Tillväxtmarknaderna investerarnas gunstling

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tillväxtmarknaderna investerarnas gunstling"

Transkript

1 oktober 2010 FIM EMERGING MARKETS, AVKASTNINGEN FÖR FIM FONDER (%) FOND 1mån 12mån YTD* FIM Brazil 5,0 32,9 14,9 FIM BRIC+ 3,0 26,1 10,7 FIM China 2,3 22,9 10,6 FIM Em. Yield -1,2 19,0 15,6 FIM Emeur 6,9 21,2 11,9 FIM India 7,3 37,9 26,4 FIM Russia 1,8 45,2 20,1 FIM Russia SC -0,4 32,1 15,7 FIM Sahara 2,3 11,7 13,5 FIM Ukraine -10,1 27,9 17,4 * YTD = värdeutveckling under innevarande år till Avkastningarna redovisas i euro. Tillväxtmarknaderna investerarnas gunstling I slutet av september uppgick tillväxtfondernas nettoinflöde under årets tre första kvartal till 43 miljarder dollar. Det är det högsta förverkligade nettoinflödet för nio månader genom tiderna. Ännu återstår ett kvartal så vi får se om fjolårets rekordnivå på årsbasis, 64 miljarder dollar, kan uppnås. Världens största online-nyhetsbyrå Bloomberg genomförde i mitten av september en enkät om placerarnas preferenser. Det kom in ca svar från hela världen. Amerikanska placerare dominerar naturligtvis sådana här undersökningar på grund av de stora placeringstillgångarna i landet. Enkäten gav såtillvida överraskande resultat att det var första gången som en majoritet av de svarande inte satte USA som etta i sin bedömning av världens mest attraktiva placeringsområde. Däremot tyckte deltagarna att Kina och Brasilien var mer attraktiva placeringsländer och länderna delade på förstaplatsen i undersökningen. På tredje plats kom Indien. USA hamnade först på fjärde plats i placerarnas bedömning. Därmed gick tre av de fyra tätpositionerna i enkäten till BRIC-länderna. KONTAKTINFORMATION FIM Kapitalförvaltning Ab, Finland filial Linnégatan 6 SE Stockholm Tel Enligt investeringsbanken UBS prognos ökar nettovinsten för tillväxtländernas företag i snitt med 34 procent i år. Tillväxtländernas p/e-värderingskonsensus är 12x i prognosen för de kommande 12 månaderna. Det ligger mycket nära det långsiktiga medelvärdet, trots de exceptionellt starka förväntningarna på resultattillväxten. Tillväxtmarknadens attraktivitet bland placerarna har blivit en konsensusförväntan. Är det då fråga om en självuppfyllande profetia eller har majoriteten av placerarna fel? Under årets nio första månader ha tillväxtmarknaden gått upp ca 6,5 procent och aktiemarknaden globalt kring en procent. Den relativa avkastningsdifferensen är betydande, men liten i absoluta tal. P/evärderingen av tillväxtaktier är kroniskt lägre än på västmarknaden, men många strateger har redan höjt sina estimat om vilka p/e-tal som är motiverade på tillväxtmarknaden. Många tycker dessutom att dessa mycket väl kunde vara högre än på de traditionella marknaderna när man beaktar såväl tillväxt- som riskfaktorer. I år har de mindre börserna på tillväxtmarknaden, t.ex. Ukraina, Thailand och Filippinerna, utvecklats bäst och bl.a. BRIC-länderna svagare än genomsnittet. På lång sikt tror vi ändå att BRIC-strategin alltjämt är det bästa sättet att placera globalt på tillväxtmarknaden när man beaktar förhållandet mellan risk och avkastning. I fonden FIM BRIC+ överviktar vi just nu kraftigt både råvaror och konsumentföretag Global Emerging Markets Index (EUR) FIM BRIC Global Emerging Markets Index Euro Stoxx Index MSCI World Index /05 05/06 10/06 03/07 08/07 01/08 06/08 11/08 04/09 09/09 02/10 07/

2 Förvaltarens rapport från Ukraina: Goda förutsättningar för flera års tillväxt Under min resa i Ukraina september träffade jag sammanlagt nio lokala företag, av vilka fem var lantbruksföretag. Allmänt taget kan jag konstatera att Ukraina som är den svarta jordens land, har förutsättningar för en synnerligen bra och lönsam lantbruksbusiness. Lantbruk innebär till 80 % ledarskap och till 20 % maskiner, anläggningar, åkrar och gödsel. Detta kommer väl till synes då man närmare betraktar de olika bolagens resultat. En del av dem är synnerligen lönsamma och deras driftsbidrag utgör t.o.m. 60 % av omsättningen. En annan del av bolagen med en inte så proffsig ledning visar verkligt urusla resultat trots att de i princip har samma förutsättningar för lönsam verksamhet som de bättre bolagen. Det mest intressanta besöket var definitivt det hos MHP som är börslistat i London. Bolaget är en integrerad producent av hönskött som själv producerar foder, föder upp hönsen och tillverkar de köttprodukter som finns på butikshyllorna. Bolagets odlingsareal uppgår till cirka hektar och produktionskapaciteten för hönskött är ton per år. I Ukraina har bolaget en marknadsandel på cirka 50 % av industriellt producerat hönskött. Jag besökte hönsfarmen Myronivka och den närbelägna anläggningen för köttproduktion. Hönsfarmen Myronivka är den största i Europa och där finns cirka 16 miljoner höns av vilka slaktas dagligen. Produktionskedjan är mycket modern och arbetsskedena är helt automatiserade. MHP utgör en av FIM Ukraines största placeringar. Jag träffade också Ukrainas största sockerproducent Astarta. Bolaget producerar utöver socker även vete, korn, majs, solrosor och sojabönor. Av det socker som producerades i Ukraina år 2009 utgjorde bolagets marknadsandel 18 %. Under det första halvåret 2010 kom 72 % av bolagets omsättning från sockret. Astarta är Ukrainas mest lönsamma sockerproducent och under första halvåret 2010 var driftsbidraget hela 59,4 % av omsättningen. Astarta utgör en av placeringarna i fonden FIM Ukraine och vi utökar vikten i bolaget vid lämpligt tillfälle. Jag deltog även i ett investerarseminarium i Kiev. En av huvudtalarna vid seminariet var vice premiärminister Serhiy Tigipko. I sitt tal underströk han regeringens framgång med att lyfta landet på fötter efter närhistoriens djupaste kris. Åhöraren fick den uppfattningen att den nuvarande regeringen verkligen går in för att styra Ukraina mot ekonomisk balans. För att nå denna jämvikt krävs betydande reformer som delvis kommer att drabba medborgarna men som är nödvändiga för statsekonomin. Särskilt intressant för placerare är den pensionsreform som kommer att leda till att pensionsstiftelser och -fonder med några års tidsrymd växer till betydande aktörer på den lokala aktiemarknaden. Då sådana aktörer saknats har marknadens likviditet tillsvidare varit rätt svag och samtidigt har de ukrainska bolagens intresse för den lokala aktiemarknaden varit litet. Mera likvida bolag och intressantare historier har vi således hittills sett närmast utomlands, bl.a. på börserna i London och Warszawa. Tigipko poängterade i sitt tal att regeringen satsar på att göra den lokala aktiemarknaden mera attraktiv. Vi ser detta som en mycket positiv signal för fonden FIM Ukraine. Jarno Nurminen, förvaltare av fonden FIM Ukraine Reserapport: Företagens investeringsaktivitet börjar öka i Ryssland I september gjorde jag en tredagarsresa till Moskva. Första dagen ägnade jag åt att studera läget inom fastighetssektorn. Jag träffade två konsultföretag i fastighetsbranschen, CBRE och Jones Lang LaSalle. Båda kom med samma budskap. Om det branta fallet på fastighetsmarknaden i Moskva var en överraskning har också uppgångstakten överraskat positivt. På kontorsmarknaden råder det redan stor efterfrågan på kontor i A- och premiumklassen. Andelen lediga kontor har sjunkit från 20 procent till 10 procent på kort tid. De utländska företagen håller på att återvända och börjar expandera verksamheten i Ryssland. Dessutom utnyttjar hyresgästerna situationen och byter upp sig från lokaler i B- klass till A-klass. Av B-klasskontoren står ännu cirka 20 procent tomma. Det kommer att ta år innan den överkapaciteten är uthyrd. Aktiviteten är ändå mycket hög igen i och med att lokaler byts och hyror omförhandlas. Återhämtningen på hemmamarknaden har till stor del byggt på konsumtion. Jag besökte två nya köpcentrum som uppförs i centrum av Moskva, Mall of Russia och Tsvetnoj Boulevard. Båda projekten lades på is som halvfärdiga när finanskrisen började och de startade på nytt i våras. Avsikten är att öppna köpcentrumen inför helgerna i slutet av året. Det verkade vara en alltför optimistisk tidsplan. Besöket på byggarbetsplatsen visade ändå att det finns ljus i slutet av tunneln. Vid båda köpcentrumen hade inomhusarbetena påbörjats och hyresgäster börjar bygga inredningen. Aktiviteten bland hyresgästerna har ökat betydligt sedan i våras. Tsvetnoj Boulevard kommer att ha hundraprocentig beläggning vid invigningen. Köpcentrumets profil är

