Tillväxtmarknaderna investerarnas gunstling

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tillväxtmarknaderna investerarnas gunstling"

Transkript

1 oktober 2010 FIM EMERGING MARKETS, AVKASTNINGEN FÖR FIM FONDER (%) FOND 1mån 12mån YTD* FIM Brazil 5,0 32,9 14,9 FIM BRIC+ 3,0 26,1 10,7 FIM China 2,3 22,9 10,6 FIM Em. Yield -1,2 19,0 15,6 FIM Emeur 6,9 21,2 11,9 FIM India 7,3 37,9 26,4 FIM Russia 1,8 45,2 20,1 FIM Russia SC -0,4 32,1 15,7 FIM Sahara 2,3 11,7 13,5 FIM Ukraine -10,1 27,9 17,4 * YTD = värdeutveckling under innevarande år till Avkastningarna redovisas i euro. Tillväxtmarknaderna investerarnas gunstling I slutet av september uppgick tillväxtfondernas nettoinflöde under årets tre första kvartal till 43 miljarder dollar. Det är det högsta förverkligade nettoinflödet för nio månader genom tiderna. Ännu återstår ett kvartal så vi får se om fjolårets rekordnivå på årsbasis, 64 miljarder dollar, kan uppnås. Världens största online-nyhetsbyrå Bloomberg genomförde i mitten av september en enkät om placerarnas preferenser. Det kom in ca svar från hela världen. Amerikanska placerare dominerar naturligtvis sådana här undersökningar på grund av de stora placeringstillgångarna i landet. Enkäten gav såtillvida överraskande resultat att det var första gången som en majoritet av de svarande inte satte USA som etta i sin bedömning av världens mest attraktiva placeringsområde. Däremot tyckte deltagarna att Kina och Brasilien var mer attraktiva placeringsländer och länderna delade på förstaplatsen i undersökningen. På tredje plats kom Indien. USA hamnade först på fjärde plats i placerarnas bedömning. Därmed gick tre av de fyra tätpositionerna i enkäten till BRIC-länderna. KONTAKTINFORMATION FIM Kapitalförvaltning Ab, Finland filial Linnégatan 6 SE Stockholm Tel Enligt investeringsbanken UBS prognos ökar nettovinsten för tillväxtländernas företag i snitt med 34 procent i år. Tillväxtländernas p/e-värderingskonsensus är 12x i prognosen för de kommande 12 månaderna. Det ligger mycket nära det långsiktiga medelvärdet, trots de exceptionellt starka förväntningarna på resultattillväxten. Tillväxtmarknadens attraktivitet bland placerarna har blivit en konsensusförväntan. Är det då fråga om en självuppfyllande profetia eller har majoriteten av placerarna fel? Under årets nio första månader ha tillväxtmarknaden gått upp ca 6,5 procent och aktiemarknaden globalt kring en procent. Den relativa avkastningsdifferensen är betydande, men liten i absoluta tal. P/evärderingen av tillväxtaktier är kroniskt lägre än på västmarknaden, men många strateger har redan höjt sina estimat om vilka p/e-tal som är motiverade på tillväxtmarknaden. Många tycker dessutom att dessa mycket väl kunde vara högre än på de traditionella marknaderna när man beaktar såväl tillväxt- som riskfaktorer. I år har de mindre börserna på tillväxtmarknaden, t.ex. Ukraina, Thailand och Filippinerna, utvecklats bäst och bl.a. BRIC-länderna svagare än genomsnittet. På lång sikt tror vi ändå att BRIC-strategin alltjämt är det bästa sättet att placera globalt på tillväxtmarknaden när man beaktar förhållandet mellan risk och avkastning. I fonden FIM BRIC+ överviktar vi just nu kraftigt både råvaror och konsumentföretag Global Emerging Markets Index (EUR) FIM BRIC Global Emerging Markets Index Euro Stoxx Index MSCI World Index /05 05/06 10/06 03/07 08/07 01/08 06/08 11/08 04/09 09/09 02/10 07/

2 Förvaltarens rapport från Ukraina: Goda förutsättningar för flera års tillväxt Under min resa i Ukraina september träffade jag sammanlagt nio lokala företag, av vilka fem var lantbruksföretag. Allmänt taget kan jag konstatera att Ukraina som är den svarta jordens land, har förutsättningar för en synnerligen bra och lönsam lantbruksbusiness. Lantbruk innebär till 80 % ledarskap och till 20 % maskiner, anläggningar, åkrar och gödsel. Detta kommer väl till synes då man närmare betraktar de olika bolagens resultat. En del av dem är synnerligen lönsamma och deras driftsbidrag utgör t.o.m. 60 % av omsättningen. En annan del av bolagen med en inte så proffsig ledning visar verkligt urusla resultat trots att de i princip har samma förutsättningar för lönsam verksamhet som de bättre bolagen. Det mest intressanta besöket var definitivt det hos MHP som är börslistat i London. Bolaget är en integrerad producent av hönskött som själv producerar foder, föder upp hönsen och tillverkar de köttprodukter som finns på butikshyllorna. Bolagets odlingsareal uppgår till cirka hektar och produktionskapaciteten för hönskött är ton per år. I Ukraina har bolaget en marknadsandel på cirka 50 % av industriellt producerat hönskött. Jag besökte hönsfarmen Myronivka och den närbelägna anläggningen för köttproduktion. Hönsfarmen Myronivka är den största i Europa och där finns cirka 16 miljoner höns av vilka slaktas dagligen. Produktionskedjan är mycket modern och arbetsskedena är helt automatiserade. MHP utgör en av FIM Ukraines största placeringar. Jag träffade också Ukrainas största sockerproducent Astarta. Bolaget producerar utöver socker även vete, korn, majs, solrosor och sojabönor. Av det socker som producerades i Ukraina år 2009 utgjorde bolagets marknadsandel 18 %. Under det första halvåret 2010 kom 72 % av bolagets omsättning från sockret. Astarta är Ukrainas mest lönsamma sockerproducent och under första halvåret 2010 var driftsbidraget hela 59,4 % av omsättningen. Astarta utgör en av placeringarna i fonden FIM Ukraine och vi utökar vikten i bolaget vid lämpligt tillfälle. Jag deltog även i ett investerarseminarium i Kiev. En av huvudtalarna vid seminariet var vice premiärminister Serhiy Tigipko. I sitt tal underströk han regeringens framgång med att lyfta landet på fötter efter närhistoriens djupaste kris. Åhöraren fick den uppfattningen att den nuvarande regeringen verkligen går in för att styra Ukraina mot ekonomisk balans. För att nå denna jämvikt krävs betydande reformer som delvis kommer att drabba medborgarna men som är nödvändiga för statsekonomin. Särskilt intressant för placerare är den pensionsreform som kommer att leda till att pensionsstiftelser och -fonder med några års tidsrymd växer till betydande aktörer på den lokala aktiemarknaden. Då sådana aktörer saknats har marknadens likviditet tillsvidare varit rätt svag och samtidigt har de ukrainska bolagens intresse för den lokala aktiemarknaden varit litet. Mera likvida bolag och intressantare historier har vi således hittills sett närmast utomlands, bl.a. på börserna i London och Warszawa. Tigipko poängterade i sitt tal att regeringen satsar på att göra den lokala aktiemarknaden mera attraktiv. Vi ser detta som en mycket positiv signal för fonden FIM Ukraine. Jarno Nurminen, förvaltare av fonden FIM Ukraine Reserapport: Företagens investeringsaktivitet börjar öka i Ryssland I september gjorde jag en tredagarsresa till Moskva. Första dagen ägnade jag åt att studera läget inom fastighetssektorn. Jag träffade två konsultföretag i fastighetsbranschen, CBRE och Jones Lang LaSalle. Båda kom med samma budskap. Om det branta fallet på fastighetsmarknaden i Moskva var en överraskning har också uppgångstakten överraskat positivt. På kontorsmarknaden råder det redan stor efterfrågan på kontor i A- och premiumklassen. Andelen lediga kontor har sjunkit från 20 procent till 10 procent på kort tid. De utländska företagen håller på att återvända och börjar expandera verksamheten i Ryssland. Dessutom utnyttjar hyresgästerna situationen och byter upp sig från lokaler i B- klass till A-klass. Av B-klasskontoren står ännu cirka 20 procent tomma. Det kommer att ta år innan den överkapaciteten är uthyrd. Aktiviteten är ändå mycket hög igen i och med att lokaler byts och hyror omförhandlas. Återhämtningen på hemmamarknaden har till stor del byggt på konsumtion. Jag besökte två nya köpcentrum som uppförs i centrum av Moskva, Mall of Russia och Tsvetnoj Boulevard. Båda projekten lades på is som halvfärdiga när finanskrisen började och de startade på nytt i våras. Avsikten är att öppna köpcentrumen inför helgerna i slutet av året. Det verkade vara en alltför optimistisk tidsplan. Besöket på byggarbetsplatsen visade ändå att det finns ljus i slutet av tunneln. Vid båda köpcentrumen hade inomhusarbetena påbörjats och hyresgäster börjar bygga inredningen. Aktiviteten bland hyresgästerna har ökat betydligt sedan i våras. Tsvetnoj Boulevard kommer att ha hundraprocentig beläggning vid invigningen. Köpcentrumets profil är

