Temporär inbromsning i tillväxten

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Temporär inbromsning i tillväxten"

Transkript

1 november 2013 FIM EMERGING MARKETS, AVKASTNINGEN FÖR FIM FONDER (%) F ON D 1mån 12mån YT D * FIM Brazil 4,5-11,7-14,5 FIM BRIC+ 3,6 0,4-2,8 FIM BRIC+ SC 2,2-6,5-11,2 FIM China 2,8 0,4-6,3 FIM Em. Yield 1,9-6,1-7,2 FIM Emeur 5,4 6,2-3,4 FIM India 9,4-8,0-9,7 FIM Russia 3,1-11,2-11,3 FIM Russia SC 2,3-13,6-9,7 FIM Sahara 0,6 25,1 25,1 * = Avkastning från årets början * YTD = värdeutveckling under innevarande år till Avkastningarna redovisas i euro. KONTAKTINFORMATION FIM Kapitalförvaltning Ab, Finland filial Birger Jarlsgatan 32A SE Stockholm, Sverige Tel Beställ aktuell marknadsinformation på vår hemsida eller genom att skicka e-post till Temporär inbromsning i tillväxten Den ekonomiska tillväxten är inte lika snabb på tillväxtmarknaderna som tidigare och det har blivit ett nytt mantra som basuneras ut överallt. Ytterligare vatten på kvarnen fick man av Internationella valutafonden IMF:s färska rapport, i vilken prognosen för BNP-tillväxten för tillväxtmarknaderna i år sänktes med en halv procentenhet till 4,5 %. Det är den svagaste tillväxtsiffran sedan år 2001 om man bortser från undantagsåret Mest sänktes prognoserna för Indien, Ryssland och Mexiko. Det här är inget nytt i sig. Börserna i tillväxtländerna har haft en lam utveckling under de senaste två åren och en inbromsning i tillväxtutsikterna har redan prisats in i aktierna. Viktigare är det att fundera över hur stor del av tillväxtminskningen som är cyklisk och hur stor del som är strukturell. IMF förutspår att tillväxten tar fart under de närmaste åren. Enligt IMF:s prognos kommer den genomsnittliga BNP-tillväxten under de kommande fem åren att uppgå till 3,5 % i Brasilien, Ryssland och Sydafrika, i Indien till 6,7 % och i Kina till 7 %. Endast Kinas tillväxttakt beräknas sakta in jämfört med årets. IMF betraktar alltså den avmattade tillväxten till största delen som cyklisk. Det finns visserligen också en del strukturella utmaningar. Ökningen av den arbetande befolkningen håller på att avta ordentligt, vilket har en negativ inverkan på den potentiella tillväxten i många länder. Enbarnspolitiken som varit rådande i Kina har påverkat befolkningstillväxten så dramatiskt att ökningen av befolkningen i arbetsför ålder kommer att ligga på noll vid slutet av årtiondet. I Ryssland och Polen har siffran redan vänt nedåt. De demografiska faktorerna kommer att förbli starkt positiva i Indien, Turkiet, Indonesien och på de flesta gränsmarknader. I Kina diskuterar man om man borde ge upp enbarnspolitiken. Därmed kan prognoserna på medellång sikt ännu förbättras. I de strukturella problemen kan man även lägga till den politiska kultur som råder i många länder och som har varit en bromskloss för nödvändiga reformer och investeringar. Investerarnas tro på de ledande politikernas reformvilja i tillväxtländerna är tämligen svag. Kanske kan det ändå komma positiva överraskningar på den fronten. I Kina hålls centralkommitténs plenarförsamling i början av november, där man kan komma att göra betydande reformer för finanssektorn och de offentliga finanserna. I Indien hålls det val nästa år, där hela 150 miljoner nya väljare är ungdomar som uppnått rösträttsålder. De tros rösta på högern, vars valseger skulle kunna få ny fart på de reformer som legat på is. Ryssland har å sin sida under Putins ledning satt upp som mål att höja landets placering i jämförelsen Ease of Doing Business MSCI Brazil MSCI India MSCI Russia MSCI China Global Emerging Markets Index Euro Stoxx Index MSCI World Index

