Maj 2009 TJO VAD DET VAR LIVAT!

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Maj 2009 TJO VAD DET VAR LIVAT!"

Transkript

1 Maj 2009 PORTFÖLJFÖRVALTARE TJO VAD DET VAR LIVAT! VESA ENGDAHL Tel VÄSTMARKNADER FIM FONDERNAS AVKASTNING, % FOND 1mån 12mån YTD* FIM Fenno 28,4-39,6 21,6 FIM Forte 18,4-37,2 18,1 FIM Mondo 14,5-35,3 10,9 FIM Nordic 23,1-43,8 21,1 FIM Piano 2,4-5,7 2,1 FIM Fritid 18,0-31,2 7,6 FIM BioMed 3,4-4,5-1,3 FIM Tekno 13,2-27,0 16,3 FIM Union 18,9-38,7 0,7 FIM Vision 15,5-40,1 15,7 *YTD = värdeutveckling under innevarande år till April var den bästa uppgångsmånaden på aktiemarknaden sedan mars Marknaden lyckades överraska många med sina stigande kurser. Aktievikterna hade sänkts allt mer då domedagsprofeterna hade basunerat ut att finanskrisen pågår i eviga tider. Men i april var de dåliga nyheterna ett minne blott och det var full fart på aktiehandeln. Festen var i full gång och det var fler som kom till festen än som gick därifrån. Bilden på nästä sidan visar hur tillgångarna i penningmarknadsfonder i USA översteg tillgångarna i aktiefonder i slutet av fjolåret. Något liknande har inte skett sedan Och med kontanter har man ju ingen chans att tjäna på stigande aktiekurser. En teknisk faktor som satte mera fart på aktiemarknadsrallyt var att man frångick de låga aktievikterna. Att frångå undervikten fungerar dock endast som ett stöd för återhämtningen. En förbättrad ekonomisk situation är ändå alltjämt en förutsättning för att återhämtningen på aktiemarknaden ska bli bestående. Ökad aktievikt förutsättningarna för en bestående återhämtning på marknaden har ökat Det är rätt sannolikt att vi såg en vändning på aktiemarknaden i mars. Visst är det alltjämt mycket osäkerhet kopplad till ekonomin och resultatutvecklingen i företagen. Marknadssvängningarna kommer att vara kraftiga ännu länge och det kommer dåliga dagar, veckor och månader på aktiemarknaden. Vi anser ändå att det är mycket osannolikt att kurserna sjunker till nya bottennoteringar. Det här skulle kräva mycket dåliga oförutsedda ekonomiska nyheter. För tillfället tål marknaden "vanliga" dåliga nyheter t.o.m. överraskande väl. Vi väntade oss att resultatpubliceringsperioden för första kvartalet i år skulle bli ett tuffare stålbad för aktiemarknaden än vad som var fallet. Kurserna har hållit stången överraskande väl under rapporteringsperioden, som nu är på slutrakan. Placerarnas förväntningar var mycket anspråkslösa, så redan ett nöjaktigt resultat fick i många fall kurserna att reagera starkt positivt. Den svaga ekonomiska utvecklingen är redan nästan helt inprisad i aktierna och aktiemarknadens förutsättningar för en hållbar återhämtning har förstärkts. Ekonomins fria fall lättar så småningom. Konjunkturindikatorerna visar alltjämt att den ekonomiska recessionen fortsätter på båda sidor om Atlanten, men flera av dessa indikatorer i synnerhet i USA har förstärkts under de senaste månaderna. De ekonomiska data ser alltså till stora delar mindre dåliga ut än i januari februari. FIM Kapitalförvaltning Ab, Linnégatan 6, SE Stockholm, Sverige, tel , fax , 1/5