3 lyx åt medelklassen och hyresgästerna är europeiska företag som säljer märkeskläder i mellanprisklassen som är nytt för den ryska marknaden. Det här är en ny trend i Moskva och den visar på en europeisering av konsumtionsvanorna, dvs. att köpkraftiga konsumenter förutom lyxmärken också vill köpa produkter i mellanprisklassen. Det är ett mycket positivt tecken att nya företag åter kommer in på den ryska marknaden. I Mall of Russia förväntas beläggningen vara ca 75 procent vid invigningen. Mall of Russia är beläget mitt i Moscow City, där utvecklingen stannade upp i och med finanskrisen. De första åren kommer att vara kämpiga för köpcentrumet. Nu tar man ändå steg i rätt riktning. Stålbolaget Evraz var mycket optimistiskt beträffande den inhemska efterfrågan på stål under slutet av året. Evraz hör till de största leverantörerna av stål till byggindustrin. Evraz långstål används just då byggarbeten inleds. Det innebär att projekt som avbröts under krisen i stor utsträckning hunnit avslutas och nya projekt har kunnat påbörjas. Mechel, den ena av de två stora leverantörerna av byggnadsstål i Ryssland, konstaterade också att efterfrågan är stark. Företaget tror på prishöjningar i september oktober. Enligt Mechel gäller efterfrågan just infrastrukturprojekt. Det betyder att företagen har börjat investera igen. Dessutom pågår förstås en del offentliga projekt, såsom Sotji. Byggaktiviteten väntas ta ytterligare fart nästa år, särskilt bostadsbyggandet, eftersom det är valår. Infrastrukturen har åter blivit den stora flaskhalsen i Ryssland. Enligt Mechel är bristen på järnvägsvagnar igen ett problem. Företaget är villigt att köpa järnvägsvagnar, men kan inte göra det i önskad takt. Järnvägsvagnar behövs när kolgruveprojektet i Elga i östra Sibirien startar nästa år. Järnvägen är i praktiken det enda alternativet för transport av kol från gruvan till hamnarna. Mechel har också sagt att bolaget vill förvärva en vagntillverkare. De ryska företagens möjligheter att köpa järnvägsvagnar är i praktiken begränsade till länder i f.d. Sovjetunionen på grund av spårvidden. Nu köper Mechel vagnar i huvudsak från Ukraina. Mechels Elga-projekt är ett bra exempel på infrastrukturprojekt som genomförs med privata medel. Förutom kolgruvan bygger Mechel bl.a. 313 km järnvägsspår och Federal Grid bygger en kraftledning från RusHydros vattenkraftverk. Investeringarna beräknas uppgå till 1,5 miljarder dollar. Även Fesco, ett av de största logistikföretagen i Ryssland, aviserade nya investeringar i sin logistikkedja, som utgår från hamnen i Vladivostok och går vidare till Moskva. I praktiken innebär detta ytterligare investeringar i Vladivostoks containerhamn, fler järnvägsvagnar och logistikcenter i närheten av Moskva. Företaget berättade att den starka återhämtningstrenden fortsatt i höst och volymerna i containerhamnen har varit ca 30 procent högre än i fjol. Containertrafikens ökning visar på ökad inhemsk efterfrågan. Merparten av konsumentvarorna importeras till Ryssland eftersom den lokala produktionen är nästan obefintlig. På det hela taget har investeringar som är beroende av den privata sektorn kommit i gång bra. Detsamma kan sägas om den privata konsumtionen. Dessutom har bankerna t.o.m. för stor likviditet, så tillväxtfinansiering finns att tillgå. Den offentliga sektorns investeringar lämnar däremot fortfarande en del att önska. Staten är medveten om ineffektiviteten i den offentliga sektorns investeringar legenden om att man i Ryssland betalar tredubbelt för en kilometer väg. Nästa år är ändå valår, så det är troligt att man lättar på plånboken för att säkerställa en lugn valseger. Anna Väänänen, förvaltare av fonderna FIM Russia & FIM Russia Small Cap Petrobras genomförde historiens största aktieemission Oljebolaget Petrobras, med brasilianska staten som ägare, samlade in nästan 70 miljarder dollar genom världshistoriens största aktieemission i september. Ursprungligen var tanken att emissionen skulle ske redan i juni. Oklarheterna kring emissionens villkor och tidtabell har pressat Petrobrasaktien och hela brasilianska börsen i år. Att emissionen genomfördes var en lättnad eftersom placerarna nu kan återgå till en mera normal dagordning. Brasilianska statens innehav i Petrobras steg till 48 procent vid emissionen, vilket inte behagade alla placerare. Genomförandet av emissionen speglar å sin sida mycket väl hur läget har förändrats i Brasilien: ännu för några år sedan skulle det ha varit oerhört svårt att få till stånd en emission i den här storleksordningen. En sådan emission halvannan vecka före ett presidentval hade tidigare varit nästan en omöjlighet. Brasilien väljer en ny president i slutet av oktober. Lulas kandidat Dilma Rousseff fick omkring 46 procent av rösterna i den första omgången och ställs mot José Serra i runda nummer två. Den avgörande faktorn i valet verkar bli att brasilianarna vill ha kontinuitet, vilket fru Rousseff representerar. Rousseff får också draghjälp av att hon är den sittande presidentens, Lula da Silvas kandidat. Lula är den genom tiderna mest populära presidenten i Brasilien och har