3 lyx åt medelklassen och hyresgästerna är europeiska företag som säljer märkeskläder i mellanprisklassen som är nytt för den ryska marknaden. Det här är en ny trend i Moskva och den visar på en europeisering av konsumtionsvanorna, dvs. att köpkraftiga konsumenter förutom lyxmärken också vill köpa produkter i mellanprisklassen. Det är ett mycket positivt tecken att nya företag åter kommer in på den ryska marknaden. I Mall of Russia förväntas beläggningen vara ca 75 procent vid invigningen. Mall of Russia är beläget mitt i Moscow City, där utvecklingen stannade upp i och med finanskrisen. De första åren kommer att vara kämpiga för köpcentrumet. Nu tar man ändå steg i rätt riktning. Stålbolaget Evraz var mycket optimistiskt beträffande den inhemska efterfrågan på stål under slutet av året. Evraz hör till de största leverantörerna av stål till byggindustrin. Evraz långstål används just då byggarbeten inleds. Det innebär att projekt som avbröts under krisen i stor utsträckning hunnit avslutas och nya projekt har kunnat påbörjas. Mechel, den ena av de två stora leverantörerna av byggnadsstål i Ryssland, konstaterade också att efterfrågan är stark. Företaget tror på prishöjningar i september oktober. Enligt Mechel gäller efterfrågan just infrastrukturprojekt. Det betyder att företagen har börjat investera igen. Dessutom pågår förstås en del offentliga projekt, såsom Sotji. Byggaktiviteten väntas ta ytterligare fart nästa år, särskilt bostadsbyggandet, eftersom det är valår. Infrastrukturen har åter blivit den stora flaskhalsen i Ryssland. Enligt Mechel är bristen på järnvägsvagnar igen ett problem. Företaget är villigt att köpa järnvägsvagnar, men kan inte göra det i önskad takt. Järnvägsvagnar behövs när kolgruveprojektet i Elga i östra Sibirien startar nästa år. Järnvägen är i praktiken det enda alternativet för transport av kol från gruvan till hamnarna. Mechel har också sagt att bolaget vill förvärva en vagntillverkare. De ryska företagens möjligheter att köpa järnvägsvagnar är i praktiken begränsade till länder i f.d. Sovjetunionen på grund av spårvidden. Nu köper Mechel vagnar i huvudsak från Ukraina. Mechels Elga-projekt är ett bra exempel på infrastrukturprojekt som genomförs med privata medel. Förutom kolgruvan bygger Mechel bl.a. 313 km järnvägsspår och Federal Grid bygger en kraftledning från RusHydros vattenkraftverk. Investeringarna beräknas uppgå till 1,5 miljarder dollar. Även Fesco, ett av de största logistikföretagen i Ryssland, aviserade nya investeringar i sin logistikkedja, som utgår från hamnen i Vladivostok och går vidare till Moskva. I praktiken innebär detta ytterligare investeringar i Vladivostoks containerhamn, fler järnvägsvagnar och logistikcenter i närheten av Moskva. Företaget berättade att den starka återhämtningstrenden fortsatt i höst och volymerna i containerhamnen har varit ca 30 procent högre än i fjol. Containertrafikens ökning visar på ökad inhemsk efterfrågan. Merparten av konsumentvarorna importeras till Ryssland eftersom den lokala produktionen är nästan obefintlig. På det hela taget har investeringar som är beroende av den privata sektorn kommit i gång bra. Detsamma kan sägas om den privata konsumtionen. Dessutom har bankerna t.o.m. för stor likviditet, så tillväxtfinansiering finns att tillgå. Den offentliga sektorns investeringar lämnar däremot fortfarande en del att önska. Staten är medveten om ineffektiviteten i den offentliga sektorns investeringar legenden om att man i Ryssland betalar tredubbelt för en kilometer väg. Nästa år är ändå valår, så det är troligt att man lättar på plånboken för att säkerställa en lugn valseger. Anna Väänänen, förvaltare av fonderna FIM Russia & FIM Russia Small Cap Petrobras genomförde historiens största aktieemission Oljebolaget Petrobras, med brasilianska staten som ägare, samlade in nästan 70 miljarder dollar genom världshistoriens största aktieemission i september. Ursprungligen var tanken att emissionen skulle ske redan i juni. Oklarheterna kring emissionens villkor och tidtabell har pressat Petrobrasaktien och hela brasilianska börsen i år. Att emissionen genomfördes var en lättnad eftersom placerarna nu kan återgå till en mera normal dagordning. Brasilianska statens innehav i Petrobras steg till 48 procent vid emissionen, vilket inte behagade alla placerare. Genomförandet av emissionen speglar å sin sida mycket väl hur läget har förändrats i Brasilien: ännu för några år sedan skulle det ha varit oerhört svårt att få till stånd en emission i den här storleksordningen. En sådan emission halvannan vecka före ett presidentval hade tidigare varit nästan en omöjlighet. Brasilien väljer en ny president i slutet av oktober. Lulas kandidat Dilma Rousseff fick omkring 46 procent av rösterna i den första omgången och ställs mot José Serra i runda nummer två. Den avgörande faktorn i valet verkar bli att brasilianarna vill ha kontinuitet, vilket fru Rousseff representerar. Rousseff får också draghjälp av att hon är den sittande presidentens, Lula da Silvas kandidat. Lula är den genom tiderna mest populära presidenten i Brasilien och har

