Tillväxtmarknaderna investerarnas gunstling

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tillväxtmarknaderna investerarnas gunstling"

Transkript

1 oktober 2010 FIM EMERGING MARKETS, AVKASTNINGEN FÖR FIM FONDER (%) FOND 1mån 12mån YTD* FIM Brazil 5,0 32,9 14,9 FIM BRIC+ 3,0 26,1 10,7 FIM China 2,3 22,9 10,6 FIM Em. Yield -1,2 19,0 15,6 FIM Emeur 6,9 21,2 11,9 FIM India 7,3 37,9 26,4 FIM Russia 1,8 45,2 20,1 FIM Russia SC -0,4 32,1 15,7 FIM Sahara 2,3 11,7 13,5 FIM Ukraine -10,1 27,9 17,4 * YTD = värdeutveckling under innevarande år till Avkastningarna redovisas i euro. Tillväxtmarknaderna investerarnas gunstling I slutet av september uppgick tillväxtfondernas nettoinflöde under årets tre första kvartal till 43 miljarder dollar. Det är det högsta förverkligade nettoinflödet för nio månader genom tiderna. Ännu återstår ett kvartal så vi får se om fjolårets rekordnivå på årsbasis, 64 miljarder dollar, kan uppnås. Världens största online-nyhetsbyrå Bloomberg genomförde i mitten av september en enkät om placerarnas preferenser. Det kom in ca svar från hela världen. Amerikanska placerare dominerar naturligtvis sådana här undersökningar på grund av de stora placeringstillgångarna i landet. Enkäten gav såtillvida överraskande resultat att det var första gången som en majoritet av de svarande inte satte USA som etta i sin bedömning av världens mest attraktiva placeringsområde. Däremot tyckte deltagarna att Kina och Brasilien var mer attraktiva placeringsländer och länderna delade på förstaplatsen i undersökningen. På tredje plats kom Indien. USA hamnade först på fjärde plats i placerarnas bedömning. Därmed gick tre av de fyra tätpositionerna i enkäten till BRIC-länderna. KONTAKTINFORMATION FIM Kapitalförvaltning Ab, Finland filial Linnégatan 6 SE Stockholm Tel Enligt investeringsbanken UBS prognos ökar nettovinsten för tillväxtländernas företag i snitt med 34 procent i år. Tillväxtländernas p/e-värderingskonsensus är 12x i prognosen för de kommande 12 månaderna. Det ligger mycket nära det långsiktiga medelvärdet, trots de exceptionellt starka förväntningarna på resultattillväxten. Tillväxtmarknadens attraktivitet bland placerarna har blivit en konsensusförväntan. Är det då fråga om en självuppfyllande profetia eller har majoriteten av placerarna fel? Under årets nio första månader ha tillväxtmarknaden gått upp ca 6,5 procent och aktiemarknaden globalt kring en procent. Den relativa avkastningsdifferensen är betydande, men liten i absoluta tal. P/evärderingen av tillväxtaktier är kroniskt lägre än på västmarknaden, men många strateger har redan höjt sina estimat om vilka p/e-tal som är motiverade på tillväxtmarknaden. Många tycker dessutom att dessa mycket väl kunde vara högre än på de traditionella marknaderna när man beaktar såväl tillväxt- som riskfaktorer. I år har de mindre börserna på tillväxtmarknaden, t.ex. Ukraina, Thailand och Filippinerna, utvecklats bäst och bl.a. BRIC-länderna svagare än genomsnittet. På lång sikt tror vi ändå att BRIC-strategin alltjämt är det bästa sättet att placera globalt på tillväxtmarknaden när man beaktar förhållandet mellan risk och avkastning. I fonden FIM BRIC+ överviktar vi just nu kraftigt både råvaror och konsumentföretag Global Emerging Markets Index (EUR) FIM BRIC Global Emerging Markets Index Euro Stoxx Index MSCI World Index /05 05/06 10/06 03/07 08/07 01/08 06/08 11/08 04/09 09/09 02/10 07/