4 lyckats överföra sina röster till fru Rousseff. På marknaden anses Dilmas seger redan vara klar och fokus har vänts mot den kommande regeringens sammansättning och spekulationerna i synnerhet kring de viktigaste ministeriernas sammansättning går heta. Mikko Ripatti, förvaltare av fonden FIM Brazil Folkomröstningen i Turkiet minskade osäkerheten kring nästa års parlamentsval Vi besökte Turkiet i mitten av september för att träffa lokala bolag och analytiker. September månads viktigaste händelse i Turkiet var folkomröstningen den 12 september om grundlagen och förslaget till förändringar av den. Det stora reformpaketet innehöll hela 26 ändringspunkter. Reformen innebär bl.a. att den starka turkiska armén blir av med en del av sin makt och att arméns personal lättare kan åtalas i civila domstolar. Den största förändringen och mest omdebatterade punkten var ändå förändringarna i domstolarna. I den nya grundlagen förändras sättet att utse ledamöter till de högre rättsinstanserna, vilket befaras ge regeringen mer inflytande över domstolarna. Detta har skapat missnöje särskilt i oppositionsleden. EU har sagt sig vara för en reform av grundlagen, men uttryckt oro över domstolarnas självständighet. Premiärminister Erdogan har haft duster med de högsta domstolarna i anslutning till flera lagförslag under den nuvarande regeringsperioden. Bl.a. regeringens lagstiftningsinitiativ om att återigen tillåta huvudduk i turkiska universitet stoppades i domstol. Valresultatet (58 procent röstade för förändringen) kan ses som en seger för den sittande premiärministern Erdogan och hans parti AKP. Folkomröstningsresultatet sågs i många avseenden som ett viktigt test på förtroendet för AKP före parlamentsvalen i juli Ur aktiemarknadens perspektiv var resultatet positivt om än väntat. I och med folkomröstningen började valkampanjperioden i Turkiet och ur marknadens perspektiv minskar resultatet åtminstone för stunden osäkerheten kring nästa års parlamentsval. P/e-värderingen av den turkiska marknaden är ca 9,6x. Vi förhåller oss även fortsättningsvis positiva till den turkiska marknaden och landets vikt i fonden FIM Emerging Europe är över 15 procent. Linda Blom, förvaltare av fonden FIM Emerging Europe Hetare kinesisk nyintroduktionsmarknad Hösten på den kinesiska aktiemarknaden verkar bli rätt aktiv med många nyintroduktioner. Åtminstone 20 företag söker börsnotering i Hongkong och flera kinesiska företag vill bli börsnoterade i USA ännu före årsskiftet. Under andra halvan av september har hittills sex kinesiska företag noterats på börserna i Hongkong och New York. I snitt steg kurserna med 28 procent under den första noteringsdagen och endast en av aktierna slutade under introduktionspriset. Vi har varit ganska aktiva på nyintroduktionsmarknaden och deltog i tre av introduktionerna i september och kommer att delta i åtminstone ytterligare tre i början av oktober. Den 17 september upplevde vi en av de hetaste nyintroduktionerna på senare tid när Soufun (SFUN US), en kinesisk webbportal för fastighetsförsäljning, noterades i New York. Nyintroduktionen av Soufun drog in 125 miljoner dollar från marknaden. Telsta, en australiensisk teleoperatör, sålde sitt innehav i företaget och samtidigt emitterade Soufun nya aktier för att utveckla företagets starkt växande internetverksamhet. Soufun är marknadsledande inom elektronisk fastighetshandel i Kina och erbjuder också olika mervärdestjänster för fastighetssektorn på sin webbplats. Merparten av företagets omsättning kommer från reklamintäkter. Företaget ökade nettoresultatet med 125 procent år 2009 och kassaflödet har varit starkt positivt redan under flera år. Soufunaktiens introduktionspris var 42,5 dollar och under den första handelsdagen steg kursen till 73,5 dollar dvs. hela 73 procent. Uppgången var den näst största under första dagen bland de aktier som hittills börsintroducerats i USA under året. FIM deltog aggressivt i nyintroduktionen och vi var inriktade på att köpa aktier för 5 miljoner dollar till våra portföljer. På grund av den stora efterfrågan fick vi endast aktier för dollar till fonden FIM China. Vid introduktionstidpunkten utgjorde aktiepotten ca en procent av FIM Chinas portfölj. I och med den kraftiga kursuppgången på första dagen höjde Soufunaktien portföljens värde med ca 0,7 procentenheter

5 Den mycket framgångsrika första noteringsdagen berodde i huvudsak på att Soufun var ganska måttligt värderat. Vi diskuterade med flera kinesiska analytiker och även Soufuns styrelseordförande innan vi beslutade oss för att delta i emissionen. Baserat på diskussionerna gjorde vi bedömningen att Soufuns p/e(2011e) är ca 13-15x, vilket är ganska förmånligt för ett snabbt expanderande kinesiskt internetföretag. Efter den första dagens kursuppgång steg p/e-talet över 22x, vilket i absoluta tal inte längre är billigt, men jämfört med kinesiska sökföretaget Baidu som uppvisar ett p/e(41x) för nästa år är värderingen av Soufun fortfarande relativt måttlig. Janne Rantanen, förvaltare av fonden FIM China Den svaga dollarn pressade tillväxträntemarknaden September ser mycket olika ut i amerikanska och europeiska placerares ögon: när de europeiska placerarnas avkastning på tillväxtländernas inhemska obligationer låg på minus två procent kunde en amerikansk placerare glädja sig åt en avkastning på över fyra procent. Med andra ord, trots att tillväxtländernas valutor stärktes mot dollarn gjorde dollarns svaghet gentemot euron att de försvagades mot euron. I skrivande stund har tillväxtländernas utländska lån avkastat ungefär en halv procent, men räntenivån i USA och lånens räntedifferens har fluktuerat under hela september. Nyhetsflödet från tillväxtekonomierna har i huvudsak varit positivt de senaste veckorna. Ratinginstituten höjde Sri Lankas, Argentinas och Uruguays kreditbetyg. Costa Rica och Ryssland belönades med förbättrade utsikter (positive outlook). Det rådde fortsatt aktivitet på nyemissionsmarknaden, vilket delvis bromsade marknaden därför att antalet nya lån som utges fram till årsskiftet väntas bli större än antalet lån som förfaller. Placerarna har ändå förberett sig på situationen genom att hålla mer kontanter än normalt, så det ökade lånebeståndet kommer troligen inte att påverka marknaden, i synnerhet då fondernas starka kapitalinflöde hållit i sig. Utsikterna för tillväxträntemarknaden är fortfarande mycket goda på längre sikt. De närmaste veckorna kommer det att finnas viss oro kring utvecklingen, främst på grund av dollarkursens rörelser. Placerarna tvivlar dessutom på den globala ekonomiska tillväxten under slutet av året. Dessutom har det faktum att tillväxtländernas valutor stärkts ökat farhågorna om interventioner från centralbankernas sida. Fonden FIM Emerging Yield har förberett sig på det osäkra läget genom att sänka placeringsgraden, som för närvarande är cirka 90 procent. Placeringarnas tyngdpunkt kommer fortfarande att ligga i inhemska lån och den största andelen utgörs av asiatiska länder, där den inhemska efterfrågan är stark. Mikko Kuisma, förvaltare av fonden FIM Emerging Yield

6 Index för tillväxtmarknader INDEX VALUTA 1 Mån 3 Mån 6 Mån YTD BUDAPEST STOCK EXCH INDX EUR 6,5 % 12,2 % -6,2 % 9,1 % FTSE/JSE AFRICA TOP40 IX EUR 2,7 % 10,9 % 2,7 % 16,7 % ISE NATIONAL 100 INDEX EUR 6,3 % 15,9 % 14,8 % 35,7 % OMX RIGA INDEX EUR -0,6 % 13,4 % 14,7 % 39,5 % OMX TALLINN INDEX EUR 4,7 % 15,7 % 2,0 % 48,7 % OMX VILNIUS INDEX EUR 8,5 % 19,1 % 15,4 % 39,3 % UKRAINIAN EQUITIES INDEX EUR -14,2 % -15,8 % -23,4 % 34,3 % PRAGUE STOCK EXCH INDEX EUR -2,8 % 5,2 % -4,8 % 8,7 % RUSSIAN RTS INDEX $ EUR -0,4 % 5,7 % -5,4 % 12,5 % SLOVAK SHARE INDEX EUR 1,2 % 9,8 % -4,7 % -14,3 % SLOVENIAN TOTAL MARKET EUR -1,6 % -5,7 % -17,9 % -20,6 % SOFIX INDEX EUR -5,1 % 3,4 % -11,9 % -12,8 % WSE WIG INDEX EUR 6,5 % 18,2 % 4,7 % 19,3 % MSCI EM EUR 1,8 % 7,5 % 2,2 % 14,9 % MSCI INDIA EUR 9,1 % 11,4 % 9,0 % 25,6 % ARGENTINA MERVAL INDEX EUR 2,1 % 6,7 % 2,0 % 14,3 % BRAZIL BOVESPA STOCK IDX EUR 2,6 % 8,5 % 1,7 % 12,1 % CHILE STOCK MKT SELECT EUR -1,3 % 16,9 % 28,5 % 45,2 % IGBC GENERAL INDEX EUR -0,8 % 15,8 % 24,1 % 51,4 % MEXICO BOLSA INDEX EUR 1,4 % 0,3 % -3,7 % 15,6 % PERU LIMA GENERAL INDEX EUR 12,8 % 26,2 % 18,1 % 42,6 % VENEZUELA STOCK MKT INDX EUR -4,6 % -7,4 % 7,4 % -37,3 % BSE SENSEX 30 INDEX EUR 9,3 % 12,4 % 11,0 % 26,8 % HANG SENG COMPOSITE INDX EUR 1,0 % 6,0 % 0,0 % 9,1 % JAKARTA COMPOSITE INDEX EUR 6,6 % 14,7 % 23,3 % 55,7 % KOSPI INDEX EUR 2,6 % 10,7 % 4,5 % 19,4 % KUALA LUMPUR COMP INDEX EUR -3,8 % 6,4 % 10,1 % 33,2 % PHILIPPINES ALL SHARE IX EUR 6,1 % 19,9 % 29,2 % 49,9 % STOCK EXCH OF THAI INDEX EUR 0,5 % 16,9 % 28,0 % 51,7 % STRAITS TIMES INDEX EUR 0,7 % 6,7 % 9,7 % 21,4 % TAIWAN TAIEX INDEX EUR 0,5 % 3,0 % 0,0 % 7,2 % DJ ARABTTN50 EUR -1,9 % 2,9 % -5,2 % 12,4 % Viktig information Denna rapport är enbart avsedd att användas av mottagaren själv. Den får inte kopieras, citeras eller vidarebefordras utan tillstånd från FIM Fonder. Informationen i rapporten är offentlig och vi anser att källorna är pålitliga, vilket inte garanterar att informationen i sin helhet stämmer. De prognoser och bedömningar som har presenterats i rapporten baserar sig på vår nuvarande syn, men vi kan ändra dem utan separat meddelande. Varken FIM Fonder eller någon av dess anställda ansvarar för eventuell skada som användningen av denna publikation kan förorsaka. Denna rapport eller dess kopior får inte distribueras i USA eller till amerikanska mottagare så att det strider mot de begränsningar som lagen i USA ställer. Distributionen av rapporten i USA kan betraktas som en förbrytelse mot dessa lagar.