2 Från ekonomin kommer "svagt positiva signaler" som stöder aktiemarknaden. Vi anser att aktiemarknaden har nått början på en uppåtgående trend. Själva har vi stegvis ökat aktiernas vikt i portföljen redan i några månaders tid. Vid sidan av att höja aktievikten har vi ökat placeringarna på tillväxtmarknaderna och från defensiva sektorer har vi flyttat vikten till cykliska aktier, såsom basmetall och finanssektorn. Om det i något skede kommer en korrigeringsrörelse nedåt på aktiemarknaden, strävar vi efter att utnyttja dessa svackor genom att öka aktievikten i våra portföljer. Vårt mål är att ytterligare öka risken i portföljerna i små steg och kontrollerat. Vi anser att vi nu står inför en tid då det gäller för placerare att komponera sin aktieportfölj inför följande uppgång. Tillgångar i penningmarknads- och aktiefonder i USA I aktiefonder I penningmarknadsfonder mars -08 juni -08 september -08 december -08 mars -09 I januari listade vi sju goda skäl att förvänta sig stigande aktiekurser. Då argumenterade vi att en hållbar återhämtning på aktiemarknaden kräver stöd i form av placerarnas syn på hur lång ekonomins dödsdal kommer att bli och hur djupt företagens resultat kommer att dyka. Ännu i slutet av förra året kunde man inte se några tecken på att realekonomin skulle vända, men redan då fanns många av kursuppgångens förutsättningar på plats. Dessa faktorer, som alltjämt gäller, var: 1) låg och fortsättningsvis sjunkande räntenivå 2) förmånliga värderingar på aktiemarknaden 3) stor mängd kontanta medel hos placerarna 4) centralbankernas och regeringarnas åtgärder för att stimulera ekonomin och finanssektorn 5) placerarnas pessimism och bristen på framtidstro 6) djupet på kursnedgången 7) de uppätna vinsterna på uppgångsmarknaden De sju goda skälen att vänta sig en kursuppgång som vi listade i början av året har fått sällskap av sju "svagt positiva signaler" inom ekonomin. Vi anser att de stöder aktiekurserna och ökar sannolikheten för att aktiemarknaden går vidare på den hållbara återhämtningens väg. Dessa faktorer är: 1) Minskade företagslånespread företagslånens ränteskillnad i förhållande till räntan på statsobligationer. Det bud som kommer från räntemarknaden ligger nu i linje med aktiemarknadens beteende. Om ränteskillnaden på företagslånemarknaden i förhållande till statsobligationer inte skulle minska då aktiemarknaden blir starkare, skulle detta ge marknaden motstridiga FIM Kapitalförvaltning Ab, Linnégatan 6, SE Stockholm, Sverige, tel , fax , 2/5

3 signaler och ifrågasätta hur länge återhämtningen på aktiemarknaden håller i sig. Kreditmarknaden har allmänt taget också annars blivit långsamt bättre. Hotet om finanssystemets kollaps har gett vika och investerarnas syn är att finanskrisens mörkaste stunder börjar vara förbi. 2) Aktiemarknaden klarade av stålbadet under första kvartalets rapporteringsperiod. Placerarnas resultatförväntningar är så låga att aktiemarknaden ser ut att klara sig bra genom rapporteringsperioden, som redan är på slutrakan. Tills vidare har marknaden hållit ställningarna och för enskilda bolag har redan ett nöjaktigt resultat i många fall fått aktiekursen att reagera positivt. Resultatförväntningarna lär äntligen bli realistiska. 3) Råvarumarknaden blir mer balanserad och priset på flera råvaror vänder uppåt. På råvarumarknaden bådar en vändning mot det bättre vanligtvis också gott för aktiemarknaden. 4) Priserna och handelsvolymerna på USA:s bostadsmarknad närmar sig bottenkänning. En stabilisering av bostadsmarknaden har en avgörande roll med tanke på konsumenternas förtroende, konsumtionsbeteende och lösningen på finanskrisen. 5) Starkare inköpschefsindex. I USA fick inköpschefsindexen bottenkänning redan i december. I Europa skedde vändningen i februari/mars. Därför kan man anta att det fria fallet börjar vara över och det ökar tron på en konjunkturvändning under ) Ökat förtroende bland konsumenterna. I synnerhet i USA har konsumenternas förtroende ökat, vilket har stött synen på att den värsta ekonomiska recessionen ligger bakom oss. 7) Minskad volatilitet dvs. svängning på aktiemarknaden. Även om volatiliteten alltjämt är hög är den långt från toppnivåerna hösten Det tyder på att konsumenternas förtroende har blivit bättre och att riskviljan har ökat. Vid sidan av det här är vår bild att många såväl institutionella som privata placerare missade aktierallyt i mars april. Uppenbarligen underviktar många placerare alltjämt aktier. När uppgången fortsätter ökar viljan och förmågan att ta risker, men samtidigt ökar också rädslan för att aktiekurserna rusar i väg, vilket leder till ökad aktievikt. Allt fler placerare börjar bli övertygade om att de inte vill missa följande uppsving. Det betyder att placerarna börjar se dagar med sjunkande kurser som goda dagar för köp. Det kommer att dämpa marknadens rekyler nedåt och samtidigt kan de nya pengar som söker sig till aktier vara ett betydande stöd för hela marknaden. Mot ränteinstrument med högre risk Europeiska centralbankens serie av räntesänkningar närmar sig sitt slut. Vi tror att styrräntan sänks ännu en gång vid mötet i maj och efter det ligger styrräntan på en procent. På penningmarknaden kan man alltså i fortsättningen vänta sig klart lägre avkastning än placerarna varit vana vid under de senaste åren. Konjunkturindikatorerna förutspår bättre framtida ekonomisk utveckling. Stimulerande penningpolitik och andra stödåtgärder har också för sin del förbättrat placerarnas riskvilja. På räntemarknaden syns det här särskilt i high yieldföretagslånens och tillväxträntemarknadens starka utveckling. Å andra sidan tror vi FIM Kapitalförvaltning Ab, Linnégatan 6, SE Stockholm, Sverige, tel , fax , 3/5

