FIM Tillväxtmarknadsbrev

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FIM Tillväxtmarknadsbrev"

Transkript

1 FIM Tillväxtmarknadsbrev Juli 2007 AVKASTNINGEN FÖR FIMS FONDER SOM PLACERAR PÅ TILLVÄXTMARKNADER FOND AVKASTN-% 1 mån 12 mån YTD* FIM Brazil 7,5 79,2 35,9 FIM Russia 0,6 28,1 1,3 FIM China 7,8 52,7 14,5 FIM India 2,4 46,1 9,6 FIM Emeur 3,1 54,9 15,8 FIM Tiger 7,4 46,5 24,7 FIM Russia SC 1,0 24,3 7,6 FIM Ukraine -0,1-29,3 FIM Sahara 5,7-16,6 FIM BRIC+ 3,9 43,2 14,9 *YTD= värdeutveckling under innevarande år till Stark uppgång för Brasilien och Kina i början av sommaren Kursuppgången på tillväxtmarknaderna har varit stark i början av sommaren. Som framgår av vidstående tabell har utvecklingen på marknaderna i Brasilien och Kina varit särskilt gynnsam. Vad beträffar Brasilien är orsaken de låga värderingarna på aktiemarknaden och förväntningarna på att finanspolitiken ytterligare ska lättas upp under slutet av året. Inflationen i Brasilien ligger på en måttlig nivå om 3 % och då styrräntan trots räntesänkningar samtidigt är kring 12 %, finns fortfarande goda möjligheter att ytterligare sänka räntorna och därmed stimulera aktiemarknadens utveckling. Aktiemarknaden i Hong Kong har för sin del väckt spekulationer om att inhemska investerare även kunde placera på börsen i Hong Kong. Detta skulle öka börsens värderingsnivå och i motsvarande grad sätta band på den överhettade stämningen på Shanghaibörsen. De tre senaste månaderna har indexet för tillväxtmarknaderna stigit 15 % medan MSCI Global indexet stigit endast cirka hälften av det (8%) och MSCI Europa bara snäppet mer med 9 %. Vi tror att det finns goda förutsättningar för en positiv utveckling på tillväxtmarknaderna även under sommaren, trots att marknadsvolymerna av hävd minskar under semesterperioden. Under början av år 2007 har tillväxtmarknaderna (med undantag för Latinamerika) inte lyckats locka nämnvärt med nya pengar till fonderna. Utgående från den senaste tidens kursutveckling finns det dock skäl att anta att penningflödet efter den tröga starten vid årets början äntligen håller på att vända i positiv riktning på alla tillväxtmarknader. Värderingsnivåerna på tillväxtmarknaderna är fortfarande lägre än på västmarknaderna, vilket utgör grunden för en positiv värdeutveckling även framöver. Vi håller placeringsgraden för portföljen vid 100 % under sommaren. Vi tog under förra månaden in FIM Ukraine i fonden med en vikt på 4 %. FIM BRIC+ utgör ett kostnadseffektivt sätt att placera globalt i BRIC-länderna och till viss del även i andra tillväxtmarknader. Från årets början fram till den 19 juni har FIM BRIC+ avkastat 14,9 %, dvs 2 procentenheter mer än jämförelseindexet. Raoul Konnos, tel Global Emerging Markets Index (EUR) FIM BRIC+ BRIC+ Benchmark (EUR) Global Emerging Markets Index Euro Stoxx Index MSCI World Index /05 03/06 06/06 09/06 12/06 03/07 06/ FIM Birger Jarlsgatan 6 P.O.Box 5712, SE Stockholm, Sweden Tel Fax /7

2 Latin American Opportunities konferens i London Fondförvaltaren för FIM Brazil träffade högsta ledningen för sex företag i vilka fonden placerar och även högsta ledningen för flera andra bolag som följs upp. Särskilt företaget PDG Realtys framtidsutsikter och åtgärder på senaste tid bekräftar våra åsikter om att aktien har uppgångspotential. Bolaget som hör till fastighetssektorn och börslistades i januari har intagit en mycket exceptionell ställning inom sin sektor. Ledningen är synnerligen dynamisk och skicklig och fokuserar på att bygga bostäder för hushåll vars inkomstnivå ligger på medelklass och strax under. Inom detta segment är marginalerna traditionellt lägre än i det övre segmentet, men Brasiliens uppdämda bostadsefterfrågan riktar sig just mot PDG :s målmarknad. Bolagets erfarenhet och kunnande ger en betydande konkurrensfördel i byggnadsprojekten och tillväxtutsikterna ser mycket lovande ut. PDG :s vikt i FIM Brazil är 3 % och bolagets P/E (08e) är 10,7x. Vid mötena betonades generellt sett företagsvärldens och konsumenternas förstärkta tillit till framtiden. Detta är i stor utsträckning en följd av den accelererande ekonomiska tillväxten och de sjunkande räntorna. Reserapport: Sydafrika FIM Saharas fondförvaltare besökte Sydafrikas storstäder Johannesburg, Kapstaden och Durban vid månadsskiftet maj-juni. Under resan träffade hon representanter för 20 börsbolag inklusive landets största handelskedjor. Sydafrikas vikt i portföljen är ca 45 %. Den sydafrikanska ekonomin var i tämligen dåligt skick under 1980-talet. Den ekonomiska tillväxten låg kring en procent, investeringarna var obefintliga, den officiella ekonomin kraftigt underbalanserad och räntor och inflation låg på hög nivå. Följden var att kapitalet i snabb takt flydde landet och randens värde försvagades kraftigt. Under de senaste tio åren har utvecklingen ändrat riktning långsamt men säkert tack vare olika reformer. Den viktigaste torde vara avskaffandet av apartheid år Utvecklingen har blivit snabbare under de senaste åren och den ekonomiska tillväxten har varit kring 5 % under de senaste tre åren. Därmed har sysselsättningen förbättrats och läget för dem som tidigare hörde under apartheid har överlag förbättrats. Det konsumtionsbetingade ekonomiska uppsvinget har så småningom övergått i en investeringsboom, vilket är synnerligen viktigt med tanke på en hållbar utveckling. Investeringar görs i allt högre grad även i andra afrikanska länder och lokalbefolkningen talar därför om den afrikanska renässansen. Det är de sydafrikanska bolagen som drar den största nyttan av Afrikas pånyttfödelse, säger investeringsbanken UBS i sin färska rapport. De sydafrikanska handelskedjorna har under de senaste åren kunnat åtnjuta ett verkligt gynnsamt verksamhetsläge. Konsumtionsefterfrågan har ökat kraftigt i och med att den tidigare apartheidbelagda befolkningen blir allt förmögnare: 40 % hör redan till medelklassen och bara i år växte medelklassen med 30 %. Man köper bilar, möbler, hushållsmaskiner, kläder och bättre mat. Samtidigt har de stora kedjorna tagit marknadsandelar från de små kvartersbutikerna, vilket har bidragit till att många köpcenter har uppförts. Tack vare det har flera handelskedjors omsättning vuxit med en årlig takt på % och resultatet t.o.m snabbare. Särskilt utmärkande för Sydafrika är att många affärer säljer sina varor på kredit. Detta gäller speciellt möbelaffärerna, vilkas omsättning till ca 70 % består av försäljning på kredit. Orsaken till det är delvis att kreditkort tillsvidare inte tagits i bruk i någon större omfattning, trots att antalet nog har ökat under de senaste åren. Den ökade konsumtionen tar även uttryck i en högre skuldsättningsgrad. Skuldsättningsgraden är nu 68 %, vilket är 10 procentenheter mer än för ett par år sedan. Lånekostnaderna ligger dock endast kring ca 8 % av de FIM l Birger Jarlsgatan 6 l P.O.Box 5712, SE l Stockholm, Sweden 2/7