2 I korthet: Tjeckien står inför utmanande regeringsförhandlingar Tung dagordning för partikongressen i Kina Många nyheter från den brasilianska olje- och gassektorn i oktober Ryssland överraskade positivt i Världsbankens mätningar Delstatsvalen i Indien visar riktningen för resultatet i parlamentsvalet nästa år Förenade Arabemiraten får ny lagstiftning för bolån Socialdemokraterna segrade i Tjeckien tuffa regeringsförhandlingar väntar I Tjeckien hölls det parlamentsval i slutet av oktober och segrarna var som väntat socialdemokraterna (CSSD). Valsegern var emellertid knapp, för socialdemokraternas valresultat (20,5 %) blev betydligt sämre än i opinionsundersökningarna (23 30 %) och ligger nära resultatet för ANO-partiet som kom på andra plats med 18,7 % av rösterna. Samtidigt fick kommunistpartiet (KSCM) endast 14,9 % av rösterna, vilket inte räcker för att bilda en vänsterinriktad regering (CSSD-KSCM). Det mest intressanta i valet var kanske det stora antalet proteströster, som medförde att många politiker som ledde i opinionsundersökningarna och många etablerade partier fick färre röster än väntat. Samtidigt fick de så kallade nya protestpartierna, som antikorruptionspartiet ANO, fler röster än beräknat. ANO och partiledaren, miljardären Andrej Babis var också valets stora vinnare med en andraplats i valet (18,7 %). Valets förlorare var center-högerpartierna vars styrelse var tvungen att avgå på grund av en korruptionsskandal i juni. Även om det socialdemokratiska partiet, som befunnit sig i opposition, fick det största stödet kan man med tanke på valresultatet emellertid vänta sig tämligen svåra regeringsförhandlingar. De två partier som fått flest röster kommer av partiprogrammen att döma knappast att kunna ingå i samma regering. Samtidigt räcker inte stödet för socialdemokraterna tillsammans med kommunistpartiet för att uppnå en majoritet. Om socialdemokraterna var i regeringsställning skulle de troligtvis höja beskattningen av bankerna samt av telekom- och energibolagen från nuvarande 19 % till mellan 25 och 30 %. Det ingår i socialdemokraternas valprogram och passar inte ANO-partiet. Ur marknadens synvinkel kan man betrakta det ganska svaga valresultatet som förde socialdemokraterna till en knapp valseger som svagt positivt på kort sikt, då det eliminerar risken för betydande höjningar av företagsskatten inom vissa branscher. Å andra sidan kan svåra och utdragna regeringsförhandlingar på längre sikt i värsta fall leda till nyval. I Tjeckien är emellertid politisk osäkerhet inget nytt. Under det senaste årtiondet har landet haft åtta premiärministrar, vilket är mer än i något annat EU-land. Linda Blom, fondförvaltare, FIM BRIC+ Small Cap och FIM Emerging Europe Reforminriktade politiska riktlinjer väntas från partikongressen i Kina Kinas kommunistiska parti inleder sin fyra dagar långa partikongress den 9 november. Kinas ledning väntas nu komma med riktlinjer och detaljer för reformer som berör hela landet. Förväntningarna är troligtvis överdimensionerade, eftersom partikongresser på hög nivå i regel inte leder till annat än grova riktlinjer som används som utgångspunkt för ministeriernas arbete för att genomföra de egentliga reformerna. En reformering av det så kallade hukou-systemet till stöd för urbaniseringsutvecklingen lär vara en av de mest efterlängtade åtgärderna. I praktiken hindrar hukou barnen till dem som flyttar från landsbygden till städerna för att arbeta att flytta med sina föräldrar, eftersom inflyttarna till städerna har en mycket svag social trygghet (man måste bland annat gå i skola i den egna provinsen). En reformering av hukou-systemet skulle kunna lätta på den ökande bristen på arbetskraft i storstäderna. Kinas megapoler börjar redan lida brist på framför allt arbetskraft inom servicesektorn. Det är också möjligt att Kina officiellt slopar enbarnspolitiken. Arbetskraftens storlek började för första gången på länge att minska under 2012, så det börjar bli bråttom att få befolkningsmängden att öka för detta land på jakt efter tillväxt. Det väntas även reformer av de lokala förvaltningarnas intäktsstruktur. Eftersom de regionala intäkterna i Kina fortfarande till betydande del bygger på intäkter från markförsäljning kan man vänta sig att man åtminstone försöker driva fram någon typ av skattereform. En källa till skatteinkomster som det talats mycket om skulle kunna vara en årlig fastighetsskatt. Det är dock ett känsligt ämne i ett land där de senaste årens tillväxt till stor del har byggt på investeringar (bland annat fastighetsproduktion). En nedgång i efterfrågan på fastigheter på grund av skatt är av förekommen anledning ett känsligt ämne för centralförvaltningen.

