Temporär inbromsning i tillväxten

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Temporär inbromsning i tillväxten"

Transkript

1 november 2013 FIM EMERGING MARKETS, AVKASTNINGEN FÖR FIM FONDER (%) F ON D 1mån 12mån YT D * FIM Brazil 4,5-11,7-14,5 FIM BRIC+ 3,6 0,4-2,8 FIM BRIC+ SC 2,2-6,5-11,2 FIM China 2,8 0,4-6,3 FIM Em. Yield 1,9-6,1-7,2 FIM Emeur 5,4 6,2-3,4 FIM India 9,4-8,0-9,7 FIM Russia 3,1-11,2-11,3 FIM Russia SC 2,3-13,6-9,7 FIM Sahara 0,6 25,1 25,1 * = Avkastning från årets början * YTD = värdeutveckling under innevarande år till Avkastningarna redovisas i euro. KONTAKTINFORMATION FIM Kapitalförvaltning Ab, Finland filial Birger Jarlsgatan 32A SE Stockholm, Sverige Tel Beställ aktuell marknadsinformation på vår hemsida eller genom att skicka e-post till Temporär inbromsning i tillväxten Den ekonomiska tillväxten är inte lika snabb på tillväxtmarknaderna som tidigare och det har blivit ett nytt mantra som basuneras ut överallt. Ytterligare vatten på kvarnen fick man av Internationella valutafonden IMF:s färska rapport, i vilken prognosen för BNP-tillväxten för tillväxtmarknaderna i år sänktes med en halv procentenhet till 4,5 %. Det är den svagaste tillväxtsiffran sedan år 2001 om man bortser från undantagsåret Mest sänktes prognoserna för Indien, Ryssland och Mexiko. Det här är inget nytt i sig. Börserna i tillväxtländerna har haft en lam utveckling under de senaste två åren och en inbromsning i tillväxtutsikterna har redan prisats in i aktierna. Viktigare är det att fundera över hur stor del av tillväxtminskningen som är cyklisk och hur stor del som är strukturell. IMF förutspår att tillväxten tar fart under de närmaste åren. Enligt IMF:s prognos kommer den genomsnittliga BNP-tillväxten under de kommande fem åren att uppgå till 3,5 % i Brasilien, Ryssland och Sydafrika, i Indien till 6,7 % och i Kina till 7 %. Endast Kinas tillväxttakt beräknas sakta in jämfört med årets. IMF betraktar alltså den avmattade tillväxten till största delen som cyklisk. Det finns visserligen också en del strukturella utmaningar. Ökningen av den arbetande befolkningen håller på att avta ordentligt, vilket har en negativ inverkan på den potentiella tillväxten i många länder. Enbarnspolitiken som varit rådande i Kina har påverkat befolkningstillväxten så dramatiskt att ökningen av befolkningen i arbetsför ålder kommer att ligga på noll vid slutet av årtiondet. I Ryssland och Polen har siffran redan vänt nedåt. De demografiska faktorerna kommer att förbli starkt positiva i Indien, Turkiet, Indonesien och på de flesta gränsmarknader. I Kina diskuterar man om man borde ge upp enbarnspolitiken. Därmed kan prognoserna på medellång sikt ännu förbättras. I de strukturella problemen kan man även lägga till den politiska kultur som råder i många länder och som har varit en bromskloss för nödvändiga reformer och investeringar. Investerarnas tro på de ledande politikernas reformvilja i tillväxtländerna är tämligen svag. Kanske kan det ändå komma positiva överraskningar på den fronten. I Kina hålls centralkommitténs plenarförsamling i början av november, där man kan komma att göra betydande reformer för finanssektorn och de offentliga finanserna. I Indien hålls det val nästa år, där hela 150 miljoner nya väljare är ungdomar som uppnått rösträttsålder. De tros rösta på högern, vars valseger skulle kunna få ny fart på de reformer som legat på is. Ryssland har å sin sida under Putins ledning satt upp som mål att höja landets placering i jämförelsen Ease of Doing Business MSCI Brazil MSCI India MSCI Russia MSCI China Global Emerging Markets Index Euro Stoxx Index MSCI World Index

2 I korthet: Tjeckien står inför utmanande regeringsförhandlingar Tung dagordning för partikongressen i Kina Många nyheter från den brasilianska olje- och gassektorn i oktober Ryssland överraskade positivt i Världsbankens mätningar Delstatsvalen i Indien visar riktningen för resultatet i parlamentsvalet nästa år Förenade Arabemiraten får ny lagstiftning för bolån Socialdemokraterna segrade i Tjeckien tuffa regeringsförhandlingar väntar I Tjeckien hölls det parlamentsval i slutet av oktober och segrarna var som väntat socialdemokraterna (CSSD). Valsegern var emellertid knapp, för socialdemokraternas valresultat (20,5 %) blev betydligt sämre än i opinionsundersökningarna (23 30 %) och ligger nära resultatet för ANO-partiet som kom på andra plats med 18,7 % av rösterna. Samtidigt fick kommunistpartiet (KSCM) endast 14,9 % av rösterna, vilket inte räcker för att bilda en vänsterinriktad regering (CSSD-KSCM). Det mest intressanta i valet var kanske det stora antalet proteströster, som medförde att många politiker som ledde i opinionsundersökningarna och många etablerade partier fick färre röster än väntat. Samtidigt fick de så kallade nya protestpartierna, som antikorruptionspartiet ANO, fler röster än beräknat. ANO och partiledaren, miljardären Andrej Babis var också valets stora vinnare med en andraplats i valet (18,7 %). Valets förlorare var center-högerpartierna vars styrelse var tvungen att avgå på grund av en korruptionsskandal i juni. Även om det socialdemokratiska partiet, som befunnit sig i opposition, fick det största stödet kan man med tanke på valresultatet emellertid vänta sig tämligen svåra regeringsförhandlingar. De två partier som fått flest röster kommer av partiprogrammen att döma knappast att kunna ingå i samma regering. Samtidigt räcker inte stödet för socialdemokraterna tillsammans med kommunistpartiet för att uppnå en majoritet. Om socialdemokraterna var i regeringsställning skulle de troligtvis höja beskattningen av bankerna samt av telekom- och energibolagen från nuvarande 19 % till mellan 25 och 30 %. Det ingår i socialdemokraternas valprogram och passar inte ANO-partiet. Ur marknadens synvinkel kan man betrakta det ganska svaga valresultatet som förde socialdemokraterna till en knapp valseger som svagt positivt på kort sikt, då det eliminerar risken för betydande höjningar av företagsskatten inom vissa branscher. Å andra sidan kan svåra och utdragna regeringsförhandlingar på längre sikt i värsta fall leda till nyval. I Tjeckien är emellertid politisk osäkerhet inget nytt. Under det senaste årtiondet har landet haft åtta premiärministrar, vilket är mer än i något annat EU-land. Linda Blom, fondförvaltare, FIM BRIC+ Small Cap och FIM Emerging Europe Reforminriktade politiska riktlinjer väntas från partikongressen i Kina Kinas kommunistiska parti inleder sin fyra dagar långa partikongress den 9 november. Kinas ledning väntas nu komma med riktlinjer och detaljer för reformer som berör hela landet. Förväntningarna är troligtvis överdimensionerade, eftersom partikongresser på hög nivå i regel inte leder till annat än grova riktlinjer som används som utgångspunkt för ministeriernas arbete för att genomföra de egentliga reformerna. En reformering av det så kallade hukou-systemet till stöd för urbaniseringsutvecklingen lär vara en av de mest efterlängtade åtgärderna. I praktiken hindrar hukou barnen till dem som flyttar från landsbygden till städerna för att arbeta att flytta med sina föräldrar, eftersom inflyttarna till städerna har en mycket svag social trygghet (man måste bland annat gå i skola i den egna provinsen). En reformering av hukou-systemet skulle kunna lätta på den ökande bristen på arbetskraft i storstäderna. Kinas megapoler börjar redan lida brist på framför allt arbetskraft inom servicesektorn. Det är också möjligt att Kina officiellt slopar enbarnspolitiken. Arbetskraftens storlek började för första gången på länge att minska under 2012, så det börjar bli bråttom att få befolkningsmängden att öka för detta land på jakt efter tillväxt. Det väntas även reformer av de lokala förvaltningarnas intäktsstruktur. Eftersom de regionala intäkterna i Kina fortfarande till betydande del bygger på intäkter från markförsäljning kan man vänta sig att man åtminstone försöker driva fram någon typ av skattereform. En källa till skatteinkomster som det talats mycket om skulle kunna vara en årlig fastighetsskatt. Det är dock ett känsligt ämne i ett land där de senaste årens tillväxt till stor del har byggt på investeringar (bland annat fastighetsproduktion). En nedgång i efterfrågan på fastigheter på grund av skatt är av förekommen anledning ett känsligt ämne för centralförvaltningen.