Räntehöjningen i Kina överraskande drag i valutadebatten

Räntehöjningen i Kina överraskande drag i valutadebatten november 2010 FIM EMERGING MARKETS, AVKASTNINGEN FÖR FIM FONDER (%) FOND 1mån 12mån YTD* FIM Brazil 2,8 28,6 13,2 FIM BRIC+ 1,1 19,7 10,1 FIM China 4,2 20,7 15,7 FIM Em. Yield 0,7 20,6 16,7 FIM Emeur 2,4

Läs mer

Egyptisk oro blev till kris i Libyen

Egyptisk oro blev till kris i Libyen mars 2011 FIM EMERGING MARKETS, AVKASTNINGEN FÖR FIM FONDER (%) FOND 1mån 12mån YTD* FIM Brazil 0,5 13,5-7,2 FIM BRIC+ -1,1 12,9-6,9 FIM China -4,7 10,5-7,9 FIM Em. Yield -0,2 9,7-2,1 FIM Emeur -0,8 12,5-0,1

Läs mer

FIM Tillväxtmarknadsbrev

FIM Tillväxtmarknadsbrev FIM Tillväxtmarknadsbrev Augusti 2009 FIM EMERGING MARKETS, FONDERNAS AVKASTNING, % FOND AVKASTN-% FOND 1 mån 12 mån YTD* FIM Brazil 11,2-23,0 72,4 FIM BRIC+ 7,7-20,7 45,3 FIM China 10,6 1,3 38,3 FIM Em.

Läs mer

Sälja eller köpa på tillväxtmarknaderna?

Sälja eller köpa på tillväxtmarknaderna? februari 2014 FIM EMERGING MARKETS, AVKASTNINGEN FÖR FIM FONDER (%) FOND 1mån12mån YTD* FIM Brazil -9,9-32,1-9,9 FIM BRIC+ -4,8-9,4-4,8 FIM BRIC+ SC -4,4-17,1-4,4 FIM China -5,7-11,5-5,7 FIM Em. Yield

Läs mer

Rivstart på året. februari 2010

Rivstart på året. februari 2010 februari 2010 FIM EMERGING MARKETS, AVKASTNINGEN FÖR FIM FONDER (%) FOND 1mån 12mån YTD* FIM Brazil -12,3 86,3-10,0 FIM BRIC + -8,3 66,1-5,9 FIM China -8,8 31,9-5,9 FIM Em. Yield 1,4 23,6 2,1 FIM Emeur

Läs mer

Första kvartalet ett kvitto på fortsatt stigande trend

Första kvartalet ett kvitto på fortsatt stigande trend april 2010 FIM EMERGING MARKETS, AVKASTNINGEN FÖR FIM FONDER (%) FOND 1mån 12mån YTD* FIM Brazil 4,8 103,2 2,3 FIM BRIC+ 9,9 80,6 7,4 FIM China 6,7 41,2 3,8 FIM Em. Yield 3,2 27,9 7,9 FIM Emeur 11,2 95,3

Läs mer

Rea på BRIC-aktier. juni 2012

Rea på BRIC-aktier. juni 2012 juni 2012 FIM EMERGING MARKETS, AVKASTNINGEN FÖR FIM FONDER (%) F ON D 1mån 12mån YT D * FIM Brazil -7,8-19,3-5,3 FIM BRIC+ -7,8-17,8 0,8 FIM BRIC+ SC -7,6-21,0 4,5 FIM China -4,8-17,3 5,7 FIM Em. Yield

Läs mer

De kinesiska konsumenterna har blivit viktigare än de amerikanska

De kinesiska konsumenterna har blivit viktigare än de amerikanska september 2010 FIM EMERGING MARKETS, AVKASTNINGEN FÖR FIM FONDER (%) FOND 1mån 12mån YTD* FIM Brazil 1,0 37,5 10,5 FIM BRIC+ 2,9 23,3 9,3 FIM China 1,5 14,8 9,8 FIM Em. Yield -0,7 22,3 16,6 FIM Emeur 2,6

Läs mer

BRICS-toppmöte med mersmak

BRICS-toppmöte med mersmak april 2013 FIM EMERGING MARKETS, AVKASTNINGEN FÖR FIM FONDER (%) F ON D 1mån 12 mån YT D * FIM Brazil -1,8-8,5 0,7 FIM BRIC+ -1,5-1,0-2,1 FIM BRIC+ SC -3,3-0,6-1,9 FIM China -3,7 7,6-3,4 FIM Em. Yield

Läs mer

En sommar i uppgångarnas tecken

En sommar i uppgångarnas tecken augusti 2010 FIM EMERGING MARKETS, AVKASTNINGEN FÖR FIM FONDER (%) FOND 1mån 12mån YTD* FIM Brazil 7,4 48,9 7,4 FIM BRIC+ 0,2 26,9 4,7 FIM China 0,8 10,2 7,0 FIM Em. Yield 0,4 22,8 14,0 FIM Emeur 7,1 23,7

Läs mer

BRIC fick en ny bokstav

BRIC fick en ny bokstav maj 2011 FIM EMERGING MARKETS, AVKASTNINGEN FÖR FIM FONDER (%) FOND 1mån 12mån YTD* FIM Brazil 2,2 7,8-8,0 FIM BRIC+ 0,0 0,4-7,7 FIM BRIC+ Small Cap -1,9 FIM China 0,3-1,0-10,7 FIM Em. Yield -0,2 4,6-2,4

Läs mer

Storm i den trygga hamnen

Storm i den trygga hamnen oktober 2011 FIM EMERGING MARKETS, AVKASTNINGEN FÖR FIM FONDER (%) FOND 1mån 12mån YTD* FIM Brazil -10,5-23,5-29,5 FIM BRIC+ -7,5-24,0-30,1 FIM BRIC+Small Cap -10,2 FIM China -8,3-31,8-35,4 FIM Em. Yield

Läs mer

Vilka var årets vinnare och förlorare?

Vilka var årets vinnare och förlorare? december 2012 FIM EMERGING MARKETS, AVKASTNINGEN FÖR FIM FONDER (%) F ON D 1mån 12mån YT D * FIM Brazil -3,6-6,2-8,2 FIM BRIC+ -0,1 8,5 8,8 FIM BRIC+ SC 0,0 10,5 11,7 FIM China 1,6 21,1 14,3 FIM Em. Yield

Läs mer

Statliga företag behöver reformer

Statliga företag behöver reformer mars 2014 PORTFÖLJFÖRVALTARE HERTTA ALAVA & TEAMET FÖR FIM TILLVÄXTMARKNADER FIM EMERGING MARKETS, AVKASTNINGEN FÖR FIM FONDER (%) FOND 1mån12mån YTD* FIM Brazil 1,3-33,1-8,7 FIM BRIC+ 1,4-7,6-3,4 FIM

Läs mer

Kurskorrigering nu sannolikare

Kurskorrigering nu sannolikare Februari 2007 Kurskorrigering nu sannolikare I februari fortsatte kurserna överlag att stiga på tillväxtmarknaderna. Särskilt på mindre, perifera områden som t.ex. Ukraina och Vietnam var kursuppgången