3 disponibla inkomsterna, vilket historiskt sett är en låg nivå. Detta beror på att räntorna sjunkit kraftigt. Prime-räntan låg hela 90-talet kring i snitt 20 % då den för närvarande är 12 %. Räntecykeln har dock vänt och centralbanken har höjt räntorna med 2,5 procentenheter under det senaste året. Räntehöjningarna anses vara på slutrakan och nivån är historiskt sett ännu låg. Tillsvidare har man sett en avmattning endast i bilförsäljningen och även kreditförlusterna har varit små, både för banker och affärer. På kort sikt är det dock säkrast att investera i handelskedjor som säljer endast/nästan enbart kontant. Lokalbefolkningen är mycket märkesmedveten. Den övre medelklassen gynnar Woolworths, och då kedjan öppnade en mataffär med billigare image i en förort, drog sig invånarna för att besöka den. Då den gjordes om till en normal Woolworths-affär tredubblades försäljningen på en kort tid. Även cementproducenten PPC gav ett exempel på en kinesisk cementproducent som försökte sälja billig cement i Sydafrika. Konsumenterna köpte inte eftersom fattiga har inte råd att köpa billigt. Cementen hade med andra ord en svag image. Sedan embargot upphört började sydafrikanska handelskedjor först etablera sig i Australien som i kulturellt avseende anses vara ett liknande område. Operationen lyckades dock inte särskilt bra, eftersom konkurrensen är hård. För närvarande anses Afrika vara ett mera intressant etableringsområde och ett flertal handelskedjor har öppnat affärer där. Affärerna har varit mycket populära och man kommer att utvidga verksamheten kraftigt under de följande fem åren. Handelskedjornas aktier har varit tämligen måttligt värderade. Dock är värderingen av de kedjor som säljer kontant klart högre. P/E(08e) för möbelkedjor som säljer på kredit är endast 8x, medan P/E(08e) för mataffärer som säljer kontant är ca 13x. Motsvarande EV/EBITDA(08e) koefficienter är 5x och 7x. Kapitalinvesterarna har tagit hela sektorn under lupp. I deras ögon ökar attraktiviteten p.g.a lata balanser, eftersom många bolag är helt skuldfria. Landets största handelskedja Edgars Consolidated Stors råkade nyligen i händerna på Bain Capital från Boston och flera andra kedjor har vittnat om att spekulanter knackat på deras dörr. Resultattillväxten väntas fortsätta i en storlek kring % och det lönar sig inte att alltför mycket oroa sig för den höjda räntenivån. Ljusa tider förutspås för den sydafrikanska byggsektorn under de närmaste åren i och med att många infrastrukturprojekt kommer att inledas. Investeringarna riktar sig bl.a. till hamnar samt järnvägs- och landsvägsnät. Dessutom blir man tvungen att i betydande grad utöka kapaciteten för elproduktion och det behövs massor med bostäder till rimligt pris för de färgade. VM i fotboll som går av stapeln år 2010 fungerar som en slags trigger för flera av de här projekten. Statsbudgeten är för första gången i historien i balans och det är därför heller inget problem med att finansiera de offentliga investeringarna. Bland bolagen i byggsektorn drar Murray & Roberts även nytta av de investeringar som riktar sig till att utvidga och förbättra gruvindustrin. Det var även intressant att besöka en platinagruva. Platina är en mycket sällsynt metall. Den årliga produktionen uppgår till 200 ton, medan produktionen av guld uppgår till 2000 ton. En uns platina kostar nästan dollar, dvs den är nästan två gånger dyrare än guld. Det är likaså en stor utmaning att schakta och producera platina. För varje uns (31 g) måste man schakta ca 10 ton malm och förädlingsprocessen tar fem månader. FIM l Birger Jarlsgatan 6 l P.O.Box 5712, SE l Stockholm, Sweden 3/7

4 För en ordinär ring behövs ungefär ett ton malm som ofta schaktas under förhållanden där men inte får plats att stå. Platina är dock framför allt en industrimetall och hälften av den årliga produktionen går till bilkatalysatorer. I dieseldrivna bilars katalysatorer används nästan enbart platina som accelerator och den växande efterfrågan på dieseldrivna bilar ävensom de strängare utsläppsbegränsningarna utgör därför betydande faktorer i efterfrågan på platina. Med hjälp av s.k. bränsleceller kan man producera energi utan förorering i en process där platina används som accelerator. Den här tekniken trampar dock ännu i barnaskorna. Sydafrika producerar 78 % av världens platina och andelen av reserverna är en aning större. De största platinabolagen Anglo Platinum och Impala Platinum har en rörelsevinstprocent på % och båda bolagen är värderade på nivån P/E(08e) 14x under förutsättning att priset på platina hålls på nuvarande nivå. På medellång sikt förutspås priset på platina dock stiga. Lägre räntor i Brasilien stöder kursuppgången på aktiemarknaden Den starka uppgången på den brasilianska aktiemarknaden under senaste tid kan kanske bästa förklaras med räntesänkningarna. Styrräntan (SELIC) har redan gått ned till 12 % då den ännu i början i av år 2006 var 18 %. Med beaktande av landets nuvarande ekonomiska situation och särskilt den låga inflationen kan man dock konstatera att räntorna fortfarande är på obefogat hög nivå. Marknadens syn är därför att räntorna fortsätter att sjunka åtminstone de två följande åren. Realräntan har först nu gått ned till under 10 %, medan t.ex. realräntan i Mexico är 3 %. Räntehistoriken i Mexico är i stor utsträckning likadan som i Brasilien, men Brasilien är i detta hänseende några år efter. Den kommande utvecklingen uppskattas dock ofta genom att ta Mexico som exempel. I år har inflationssiffrorna hållits kring 3 %, vilket har gjort det möjligt för centralbanken att sänka räntorna snabbare än vad marknaden väntat. I juni sänktes räntan med 0,5 procentenheter och vid sitt möte i augusti väntas centralbanken sänka räntan med 0,25 procentenheter. Vid sidan av den sänkta styrräntan har även priset på statens och företagens skuldkapital sjunkit betydligt. T.ex. ännu i februari var räntan på ett 21 års masslån som noteras i Brasiliens inhemska valuta 10,68 %, medan den nu är 8,63 %. På kort sikt stöder räntenedgången aktiemarknadens utveckling även av den orsaken att lokala investerare fortsätter att utöka sina aktieplaceringar eftersom avkastningen på räntemarknaden har minskat drastiskt. På längre sikt är en verklig omstrukturering med långtgående effekter på gång i Brasilien. Investeringarna kommer att växa kraftigt och de ekonomiska aktiviteterna kommer att öka. Företagens och hushållens skuldsättningsförmåga och vilja ökar och särskilt bostadslånemarknaden kommer att växa explosionsartat. Företagens kapitalstruktur torde även bli förnuftigare genom att man frångår det nuvarande nästan helt skuldfria läget. Bland branscherna är det fastighetssektorn som drar största nyttan av räntesänkningen. Marknadens frigörelse styr penningflöden från lokalbörserna till Hong Kong Börsen i Hong Kong utvecklades starkt i maj. Handeln har präglats av H- aktierna som listats i Hong Kong och den länge väntade Red Chips listningen av A-serien på de kinesiska lokalbörserna. Bl.a. China Mobile steg på en enda dag med 6 % då listningsplanerna publicerades. Banker och försäkringsbolag gick också starkt uppåt, 5-10 % med rekordvolymer. Som en följd av den starka ekonomiska utvecklingen väntas myndigheterna komma med ytterligare åtstramande åtgärder. Åtminstone en förhöjning med 27 räntepunkter är att vänta i år och likaså höjningar av bankernas kassareservskyldighet. Detta har enligt aktiemäklarna redan gjort att allt fler FIM l Birger Jarlsgatan 6 l P.O.Box 5712, SE l Stockholm, Sweden 4/7

