleringen är följande:

5 - Låneandelen av bostadens värde får högst uppgå till 80 % för landets medborgare och till 75 % för gästarbetare när värdet på den bostad som köps understiger en miljon euro (5 MAED). För fastigheter som kostar över en miljon euro kan landets medborgare få bolån för upp till 70 % av bostadens värde och gästarbetare upp till 65 %. - Längsta tillåtna löptid på lånet är 25 år. - Amorteringarna på bolånet och övriga lån får högst uppgå till 50 % av månadsinkomsterna. - Det sammanlagda lånebeloppet för bolånet och övriga lån får för landets medborgare högst uppgå till åtta gånger låntagarens årsinkomst och för gästarbetare sju gånger årsinkomsten. Den nya lagstiftningen ter sig på det stora hela som en mycket vettig och välkommen nyhet. Vi tror att antalet bostadsaffärer som åtminstone delvis är finansierade med lån kommer att öka i framtiden. De som kommer att gynnas mest av en sådan utveckling är bankerna och fastighetsföretagen. Förenade Arabemiratens ekonomi håller på att återhämta sig i snabb takt efter recessionen som följde på finanskrisen och centralbankens prognos för BNP-tillväxten för i år är 4,5 %. Resultaten för bankerna och fastighetsbolagen för tredje kvartalet, som redovisades under de senaste två veckorna, har särskilt i Dubai backat upp dessa tillväxtförväntningar och har i huvudsak legat rejält över marknadens förväntningar. Förenade Arabemiraten har en central roll i fonderna FIM Sahara och FIM Frontier. Mika Kannisto, fondförvaltare, FIM Frontier

6 Index för tillväxtmarknader Index för tillväxtmarknader Område IN D EX VA LUT A 1 M ån 3 M ån 6 M ån YT D Tillväxtmarknaderna M SCI EM EUR 4,2 % 5,7 % -4,3 % -4,9 % A sien Indien M SCI INDIA EUR 9,1 % 5,3 % -10,5 % -8,0 % BSE SENSEX 30 INDEX EUR 9,9 % 6,1 % -8,9 % -5,9 % Kina M SCI China Index Daily N EUR 2,1 % 6,7 % 2,6 % -0,7 % HANG SENG COM POSITE INDX EUR 1,9 % 3,8 % -0,6 % 0,4 % Indonesien JAKARTA COM POSITE INDEX EUR 5,1 % -13,5 % -23,7 % -12,0 % Sydkorea KOSPI INDEX EUR 1,4 % 7,8 % 1,9 % -1,7 % Taiwan TAIWAN TAIEX INDEX EUR 2,6 % 2,8 % -0,3 % 4,3 % A frika Sydafrika FTSE/JSE AFRICA TOP40 IX EUR 2,7 % 4,6 % -0,4 % -4,1% Nigeria NIGERIA STCK EXC ALL SHR EUR 4,2 % -3,7 % 2,7 % 27,8 % Kenya Nairobi SE 20 Share EUR 4,7 % 4,5 % -2,0 % 18,2 % Sydamerika Brasilien M SCI Brazil 10/40 Idx Net TR E EUR 5,3 % 12,8 % -8,7 % -7,5 % BRAZIL BOVESPA STOCK IDX EUR 2,3 % 11,7 % -15,2 % -20,7 % Argentina ARGENTINA M ERVAL INDEX EUR 5,2 % 36,1 % 12,6 % 46,0 % Chile CHILE STOCK M KT SELECT EUR 0,1 % -0,2 % -20,5 % -17,7 % M exiko M EXICO BOLSA INDEX EUR 2,7 % -7,4 % -13,9 % -9,6 % Östeuro pa Ryssland M sci Russia Net TR EUR EUR 3,0 % 7,0 % 2,2 % -2,7 % RUSSIAN RTS INDEX $ EUR 3,6 % 8,1 % -0,2 % -5,9 % Ungern BUDAPEST STOCK EXCH INDX EUR 1,5 % 3,1 % 3,0 % 2,2 % Turkiet ISE NATIONAL 100 INDEX EUR 5,1 % -1,2 % -24,5 % -13,9 % Ukraina UKRAINIAN EQUITIES INDEX EUR 1,8 % -5,0 % 0,2 % -12,9 % Tjeckien PRAGUE STOCK EXCH INDEX EUR 5,7 % 7,4 % 4,9 % -4,8 % Polen WSE WIG INDEX EUR 7,6 % 12,3 % 20,7 % 10,2 % M ellanö stern M ellanöstern M SCI GCC COUNTRIES EUR 1,4 % 0,4 % 7,3 % 15,3 % Viktig information Denna rapport är enbart avsedd att användas av mottagaren själv. Den får inte kopieras, citeras eller vidarebefordras utan tillstånd från FIM Fonder. Informationen i rapporten är offentlig och vi anser att källorna är pålitliga, vilket inte garanterar att informationen i sin helhet stämmer. De prognoser och bedömningar som har presenterats i rapporten baserar sig på vår nuvarande syn, men vi kan ändra dem utan separat meddelande. Varken FIM Fonder eller någon av dess anställda ansvarar för eventuell skada som användningen av denna publikation kan förorsaka. Denna rapport eller dess kopior får inte distribueras i USA eller till amerikanska mottagare så att det strider mot de begränsningar som lagen i USA ställer. Distributionen av rapporten i USA kan betraktas som en förbrytelse mot dessa lagar.

Vilka var årets vinnare och förlorare?