3 I vilket fall som helst kan man vänta sig att försöken med en fastighetsskatt fortsätter. Under några år framöver förbereder man i Kina ett fastighetsskattesystem som kan ge de lokala förvaltningarna nödvändiga skatteintäkter. Detaljerna kring frihandelszonen i Shanghai som lanserades i september är fortfarande till stor del höljda i dunkel. Det är dock troligt att man på partikongressen i november kommer ut med lite mer detaljer om möjligheterna för bankerna som är verksamma i frihandelszonen att tillämpa en friare valutaväxling och att mer självständigt fastställa insättningsräntorna. Problemen med luftföroreningarna har de senaste dagarna återigen förvärrats i Peking och de närliggande provinserna. Det innebär att frågan garanterat kommer att stå på löpsedlarna även under den tid som partikongressen pågår. Man kan också vänta sig att få ett utlåtande i frågan även från kongressen. Janne Rantanen, fondförvaltare, FIM China Många nyheter från den brasilianska olje- och gassektorn i oktober Brasilianska staten lyckades i oktober auktionera ut ett enormt oljefält i djuphavet. Oljefältet, som bär namnet Libra, är över kvadratkilometer stort och ligger i havet cirka 230 kilometer från Rio de Janeiro. Fältet beräknas innehålla hela 12 miljarder fat olja. Som högst skulle produktionen på fältet kunna uppgå till 1,4 miljoner fat per dag. En tydlig illustration av produktionspotentialen är att Brasiliens totala oljeproduktion för närvarande uppgår till cirka två miljoner fat per dag. För att kunna exploatera oljefältet kommer man enligt beräkningar att behöva cirka oljeplattformar och stödfartyg. De totala investeringarna beräknas uppgå till över 200 miljarder dollar. Intresset för fältet var emellertid svagare än man från början hade förväntat sig, för det vinnande konsortiet var det enda som lämnade ett bud i auktionen. I det vinnande konsortiet ingår oljebolaget Petrobras, som ägs av brasilianska staten, med en andel på 40 %, Shell (20 %), Total (20 %) samt kinesiska CNPC (10 %) och CNOOC (10 %). Det vinnande konsortiet har 35 år på sig att exploatera oljefältet. Det brasilianska olje- och gasbolaget OGX tvingades i slutet av oktober att söka skydd från sina borgenärer i rätten. Skulderna hos bolaget, som ingår i Eike Batistas företagsimperium, uppgår till cirka fyra miljarder euro och konkursförfarandet är på väg att bli det största i Latinamerikas historia. De imagerelaterade effekterna av den troliga konkursen är dock större är effekterna relaterade till oljeproduktionen. OGX är ett oljebolag som befinner sig i en inledningsfas och som har en produktion på bara några tusen fat per dag. Bolaget listade sig på den brasilianska börsen i juni Aktieemissionen var den största på den brasilianska börsen fram till dess och OGX fick ihop över två miljarder euro från investerare. De många besvikelserna kopplade till företagets oljeproduktion och i synnerhet Batistas överdrivna löften fick investerarnas förtroende för företaget att gå i sank. Så sent som för ett och ett halvt år sedan titulerades EBX-gruppens ägare Eike Batista världens åttonde rikaste man. Nu är alla företag som ingår i EBX-gruppen till salu. Till dessa hör bland annat bolag inom gruv-, logistik-, varvs- och nöjesindustrin. Tiden kommer att utvisa om Eike Batista får något kvar eller om han kommer att tvingas betala av på EBX-gruppens skulder resten av sitt liv. Mikko Ripatti, fondförvaltare, FIM Brazil Ryssland överraskade positivt i Världsbankens mätningar När Rysslands president Vladimir Putin aviserade att han hade som mål att lyfta Rysslands placering i Världsbankens mätning av hur enkelt det är att bedriva näringsverksamhet till plats 20 fram till år 2018, betraktade många uttalandet som ytterligare ett mål utan någon egentlig substans bakom. Det geniala som dolde sig i uttalandet var att Världsbankens mätning har tydligt mätbara områden där det måste ske en förbättring för att höja placeringen. Det gjorde att man fick en klar tidsplan och tydligt mätbara områden för reformer, vilket gör det svårare för förvaltningsapparaten att urvattna reformerna. Detta börjar nu bära frukt då Ryssland hoppade upp 19 placeringar i Världsbankens senaste mätning och innehar nu plats 92. Rysslands placering är den högsta bland samtliga BRICländer och Ryssland var det land som lyckades förbättra sin placering mest. Den högre placeringen för Ryssland hade framför allt sin förklaring i den positiva utvecklingen för elsektorn. Ryssland förenklade processerna som krävs för att få tillgång till el och gjorde det billigare. Processen förkortades med 119 dagar och är betydligt billigare jämfört med