5 investeringar styrs över till Hong Kong, där man kan köpa aktier med betydligt förmånligare värdering. Aktier med dubbellistning (A-serie i antingen Shanghai eller Shenzen och H-serie i Hong Kong) har ett pris som i snitt är mer än 40 % högre på lokalbörserna än i Hong Kong. Vi tror att allt starkare penningströmmar framöver kommer att gå från lokalbörserna till Hong Kong och att kursskillnaderna kommer att utjämnas. Den senaste statistiken visar att Kinas export ökat i maj med 29 % från ifjol. Retail försäljningen växte med 16 % och industriproduktionen med 18 %. Fasta investeringar ökade 26 %. Producentpriserna steg en aning mindre än väntat, dvs 2,8 %. Däremot steg konsumentpriserna aningen mer än väntat eller med 3,4 %. Trots ökningen är inflationsnivån fortfarande låg. Å andra sedan beror ökningen huvudsakligen på faktorer utanför Kinas ekonomi, t.ex. prisförhöjningarna på livsmedel på den globala marknaden. Aktieemission i Ukraina förfödelar små placerare Det ukrainska elbolaget Dniproenergo meddelade senaste vecka att man planerar en kapitalförhöjning, som ifall den genomförs skulle späda ut minoritetsägarnas innehav och sänka aktiekursen i betydande grad. Staten äger 76 % Dniproenergo. Nyheten fick ett negativt mottagande på marknaden och Dniproenergos kurs sjönk efter publiceringen med mer än 20 %. Övriga elproducenters aktier följde efter, dock i betydligt mindre grad och trots att man inte anser att de omfattar motsvarande risk. Vi sålde alla våra aktier i Dniproenergo då nyheten publicerades. Vår timing visade sig vara den rätta. Till följd av aktiemarknadens ineffektivitet fick vi ett pris på aktien som motsvarade bolagets kurs före nyheten publicerades. FIM Ukraine har betydande undervikt inom elsektorn i förhållande till jämförelseindex. Eftersom den ukrainska aktiemarknaden ännu är i ett tidigt utvecklingsskede har det redan förekommit att små placerare har förfördelats på motsvarande sätt, detta gäller särskilt företag inom den konservativa metallindustrin. Trots att liknande fall inte kan uteslutas framöver har FIM Ukraine endast mindre placeringar i alla de företag som traditionellt har en svag förvaltning. Tyvärr är detta även en delorsak till att fonden visar en svagare utveckling än jämförelseindex, eftersom kurserna för de bolag inom traditionella branscher som ingår i Kiev-börsens PFTS-index har stigit i kölvattnet av den kraftiga uppgången på Ukrainas aktiemarknad i början av år Rysslands ekonomi ökade 7,9 % under Q1(07) Första kvartalets ekonomiska indikatorer som publicerades i Ryssland i juni visar att makroekonomin fortfarande är i utomordentligt skick. BNP ökade med 7,9 % på årsnivå. Till ökningen bidrog särskilt byggverksamheten som ökade med 23,2 % och industriproduktionen som ökade med 11,8 %. Detta förstärker vår uppfattning om att den ryska ekonomin verkligen upplever en investeringsbaserad tillväxt för första gången sedan Sovjetunion upplöstes. Vi tror att den ekonomiska tillväxten kommer att ligga kring ca 7,5 % för hela året. Även Polens BNP har ökat i god takt under Q1(07) Polens säsongjusterade BNP-tillväxt för årets första kvartal var 7,4 % jämfört med motsvarande period året innan. Marknadens förväntningar låg på en något lägre nivå, dvs 7,3 %. Den inhemska efterfrågan ökade med 8,6 % och även denna siffra var högre än förväntningarna. Investeringarna ökade med 29,6 %. På det hela taget visar Polens BNP-siffor för första kvartalet att ekonomin utvecklas väl och att konsumenterna har ett starkt förtroende. Om Polens regering infriar sina tidigare löften om att sänka skatterna och öka FIM l Birger Jarlsgatan 6 l P.O.Box 5712, SE l Stockholm, Sweden 5/7

6 inkomstöverföringarna till hushållen, kommer sysselsättningsgraden och den inhemska konsumtionen att öka ytterligare. FIM l Birger Jarlsgatan 6 l P.O.Box 5712, SE l Stockholm, Sweden 6/7

7 Index för tillväxtmarknader NAMN VALUTA 1 MÅN 3 MÅN 6 MÅN 2007 BUCHAREST BET INDEX EUR 11,6 % 17,0 % 24,9 % 24,6 % BUDAPEST STOCK EXCH EUR 15,3 % 27,0 % 24,3 % 20,7 % FTSE/JSE AFRICA TOP40 IX EUR 0,7 % 8,1 % 9,6 % 10,3 % ISE NATIONAL 100 INDEX EUR 0,2 % 11,5 % 23,1 % 23,6 % OMX RIGA INDEX EUR 3,5 % 4,9 % 4,8 % 5,2 % OMX VILNIUS INDEX EUR 7,8 % 8,9 % 7,6 % 8,0 % PFTS Index EUR 17,7 % 18,8 % 98,8 % 97,3 % PRAGUE STOCK EXCH EUR 0,7 % 7,6 % 12,1 % 11,6 % RUSSIAN RTS INDEX $ EUR 5,6 % -2,4 % -2,9 % -3,3 % SLOVAK SHARE INDEX EUR 4,4 % -2,9 % 0,1 % -0,3 % SOFIX INDEX EUR 4,9 % 9,8 % 13,2 % 13,2 % WSE WIG INDEX EUR 8,4 % 20,7 % 33,3 % 33,6 % MSCI EM EUR 4,5 % 13,9 % 12,9 % 12,8 % MSCI INDIA EUR -0,1 % 19,8 % 11,4 % 11,8 % ARGENTINA MERVAL EUR 0,8 % 5,3 % 2,1 % 1,9 % BRAZIL BOVESPA STOCK EUR 4,5 % 26,4 % 29,8 % 30,0 % CHILE STOCK MKT SELECT EUR 5,3 % 19,4 % 24,8 % 25,4 % IGBC GENERAL INDEX EUR 2,5 % 5,5 % 6,3 % 6,4 % MEXICO BOLSA INDEX EUR -0,5 % 10,4 % 14,6 % 13,4 % PERU LIMA GENERAL EUR 4,3 % 31,7 % 69,8 % 70,1 % VENEZUELA STOCK MKT EUR -1,7 % -18,5 % -24,2 % -26,2 % BSE SENSEX 30 INDEX EUR 0,1 % 19,1 % 10,8 % 11,4 % HANG SENG COMPOSITE EUR 6,3 % 12,2 % 7,5 % 7,8 % JAKARTA COMPOSITE EUR 0,5 % 19,0 % 16,0 % 15,7 % KOSPI INDEX EUR 6,3 % 22,0 % 19,5 % 19,7 % KUALA LUMPUR COMP EUR -0,6 % 8,9 % 24,7 % 23,9 % PHILIPPINES ALL SHARE IX EUR 5,5 % 19,6 % 32,1 % 30,9 % STOCK EXCH OF THAI EUR 8,5 % 14,5 % 22,2 % 24,4 % STRAITS TIMES INDEX EUR 0,3 % 7,6 % 16,1 % 15,4 % TAIWAN TAIEX INDEX EUR 10,1 % 13,8 % 11,7 % 10,4 % DJ DIFC ARABIA TITANS 50 EUR -1,1 % 7,9 % 15,9 % 16,1 % Samtliga fonders avkastning baserar sig på tillväxtandelar. Den historiska utvecklingen är ingen garanti för utvecklingen i framtiden. Placeringarnas värde kan stiga eller falla och placerarna kan förlora en del av de medel som de har placerat. Fondens avkastningsutveckling kan följas upp på våra webbsidor under adress Denna rapport är enbart avsedd att användas av mottagaren själv. Den får inte kopieras, citeras eller vidarebefordras utan tillstånd från FIM Fondbolag Ab. Informationen i rapporten är offentlig och vi anser att källorna är pålitliga, vilket inte garanterar att informationen i sin helhet stämmer. De prognoser och bedömningar som har presenterats i rapporten baserar sig på vår nuvarande syn, men vi kan ändra dem utan separat meddelande. Varken FIM Fondbolag Ab eller någon person som är anställd av företaget ansvarar för eventuell skada som användningen av denna publikation kan förorsaka. Denna rapport eller dess kopior får inte distribueras i USA eller till amerikanska mottagare så att det strider mot de begränsningar som lagen i USA ställer. Distribution av rapporten i USA kan betraktas om en förbrytelse mot dessa lagar. FIM l Birger Jarlsgatan 6 l P.O.Box 5712, SE l Stockholm, Sweden 7/7

FIM Tillväxtmarknadsbrev

FIM Tillväxtmarknadsbrev FIM Tillväxtmarknadsbrev Augusti 2009 FIM EMERGING MARKETS, FONDERNAS AVKASTNING, % FOND AVKASTN-% FOND 1 mån 12 mån YTD* FIM Brazil 11,2-23,0 72,4 FIM BRIC+ 7,7-20,7 45,3 FIM China 10,6 1,3 38,3 FIM Em.