4 lyckats överföra sina röster till fru Rousseff. På marknaden anses Dilmas seger redan vara klar och fokus har vänts mot den kommande regeringens sammansättning och spekulationerna i synnerhet kring de viktigaste ministeriernas sammansättning går heta. Mikko Ripatti, förvaltare av fonden FIM Brazil Folkomröstningen i Turkiet minskade osäkerheten kring nästa års parlamentsval Vi besökte Turkiet i mitten av september för att träffa lokala bolag och analytiker. September månads viktigaste händelse i Turkiet var folkomröstningen den 12 september om grundlagen och förslaget till förändringar av den. Det stora reformpaketet innehöll hela 26 ändringspunkter. Reformen innebär bl.a. att den starka turkiska armén blir av med en del av sin makt och att arméns personal lättare kan åtalas i civila domstolar. Den största förändringen och mest omdebatterade punkten var ändå förändringarna i domstolarna. I den nya grundlagen förändras sättet att utse ledamöter till de högre rättsinstanserna, vilket befaras ge regeringen mer inflytande över domstolarna. Detta har skapat missnöje särskilt i oppositionsleden. EU har sagt sig vara för en reform av grundlagen, men uttryckt oro över domstolarnas självständighet. Premiärminister Erdogan har haft duster med de högsta domstolarna i anslutning till flera lagförslag under den nuvarande regeringsperioden. Bl.a. regeringens lagstiftningsinitiativ om att återigen tillåta huvudduk i turkiska universitet stoppades i domstol. Valresultatet (58 procent röstade för förändringen) kan ses som en seger för den sittande premiärministern Erdogan och hans parti AKP. Folkomröstningsresultatet sågs i många avseenden som ett viktigt test på förtroendet för AKP före parlamentsvalen i juli Ur aktiemarknadens perspektiv var resultatet positivt om än väntat. I och med folkomröstningen började valkampanjperioden i Turkiet och ur marknadens perspektiv minskar resultatet åtminstone för stunden osäkerheten kring nästa års parlamentsval. P/e-värderingen av den turkiska marknaden är ca 9,6x. Vi förhåller oss även fortsättningsvis positiva till den turkiska marknaden och landets vikt i fonden FIM Emerging Europe är över 15 procent. Linda Blom, förvaltare av fonden FIM Emerging Europe Hetare kinesisk nyintroduktionsmarknad Hösten på den kinesiska aktiemarknaden verkar bli rätt aktiv med många nyintroduktioner. Åtminstone 20 företag söker börsnotering i Hongkong och flera kinesiska företag vill bli börsnoterade i USA ännu före årsskiftet. Under andra halvan av september har hittills sex kinesiska företag noterats på börserna i Hongkong och New York. I snitt steg kurserna med 28 procent under den första noteringsdagen och endast en av aktierna slutade under introduktionspriset. Vi har varit ganska aktiva på nyintroduktionsmarknaden och deltog i tre av introduktionerna i september och kommer att delta i åtminstone ytterligare tre i början av oktober. Den 17 september upplevde vi en av de hetaste nyintroduktionerna på senare tid när Soufun (SFUN US), en kinesisk webbportal för fastighetsförsäljning, noterades i New York. Nyintroduktionen av Soufun drog in 125 miljoner dollar från marknaden. Telsta, en australiensisk teleoperatör, sålde sitt innehav i företaget och samtidigt emitterade Soufun nya aktier för att utveckla företagets starkt växande internetverksamhet. Soufun är marknadsledande inom elektronisk fastighetshandel i Kina och erbjuder också olika mervärdestjänster för fastighetssektorn på sin webbplats. Merparten av företagets omsättning kommer från reklamintäkter. Företaget ökade nettoresultatet med 125 procent år 2009 och kassaflödet har varit starkt positivt redan under flera år. Soufunaktiens introduktionspris var 42,5 dollar och under den första handelsdagen steg kursen till 73,5 dollar dvs. hela 73 procent. Uppgången var den näst största under första dagen bland de aktier som hittills börsintroducerats i USA under året. FIM deltog aggressivt i nyintroduktionen och vi var inriktade på att köpa aktier för 5 miljoner dollar till våra portföljer. På grund av den stora efterfrågan fick vi endast aktier för dollar till fonden FIM China. Vid introduktionstidpunkten utgjorde aktiepotten ca en procent av FIM Chinas portfölj. I och med den kraftiga kursuppgången på första dagen höjde Soufunaktien portföljens värde med ca 0,7 procentenheter

5 Den mycket framgångsrika första noteringsdagen berodde i huvudsak på att Soufun var ganska måttligt värderat. Vi diskuterade med flera kinesiska analytiker och även Soufuns styrelseordförande innan vi beslutade oss för att delta i emissionen. Baserat på diskussionerna gjorde vi bedömningen att Soufuns p/e(2011e) är ca 13-15x, vilket är ganska förmånligt för ett snabbt expanderande kinesiskt internetföretag. Efter den första dagens kursuppgång steg p/e-talet över 22x, vilket i absoluta tal inte längre är billigt, men jämfört med kinesiska sökföretaget Baidu som uppvisar ett p/e(41x) för nästa år är värderingen av Soufun fortfarande relativt måttlig. Janne Rantanen, förvaltare av fonden FIM China Den svaga dollarn pressade tillväxträntemarknaden September ser mycket olika ut i amerikanska och europeiska placerares ögon: när de europeiska placerarnas avkastning på tillväxtländernas inhemska obligationer låg på minus två procent kunde en amerikansk placerare glädja sig åt en avkastning på över fyra procent. Med andra ord, trots att tillväxtländernas valutor stärktes mot dollarn gjorde dollarns svaghet gentemot euron att de försvagades mot euron. I skrivande stund har tillväxtländernas utländska lån avkastat ungefär en halv procent, men räntenivån i USA och lånens räntedifferens har fluktuerat under hela september. Nyhetsflödet från tillväxtekonomierna har i huvudsak varit positivt de senaste veckorna. Ratinginstituten höjde Sri Lankas, Argentinas och Uruguays kreditbetyg. Costa Rica och Ryssland belönades med förbättrade utsikter (positive outlook). Det rådde fortsatt aktivitet på nyemissionsmarknaden, vilket delvis bromsade marknaden därför att antalet nya lån som utges fram till årsskiftet väntas bli större än antalet lån som förfaller. Placerarna har ändå förberett sig på situationen genom att hålla mer kontanter än normalt, så det ökade lånebeståndet kommer troligen inte att påverka marknaden, i synnerhet då fondernas starka kapitalinflöde hållit i sig. Utsikterna för tillväxträntemarknaden är fortfarande mycket goda på längre sikt. De närmaste veckorna kommer det att finnas viss oro kring utvecklingen, främst på grund av dollarkursens rörelser. Placerarna tvivlar dessutom på den globala ekonomiska tillväxten under slutet av året. Dessutom har det faktum att tillväxtländernas valutor stärkts ökat farhågorna om interventioner från centralbankernas sida. Fonden FIM Emerging Yield har förberett sig på det osäkra läget genom att sänka placeringsgraden, som för närvarande är cirka 90 procent. Placeringarnas tyngdpunkt kommer fortfarande att ligga i inhemska lån och den största andelen utgörs av asiatiska länder, där den inhemska efterfrågan är stark. Mikko Kuisma, förvaltare av fonden FIM Emerging Yield

6 Index för tillväxtmarknader INDEX VALUTA 1 Mån 3 Mån 6 Mån YTD BUDAPEST STOCK EXCH INDX EUR 6,5 % 12,2 % -6,2 % 9,1 % FTSE/JSE AFRICA TOP40 IX EUR 2,7 % 10,9 % 2,7 % 16,7 % ISE NATIONAL 100 INDEX EUR 6,3 % 15,9 % 14,8 % 35,7 % OMX RIGA INDEX EUR -0,6 % 13,4 % 14,7 % 39,5 % OMX TALLINN INDEX EUR 4,7 % 15,7 % 2,0 % 48,7 % OMX VILNIUS INDEX EUR 8,5 % 19,1 % 15,4 % 39,3 % UKRAINIAN EQUITIES INDEX EUR -14,2 % -15,8 % -23,4 % 34,3 % PRAGUE STOCK EXCH INDEX EUR -2,8 % 5,2 % -4,8 % 8,7 % RUSSIAN RTS INDEX $ EUR -0,4 % 5,7 % -5,4 % 12,5 % SLOVAK SHARE INDEX EUR 1,2 % 9,8 % -4,7 % -14,3 % SLOVENIAN TOTAL MARKET EUR -1,6 % -5,7 % -17,9 % -20,6 % SOFIX INDEX EUR -5,1 % 3,4 % -11,9 % -12,8 % WSE WIG INDEX EUR 6,5 % 18,2 % 4,7 % 19,3 % MSCI EM EUR 1,8 % 7,5 % 2,2 % 14,9 % MSCI INDIA EUR 9,1 % 11,4 % 9,0 % 25,6 % ARGENTINA MERVAL INDEX EUR 2,1 % 6,7 % 2,0 % 14,3 % BRAZIL BOVESPA STOCK IDX EUR 2,6 % 8,5 % 1,7 % 12,1 % CHILE STOCK MKT SELECT EUR -1,3 % 16,9 % 28,5 % 45,2 % IGBC GENERAL INDEX EUR -0,8 % 15,8 % 24,1 % 51,4 % MEXICO BOLSA INDEX EUR 1,4 % 0,3 % -3,7 % 15,6 % PERU LIMA GENERAL INDEX EUR 12,8 % 26,2 % 18,1 % 42,6 % VENEZUELA STOCK MKT INDX EUR -4,6 % -7,4 % 7,4 % -37,3 % BSE SENSEX 30 INDEX EUR 9,3 % 12,4 % 11,0 % 26,8 % HANG SENG COMPOSITE INDX EUR 1,0 % 6,0 % 0,0 % 9,1 % JAKARTA COMPOSITE INDEX EUR 6,6 % 14,7 % 23,3 % 55,7 % KOSPI INDEX EUR 2,6 % 10,7 % 4,5 % 19,4 % KUALA LUMPUR COMP INDEX EUR -3,8 % 6,4 % 10,1 % 33,2 % PHILIPPINES ALL SHARE IX EUR 6,1 % 19,9 % 29,2 % 49,9 % STOCK EXCH OF THAI INDEX EUR 0,5 % 16,9 % 28,0 % 51,7 % STRAITS TIMES INDEX EUR 0,7 % 6,7 % 9,7 % 21,4 % TAIWAN TAIEX INDEX EUR 0,5 % 3,0 % 0,0 % 7,2 % DJ ARABTTN50 EUR -1,9 % 2,9 % -5,2 % 12,4 % Viktig information Denna rapport är enbart avsedd att användas av mottagaren själv. Den får inte kopieras, citeras eller vidarebefordras utan tillstånd från FIM Fonder. Informationen i rapporten är offentlig och vi anser att källorna är pålitliga, vilket inte garanterar att informationen i sin helhet stämmer. De prognoser och bedömningar som har presenterats i rapporten baserar sig på vår nuvarande syn, men vi kan ändra dem utan separat meddelande. Varken FIM Fonder eller någon av dess anställda ansvarar för eventuell skada som användningen av denna publikation kan förorsaka. Denna rapport eller dess kopior får inte distribueras i USA eller till amerikanska mottagare så att det strider mot de begränsningar som lagen i USA ställer. Distributionen av rapporten i USA kan betraktas som en förbrytelse mot dessa lagar.