4 tidigare. Av den anledningen steg Ryssland 71 placeringar i mätningen av tillgången till el,vilket kan betraktas som ett utmärkt resultat. Rysslands mål var att i år komma upp till plats 100, så man ligger i själva verket före i den tidtabell man satt upp. Målet för nästa år är plats nummer 80, målet för 2015 är nummer 50 och därefter att varje år klättra tio placeringar ända tills man når en 20:e plats år Vi kommer med intresse att följa om den starka trenden fortsätter även nästa år. Det har i alla fall varit en lovande början. Kuldar Rahuorg, fondförvaltare, FIM Russia & FIM Russia Small Cap Delstatsvalen i Indien visar riktningen för oppositionspartiet BJP:s framgång i parlamentsvalet nästa år I Indien hålls det val i fem delstater i november-december 2013: I Chhattisgarh den 11 och 19 november BJP sitter vid makten och partiets kandidat Raman Singh väntas vinna valet. I Madhya Pradesh den 25 november BJP sitter vid makten och partiets kandidat Shivraj Sing Chauhan väntas vinna valet. I Rajasthan den 1 december Kongresspartiet sitter vid makten. Bharatiya Janata Partys (BJP, högerpartiet) kandidat Vasundhara Raje leder i gallupundersökningarna, vilket skulle innebära att kongresspartiet förlorar makten till BJP. I Delhi den 4 december Kongresspartiet sitter vid makten i Delhi. Aam Admi-partiets (AAP) kandidat Arvind Kejriwal leder i gallupundersökningarna, vilket skulle innebära att kongresspartiet förlorar makten. I Mizorami den 4 december Kongresspartiet sitter vid makten och partiets kandidat Lal Thanhawla väntas vinna valet. För närvarande väntas oppositionspartiet BJP vinna valet i tre delstater av fem, vilket skulle ha en positiv inverkan på den indiska aktiemarknaden. Resultatet i delstatsvalen offentliggörs den 8 december. De här valen ger en fingervisning om hur indierna kommer att rösta i parlamentsvalet nästa år. BJP har ökat sitt stöd i synnerhet bland unga och medelklassen. Nästa år kommer cirka 120 miljoner ungdomar att rösta i parlamentsvalet för första gången i sitt liv. BJP:s premiärministerkandidat är den karismatiska ledaren i delstaten Gujarat, Narendra Modi, som är mycket populär bland ungdomar, medelklassen och företagen. Han har lyft Gujarat till Indiens mest förmögna delstat under sin tid vid makten. Modi har varit premiärminister i delstaten Gujarat sedan år Kongresspartiets premiärministerkandidat Rahul Gandhi är inte populär i Indien. Aktiemarknaden skulle reagera positivt om BJP bildade den kommande regeringen och Narendra Modi blev Indiens nästa premiärminister. Vi tror att Indiens nästa regering kommer att bestå av en koalitionsregering ledd av BJP. Taina Eräjuuri, fondförvaltare, FIM India Förenade Arabemiraten får ny lagstiftning för bolån Förenade Arabemiratens centralbank gick i veckan ut med den efterlängtade lagstiftningen rörande bolån. Tidigare har man inte haft någon som helst officiell reglering av bolånen, utan lånebesluten har helt byggt på de långivande bankernas egna riskmätare. Den officiella regleringen, som träder i kraft i december, är välkommen på fastighetsmarknaderna i Dubai och Abu Dhabi, som under de senaste åren har börjat återhämta sig från de svagare åren efter finanskrisen. I och med den nya lagstiftningen strävar man efter att undvika excesser på fastighetsmarknaden i framtiden. För närvarande betalas fortfarande cirka 80 % av bostadsaffärerna i exempelvis Dubai med kontanter och endast 20 % av affärerna finansieras med lån. En ökning av bolånen är emellertid ett av de centrala framtidsmålen för många banker i Dubai, så den nya lagstiftningen kom i rättan tid. De centrala beståndsdelarna i den nya regleringen är följande:

5 - Låneandelen av bostadens värde får högst uppgå till 80 % för landets medborgare och till 75 % för gästarbetare när värdet på den bostad som köps understiger en miljon euro (5 MAED). För fastigheter som kostar över en miljon euro kan landets medborgare få bolån för upp till 70 % av bostadens värde och gästarbetare upp till 65 %. - Längsta tillåtna löptid på lånet är 25 år. - Amorteringarna på bolånet och övriga lån får högst uppgå till 50 % av månadsinkomsterna. - Det sammanlagda lånebeloppet för bolånet och övriga lån får för landets medborgare högst uppgå till åtta gånger låntagarens årsinkomst och för gästarbetare sju gånger årsinkomsten. Den nya lagstiftningen ter sig på det stora hela som en mycket vettig och välkommen nyhet. Vi tror att antalet bostadsaffärer som åtminstone delvis är finansierade med lån kommer att öka i framtiden. De som kommer att gynnas mest av en sådan utveckling är bankerna och fastighetsföretagen. Förenade Arabemiratens ekonomi håller på att återhämta sig i snabb takt efter recessionen som följde på finanskrisen och centralbankens prognos för BNP-tillväxten för i år är 4,5 %. Resultaten för bankerna och fastighetsbolagen för tredje kvartalet, som redovisades under de senaste två veckorna, har särskilt i Dubai backat upp dessa tillväxtförväntningar och har i huvudsak legat rejält över marknadens förväntningar. Förenade Arabemiraten har en central roll i fonderna FIM Sahara och FIM Frontier. Mika Kannisto, fondförvaltare, FIM Frontier

6 Index för tillväxtmarknader Index för tillväxtmarknader Område IN D EX VA LUT A 1 M ån 3 M ån 6 M ån YT D Tillväxtmarknaderna M SCI EM EUR 4,2 % 5,7 % -4,3 % -4,9 % A sien Indien M SCI INDIA EUR 9,1 % 5,3 % -10,5 % -8,0 % BSE SENSEX 30 INDEX EUR 9,9 % 6,1 % -8,9 % -5,9 % Kina M SCI China Index Daily N EUR 2,1 % 6,7 % 2,6 % -0,7 % HANG SENG COM POSITE INDX EUR 1,9 % 3,8 % -0,6 % 0,4 % Indonesien JAKARTA COM POSITE INDEX EUR 5,1 % -13,5 % -23,7 % -12,0 % Sydkorea KOSPI INDEX EUR 1,4 % 7,8 % 1,9 % -1,7 % Taiwan TAIWAN TAIEX INDEX EUR 2,6 % 2,8 % -0,3 % 4,3 % A frika Sydafrika FTSE/JSE AFRICA TOP40 IX EUR 2,7 % 4,6 % -0,4 % -4,1% Nigeria NIGERIA STCK EXC ALL SHR EUR 4,2 % -3,7 % 2,7 % 27,8 % Kenya Nairobi SE 20 Share EUR 4,7 % 4,5 % -2,0 % 18,2 % Sydamerika Brasilien M SCI Brazil 10/40 Idx Net TR E EUR 5,3 % 12,8 % -8,7 % -7,5 % BRAZIL BOVESPA STOCK IDX EUR 2,3 % 11,7 % -15,2 % -20,7 % Argentina ARGENTINA M ERVAL INDEX EUR 5,2 % 36,1 % 12,6 % 46,0 % Chile CHILE STOCK M KT SELECT EUR 0,1 % -0,2 % -20,5 % -17,7 % M exiko M EXICO BOLSA INDEX EUR 2,7 % -7,4 % -13,9 % -9,6 % Östeuro pa Ryssland M sci Russia Net TR EUR EUR 3,0 % 7,0 % 2,2 % -2,7 % RUSSIAN RTS INDEX $ EUR 3,6 % 8,1 % -0,2 % -5,9 % Ungern BUDAPEST STOCK EXCH INDX EUR 1,5 % 3,1 % 3,0 % 2,2 % Turkiet ISE NATIONAL 100 INDEX EUR 5,1 % -1,2 % -24,5 % -13,9 % Ukraina UKRAINIAN EQUITIES INDEX EUR 1,8 % -5,0 % 0,2 % -12,9 % Tjeckien PRAGUE STOCK EXCH INDEX EUR 5,7 % 7,4 % 4,9 % -4,8 % Polen WSE WIG INDEX EUR 7,6 % 12,3 % 20,7 % 10,2 % M ellanö stern M ellanöstern M SCI GCC COUNTRIES EUR 1,4 % 0,4 % 7,3 % 15,3 % Viktig information Denna rapport är enbart avsedd att användas av mottagaren själv. Den får inte kopieras, citeras eller vidarebefordras utan tillstånd från FIM Fonder. Informationen i rapporten är offentlig och vi anser att källorna är pålitliga, vilket inte garanterar att informationen i sin helhet stämmer. De prognoser och bedömningar som har presenterats i rapporten baserar sig på vår nuvarande syn, men vi kan ändra dem utan separat meddelande. Varken FIM Fonder eller någon av dess anställda ansvarar för eventuell skada som användningen av denna publikation kan förorsaka. Denna rapport eller dess kopior får inte distribueras i USA eller till amerikanska mottagare så att det strider mot de begränsningar som lagen i USA ställer. Distributionen av rapporten i USA kan betraktas som en förbrytelse mot dessa lagar.