3 I vilket fall som helst kan man vänta sig att försöken med en fastighetsskatt fortsätter. Under några år framöver förbereder man i Kina ett fastighetsskattesystem som kan ge de lokala förvaltningarna nödvändiga skatteintäkter. Detaljerna kring frihandelszonen i Shanghai som lanserades i september är fortfarande till stor del höljda i dunkel. Det är dock troligt att man på partikongressen i november kommer ut med lite mer detaljer om möjligheterna för bankerna som är verksamma i frihandelszonen att tillämpa en friare valutaväxling och att mer självständigt fastställa insättningsräntorna. Problemen med luftföroreningarna har de senaste dagarna återigen förvärrats i Peking och de närliggande provinserna. Det innebär att frågan garanterat kommer att stå på löpsedlarna även under den tid som partikongressen pågår. Man kan också vänta sig att få ett utlåtande i frågan även från kongressen. Janne Rantanen, fondförvaltare, FIM China Många nyheter från den brasilianska olje- och gassektorn i oktober Brasilianska staten lyckades i oktober auktionera ut ett enormt oljefält i djuphavet. Oljefältet, som bär namnet Libra, är över kvadratkilometer stort och ligger i havet cirka 230 kilometer från Rio de Janeiro. Fältet beräknas innehålla hela 12 miljarder fat olja. Som högst skulle produktionen på fältet kunna uppgå till 1,4 miljoner fat per dag. En tydlig illustration av produktionspotentialen är att Brasiliens totala oljeproduktion för närvarande uppgår till cirka två miljoner fat per dag. För att kunna exploatera oljefältet kommer man enligt beräkningar att behöva cirka oljeplattformar och stödfartyg. De totala investeringarna beräknas uppgå till över 200 miljarder dollar. Intresset för fältet var emellertid svagare än man från början hade förväntat sig, för det vinnande konsortiet var det enda som lämnade ett bud i auktionen. I det vinnande konsortiet ingår oljebolaget Petrobras, som ägs av brasilianska staten, med en andel på 40 %, Shell (20 %), Total (20 %) samt kinesiska CNPC (10 %) och CNOOC (10 %). Det vinnande konsortiet har 35 år på sig att exploatera oljefältet. Det brasilianska olje- och gasbolaget OGX tvingades i slutet av oktober att söka skydd från sina borgenärer i rätten. Skulderna hos bolaget, som ingår i Eike Batistas företagsimperium, uppgår till cirka fyra miljarder euro och konkursförfarandet är på väg att bli det största i Latinamerikas historia. De imagerelaterade effekterna av den troliga konkursen är dock större är effekterna relaterade till oljeproduktionen. OGX är ett oljebolag som befinner sig i en inledningsfas och som har en produktion på bara några tusen fat per dag. Bolaget listade sig på den brasilianska börsen i juni Aktieemissionen var den största på den brasilianska börsen fram till dess och OGX fick ihop över två miljarder euro från investerare. De många besvikelserna kopplade till företagets oljeproduktion och i synnerhet Batistas överdrivna löften fick investerarnas förtroende för företaget att gå i sank. Så sent som för ett och ett halvt år sedan titulerades EBX-gruppens ägare Eike Batista världens åttonde rikaste man. Nu är alla företag som ingår i EBX-gruppen till salu. Till dessa hör bland annat bolag inom gruv-, logistik-, varvs- och nöjesindustrin. Tiden kommer att utvisa om Eike Batista får något kvar eller om han kommer att tvingas betala av på EBX-gruppens skulder resten av sitt liv. Mikko Ripatti, fondförvaltare, FIM Brazil Ryssland överraskade positivt i Världsbankens mätningar När Rysslands president Vladimir Putin aviserade att han hade som mål att lyfta Rysslands placering i Världsbankens mätning av hur enkelt det är att bedriva näringsverksamhet till plats 20 fram till år 2018, betraktade många uttalandet som ytterligare ett mål utan någon egentlig substans bakom. Det geniala som dolde sig i uttalandet var att Världsbankens mätning har tydligt mätbara områden där det måste ske en förbättring för att höja placeringen. Det gjorde att man fick en klar tidsplan och tydligt mätbara områden för reformer, vilket gör det svårare för förvaltningsapparaten att urvattna reformerna. Detta börjar nu bära frukt då Ryssland hoppade upp 19 placeringar i Världsbankens senaste mätning och innehar nu plats 92. Rysslands placering är den högsta bland samtliga BRICländer och Ryssland var det land som lyckades förbättra sin placering mest. Den högre placeringen för Ryssland hade framför allt sin förklaring i den positiva utvecklingen för elsektorn. Ryssland förenklade processerna som krävs för att få tillgång till el och gjorde det billigare. Processen förkortades med 119 dagar och är betydligt billigare jämfört med

4 tidigare. Av den anledningen steg Ryssland 71 placeringar i mätningen av tillgången till el,vilket kan betraktas som ett utmärkt resultat. Rysslands mål var att i år komma upp till plats 100, så man ligger i själva verket före i den tidtabell man satt upp. Målet för nästa år är plats nummer 80, målet för 2015 är nummer 50 och därefter att varje år klättra tio placeringar ända tills man når en 20:e plats år Vi kommer med intresse att följa om den starka trenden fortsätter även nästa år. Det har i alla fall varit en lovande början. Kuldar Rahuorg, fondförvaltare, FIM Russia & FIM Russia Small Cap Delstatsvalen i Indien visar riktningen för oppositionspartiet BJP:s framgång i parlamentsvalet nästa år I Indien hålls det val i fem delstater i november-december 2013: I Chhattisgarh den 11 och 19 november BJP sitter vid makten och partiets kandidat Raman Singh väntas vinna valet. I Madhya Pradesh den 25 november BJP sitter vid makten och partiets kandidat Shivraj Sing Chauhan väntas vinna valet. I Rajasthan den 1 december Kongresspartiet sitter vid makten. Bharatiya Janata Partys (BJP, högerpartiet) kandidat Vasundhara Raje leder i gallupundersökningarna, vilket skulle innebära att kongresspartiet förlorar makten till BJP. I Delhi den 4 december Kongresspartiet sitter vid makten i Delhi. Aam Admi-partiets (AAP) kandidat Arvind Kejriwal leder i gallupundersökningarna, vilket skulle innebära att kongresspartiet förlorar makten. I Mizorami den 4 december Kongresspartiet sitter vid makten och partiets kandidat Lal Thanhawla väntas vinna valet. För närvarande väntas oppositionspartiet BJP vinna valet i tre delstater av fem, vilket skulle ha en positiv inverkan på den indiska aktiemarknaden. Resultatet i delstatsvalen offentliggörs den 8 december. De här valen ger en fingervisning om hur indierna kommer att rösta i parlamentsvalet nästa år. BJP har ökat sitt stöd i synnerhet bland unga och medelklassen. Nästa år kommer cirka 120 miljoner ungdomar att rösta i parlamentsvalet för första gången i sitt liv. BJP:s premiärministerkandidat är den karismatiska ledaren i delstaten Gujarat, Narendra Modi, som är mycket populär bland ungdomar, medelklassen och företagen. Han har lyft Gujarat till Indiens mest förmögna delstat under sin tid vid makten. Modi har varit premiärminister i delstaten Gujarat sedan år Kongresspartiets premiärministerkandidat Rahul Gandhi är inte populär i Indien. Aktiemarknaden skulle reagera positivt om BJP bildade den kommande regeringen och Narendra Modi blev Indiens nästa premiärminister. Vi tror att Indiens nästa regering kommer att bestå av en koalitionsregering ledd av BJP. Taina Eräjuuri, fondförvaltare, FIM India Förenade Arabemiraten får ny lagstiftning för bolån Förenade Arabemiratens centralbank gick i veckan ut med den efterlängtade lagstiftningen rörande bolån. Tidigare har man inte haft någon som helst officiell reglering av bolånen, utan lånebesluten har helt byggt på de långivande bankernas egna riskmätare. Den officiella regleringen, som träder i kraft i december, är välkommen på fastighetsmarknaderna i Dubai och Abu Dhabi, som under de senaste åren har börjat återhämta sig från de svagare åren efter finanskrisen. I och med den nya lagstiftningen strävar man efter att undvika excesser på fastighetsmarknaden i framtiden. För närvarande betalas fortfarande cirka 80 % av bostadsaffärerna i exempelvis Dubai med kontanter och endast 20 % av affärerna finansieras med lån. En ökning av bolånen är emellertid ett av de centrala framtidsmålen för många banker i Dubai, så den nya lagstiftningen kom i rättan tid. De centrala beståndsdelarna i den nya regleringen är följande:

5 - Låneandelen av bostadens värde får högst uppgå till 80 % för landets medborgare och till 75 % för gästarbetare när värdet på den bostad som köps understiger en miljon euro (5 MAED). För fastigheter som kostar över en miljon euro kan landets medborgare få bolån för upp till 70 % av bostadens värde och gästarbetare upp till 65 %. - Längsta tillåtna löptid på lånet är 25 år. - Amorteringarna på bolånet och övriga lån får högst uppgå till 50 % av månadsinkomsterna. - Det sammanlagda lånebeloppet för bolånet och övriga lån får för landets medborgare högst uppgå till åtta gånger låntagarens årsinkomst och för gästarbetare sju gånger årsinkomsten. Den nya lagstiftningen ter sig på det stora hela som en mycket vettig och välkommen nyhet. Vi tror att antalet bostadsaffärer som åtminstone delvis är finansierade med lån kommer att öka i framtiden. De som kommer att gynnas mest av en sådan utveckling är bankerna och fastighetsföretagen. Förenade Arabemiratens ekonomi håller på att återhämta sig i snabb takt efter recessionen som följde på finanskrisen och centralbankens prognos för BNP-tillväxten för i år är 4,5 %. Resultaten för bankerna och fastighetsbolagen för tredje kvartalet, som redovisades under de senaste två veckorna, har särskilt i Dubai backat upp dessa tillväxtförväntningar och har i huvudsak legat rejält över marknadens förväntningar. Förenade Arabemiraten har en central roll i fonderna FIM Sahara och FIM Frontier. Mika Kannisto, fondförvaltare, FIM Frontier

6 Index för tillväxtmarknader Index för tillväxtmarknader Område IN D EX VA LUT A 1 M ån 3 M ån 6 M ån YT D Tillväxtmarknaderna M SCI EM EUR 4,2 % 5,7 % -4,3 % -4,9 % A sien Indien M SCI INDIA EUR 9,1 % 5,3 % -10,5 % -8,0 % BSE SENSEX 30 INDEX EUR 9,9 % 6,1 % -8,9 % -5,9 % Kina M SCI China Index Daily N EUR 2,1 % 6,7 % 2,6 % -0,7 % HANG SENG COM POSITE INDX EUR 1,9 % 3,8 % -0,6 % 0,4 % Indonesien JAKARTA COM POSITE INDEX EUR 5,1 % -13,5 % -23,7 % -12,0 % Sydkorea KOSPI INDEX EUR 1,4 % 7,8 % 1,9 % -1,7 % Taiwan TAIWAN TAIEX INDEX EUR 2,6 % 2,8 % -0,3 % 4,3 % A frika Sydafrika FTSE/JSE AFRICA TOP40 IX EUR 2,7 % 4,6 % -0,4 % -4,1% Nigeria NIGERIA STCK EXC ALL SHR EUR 4,2 % -3,7 % 2,7 % 27,8 % Kenya Nairobi SE 20 Share EUR 4,7 % 4,5 % -2,0 % 18,2 % Sydamerika Brasilien M SCI Brazil 10/40 Idx Net TR E EUR 5,3 % 12,8 % -8,7 % -7,5 % BRAZIL BOVESPA STOCK IDX EUR 2,3 % 11,7 % -15,2 % -20,7 % Argentina ARGENTINA M ERVAL INDEX EUR 5,2 % 36,1 % 12,6 % 46,0 % Chile CHILE STOCK M KT SELECT EUR 0,1 % -0,2 % -20,5 % -17,7 % M exiko M EXICO BOLSA INDEX EUR 2,7 % -7,4 % -13,9 % -9,6 % Östeuro pa Ryssland M sci Russia Net TR EUR EUR 3,0 % 7,0 % 2,2 % -2,7 % RUSSIAN RTS INDEX $ EUR 3,6 % 8,1 % -0,2 % -5,9 % Ungern BUDAPEST STOCK EXCH INDX EUR 1,5 % 3,1 % 3,0 % 2,2 % Turkiet ISE NATIONAL 100 INDEX EUR 5,1 % -1,2 % -24,5 % -13,9 % Ukraina UKRAINIAN EQUITIES INDEX EUR 1,8 % -5,0 % 0,2 % -12,9 % Tjeckien PRAGUE STOCK EXCH INDEX EUR 5,7 % 7,4 % 4,9 % -4,8 % Polen WSE WIG INDEX EUR 7,6 % 12,3 % 20,7 % 10,2 % M ellanö stern M ellanöstern M SCI GCC COUNTRIES EUR 1,4 % 0,4 % 7,3 % 15,3 % Viktig information Denna rapport är enbart avsedd att användas av mottagaren själv. Den får inte kopieras, citeras eller vidarebefordras utan tillstånd från FIM Fonder. Informationen i rapporten är offentlig och vi anser att källorna är pålitliga, vilket inte garanterar att informationen i sin helhet stämmer. De prognoser och bedömningar som har presenterats i rapporten baserar sig på vår nuvarande syn, men vi kan ändra dem utan separat meddelande. Varken FIM Fonder eller någon av dess anställda ansvarar för eventuell skada som användningen av denna publikation kan förorsaka. Denna rapport eller dess kopior får inte distribueras i USA eller till amerikanska mottagare så att det strider mot de begränsningar som lagen i USA ställer. Distributionen av rapporten i USA kan betraktas som en förbrytelse mot dessa lagar.

Sälja eller köpa på tillväxtmarknaderna?

Sälja eller köpa på tillväxtmarknaderna? februari 2014 FIM EMERGING MARKETS, AVKASTNINGEN FÖR FIM FONDER (%) FOND 1mån12mån YTD* FIM Brazil -9,9-32,1-9,9 FIM BRIC+ -4,8-9,4-4,8 FIM BRIC+ SC -4,4-17,1-4,4 FIM China -5,7-11,5-5,7 FIM Em. Yield

Läs mer

BRICS-toppmöte med mersmak

BRICS-toppmöte med mersmak april 2013 FIM EMERGING MARKETS, AVKASTNINGEN FÖR FIM FONDER (%) F ON D 1mån 12 mån YT D * FIM Brazil -1,8-8,5 0,7 FIM BRIC+ -1,5-1,0-2,1 FIM BRIC+ SC -3,3-0,6-1,9 FIM China -3,7 7,6-3,4 FIM Em. Yield

Läs mer

Vilka var årets vinnare och förlorare?