2 Förvaltarens rapport från Ukraina: Goda förutsättningar för flera års tillväxt Under min resa i Ukraina september träffade jag sammanlagt nio lokala företag, av vilka fem var lantbruksföretag. Allmänt taget kan jag konstatera att Ukraina som är den svarta jordens land, har förutsättningar för en synnerligen bra och lönsam lantbruksbusiness. Lantbruk innebär till 80 % ledarskap och till 20 % maskiner, anläggningar, åkrar och gödsel. Detta kommer väl till synes då man närmare betraktar de olika bolagens resultat. En del av dem är synnerligen lönsamma och deras driftsbidrag utgör t.o.m. 60 % av omsättningen. En annan del av bolagen med en inte så proffsig ledning visar verkligt urusla resultat trots att de i princip har samma förutsättningar för lönsam verksamhet som de bättre bolagen. Det mest intressanta besöket var definitivt det hos MHP som är börslistat i London. Bolaget är en integrerad producent av hönskött som själv producerar foder, föder upp hönsen och tillverkar de köttprodukter som finns på butikshyllorna. Bolagets odlingsareal uppgår till cirka hektar och produktionskapaciteten för hönskött är ton per år. I Ukraina har bolaget en marknadsandel på cirka 50 % av industriellt producerat hönskött. Jag besökte hönsfarmen Myronivka och den närbelägna anläggningen för köttproduktion. Hönsfarmen Myronivka är den största i Europa och där finns cirka 16 miljoner höns av vilka slaktas dagligen. Produktionskedjan är mycket modern och arbetsskedena är helt automatiserade. MHP utgör en av FIM Ukraines största placeringar. Jag träffade också Ukrainas största sockerproducent Astarta. Bolaget producerar utöver socker även vete, korn, majs, solrosor och sojabönor. Av det socker som producerades i Ukraina år 2009 utgjorde bolagets marknadsandel 18 %. Under det första halvåret 2010 kom 72 % av bolagets omsättning från sockret. Astarta är Ukrainas mest lönsamma sockerproducent och under första halvåret 2010 var driftsbidraget hela 59,4 % av omsättningen. Astarta utgör en av placeringarna i fonden FIM Ukraine och vi utökar vikten i bolaget vid lämpligt tillfälle. Jag deltog även i ett investerarseminarium i Kiev. En av huvudtalarna vid seminariet var vice premiärminister Serhiy Tigipko. I sitt tal underströk han regeringens framgång med att lyfta landet på fötter efter närhistoriens djupaste kris. Åhöraren fick den uppfattningen att den nuvarande regeringen verkligen går in för att styra Ukraina mot ekonomisk balans. För att nå denna jämvikt krävs betydande reformer som delvis kommer att drabba medborgarna men som är nödvändiga för statsekonomin. Särskilt intressant för placerare är den pensionsreform som kommer att leda till att pensionsstiftelser och -fonder med några års tidsrymd växer till betydande aktörer på den lokala aktiemarknaden. Då sådana aktörer saknats har marknadens likviditet tillsvidare varit rätt svag och samtidigt har de ukrainska bolagens intresse för den lokala aktiemarknaden varit litet. Mera likvida bolag och intressantare historier har vi således hittills sett närmast utomlands, bl.a. på börserna i London och Warszawa. Tigipko poängterade i sitt tal att regeringen satsar på att göra den lokala aktiemarknaden mera attraktiv. Vi ser detta som en mycket positiv signal för fonden FIM Ukraine. Jarno Nurminen, förvaltare av fonden FIM Ukraine Reserapport: Företagens investeringsaktivitet börjar öka i Ryssland I september gjorde jag en tredagarsresa till Moskva. Första dagen ägnade jag åt att studera läget inom fastighetssektorn. Jag träffade två konsultföretag i fastighetsbranschen, CBRE och Jones Lang LaSalle. Båda kom med samma budskap. Om det branta fallet på fastighetsmarknaden i Moskva var en överraskning har också uppgångstakten överraskat positivt. På kontorsmarknaden råder det redan stor efterfrågan på kontor i A- och premiumklassen. Andelen lediga kontor har sjunkit från 20 procent till 10 procent på kort tid. De utländska företagen håller på att återvända och börjar expandera verksamheten i Ryssland. Dessutom utnyttjar hyresgästerna situationen och byter upp sig från lokaler i B- klass till A-klass. Av B-klasskontoren står ännu cirka 20 procent tomma. Det kommer att ta år innan den överkapaciteten är uthyrd. Aktiviteten är ändå mycket hög igen i och med att lokaler byts och hyror omförhandlas. Återhämtningen på hemmamarknaden har till stor del byggt på konsumtion. Jag besökte två nya köpcentrum som uppförs i centrum av Moskva, Mall of Russia och Tsvetnoj Boulevard. Båda projekten lades på is som halvfärdiga när finanskrisen började och de startade på nytt i våras. Avsikten är att öppna köpcentrumen inför helgerna i slutet av året. Det verkade vara en alltför optimistisk tidsplan. Besöket på byggarbetsplatsen visade ändå att det finns ljus i slutet av tunneln. Vid båda köpcentrumen hade inomhusarbetena påbörjats och hyresgäster börjar bygga inredningen. Aktiviteten bland hyresgästerna har ökat betydligt sedan i våras. Tsvetnoj Boulevard kommer att ha hundraprocentig beläggning vid invigningen. Köpcentrumets profil är