FIM Tillväxtmarknadsbrev

FIM Tillväxtmarknadsbrev FIM Tillväxtmarknadsbrev Juli 2007 AVKASTNINGEN FÖR FIMS FONDER SOM PLACERAR PÅ TILLVÄXTMARKNADER FOND AVKASTN-% 1 mån 12 mån YTD* FIM Brazil 7,5 79,2 35,9 FIM Russia 0,6 28,1 1,3 FIM China 7,8 52,7 14,5

Läs mer

Maj 2009 TJO VAD DET VAR LIVAT!

Maj 2009 TJO VAD DET VAR LIVAT! Maj 2009 PORTFÖLJFÖRVALTARE TJO VAD DET VAR LIVAT! VESA ENGDAHL vesa.engdahl@fim.com Tel. +358 9 6134 6356 VÄSTMARKNADER FIM FONDERNAS AVKASTNING, % FOND 1mån 12mån YTD* FIM Fenno 28,4-39,6 21,6 FIM Forte

Läs mer

Fartfylld start på 2015

Fartfylld start på 2015 Marknadsbrev februari 25 Fartfylld start på 25 Centralbanker ökar gasen. Det nya året har fått en händelserik start. Huvudnumret var ECB:s besked att ett stimulansprogram med obligationsköp sjösätts. Den

Läs mer

private banking investment strategy Investment Outlook #1 mars 2015

private banking investment strategy Investment Outlook #1 mars 2015 private banking investment strategy Investment Outlook #1 mars 2015 Innehållsförteckning Inledning...5 Portföljstrategi...6 Makrosammanfattning... 10 tillgångsslag Aktier: Sverige och övriga Norden...

Läs mer

Konjunkturprognos. Lösningen på krisen heter konkurrenskraft 30 AUGUSTI, 2012. USA: Låg tillväxt då strukturella problem nonchaleras

Konjunkturprognos. Lösningen på krisen heter konkurrenskraft 30 AUGUSTI, 2012. USA: Låg tillväxt då strukturella problem nonchaleras 30 AUGUSTI, 2012 Konjunkturprognos Lösningen på krisen heter konkurrenskraft USA: Låg tillväxt då strukturella problem nonchaleras Euroområdet: ECB kan inte lösa alla problem Kina: Myndigheterna stimulerar

Läs mer

Stigande ränta gav börsrekyl

Stigande ränta gav börsrekyl Marknadsbrev juni 015 Stigande ränta gav börsrekyl I april startade årets första, men sannolikt inte sista, globala börsrekyl. Trots nedgången i maj står de flesta index fortfarande på tvåsiffriga plus

Läs mer

Produktion: Sveriges riksbank och Bacon Annonsbyrå AB. Foto: Johan Westin. Tryck: Rätt Grafiska. Stockholm, maj 2011. isbn 978-91-89612-54-9

Produktion: Sveriges riksbank och Bacon Annonsbyrå AB. Foto: Johan Westin. Tryck: Rätt Grafiska. Stockholm, maj 2011. isbn 978-91-89612-54-9 Riksbankens roll i samhällsekonomin S v e r i g e s R i k s b a n k Läsanvisning Som alla andra myndigheter har Riksbanken ett ansvar att förklara för medborgarna i Sverige vilken roll vi har i samhället

Läs mer

Marknadsbrev maj 2013

Marknadsbrev maj 2013 Marknadsbrev maj 2013 Hur står sig konjunkturen? Vi har haft en blandad börsutveckling hittills i år. I både USA och Japan har vi sett fina uppgångar och på sistone har även Europa tagit fart efter en

Läs mer

KONJUNKTURFOKUS FEBRUARI 2014 SAKTA FRAMÅT

KONJUNKTURFOKUS FEBRUARI 2014 SAKTA FRAMÅT KONJUNKTURFOKUS FEBRUARI 2014 SAKTA FRAMÅT Innehåll Sammanfattning s. 2 Världsekonomin s. 3 USA s. 4 Storbritannien s. 5 Japan s. 5 Eurozonen s. 5 Nordiska grannar s. 6 Svensk ekonomi s. 7 Fastighetsmarknaden

Läs mer

Eastern European Outlook

Eastern European Outlook EKONOMISK ANALYS SVENSK UPPLAGA OKTOBER MARS 27 28 Eastern European Outlook Tema: Utmaningar Ryssland efter för baltisk valen export Important your attention is drawn to the statement on the back cover

Läs mer

Utvecklingen på fastighetsmarknaden

Utvecklingen på fastighetsmarknaden ANFÖRANDE DATUM: 2007-05-30 TALARE: PLATS: Vice riksbankschef Lars Nyberg Stockholm SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg 11) Tel +46 8 787 00 00 Fax +46 8 21 05 31 registratorn@riksbank.se

Läs mer

Blir 2011 också ett bra börsår?