FIM Tillväxtmarknadsbrev

FIM Tillväxtmarknadsbrev FIM Tillväxtmarknadsbrev Augusti 2009 FIM EMERGING MARKETS, FONDERNAS AVKASTNING, % FOND AVKASTN-% FOND 1 mån 12 mån YTD* FIM Brazil 11,2-23,0 72,4 FIM BRIC+ 7,7-20,7 45,3 FIM China 10,6 1,3 38,3 FIM Em.

Läs mer

Rivstart på året. februari 2010

Rivstart på året. februari 2010 februari 2010 FIM EMERGING MARKETS, AVKASTNINGEN FÖR FIM FONDER (%) FOND 1mån 12mån YTD* FIM Brazil -12,3 86,3-10,0 FIM BRIC + -8,3 66,1-5,9 FIM China -8,8 31,9-5,9 FIM Em. Yield 1,4 23,6 2,1 FIM Emeur

Läs mer

Rea på BRIC-aktier. juni 2012

Rea på BRIC-aktier. juni 2012 juni 2012 FIM EMERGING MARKETS, AVKASTNINGEN FÖR FIM FONDER (%) F ON D 1mån 12mån YT D * FIM Brazil -7,8-19,3-5,3 FIM BRIC+ -7,8-17,8 0,8 FIM BRIC+ SC -7,6-21,0 4,5 FIM China -4,8-17,3 5,7 FIM Em. Yield

Läs mer

BRIC fick en ny bokstav

BRIC fick en ny bokstav maj 2011 FIM EMERGING MARKETS, AVKASTNINGEN FÖR FIM FONDER (%) FOND 1mån 12mån YTD* FIM Brazil 2,2 7,8-8,0 FIM BRIC+ 0,0 0,4-7,7 FIM BRIC+ Small Cap -1,9 FIM China 0,3-1,0-10,7 FIM Em. Yield -0,2 4,6-2,4

Läs mer

Storm i den trygga hamnen

Storm i den trygga hamnen oktober 2011 FIM EMERGING MARKETS, AVKASTNINGEN FÖR FIM FONDER (%) FOND 1mån 12mån YTD* FIM Brazil -10,5-23,5-29,5 FIM BRIC+ -7,5-24,0-30,1 FIM BRIC+Small Cap -10,2 FIM China -8,3-31,8-35,4 FIM Em. Yield

Läs mer

Vilka var årets vinnare och förlorare?

Vilka var årets vinnare och förlorare? december 2012 FIM EMERGING MARKETS, AVKASTNINGEN FÖR FIM FONDER (%) F ON D 1mån 12mån YT D * FIM Brazil -3,6-6,2-8,2 FIM BRIC+ -0,1 8,5 8,8 FIM BRIC+ SC 0,0 10,5 11,7 FIM China 1,6 21,1 14,3 FIM Em. Yield

Läs mer

Kurskorrigering nu sannolikare

Kurskorrigering nu sannolikare Februari 2007 Kurskorrigering nu sannolikare I februari fortsatte kurserna överlag att stiga på tillväxtmarknaderna. Särskilt på mindre, perifera områden som t.ex. Ukraina och Vietnam var kursuppgången

Läs mer

Orolig start på året med uppror i Tunisien och Egypten

Orolig start på året med uppror i Tunisien och Egypten februari 2011 FIM EMERGING MARKETS, AVKASTNINGEN FÖR FIM FONDER (%) FOND 1mån 12mån YTD* FIM Brazil -8,0 20,8-8,0 FIM BRIC+ -6,5 14,6-6,5 FIM China -4,0 19,0-4,0 FIM Em. Yield -2,3 12,3-2,3 FIM Emeur 0,9

Läs mer

FIM Tillväxtmarknadsbrev

FIM Tillväxtmarknadsbrev FIM Tillväxtmarknadsbrev Juli 2007 AVKASTNINGEN FÖR FIMS FONDER SOM PLACERAR PÅ TILLVÄXTMARKNADER FOND AVKASTN-% 1 mån 12 mån YTD* FIM Brazil 7,5 79,2 35,9 FIM Russia 0,6 28,1 1,3 FIM China 7,8 52,7 14,5

Läs mer

FIM BRIC+ marknadsbrev 29 november 2007

FIM BRIC+ marknadsbrev 29 november 2007 PORTFÖLJ FÖRVALTARE RAOUL KONNOS Raoul Konnos@glitnir.fi Tel. +358 9 6134 64 14 FIM EMERGING MARKETS FONDERNAS AVKASTNING (%) FOND 1mån 12mån YTD* FIM Brazil -14 44,44 29 FIM Russia -2,9 10,16 1,8 FIM

Läs mer

Temporär inbromsning i tillväxten

Temporär inbromsning i tillväxten november 2013 FIM EMERGING MARKETS, AVKASTNINGEN FÖR FIM FONDER (%) F ON D 1mån 12mån YT D * FIM Brazil 4,5-11,7-14,5 FIM BRIC+ 3,6 0,4-2,8 FIM BRIC+ SC 2,2-6,5-11,2 FIM China 2,8 0,4-6,3 FIM Em. Yield

Läs mer

Månadskommentar, makro. Oktober 2013

Månadskommentar, makro. Oktober 2013 Månadskommentar, makro Oktober 2013 Uppgången fortsatte i oktober Oktober var en positiv månad för aktiemarknader världen över. Månaden började lite svagt i samband med den politiska låsningen i USA och

Läs mer

Höjdpunkter. Agasti Marknadssyn

Höjdpunkter. Agasti Marknadssyn Höjdpunkter Agasti Marknadssyn Sammanställt av Obligo Investment Management September 2015 Höjdpunkter Marknadsoro... Osäkerhet knuten till den ekonomiska utvecklingen i Kina har präglat de globala aktiemarknaderna

Läs mer

Globala placeringsmöjligheter Nordnet, Göteborg Tommy Taponen. 3 december 2013

Globala placeringsmöjligheter Nordnet, Göteborg Tommy Taponen. 3 december 2013 Globala placeringsmöjligheter Nordnet, Göteborg Tommy Taponen 3 december 2013 Våra förhållningsregler sedan start se kunden i ögonen! Fokusering - enbart fondförvaltning och fokus på rätt aktieinnehav.

Läs mer

13 JULI, 2 0 1 5: MAKRO & MARKNAD FRÅN GREKLAND TILL ÅTERHÄMTNING

13 JULI, 2 0 1 5: MAKRO & MARKNAD FRÅN GREKLAND TILL ÅTERHÄMTNING 13 JULI, 2 0 1 5: MAKRO & MARKNAD FRÅN GREKLAND TILL ÅTERHÄMTNING Starten på sommaren blev inte så behaglig. Greklandsoron intensifierades då landet i början av juni fick anstånd med en återbetalning till

Läs mer

MÅNADSBREV MARS, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING

MÅNADSBREV MARS, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING MÅNADSBREV MARS, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING Det sammanslagna globala inköpschefsindexet, som presenterades i början av mars, steg till 52.0 i från 51.7 i månaden innan. I USA föll siffran tillbaka

Läs mer

Makrokommentar. November 2013

Makrokommentar. November 2013 Makrokommentar November 2013 Fortsatt positivt på marknaderna Aktiemarknaderna fortsatte uppåt i november. 2013 ser därmed ut att kunna bli ett riktigt bra år för aktieinvesterare världen över. De nordiska

Läs mer

Maj 2009 TJO VAD DET VAR LIVAT!