4 att räntorna på statsobligationer stannar på en låg nivå under slutet av året. För statslånens del ökar ändå risken för en ränteuppgång med tiden. Vi tror att den årliga avkastningen till följd av aktiv ränteallokering kommer att överstiga avkastningen på penningmarknaden. Detta beror på penningmarknadsräntornas låga nivå samt förväntningarna på god avkastning på företagslåne- och tillväxträntemarknaden. I vår räntestrategi betonar vi just företagslån i synnerhet high yield-lån på bekostnad av korta räntor och statsobligationer. På high yield-företagslånemarknaden ser avkastningspotentialen för tillfället exceptionellt bra ut. Som strategiska (3 5 år) placeringar prefererar vi starkt high yield-företagslån och vi anser att man borde gå in på high yieldmarknaden senast nu. Det går också bra för tillväxträntemarknaden och ingen omedelbar vändning till det sämre är i sikte. USA high yield-företagslånens avkastningsskillnad mot statsobligationer & VIX volatilitetsindex US High Yield spread (monthly) VIX volatility (monthly) Riskspridning lönar sig på hälsosektorn April var en händelserik månad på hälsosektorn. Vid sidan av första kvartalets resultat innefattade månaden också bl.a. flera nya forskningsresultat. Dessutom inverkade patenträttegångar och patentavtal på sedvanligt sätt på flera företags kursutveckling. Den här typen av resultat och beslut är ofta mycket svåra att förutspå och å andra sidan kan de ha stor inverkan på de ifrågavarande företagens kurser. Därför kan spridning anses vara en placeringsstrategi som kan rekommenderas t.o.m. mer än normalt på hälsosektorn. I tabellen nedan finns en jämförelse mellan FIM BioMeds och flera centrala hälsobolags kursutveckling såväl i april som under de fyra första månaderna under Storleken på kursförändringarna har definierats i företagens hemmavaluta. FIM Kapitalförvaltning Ab, Linnégatan 6, SE Stockholm, Sverige, tel , fax , 4/5

5 Kursutvecklingen för FIM BioMed och några stora läkemedelsbolag i år FIM BioMed har klarat sig bättre än något av de stora enskilda läkemedelsbolagen Företag/fond Valuta Januari-april 2009 (%) April 2009 (%) FIM BioMed EUR -1,3 % +3,4 % Sanofi-Aventis EUR -3,6 % +3,3 % FIM BioMed jämförelseindex EUR -5,6 % -1,4 % Orion B EUR -8,9 % +0,9 % Roche CHF -11,1 % -7,5 % Johnson & Johnson USD -12,5 % -0,5 % AstraZeneca GBP -15,0 % -2,7 % Novartis CHF -17,5 % +0,7 % GlaxoSmithKline GBP -18,3 % -3,5 % Pfizer USD -24,6 % -1,9 % Viktig information Denna rapport är enbart avsedd att användas av mottagaren själv. Den får inte kopieras, citeras eller vidarebefordras utan tillstånd från FIM Fonder. Informationen i rapporten är offentlig och vi anser att källorna är pålitliga, vilket inte garanterar att informationen i sin helhet stämmer. De prognoser och bedömningar som har presenterats i rapporten baserar sig på vår nuvarande syn, men vi kan ändra dem utan separat meddelande. Varken FIM Fonder eller någon av dess anställda ansvarar för eventuell skada som användningen av denna publikation kan förorsaka. Denna rapport eller dess kopior får inte distribueras i USA eller till amerikanska mottagare så att det strider mot de begränsningar som lagen i USA ställer. Distributionen av rapporten i USA kan betraktas som en förbrytelse mot dessa lagar. FIM Kapitalförvaltning Ab, Linnégatan 6, SE Stockholm, Sverige, tel , fax , 5/5