Vilka var årets vinnare och förlorare? december 2012 FIM EMERGING MARKETS, AVKASTNINGEN FÖR FIM FONDER (%) F ON D 1mån 12mån YT D * FIM Brazil -3,6-6,2-8,2 FIM BRIC+ -0,1 8,5 8,8 FIM BRIC+ SC 0,0 10,5 11,7 FIM China 1,6 21,1 14,3 FIM Em. Yield

Läs mer

Statliga företag behöver reformer

Statliga företag behöver reformer mars 2014 PORTFÖLJFÖRVALTARE HERTTA ALAVA & TEAMET FÖR FIM TILLVÄXTMARKNADER FIM EMERGING MARKETS, AVKASTNINGEN FÖR FIM FONDER (%) FOND 1mån12mån YTD* FIM Brazil 1,3-33,1-8,7 FIM BRIC+ 1,4-7,6-3,4 FIM

Läs mer

Rea på BRIC-aktier. juni 2012

Rea på BRIC-aktier. juni 2012 juni 2012 FIM EMERGING MARKETS, AVKASTNINGEN FÖR FIM FONDER (%) F ON D 1mån 12mån YT D * FIM Brazil -7,8-19,3-5,3 FIM BRIC+ -7,8-17,8 0,8 FIM BRIC+ SC -7,6-21,0 4,5 FIM China -4,8-17,3 5,7 FIM Em. Yield

Läs mer

Räntehöjningen i Kina överraskande drag i valutadebatten

Räntehöjningen i Kina överraskande drag i valutadebatten november 2010 FIM EMERGING MARKETS, AVKASTNINGEN FÖR FIM FONDER (%) FOND 1mån 12mån YTD* FIM Brazil 2,8 28,6 13,2 FIM BRIC+ 1,1 19,7 10,1 FIM China 4,2 20,7 15,7 FIM Em. Yield 0,7 20,6 16,7 FIM Emeur 2,4

Läs mer

Egyptisk oro blev till kris i Libyen

Egyptisk oro blev till kris i Libyen mars 2011 FIM EMERGING MARKETS, AVKASTNINGEN FÖR FIM FONDER (%) FOND 1mån 12mån YTD* FIM Brazil 0,5 13,5-7,2 FIM BRIC+ -1,1 12,9-6,9 FIM China -4,7 10,5-7,9 FIM Em. Yield -0,2 9,7-2,1 FIM Emeur -0,8 12,5-0,1

Läs mer

FIM Tillväxtmarknadsbrev

FIM Tillväxtmarknadsbrev FIM Tillväxtmarknadsbrev Augusti 2009 FIM EMERGING MARKETS, FONDERNAS AVKASTNING, % FOND AVKASTN-% FOND 1 mån 12 mån YTD* FIM Brazil 11,2-23,0 72,4 FIM BRIC+ 7,7-20,7 45,3 FIM China 10,6 1,3 38,3 FIM Em.

Läs mer

Rivstart på året. februari 2010

Rivstart på året. februari 2010 februari 2010 FIM EMERGING MARKETS, AVKASTNINGEN FÖR FIM FONDER (%) FOND 1mån 12mån YTD* FIM Brazil -12,3 86,3-10,0 FIM BRIC + -8,3 66,1-5,9 FIM China -8,8 31,9-5,9 FIM Em. Yield 1,4 23,6 2,1 FIM Emeur

Läs mer

Storm i den trygga hamnen

Storm i den trygga hamnen oktober 2011 FIM EMERGING MARKETS, AVKASTNINGEN FÖR FIM FONDER (%) FOND 1mån 12mån YTD* FIM Brazil -10,5-23,5-29,5 FIM BRIC+ -7,5-24,0-30,1 FIM BRIC+Small Cap -10,2 FIM China -8,3-31,8-35,4 FIM Em. Yield

Läs mer

En sommar i uppgångarnas tecken

En sommar i uppgångarnas tecken augusti 2010 FIM EMERGING MARKETS, AVKASTNINGEN FÖR FIM FONDER (%) FOND 1mån 12mån YTD* FIM Brazil 7,4 48,9 7,4 FIM BRIC+ 0,2 26,9 4,7 FIM China 0,8 10,2 7,0 FIM Em. Yield 0,4 22,8 14,0 FIM Emeur 7,1 23,7

Läs mer

Ökat intresse för tillväxtmarknaderna av naturliga skäl

Ökat intresse för tillväxtmarknaderna av naturliga skäl mars 2012 FIM EMERGING MARKETS, AVKASTNINGEN FÖR FIM FONDER (%) F ON D 1mån 12mån YT D * FIM Brazil 6,3-1,7 18,7 FIM BRIC+ 4,6-6,9 19,3 FIM BRIC+ SC 6,5 18,1 FIM China 4,0-12,0 15,9 FIM Em. Yield 1,7 13,4

Läs mer

De kinesiska konsumenterna har blivit viktigare än de amerikanska

De kinesiska konsumenterna har blivit viktigare än de amerikanska september 2010 FIM EMERGING MARKETS, AVKASTNINGEN FÖR FIM FONDER (%) FOND 1mån 12mån YTD* FIM Brazil 1,0 37,5 10,5 FIM BRIC+ 2,9 23,3 9,3 FIM China 1,5 14,8 9,8 FIM Em. Yield -0,7 22,3 16,6 FIM Emeur 2,6

Läs mer

BRIC fick en ny bokstav

BRIC fick en ny bokstav maj 2011 FIM EMERGING MARKETS, AVKASTNINGEN FÖR FIM FONDER (%) FOND 1mån 12mån YTD* FIM Brazil 2,2 7,8-8,0 FIM BRIC+ 0,0 0,4-7,7 FIM BRIC+ Small Cap -1,9 FIM China 0,3-1,0-10,7 FIM Em. Yield -0,2 4,6-2,4

Läs mer

Första kvartalet ett kvitto på fortsatt stigande trend

Första kvartalet ett kvitto på fortsatt stigande trend april 2010 FIM EMERGING MARKETS, AVKASTNINGEN FÖR FIM FONDER (%) FOND 1mån 12mån YTD* FIM Brazil 4,8 103,2 2,3 FIM BRIC+ 9,9 80,6 7,4 FIM China 6,7 41,2 3,8 FIM Em. Yield 3,2 27,9 7,9 FIM Emeur 11,2 95,3

Läs mer

Kurskorrigering nu sannolikare

Kurskorrigering nu sannolikare Februari 2007 Kurskorrigering nu sannolikare I februari fortsatte kurserna överlag att stiga på tillväxtmarknaderna. Särskilt på mindre, perifera områden som t.ex. Ukraina och Vietnam var kursuppgången

Läs mer

VALUTAPROGNOS FEBRUARI 2015

VALUTAPROGNOS FEBRUARI 2015 VALUTA FEBRUARI 2015 3.40 3.30 3.20 3.10 3.00 2.90 2.80 2.70 BRASILIANSKA REAL MOT SVENSKA KRONAN BRL/SE K 0.17 0.16 0.15 0.14 0.13 0.12 0.11 0.10 INDISKA RUPIE MOT SVENSKA KRONAN INR/SE + 9,2% K + 16,3%

Läs mer

Tillväxtmarknadsfamiljen kan få ett tillskott nästa år

Tillväxtmarknadsfamiljen kan få ett tillskott nästa år november 2011 FIM EMERGING MARKETS, AVKASTNINGEN FÖR FIM FONDER (%) Tillväxtmarknadsfamiljen kan få ett tillskott nästa år FOND 1mån 12mån YTD* FIM Brazil 10,1-19,3-22,9 FIM BRIC+ 11,7-17,0-23,0 FIM BRIC+Small

Läs mer

Tillväxtmarknaderna investerarnas gunstling

Tillväxtmarknaderna investerarnas gunstling oktober 2010 FIM EMERGING MARKETS, AVKASTNINGEN FÖR FIM FONDER (%) FOND 1mån 12mån YTD* FIM Brazil 5,0 32,9 14,9 FIM BRIC+ 3,0 26,1 10,7 FIM China 2,3 22,9 10,6 FIM Em. Yield -1,2 19,0 15,6 FIM Emeur 6,9