3 lyx åt medelklassen och hyresgästerna är europeiska företag som säljer märkeskläder i mellanprisklassen som är nytt för den ryska marknaden. Det här är en ny trend i Moskva och den visar på en europeisering av konsumtionsvanorna, dvs. att köpkraftiga konsumenter förutom lyxmärken också vill köpa produkter i mellanprisklassen. Det är ett mycket positivt tecken att nya företag åter kommer in på den ryska marknaden. I Mall of Russia förväntas beläggningen vara ca 75 procent vid invigningen. Mall of Russia är beläget mitt i Moscow City, där utvecklingen stannade upp i och med finanskrisen. De första åren kommer att vara kämpiga för köpcentrumet. Nu tar man ändå steg i rätt riktning. Stålbolaget Evraz var mycket optimistiskt beträffande den inhemska efterfrågan på stål under slutet av året. Evraz hör till de största leverantörerna av stål till byggindustrin. Evraz långstål används just då byggarbeten inleds. Det innebär att projekt som avbröts under krisen i stor utsträckning hunnit avslutas och nya projekt har kunnat påbörjas. Mechel, den ena av de två stora leverantörerna av byggnadsstål i Ryssland, konstaterade också att efterfrågan är stark. Företaget tror på prishöjningar i september oktober. Enligt Mechel gäller efterfrågan just infrastrukturprojekt. Det betyder att företagen har börjat investera igen. Dessutom pågår förstås en del offentliga projekt, såsom Sotji. Byggaktiviteten väntas ta ytterligare fart nästa år, särskilt bostadsbyggandet, eftersom det är valår. Infrastrukturen har åter blivit den stora flaskhalsen i Ryssland. Enligt Mechel är bristen på järnvägsvagnar igen ett problem. Företaget är villigt att köpa järnvägsvagnar, men kan inte göra det i önskad takt. Järnvägsvagnar behövs när kolgruveprojektet i Elga i östra Sibirien startar nästa år. Järnvägen är i praktiken det enda alternativet för transport av kol från gruvan till hamnarna. Mechel har också sagt att bolaget vill förvärva en vagntillverkare. De ryska företagens möjligheter att köpa järnvägsvagnar är i praktiken begränsade till länder i f.d. Sovjetunionen på grund av spårvidden. Nu köper Mechel vagnar i huvudsak från Ukraina. Mechels Elga-projekt är ett bra exempel på infrastrukturprojekt som genomförs med privata medel. Förutom kolgruvan bygger Mechel bl.a. 313 km järnvägsspår och Federal Grid bygger en kraftledning från RusHydros vattenkraftverk. Investeringarna beräknas uppgå till 1,5 miljarder dollar. Även Fesco, ett av de största logistikföretagen i Ryssland, aviserade nya investeringar i sin logistikkedja, som utgår från hamnen i Vladivostok och går vidare till Moskva. I praktiken innebär detta ytterligare investeringar i Vladivostoks containerhamn, fler järnvägsvagnar och logistikcenter i närheten av Moskva. Företaget berättade att den starka återhämtningstrenden fortsatt i höst och volymerna i containerhamnen har varit ca 30 procent högre än i fjol. Containertrafikens ökning visar på ökad inhemsk efterfrågan. Merparten av konsumentvarorna importeras till Ryssland eftersom den lokala produktionen är nästan obefintlig. På det hela taget har investeringar som är beroende av den privata sektorn kommit i gång bra. Detsamma kan sägas om den privata konsumtionen. Dessutom har bankerna t.o.m. för stor likviditet, så tillväxtfinansiering finns att tillgå. Den offentliga sektorns investeringar lämnar däremot fortfarande en del att önska. Staten är medveten om ineffektiviteten i den offentliga sektorns investeringar legenden om att man i Ryssland betalar tredubbelt för en kilometer väg. Nästa år är ändå valår, så det är troligt att man lättar på plånboken för att säkerställa en lugn valseger. Anna Väänänen, förvaltare av fonderna FIM Russia & FIM Russia Small Cap Petrobras genomförde historiens största aktieemission Oljebolaget Petrobras, med brasilianska staten som ägare, samlade in nästan 70 miljarder dollar genom världshistoriens största aktieemission i september. Ursprungligen var tanken att emissionen skulle ske redan i juni. Oklarheterna kring emissionens villkor och tidtabell har pressat Petrobrasaktien och hela brasilianska börsen i år. Att emissionen genomfördes var en lättnad eftersom placerarna nu kan återgå till en mera normal dagordning. Brasilianska statens innehav i Petrobras steg till 48 procent vid emissionen, vilket inte behagade alla placerare. Genomförandet av emissionen speglar å sin sida mycket väl hur läget har förändrats i Brasilien: ännu för några år sedan skulle det ha varit oerhört svårt att få till stånd en emission i den här storleksordningen. En sådan emission halvannan vecka före ett presidentval hade tidigare varit nästan en omöjlighet. Brasilien väljer en ny president i slutet av oktober. Lulas kandidat Dilma Rousseff fick omkring 46 procent av rösterna i den första omgången och ställs mot José Serra i runda nummer två. Den avgörande faktorn i valet verkar bli att brasilianarna vill ha kontinuitet, vilket fru Rousseff representerar. Rousseff får också draghjälp av att hon är den sittande presidentens, Lula da Silvas kandidat. Lula är den genom tiderna mest populära presidenten i Brasilien och har