Vilka var årets vinnare och förlorare? december 2012 FIM EMERGING MARKETS, AVKASTNINGEN FÖR FIM FONDER (%) F ON D 1mån 12mån YT D * FIM Brazil -3,6-6,2-8,2 FIM BRIC+ -0,1 8,5 8,8 FIM BRIC+ SC 0,0 10,5 11,7 FIM China 1,6 21,1 14,3 FIM Em. Yield

Läs mer

Rea på BRIC-aktier. juni 2012

Rea på BRIC-aktier. juni 2012 juni 2012 FIM EMERGING MARKETS, AVKASTNINGEN FÖR FIM FONDER (%) F ON D 1mån 12mån YT D * FIM Brazil -7,8-19,3-5,3 FIM BRIC+ -7,8-17,8 0,8 FIM BRIC+ SC -7,6-21,0 4,5 FIM China -4,8-17,3 5,7 FIM Em. Yield

Läs mer

FIM Tillväxtmarknadsbrev

FIM Tillväxtmarknadsbrev FIM Tillväxtmarknadsbrev Augusti 2009 FIM EMERGING MARKETS, FONDERNAS AVKASTNING, % FOND AVKASTN-% FOND 1 mån 12 mån YTD* FIM Brazil 11,2-23,0 72,4 FIM BRIC+ 7,7-20,7 45,3 FIM China 10,6 1,3 38,3 FIM Em.

Läs mer

Rivstart på året. februari 2010

Rivstart på året. februari 2010 februari 2010 FIM EMERGING MARKETS, AVKASTNINGEN FÖR FIM FONDER (%) FOND 1mån 12mån YTD* FIM Brazil -12,3 86,3-10,0 FIM BRIC + -8,3 66,1-5,9 FIM China -8,8 31,9-5,9 FIM Em. Yield 1,4 23,6 2,1 FIM Emeur

Läs mer

Storm i den trygga hamnen

Storm i den trygga hamnen oktober 2011 FIM EMERGING MARKETS, AVKASTNINGEN FÖR FIM FONDER (%) FOND 1mån 12mån YTD* FIM Brazil -10,5-23,5-29,5 FIM BRIC+ -7,5-24,0-30,1 FIM BRIC+Small Cap -10,2 FIM China -8,3-31,8-35,4 FIM Em. Yield

Läs mer

BRIC fick en ny bokstav

BRIC fick en ny bokstav maj 2011 FIM EMERGING MARKETS, AVKASTNINGEN FÖR FIM FONDER (%) FOND 1mån 12mån YTD* FIM Brazil 2,2 7,8-8,0 FIM BRIC+ 0,0 0,4-7,7 FIM BRIC+ Small Cap -1,9 FIM China 0,3-1,0-10,7 FIM Em. Yield -0,2 4,6-2,4

Läs mer

Kurskorrigering nu sannolikare

Kurskorrigering nu sannolikare Februari 2007 Kurskorrigering nu sannolikare I februari fortsatte kurserna överlag att stiga på tillväxtmarknaderna. Särskilt på mindre, perifera områden som t.ex. Ukraina och Vietnam var kursuppgången

Läs mer

Tillväxtmarknaderna investerarnas gunstling

Tillväxtmarknaderna investerarnas gunstling oktober 2010 FIM EMERGING MARKETS, AVKASTNINGEN FÖR FIM FONDER (%) FOND 1mån 12mån YTD* FIM Brazil 5,0 32,9 14,9 FIM BRIC+ 3,0 26,1 10,7 FIM China 2,3 22,9 10,6 FIM Em. Yield -1,2 19,0 15,6 FIM Emeur 6,9

Läs mer

FIM BRIC+ marknadsbrev 29 november 2007

FIM BRIC+ marknadsbrev 29 november 2007 PORTFÖLJ FÖRVALTARE RAOUL KONNOS Raoul Konnos@glitnir.fi Tel. +358 9 6134 64 14 FIM EMERGING MARKETS FONDERNAS AVKASTNING (%) FOND 1mån 12mån YTD* FIM Brazil -14 44,44 29 FIM Russia -2,9 10,16 1,8 FIM

Läs mer

FIM Tillväxtmarknadsbrev

FIM Tillväxtmarknadsbrev FIM Tillväxtmarknadsbrev Juli 2007 AVKASTNINGEN FÖR FIMS FONDER SOM PLACERAR PÅ TILLVÄXTMARKNADER FOND AVKASTN-% 1 mån 12 mån YTD* FIM Brazil 7,5 79,2 35,9 FIM Russia 0,6 28,1 1,3 FIM China 7,8 52,7 14,5

Läs mer

Orolig start på året med uppror i Tunisien och Egypten

Orolig start på året med uppror i Tunisien och Egypten februari 2011 FIM EMERGING MARKETS, AVKASTNINGEN FÖR FIM FONDER (%) FOND 1mån 12mån YTD* FIM Brazil -8,0 20,8-8,0 FIM BRIC+ -6,5 14,6-6,5 FIM China -4,0 19,0-4,0 FIM Em. Yield -2,3 12,3-2,3 FIM Emeur 0,9

Läs mer

Månadsbrev PROGNOSIA SUPERNOVA Oktober 2014

Månadsbrev PROGNOSIA SUPERNOVA Oktober 2014 Månadsbrev PROGNOSIA SUPERNOVA Oktober 2014 Förvaltaren har ordet Efter en turbulent inledning på oktober månad återhämtade sig tillväxtmarknaderna snabbt i slutet. Prognosia Supernova steg med hjälp av

Läs mer

Höjdpunkter. Agasti Marknadssyn

Höjdpunkter. Agasti Marknadssyn Höjdpunkter Agasti Marknadssyn Sammanställt av Obligo Investment Management September 2015 Höjdpunkter Marknadsoro... Osäkerhet knuten till den ekonomiska utvecklingen i Kina har präglat de globala aktiemarknaderna

Läs mer

Valutabevis. Låt dina pengar upptäcka världen!