Läs mer

Kurskorrigering nu sannolikare

Kurskorrigering nu sannolikare Februari 2007 Kurskorrigering nu sannolikare I februari fortsatte kurserna överlag att stiga på tillväxtmarknaderna. Särskilt på mindre, perifera områden som t.ex. Ukraina och Vietnam var kursuppgången

Läs mer

Räntehöjningen i Kina överraskande drag i valutadebatten

Räntehöjningen i Kina överraskande drag i valutadebatten november 2010 FIM EMERGING MARKETS, AVKASTNINGEN FÖR FIM FONDER (%) FOND 1mån 12mån YTD* FIM Brazil 2,8 28,6 13,2 FIM BRIC+ 1,1 19,7 10,1 FIM China 4,2 20,7 15,7 FIM Em. Yield 0,7 20,6 16,7 FIM Emeur 2,4

Läs mer

En sommar i uppgångarnas tecken

En sommar i uppgångarnas tecken augusti 2010 FIM EMERGING MARKETS, AVKASTNINGEN FÖR FIM FONDER (%) FOND 1mån 12mån YTD* FIM Brazil 7,4 48,9 7,4 FIM BRIC+ 0,2 26,9 4,7 FIM China 0,8 10,2 7,0 FIM Em. Yield 0,4 22,8 14,0 FIM Emeur 7,1 23,7

Läs mer

Sälja eller köpa på tillväxtmarknaderna?

Sälja eller köpa på tillväxtmarknaderna? februari 2014 FIM EMERGING MARKETS, AVKASTNINGEN FÖR FIM FONDER (%) FOND 1mån12mån YTD* FIM Brazil -9,9-32,1-9,9 FIM BRIC+ -4,8-9,4-4,8 FIM BRIC+ SC -4,4-17,1-4,4 FIM China -5,7-11,5-5,7 FIM Em. Yield

Läs mer

Egyptisk oro blev till kris i Libyen

Egyptisk oro blev till kris i Libyen mars 2011 FIM EMERGING MARKETS, AVKASTNINGEN FÖR FIM FONDER (%) FOND 1mån 12mån YTD* FIM Brazil 0,5 13,5-7,2 FIM BRIC+ -1,1 12,9-6,9 FIM China -4,7 10,5-7,9 FIM Em. Yield -0,2 9,7-2,1 FIM Emeur -0,8 12,5-0,1

Läs mer

Rivstart på året. februari 2010

Rivstart på året. februari 2010 februari 2010 FIM EMERGING MARKETS, AVKASTNINGEN FÖR FIM FONDER (%) FOND 1mån 12mån YTD* FIM Brazil -12,3 86,3-10,0 FIM BRIC + -8,3 66,1-5,9 FIM China -8,8 31,9-5,9 FIM Em. Yield 1,4 23,6 2,1 FIM Emeur

Läs mer

BRICS-toppmöte med mersmak

BRICS-toppmöte med mersmak april 2013 FIM EMERGING MARKETS, AVKASTNINGEN FÖR FIM FONDER (%) F ON D 1mån 12 mån YT D * FIM Brazil -1,8-8,5 0,7 FIM BRIC+ -1,5-1,0-2,1 FIM BRIC+ SC -3,3-0,6-1,9 FIM China -3,7 7,6-3,4 FIM Em. Yield

Läs mer

Rea på BRIC-aktier. juni 2012

Rea på BRIC-aktier. juni 2012 juni 2012 FIM EMERGING MARKETS, AVKASTNINGEN FÖR FIM FONDER (%) F ON D 1mån 12mån YT D * FIM Brazil -7,8-19,3-5,3 FIM BRIC+ -7,8-17,8 0,8 FIM BRIC+ SC -7,6-21,0 4,5 FIM China -4,8-17,3 5,7 FIM Em. Yield

Läs mer

De kinesiska konsumenterna har blivit viktigare än de amerikanska

De kinesiska konsumenterna har blivit viktigare än de amerikanska september 2010 FIM EMERGING MARKETS, AVKASTNINGEN FÖR FIM FONDER (%) FOND 1mån 12mån YTD* FIM Brazil 1,0 37,5 10,5 FIM BRIC+ 2,9 23,3 9,3 FIM China 1,5 14,8 9,8 FIM Em. Yield -0,7 22,3 16,6 FIM Emeur 2,6

Läs mer

Storm i den trygga hamnen

Storm i den trygga hamnen oktober 2011 FIM EMERGING MARKETS, AVKASTNINGEN FÖR FIM FONDER (%) FOND 1mån 12mån YTD* FIM Brazil -10,5-23,5-29,5 FIM BRIC+ -7,5-24,0-30,1 FIM BRIC+Small Cap -10,2 FIM China -8,3-31,8-35,4 FIM Em. Yield

Läs mer

Första kvartalet ett kvitto på fortsatt stigande trend

Första kvartalet ett kvitto på fortsatt stigande trend april 2010 FIM EMERGING MARKETS, AVKASTNINGEN FÖR FIM FONDER (%) FOND 1mån 12mån YTD* FIM Brazil 4,8 103,2 2,3 FIM BRIC+ 9,9 80,6 7,4 FIM China 6,7 41,2 3,8 FIM Em. Yield 3,2 27,9 7,9 FIM Emeur 11,2 95,3

Läs mer

Carnegie Investment Bank AB MAKRO SOMMAREN & TURBULENSEN

Carnegie Investment Bank AB MAKRO SOMMAREN & TURBULENSEN Carnegie Investment Bank AB MAKRO SOMMAREN & TURBULENSEN BÖRSERNA SKAKAR Allmänt: Sensommarens börsturbulens har medfört att riskläget på marknaderna ökat och investerarsentimentet försämrats. Flera stora

Läs mer

Vilka var årets vinnare och förlorare?

Vilka var årets vinnare och förlorare? december 2012 FIM EMERGING MARKETS, AVKASTNINGEN FÖR FIM FONDER (%) F ON D 1mån 12mån YT D * FIM Brazil -3,6-6,2-8,2 FIM BRIC+ -0,1 8,5 8,8 FIM BRIC+ SC 0,0 10,5 11,7 FIM China 1,6 21,1 14,3 FIM Em. Yield

Läs mer

FIM BRIC+ marknadsbrev 29 november 2007

FIM BRIC+ marknadsbrev 29 november 2007 PORTFÖLJ FÖRVALTARE RAOUL KONNOS Raoul Konnos@glitnir.fi Tel. +358 9 6134 64 14 FIM EMERGING MARKETS FONDERNAS AVKASTNING (%) FOND 1mån 12mån YTD* FIM Brazil -14 44,44 29 FIM Russia -2,9 10,16 1,8 FIM

Läs mer

OLIKA INDEX. Continuous Assisted Quotation 40 CAC40 Visar utvecklingen för de 40 mest omsatta aktierna på NYSE Euronext i Paris, Frankrike.