4 lyckats överföra sina röster till fru Rousseff. På marknaden anses Dilmas seger redan vara klar och fokus har vänts mot den kommande regeringens sammansättning och spekulationerna i synnerhet kring de viktigaste ministeriernas sammansättning går heta. Mikko Ripatti, förvaltare av fonden FIM Brazil Folkomröstningen i Turkiet minskade osäkerheten kring nästa års parlamentsval Vi besökte Turkiet i mitten av september för att träffa lokala bolag och analytiker. September månads viktigaste händelse i Turkiet var folkomröstningen den 12 september om grundlagen och förslaget till förändringar av den. Det stora reformpaketet innehöll hela 26 ändringspunkter. Reformen innebär bl.a. att den starka turkiska armén blir av med en del av sin makt och att arméns personal lättare kan åtalas i civila domstolar. Den största förändringen och mest omdebatterade punkten var ändå förändringarna i domstolarna. I den nya grundlagen förändras sättet att utse ledamöter till de högre rättsinstanserna, vilket befaras ge regeringen mer inflytande över domstolarna. Detta har skapat missnöje särskilt i oppositionsleden. EU har sagt sig vara för en reform av grundlagen, men uttryckt oro över domstolarnas självständighet. Premiärminister Erdogan har haft duster med de högsta domstolarna i anslutning till flera lagförslag under den nuvarande regeringsperioden. Bl.a. regeringens lagstiftningsinitiativ om att återigen tillåta huvudduk i turkiska universitet stoppades i domstol. Valresultatet (58 procent röstade för förändringen) kan ses som en seger för den sittande premiärministern Erdogan och hans parti AKP. Folkomröstningsresultatet sågs i många avseenden som ett viktigt test på förtroendet för AKP före parlamentsvalen i juli Ur aktiemarknadens perspektiv var resultatet positivt om än väntat. I och med folkomröstningen började valkampanjperioden i Turkiet och ur marknadens perspektiv minskar resultatet åtminstone för stunden osäkerheten kring nästa års parlamentsval. P/e-värderingen av den turkiska marknaden är ca 9,6x. Vi förhåller oss även fortsättningsvis positiva till den turkiska marknaden och landets vikt i fonden FIM Emerging Europe är över 15 procent. Linda Blom, förvaltare av fonden FIM Emerging Europe Hetare kinesisk nyintroduktionsmarknad Hösten på den kinesiska aktiemarknaden verkar bli rätt aktiv med många nyintroduktioner. Åtminstone 20 företag söker börsnotering i Hongkong och flera kinesiska företag vill bli börsnoterade i USA ännu före årsskiftet. Under andra halvan av september har hittills sex kinesiska företag noterats på börserna i Hongkong och New York. I snitt steg kurserna med 28 procent under den första noteringsdagen och endast en av aktierna slutade under introduktionspriset. Vi har varit ganska aktiva på nyintroduktionsmarknaden och deltog i tre av introduktionerna i september och kommer att delta i åtminstone ytterligare tre i början av oktober. Den 17 september upplevde vi en av de hetaste nyintroduktionerna på senare tid när Soufun (SFUN US), en kinesisk webbportal för fastighetsförsäljning, noterades i New York. Nyintroduktionen av Soufun drog in 125 miljoner dollar från marknaden. Telsta, en australiensisk teleoperatör, sålde sitt innehav i företaget och samtidigt emitterade Soufun nya aktier för att utveckla företagets starkt växande internetverksamhet. Soufun är marknadsledande inom elektronisk fastighetshandel i Kina och erbjuder också olika mervärdestjänster för fastighetssektorn på sin webbplats. Merparten av företagets omsättning kommer från reklamintäkter. Företaget ökade nettoresultatet med 125 procent år 2009 och kassaflödet har varit starkt positivt redan under flera år. Soufunaktiens introduktionspris var 42,5 dollar och under den första handelsdagen steg kursen till 73,5 dollar dvs. hela 73 procent. Uppgången var den näst största under första dagen bland de aktier som hittills börsintroducerats i USA under året. FIM deltog aggressivt i nyintroduktionen och vi var inriktade på att köpa aktier för 5 miljoner dollar till våra portföljer. På grund av den stora efterfrågan fick vi endast aktier för dollar till fonden FIM China. Vid introduktionstidpunkten utgjorde aktiepotten ca en procent av FIM Chinas portfölj. I och med den kraftiga kursuppgången på första dagen höjde Soufunaktien portföljens värde med ca 0,7 procentenheter