Valutabevis. Låt dina pengar upptäcka världen! Valutabevis Låt dina pengar upptäcka världen! Valutabevis Låt dina pengar upptäcka världen! Reporäntan i dag: 0 % Så här fungerar valutabevis Löptid på cirka två år Nominellt belopp 10 000 kr/post Fyra

Läs mer

13 JULI, 2 0 1 5: MAKRO & MARKNAD FRÅN GREKLAND TILL ÅTERHÄMTNING

13 JULI, 2 0 1 5: MAKRO & MARKNAD FRÅN GREKLAND TILL ÅTERHÄMTNING 13 JULI, 2 0 1 5: MAKRO & MARKNAD FRÅN GREKLAND TILL ÅTERHÄMTNING Starten på sommaren blev inte så behaglig. Greklandsoron intensifierades då landet i början av juni fick anstånd med en återbetalning till

Läs mer

Globala placeringsmöjligheter Nordnet, Göteborg Tommy Taponen. 3 december 2013

Globala placeringsmöjligheter Nordnet, Göteborg Tommy Taponen. 3 december 2013 Globala placeringsmöjligheter Nordnet, Göteborg Tommy Taponen 3 december 2013 Våra förhållningsregler sedan start se kunden i ögonen! Fokusering - enbart fondförvaltning och fokus på rätt aktieinnehav.

Läs mer

Maj 2009 TJO VAD DET VAR LIVAT!

Maj 2009 TJO VAD DET VAR LIVAT! Maj 2009 PORTFÖLJFÖRVALTARE TJO VAD DET VAR LIVAT! VESA ENGDAHL vesa.engdahl@fim.com Tel. +358 9 6134 6356 VÄSTMARKNADER FIM FONDERNAS AVKASTNING, % FOND 1mån 12mån YTD* FIM Fenno 28,4-39,6 21,6 FIM Forte

Läs mer

Fondguide Premiepension. Avkastningstal, allokering och portföljinnehav 2013 09 30

Fondguide Premiepension. Avkastningstal, allokering och portföljinnehav 2013 09 30 Fondguide Premiepension Avkastningstal, allokering och portföljinnehav 2013 09 30 Premiepension Fondguide Offensiv 150 140 130 120 90 80 70 60 Premiepension Offensiv Index Offensiv Avkastning från starten

Läs mer

Makrokommentar. November 2013

Makrokommentar. November 2013 Makrokommentar November 2013 Fortsatt positivt på marknaderna Aktiemarknaderna fortsatte uppåt i november. 2013 ser därmed ut att kunna bli ett riktigt bra år för aktieinvesterare världen över. De nordiska

Läs mer

ODINs veckokommentar 21-2014

ODINs veckokommentar 21-2014 ODINs veckokommentar 21-2014 Veckan som gick Aktiemarknadsutvecklingen senaste veckan* Aktiemarknaderna reagerade positivt i slutet av veckan tack vare bra produktionssiffror i Kina och tro på en fortsatt

Läs mer

Hugin & Munin - Weekly Market Briefing 5-2013

Hugin & Munin - Weekly Market Briefing 5-2013 Hugin & Munin - Weekly Market Briefing 5-2013 En god start på året för aktiemarknaderna Januari månad har varit en period med stark kursutveckling på aktiemarknaderna och flera andra tecken visar på att

Läs mer

MÅNADSBREV JUNI, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING

MÅNADSBREV JUNI, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING MÅNADSBREV JUNI, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING Juni blev ingen behaglig start på sommaren. Greklandsoron intensifierades då landet i början av månaden fick anstånd med en återbetalning till IMF. Under

Läs mer

Carnegie Investment Bank AB MAKRO SOMMAREN & TURBULENSEN

Carnegie Investment Bank AB MAKRO SOMMAREN & TURBULENSEN Carnegie Investment Bank AB MAKRO SOMMAREN & TURBULENSEN BÖRSERNA SKAKAR Allmänt: Sensommarens börsturbulens har medfört att riskläget på marknaderna ökat och investerarsentimentet försämrats. Flera stora

Läs mer

ETT ÅR EFTER KRIMKRISEN Telefonkonferens 5 mars 2015 med Jan-Olov Olsson

ETT ÅR EFTER KRIMKRISEN Telefonkonferens 5 mars 2015 med Jan-Olov Olsson ETT ÅR EFTER KRIMKRISEN Telefonkonferens 5 mars 2015 med Jan-Olov Olsson TRE FRÅGOR I FOKUS Konflikten i Ukraina Oljepriset Sanktioner 2 RYSSLAND - UKRAINA Krims anslutning till Ryssland - Stöds helhjärtat

Läs mer

Fondbarometern. Om svenska folkets syn på börsen och fondsparande SBAB Fondbarometern nr 3 2013

Fondbarometern. Om svenska folkets syn på börsen och fondsparande SBAB Fondbarometern nr 3 2013 Fondbarometern Om svenska folkets syn på börsen och fondsparande SBAB Fondbarometern nr 3 2013 Risken på börsen har ökat, och Asien har minskat kraftigt i popularitet sedan årsskiftet. SBAB 10 JULI 2013

Läs mer

MÅNADSBREV MARS, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING

MÅNADSBREV MARS, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING MÅNADSBREV MARS, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING Det sammanslagna globala inköpschefsindexet, som presenterades i början av mars, steg till 52.0 i från 51.7 i månaden innan. I USA föll siffran tillbaka

Läs mer

Månadsöversikt Produkter till försäljning Juni 2011

Månadsöversikt Produkter till försäljning Juni 2011 Front Capitals nya placeringsalternativ Front Capital övergick i maj till elektronisk kommunikation och elektroniskt marknadsföringsmaterial. I denna månadsöversikt presenterar vi våra nya placeringsalternativ.