Marknadskommentar December

Marknadskommentar December Vi fortsätter även denna månad att titta på räntemarknaderna och effekten av centralbankernas, i många fall helt extrema, penningpolitik. Som väl alla vet sänkte Riksbanken, för första gången någonsin,

Läs mer

Centralbanksförväntningarna i focus. USA:s centralbank skyndar inte med att höja styrräntan, den ekonomika statistiken

Centralbanksförväntningarna i focus. USA:s centralbank skyndar inte med att höja styrräntan, den ekonomika statistiken Månadsöversikt december 2014 5.12.2014 Centralbanksförväntningarna i focus USA:s centralbank skyndar inte med att höja styrräntan, den ekonomika statistiken intakt Utmaningarna i Europa är en för låg inflation

Läs mer

Den finansiella krisen var står vi idag och vart är vi på väg?

Den finansiella krisen var står vi idag och vart är vi på väg? ANFÖRANDE DATUM: 2009-06-11 TALARE: PLATS: Vice riksbankschef Barbro Wickman-Parak Danske Market s Central Bank Seminar, Snekkersten, Danmark SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg 11)

Läs mer

Blir 2011 också ett bra börsår?

Blir 2011 också ett bra börsår? Marknadsbrev januari 2011 Blir 2011 också ett bra börsår? Förra året var ett riktigt bra börsår (för de flesta börser) och en hel del fonder gick otroligt bra, inte minst Thailandfonder. Den stora frågan

Läs mer

ökade visserligen långsammare fjärde kvartalet 2010, men både globala och svenska indikatorer pekar på en stark inledning av 2011.

ökade visserligen långsammare fjärde kvartalet 2010, men både globala och svenska indikatorer pekar på en stark inledning av 2011. Premium nyhetsbrev april 2011 Det ekonomiska läget vår analys Banker och fastigheter lågt värderade Efter två starka år har 2011 inletts betydligt blygsammare på den svenska börsen. Trots det ser Swedbanks

Läs mer

private banking investment strategy Investment Outlook #1 mars 2015

private banking investment strategy Investment Outlook #1 mars 2015 private banking investment strategy Investment Outlook #1 mars 2015 Innehållsförteckning Inledning...5 Portföljstrategi...6 Makrosammanfattning... 10 tillgångsslag Aktier: Sverige och övriga Norden...

Läs mer

ökade visserligen långsammare fjärde kvartalet 2010, men både globala och svenska indikatorer pekar på en stark inledning av 2011.

ökade visserligen långsammare fjärde kvartalet 2010, men både globala och svenska indikatorer pekar på en stark inledning av 2011. Det ekonomiska läget vår analys Banker och fastigheter lågt värderade Efter två starka år har 2011 inletts betydligt blygsammare på den svenska börsen. Trots det ser Swedbanks analytiker positivt på den

Läs mer

ANFÖRANDE. Inledning om penningpolitiken

ANFÖRANDE. Inledning om penningpolitiken ANFÖRANDE DATUM: 2004-04-01 TALARE: PLATS: Riksbankschef Lars Heikensten Riksdagens finansutskott SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg 11) Tel +46 8 787 00 00 Fax +46 8 21 05 31 registratorn@riksbank.se

Läs mer

Innehåll. Gamla Livförsäkrings aktiebolaget SEB Trygg Liv...3. VD har ordet... 4. Trygg-Stiftelsen försäkrings tagarnas forum...6

Innehåll. Gamla Livförsäkrings aktiebolaget SEB Trygg Liv...3. VD har ordet... 4. Trygg-Stiftelsen försäkrings tagarnas forum...6 Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv Årsredogörelse 2012 Innehåll Gamla Livförsäkrings aktiebolaget SEB Trygg Liv....3 VD har ordet..........................................................................................................................................