5 Den mycket framgångsrika första noteringsdagen berodde i huvudsak på att Soufun var ganska måttligt värderat. Vi diskuterade med flera kinesiska analytiker och även Soufuns styrelseordförande innan vi beslutade oss för att delta i emissionen. Baserat på diskussionerna gjorde vi bedömningen att Soufuns p/e(2011e) är ca 13-15x, vilket är ganska förmånligt för ett snabbt expanderande kinesiskt internetföretag. Efter den första dagens kursuppgång steg p/e-talet över 22x, vilket i absoluta tal inte längre är billigt, men jämfört med kinesiska sökföretaget Baidu som uppvisar ett p/e(41x) för nästa år är värderingen av Soufun fortfarande relativt måttlig. Janne Rantanen, förvaltare av fonden FIM China Den svaga dollarn pressade tillväxträntemarknaden September ser mycket olika ut i amerikanska och europeiska placerares ögon: när de europeiska placerarnas avkastning på tillväxtländernas inhemska obligationer låg på minus två procent kunde en amerikansk placerare glädja sig åt en avkastning på över fyra procent. Med andra ord, trots att tillväxtländernas valutor stärktes mot dollarn gjorde dollarns svaghet gentemot euron att de försvagades mot euron. I skrivande stund har tillväxtländernas utländska lån avkastat ungefär en halv procent, men räntenivån i USA och lånens räntedifferens har fluktuerat under hela september. Nyhetsflödet från tillväxtekonomierna har i huvudsak varit positivt de senaste veckorna. Ratinginstituten höjde Sri Lankas, Argentinas och Uruguays kreditbetyg. Costa Rica och Ryssland belönades med förbättrade utsikter (positive outlook). Det rådde fortsatt aktivitet på nyemissionsmarknaden, vilket delvis bromsade marknaden därför att antalet nya lån som utges fram till årsskiftet väntas bli större än antalet lån som förfaller. Placerarna har ändå förberett sig på situationen genom att hålla mer kontanter än normalt, så det ökade lånebeståndet kommer troligen inte att påverka marknaden, i synnerhet då fondernas starka kapitalinflöde hållit i sig. Utsikterna för tillväxträntemarknaden är fortfarande mycket goda på längre sikt. De närmaste veckorna kommer det att finnas viss oro kring utvecklingen, främst på grund av dollarkursens rörelser. Placerarna tvivlar dessutom på den globala ekonomiska tillväxten under slutet av året. Dessutom har det faktum att tillväxtländernas valutor stärkts ökat farhågorna om interventioner från centralbankernas sida. Fonden FIM Emerging Yield har förberett sig på det osäkra läget genom att sänka placeringsgraden, som för närvarande är cirka 90 procent. Placeringarnas tyngdpunkt kommer fortfarande att ligga i inhemska lån och den största andelen utgörs av asiatiska länder, där den inhemska efterfrågan är stark. Mikko Kuisma, förvaltare av fonden FIM Emerging Yield

6 Index för tillväxtmarknader INDEX VALUTA 1 Mån 3 Mån 6 Mån YTD BUDAPEST STOCK EXCH INDX EUR 6,5 % 12,2 % -6,2 % 9,1 % FTSE/JSE AFRICA TOP40 IX EUR 2,7 % 10,9 % 2,7 % 16,7 % ISE NATIONAL 100 INDEX EUR 6,3 % 15,9 % 14,8 % 35,7 % OMX RIGA INDEX EUR -0,6 % 13,4 % 14,7 % 39,5 % OMX TALLINN INDEX EUR 4,7 % 15,7 % 2,0 % 48,7 % OMX VILNIUS INDEX EUR 8,5 % 19,1 % 15,4 % 39,3 % UKRAINIAN EQUITIES INDEX EUR -14,2 % -15,8 % -23,4 % 34,3 % PRAGUE STOCK EXCH INDEX EUR -2,8 % 5,2 % -4,8 % 8,7 % RUSSIAN RTS INDEX $ EUR -0,4 % 5,7 % -5,4 % 12,5 % SLOVAK SHARE INDEX EUR 1,2 % 9,8 % -4,7 % -14,3 % SLOVENIAN TOTAL MARKET EUR -1,6 % -5,7 % -17,9 % -20,6 % SOFIX INDEX EUR -5,1 % 3,4 % -11,9 % -12,8 % WSE WIG INDEX EUR 6,5 % 18,2 % 4,7 % 19,3 % MSCI EM EUR 1,8 % 7,5 % 2,2 % 14,9 % MSCI INDIA EUR 9,1 % 11,4 % 9,0 % 25,6 % ARGENTINA MERVAL INDEX EUR 2,1 % 6,7 % 2,0 % 14,3 % BRAZIL BOVESPA STOCK IDX EUR 2,6 % 8,5 % 1,7 % 12,1 % CHILE STOCK MKT SELECT EUR -1,3 % 16,9 % 28,5 % 45,2 % IGBC GENERAL INDEX EUR -0,8 % 15,8 % 24,1 % 51,4 % MEXICO BOLSA INDEX EUR 1,4 % 0,3 % -3,7 % 15,6 % PERU LIMA GENERAL INDEX EUR 12,8 % 26,2 % 18,1 % 42,6 % VENEZUELA STOCK MKT INDX EUR -4,6 % -7,4 % 7,4 % -37,3 % BSE SENSEX 30 INDEX EUR 9,3 % 12,4 % 11,0 % 26,8 % HANG SENG COMPOSITE INDX EUR 1,0 % 6,0 % 0,0 % 9,1 % JAKARTA COMPOSITE INDEX EUR 6,6 % 14,7 % 23,3 % 55,7 % KOSPI INDEX EUR 2,6 % 10,7 % 4,5 % 19,4 % KUALA LUMPUR COMP INDEX EUR -3,8 % 6,4 % 10,1 % 33,2 % PHILIPPINES ALL SHARE IX EUR 6,1 % 19,9 % 29,2 % 49,9 % STOCK EXCH OF THAI INDEX EUR 0,5 % 16,9 % 28,0 % 51,7 % STRAITS TIMES INDEX EUR 0,7 % 6,7 % 9,7 % 21,4 % TAIWAN TAIEX INDEX EUR 0,5 % 3,0 % 0,0 % 7,2 % DJ ARABTTN50 EUR -1,9 % 2,9 % -5,2 % 12,4 % Viktig information Denna rapport är enbart avsedd att användas av mottagaren själv. Den får inte kopieras, citeras eller vidarebefordras utan tillstånd från FIM Fonder. Informationen i rapporten är offentlig och vi anser att källorna är pålitliga, vilket inte garanterar att informationen i sin helhet stämmer. De prognoser och bedömningar som har presenterats i rapporten baserar sig på vår nuvarande syn, men vi kan ändra dem utan separat meddelande. Varken FIM Fonder eller någon av dess anställda ansvarar för eventuell skada som användningen av denna publikation kan förorsaka. Denna rapport eller dess kopior får inte distribueras i USA eller till amerikanska mottagare så att det strider mot de begränsningar som lagen i USA ställer. Distributionen av rapporten i USA kan betraktas som en förbrytelse mot dessa lagar.