Läs mer

TILLVÄXTFOKUS Q2 2015

TILLVÄXTFOKUS Q2 2015 Fed höjer räntan Fed höjer räntan Fed höjer räntan Fed höjer räntan TILLVÄXTFOKUS Q2 2015 analyser och kommentarer från carnegie fonders förvaltare makro Vad händer när Fed höjer räntan? Senast USA stramade

Läs mer

Stockholms besöksnäring. September 2014

Stockholms besöksnäring. September 2014 Stockholms besöksnäring. September 214 Under september noterades 1,68 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var 95, eller 1 %, fler än under september 213, vilket i sin tur innebär

Läs mer

Månadskommentar, makro. Oktober 2013

Månadskommentar, makro. Oktober 2013 Månadskommentar, makro Oktober 2013 Uppgången fortsatte i oktober Oktober var en positiv månad för aktiemarknader världen över. Månaden började lite svagt i samband med den politiska låsningen i USA och

Läs mer

10 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD FED VÄNTAR RUNT HÖRNET

10 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD FED VÄNTAR RUNT HÖRNET 10 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD FED VÄNTAR RUNT HÖRNET Efter att man röstade ner långivarnas förslag för sparpaket samt att man missade sin betalning till IMF så godkänndes till slut ett sparpaket från

Läs mer

SKAGEN Fonder Konsten att investera med sunt förnuft!

SKAGEN Fonder Konsten att investera med sunt förnuft! SKAGEN Fonder Konsten att investera med sunt förnuft! Hur kan Du som entreprenör och företagare investera med sunt förnuft? Halmstad 15 september, 2010 David Persson Göteborg 1 september 2010 David Persson

Läs mer

Stockholms besöksnäring. December 2014

Stockholms besöksnäring. December 2014 Stockholms besöksnäring. December 214 När 214 summeras överträffas års rekordsiffor för övernattningar på länets kommersiella boendeanläggningar varje månad. Drygt 11,8 miljoner övernattningar under 214

Läs mer

MÅNADSBREV APRIL, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING

MÅNADSBREV APRIL, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING MÅNADSBREV APRIL, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING Likt 2014 föll den globala tillväxten kraftigt under första kvartalet. Den huvudsakliga förklaringen till detta är lägre tillväxt i USA och Kina. Tittar

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Oktober 2014

Stockholms besöksnäring. Oktober 2014 Stockholms besöksnäring. Oktober 214 För första gången nådde antalet gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i över en miljon under oktober månad och redan under oktober har över 1 miljoner övernattningar

Läs mer

Månadsbrev PROGNOSIA GALAXY Oktober 2014

Månadsbrev PROGNOSIA GALAXY Oktober 2014 Månadsbrev PROGNOSIA GALAXY Oktober 2014 Förvaltaren har ordet De globala börserna steg återigen och oktober blev den nionde positiva månaden i rad. Prognosia Galaxy steg med 2,55 % i oktober (inklusive

Läs mer

Förvaltningskommentar BLOX November 2014

Förvaltningskommentar BLOX November 2014 Marknadsutvecklingen under november månad* Förvaltningskommentar BLOX OMX Stockholm Världsindex Tillväxtmarknader High Yield Råvaror EUR/SEK USD/SEK (MSCI World) (MSCI Emerging market) (Credit Suisse High

Läs mer

MÅNADSBREV AUGUSTI, 2015: BLOX SAMMANFATTNING

MÅNADSBREV AUGUSTI, 2015: BLOX SAMMANFATTNING MÅNADSBREV AUGUSTI, 2015: BLOX SAMMANFATTNING Det blev endast en ytterst kort period av optimism efter att oron för Grekland lagt sig. Finansmarknadernas rörelser har de senaste veckorna präglats av rädsla

Läs mer

Nästa steg mot ett ännu starkare fondutbud!

Nästa steg mot ett ännu starkare fondutbud! Nästa steg mot ett ännu starkare fondutbud! I våras gjorde vi stora förändringarna i utbudet i syfte att erbjuda ett så bra fonderbjudande som möjligt. Nu tar vi nästa steg. I denna höstlansering ger vi

Läs mer

Finländska dotterbolag utomlands 2011

Finländska dotterbolag utomlands 2011 Företag 2013 Finländska dotterbolag utomlands 2011 Finländska företag utomlands: drygt 4 600 dotterbolag i 119 länder år 2011 Enligt Statistikcentralens uppgifter bedrev finländska företag affärsverksamhet

Läs mer

JOM Silkkitie & Komodo Fonder

JOM Silkkitie & Komodo Fonder FOND MANAGEMENT JOM Silkkitie & Komodo Fonder Fondbolaget JOM Rahastoyhtiö Oy är ett boutique fondbolag, med fokus på aktieplaceringar på marknaderna i Sydost-Asien. Fondbolaget förvaltar två aktiva aktiefonder

Läs mer

RÄNTEFOKUS JUNI 2014 RIKSBANKS- SÄNKNING GYNNAR KORT BORÄNTA

RÄNTEFOKUS JUNI 2014 RIKSBANKS- SÄNKNING GYNNAR KORT BORÄNTA RÄNTEFOKUS JUNI 2014 RIKSBANKS- SÄNKNING GYNNAR KORT BORÄNTA SAMMANFATTNING Återhämtningen i vår omvärld går trögt, i synnerhet i eurozonen där centralbanken förväntas fortsätta att lätta på penningpolitiken.