OLIKA INDEX. Continuous Assisted Quotation 40 CAC40 Visar utvecklingen för de 40 mest omsatta aktierna på NYSE Euronext i Paris, Frankrike. EUROPA Continuous Assisted Quotation 40 CAC40 Visar utvecklingen för de 40 mest omsatta aktierna på NYSE Euronext i Paris, Frankrike. Deutscher Aktien Index 30 DAX30 Visar utvecklingen för de 30 mest omsatta

Läs mer

BRIC fick en ny bokstav

BRIC fick en ny bokstav maj 2011 FIM EMERGING MARKETS, AVKASTNINGEN FÖR FIM FONDER (%) FOND 1mån 12mån YTD* FIM Brazil 2,2 7,8-8,0 FIM BRIC+ 0,0 0,4-7,7 FIM BRIC+ Small Cap -1,9 FIM China 0,3-1,0-10,7 FIM Em. Yield -0,2 4,6-2,4

Läs mer

Höjdpunkter. Agasti Marknadssyn

Höjdpunkter. Agasti Marknadssyn Höjdpunkter Agasti Marknadssyn Sammanställt av Obligo Investment Management September 2015 Höjdpunkter Marknadsoro... Osäkerhet knuten till den ekonomiska utvecklingen i Kina har präglat de globala aktiemarknaderna

Läs mer

Marknad 2010-12-08. Johan Tegeback johan.tegeback@seb.se 060-6079023

Marknad 2010-12-08. Johan Tegeback johan.tegeback@seb.se 060-6079023 Marknad 2010-12-08 Johan Tegeback johan.tegeback@seb.se 060-6079023 1 Marknader idag Fokus skiftar till makro Marknaderna fortsätter att tveka, fokus på nya risker, Irland och Kina (Portugal&Spanien).

Läs mer

FIM Tillväxtmarknadsbrev

FIM Tillväxtmarknadsbrev FIM Tillväxtmarknadsbrev September 2009 FIM EMERGING MARKETS, FONDERNAS AVKASTNING, % FOND AVKASTN-% FOND 1 mån 12 mån YTD* FIM Brazil 5,5-12,7 81,1 FIM BRIC+ 3,6-14,1 47,8 FIM China -6,9-3,0 26,7 FIM

Läs mer

Makrokommentar. April 2016

Makrokommentar. April 2016 Makrokommentar April 2016 Positiva marknader i april April var en svagt positiv månad på de internationella finansmarknaderna. Oslo-börsen utvecklades dock starkt under månaden och gick upp med fem procent.

Läs mer

Tillväxtmarknaderna i stark medvind

Tillväxtmarknaderna i stark medvind november 2009 FIM EMERGING MARKETS, FIM FONDERNAS AVKASTING (%) FOND 1mån 12mån YTD* FIM Brazil 11,8 110,4 113,9 FIM BRIC + 7,1 48,2 62,8 FIM China 5,0 43,2 36,6 FIM Em. Yield 1,2 28,1 19,6 FIM Emeur 3,8

Läs mer

Statliga företag behöver reformer

Statliga företag behöver reformer mars 2014 PORTFÖLJFÖRVALTARE HERTTA ALAVA & TEAMET FÖR FIM TILLVÄXTMARKNADER FIM EMERGING MARKETS, AVKASTNINGEN FÖR FIM FONDER (%) FOND 1mån12mån YTD* FIM Brazil 1,3-33,1-8,7 FIM BRIC+ 1,4-7,6-3,4 FIM

Läs mer

Orolig start på året med uppror i Tunisien och Egypten

Orolig start på året med uppror i Tunisien och Egypten februari 2011 FIM EMERGING MARKETS, AVKASTNINGEN FÖR FIM FONDER (%) FOND 1mån 12mån YTD* FIM Brazil -8,0 20,8-8,0 FIM BRIC+ -6,5 14,6-6,5 FIM China -4,0 19,0-4,0 FIM Em. Yield -2,3 12,3-2,3 FIM Emeur 0,9

Läs mer

Makrokommentar. November 2016

Makrokommentar. November 2016 Makrokommentar November 2016 Stora marknadsrörelser efter valet i USA Finansmarknaderna överraskades av Donald Trumps seger i det amerikanska presidentvalet och marknadens reaktioner lät inte vänta på

Läs mer

Tillväxtmarknaderna investerarnas gunstling

Tillväxtmarknaderna investerarnas gunstling oktober 2010 FIM EMERGING MARKETS, AVKASTNINGEN FÖR FIM FONDER (%) FOND 1mån 12mån YTD* FIM Brazil 5,0 32,9 14,9 FIM BRIC+ 3,0 26,1 10,7 FIM China 2,3 22,9 10,6 FIM Em. Yield -1,2 19,0 15,6 FIM Emeur 6,9

Läs mer

Bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2008-01-01 till 2008-12-31

Bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2008-01-01 till 2008-12-31 Stävrullen Finans AB (publ) org. nr. 556125-5851 1 Bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2008-01-01 till 2008-12-31 Handel med värdepapper Bolagets verksamhetsidé är att genom en långsiktig kapitalförvaltning

Läs mer

30 MARS, 2015: MAKRO & MARKNAD OLIKA VÄRLDAR I BRIC

30 MARS, 2015: MAKRO & MARKNAD OLIKA VÄRLDAR I BRIC 30 MARS, 2015: MAKRO & MARKNAD OLIKA VÄRLDAR I BRIC Vikten av konsumenten lyfts ofta fram när man pratar om den amerikanska ekonomin. Det är dock inte lika vanligt att dess europeiske motsvarighet får

Läs mer

Ett nytt sätt att placera i Kina & Ryssland

Ett nytt sätt att placera i Kina & Ryssland www.handelsbanken.se/certifikat KupongcERtifikat Kina & RYSSLanD Ett nytt sätt att placera i Kina & Ryssland Sista dag för köp är den 17 Maj 2009 Marknadsläget just nu De enorma stimulanspaket som Kina

Läs mer

-4,6% Startdatum Jämförelseindex. Rådgivare 56,3%

-4,6% Startdatum Jämförelseindex. Rådgivare 56,3% US Balanserad 2 1 1 allmän global konjunkturosäkerhet. Den makroekonomiska statistiken har åter varit en aning svagare för samtliga större regioner och pekat mot en global avmattning. Marknadens focus

Läs mer

CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING

CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING Portföljserie LÅNGSIKTIGT CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING - Månadsbrev februari 2012 - VÄRLDEN Det nya börsåret inleddes med en rivstart då världsindex steg med nästan 5% under januari månad. Stockholmsbörsen

Läs mer

Maj 2009 TJO VAD DET VAR LIVAT!

Maj 2009 TJO VAD DET VAR LIVAT! Maj 2009 PORTFÖLJFÖRVALTARE TJO VAD DET VAR LIVAT! VESA ENGDAHL vesa.engdahl@fim.com Tel. +358 9 6134 6356 VÄSTMARKNADER FIM FONDERNAS AVKASTNING, % FOND 1mån 12mån YTD* FIM Fenno 28,4-39,6 21,6 FIM Forte

Läs mer

23 NOVEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄNTEGAPET VIDGAS

23 NOVEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄNTEGAPET VIDGAS 23 NOVEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄNTEGAPET VIDGAS Den ekonomiska återhämtningen i Europa fortsätter. Makrosiffror från både USA och Kina har legat på den svaga sidan under en längre tid men böjar nu

Läs mer

Makrokommentar. December 2016

Makrokommentar. December 2016 Makrokommentar December 2016 Bra månad på aktiemarknaden December blev en bra månad på de flesta aktiemarknader och i Europa gick flera av de breda aktieindexen upp med mellan sju och åtta procent. Även

Läs mer

10 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD FED VÄNTAR RUNT HÖRNET

10 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD FED VÄNTAR RUNT HÖRNET 10 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD FED VÄNTAR RUNT HÖRNET Efter att man röstade ner långivarnas förslag för sparpaket samt att man missade sin betalning till IMF så godkänndes till slut ett sparpaket från

Läs mer

Hugin & Munin - Weekly Market Briefing 5-2013

Hugin & Munin - Weekly Market Briefing 5-2013 Hugin & Munin - Weekly Market Briefing 5-2013 En god start på året för aktiemarknaderna Januari månad har varit en period med stark kursutveckling på aktiemarknaderna och flera andra tecken visar på att

Läs mer

Investeringsaktiebolaget Cobond AB. Kvartalsrapport juni 2014

Investeringsaktiebolaget Cobond AB. Kvartalsrapport juni 2014 Investeringsaktiebolaget Cobond AB Kvartalsrapport juni 2014 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Allmänt om bolaget 5 Marknadskommentar 6 2 KVARTALSRAPPORT JUNI 2014 HUVUDPUNKTER

Läs mer

MÅNADSBREV FEBRUARI, 2016: BLOX SAMMANFATTNING

MÅNADSBREV FEBRUARI, 2016: BLOX SAMMANFATTNING MÅNADSBREV FEBRUARI, 2016: BLOX SAMMANFATTNING Det globala aktieindexet MSCI World gick ned 1,10%, dock steg svenska börsen med 1,20% (OMXS30). Börs- och kreditmarknaderna har inlett 2016 svagt som en

Läs mer

Swedbank. Private Banking. Joakim Axelsson. Swedbank

Swedbank. Private Banking. Joakim Axelsson. Swedbank Swedbank Private Banking Joakim Axelsson Swedbank Stockholmsbörsen 1100 SIX Portfolio Return Index -0,35-0,35% Stockholm Stock Exchange, SIXIDX, SIX Portfolio Return Index, Last index 1100 1000 1000 900??