Läs mer

13 JULI, 2 0 1 5: MAKRO & MARKNAD FRÅN GREKLAND TILL ÅTERHÄMTNING

13 JULI, 2 0 1 5: MAKRO & MARKNAD FRÅN GREKLAND TILL ÅTERHÄMTNING 13 JULI, 2 0 1 5: MAKRO & MARKNAD FRÅN GREKLAND TILL ÅTERHÄMTNING Starten på sommaren blev inte så behaglig. Greklandsoron intensifierades då landet i början av juni fick anstånd med en återbetalning till

Läs mer

FIM BRIC+ marknadsbrev 29 november 2007

FIM BRIC+ marknadsbrev 29 november 2007 PORTFÖLJ FÖRVALTARE RAOUL KONNOS Raoul Konnos@glitnir.fi Tel. +358 9 6134 64 14 FIM EMERGING MARKETS FONDERNAS AVKASTNING (%) FOND 1mån 12mån YTD* FIM Brazil -14 44,44 29 FIM Russia -2,9 10,16 1,8 FIM

Läs mer

MÅNADSBREV MAJ, 2016: BLOX SAMMANFATTNING

MÅNADSBREV MAJ, 2016: BLOX SAMMANFATTNING MÅNADSBREV MAJ, 2016: BLOX SAMMANFATTNING De globala börserna steg nästan 4 % under maj. Månaden har präglats av diskussioner kring Storbritanniens eventuella utträde ur EU-sammarbetet samt om den amerikanska

Läs mer

Valutabevis. Låt dina pengar upptäcka världen!

Valutabevis. Låt dina pengar upptäcka världen! Valutabevis Låt dina pengar upptäcka världen! Valutabevis Låt dina pengar upptäcka världen! Reporäntan i dag: 0 % Så här fungerar valutabevis Löptid på cirka två år Nominellt belopp 10 000 kr/post Fyra

Läs mer

Makrokommentar. November 2013

Makrokommentar. November 2013 Makrokommentar November 2013 Fortsatt positivt på marknaderna Aktiemarknaderna fortsatte uppåt i november. 2013 ser därmed ut att kunna bli ett riktigt bra år för aktieinvesterare världen över. De nordiska

Läs mer

Höjdpunkter. Agasti Marknadssyn

Höjdpunkter. Agasti Marknadssyn Höjdpunkter Agasti Marknadssyn Sammanställt av Obligo Investment Management September 2015 Höjdpunkter Marknadsoro... Osäkerhet knuten till den ekonomiska utvecklingen i Kina har präglat de globala aktiemarknaderna

Läs mer

FIM Tillväxtmarknadsbrev

FIM Tillväxtmarknadsbrev FIM Tillväxtmarknadsbrev Juli 2007 AVKASTNINGEN FÖR FIMS FONDER SOM PLACERAR PÅ TILLVÄXTMARKNADER FOND AVKASTN-% 1 mån 12 mån YTD* FIM Brazil 7,5 79,2 35,9 FIM Russia 0,6 28,1 1,3 FIM China 7,8 52,7 14,5

Läs mer

Makrokommentar. November 2016

Makrokommentar. November 2016 Makrokommentar November 2016 Stora marknadsrörelser efter valet i USA Finansmarknaderna överraskades av Donald Trumps seger i det amerikanska presidentvalet och marknadens reaktioner lät inte vänta på

Läs mer

Orolig start på året med uppror i Tunisien och Egypten

Orolig start på året med uppror i Tunisien och Egypten februari 2011 FIM EMERGING MARKETS, AVKASTNINGEN FÖR FIM FONDER (%) FOND 1mån 12mån YTD* FIM Brazil -8,0 20,8-8,0 FIM BRIC+ -6,5 14,6-6,5 FIM China -4,0 19,0-4,0 FIM Em. Yield -2,3 12,3-2,3 FIM Emeur 0,9

Läs mer

Finansiell månadsrapport Micasa Fastigheter i Stockholm AB december 2015

Finansiell månadsrapport Micasa Fastigheter i Stockholm AB december 2015 Finansiell månadsrapport Micasa Fastigheter i Stockholm AB december 2015 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 6 523 mnkr. Totalt är det är en minskning med 100 mnkr sedan förra månaden,

Läs mer

BUSINESS SWEDENS MARKNADSÖVERSIKT SEPTEMBER 2015. Mauro Gozzo, Business Swedens chefekonom

BUSINESS SWEDENS MARKNADSÖVERSIKT SEPTEMBER 2015. Mauro Gozzo, Business Swedens chefekonom BUSINESS SWEDENS MARKNADSÖVERSIKT SEPTEMBER 2015 Mauro Gozzo, Business Swedens chefekonom 1 Business Swedens Marknadsöversikt ges ut tre gånger per år: i april, september och december. Marknadsöversikt

Läs mer

Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem december 2015

Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem december 2015 Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem december 215 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 9 291 mnkr. Totalt är det är en ökning med 17 mnkr sedan förra månaden, 87% av ramen är

Läs mer

Finansiell månadsrapport AB Familjebostäder januari 2014

Finansiell månadsrapport AB Familjebostäder januari 2014 Finansiell månadsrapport AB Familjebostäder januari 214 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 4 525 mnkr.det är en ökning med 122 mnkr sedan förra månaden, 74% av ramen är utnyttjad.

Läs mer

Ekonomisk prognos våren 2015: Medvind ger stöd till återhämtningen

Ekonomisk prognos våren 2015: Medvind ger stöd till återhämtningen Europeiska kommissionen - Pressmeddelande Ekonomisk prognos våren 2015: Medvind ger stöd till återhämtningen Bryssel, 05 maj 2015 Den ekonomiska tillväxten i Europeiska unionen drar nytta av ekonomisk

Läs mer

MÅNA D SBR E V J UL I, 2 01 5 : BLOX MAKROSAMMANFATTNING

MÅNA D SBR E V J UL I, 2 01 5 : BLOX MAKROSAMMANFATTNING MÅNA D SBR E V J UL I, 2 01 5 : BLOX MAKROSAMMANFATTNING Greklandsoron har präglat även juli månad. Efter att man röstade ner långivarnas förslag för sparpaket samt att man missade sin betalning till IMF

Läs mer

Månadsbrev PROGNOSIA SUPERNOVA Oktober 2014

Månadsbrev PROGNOSIA SUPERNOVA Oktober 2014 Månadsbrev PROGNOSIA SUPERNOVA Oktober 2014 Förvaltaren har ordet Efter en turbulent inledning på oktober månad återhämtade sig tillväxtmarknaderna snabbt i slutet. Prognosia Supernova steg med hjälp av

Läs mer

Placerarnas förväntningar på Modis regering blivit mer realistiska

Placerarnas förväntningar på Modis regering blivit mer realistiska augusti 2015 Placerarnas förväntningar på Modis regering blivit mer realistiska Vi gjorde en resa till Indien i juni för att träffa lokala företagsrepresentanter och experter. Vi hade fortfarande i gott

Läs mer

VALUTAPROGNOS OKTOBER 2014

VALUTAPROGNOS OKTOBER 2014 VALUTA OKTOBER 2014 BRASILIANSKA REAL MOT SVENSKA KRONAN INDISKA RUPIE MOT SVENSKA KRONAN BRL/SEK 3,45 3,25 3,05 2,85 2,65 2,45 INR/SEK + 8 % + 16 % 0,15 0,14 0,13 0,12 0,11 0,10 2,25 BRLSEK BRL/SEK 0,09

Läs mer

Makrokommentar. Januari 2014

Makrokommentar. Januari 2014 Makrokommentar Januari 2014 Negativ inledning på året Året fick en dålig start för aktiemarknaderna världen över. Framför allt var det börserna på tillväxtmarknaderna som föll men även USA och Europa backade.