Läs mer

Finländska dotterbolag utomlands 2013

Finländska dotterbolag utomlands 2013 Företag 2015 Finländska dotterbolag utomlands 2013 Finländska företag utomlands: nästan 4800 dotterbolag i 125 länder år 2013 Enligt Statistikcentralens uppgifter bedrev finländska företag affärsverksamhet

Läs mer

Global Fastighet Utbetalning 2008 AB. Kvartalsrapport september 2013

Global Fastighet Utbetalning 2008 AB. Kvartalsrapport september 2013 Global Fastighet Utbetalning 2008 AB Kvartalsrapport september 2013 innehåll Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Drift, förvaltning och finansiering 5 Allmänt om bolaget 6 Marknadskommentar

Läs mer

Sri Lanka: Fem år efter kriget blomstrar byggandet och turismen ökar

Sri Lanka: Fem år efter kriget blomstrar byggandet och turismen ökar Fe Juni 2014 Sri Lanka: Fem år efter kriget blomstrar byggandet och turismen ökar I slutet av maj träffade jag bolag i Sri Lanka och Vietnam. Länderna hör till de gränsmarknader i Asien som fonden FIM

Läs mer

Fonden regleras i enlighet med den norska lagen om värdepappersfonder av den 25 november 2011 (lov om verdipapirfond, vpfl ).

Fonden regleras i enlighet med den norska lagen om värdepappersfonder av den 25 november 2011 (lov om verdipapirfond, vpfl ). Fondbestämmelser för värdepappersfonden SKAGEN Global 1 Värdepappersfondens och förvaltningsbolagets namn Värdepappersfonden SKAGEN Global förvaltas av förvaltningsbolaget SKAGEN AS (SKAGEN). Fonden är

Läs mer

SKAGEN m 2. En andel i den globala fastighetsmarknaden

SKAGEN m 2. En andel i den globala fastighetsmarknaden SKAGEN m 2 En andel i den globala fastighetsmarknaden Förvaltarna av SKAGEN m 2 Peter Almström Michael Gobitschek Harald Haukås Vad är SKAGEN m 2? En global aktiefond med syfte att skapa god långsiktig

Läs mer

Månadsbrev maj 2015. Anders Nilsson, VD Granit Fonder

Månadsbrev maj 2015. Anders Nilsson, VD Granit Fonder Månadsbrev maj 2015 Maj gav oss hopp om en fortsatt positiv börs, även om månaden började negativt med efterskalv från ett turbulent april. Greklandskrisen fortsätter att skapa en viss oro på Europabörserna.

Läs mer

Månadsbrev juni 2015. Anders Nilsson, VD Granit Fonder

Månadsbrev juni 2015. Anders Nilsson, VD Granit Fonder Månadsbrev juni 2015 Långräntor upp- börsen ned. Fiasko i Grekland börsen ned. Spekulations bubbla i Shanghai börsen ned. Rekylen i juni sätter ljuset på några viktiga saker. Den första är hur det snabba,

Läs mer

Konjunkturutsikterna 2011

Konjunkturutsikterna 2011 1 Konjunkturutsikterna 2011 Det går bra i vår omgivning. Hänger Åland med? Richard Palmer, ÅSUB Fortsatt återhämtning i världsekonomin men med inslag av starka orosmoment Världsekonomin växer men lider

Läs mer

Stämpelskatten - en skuldsättningsmaskin

Stämpelskatten - en skuldsättningsmaskin Stämpelskatten - en skuldsättningsmaskin Så mycket lånade svenska hushåll för att betala stämpelskatt 2012 Postadress Besöksdress Telefon Fax E-post Hemsida Box 7118, 192 07 Sollentuna Johan Berndes väg

Läs mer

Delårsrapport. januari mars 2014 REKORDSTOR GARANTIGIVNING TILL SMÅ- OCH MEDELSTORA FÖRETAG

Delårsrapport. januari mars 2014 REKORDSTOR GARANTIGIVNING TILL SMÅ- OCH MEDELSTORA FÖRETAG Delårsrapport januari mars 2014 REKORDSTOR GARANTIGIVNING TILL SMÅ- OCH MEDELSTORA FÖRETAG Perioden i korthet Under kvartalet garanterade EKN 411 exportaffärer till ett värde av 7,4 (10,6) miljarder kronor.

Läs mer

OMVÄRLDEN HAR FÖRÄNDRATS

OMVÄRLDEN HAR FÖRÄNDRATS OMVÄRLDEN HAR FÖRÄNDRATS Ekonomi känns ofta obegripligt och skrämmande, men med små åtgärder kan du få koll på din ekonomi och ta makten över dina pengar. Genom årens gång har det blivit allt viktigare

Läs mer

FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER APRIL 2014 FORTSATT KÖPLÄGE

FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER APRIL 2014 FORTSATT KÖPLÄGE FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER APRIL 2014 FORTSATT KÖPLÄGE Sammanfattning Landets fastighetsägare delar ekonomkårens förväntan om att den svenska ekonomin är inne i en återhämtningsfas. Förutsättningarna

Läs mer

FASTIGHETSÄGARNA SVERIGE RÄNTEFOKUS APRIL 2015 LÅNG VÄNTAN PÅ PLUS- RÄNTOR

FASTIGHETSÄGARNA SVERIGE RÄNTEFOKUS APRIL 2015 LÅNG VÄNTAN PÅ PLUS- RÄNTOR FASTIGHETSÄGARNA SVERIGE RÄNTEFOKUS APRIL 2015 LÅNG VÄNTAN PÅ PLUS- RÄNTOR Sammanfattning Eurozonen växte med drygt 1 procent i årstakt under förra årets sista kvartal. Trots att många såg det som positivt,