Läs mer

Makrokommentar. Januari 2014

Makrokommentar. Januari 2014 Makrokommentar Januari 2014 Negativ inledning på året Året fick en dålig start för aktiemarknaderna världen över. Framför allt var det börserna på tillväxtmarknaderna som föll men även USA och Europa backade.

Läs mer

VALUTAPROGNOS FEBRUARI 2015

VALUTAPROGNOS FEBRUARI 2015 VALUTA FEBRUARI 2015 3.40 3.30 3.20 3.10 3.00 2.90 2.80 2.70 BRASILIANSKA REAL MOT SVENSKA KRONAN BRL/SE K 0.17 0.16 0.15 0.14 0.13 0.12 0.11 0.10 INDISKA RUPIE MOT SVENSKA KRONAN INR/SE + 9,2% K + 16,3%

Läs mer

4 MAJ, 2015: MAKRO & MARKNAD

4 MAJ, 2015: MAKRO & MARKNAD 4 MAJ, 2015: MAKRO & MARKNAD CENTRALBANKERNA I FÖRARSÄTET Veckan som gick präglades av stora rörelser. Vi fick bland annat se den största dagliga nedgången på Stockholmsbörsen sedan oron i oktober förra

Läs mer

Makrokommentar. Februari 2014

Makrokommentar. Februari 2014 Makrokommentar Februari 2014 Uppgång i februari Aktiemarknaderna steg i februari och volatiliteten som var hög vid ingången av månaden sjönk till lägre nivåer. VIX-indexet mäter volatiliteten på den amerikanska

Läs mer

Några lärdomar av tidigare finansiella kriser

Några lärdomar av tidigare finansiella kriser Några lärdomar av tidigare finansiella kriser KAPITEL 1 FÖRDJUPNING Hittills har den finansiella orons effekter på börskurser och r äntor på företagsobligationer varit mindre än vid tidigare liknande p

Läs mer

Månadskommentar oktober 2015

Månadskommentar oktober 2015 Månadskommentar oktober 2015 Månadskommentar oktober 2015 Ekonomiska läget Den värsta oron för konjunktur och finansiella marknader lade sig under månaden. Centralbankerna med ECB i spetsen signalerade

Läs mer

Global Fastighet Utbetalning 2008 AB. Kvartalsrapport september 2013

Global Fastighet Utbetalning 2008 AB. Kvartalsrapport september 2013 Global Fastighet Utbetalning 2008 AB Kvartalsrapport september 2013 innehåll Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Drift, förvaltning och finansiering 5 Allmänt om bolaget 6 Marknadskommentar

Läs mer

Månadskommentar november 2015

Månadskommentar november 2015 Månadskommentar november 2015 Månadskommentar november 2015 Ekonomiska läget Inköpschefsindex för tillverkningsindustrin avseende november avspeglar på ett bra sätt det globala konjunkturscenariot. Tillväxten

Läs mer

Analytiker Simon Johansson Gustav Nordkvist

Analytiker Simon Johansson Gustav Nordkvist Concentric Rekommendation: Behåll Riktkurs DCF: 115 Den goda vinsttillväxten - Bolaget har sedan sin notering genererat en god vinsttillväxt trots en mer eller mindre oförändrad omsättning. Detta tyder

Läs mer

22 FEBRUARI, 2016: MAKRO & MARKNAD BLANDAD STATISTIK OCH RÄDSLA PRESSAR AKTIER

22 FEBRUARI, 2016: MAKRO & MARKNAD BLANDAD STATISTIK OCH RÄDSLA PRESSAR AKTIER 22 FEBRUARI, 2016: MAKRO & MARKNAD BLANDAD STATISTIK OCH RÄDSLA PRESSAR AKTIER Året har inletts med fallande aktiekurser och marknadssentimentet har varit ordentligt nedtryckt, dock har börsen återhämtat

Läs mer

VALUTAPROGNOS OKTOBER 2014

VALUTAPROGNOS OKTOBER 2014 VALUTA OKTOBER 2014 BRASILIANSKA REAL MOT SVENSKA KRONAN INDISKA RUPIE MOT SVENSKA KRONAN BRL/SEK 3,45 3,25 3,05 2,85 2,65 2,45 INR/SEK + 8 % + 16 % 0,15 0,14 0,13 0,12 0,11 0,10 2,25 BRLSEK BRL/SEK 0,09

Läs mer

Makrokommentar. November 2013

Makrokommentar. November 2013 Makrokommentar November 2013 Fortsatt positivt på marknaderna Aktiemarknaderna fortsatte uppåt i november. 2013 ser därmed ut att kunna bli ett riktigt bra år för aktieinvesterare världen över. De nordiska

Läs mer

Makrokommentar. Januari 2017

Makrokommentar. Januari 2017 Makrokommentar Januari 2017 Lugn start på aktieåret Det hände inte mycket på finansmarknaderna i januari, men aktierna utvecklades i huvudsak positivt. Marknadsvolatiliteten, här mätt mot det amerikanska

Läs mer

21 DECEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD FED HÖJDE TILL SLUT

21 DECEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD FED HÖJDE TILL SLUT 21 DECEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD FED HÖJDE TILL SLUT En enig FOMC-direktion valde att höja räntan i USA med 25 baspunkter till 0,25-0,50%. Räntehöjningen var till största del väntad eftersom ekonomin

Läs mer

Valutabevis. Låt dina pengar upptäcka världen!

Valutabevis. Låt dina pengar upptäcka världen! Valutabevis Låt dina pengar upptäcka världen! Valutabevis Låt dina pengar upptäcka världen! Reporäntan i dag: 0 % Så här fungerar valutabevis Löptid på cirka två år Nominellt belopp 10 000 kr/post Fyra

Läs mer

FlexLiv Överskottslikviditet

FlexLiv Överskottslikviditet FlexLiv Överskottslikviditet 2 5 Förvaltning av överskottslikviditet Regelverket för fåmansföretag i Sverige begränsar nyttan av kapitaluttag genom lön och utdelning. Många företagare väljer därför att

Läs mer

Samhällsekonomiska begrepp.

Samhällsekonomiska begrepp. Samhällsekonomiska begrepp. Det är väldigt viktigt att man kommer ihåg att nationalekonomi är en teoretisk vetenskap. Alltså, nationalekonomen försöker genom diverse teorier att förklara hur ekonomin fungerar

Läs mer

ETT ÅR EFTER KRIMKRISEN Telefonkonferens 5 mars 2015 med Jan-Olov Olsson

ETT ÅR EFTER KRIMKRISEN Telefonkonferens 5 mars 2015 med Jan-Olov Olsson ETT ÅR EFTER KRIMKRISEN Telefonkonferens 5 mars 2015 med Jan-Olov Olsson TRE FRÅGOR I FOKUS Konflikten i Ukraina Oljepriset Sanktioner 2 RYSSLAND - UKRAINA Krims anslutning till Ryssland - Stöds helhjärtat

Läs mer

17 MAJ, 2016: MAKRO & MARKNAD CENTRALBANKERNA I FOKUS

17 MAJ, 2016: MAKRO & MARKNAD CENTRALBANKERNA I FOKUS 17 MAJ, 2016: MAKRO & MARKNAD CENTRALBANKERNA I FOKUS Flera centralbanker bedriver en mycket expansiv penningpolitik för att ge stöd åt den ekonomiska utvecklingen och för att inflationen skall stiga.