Läs mer

Orolig start på året med uppror i Tunisien och Egypten

Orolig start på året med uppror i Tunisien och Egypten februari 2011 FIM EMERGING MARKETS, AVKASTNINGEN FÖR FIM FONDER (%) FOND 1mån 12mån YTD* FIM Brazil -8,0 20,8-8,0 FIM BRIC+ -6,5 14,6-6,5 FIM China -4,0 19,0-4,0 FIM Em. Yield -2,3 12,3-2,3 FIM Emeur 0,9

Läs mer

FIM Tillväxtmarknadsbrev

FIM Tillväxtmarknadsbrev FIM Tillväxtmarknadsbrev Juli 2007 AVKASTNINGEN FÖR FIMS FONDER SOM PLACERAR PÅ TILLVÄXTMARKNADER FOND AVKASTN-% 1 mån 12 mån YTD* FIM Brazil 7,5 79,2 35,9 FIM Russia 0,6 28,1 1,3 FIM China 7,8 52,7 14,5

Läs mer

FIM Tillväxtmarknadsbrev

FIM Tillväxtmarknadsbrev FIM Tillväxtmarknadsbrev September 2009 FIM EMERGING MARKETS, FONDERNAS AVKASTNING, % FOND AVKASTN-% FOND 1 mån 12 mån YTD* FIM Brazil 5,5-12,7 81,1 FIM BRIC+ 3,6-14,1 47,8 FIM China -6,9-3,0 26,7 FIM

Läs mer

Tillväxtmarknadsfamiljen kan få ett tillskott nästa år

Tillväxtmarknadsfamiljen kan få ett tillskott nästa år november 2011 FIM EMERGING MARKETS, AVKASTNINGEN FÖR FIM FONDER (%) Tillväxtmarknadsfamiljen kan få ett tillskott nästa år FOND 1mån 12mån YTD* FIM Brazil 10,1-19,3-22,9 FIM BRIC+ 11,7-17,0-23,0 FIM BRIC+Small

Läs mer

MÅNADSBREV MAJ, 2016: BLOX SAMMANFATTNING

MÅNADSBREV MAJ, 2016: BLOX SAMMANFATTNING MÅNADSBREV MAJ, 2016: BLOX SAMMANFATTNING De globala börserna steg nästan 4 % under maj. Månaden har präglats av diskussioner kring Storbritanniens eventuella utträde ur EU-sammarbetet samt om den amerikanska

Läs mer

FIM BRIC+ marknadsbrev 29 november 2007

FIM BRIC+ marknadsbrev 29 november 2007 PORTFÖLJ FÖRVALTARE RAOUL KONNOS Raoul Konnos@glitnir.fi Tel. +358 9 6134 64 14 FIM EMERGING MARKETS FONDERNAS AVKASTNING (%) FOND 1mån 12mån YTD* FIM Brazil -14 44,44 29 FIM Russia -2,9 10,16 1,8 FIM

Läs mer

OLIKA INDEX. Continuous Assisted Quotation 40 CAC40 Visar utvecklingen för de 40 mest omsatta aktierna på NYSE Euronext i Paris, Frankrike.

OLIKA INDEX. Continuous Assisted Quotation 40 CAC40 Visar utvecklingen för de 40 mest omsatta aktierna på NYSE Euronext i Paris, Frankrike. EUROPA Continuous Assisted Quotation 40 CAC40 Visar utvecklingen för de 40 mest omsatta aktierna på NYSE Euronext i Paris, Frankrike. Deutscher Aktien Index 30 DAX30 Visar utvecklingen för de 30 mest omsatta

Läs mer

Marknad 2010-12-08. Johan Tegeback johan.tegeback@seb.se 060-6079023

Marknad 2010-12-08. Johan Tegeback johan.tegeback@seb.se 060-6079023 Marknad 2010-12-08 Johan Tegeback johan.tegeback@seb.se 060-6079023 1 Marknader idag Fokus skiftar till makro Marknaderna fortsätter att tveka, fokus på nya risker, Irland och Kina (Portugal&Spanien).

Läs mer

MÅNADSBREV FEBRUARI, 2016: BLOX SAMMANFATTNING

MÅNADSBREV FEBRUARI, 2016: BLOX SAMMANFATTNING MÅNADSBREV FEBRUARI, 2016: BLOX SAMMANFATTNING Det globala aktieindexet MSCI World gick ned 1,10%, dock steg svenska börsen med 1,20% (OMXS30). Börs- och kreditmarknaderna har inlett 2016 svagt som en

Läs mer

Tillväxtmarknaderna i stark medvind

Tillväxtmarknaderna i stark medvind november 2009 FIM EMERGING MARKETS, FIM FONDERNAS AVKASTING (%) FOND 1mån 12mån YTD* FIM Brazil 11,8 110,4 113,9 FIM BRIC + 7,1 48,2 62,8 FIM China 5,0 43,2 36,6 FIM Em. Yield 1,2 28,1 19,6 FIM Emeur 3,8

Läs mer

VALUTAPROGNOS FEBRUARI 2015

VALUTAPROGNOS FEBRUARI 2015 VALUTA FEBRUARI 2015 3.40 3.30 3.20 3.10 3.00 2.90 2.80 2.70 BRASILIANSKA REAL MOT SVENSKA KRONAN BRL/SE K 0.17 0.16 0.15 0.14 0.13 0.12 0.11 0.10 INDISKA RUPIE MOT SVENSKA KRONAN INR/SE + 9,2% K + 16,3%

Läs mer

Månadskommentar, makro. Oktober 2013

Månadskommentar, makro. Oktober 2013 Månadskommentar, makro Oktober 2013 Uppgången fortsatte i oktober Oktober var en positiv månad för aktiemarknader världen över. Månaden började lite svagt i samband med den politiska låsningen i USA och

Läs mer

Makrokommentar. Januari 2014

Makrokommentar. Januari 2014 Makrokommentar Januari 2014 Negativ inledning på året Året fick en dålig start för aktiemarknaderna världen över. Framför allt var det börserna på tillväxtmarknaderna som föll men även USA och Europa backade.

Läs mer

VALUTAPROGNOS OKTOBER 2014

VALUTAPROGNOS OKTOBER 2014 VALUTA OKTOBER 2014 BRASILIANSKA REAL MOT SVENSKA KRONAN INDISKA RUPIE MOT SVENSKA KRONAN BRL/SEK 3,45 3,25 3,05 2,85 2,65 2,45 INR/SEK + 8 % + 16 % 0,15 0,14 0,13 0,12 0,11 0,10 2,25 BRLSEK BRL/SEK 0,09

Läs mer

Temporär inbromsning i tillväxten

Temporär inbromsning i tillväxten november 2013 FIM EMERGING MARKETS, AVKASTNINGEN FÖR FIM FONDER (%) F ON D 1mån 12mån YT D * FIM Brazil 4,5-11,7-14,5 FIM BRIC+ 3,6 0,4-2,8 FIM BRIC+ SC 2,2-6,5-11,2 FIM China 2,8 0,4-6,3 FIM Em. Yield

Läs mer

30 MARS, 2015: MAKRO & MARKNAD OLIKA VÄRLDAR I BRIC

30 MARS, 2015: MAKRO & MARKNAD OLIKA VÄRLDAR I BRIC 30 MARS, 2015: MAKRO & MARKNAD OLIKA VÄRLDAR I BRIC Vikten av konsumenten lyfts ofta fram när man pratar om den amerikanska ekonomin. Det är dock inte lika vanligt att dess europeiske motsvarighet får

Läs mer

Makrokommentar. Februari 2014

Makrokommentar. Februari 2014 Makrokommentar Februari 2014 Uppgång i februari Aktiemarknaderna steg i februari och volatiliteten som var hög vid ingången av månaden sjönk till lägre nivåer. VIX-indexet mäter volatiliteten på den amerikanska

Läs mer

Månadsanalys Februari 2013

Månadsanalys Februari 2013 Månadsanalys Februari 2013 De flesta faktorer talar för ett bra börsår I SLUTET AV januari presenterade vi vår marknadssyn för våren. Vi kunde då konstatera att trots många orosmoln lyckades samtliga större

Läs mer

Ökat intresse för tillväxtmarknaderna av naturliga skäl

Ökat intresse för tillväxtmarknaderna av naturliga skäl mars 2012 FIM EMERGING MARKETS, AVKASTNINGEN FÖR FIM FONDER (%) F ON D 1mån 12mån YT D * FIM Brazil 6,3-1,7 18,7 FIM BRIC+ 4,6-6,9 19,3 FIM BRIC+ SC 6,5 18,1 FIM China 4,0-12,0 15,9 FIM Em. Yield 1,7 13,4