FIM Tillväxtmarknadsbrev

FIM Tillväxtmarknadsbrev FIM Tillväxtmarknadsbrev Juli 2007 AVKASTNINGEN FÖR FIMS FONDER SOM PLACERAR PÅ TILLVÄXTMARKNADER FOND AVKASTN-% 1 mån 12 mån YTD* FIM Brazil 7,5 79,2 35,9 FIM Russia 0,6 28,1 1,3 FIM China 7,8 52,7 14,5

Läs mer

Temporär inbromsning i tillväxten

Temporär inbromsning i tillväxten november 2013 FIM EMERGING MARKETS, AVKASTNINGEN FÖR FIM FONDER (%) F ON D 1mån 12mån YT D * FIM Brazil 4,5-11,7-14,5 FIM BRIC+ 3,6 0,4-2,8 FIM BRIC+ SC 2,2-6,5-11,2 FIM China 2,8 0,4-6,3 FIM Em. Yield

Läs mer

Erik Penser Bankaktiebolag Investeringsstrategier Juni 2015

Erik Penser Bankaktiebolag Investeringsstrategier Juni 2015 Erik Penser Bankaktiebolag Investeringsstrategier Juni 2015 Investeringsteman: Europeiska småbolag, M&A-våg på väg, utvalda tillväxtmarknader och nya konsumtionsmönster AKTIER ALLOKERING EP ALFA Centralbankerna

Läs mer

Placeringsstrategi. Vår

Placeringsstrategi. Vår 2012 Placeringsstrategi Vår Innehållsförteckning Innehållsförteckning... - 1 - Centrala antaganden om världsekonomins utveckling... - 2 - och centrala antaganden om finansmarknadens utveckling... - 3

Läs mer

Investment Outlook juni 2015

Investment Outlook juni 2015 private banking INTERNATIONAL investment strategy Investment Outlook juni 2015 2 Investment Outlook - JUNI 2015 I denna utgåva: Inledning 3 Marknadssyn - sammanfattning 4-5 Fördel aktier och krediter trots

Läs mer

Fartfylld start på 2015

Fartfylld start på 2015 Marknadsbrev februari 25 Fartfylld start på 25 Centralbanker ökar gasen. Det nya året har fått en händelserik start. Huvudnumret var ECB:s besked att ett stimulansprogram med obligationsköp sjösätts. Den

Läs mer

Maj 2009 TJO VAD DET VAR LIVAT!

Maj 2009 TJO VAD DET VAR LIVAT! Maj 2009 PORTFÖLJFÖRVALTARE TJO VAD DET VAR LIVAT! VESA ENGDAHL vesa.engdahl@fim.com Tel. +358 9 6134 6356 VÄSTMARKNADER FIM FONDERNAS AVKASTNING, % FOND 1mån 12mån YTD* FIM Fenno 28,4-39,6 21,6 FIM Forte

Läs mer

Private Banking. Så utvecklas börsåret 2012

Private Banking. Så utvecklas börsåret 2012 Så utvecklas börsåret 2012 BÖRSEN. Fjolårets kräftgång gör att börsen kan stiga med mellan 10-20 procent under 2012, förutsatt att två orosmoln lättar. Den bedömningen gör Hannes Bernéus, aktiemäklare

Läs mer

Private Banking Individuella lösningar för privatpersoner, företagare och stiftelser.