Läs mer

755686001 Svenska aktier:

755686001 Svenska aktier: 755686001 Svenska aktier: +9,53 % (SIXPRX: +10,05 %) Carnegie är värdeförvaltare och investerar främst i större stabila bolag på Stockholmsbörsen. Småbolagen har gått betydligt bättre än de större bolagen

Läs mer

FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER MARS 2015 SVERIGE- BAROMETERN

FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER MARS 2015 SVERIGE- BAROMETERN FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER MARS 15 SVERIGE- BAROMETERN Fastighetsägarnas Sverigebarometer tas fram i samarbete mellan Fastighetsägarnas regionföreningar. Sverigebarometern tar temperaturen på den

Läs mer

Risk och Framtidstro

Risk och Framtidstro Risk och Framtidstro en rapport om 70 och 80 talisters agerande på bolåne aktie och fondmarknaden under finanskrisen Mika Burman Götz Privatekonom Nordnet Telefon: 08 506 332 18 Mobil: 076 765 44 88 E

Läs mer

Förvaltningskommentar BLOX December 2014

Förvaltningskommentar BLOX December 2014 Marknadsutvecklingen under december månad* Förvaltningskommentar BLOX OMX Stockholm Världsindex Tillväxtmarknader High Yield Råvaror EUR/SEK USD/SEK (MSCI World) (MSCI Emerging (Credit Suisse (CoreCommodity

Läs mer

Q2 2012. Manpower Arbetsmarknadsbarometer. Sverige

Q2 2012. Manpower Arbetsmarknadsbarometer. Sverige Q2 212 Manpower Arbetsmarknadsbarometer Sverige Manpower Arbetsmarknadsbarometer Sverige Innehåll Q2/12 Sverige 4 Regionala jämförelser Branschjämförelser Globalt 12 Internationella jämförelser Nord-

Läs mer

Tundra Frontier Opportunities Fund Introduktion

Tundra Frontier Opportunities Fund Introduktion Tundra Frontier Opportunities Fund Introduktion Andelar i värdepappersfonder kan både öka och minska i värde, det är därför inte säkert att man vid försäljning alltid får tillbaka investerade pengar. Historisk

Läs mer

Innehåll. Agasti Marknadssyn. Sammanställt av Obligo Investment Management Maj 2015 A G A S T I M A R K N A D S S Y N M A J 2 0 1 5 S I D A N 1

Innehåll. Agasti Marknadssyn. Sammanställt av Obligo Investment Management Maj 2015 A G A S T I M A R K N A D S S Y N M A J 2 0 1 5 S I D A N 1 Innehåll Agasti Marknadssyn Sammanställt av Obligo Investment Management Maj 2015 A G A S T I M A R K N A D S S Y N M A J 2 0 1 5 S I D A N 1 Innehåll Marknadssyn maj...3 Fondfokuslistan... 4 Internationella

Läs mer

Välkommen till Aktiespararna och Aktiekunskap ABC

Välkommen till Aktiespararna och Aktiekunskap ABC Välkommen till Aktiespararna och Aktiekunskap ABC 1 Övergripande mål Det övergripande målet med Aktiekunskap ABC är att du, med Aktiespararnas Gyllene regler som grund, ska kunna praktiskt tillämpa ett

Läs mer

Bra avkastningar överlag i maj

Bra avkastningar överlag i maj Månadsöversikt juni 2014 6.6.2014 Bra avkastningar överlag i maj Bra statistik från USA, delvis även från Europa Goda nyheter från Kina, ekonomin ser ut att ha stabiliserats, stigande aktivitet På tillväxtmarknaderna

Läs mer

Ett tryggare sparande med möjlighet till 30 procent årlig ränta.

Ett tryggare sparande med möjlighet till 30 procent årlig ränta. 30 procent Kupongränta DELTA GENOM INBETALNING SENAST 15 mars 2010 Ancoria AUTOCALL Svenska Favoriter Ett tryggare sparande med möjlighet till 30 procent årlig ränta. Fondens placering utgörs av en aktieobligation

Läs mer

+ 3 150 % 2002 2012. Ett resultat av genuint hantverk

+ 3 150 % 2002 2012. Ett resultat av genuint hantverk +3 150% + 3 150 % 2002 2012 Ett resultat av genuint hantverk Diskretionär aktieförvaltning av småbolag Consensus aktieförvaltning inriktar sig på att placera i oupptäckta ValueGrowthbolag på de mindre

Läs mer

Global Fastighet Tillväxt 2007 AB. Kvartalsrapport september 2013

Global Fastighet Tillväxt 2007 AB. Kvartalsrapport september 2013 Global Fastighet Tillväxt 2007 AB Kvartalsrapport september 2013 innehåll Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Drift, förvaltning och finansiering 5 Allmänt om bolaget 6 Marknadskommentar

Läs mer

Plain Capital StyX 515602-5396

Plain Capital StyX 515602-5396 Halvårsredogörelse för Plain Capital StyX Perioden 2015-01-01-2015-06-30 Plain Capital StyX 1 Bäste andelsägare, Halva året har nu passerat och det är dags att summera tiden som gått. Året inleddes med

Läs mer

CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING

CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING Portföljserie LÅNGSIKTIGT CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING - Månadsbrev februari 2012 - VÄRLDEN Det nya börsåret inleddes med en rivstart då världsindex steg med nästan 5% under januari månad. Stockholmsbörsen

Läs mer

Fonden kännetecknas normalt av en förhållandevis hög volatilitet. Riskprofilen beskrivs utförligare i fondens faktablad.