Läs mer

Deflationsoron är överdriven

Deflationsoron är överdriven 1/7 Makroanalys mars 2015 There s a difference between easing off the gas and applying the brakes. Monetary policy has been extremely stimulative for the past six-plus years, and it s going to remain so

Läs mer

Nordic Outlook. Ekonomisk Analys. Helsinki. Oslo Stockholm. Tallinn. Riga. Vilnius. Copenhagen

Nordic Outlook. Ekonomisk Analys. Helsinki. Oslo Stockholm. Tallinn. Riga. Vilnius. Copenhagen Nordic Outlook September Svensk version Oslo Stockholm Helsinki Tallinn Riga Copenhagen Vilnius Ekonomisk Analys Important your attention is drawn to the statement on the next page of this report which

Läs mer

CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING

CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING Portföljserie LÅNGSIKTIGT CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING - Månadsbrev februari 2012 - VÄRLDEN Det nya börsåret inleddes med en rivstart då världsindex steg med nästan 5% under januari månad. Stockholmsbörsen

Läs mer

Finansmarknaden. Innehåll. www.handelsbanken.se

Finansmarknaden. Innehåll. www.handelsbanken.se www.handelsbanken.se Finansmarknaden Januari 2009 Den globala lågkonjunkturen tar ett allt hårdare grepp om utvecklingen. Frågan hur historiskt låga centralbanksräntor och extremt stora stimulanspaket

Läs mer

Boräntenytt Nummer 1 19 januari 2012

Boräntenytt Nummer 1 19 januari 2012 Boräntenytt Nummer 1 19 januari 2012 Sidan 1 Boräntorna på väg ned, sprid riskerna Sidan 4 Tidpunkten viktig för val av fast elpris Boräntorna på väg ned, sprid riskerna Vi håller fast vid prognosen att

Läs mer

Unionen om konjunkturen

Unionen om konjunkturen Unionen om konjunkturen Mars 212 Sysselsättningen upprätthålls trots svag efterfrågan i ekonomin Sysselsättningen upprätthålls trots svag efterfrågan i ekonomin Unionen om konjunkturen, mars 212 Sammanfattning

Läs mer

Global Asset Allocation Strategy Se genom bruset. Investment Strategy and Advice Juli 2015

Global Asset Allocation Strategy Se genom bruset. Investment Strategy and Advice Juli 2015 Global Asset Allocation Strategy Se genom bruset Investment Strategy and Advice Juli 215 Juli 215 se genom bruset Efter en stark start på året har marknaderna blivit mer volatila på sistone, vilket kulminerade

Läs mer

PENNINGPOLITISKT PROTOKOLL Direktionen, Nr 4

PENNINGPOLITISKT PROTOKOLL Direktionen, Nr 4 PENNINGPOLITISKT PROTOKOLL Direktionen, Nr 4 DATUM: 2010-09-01 MÖTESTID: 09.00 NÄRVARANDE: Stefan Ingves, ordförande Karolina Ekholm Lars Nyberg Lars E.O. Svensson Barbro Wickman-Parak Svante Öberg Leif

Läs mer

DET ÄR OMÖJLIGT ATT TÄCKA UPP BUDGET- UNDERKOTTEN UTAN ATT HÖJA SKATTERNA Nouriel Roubini

DET ÄR OMÖJLIGT ATT TÄCKA UPP BUDGET- UNDERKOTTEN UTAN ATT HÖJA SKATTERNA Nouriel Roubini PORTRÄTT DET ÄR OMÖJLIGT ATT TÄCKA UPP BUDGET- UNDERKOTTEN UTAN ATT HÖJA SKATTERNA Nouriel Roubini under lågkonjunkturen som direkta kostnader för att rädda bankerna och andra institutioner. Så de hade

Läs mer

Utvecklingen på fastighetsmarknaden

Utvecklingen på fastighetsmarknaden ANFÖRANDE DATUM: 2007-05-30 TALARE: PLATS: Vice riksbankschef Lars Nyberg Stockholm SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg 11) Tel +46 8 787 00 00 Fax +46 8 21 05 31 registratorn@riksbank.se

Läs mer

MAKRO & MARKNAD. Minusränta i kombination med positiva överraskningar från Europa