Läs mer

Höjdpunkter. Agasti Marknadssyn

Höjdpunkter. Agasti Marknadssyn Höjdpunkter Agasti Marknadssyn Sammanställt av Obligo Investment Management September 2015 Höjdpunkter Marknadsoro... Osäkerhet knuten till den ekonomiska utvecklingen i Kina har präglat de globala aktiemarknaderna

Läs mer

Makrokommentar. November 2013

Makrokommentar. November 2013 Makrokommentar November 2013 Fortsatt positivt på marknaderna Aktiemarknaderna fortsatte uppåt i november. 2013 ser därmed ut att kunna bli ett riktigt bra år för aktieinvesterare världen över. De nordiska

Läs mer

4 MAJ, 2015: MAKRO & MARKNAD

4 MAJ, 2015: MAKRO & MARKNAD 4 MAJ, 2015: MAKRO & MARKNAD CENTRALBANKERNA I FÖRARSÄTET Veckan som gick präglades av stora rörelser. Vi fick bland annat se den största dagliga nedgången på Stockholmsbörsen sedan oron i oktober förra

Läs mer

-4,6% Startdatum Jämförelseindex. Rådgivare 56,3%

-4,6% Startdatum Jämförelseindex. Rådgivare 56,3% US Balanserad 2 1 1 allmän global konjunkturosäkerhet. Den makroekonomiska statistiken har åter varit en aning svagare för samtliga större regioner och pekat mot en global avmattning. Marknadens focus

Läs mer

Startdatum Jämförelseindex -3,2% Rådgivare 56,9%

Startdatum Jämförelseindex -3,2% Rådgivare 56,9% US Balanserad Index 2 1 1 med och tyska DAX med 3%. Svenska börsen avvek dock och OMX30 stängde månaden drygt ned. Relativt starka företagsrapporter, men främst av förhoppningar om nya US Balanserad 3,8%

Läs mer

MÅNADSBREV JUNI, 2017: BLOX

MÅNADSBREV JUNI, 2017: BLOX MÅNADSBREV JUNI, 2017: BLOX I juni månad slutade den globala aktiemarknaden (MSCI World) ned nästan 3 % i svenska kronor. Stockholmbörsen (OMXS30) utvecklades i linje med de globala aktiemarknaderna och

Läs mer

MÅNADSBREV NOVEMBER, 2015: BLOX SAMMANFATTNING

MÅNADSBREV NOVEMBER, 2015: BLOX SAMMANFATTNING MÅNADSBREV NOVEMBER, 2015: BLOX SAMMANFATTNING Centralbankerna var återigen i fokus och makrodata som kom under månaden påminde om utvecklingen som vi har haft under en tid, d.v.s. bättre i Europa och

Läs mer

Strategi under maj. Månadsbrev Maj 2013. I korthet: I korthet:

Strategi under maj. Månadsbrev Maj 2013. I korthet: I korthet: Strategi under maj Ny all time high Midas kom att utvecklas mycket starkt under maj och avkastningen uppgick till 4,57%, vilket innebar en ny all time high. Som jämförelse steg STOXX Europé 600 med 1,40%

Läs mer

DETTA DOKUMENT ÄR VIKTIGT OCH KRÄVER DIN OMEDELBARA UPPMÄRKSAMHET.

DETTA DOKUMENT ÄR VIKTIGT OCH KRÄVER DIN OMEDELBARA UPPMÄRKSAMHET. DETTA DOKUMENT ÄR VIKTIGT OCH KRÄVER DIN OMEDELBARA UPPMÄRKSAMHET. Om du är osäker på hur du bör handla ska du kontakta din börsmäklare, bankrådgivare, advokat eller revisor eller en annan professionell

Läs mer

HealthInvest Månadsbrev - Januari Access Fund Asia Fund MicroCap Fund Value Fund

HealthInvest Månadsbrev - Januari Access Fund Asia Fund MicroCap Fund Value Fund HealthInvest Månadsbrev - Januari 2014 Access Fund Asia Fund MicroCap Fund Value Fund HealthInvest Access Fund 2014-01-31 Marknadssentimentet i hälsovårdssektorn var positivt under januari månad och MSCI

Läs mer

13 JULI, 2 0 1 5: MAKRO & MARKNAD FRÅN GREKLAND TILL ÅTERHÄMTNING

13 JULI, 2 0 1 5: MAKRO & MARKNAD FRÅN GREKLAND TILL ÅTERHÄMTNING 13 JULI, 2 0 1 5: MAKRO & MARKNAD FRÅN GREKLAND TILL ÅTERHÄMTNING Starten på sommaren blev inte så behaglig. Greklandsoron intensifierades då landet i början av juni fick anstånd med en återbetalning till

Läs mer

Månadsanalys Augusti 2012

Månadsanalys Augusti 2012 Månadsanalys Augusti 2012 Positiv trend på aktiemarknaden efter uttalanden från ECB-chefen ÅRETS ANDRA RAPPORTSÄSONG är i stort sett avklarad och de svenska bolagens rapporter kan sammanfattas som stabila.

Läs mer

Carnegie Investment Bank AB MAKRO SOMMAREN & TURBULENSEN

Carnegie Investment Bank AB MAKRO SOMMAREN & TURBULENSEN Carnegie Investment Bank AB MAKRO SOMMAREN & TURBULENSEN BÖRSERNA SKAKAR Allmänt: Sensommarens börsturbulens har medfört att riskläget på marknaderna ökat och investerarsentimentet försämrats. Flera stora

Läs mer

Finansiell månadsrapport Stockholm Stadshus AB (moderbolag) september 2010

Finansiell månadsrapport Stockholm Stadshus AB (moderbolag) september 2010 Finansiell månadsrapport Stockholm Stadshus AB (moderbolag) september 2010 Bolagets tillgång Tillgången uppgick vid slutet av månaden till 11 600 mnkr. Det är en ökning med 15 mnkr sedan förra månaden.

Läs mer

Makrokommentar. Januari 2017

Makrokommentar. Januari 2017 Makrokommentar Januari 2017 Lugn start på aktieåret Det hände inte mycket på finansmarknaderna i januari, men aktierna utvecklades i huvudsak positivt. Marknadsvolatiliteten, här mätt mot det amerikanska

Läs mer

Makrokommentar. April 2016

Makrokommentar. April 2016 Makrokommentar April 2016 Positiva marknader i april April var en svagt positiv månad på de internationella finansmarknaderna. Oslo-börsen utvecklades dock starkt under månaden och gick upp med fem procent.

Läs mer

Företagsägare i Kina mest optimistiska om tillväxt

Företagsägare i Kina mest optimistiska om tillväxt Pressrelease NYA RESULTAT FRÅN GRANT THORNTON-RAPPORTEN: Företagsägare i Kina mest optimistiska om tillväxt Europa sämst på att göra affärer med Kina. Positiv påverkan för svenska företag Nära ett av fem

Läs mer

Makrokommentar. Mars 2016

Makrokommentar. Mars 2016 Makrokommentar Mars 2016 God stämning i mars 2 Mars blev en bra månad på de internationella finansmarknaderna och marknadsvolatiliteten backade från de höga nivåerna i januari och februari. Oslo-börsen

Läs mer

ETT ÅR EFTER KRIMKRISEN Telefonkonferens 5 mars 2015 med Jan-Olov Olsson

ETT ÅR EFTER KRIMKRISEN Telefonkonferens 5 mars 2015 med Jan-Olov Olsson ETT ÅR EFTER KRIMKRISEN Telefonkonferens 5 mars 2015 med Jan-Olov Olsson TRE FRÅGOR I FOKUS Konflikten i Ukraina Oljepriset Sanktioner 2 RYSSLAND - UKRAINA Krims anslutning till Ryssland - Stöds helhjärtat

Läs mer

Nokian Tyres delårsrapport januari mars 2015

Nokian Tyres delårsrapport januari mars 2015 PRESSINFORMATION 2015-05- 08 Nokian Tyres delårsrapport januari mars 2015 Tillväxt i väst fortfarande utmaningar i Ryssland Koncernen Nokian Tyres omsättning minskade med 9.8 procent och var 281.3 MEUR

Läs mer

23 NOVEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄNTEGAPET VIDGAS

23 NOVEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄNTEGAPET VIDGAS 23 NOVEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄNTEGAPET VIDGAS Den ekonomiska återhämtningen i Europa fortsätter. Makrosiffror från både USA och Kina har legat på den svaga sidan under en längre tid men böjar nu