Läs mer

FASTIGHETSÄGARNA SVERIGE RÄNTEFOKUS NOVERMBER 2015 KORT RÄNTA FORTFARANDE BÄST

FASTIGHETSÄGARNA SVERIGE RÄNTEFOKUS NOVERMBER 2015 KORT RÄNTA FORTFARANDE BÄST FASTIGHETSÄGARNA SVERIGE RÄNTEFOKUS NOVERMBER 2015 KORT RÄNTA FORTFARANDE BÄST SAMMANFATTNING De svenska bolåneräntorna förblir låga under de kommande åren och det är fortfarande mest fördelaktigt att

Läs mer

Hugin & Munin - Weekly Market Briefing 5-2013

Hugin & Munin - Weekly Market Briefing 5-2013 Hugin & Munin - Weekly Market Briefing 5-2013 En god start på året för aktiemarknaderna Januari månad har varit en period med stark kursutveckling på aktiemarknaderna och flera andra tecken visar på att

Läs mer

Carnegie Investment Bank AB MAKRO SOMMAREN & TURBULENSEN

Carnegie Investment Bank AB MAKRO SOMMAREN & TURBULENSEN Carnegie Investment Bank AB MAKRO SOMMAREN & TURBULENSEN BÖRSERNA SKAKAR Allmänt: Sensommarens börsturbulens har medfört att riskläget på marknaderna ökat och investerarsentimentet försämrats. Flera stora

Läs mer

Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem augusti 2013

Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem augusti 2013 Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem augusti 213 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 6 529 mnkr. Det är en ökning med 82 mnkr sedan förra månaden, och 88% av ramen är utnyttjad.

Läs mer

10 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD FED VÄNTAR RUNT HÖRNET

10 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD FED VÄNTAR RUNT HÖRNET 10 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD FED VÄNTAR RUNT HÖRNET Efter att man röstade ner långivarnas förslag för sparpaket samt att man missade sin betalning till IMF så godkänndes till slut ett sparpaket från

Läs mer

Bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2008-01-01 till 2008-12-31

Bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2008-01-01 till 2008-12-31 Stävrullen Finans AB (publ) org. nr. 556125-5851 1 Bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2008-01-01 till 2008-12-31 Handel med värdepapper Bolagets verksamhetsidé är att genom en långsiktig kapitalförvaltning

Läs mer

DETTA DOKUMENT ÄR VIKTIGT OCH KRÄVER DIN OMEDELBARA UPPMÄRKSAMHET.

DETTA DOKUMENT ÄR VIKTIGT OCH KRÄVER DIN OMEDELBARA UPPMÄRKSAMHET. DETTA DOKUMENT ÄR VIKTIGT OCH KRÄVER DIN OMEDELBARA UPPMÄRKSAMHET. Om du är osäker på hur du bör handla ska du kontakta din börsmäklare, bankrådgivare, advokat eller revisor eller en annan professionell

Läs mer

MÅNADSBREV JUNI, 2017: BLOX

MÅNADSBREV JUNI, 2017: BLOX MÅNADSBREV JUNI, 2017: BLOX I juni månad slutade den globala aktiemarknaden (MSCI World) ned nästan 3 % i svenska kronor. Stockholmbörsen (OMXS30) utvecklades i linje med de globala aktiemarknaderna och

Läs mer

MÅNADSBREV FEBRUARI, 2016: BLOX SAMMANFATTNING

MÅNADSBREV FEBRUARI, 2016: BLOX SAMMANFATTNING MÅNADSBREV FEBRUARI, 2016: BLOX SAMMANFATTNING Det globala aktieindexet MSCI World gick ned 1,10%, dock steg svenska börsen med 1,20% (OMXS30). Börs- och kreditmarknaderna har inlett 2016 svagt som en

Läs mer

Fondbarometern. Om svenska folkets syn på börsen och fondsparande SBAB Fondbarometern nr 3 2013

Fondbarometern. Om svenska folkets syn på börsen och fondsparande SBAB Fondbarometern nr 3 2013 Fondbarometern Om svenska folkets syn på börsen och fondsparande SBAB Fondbarometern nr 3 2013 Risken på börsen har ökat, och Asien har minskat kraftigt i popularitet sedan årsskiftet. SBAB 10 JULI 2013

Läs mer

Konjunkturutsikterna 2011

Konjunkturutsikterna 2011 1 Konjunkturutsikterna 2011 Det går bra i vår omgivning. Hänger Åland med? Richard Palmer, ÅSUB Fortsatt återhämtning i världsekonomin men med inslag av starka orosmoment Världsekonomin växer men lider

Läs mer

Fondguide Premiepension. Avkastningstal, allokering och portföljinnehav 2013 09 30

Fondguide Premiepension. Avkastningstal, allokering och portföljinnehav 2013 09 30 Fondguide Premiepension Avkastningstal, allokering och portföljinnehav 2013 09 30 Premiepension Fondguide Offensiv 150 140 130 120 90 80 70 60 Premiepension Offensiv Index Offensiv Avkastning från starten

Läs mer

Månadsanalys Augusti 2012

Månadsanalys Augusti 2012 Månadsanalys Augusti 2012 Positiv trend på aktiemarknaden efter uttalanden från ECB-chefen ÅRETS ANDRA RAPPORTSÄSONG är i stort sett avklarad och de svenska bolagens rapporter kan sammanfattas som stabila.

Läs mer

Maj 2009 TJO VAD DET VAR LIVAT!

Maj 2009 TJO VAD DET VAR LIVAT! Maj 2009 PORTFÖLJFÖRVALTARE TJO VAD DET VAR LIVAT! VESA ENGDAHL vesa.engdahl@fim.com Tel. +358 9 6134 6356 VÄSTMARKNADER FIM FONDERNAS AVKASTNING, % FOND 1mån 12mån YTD* FIM Fenno 28,4-39,6 21,6 FIM Forte

Läs mer

Makrokommentar. December 2016

Makrokommentar. December 2016 Makrokommentar December 2016 Bra månad på aktiemarknaden December blev en bra månad på de flesta aktiemarknader och i Europa gick flera av de breda aktieindexen upp med mellan sju och åtta procent. Även

Läs mer

Finansiell månadsrapport AB Familjebostäder mars 2014

Finansiell månadsrapport AB Familjebostäder mars 2014 Finansiell månadsrapport AB Familjebostäder mars 214 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 4 515 mnkr. Totalt är det är en ökning med 35 mnkr sedan förra månaden, 74% av ramen är utnyttjad.

Läs mer

31 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄDSLA, INGET ANNAT

31 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄDSLA, INGET ANNAT 31 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄDSLA, INGET ANNAT Det blev endast en ytterst kort period av optimism efter att oron för Grekland lagt sig. Finansmarknadernas rörelser har de senaste veckorna präglats

Läs mer

Marknad 2010-12-08. Johan Tegeback johan.tegeback@seb.se 060-6079023

Marknad 2010-12-08. Johan Tegeback johan.tegeback@seb.se 060-6079023 Marknad 2010-12-08 Johan Tegeback johan.tegeback@seb.se 060-6079023 1 Marknader idag Fokus skiftar till makro Marknaderna fortsätter att tveka, fokus på nya risker, Irland och Kina (Portugal&Spanien).

Läs mer

Globala placeringsmöjligheter Nordnet, Göteborg Tommy Taponen. 3 december 2013

Globala placeringsmöjligheter Nordnet, Göteborg Tommy Taponen. 3 december 2013 Globala placeringsmöjligheter Nordnet, Göteborg Tommy Taponen 3 december 2013 Våra förhållningsregler sedan start se kunden i ögonen! Fokusering - enbart fondförvaltning och fokus på rätt aktieinnehav.