MAKRO & MARKNAD. Minusränta i kombination med positiva överraskningar från Europa MAKRO & MARKNAD Minusränta i kombination med positiva överraskningar från Europa Sveriges Riksbank har sänkt till minusränta och initierar ett program för obligationsköp. De är uppenbarligen beredda att

Läs mer

Kreditderivat risker och möjligheter

Kreditderivat risker och möjligheter ANFÖRANDE DATUM: 2007-03-13 TALARE: PLATS: Vice riksbankschef Lars Nyberg StrategiTorget Bank, Finans & Försäkring, Stockholm SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg 11) Tel +46 8 787 00

Läs mer

Private Banking Individuella lösningar för privatpersoner, företagare och stiftelser.

Private Banking Individuella lösningar för privatpersoner, företagare och stiftelser. Allt viktigare med äktenskapsförord FAMILJEN. Trots att äktenskapen blir allt kortare så ökar inte äktenskapsförorden i samma takt. Varbergs Sparbanks jurist, Frida Ingemarsson ser konsekvenserna. Sidan

Läs mer

Ditt sparande är din framtid

Ditt sparande är din framtid Ditt sparande är din framtid 1 Välkommen till Skandias investeringsguide Det kanske viktigaste beslut du har att fatta gäller ditt långsiktiga sparande. Både på kort och lång sikt. Därför är det värt att

Läs mer

Unionen om konjunkturen

Unionen om konjunkturen Unionen om konjunkturen Februari 211 Återhämtningen fortsätter brist på arbetskraft väntar Sammanfattning 1 Global ekonomi Den globala ekonomin står på stabilare grund, men skillnaderna mellan olika delar

Läs mer

Köp senast 29 maj! Tål att lagras. Kapitalskyddade placeringar. En trygg investering som kan bli bättre med åren.

Köp senast 29 maj! Tål att lagras. Kapitalskyddade placeringar. En trygg investering som kan bli bättre med åren. ingår i produktgruppen strukturerade placeringar Köp senast 29 maj! Tål att lagras. Kapitalskyddade placeringar. En trygg investering som kan bli bättre med åren. Fyra intressanta inriktningar: Alternativ

Läs mer

Marknader för svenska icke-finansiella företags lånebaserade finansiering

Marknader för svenska icke-finansiella företags lånebaserade finansiering Marknader för svenska icke-finansiella företags lånebaserade finansiering Gudrun Gunnarsdottir och Sofia Lindh 1 Författarna är verksamma på avdelningen för finansiell stabilitet. Syftet med denna undersökning

Läs mer

Finansinspektionens nyhetsbrev 3/2008 22.4.2008 1 (25)

Finansinspektionens nyhetsbrev 3/2008 22.4.2008 1 (25) Finansinspektionens nyhetsbrev 3/2008 22.4.2008 1 (25) Innehållsförteckning Den finländska banksektorns stabilitet står alltjämt på fast grund, men finansmarknadsturbulensen ökar osäkerheten Banksektorns

Läs mer

Penningpolitisk rapport. Februari 2015

Penningpolitisk rapport. Februari 2015 Penningpolitisk rapport Februari 15 S V E R I G E S R I K S B A N K Penningpolitisk rapport Riksbankens penningpolitiska rapport publiceras tre gånger om året. Rapporten beskriver de överväganden Riksbanken

Läs mer

1,9 % Utveckling senaste nr. 6,1 % Sedan årsskiftet TEKNISK ANALYS

1,9 % Utveckling senaste nr. 6,1 % Sedan årsskiftet TEKNISK ANALYS REDEYE TRENDS NR 4 FEBRUARI 2012 VECKAN SOM GÅTT OMXSPI 3,8% NASDAQ 1,3% DOW JONES -0,4% Mycket talar för Formpipe Formpipes rapport för det fjärde kvartalet blev stark försäljningsmässigt. Förutsättningarna

Läs mer

Stabiliteten i det finansiella systemet

Stabiliteten i det finansiella systemet Stabiliteten i det finansiella systemet 12 JUNI 214 12 juni 214 Dnr 14-999 INNEHÅLL FÖRORD 3 SAMMANFATTNING 4 Ett stort och sammanlänkat system 5 Buffertar skapas i banksystemet 5 Skuldsättning och realekonomin

Läs mer