Läs mer

HealthInvest Månadsbrev - Januari Access Fund Asia Fund MicroCap Fund Value Fund

HealthInvest Månadsbrev - Januari Access Fund Asia Fund MicroCap Fund Value Fund HealthInvest Månadsbrev - Januari 2014 Access Fund Asia Fund MicroCap Fund Value Fund HealthInvest Access Fund 2014-01-31 Marknadssentimentet i hälsovårdssektorn var positivt under januari månad och MSCI

Läs mer

MÅNADSBREV MAJ, 2016: BLOX SAMMANFATTNING

MÅNADSBREV MAJ, 2016: BLOX SAMMANFATTNING MÅNADSBREV MAJ, 2016: BLOX SAMMANFATTNING De globala börserna steg nästan 4 % under maj. Månaden har präglats av diskussioner kring Storbritanniens eventuella utträde ur EU-sammarbetet samt om den amerikanska

Läs mer

MÅNA D SBR E V J UL I, 2 01 5 : BLOX MAKROSAMMANFATTNING

MÅNA D SBR E V J UL I, 2 01 5 : BLOX MAKROSAMMANFATTNING MÅNA D SBR E V J UL I, 2 01 5 : BLOX MAKROSAMMANFATTNING Greklandsoron har präglat även juli månad. Efter att man röstade ner långivarnas förslag för sparpaket samt att man missade sin betalning till IMF

Läs mer

Global Asset Allocation Strategy 2018 Ytterligare ett bra år? Nordea Tactical Asset Allocation December 2017

Global Asset Allocation Strategy 2018 Ytterligare ett bra år? Nordea Tactical Asset Allocation December 2017 Global Asset Allocation Strategy 2018 Ytterligare ett bra år? Nordea Tactical Asset Allocation December 2017 Sammanfattning 2018 ytterligare ett bra år? Hittills har decenniet inneburit ett långt rally

Läs mer

Månadskommentar mars 2016

Månadskommentar mars 2016 Månadskommentar mars 2016 Ekonomiska utsikter Måttligt men dock högre löneökningar Den svenska avtalsrörelsen ser ut att gå mot sitt slut och överenskomna löneökningar ligger kring 2,2 procent vilket är

Läs mer

Makrofokus. Makroanalys. Veckan som gick

Makrofokus. Makroanalys. Veckan som gick Makroanalys 2 augusti 212 Makrofokus Patrik Foberg +46 8 46 84 24 Patrik.foberg@penser.se Sven-arne Svensson +46 8 46 84 2 Sven-arne.svensson@penser.se Veckan som gick - Inflationstakten i sjönk,7% i juli

Läs mer

8 FEBRUARI, 2016: MAKRO & MARKNAD OROLIG START PÅ ÅRET

8 FEBRUARI, 2016: MAKRO & MARKNAD OROLIG START PÅ ÅRET 8 FEBRUARI, 2016: MAKRO & MARKNAD OROLIG START PÅ ÅRET Starten på det nya året har präglats av rädsla för utvecklingen av den globala ekonomin med stora fall på de globala börserna. Detta kan härledas

Läs mer

13 JULI, 2 0 1 5: MAKRO & MARKNAD FRÅN GREKLAND TILL ÅTERHÄMTNING

13 JULI, 2 0 1 5: MAKRO & MARKNAD FRÅN GREKLAND TILL ÅTERHÄMTNING 13 JULI, 2 0 1 5: MAKRO & MARKNAD FRÅN GREKLAND TILL ÅTERHÄMTNING Starten på sommaren blev inte så behaglig. Greklandsoron intensifierades då landet i början av juni fick anstånd med en återbetalning till

Läs mer

Finansiell månadsrapport Skolfastigheter i Stockholm AB augusti 2011

Finansiell månadsrapport Skolfastigheter i Stockholm AB augusti 2011 Finansiell månadsrapport Skolfastigheter i Stockholm AB augusti 2011 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 7 308 mnkr och stadens borgensåtagande var 3 mnkr för bolaget. Den totala

Läs mer

Tillväxtmarknadsfamiljen kan få ett tillskott nästa år

Tillväxtmarknadsfamiljen kan få ett tillskott nästa år november 2011 FIM EMERGING MARKETS, AVKASTNINGEN FÖR FIM FONDER (%) Tillväxtmarknadsfamiljen kan få ett tillskott nästa år FOND 1mån 12mån YTD* FIM Brazil 10,1-19,3-22,9 FIM BRIC+ 11,7-17,0-23,0 FIM BRIC+Small

Läs mer

Nokian Tyres delårsrapport januari mars 2015

Nokian Tyres delårsrapport januari mars 2015 PRESSINFORMATION 2015-05- 08 Nokian Tyres delårsrapport januari mars 2015 Tillväxt i väst fortfarande utmaningar i Ryssland Koncernen Nokian Tyres omsättning minskade med 9.8 procent och var 281.3 MEUR

Läs mer

FlexLiv Den nya pensionsprodukten

FlexLiv Den nya pensionsprodukten FlexLiv Den nya pensionsprodukten 2 Den nya pensionsprodukten FlexLiv ger dig de bästa egenskaperna från både traditionellt livsparande och aktiv fondförsäkring. Via ett antal förvaltade portföljer med

Läs mer

Konjunkturutsikterna 2011

Konjunkturutsikterna 2011 1 Konjunkturutsikterna 2011 Det går bra i vår omgivning. Hänger Åland med? Richard Palmer, ÅSUB Fortsatt återhämtning i världsekonomin men med inslag av starka orosmoment Världsekonomin växer men lider

Läs mer

Vad gör Riksbanken? 2. Att se till att landets export är högre än importen.

Vad gör Riksbanken? 2. Att se till att landets export är högre än importen. Arbetsblad 1 Vad gör Riksbanken? Här följer några frågor att besvara när du har sett filmen Vad gör Riksbanken? Arbeta vidare med någon av uppgifterna under rubriken Diskutera, resonera och ta reda på

Läs mer

Startdatum Jämförelseindex -3,2% Rådgivare 56,9%

Startdatum Jämförelseindex -3,2% Rådgivare 56,9% US Balanserad Index 2 1 1 med och tyska DAX med 3%. Svenska börsen avvek dock och OMX30 stängde månaden drygt ned. Relativt starka företagsrapporter, men främst av förhoppningar om nya US Balanserad 3,8%

Läs mer

Finansiell månadsrapport Stockholm Stadshus AB (moderbolag) september 2010

Finansiell månadsrapport Stockholm Stadshus AB (moderbolag) september 2010 Finansiell månadsrapport Stockholm Stadshus AB (moderbolag) september 2010 Bolagets tillgång Tillgången uppgick vid slutet av månaden till 11 600 mnkr. Det är en ökning med 15 mnkr sedan förra månaden.

Läs mer

MAKRO & MARKNAD. Minusränta i kombination med positiva överraskningar från Europa

MAKRO & MARKNAD. Minusränta i kombination med positiva överraskningar från Europa MAKRO & MARKNAD Minusränta i kombination med positiva överraskningar från Europa Sveriges Riksbank har sänkt till minusränta och initierar ett program för obligationsköp. De är uppenbarligen beredda att

Läs mer

Aktuellt på Malmös bostadsmarknad

Aktuellt på Malmös bostadsmarknad Aktuellt på Malmös bostadsmarknad Stadskontoret Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2008.09.02 1.0 Anna Bjärenlöv Stadskontoret Strategisk utveckling Detta PM avser att kortfattat redogöra

Läs mer

FlexLiv Den nya pensionsprodukten

FlexLiv Den nya pensionsprodukten FlexLiv Den nya pensionsprodukten CATELLA FLEXLIV Den nya pensionsprodukten FlexLiv den nya pensionsprodukten ger dig de bästa egenskaperna från både traditionellt livsparande och aktiv fondförsäkring.

Läs mer

Månadsöversikt Produkter till försäljning Juni 2011

Månadsöversikt Produkter till försäljning Juni 2011 Front Capitals nya placeringsalternativ Front Capital övergick i maj till elektronisk kommunikation och elektroniskt marknadsföringsmaterial. I denna månadsöversikt presenterar vi våra nya placeringsalternativ.