Läs mer

MÅNADSBREV NOVEMBER, 2015: BLOX SAMMANFATTNING

MÅNADSBREV NOVEMBER, 2015: BLOX SAMMANFATTNING MÅNADSBREV NOVEMBER, 2015: BLOX SAMMANFATTNING Centralbankerna var återigen i fokus och makrodata som kom under månaden påminde om utvecklingen som vi har haft under en tid, d.v.s. bättre i Europa och

Läs mer

OMVÄRLDEN HAR FÖRÄNDRATS

OMVÄRLDEN HAR FÖRÄNDRATS OMVÄRLDEN HAR FÖRÄNDRATS Ekonomi känns ofta obegripligt och skrämmande, men med små åtgärder kan du få koll på din ekonomi och ta makten över dina pengar. Genom årens gång har det blivit allt viktigare

Läs mer

FIM Tillväxtmarknadsbrev

FIM Tillväxtmarknadsbrev FIM Tillväxtmarknadsbrev September 2009 FIM EMERGING MARKETS, FONDERNAS AVKASTNING, % FOND AVKASTN-% FOND 1 mån 12 mån YTD* FIM Brazil 5,5-12,7 81,1 FIM BRIC+ 3,6-14,1 47,8 FIM China -6,9-3,0 26,7 FIM

Läs mer

23 NOVEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄNTEGAPET VIDGAS

23 NOVEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄNTEGAPET VIDGAS 23 NOVEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄNTEGAPET VIDGAS Den ekonomiska återhämtningen i Europa fortsätter. Makrosiffror från både USA och Kina har legat på den svaga sidan under en längre tid men böjar nu

Läs mer

ETT ÅR EFTER KRIMKRISEN Telefonkonferens 5 mars 2015 med Jan-Olov Olsson

ETT ÅR EFTER KRIMKRISEN Telefonkonferens 5 mars 2015 med Jan-Olov Olsson ETT ÅR EFTER KRIMKRISEN Telefonkonferens 5 mars 2015 med Jan-Olov Olsson TRE FRÅGOR I FOKUS Konflikten i Ukraina Oljepriset Sanktioner 2 RYSSLAND - UKRAINA Krims anslutning till Ryssland - Stöds helhjärtat

Läs mer

Finansiell månadsrapport AB Svenska Bostäder december 2010

Finansiell månadsrapport AB Svenska Bostäder december 2010 Finansiell månadsrapport AB Svenska Bostäder december 2010 Bolagets tillgång Tillgången uppgick vid slutet av månaden till 268 mnkr. Det är en ökning med 6 mnkr sedan förra månaden. Räntan för månaden

Läs mer

Juni Maj Allokeringsfördelning - Juni Allokeringsfördelning - Maj Jan Rosenqvist, Förvaltningschef

Juni Maj Allokeringsfördelning - Juni Allokeringsfördelning - Maj Jan Rosenqvist, Förvaltningschef Granit Basfonden Brexit Vid ingången av juni viktade Basfonden ner sin aktieexponering till 25 % från den tidigare nivån på 49 % och kommer fortsätta att minska exponeringen om rådande läge kvarstår. I

Läs mer

Finansiell månadsrapport Stockholm Stadshus AB (moderbolag) september 2010

Finansiell månadsrapport Stockholm Stadshus AB (moderbolag) september 2010 Finansiell månadsrapport Stockholm Stadshus AB (moderbolag) september 2010 Bolagets tillgång Tillgången uppgick vid slutet av månaden till 11 600 mnkr. Det är en ökning med 15 mnkr sedan förra månaden.

Läs mer

Tillväxtmarknaderna i stark medvind

Tillväxtmarknaderna i stark medvind november 2009 FIM EMERGING MARKETS, FIM FONDERNAS AVKASTING (%) FOND 1mån 12mån YTD* FIM Brazil 11,8 110,4 113,9 FIM BRIC + 7,1 48,2 62,8 FIM China 5,0 43,2 36,6 FIM Em. Yield 1,2 28,1 19,6 FIM Emeur 3,8

Läs mer

Månadskommentar, makro. Oktober 2013

Månadskommentar, makro. Oktober 2013 Månadskommentar, makro Oktober 2013 Uppgången fortsatte i oktober Oktober var en positiv månad för aktiemarknader världen över. Månaden började lite svagt i samband med den politiska låsningen i USA och

Läs mer

Makrokommentar. April 2016

Makrokommentar. April 2016 Makrokommentar April 2016 Positiva marknader i april April var en svagt positiv månad på de internationella finansmarknaderna. Oslo-börsen utvecklades dock starkt under månaden och gick upp med fem procent.

Läs mer

Månadsöversikt Produkter till försäljning Juni 2011

Månadsöversikt Produkter till försäljning Juni 2011 Front Capitals nya placeringsalternativ Front Capital övergick i maj till elektronisk kommunikation och elektroniskt marknadsföringsmaterial. I denna månadsöversikt presenterar vi våra nya placeringsalternativ.

Läs mer

Analytiker Simon Johansson Gustav Nordkvist

Analytiker Simon Johansson Gustav Nordkvist Concentric Rekommendation: Behåll Riktkurs DCF: 115 Den goda vinsttillväxten - Bolaget har sedan sin notering genererat en god vinsttillväxt trots en mer eller mindre oförändrad omsättning. Detta tyder

Läs mer

ODINs veckokommentar 21-2014

ODINs veckokommentar 21-2014 ODINs veckokommentar 21-2014 Veckan som gick Aktiemarknadsutvecklingen senaste veckan* Aktiemarknaderna reagerade positivt i slutet av veckan tack vare bra produktionssiffror i Kina och tro på en fortsatt

Läs mer

HealthInvest Månadsbrev - Januari Access Fund Asia Fund MicroCap Fund Value Fund

HealthInvest Månadsbrev - Januari Access Fund Asia Fund MicroCap Fund Value Fund HealthInvest Månadsbrev - Januari 2014 Access Fund Asia Fund MicroCap Fund Value Fund HealthInvest Access Fund 2014-01-31 Marknadssentimentet i hälsovårdssektorn var positivt under januari månad och MSCI

Läs mer

OLIKA INDEX. Continuous Assisted Quotation 40 CAC40 Visar utvecklingen för de 40 mest omsatta aktierna på NYSE Euronext i Paris, Frankrike.

OLIKA INDEX. Continuous Assisted Quotation 40 CAC40 Visar utvecklingen för de 40 mest omsatta aktierna på NYSE Euronext i Paris, Frankrike. EUROPA Continuous Assisted Quotation 40 CAC40 Visar utvecklingen för de 40 mest omsatta aktierna på NYSE Euronext i Paris, Frankrike. Deutscher Aktien Index 30 DAX30 Visar utvecklingen för de 30 mest omsatta

Läs mer

Investor Brief. INBLICK: Boom för den asiatiska medelklassen

Investor Brief. INBLICK: Boom för den asiatiska medelklassen MEDELKLASSEN I ASIEN NOVEMBER 2015 INBLICK: Boom för den asiatiska medelklassen De senaste decennierna har en rad asiatiska länder tagit ett ekonomiskt tigersprång, vilket kan komma att vända upp och ner

Läs mer

Makrokommentar. Januari 2017

Makrokommentar. Januari 2017 Makrokommentar Januari 2017 Lugn start på aktieåret Det hände inte mycket på finansmarknaderna i januari, men aktierna utvecklades i huvudsak positivt. Marknadsvolatiliteten, här mätt mot det amerikanska

Läs mer

Finländska dotterbolag utomlands 2012

Finländska dotterbolag utomlands 2012 Företag 2014 Finländska dotterbolag utomlands 2012 Finländska företag utomlands: nästan 4900 dotterbolag i 119 länder år 2012. Enligt Statistikcentralens uppgifter bedrev finländska företag affärsverksamhet

Läs mer

Juni Maj Allokeringsfördelning - Juni Allokeringsfördelning - Maj Jan Rosenqvist, Förvaltningschef

Juni Maj Allokeringsfördelning - Juni Allokeringsfördelning - Maj Jan Rosenqvist, Förvaltningschef Granit Basfonden Brexit Vid ingången av juni viktade Basfonden ner sin aktieexponering till 25 % från den tidigare nivån på 49 % och kommer fortsätta att minska exponeringen om rådande läge kvarstår. I

Läs mer

RÄNTEFOKUS JUNI 2014 RIKSBANKS- SÄNKNING GYNNAR KORT BORÄNTA

RÄNTEFOKUS JUNI 2014 RIKSBANKS- SÄNKNING GYNNAR KORT BORÄNTA RÄNTEFOKUS JUNI 2014 RIKSBANKS- SÄNKNING GYNNAR KORT BORÄNTA SAMMANFATTNING Återhämtningen i vår omvärld går trögt, i synnerhet i eurozonen där centralbanken förväntas fortsätta att lätta på penningpolitiken.