Maj 2009 TJO VAD DET VAR LIVAT! Maj 2009 PORTFÖLJFÖRVALTARE TJO VAD DET VAR LIVAT! VESA ENGDAHL vesa.engdahl@fim.com Tel. +358 9 6134 6356 VÄSTMARKNADER FIM FONDERNAS AVKASTNING, % FOND 1mån 12mån YTD* FIM Fenno 28,4-39,6 21,6 FIM Forte

Läs mer

Månadsbrev PROGNOSIA SUPERNOVA Oktober 2014

Månadsbrev PROGNOSIA SUPERNOVA Oktober 2014 Månadsbrev PROGNOSIA SUPERNOVA Oktober 2014 Förvaltaren har ordet Efter en turbulent inledning på oktober månad återhämtade sig tillväxtmarknaderna snabbt i slutet. Prognosia Supernova steg med hjälp av

Läs mer

ETT ÅR EFTER KRIMKRISEN Telefonkonferens 5 mars 2015 med Jan-Olov Olsson

ETT ÅR EFTER KRIMKRISEN Telefonkonferens 5 mars 2015 med Jan-Olov Olsson ETT ÅR EFTER KRIMKRISEN Telefonkonferens 5 mars 2015 med Jan-Olov Olsson TRE FRÅGOR I FOKUS Konflikten i Ukraina Oljepriset Sanktioner 2 RYSSLAND - UKRAINA Krims anslutning till Ryssland - Stöds helhjärtat

Läs mer

FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER APRIL 2014 FORTSATT KÖPLÄGE

FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER APRIL 2014 FORTSATT KÖPLÄGE FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER APRIL 2014 FORTSATT KÖPLÄGE Sammanfattning Landets fastighetsägare delar ekonomkårens förväntan om att den svenska ekonomin är inne i en återhämtningsfas. Förutsättningarna

Läs mer

Quesada Globalfond Halvårsredogörelse 2015

Quesada Globalfond Halvårsredogörelse 2015 Quesada Globalfond Halvårsredogörelse 2015 Quesada Global Placeringsinriktning Quesada Global är en aktiefond som huvudsakligen placerar i börshandlade indexfonder i olika branscher och regioner över hela

Läs mer

MÅNADSBREV JUNI, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING

MÅNADSBREV JUNI, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING MÅNADSBREV JUNI, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING Juni blev ingen behaglig start på sommaren. Greklandsoron intensifierades då landet i början av månaden fick anstånd med en återbetalning till IMF. Under

Läs mer

Carnegie Investment Bank AB MAKRO SOMMAREN & TURBULENSEN

Carnegie Investment Bank AB MAKRO SOMMAREN & TURBULENSEN Carnegie Investment Bank AB MAKRO SOMMAREN & TURBULENSEN BÖRSERNA SKAKAR Allmänt: Sensommarens börsturbulens har medfört att riskläget på marknaderna ökat och investerarsentimentet försämrats. Flera stora

Läs mer

räntor och hårt pressade obligationsräntor gör att kapitalet söker SSVX90 0,29% sig längre ut på riskskalan.

räntor och hårt pressade obligationsräntor gör att kapitalet söker SSVX90 0,29% sig längre ut på riskskalan. Tellus Midas Strategi under mars Marknadsbrev Mars 2015 I korthet: Avkastning I korthet: november: MIDASAvkastning mars 0,71% STOXX600 MIDAS -3,41% 1,71% Styrkan i aktiemarknaden höll i sig och Midas noterade

Läs mer

Strategi under maj. Månadsbrev Maj 2013. I korthet: I korthet:

Strategi under maj. Månadsbrev Maj 2013. I korthet: I korthet: Strategi under maj Ny all time high Midas kom att utvecklas mycket starkt under maj och avkastningen uppgick till 4,57%, vilket innebar en ny all time high. Som jämförelse steg STOXX Europé 600 med 1,40%

Läs mer

Valutabevis. Låt dina pengar upptäcka världen!

Valutabevis. Låt dina pengar upptäcka världen! Valutabevis Låt dina pengar upptäcka världen! Valutabevis Låt dina pengar upptäcka världen! Reporäntan i dag: 0 % Så här fungerar valutabevis Löptid på cirka två år Nominellt belopp 10 000 kr/post Fyra

Läs mer

Fondbarometern. Om svenska folkets syn på börsen och fondsparande SBAB Fondbarometern nr 3 2013

Fondbarometern. Om svenska folkets syn på börsen och fondsparande SBAB Fondbarometern nr 3 2013 Fondbarometern Om svenska folkets syn på börsen och fondsparande SBAB Fondbarometern nr 3 2013 Risken på börsen har ökat, och Asien har minskat kraftigt i popularitet sedan årsskiftet. SBAB 10 JULI 2013

Läs mer

MÅNADSBREV AUGUSTI, 2015: BLOX SAMMANFATTNING

MÅNADSBREV AUGUSTI, 2015: BLOX SAMMANFATTNING MÅNADSBREV AUGUSTI, 2015: BLOX SAMMANFATTNING Det blev endast en ytterst kort period av optimism efter att oron för Grekland lagt sig. Finansmarknadernas rörelser har de senaste veckorna präglats av rädsla

Läs mer

SKAGEN m 2. En andel i den globala fastighetsmarknaden

SKAGEN m 2. En andel i den globala fastighetsmarknaden SKAGEN m 2 En andel i den globala fastighetsmarknaden Förvaltarna av SKAGEN m 2 Peter Almström Michael Gobitschek Harald Haukås Vad är SKAGEN m 2? En global aktiefond med syfte att skapa god långsiktig

Läs mer

FASTIGHETSÄGARNA SVERIGE RÄNTEFOKUS APRIL 2015 LÅNG VÄNTAN PÅ PLUS- RÄNTOR

FASTIGHETSÄGARNA SVERIGE RÄNTEFOKUS APRIL 2015 LÅNG VÄNTAN PÅ PLUS- RÄNTOR FASTIGHETSÄGARNA SVERIGE RÄNTEFOKUS APRIL 2015 LÅNG VÄNTAN PÅ PLUS- RÄNTOR Sammanfattning Eurozonen växte med drygt 1 procent i årstakt under förra årets sista kvartal. Trots att många såg det som positivt,

Läs mer

755686001 Svenska aktier:

755686001 Svenska aktier: 755686001 Svenska aktier: +9,53 % (SIXPRX: +10,05 %) Carnegie är värdeförvaltare och investerar främst i större stabila bolag på Stockholmsbörsen. Småbolagen har gått betydligt bättre än de större bolagen

Läs mer

Förvaltningskommentar BLOX Oktober 2014

Förvaltningskommentar BLOX Oktober 2014 Marknadsutvecklingen under september månad OMX Stockholm Världsindex Tillväxtmarknader High Yield Råvaror EUR / SEK Guld / SEK (MSCI World) (MSCI Emerging market) (Credit Suisse High Yield-index) (Jefferies

Läs mer

CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING

CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING Portföljserie LÅNGSIKTIGT CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING - Månadsbrev februari 2012 - VÄRLDEN Det nya börsåret inleddes med en rivstart då världsindex steg med nästan 5% under januari månad. Stockholmsbörsen

Läs mer

Hugin & Munin - Weekly Market Briefing 5-2013

Hugin & Munin - Weekly Market Briefing 5-2013 Hugin & Munin - Weekly Market Briefing 5-2013 En god start på året för aktiemarknaderna Januari månad har varit en period med stark kursutveckling på aktiemarknaderna och flera andra tecken visar på att

Läs mer

FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER MARS 2015 SVERIGE- BAROMETERN

FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER MARS 2015 SVERIGE- BAROMETERN FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER MARS 15 SVERIGE- BAROMETERN Fastighetsägarnas Sverigebarometer tas fram i samarbete mellan Fastighetsägarnas regionföreningar. Sverigebarometern tar temperaturen på den

Läs mer

Förvaltningskommentar BLOX November 2014

Förvaltningskommentar BLOX November 2014 Marknadsutvecklingen under november månad* Förvaltningskommentar BLOX OMX Stockholm Världsindex Tillväxtmarknader High Yield Råvaror EUR/SEK USD/SEK (MSCI World) (MSCI Emerging market) (Credit Suisse High

Läs mer

stängdes med ett positivt resultat och en kort position i det portugisiska detaljhandelsbolaget Sonae,

stängdes med ett positivt resultat och en kort position i det portugisiska detaljhandelsbolaget Sonae, Strategi under september månad Överraskande stark börsmånad September har en historia om sig att vara en av de svagare börsmånaderna och vi minns med både förskräckelse och sorg händelser som den svarta

Läs mer

Månadsöversikt Produkter till försäljning Juni 2011

Månadsöversikt Produkter till försäljning Juni 2011 Front Capitals nya placeringsalternativ Front Capital övergick i maj till elektronisk kommunikation och elektroniskt marknadsföringsmaterial. I denna månadsöversikt presenterar vi våra nya placeringsalternativ.

Läs mer

AKTIE-ANSVAR GRAAL OFFENSIV

AKTIE-ANSVAR GRAAL OFFENSIV AKTIE-ANSVAR GRAAL OFFENSIV Organisationsnummer: 515602-1114 Halvårsredogörelsens innehåll: Förvaltningsberättelse Sid 1-2 Fondförmögenhetens förändring och värdeutveckling Sid 3 Balansräkning Sid 4 Noter

Läs mer

Strategi under december

Strategi under december Strategi under december Återhämtning efter svag inledning December inleddes som bekant mycket svagt på aktiemarknaderna världen över, för att trots allt sluta positivt. Europa STOXX 600 kom att gå upp

Läs mer

Månadskommentar juli 2015

Månadskommentar juli 2015 Månadskommentar juli 2015 Månadskommentar juli 2015 Ekonomiska läget En förnyad konjunkturoro fick fäste under månaden drivet av utvecklingen i Kina. Det preliminära inköpschefsindexet i Kina för juli

Läs mer

Månadsbrev PROGNOSIA GALAXY Oktober 2014

Månadsbrev PROGNOSIA GALAXY Oktober 2014 Månadsbrev PROGNOSIA GALAXY Oktober 2014 Förvaltaren har ordet De globala börserna steg återigen och oktober blev den nionde positiva månaden i rad. Prognosia Galaxy steg med 2,55 % i oktober (inklusive

Läs mer

JOM Silkkitie & Komodo Fonder

JOM Silkkitie & Komodo Fonder FOND MANAGEMENT JOM Silkkitie & Komodo Fonder Fondbolaget JOM Rahastoyhtiö Oy är ett boutique fondbolag, med fokus på aktieplaceringar på marknaderna i Sydost-Asien. Fondbolaget förvaltar två aktiva aktiefonder

Läs mer

MÅNADSBREV APRIL, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING

MÅNADSBREV APRIL, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING MÅNADSBREV APRIL, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING Likt 2014 föll den globala tillväxten kraftigt under första kvartalet. Den huvudsakliga förklaringen till detta är lägre tillväxt i USA och Kina. Tittar

Läs mer

+ 3 150 % 2002 2012. Ett resultat av genuint hantverk

+ 3 150 % 2002 2012. Ett resultat av genuint hantverk +3 150% + 3 150 % 2002 2012 Ett resultat av genuint hantverk Diskretionär aktieförvaltning av småbolag Consensus aktieförvaltning inriktar sig på att placera i oupptäckta ValueGrowthbolag på de mindre

Läs mer

Strategi under maj. Månadsbrev Maj 2012. I korthet: Avkastning maj: MIDAS -3,45% STOXX600-7,21% SSVX90 0,12%

Strategi under maj. Månadsbrev Maj 2012. I korthet: Avkastning maj: MIDAS -3,45% STOXX600-7,21% SSVX90 0,12% Månadsbrev Maj 2012 Strategi under maj Politisk och finansiell instabilitet Rekylen som startade i april på aktiemarknaderna tilltog i omfattning under maj. Politisk oro inför nyvalet i Grekland med dess

Läs mer

Förvaltningskommentar BLOX December 2014

Förvaltningskommentar BLOX December 2014 Marknadsutvecklingen under december månad* Förvaltningskommentar BLOX OMX Stockholm Världsindex Tillväxtmarknader High Yield Råvaror EUR/SEK USD/SEK (MSCI World) (MSCI Emerging (Credit Suisse (CoreCommodity

Läs mer

Aktieindexobligationer hög avkastning till låg risk

Aktieindexobligationer hög avkastning till låg risk Aktieindexobligationer hög avkastning till låg risk Utvärdering av Handelsbankens aktieindexobligationer 1994-2007 Sammanfattning Avkastning jämförbar med aktier Handelsbankens aktieindexobligationer har

Läs mer

Fondguide Premiepension. Avkastningstal, allokering och portföljinnehav 2013 09 30

Fondguide Premiepension. Avkastningstal, allokering och portföljinnehav 2013 09 30 Fondguide Premiepension Avkastningstal, allokering och portföljinnehav 2013 09 30 Premiepension Fondguide Offensiv 150 140 130 120 90 80 70 60 Premiepension Offensiv Index Offensiv Avkastning från starten

Läs mer

Investment Management

Investment Management Investment Management Konjunktur Räntor och valutor Aktier April 2011 Dag Lindskog +46 70 5989580 dag.lindskog@cim.se Optimistens utropstecken! Bara början av en lång expansionsperiod Politikerna prioriterar

Läs mer

Delårsrapport. januari mars 2014 REKORDSTOR GARANTIGIVNING TILL SMÅ- OCH MEDELSTORA FÖRETAG

Delårsrapport. januari mars 2014 REKORDSTOR GARANTIGIVNING TILL SMÅ- OCH MEDELSTORA FÖRETAG Delårsrapport januari mars 2014 REKORDSTOR GARANTIGIVNING TILL SMÅ- OCH MEDELSTORA FÖRETAG Perioden i korthet Under kvartalet garanterade EKN 411 exportaffärer till ett värde av 7,4 (10,6) miljarder kronor.

Läs mer

Internationell Ekonomi

Internationell Ekonomi Internationell Ekonomi Sverige och EMU Sveriges riksdag beslutade 1997 att Sverige inte skulle delta i valutaunionen 2003 höll vi folkomröstning där 56% röstade NEJ till inträde i EMU 1952 gick vi med

Läs mer

Carnegie Fonder var, i och med

Carnegie Fonder var, i och med CARNEGIE EMERGING MARKETS CORPORATE BOND En räntefond med extra spets Lite högre risk, men också goda möjligheter till avkastning: Nya Carnegie Emerging Markets Corporate Bond är här. Carnegie Fonder var,

Läs mer

2013: +79,6% Consensus Småbolagsförvaltning Placerar i oupptäckta tillväxtbolag på de mindre börslistorna.