Blir 2011 också ett bra börsår? Marknadsbrev januari 2011 Blir 2011 också ett bra börsår? Förra året var ett riktigt bra börsår (för de flesta börser) och en hel del fonder gick otroligt bra, inte minst Thailandfonder. Den stora frågan

Läs mer

Private Banking Individuella lösningar för privatpersoner, företagare och stiftelser.

Private Banking Individuella lösningar för privatpersoner, företagare och stiftelser. Allt viktigare med äktenskapsförord FAMILJEN. Trots att äktenskapen blir allt kortare så ökar inte äktenskapsförorden i samma takt. Varbergs Sparbanks jurist, Frida Ingemarsson ser konsekvenserna. Sidan

Läs mer

Grekland och Ukraina riskerna minskat Häftig start på året på placeringsmarknaderna, räntorna sjunkit aktieprissättningen

Grekland och Ukraina riskerna minskat Häftig start på året på placeringsmarknaderna, räntorna sjunkit aktieprissättningen Månadsöversikt mars 2015 6.3.2015 Fortsatt uppgång på placeringsmarknaderna I USA väntar man på att räntehöjningarna påbörjas, lugnare period gällande den ekonomiska statistiken I Europa väntar en tillväxtöverraskning:

Läs mer

NUMMER 2 JULI 2014 www.skagenfonder.se

NUMMER 2 JULI 2014 www.skagenfonder.se MARKNADSRAPPORT BANBRYTANDE INNOVATIONER OM PRISET ÄR RÄTT NUMMER 2 JULI 2014 www.skagenfonder.se LEDARE Bästa andelsägare, Sommarvädret har fram tills nyligen varit kylslaget men klimatet på världens

Läs mer

Fördel Sverige med hjälp av Europa

Fördel Sverige med hjälp av Europa Fördel Sverige med hjälp av Europa Unionen om konjunkturen - april 2015 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 1 Fördel Sverige - med hjälp av Europa... 2 Fortsatt återhämtning... 2 Unionens Branschbarometer

Läs mer

Utmaningar för svensk ekonomi 2011

Utmaningar för svensk ekonomi 2011 1234 Utmaningar för svensk ekonomi 211 det går bra för sverige.trots att svensk ekonomi vintern 21 211 är i anmärkningsvärt god kondition finns det många stora och viktiga utmaningar. Finansmarknaderna

Läs mer

Minusränta och börsrekord

Minusränta och börsrekord Marknadsbrev mars 2015 Minusränta och börsrekord Minusränta och förbättrad konjunktur. Den globala trenden med räntesänkningar fortsätter. Riksbankens sänkning av reporäntan till negativa nivåer innebär

Läs mer

ökade visserligen långsammare fjärde kvartalet 2010, men både globala och svenska indikatorer pekar på en stark inledning av 2011.

ökade visserligen långsammare fjärde kvartalet 2010, men både globala och svenska indikatorer pekar på en stark inledning av 2011. Det ekonomiska läget vår analys Banker och fastigheter lågt värderade Efter två starka år har 2011 inletts betydligt blygsammare på den svenska börsen. Trots det ser Swedbanks analytiker positivt på den

Läs mer

ECONOMIC SURVEY OF SWEDEN 2008 SWEDISH TRANSLATION OF THE EXECUTIVE SUMMARY AND ASSESSMENT AND RECOMMENDATIONS

ECONOMIC SURVEY OF SWEDEN 2008 SWEDISH TRANSLATION OF THE EXECUTIVE SUMMARY AND ASSESSMENT AND RECOMMENDATIONS ORGANISATION DE COOPÉRATION ET DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUES ORGANISATION FOR ECONOMIC CO-OPERATION AND DEVELOPMENT ECONOMIC SURVEY OF SWEDEN 2008 SWEDISH TRANSLATION OF THE EXECUTIVE SUMMARY AND ASSESSMENT

Läs mer

ÅTERVÄNDARNA DET EKONOMISKA LÄGET JUNI 2013

ÅTERVÄNDARNA DET EKONOMISKA LÄGET JUNI 2013 ÅTERVÄNDARNA DET EKONOMISKA LÄGET JUNI 2013 2 Återvändarna Konjunkturvändningen skjuts framåt i Europa som inte hänger med i den försiktiga återhämtning som sker i USA och Japan. Svensk export och företagens