Fonden kännetecknas normalt av en förhållandevis hög volatilitet. Riskprofilen beskrivs utförligare i fondens faktablad. Fondbestämmelser för värdepappersfonden SKAGEN m 2 1 Värdepappersfondens och förvaltningsbolagets namn Värdepappersfonden SKAGEN m 2 förvaltas av förvaltningsbolaget SKAGEN AS. Fonden är godkänd i Norge

Läs mer

Fakta och myter om Peak Car

Fakta och myter om Peak Car Fakta och myter om Peak Car Text och produktion: Scantech Strategy Advisors 2014. Finns Peak Car? I samhällsdebatten förekommer ibland uttrycket Peak Car. Betydelsen av Peak Car varierar, men syftet är

Läs mer

EKN:s Småföretagsrapport 2014

EKN:s Småföretagsrapport 2014 EKN:s Småföretagsrapport 2014 Rekordmånga exporterar till tillväxtmarknader Fyra av tio små och medelstora företag tror att försäljningen till tillväxtmarknader ökar det kommande året. Rekordmånga exporterar

Läs mer

Välkommen till. Aktiespararna och Aktiekunskap ABC

Välkommen till. Aktiespararna och Aktiekunskap ABC Välkommen till Aktiespararna och Aktiekunskap ABC 1 Övergripande mål Det övergripande målet med Aktiekunskap ABC är att du, med Aktiespararnas Gyllene regler som grund, ska kunna praktiskt tillämpa ett

Läs mer

räntor och hårt pressade obligationsräntor gör att kapitalet söker SSVX90 0,29% sig längre ut på riskskalan.

räntor och hårt pressade obligationsräntor gör att kapitalet söker SSVX90 0,29% sig längre ut på riskskalan. Tellus Midas Strategi under mars Marknadsbrev Mars 2015 I korthet: Avkastning I korthet: november: MIDASAvkastning mars 0,71% STOXX600 MIDAS -3,41% 1,71% Styrkan i aktiemarknaden höll i sig och Midas noterade

Läs mer

Collectums avgiftsrapport 2013

Collectums avgiftsrapport 2013 s avgiftsrapport 2013 s avgiftsrapport visar hur avgifterna skiljer sig mellan de upphandlade fonderna inom ITP och samma fonder på den öppna marknaden. De upphandlade förvaltarna som ingår i jämförelsen

Läs mer

Några lärdomar av tidigare finansiella kriser

Några lärdomar av tidigare finansiella kriser Några lärdomar av tidigare finansiella kriser KAPITEL 1 FÖRDJUPNING Hittills har den finansiella orons effekter på börskurser och r äntor på företagsobligationer varit mindre än vid tidigare liknande p

Läs mer

Hugin & Munin. ODINs marknadskommentarer. Vi på ODIN tror inte på frihet i en liten indexnära bur. Vi tror på friheten utanför buren.

Hugin & Munin. ODINs marknadskommentarer. Vi på ODIN tror inte på frihet i en liten indexnära bur. Vi tror på friheten utanför buren. Februari 2011 Hugin & Munin ODINs marknadskommentarer Frihet utanför buren Vi på ODIN tror inte på frihet i en liten indexnära bur. Vi tror på friheten utanför buren. Först och främst handlar det om att

Läs mer

Försäkringsbolagens placeringsverksamhet 2009

Försäkringsbolagens placeringsverksamhet 2009 placeringsverksamhet 29 FK Finanssialan Keskusliitto FC Finansbranschens Centralförbund placeringsverksamhet 29 placeringsverksamhet 29 Kimmo Koivisto INNEHÅLL Allmänt... 3 placeringar 31.12.29... 4 nya

Läs mer

Strategi under maj. Månadsbrev Maj 2012. I korthet: Avkastning maj: MIDAS -3,45% STOXX600-7,21% SSVX90 0,12%

Strategi under maj. Månadsbrev Maj 2012. I korthet: Avkastning maj: MIDAS -3,45% STOXX600-7,21% SSVX90 0,12% Månadsbrev Maj 2012 Strategi under maj Politisk och finansiell instabilitet Rekylen som startade i april på aktiemarknaderna tilltog i omfattning under maj. Politisk oro inför nyvalet i Grekland med dess

Läs mer

Quesada Globalfond Halvårsredogörelse 2015

Quesada Globalfond Halvårsredogörelse 2015 Quesada Globalfond Halvårsredogörelse 2015 Quesada Global Placeringsinriktning Quesada Global är en aktiefond som huvudsakligen placerar i börshandlade indexfonder i olika branscher och regioner över hela

Läs mer

Volvos A- respektive B-aktie handlas idag på Nasdaq OMX Stockholms Large Cap-lista.

Volvos A- respektive B-aktie handlas idag på Nasdaq OMX Stockholms Large Cap-lista. Historiskt dåliga marginaler och en sviktande konjunktur; Volvo har inte övertygat den senaste tiden. Är Volvo-aktien efter den senaste tidens nedgång ett fynd eller speglar kursen bolagets sanna värde

Läs mer

Månadskommentar juli 2015

Månadskommentar juli 2015 Månadskommentar juli 2015 Månadskommentar juli 2015 Ekonomiska läget En förnyad konjunkturoro fick fäste under månaden drivet av utvecklingen i Kina. Det preliminära inköpschefsindexet i Kina för juli

Läs mer

Aktieindexobligationer hög avkastning till låg risk

Aktieindexobligationer hög avkastning till låg risk Aktieindexobligationer hög avkastning till låg risk Utvärdering av Handelsbankens aktieindexobligationer 1994-2007 Sammanfattning Avkastning jämförbar med aktier Handelsbankens aktieindexobligationer har