Private Banking Individuella lösningar för privatpersoner, företagare och stiftelser. Ketchupeffekt för mobila betalningar TEKNIK. Snart får de mobila banktjänsterna sitt stora genombrott. Det menar Siv Larsson, Privatmarknadschef på Varbergs Sparbank,som lanserar flera nya lösningar som

Läs mer

private banking investment strategy Investment Outlook #1 mars 2015

private banking investment strategy Investment Outlook #1 mars 2015 private banking investment strategy Investment Outlook #1 mars 2015 Innehållsförteckning Inledning...5 Portföljstrategi...6 Makrosammanfattning... 10 tillgångsslag Aktier: Sverige och övriga Norden...

Läs mer

Investment Outlook. Utsikter för ljus finanshöst

Investment Outlook. Utsikter för ljus finanshöst Investment Outlook Utsikter för ljus finanshöst PRIVATE BANKING INVESTMENT STRATEGY SEPTEMBER 2014 Investment Outlook Innehållsförteckning Inledning...5 Portföljstrategi...6 Tema: Fortsatt börs- och konjunkturuppgång

Läs mer

Grekland och Ukraina riskerna minskat Häftig start på året på placeringsmarknaderna, räntorna sjunkit aktieprissättningen

Grekland och Ukraina riskerna minskat Häftig start på året på placeringsmarknaderna, räntorna sjunkit aktieprissättningen Månadsöversikt mars 2015 6.3.2015 Fortsatt uppgång på placeringsmarknaderna I USA väntar man på att räntehöjningarna påbörjas, lugnare period gällande den ekonomiska statistiken I Europa väntar en tillväxtöverraskning:

Läs mer

Marknadsbrev maj 2013

Marknadsbrev maj 2013 Marknadsbrev maj 2013 Hur står sig konjunkturen? Vi har haft en blandad börsutveckling hittills i år. I både USA och Japan har vi sett fina uppgångar och på sistone har även Europa tagit fart efter en

Läs mer

Stigande ränta gav börsrekyl

Stigande ränta gav börsrekyl Marknadsbrev juni 015 Stigande ränta gav börsrekyl I april startade årets första, men sannolikt inte sista, globala börsrekyl. Trots nedgången i maj står de flesta index fortfarande på tvåsiffriga plus

Läs mer

Andra AP-fonden 2008/2009

Andra AP-fonden 2008/2009 Andra AP-fonden 2008/2009 ANDRA AP-FONDEN 2008/2009 1 Eva Halvarsson VD, sid 6-7 Detta är Andra-AP fonden Innehåll: 4-5 Mål och resultat 6-7 VD har ordet 8 Pensionssystemet 9-12 Vår roll i pensionssystemet

Läs mer

Januari 2015. Strategirapport. - Är expansionen intakt eller knäcker deflationen cykeln?

Januari 2015. Strategirapport. - Är expansionen intakt eller knäcker deflationen cykeln? Januari 2015 Strategirapport - Är expansionen intakt eller knäcker deflationen cykeln? Innehållsförteckning Strategi & Marknadssyn 3 Sammanfattning 4 Rekommendationer 5 Makroekonomiska förutsättningar

Läs mer

Innehåll. Gamla Livförsäkrings aktiebolaget SEB Trygg Liv...3. VD har ordet... 4. Trygg-Stiftelsen försäkrings tagarnas forum...6

Innehåll. Gamla Livförsäkrings aktiebolaget SEB Trygg Liv...3. VD har ordet... 4. Trygg-Stiftelsen försäkrings tagarnas forum...6 Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv Årsredogörelse 2012 Innehåll Gamla Livförsäkrings aktiebolaget SEB Trygg Liv....3 VD har ordet..........................................................................................................................................

Läs mer

"Köp till sillen och sälj till kräftorna"?

Köp till sillen och sälj till kräftorna? juni "Köp till sillen och sälj till kräftorna"? Då var den här, sommaren. På midsommarafton dukas det upp med färskpotatis och sill över hela landet. Vi går förvisso mot mörkare tider redan då, men sommaren,

Läs mer

När beteckningarna Carnegie Asset Management och CAM används i denna kvartalsorientering avses Carnegie Asset Management Fondsmaeglerselskab A/S.