Läs mer

Månadsöversikt. Den ekonomiska statistiken oförändrad, centralbankspolitiken har en betydande roll. November 2015

Månadsöversikt. Den ekonomiska statistiken oförändrad, centralbankspolitiken har en betydande roll. November 2015 Månadsöversikt November 2015 Bra statistik från USA, osäkerhet gällande FED:s räntehöjning Bättre statistik än väntat i Europa, ECB funderar på tilläggsåtgärder Nya stödåtgärder i Kina, bra statistik i

Läs mer

ODIN Global SMB Fondkommentar Januari 2011

ODIN Global SMB Fondkommentar Januari 2011 ODIN Global SMB Fondkommentar Januari 2011 Vegard Søraunet Oddbjørn Dybvad 2010 och framtidsutsikter 2010 slutade med en uppgång på 8,9 procent för ODIN Global SMB. Fondens referensindex steg under motsvarande

Läs mer

Månadskommentar, makro. Oktober 2013

Månadskommentar, makro. Oktober 2013 Månadskommentar, makro Oktober 2013 Uppgången fortsatte i oktober Oktober var en positiv månad för aktiemarknader världen över. Månaden började lite svagt i samband med den politiska låsningen i USA och

Läs mer

Makrokommentar. Juni 2016

Makrokommentar. Juni 2016 Makrokommentar Juni 2016 Nej till EU i Storbritannien Hela juni månad präglades av upptakten och efterverkningarna av folkomröstningen om Storbritanniens fortsatta medlemskap i EU. Den 23 juni röstade

Läs mer

Strategi under september

Strategi under september Strategi under september Don t worry be happy I takt med insikt att den systematiska risken i Europa minskat dramatiskt, låga förväntningar, generellt låga värderingar och en utbombad banksektor fortsatte

Läs mer

Ökat intresse för tillväxtmarknaderna av naturliga skäl

Ökat intresse för tillväxtmarknaderna av naturliga skäl mars 2012 FIM EMERGING MARKETS, AVKASTNINGEN FÖR FIM FONDER (%) F ON D 1mån 12mån YT D * FIM Brazil 6,3-1,7 18,7 FIM BRIC+ 4,6-6,9 19,3 FIM BRIC+ SC 6,5 18,1 FIM China 4,0-12,0 15,9 FIM Em. Yield 1,7 13,4

Läs mer

2016 Revolution, Reflation & Rotation Samtidigt, i Sherwoodskogen Börsen en Slow Burner

2016 Revolution, Reflation & Rotation Samtidigt, i Sherwoodskogen Börsen en Slow Burner Centralbankerna och marknaderna 1 AKTIEANALYS 2016 Revolution, Reflation & Rotation Samtidigt, i Sherwoodskogen Börsen en Slow Burner Ett år med två halvor 2016 hur ska vi summera detta märkliga år? Politiskt

Läs mer

Månadskommentar januari 2016

Månadskommentar januari 2016 Månadskommentar januari 2016 Ekonomiska utsikter Centralbanker trycker återigen på gasen Året har börjat turbulent med fallande börser och sjunkande räntor. Början på 2016 är den sämsta inledningen på

Läs mer

Quesada Globalfond Halvårsredogörelse 2015

Quesada Globalfond Halvårsredogörelse 2015 Quesada Globalfond Halvårsredogörelse 2015 Quesada Global Placeringsinriktning Quesada Global är en aktiefond som huvudsakligen placerar i börshandlade indexfonder i olika branscher och regioner över hela

Läs mer

25 APRIL, 2016: MAKRO & MARKNAD VOLATILT FÖRSTA KVARTAL

25 APRIL, 2016: MAKRO & MARKNAD VOLATILT FÖRSTA KVARTAL 25 APRIL, 2016: MAKRO & MARKNAD VOLATILT FÖRSTA KVARTAL Efter ett första kvartal som har varit oroligt med stora slag på de globala börserna så har större delen av nedgången på börserna återhämtat sig.

Läs mer

Makrofokus. Makroanalys. Veckan som gick

Makrofokus. Makroanalys. Veckan som gick Makroanalys Sverige 27 februari 2012 Patrik Foberg +46 8 463 84 24 Patrik.foberg@penser.se Makrofokus Sven-arne Svensson +46 8 463 84 32 Sven-arne.svensson@penser.se Veckan som gick - Det tyska IFO-indexet

Läs mer

US Recovery AB. Kvartalsrapport mars 2014

US Recovery AB. Kvartalsrapport mars 2014 US Recovery AB Kvartalsrapport mars 2014 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Drift och förvaltning 5 Allmänt om bolaget 6 Marknadskommentar 7 2 KVARTALSRAPPORT MARS 2014 HUVUDPUNKTER

Läs mer

Månadsanalys Augusti 2012

Månadsanalys Augusti 2012 Månadsanalys Augusti 2012 Positiv trend på aktiemarknaden efter uttalanden från ECB-chefen ÅRETS ANDRA RAPPORTSÄSONG är i stort sett avklarad och de svenska bolagens rapporter kan sammanfattas som stabila.

Läs mer

Månadsbrev april 2017

Månadsbrev april 2017 Månadsbrev april 2017 Efter ett starkt första kvartal såg vi under april månad fortsatt styrka på de flesta aktiemarknader. I lokala valutor steg amerikanska S&P 500 med 0,9 %, europeiska Eurostoxx 50

Läs mer

Offentliga Fastigheter Holding I AB. Kvartalsrapport september 2013

Offentliga Fastigheter Holding I AB. Kvartalsrapport september 2013 Offentliga Fastigheter Holding I AB Kvartalsrapport september 2013 innehåll Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Drift, förvaltning och finansiering 5 Allmänt om bolaget 6 Marknadskommentar

Läs mer

Finansiell månadsrapport AB Svenska Bostäder december 2010

Finansiell månadsrapport AB Svenska Bostäder december 2010 Finansiell månadsrapport AB Svenska Bostäder december 2010 Bolagets tillgång Tillgången uppgick vid slutet av månaden till 268 mnkr. Det är en ökning med 6 mnkr sedan förra månaden. Räntan för månaden

Läs mer

Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem april 2011

Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem april 2011 Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem april 2011 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 3 923 mnkr. Det är en ökning med 180 mnkr sedan förra månaden, och 69% av ramen är utnyttjad.

Läs mer

BUSINESS SWEDENS MARKNADSÖVERSIKT SEPTEMBER 2015. Mauro Gozzo, Business Swedens chefekonom

BUSINESS SWEDENS MARKNADSÖVERSIKT SEPTEMBER 2015. Mauro Gozzo, Business Swedens chefekonom BUSINESS SWEDENS MARKNADSÖVERSIKT SEPTEMBER 2015 Mauro Gozzo, Business Swedens chefekonom 1 Business Swedens Marknadsöversikt ges ut tre gånger per år: i april, september och december. Marknadsöversikt

Läs mer

Värdeaktier. Brev till fondspararna Q2 14. Innehåll. Värdeinvesteringar återhämtar sig. Värdeinvesteringar återhämtar sig

Värdeaktier. Brev till fondspararna Q2 14. Innehåll. Värdeinvesteringar återhämtar sig. Värdeinvesteringar återhämtar sig Brev till fondspararna Q2 14 Värdeaktier Innehåll Värdeinvesteringar återhämtar sig Ineffektivitet liknar potential Japan ökat fokus på kapitalstruktur Bra avkastning när potentialen utnyttjas Långsiktig

Läs mer

Samhällsekonomi. Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla. Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder

Samhällsekonomi. Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla. Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder Samhällsekonomi Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder Samhällsekonomi Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla

Läs mer

FöreningsSparbanken Analys Nr 36 7 december 2005

FöreningsSparbanken Analys Nr 36 7 december 2005 FöreningsSparbanken Analys Nr 36 7 december 2005 Räkna med minskad husköpkraft när räntorna stiger! I takt med att ränteläget stiger de närmaste åren riskerar den svenska husköpkraften att dämpas. Idag

Läs mer