Läs mer

Sveriges utrikeshandel med varor och tjänster samt direktinvesteringar 2013

Sveriges utrikeshandel med varor och tjänster samt direktinvesteringar 2013 Sveriges utrikeshandel med varor och tjänster samt direktinvesteringar 2013 10,0 Sveriges bytesbalans 1998-2013 9,0 8,0 Andel av BNP (%) 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Läs mer

Carnegie Fonder var, i och med

Carnegie Fonder var, i och med CARNEGIE EMERGING MARKETS CORPORATE BOND En räntefond med extra spets Lite högre risk, men också goda möjligheter till avkastning: Nya Carnegie Emerging Markets Corporate Bond är här. Carnegie Fonder var,

Läs mer

Konjunkturen och de finansiella marknaderna

Konjunkturen och de finansiella marknaderna Konjunkturen och de finansiella marknaderna Länsförsäkringar Kapitalförvaltning 1 Agenda Kapitalförvaltningens huvudscenario* Global tillväxt, Kapacitetsutnyttjande Inflation Arbetsmarknad Centralbankspolitik

Läs mer

Avkastning (SEK) 1 månad Sedan årsskiftet 12 månader 2 år Sedan start US Trend -1,5% 2,5% -2,5% 3,3% 15,3%

Avkastning (SEK) 1 månad Sedan årsskiftet 12 månader 2 år Sedan start US Trend -1,5% 2,5% -2,5% 3,3% 15,3% US Trend 125 115 110 105 95 90 apr-09 sep-09 feb-10 jul-10 dec-10 maj-11 okt-11 mar-12 US Trend 2,5% -2,5% 3, 15, Aktier 46% - - 10 varav svenska aktier 9% - - 10 varav utländska aktier 37% - - 10 Räntebärande

Läs mer

Makrofokus. Makroanalys. Veckan som gick

Makrofokus. Makroanalys. Veckan som gick Makroanalys Sverige 6 augusti 212 Makrofokus Patrik Foberg +46 8 463 84 24 Patrik.foberg@penser.se Sven-arne Svensson +46 8 463 84 32 Sven-arne.svensson@penser.se Veckan som gick - Sysselsättningen i USA

Läs mer

FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER JULI 2013 REGIONALA SKILLNADER FÖRSTÄRKS

FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER JULI 2013 REGIONALA SKILLNADER FÖRSTÄRKS FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER JULI 213 REGIONALA SKILLNADER FÖRSTÄRKS Sammanfattning Sveriges fastighetsföretag fortsätter att uppvisa god lönsamhet. Nio av tio fastighetsägare räknar med att den

Läs mer

Faktablad Simplicity Norden

Faktablad Simplicity Norden Faktablad Simplicity Norden Basfakta för investerare Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna fond. Faktabladet är inte reklammaterial. Det är information som krävs

Läs mer

Andrahandsuthyrning underlättar en trög bostadsmarknad

Andrahandsuthyrning underlättar en trög bostadsmarknad 2011 : 1 ISSN 1654-1758 Stockholms Handelskammares analys Andrahandsuthyrning underlättar en trög bostadsmarknad Sammanfattning Det saknas 85 000 bostäder i Stockholms län, enligt preliminära siffror.

Läs mer

Portföljförvaltning Försäkring

Portföljförvaltning Försäkring Portföljförvaltning Försäkring Förvaltarkommentar november 2012 Innehåll: Trender och Makroekonomi Analys ränteutveckling Portföljutveckling november Portföljutveckling i år Konkurrentjämförelse Portföljförvaltare

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 26 februari 2015 KLAGANDE AA Ombud: Advokat Jan-Mikael Bexhed SALC Advokatbyrå KB Biblioteksgatan 3 111 46 Stockholm MOTPART Skatteverket

Läs mer

US Opportunities AB. Kvartalsrapport december 2013

US Opportunities AB. Kvartalsrapport december 2013 US Opportunities AB Kvartalsrapport december 2013 innehåll Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Drift och förvaltning 5 Allmänt om bolaget 6 Marknadskommentar 7 2 Kvartalsrapport december

Läs mer

Försäkringsbolagens placeringsverksamhet 2006

Försäkringsbolagens placeringsverksamhet 2006 FK Finanssialan Keskusliitto FC Finansbranschens Centralförbund Kimmo Koivisto INNEHÅLL Allmänt...2 placeringar 31.12.2006...3 nya placeringar 2006...5 Placeringsintäkternas utveckling 2006...7 Bilaga

Läs mer

stängdes med ett positivt resultat och en kort position i det portugisiska detaljhandelsbolaget Sonae,

stängdes med ett positivt resultat och en kort position i det portugisiska detaljhandelsbolaget Sonae, Strategi under september månad Överraskande stark börsmånad September har en historia om sig att vara en av de svagare börsmånaderna och vi minns med både förskräckelse och sorg händelser som den svarta

Läs mer

Månadsbrev december 2014

Månadsbrev december 2014 Månadsbrev december 2014 GOTT NYTT ÅR! Summerar vi 2014 kan vi konstatera att flera av våra fonder levererade fina avkastningar trots att det var oroligt runt om i världen. Rysslandskris, Ukraina, fallande

Läs mer

Topp fonder inom resp kategori (rating senaste året) per 2011-04-05

Topp fonder inom resp kategori (rating senaste året) per 2011-04-05 Sverigefonder Cliens Absolut Aktier Sverige Carlson Sweden Micro Cap Didner & Gerge Aktiefond Sverige +4,2 +28,8 +48,3 21,19 1,40% + -1,4 +19,6 +52,9 25,85 1,50% -1,4 +19,1 +48,6 29,22 1,22% Strand Småbolagsfond

Läs mer