Läs mer

FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER APRIL 2014 FORTSATT KÖPLÄGE

FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER APRIL 2014 FORTSATT KÖPLÄGE FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER APRIL 2014 FORTSATT KÖPLÄGE Sammanfattning Landets fastighetsägare delar ekonomkårens förväntan om att den svenska ekonomin är inne i en återhämtningsfas. Förutsättningarna

Läs mer

Hugin & Munin - Weekly Market Briefing 5-2013

Hugin & Munin - Weekly Market Briefing 5-2013 Hugin & Munin - Weekly Market Briefing 5-2013 En god start på året för aktiemarknaderna Januari månad har varit en period med stark kursutveckling på aktiemarknaderna och flera andra tecken visar på att

Läs mer

Quesada Globalfond Halvårsredogörelse 2015

Quesada Globalfond Halvårsredogörelse 2015 Quesada Globalfond Halvårsredogörelse 2015 Quesada Global Placeringsinriktning Quesada Global är en aktiefond som huvudsakligen placerar i börshandlade indexfonder i olika branscher och regioner över hela

Läs mer

Fondbarometern. Om svenska folkets syn på börsen och fondsparande SBAB Fondbarometern nr 3 2013

Fondbarometern. Om svenska folkets syn på börsen och fondsparande SBAB Fondbarometern nr 3 2013 Fondbarometern Om svenska folkets syn på börsen och fondsparande SBAB Fondbarometern nr 3 2013 Risken på börsen har ökat, och Asien har minskat kraftigt i popularitet sedan årsskiftet. SBAB 10 JULI 2013

Läs mer

Globala placeringsmöjligheter Nordnet, Göteborg Tommy Taponen. 3 december 2013

Globala placeringsmöjligheter Nordnet, Göteborg Tommy Taponen. 3 december 2013 Globala placeringsmöjligheter Nordnet, Göteborg Tommy Taponen 3 december 2013 Våra förhållningsregler sedan start se kunden i ögonen! Fokusering - enbart fondförvaltning och fokus på rätt aktieinnehav.

Läs mer

MÅNA D SBR E V J UL I, 2 01 5 : BLOX MAKROSAMMANFATTNING

MÅNA D SBR E V J UL I, 2 01 5 : BLOX MAKROSAMMANFATTNING MÅNA D SBR E V J UL I, 2 01 5 : BLOX MAKROSAMMANFATTNING Greklandsoron har präglat även juli månad. Efter att man röstade ner långivarnas förslag för sparpaket samt att man missade sin betalning till IMF

Läs mer

Makrokommentar. November 2016

Makrokommentar. November 2016 Makrokommentar November 2016 Stora marknadsrörelser efter valet i USA Finansmarknaderna överraskades av Donald Trumps seger i det amerikanska presidentvalet och marknadens reaktioner lät inte vänta på

Läs mer

CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING

CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING Portföljserie LÅNGSIKTIGT CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING - Månadsbrev februari 2012 - VÄRLDEN Det nya börsåret inleddes med en rivstart då världsindex steg med nästan 5% under januari månad. Stockholmsbörsen

Läs mer

Maj 2009 TJO VAD DET VAR LIVAT!

Maj 2009 TJO VAD DET VAR LIVAT! Maj 2009 PORTFÖLJFÖRVALTARE TJO VAD DET VAR LIVAT! VESA ENGDAHL vesa.engdahl@fim.com Tel. +358 9 6134 6356 VÄSTMARKNADER FIM FONDERNAS AVKASTNING, % FOND 1mån 12mån YTD* FIM Fenno 28,4-39,6 21,6 FIM Forte

Läs mer

Makrokommentar. Juni 2016

Makrokommentar. Juni 2016 Makrokommentar Juni 2016 Nej till EU i Storbritannien Hela juni månad präglades av upptakten och efterverkningarna av folkomröstningen om Storbritanniens fortsatta medlemskap i EU. Den 23 juni röstade

Läs mer

Strategi under december

Strategi under december Strategi under december Återhämtning efter svag inledning December inleddes som bekant mycket svagt på aktiemarknaderna världen över, för att trots allt sluta positivt. Europa STOXX 600 kom att gå upp

Läs mer

MÅNADSBREV MARS, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING

MÅNADSBREV MARS, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING MÅNADSBREV MARS, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING Det sammanslagna globala inköpschefsindexet, som presenterades i början av mars, steg till 52.0 i från 51.7 i månaden innan. I USA föll siffran tillbaka

Läs mer

Månadsöversikt Produkter till försäljning Juni 2011

Månadsöversikt Produkter till försäljning Juni 2011 Front Capitals nya placeringsalternativ Front Capital övergick i maj till elektronisk kommunikation och elektroniskt marknadsföringsmaterial. I denna månadsöversikt presenterar vi våra nya placeringsalternativ.

Läs mer

Valutabevis. Låt dina pengar upptäcka världen!

Valutabevis. Låt dina pengar upptäcka världen! Valutabevis Låt dina pengar upptäcka världen! Valutabevis Låt dina pengar upptäcka världen! Reporäntan i dag: 0 % Så här fungerar valutabevis Löptid på cirka två år Nominellt belopp 10 000 kr/post Fyra

Läs mer

Ett nytt sätt att placera i Kina & Ryssland

Ett nytt sätt att placera i Kina & Ryssland www.handelsbanken.se/certifikat KupongcERtifikat Kina & RYSSLanD Ett nytt sätt att placera i Kina & Ryssland Sista dag för köp är den 17 Maj 2009 Marknadsläget just nu De enorma stimulanspaket som Kina

Läs mer

SKAGEN m 2. En andel i den globala fastighetsmarknaden

SKAGEN m 2. En andel i den globala fastighetsmarknaden SKAGEN m 2 En andel i den globala fastighetsmarknaden Förvaltarna av SKAGEN m 2 Peter Almström Michael Gobitschek Harald Haukås Vad är SKAGEN m 2? En global aktiefond med syfte att skapa god långsiktig

Läs mer

Tillväxtmarknader - Aktier Februari 2016

Tillväxtmarknader - Aktier Februari 2016 Tillväxtmarknader - Aktier Februari 2016 Swedbank Analys Botten är inte nådd PE-tal exkl. energi och finanssektorn är inte på låga nivåer än Fortsatt undervikt för regionen Utmaningar för aktiemarknaden

Läs mer

Strategi under oktober

Strategi under oktober Strategi under oktober Full fart framåt Ja rubriken kanske känns igen från förra månadsbrevet och det är inte av fantasilöshet som vi låter den stå kvar. Det var verkligen temat även för oktober månad

Läs mer

MÅNADSBREV FEBRUARI, 2017: BLOX

MÅNADSBREV FEBRUARI, 2017: BLOX MÅNADSBREV FEBRUARI, 2017: BLOX Under februari utvecklades den globala aktiemarknaden (MSCI World) positivt och steg med 6 %, omräknat i svenska kronor. Även Stockholmsbörsen (OMXS30) hade en positiv månad

Läs mer

Finansiell månadsrapport Stockholm Stadshus AB (moderbolag) november 2010

Finansiell månadsrapport Stockholm Stadshus AB (moderbolag) november 2010 Finansiell månadsrapport Stockholm Stadshus AB (moderbolag) november 2010 Bolagets tillgång Tillgången uppgick vid slutet av månaden till 11 644 mnkr. Det är en ökning med 23 mnkr sedan förra månaden.

Läs mer

Juni Maj Allokeringsfördelning - Juni Allokeringsfördelning - Maj Jan Rosenqvist, Förvaltningschef

Juni Maj Allokeringsfördelning - Juni Allokeringsfördelning - Maj Jan Rosenqvist, Förvaltningschef Granit Basfonden Brexit Vid ingången av juni viktade Basfonden ner sin aktieexponering till 25 % från den tidigare nivån på 49 % och kommer fortsätta att minska exponeringen om rådande läge kvarstår. I

Läs mer

Bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2008-01-01 till 2008-12-31

Bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2008-01-01 till 2008-12-31 Stävrullen Finans AB (publ) org. nr. 556125-5851 1 Bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2008-01-01 till 2008-12-31 Handel med värdepapper Bolagets verksamhetsidé är att genom en långsiktig kapitalförvaltning

Läs mer

Finansiell månadsrapport AB Familjebostäder januari 2014

Finansiell månadsrapport AB Familjebostäder januari 2014 Finansiell månadsrapport AB Familjebostäder januari 214 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 4 525 mnkr.det är en ökning med 122 mnkr sedan förra månaden, 74% av ramen är utnyttjad.