2013: +79,6% Consensus Småbolagsförvaltning Placerar i oupptäckta tillväxtbolag på de mindre börslistorna. 2013: +79,6% Consensus Småbolagsförvaltning Placerar i oupptäckta tillväxtbolag på de mindre börslistorna. 2013: +79,6% Diskretionär aktieförvaltning Diskretionär av småbolag aktieförvaltning av Diskretionär

Läs mer

Politik, valutor, krig

Politik, valutor, krig Weekly Market Briefing nr. 4-2013 Politik, valutor, krig Japans valutaförsvagning väcker ont blod...... och pressar våra investeringar i Korea Rapportfloden i USA bjuder på ljusglimtar 1 Alla fonder Skarp

Läs mer

Riksbankens Företagsundersökning SEPTEMBER 2013 BÄTTRE STYRFART I VÄNTAN PÅ UPPGÅNG

Riksbankens Företagsundersökning SEPTEMBER 2013 BÄTTRE STYRFART I VÄNTAN PÅ UPPGÅNG Riksbankens Företagsundersökning SEPTEMBER 213 BÄTTRE STYRFART I VÄNTAN PÅ UPPGÅNG Riksbankens företagsundersökning i september 213 Riksbankens företagsundersökning i september 213 tyder på en fortsatt,

Läs mer

MÅNADSBREV MAJ, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING

MÅNADSBREV MAJ, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING MÅNADSBREV MAJ, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING Den ökade nervositeten som infann sig på finansmarknaderna i slutet av april och början av maj försvann snabbt från investerares fokus. Långa obligationsräntor

Läs mer

MAKRO & MARKNAD. Minusränta i kombination med positiva överraskningar från Europa

MAKRO & MARKNAD. Minusränta i kombination med positiva överraskningar från Europa MAKRO & MARKNAD Minusränta i kombination med positiva överraskningar från Europa Sveriges Riksbank har sänkt till minusränta och initierar ett program för obligationsköp. De är uppenbarligen beredda att

Läs mer

Konjunkturutsikterna 2011

Konjunkturutsikterna 2011 1 Konjunkturutsikterna 2011 Det går bra i vår omgivning. Hänger Åland med? Richard Palmer, ÅSUB Fortsatt återhämtning i världsekonomin men med inslag av starka orosmoment Världsekonomin växer men lider

Läs mer

Portföljförvaltning Försäkring

Portföljförvaltning Försäkring Portföljförvaltning Försäkring Förvaltarkommentar december 2012 Innehåll: Trender och Makroekonomi Analys ränteutveckling Portföljutveckling december 2012 Portföljutveckling 2012 Portföljförändringar Konkurrentjämförelse

Läs mer

Några lärdomar av tidigare finansiella kriser

Några lärdomar av tidigare finansiella kriser Några lärdomar av tidigare finansiella kriser KAPITEL 1 FÖRDJUPNING Hittills har den finansiella orons effekter på börskurser och r äntor på företagsobligationer varit mindre än vid tidigare liknande p

Läs mer

ODIN Global SMB Fondkommentar Januari 2011

ODIN Global SMB Fondkommentar Januari 2011 ODIN Global SMB Fondkommentar Januari 2011 Vegard Søraunet Oddbjørn Dybvad 2010 och framtidsutsikter 2010 slutade med en uppgång på 8,9 procent för ODIN Global SMB. Fondens referensindex steg under motsvarande

Läs mer

Strategi under juni. Månadsbrev Juni 2012. I korthet: Avkastning juni: MIDAS -0,02% STOXX600 4,77% SSVX90 0,11%

Strategi under juni. Månadsbrev Juni 2012. I korthet: Avkastning juni: MIDAS -0,02% STOXX600 4,77% SSVX90 0,11% Månadsbrev Juni 2012 Strategi under juni Ekonomiska problemen fortsätter liksom stödpaketen Europas ledare samlades och kom överens om nya stödpaket, vilket gladde finansmarknaderna. Aktiemarkanden steg

Läs mer

Månadsbrev juni 2015. Anders Nilsson, VD Granit Fonder

Månadsbrev juni 2015. Anders Nilsson, VD Granit Fonder Månadsbrev juni 2015 Långräntor upp- börsen ned. Fiasko i Grekland börsen ned. Spekulations bubbla i Shanghai börsen ned. Rekylen i juni sätter ljuset på några viktiga saker. Den första är hur det snabba,

Läs mer

Försäkringsbolagens placeringsverksamhet 2009

Försäkringsbolagens placeringsverksamhet 2009 placeringsverksamhet 29 FK Finanssialan Keskusliitto FC Finansbranschens Centralförbund placeringsverksamhet 29 placeringsverksamhet 29 Kimmo Koivisto INNEHÅLL Allmänt... 3 placeringar 31.12.29... 4 nya

Läs mer

Månadsbrev december 2014

Månadsbrev december 2014 Månadsbrev december 2014 GOTT NYTT ÅR! Summerar vi 2014 kan vi konstatera att flera av våra fonder levererade fina avkastningar trots att det var oroligt runt om i världen. Rysslandskris, Ukraina, fallande

Läs mer

VM-UPDATE. börs. Råvaror Valutor Index Världsmarknaden Large Cap Mid Cap Small Cap USA-aktier. VÄRLDSMARKNADEN UPDATE Marknadsbrev

VM-UPDATE. börs. Råvaror Valutor Index Världsmarknaden Large Cap Mid Cap Small Cap USA-aktier. VÄRLDSMARKNADEN UPDATE Marknadsbrev 2 3 VECKA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 2013 VÄRLDSMARKNADEN UPDATE Marknadsbrev VM-UPDATE

Läs mer

SECO TOOLS AB. Bokslutskommuniké 2000

SECO TOOLS AB. Bokslutskommuniké 2000 1 SECO TOOLS AB Bokslutskommuniké 2000 Årets rörelseresultat är det bästa i Secos historia, 778 MSEK (572). Efterfrågetrenden i Europa fortsatt positiv, men successiv avmattning i USA. Satsningar i Asien

Läs mer

Försäkringsbolagens placeringsverksamhet 2006

Försäkringsbolagens placeringsverksamhet 2006 FK Finanssialan Keskusliitto FC Finansbranschens Centralförbund Kimmo Koivisto INNEHÅLL Allmänt...2 placeringar 31.12.2006...3 nya placeringar 2006...5 Placeringsintäkternas utveckling 2006...7 Bilaga

Läs mer

Råvaror Valutor Index Världsmarknaden Large Cap Mid Cap Small Cap USA-aktier

Råvaror Valutor Index Världsmarknaden Large Cap Mid Cap Small Cap USA-aktier VECKA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 2015 2 3 VÄRLDSMARKNADEN UPDATE Marknadsbrev VM-UPDATE

Läs mer

Makrofokus. Makroanalys. Veckan som gick

Makrofokus. Makroanalys. Veckan som gick Makroanalys Sverige 27 februari 2012 Patrik Foberg +46 8 463 84 24 Patrik.foberg@penser.se Makrofokus Sven-arne Svensson +46 8 463 84 32 Sven-arne.svensson@penser.se Veckan som gick - Det tyska IFO-indexet

Läs mer

Catella. Avkastningspotential 7 Trygg Placering 5 Lönsamhet 4. Redovisade förbättrar resultat med drygt 100 % jämfört med samma period föregående

Catella. Avkastningspotential 7 Trygg Placering 5 Lönsamhet 4. Redovisade förbättrar resultat med drygt 100 % jämfört med samma period föregående Independent Analysis Catella Redovisade förbättrar resultat med drygt 100 % jämfört med samma period föregående år Ambitionerna för framtiden är dock högre vad gäller lönsamhet då Catella vill uppnå en

Läs mer

10 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD FED VÄNTAR RUNT HÖRNET

10 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD FED VÄNTAR RUNT HÖRNET 10 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD FED VÄNTAR RUNT HÖRNET Efter att man röstade ner långivarnas förslag för sparpaket samt att man missade sin betalning till IMF så godkänndes till slut ett sparpaket från

Läs mer

Global Fastighet Utbetalning 2008 AB. Kvartalsrapport september 2013

Global Fastighet Utbetalning 2008 AB. Kvartalsrapport september 2013 Global Fastighet Utbetalning 2008 AB Kvartalsrapport september 2013 innehåll Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Drift, förvaltning och finansiering 5 Allmänt om bolaget 6 Marknadskommentar

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT januari juni. Marknadsvärdet på Fjärde AP-fondens placeringstillgångar var 165,8 mdkr per 2005-06-30.

HALVÅRSRAPPORT januari juni. Marknadsvärdet på Fjärde AP-fondens placeringstillgångar var 165,8 mdkr per 2005-06-30. 1 Marknadsvärdet på Fjärde AP-fondens placeringstillgångar var 165,8 mdkr per 2005-06-30. HALVÅRSRAPPORT januari juni Totalavkastningen på fondens tillgångar uppgick till 8,3 % för första halvåret 2005.