När beteckningarna Carnegie Asset Management och CAM används i denna kvartalsorientering avses Carnegie Asset Management Fondsmaeglerselskab A/S. Kvartals- Orientering Nr 1 2015 Denna kvartalsorientering har upprättats av Carnegie Asset Management Fondsmaeglerselskab A/S och utgör inte en sådan kvartals-, halv- eller helårsrapport som avses i den,

Läs mer

Vilken konjunktur? Jussi Hyöty 10.5.2011 gsm 050 539 9168 jussi.hyoty@front.fi 3.6 3.4 700 3.2 2700 02/11 03/11 04/11 330 02/11 03/11 04/11

Vilken konjunktur? Jussi Hyöty 10.5.2011 gsm 050 539 9168 jussi.hyoty@front.fi 3.6 3.4 700 3.2 2700 02/11 03/11 04/11 330 02/11 03/11 04/11 Jussi Hyöty 1.5.211 gsm 5 539 9168 jussi.hyoty@front.fi Vilken konjunktur? Konjunkturutvecklingen har förlöpt som förväntat, men den gigantiska stimulansen åstadkom en kraftig återhämtning som ledde till

Läs mer

Produktion: Sveriges riksbank och Bacon Annonsbyrå AB. Foto: Johan Westin. Tryck: Rätt Grafiska. Stockholm, maj 2011. isbn 978-91-89612-54-9

Produktion: Sveriges riksbank och Bacon Annonsbyrå AB. Foto: Johan Westin. Tryck: Rätt Grafiska. Stockholm, maj 2011. isbn 978-91-89612-54-9 Riksbankens roll i samhällsekonomin S v e r i g e s R i k s b a n k Läsanvisning Som alla andra myndigheter har Riksbanken ett ansvar att förklara för medborgarna i Sverige vilken roll vi har i samhället

Läs mer

Börshumöret håller i sig

Börshumöret håller i sig Marknadsbrev april 215 Börshumöret håller i sig Trög start på året för konjunkturen. 215 har börjat i motvind för världens största ekonomier USA och Kina i takt med att merparten av konjunkturstatistiken

Läs mer

Andra AP-fonden Årsredovisning 2013

Andra AP-fonden Årsredovisning 2013 Andra AP-fonden Årsredovisning 2013 Innehåll Andra AP-fonden Detta är Andra AP-fonden Året i korthet 1 Vd-ord 2 Det svenska pensionssystemet 4 Buffertfonderna minskar inbromsningen 6 Vår förvaltning Tydligt

Läs mer

Marknadsnytt. Nordeanyheter

Marknadsnytt. Nordeanyheter nordea international private banking Investmentnews nr 97 Mars/april 2011 Marknadsnytt Naturkatastrofen i, oroligheterna i Nordafrika och ett stigande inflationstryck har tvingat oss att bli försiktigare

Läs mer

Innehåll. Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv. Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv, Nyckelfakta 2.

Innehåll. Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv. Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv, Nyckelfakta 2. Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv Årsredogörelse 2009 Innehåll Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv (Gamla Liv) driver traditionell

Läs mer

Blir 2011 också ett bra börsår?

Blir 2011 också ett bra börsår? Marknadsbrev januari 2011 Blir 2011 också ett bra börsår? Förra året var ett riktigt bra börsår (för de flesta börser) och en hel del fonder gick otroligt bra, inte minst Thailandfonder. Den stora frågan

Läs mer

Månadsrapport mars 2012

Månadsrapport mars 2012 Månadsrapport mars 2012 I rapporten beskriver våra analytiker rådande marknadsläge och prognoser för kommande månad. I rapporten finns förslag på fördelning mellan aktier och räntor. Produktförslagen riktar

Läs mer

Placeringsstrategi. Vinter

Placeringsstrategi. Vinter 2015 Placeringsstrategi Vinter Ari Aaltonen tel. 050 461 8663 ari.aaltonen@front.fi Innehåll Innehåll... - 1 - Centrala antaganden om världsekonomins utveckling 2015 och 2016... - 2 - och antaganden om

Läs mer

DET ÄR OMÖJLIGT ATT TÄCKA UPP BUDGET- UNDERKOTTEN UTAN ATT HÖJA SKATTERNA Nouriel Roubini

DET ÄR OMÖJLIGT ATT TÄCKA UPP BUDGET- UNDERKOTTEN UTAN ATT HÖJA SKATTERNA Nouriel Roubini PORTRÄTT DET ÄR OMÖJLIGT ATT TÄCKA UPP BUDGET- UNDERKOTTEN UTAN ATT HÖJA SKATTERNA Nouriel Roubini under lågkonjunkturen som direkta kostnader för att rädda bankerna och andra institutioner. Så de hade

Läs mer

inaspara i livets olika skeden Proffsförvaltning av företagets kapital Möte med förvaltarna Olika livsskeden innebär nya drömmar och behov

inaspara i livets olika skeden Proffsförvaltning av företagets kapital Möte med förvaltarna Olika livsskeden innebär nya drömmar och behov ROBURS ÅRSBERÄTTELSE VERKSAMHETSÅRET 2001 Proffsförvaltning av företagets kapital Varför väljer så många företag Robur? Möte med förvaltarna Vad ligger bakom fondernas utveckling 2001 och hur kommer det

Läs mer