Läs mer

Månadskommentar oktober 2015

Månadskommentar oktober 2015 Månadskommentar oktober 2015 Månadskommentar oktober 2015 Ekonomiska läget Den värsta oron för konjunktur och finansiella marknader lade sig under månaden. Centralbankerna med ECB i spetsen signalerade

Läs mer

Startdatum Jämförelseindex -3,2% Rådgivare 56,9%

Startdatum Jämförelseindex -3,2% Rådgivare 56,9% US Balanserad Index 2 1 1 med och tyska DAX med 3%. Svenska börsen avvek dock och OMX30 stängde månaden drygt ned. Relativt starka företagsrapporter, men främst av förhoppningar om nya US Balanserad 3,8%

Läs mer

Månadsbrev april 2017

Månadsbrev april 2017 Månadsbrev april 2017 Efter ett starkt första kvartal såg vi under april månad fortsatt styrka på de flesta aktiemarknader. I lokala valutor steg amerikanska S&P 500 med 0,9 %, europeiska Eurostoxx 50

Läs mer

Månadsbrev september 2013

Månadsbrev september 2013 Månadsbrev september 2013 Fortsatta Stödköp Glädje i marknaden Den amerikanska centralbanken FED meddelade i september att man fortsätter stimulera ekonomin genom stödköp av obligationer. I maj flaggade

Läs mer

Makrokommentar. Mars 2016

Makrokommentar. Mars 2016 Makrokommentar Mars 2016 God stämning i mars 2 Mars blev en bra månad på de internationella finansmarknaderna och marknadsvolatiliteten backade från de höga nivåerna i januari och februari. Oslo-börsen

Läs mer

EKN:s Småföretagsrapport 2014

EKN:s Småföretagsrapport 2014 EKN:s Småföretagsrapport 2014 Rekordmånga exporterar till tillväxtmarknader Fyra av tio små och medelstora företag tror att försäljningen till tillväxtmarknader ökar det kommande året. Rekordmånga exporterar

Läs mer

FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER APRIL 2014 FORTSATT KÖPLÄGE

FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER APRIL 2014 FORTSATT KÖPLÄGE FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER APRIL 2014 FORTSATT KÖPLÄGE Sammanfattning Landets fastighetsägare delar ekonomkårens förväntan om att den svenska ekonomin är inne i en återhämtningsfas. Förutsättningarna

Läs mer

Investeringsaktiebolaget Cobond AB. Kvartalsrapport juni 2014

Investeringsaktiebolaget Cobond AB. Kvartalsrapport juni 2014 Investeringsaktiebolaget Cobond AB Kvartalsrapport juni 2014 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Allmänt om bolaget 5 Marknadskommentar 6 2 KVARTALSRAPPORT JUNI 2014 HUVUDPUNKTER

Läs mer

Emerging Markets - Aktier Februari 2017

Emerging Markets - Aktier Februari 2017 Emerging Markets - Aktier Februari 2017 Swedbank Analys Swedbank Analys Strategi och Allokering: Emerging Markets aktiemarknad Rätt länderallokering Utnyttja relativ värdering för länderallokering Historiskt

Läs mer

Folket förväntar sig reformer av den nya regimen

Folket förväntar sig reformer av den nya regimen Nigeria juni 2015 Folket förväntar sig reformer av den nya regimen I mitten av maj deltog jag i en konferens anordnad av Renaissance Capital i Lagos i Nigeria. Under tvådagarskonferensen träffade jag 15

Läs mer

Några lärdomar av tidigare finansiella kriser

Några lärdomar av tidigare finansiella kriser Några lärdomar av tidigare finansiella kriser KAPITEL 1 FÖRDJUPNING Hittills har den finansiella orons effekter på börskurser och r äntor på företagsobligationer varit mindre än vid tidigare liknande p

Läs mer

4 MAJ, 2015: MAKRO & MARKNAD

4 MAJ, 2015: MAKRO & MARKNAD 4 MAJ, 2015: MAKRO & MARKNAD CENTRALBANKERNA I FÖRARSÄTET Veckan som gick präglades av stora rörelser. Vi fick bland annat se den största dagliga nedgången på Stockholmsbörsen sedan oron i oktober förra

Läs mer

Sverige i topp i ungdomars inkomstutveckling efter krisåren 1

Sverige i topp i ungdomars inkomstutveckling efter krisåren 1 Sverige i topp i ungdomars inkomstutveckling efter krisåren 1 Frågan om ungdomars möjligheter på arbetsmarknaden har en central roll i årets valrörelse. Diskussionen begränsar sig ofta till möjligheten

Läs mer

30 MARS, 2015: MAKRO & MARKNAD OLIKA VÄRLDAR I BRIC

30 MARS, 2015: MAKRO & MARKNAD OLIKA VÄRLDAR I BRIC 30 MARS, 2015: MAKRO & MARKNAD OLIKA VÄRLDAR I BRIC Vikten av konsumenten lyfts ofta fram när man pratar om den amerikanska ekonomin. Det är dock inte lika vanligt att dess europeiske motsvarighet får

Läs mer

Stockholms besöksnäring. September 2014

Stockholms besöksnäring. September 2014 Stockholms besöksnäring. September 214 Under september noterades 1,68 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var 95, eller 1 %, fler än under september 213, vilket i sin tur innebär

Läs mer

MÅNADSBREV JUNI, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING

MÅNADSBREV JUNI, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING MÅNADSBREV JUNI, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING Juni blev ingen behaglig start på sommaren. Greklandsoron intensifierades då landet i början av månaden fick anstånd med en återbetalning till IMF. Under

Läs mer

De här fonderna erbjuder vi. Gäller från 2016-06-15

De här fonderna erbjuder vi. Gäller från 2016-06-15 FONDUTBUD INFORMATION De här fonderna erbjuder vi Gäller från 2016-06-15 Länsförsäkringars utbud av rekommenderade fonder Länsförsäkringar erbjuder 35 egna fonder och ett 40-tal externa fonder och tillsammans

Läs mer

+ 3 150 % 2002 2012. Ett resultat av genuint hantverk

+ 3 150 % 2002 2012. Ett resultat av genuint hantverk +3 150% + 3 150 % 2002 2012 Ett resultat av genuint hantverk Diskretionär aktieförvaltning av småbolag Consensus aktieförvaltning inriktar sig på att placera i oupptäckta ValueGrowthbolag på de mindre

Läs mer

Månadsanalys Februari 2013

Månadsanalys Februari 2013 Månadsanalys Februari 2013 De flesta faktorer talar för ett bra börsår I SLUTET AV januari presenterade vi vår marknadssyn för våren. Vi kunde då konstatera att trots många orosmoln lyckades samtliga större

Läs mer

Stockholms besöksnäring. December 2014

Stockholms besöksnäring. December 2014 Stockholms besöksnäring. December 214 När 214 summeras överträffas års rekordsiffor för övernattningar på länets kommersiella boendeanläggningar varje månad. Drygt 11,8 miljoner övernattningar under 214

Läs mer

Delårsrapport. januari mars 2014 REKORDSTOR GARANTIGIVNING TILL SMÅ- OCH MEDELSTORA FÖRETAG

Delårsrapport. januari mars 2014 REKORDSTOR GARANTIGIVNING TILL SMÅ- OCH MEDELSTORA FÖRETAG Delårsrapport januari mars 2014 REKORDSTOR GARANTIGIVNING TILL SMÅ- OCH MEDELSTORA FÖRETAG Perioden i korthet Under kvartalet garanterade EKN 411 exportaffärer till ett värde av 7,4 (10,6) miljarder kronor.

Läs mer