Läs mer

Marknader för svenska icke-finansiella företags lånebaserade finansiering

Marknader för svenska icke-finansiella företags lånebaserade finansiering Marknader för svenska icke-finansiella företags lånebaserade finansiering Gudrun Gunnarsdottir och Sofia Lindh 1 Författarna är verksamma på avdelningen för finansiell stabilitet. Syftet med denna undersökning

Läs mer

Penningpolitisk rapport. Februari 2015

Penningpolitisk rapport. Februari 2015 Penningpolitisk rapport Februari 15 S V E R I G E S R I K S B A N K Penningpolitisk rapport Riksbankens penningpolitiska rapport publiceras tre gånger om året. Rapporten beskriver de överväganden Riksbanken

Läs mer

Utdelning i HQ Fonders fonder

Utdelning i HQ Fonders fonder helårsrapport 2009 Innehåll Vd-ord 1 Utveckling fonder och marknader 2 Förvaltning 5 Översikt 6 Svenska aktiefonder HQ Strategifond 8 HQ Strategy Fund 10 HQ Svea Aktiefond 12 HQ Swedish Equity Fund 14

Läs mer

ökade visserligen långsammare fjärde kvartalet 2010, men både globala och svenska indikatorer pekar på en stark inledning av 2011.

ökade visserligen långsammare fjärde kvartalet 2010, men både globala och svenska indikatorer pekar på en stark inledning av 2011. Premium nyhetsbrev april 2011 Det ekonomiska läget vår analys Banker och fastigheter lågt värderade Efter två starka år har 2011 inletts betydligt blygsammare på den svenska börsen. Trots det ser Swedbanks

Läs mer

SVERIGE VERSUS USA. Fredrik Bergström & Robert Gidehag. En analys av tillväxtens betydelse. Timbro

SVERIGE VERSUS USA. Fredrik Bergström & Robert Gidehag. En analys av tillväxtens betydelse. Timbro SVERIGE VERSUS USA SVERIGE VERSUS USA En analys av tillväxtens betydelse Fredrik Bergström & Robert Gidehag Timbro FÖRFATTARNA OCH TIMBRO FÖRLAG 2003 OMSLAG: VERA SÖDERSTRÖM SÄTTNING: ATELJÉ TYPSNITTET

Läs mer

Svag ekonomisk statistik i mars

Svag ekonomisk statistik i mars Månadsöversikt april 2015 Svag ekonomisk statistik i mars Överraskande ekonomisk statistik med SMÅ nivåförändringar I USA fördröjer centralbanken räntehöjningen ECB påbörjade QE programmet, de ekonomiska

Läs mer

Risker i det finansiella systemet 2012

Risker i det finansiella systemet 2012 Risker i det finansiella systemet 212 8 NOVEMBER 212 8 november 212 Dnr 12-122 INNEHÅLL FÖRORD 3 SAMMANFATTNING 4 Risker för den finansiella stabiliteten 5 Risker för konsumenterna 5 FINANSINSPEKTIONENS

Läs mer

LANDRISKKLASS. 7/7 Landriskklasserna går från 0 till 7. Ju lägre siffra desto bättre kreditvärdighet har landet. EKN:S UTESTÅENDE GARANTIER PÅ LANDET

LANDRISKKLASS. 7/7 Landriskklasserna går från 0 till 7. Ju lägre siffra desto bättre kreditvärdighet har landet. EKN:S UTESTÅENDE GARANTIER PÅ LANDET LANDRISKKLASS 7/7 Landriskklasserna går från 0 till 7. Ju lägre siffra desto bättre kreditvärdighet har landet. EKN:S POLICY Statsrisker: Ingen garantigivning Övriga offentliga risker: Ingen garantigivning

Läs mer

Vilken konjunktur? Jussi Hyöty 10.5.2011 gsm 050 539 9168 jussi.hyoty@front.fi 3.6 3.4 700 3.2 2700 02/11 03/11 04/11 330 02/11 03/11 04/11

Vilken konjunktur? Jussi Hyöty 10.5.2011 gsm 050 539 9168 jussi.hyoty@front.fi 3.6 3.4 700 3.2 2700 02/11 03/11 04/11 330 02/11 03/11 04/11 Jussi Hyöty 1.5.211 gsm 5 539 9168 jussi.hyoty@front.fi Vilken konjunktur? Konjunkturutvecklingen har förlöpt som förväntat, men den gigantiska stimulansen åstadkom en kraftig återhämtning som ledde till

Läs mer