Läs mer

Skandia och private equity - varför, hur och vad är resultatet

Skandia och private equity - varför, hur och vad är resultatet Skandia och private equity - varför, hur och vad är resultatet Jonas Nyquist April 2014 Varför investera i private equity? Private equity har i ett 25-årsperspektiv levererat runt 5%-enheter högre årlig

Läs mer

Bättre avkastning vid uppgång eller skydd vid nedgång

Bättre avkastning vid uppgång eller skydd vid nedgång www.handelsbanken.se/certifikat TILLVÄXTCERTIFIKAT USA OCH indexcertifikat USA Bättre avkastning vid uppgång eller skydd vid nedgång sista dag för köp är den 17 januari 2010 Marknadsläget just nu Återhämtningen

Läs mer

FÖRSÄKRINGSBOLAGENS SOLVENS 30.9.2007

FÖRSÄKRINGSBOLAGENS SOLVENS 30.9.2007 PRESSMEDDELANDE 8/2007 13.12.2007 1 (5) FÖRSÄKRINGSBOLAGENS SOLVENS 30.9.2007 Försäkringsbolagens solvens ökade under perioden januari september. Efter september kan bolagens solvens uppskattas ha försvagats

Läs mer

Finländska dotterbolag utomlands 2011

Finländska dotterbolag utomlands 2011 Företag 2013 Finländska dotterbolag utomlands 2011 Finländska företag utomlands: drygt 4 600 dotterbolag i 119 länder år 2011 Enligt Statistikcentralens uppgifter bedrev finländska företag affärsverksamhet

Läs mer

Månadsbrev maj 2015. Anders Nilsson, VD Granit Fonder

Månadsbrev maj 2015. Anders Nilsson, VD Granit Fonder Månadsbrev maj 2015 Maj gav oss hopp om en fortsatt positiv börs, även om månaden började negativt med efterskalv från ett turbulent april. Greklandskrisen fortsätter att skapa en viss oro på Europabörserna.

Läs mer

Tellus Eqvator 515602-5610

Tellus Eqvator 515602-5610 Halvårsredogörelse för Tellus Eqvator Perioden 2013-01-01-2013-06-30 Tellus Eqvator 1 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Tellus Fonder AB, 556702-9557 får härmed avge halvårsredogörelse

Läs mer

FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER JULI 2013 REGIONALA SKILLNADER FÖRSTÄRKS

FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER JULI 2013 REGIONALA SKILLNADER FÖRSTÄRKS FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER JULI 213 REGIONALA SKILLNADER FÖRSTÄRKS Sammanfattning Sveriges fastighetsföretag fortsätter att uppvisa god lönsamhet. Nio av tio fastighetsägare räknar med att den

Läs mer

VECKOBREV v.5 jan-14

VECKOBREV v.5 jan-14 Veckan som gått 0 0,001 1000 Makro Grekland är nära en överenskommelse om en ny utbetalning av stödlån. Överenskommelsen förväntas bli klar i februari vilket skulle innebära att en utbetalning kan ske

Läs mer

FlexLiv Överskottslikviditet

FlexLiv Överskottslikviditet FlexLiv Överskottslikviditet 2 5 Förvaltning av överskottslikviditet Regelverket för fåmansföretag i Sverige begränsar nyttan av kapitaluttag genom lön och utdelning. Många företagare väljer därför att

Läs mer

Avkastning (SEK) 1 månad Sedan årsskiftet 12 månader 2 år Sedan start US Trend -1,5% 2,5% -2,5% 3,3% 15,3%

Avkastning (SEK) 1 månad Sedan årsskiftet 12 månader 2 år Sedan start US Trend -1,5% 2,5% -2,5% 3,3% 15,3% US Trend 125 115 110 105 95 90 apr-09 sep-09 feb-10 jul-10 dec-10 maj-11 okt-11 mar-12 US Trend 2,5% -2,5% 3, 15, Aktier 46% - - 10 varav svenska aktier 9% - - 10 varav utländska aktier 37% - - 10 Räntebärande

Läs mer

Swedbank. Private Banking. Joakim Axelsson. Swedbank

Swedbank. Private Banking. Joakim Axelsson. Swedbank Swedbank Private Banking Joakim Axelsson Swedbank Stockholmsbörsen 1100 SIX Portfolio Return Index -0,35-0,35% Stockholm Stock Exchange, SIXIDX, SIX Portfolio Return Index, Last index 1100 1000 1000 900??

Läs mer

Försäkringsbolagens placeringsverksamhet 2010

Försäkringsbolagens placeringsverksamhet 2010 placeringsverksamhet 2010 FK Finanssialan Keskusliitto FC Finansbranschens Centralförbund Kimmo Koivisto INNEHÅLL Allmänt... 3 placeringar 31.12.2010... 4 nya placeringar 2010... 6 Placeringsintäkternas

Läs mer

Konjunkturen och de finansiella marknaderna

Konjunkturen och de finansiella marknaderna Konjunkturen och de finansiella marknaderna Länsförsäkringar Kapitalförvaltning 1 Agenda Kapitalförvaltningens huvudscenario* Global tillväxt, Kapacitetsutnyttjande Inflation Arbetsmarknad Centralbankspolitik

Läs mer

FlexLiv Den nya pensionsprodukten

FlexLiv Den nya pensionsprodukten FlexLiv Den nya pensionsprodukten CATELLA FLEXLIV Den nya pensionsprodukten FlexLiv den nya pensionsprodukten ger dig de bästa egenskaperna från både traditionellt livsparande och aktiv fondförsäkring.

Läs mer

VECKOBREV v.21 maj-13

VECKOBREV v.21 maj-13 Veckan som gått 0 0,001 Makro 1000 Börserna runt om i världen föll kraftigt i slutet på förra veckan. Det var främst Ben Bernakes uttalande om att Federal Reserve redan under sommaren kan dra ner på de

Läs mer

Front Månadsöversikt

Front Månadsöversikt Front Månadsöversikt Osäkerheten på placeringsmarknaderna väjer Osäkerheten på placeringsmarknaderna har minskat betydligt sedan ECB:s beslut i början av december och året har inletts i exceptionellt positiva

Läs mer

Hugin & Munin. ODINs marknadskommentarer. Vi på ODIN tror inte på frihet i en liten indexnära bur. Vi tror på friheten utanför buren.

Hugin & Munin. ODINs marknadskommentarer. Vi på ODIN tror inte på frihet i en liten indexnära bur. Vi tror på friheten utanför buren. Februari 2011 Hugin & Munin ODINs marknadskommentarer Frihet utanför buren Vi på ODIN tror inte på frihet i en liten indexnära bur. Vi tror på friheten utanför buren. Först och främst handlar det om att

Läs mer

Historisk utveckling. Geografisk fördelning

Historisk utveckling. Geografisk fördelning Oak Capital erbjuder för närvarande en trendanpassad investering med exponering mot tre mycket välrenomerade fonder och finns både som kapitalskydd och hävstångscertifikat. Placeringen bygger som bekant

Läs mer

Aktivt förvaltade ETF:er

Aktivt förvaltade ETF:er Aktivt förvaltade ETF:er Alpcot Capital Management Avanza Forum 19 mars 014 1 4 Alpcot Capital Management Traditionell ETF Aktivt förvaltad ETF Alpcot Russia UCITS ETF 1 1 Alpcot Capital Management Ltd

Läs mer

Råvaror Valutor Index Världsmarknaden Large Cap Mid Cap Small Cap USA-aktier

Råvaror Valutor Index Världsmarknaden Large Cap Mid Cap Small Cap USA-aktier VECKA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 2015 2 3 VÄRLDSMARKNADEN UPDATE Marknadsbrev VM-UPDATE

Läs mer

Strategi under april. Månadsbrev April 2013. I korthet: I korthet:

Strategi under april. Månadsbrev April 2013. I korthet: I korthet: Strategi under april Ordning på torpet igen Midas inledde året mycket starkt, men hade i februari och mars två svaga månader. April månad visade dock positiva siffror igen, såväl absolut som relativt.

Läs mer

Q1 2007. Manpower Arbetsmarknadsbarometer Sverige. En undersökningsrapport från Manpower. Manpower, Box 1125, 111 81 Stockholm www.manpower.

Q1 2007. Manpower Arbetsmarknadsbarometer Sverige. En undersökningsrapport från Manpower. Manpower, Box 1125, 111 81 Stockholm www.manpower. Q1 7 Manpower Arbetsmarknadsbarometer Sverige En undersökningsrapport från Manpower Manpower, Box 1125, 111 81 Stockholm www.manpower.se 6, Manpower Inc. All rights reserved. Q1/7 Innehåll Sverige 4 Regionala

Läs mer