Läs mer

Tellus Midas. Strategi under december. Månadsbrev December. I korthet: I korthet:

Tellus Midas. Strategi under december. Månadsbrev December. I korthet: I korthet: Tellus Midas Strategi under december Vart tog julklapparna vägen? I korthet: December blev en tämligen odramatisk månad om än något svagare än förväntat. De som väntade på julklappar med en enligt traditionen

Läs mer

Carnegie Rysslandsfond

Carnegie Rysslandsfond E N RYSK A K T I E F O N D. Carnegie Rysslandsfond 1 Fredrik Colliander Har arbetat inom finanssektorn sedan 1990. Anställd på Carnegie Fonder sedan 2000. Utbildning: Civilekonom, Uppsala Universitet.

Läs mer

Månadsbrev PROGNOSIA SUPERNOVA Oktober 2014

Månadsbrev PROGNOSIA SUPERNOVA Oktober 2014 Månadsbrev PROGNOSIA SUPERNOVA Oktober 2014 Förvaltaren har ordet Efter en turbulent inledning på oktober månad återhämtade sig tillväxtmarknaderna snabbt i slutet. Prognosia Supernova steg med hjälp av

Läs mer

FASTIGHETSÄGARNA SVERIGE RÄNTEFOKUS APRIL 2015 LÅNG VÄNTAN PÅ PLUS- RÄNTOR

FASTIGHETSÄGARNA SVERIGE RÄNTEFOKUS APRIL 2015 LÅNG VÄNTAN PÅ PLUS- RÄNTOR FASTIGHETSÄGARNA SVERIGE RÄNTEFOKUS APRIL 2015 LÅNG VÄNTAN PÅ PLUS- RÄNTOR Sammanfattning Eurozonen växte med drygt 1 procent i årstakt under förra årets sista kvartal. Trots att många såg det som positivt,

Läs mer

GLOBAL TILLVÄXT OCH ÖKADE INKOMSTER TEMAN UNDER 2011

GLOBAL TILLVÄXT OCH ÖKADE INKOMSTER TEMAN UNDER 2011 Pressmeddelande Bank of America Merrill Lynch Financial Centre 2 King Edward Street London EC1A 1HQ For ytterligare information, kontakta: Fredrik Wincrantz Burson-Marsteller för Merril Lynch Wealth Management

Läs mer

755686001 Svenska aktier:

755686001 Svenska aktier: 755686001 Svenska aktier: +9,53 % (SIXPRX: +10,05 %) Carnegie är värdeförvaltare och investerar främst i större stabila bolag på Stockholmsbörsen. Småbolagen har gått betydligt bättre än de större bolagen

Läs mer

Strategi under januari

Strategi under januari Strategi under januari Inga träd växer till himlen I vanlig ordning inleddes det nya året positivt. Nytt kapital till marknaden, förhoppningar om en bättre konjunktur och under årets inledande dagar alltid

Läs mer

Investeringsaktiebolaget Cobond AB. Kvartalsrapport juni 2014

Investeringsaktiebolaget Cobond AB. Kvartalsrapport juni 2014 Investeringsaktiebolaget Cobond AB Kvartalsrapport juni 2014 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Allmänt om bolaget 5 Marknadskommentar 6 2 KVARTALSRAPPORT JUNI 2014 HUVUDPUNKTER

Läs mer

Månadsöversikt. Den ekonomiska statistiken oförändrad, centralbankspolitiken har en betydande roll. November 2015

Månadsöversikt. Den ekonomiska statistiken oförändrad, centralbankspolitiken har en betydande roll. November 2015 Månadsöversikt November 2015 Bra statistik från USA, osäkerhet gällande FED:s räntehöjning Bättre statistik än väntat i Europa, ECB funderar på tilläggsåtgärder Nya stödåtgärder i Kina, bra statistik i

Läs mer

Månadsbrev juli 2015. Anders Nilsson, VD Granit Fonder

Månadsbrev juli 2015. Anders Nilsson, VD Granit Fonder Månadsbrev juli 2015 Det globala börssentimentet varierade kraftigt under juli. Att det till sist blev ett Greklandsavtal och anständiga kvartalsrapporter som skickade börsen uppåt för att åter svänga

Läs mer

Månadsöversikt. USA:s presidentval i rubrikerna. November Den ekonomiska tillväxten i USA på uppgång, presidentvalet stör bilden

Månadsöversikt. USA:s presidentval i rubrikerna. November Den ekonomiska tillväxten i USA på uppgång, presidentvalet stör bilden Månadsöversikt November 2016 Den ekonomiska tillväxten i USA på uppgång, presidentvalet stör bilden USA:s presidentval i rubrikerna I Europa steg inköpschefsindexen, Brexit inverkan ser ut att bli lindrigare

Läs mer

Månadsöversikt. USA driver tillväxten. januari 2015

Månadsöversikt. USA driver tillväxten. januari 2015 Månadsöversikt januari 2015 9.1.2015 USA driver tillväxten Stark ekonomisk statistik från USA, centralbanken förväntas höja på styrräntan nästa sommar I Europa fortsätter den långsamma tillväxten, av centralbanken

Läs mer

Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem april 2011

Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem april 2011 Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem april 2011 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 3 923 mnkr. Det är en ökning med 180 mnkr sedan förra månaden, och 69% av ramen är utnyttjad.

Läs mer

Finansiell månadsrapport Stockholmshem augusti 2008

Finansiell månadsrapport Stockholmshem augusti 2008 Finansiell månadsrapport Stockholmshem augusti 2008 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 6 321 mnkr. Det är en ökning med 8 mnkr sedan förra månaden, och 74% av ramen är utnyttjad.

Läs mer

Månadsbrev april 2017

Månadsbrev april 2017 Månadsbrev april 2017 Efter ett starkt första kvartal såg vi under april månad fortsatt styrka på de flesta aktiemarknader. I lokala valutor steg amerikanska S&P 500 med 0,9 %, europeiska Eurostoxx 50

Läs mer

Finansiell månadsrapport AB Familjebostäder mars 2014

Finansiell månadsrapport AB Familjebostäder mars 2014 Finansiell månadsrapport AB Familjebostäder mars 214 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 4 515 mnkr. Totalt är det är en ökning med 35 mnkr sedan förra månaden, 74% av ramen är utnyttjad.

Läs mer

Front Månadsöversikt

Front Månadsöversikt Front Månadsöversikt Månadsöversikt November 2011 Placeringsmarknaderna oktober 2011 - stämningen mer positiv Stämningen på marknaden var positivare i oktober jämfört med början av hösten. I USA rapporterades

Läs mer

Konjunkturutsikterna 2011

Konjunkturutsikterna 2011 1 Konjunkturutsikterna 2011 Det går bra i vår omgivning. Hänger Åland med? Richard Palmer, ÅSUB Fortsatt återhämtning i världsekonomin men med inslag av starka orosmoment Världsekonomin växer men lider

Läs mer

Juni Maj Allokeringsfördelning - Juni Allokeringsfördelning - Maj Jan Rosenqvist, Förvaltningschef

Juni Maj Allokeringsfördelning - Juni Allokeringsfördelning - Maj Jan Rosenqvist, Förvaltningschef Granit Basfonden Brexit Vid ingången av juni viktade Basfonden ner sin aktieexponering till 25 % från den tidigare nivån på 49 % och kommer fortsätta att minska exponeringen om rådande läge kvarstår. I

Läs mer

Strategi under april. Månadsbrev April 2013. I korthet: I korthet:

Strategi under april. Månadsbrev April 2013. I korthet: I korthet: Strategi under april Ordning på torpet igen Midas inledde året mycket starkt, men hade i februari och mars två svaga månader. April månad visade dock positiva siffror igen, såväl absolut som relativt.

Läs mer

10 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD FED VÄNTAR RUNT HÖRNET

10 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD FED VÄNTAR RUNT HÖRNET 10 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD FED VÄNTAR RUNT HÖRNET Efter att man röstade ner långivarnas förslag för sparpaket samt att man missade sin betalning till IMF så godkänndes till slut ett sparpaket från

Läs mer